DL 1: HOE VERANDEREN WIJ ONS DENKEN? DOOR DE DINGEN DURVEN TE BENOEMEN.

Auteur: Angela Fernald

Het benoemen maakt dat wij de samenleving blootleggen. Hiermee ontleden wij de delen die het geheel vormen. De belangrijkste delen in de economische ontwikkeling zijn in de eerste plaats leiderschap. In onze kleine samenleving hebben wij enorm veel leiders die zelf niet begrijpen in welke setting zij opereren. In Suriname gaat leiderschap te vaak gepaard met zichzelf financieel en materieel te bevoordelen, er beter van worden door grote groepen mensen te benadelen. De bijdrage die deze leiders aan onze economie geven is nihil. En dit moet in de eerste plaats veranderen met de nieuwe economie die onze nieuwe president voorstaat. De politieke leiding van het land onder leiding van de president verdient ondersteuning door de leiders van:

  1. de ambtenaren vakbonden.
  2. de leiders van de onderwijzers vakbonden.

De ambtenarenvakbond.

Deze leiders hebben de taak om hun leden duidelijk te maken wat ontwikkeling inhoudt en dat er anders moet worden gedacht. Bij deze vakbond zien wij vooral de lagere sociale klasse sterk vertegenwoordigd. Er dient afgestapt te worden van de denkwijze ” pe yu e wroko drape ju musu njang”. Er moet geen politiek bedreven worden met ambtenaren. De structurele koppeling van ambtenaren aan de politiek middels de personeelswet maakt dat er politiek misbruik kan plaats vinden. De voormalig directeur van het kabinet van Desi Bouterse, de heer Eugene van der San heeft door te schermen met zijn kennis over personeelswet de ambtenarenvakbond o.l.v. Ronald Hooghart in het gareel kunnen houden. Depolitisering van deze structuur van onderwerping is voorwaarde voor een onafhankelijke vakbond. Alleen een onafhankelijke vakbond met geschoolde leiders kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van ons land. De CLO leiding heeft een precies tegengestelde rol vervuld tijdens het regiem Bouterse. Bewust is de leider van de CLO door Desi Bouterse bevoordeeld en in het NDP kamp opgenomen vanwege zijn teleurstelling bij de NPS. Wat wij waarnemen is dat er bij de ambtenarenvakbond een oververtegenwoordiging is van creoolse leden en leiding. Het is niet vreemd dat met de regeringswisseling er direct een machtsstrijd is ontstaan binnen de CLO. De vakbond is een machtig instrument in handen van wie haar in handen heeft om de politieke druk op het beleid te kunnen beinvloeden. Deze MACHTSFACTOR zal zich ook moeilijk doen hervormen in haar denken om land en volk ten dienste te staan. De machtsstrijd gaat steeds weer om eigen gewin.

De onderwijzersvakbond.

Hier is duidelijk het sociale onderscheid gemaakt tussen de docenten op middelbare scholen en de rest van het onderwijsveld. Bij de politiebond zien wij dezelfde sociale segregatie van hoger en lager personeel. De stootkracht binnen deze vakbonden is daarom ook veel minder en de solidariteit is zoek. Het hoger kader is vaker ook directer gelieerd aan de politieke leiding van het land. Met het leger is het niet anders, hoewel het leger geen vakbond heeft. En juist hierom kunnen de hogere officieren de lagere rangen misbruiken voor eigen doeleinden. Voor de gewapende machten is dit een zeer gevaarlijke situatie omdat de korte lijn naar ook economische bevoordeling vanwege directe politieke verbondenheid levensgroot is en het leger totaal kan ontwrichten. De diensten Leger en Politie zijn dan ontkoppeld van het gewone volk. Met de ontkoppeling van al de vakbonden aan dienstbaarheid aan het volk heeft de slaafse mentaliteit volop ingang. De vakbonden houden het volk bewust in de wurggreep van mentale en daardoor materiele armoede. Want wat je denkt dat ben je. Daarom moeten wij anders gaan denken en dat begint door veranderingen door te voeren in de leiding van onze organisaties. Wij moeten durven de dingen te benoemen.

Het particulier initiatief.

Vooral de grote ondernemers zijn doorgedrongen tot het politieke bestuur van ons land. Mensen met grote concessies, hout-en goud bedrijven, grote bonzen in de handel-en rijstsector vervullen gewoon hoge ambten in ons politieke bestuur. De buiseness heeft het bestuur van ons land behoorlijk in haar greep. We zeggen dan dat bestuur is gecorrumpeerd omdat de belangen van deze mensen logischerwijs op de eerste plaats komen. Zij zitten juist in deze hoge ambten om het beste hun prive belangen te kunnen behartigen. Daarom zeggen zij A en doen zij B. Het valse duale denken hoort bij het verdedigen van persoonlijke belangen. Dit fenomeen van duale denken is tot volle wasdom gekomen tijdens het regiem Bouterse.En het zet zich nu gewoon voort met een vice-President die in dezelfde positie zit. De particuliere cadeau’s stromen al vanaf het begin binnen bij de nieuwe politieke leiders die samenwerken in een antagonistische tegenstelling. Eenheid van bestuur, eenheid van leiderschap en eenheid van beleid kan alleen slagen als wij durven de dingen te benoemen. Juist omdat wij continuïteit van bestuur willen onder leiding van onze President, hebben wij deze plicht.

Eerlijke analyses maken of gewoon zwijgen.

De beste bode is de man zelve. Dit adagium dient algemeen goed te worden van elke Surinamer. Wacht niet op de overheid of de baas, maar onderneem zelf iets om jezelf te ontwikkelen. Het naar de mond praten van anderen is het tweede adagium dat algemeen goed moet worden in ons land. Denk zelf na, dat recht kan niemand je ontnemen. Dit is wat onze kinderen al heel vroeg geleerd moet worden: baas in eigen huis door zelf te denken. Ontwikkeling valt of staat met een eerlijke kijk op onszelf en onze geschiedenis. Dit is een absolute voorwaarde om vrij te kunnen zijn. VRIJHEID IN GEBONDENHEID weliswaar, omdat de wereld zo is ingedeeld dat een ieder de verantwoordelijkheid heeft voor de ander en voor zichzelf. Wij kunnen dus niet doen wat wij willen als dat indruist tegen het algemeen belang. Dit mooie adagium dient ook algemeen goed te worden in onze samenleving. Hou van jezelf alleen zo kan je van de ander houden en samen je land dienen en van je land houden. 

Organisatie en samenwerking.

Met de bovengenoemde adagiums zal eindelijk de broodnodige organisatie en samenwerking ontstaan. Het is dan een randvoorwaarde voor eigen vooruitgang geworden wat ertoe leidt dat met solidariteit en samenwerking een land goed georganiseerd kan worden. Voor organisatie van bestuur en het prive leven zijn kritische burgers nodig. Mensen die zaken durven te benoemen. Wat we benoemen kunnen we ook corrigeren.

Nieuwe koers, nieuwe inzet en nieuwe doelgroep

Kennis en wetenschap zijn de nieuwe instrumenten van de huidige President Santhoki. De oude koloniale weg met inzet van ambtenaren en vakbonden om het bestuur te destabiliseren, zal verdwijnen op het moment dat deze doelgroep beseft dat zij zichzelf achter stellen door achter vakbondsleiders aan te lopen die de oude politiek dienen. De nieuwe doelgroep van 108.000 stemmers op de VHP dient de nieuwe beweging te worden die de continuïteit van bestuur moet verdedigen. Veel meer jonge ondernemers moeten gestimuleerd worden om de politiek te weren en hun zakelijke kennis te vergroten, in plaats van de politiek in te stappen om geregeld te worden of om gunsten te ontvangen van partijleiders. Jongeren praten de oudere MASTODONTEN IN DE POLITIEK teveel naar de mond in plaats van kritisch te zijn en van de oude garde te leren hoe het anders moet. Jongeren houden teveel vast aan de oude instituten en  tradities die veel meer de oude politiek van dienst zijn.

Ons simpel houden aan wetten en fatsoensregels

Deze gedragscode biedt de bescherming om niet in de fout te gaan. Wie de regels, wetten en het inerlijk fatsoen doorbreekt, zal daarvoor moeten boeten. In Suriname echter is er teveel de “tje poti” mentaliteit en het met de vinger wijzen naar anderen en vorige regeringen. De maatschappij is doordrenkt van stelende kleine mannen/vrouwen die de grote boys nadoen en de stSelende ministers die op hun beurt wijzen naar voorgaande regeringen en regelingen die hun wangedrag toestaat. 

Rolmodellen.

Suriname heeft eindelijk een vlotte pientere President met een duidelijke ontwikkelingsvisie. Hiernaast is hij goed opgeleid en heeft hij een echtgenote naast zich met meerdere mastertitels en een rechteropleiding. Zij is onlangs beëdigd als advocate. Ook de jonge minister van volksgezondheid heeft een zangcarriere en mooie video clip. Dit allemaal in schril contrast met de vorige President Desi Bouterse en zijn echtgenote.

Ronnie Brunswijk worst opgeklopt net als desi Bouterse.

De geschiedenis wordt zwaar vervalst door het op een voetstuk plaatsen van Ronnie Brunswijk als de bevrijder van Suriname. De man die zogenaamd de democratie voor de tweede keer terug gebracht heeft in Suriname.

De Leider heeft voor de 2 de keer ons land bevrijd uit de klauwen van de Dictatuur
Uw waakt over ons land als een ster in de hemel Wij zijn u eeuwig dankbaar daarvoor
Bravo Onze Leider
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen
 

Een deel  van het CLO bestuur

CLO-voorzitter: 'Mek den kon we wakti den'

26 Jul, 2020, 00:01

foto
 Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO, is niet van plan zich te richten naar de bestuursleden die hem weg willen hebben. Degenen die het vertrouwen in hem hebben opgezegd, moeten opdonderen. (Foto: Raoul Lith) 

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt dat er gestreden moet worden als men het bestuur wil overnemen. “Feti ne kba wo feti te na einde. Mek den kon we wakti den”, laat de vakbondsleider optekenen tijdens een persconferentie in het CLO-gebouw zaterdag. “Meneer Aviankoi die vindt dat ik marrons beledig, het is niet waar. Ik heb hem hier een aantal dingen gezegd in geschiedenis,” zegt Hooghart, Hij is niet afgeweken van zijn eerder genomen standpunt tegen de hoofdbestuursleden die vrijdag het vertrouwen in hem hebben opgezegd.  
 
“Wanneer mannen zeggen dat ze een motie hebben ingediend, ik heb geen enkele motie gezien. Geen enkele motie is hier gepresenteerd,” stelt Hooghart. Hij heeft wederom verklaard tijdens de persconferentie “dat die mannen willen in die vleespotten van de VHP gaan graaien”.  Hij doelt hier op de tegenpartij, met als initiatiefnemer bestuurslid Jan Aviankoi, die wil dat Hooghart aftreedt. De CLO voorzitter doet uit de doeken dat Aviankoi adviseur is van de vakbeweging van de VHP. “Ik heb er geen moeite mee behalve dan dat je me het nooit gezegd hebt.”
 
Hooghart merkt op dat de voorzitter van de vakcentrale niet kan worden afgezet door een motie. “Ik zal ze niet uitleggen hoe dat kan. Ma if yu zeg vertrouwen ini a voorzitter op, dan na yu musu donder op. Wat hebben ze ooit hier gedaan,” stelt hij. “Mijn boezemvriend, nu niet meer hoor Mike Miskin, heb ik altijd gezegd wordt de volgende voorzitter. En ik heb inderdaad gezegd dat na die verkiezingen van 25 mei ik ga afbouwen. Maar 2020 eindigt op 31 december en die man vindt hij wordt oud en wil nu al aanzitten. Dan verkoop jij je vriend toch niet,” zegt de voorzitter die de CLO 21 jaar leidt.
 
Volgens Hooghart is de groep uit op financieel gewin van verschillende (woning)projecten die hij heeft geïnitieerd. Hij meent dat Unselma Rodjan nu tegen hem strijdt omdat zij niet was voorgedragen namens CLO  om minister te worden. Hij geeft aan dat hij sinds 1989 Miskin altijd heeft ondersteund. “Moni ne bai mi, karakter ey bai mi”. 
 
Raoul Lith

Exit Hooghart?: 'We willen een representatieve voorzitter'

25/07/2020 10:01 – Jason Pinas

De positie van Ronald Hooghart binnen de CLO is niet meer onbetwist.

De positie van Ronald Hooghart binnen de CLO is niet meer onbetwist.  

PARAMARIBO – De Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) krijgt, als alles volgens planning van ontevreden hoofdbestuursleden verloopt, binnen drie maanden een nieuwe voorzitter. Ronald Hooghart, die nu al ruim twintig jaar met de scepter zwaait, wordt niet meer gedragen. Van de veertien bestuursleden (behalve Hooghart) hebben vrijdag acht vóór een motie van wantrouwen gestemd.

Aanleiding voor deze verregaande stap is dat hij zich niet zou hebben gehouden aan de statuten van de vakcentrale en daarnaast zijn onbeschoft en dictatoriaal optreden. “In de afgelopen vijf tot tien jaar is de CLO meer bezig geweest met politiek dan met de belangen van de leden. Er is bijna niets gerealiseerd voor de mensen voor wie we opkomen en dat moet veranderen”, zegt hoofdbestuurslid tevens woordvoerder Johannes Aviankoi tegen de Ware Tijd.

Volgens hem is Hooghart meerdere malen aangesproken over de manier waarop hij leiding geeft. Echter, zijn onverantwoordelijke en dictatoriale houding is niet veranderd. Dit maakt dat zijn positie onhoudbaar is geworden. In een motie van wantrouwen die vrijdag is aangenomen staan zaken waaruit volgens de overige leden van het bestuur duidelijk is dat de voorzitter een scheve schaats reed. Zo zou hij belangrijke besluiten hebben genomen zonder de rest van het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur te kennen.

Daarnaast heeft Hooghart hoofdbestuursleden regelmatig uitgescholden en uitgemaakt voor verraders. “Dit gebeurde in aanwezigheid van andere hoofdbestuursleden en derden”, staat in de motie. Ook zou hij besturen van CLO-lidbonden hebben tegengewerkt bij ministeries door bereikte resultaten te bagatelliseren. Voorstanders van de motie zijn Aviankoi, Bisnoepersad Dalloesingh, Marlon Hoogdorp, Michael Miskin, Rudolgo Palmtak, Glenn Swamipersad, Unselma Rodjan en Maira Sedoc.

Aviankoi zegt dat het vertrouwen in de voorzitter nu een dieptepunt heeft bereikt. Het is daarom noodzakelijk dat er een nieuwe leider wordt gekozen. Zelf heeft hij geen ambitie, maar de nieuwe persoon moet wel gezag en vertrouwen uitstralen. “We willen een representatieve voorzitter.” Het vermoeden bestaat dat Hooghart zich zal verzetten maar, “er zijn statuten en de organisatie is niet zijn eigendom dus hij zal geen keus hebben”, benadrukt de woordvoerder.

Aviankoi weerspreekt geruchten alsof het afzetten van Hooghart te maken zou hebben met een politieke coup die wordt aangestuurd door de nieuwe regering. Hij benadrukt dat de CLO zich niet bezighoudt met politieke zaken en juist daarom verandering wil brengen in het totale bestuur dat nu leiding geeft aan de organisatie. De spanning met Hooghart heeft ook niets te maken met de aangehouden loonsverhoging van ambtenaren door president Chandrikapersad Santokhi. “We zijn voorstander daarvan maar we moeten nog praten met de regering om na te gaan hoe we dat traject zullen afwerken, dus dat klopt niet. Het afzetten van Hooghart heeft puur te maken met de manier hoe hij leiding geeft aan de organisatie.” Hooghart heeft vandaag een persconferentie over deze kwestie.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/25/exit-hooghart-we-willen-een-representatieve-voorzitter/

 

Hooghart: 'Ze willen vreten van de VHP-vleespotten'

25 Jul, 00:00

foto
 CLO-voorzitter Ronald Hooghart 


 
Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), is niet van plan zonder slag of stoot af te treden. De bestuursleden die tegen hem zijn, willen volgens de vakbondsleider “vreten van de VHP”. Hij betwijfelt of de meerderheid achter de motie staat waarin het vertrouwen in hem wordt opgezegd. Hooghart zegt dat volgens planning in de derde week van december bestuursverkiezingen gehouden worden. Maar de mensen willen niet wachten. 
 
Hooghart merkt op dat er een paar bestuursleden zijn die de laatste tijd druk bezig zijn om bij de vleespotten van de andere groeperingen te komen. De vakbondsleider merkt op dat het nog niet gebleken is dat er acht mensen tegen hem zijn. De tegenpartij, met als initiatiefnemer bestuurslid Jan Aviankoi, wil dat Hooghart aftreedt. Er is een motie opgesteld die aan Hooghart betekend zal worden. Aviankoi zegt dat acht van de veertien bestuursleden het vertrouwen in Hooghart hebben opgezegd. Onder hen bevinden zich ook Michael Miskin, secretaris-generaal en penningmeester Glenn Swamipersad. Zij zijn lid van het dagelijks bestuur samen met Hooghart. 
 
De bestuursleden die willen dat Hooghart aftreedt, vinden dat hij de belangen van landsdienaren ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn eigen politieke en persoonlijke belangen. Hooghart neemt besluiten zonder anderen te kennen en scheldt regelmatig bestuursleden uit in bijzijn van derden. Hij is volgens hen de functie van voorzitter van de CLO onwaardig. De vakbondsleider zou geen democraat zijn en zou in strijd handelen met de statuten van de organisatie. Hij zou verdeel- en heerspolitiek voeren en bestuursleden tegen elkaar uitspelen. 
 
Miskin heeft volgens Hooghart vrijwel alles aan de overheid en aan hem te danken. “Hij wil voorzitter worden,” meent de vakbondsleider. Swamipersad is een harde NDP’er, maar plotseling worden allerlei andere handelingen gepleegd. “Ze willen van de vleespotten van de VHP eten”, stelt de CLO-voorzitter. De vakbondsleider merkt op dat hij geen etnische persoon is, zoals Aviankoi beweert. “Ik zeg gewoon wat er etnisch aan de hand is in dit land,” laat Hooghart optekenen. “Ik ben nog steeds voorzitter, laten ze komen met hun motie”. Hooghart belegt zaterdag een persconferentie. “Dan ga ik braken…”
 
Raoul Lith

Adhin: 'Bangmakerij ambtenaren moet stoppen'

25/07/2020 07:58 – Ivan Cairo

Ashwin Adhin geeft de huidige regering de schuld van de valreepbenoemingen omdat die de macht eerder wilde overnemen.

Ashwin Adhin geeft de huidige regering de schuld van de valreepbenoemingen omdat die de macht eerder wilde overnemen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Ex-vicepresident (vp) Ashwin Adhin vindt het onacceptabel dat de nieuwe machthebbers ambtenaren bedreigen en bang maken hun baan te verliezen. Dit leidt tot grote onzekerheid en onduidelijkheid onder landsdienaren. Ambtenaren wordt angst ingeboezemd alsof ze criminelen zijn, vindt hij.

Volgens Adhin wordt een hetze en haatcampagne gevoerd tegen personen die gediend hebben onder de vorige regering. Hij ontkent dat goederen zoals voertuigen ontbreken op het kabinet van de vp. Zijn opvolger Ronnie Brunswijk zegt bij zijn aantreden geen dienstvoertuigen te hebben aangetroffen en daarom zijn eigen auto te gebruiken.

Adhin erkent dat er geen dienstauto is achtergelaten, omdat hij die heeft meegenomen. Andere voertuigen voor het kantoor van de vicepresident zouden er wel zijn. Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) dient voor nieuwe dienstauto’s voor de president en vicepresident te zorgen, zegt de ex-bewindsman. Hij zal spoedig deze kwestie in overleg met Brunswijk ophelderen. “Sinds jaar en dag worden dienstwagens georganiseerd door DNV. Dat is ook voor mij zo geweest en voor de president.”

Adhin zegt dat hij nog recht heeft op vervoer van staatswege. Als dingen ontbreken, kunnen dit alleen afgeschreven goederen zijn. “Voor alles wat de afgelopen jaren werd afgeschreven moest ik uiteindelijk eerst tekenen als vicepresident. Indien er zaken ontbreken, dient de Interne Controle dat te onderzoeken.” Adhin verklaart een volledige administratie te hebben van alles wat op het kabinet onder zijn beheer was en wat hij heeft achtergelaten.

Sinds zijn aantreden heeft hij uit eigen zak voor zeker SRD 125.000 aan onder meer meubilair voor het kantoor aangeschaft en netjes geadministreerd. Hij zegt zodra hij zo ver is om zijn kantoor als assembleelid in te richten de goederen die hij uit eigen zak heeft betaald terug te zullen nemen. “Ik heb alle bonnen van wat ik zelf heb gekocht.” Hij roept de nieuwe bewindvoerders op, op te houden “mensen als een dief te zien” en voor rechercheur te spelen.

Dat er kritiek is op ‘valreepbesluiten’ van de vorige regering vindt Adhin onterecht. Hij voert aan dat deze situatie door de huidige regeerders zelf in de hand is gewerkt. Zij hebben een beroep gedaan op de vorige regering om de macht een maand eerder over te dragen. Hierdoor moesten veel zaken zoals bevorderingen, benoemingen en andere besluiten die soms jaren waren blijven liggen binnen recordtijd worden afgewikkeld. “Het is geen valreepbesluit van ons. Wij hebben onszelf in een benauwde positie gezet om de zaken van onze mensen die maanden en jaren niet waren gedaan in orde te maken. Laten we eerlijk zijn; omdat we dachten dat we zouden winnen.”

Ook de kritiek op de loonsverhoging van circa 50 procent voor ambtenaren vindt de politicus onterecht. In tegenstelling tot wat in de media is verschenen gaat de loonsverhoging per 1 oktober in en niet per 1 juli. Adhin benadrukt dat de vorige regering deze kwestie niet voor de nieuwe regeerders kon overlaten, omdat zij met de CLO heeft onderhandeld. Afgesproken is dat een twk-verhoging die betaald moet worden, wordt geïncorporeerd in het salaris en daarbovenop komt een loonaanpassing van 25 procent. De afronding kon niet aan de nieuwe machthebbers worden overgelaten omdat dit aan de ambtenaren was beloofd.

Adhin vindt het “grappig” dat de nieuwe regering triomfantelijk roept dat zij de salarissen en vakantiegeld over juli heeft veiliggesteld. Vanaf 2016 stond de vorige regering volgens hem elke eind van de maand voor ditzelfde probleem. Ondanks de crisis is zij er steeds in geslaagd de ambtenarensalarissen te betalen.
Jongeren zullen beleid regering in de gaten houden

24/07/2020 18:07 – Lloyd Djendje

De vier voorzitters van de coalitie met het regeerakkoord.

De vier voorzitters van de coalitie met het regeerakkoord. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – De jongerenafdelingen van de samenwerkende coalitiepartijen zullen de komende tijd het beleid van de regering goed in de gaten houden. Karishma Mathoera, voorzitter van de Jongerenraad van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en Stefanus Ligorie, voorzitter van het jongerenbestuur van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) zeggen, verwijzend naar het regeerakkoord, de intentie van de regering te hebben gemerkt om meer kansen te bieden aan de vooruitgang van jongeren.

Zo is volgens beiden opgenomen dat er gewerkt zal worden aan het garanderen van sociale zekerheid en betere kansen voor elke Surinamer, met de nadruk op de jongeren als het gaat om onderwijs, werkgelegenheid, sport, leefomgeving, woningbouw en cultuurontplooiing. “Het eist van ons strak opletten en aan de bel durven trekken als we merken dat dat niet gebeurt en proberen de regering een stapje voor te zijn, zodat er geen kans is van afdwalen van het plan”, zegt Mathoera.

Zij gaat goed gebruik maken van de oproep van president Chandrikapersad Santokhi aan de totale samenleving om de regering kritisch te blijven volgen en zeker ook een positieve bijdrage te leveren aan het herstellen van zaken in het land. Samen met de jongerenafdelingen van de coalitiepartners zal er zeker een stem gevormd worden om de belangen van jongeren steeds te toetsen.

Volgens Ligorie ademt het regeerakkoord eenheid in beleid uit. “Als wij daadwerkelijk de financiële middelen vinden om uit te voeren wat er op papier staat, dan komt het zeker goed met Suriname en in het bijzonder de jongeren.” Ligorie ziet graag dat achterstanden in het onderwijs en de sportontwikkeling in bepaalde delen van het land weggemaakt worden.

Er lopen volgens hem zelfs in het verre binnenland jongeren rond met sporttalenten die Suriname weer eens op de internationale kaart kunnen plaatsen. Alleen moeten ze geholpen kunnen worden door goede trainers. Ligorie verwacht dat de jonge parlementariërs van de Abop-fractie een duidelijke stem voor de jeugd van heel Suriname zullen zijn. “We weten dat de middelen nog niet helemaal aanwezig zijn, maar al hebben we als regering niet alles gedaan in de komende vijf jaar, ik hoop dat we tenminste de helft zullen hebben gedaan om het volk te dienen.”

Volgens Mathoera zal via onder meer de sociale media dagelijks contact onderhouden worden met het veld om te vernemen wat de wensen en grieven zijn. Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande instituten, zoals het Nationaal Jeugdparlement en andere jongerenorganisaties om de stem van de jeugd te laten horen de komende tijd. “De communicatie met alle ministers is voor ons opengesteld, ongeacht van welke politieke partij.”

Ligorie zegt dat er steeds gepraat zal worden met de jeugd om ook een positieve bijdrage te leveren door een positieve houding. “We maken deel uit van de regering Santhoki-Brunswijk en als we het beleid controleren dan controleren wij op die manier onszelf, want wij zijn deel van de partijen die verbetering hebben beloofd tijdens de verkiezingscampagne.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/24/jongeren-zullen-beleid-regering-in-de-gaten-houden/Korte metten, harde taal niet voor familie van vicepresident Adhin

 
 

Op dinsdag 17 januari jongstleden publiceerde het dagblad de Ware Tijd het artikel “Ex-medewerker klaagt over rancune bij onderwijs”. In deze ingezonden brief verduidelijk ik de gang van zaken.

Ik ben werkzaam geweest op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als transitiemanager van Leermiddelen, Productie en Distributie (LPD) om efficiëntie te brengen en professionalisering van deze grote, belangrijke afdeling. Kort na mijn aantreden op 1 mei 2015 oriënteerde ik mij op deze afdeling en vergaderde met de medewerkers van alle subafdelingen om hen ervan bewust te maken van de taken en verantwoordelijkheden van LPD.

Omdat gebleken was dat schoolartikelen, op een vreemde manier verdwenen en/of op de markten te koop waren, maakte ik mij hard voor efficiëntie en controle. Het ging om artikelen die het bezit waren van het ministerie. Na oriëntatie zijn er rapportages uitgekomen en die zijn gericht naar de directie van het ministerie. Ik maakte kritische kanttekeningen en bekeek de zaak vanuit alle oogpunten. Er was sprake van “structureel mismanagement” en de leiding van het ministerie bleek daarvan op de hoogte te zijn. Ik ontdekte dat er flink werd gesjoemeld met bestelbonnen, maar ook dat was geen nieuws voor de leiding: degene die leiding gaf aan LPD, V. Ramkhelawan, is gelieerd aan de huidige vicepresident, Ashwin Adhin.

De vraag rees: “Hoe gaat de leiding om met mismanagement en gesjoemel?”
Volgens Robert Peneux, de toenmalige directeur en die nu de huidige minister is, was de ontslagbrief van de leiding van LPD al klaargelegd, maar Adhin weigerde om daar invulling aan te geven. Conclusie: Peneux erkende mismanagement en wist wat er gaande was.

Andere misstanden waren:
– distributie door derden: het ministerie heeft zijn eigen personeel, maar zette medewerkers in van NV Gallerij, een dochteronderneming van Combémarkt en dit in opdracht van Adhin. Dit is conflict of interest en comptabel ook niet verantwoord;
– verhuur van magazijnen: uit een document uit 2013 bleek dat de toenmalige directeur, Peneux, een stuk had getekend tot vernietiging van verouderde schoolboeken in een magazijn. De vernietiging bleef uit en tot eind 2015 hebben wij, de belastingbetalers 24 maanden x SRD 18.700 (= SRD 448.800) betaald aan overbodige magazijnhuur. In gesprekken met de heer Dipotaroeno, onderdirecteur Ontwikkelingsdienst en de heer Narain, toenmalige onderdirecteur Onderwijs (oom van Adhin), heb ik kenbaar gemaakt dat er sprake was van verkwisting van staatsgelden. Ook over andere misstanden heb ik vertrouwelijke gesprekken gevoerd met deze twee functionarissen. Dus zij waren op de hoogte van zaken die spelen, de rapportages getuigen daarvan.

Pas veel later ontdekte ik dat dit magazijn toebehoorde aan Oemapersad, de zwager van Ashwin Adhin. Ook toen bekend was dat de opslag niet nodig was, deed het waarnemend hoofd Ramkhelawan van LPD een verzoek tot verlenging van de magazijnhuur en Peneux tekende voor akkoord. In mei 2015 is dit familielid zelfs aangetrokken als ambtenaar, terwijl uit de bewoordingen van Peneux kon worden opgemaakt dat ambtenaren geen nevenberoepen mogen hebben. Uit gesprekken met Peneux was naar voren gekomen dat dit niet mocht en kon. Hij beaamde dat Oemapersad en Ramkhelawan onder een hoedje speelde. “Korte metten, harde taal” gold niet voor familie van de toenmalige minister en huidige vicepresident Adhin. Als directeur heeft de heer Peneux al mijn rapportages ontvangen.

Op een gegeven moment circuleerde mijn rapportage op een bepaalde afdeling, daarvan maakte ik melding op 4 augustus 2015 aan Peneux en Narain. Op 12 augustus 2015 vescheen een artikel over de geconstateerde misstanden in Dagblad Suriname. Hoe mijn rapportages uitgelekt zijn, is voor mij een raadsel. Het ministerie heeft nooit onderzocht of iemand de informatie wellicht met opzet heeft laten uitlekken. Ondertussen vond minister Peneux dat ik goed werk leverde, zowel voor LPD als bij de commissie van de landelijke VOS-inschrijvingen, waar ik de coӧrdinator was voor HAVO. Verschillende hoofden en onderdirecteuren van het ministerie hebben zich ook daarover uitgesproken.

Nadat Dagblad Suriname contact legde met het ministerie ten aanzien van mijn rapportages, kreeg Narain opdracht om handtekeningen tegen mij te verzamelen. Dat gebeurde onder het motto: “Kijk wat meneer Soebdhan geschreven heeft over jullie.” Helaas heb ik nooit enige brief of handtekening gezien van LPD-medewerkers die tegen mijn functioneren waren. Zij weten dat ik hen een warm hart toedraag; ze werken hard en onder erbarmelijke werkomstandigheden. De volgende dag, nadat de medewerkers het artikel in Dagblad Suriname gelezen hadden, voelden zij zich gepakt door Narain. In het artikel zelf zei hij dat veel zaken in mijn rapport wel klopten.

Citaat: “In gesprek met Narain bevestigt deze tegenover de krant de genoemde punten van kritiek als te zijn een correcte weergave van zaken. Hij geeft daarbij gelijk aan dat er alles aan gedaan wordt om de situatie nu aan te pakken en dat een aantal zaken, zoals de onnodige overuren, nu al tot het verleden behoort. Arbeiders in dienst op de afdeling zaten tot voor kort vaker zonder werkzaamheden en gingen tijdens hun ‘zogenaamde’ overuren vaker over tot het gebruik van alcohol.” (bron: Dagblad Suriname: Chaos en geldverspiling Minowc/LPD onder ministerschap Adhin)

De nieuwe directeur Natascha Benanon, nauwelijks een paar dagen directeur, nodigde mij uit voor een gesprek op 7 september 2015. Zij deelde mij mede dat ik op een school geplaatst zou worden. Ik gaf te kennen dat ik op het ministerie wilde blijven werken, daar er verschillende hoofden en onderdirecteuren hadden gezegd dat zij mijn inzet waardeerden en mij voor het ministerie wilden behouden. Tijdens het gesprek liep minister Peneux binnen. Hij zei: “Sailis, je bent een harde werker en we willen je niet kwijt. We moeten je beschermen en daarom plaatsen we je op een school.” Ik heb het ministerie gevraagd om het voorstel in overweging te nemen en heb dat per brief, d.d. 8 september 2015, bevestigd aan de leiding. Tot mijn verbazing en frustratie ontving ik op 10 september 2015 een brief waarop de arbeidsovereenkomst is stopgezet, omdat ik niet zou performen, vertrouwelijke informatie zou hebben doen uitlekken en de `cohesie` op de afdeling niet zou kunnen bewaren.

Hoofden en onderdirecteur Dipotaroeno hebben gelobbyd om mij toch nog voor de klas te plaatsen, zodat ik niet brodeloos zou zijn. Peneux veegde hun pogingen van de tafel. Dat werd mij per sms medegedeeld door het hoofd Bureau VOS.

Mijn verweer/bezwaar heb ik eveneens doen toekomen aan DNA-voorzitter, Jennifer Simons en president Desi Bouterse met alle relevante en bewijsstukken. Vervolgens heb ik de verschillende hiërarchische wegen bewandeld die er zijn, tot nu toe kreeg ik nul op het rekest.

We zijn nu bijna anderhalf jaar verder. Als jonge, politiek ongebonden Surinamer zit ik nog steeds zonder werk, ondanks gesprekken met onder meer DNA-voorzitter, Jennifer Simons, raadsadviseur Jules Wijdenbosch en raadsadviseur Peggy Bouterse.

Ik ben bang dat jonge mensen bang zullen zijn om misstanden te melden of voor zichzelf op te komen uit rancune jegens hen of uit broodvrees. Ik vrees dat zij zullen denken: anderen verkwisten gelden, plegen frauduleuze handelingen, dan doe ik het ook!

Sailis Soebdhan

https://www.srherald.com/ingezonden/2017/01/23/korte-metten-harde-taal-niet-voor-familie-van-vicepresident-adhin/?fbclid=IwAR09ogtD8bcO-0XobvdsYDz0J_1Q_eMi86Hn11L7sZVI-hEDGVo5stvXcCg

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *