WONNY BOEDHOE, DE VES & VSB EN ASFA ACHTER DE PRESIDENT

BOEDHOE WAARSCHUWT VOOR APARTE FONDSEN SOCIALE VOORZIENINGEN:

‘Iedereen wil overal snoepen’

Wonnie Boedhoe, ex-voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en lid van de commissie Crisis- en Herstelplan (CHP), is geen voorstander van een overmaat aan aparte fondsen voor sociale voorzieningen, omdat die de weg vrijmaken voor personen die misbruik willen maken. ‘’Iedereen wil overal snoepen’’, zegt Boedhoe. Volgens haar, is het niet de eerste keer dat de VES de regering helpt om een herstelplan uit te voeren. Steeds terugkerende problemen zijn het ambtenarenapparaat en de wisselkoers. Volgens Boedhoe, is het grootste probleem van de hoge wisselkoers niet de hoeveelheid van beschikbare valuta, maar de overliquiditeit in de samenleving. De vele SRD’s in de samenleving komen doordat de overheid zonder controle geld heeft uitgegeven. Boedhoe is van mening dat er verschillende mogelijkheden zijn om de vele SRD’s af te romen, maar dat de regering moet oppassen dat het geld niet terugkomt in de samenleving. ‘’Anders is het dweilen met de kraan open. De gelden kunnen terugkomen door bijvoorbeeld loonsverhogingen of ongebreidelde sociale voorzieningen’’, stelde Boedhoe. Zij haalde aan dat in de begroting van de overheid en het CHP veel fondsen naast elkaar staan, maar dat niemand weet hoeveel elk huishouden krijgt. Boedhoe zei, dat er een systeem van subjectsubsidie moet komen waarin alle subsidies worden opgenomen. Dit systeem zal volgens haar, de regering de mogelijkheid bieden om te zien hoeveel elk huishouden moet krijgen. ‘’Zoals het nu gebeurt, kan elke persoon bij elk fonds gaan kijken wat er te halen valt’’, aldus Boedhoe.

De vaststelling van de armoedegrens dient volgens haar niet alleen nationaal, maar ook gedecentraliseerd bepaald te worden, omdat de kosten voor levensonderhoud niet overal hetzelfde zijn.

In Albina zijn de kosten bijvoorbeeld veel hoger dan in Paramaribo.  ‘’Er moet, een basis worden vastgesteld die iedereen moet krijgen.’’ Boedhoe haalde aan dat als de regering de subsidies afschaft, zij de huishoudens moet registreren en hun inkomen, zodat bekeken kan worden wat elk huishouden nodig heeft. “Elk huishouden heeft een inkomen, hoe weinig dat ook mag zijn. Niet iedereen hoeft SRD 2000 te krijgen, de een heeft een aanvulling van SRD 1000 of SRD 500 nodig om op het minimale te komen”, stelde Boedhoe. Zij is blij dat de minister via het belastingsysteem de voorzieningen probeert binnen te halen. “Daar is iedereen geregistreerd en weet je meteen wat het inkomen is en hoeveel je moet geven”, aldus Boedhoe.

https://dagbladdewest.com/2021/02/02/boedhoe-waarschuwt-voor-aparte-fondsen-sociale-voorzieningen/

‘Crisis en Herstelplan regering Santokhi kopie van plan regering Bouterse’

2 februari 2021

Kredietwaardigheid van Suriname door Standard & Poor's verlaagd

De Besturen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) hebben hun commentaar op het Crisis – en Herstelplan 2020 – 2022: “Van crisis naar herstel van de economie en het openbaar bestuur” aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Volgens het bedrijfsleven is het plan in veel opzichten een kopie van het Stabilisatie en Herstelplan van de vorige regering.

De VSB en ASFA wensen op politiek zo neutraal mogelijke wijze mee te denken en actief bij te dragen aan concreet en direct implementeerbaar geïntegreerd crisis en herstelbeleid. Dat doet de VSB/ASFA vanuit een intense betrokken- en verwevenheid met alle sectoren in de economie en vanuit een besef dat het bijdragen aan de ontwikkeling van integraal crisisbeleid ook een bijdrage is aan het verbeteren van het ondernemersklimaat.

Opmerkingen samengevat:
In veel opzichten is het CHP een duplicatie van het Stabilisatie en Herstelplan van de vorige regering. Veel tekst, veel herhalingen en een opsomming van voorgenomen projecten, zonder dat er een duidelijke herstel/ontwikkelingsvisie wordt gepresenteerd. Deze visie hoort aan te geven “hoe het leven van de Surinamer in de toekomst eruit zal zien”. Op basis van deze visie kan ook de samenhang van de voorgenomen maatregelen en projecten worden geanalyseerd en beargumenteerd, dan ontstaat bij de bevolking ook meer begrip voor de maatregelen.

Bij de presentatie van de vele fiscale en monetaire maatregelen, krijgen wij de indruk dat deze wel zijn doorgerekend met de diverse gebruikte modellen, terwijl de sociale maatregelen en maatregelen die productie moeten stimuleren veel algemener zijn en het effect daarvan op de economie te weinig concreet is aangegeven. Wij constateren wel dat een significant deel van de genoemde projecten in het document bij goede uitvoering kan leiden tot herstel/ stabilisatie van de economie.

Binnen dit plan is ook niet tot uiting gekomen een vaccinatieplan tegen Covid-19. Welke vaccin zal gebruikt worden en de kosten en uitvoering in tijd daarvan. Bij de tijdslijn voor implementatie van de fiscale-, monetaire-, sociale maatregelen en maatregelen die de economische groei moeten stimuleren met duidelijke targets, is het van belang dat er een goede onderlinge afstemming en integratie is van de te nemen maatregelen. Dit is in het document niet erg zichtbaar.

Ook de monitoring bij de implementatie van het plan moet goed geregeld worden. De regering zal moeten voorzien in transparante processen middels reguliere rapportages met tijdige statistieken om de stand van zaken bij uitvoering van het plan toegankelijk te maken voor het totale publiek. In dit kader is het bedrijfsleven een voorstander dat een monitoringsorgaan in het leven wordt geroepen, bestaande uit deskundigen uit de private en publieke sector en het maatschappelijk middenveld die zich bezig gaat houden met het monitoren van het crisis en herstelplan.

https://www.waterkant.net/suriname/2021/02/02/crisis-en-herstelplan-regering-santokhi-kopie-van-plan-regering-bouterse/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *