ONZE ARMOEDIGE MENTALITEIT MAAKT DAT ONS VERSTAND ONS DENKEN IN DE STEEK LAAT EN DAT IS ZELFDESTRUCTIE.

Auteur: Angela Fernald

Als wij zelf onze zwakke plek wegstoppen onder het tapijt, steken wij aldus onze kop in het zand. Maar de ex-kolonisator heeft ons denken misvormd en kent ons dus als de beste. Bouterse liep hiervoor weg en imiteerde de ex-kolonisator zodanig dat Desi hem zelf overtrof met het patronage-denken te misbruiken en in te zetten tegen ons volk, terwijl de jongeren nu ten strijde moeten trekken tegen dit euvel, ons denken.Onze opvoeding, ons onderwijs en onze politiek is zwanger van dit denken. De samenleving is totaal besmet met dit virus. Onze leiders willen al te graag in de voetsporen treden van de ex-kolonisator. Desi Bouterse deed niets anders, veredelde het patronage systeem, en keerde de ex-kolonisator de rug toe om zich te wenden tot China en Rusland, denkende het probleem hiermee opgelost te hebben. Een nieuwe kolonisator werd binnengehaald, een veel gevaarlijkere strategische bondgenoot, een term zoals Bouterse c.s. dat benoemden. Ons volk stemde dit bedrog weg op 25 mei 2020. Maar we kwamen van de regen in de drup want Ronnie Brunswijk copieert nu zijn voormalige baas Desi Bouterse, wederom richting de Noordzee. Maar de wereld dealt niet met criminelen, den Haag heeft een ferm standpunt ingenomen tegen Bouterse. Het einde van onze ellende zal pas in zicht zijn als wij het heft in eigen handen nemen en eens naar onszelf gaan kijken met de volgende vragen.

Waarom kunnen wij niet eerlijk denken, eerlijk spreken, eerlijk lief hebben en niet eerlijk samenwerken samenwerken? Hoe komt het dat ons denken zo verziekt is dat wij alles wat waar is als niet waar verdedigen? Elke kritiek die klopt gewoon aanvallen en niet luisteren naar oprechtheid maar eerder haat, geweld en rancune aanbidden? Waarom zit ons hoofd vol van negativisme, minderwaardigheid en disrespect? Waarom weigeren wij de hand in eigen boezem te steken en kritisch te zijn naar onszelf? Is het hierom dat wij een leiderschapsprobleem hebben in ons land? Dwars door alle partijen en etniciteiten zien wij deze tekortkomingen, echter de creool en de marron spannen wederom de kroon. Wereldwijd zien wij deze tendens bij de zwarte bevolking die haar kansen steeds niet benut en de eigen groep steeds neerwaarts trekt, terwijl er enorme kansen om de groep omhoog te trekken onbenut blijven vanwege het leiderschapsprobleem en het egoisme. In deze gezinnen zien wij hetzelfde probleem. Kinderen groeien op zonder vaders en moeders worden misbruikt als lustobject. En niemand mag hierover iets zeggen want anders zijn wij rascistisch, willen wij geen Marron en wordt de discussie een onderbuik discussie terwijl het gaat om een gigantisch maatschappelijk probleem, nationaal en internationaal. gelukkig wordt de stem van de tegenbeweging eindelijk gehoord, die de oorzaken van het falen van de creool terug gaat zoeken van waar de oorzaak is. Er is een oorzakelijk verband tussen zwarte gezinnen en hun succes en falen in de samenleving. Het wordt tijd dat deze discussie ook in Suriname gevoerd gaat worden. Met het vice-Presidentschap van Ronnie Brunswijk zijn wij duidelijker dan ooi geconfronteerd met het instrument van rascisme opwerpen, terwijl de discussie feitelijk gaat over een veel dieper probleem. Met het stokje/instrument van het rascisme probeert de zwarte gemeenschap haar problemen onaangeroerd te laten en haar volk in domheid te houden terwijl de leiders persoonlijke belangen veilig stellen. Een nieuw instrument om samen met de kapitalisten van welke origine dan ook de persoonlijke belangen te verdedigen. De discussie gaat dus duidelijk over belangen en niet over ras en rascisme, dit is slechts een instrument om grote groepen onder de duim te blijven houden. In achterkamertjes lachen de grote kapitalisten om de activisten die door hun eigen leiders in de maling worden genomen. Net zoals de slavenhandelaren werden voorzien van slaven die door de eigen zwarten werden verkocht aan de slavendrijvers. De economie en de politiek draaien dus om de leugen en het bedrog en houden de domheid in stand van de eigen achterban, of die nu wit of zwart of aziatisch zijn. Surinamers wordt dus gauw wakker, Ronnie Brunswijk is van hetzelfde laken een pak, de geschiedenis heeft hem al eerder in beeld gebracht en zijn kansen heeft hij niet gegrepen voor zijn eigen groep, zijn achterban, die hij nu wederom misbruikt om te beloven de achterstand in te lopen en wat te doen voor zijn volk. Suriname is een democratie gebaseerd op de trias politica en door een “gangster” in dit systeem op te nemen zal dit systeem niet anders gaan functioneren als daarvoor toen de andere crimineel Desi Bouterse aan de macht was. Het gangsterisme zal de demokratie verder aanvallen en het patronage zal net zoals de NDP op de valreep uitvoert en laat zien met de vele benoemingen, met de ABOP een copie hiervan zijn. Zolang wij weigeren te erkennen dat ons probleem wijzelf zijn zullen wij de natie voor de gek blijven houden. De mastodonten in alle politieke partijen van de coalitie zien wij naar voren treden. Een oma op onderwijs, een zoon op binnenlandse zaken en een crimineel als vice-president. De VHP staat wederom aan kop wat betreft de emancipatie van de discussie om een nieuw tijdperk van deskundigheid in te zetten. Deskundigheid maakt de deur open voor wetenschap en dit is precies wat de ABOP/PL combinatie mist, terwijl de NPS het probleem niet eens ziet en zich totaal heeft onderworpen aan het patronage-spel van de ABOP leider.

Kijken wij naar de volgorde van onze geschiedenis dan zullen wij misschien begrijpen waarom de hindoestaan minder besmet is met het koloniale denken. Vandaar misschien de 28 zetels waar de VHP leider zo om smeekte in zijn verkiezingscampagne, om ons land te bevrijden uit handen van dit denken. Maar vertrouwen win je niet zomaar, de VHP leider heeft nu de kans om zijn leiderschap en staatsmanschap te bewijzen en in 2025 de gehele natie achter hem te krijgen met meer dan 28 zetels. dan zijn wij echt op weg naar de bevrijding, want zowel Bouterse als Brunswijk hebben de gouden kansen laten liggen. Het is aan Santhoki om nu verder onze geschiedenis te gaan schrijven.

ONZE MENTALITEIT OP EEN RIJ.

  1. wij denken te persoonlijk en daarom kunnen wij niet nuchter zakelijk zijn.
  2. wij hebben daarom moeite met debatteren omdat we altijd eerst kijken naar de persoon en de inhoud interesseert ons niet.
  3. wij zijn verzot op gefotografeerd worden naast belangrijke personen.
  4. wij zijn verzot op het verzamelen van posities en functies zonder dat wij de capaciteit daarvoor hebben
  5.  

Ondernemers: er zijn nauwelijks goede werknemers te vinden in Suriname, de meesten zijn puin

28 maart 2021

GFC NIEUWSREDACTIE- Er zijn niet of nauwelijks nog geschikte werknemers te vinden in Suriname. Mensen die goed gemotiveerd en gedisciplineerd zijn en zich voor de volle honderd procent willen inzetten.

Het is als het zoeken van een speld in een hooiberg want de meerderheid personen heeft een slechte arbeidsmoraal en werken voor het geld en in de laatste plaats voor de onderneming.

 

Dat is het harde oordeel van enkele Surinaamse ondernemers.

Een grootondernemer tevens eigenaar van een bekende supermarkt in Paramaribo vertelt aan GFC Nieuws dat het vinden van gedisciplineerd personeel in ons land dat bovendien bereid is om hard wil werken, open wil staan om te leren, zich weet te houden aan de aanmeldtijden en verantwoordelijkheid neemt, haast niet meer lukt.

“Het komt cru over, maar het overgrote deel dat mij komt solliciteren is puin. Ik heb grote problemen wanneer ik sommige aanneem! Veel van hen komen vaak te laat aan het werk of komen niet opdagen. En ze hebben altijd smoesjes”, legt hij uit.

“Of de bus was laat, de band was lek, er was geen oppas voor de kinderen of een verre tante moest plotsklaps naar het ziekenhuis worden gebracht. Er is altijd wel wat. Ook het exact volgen van mijn instructies is vaak een probleem. Als ik zeg dat ze rechts moeten lopen, doen ze het tegenovergestelde. Er is gewoon geen discipline, de meesten zijn grappenmakers en dwingen mij om de standaarden te verlagen”, moppert hij.

Hij zegt dat dit de reden is waarom hij liever Chinezen uit China laat halen om zijn business in betere banen te leiden.

Ook twee andere collegae ondernemers zeggen te kampen te hebben met dergelijke personeelsproblemen.

“In mijn business zijn het de werknemers die mij de grootste kopzorgen geven. Alleen maar stress. Er is iets goed mis met de werkmentaliteit in Suriname. Dat kunnen wij u garanderen”, is ook de mening van het tweetal.

https://www.gfcnieuws.com/ondernemers-er-zijn-nauwelijks-goede-werknemer-te-vinden-in-suriname-de-meesten-zijn-puin/

Ouderwets opvoeden moet terug binnen samenleving

27 maart 2021 

INGEZONDEN– Normen en waarden staan al enige tijd zwaar onder druk in ons land.

Het gaat om de verloedering binnen de totale samenleving en zeg je er wat van, dan word je uitgescholden.

 

Ik rijd veel met de bus. Je ziet gewoon geen jongere meer die nog opstaat voor een zwangere vrouw of oudere persoon. Dat durfden wij vroeger niet in onze hoofd te halen!

Ook de bejegening in het openbaar is slecht en wordt de politie gewoon brutaal toegesproken. Als ik dat in mijn jonge jaren had geprobeerd, dan zwaaide er thuis wat.

Zelf denk ik dat ouders te slap zijn in hun opvoeding. De discipline is gewoon weg. Iedereen is erg gejaagd en vooral met zichzelf bezig. Je hoeft maar even voor een groen verkeerslicht te staan en achter je beginnen ze al te toeteren. Als je er wat van zegt, word je uitgescholden en heb je binnen de kortste keren ruzie. Gekmakend.

Tegenwoordig draait alles om moderne opvoeding. Een kind een tikje geven, wordt al gezien als kindermishandeling, terwijl wij ouderen zo zijn grootgebracht en heeft het ons goed gedaan.

Ik heb drie kinderen en ben een fervente aanhanger van wat ik zelf ‘ouderwets opvoeden’ noem. Lekker retro met straffen en belonen. Met: “Omdat ik het zeg!” En: “Wat zeg je dan?” Met regels die gewoon regels zijn. Mijn regels. En met ouders die af en toe flink uit hun slof schieten als die regels niet worden nageleefd.

Mijn kinderen varen er wel bij en ik heb niet het idee dat ze getraumatiseerd aan het raken zijn. En al raken ze dat wel, dan vind ik dat nog niet zo heel erg, want is tenslotte niet iedereen een product van zijn gemankeerde opvoeding? Waar is therapie anders voor uitgevonden? Wie niet op enig moment een beetje jeugdtrauma te verwerken heeft, heeft mijns inziens ook niet echt geleefd.

Ik zie en hoor mijn kinderen echt wel, hoor. Ik kijk soms alleen de andere kant op. Of ik luister gewoon niet. Om drie uur ’s nachts bijvoorbeeld, als ik wil slapen. Omdat ík dat wil. En de laatste keer dat ik het checkte, was ik nog steeds de baas in huis. Waarom? Nou gewoon, omdat ik het zeg. Zo is het leven.

K. Rayman

https://www.gfcnieuws.com/ouderwets-opvoeden-moet-terug-binnen-samenleving/

Geef macht in Suriname aan China en wij zijn binnenkort welvarend

27 maart 2021

INGEZONDEN- Geef veel meer macht aan de Chinezen hier in Suriname, of laat de invloed vanuit Peking veel meer gelden en je kunt er op rekenen dat er binnen afzienbare tijd welvaart in ons land wordt gecreëerd.

Het is zinloos om nog steeds in de diepgewortelde waan te blijven dat wij in Suriname- met de huidige politieke leiders en andere beleidsmensen – over voldoende capaciteit beschikken om een bloeiende economie te creëren.

Al sinds 1975 hebben verschillende demagogen, zowaar met miljarden Nederlandse guldens startkapitaal, geprobeerd onze staathuishoudkunde op orde te brengen. Het is nooit gelukt! Er is geenszins economische groei bewerkstelligd en het gaat alleen maar bergafwaarts.

Op een gegeven moment moet eerlijk de conclusie worden getrokken dat wij het nog niet aankunnen en op dit vlak incapabel zijn. Een land zelf regeren en een positieve ontwikkelingsgang op poten zetten is jammer genoeg nog niet voor ons weggelegd.

Deze tekortkoming gaat ten koste van meerdere generaties Surinamers die steeds meer moeten lijden onder de armoede en al het negatieve dat deze onbekwaamheid heeft op de levenskwaliteit.

Het welzijn van het volk wordt systematisch geruïneerd door de amateuristische, onbekwame en corrupte handelingen van politieke leiders in Suriname.

Het klinkt logischerwijs extreem radicaal, wat het ook is, maar het zou voor welzijnsverbetering van bijna ons allen veel effectiever zijn om China meer invloed te geven in Suriname. Desnoods met gehuurde topdeskundigen, managers, zakenlui uit China die de beleidslijnen voor het huidige Surinaamse kabinet uitstippelen.

Ook het onderhandelen met buitenlandse zakenpartners door gehuurde Chinezen die echt verstand van zaken doen hebben,  zou veel meer opleveren voor Suriname. Ook op dat vlak zijn wij simpelweg een stelletje amateurs. het verleden en heden heeft dat pijnlijk bewezen.

Mevrouw S. Cruden.

https://www.gfcnieuws.com/geef-suriname-aan-china-en-wij-zijn-binnenkort-welvarend/

Iedereen wil activist zijn in dit land

25 maart 2021

INGEZONDEN– Een containerbegrip voor activiteiten die bijdragen aan een betere wereld.

Wij willen geen IMF, de regering moet naar huis, wij worden beperkt in onze vrijheid en willen vrij zonder mond-en neuskap rondlopen, de prijzen zijn te hoog, weg met de regering, brandstofprijzen moeten omlaag, ons hout wordt weggedragen, wij willen loosverhoging.

 

Wij willen een Suriname zonder criminaliteit, armoede, corruptie en nepotisme. Noem het maar op, of mensen gaan de straat op.

Wij lijken zo strijdvaardig, maar niets is minder waar. Je hoeft er tegenwoordig niet eens voor te strijden en je wordt gebombardeerd tot activist.

Wij willen allen van maatschappelijke relevantie zijn, zolang er maar geen druppeltje zweet bij komt kijken. Generatie Y, waar ikzelf ook onder val, is lui. Ik wil alles en ik wil het NU en zonder bloed, zweet en tranen.

Online verspreidt het zich als een besmettelijk virus waarmee mijn hele generatie besmet lijkt te zijn. Je kan niet op social media zonder overspoeld te worden met allerlei figuren die zich activisten noemen en verwachten dat het volk ze massaal zal volgen.

Nergens op mijn tijdlijn is een nieuwe Nelson Mandela te bekennen. Of een jonge Rosa Parks, de vrouw die haar leven riskeerde toen zij weigerde om van haar zitplaats, in het voor blanken gereserveerde deel van een bus, op te staan.

Begrijp me niet verkeerd. Ikzelf ben ook niet bereid om te sterven voor een betere wereld. Ook ik zit liever niet jarenlang opgesloten in een hok van één bij één.

Waar ik mij echter vooral over verbaas, en zelfs voor schaam, is het gebrek aan inventiviteit van mijn generatie. Je wordt er niet goed van: elke week weer een doelloze actie.

We zijn allemaal zo lekker actief bezig, maar ik noem het liever schijnactivisme. Een maniertje om een schouderklopje te krijgen van de maatschappij. Of selectief activisme.

Welke goede doelen maken de meeste indruk op mijn vrienden en collega’s? Welke daden leveren mij de meeste likes en reacties op? Want daar lijkt het op. We willen allemaal belangrijk zijn!

De Stem

https://www.gfcnieuws.com/iedereen-wil-activist-zijn-in-dit-land/

Suriname is helaas nergens goed in en dat zal voorlopig ook zo blijven

 

21 maart 2021

INGEZONDEN- Er is helaas niets in Suriname waarover gezegd kan worden dat wij er goed in zijn, dat wij uitblinken en trots mogen zijn. In geen enkel segment zijn wij sterk, integendeel moeten wij keer op keer constateren dat wij op veel belangrijke vlakken simpelweg falen. Hoe hard het ook overkomt, dat is de trieste waarheid.

Wij zijn als land niet eens in staat om te voorzien in de voedselproductie voor de lokale bevolking, laat staan dat wij gaan exporteren. Als je de supermarkten in Suriname binnenkomt  kom je al gauw tot de conclusie dat 99 procent van de voedingsproducten uit het buitenland zijn geïmporteerd.

Van pindakaas, jam, kaas, thee, meel, hagelslag, cacao, koffie, tot zelf verpakte sinaasappelsap. Ook de kippen die wij kopen in de winkels zijn gevoed met voer uit het buitenland.

Het brood dat u eet wordt gemaakt met geïmporteerde meel. Als er geen meel wordt gehaald van buiten kunnen wij dus geen brood meer bakken.De melkproducten die zogenaamd in Suriname zijn gemaakt hebben veel essentiële melkgrondstoffen die uit China zijn gehaald.Zelfs het fruit dat wordt aangeboden in de supermarkten is tegenwoordig overwegend uit het  buitenland omdat wij niet eens in staat blijken te zijn om onze eigen vruchten te cultiveren en op grote schaal in de winkelschappen te brengen en verkopen.

De diepvriesgroenten komen veelal uit Nederland, België en Amerika.

Wij blijken dus niet het vermogen te hebben om zelfs de meest eenvoudige artikelen of voedingsmiddelen te produceren voor lokaal gebruik en zijn bijna volledig afhankelijk van de import. Ook op andere vlakken lukt het niet.  Om bijvoorbeeld onze eigen straten te asfalteren waren/zijn wij genoodzaakt om Chinezen hiernaartoe halen die wel hard kunnen werken en niet de hele dag willen luieren. Dat moet een ieder al aan het denken zetten.

Wij zijn al 45 jaar onafhankelijk, maar dat is op papier zo. In werkelijkheid zijn wij een zeer afhankelijk land.

Er zijn landen op de wereld die in minder dan 45 jaar zichzelf hebben opgebouwd vanuit letterlijk de oorlogpuinhopen waarbij men niet eens te eten had,- denk maar aan Nederland en Japan na de tweede wereldoorlog- tot rijke eerste wereldlanden met volop productie en vooruitgang.

 

Jammer genoeg zal het de komende decennia nog steeds niet lukken met Suriname omdat het merendeel niet wil  inzien dat het helemaal anders moet.

Het dringt nog steeds niet door dat met een relatief te hoog aantal laaggeschoolden, mentaliteitsloze en vooral eigenwijze landgenoten die niet open staan voor kennisverrijking, het bereiken van een bredere horizon, Suriname nooit op een hoger niveau kan worden gebracht.

Je ziet de storing al aan het bedenkelijk niveau van onze nieuwste generatie onderwijsgevenden die de jeugd zou moeten klaarstomen voor de maatschappij.  Hun dilettantische uitspraken en handelingen, het gebrek aan wilskracht om de eigen kennis te verruimen zijn kenmerkend voor hun laag ontwikkelingsniveau.

 

Het probleem in Suriname begint dus bij het overwegend zeer laag kennisniveau, de zeer zwakke werkmentaliteit, de onwil om te leren en open te staan voor nieuwe en betere inzichten, het gebrek aan vechtlust, de wil om te lijden, om af te zien.

Het feesten, geld lenen, op voedselpakketten wachten, eten, drinken, zuipen, dom blijven en lekker makkelijk de instructies van overgrootmoeder en overgrootvader volgen zonder eigen research te doen, het gebrek aan interesse in alles wat leerrijk is, de onverschilligheid, dus het niet nieuwsgierig zijn en het zoveel mogelijk in de hangmat luieren heeft steeds gezegevierd in Suriname.

Als wij vooruit willen gaan zal het roer radicaal omgegooid moeten worden. Onze mentaliteit moet drastisch veranderen, onze kijk op zaken moeten wij verbreden en het kennisniveau moet veel hoger.

R. Pinas

https://www.gfcnieuws.com/suriname-is-helaas-bijna-nergens-goed-in/

Er wonen ontzettend veel slordige mensen in Suriname

 

17 maart 2021

INGEZONDEN- Als je in de straten van Paramaribo en districten loopt of op bezoek gaat bij vrienden, familie of kennissen valt het direct op. Er wonen ontzettend veel slordige mensen in Suriname. Het is bijna hartverscheurend om steeds mee te maken hoe velen niet eens het fatsoen hebben om hun binnenhuis, garage, tuin en straat schoon te maken en houden.

 

Het trieste ervan is dat men geen schaamtegevoelens ervan krijgt! Terwijl diepe schaamte plaats zou moeten maken voor deze nonchalance.

Een mens met een beetje gezond verstand zou al moeten kunnen begrijpen dat een nette leefomgeving kan bijdragen aan een stukje geestelijke rust of beter welzijn.

 

Maar het lijkt in Suriname erop dat er veel personen zijn die zich prettiger voelen in de rotzooi, op een vuilnisbelt, in een varkensstal!

Wat ik soms zie bij mensen thuis is zo smerig! De garage en tuin  vol opgeslagen troep, in geen jaren opgeruimd!  Maar ook binnenshuis.

De spinnenwebben, gekko’s en kleine kikkertjes tegen de muren, een dode kakkerlak in de hoek van de woonkamer die maar niet wordt opgeruimd, ongeverfde zwart uitgeslagen muren, ongewassen vaat van een paar dagen! Vreselijk!

Ik weiger vaak genoeg op een bankstel bij deze smeerlappen te zitten, iets te daar te eten of drinken, wat mij vaak op kritiek komt te staan want men voelt zich dan diep beledigd.

Waarom maak ik dat nooit mee bij mijn vrienden in Amerika en Nederland? Wat is er aan de hand? Waar moet de oorzaak van deze smeerlapperij gezocht moet worden?

Kan het te maken hebben met de toenemende armoede die waarschijnlijk zorgt voor lamlendigheid? Dat niets, ook het leven in rommelzooi, deze slonzige mensen nog interesseert? Want met water, zeep en een beetje energie kan je al heel veel schoon maken.

 

Of is er gewoon sprake van luiheid, onfatsoen, slechte opvoeding of genetische defecten? Wat de oorzaak ook is, deze smeerlappen zijn in ieder geval een grote schande in de ogen van de nette mensen in onze samenleving.

R. Pinas

https://www.gfcnieuws.com/er-zijn-veel-slordige-mensen-in-suriname/

Ik ben Marokkaans en stem bewust op Geert Wilders

17 maart 2021

INGEZONDEN- Het is absurd dat enkel blanke, autochtone Nederlanders op de PVV zouden mogen stemmen.

Open grenzen hebben ervoor gezorgd dat ik als welbespraakte, goed voor de dag komende Marokkaan mij al jaren moet verantwoorden voor het wangedrag van mijn moslimbroeders.

 

Sinds mijn jeugd heb ik moeten toezien hoe mijn Marokkaanse vriendjes al vanaf de middelbare school de wijken in mijn mooie stad Den Haag terroriseerden.

Oude vrouwtjes werden lastiggevallen en beroofd, de sportbroeken van blanke Nederlandse meisjes werden ‘voor de grap’ naar beneden gerukt tijdens de gymles en blanke leraren kregen een klodder spuug in hun koffie als ze even de klas uit gingen.

 

Al deze rotstreken werden uitgehaald door Marokkanen die thuis en ook vaak in de moskee leerden hoe slecht de Nederlander wel is. Uitspraken als ‘Nederlanders verdienen niet te leven’ werden regelmatig door mijn oudere broers en vaders gedaan.

Ik heb mij gelukkig al vroeg weten te distantiëren van mijn soortgenoten door goed te presteren op school. Na het gymnasium ging ik naar de universiteit waarna ik een mooie baan bij een grote firma kreeg aangeboden. Ik ben overal geaccepteerd en heb nooit racisme ervaren.

 

Sterker nog, ik ervaar meer haat van mijn eigen moslimbroeders! Tot op de dag van vandaag liegen de cijfers er niet om. Wij Marokkanen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteit.

Ik weet als geen ander hoe belangrijk het is te integreren in de Nederlandse samenleving. De wagenwijd open grenzen zorgen er juist voor dat de integratie achteruit gaat en niet vooruit.

Ongeschoold volk dat binnenkomt heeft vaak een laag IQ en is vaak gedoemd tot een bestaan in de bijstand. Mede door de technologie wordt laaggeschoold werk ook steeds schaarser.

 

Dit deel van het volk, uiteraard heb ik het niet over diegenen die wel zijn geïntegreerd en hun best doen om op een legale wijze hogerop te komen, draagt vaak niets bij aan de maatschappij en heeft een tegenstrijdige cultuur wat zorgt voor wrijving binnen onze samenleving.

Daarom stem ook ik doelbewust op Geert Wilders.

Foto: instagram.com/geertwilders

Hicham B.

https://www.gfcnieuws.com/marokkaan-en-stem-wilders/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *