VHP: LEIDER VAN DE NIEUWE BEVRIJDINGSSTRIJD, ECONOMISCHE & POLITIEKE MACHTSVERWERVING EEN HISTORISCH FEIT

Auteur: Angela Fernald

De “blaka man” laat zich altijd het kaas van het brood af eten. 

Suriname voor de Surinamers, lees creolen. Dat begon al bij Jopie Pengel. Arron verwezenlijkte deze gedachtegang met de onafhankelijkheid nadat Eddy Bruma openlijk rascistisch de Hindoestaan het recht ontzegde op bestuurlijke macht. deze gepersonifieerde strijd heeft uiteindelijk de creool niets opgeleverd. Integendeel is zijn achterstand op de VHP juist veel groter geworden. Zodanig dat de creool de politieke macht niet langer kon behouden omdat er te persoonlijk werd omgegaan met macht voor een selecte raciale groep. Vanuit emotie werd er gedacht over politieke uitsluiting van een grote bevolkingsgroep. Maar vanuit de verdrukking groeide de VHP juist omdat zij wist dat politieke macht paralel liep aan scholing en onderwijs. Dit omdat de macht geen eigendom is van een groep maar de politiek studie vereist. De hindoestaanse  kinderen verlieten de rijstvelden en legden zich toe op hun persoonlijke ontwikkeling. En met succes. De creool bleef op het niveau van emotie, consumptie en plezier. De dropouts en de gevangenissen zijn overwegend bevolkt door deze groepering die zeer hoog van de toren blijft blazen, tot grote hilariteit van de hoog geschoolden. Ter compensatie van hun opgelopen achterstand dacht Desi Bouterse met geweld een nieuw model voor Suriname voor de Surinamers te moeten introduceren: HET KRIJGSHEERSCHAP MODEL. Ook dit model hield geen stand en werd op 25 mei 2020 verworpen. De schade was toen pas goed zichtbaar, hoe de creool dacht te moeten besturen, zelfstandig te moeten worden en vooral rascistisch te moeten zijn omdat hij het verlies aan de hindoestaan niet kon verkroppen. De creoolse NDP besefte heel goed dat het  historische einde van het touw was bereikt en dat een nieuw tijdperk was ingezet met de hindoestaanse politieke partij de VHP aan het roer.Een partij die zich ontwikkelde tot een nationale partij omdat gaande weg steeds meer creolen zich aansloten bij de VHP en zelfs in het hoofdbestuur van de partij zichtbaar waren. het besef bij de VHP dat zij na 70 jaren de leiding in het land had veroverd zonder rascistisch bloedvergieten, was een fata morgana die werkelijkheid was geworden. Nooit meer zou de VHP een achterstand hebben op de laag gevallen creoolse partijen die maar geen eenheid konden bereiken in de geschiedenis. De creolen spatten in vele politieke partijen uiteen, terwijl de eenheid bij de VHP werd gedemonstreerd. De macht kon de voorsprong nog groter maken, was het besef bij de VHP en de partij kondigde aan voor nog meer dan 28 zetels te gaan. Duidelijk was ook dat de hindoestaanse winkeliers een come back maakten en de de positie van de Chineze winkeliers zouden terug dringen. Immers, het klein en middenbedrijf, de handel en de detailhandel waren al vanouds in handen van de VHP. De voedselvoorziening was ook al vanouds in handen van de VHP. Door de zinloze en bekrompen visie van de creool dat Suriname niet van de hindoestaan is maar zij het eigendomsrecht bezitten, zijn de creolen nooit in de productie sector geweest. Zij werden ambtenaar. Vandaag betalen zij het gelag daar het bestuur niet meer in handen van de creool is en voor lange tijd uit hun handen zal blijven. De VHP heeft niets aan deze laagopgeleide, geregelde partij loyalisten van met name de NDP die binnen het bestuur alles doet om de VHP tegen te werken.

President wars van tegenwerking VHP’ers op ministeries

 
30 May, 2022
foto
 President Chan Santokhi gaat optreden bij ministeries waar VHP’ers aan het lijntje worden gehouden. (Foto: René Gompers) 


 
President tevens voorzitter van de VHP heeft opgemerkt dat de achterban van de partij van het kastje naar de muur gestuurd wordt door onder andere “politieke willekeur” op bepaalde ministeries. Hij heeft aangekondigd dat dit aangepakt zal worden want “het is genoeg geweest.”

De politicus die zondag voor de derde keer als voorzitter van de oranjepartij is gekozen, heeft tijdens zijn toespraken aangehaald dat er “een paar issues” zijn in de coalitie. “Die issues hebben te maken met grondproblemen bij onze achterban, met Bazokaarten, er zijn ook issues die in de districten spelen.” De issues staan hoog op de agenda van de coalitie, deelt Santokhi mee.

Santokhi geeft aan dat per district en per ressort teams van ministers en Assembleeleden ingezet zullen worden. “We gaan het volk uitnodigen om met al hun problemen en al hun stukken te komen,” deelt hij mee. “Die gaan ze brengen voor de president.”

“Samen met die ministers gaan we al deze problemen oplossen,” vervolgt hij. “Want nu is het genoeg dat onze achterban constant van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Omdat verschillende ministeries bureaucratisch georganiseerd zijn en soms politieke willekeur tentoonstellen. Wat wij niet nodig hebben in deze coalitie. Dat gaan we in de regeringstop bespreken. Gelukkig staat het nu al op agenda. Maar daarvoor zitten wij als regering, dat alle problemen van de samenleving opgelost worden.”  

Aanpak tegenwerking VHP achterban

30 May 2022 | starnieuws | Door: Redactie

President tevens voorzitter van de VHP heeft meegedeeeld dat de achterban van de partij van het kastje naar de muur gestuurd wordt door onder andere “politieke willekeur” op bepaalde ministeries. Hij gaat dit aanpakken.

https://surinamenieuwscentrale.com/aanpak-tegenwerking-vhp-achterban

Santokhi gaat voor meer dan 28 zetels als nieuw gekozen VHP-voorzitter

 | suriname herald | Door: Redactie

Tijdens het partijcongres van de VHP is Chan Santokhi bij acclamatie voor de derde keer gekozen tot voorzitter van de VHP. Er is een kandidatenlijst ingediend. Na 70 jaren is het de VHP gelukt om de voorzitter te maken tot de president van het land. “Nu moeten we laten zien wat we ermee doen,” zegt hij. Door hard te werken kan de VHP meer dan 28 zetels halen.

Met het kiezen van een nieuw bestuur zal de verkiezingscampagne voor 2025 meer gestalte beginnen te krijgen. Hij bedankte het volk, dat op 25 mei 2020 gekozen heeft voor een andere leiding. Als het volk niet ‘gered’ zou worden dan zou volgens het IMF-rapport, waar staat dat bij ongewijzigd beleid, de koers vandaag aan de dag SRD 150 zijn voor US$ 1.

“Gaat u na wat met uw salaris zou gebeuren,” zegt hij. Omdat het volk gekozen heeft is het volgens de VHP-voorzitter de taak van de coalitie om verder uitvoering te geven aan de redding naar alle sectoren zoals financiën, onderwijs, veiligheid, investering, olie en gas. 

Santokhi liet weten dat de partijstatuten in een korte tijd drie keren zijn aangepast om te kunnen voldoen aan de doelstellingen en de wens van de samenleving. Hij brengt ter herinnering dat de VHP meer is dan een politieke partij. Het is nu de oranje beweging. Het gaat om een beweging, die doorstroming kent. Volgens Santokhi heeft de VHP de afgelopen jaren kunnen aantonen, dat die meer is dan een politie partij. Er zijn wetenschappelijke-, agrarische- en medische projecten uitgevoerd.

De VHP-voorzitter zegt dat er nog 60 maanden te gaan zijn en er is al veel gedaan. Aan het einde van de rit zal uitleg worden gegeven wat allemaal is bereikt en wat niet is bereikt. Ook zal worden uitgelegd waarom een gesteld doel niet is gehaald. Ook zal het volk gevraagd worden om de VHP mandaat te geven door weer voor dezelfde partij te kiezen. Als VHP-voorzitter vraagt hij een houding van offervaardigheid, solidariteit van de leden ten behoeve van hun kinderen en de generatie daarna

https://surinamenieuwscentrale.com/santokhi-gaat-voor-meer-dan-28-zetels-als-nieuw-gekozen-vhp-voorzitter

Santokhi gaat door met verkoop producten als prijzen niet dalen

 | starnieuws | Door: Redactie

VHP-voorzitter, president Chan Santokhi, wil dat de prijzen in de winkels gaan dalen. Als de prijzen hoog blijven, zal de partij goedkope producten blijven verkopen. (Foto: René Gompers)

VHP-voorzitter, president Chan Santokhi, kondigt aan dat als de prijzen in de winkels niet dalen, de ondernemers concurrentie van de oranjepartij mogen verwachten. “De winkeliers en heel wat importeurs gaan misschien boos worden. Als die prijzen niet structureel gaan dalen in de winkels, dan gaan wij als VHP ervoor zorgen dat we niet alleen komende week maar de komende maanden, komende jaren constant onze producten aan de man gaan brengen tegen goedkope prijzen. Totdat alles omlaag gaat!”

Santokhi is zondag voor de derde keer gekozen tot voorzitter van de oranjepartij. In zijn toespraken heeft de partijleider benadrukt dat er stabiliteit is en een fase van groei is aangebroken. Maar er zijn nog veel uitdagingen. Zoals de hoge prijzen in de winkels. De VHP is in maart begonnen met de Bigi Bomabri uitverkoop van pakketten met levensmiddelen, 14 items voor SRD 160. Ruim een derde van de winkelprijzen.

De partijleider heeft wederom uitgelegd hoe de lage prijzen bereikt zijn. Hij deelt mee dat er met ondernemers is gesproken, in het bijzonder van de VHP. Door verschillende tussenpersonen is er een groot verschil tussen de import- en winkelprijzen. “Maar er zijn ook schakels die zorgen voor woekerwinsten, prijzen die niet eerlijk en gerechtvaardigd zijn als je gaat kijken naar de winst die men normaal zou moeten maken,” geeft Santokhi aan.

“Ik heb als president de VHP uitgenodigd. Ik heb ze gevraagd om, op basis van hun verantwoordelijkheid dat ze meer zijn dan een politieke organisatie, de producten rechtstreeks van de importeur gebracht worden naar de consument. En je ziet wat er gebeurd is, dat die prijzen met meer dan 50 procent omlaag kunnen.”

Het voedselpakkettenproject van de VHP wordt momenteel geëvalueerd, geeft ondervoorzitter én projectcoördinator Stanley Dijksteel aan. Het project is een succes geweest en er is nog steeds vraag ernaar, deelt hij mee. Het plan is om op verschillende locaties proef  te draaien met de verkoop van laag geprijsde producten.

Santokhi zegt dat de VHP pakketten al wat invloed uitoefen op winkelprijzen. De partij zal zolang mogelijk doorgaan als de prijzen in de winkels hoog blijven. “We gaan het doen,” benadrukt hij. “ik roep eenieder op om mee te werken. Op basis van sociale rechtvaardigheid, solidariteit. Na wan pikin crisis unu deh. Die crisis gaat er niet altijd zijn.” Hij geeft aan dat er al delen van de crisis beheerst worden. “Samen kunnen we meer beheersen zodat die economie stabiel wordt, dat die koopkracht weer stevig is, dan kunnen we weer goed gaan leven. Dat is wat we willen.”

https://surinamenieuwscentrale.com/santokhi-gaat-door-met-verkoop-producten-als-prijzen-niet-dalen

Santokhi: ‘Politieke campagne VHP kan nu beginnen’

By Lokaal/Trending Posts/30-05-2022 05:33 AM

Presentatie van het nieuw bestuur van de VHP gisteren in De Olifant

 

Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), tevens president van het land, is gisteren begonnen aan zijn derde termijn als voorzitter van de oranje partij. Op een Partijcongres is de lijst die hij aanvoert, bij acclamatie gekozen. “Met de bestuursverkiezing vandaag is ook onze politieke campagne op weg naar 25 mei 2025 begonnen. De diverse teams binnen de VHP zijn al in stelling gebracht. Zo is er onder andere al een campagneteam, een jongeren-, een diversiteits-, binnenland- en een juridisch team in stelling gebracht. Dit jaar moeten we ook de verschillende districtsbesturen, ressortbesturen en kernbesturen gaan kiezen. Het gaat enorm veel organisatie-uren  kosten, maar we gaan op de meest efficiënte wijze hiermee om”, zei de VHP-topman.

Grootste politieke partij

Santokhi haalde aan dat sinds hij is aangetreden als voorzitter, hij zich sterk gemaakt heeft om structuur te brengen in de partij. “Zo hebben we onder andere zaken als een districtscoördinatieteam (RCT) en ressortcoördinatieteam (RCT) gebracht. Intussen zijn we uitgegroeid tot de grootste politieke partij van Suriname. En er komt nog meer, we gaan verder groeien. Alle Surinamers krijgen de ruimte om het werk te doen voor de ontwikkeling van het land”, zei de president.

Grondconversie gaat door

De VHP-voorzitter gaf kort ook aan dat de voorgestelde Grondconversiewet wederom op agenda in De Nationale Assemblee (DNA) geplaatst zal worden. Grondconversie was een verkiezingsbelofte van de VHP, die deze partij heel graag gerealiseerd wil krijgen. Echter, vanuit de andere politieke partij, ook binnen de coalitie, is er veel tegenstand hiertegen. “We zijn in overleg met de coalitiepartijen hierover en we zijn heel dichtbij tot het bereiken van een overeenstemming. De behandeling van de Grondconversiewet was reeds aangevangen in de DNA, maar was na veel tegenreacties, vooral vanuit de coalitiepartijen Abop en NPS,  on hold gezet.

Er is ook een nieuw Congresbestuur gekozen onder leiding van Mahinder Rathipal. De aftredende voorzitter Jules Ajodhia werd bedankt voor zijn diensten in deze functie. Er is op het Partijcongres ook een nieuwe jongerenraad geïnstalleerd onder leiding van Hakiem Lalmahomed.

https://sun.sr/Details/17804_aAWQw11St8ehYr2u12QTvZL9cTpM5zEV6WYbFbFbB35jfCfOYZcEATTy69f1ENXdUCXsHTfDvmNYXWP3XJnM9qjiXwcFcFccFcFc_17804066940300062vhpverk.jpg