VAN ONAFHANKELIJKHEID NAAR BROEDERSTRIJD! DESI BOUTERSE BOUWDE OP DE ARMOEDE & RASSENTIMENTEN ZIJN IMPERIUM!

Auteur: Angela Fernald.

Het nationaal leger, de politie en de ambtenarij zijn verkapte sociale diensten gemaakt, waar vooral laagopgeleide creolen in dienst zijn genomen. Deze onderdanige figuren worden voor allerlei hand en spandiensten ingezet door hun meerderen. Militairen worden ingezet door een minister Benschop die als het ware een eigen uitzendbureau runt binnen het leger. De militaire leidinggevenden ontlenen hun macht aan de uitbuiting van hun collega’s. Met laagopgeleiden valt er politiek te bedrijven, het patronage is ons bekend. Maar onder het regiem Bouterse zijn ook laagopgeleide vreemdelingen ons land ingekomen, wat tot het eerste vluchtelingen kamp heeft geleid in Suriname. Cubanen hebben Suriname onder het regiem Bouterse gebruikt om uit hun land weg te komen, zogenaamd verblijf te zoeken in een zuster-socialistisch regiem. De waarheid echter is dat de laagopgeleide Cubanen hun vaderland gewoon ontvlucht zijn en nu de weg zoeken naar de VS. Over deze groep zegt de Cubaanse ambassadeur: “ ‘Maar’, zegt de ambassadeur’, ‘de echte situatie is, dat ze willen verhuizen naar de VS. Eerlijk gezegd kennen ze geen Nederlands, Engels, de meesten hebben hun studie niet afgemaakt. Naar mijn mening hebben ze gefaald. Ze faalden groot, omdat ze niet studeerden in Cuba, waar studies gratis zijn. Ze zouden nu een betere positie kunnen hebben om te immigreren. Cuba gaf de mogelijkheid om een betere optie te kiezen, een beter leven, maar ze ontwikkelen hun intelligentie niet. Om die reden hebben ze geen goed werk gevonden

 

De socialistische regiems zijn finaal voor de gek gehouden door Desi Bouterse. De couppleger was “a puppet on a string militair” in leger uniform misbruikt door een witte man in korte broek, kolonel Hans Valk. Leger uniformen in Zuid-Amerika belichamen daadkracht, dictatuur en revolutie. Bouterse misbruikte het leger voor zijn socialistische syndroom, de wapens opnemen tegen zogenaamde onderdrukking sprak tot de verbeelding van jongeren en arme mensen. Bouterse had in de roos geschoten. Het paard van troje was in de hersenen van het volk geplant. Een gespleten denken maakte zich meester over grote delen van ons volk. Aan de basis was er de zogenaamde bromtji djari maar aan de top had Bouterse zijn mannetjes op vitale posities gepositioneerd: ALLEMAAL CREOLEN, een enkele uitzondering daargelaten om de aandacht af te leiden. Een voorbeeld is de vice-President Ashwin Adhin, een gecreerd monster van Frankenstein, die zelfs Andre Misiekaba voorbij was gestreefd en door Bouterse persoonlijk alle kanten op gebogen kon worden. Andre Misiekaba hield de eer aan zichzelf. Adhin bleek de gevaarlijkste factor indien Bouterse de macht zou verliezen. Wat ook geschiedde. Met de verdwijning van de minister van financieën na de machtswisseling was de kans enorm groot dat ook de vice-president zou verdwijnen. De aanhouding van Adhin is mogelijk zelf om zijn eigen bestwil geschied, want wie kan bevestigen of ex-minister Gilmore Hoefdraad nog in leven is. Adhin is voor de nieuwe machthebbers een uitgesproken belangrijke kroongetuige die niets mag overkomen. Die uit de klauwen van Desi Bouterse gehouden moest worden. Wat Adhin al verklaard heeft achter de schermen van zijn aanhouding zal voor Bouterse een raadsel zijn. De deal die achter de schermen met Adhin gesloten kan zijn, zal voor Bouterse een raadsel zijn. Zo werkt de macht achter de schermen. Wij hebben te maken met maffia praktijken vanuit beide kanten, de zittende macht alsook de verdreven macht. Wij moeten niet naief zijn en denken dat alleen aan de voorkant van de macht, de macht bedreven en uitgeoefend wordt. Aan de achterzijde is het onzichtbaar, daar regeert de onzichtbare hand, waarover Desi Bouterse altijd sprak.

Bloemen voor slachtoffers bij Mensenrechtenmonument

10 Dec, 22:39

foto
 Elk jaar weer, op 10 december, wordt door de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede bloemen gelegd bij het Mensenrechtenmonument aan de dokter Sophie Redmonstraat. (Foto’s: René Gompers) 


 
In Suriname wordt de Dag van de Mensenrechten bij het monument van Gerechtigheid en Vrede herdacht. Een man legt een bosje bloemen bij het monument. Daarna salueert en stapt hij af als een soldaat. Hij en enkele andere personen, zoals nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog en de 8 decembermoorden, hebben bloemen en kransen gelegd bij het monument “ter nagedachtenis van alle slachtoffers die gevallen zijn in Suriname door schending van mensenrechten vanaf 25 februari 1980.”

Het monument is voor alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen, benadrukt  Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede. Zij somt enkele gevallen op. Kinderen wier recht op behoorlijk schoolvervoer wordt beknot, voor mensen met een beperking is er niet eens openbaar vervoer geregeld. Slachtoffers van roekeloos rijgedrag, huiselijk geweld, misbruik en mishandeling. Het recht van de consument op betaalbare goederen wordt beknot door de prijzen die ongecontroleerd blijven stijgen. Een slecht verzekeringssysteem in de gezondheidszorg die kwetsbaren in meer problemen zet.

Ook dit jaar roept Goede de regering op om de mensenrechtenschendingen vanaf 25 februari 1980, de dag waarop militairen onder leiding van Desi Bouterse een coup hebben gepleegd, te blijven onderzoeken, om de daders op te sporen en te berechten én om de slachtoffers en nabestaanden te compenseren. De lijst van slachtoffers is erg lang. Het begint met de mannen die zijn omgekomen op de dag toen een coup door militairen werd gepleegd. Daarna volgen de 15 mannen vermoord op 8 december 1982. De 39 vrouwen (ook zwangere), mannen en kinderen die in het dorp Moiwana zijn vermoord door militairen van het Nationaal Leger. De standrechtelijke executie van sergeant Wilfred Hawker, liggend op een brancard.
 

Ook worden herdacht de doodgeschoten politieagenten van Tamanredjo in 1987. De doden en slachtoffers van zinloos geweld tijdens de Binnenlandse Oorlog. De militairen die “vielen van rijdende trucks, of doodgingen aan een zonnesteek of levend werden begraven.” De 7 mannen van Atjoni die eerst hun eigen graf moesten delven en daarna werden doodgeschoten. Inspecteur Herman Gooding, vermoord en achtergelaten aan de Waterkant in 1990. De 3 Inheemsen die op Apoera tijdens een ‘reconstructie’ van de aardbodem zijn verdwenen. De moord op twee lijfwachten van Ronnie Brunswijk in wat nu het DNA gebouw is.

De moeder van een van de vermoorde lijfwachten is elk jaar aanwezig bij de herdenking. Zij geeft wederom aan nog steeds te wachten op gerechtigheid. Goede geeft aan dat het bij de genoemde gevallen gaat om schendingen van het recht op leven en het recht op een eerlijk proces door een onafhankelijke rechter. Zij merkt op dat Bouterse gebruik maakt van zijn recht om in verzet te gaan tegen een vonnis van 20 jaar gevangenisstraf tegen hem “maar dat hij tijdens zijn regeerperioden tientallen mensen dat recht heeft ontnomen en zonder enige vorm van proces zijn vermoord.”

Er zijn nog meer schendingen zoals van het recht op een goed bestaan en communicatie, haalt Goede aan. De organisatie vraagt de regering om de minst draagkrachtigen nog meer tegemoet te komen. Om onder andere eindelijk een minimum loon vast te stellen. “Wij kijken uit naar een duidelijk beleid en duidelijke communicatie met heel veel uitleg en herhalingen in alle talen,” geeft Goede aan.
 
René Gompers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *