VERWACHTBAAR TEGENGAS

VERWACHTBAAR TEGENGAS


December 24, 2019

Suriname is met de neus op de feiten gedrukt en wel dat er vanwege het buitenland, ernstige verdenkingen zijn dat er in dit land op grote schaal crimineel verkregen geld via formele instanties, wit wordt gewassen. Gelden die in het kader van de grensoverschrijdende criminaliteit zijn verdiend, zouden via tal van instituten op vrij gemakkelijke wijze hun weg kunnen vinden naar het legale en erkende circuit en zo voor overmakingen c.q. transacties, in aanmerking komen. In Nederland is enkele maanden geleden zelfs de beschuldiging geuit aan de hier gevestigde cambio’s, dat die betrokken zouden zijn bij het witwassen van crimineel verkregen geld. Zeker vijf cambio’s werden toen bij naam en toenaam genoemd. Ook ging men bij het Openbaar Ministerie in Nederland nog een stapje verder door verdachtmakingen te doen aan het adres van drie onzer grootste bankinstellingen. Inmiddels zijn wij door het Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, voor het blok gesteld een National Risk Assesment, NRA, uit te voeren en binnen een jaar reportage aan de eerstgenoemde instantie uit te brengen. Er wordt naar verluidt, echt wel gewerkt aan de NRA en de hoop is er zeker bij de voorzitter van het projectmanagementteam dat de NRA coördineert, op gevestigd dat er na een jaar, een goed en acceptabel rapport aan de CFATF kan worden gepresenteerd. Maar tot op heden kan volgens de voorzitter van het projectmanagementteam, Jennifer van Dijk-Silos, niet gesproken worden van een vlekkeloos verloop van het project, omdat niet alle aangeschreven instanties hun medewerking verlenen. Enige tijd geleden vertelde Van Dijk-Silos, dat de casino-eigenaren helemaal niet reageerden op schrijven van het managementteam. Of die zich inmiddels hebben aangemeld ter verstrekking van de nodige en gewenste gegevens aan het NRA-onderzoek, is ons niet bekend. Cambio’s  zijn uiteindelijk en wel schoorvoetend, akkoord gegaan met het verlenen van medewerking aan de NRA navorsingen.  De handelaren in gebruikte voertuigen hebben tot op heden geen medewerking verleend aan het NRA-onderzoek. Van Dijk-Silos stelde tegenover een lokale krant, niet te weten waar dat aan ligt. Gezien hun houding, zijn deze handelaren in tweedehandse voertuigen op advies van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, reeds als hoge risicogroep aangeduid. Van Dijk-Silos stelt wel het vermoeden te hebben, dat deze groep handelaren zich schuldig maakt aan grote witwaspraktijken en daarom geen informatie wenst te verstrekken ten bate van het NRA-onderzoek. De meergenoemde voorzitter van het managementteam stelt wel, dat men niet bevreesd hoeft te zijn bij het verstrekken van de gegevens, omdat die geheim blijven en niet bij de justitie zullen belanden. De goudopkoopbedrijven en bedrijven belast met geldtransport, verlenen nu langzaam maar zeker wel de benodigde informatie aan het managementteam. Het volgend jaar juli uit te brengen rapport aan de CFATF, moet volgens de voorzitter van het projectmanagementteam, realistisch en waar zijn. Ook de juiste maatregelen om witwassen  en het door crimineel geld verkregen sponsoring van terrorisme te voorkomen, moeten vermeld worden in het uiteindelijke rapport. Als Suriname niet in staat is een gedegen vermelding aan de CFATF te presenteren, volgt onherroepelijk een plaatsing op een zwarte lijst waardoor dit land nog verder in een isolement zal geraken. Het zaken doen met het buitenland, betalingen aan externe leveranciers en het openen van kredietbrieven ten bate van leveranciers, zullen vrijwel onmogelijk worden. De Surinaamse economie komt dan in groot gevaar. En juist omdat we dat allemaal dienen te weten, is het van groot belang dat het NRA slaagt en de CFATF het door Suriname uitgebrachte rapport als werkbaar en acceptabel ziet. We hebben nog enkele maanden te gaan alvorens de NRA is afgerond. Het projectmanagementteam onder leiding van mevrouw  Jennifer van Dijk-Silos, moet zich naar onze mening geen illusies maken, want  het witwasvraagstuk en de ingewortelde invloed van de informele sector in dit land, zijn levensgroot  en zeker niet ongevaarlijk voor mensen die zijn ingezet ter wille  van het welslagen van de rapportage.  De informele sector en zijn crimineel verdiende valuta, hebben een groot deel van de economie in handen en is zelf in staat, de wisselkoersen voor de dollar en euro te bepalen. De staat en met name de Centrale Bank, staan hier momenteel machteloos tegenover.  Dat is nou eenmaal de realiteit in het huidige Suriname, waar vraag en aanbod binnen het wisselkoersregiem, de hoogte of laagte bepalen. Degenen die over enorme bedragen in vreemde valuta beschikken, legaal of illegaal bemachtigd, bepalen de hoogte van de wisselkoersen. En juist omdat de geldelijke belangen van deze groep kapitaalkrachtigen groot zijn, mag het projectmanagementteam zijn borst blijven nat maken, omdat ze wel mag en kan verwachten dat de tegenwerking van bepaalde lieden binnen het zogeheten witwascircuit, niet gering zal zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *