VERBINDEN OF POLARISEREN.

Auteur: Angela Fernald.

Voor de verkiezingen van mei 2020 heeft de VHP willen verbinden met de Orange movement, wat goed gelukt is. Orange movement en de Mapane beweging zijn aan de macht en vormen een regering. Vanwege de verzwakking van de orange movement in het veld, krijgt de NDP de ruimte om te stoken en te polariseren. In Nederland is d scheidslijn al gemaakt tussen de stokers en de verbinders. De hindoestaanse groepering in Nederland probeert met de Nederlander samen te werken en de creoolse groepering is bezig met herstelbetalingen terwijl zij al helemaal niet meer zichtbaar zijn in de Nederlandse samenleving.  De Hindoestaanse groeperingen in Den Haag hebben van zich laten horen door iets nieuws te creeren in Nederland, namelijk een lichtjesfeest in de hele buurt rondom kerst. In het programma Hart van Nederland  op 11 dec 2020 werden drie hindoestaanse heren geintervieuwd. Een prachtig initiatief om zo een hele buurt in Den Haag, alle bewoners uit een buurt bij elkaar te brengen. De Hindoestaanse bevolkingsgroep in Nederland doet het goed in de politiek, ze hebben hun mandirs n moskeeën, hun eigen lagere scholen. In Suriname zien wij dezelfde ondernemende houding. De creolen doen het bar slecht in Nederland en in Suriname. De achterstand met de creool is volledig ingelopen en de Hindoestanen zijn zowel in Nederland en Suriname de creool voorbij gestreefd. De laagopgeleide creolen verzamelden zich achter hun uitbuiter Desi Bouterse en genoten van het patronage stysteem van handje ophouden en afhankelijk te zijn van de baas. De Hindoestaan ging studeren, zich scholen, ondernemen en zijn voorsprong werd hierdoor alsmaar groter op de creeol. En wat doet de creool nu, die roept om op basis van kleur zich te gaan bundelen. Maar dit is volslagen onzinnig want de klasse verschillen bij de creolen zijn inmens groot en de geschoolde klasse identificeert zich steeds meer mat de lagere volksklasse die zich maar blijft focussen op de “blaka buba”, slavernij en herstel betalingen. De discrepantie tussen de ontwikkeling en de eis  van de creolen is groot. Ze eisen van de Nederlander een ingewikkelde materie en tegelijkertijd blijven zij op dezelfde positie steken van laagopgeleiden. de creolen lopen achter bejaarde leiders aan zoals een Armand Zunder, Henk Herrenberg, Jules Wijdenbosch en Desi Bouterse. Deze heren hebben allemaal niks kunnen betekenen in de vooruitgang van de “blaka buba”, integendeel hebben zij de “blaka buba” zwaar misbruikt om zichzelf t van wat de ceool zichzelf hefe verrijken. De VHP met nu het gelag betalen van wat de creool zichzelf heeft aangedaan. Het is een fata morgana van de creool om te denken dat eenheid verkregen kan worden op basis van afkomst en ras. Vele zwarte mensen doen wereldwijd mee in de eeuwen oude tegenstelling tussen kennis en onwetendheid. Kennis maakt macht en rascisme ontkracht. Kennis maakt vrij en verbind en rascisme breekt af. Het is en blijft een voldongen feit dat wereldwijd er altijd sprake is en zal blijven van discriminatie tussen mensen die gestudeerd hebben en mensen die de kantjes ervan af lopen. Gestudeerde mensen zijn er onder alle bevolkingsgroepen en dat is de verbindende factor: kennis. De creolen zouden hard hieraan moeten werken om op een volwassen manier mee te doen op wereld niveau in plaats van te blijven zitten in de slachtofferrol want dit is een oase voor het aanwakkeren van  rascisme door zeer geslepen politici als Desi Bouterse of een Wilders in Nederland en een Donald Trump in de verenigde staten. Dus “blaka buba” unite op basis van kennis en niet op basis van kleur, achtergrond  of afkomst. Wetenschap en vooruitgang denken niet in kleur maar in capaciteit en kwaliteit, in productie en creatie. Ophouden als prooi te dienen om misbruikt te worden, is wat goed moet doordringen bij de laagopgeleiden in de samenleving. En helaas behoren de laagopgeleiden tot de creoolse klasse. In alle gededingen van de samenleving is dat zichtbaar en daarop anticipeert Desi Bouterse om een comeback te maken. De strijd is nu dus tussen kennis en wetenschap en achterstelling. Zwarten strijden mee aan de zijde van de waarheid en dat is niet de domheid. De NDP verzamelt de dommen en de toekomst zit bij de slimmen. Suriname heeft dat al bewezen door slim te stemmen op 25 mei 2020. Het is een gelopen wedstrijd want het is een natuurwet dat mensen de eeuwige vooruitgang koesteren en nimmer kiezen voor achteruitgang en onwetendheid. De kracht van de waarheid is veel sterker dan de kracht van de leugen die alleen met geweld en angst kan gedijen. Nu de angst en het geweld in Suriname geneutraliseerd is omdat Desi Bouterse en kornuiten hoog bejaarden zijn, kan Suriname verder ademen en consolideren wat zij verovert heeft op 25 mei 2020: de slimheid en de sleutel tot kennis en wetenschap en deze sleutel zal Suriname nooit meer uit handen geven. Ons volkslied staat aan onze zijde want “wans ope tata kemopo, wi sa sti kondre bun”. De mensen met de meeste kennis zijn nu aan de macht en den sa set eng met onderstuning van alle rechtgeaande denkers in Suriname met een gedegn opleiding. Suriname wil geen beleidsadviseurs met een oopleidingsniveau van enkele klassen lagere school. Dit patronage van de NDP is de inzet van de huidige strijd om af te komen van laagopgeleiden die de macht ruim 40 jaren hebben gehad in Suriname. Het tijdperk van dit “hoi-polloi” is voorgoed voorbij. De laagopgeleiden hebben Suriname naar de afgrond gebracht. Een zwarte bladzijde in de historie van Suriname. De realiteit is dat Suriname voorgoed uit deze droom is ontwaakt en pas vijf maanden de schreden heeft gezet op een nieuw pad van ontwikkeling, wat de VHP/ABOP/NPS regering maar niet gegund wordt. De NPS en de ABOP in de regering zijn zelf verward vanwege de “blaka buba” discussie, waar vooral de NPS geen raad mee weet. De Mapane beweging is immers een initiatief van Ronnie Brunswijk geweest. Maar nu blijkt om er politiek mee te scoren met een grote schare onontwikkelde achterban en niet om de “blaka buba” daadwerkelijk te verheffen. Want anders zou de VHP niet zo in de wielen worden gereden door het twee-sporen beleid van Ronnie Brunswijk. Zowel Brunswijk als Desi Bouterse kunnen politiek alleen overleven dankzij een laagopgeleide zwarte achterban. Over deze arme mensen hun ruggen hebben deze leiders hun rijkdom vergaard en zijn zij politieke macht hieraan gaan ontlenen. Met hun geld zijn zij de machtspolitiek ingestapt en wordt de “blaka buba” als kanonnenvoer en buffer ingezet tegen de trend van ontwikkeling die Suriname op 25 mei 2020 heeft ingezet. Wij moeten in ons land durven om de vinger op de zere plek te zetten en rauwe  analyses te maken, want dat heeft niks te maken met rascisme. Wie de wetenschap hoog in het vaandel heeft dient de waarheid want zonder waarheid is er geen wetenschap. Hoi-polloi denkers hun waarheid is waar, ieder mens heeft recht op zijn subjectieve waarheid, maar dat is noch geen wetenschap. Wetenschap is objectief en vereist kennis. Maar het probleem van met name de creoolse hoi-polloi, is dat zij altijd het hoogste woord hebben. Dit fenomeen van de “grote bek van de creool zonder kennis” is uitgebreid beschreven door Walther Donner. De gestudeerde creool en Marron doen mee met de kennis en wetenschap. 

MENINGEN OVER BLAKA BUBA

Orpheo Lamain

 

A tori fu Blaka…
Handreiking ano syen
Laten we fb nie maken tot een moordkuil waar Afros mekaar neerhalen…als Mamyo!
We zijn te mooi sterk en talentvol voor dit laag nivo van doelloze haat en gif naar elkaar!
Laten we meer GROEPSTROTS tonen dan INDIVIDUELE TROTS☝
Bennie Miranda
blijf karakter tonen❤✊❤

Racist en zwartdenker Edward Belfort laat zich kennen (deel 2)

Screenshot van YouTube-video waarin Belfort de uitspraken doet op Radio Tamara

In deze column gaan wij verder op de racistische kijk van zaken door ABOP-parlementariër Edward Belfort. Deel 1 van onze column is hier te lezen.

De procureur-generaal (pg) heeft aan de presidentiële commissie Doorlichting Korps Politie Suriname het voorstel gedaan om de inspecteurs van politie Raoul Hellings en Sergio Gentle (beiden leden van de Politiebond), korpschef Roberto Prade en de commissarissen van politie Henry Seedorf en August van Gobbel te vervangen. Volgens Belfort worden er “vijf blakamangs” vervangen (zijn letterlijke woorden). Het feit dat de pg in plaats van de eerdergenoemde “blakamangs” drie personen voorstelt die ook “blakamangs” zijn, ziet Belfort niet. Hij ziet alleen dat er “blakamangs” vervangen worden. Alleen een racist heeft deze kijk op zaken.

De pg deed een voorstel voor de politiefunctionarissen Cherida Dragman, Bryan Isaacs, Maureen Palmtak en Rishi Akkal. Dus een voorstel voor drie blakamangs en slechts één Hindostaan. Dit alles zou volgens Belfort tot etnische spanningen kunnen leiden. Wij vragen ons in gemoede af, wat Belfort zou zeggen indien de pg toevallig drie Hindostanen en slechts één blaka-brada/sisa zou voorstellen. Het zijn figuren als Belfort die etnische spanningen oproepen door hun racistische gal te spugen over het vreedzaam geweten van het Surinaamse volk.

Wat heeft de pg nog meer voorgesteld?
De pg heeft zijn voorkeur uitgesproken om de vier door hem voorgestelde politieofficieren niet direct in te zetten, maar eerst te laten vormen (on the job training). De gepensioneerde hoofdinspecteurs van politie, de heren Ruben Dijk en Rudy Steinberg, en de politiecommissaris Stanley Changoer zouden moeten zorgen voor die vorming. Wederom slechts één Hindostaan. Hier ziet u dat de pg niet langs etnische lijnen denkt, maar langs kwalitatieve lijnen.

De reden dat de pg voorstelt om korpschef Roberto Prade te vervangen, laat zich raden. Prade heeft in de kwestie Rodney Cairo zijn manschappen teruggetrokken, toen Cairo dreigde ontvoerd te worden. Hij heeft zijn manschappen teruggetrokken op een moment dat zij juist gehouden waren om op te treden. Hij heeft zich dus schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Wat nog bij komt kijken, is dat binnen het korps waaraan Roberto Prade leidinggeeft, ook andere zaken zich afspelen. Wettelijk gezien werkt een agent 168 uren per maand. Een voorbeeld: bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen werkt een agent die boven de wettelijke norm van 168 uren werkt en daar bovenop 470 uren overwerk per maand declareert. Dat zijn dus 638 uren per maand. Dit komt erop neer dat die agent gedurende zeven dagen per week, 22,8 uur per etmaal werkt. Ervan uitgaande dat een etmaal 24 uur heeft, komt het erop neer dat die agent slechts 1,2 uur per etmaal slaapt of rust. What a joke!

Het Centraal Inspectie Orgaan heeft de taak om overwerk te checken. Er wordt maar niet opgetreden tegen dit soort praktijken binnen het korps waarvoor korpschef Prade verantwoordelijk gesteld mag worden. U kunt zich voorstellen hoeveel geld het de staat kost door deze vorm van corruptie binnen het KPS. Treed je als regering op tegen deze wantoestanden, dan wordt direct de racismekaart getrokken, met Belfort in de voorhoede.

Voor degenen die stellen dat Prade ervoor gezorgd zou hebben dat de criminaliteit gedaald is, willen wij meegeven dat die gedaald is vanwege de lockdown in verband met COVID-19; dus niet vanwege het beleid van Prade.

Leden van de Politiebond: voorzitter Raoul Hellings en penningmeester Sergio Gentle
Deze heren hebben het Openbaar Ministerie (OM) en het instituut van de pg dusdanig geschoffeerd, dat zij daarmee het gezag van deze instituten hebben gedesavoueerd (miskend/afgewezen). Tevens hebben zij daarmee de integriteit van deze instituten flink aangetast. Als politieman is dit het laatste wat je kunt doen. Geen wonder dat tijdens regering-Bouterse de bevoegdheid van deze heren als hulpofficier van justitie, op 13 mei 2019 ingetrokken werd vanwege eerdergenoemde laakbare gedragingen van deze zich God wanende schoften. Let wel, deze tuchtmaatregel is door de regering-Bouterse/Adhin genomen (niet door regering-Santokhi/Brunswijk). Zeer begrijpelijk dat de pg voorstelt om zulke schoften binnen het korps te vervangen. Alleen Belfort begrijpt dat niet.

Zijn racistische brein maakt dat het hem helemaal niets uitmaakt of hij zijn partij en de hele coalitie onnodig meesleurt in de polarisatie die hij creëert. Bijna alle tegenwoordige optredens van Belfort in de media, zijn doordrenkt van racistisch denken. Steeds heeft hij het over etnische rellen. Het begint aardig erop te lijken dat hij zelfs zinspeelt op deze rellen, die hij alleen wil.

Zijn racistische bril die hem blind maakt, drijven hem tot zulke deviante gedragingen; de racistische kaart voert de boventoon bij hem. Als het om de racistische kaart gaat, krijgen wij de indruk dat Belfort de verborgen agenda van de NDP aan het uitvoeren is. Hij is tegenwoordig prominent aanwezig op NDP-gelieerde pagina’s op sociale media.

Belly, ie lassing yere.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/12/26/racist-en-zwartdenker-edward-belfort-laat-zich-kennen-deel-2/

Racist en zwartdenker Edward Belfort laat zich kennen (deel 1)

ABOP-assembleelid Edward Belfort

President Chan Santokhi en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, deden in De Nationale Assemblee (DNA) de uitspraak dat ongeveer zeventig procent van de geslaagde politierekruten niet voldeed aan de selectie eisen. De daarop geuite ongefundeerde kritiek van ABOP-assembleelid Edward Belfort legde de racistische inborst van deze parlementariër bloot. Als Amoksi het zegt, is het geen racisme, maar als Santokhi het zegt, is het wel racisme (Belfort heeft geklaagd over Santokhi, niet over Amoksi).

Het feit dat de eerder aangehaalde zeventig procent niet zou voldoen aan de selectiecriteria, ziet Belfort als een racistische actie. Dit, terwijl tot deze groep ook mensen behoren die niet op Belfort lijken. Als dit percentage van zeventig procent op Belfort lijkt, dan kun je met gemak stellen dat racisten binnen het Korps Politie Suriname (KPS) invloed uitgeoefend hebben op de selectiecommissie, want het proces ging via openbare sollicitatie waarbij eenieder kon solliciteren.

Ook mensen die niet op Belfort lijken, mochten solliciteren. Het lijkt dan ongeloofwaardig dat bijna alleen mensen die op Belfort lijken, gesolliciteerd hadden. In ieder geval zou minimaal zeventig procent van de sollicitanten op Belfort lijken, als wij Belfort mogen geloven. Indien wij zouden denken in de gedachtelijn van Belfort, zouden wij moeten zeggen dat het KPS een etnische organisatie is.

Wij hebben wat zaken kunnen inzien; te veel om hier op te noemen. Het is wel duidelijk dat de werving- en selectiecommissie die dit alles goedgekeurd heeft, aan een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke toets onderworpen dient te worden, want de selectie rammelt van alle kanten. Het is niet uit te leggen dat men zoveel zaken over het hoofd gezien heeft. Of, zij zijn het product van de periode dat Belfort in het verleden in de werving- en selectiecommissie zat en dit soort kandidaten van toen heeft toegelaten.

In ieder geval is dat percentage van zeventig procent niet uit de duim gezogen. Men heeft op drie na, de hele groep uiteindelijk toch beëdigd vanwege het feit dat deze groep een beroep zou kunnen doen op het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel. Deze groep had erop moeten kunnen vertrouwen dat zij na de opleiding voltooid te hebben, ook beëdigd zouden worden en dat de selectiecriteria correct toegepast zijn.

Ter attentie: bij de drie personen van wie de benoeming aangehouden is, zijn er nieuwe zaken aan het licht gekomen, die niet bekend waren ten tijde van de selectie op basis van de selectiecriteria. Des te kwalijker is dat bepaalde media zich hebben laten leiden door de Belfort-hype en insinueren dat de regering teruggekomen is op haar standpunt inzake de beruchte zeventig procent.

In de groep van zeventig procent komt bijvoorbeeld iemand voor die op de vraag naar zijn afkomst, het volgende heeft ingevuld: “bosland greool”. Wij kunnen kort zijn hierover; zo een sollicitant zouden wij meteen de deur wijzen bij de selectie, want die weet niet eens dat het antwoord ‘boslandcreool’ had moeten zijn. Die persoon kon niet eens zijn afkomst spellen. Sterker nog, een alom in Suriname geïntegreerd begrip als boslandcreool, kon hij niet juist spellen. Ook indien het een slordigheidsfoutje zou zijn, zouden wij het niet accepteren.

De selectietoets is juist erop gericht om vast te stellen hoe nauwkeurig en scherp iemand is, want van een politieman moet nauwkeurigheid en scherpte in zich hebben. Het zou tenminste op zijn plaats geweest zijn dat de selectiecommissie de desbetreffende persoon gevraagd zou hebben om zijn antwoorden nog een keer te checken (wil men niet zo streng zijn). Indien hij deze fout na een tweede check niet ontdekt, dan kun je weten dat het echt geen slordigheidsfoutje is, maar dat meneertje simpelweg dat woord niet kan spellen…..daar is de deur.

Alles ten spijt, het komt erop neer dat volgens Belfort dit soort rekruten ook toegelaten moeten worden tot het KPS, anders is het racisme. Indien aan deze praktijken van de selectiecommissie niet een halt wordt toegeroepen, zal het KPS een afspiegeling worden van dit niveau van agenten. De resultaten daarvan zult u zien op straat en in de gebrekkige processen-verbaal van de desbetreffende agenten.

Het lijkt erop dat Belfort bang is dat zijn eigen rotzooi boven water komt, van de periode dat hij minister van Justitie en Politie was (2012-2015) en toen hij bij de werving- en selectiecommissie bij het KPS zat. De makkelijkste weg is dan om de racismekaart te trekken. Volgens Belfort zat hij ruim achttien jaar in de werving- en selectiecommissie van de politie.

Indien Belfort zaken als hierboven genoemd, goedpraat, dan zetten wij onze vraagtekens bij zijn functioneren tijdens de achttien jaar dat hij bij de werving- en selectiecommissie heeft gezeten. Wij hebben op geen één moment gehoord dat Belfort zich kritisch uitgelaten heeft over de werving en selectie, terwijl die van alle kanten rammelt; en dat weet Belfort als geen ander.

Groep van Belfort
Wij begrepen dat tijdens het ministerschap van Belfort ook ongure praktijken hebben plaatsgevonden bij de werving en selectie bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). De lichting met de naam ‘Lamsberg’ die op 1 juli 2012 begonnen was, bestond uit 118 personen. Dertig personen van deze groep waren via de zijdeur, dus buiten de wervings- en selectiecommissie om, toegevoegd aan de opleiding door Belfort. Dit alles in het holst van de nacht ook nog!

Op 1 december 2014 is een lichting ‘Maxwel’ opgeleid. Ook bij deze lichting zouden een aantal personen via de zijdeur binnengekomen zijn, wederom op instructie van Belfort. Deze lichting bestond uit 96 personen.

Personen die via de zijdeur van Belfort binnengekomen zijn, zijn dus niet getoetst op de selectiecriteria; die toetsing is voorbehouden aan de selectiecommissie. Dus je kunt nooit weten of zij voldoen aan de psychologische, medische en opleidingseisen, of zij wel of geen criminele antecedenten hebben, etc. Naar wij hebben vernomen, behoren tot die “groep van Belfort”, penitentiaire ambtenaren die de selectiecriteria niet doorstaan zouden hebben indien die wel toegepast zouden zijn. De vraag is evenwel, wie waren deze personen. Die vraag kan Belfort het beste beantwoorden op dit ogenblik.

Door handelingen van figuren als Belfort, zal het vertrouwen binnen het KPS en ook daarbuiten, onder druk komen te staan. Ga je mensen met een vuurwapen laten lopen die psychisch niet in orde zijn?

Uiteraard heeft Belfort nog meer dingen gezegd, maar daarover zullen wij ons uitweiden in onze volgende column.

Aan de lezers wensen wij fijne feestdagen toe en vooral ook een heel gezond 2021.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/12/25/racist-en-zwartdenker-edward-belfort-laat-zich-kennen-deel-1/

SH Singh
23 dec 2020

Maakt Edward Belfort zich schuldig een etnische ophitsing?

Plotselinge omslag in het denken en doen van Belly Edward Belfort. Zo ken ik hem niet. Ik begrijp zijn frustraties heel goed. De man die zo op de bres sprong voor zijn partij ABOP, echter na de verkiezingen geen post van baas Rony Brunswijk kreeg. Maar hoe komt het dat hij nu ál zijn gal op president Santokhi spuugt, terwijl zijn baas keer op keer miststappen legt alsof hij stage loopt voor de ambt van veepee. Het is toch onbetamelijk dat Ronny Brunswijk in een druk stadscentrum midden op de weg met zijn praalwagens stopt en zakjes met geld voor het passerende volk werpt!! Daar is geen jungle. Hoe verwerpelijk kan men tegen de armen zijn? Enfin tot daaraan toe. It is just de education of the man. Maar dat Belly blijkbaar, opgejut door duistere regisseurs, via de media als dna lid zijn mening verkondigt, die ‘racistisch dan wel etnisch ophitsend’ overkomt, lijkt mij buiten de grens van juridisch toelaatbaarheid. Ik kan het mis hebben. Beluister zijn interview tot het einde en geef dan maar de reactie.
Enfin. Oordeel zelf.
BELFORT RACISME December 20 2020
 
 
YOUTUBE.COM
BELFORT RACISME December 20 2020
Laat Belfort zijn diplomatie varen?…Komt Santokhi zwaarder onder 
John de Boer
 
Laat Belfort zijn diplomatie varen?…Komt Santokhi zwaarder onder druk…Wordt het ABOP + NDP?…Heeft Brunswijk genoeg vergaard of is hij nu aan zet?

Betterson hoofdwinnaar schrijfwedstrijd

11 Dec, 2020, 02:48

foto
 Eerste prijswinnaar, Stanley Betterson en
voorzitter SDWF, Carlo Jadnanansing in de BS Het Park.
 

Stanley Betterson, oud-minister en docent aan de Juridische Faculteit van de AdeKUS, is de winnaar geworden van de tweede Donner/Self Reliance Schrijfwedstrijd. Zijn verhaal is getiteld: Een jager verdween. Er waren 24 deelnemers, tweemaal zoveel als bij de eerste wedstrijd. Het opvallende was de oververtegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht, 20 vrouwen en 4 mannen. Het verrassende was echter dat van de prijswinnaars 2 mannen waren en 1 vrouw. De prijs werd woensdagavond uitgereikt in BS Het Park. 
 
De voorzitter van Stichting Don Walther Fonds (SDWF), Carlo Jadnanansing, haalde aan dat het organiseren van een dergelijk evenement geen sinecure is. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er geen andere organisaties zijn die in de laatste jaren een dergelijke schrijfwedstrijd hebben georganiseerd. Dit is ook begrijpelijk, omdat er twee belangrijke horden genomen moeten worden. De eerste is het beschikken over de organisatorische knowhow en de tweede: voldoende middelen. Vooral dit laatste is problematisch. De totale kosten waren ongeveer 5.000 euro, waarvan Self Reliance circa de helft voor haar rekening heeft genomen.
 
Ondanks de vele sponsoringsbrieven aan grote bedrijven is het de stichting niet gelukt de benodigde sponsoring te verkrijgen, waardoor de organisatie met een tekort is blijven zitten. Jadnanansing vindt het jammer dat zowel bij de overheid als de particulieren het culturele aspect van een samenleving veelal niet op de juiste wijze wordt ondersteund. Desondanks blijft het streven van de stichting om ook over twee jaar een derde schrijfwedstrijd te organiseren. Dit, omdat uit de stijgende belangstelling duidelijk blijkt dat er een behoefte hiervoor bestaat.
 
Door de beperkte financiële middelen zijn de prijzen voor de winnaars en de vergoedingen voor de jury bescheiden gehouden. De jury bestond uit deskundigen op literair gebied, te weten: Hilde Neus (voorzitter), Sandra Smit en Jane Smit (als leden). De beoordeling van de verhalen is anoniem geschied, d.w.z. dat de namen van de schrijvers er niet bij vermeld waren.
 
De rode draad door het verhaal van Betterson heen is de zoektocht van de hoofdpersoon, Jane, naar haar vader, die uit haar leven verdween toen zij drie jaar oud was. Deze zoektocht uit zich in een fysieke reis, ze volgt hem naar plaatsen waar hij is geweest, om daar sporen van hem te zoeken. Er wordt gezegd dat hij als jager in het bos verdwenen is. Naarmate de roman vordert komen daar –meer lugubere- aanvullingen bij. Is hij omgekomen bij een jachtongeluk, is hij vergiftigd? Is hij vermoord? Ook is het een emotionele en spirituele reis, Jane mist wat in haar leven, en daar gaat ze naar op zoek, om zichzelf compleet te maken.
 
Hilde Neus merkte op dat het bijzondere van het boek het Surinaamse karakter ervan is, maar dat de grootste verrassing voor haar was dat de mannelijke auteur erin geslaagd is in de huid van zijn vrouwelijke hoofdpersoon te kruipen.
 
De tweede prijs (SRD 5.000) ging naar Netty Simons, die als schrijfster meer bekend is onder het pseudoniem Annel de Nore, voor haar verhaal: Berichten uit het verleden. Zij heeft reeds verscheidene romans op haar naam staan. De auteur was zelf niet aanwezig, maar de prijs werd door haar zoon in ontvangst genomen.
 
De derde prijswinnaar (SRD 3.000) was tevens de oudste deelnemer Lucien Chin A Foeng met De Dokterstudent. Dit is ook zijn schrijversdebuut.
 
9 december was ook de verjaardag van de oprichter van SDWF, Don Walther Donner, die verhinderd was.

HOI-POLLOI DENKERS

Parbo/ 09/09 2020

SURINAMERS moeten leren om te gaan met KORTE metten ,Stoppen met klagen en doen wat nodig is om SURINAME 🇸🇷 te redden, want Chan kan t niet
.REGERING CHAN/BRAVO is nu al genoeg geweest, Veel gelogen,,veel GELULT ,te veel beloofd, al die tijd stond de beste stuurlui aan wall.
Een Land regeren is geen huishouden.
niemand zou broodeloos worden ,en zie daar de grootste brodeloze groep Na wi BLAKA BUBA ,BAKA 💔niet Racistisch ,maar wel Rancuneus . laat niemand jou wijs maken dat opkomen Racisme is ,hun doen dat wel maar systematisch.
CHANDRIKA PERSAD SANTHOKIE ik vind jou een RACIST ,,,
de huidige president van SURINAME houd niet van het land ,laatstaan van de Afro SURINAMERS,,niet bang zijn om dat te zeggen
hij kan het land niet regeren ,hij is niet erger dan bouterse want die hebben 10 jaren lang vernietigd.en een troep gemaakt
maar Chan zal SURINAME niet redden maar een CHAOS crieeren in Switi SRANANG😥

STA NU OP en kom op voor dit mooi land
was niet goed in handen van die ABANI vrienden van Bouta ,,maar ons land is niet Beter in handen van Chan
vooral met de afspraken gemaakt met de W.H.O ,in 2005 ,2007 met de overige 166 landen ,die de Corona deal hebben ondertekend.
Chan mi Gado No e sribi,,MI OOKTU niet

mijn Voorstel is een ZAKEN KABINET in SAMEN werking met de here GOD.

mensen ,mensen,Regering Chan moet naar huis

A SARI ,OE NO wan MORO , Binnen 2 maanden heeft hij bewezen welke richting hij opgaat
Bravo I sidon e sribi lek sey a mang ,,omdat ju famiri sdong keba dus fa fu de trawan dan,di gers ju

Bondru a no feti🌍👊
bondru na kraka baka

Siebrano Pique
 Vind Chandrika een RACIST en ik sta achter mijn uitspraak ,er zijn feiten

3keer gesproken en ik hij heeft mij toch niet kunnen overtuigen.
mijn gevoel heeft mij niet veraden

CHAN heeft geen goede bedoelingen met SURINAME 🇸🇷

ps) de direkteur van Wanica ziekenhuis is ook direkteur van een uitvaart bedrijf ,
Who betaald $ 8224 per Covid19 dode
1,3 milioen per total Lockdown etmaal
binnenkort 825 euro voor het accepteren van de covid 19 vacinatie dan is het Afgelopen met SURINAME😥
Ik praat nieteens over draai Kondre

ik praat over OFFER LIBI SUMA

ik neem deze post ter volle verantwoording
Siebrano Pique Pique
 staat achter deze post

CHAN JU KAN GWE NOW ,,
of WI sa Puru ju ini na neng fu da moro hey wang 
Minder weergeven
 
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Biging Blaka B.B.B'
Mag ik een opmerjing plaatsen over de nw profielforo? I love it. Zullen we nu we eenmaal een nw start hebben gemaakt als BBB de officiële regels van vd Surinaamse taal volgen.
Blaka Bigin Bondru zou het dan worden.
Mauk Malone
 Thank you
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Biging Blaka B.B.B'
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *