WANHOOP EN VERWARRING BIJ DE NDP

 

Auteur: Angela Fernald

WANHOOP EN VERWARRING BIJ DE NDP

20 mei 2022 

Een samenhangend denken ontbreekt bij de NDP. Dat kan ook niet anders omdat alls gericht is op Krijgsheerschap in het binnenland. De regering Santhoki voert een coherent beleid dat het binnenland overstijgt. Dankzij de olie en gas is de gerichtheid op het westen van het land prioriteit nummer 1 voor de regering. Het binnenland dat in handen van de NDP toppers is en in combinatie met alle geroofde gelden door de ex-minister van financiën Gilmoor Hoefdraad, is voorlopig geparkeerd ten behoeve van ontwikkeling van west Suriname. Nickerie is aan zet waar een moderne haven, een lucht- en brugverbinding Suriname geheel zal ontsluiten richting Guyana en Brazilië. De NDP had nooit durven bevroeden dat deze ontwikkelingsvisie door met name de VHP tot stand zou worden gebracht. De leegroof door de NDP maakte dat het IMF de ontwikkelingsplannen van de regering voort kon zetten. Met de goedkeuring van de begroting op 20 mei is de NDP in nog grotere wanhoop en verwarring geraakt. De NDP beseft dat met de vroege overdracht van de macht in juli 2020 zij de VHP niet heeft kunnen zien vallen, wat zij verwacht hadden omdat dit de valkuil was die door de NDP was uitgezet. Zij hadden nooit verwacht dat het de VHP zou lukken om in het bankroete land salarissen uit te betalen. De opzet was om vroegtijdig de VHP te laten vallen verwachtende dat de regering al na twee maanden haar mandaat zou teruggeven aan de NDP. Maar de strategie van de VHP was een andere. Door stand te houden werd de NDP volledig uitgeschakeld en op nog grotere achterstand gezet. De uit strategische overwegingen aangetrokken Hindoestaanse geldschieters van de NDP verlieten de partij, maar ook de intelligentie bestaande uit geschoolde creolen verlieten de NDP. Vele middenklas creolen gingen terug naar hun moederpartij de NPS die meer dan 30 duizend stemmen haalde bij de verkiezingen van 25 mei 2020, maar gingen ook naar de VHP. De NDP bleef de verzamelbak van zeer laag geschoolden met een zich verrijkte leiding. Vandaar dat de democratie zoek is binnen de NDP, er nochtans geen behoorlijke evaluatie plaats vond over het verlies van de verkiezingen, maar ook dat er geen partij congressen plaats vinden en een nieuw bestuur gekozen wordt. Het is de partijleider Desi Bouterse die eigenhandig zijn partij bestuur gevormd heeft. Baas Bouta heeft niet alleen een grote inschattingsfout fout gemaakt met de VHP ontwikkeling visie, maar heeft  de NDP uitgehold en op grote achterstand gezet, het land vernietigd, de creool haar thuisbasis ontnomen, en de krijgsheerschapsvisie de grond ingeboord. Baas Bouta wilde een model a la Equatoriaal Guinee met een kleine rijke toplaag creolen die over het binnenland en de marrons en inheemsen heerste, terwijl de Aziatische bevolkingsgroepen als hun productie slaven moest dienen. Dit nieuwe krijgsheerschapsmodel is volledig mislukt, want Suriname is voor alle Surinamers n niet voor een toplaag van de NDP.