Onze geschiedenis schrijven wij

ONZE GESCHIEDENIS SCHRIJVEN WIJ

ONZE GESCHIEDENIS SCHRIJVEN WIJ

Ik hoop dat mijn artikel bijdraagt aan discussie en meer inzicht van waar wij nu staan.
Om onze geschiedenis te begrijpen, is het belangrijk om een indeling in tijdvakken te maken. Dan is het begrijpelijk en inzichtelijk om het verzet tot en met de economische en de staatsontwikkeling te begrijpen. Het wordt begrijpelijker om verbanden te kunnen leggen waarom in periode A er veel verzet is, veel stakingen zijn, er veel wantrouwen is en het aan samenwerking ontbreekt, er veel nepotisme is en een ambtenarij als waterhoofd, waar het rasisme haar oorsprong en kookpunt bereikt en waarom in de samenleving zoveel geweld, drugs en criminaliteit heerst in de ene periode meer dan in de andere.
Omdat ik mij al heel lang bezig hou met het armoede-vraagstuk, heb ik gepoogd tot een indeling te komen en vervolgens tot theorievorming, omdat de staat en de economie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Er is altijd een aanleiding om een oorzaak te verdoezelen en de gevolgen vanwege omstandigheden (on)opzettelijk te mis-interpreteren naar gelang het eigen belang. In het analytische denken kunnen feiten niet los van elkaar geïnterpreteerd worden dus zal de waarheid het altijd winnen van de misleiding. Dit was slechts een kwestie van tijd. Periode 1 benoem ik als de periode van kolonialisme, slavernij, verzet en marronnage gekoppeld aan een mensonwaardige plantage economie
Periode 2 behelst de tussenfase- en overgangsfase van post-kolonialisme naar onafhankelijkheid gepaard gaande met patronage, verbroedering, populisme en een overgangsfase van plantage-economie naar een importeconomie.
Periode 3 betitel ik als de overgangstijd van nationalisme en onafhankelijkheid naar de staatsgreep van 1980 gekoppeld aan een afhankelijke importeconomie.
Periode 4 is de tijd van schijnrevolutie en krijgsheerschap vol geweld, normvervaging, drugs- en broederstrijd en anti-rechterlijke macht met een verwoeste leen-consumptie-economie van import.
Periode 5 is de nieuwe tijd van evidence-based denken, deelname aan de wereldorde, overgang van krijgsheerschap naar staatsmanschap met een reparatie van de leen-economie naar een marktconforme economie om uiteindelijk te komen tot een exporteconomie en een nieuw denken van zelfredzaamheid om structureel en duurzaam het armoede vraagstuk aan te pakken.

Alle perioden kenmerkten zich door bizarre armoede met verschillende oorzaken en een hoge ongeletterdheid van het grootste deel van het volk.
Wanneer wij de tijdvakken indeling begrijpen zullen wij inzien dat onze toekomst naar welvaart en welzijn dwars door bevolkingsgroepen loopt, dan zijn wij bereid om in landsbelang te werken en denken en elkaar meer te vertrouwen omdat de wetenschappelijke aanpak een denken is vrij van waarden, kleur en afkomst.

Ik durf te stellen dat ons volk een hoge intelligentie heeft omdat laaggeletterdheid niets met intelligentie te maken heeft. Surinamers zijn snelle en slimme denkers die complexe zaken begrijpen en zeer creatief met de ellende van armoede weten om te gaan wanneer zij een steuntje in de rug krijgen. Armoede is meer dan alleen een materieel persoonlijke keuze. Hoe iemand denkt wordt door de omstandigheden mede bepaalt. Wanneer wij onze verantwoordelijkheid niet nemen, bang zijn voor de

druk van anderen, geen organisatiegezindheid kennen en onderling wantrouwen vertonen, zullen wij kwetsbaar blijven voor misleiding en onszelf scholing en heel hard werken voor een beter leven onthouden.
We zitten gelukkig in het democratisch tijdperk van vrij denken en landelijke evenredige vertegenwoordiging en dus alle vrijheid om alle misleiding te weerstaan. Nooit eerder heeft ons intelligent volk in deze luxe vertoeft om zelf haar toekomst te bepalen en haar economie en staatsinrichting en ontwikkeling op elkaar af te stemmen met sterke instituten. Corruptie is verrotting van binnen uit en zolang corruptie de overhand heeft kan Suriname niet tot ontwikkeling worden gebracht en zal armoede welig tieren. Daarom is schrijven en begrijpen van onze eigen geschiedenis zo belangrijk. Want niemand zit meer gevangen dan degenen die valselijk geloven dat ze vrij zijn.