29. WE MOGEN HET NIET HARDOP ZEGGEN, ” MAAR SUMA E FOK A KONDRE OP”?

 

Auteur: Angela Fernald

Creoolse nationalistische  politici, creoolse vakbondsleiders, creoolse activisten, creoolse pastors/ kerkleiders. 

Het werd onder de regering Santhoki-Brunswijk pas goed duidelijk welke bevolkingsgroep de grootste tegenstand bood tegen het beleid van de regering. andersom werd onder een creools regiem een totaal andere houding geetaleerd van de hindoestaanse bevolkingsgroep. Ziekte en ras zijn politieke instrumenten geworden tegen de regering Santhoki. De creoolse medicijnmannen, de creoolse voorgangers van de pinkster gemeenten verwierpen de vaccinatie campagnes. Hun geloof en oso dresi’s stelden zij boven de wetenschap. Weer een andere categorie creolen trokken de wetenschap in twijfel als zou die de mensheid bedriegen en willen uitroeien, vandaar hun  anti-vaccinatie  propaganda. terwijl Nederland medicijnen, vaccins, zuurstof containers en medisch personeel invloog om Suriname te helpen met de uit de hand gelopen situatie, trad een andere groep creolen olv Armand Zunder naar voren met de vraag wanneer Nederland herstelbetalingen gaat betalen vanwege haar slavernij verleden. De creool Eugene van der San verdedigde een vakbond voor het Nationaal Leger nadat de crolen en militairen Rodney Cairo en Germain Day dit onderwerp aanzwengelden in de media en op hun facebook pagina. Creoolse politici van de NDP, BEP en de PALU voerden een verwoede politieke strijd tegen het beleid van de regering Santhoki. Het is daarom helemaal niet zo gek dat de Amerikanen en de Nederlanders niet graag met de creoolse politici wensten te werken vanwege hun beperkt wetenschappelijk vermogen en inzicht maar meer nog hun middeleeuwse denken in systemen van patronage. Desi Bouterse had een heus systeem van infiltratie in het overheids apparaat opgebouwd welk in een jaar regering Santhoki onmogelijk onschadelijk gemaakt kon worden. De gang van Santhoki naar de Amerikanen en naar de Nederlanders was daarom vanuit dit gezichtspunt heel goed te begrijpen. Deed Santhoki dit niet dan was zijn regering niet bestand tegen het binnenlandse geweld dat van de zijde van de creolen op zijn regering afkwam. Koste wat het koste moesten de creolen de macht heroveren. Maar met de Amerikanen en de Nederlanders in de rug van Suriname zou deze wens van de creolen een fata morgana blijken te zijn. De creoolse leiders begrepen heel goed dat hun rol voor eeuwig was uitgespeeld in Suriname daar de Amerikanen nimmer meer hun invloed op het land zouden weggeven aan de Chinezen en de Russen. Het was gedaan met de creoolse anti-westerse agitatie. De hindoestanen begrepen meer dan ooit hun macht over Suriname en dat zouden zij nimmer prijs geven. Onder hindoestaanse leiding kon Suriname aansluiten bij de westerse wetenschap en de Trias Politica i.p.v. het slavensysteem en middeleeuwse denken van patroons/broodheren en hun volgelingen. 

 

VrouwenCollectief maakt zich zorgen over hersenspoeling deel Surinaamse volk

9 juni 2021

GFC NIEUWSREDACTIE- Een deel van het Surinaamse volk laat zich makkelijk manipuleren en is erg lichtgelovig.

Dit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door de laaggeletterdheid, lage opleidingsniveaus en weinig interesse in algemene kennisvergaring van een aantal inwoners van ons land.

 

Ook het niet willen gebruiken van het gezond verstand en door luiheid gedreven meegaan met de gedachtestroom van praatjesmakers en complotdenkers is mogelijk een bijdragende factor.

Deze conclusie werd dinsdagavond getrokken tijdens een ZOOM- meeting van het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC).

Het KSVC zegt aan GFC Nieuws, zich ernstige zorgen te maken over het gemak waarmee sommige mensen in Suriname zich laten misleiden door verkeerde informatie op onder meer sociale media.

Het VrouwenCollectief wijst in dit kader met name op de volgens haar dilettantische informatie die wordt verstrekt over prikjes, het virus en alle complottheorieën daaromtrent.

 

“Het lijkt alsof sommige personen zich erg makkelijk hebben laten hersenspoelen door amateurs die op sociale media onzin verkondigen”.

“Waar wij ons vooral zorgen over maken,  is dat deze personen niet meer open staan om een deskundige uitleg te accepteren”.

“Hun geprogrammeerde opvattingen zijn bijna niet meer buigbaar. Het is het verdoen van energie en tijd om in discussie met hen te gaan. Zij zullen alleen door professionals gedeprogrammeerd kunnen worden”, aldus het Surinaamse VrouwenCollectief.

https://www.gfcnieuws.com/vrouwencollectief-maakt-zich-zorgen-over-hersenspoeling-deel-surinaamse-volk/

President haalt fel uit naar oppositie; onderzoek SZF

 
 

08 Jun, 2021, 14:38

foto

 President Chan Santokhi vandaag in De Nationale Assemblee. 

 

President Chan Santokhi heeft vandaag in De Nationale Assemblee fel uitgehaald naar de oppositie. Hij heeft ook meegedeeld dat een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld bij het Staatsziekenfonds (SZF) over de vorige periode. Er is al een dossier naar de procureur-generaal gestuurd. Mensen die wanbeleid hebben gevoerd, bedrijven politiek met het leed van de samenleving, merkte Santokhi op tijdens de algemene politieke beschouwingen. “Het is het leed dat juist het gevolg is van dezelfde uitgangspositie, die zich keer op keer herhaalt, nadat een regering met een bepaalde signatuur wordt weggestemd door de samenleving, nadat zij een spoor van vernietiging heeft achtergelaten. En de veroorzakers van het leed, komen hier het volk misleiden, alsof zij nu wel weten hoe ze de samenleving zouden moeten redden?”

“Waar waren zij de afgelopen jaren, toen zij dit volk in deze ellende hebben gebracht? Waar was hun kritische toon de afgelopen tien jaren? Zijn zij nu pas wakker geworden? Ik kan niet toestaan, dat corruptie en wanbeleid op deze wijze wordt goedgepraat. Ik kan niet toestaan, dat lenen en diefstal op deze wijze wordt goedgepraat. Ik kan niet toestaan, dat het volk op deze grove en leugenachtige wijze wordt misleid, door dezelfde veroorzakers van deze ellende. Aan deze personen wil ik zeggen: Bent u soms vergeten, wat u voor ons heeft achtergelaten? Een disproportioneel grote schuldenlast van meer dan 4 miljard Amerikaanse dollar, meer dan 160% van ons BBP, waardoor u iedere burger van dit land met bijna achtduizend dollar schuld heeft opgescheept? Een enorme stijging van overheidsuitgaven en enorme verplichtingen, die u voor ons heeft achtergelaten om in te lossen,” betoogde het staatshoofd.

De president voerde aan dat aantallen ambtenaren in dienst zijn genomen door de vorige regering, “niet om te werken, maar om voor u te stemmen”. Hij haalde aan dat veel wurgcontracten zijn getekend nationaal waar sommige personen duizenden Amerikaanse dollars verdienen met opzegtermijnen van jaren maar ook internationaal, met de leningen met enorme rentes waardoor bijna de volledige begroting van de Staat, naar het betalen van schuldeisers ging.

Overheidsinkomsten zijn verpand aan buitenlandse schuldeisers, “zodat u uw financieel beleid van lenen kon voortzetten, om corruptie en diefstal van het volk te kunnen financieren?” De president verweet de oppositie ook van een onevenwichtige koersontwikkeling tot mei vorig jaar, omdat datzelfde lenen geleid heeft tot een begroting die compleet uit balans is. Banken zijn onder enorme druk gezet om geld te lenen aan de Staat, om corruptie en mismanagement met het geld van het volk te financieren. Parastatale ondernemingen die zijn leeggehaald, om diezelfde redenen. Het SZF is ook leeggehaald, zodat nu de zorgsector onder druk staat.

 

De president voerde aan dat ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op de vlucht is geslagen. Hij werd beschermd door een deel van het parlement, omdat hij bang is om verantwoording af te leggen. Governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt en de directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto zijn opgesloten, omdat ze verdacht worden van criminele handelingen om het corruptief regime te kunnen faciliteren. Goud- en houtconcessies zijn aan vrienden gegeven om te verkopen, en om schatrijk hiervan te worden, zodat er op dit moment geen enkele goudconcessie vrij is om serieuze investeerders daarvoor te kunnen binnenhalen.

“De misleiding en het bedrog van het IMF in 2016, waardoor nog steeds bij die instantie een wantrouwen bestaat jegens ons land. De structurele afbraak van de buitenlandse politiek, waardoor de internationale reputatie van Suriname ernstige schade heeft opgelopen. En, last but not least, bent u soms vergeten, dat de vorige regering in de maand juni, na de verkiezingen en voor ons aantreden, niet in staat was om de salarissen van de ambtenaren te betalen. Deze regering, toen nog in de formatiefase, heeft haar verantwoordelijkheid genomen om de samenleving te beschermen. Om de samenleving te behoeden voor de verschrikkelijke humanitaire ramp waartoe dit zou leiden. Deze regering heeft bewerkstelligd dat de salarissen toen zijn betaald,” stelde de president.

 
De vergadering is nu geschorst. Na de hervatting komen de fractieleiders in de tweede ronde aan het woord.
 

Prestaties van PALU en leugens van VHP

 
 

08 Jun, 2021, 04:42

foto

Met het onterecht verwijtend artikel van de VHP-mediacommissie aan het adres van de PALU, lijkt het dat deze partij de noodzakelijke discussie over de aanpak van de grote problemen in ons land ontwijkt. Naar aanleiding van het PALU-artikel over het leenbeleid van de zittende regering neemt de VHP het op voor haar regering, maar gaat helaas geenszins in op de punten van kritiek die door de PALU zijn opgeworpen. Alweer een gemiste kans!

Het is overigens niet de eerste keer dat de VHP verdachtmakingen verspreidt over de PALU, in een poging de aandacht af te leiden. Dit is volledig in lijn met het huidige VHP-regeerbeleid waarbij continu leugens worden verkondigd die vervolgens worden ontmaskerd: het VHP-Reddingsplan zou klaarliggen, de VHP zou niet naar het IMF gaan, binnen 200 dagen stabiliteit, er zouden miljarden klaarliggen bij de Surinaamse diaspora. Om maar te zwijgen over New Surfin en de Waterstof fabriek. En laten we eerlijk zijn, is er sinds de Surinaamse politiek begon ooit een grootschaliger, brutaler en vernietigender ‘friends and family’ beleid geweest dan nu onder leiding van de VHP?

De PALU gaat in het bijgaande artikel systematisch in op de grote leugens van de VHP over de PALU en de prestaties van de partij.

(zie bijlage voor document)

  
 
DE PRESTATIES VAN DE PALU EN DE LEUGENS VAN DE VHP  Met het onterecht verwijtend artikel van de VHP‐mediacommissie aan het  adres van de PALU lijkt het dat deze Partij de noodzakelijke discussie over  de aanpak van de grote problemen in ons land ontwijkt. Naar aanleiding van  het PALU‐artikel over het leenbeleid van de zittende regering neemt de VHP  het op voor haar regering, maar gaat helaas geenszins in op de punten van  kritiek die door de PALU zijn opgeworpen. Alweer een gemiste kans!!!    Het is overigens niet de eerste keer dat de VHP verdachtmakingen verspreidt over de PALU, in een poging  de aandacht af te leiden. Dit is volledig in lijn met het huidige VHP‐regeerbeleid waarbij continu leugens  worden verkondigd die vervolgens worden ontmaskerd: het VHP‐Reddingsplan zou klaarliggen, de VHP zou  niet naar het IMF gaan, binnen 200 dagen stabiliteit, er zouden miljarden klaarliggen bij de Surinaamse  diaspora. Om maar te zwijgen over New Surfin en de Waterstof fabriek. En laten we eerlijk zijn, is er sinds  de Surinaamse politiek begon ooit een grootschaliger, brutaler en vernietigender ‘friends and family’ beleid  geweest dan nu onder leiding van de VHP?   Maar laten we toch even ingaan op de grote leugens van de VHP over de PALU en de prestaties van de  PALU.  TELT ABOP NU OOK NIET MEE?  Er zou volgens het VHP commentaar een NDP/PALU‐regeerbeleid zijn geweest waardoor de PALU even  verantwoordelijk is geweest voor het gehele beleid als de NDP. Waarom wordt de participatie van de ABOP  aan de coalitie van 2010‐2015 buiten beschouwing gelaten, terwijl deze partij toch zeker meer zetels had  en meer ministeries beheerde dan de PALU? Is het omdat de VHP de ABOP als coalitiegenoot in deze  regering inhoudelijk ook niet meetelt? Bovendien zat de PALU niet in de tweede regering Bouterse tussen  2015 en 2020, terwijl alles waar we nu zoveel last van hebben juist is gebeurd onder Bouterse II, geheel  onder de verantwoordelijkheid van de NDP: devaluaties, opmaken monetaire reserves, miljarden leningen  die consumptief zijn besteed, gesjoemel met kasreserves, de vele benoemingen van friends en family,  uitholling maatschappelijke zorg en de gezondheidssector en uitverkoop van Suriname aan buitenlandse  bedrijven als Suralco. En dat weet men bij de VHP bliksems goed! Wat dit laatste betreft weet de VHP dan  niet meer wie de eerste is geweest om met fundamentele kritiek de uitverkoop aan de Alcoa aan de kaak  te stellen; lang daarna volgde de VHP.  TRANSPARANTIE OVERHEIDSFINANCIEN  Tussen 2010 en 2015 is mede op basis van kritieken van de PALU‐fractie in DNA een nieuw  geautomatiseerd systeem ingevoerd om de financiële huishouding van de overheid transparanter te  maken. Ook zijn instituten als de Rekenkamer en CLAD verder versterkt en door de PALU‐fractie is  aangedrongen op meer controle vanuit de Rekenkamer en CLAD.  Daarvoor zijn extra gelden vrijgemaakt  en is voor het eerst in de geschiedenis van het parlement een Slotrekening voor verantwoording van  bestede gelden in 2012 op tijd ingediend voor behandeling in 2013. In dezelfde lijn zijn zo halfjaarlijkse  evaluaties door DNA ingevoerd voor controle en realisaties van de regering. Er zijn uiteindelijk door de  PALU‐fractie in een nota concrete voorstellen gedaan om de financiële huishouding van de Staat  realistischer te maken. Hiervoor heeft de PALU toen geen ondersteuning gehad, niet alleen van de eigen  coalitie genoten de NDP, PL en ABOP niet. Ook vanuit de VHP die toen in de oppositie zat is die  ondersteuning helaas niet gekomen. Deze ondersteuning bleef ook uit toen de PALU in 2016 voor de  tweede keer deze voorstellen deed voor het transparanter maken van de financiële huishouding van de  Staat.  TRANSPARANTIE HOK  Vanuit het Ministerie van NH onder leiding van PALU‐voorzitter Jim Hok zijn instituten als de Geologische  Mijnbouwkundige Dienst verder versterkt en is de automatisering van deze dienst versneld opgepakt. Ook  is het initiatief genomen om te komen tot een nieuwe gedetailleerde geologische kaart waarmee de  voorkomens aan minerale rijkdommen van Suriname transparanter beheerd zouden kunnen worden. Hok  zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de eerste minister van Natuurlijke Hulpbronnen die regelmatig  lijsten van uitgeven concessies aan De Nationale Assemblee heeft verstrekt, in tegenstelling tot de  verzinsels in het onderhavig VHP artikel.  NIEUWE VHP LEUGENS  En nu voegt de VHP nieuwe leugens over de PALU toe aan de eigen lijst. Tijdens Bouterse I had het  Ministerie van NH namelijk betrekkelijk weinig te vertellen over de EBS. Per presidentieel besluit in 2010  waren alle Parastatalen inclusief de EBS en Staatsolie door President Bouterse ondergebracht onder de  verantwoordelijkheid van Vice‐President Ameerali. Pas na 2015 onder Bouterse II is dit besluit weer  ingetrokken. Ook de Commissie Ordening Goudsector viel net als alle presidentiële commissies onder de  rechtstreekse verantwoordelijkheid van President Bouterse.  Binnen de kleine marge die daarvoor bestond zijn significante bijdragen geleverd aan de totstandkoming  van wetgeving voor de instelling van de Energie Autoriteit en de institutionele ordening van de nationale  energievoorziening. Daar waar de minister van NH wel invloed op had, zijn belangrijke prestaties  neergezet, zoals de twee zeer innovatieve overeenkomsten met Newmont en Iamgold waar ook deze VHP‐ regering van zal profiteren. Om maar te zwijgen over de vele uitbreidingen van het elektriciteitsnet vanuit  de Dienst Elektrificatie en het waterleidingnet van meer dan 150 km aan nieuwe waterleidingbuizen met  water door de Dienst Watervoorziening. De eerste wezenlijke doorbraak om het aanhoudende probleem  van de drinkwatervoorziening in het district Commewijne definitief op te heffen kwam ondanks de kleine  ruimte die daarvoor geboden werd van PALU‐kaders. Een ontwikkeling waar nu volop profijt van wordt  getrokken door de huidige regering net als overigens ook door de Bouterse II regering. PALU 2 ZETELS VS VHP 20 ZETELS  De VHP met 20 zetels zal nog erg hard moeten werken om dezelfde zichtbare, blijvende prestaties voor  land en volk van de PALU met 2 zetels te evenaren. Altijd als de PALU in de regering deelnam zijn grootse  prestaties neergezet met nationale doelen voorop. Het volk heeft helaas in de verkiezingen van 2015  geloofd dat de stappen voorwaarts kwamen vanuit de NDP. Door de groei van de NDP in de verkiezingen  van 2015 van 18 naar 26 zetels wordt ook de VHP‐leugen alsof er 10 jaren een NDP/PALU‐wanbeleid is  gevoerd gelogenstraft. De gegroeide monetaire reserves, financiële stabiliteit en economische groei tussen  2010 en 2015 mede onder invloed van de PALU, is kapot gemaakt door het financieel wanbeleid van  regering Bouterse II. Tijdens de NDP‐hearings in 2015 heeft de PALU voorstellen gedaan om de  voorwaartse ontwikkeling verder uit te bouwen. Dezelfde voorstellen zijn gedaan aan de VHP in 2020.  Maar het is duidelijk dat men ook bij de VHP, evenals bij de NDP, niet weet om te gaan met commentaar,  kritiek of voorstellen. De vele leningen, devaluaties en het gaan naar het IMF onder Bouterse II zouden niet  nodig zijn geweest indien slechts enkele van deze maatregelen in samenhang zouden zijn doorgevoerd. En  ook nu wordt onvoorbereid het IMF erbij gehaald, worden ondoordachte devaluaties doorgevoerd en zal  de Surinaamse regering meer dan US$1 miljard gaan lenen binnen 3 jaren. Het is duidelijk dat men gewoon  tijd probeert te rekken tot aan de eerste oliegelden. Maar een beleid als dit, dat geen aandacht heeft voor  een evenwichtige ontwikkeling van ons volk en onze economie zal met de oliedollars er juist toe leiden dat  de rijken rijker worden en de armen armer. Het wordt daarom echt wel tijd voor een radicaal ander beleid  op korte termijn. Met de PALU waren we nu al minstens voor de helft uit deze crisis!  PALU Secretariaat Massa Communicatie en PR  Paramaribo, 7 juni 2020 
 
 

PALU heeft instituten verzwakt en speelt nu mooi weer

 
 
05 Jun, 2021, 18:38
foto
   


 
De PALU heeft 5 jaar lang meegeholpen om samen met de NDP diverse instituten te verzwakken en veel geld te laten liggen. Nu speelt ze mooi weer en komt met voorstellen, die ze blijkbaar nooit gedaan heeft toen ze met de NDP in de regering zat.
 
In een artikel op Starnieuws verwijt de PALU de huidige regering dat ze een soortgelijk leenbeleid voert als dat van de NDP. In het artikel hemelt de PALU zichzelf op als degene die de oplossing voor alle problemen zou hebben. Het stemmingmakende artikel is kennelijk bedoeld om als buitenparlementaire politieke partij wat aandacht te trekken. Dat is haar goed recht, maar het zou de PALU sieren indien ze eens heel kritisch naar zichzelf en haar eigen performance in de periode 2010-2015 zou kijken.
 
De PALU was verantwoordelijk voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, maar ook medeverantwoordelijk voor het hele regeringsbeleid. Hoe transparant was het concessiebeleid toen? Keer op keer werd vanuit het parlement naar een overzicht van alle goudconcessies gevraagd, maar is ooit gegeven? De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst die adviezen moest geven bij toekenning van goudconcessies werd buiten spel gezet. Concessies werden in een heel kleine kring rond de minister toegekend aan personen waaronder friends and family.
 
Bij Staatsolie was een deskundige persoon jarenlang voorbereid op de positie van financieel directeur, maar de PALU eiste deze positie op en plaatste een minder gekwalificeerde partijloyalist daar. Heeft de PALU bij de EBS orde op zaken gesteld? Is de goudsector en andere sectoren die in de portefeuille van de PALU zaten goed en transparant geordend? In 2013 zijn de deals met de buitenlandse goudbedrijven gesloten, waardoor deze vrijgesteld zijn van vele belastingen (zelfs toekomstige belastingen). Was dat de manier om de lokale productie-bedrijven te ondersteunen?
 
Waarom wilde de PALU de meeropbrengsten uit de goud- en oliesector nooit in een Spaar- en Stabilisatiefonds onderbrengen, zodat er een buffer was in slechte tijden? Heeft de PALU in breder verband voorstellen gedaan om de belastingdienst toen te versterken? Nee, want men had eigen partijpolitieke prioriteiten en weigerde met onafhankelijke deskundigen samen te werken. Nu verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.
 
Wij kunnen nog veel meer opsommen, maar laten het hierbij. Indien de track record van de PALU tijdens haar periode in de NDP-regering van dien aard was dat zij respect had afgedwongen en transparant beleid had gevoerd dan zou de PALU serieus genomen worden. Helaas haalt de partij in haar artikel zaken aan die geen feitelijke basis hebben en rijgt men verwijten aan elkaar naar de regering toe, terwijl men zelf boter op zijn politieke kop heeft. De kiezers hebben de PALU in mei 2020 doorgehad en geen zetels gegeven. Zelfs Coronie waar de PALU vele jaren lang zetels heeft gehaald is geen meter vooruit gekomen. Waar is het PALU plan om Coronie te ontwikkelen?
 
De regering Santokhi/Brunswijk werkt veel serieuzer dan de PALU in haar periode gedaan heeft aan herstel van de economie. Het Herstelplan van de Regering en de samenwerking met de IMF/IDB/Wereldbank/CDB zullen Suriname uit het economische dal halen, waarin ze mede door het falend NDP/PALU beleid in terecht is gekomen. Geef deze regering rustig de tijd, want afbreken gaat snel, maar weer opbouwen kost tijd.
 
VHP Mediacommissie

PALU: Leenbeleid regering net zo funest als van NDP

 
 

04 Jun, 2021, 10:44

foto

 

Wie nog twijfelde na de persconferentie van de president, zal nu overtuigd zijn 1 jaar na de verkiezingen. Het leenbeleid van de vorige regering zal in de komende jaren verder worden voortgezet en zal net zo funest zijn als dat van de voorgaande NDP-regering. President Santokhi was er zelfs trots op. In totaal worden US$1 miljard aan leningen door hem in het vooruitzicht gesteld. Net zoals onder de vorige regering, zal het grootste deel van dit geld consumptief worden ingezet. Suriname zal daarmee nog meer in een financieel afhankelijke positie worden gezet, stelt de PALU.

Wat is het alternatief? De PALU heeft tijdens de verkiezingscampagne een concreet, samenhangend crisisplan gepresenteerd waarmee de koers binnen 6 maanden kon worden gestabiliseerd. Maar daar wordt niet naar geluisterd terwijl de regering hard bezig is het vorig NDP-beleid ook op andere vlakken te kopiëren: Friends en Family voortrekken, pakketten worden a la dol uitgedeeld, de importen van consumptie goederen worden gesubsidieerd terwijl de productie exporten wordt afgestraft, de een na de andere loze beloften van grootse projecten als de “waterstof fabriek” volgen en het resultaat is de ene ondoordachte devaluatie na de andere.

Uit de persconferentie bleek ook dat de regering Santokhi in de afgelopen 10 maanden heel weinig heeft gedaan om de koers te stabiliseren. De Solidariteitsheffing en verhoging van de governmenttake waren kennelijk voldoende om de lopende uitgaven aan salarissen van de ambtenaren te kunnen voldoen. En de retentie dollars van exporterende producenten worden gebruikt voor consumptieve doeleinden en niet om de productie verder te stimuleren. Met de laatste devaluatie wordt voor import van consumptiegoederen een lagere koers aangehouden. Daarmee is het duidelijk dat de regering liever weer de consumptie subsidieert, dan de productie export en daarmee het verdienen van US-dollars wilt stimuleren. Ondertussen hebben de groente exporteurs aangegeven dat het niet rendabel is te exporteren door de retentie regeling.

Dat het afgelopen regeerbeleid niet voldoende is om de koers te stabiliseren is overduidelijk. Het beloofde reddingsplan van de VHP lag niet klaar met weer als gevolg dat een eerste herstelplan werd gepresenteerd met meer dan SRD12 miljard aan begrotingstekort. Door de IMF-deskundigen werd dit onsamenhangende plan niet alleen direct van tafel werd geveegd. Het IMF hield ook de been stijf vanwege een onderhandelingsfout van de regering. Zij wekte namelijk de indruk “dat zij niet anders kon” en “met de rug tegen de muur” staat. Ondanks dat de regering in de onderhandelingen het begrotingstekort omlaag schroefde, stelde het IMF hele harde eisen. Voordat maar 1 US-dollar aan leningen zal worden overgemaakt zal de regering zaken in orde moeten maken.

Net zoals de vele leningen onder de voorgaande NDP-regering niet hoefden, was het slechte resultaat met het IMF te vermijden. Met een samenhangend plan kon veel meer uit de onderhandelingen worden gehaald. De PALU heeft namelijk voorgesteld in haar crisisplan om korte termijn maatregelen te nemen in samenhang met lange termijn doelen. In dit plan is cijfermatig aangetoond dat tijdens de voorgaande regering meer dan SRD5 miljard aan belastingen en invoerrechten bewust niet zijn geïnd. Bovendien zullen we op de lange termijn de diensten van de overheid moeten financieren uit meer bestemmingsheffingen. Deze heffingen op de korte termijn genomen zullen de huidige tekorten van de overheid drastisch terugbrengen. Deze inkomsten verhogende maatregelen in samenhang genomen met productie investeringen op de lange termijn zullen ook het vertrouwen in de SRD doen herstellen. Hiervoor heeft de PALU concrete projectvoorstellen in haar crisisplan opgenomen waarvoor wel internationale investeringskapitaal voor te vinden zou zijn. Hiermee zouden de onderhandelingen met het IMF heel anders hebben uitgezien niet alleen vanwege een lager begrotingstekort. Maar ook vanwege het vooruitzicht op meer productie en dus meer verdiensten op de middellange en lange termijn.

Als de president de oplossingen voor de financiële crisis onvoldoende ziet of hoort, dan is de PALU bereid in discussie te gaan met de regeringsdeskundigen en DNA leden over het huidige Herstelplan. Met een gewijzigd plan kan de nodige stabilisatie van de koers worden bereikt op korte termijn. Versneld innen van belastingachterstanden, bestemmingsheffingen en hele concrete voorstellen voor de stimulering van de productie kunnen binnen enkele maanden door Surinaamse deskundigen worden uitgewerkt. Maar kennelijk heeft de regering geen luisterend oor voor deskundigen die werkbare oplossingen aandragen met de vele “partij politieke” prioriteiten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *