VAKBOND & ACHTERHAALDE POLITIEK VAN MET NAME DE CREOOL. PATRONAGE DENKEN EN MACHTSDRONKENHEID VERTRAPPEN WET EN RECHT IN DE REPUBLIEK.

Auteur: Angela Fernald

Deze zogenaamde vierde macht vecht met de regering om belangen in het machtscentrum veilig te stellen. Deze ongewenste situatie heerst al heel lang over regeringen die zo steeds onder druk worden gezet. Deze regering moeten dan doen wat de bonden eisen en wat de media schreeuwen. De arrogantie van hun vermeende macht spat er vanaf. Vakbonden en media zijn in Suriname een noodzakelijk kwaad wanneer zij tegendraads nationale belangen in de weg zitten. Desi Bouterse heeft de macht van de vakbonden weten om te draaien door de leiders te corrumperen. Met een vals zwart nationalisme en hetze voering tegen de witte man in korte broek is Ronald Hooghart een uitgesproken exponent geworden van het vals zwart nationalisme binnen de ambtenarij. Zwarte mensen hun belangen zijn alleenin handen van Hooghart veilig. De CLO is daarom na 25 mei 2020 ook gesplitst, de verdeeldheid binnen de CLO is feit geworden. De Politie vakbond maakt eveneens een verdeeldheid mee. Het is bekend dat de leiding van deze politie vakbond met de PG niet door een deur kan. De PG is vaker beschuldigd van rascisme. En de politie vakbond heeft een ding gemeen met Ronald Hooghart, namelijk een vals zwart nationalisme prediken terwijl intussen duistere zaken worden gedaan. Nu de nieuwe regering deze duistere praktijken wil aanpakken, schreeuwen beide vakbonden moord en brand. De ambtenaren moeten nu eindelijk gaan werken maar het blijkt dat het PATRONAGE van Desi Bouterse doelbewust duizenden ambtenaren  in dienst nam om politiek mee te kunnen bedrijven. Binnen het leger en politie zijn duizenden in dienst genomen en de regering Santhoki/Brunswijk heeft nu te maken met dit fenomeen, waarbij leden van de gewapende machten openlijk besproken moeten worden. Een gevaarlijke situatie gecreeërd door Desi Bouterse om op afroep van deze zogenaamde zwarte nationalisten die de meerderheid van vakbonden in ons land leiden,  ons land verder te kunnen destabiliseren. Aan de vooravond van onze onafhankelijkheids viering worden uitspraken gedaan door Desi Bouterse die olie op het vuur gooien. Na de aanhouding van de ex-Vice President Aswin Adhin, is de NDP openlijk de strijd aangegaan met de regering. Frappant is dat de CLo en de Politie vakbond zich roeren, zogenaamd om andere kwesties dan de eigen belangen. Er wordt misbruik gemaakt van gerechtvaardigde uitspraken door de President dat 70% van het korps niet deugd. Jennifer van Dijk-Silos had al veel eerder in het kader van de CFATF (carrebean finance action task force)  aangegeven dat de leiding van het politie korps door en door corrupt is. Het begint onrustig te worden in deze gelederen nu de rapportage gedaan moet worden naar de FATF( financial action task force,  het moeder lichaam van de CFATF). Dit niet alleen, maar ook de positie van de huidige vice-President wordt openlijk aangevallen. Het is de ABOP die de scepter zwaait op het ministerie van Justitie en Politie. Brunswijk is geprobeerd een loer te draaien in de kwestie rond de anhouding van de ex-vice President, zogenaamd wist Ronnie Brunswijk wel af van de zogenaamde afgeschreven apparatuur dat vernield is geworden. Er is bewust een andere draai proberen te geven aan de telastelegging van de ex-vic president Adhin, alsof hij dit met medeweten van Ronnie Brunswijk zou hebben gedaan. De NDP kan het niet verdrage dat zij de ABOP leider niet aan haar kant heeft weten te krijgen tegen “DIE KOELI’S”. Ronnie Brunswijk is voor de NDP de zakke schakel en vanaf dag 1 na de verkiezingen hebben ze alles gedaan om Brunswijk tegen Santhoki op te zetten. Nu dit niet is gelukt worden de CLO en de Politie vakbond ingezet. Het schaakspel van Bouterse gaat verder, de regering Santhoki die gstaag verder gaat met Ronnie Brunswijk aan hun zijde, moet dus met zwaarder geschut worden aangevallen. En Bouterse neemt het voorschot met zijn uitspraken zoals: 

  1. Suriname is op weg een politie staat te worden.
  2. De regering en het OM spelen onder en hoedje.
  3. Het is alsof dit land geleid wordt door stagiaires.
  4. En Bouterse zei verder: “Volgens de president is het gelukt om zeker twee maanden zonder leningen de overheidssalarissen te betalen. Adhin sprak in De Nationale Assemblee (DNA) zijn twijfels hierover uit. Indien de staat geen leningen sloot, dan zijn de middelen via een ‘dubieuze’ manier beschikbaar gekomen, stelde Adhin de vorige week.
  5. “Laten we niet willens en wetens scenario’s maken om mensen uit te schakelen. Dat soort zaken zijn pijnlijk. Men is op oorlogspad met ons, maar wij verkeren nog in vredesstemming. 

Deze uitspraken zijn signalen voor CLO leider Ronald Hooghart en Politiebond.

Het is bekend dat de politiebond de PG niet lust en van rascisme beschuldigd heeft. Het is ook bekend dat Rvelini Eijck, de woordvoerder van de politiebond een duistere rol heeft gespeeld samen met Nerkust tijdens de hertelling van de stemmen in de Anthony Nesty sporthal en door Ronnie Brunswijk toen is betrapt, die door ABOP aanhangers werd gesommeerd direct naar de hal te komen omdat er dozen werden weggedragen. Het is frappant genoeg niet Pakitow geweest die deze onregelmatigheid constateerde, maar juist de Marrons van de ABOP die hun leider midden in de nacht naar de Anthony Nesty sporthal sommeerden. Er is veel meer aan de hand dan zo op het blote oog waarneembaar in de Surinaamse politiek. Santhoki komt nu te dicht bij het vuur en de poppen zijn nu aan het dansen. De creolen zijn vooral roerig binnen de ambtenarij en de politie. Binnen het Nationaal Leger zonder vakbond speelt een andere kwestie. Hier is de leiding van het leger door ex-minister Benschop zwaar geschoffeerd en de lagere rangen misbruikt voor prive belangen van hoge militaiten. Binnen de politie bond was in eerste instantie ook geageerd naar de leiding maar opeens heeft de politiebond het op zicg genomen de korpsleiding te beschermen en zich ongeoorloofd naar boven te werken binnen de organisatie. De nieuwe ABOP minister stak hier een stokje voor. Nu privé belangen dus in het geding zijn van zowel de NDP, de CLO en de Politiebond, zien we dat alledri tegelijkertijd in oproer zijn. 

STRATEGIE

Er is een ondertoon van rascisme in Suriname, het zijn de creolen die hun inhaalslag hebben willen slaan in het tijdperk Bouterse en die de staat hiertoe volledig hebben leeggeplunderd. Die “koeli-President’ die dit wil aanpakken en zuiveren is nu dus een gevaar voor de corruptelingen. Door een niet-creeol Aswin Adhin te arresteren is de focus op het rascisme weggehaald. Er is een grote vis binnengehaald, namelijk de  hindoestaanse ex vice-president. En het is duidelijk dat Ashwin Adhin niets deed zonder medeweten of in opdracht van zijn politieke baas Desi Bouterse. Van Gilmore Hoefdraad kan hetzelfde gezegd worden, vandaar dat Hoefdraad onvindbaar is. Maar Adhin is voor zijn eigen bestwil uit de klauwen van de Boutisten gehaald, die hem het zwijgen konden opleggen door hem uit de weg te ruimen omdat de vice-President heel veel weet. Door Adhin te arresteren kunnen de 4 gewapende machten: LEGER, POLITIE, DOUANE EN DNV gezuiverd worden. De Hofpresident en de PG zijn benoemd voor het leven dus president Santhoki kan nu ongestoord met steun in de rug van het buitenland de haarden van corruptie binnen de staat aanpakken, zonder vrees voor een coup of lamlegging van de samenleving. De afgesplitste CLO o.l.v. Miskin heeft de ambtenaren al gewaarschuwd tegen de misleiding en het politiek misbruiken door Ronald Hooghart. De ambtenaren hebben geen stootkracht meer, niet zoals het vroeger is geweest ten tijde van de val van Jules Wijdenbosch in 1998. Bovendien is ook de NDP niet meer wat zij is geweest. De oorlog waarover Desi Bouterse het heeft zal niet komen vanuit de NDp, integendeel is de regering bezig de oorlog te voeren tegen de corruptelingen van de NDP regering. Noch NDP, noch CLO olv Ronald Hooghart kunnen de stad of het land hermetisch afsluiten. De angst voor de ABOP en Ronnie Brunswijk leeft nog degelijk bij Bouterse. De binnenlandse oorlog tegen het regiem Bouterse is een wapenfeit waar de gehele samenleving nog steeds bang voor is. Men vreest de MARRONS en kent hun historie. En Brunswijk vecht nu aan de goede kant, aan de kant van de BEVRIJDING VAN SURINAME. Hoezeer zijn verleden ook bezoedeld is en door de NDP wordt misbruikt om hem los te weken van de VHP en van Santhoki, Ronnie Brunswijk schijnt definitief de NDP de rug toegekeerd te hebben. Vandaar de aanvallen en uitspraken over zijn verleden en zijn onbetrouwbaarheid. Marrons zijn in tegenstelling tot de creool de weg niet kwijt, het pad van de geschiedenis wordt nu samen en onder leiding van de VHP gelopen. De creool zit nog steeds met de vriendjespolitiek, de regelarij van het patronage en nepotisme opgescheept. Terwijl de Marrons met ondernemerschap vooruit komen en ontwikkeling voor land en volk teweeg brengen. De Marrons zijn ook de creool voorbij gestreefd. Het progressieve denken van de Marron sluit veel beter aan bij het progressieve denken van de Hindoestaan. Vandaar mijn stelling in een van mijn artikelen dat de VHP en de ABOP een natuurlijk bondgenootschap met elkaar hebben. Een voortzEtting van de VERBROEDERINGS POLITIEK maar met een ECONOMISCHE INSLAG en niet zoals het vroeger was met een politiek-strategische inslag.

DE NDP VOEDT HET RASCISME EN DE ABOP PROBEERT OVER DE RUGGEN VAN DE BLAKA MAN TE SCOREN.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

WAT EEN ONZIN KOMT ALLEMAAL UIT DE MOND VAN DEZE WEGGELOPEN SLAAF MET EEN KOLONIAAL SYNDROOM EN WITTEMAN COMPLEX…..
WAYNE GA MORGEN EEN SWABTEST DOEN WANT DEZE SUPER SPREADER WEET NIET EENS HOE JE MET EEN MONDKAP MOET DRAGEN….

RAVAKSUR EN REGERING STEVENEN AF OP HARDE CONFRONTATIE

Jan 14, 2021

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) voelt zich gepasseerd en zwaar geschoffeerd door de regering.

Zij is geen voorstander van het aantrekken van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om te helpen met het uitvoeren van een herstelprogramma. De relatie met de regering is nu behoorlijk vertroebeld. De druppel die de emmer deed overlopen is het feit dat niet de vakbeweging, maar de Vereniging van Economisten (VES) het eerste exemplaar van het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 overhandigd krijgt om te bestuderen.

Ronald Hooghart, die namens de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) zitting heeft in Ravaksur, dreigt met juridische stappen tegen de regering voor het niet luisteren naar voorstellen die in dat verband zijn gedaan.

“We zitten sedert vorig jaar oktober den 25ste te wachten op documenten die we eventueel zouden kunnen bestuderen of laten bestuderen om zo onze bijdrage te leveren. We zitten nog steeds te wachten. We zouden vrijdag documentatie toegestuurd krijgen”, zegt Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond. Bijna een week later is daarvan nog niets te merken.

Volgens Ravaksur zal een samenwerkingsovereenkomst met het IMF niet leiden tot herstel van het land. Vandaar dat zij die samenwerking dan ook afwijst. De regering is echter in vergevorderd stadium om de samenwerking te beklinken. Er zijn reeds verregaande afspraken uitgewerkt die binnenkort beklonken zullen worden. Dit tot groot ongenoegen van Ravaksur.

Het aanhouden van de loonronde voor overheidsambtenaren is ook een punt van discussie. Deze zou eind deze maand moeten plaatsvinden. “Ik ga de regering voor het gerecht slepen. Want ze hebben me aan het lijntje gehouden op dat stuk”, zegt Hooghart. Hij wil eerst praten over TWK-uitkeringen plus 25% gelijkheidsstelling. “Daarna kunnen we kijken hoe we verder dealen”, aldus Hooghart.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/ravaksur-en-regering-stevenen-af-op-harde-confrontatie/

Ravaksur ontevreden over relatie met regering

14/01/2021 10:03 – Ivan Cairo

Armand Zunder

Armand Zunder Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Vakbondoverkoepeling Ravaksur is niet blij met de marginale wijze waarop zij door de regering wordt geïnformeerd over maatregelen die zeker een negatief effect zullen hebben op de werkende klasse. Het zit de organisatie ook dwars dat in haar beleving tijdens de overlegmomenten tot nu toe met de regering het meer een eenrichtingsdiscussie is. Het kabinet wordt verweten zaken te willen opleggen zonder oor te hebben naar de visie of voorstellen van de vakbeweging.

Ook vindt Ravaksur dat hij door de beleidsmakers aan het lijntje wordt gehouden. Het al wekenlang beloofde crisis- en herstelplan heeft hij nog niet om te becommentariëren. Als de vakbeweging zich niet kan stellen achter de consequenties van de aangekondigde herstelmaatregelen voor de portemonnee van loontrekkers “zal er een probleem ontstaan”, waarschuwt Armand Zunder (PWO). “Concreet: die arbeiders gaan op straat komen, want ze komen niet uit”, verduidelijkt collega Errol Snijders (De Moederbond).

Zunder voert aan dat twee maatregelen van de regering – verhoging van de governmenttake in de brandstofprijs en unificatie van de wisselkoersen – een moordend effect hebben gehad op loontrekkers. Hun koopkracht is sterk achteruitgegaan. Daarom is van belang dat goed wordt doorberekend welk effect de herstelmaatregelen zullen hebben. “Yu no kan meki unu dede“, zegt Snijders.

Dat de regering voor de weg van de minste weerstand kiest en solidariteitsheffing bij loontrekkers met een dikkere portemonnee pleegt zit Ravaksur niet lekker. Die loontrekkers zitten juist in de mijnbouwsector bij bedrijven zoals Iamgold, Newmont en Staatsolie en de productiesector. Dat zijn economische sectoren die juist substantiële inkomsten voor de staat opbrengen. Deze arbeiders zouden juist ontzien moeten worden, vindt Snijders.

Volgens Snijders en Zunder zou de regering veel meer kunnen halen uit belastingen. Snijders wijst erop dat in 2018 slechts SRD 2 miljoen aan vermogensbelasting is binnengehaald, terwijl bij loontrekkers SRD 1,8 miljard aan loonbelasting is geïnd. Door het dichten van de mazen in de belastingwetgeving en zuivering van de Belastingdienst van corrupte ambtenaren kan aan vermogensbelasting meer worden binnengehaald, menen de vakbondsleiders. Ook de introductie van de btw moet snel worden doorgevoerd.

Ravaksur ziet de grootverdieners onder de loontrekkers niet als de “brede schouders die de zwaarste lasten moeten dragen”. Voor de vakorganisatie zijn dat de grote lokale bedrijven. “Deze bedrijven helpen het land niet, want ze zijn alleen consumptief bezig”, zegt Snijders doelende op bedrijven die import- en niet productiegericht zijn.

Het zit Ravaksur ook hoog dat de regering de subsidie op elektriciteit gaat afbouwen voor de bevolking, maar nog steeds stroom ver beneden de kostprijs aan de goudmultinationals zal blijven leveren. “Ook Iamgold moet de juiste stroomtarieven gaan betalen. Het is eigenlijk ons eigen geld dat ze op stroom besparen dat ze ons teruggeven”, zegt Sonny Chotkan (Osav). CLO-voorzitter Ronald Hooghart is van oordeel dat de regering Iamgold in de gelegenheid moet stellen om zelf zijn stroom op te wekken en zo in de eigen behoefte te voorzien.

Verzwakking van de SRD ziet Ravaksur als het grootste probleem in de Surinaamse economie. “Die verzwakking vindt zijn weerslag in de prijzen van goederen en diensten.” Voor de vakbondsleiders is van belang dat die wordt gestopt en er maatregelen komen om deze te versterken zodat de koopkracht van loontrekkers reëel verbetert.

Ravaksur neemt geen genoegen met de begroting2021. “De begroting van dit jaar is een foto. Wat wij willen hebben is de film tot 2023. Hoe gaan we van een begrotingstekort van 17 procent naar 5 procent? De inflatie is 59 procent. Hoe gaan we naar 10 procent en welke maatregelen komen er om het daar onder te houden?” stelt Zunder.

Hij vreest dat een simpele loonronde voor de ambtenaren niet zal leiden tot verbetering van de koopkracht van loontrekkers. Werkers in de particuliere sector zullen ook loonsverhoging eisen en het bedrijfsleven zal meegaan, door de prijzen van goederen en diensten te verhogen. Geschat wordt dat bij een inflatie van 59 procent een loonaanpassing van op zijn minst 70 procent zou moeten komen. “We komen in een loon-prijsspiraal terecht”, waarschuwt de PWO-voorzitter.

Er dient volgens de vakbondsleiders “een cocktail” aan maatregelen te komen die moet resulteren in verbetering van het besteedbare inkomen. Deze maatregelen zullen wel de goedkeuring van de vakbeweging moeten hebben.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/14/ravaksur-ontevreden-over-relatie-met-regering/

Atompai: ‘Ik heb de politie niet gehinderd tijdens optreden’

11-01-2021 11:25

Inspecteur Mielando Atompai probeert de politie uit te leggen dat zijn neef uit overmacht de straat op moest

Inspecteur van politie Mielando Atompai tevens bestuurslid van de Surinaamse Politiebond (SPB) zou hedenochtend de politie in de rechtmatige uitoefening van haar bediening hebben gehinderd. “Ik heb de politie niet gehinderd tijdens het optreden. Wanneer je oprecht handelt, zal het recht zegevieren. Je kan iemand bij een overmachtsituatie niet meenemen naar de Politieacademie (PA)”, zegt Atompai aan SUN. Vanochtend na 01.00 uur is een neef van Atompai door de politie gestopt aan de Calcuttastraat. De neef legde de politie uit wat de reden was van zijn aanwezigheid op de openbare weg, echter luisterde die niet naar hem, zegt de inspecteur. “Mijn moeder is gisterenavond overleden in het ziekenhuis. Ik benaderde deze neef om mij te brengen naar het lijkenhuis. Mijn neef zette mij af en reed naar zijn woning toen hij onderweg door de politie staande werd gehouden. Hij probeerde de politie uit te leggen, maar mijn collega’s hadden geen open oor voor. Ik ben gebeld geworden, waarna ik naar de locatie reed om mijn collega’s te overtuigen met het bewijs van overlijden. Ook naar mij werd er niet geluisterd. Ik hield de politie voor dat het een overmachtsituatie betreft”, aldus Atompai. Volgens hem heeft de politieman R., die ter plaatse aanwezig was, dit alles gefilmd. “Ik heb hem aangesproken en gevraagd om de beelden te wissen, maar nu hoor ik dat deze zijn verspreid. Deze agent heeft naar zeggen van Atompai vaker gefilmd op de plaats delict en dit wordt gestaafd door zijn collega’s. Ik heb deze politieman reeds gerapporteerd bij de leiding”, legt de inspecteur uit. 

https://www.sun.sr/Details/6605_jhStVhYXHp248YabFbFb1u0s89zUGEtu3vLgFUK0bFbFb2D3z9wXxbFbFbTXKu8ya9IbFbFbDwstl5hSn0o2HbFbFbg0ZuPmmjaFaFamrd4ovQcFcFccFcFc_Atoma.jpg

'Wat de pg wil zeggen interesseert me niet'

22/12/2020 00:00 – Jason Pinas

De rekruten zijn maandagochtend beëdigd tot aspirant-agent van politie maar blijven in beraad op instructie van de Surinaamse Politiebond.

De rekruten zijn maandagochtend beëdigd tot aspirant-agent van politie maar blijven in beraad op instructie van de Surinaamse Politiebond. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – De Surinaamse Politiebond (SPB) eist dat de drie rekruten van de lichting 2019-2020 die maandag niet zijn beëdigd, ook worden toegelaten tot het Korps Politie Suriname. Dat is volgens secretaris Mielando Atompai een “harde afspraak” tussen de staat en de bond. “Wat de pg wil zeggen interesseert mij niet”, maakt hij onomwonden duidelijk tegenover de Ware Tijd. “Wij gaan niet accepteren dat deze mensen brodeloos worden gemaakt.” Hij en voorzitter Raoul Hellings benadrukken dat de strijd wordt voortgezet totdat ook het trio wordt beëdigd.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft zaterdag na overleg met president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, korpschef Roberto Prade en procureur-generaal Roy Baidjnath Panday besloten om drie rekruten niet toe te laten tot de politiedienst. In eerste instantie werd gesteld dat ruim 70 procent van de lichting niet volgens de juiste procedure was binnengehaald. Echter, na verschillende gesprekken en advies van een speciale screeningscommissie onder leiding van Danny Lo Fo Sang, heeft de regering besloten overgrote deel te beëdigen.

Amoksi liet eerder weten dat van tien rekruten zeker was dat ze in het verleden in aanraking waren gekomen met de politie. Of ze een strafblad hebben, is tot nu toe onduidelijk gebleven. Volgens Baidjnath Panday heeft de eerlijkheid van de aspiranten bij de intakegesprekken een belangrijke rol gespeeld bij de uiteindelijke beslissing. Hij wijst erop dat een deel van de rekruten al vanaf de selectie en werving had laten weten dat ze in aanraking waren gekomen met de politie. “De werving- en selectiecommissie heeft hen desalniettemin toegelaten tot de opleiding”, zei hij maandag tijdens de plechtigheid in de hal van de Politieacademie.

Het vertrouwen dat de staat heeft gewekt bij deze specifieke groep moet volgens de pg dan niet worden beschaamd. “Voor een aantal die dat hebben verzwegen is hun betrouwbaarheid op de proef gesteld”, merkte Baidjnath Panday verder op. Eén van de drie rekruten die maandag niet is beëdigd, werd in juli als verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 22-jarige Chanel van der Bok. De man werd op een bepaald moment door het Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid gesteld toen via de Politieacademie documentatie werd overgelegd dat hij ten tijde van de moord buiten Paramaribo in training was.

Advocaat Maureen Nibte vindt het frappant dat haar cliënt op deze wijze te horen krijgt dat hij in feite nog als verdachte bij het OM te boek staat zonder dat hij een dagvaarding heeft gekregen dat hij wordt vervolgd. “Hij is door het OM in vrijheid gesteld en direct daarna door de politie opgeroepen om zijn werkzaamheden en training te hervatten”, vertelt de advocaat. Ze vindt het “vervelend en onbehoorlijk” dat de man zo veel maanden in het ongewisse en in onzekerheid is gelaten. Met haar cliënt zal worden nagegaan welke stappen te ondernemen om deze zaak aan te pakken.

Rekruten die maandag door de pg zijn beëdigd tot aspirant-agent van politie zijn niet helemaal tevreden met de behandeling die ze tot nu toe krijgen. De nieuwe groep heeft nog geen beschikking en ook geen politie-uniform. Daarnaast beschikt ze niet over een dienstwapen. Op advies van de SPB blijven de pas beëdigde politieambtenaren daarom in beraad tot dat de overheid deze zaken in orde heeft gemaakt. Afgesproken is dat de aspirant-agenten zich dagelijks melden op de Politieacademie maar dat ze nog steeds geen werkzaamheden uitvoeren.

Het uitstellen van de beëdiging tot twee keer toe heeft ook een bittere nasmaak voor de nieuwe agenten. “Voor mij was het een beetje frustrerend. Elke keer hoor je dat je op een bepaalde datum beëdigd zal worden en op den duur wordt het te veel”, vertelt Xiamayra Mijnheimer aan de Ware Tijd. Simone van Els is net als de rest van de groep teleurgesteld in de gang van zaken. “De moed mag je nooit opgeven dus ik heb hoop dat alles goed komt”, zegt ze moedig. Hoewel Van Els blij is dat de beëdiging eindelijk een feit is, had ze graag dat tenminste de uniformen waren geregeld. De SPB noemt het “onvoorstelbaar” dat de nieuwe politieagenten nog geen beschikking en uniform hebben. “Dit gaan we niet pikken, want zo ga je niet om met politiemensen”, benadrukt voorzitter Hellings.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/22/wat-de-pg-wil-zeggen-interesseert-me-niet/

 

“Verkiezing Newmont Werknemersorganisatie onrechtmatig verlopen”

“Verkiezing Newmont Werknemersorganisatie onrechtmatig verlopen”

De leden van de kandidatenlijst van Alwien Hardley zullen naar de kortgedingrechter stappen omdat ze van mening zijn dat de bestuursverkiezing die eerder deze maand werd gehouden, niet rechtmatig is, zegt Anthony Weewee, één van de kandidaten die meedeed aan de bestuursverkiezing van de Newmont Werknemersorganisatie (NWO), aan Suriname Herald. Zij willen nieuwe bestuursverkiezingen.

Volgens de tegenkandidaat hebben er een aantal zaken plaatsgevonden die niet statutair zijn. Afspraken om de leden op te halen zoals was opgenomen in een convocatie zijn niet nagekomen. Er was afgesproken dat het zittend bestuur bussen zou inzetten om de leden van Albina, Moengo en Langatabiki op te halen. Ze geven aan dat het bestuur tegen de regels in heeft gehandeld.

De bussen die vanuit Paramaribo zouden vertrekken, zijn veel later vertrokken. De bussen zijn pas na 12.30 uur vertrokken, terwijl de stemming tot 13.00 was. Er is nooit teruggekoppeld met de leden. De leden die zouden meereizen zijn ook niet in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen.

Ook is een deel van de leden die vanwege de COVID-situatie thuis zit niet geïnformeerd over de verkiezing, terwijl ze maandelijks contributie betalen.

De verkiezing van Joel Panka tot voorzitter van de NWO is in strijd met de statuten, vindt de groep Hardley die daarom naar de rechter stapt. Zeventig procent van de leden gaat voor de lijst Hardley. Een groot deel van de leden wil zich niet aansluiten bij de bond, omdat zij geen geloof heeft in het bestuur waar Panka voorzitter van is, zegt Weewee.

De werknemers zien volgens hem graag dat er een samenwerking komt tussen de mijnwerkersverenigingen in Suriname en met leden die representatief sterk zijn en daadkracht hebben.

De lijst van Panka behaalde een meerderheid van 173 stemmen. 361 leden brachten hun stem uit.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/18/verkiezing-newmont-werknemersorganisatie-onrechtmatig-verlopen/

‘Amoksi weet gewoon niet wat hij moet doen’

18/12/2020 07:58 – Jason Pinas

PARAMARIBO – Politierekruten van wie de beëdiging donderdag voor de tweede keer is uitgesteld, verrichten geen werkzaamheden meer voor het Korps Politie Suriname (KPS). De nieuwelingen melden zich wel dagelijks aan bij de Politieacademie, maar mogen van het bondsbestuur geen opdrachten uitvoeren.

Volgens Raoul Hellings en Milando Atompai, respectievelijk voorzitter en secretaris van de bond, is dit besluit genomen door het bestuur, omdat het tot nu toe niet duidelijk is waarom de beёdiging wordt uitgesteld. Geëist wordt daarom dat de rekruten officieel worden aangesteld als aspirant-agent van politie, zodat ze zekerheid krijgen over hun rechtspositie. Echter, of dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. “Voor de mensen duurt het ook te lang. Elke keer moeten ze horen dat zaken worden uitgesteld. Daarnaast zijn de mensen niet gekleed en niet bewapend en dat is op deze manier niet te doen”, legt Hellings uit. De beёdiging is deze keer verschoven naar maandag.

Atompai benadrukt dat er geen gronden zijn om de groep te laten wachten. Volgens hem is minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie de kluts kwijt en zoekt die een reden om de rekruten niet te beëdigen. “Er is totaal geen reden. Amoksi weet gewoon niet wat hij moet doen. Hij begrijpt gewoon niets, zo simpel is het” aldus Atompai. De secretaris merkt op dat de minister geen zelfstandige beslissingen durft te nemen. “Voor alles wil hij een commissie installeren.” De bewindsman was niet bereikbaar voor commentaar.

Hellings onderstreept dat er tot nu toe geen enkel strafblad is overlegd waaruit blijkt dat een deel van de rekruten geen politieambtenaar mag worden. “Voor ons is het zaakje al gedaan. Er werd gehamerd op een strafblad van mensen. Ook dat heeft men niet kunnen produceren”, zegt de voorzitter. Zowel Hellings als Atompai zegt dat er een politiek spel wordt gespeeld met het korps door delen van de regering.

Volgens de bestuursleden is dat bedoeld om leidinggevenden binnen de dienst in diskrediet te brengen. “Ze willen hun poppetjes op bepaalde plaatsen zetten zodat ze maatregelen gewoon kunnen doorvoeren. Maar men heeft zich lelijk vergist, omdat de selectie van deze groep in 2016 gestart was. Toen was Roberto Prade nog geen korpschef en ik was nog niet bij HRM”, benadrukt Hellings. De bond neemt nu een afwachtende houding. Atompai verwacht wel dat de rekruten maandag worden beëdigd.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/18/amoksi-weet-gewoon-niet-wat-hij-moet-doen/

GAJES….
GEEN ENKELE COVID-PROTOCOL WORDT IN ACHT GENOMEN!!! SCHANDALIG….
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen en binnen
 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Politie maakt einde aan feest te Kwatta

Publicatie datum: 18 dec 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

De politie te Kwatta blijkt dinsdagavond een feest te hebben beëindigd op een locatie. Meer dan honderd feestgangers waren aanwezig. Dit bevestigt de woordvoerster van het Korps Politie Suriname, Rachel Deekman, tegenover Dagblad Suriname. Deekman: ‘Het lockdowuur was ook al lang voor het optreden aangebroken.’

Beelden van het moment waarop agenten de feestzaal binnen kwamen om een einde aan het feest te maken, zijn op social media verschenen. Het feest te Kwatta – waar amper mond-neuskapjes zichtbaar waren – maakt weer eens duidelijk, dat er nog steeds mensen zijn die het Covid-19 virus en de ingestelde maatregelen niet serieus nemen en die te naïef zijn om in te zien dat hun gedrag een risico vormt voor de gezondheid van anderen.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezond heeft tijdens zijn meest recente persconferenties juist gewaarschuwd voor feesten, vooral nu de Kerstdagen en de jaarwisseling naderen. Het zijn juist feesten die een besmettingshaard vormen voor het virus. Toch blijken veel mensen de waarschuwingen in de wind te slaan en die mensen vormen een gezondheidsrisico voor hun omgeving.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/politie-maakt-einde-aan-feest-te-kwatta

Woordvoerder Ravaksur bespreekt zorgpunten arbeidende klasse met regering

Armand Zunder

De zorgpunten van de arbeidende klasse zijn onder de aandacht gebracht van de regering. Dit is gebeurd tijdens een bijeenkomst, die op 15 december heeft plaatsgevonden op het Kabinet van de President. “Er is afgesproken elke maand een keer met het presidium van Ravaksur te praten,” zegt Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur). Zunder is ook voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie.

De woordvoerder spreekt van een openhartige meeting met de regering. Er is ook gesproken over de inflatie waaronder de samenleving gebukt gaat. “Het besteedbaar inkomen van de wrokoman blijft maar achteruitgaan. Het is duidelijk overgebracht dat de samenleving niet oneindig gebukt kan blijven gaan onder deze situatie. Het besteedbaar inkomen is in de afgelopen tijd met liefst 55 procent afgenomen.” De vakbondsleider geeft aan dat president Chan Santokhi beloofd heeft maatregelen te zullen treffen dat de inflatie niet blijft stijgen.

Voorzitter Zunder zegt dat er vanuit de regering ook gesproken is over de mogelijkheid voor een loonronde. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De regering heeft ten aanzien van de loonreeks advies gevraagd van de Sociaal Economische Raad. De voorzitter zegt verder dat er ook gesproken is over het plaatsen van een vertegenwoordiger van de vakbeweging in de raden van commissarissen.

Lloyd Pool, bondsvoorzitter van het personeel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, heeft ook deelgenomen aan de meeting. Hij zegt dat er gezien de recente verscherping van de COVID-19- maatregelen het openbaar vervoer niet beschikbaar zal zijn voor zorgpersoneel dat in de avond moet werken of juist in de avond van het werk gaat.

“Het personeel zal verstoken zijn van openbaar vervoer. Hierdoor zullen de kosten voor vervoer hoger komen te liggen of anderen zullen naar huis moeten lopen, met alle gevaren van dien.” Hij heeft daarom het beroep gedaan op de regering om vervoer in zetten voor deze groep.

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/17/woordvoerder-ravaksur-bespreekt-zorgpunten-arbeidende-klasse-met-regering/

Panka nieuwe voorzitter Newmont Werknemersorganisatie

Joel Panka

De vakbond bij multinational Newmont heeft een nieuw bestuur. Op 11 december is de verkiezing gehouden binnen de Newmont Werknemersorganisatie (NWO). Het bestuur onder leiding van Joel Panka heeft de verkiezing gewonnen. Hij neemt het roer over van de vorige voorzitter Murwin Leeflang.

Er waren drie kandidaat-besturen onder leiding van Alwien Hardley, Panka en Esmond Alberg. Met 173 stemmen heeft het bestuur van Panka de meerderheid behaald. 361 leden hebben hun stem uitgebracht.

In gesprek met Suriname Herald zegt Panka dat hij de overwinning had verwacht. “Er is veel lobbywerk gedaan en de leden hebben vertrouwen in het nieuwe bestuur. Alhoewel ik de overwinning had verwacht was het een verrassing gezien het marginale verschil tegenover de andere groepen,” zegt Panka.

Er is een aantal zaken die dit nieuw bestuur wil aanpakken. Zo wil men gaan werken aan de pensioenregeling, de werksfeer wat arbeidszekerheid betreft en de beloningsstructuur, gaf panka aan.

Jerrel Harderwijk

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/16/panka-nieuwe-voorzitter-newmont-werknemersorganisatie/

CLO-voorzitter: “Regering houdt ons aan het lijntje”

Ronald Hooghart. Foto: Suriname Herald

De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, vindt dat de regering de bond aan het lijntje houdt. Het bestuur heeft met de regering gesproken over de uitbetaling van de twk van de landsdienaren en de 25 procent loonsverhoging. “Dit is een kwalijke zaak, omdat delen van de regering gesprekken voeren met de groep van Miskin en wij worden aan het lijntje gehouden.”

Volgens de vakbondsman worden er zaken achter hun rug om gedaan. “Ik heb gemerkt dat ze een hele andere benadering hebben en nu praten over een loonronde, maar er is een overeenkomst die we hebben met de regering,” zegt Hooghart. De salarisverhoging met terugwerkende kracht zou in het kader moeten zijn van het gelijkheidsbeginsel. Wat er nu gebeurt is onduidelijk.

Hij gaf een voorbeeld van een schoonmaakster die SRD 625 verdient, een toelage ontvangt van SRD 625, terwijl de prijzen verder zijn gestegen. De zware lasten zouden volgens de vakbondsman door de breedste schouders gedragen moeten worden. Hij zal weer een gesprek aanvragen met de regering voor duidelijkheid, zodat hij de leden goed kan informeren over de beslissing die door de leiding van het land is genomen.

“Ik heb geen moeite met een loonronde, maar de regering moet conform de afspraken zaken uitvoeren. Wat wij willen is dat de twk weer opgebracht wordt en dat daarop de 25 procent loonsverhoging komt,” zegt de CLO-voorzitter.

Tijdens een algemene ledenvergadering zal gesproken worden over verder te nemen stappen, omdat volgens Hooghart de regering misbruik maakt van de situatie binnen de CLO en de belangen aan de kant zet.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/04/clo-voorzitter-regering-houdt-ons-aan-het-lijntje/

Kwaliteit en etniciteit aan de poort van het Korps Politie Suriname

President Santokhi verklaarde onlangs in De Nationale Assemblee dat bij een doorlichting is gebleken dat 70% van de politierekruten niet voldoet aan de vereiste criteria. Mensen zijn toegelaten zonder het minimaal vereiste diploma, anderen hebben medische en psychologische testen niet gehaald, bij een aantal was het antecedentenonderzoek negatief of is het niet verricht, en ook zijn personen toegelaten die in verzekering waren gesteld.

Het is niet de schuld van de rekruten dat ze niet volgens de regels zijn toegelaten, maar van de personen die verantwoordelijk zijn voor de werving, screening en toelating. Dit is onacceptabel. Door dit gedrag worden instituten verzwakt. Er moet meteen corrigerend worden opgetreden.

Het is onthutsend dat deze doorlichting van de rekruten door sommigen in verband is gebracht met racisme. Het woord racisme wordt in deze zaak gebruikt als scheldwoord, het is een uiting van emotie. Het slaat nergens op. Een minimaal opleidingsniveau, een bewijs van goed gedrag (geen strafbare feiten), het behalen van fysieke en mentale testen, et cetera, zijn objectieve selectiecriteria en hebben niks te maken met racisme. Als bepaalde criteria verouderd zijn, bijvoorbeeld dat lesbiennes of homoseksuelen niet mogen dienen bij de politie, dan moeten die vernieuwd worden. Wie politieagent wil worden moet aan de vereisten voldoen. Het doorlichten van KPS en het aan de kaak stellen van mistanden is geen racisme. Het kraaien van racisme als verklaring van de doorlichting van de rekruten is te gemakzuchtig. Er wordt iets geroepen zonder het te bewijzen. Voor sommigen dient het woord racisme om hun dubieuze motieven te verhullen (misschien hun eigen racisme, rancune of sabotage).

Bij het aannemen van rekruten wordt er, als het goed is, altijd gediscrimineerd, in de zin dat een onderscheid wordt gemaakt tussen kandidaten die wel en niet voldoen aan de vereisten. Er is pas sprake van etnische discriminatie wanneer twee mensen uit verschillende etnische groepen die voldoen aan de dezelfde vereisten ongelijk worden behandeld. Dat is negatief. Etnische discriminatie kan ook positief zijn. Dan wordt bij gelijke geschiktheid een persoon uit een bepaalde etnische groep positief gediscrimineerd, dus bij voorkeur toegelaten. Een goede reden hiervoor is bijvoorbeeld dat het Korps Politie Suriname (KPS) een goede afspiegeling moet zijn van de samenleving.

Diversiteit is een goede zaak. Iedereen moet zich herkennen in de overheid. De instituten moeten de Surinaamse bromtji djari ofwel de multiculturele salade weergeven. De diversiteit bij de overheid kan niet minder zijn, dan de diversiteit in de samenleving.

Maar diversiteit mag niet ten koste gaan van kwaliteit of deskundigheid. Je kan bijvoorbeeld niet iemand met een lagere opleiding of mindere kwalificaties verkiezen boven iemand met een hogere opleiding of betere kwalificaties, en dat op basis van etniciteit. De persoon die beter opgeleid of gekwalificeerd is, heeft blijkbaar beter zijn best gedaan of heeft meer talent en verdient de hogere positie. En als er in een bepaalde etnisch groep te weinig personen doorstromen naar opleidingen of hogere posities dan moet er onderzoek worden gedaan naar de oorzaken en de mogelijke aanpakken daarvan.  

Overigens spelen in Suriname nepotisme, patronage en cliëntelisme een belangrijkere rol dan etnische discriminatie bij het werven en aannemen van personen. Mensen worden veelal op basis van politieke loyaliteit geregeld bij de overheid. Dat is ook fout. Net als in het bedrijfsleven moet er ook bij de overheid echte competitie zijn. Mensen moeten strijden voor een baan of een positie, zodat de best gekwalificeerde personen in aanmerking komen. Dit zal de kwaliteit en de productie van de overheid verbeteren. Kennis moet belangrijker worden dan kennissen.

Kortom, ook politierekruten moeten aan de vereisten voldoen. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, toch? Als je de kwaliteitstandaard verlaagt, verzwak je de organisatie. Voor een fit, integer, deskundig en gemotiveerd politiekorps moet de lat op een hoogte worden gelegd die passend is voor dat doel.

Het inzicht dat 70% van de politierekruten niet aan de vereiste criteria voldoet, is inderdaad schokkend. Als er eisen worden gesteld aan rekruten, dan is dat geen racisme. Opleiding, onbesproken gedrag en positieve testresultaten zijn ook aan de poort van de politie belangrijker dan etniciteit. De doorlichting van KPS die de president heeft laten uitvoeren, heeft niets met racisme te maken. Hij wil blijkbaar een politiekorps zonder rotte appels, u toch ook?

D. Balraadjsing

https://www.dbsuriname.com/2020/12/01/kwaliteit-en-etniciteit-aan-de-poort-van-het-korps-politie-suriname/

ZEVEN REKRUTEN MET STRAFBLAD WACHTEN OP BEEIDIGING TOT POLITIEMAN

Nov 27, 2020

In een schrijven vanuit het Openbaar Ministerie (OM) naar de minister van Justitie en Politie (Juspol) is melding gemaakt van 7 politierekruten uit de lichting 2019-2020 die een strafblad hebben, maar wel zijn toegelaten om de elementaire opleiding van het Korps Politie Suriname (KPS) te volgen.

Het is onduidelijk hoe en waarom de gewezen criminelen konden doorstromen en nu in afwachting zijn om beëdigt te worden tot aspirant-agent van politie. In de brief van het OM wordt duidelijk gesteld dat de beëdiging niet zal mogen plaatsvinden, en Juspol-minister Kenneth Amoksi is het daarmee eens. De zeven betrokken rekruten zullen moeten afzwaaien.

In een andere brief wordt er ook melding gemaakt van rekruten die niet langs de psychologische test, het milieuonderzoek en medische keuring zijn gegaan. De stelling heeft geen betrekking op alle rekruten uit de wervingsperiode 2019-2020. Op 14 december zal de beëdiging van de rekruten plaatsvinden, maar vóór die datum zal de groep die niet voldoet aan de gestelde eisen, of werden onttrokken aan het onderzoek, eruit worden gelicht.

Het verbaasd minister Amoksi dat er via de media berichten gelanceerd werden als zou er vanuit de regering zijn gesteld dat alle rekruten, ongeacht de kanttekeningen en bezwaren, zullen worden beëdigd. “Er is wel een peildatum van 14 december genoemd. We hebben dan 3 weken om verder te borduren op dat punt”, zegt de minister over de doorlichting van de groep rekruten 2019-2020

https://unitednews.sr/zeven-rekruten-met-strafblad-wachten-op-beeidiging-tot-politieman/

President Santokhi wil Nationaal Leger uit haar isolement halen

‘Het leger moet zichzelf een spiegel voorhouden’

Het Nationaal Leger moet volgens president Chandrikapersad Santokhi uit haar isolement gehaald worden. Dat zei hij vrijdag in zijn openingstoespraak bij de workshop Defensie Voorwaarts. Santokhi heeft daartoe de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bevriende naties, waarbij het aspect van veiligheid en veiligheidsstructuren aan de orde is gekomen. 

Er moeten weer samenwerkingen met andere legers komen en de jungle trainingen moeten ook weer plaatsvinden. Het Nationaal Leger moet weer naar buitenlandse missies kunnen en deel moeten zijn van vredeslegers. 

De president zegt, aldus de Communicatie Dienst Suriname, technische bijstand te hebben gevraagd om het leger in alle opzichten te versterken. De eerste gesprekken hiertoe zijn al geweest op uitvoerend niveau. President Santokhi zegt vanuit zijn hoedanigheid als opperbevelhebber om de samenwerkingen te hebben gevraagd. Hij benadrukt, dat de inzichten van het ministerie van Defensie en het leger zelf onmisbaar en van doorslaggevende aard zijn om stappen voorwaarts te maken en het leger te maken tot een wat het volk, de regering en hij als staatshoofd graag willen zien: een modern, professioneel en dienstbaar leger.

Het staatshoofd herinnerde de Defensieorganisatie aan haar taken, die moeten niet alleen zijn wat de samenleving wil, maar ook hetzelfde zijn als de taken die legers internationaal hebben. Er zal naar de externe dreigingen voor de soevereiniteit van het land, maar bovenal ook de interne dreigingen gekeken moeten worden. 

De president riep het leger op zichzelf een spiegel voor te houden en nagaan wat verkeerd is gegaan. Hij benadrukte dat soevereiniteitsdreiging ook kan komen door interne zaken als mismanagement, wanneer delen van het grondgebied in handen zijn, delen van natuurlijke hulpbronnen niet meer controleerbaar en door georganiseerde misdaad en contrabande in het achterland. 

Santokhi acht het belangrijk dat alle veiligheidsdiensten professioneel functioneren en integer gemaakt worden. De politieke top zal de komende weken beslissingen nemen over de veiligheidsdiensten, te weten het Korps Politie Suriname, het leger, de Douane en het Directoraat Nationale Veiligheid om al deze diensten professioneler te laten functioneren met inachtneming van de wettelijke regelingen en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag.

https://www.dbsuriname.com/2020/11/27/president-santokhi-wil-nationaal-leger-uit-haar-isolement-halen/

Teleurgestelde inspecteurs richten brief naar korpschef

27-11-2020 01:55

Bijkans 100 inspecteurs van politie 2e klasse (lichting 2014/2016), die keihard de inspecteursopleiding hebben gevolgd, lopen buiten hun schuld om jaren achter in hun bevordering. In gevolge het gelijkheidsbeginsel wenst deze groep ook in de naast hogere rang bevorderd te worden. SUN heeft de informatie dat deze groep vandaag een schrijven de deur heeft doen uitgaan met betrekking tot de ontevredenheid en teleurstelling over de bevordering van de onder inspecteurs. De brief is gestuurd naar korpschef Roberto Prade, de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi en naar de president Chandrikapersad Santokhi.

De SPB heeft gepleit voor de onderinspecteurs, die langer dan 10 jaren zijn achtergehouden. Deze groep wordt op verzoek van de bond vooruitlopend op maandag 30 november bevorderd in hun naast hogere rang. Naderhand zal deze groep een verkorte inspecteursopleiding volgen. De inspecteurs van politie 2e klasse hebben daarbij gesteld dat zij ook meegenomen willen worden bij de bevordering van maandag. “Wij vragen ons af waarom de bond niet voor ons is opgekomen, waarbij de leden met een veel hogere leeftijd deel hebben genomen en aan alle kwalificaties hebben voldaan. Recht voor één, recht voor allen”, merken de politieofficieren op. 

https://www.sun.sr/Details/5778_uthPbFbFbiERte08MkdcdUNIJTEkIhzNT8AaFaFabFbFblbFbFbWCCmGtCiGwWeR1SPdwygEWtk0Ce5De0XnYLDnjRhmNv1qj4TZPgcFcFccFcFc_kps-logo-4.png

 

REACTIES OP UITSPRAKEN VAN BOUTERSE IN OCER

19 NOV 2020 
NDP bezig het paard achter de wagen te spannen.
Mijn buurvrouw vanochtend,
buurtje, namaste:
Wat is er aan de hand met de oppositie?
In een democratie is ook de oppositie van eminent belang. Als de oppositie waardeloos functioneert, ontwikkeld de democratie zich niet verder in een land.
Buurtje, het ene moment eist de oppositie fractie(lid) een golden kaart en het andere moment verlaten zij de DNA op een laffe wijze. Laf omdat zij een rechtvaardige actie van de rechterlijke macht afkeuren.
Als de politie boeven niet oppakt, wordt de anarchie van de laatste 10 jaren voortgezet.
En alweer de dreigende taal. Dreigen om de stad hermetisch af te sluiten bij bezoek van een minister van een belangrijke internationale bondgenoot.
En nu weer praten over oorlog, terwijl de nieuwe regering bezig is de rechtstaat te herstellen en het rechtsgevoel van de burger te doen toenemen.
Buurtje, Het is toch niet geweldig gezond van een partij, welke door het volk is verwezen naar de oppositie banken, om te praten over “oorlog” (vz) en “een lange, harde strijd” (ov).
“Bro, gi suma yu wan tapoe scretjie”???
Sobu Sranang kon tron Noja FU wan racistische ras nooh? Het land is van SURINAMERS & niet van jullie. Jullie horen daar niet thuis,maar in India of Pakistan. Stelletje racisten. 
Mildred Zaalman
 en dan wie zijn surinamers
Ze is een vi Rus. Toch bemoeit ze 😂
Mik din ingi lees a rotzooi a skrifi..
Ik wilde bijna schrijven Ga terug naar Afrika ( sarcastisch ) 😂.
En een Bakra schreef, Hallo jij hoort niet thuis in Nederland maar maar ergens

Vp en Politiebond bereiken oplossing; actie opgeheven

24 Nov, 2020, 18:24

foto
 Vicepresident Ronnie Brunswijk spreekt de politieagenten toe. Hij is blij dat er een oplossing is bereikt, waardoor de actie kan worden afgeblazen. (Foto’s: René Gompers) 
In een onderhoud met vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie en het bestuur van de Surinaamse Politie Bond is een oplossing bereikt. De rekruten van de lichting 2019/2020 worden beëdigd en bevorderd tot aspirant agent van politie op 14 december. De onderinspecteurs worden maandag bevorderd. De oplossing is zojuist meegedeeld aan de rekruten bij het regeringsgebouw.
 
De vp had het bestuur van de SPB voorgehouden dat morgen de 45e Onafhankelijkheidsdag is van de Republiek. Er moest een oplossing gevonden worden, want niet meedoen aan het defilé en de parade door de politie zou een ernstige afbreuk betekenen. Nu er een oplossing is gekomen in deze zaak, wordt het beraad opgeheven. De diensten worden weer normaal uitgevoerd.
 
Brunswijk zei dat de regering geen grappen maakt met de politie. “Jullie moeten de orde handhaven. Daarom ben ik helemaal naar hier gereden. Laten we morgen samen Srefidensi vieren. De regering staat achter jullie en gaat jullie blijven ondersteunen”, beloofde de vp.
 
 

Actievoerende politiebond stelt ultimatum van 48 uur

24 Nov, 2020, 16:49

foto
 De besluiten die de Surinaamse Politie Bond heeft genomen op een vanmiddag gehouden spoed algemene ledenvergadering. De actie gaat per onmiddellijk in. 

De Surinaamse Politie Bond (SPB) geeft de regering 48 uur de tijd om met een bevredigend resultaat te komen, anders worden de acties verscherpt. De politie is in beraad en heeft per onmiddellijk aantal maatregelen genomen. De politie zal niet langer deelnemen aan de parade en het defilé op de Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname. De motie is zojuist aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De bewindsman gaat gelijk praten met het bestuur van de SPB.
 
De algemene ledenvergadering heeft besloten om alle rekruten van de lichting 2019-2020 uit de dagelijkse operaties van het korps terug te halen. De werkzaamheden van het BID-team worden stopgezet. De werkzaamheden voor de geldende lockdown worden stopgezet en alle RBT’s zullen stoppen met het werk.
 
Leden van de SPB in colonne naar het regeringsgebouw. (Foto’s: René Gompers)
 
De SPB valt erover dat minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie vandaag meegedeeld heeft aan de secretaris van de SPB dat niet de hele lichting van 2019/2020 zal worden beëdigd. Er zal volgens de minister rekening gehouden worden met het rapport van de procureur-generaal uitgebracht door de presidentiële commissie ‘Doorlichting KPS’.
Raoul Hellings voorzitter van SPB in gesprek met vicepresident Ronnie Brunswijk.

De SPB stelt in de motie dat maandag overeengekomen was met de bewindsman dat de rekruten zouden worden beëdigd en aangesteld in de rang van aspirant agent van politie. Volgens de SPB is de minister terugkomen op dit besluitIn de motie staat dat de werkgever de eigen politieke agenda wenst door te voeren binnen het korps.
 
U kunt de motie hier downloaden.

Breaking: Politie in beraad; loopt geen defilé morgen

24-11-2020 02:44

De Surinaamse Politiebond (SPB) is in beraad. Dit bevestigt Revelino Eijk woordvoerder van de SPB. De algemene ledenvergadering (alv) heeft besloten dat zij ingaande vandaag in beraad zijn. Ze doen morgen niet mee met de parade en defilé. Er gaat ook geen beveiliging zijn van het Regio Bijstandsteam (RBT) en het BID-team op de luchthaven. De bestuursleden gaan nu richting de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi en de vicepresident Ronnie Brunswijk met een samengestelde motie. 

De bond is de mening toegedaan dat minister Amoksi de besluiten die hij gisteren heeft ondertekend, niet terug kan keren van de gemaakte afspraken. Vandaag heeft de bewindsman weer andere besluiten genomen. In verband hiermee heeft de bond een spoed algemene ledenvergadering (alv) bijeengeroepen in de hal van de Politie Academie. Eijk zegt dat het bestuur van de SPB vanmorgen een telefoontje kreeg van de minister. De bewindsman heeft het bestuur met betrekking tot één van de punten aangegeven dat hij toch iets anders gedeeltelijk wil besluiten. Eijk zegt dat het bestuur van de bond zich daarin niet kan terugvinden en daarom heeft ze besloten om dit kenbaar te maken aan de leden. Eijk zegt dat de alv heeft besloten om in beraad te gaan. 

Gisteren, voordat de alv zou aanvangen, heeft de minister van Juspol het bestuur uitgenodigd om zaken te bespreken. Er werd schriftelijk een besluitenlijst ondertekend en overhandigd door de minister aan het bestuur. Vandaag heeft de bond gemeend om wederom een alv te beleggen daar de minister bepaalde wijzigingen wil aanbrengen. Het vermoeden bestaat dat de beëdiging van de 167 rekruten één van de reden is van deze spoedvergadering.  

https://www.sun.sr/Details/5719_w8gdhC9rloQ6AeDaWFmkJiYHQIGBF65ji406JCRvr6Mo3fHrS1Zii5CrzqRCMzwqITehsuQnNJgtaKLSu9TfEAcFcFccFcFc_BNNEWS.jpg

Raoul Hellings: ‘De maat is nu echt vol!’

24 november 2020

Raoul Hellings: 'De maat is nu echt vol!'

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Raoul Hellings, heeft vandaag laten weten dat wat hem betreft de maat nu echt vol is. ‘Dan san wani psa, mek a psa!‘ schrijft Hellings op zijn Facebookpagina. Hij refereert aan de spoed algemene vergadering van de politiebond vandaag om 13.00u.

 

Het bestuur van de bond heeft haar leden opgeroepen voor deze spoedvergadering omdat zij vind dat de minister van justitie en politie in Suriname, tegen de reeds gemaakte afspraken met de bond wenst in te gaan.

“Nadat het bestuur van de SPB met de minister van Justitie en Politie op maandag 23 november 2020 een akkoord had bereikt en waarna het bestuur de besluiten uit dat akkoord aan de ALV had gepresenteerd, is vandaag 24 november 2020 gebleken dat de Minister toch tegen die afspraken wenst in te gaan” zegt de SPB.

De bond hekelt het feit dat de minister heeft besloten om de BPO lichting 2019-2020 niet te beëdigen en te bevorderen. “Alle leden worden gevraagd massaal aanwezig te zijn omdat het handelen van de werkgever niet kan worden geaccepteerd. Geen kroon zonder strijd” aldus de bond.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/11/24/raoul-hellings-de-maat-is-nu-echt-vol/

Politieleiding: Rekening houden met karakter organisatiee

24 Nov, 2020, 11:03

foto

Het Korps Politie Suriname heeft in de afgelopen periode enkele aanvallen mogen ervaren op academisch geschoolde functionarissen, functionarissen in hogere functies, de korpschef en niet te vergeten de bond van de politiemedewerkers. Dit zegt het korps in een verklaring via de afdeling Public Relations.

De integriteit van personen is sterk in twijfel getrokken door publieke aandacht te vragen voor een zo te noemen communicatiestoring, terwijl de wet voorziet in de communicatiestructuur. De minister van Justitie en Politie is hierbij de aangewezen autoriteit waar een mogelijke communicatiestoring gedeponeerd moet worden.

De politieorganisatie is een constitutionele organisatie waarin het bekleden van functies bij wet is geregeld. Zo is ook de functie van korpschef bij wet geregeld. De functionaris in de functie van hoofdinspecteur kan aangesteld/benoemd worden tot korpschef. De competentie van de huidige korpschef Robert Prade wordt zwaar in twijfel getrokken als zou hij niet voldoen aan de vereisten. De veronderstelling/bewering – volgens een mediabericht – dat de korpschef kort voor zijn benoeming niet in de positie was om deze functie te kunnen bekleden, berust niet op waarheid. De korpschef heeft ruim voldaan aan de benoembaarheidsvereisten en competenties.

In dit specifiek geval heeft gegolden dat hij in 2015 die rang van hoofdinspecteur bekleedde en reeds beoordeeld was om bevorderd te worden in de naast hogere rang. Hij werd als korpschef in de waarnemende functie gesteld. De rangen daarop volgend zijn voorafgegaan aan een beoordeling en bevordering.

Na in verschillende functies te hebben gediend zoals Gewestelijke Politie Commandant van Para, hoofd Drugsbestrijding, hoofd Kapitale Delicten en wnd. hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, welke een commissaris functie is, is hij geheel in overeenstemming met de wet, belast geworden met de waarneming van de functie van korpschef. Gesteld moet worden dat Prade reeds was beoordeeld om tot commissaris van politie te worden bevorderd.

Het KPS appelleert aan mensen in autoriteitsposities om rekening te houden met het karakter van de politieorganisatie en stelt ten overvloede dat de gemeenschap noch de politieorganisatie baat heeft bij, de onrust en de regelrechte aanvallen op de politieorganisatie.

Breaking: Politiebond belegt spoed alv

24-11-2020 09:56

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft zojuist zijn leden met spoed opgeroepen om bijeen te komen vandaag om 13.00 uur. De bond is van mening dat de minister van Justitie en Politie (Juspol), Kenneth Amoksi, de besluiten die hij gisteren heeft ondertekend, toch niet wenst uit te voeren. In verband hiermee heeft de bond voor vandaag een spoed algemene ledenvergadering (alv) bijeen geroepen in de hal van de Politie Academie. SUN heeft in verband hiermee gesproken met inspecteur Revelino Eijk, woordvoerder van de SPB. Hij zegt dat ze vanmorgen een telefoontje kreeg van de minister. De bewindsman heeft het bestuur met betrekking tot één van de punten aangegeven dat hij toch iets anders gedeeltelijk wil besluiten. Eijk zegt dat het bestuur van de bond zich daarin niet kan terugvinden en daarom heeft ze besloten om dit kenbaar te maken aan de leden. Volgens Eijk wordt besluit overgelaten aan de alv.  

Gisteren, voordat de alv zou aanvangen, heeft de minister van Juspol het bestuur uitgenodigd om zaken te bespreken. Er werd schriftelijk een besluitenlijst ondertekend en overhandigd door de minister aan het bestuur. Vandaag heeft de bond gemeend om wederom een alv te beleggen daar de minister bepaalde wijzigingen wil aanbrengen. Het vermoeden bestaat dat de beëdiging van de 167 rekruten één van de reden is van deze spoedvergadering.  

https://www.sun.sr/Details/5711_w8gdhC9rloQ6AeDaWFmkJslHAtl6bl2Y6KmulGTyzazHnD1VbFbFbDR1hJphzkNcYzG8_spoedspbalv.jpg

Hellings: Rekruten worden 14 december beëdigd

24 Nov, 2020, 00:00

foto
 De voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, inspecteur Raoul Hellings, zegt dat de kogel door de kerk is. De rekruten worden normaal beëdigd en aangesteld als agent van politie. (Foto’s: René Gompers) 


 
De beëdiging van de rekruten is geen heet hangijzer meer geworden op de algemene ledenvergadering van de Surinaamse Politie Bond (SPB) maandag. In een spoed-onderhoud met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zijn de plooien gladgestreken. De lichting die voor 70% niet zou voldoen volgens de presidentiële commissie -doorlichting Korps Politie Suriname- wordt op 14 december toch beëdigd en aangesteld als aspirant agent van politie.
 
SPB-voorzitter Raoul Hellings zegt in gesprek met Starnieuws dat de kogel door de kerk is. Minister Amoksi heeft zijn aanvankelijk besluit, waarbij de mensen opnieuw medisch en psychisch getest zouden worden, gewijzigd. De bewindsman had ook aangegeven dat er antecenten en milieu-onderzoek zou plaatsvinden. Hellings merkt op dat de wetgeving over de werving allang verouderd is. Hetzelfde geldt ook voor het Politie Handvest en andere reglementen. Zo staat in de wervingsregeling nog dat mensen die toegelaten worden tot de politiedienst de Nederlandse nationaliteit moeten hebben. De wetgeving is van de koloniale tijd nog.
 
Leden van de Surinaamse Politie Bond na afloop van de algemene ledenvergadering.

Daar waar de regels niet van toepassing zijn, neemt de korpschef additionele besluiten. Al jaren wordt er zo gewerkt in het korps, ook toen president Chan Santokhi nog minister was van Justitie en Politie. In die periode waren mensen tot de opleiding toegelaten die zelfs 30 en 35 jaar oud waren, terwijl in de wet staat maximaal 28 jaar. Mensen hoeven niet per se een Mulodiploma te hebben om toegelaten te worden tot de politiedienst. Het korps is bevoegd te toetsen of de persoon het vereiste niveau heeft. Wat testen betreft, geeft de psycholoog slechts een score en adviezen. Er zijn mensen die net onder de streep zijn. De korpsleiding kan ook nadere informatie inwinnen bij de psycholoog, legt Hellings uit.
 
De voorzitter van de SBP merkt op dat er geen veroordeelden toegelaten zijn tot het korps. Het gaat om enkele mensen die in verzekering waren gesteld, maar verder niet zijn vervolgd. Zij hebben geen strafblad. Hij benadrukt dat heel wat achterhaalde zaken voorkomen in de wervings- en selectieregeling. Veel zijn niet meer van deze tijd. De wetgeving moest allang aangepast worden. Zelfs het politie-uniform is niet wettelijk beschermd. Bij de doorlichting door de commissie is volgens Hellings niet gewerkt met de realiteit en de zaken die al jaren gangbaar zijn bij de politie. Volgens Hellings is er geen vuiltje aan de lucht en worden de mensen normaal beëdigd en aangesteld.
 
Minister Amoksi om een reactie gevraagd, laat Starnieuws weten dat hij op dit moment geen reactie kan geven op de kwestie van de rekruten. Wat op zijn kabinet besproken is maandag, zal in regeringsverband worden besproken.

‘Ik eis onderzoek in kwestie procureur-generaa

23-11-2020 03:58

Commissaris van politie, August van Gobbel

Commissaris van politie, August van Gobbel, zegt in een interview met SUN dat hij enorm geschokt is met hetgeen procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en de presidentiële commissie Doorlichting KPS hebben besproken op een vergadering. Daarbij is zijn naam door de pg genoemd, als te zijn één van de leidinggevenden binnen de politietop die vervangen moet worden. De notulen van deze vergadering zijn uitgelekt en dat zorgt voor enorme verbazing en teleurstelling binnen het Korps Politie Suriname (KPS). De presidentiële commissie moet advies uitbrengen aan de president. 

Geen criminele activiteiten maar werkissues 

Van Gobbel vermoedt dat dit te maken heeft met onderliggende werkissues tussen de pg en zijn persoon, toen hij de functie van hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC) bekleedde. Sinds medio 2018 tot september 2020 zwaaide Van Gobbel de scepter bij BZC. “De pg en ik hebben naar mijn optiek altijd een goede werkrelatie gehad. Deze relatie is van jaren, toen ik zelf rechercheur was. Later als hoofd van de Politie-Inlichtingendienst, hebben wij een uitstekende job gedaan. Dat de pg nu mijn naam roept en zegt dat hij over informaties beschikt dat ik activiteiten zou hebben ontplooid die het daglicht niet schuwen, is een verregaande uitspraak. Naar mijn bescheiden mening moet een pg, niet alleen deze pg maar iedere pg die daar zou zitten en over informaties zou beschikken, zaken doorlichten zonder blikken of blozen. Indien de pg criminele feiten vindt, moet hij mij laten vervolgen”, merkt de commissaris op.  

Commissaris Van Gobbel zegt dat de pg bij uitstek degene is die daartoe over kan gaan. Volgens Van Gobbel is hij één van de best geschoolde mensen binnen het KPS wat inlichtingen betreft. Hij is naar diverse landen geweest om zijn kennis op dit gebied te verrijken en om zich te specialiseren. Hij refereert daarbij naar de buitenlandse opleidingen, waaronder de FBI in Quantico, Nederlandse Politieacademie te Sloterdijk, in Colombia enz.  

Pg niet bijscholen

“Ik wil de pg niet gaan bijscholen, maar ik ben ervan overtuigd dat de pg op dit stuk weinig weet. Mensen geven hem de informatie, maar de pg moet weten wat hij met die informatie doet. De pg moet nagaan wat de betrouwbaarheidsgraad is van die informatie. Ik weet niet hoe het verdelingsproces is geweest, wie er allemaal hebben gewerkt aan die ruwe informatie. Deze inlichtingen moeten worden gebracht, naar de intelligence. Indien het werkbaar is, moest de pg een onderzoek laten instellen”, zegt de politiecommissaris. In optiek van deze politiefunctionaris heeft dit alles te maken met werkissues en niets meer. Hij zegt dat er geen sprake is van criminele activiteit. 

Ik ben geen crimineel 

“Ik ben geen crimineel, ik hou me niet bezig met criminele activiteiten, zoals de pg dat zou hebben aangegeven. Indien het zo is, laat de pg een onderzoek instellen. Ik sta open voor elk onderzoek en ik werk met alles mee. Ik heb een no nonsens attitude ik hoef niets te verbergen c.q. te verschuilen. Onder mijn hoede zijn er absoluut geen criminele handelingen gepleegd. Er zijn voorbeelden bij KPS waarbij politiemensen zijn vervolgd. Ik vind dit een zeer ernstige zaak dat de pg mijn persoon criminaliseert. Ik eis daarom een onderzoek, die met feiten moeten komen. Men moet de juiste informatie geven. Ik heb 40 jaren gewerkt bij KPS en bovendien ben ik nooit in verband gebracht met dit soort activiteiten”, aldus Van Gobbel.

Alleen namen van Creoolse politieambtenaren genoemd 

Van Gobbel was bij de laatste verkiezing, voorzitter van de verkiezingscommissie van de politie. Hij vermoedt dat de pg is aangezet. “Dit wat nu speelt is niet iets van nu; het speelt al een tijdje. Er zijn meer mensen op die lijst. Opvallend is dat alleen namen van Creoolse politiemensen zijn genoemd. We zitten in een politieorganisatie waarbij er niet gekeken wordt naar etnische scheidslijnen; dat weet de pg ook. De pg is hoofd van de vervolging, u moet dat niet doen. U heeft te maken met justitiële politiezorg, houdt u het daarbij”, stelt de politiecommissaris. 

Minister Getrouw op de hoogte van de werkissues 

De toenmalige minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, is naar zeggen van Van Gobbel op de hoogte van deze werkissues. Er zijn een aantal issues waarvan de ex-minister kennis draagt. “Hij weet precies wat er allemaal heeft gespeeld in de opbouw naar deze zaak, waarbij mijn naam is genoemd. Er zijn nog een aantal issues, ik ga ze niet aan de pers zeggen; Ze zijn niet bevorderlijk nu. Ze staan zwart op wit wat gemaakt heeft dat de relatie tussen de pg en mijn persoon vertroebeld is. Ik weet het niet precies, maar ik heb mijn ideeën”, aldus Van Gobbel 

Van Gobbel deed grootste drugsvangst als hoofd BZC

Verder zegt de politiefunctionaris dat hij in de hoedanigheid als hoofd BZC de grootste drugsvangst op Nieuwe Haven heeft onderschept. Gelijk na de vondst zou het hoofd het bevoegd gezag, de pg terstond hebben geïnformeerd over de drugsvangst. Later hoorde hij van de ex-minister dat de pg pas in de avond op de hoogte was gesteld. “De pg was de eerste persoon die geïnformeerd werd. Ik weet niet of hij vergeetachtig is geworden. Deze pg ken ik al jaren. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat wij een steengoede werkrelatie hebben gehad. Hij gaf les bij onze politieacademie. Bij zijn afwezigheid belde de pg mij rechtstreeks, om de klas te doceren. Ik ben sinds 1999 docent bij de politieacademie en heb op alle niveau les verzorgd. Daarbuiten heb ik op vele plekken les verzorgd. Ik ben iemand van kennisoverdracht. Ondanks dat de pg mij tot een crimineel bestempeld, kan ik zeggen dat ik in mijn visie en in visie van mijn familie, een roemrijke carrière bij de politie gehad heb. Er waren dieptepunten, maar ik heb ook vele hoogtepunten gekend. Ik ga de pg niet uitschelden. Ik ga hem alleen vragen dat als hij over de informatie beschikt zoals in het document, laat hij het onderzoeken. Als het onderzoek geen resultaat oplevert, laat hij mijn goede naam en eer weer zuiveren. Ik ben bijna klaar met het politiewerk. Ik kijk uit naar een ander pad”, merkt Van Gobbel op. Dan is mij criminaliseren een ernstige zaak.

https://www.sun.sr/Details/5700_1B41JVVUWrbFbFbgyTEYQ77lIWQyKk7fBevhDEmtCdQkpHJKaZxwPqfDgNGxxHvZSmKd1AolgQmsmtkrtqXsG30k4AcFcFccFcFc_August%20van%20Gobbel.jpg

Politie gaat niet in staking

23-11-2020 10:51

Geruchten deden de ronde dat de Surinaamse Politiebond (SPB) vandaag na de algemene ledenvergadering (alv) tot staking zou overgaan. Dit is kennelijk het bevoegd gezag ter ore gekomen en heeft hedenmorgen rond 09.00 uur, ruim voor de alv, het bestuur van de SPB met spoed ontvangen. “Wij zijn niet erop uitgegaan om te staken, er is arbeidsrust en er zal ook rust zijn als de belangen van onze leden wordt behartigd. Ze moeten alleen maar de basale zaken waarmee de politie kampt in orde maken, dan is er altijd rust”, zegt inspecteur van politie, Revelino Eijk, woordvoerder van de SPB, desgevraagd aan SUN

Rekruten worden toch beëdigd op 14 december  

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft vandaag een alv belegd bij de politieacademie. Op de vergadering van 12 november 2020 was een motie aangenomen met daarin enkele punten vervat. Die motie heeft het bestuur doen toekomen aan de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. Eijk zegt dat de week daarop de bewindsman het bestuur van de SPB had uitgenodigd, want er was een ultimatum van 10 dagen. De bond had toen met de werkgever enkele zaken besproken. “Natuurlijk was niet alles zoals het bestuur het wilde. De bond is toen teruggegaan naar de alv om de bevindingen voor te leggen. Eén van de zaken die niet verwezenlijkt was geworden, is de rekrutenlichting. De rekruten zouden niet worden beëdigd, omdat volgens de commissie Doorlichting KPS er onregelmatigheden waren geconstateerd. De rekruten zouden opnieuw worden gescreend en pas als zij die testen wederom hadden doorstaan zouden zij worden beëdigd”, legt de woordvoerder uit. Volgens Eijk kon de bond zich hierin niet terugvinden vooral omdat dit één van de punten was in de motie. De bond heeft de minister van JusPol toen duidelijk gemaakt dat de beslissing aan de alv zou worden overgelaten. 

Minister overhandigd besluitenlijst ondertekend aan SPB 

Vanmorgen werd het bestuur met spoed ontvangen door de minister. Er zijn wederom zaken besproken. “Het belangrijkste voor ons is dat in elk geval de lichting rekruten BPO 2019/2020 wegens gewijzigde inzichten toch beëdigd zal worden en wel op 14 december 2020. Wij hebben de besluitenlijst van de minister, die hij allemaal puntsgewijs op papier heeft gezet en ondertekend, aan het bestuur overhandigd. Wij zijn daarmee naar de alv geweest en hebben het aan de leden voorgelegd”, zegt Eijk. Volgens de woordvoerder bestond de lichting rekruten uit 170 man, van wie drie het niet hebben gehaald. Op 14 december worden 167 rekruten aangesteld tot aspirant agent van politie. Binnen drie weken moet de totale uitrusting van deze rekruten in orde worden gemaakt.  

Afronding kaderopleiding 

Over de kaderopleiding, die in feite nog vier modules heeft openstaan, is met de werkgever afgesproken om die te compenseren. “In feite moest de opleiding al lang worden afgerond, maar vanwege de Covid-19 is dit uitgelopen”, zegt Eijk. Van de vier modules zullen er twee modules worden afgewerkt met dien verstande dat de belangrijkste vakken zullen worden geclusterd in 2 modules. 

Volgende week bevordering onderinspecteurs van politie 

De onderinspecteurs (oi) van politie zullen op 30 november 2020 worden bevorderd tot inspecteurs van politie derde klasse. Volgens Eijk zullen nagenoeg alle onderinspecteurs worden bevorderd, omdat de overheid in het verleden in het gebreke is gebleven om op tijd te starten met opleidingen. Als compensatie worden de oi’s alvast bevorderd tot inspecteur van politie derde klasse. Tegelijkertijd zal door korpschef Roberto Prade worden bepaald wanneer de inspecteurs opleiding (reguliere als de bachelors) zal aanvangen. Deze opleiding zal van start gaan op een nader te bepalen datum door de korpschef, verduidelijk Eijk. Deze opleiding zal worden verkort van twee jaar naar een éénjarige opleiding.  

Aanpassing voeding en nachtdiensttoelages 

Verder is ook besproken over de voedingstoelages op te trekken van SRD 48 naar SRD 100. Ook de nachtdiensttoelage zal worden opgetrokken van SRD 20 naar SRD 120. Er is afgesproken dat de bond schriftelijk een voorstel indient bij de minister, want dat zal worden toegestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken (Biza) voor advies en voor goedkeuring naar de raad van minister (RVM). Volgens inspecteur Eijk zal in januari worden onderhandelt over de loonaanpassing en het wensenpakket. 

Achterstand resoluties en beschikking

Er is een enorme achterstand met betrekking tot resoluties en beschikkingen van politieambtenaren die reeds enige tijd terug zijn bevorderd. Hun resolutie en beschikking zijn nog niet in orde, waardoor zij in feite nog het loon van de rang voordat ze bevorderd waren, ontvangen. Deze achterstand moet worden ingelopen. Volgens Eijk heeft de bewindsman plechtig beloofd dat hij alle stukken zal laten opvragen en de achterstand zo snel als mogelijk zal inhalen.   

G17 wordt eind van het jaar bevorderd 

De groep Bachelor Politiekunde, meer bekend als G-17, wordt bij de reguliere bevordering van eind van het jaar ook bevorderd. 

https://www.sun.sr/Details/5704_4SqYtjY4towLeGJJSO33gZbFbFbT6SUMANU9pU8SlxPlhuccFcFc_polbond.png

Belfort: President moet wijs handelen kwestie rekruten

23 Nov,2020,  00:00

foto
 Assembleelid Edward Belfort 


 
Assembleelid Edward Belfort hoopt dat president Chan Santokhi een wijs besluit neemt en de opleiding van de rekruten die reeds geselecteerd zijn, door laat gaan. “Ik hou mijn hart vast over de gang van zaken. Er worden nodeloos spanningen gecreëerd. Het gaat om een gewapende macht. Als de rekruten-opleiding niet doorgaat, zal de NDP in de kaart worden gespeeld. Deze regering kan vallen door dit soort verkeerde beslissingen”, zegt de volksvertegenwoordiger in gesprek met Starnieuws.
 
Vanmiddag zal de Surinaamse Politiebond (SPB) deze kwestie en andere zaken opgenomen in een motie, bespreken. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op een persconferentie gezegd dat op alle punten van de motie is ingegaan. De medische en psychologische testen worden opnieuw gedaan.
 
De SPB-voorzitter Raoul Hellings heeft reeds aangegeven op een persconferentie dat de manier waarop president Chan Santokhi zich heeft uitgelaten over de recente lichting van het politiekorps, niet positief is overgekomen. Santokhi zei dat zeventig procent van de rekruten niet voldoet. De SPB vindt dat er allerlei uitlatingen worden gedaan, waarbij politiefunctionarissen worden gecriminaliseerd. Er wordt volgens Hellings getracht tweedracht te zaaien binnen de politie-organisatie.
 
Over de lichting 2019/2020 van 174 politie-rekruten zei de minister dat veel mis is. Dit is geconstateerd door de presidentiële doorlichtingscommissie onder leiding van Sharma Lakhisaran, directeur op het ministerie van Justitie en Politie. Mensen zijn toegelaten zonder het minimumvereiste Mulo. Er zijn mensen bij met een lbgo of een getuigschrift. Ook zijn personen in de lichting die tijdens de sollicitatieperiode al de maximumleeftijd van 28 jaar hadden bereikt. Velen hebben medische en psychologische testen niet gehaald. Ook milieu- en antecedentenonderzoeken zijn negatief of niet verricht. De mensen worden weer gescreend. De lichting 2020/2021 is aangehouden omdat volgens de minister min of meer dezelfde mankementen zijn geconstateerd.
 
Belfort, die ruim 20 jaar bij de afdeling Werving en Selectie heeft gezeten, zegt dat tijdens de opleiding mensen ook weer uitvallen. Gedurende de opleiding vindt er ook screening plaats. Hij heeft nog nooit gehoord dat een opleiding wordt stopgezet, nadat rekruten het gehele proces hebben doorlopen. Dit gaat volgens hem kwaad bloed zetten. Het lijkt alsof de VHP mensen weg wil halen uit het korps om andere motieven, meent Belfort. Hij benadrukt dat er voor balans gezorgd moet worden in het korps. Notulen die uitgelekt zijn, geven een verkeerd signaal af. “Wij willen geen rassenhaat in Suriname en Guyanese toestanden”, benadrukt Belfort. Deze kwestie moet worden opgelost, zoals ook vicepresident Ronnie Brunswijk heeft aangegeven in De Nationale Assemblee. De president moet handelen volgens het Assembleelid.
 

Belfort en Brunswijk willen oplossing politie-rekruten

22 Nov, 2020, 00:56

foto
 Assembleelid Edward Belfort dringt aan op een oplossing over rekruten. (Beeld: DNA) 

Assembleelid Edward Belfort (ABOP) en vicepresident Ronnie Brunswijk willen dat er een oplossing komt in het vraagstuk van de rekruten bij het Korps Politie Suriname. President Chan Santokhi had in De Nationale Assemblee meegedeeld dat uit het screeningsonderzoek blijkt dat 70% niet voldoet aan de gestelde criteria. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie legde op een persconferentie uit dat bij de doorlichting van de presidentiële commissie veel zaken zijn geconstateerd die niet volgens de richtlijnen zijn gegaan.
 
Over de lichting 2019/2020 van 174 politie-rekruten is er veel niet in orde. Mensen zijn toegelaten zonder de minimumvereiste Mulo. Sommigen waren al ouder dan de maximumgrens van 28. Anderen hebben medische en psychologische testen niet gehaald. Ook milieu- en antecedentenonderzoeken zijn negatief of niet verricht. Sommigen zijn niet gescreend tijdens de werving en selectie omdat ze daarna zijn toegelaten. Ook zijn personen in de lichting die in verzekering waren gesteld.
 
Belfort merkte vrijdag in De Nationale Assemblee op dat hij ruim twintig jaar gezeten heeft bij de afdeling Werving en Selectie, maar hij heeft nog nooit meegemaakt dat de mensen niet worden beëdigd, terwijl het gehele proces is afgerond. Bij de tweede lichting is de opleiding niet begonnen, ondanks het feit dat het gehele proces is afgewerkt. Mensen hebben ook kosten gemaakt om voor de testen te betalen.
 
De mensen van beide lichtingen, in totaal ruim 400 personen, hebben een petitie ingediend bij De Nationale Assemblee en de vicepresident. Ook Belfort beschikt over een lijst. Hij merkte op dat hij ook kan opsommen hoeveel mensen niet deugen in het korps, maar dat zal hij niet doen. Hij vindt dat de mensen niet brodeloos gemaakt moeten worden en dat de beëdiging plaatsvindt. Brunswijk zei dat contact heeft gemaakt met minister Amoksi voor een oplossing. Deze kwestie zal in de orde gesteld worden in de Raad van Ministers. De zaak moet worden opgelost.

Racisten in Suriname publiceren zeer ongepaste foto op sociale media

21 nov 2020

Dit is niet meer te accepteren en er zal direct actie ondernomen moeten worden tegen de personen in Suriname die erop uit zijn een wig te drijven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons land. De persoon die deze foto heeft bewerkt moet aangeklaagd worden wegens racisme en het aanzetten tot haat!

Dat zeggen kritische Surinamers zaterdagavond aan GFC Nieuws naar aanleiding van een racistisch bewerkte foto waarop leden leden van het Openbaar Ministerie te zien zijn.

Op de foto die vaak wordt gedeeld, heeft een persoon pijltjes geplaatst die op insinuerende wijze een verschil maken tussen het aantal Hindostanen en Creolen.

“Het is ronduit schandalig dat deze foto zonder gevolgen geproduceerd kan worden en er geen gevolgen zijn voor de maker hiervan. De dader is bezig onderlinge spanningen met een racistisch karakter te creëren tussen onze bevolkingsgroepen en moet aangepakt worden. Wij zijn allemaal Surinamers. Het verschil maken tussen bevolkingsgroepen is aanzetten tot haat”, stellen de critici. 

https://www.gfcnieuws.com/racisten-in-suriname-publiceren-zeer-ongepaste-foto-op-sociale-media/

Hooghart aangehouden voor bedreiging leden Collectief

CLO-voorzitter Ronald Hooghart (links) en Michael Miskin (rechts). Foto: Suriname Herald

De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, is al meerdere keren door de politie aangehouden en gewaarschuwd voor het bedreigen van leden van het Collectief van lidbonden onder leiding van Michael Miskin. Dit zegt Miskin aan Suriname Herald. De leden zijn naar de politie gestapt om te voorkomen dat zaken verder uit de hand lopen. “A man tak’ au nak’ unu ede panja.” Daarom hebben we preventief gereageerd.

Alle partijen zijn gehoord door de politie. Hij is toen aangehouden en voorgeleid, waarna de zaak door de politie van Geyersvlijt is behandeld. Hooghart gebruikt vaak woorden tegen ons zoals verrader. Dit is op verschillende momenten gebeurd. Er zijn drie rechtszaken aanhangig gemaakt tegen Hooghart, zegt Miskin verder. Een wegens smaad en laster, een rechtszaak waar wordt aangegeven dat hij niet meer mag onderhandelen namens de CLO en is er ook een rechtszaak dat het Collectief van lidbonden de verkiezingen mag organiseren.

Volgens Miskin pleegt Hooghart nog onstatutaire handelingen, terwijl er nog rechtszaken tegen hem lopen. Hij gebruikt de ruimte om zijn zin te krijgen. Miskin zegt ook dat Hooghart niet meer bevoegd is om leden te royeren, want hij heeft hierover ook een brief gekregen van de advocaat.

Hooghart zegt dat hij de komende jaren afziet van nieuwe bestuursverkiezingen en op dit standpunt blijft. Dit vanwege het ontstane conflict tussen een deel van het CLO-bestuur, dat intussen ook is geroyeerd. Volgens Hooghart moeten er in 2023 weer bestuursverkiezingen gehouden worden.

De CLO-voorzitter heeft toegegeven dat hij een paar keer voor de politie moest verschijnen. “Deng mang tak’ mi e bedreig deng, dan deng tjar’ mi go na skowtu.” Volgens hem berust het niet op waarheid, dat hij in tien jaar niets heeft gedaan voor de ambtenaren. “Het is een grove leugen van Glenn Swamipersad en Michael Miskin. Er zijn wel een aantal zaken gerealiseerd zoals de woningbouwprojecten,” aldus Hooghart.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/22/hooghart-aangehouden-voor-bedreiging-leden-collectief/

AANHOUDENDE ONDERMIJNING

 
 

Reeds geruime tijd  broeit het in hoge mate in de relatie tussen de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en het Openbaar Ministerie (OM) en in het bijzonder tussen de korpschef en de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Vanaf het aantreden van de huidige korpschef Roberto Prade en de verdere wijzigingen binnen de top van het KPS door de regering Bouterse II, is de samenwerking tussen opsporing en vervolging in gedrang gekomen. Deze samenwerking vindt vooral schipbreuk wanneer het om onderzoekingen gaat die bepaalde belangen in de informele sfeer zouden schaden. Het is geen geheim dat de benoeming van Prade tot korpschef, een politieke achtergrond had en dat ze tot grote ontevredenheid binnen het korps heeft geleid, omdat er meerdere hoofdofficieren en commissarissen waren die eerder in aanmerking zouden moeten komen voor deze functie. Maar de regering Bouterse koos voor loyalisten c.q. paars gekleurden, omdat die de belangen van de NDP beter zouden kunnen behartigen en een remmende werking zouden kunnen bewerkstelligen in bepaalde strafzaken waar het OM onderzoek voor had gelast. Wanneer een procureur-generaal (PG) telefonisch contact tracht te krijgen met de korpschef en die tot grote bevreemding van de eerstgenoemde maar al te vaak onbereikbaar blijft, dan is er geen sprake meer van toevalligheid, maar van opzet. De leiding van het KPS werkt dan in veel gevallen dermate ondermijnend naar het OM en de PG, dat het werk van de justitie en vooral dat in ernstige strafzaken, ernstig in gedrang  komt. Elke hoge magistraat heeft dan zeker de taak hierover zijn beklag te doen bij het Hof van Justitie en natuurlijk ook de regering. De regering en dan met name de president, heeft dan de plicht  in te grijpen en bepaalde mutaties door te voeren, zoals Bouterse dat ook heeft gedaan in de afgelopen tien jaar. Maar liefst drie hoofdcommissarissen van politie werden aangesteld en daarna weer vervangen en uiteindelijk werd de leiding van het KPS in handen van Prade gesteld. Waarom Bouterse de voorkeur gaf aan deze politieofficier, laat zich raden. Dat veel strafzaken die schreeuwen om snel politieonderzoek en afronding niet vlotten, laat zich ook raden. We zeggen daarbij niet dat Prade daar de hoofdschuldige in is, maar zeker wel de organisatiestructuren van het moment binnen het KPS, waar de politieke invloed van de NDP nog levensgroot aanwezig is  en de sabotage vooral binnen het Openbaar Ministerie, duidelijk voelbaar is. Dat de infiltratie van de NDP zelfs binnen de politiebond zich doet gevoelen, is geen geheim en dat wordt gezien door bepaalde acties van het bondsbestuur. Dat men binnen het OM ook weet dat er een kongsie is tussen de korpsleiding en de leiding van de bond en dat dit samengaan desastreuze gevolgen heeft voor het efficiënt functioneren van dit opsporingsorgaan, behoeft geen uitvoerig betoog.  Het is dan ook niet vreemd dat een groot aantal leden van de Surinaamse Politie Bond (SPB), ontevreden is met de wijze waarop hun belangen worden behartigd. Wat in ieder geval overduidelijk is, is dat er geen gezonde samenwerking tussen deze leiding van het KPS en bepaalde leden van de SPB en het Openbaar Ministerie en zijn PG, meer mogelijk is. Er dient snel te worden ingegrepen. De president van de republiek, de heer Chandrikapersad Santokhi die ambtenaren  benoemt en ontslaat, zal in het belang van een goede en vlotte samenwerking tussen KPS en OM, moeten ingrijpen. Hij zal mutaties binnen het KPS moeten doorvoeren, wil hij verdere insubordinatie van hogerop gesteld gezag resoluut elimineren.

https://dagbladdewest.com/2020/11/21/aanhoudende-ondermijning/

CLO GEEFT REGERING EEN WEEK SPELING, DAARNA ACTIES

Nov 20, 2020

Fotocompilatie: Minister Armand Achaibersing van Financiën en CLO-voorzitter Ronald Hooghart 

De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) is de afgelopen 4 maanden zeer actief met het behartigen van de belangen van de ambtenaren.

Bij het CLO-hoofdkwartier aan de Gemenelandsweg worden er wederom dikwijls vergaderingen gehouden met bonden om actiemodellen uit te stippelen om de werkgever zover te krijgen over de brug te komen met gedane beloften. Er zijn straatacties aangekondigd, maar CLO-voorzitter Ronald Hooghart geeft de regering toch nog een week speling om TWK-uitkeringen te betalen.

De regering zou zich deze week wat ruimte hebben ingekocht door in dialoog te treden met de CLO-leiding. Van concrete toezeggingen is er nog geen sprake. Komende week vrijdag wil de vakcentrale wel geld zien, anders gaan de aangekondigde straatacties onherroepelijk door.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is blij met de ruimte voor dialoog die er nog is met de CLO. Het ziet ernaar uit dat er wat goed nieuws is voor de ambtenaren. Of de CLO akkoord zal gaan met het voorstel dat de regering aan het voorbereiden is, is nog de vraag. “Er zijn wat afspraken gemaakt om te praten over de mogelijkheden die wij zien voor een loonaanpassing. Wij gaan de gesprekken voortzetten volgend week, en dan hopen we tot een vergelijk te kunnen komen, zodanig dat de financiële staatshuishouding het kan dragen, en dat er ook een stukje verlichting kan komen voor de ambtenaren”, zegt de bewindsman.

https://unitednews.sr/clo-geeft-regering-een-week-speling-daarna-acties/

CLO geeft regering tot woensdag om lonen aan te passen

Landsdienaren gisteren tijdens de vergadering in het CLO-gebouw. Foto: Suriname Herald

De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) onder leiding van Ronald Hooghart geeft de regering tot woensdag de tijd om de lonen van landsdienaren aan te passen. “Regering a no mi taki, na den wrokoman e gi unu opdracht. We zetten niemand onder druk. Op 16 oktober hebben we brieven geschreven en nog steeds geen antwoord ontvangen,” zei Imro Edam, voorzitter van de bond bij het ‘s Lands Hospitaal gisteren.

“De regering desavoueert ons en doet wat ze wil. Ze geven ons SRD 300, maar we hebben niet daarover gepraat,” zei hij. CLO-lidbonden waren voor gisteren opgeroepen in het bondsgebouw aan de Gemenelandsweg, om te praten over de kwestie twk-aanvullingen en de 25 procent loonsverhoging. Volgens Edam luistert de regering niet naar de bond. “Wat er gebeurt is veel en werkt psychisch op de arbeiders. Regering het ligt niet aan ons, maar aan u. President u praat stoer en wij gaan ook stoer doen,” zei de vakbondsman.

Volgens CLO-voorzitter Hooghart is de organisatie in beraad. Hij gaf aan dat het de regering is, die zorgt voor de splitsing tussen de bonden. Verder merkte hij op dat werknemers door de regering worden geïntimideerd, wat geen goede zaak is.

Hooghart zei ook dat president Chan Santokhi aan hem gevraagd heeft om raadsadviseur te worden. Echter is hij niet akkoord gegaan met het voorstel van het staatshoofd, omdat hij de belangen van de arbeiders anders niet zou kunnen behartigen. “Mi no wan’ lus’ unu, ef’ mi go akkoord dan mi lus’ unu,” zei de vakbondsman. Aangezien de CLO vanaf gisteren in beraad is kan er elk moment actie worden gevoerd.

De aanwezige vakbondsleiders deden een beroep op hun collega’s om de verschillen die er zijn aan de kant te zetten, zodat zij gezamenlijk de problemen van de werknemers kunnen oplossen. “Het is geen populistische taal die we hier spreken. We verwachten vandaag nog een telefoontje vanuit de regering en als dat niet gebeurt gaan we donderdag op straat tot 25 november.”

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/18/clo-geeft-regering-tot-woensdag-om-lonen-aan-te-passen/

Nederlandse Politiebond betuigt steun aan Surinaamse Politiebond

21 november 2020

politie in Suriname
Archieffoto: politie in Suriname
 

De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft vrijdag haar steun betuigt aan de Surinaamse Politiebond (SPB) en heeft in een brief aangegeven zich solidair te verklaren met de Surinaamse bond. NPB voorzitter Jan Struijs heeft dit zaterdag bevestigd tegenover de redactie van Waterkant.Net.

 

De brief van de NPB, die hieronder te lezen is, komt nadat deze week bekend werd dat de Surinaamse procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday niet blij is met de samenwerking tussen hem en de inspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de SPB.

In een gesprek met Waterkant.Net geeft Struijs aan dat de NPB geen bemoeienis heeft in politieke zaken aangaande de SPB of het Korps Politie Suriname. “Wij hebben heel lang en goed contact en bij spanningen zijn er korte lijnen tussen de twee bonden. Wij ondersteunen elkaar mentaal en op kennisniveau” zegt de voorzitter. De samenwerking is ter ondersteuning van het gezamenlijk doel van de beide bonden namelijk goed voor de politie mensen zorgen.

De NPB schrijft in de brief dat zijn een jarenlange samenwerkingsgeschiedenis met de SPB. In deze samenwerking hebben de twee bonden het gezamenlijk doel een bijdrage te leveren aan de humane rechtsstaat door te zorgen voor een goede individuele en collectieve belangenbehartiging van politiemensen. 

Surinaamse politiemensen hebben daar recht op, omdat zij veelvuldig worden geconfronteerd met geweld, menselijk leed en zij vaak het eerste aanspreekpunt voor de Surinaamse burgers zijn. De Surinaamse politie speelt een belangrijke rol in het bewaken van mensenrechten in een rechtvaardige rechtsstaat. Voor deze belangrijke en verantwoordelijke taak, verdienen de Surinaamse politiemensen een juiste waardering. 

De Nederlandse Politiebond verklaart zich daarom solidair met de Surinaamse Politiebond. 

Voorzitter Jan Struijs zegt daarover: “De SPB komt op voor de belangen van alle hardwerkende Surinaamse Politiemensen. De SPB slaat bruggen en probeert in moeilijke tijden mensen en belangen te verbinden. Verdeeldheid draagt nooit bij aan een veilige samenleving. Wij zullen de SPB blijven steunen in hun strijd voor een humane rechtsstaat en de belangen van alle politiemensen.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/11/21/nederlandse-politiebond-betuigt-steun-aan-surinaamse-politiebond/

'De procureur-generaal moet mij de bek niet open breken'

21/11/2020 08:01 – Wilfred Leeuwin

Eugène van der San zegt dat pg Baidjnath Panday met een politiek spel bezig is.'De procureur-generaal moet mij de bek niet open breken'

Eugène van der San zegt dat pg Baidjnath Panday met een politiek spel bezig is.  

PARAMARIBO – “Laat de procureur-generaal mij de bek niet open breken. Hij is bezig met zijn eigen spelletje. Zijn acties moeten goed in de gaten worden gehouden. Ik weet genoeg, maar zal er nu niet over uitweiden”, zegt van Eugène van der San, voormalig directeur op het kabinet van de president, tegen de Ware Tijd.

Hij reageert op de uitspraak van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday dat bestuursleden van de Surinaamse Politiebond konden doen wat ze willen, omdat ze werden beschermd door Van der San en beleidsadviseur Eddy Jozefzoon. Van der San noemt de opmerking over bescherming uit de duim gezogen. “Als het om inspecteur – Raoul – Hellings gaat, moet ik zeggen dat ik hem in de afgelopen tien jaar slechts twee keer heb ontmoet toen hij bezwaarschriften kwam indienen. Die zijn ook schriftelijk afgehandeld. Commissaris Seedorf heb ik wel vaker gesproken en hem ondersteund vanwege een kwestie die hij heeft bij het OM, maar in bescherming nemen?”

Volgens Van der San is de pg met een politiek spel bezig. “Hij mag VHP’er zijn, maar moet zijn functie niet misbruiken om grip te krijgen op het politiekorps en om het te beïnvloeden. Dat is precies waar hij mee bezig is.” De pg maakt volgens hem witte voetjes bij de regering om na zijn op handen zijnde pensionering aan te blijven als hoofd van het Openbaar Ministerie. “Normaal mag de pg aanzitten tot zijn 65ste jaar, maar hij wil aanblijven tot zijn zeventigste om zijn snode plannen te blijven uitvoeren.”

Van der San zegt dat de pg, als het gaat om de vervolging, de baas is van het politiekorps, maar hij wil ook in andere beleidszaken ervan het overzicht behouden. In het verlengde daarvan wil hij zijn eigen lijnen uitzetten en personen laten benoemen. “Als de pg de super objectieve persoon was die hij moet zijn zou hij hierover geen uitspraken moeten doen.” Van der San merkt op dat acties van Baidjnath Panday goed in de gaten moeten worden gehouden.

Ook politiecommissaris Henry Seedorf vindt de uitspraken van de pg “raar”. Hij vindt het raar dat de pg zulke uitspraken heeft gedaan in een commissievergadering voor herstructurering van het korps. “De indruk zou hierdoor kunnen ontstaan dat ik iets heb gedaan dat niet mag. Ik ben plaatsvervangend korpschef, maar ben pas drie maanden weer actief in het korps. Ik ben enkele jaren uitgeleend aan het ministerie van Justitie en Politie met behoud van mijn taken als politiefunctionaris. Als de uitspraken niet waren uitgelekt zou ik dus niet weten hoe de pg over mij denkt.”

Op z’n zachtst gezegd vind Seedorf het “niet toelaatbaar” dat een autoriteit zulke uitspraken doet. Maar erger nog, als het gaat om de communicatie is er in de wet een driehoek communicatie aangegeven tussen korpschef, procureur-generaal en de minister van Justitie en Politie. Wanneer de pg vindt dat hij geen informatie krijgt, is dat het forum dat hij zou moeten aanspreken”, zegt Seedorf. Hij vindt het vreemd dat de pg pas nu zegt dat geselecteerde rekruten niet geschikt zijn. “Over het selectieproces kan ik niet veel zeggen omdat ik er niet bij was, maar de procureur-generaal was erbij betrokk

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/21/de-procureur-generaal-moet-mij-de-bek-niet-open-breken/

Korpschef Prade hekelt opmerkingen procureur-generaal Baidjnath Panday

Korpschef Roberto Prade. Foto: KPS

Roberto Prade, de korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), heeft gereageerd op de uitgelekte notulen van een vergadering tussen procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en de presidentiële commissie ‘Doorlichting KPS’. Er is gisteren in het ochtendblad de Ware Tijd een artikel verschenen met als kop ‘Politieleiding dringend aan vervanging toe- kopstukken niet geliefd bij de pg.’ Volgens het artikel zou de pg voorstellen hebben gedaan om de KPS-leiding te vervangen.

Het gaat in het bijzonder om korpschef Prade, de inspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, de hoofdinspecteur August van Gobbel en de commissaris van politie Henry Seedorf. Met betrekking tot de geïnsinueerde slechte of verstoorde relatie tussen de korpschef en de pg wordt gesteld dat de korpsleiding de relatie niet zo heeft ervaren, verwijzend naar de regelmaat waarop er overlegmomenten met de pg zijn geweest.

Gesteld mag worden dat de korpschef op 18 augustus het laatste overlegmoment heeft gehad met de pg. Het volgend overleg moment zou op 17 september moeten zijn geweest. Echter is dit overlegmoment steeds weer door Baidjnath Panday zelf uitgesteld. Vanwege het gegeven dat de minister de algehele leiding heeft over het algemeen vervolgingsbeleid, schrijft de wet een driehoeksoverleg voor en wel onder leiding van de minister. Van dit overleg tussen de pg, de minister en de korpsleiding is er nog geen sprake geweest.

Visie korpschef
Met betrekking tot de beschuldiging van de pg dat de korpschef een eigen visie heeft, die afwijkt van zijn voorgangers, kan gesteld worden dat elke persoon een eigen stijl heeft. De korpschef is een autoriteit op zich en op grond daarvan is het noodzakelijk dat hij een visie heeft als zijnde de hoofdverantwoordelijke over de organisatie en het beheer van het politiekorps.

Het is van de leiding van de politieorganisatie te verwachten dat die een eigen visie heeft. “Zo heeft deze korpschef ook een visie waarmee hij de organisatie en het beheer van het korps ter hand neemt. De korpschef cq de korpsleiding, maar ook de pg zijn genoemde autoriteiten met elk een eigen werkveld. De samenleving in het algemeen en de politieorganisatie in het bijzonder zou niet gediend zijn bij een visieloze korpschef,” meldt de afdeling Public Relations van de politie.

Samenwerking
Geïnsinueerd wordt dat korpschef Prade het probleem zou zijn als het gaat om de samenwerking met de pg. De korpschef wil duidelijk maken dat hij geen problemen heeft met de pg. De korpschef heeft een duidelijke visie met betrekking tot de organisatie en het beheer van het KPS. Het verschil in inzichten, dat zich kan voordoen, is zijdens de korpsleiding onderdeel van samenwerken in een professionele relatie.

Ten overvloede wordt aangegeven dat het KPS een constitutionele organisatie is met aan het hoofd een korpschef, die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer. Daarentegen is de pg de autoriteit die aan het hoofd staat van het justitieel proces.

Vervangen van politiefunctionarissen
De korpschef begrijpt niet waarom de pg de vervanging van de inspecteurs Hellings en Gentle, de hoofdinspecteur Van Gobbel en de commissaris van politie Seedorf voorstelt. De rechtspositie van politieambtenaren is bij grondwet beschermd. Nergens in de wet is het geregeld om een politiefunctionaris te vervangen anders dan bij ontheffing van een functie.

De benoeming van het personeel is weggelegd voor de president en de minister, reageert de korpschef. Het moet verder duidelijk zijn dat de korpschef belast is met de organisatie en het beheer van de politieorganisatie, terwijl de pg een adviserende rol heeft als het gaat om de invulling van de justitiële zorg.

Betreurenswaardig is dat de persoonlijke voorkeuren van de pg met betrekking tot het politiepersoneel, niet alleen de korpschef betreft. Uit het geheel bestaat sterk de indruk dat de heer Roy Baidjnath Panday, zijn persoonlijke voorkeuren heeft uitgesproken met betrekking tot de invulling van het politiepersoneel en daardoor bewust / onbewust schade aanricht aan functionarissen in het bijzonder en het politiekorps in zijn geheel.

De korpsleiding spreekt de hoop uit dat in voorkomende gevallen, functionarissen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, het algemeen belang steeds in acht moeten nemen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/21/korpschef-prade-hekelt-opmerkingen-procureur-generaal-baidjnath-panday/
 

Allen die racistische opmerkingen over Surinaamse politierekruten maakten moeten worden vervolgd door OM

 21 nov 2020

Personen die gisteren racistische opmerkingen over Surinaamse politierekruten hebben gemaakt, moeten worden vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM).  Het is in Suriname, net als veel andere landen, strafbaar indien personen racistische opmerkingen maken of plaatsen op het internet.

Dat zeggen kritische burgers die het nieuws op de voet volgen aan GFC Nieuws. Ze geven aan dat ze vrijdag racistische reacties hebben gelezen op sociale media, naar aanleiding van een bericht over politierekruten in ons land.

“Men heeft ernstige kritiek geuit op basis van de huidskleur of het ras van de jongemannen die in politiedienst willen gaan. En dat is volgens de grondwet verboden”, meldt een bezoeker van GFC die in Nederland woont.

Hij zegt dat artikel 1  van de Nederlandse grondwet er duidelijk in is. Hij gaat ervan uit dat dit artikel in Suriname bijna conform is overgenomen.

“Hetzelfde wat in Nederland bij ons van toepassing is, geldt ook bij jullie daar. De racisten die de opmerkingen gisteren op sociale media hebben geplaatst dienen daarom door het Surinaamse OM vervolgd te worden”.

Hij vindt het bovendien een grote schande voor de buitenwereld dat Surinamers elkaar onderling zo ernstig veroordelen. “Terwijl wij zwarte mensen in Nederland vechten tegen het gif racisme, lopen zwarten in mijn geboorteland de negatieve vooroordelen te versterken. Wat een schande geven jullie ons!”, stelt hij .

ARTIKEL 1 GRONDWET NEDERLAND

 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

https://www.gfcnieuws.com/allen-die-racistische-opmerkingen-over-surinaamse-politierekruten-maakten-moeten-worden-vervolgd-door-om-2/

POLITIEAMBTENAREN OOK NIET EENS MET HANDELINGEN INSPECTEURS

‘Gentle en Hellings ambt niet waardig’

De procureur-generaal (PG), mr Roy Baidjnath Panday heeft sedert 2018 aan de regering Bouterse meegedeeld, dat de verstandhouding tussen de korpschef en het Openbaar Ministerie ongekend slecht is, wat voor verstoring zorgt bij de justitiële uitvoering van taken c.q. opdrachten. Naar verluidt heeft de huidige korpschef, Roberto Prade, een eigen visie op zaken en  vermijdt daarbij de PG. In de grondwet en het Politie Handvest staat aangegeven, dat voor wat betreft de justitiële taakstelling, de PG de autorteit is. Hiermee wordt bedoeld, dat het Politie Handvest specifiek aangeeft, dat de adviezen van de PG, worden meegenomen door de minister van Justitie in tuchtstraffen aan politieambtenaren. Thans vindt de selectie plaats van 431 personen voor het KPS en naar verluidt heeft de informatie de PG bereikt, dat in die groep ook personen zitten met een criminele achtergrond. Dit zou zijn bewerkstelligd door de inspecteur van politie Gentle en Hellings. Prade, Gentle en Hellings zouden volgens de visie op het Om, kunnen “maken en breken” in de organisatie.

In een schrijven d.d. 10 mei 2019, getekend door een aantal vervolgingsambtenaren, staat er: “Gelet op de recente ontwikkelingen waarbij de leden van de Surinaamse Politiebond, te weten de ambtenaren van politie S. Gentle, R. Hellings en M. Atompai, grove uitlatingen hebben gedaan aan het adres van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal, waarbij zij het gezag van het OM ernstig hebben gedesavoueerd en de integriteit van het instituut hiermee hebben aangetast, delen wij mede dat de vervolgensambtenaren principieel op generlei wijze de werkrelatie met voornoemde ambtenaren van politie, wensen voort te zetten. Voorts wordt aanbevolen om tegen bedoelde ambtenaren gepaste maatregelen te treffen en de ambtenaren van politie Gentle en Hellings uit functie van Hulp Officier van Justitie te ontheffen, nu zij dit ambt niet waardig zijn”, aldus zestien vervolgingsambtenaren.

Naar de krant verneemt, is de samenwerking tussen het OM en de huidige korpsleiding op zijn zachtst gezegd bar slecht en ondermijnend naar het Parket toe en in het bijzonder de PG. Om een goedwerkend geheel te bewerkstelligen, zal de algehele leiding van het KPS vervangen moeten worden.

https://dagbladdewest.com/2020/11/20/politieambtenaren-ook-niet-eens-met-handelingen-inspecteurs/?fbclid=IwAR05UBcaEIWowzwB5p-uqqOMFmywZk8l-DyGjnTIDT5U9Gy2TNIBkvx6-ew

Commissaris Seedorf: “Notulen pg heel stigmatiserend"

20-11-2020 03:12

Commissaris van politie, Henry Seedorf

Het bevreemdt commissaris van politie Henry Seedorf dat de procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zijn naam over de balk heeft gesmeten. In gesprek met SUN zegt de waarnemend korpschef dat hij het vreemd vindt dat de pg in het opsommen van zaken, de naam van Seedorf noemt. Naar zeggen van de commissaris zijn de notulen van de pg heel stigmatiserend. “Je omgeving komt in beweging en dit zorgt voor onrust.” 

“Ik heb geen probleem met geen enkel besluit”

“Ik heb geen probleem met geen enkel besluit van het bevoegd gezag. Het moet wel zo zijn dat me naam met rust moet worden gelaten en niet op een insinuerende manier wordt meegesleurd in een reeks van zaken die fout zijn geweest in de ogen van de pg”, laat Seedorf optekenen. In de periode waarover de pg praat over het Korps Politie Suriname (KPS), was de commissaris naar zijn zeggen uitgeleend aan de departementsleiding bij Justitie en Politie. “Ik ben niet bekend met de eventuele zaken die de pg heeft opgesomd, waaronder communicatieproblemen en selectie bij de werving van politierekruten”, aldus de waarnemend politiebaas. 

“Als een autoriteit, in dit geval de pg, je naam heeft genoemd, dan moet je weten dat het een bepaalde lading heeft. Bij de samenleving bestaat de indruk dat er ontoelaatbare c.q. foute handelingen zijn gepleegd. Ik ben pas terug in de organisatie en als de pg-communicatieproblemen heeft met wie dan ook, moet hij zich daartoe beperken”, verduidelijkt Seedorf.

https://www.sun.sr/Details/5656_Ks0kckZzex5W80A2yVuIelherGh7bFbFbaFhUNqgusgdv6ZeezRovIbFbFb7zGEWnLPdJrtrFYHrBZus2mbFbFbC4Lm12bFbFb6ZnQcFcFccFcFc_Seedorfcomm.jpg

Uitgelekte notulen: ‘Dringende vervanging van korpsleiding’

20-11-2020 04:36

Korpschef Roberto Prade moet volgens pg Roy Baidjnath Panday vervangen worden

De notulen van een vergadering tussen de procureur generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en de presidentiële commissie ingesteld door president Chandrikapersad Santokhi zijn uitgelekt. Het is vooralsnog niet bekend hoe authentiek deze documenten zijn. De notulen zijn ook voorgelezen tijdens de kadermeeting van de NDP door de partijsecretaris Caroline Heilbron. SUN probeerde de pg te bereiken, echter was hij niet bereikbaar voor commentaar. Tijdens de meeting zou de pg hebben voorgesteld dat de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) dringend aan vervanging toe is.

Daarbij worden de namen van in het bijzonder de korpschef Roberto Prade, de commissarissen van politie August van Gobbel, Henry Seedorf, de inspecteurs van politie Raoul Hellings en Sergio Gentle, genoemd. Ook wordt er gezegd dat de pg-competenties ziet bij Bryan Isaacs, Rishi Akkal, Cherida Dragman en Maureen Palmtak, die na gedegen vorming deel kunnen uitmaken van de leiding van het KPS. In de transitiefase ziet de pg dat een gepensioneerd lid van de organisatie dan wel een actief dienende, die draagvlak geniet en de nodige competenties heeft, geplaatst wordt in de leiding. Hij doet voorstellen over gepensioneerde hoofdinspecteurs Rudy Steinberg en Ruben Dijks en de actief dienende commissaris van politie Stanley Changoer. 

https://www.sun.sr/Details/5644_QAKXVC3QGHrVwhe1zlA7hG2nGvdpjYh8wisQaFaFaaIpUTcf7watQs7UnbFbFb6xVOIVchuWGiZ0Jo18xMWxSyhXUwas2F65444aFaFazT4u76ZQ5aFaFabFbFbjorUcFcFc_praded.jpg

‘Personen met criminele achtergrond in KPS selectie’

Publicatie datum: 19 nov 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Sedert 2018 heeft de huidige procureur-generaal (PG) Roy Baidjnathpanday meegedeeld, dat de verstandhouding tussen de korpschef en het OM ongekend slecht is, wat voor verstoring zorgt bij de justitiële uitvoering van taken c.q. opdrachten. De PG heeft daarbij verwezen naar de grondwet en het Politie Handvest waarin wordt aangegeven, dat voor wat betreft de justitiële taakstelling, de PG de autoriteit is. Deze zaken zijn aangehaald in een bijeenkomst waarin er een werkgroep is geïnstalleerd die belast zal zijn met de werving en opleidingen van rekruten binnen het KPS. De PG heeft naar verluidt tijdens deze bijeenkomst, verduidelijkt dat met eerdere korpschefs (w.o. dhr. Monsels; dhr. Hunsel; dhr. Braam; mw. Daniels en dhr. Tjin Liep Shie) er een heel goede verstandhouding was, thans blijkt dat de huidige korpschef, dhr. Prade, een eigen visie op zaken heeft en de PG vermijdt.

De PG verduidelijkt dat tijdens korpschef Hunsel de eerste richtlijnen zijn gekomen vanuit het OM in het kader van Dienstverlening. Hiermee wordt bedoeld, dat het Politie Handvest specifiek aangeeft, dat de adviezen van de PG worden meegenomen door de minister van Justitie in tuchtstraffen aan politieambtenaren. Echter gebeurt zulks al maanden niet meer. De laatste keer was dat in augustus 2019, daarna werden werkafspraken gepland in de maanden september, oktober, november etc.

Thans vindt de selectie plaats van 431 personen.  Naar verluidt heeft de informatie de PG bereikt dat in die groep ook personen zitten met een criminele achtergrond. Dit zou zijn bewerkstelligd door de inspecteur van politie G. en H.. Het lijkt naar wij vernemen thans op dat Prade, G en H. kunnen “maken en breken” in de organisatie, wat niet kan. Ook vernemen wij dat een dergelijke situatie wortel heeft kunnen schieten vanwege de relatie die ze hadden met het toenmalige Kabinet van de President met name de heren Jozefzoon en Van der San. Ook is inmiddels uitgelekt dat het hoofd van DNV overste Veira en de inspecteur Terborg pasjes gaven aan burgers teneinde wapenbezit te “legaliseren”, hetgeen ontoelaatbaar is.

In het kader hiervan vernemen wij dat de PG de werkgroep gevraagd heeft, de afdelingen die geleid worden door deze personen goed onder de loep te nemen. Evenzo de afdelingen die door inspecteur V. G. worden geleid. Naar verluidt bestaat er momenteel geen samenwerking tussen de verschillende inlichtingendiensten in het land. Men wil van anderen aanhoren, maar is niet bereid eigen informatie te delen. Naar de krant verneemt is de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de huidige korpsleiding op zijn zachts gezegd barslecht en ondermijnend naar het Parket toe en in het bijzonder de procureur generaal. Om een goedwerkend geheel te bewerkstelligen zal de algehele leiding van het KPS vervangen moeten worden.

Er zijn naar de visie van het OM competente officieren binnen het KPS, die na gedegen vorming deel kunnen uitmaken van de leiding van het KPS. In de transitiefase ziet het OM en zijn leiding dat een gepensioneerde lid van de organisatie dan wel een actief dienende, die draagvlak geniet en de nodige competenties heeft, geplaatst wordt in de leiding. De leiding van OM zou hebben voorgesteld de  gepensioneerde hoofdinspecteur dhr. Steinberg, dhr. Ruben Dijks en de actief dienende Commissaris van Politie, dhr. S. Changoer te belasten met de leiding van het korps.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/%E2%80%98personen-met-criminele-achtergrond-kps-selectie%E2%80%99

'Leiding KPS dringend aan vervanging toe'

20/11/2020 00:00 – Jason Pinas

Korpschef Roberto Prade is niet gelust door procureur-generaal die liever iemand anders leiding ziet geven aan het politieapparaat.

Korpschef Roberto Prade is niet gelust door procureur-generaal die liever iemand anders leiding ziet geven aan het politieapparaat.  

PARAMARIBO – Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday wil niet langer samenwerken met een deel van de leiding bij het Korps Politie Suriname (KPS). Met name korpschef Roberto Prade zou volgens hem spoedig een pas op de plaats moeten maken. Daarnaast is Baidjnath Panday ook niet blij met de samenwerking tussen hem en de inspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Surinaamse Politiebond. Dat blijkt uit een officieel verslag van een gesprek tussen de pg en de presidentiële werkgroep Doorlichting KPS.

Baidjnath Panday heeft tijdens dit overleg zijn misnoegen over het functioneren van de korpsleiding geuit en ook voorstellen over eventuele vervangers in de top gedaan aan de werkgroep. “De leiding van het KPS is dringend aan vervanging toe. In het bijzonder korpschef Prade, de inspecteurs Hellings, Gentle, Van Gobbel en commissaris van politie Seedorf moeten allemaal worden vervangen”, staat in het verslag.

De pg praat over een “ongekend slechte en verstoorde relatie” tussen Prade en het Openbaar Ministerie sinds 2018. De korpschef zou – anders dan zijn voorgangers – een eigen visie hebben en de pg vermijden. Hellings en Gentle zijn in ongenade gevallen bij de pg omdat de twee bondszaken en zaken die afdelingen binnen het korps aangaan niet kunnen scheiden. “Het lijkt erop alsof Prade, Gentle en Hellings kunnen maken en breken binnen de organisatie, en dat kan niet. Dit hebben ze kunnen doen vanwege de relatie die ze hadden met kabinet van de president.” Volgens de pg werd het drietal beschermd door onder anderen beleidsadviseur Eddy Jozefzoon en directeur Eugène van der San.

De pg ziet volgens het verslag enorme potentie bij andere officieren zoals Cherida Dragman, Rishi Akkal en Bryan Isaacs. Zij zouden na gedegen vorming deel kunnen uitmaken van de korpsleiding. Tegenover de Ware Tijd zegt Sharma Lakisharan, voorzitter van de presidentiële werkgroep, dat er inderdaad gesprekken zijn geweest met verschillende personen binnen het korps. Maar over de inhoud wil hij niets zeggen. Het is volgens Lakisharan geheime informatie die intussen is overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/20/leiding-kps-dringend-aan-vervanging-toe/

Politiebond: Politiek zaait tweedracht in korps

20 Nov, 2020, 00:00

foto
 De Surinaamse Politiebond heeft in een persconferentie zijn gal gespuugd over de wijze waarop de korpsleiding en politiefunctionarissen worden gecriminaliseerd. (Foto: Raoul Lith) 

“We hebben gezegd dat nu de maat vol is en we moeten van ons laten horen zodat zaken niet een eigen leven gaan leiden,” zegt Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB). Ook de manier waarop President Chan Santokhi zich heeft uitgelaten over de recente lichting van het politiekorps, is niet positief overgekomen bij de SPB. Santokhi zei dat zeventig procent niet voldoet. “We merken dat binnen de politiek men naarstig zoekt om tweedracht te zaaien binnen de politiebond en de politie-organisatie. Enerzijds om de korpsleiding te kunnen elimineren alsook de mensen die in de bond zijn en kritisch zijn, te criminaliseren,” zegt Hellings. Hij stelt dat het doel is om mensen te plaatsen om het belang van de politiek te behartigen.
 
Naar aanleiding van uitspraken die gedaan zijn door de president en minister Kenneth Amoksi van justitie en politie in De Nationale Assemblee, heeft de SPB besloten op een persconferentie hierop in te gaan. Ook zaken die zich binnen het korps hebben afgespeeld heeft de bond vanuit zijn zijde toegelicht. De bond hervat maandag een verdaagde algemene ledenvergadering die de vorige week belegd is. Op de vergadering is een motie aangenomen die met minister Amoksi is besproken. De resultaten van dat gesprek worden maandag tijdens de algemene ledenvergadering behandeld. De bondsvoorzitter geeft aan dat de leden hun standpunt hieromtrent bekend zullen maken. “Het kan alle kanten opgaan”.
 
Hellings merkt op dat er zich in de periode vanaf het aantreden van de nieuwe regering, een aantal ontwikkelingen hebben voorgedaan. De werkgever is zelfs zo ver gegaan waarbij politiefunctionarissen van een heleboel zaken zijn beschuldigd. Volgens Hellings  is de werkgever daarnaast ook op een zodanige manier omgegaan dat niet alleen bestuursleden van de Politiebond, maar ook hooggeplaatste functionarissen binnen die politieorganisatie hiermee zijn geconfronteerd. De bond meent dat er sprake is van karaktermoord van politiefunctionarissen.
 
De vakbondsvoorzitter refereert als voorbeeld aan het geval waarbij gewestelijke politiecommandant Retitia Forster tijdens een vergadering onjuist bejegend is door Pertap Goerdayal, functionaris op het kabinet van de president. Daarnaast is er een rapport waarin staat dat de politie-organisatie is geïnfiltreerd door criminelen, via de selectie. “Men treft eenzijdig maatregelen en criminaliseert mensen”, stelt Hellings. Mensen worden van de ene op de andere dag uit functies gelicht door met name de minister, terwijl ze daar op basis van missives en resoluties zijn.
 
“Ze hebben zichzelf niet daar gezet. Ze zijn door het bevoegde gezag daar geplaatst. Je snapt dat je daarmee aan de rechtspositie van mensen komt en daarvoor moet je wel de SPB in kennis stellen van jouw voornemen. De algemene ledenvergadering zal besluiten hoe we verder gaan met deze situatie. De bond is partner. Het punt is dat we ook als partner behandeld willen worden en dat gebeurt nou niet. Daar ageren we tegen,” legt Hellings uit.
 
Raoul Lith

Chan (Pres), Bravo (VP) en Aka (MinFin) doen het goed!

Polish 20201118 233054269 (1)

19 nov 2020 

Mijne mensen, de economische situatie waarin Suriname zich bevindt, gaat mijn verstand te boven. De vorige regering had het land achtergelaten als een economisch mijnenveld vol met onvoorziene valkuilen. De overheidsbanken (de Centrale Bank en de Surinaamse Postspaarbank) waren leeggeroofd door hun respectieve directeuren die nu trouwens achter slot en grendel zitten.

De handelsbanken hadden eerder onder druk van de toenmalige Roverheid, de kasreserves (USD’s en  euro’s) door hun cliënten aan hen toevertrouwd, op de Centrale bank moeten storten. En alsof dat  niet erg genoeg was, waren er vele buitenlandse leningen gesloten, waarvan die bij het Oppenheimerfonds van 550 miljoen US Dollars er één van de velen was.  En raadt eens hoeveel van die 550 miljoen US Dollars zijn gebruikt voor belangrijke investeringen.

Volgens Aka, de Minister van Financien, is dat precies 7.3 miljoen US Dollars voor een investering in het Goudmijn bedrijf Newmont. De rest zou consumptief gebruikt zijn en dat is 542 miljoen en 700.000 US Dollars. Dat is veel geld om zomaar te verdwijnen, maar toch heeft het dat wel gedaan. Een deel daarvan is hoogstwaarschijnlijk gegaan naar aardappelen en uien door Alu Baba (Aardappelman) ingekocht als zoethoudertje voor het volk.

Is een deel van de USD 542 miljoen ook in de vorm van salarissen gegaan naar de vele duizenden burgers die de afgelopen jaren in dienst van de overheid zijn genomen? Ik betwijfel dat, want Alu Baba de ex-VP, was haast met stomheid geslagen dat Aka, Chan en Bravo de landsdienaren hun salarissen hadden uitbetaald zonder te lenen, omdat tijdens zijn regering er maandelijks op bedel-leentoer moest worden gegaan om die specifieke reden.

Nu moeten Chan en Bravo met behulp van Aka, al goochelend en jonglerend alle ballen in de lucht zien te houden. Maar wie schetst ons aller verbazing wanneer blijkt dat Channeman(een troetelnaampje is op zijn plaats) en crew, na drie maanden prudent en zuinig beleid, instaat blijken de landsdienaren gewoon te kunnen betalen zonder te lenen. En waarempel blijkt het nu dat prudent en zuinig beleid nog niet het hele verhaal is.

Het volledige verhaal is, dat het geld dat bij de honderdduizenden euro’s, US Dollars en SRD’s op maandbasis in de zakken van de voormalige Landstop en hun uitgebreide foute kring verdween, nu overblijft in landskas, waar dus de 60.000 plus ambtenaren mee betaald zijn. Mooier kon het niet!

Christa Sluisdom

https://www.culturu.com/nieuws/column/chanpres-bravovp-en-akaminfin-doen-het-goed/

Bouterse vermoedt zware witwaspraktijken door huidige regering

Oud-president Desi Bouterse. Foto: Reuters

Eigenlijk hadden ze misschien moeten bekennen, wat wij aan het onderzoeken zijn, dat die gasten zwaar aan het witwassen zijn, liet oud-president Desi Bouterse tevens voorzitter van de NDP gisteren weten in partijcentrum Ocer tijdens een spoed kadermeeting. Volgens Bouterse moet Ashwin Adhin, ex-vicepresident tevens NDP-parlementariër, uitgeschakeld worden omdat hij geen makkelijke vragen stelt in het parlement en “Adhin bo fasi den man”.

Met betrekking tot de aantijgingen dat Adhin media-apparatuur zou hebben vernietigd en verduisterd, heeft de oud-president uitgelegd hoe zaken eraan toe zijn gegaan. Het was de bedoeling om aan het Doveninstituut een gebouw te schenken. Men kan geen leeg gebouw schenken, toen is het Kabinet van de Vicepresident ingekomen en liet weten vrij goede spullen te hebben. Met het afschrijven van de spullen kunnen die aan het Doveninstituut worden gegeven.

Het Doveninstituut had gevraagd zaken niet daar te laten omdat er vrij regelmatig wordt ingebroken. Men stuurde de spullen terug en die bleven onder beheer van Amin Dankerlui, een van de technici.

Volgens Bouterse heeft Dankerlui gezien hoe deze regering opereert en zei tegen Adhin “betre yu hor deng san yere want tamara yu nom yere mi fur sani”. Op 11 augustus zijn de zaken overhandigd aan het Onderdirectoraat Administratieve Diensten (ODAD) van het Kabinet van de Vicepresident en toe bleek een lamp beschadigd te zijn. Dit heeft Adhin de huidige vicepresident, Ronnie Brunswijk, telefonisch medegedeeld en die kreeg van Brunswijk te horen “no spang, no spang, wo luku fa wo set ing”.

De diverse sprekers in Ocer hebben allemaal kenbaar gemaakt dat de NDP ‘under attack’ is van de huidige regering. “Wanneer deze partij under attack is, dan is Suriname under attack”, aldus oud-president Bouterse.

Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de NDP, maakt duidelijk dat de NDP’ers zich zullen moeten verdedigen. Ook eiste hij dat Adhin vrijgelaten moet worden en maakte duidelijk dat de NDP achter Adhin staat en achter de familie. Abrahams zei dat het enige wat deze regering wil doen is de NDP kapot te maken. “Yu no mang broko NDP”, benadrukte hij. Hij hield de aanwezigen voor dat zij zich klaar moeten maken voor een lange strijd die gevoerd zal worden.

NDP-parlementariër Stephen Tsang merkte op dat de huidige regering alleen bezig is om de NDP te criminaliseren. Hij werd vorige week opgeroepen inzake een politioneel onderzoek dat wordt verricht betreffende de fraudeaffaire bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) waarbij de consultant Derek Ramsamooj in verzekering is gesteld. Volgens Tsang probeert men met alle macht deze case te linken aan de voorzitter van de NDP.

Zijns inziens is de jacht geopend op NDP-toppers. Ook hij staat op de lijst van NDP-toppers die ze willen uitschakelen. Volgens hem wordt het Openbaar Ministerie ingezet om het NDP’ers moeilijk te maken. Hun naam wordt in de media te grabbel gegooid. Ook merkt hij dat Suriname richting een politiestaat gaat.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/19/bouterse-vermoedt-zware-witwaspraktijken-door-huidige-regering/

Hooghart royeert 14 lidbonden van CLO

18 Nov, 01:14

foto

 
CLO-voorzitter Ronald Hooghart heeft zeker de helft van de lidbonden geroyeerd. Het gaat om 14 bonden die vallen onder de acht bestuursleden die Hooghart op 16 oktober heeft geroyeerd. Precies een maand later heeft hij nu ook de lidbonden die deze in ongenade gevallen bestuursleden voorzitten, geroyeerd. De acht bestuursleden en hun bonden die nu verder gaan als het CLO-Collectief onder leiding van Michael Miskin hebben verschillende rechtszaken lopen om onder andere vervroegde verkiezingen te mogen houden.

Elke bond binnen de CLO heeft een stem. Elke 100 leden van een bond, leveren dan weer een extra stem op in de Assemblee van de Ledenraad van de CLO. “Wij zijn ervan overtuigd dat Hooghart deze stappen heeft gezet met het oog op het vonnis dat op 11 december wordt gewezen,” zegt Miskin aan Starnieuws. De zaak om vervroegde verkiezingen te houden, heeft vrijdag gediend. De rechter heeft besloten om op 11 december uitspraak te doen.

De 14 lidbonden die zijn geroyeerd behelzen de ambtenaren van zeker zes volledige ministeries waaronder Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel en Industrie, Regionale Ontwikkeling en Sport, Transport, Communicatie en Toerisme, Defensie en Sociale Zaken. Ook grote delen van de ambtenaren van de ministeries van Openbare Werken en Natuurlijke Hulpbronnen vallen onder de geroyeerden. Miskin legt uit dat als je geroyeerd bent, je niet kunt meedoen aan de verkiezingen. Het CLO-Collectief heeft een traject ingezet om vervroegde verkiezingen te houden. Het royement van de bonden heeft volgens Miskin alles daarmee te maken.

Hij merkt op dat met het royement de mensen verenigd in de bonden waar het om gaat, niet meer onder verantwoording van Hooghart vallen. “Je kunt ze dus ook niet oproepen om in actie te gaan.” Het Collectief vindt dat Hooghart niet kan handelen namens de CLO omdat het bestuur verdeeld is. Van de 14 bestuursleden, hebben 8 het vertrouwen opgezegd in Hooghart. Vervolgens heeft Hooghart deze 8 bestuursleden geroyeerd en heeft hij het bestuur weer aangevuld met nieuwe mensen. Hooghart heeft op verzoek van het Collectief ook niet meegewerkt aan het uitschrijven van een vergadering in oktober met als agendapunt het houden van verkiezingen. Zijn weigering heeft de weg voor het Collectief geplaveid om vervroegde verkiezingen via de groene tafel te zoeken.

Het CLO-Collectief spitst zich nu op de vonnissen van de rechtszaken die dienen en op het organiseren van verkiezingen. Het maakt zich ook op voor onderhandelingen in januari met de regering. Tegen die tijd moet duidelijk zijn wie de CLO vertegenwoordigt. Miskin stelt dat al de handelingen die Hooghart nu pleegt onstatutair zijn. In een van de rechtszaken die dient, vraagt het CLO-Collectief dat Hooghart zich niet uitgeeft als vertegenwoordiger van de CLO.
 
De lidbonden die Hooghart op 16 november heeft geroyeerd zijn de Bond Dienst der Domeinen, Bond Personeel Openbare Werken, Bond Ambtenaren Sociale Zaken, Algemene Bond Natuurlijke Hulpbronnen, Bonden bij TCT, Federatie van bonden bij NH, Algemene Bond Handel en Industrie, Bond HI ijkwezen, Bond Griffie personeel, Bond Grondinspectie, Bond Burger Personeel Defensie, Bond Personeel LVV,  Algemene bond RO en Bond Personeel OW Nickerie.

CLO roert zich; wil uiterlijk woensdag ontvangen worden

17 Nov,2020,  13:25

foto
 Ambtenaren geven een voorproefje van dat ze de straat zullen opgaan als de regering niet om de tafel gaat met het CLO-bestuur. Zij geven een demonstratie aan de Gemenelandsweg. (Foto’s: Raoul Lith) 

De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) wil dat de regering de vakcentrale uiterlijk woensdag ontvangt. Na een vergadering vandaag is de CLO in beraad gegaan. Als de regering de CLO onder leiding van Ronald Hooghart niet ontvangt, zullen er acties gevoerd worden. Vandaag werd een voorproefje gegeven bij het CLO-kantoor aan de Gemenelandsweg.
 
Hooghart zegt in gesprek met Starnieuws dat de regering spelletjes speelt en het niet meent met de vakbeweging. Hij is klaar voor de strijd. De ambtenaren hebben geen twk-vergoeding gekregen. De vakbondsleider zegt dat het een kwart van hun loon is. Hij voert aan dat de prijzen in de winkels enorm gestegen zijn. Mensen komen niet meer uit met hun geld. CLO wil dat de regering de 25% twk en 25% looncorrectie krijgt. Vakbondsleider Imro Edam stelt dat de ziekenhuisbonden om 75% verhoging hebben gevraagd.
 
CLO-voorzitter Ronald Hooghart (tweede van rechts)

Edam merkt op dat de leden duidelijk een signaal hebben gegeven vandaag. Aan de regering was een maand de tijd gegeven om met oplossingen te komen, maar er is niks gebeurd. De CLO wordt volgens Edam niet serieus genomen door de regering, maar nu zal een andere strategie worden gevolgd. De leden hebben duidelijk aangegeven dat ze donderdag op straat willen gaan, als tot en met woensdag de regering het bestuur niet ontvangt.
 
Hooghart merkt op dat hij dertig jaren strijd heeft gevoerd. Hij is er klaar voor om de strijd weer aan te binden. De vakbondsleider voert aan dat de regering niet moet denken om de politie op de actievoerders af te sturen. “We leven niet meer in 1973 maar in 2020”, benadrukt Hooghart. In 1973 is vakbondsleider Ronald ‘ Jowin’ Abaisa doodgeschoten tijdens een vakbondsactie.
 
Raoul Lith

70% nieuwe lichting KPS voldoet niet

Publicatie datum: 16 nov 2020 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi tijdens de begrotingsbehandeling 2020. (Beeld: DNA) 70% van de geselecteerden van de nieuwe lichting bij het Korps Politie Suriname (KPS) is niet overeenkomstig de geldende regels geselecteerd. Deze selecties en de hieruit voortgevloeide beëdigingen zijn aangehouden.

Hier zal dan ook een nieuwe selectie moeten plaatsvinden. Dit heeft president Chan Santokhi meegedeeld vandaag in De Nationale Assemblee. Hij beantwoordde vragen gesteld door Assembleeleden over de begroting 2020.

Het traject tot versterking van de veiligheidsorganisaties en het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, het Directoraat Nationale Veiligheid, en de Douane – is inmiddels ingezet. De eerste stappen tot het versterken van de leiding van deze organisaties worden nu genomen. De organisaties worden volgens Santokhi ook doorgelicht.

“We zullen daar kundige, integere mensen plaatsen die intensief nationaal en internationaal zullen worden getraind. De veiligheidsorganisaties zijn er namelijk om de samenleving te dienen en te beschermen. Dat moet het uitgangspunt zijn.

En daarop zullen de organisaties dan ook worden versterkt,” deelde de regeringsleider mee.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/70-nieuwe-lichting-kps-voldoet-niet

WITWASSEN GROOT RISICO BIJ CAMBIO’S

De voorzitter van het Project Management Team (PMT) National Risk Assessement (NRA), mr. Jennifer van Dijk-Silos, was zeer ontstemd dat de voorlopige bevindingen van de National Risk Assessment (NRA), waarin kwetsbare punten van verschillende subsectoren met aanbevelingen zijn opgenomen, de media hadden bereikt.

Keerpunt heeft de aanbevelingen onder ogen gehad en de redactie heeft de afgelopen week een artikel gepubliceerd waarin de kwetsbare punten van de cambio’s zijn vermeld. Een van de aanbevelingen voor de cambio’s was, dat zij passende maatregelen moeten nemen om hun ML/TF-risico’s te identificeren, te beoordelen en begrijpen conform de vigerende CFATF-richtlijnen.

Deze aanbeveling werd gedaan op basis van de effectiviteitsanalyse, waaruit blijkt dat de individuele cambio’s geen risk-based approach volgen conform aanbeveling 1 van de Financial Action Task Force (CFATF). De bevindingen van PMT waren, dat de cambio’s dienen te beschikken over een beleid dat passend is en het mogelijk maakt dat maatregelen die worden uitgevaardigd in het kader van confiscatie, kunnen worden uitgevoerd.

“Het beleid moet gericht zijn op het elimineren van witwassen”, aldus PMT. Dit was ook het geval bij de affaire van de geldzending van 19,5 miljoen euro, die door de Nederlandse autoriteiten in beslag is genomen. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft duidelijk gemaakt, dat de verdenking van witwassen met name dat gedeelte van de gelden betrof dat afkomstig was van de zogeheten cambio’s en de wisselkantoren die contanten hadden gestort bij de lokale banken.

Keerpunt is van mening, dat het fenomeen van ‘witwassen’ vaker naar voren wordt gebracht met betrekking tot de cambio’s.

Daarom waren wij niet verrast te vernemen, dat participanten in de NRA-werkgroep van toezichthouders,  hebben geklaagd dat cambio’s niet adequaat meewerken bij het opvragen van hun gegevens door de bevoegde autoriteit.

Gebleken is dat zij de Customer Due Dillegence (CDD) onvoldoende toepassen en daarbij is de conclusie getrokken, dat deze niet systematisch wordt geëvalueerd. Daarom is het terecht dat PMT de aanbeveling heeft gedaan, dat cambio’s voor hun bestaande cliënten een CDD toepassen, zodat de risicofactor wordt verkleind. Dit is de eerste keer dat Suriname op landelijk niveau, een selfassessment heeft uitgevoerd teneinde de risico’s en kwetsbaarheden op het gebied van onder andere witwassen en anti-terrorismefinanciering, in kaart te brengen. De NRA is voor ons land een belangrijke tool om de risico’s van ons land te identificeren, te begrijpen en beoordelen. Het is zeer belangrijk voor de sector, dat deze aanbevelingen worden gevalideerd.

De informatie die afkomstig is uit de voorlopige bevindingen kan naar verluidt, ernstige consequenties hebben voor het hele land.

De aanbevelingen die er tot nu toe per subsector zijn gegeven, hebben de kwetsbare punten in kaart gebracht en zij moeten nu inspelen op die kwetsbaarheden die nadelige gevolgen kunnen hebben wanneer de controle wordt gedaan door de CFATF.

https://dagbladdewest.com/2020/11/14/witwassen-groot-risico-bij-cambios/

Collectief van CLO-lidbonden kondigt actie aan

Het Collectief CLO-lidbonden vandaag tijdens de persconferentie. Foto: Suriname Herald

“Indien de brandstofprijs de komende week niet wordt teruggedraaid zullen we op straat gaan. De regering mag dat weten”. Dit heeft het Collectief van CLO-lidbonden vanmorgen tijdens een persconferentie medegedeeld.

“De regering zegt, dat wij partners zijn maar we worden niet gekend bij het nemen van besluiten. De regering heeft ons nooit uitgenodigd voor een gesprek om te praten over de verhoging. Deze prijsverhoging is ongepland. Ze zijn niet met ons in conclaaf gegaan over de brandstofprijsverhogingen,” zegt Eugenéne Daniel, lid van het Collectief van CLO-lidbonden.

Het zijn ambtenaren die naar het werk moeten met de bus en de bustarieven zijn verhoogd en nu ook nog deze brandstofprijsverhoging, laat Daniel optekenen. “Het is te zwaar voor de ambtenaren. De mensen moeten twee tot vier bussen betalen per dag en dat zal veel kosten. De mensen komen al niet uit met de salarissen en met ook nog een brandstofprijsverhoging zullen ze de mensen dieper in de kosten jagen. Laten we gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De verhogingen treffen ons allemaal. Regering if yh draai eng terug, komt u in de problemen,” voeren de vakbondsleiders aan.

Ook de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zal deze actie ondersteunen. De komende week zullen de bonden zich hergroeperen. Verwacht wordt dat al de vakcentrales de actie zullen ondersteunen.

Secretaris-generaal van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO)
Michael Miskin zegt, dat er afspraken zijn gemaakt met de regering dat uiterlijk 16 september het pakket aan maatregelen zou worden gestuurd naar de vakcentrales en naar de Sociaal Economische Raad (SER) wat tot nu toe niet het geval is.

De vakcentrales en de SER zouden zich buigen over het pakket aan maatregelen en adviezen uitbrengen. “We hebben het pakket nog niet gezien wat zelf door de regering was aangeboden. Als je iets aanbiedt moet je je daaraan houden”, merkt Miskin op.

De vakbondsleiders geven verder aan dat het niet alleen om de verhoging van de bustarieven en brandstofprijs gaat, maar het gaat om meerdere emolumenten.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/09/23/collectief-van-clo-lidbonden-kondigt-actie-aan/

‘POLITIE EN DOUANE WAARSCHIJNLIJK COMPLEET CORRUPT’

“Het politiekorps en de douane zijn waarschijnlijk compleet corrupt”, zei Jennifer van Dijk-Silos afgelopen woensdag tijdens een lezing van de Kenniskring over het belang van een National Risk Assesment voor Suriname. Volgens haar deugt het immigratiebeleid in ons land helemaal niet, gezien het aantal illegalen in ons land en hebben drugs, illegaal goud, zwart geld en corruptie, vrij spel. Ook bij de douane is er volgens haar sprake van chaos. Dit zijn volgens Van Dijk-Silos risicofactoren die ervoor zullen zorgen dat Suriname op de zwarte lijst komt indien ze niet tijdig aangepakt worden.
Van Dijk-Silos is voorzitter van het Project Management Team (PMT), dat samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), informatie gaat verzamelen uit de publieke en private sector voor het opstellen van een Nationaal Risk Assesment rapport.

De grootste focus hierbij moet liggen op de risico’s van het witwassen van gelden. Volgens Van Dijk-Silos is het goed om te beseffen in wat voor gevaarlijke situatie Suriname nu is, waarbij er rekening moet worden gehouden met zaken van buitenaf, zoals cocaïnesmokkel. Daarnaast is belastingontduiking een groot probleem.
Het immigratiebeleid is volgens Van Dijk-Silos, aan herziening toe: “Zelf ons immigratiebeleid is een groot risico, omdat als 10 procent van jouw bevolking illegaal is, je een ander beleid moet opzetten, want het oude deugt dan niet.’’ Ze gaf verder aan dat de casino’s helemaal niet reageren op het NRA-proces, terwijl ook van hen medewerking wordt verwacht. ‘’Daar zit er gevaar.’’
Het korps en de douane zijn volgens haar beide corrupt, dit zegt Van Dijk-Silos naar aanleiding van de drugs die op de haven waren onderschept, maar na drie dagen verdwenen waren. ‘’De verdachte is nooit aangehouden’’, zegt zij. Natinder Oemrawsingh werd doodgeschoten, hierover zegt Van Dijk-Silos: ‘’Hij werd gehoord als getuige en niet als verdachte, en wordt na twee dagen geliquideerd.“ Dit maakt volgens haar dat de drugsgelden een positieve invloed hebben op onze money laundring.

https://dagbladdewest.com/2019/08/08/politie-en-douane-waarschijnlijk-compleet-corrupt/

Van Dijk-Silos kraakt harde noten over risico's NRA

07 Aug 2019, 12:42

foto
 Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team van de NRA. Zij gaat in op de risico’s. (Foto: René Gompers) 


 
Het politiekorps is “waarschijnlijk compleet corrupt”. Bij de douane en delen van de goudsector, is het ook geen zuivere koffie. Het immigratiebeleid deugt niet gelet op het aantal illegalen in het land. Drugs, illegaal goud, zwart geld en corruptie hebben vrij spel. Dit zijn enkele van de risico factoren die Jennifer van Dijk-Silos opsomt die Suriname gegarandeerd op een ‘black list’ kan doen belanden, als er niets tegen gedaan wordt. 
 
Van Dijk-Silos is voorzitter van het Project Managemant Team (PMT), dat samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) informatie gaat verzamelen uit de publieke en private sector voor het opstellen van een National Risk Assesment (NRA) rapport. De NRA is een proces waarbij de activiteiten van witwassen of financieren van terrorisme in kaart worden gebracht. Ook wordt vastgelegd wat voor maatregelen het land treft tegen deze activiteiten. Het land kan ‘geblacklist’ worden als het rapport negatief wordt beoordeeld. Van Dijk-Silos heeft geparticipeerd in de discussieavond van de Kenniskring die als onderwerp had “Het belang van een Nationale Risk Assessement voor Suriname!” 
 
Over de uitdagingen waarvoor de PMT komt te staan, heeft Van Dijk-Silos geen doekjes omgewonden. “Het is goed om te beseffen in wat voor gevaarlijke situatie we zijn,” merkt ze op. “Onze externe risico’s zijn cocaïne, illegaal goud, corruptie, zwart geld op basis van belastingontduiking,” haalt zij aan. “Goud opkoop, het is afschuwelijk als je ziet wat die risk is. Ons immigratiebeleid is ook een risk. Als 10 procent van je bevolking illegaal is moet je een ander immigratiebeleid opzetten want dan werkt het niet. Dan werk je ook in de hand de garimpeiros, illegaal goud dat opgekocht wordt door winkels waar men illegaal geld kan overmaken en niet via de banken waar het legaal is.” 
 
De PMT-voorzitter deelt mee dat casino’s niet eens reageren op het NRA-proces. Met de cambio’s lukt het aardig, voegt ze eraan toe. “Maar onderschat de risico’s niet die we in dit land hebben ten aanzien van money laundering. Als we het niet herkennen, als we het niet erkennen en accepteren, én niets tegen doen met maatregelen, dan zijn we definitely geblacklist,” waarschuwt Van Dijk-Silos. “Het gaat erop aankomen dat het PMT het best wel moeilijk gaat krijgen,” merkt ze op.
 
De douane en het politiekorps zijn corrupt, vervolgt Van Dijk-Silos. “Ik bedoel ‘soft information’ dat ze corrupt zijn, harde informatie in de case van Nitinder Oemrawsingh die doodgeschoten is in Guyana. Zijn cocaïne wordt gepakt op de haven door douane. Politie komt. Cocaïne verdwijnt na drie dagen. Politie houdt hem niet aan als verdachte maar hoort hem als getuige. De eigenaar van de lading wordt gehoord als getuige en niet opgebracht voor verhoor als verdachte en is twee dagen later geliquideerd. Likelihood, waarschijnlijkheid dat het korps compleet corrupt is.
En wat doet het met ons land? Het maakt dat die drugsgelden positieve invloed hebben op money laundering,” stelt Van Dijk-Silos. “Hopelijk ook niet op terrorism financing. Ik breng het een beetje hard omdat men de hele avond naar de banken en verzekeringsmaatschappijen kijkt, in plaats van het probleem dat deze NRA brengt. We hebben echt jullie allemaal nodig.” 
 
De inleider van de discussieavond is Robert van Trikt, governor van de Centrale Bank van Suriname. Het panel bestond uit voorzitter Eblein Frangie van de Surinaamse Bankiers Vereniging, Armand Achaibersing van de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen en Remy Bhailal, van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname. Deze financiële instellingen hebben hun zaken wel op orde en bestrijden de risico’s al, is er aangegeven. 
 
René Gompers

Containers met drugs waren al door douane Suriname gescreend en verzegeld

9 januari 2019

Suriname in de ban van grote drugsvangst op haven
Archieffoto – Politieagenten bewaken drugs die in januari 2019 op de haven in Suriname werden aangetroffen.
 

PARAMARIBO, 9 jan – De gisteren onderschepte containers, waarin drugs tussen rijst verstopt was, waren al door de douane in Suriname gescreend en verzegeld. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag. Het gaat om acht containers die al klaar stonden om via Guadeloupe naar Frankrijk verscheept te worden, toen de cocaïne ontdekt werd door de Port Control Unit.

 

Volgens Starnieuws zijn tot nu toe twee containers onderzocht. Vandaag zal doorgegaan worden met het onderzoek van de overige containers. Pas dan kan de politie in Suriname met een officiële verklaring naar buiten komen. Tot nu toe is zeker 2.300 kilo cocaïne aangetroffen tussen de rijst, die afkomstig is van Nivash rijstpellerij. Diverse eenheden van het Korps Politie Suriname zijn betrokken bij het grootschalige onderzoek na de drugsvangst.

Intussen is ondernemer Nitender Oemrawsingh van Nivash rijst gisteren aangehouden door een arrestatieteam in Nickerie. Een ander rijstbedrijf uit Nickerie, waarvan de containers zijn, is eveneens in beeld gebracht. Ook is een inklaarder aangehouden en is het duidelijk dat veel meer personen betrokken zijn bij deze zaak die vandaag ook veel aandacht kreeg in de Nederlandse media.

Een ingewijde in drugsonderzoeken zegt tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd dat, gelet op de omvang van de partij in beslag genomen coke, een grote en goed georganiseerde criminele bende hierachter moet zitten. Het kunnen er meerdere bendes zijn die samenwerken. Ook wordt niet uitgesloten dat douaneambtenaren bij de zaak betrokken zijn, daar de drugs zijn aangetroffen in containers die reeds verzegeld waren.

https://www.waterkant.net/suriname/2019/01/09/containers-met-drugs-waren-al-door-douane-suriname-gescreend-en-verzegeld/

KOMST DEA-VESTIGING IN SURINAME ONDUIDELIJK

“Ik heb vernomen dat er de afgelopen tijden gesprekken zijn gevoerd om weer een DEA- vestiging in Suriname te krijgen, maar er is nog geen besluit genomen”, woorden van  VHP-parlementariër Chan Santokhi tevens ex-minister van Justitie en Politie (JusPol). De Drug Enforcement Administration (DEA) vertrok volgens Santokhi uit Suriname toen er een nieuwe regering kwam, waarna bleek dat er niet voldoende vertrouwensbasis was met deze regering om de samenwerking voort te zetten. Santokhi geeft aan dat in de tijden toen het drugsbestrijdingsorgaan gevestigd was in Suriname, er met de toenmalige regering een krachtige samenwerking was ontstaan. Samen waren zij erin geslaagd om tal van criminele netwerken te ontmantelen en grote hoeveelheden drugs in beslag te nemen. Santhokhi verwijst naar 2010, toen hij gekozen werd tot voorzitter van de Inter-American Drug Abuse Control Commission (Cicad). In die periode heeft hij samen met de DEA gerealiseerd dat drugsbestrijding op grote schaal plaatsvond, waardoor Suriname als een voorbeeld werd gezien voor de overige landen in het Caraïbisch gebied.

Echter kwam aan deze krachtige samenwerking een einde bij de aanhouding van de zoon van de huidige president. “De president zei op een persconferentie dat hij achter een ieder zou gaan die iets te maken heeft met de aanhouding van zijn zoon”, benadrukt de ex-minister van JusPol. Hij verklaart dat de uitspraak van de president gezien werd als intimidatie door DEA en hierdoor was ook het vertrouwen geschaad. Op basis hiervan zegt Santhoki dat de DEA uit Suriname is vertrokken. De DEA heeft daarna een kantoor gevestigd in Guyana. “Nu worden de drugszaken in Guyana beter aangepakt en heeft de DEA een betere samenwerking met de regering daar”, aldus de parlementariër.

Santokhi is van mening dat de drugshandel sinds het vertrek van DEA ergere vormen begint aan te nemen. Hij haalt aan dat Suriname gebruikt wordt om vooral drugs naar andere landen te transporten. Daarom hoopt de voormalige JusPol-minister dat er weer een DEA-vestiging komt in Suriname en dat zij de ruimte krijgt om een goede samenwerking op gang te brengen met de regering.

door Richelle Mac-Nack

https://dagbladdewest.com/2017/05/31/komst-dea-vestiging-suriname-onduidelijk/

DEA nog actief in Suriname

24 Sep 2013, 00:00

foto
De Drugs Enforcement Administration (DEA) is niet uit Suriname vertrokken, na de arrestatie van Dino Bouterse in Panama. “DEA is nog altijd in Suriname aanwezig en is onderdeel van de missie van de ambassade”, zegt Virgina Elliot, Public Affairs Officer van de ambassade van de Verenigde Staten in Paramaribo, aan Starnieuws.

Na de arrestatie van Dino op 29 augustus ontstond de indruk dat de DEA-agenten waren vertrokken. Elliot ontkent dat. Zij zegt geen nadere details te kunnen geven over waar de agenten zich nu bevinden. “Als de agenten niet in Suriname zijn op dit moment is het omdat zij voor hun werk afwezig zijn”, zegt Elliot. Zij kan ook niet aangeven op welke missie de DEA-agenten zijn en of dat verband houdt met het onderzoek en de voorgeleiding van Edmund Muntslag die aangehouden is op Trinidad en Tobago. Hij wordt donderdag voorgeleid en wordt door de Amerikaanse justitie ervan beschuldigd samen met Dino gepoogd te hebben cocaïne naar de VS te smokkelen. Dan zal worden bepaald of Muntslag uitgeleverd wordt aan de VS.

Elliot benadrukt dat de overeenkomst tussen de DEA en de Surinaamse overheid nog altijd van kracht is. Sinds juli 2006 zijn twee DEA-agenten permanent vertegenwoordigd in Suriname. Deze Amerikaanse justitiële dienst houdt zich bezig met de bestrijding van criminele activiteiten die te maken hebben met drugs- en wapenhandel. De agenten hebben officieel geen bevoegdheid om Surinaamse staatsburgers te arresteren. Dit kan alleen gebeuren met medewerking van de Surinaamse autoriteiten.

Hoe Boerenveen geofferd werd

Van de hoed en de rand.

Of: Hoe Boerenveen geofferd werd

Gepubliceerd in Ultimatum, voorjaar 1994


Een luitenant van Bouterse wordt door Amerikaanse undercover- agenten in de val gelokt en veroordeeld voor het aanbieden van faciliteiten voor drugssmokkel. De hele aktie heeft veel weg van een DEA-operatie opgezet om de Surinaamse legerleiding te associeren met cocaïne-handel. Het initiatief hiervoor was afkomstig uit Nederland, via de infiltrant Dirk Stotijn die werkt voor de CRI en de DEA. Officeel heeft de CRI de man van de zaak afgehaald meteen toen bleek dat de Surinaamse legerleiding in het spel was. De informant liep op eigen initiatief over naar de DEA, die de operatie doorzette.
De afgelopen week is gebleken dat de CRI in ieder geval altijd van de voortgang op de hoogte is gehouden door op de Amerikaanse Ambassade gestationeerde DEA-ers. De betrokken ministers werden nooit ingelicht.
Buro Jansen & Janssen dook in de archieven om de rol van Dirk Stotijn tijdens het Boerenveen-proces te analyseren. De vraag dringt zich op of de CRI met het officieel terugtrekken van de informant, niet juist de weg vrijmaakte voor een DEA- operatie tegen Bouterse.

1.

“Het is een te heikele zaak in verband met de mogelijke betrokkenheid van de Surinaamse legerleiding.” De CRI weigert verder kommentaar te leveren op de arrestatie van luitenant Etienne Boereveen, de rechterhand van Bouterse.
In maart 1986 werd Boerenveen door agenten van de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency (DEA) gearresteerd op verdenking handel in cocaïne. Hij had samen met C. Heymans en zijn zoon met undercover-agenten gesprekken gevoerd over faciliteiten voor drugssmokkelaars in Suriname. Hoofdrol in deze undercover-aktie speelde de Nederlandse informant Dick Stotijn.
De houding van de CRI is niet zo vreemd. Nog maar kort daarvoor deelden de ministers Schoo en Van den Broek de Kamer mee dat het er op leek dat het allemaal wat beter ging in Suriname onder leiding van de militairen. Mocht blijken dat Boerenveen inderdaad schuldig is kan dat gevolgen hebben voor de dialoog die na de grote verzoening in Suriname aarzelend op gang kwam. De hervatting van de ontwikkelingshulp staat op het spel.
De openbaar aanklager in Miami, officier van justitie Norris denkt dat hij genoeg bewijzen heeft tegen Boerenveen, op drie strafbare feiten: internationaal reizen met het oogmerk om illegale aktiviteiten te verrichten, samenzwering om dat te doen en samenzwering om cocaïne in te voeren in de Verenigde Staten.
De toon wordt gezet.
“Een straf van dertig jaar is mogelijk,” zegt een woordvoerder van de rechtbank in Miami “Zeker nu de Amrikaanse overheid de oorlog heeft verklaard aan iedereen die ook maar iets van doen heeft met drugshandel, hangt het drietal een aanzienlijke straf boven het hoofd.”
Al bij voorbaat wordt een grote rol toegedicht aan de rol van de mysterieuze Nederlandse informant, Dirk Jan Stotijn. In de weken voor het proces lijkt hij onvindbaar.
Ondergedoken, omdat door een fout van de Amerikaanse justitie zijn identiteit bekend is geworden. Zijn huis in Bathem wordt in augustus leeggehaald, de inboedel weggevoerd in afgeplakte vrachtauto’s. Intussen stellen de advokaten van Boerenveen alles in het werk hem te vinden. Het gerucht gaat dat hij in 1984 bijna 80.000 dollar van twee in Nederland opererende agenten van de Federal Drugs Administration ontvangen heeft om Boerenveen en zijn medewerkers te verleiden tot de opbouw van een drugslijn tussen Suriname en de VS. De Amerikaanse autoriteiten op hun beurt dachten dat hij door de Nederlandse Justitie werd vastgehouden, maar dat bleek niet het geval.
Als het proces op 18 september 1986 begint, blijkt dat Stotijn al sinds enkele weken in Miami is en in opdracht van officier van Justitie Norris van de buitenwereld wordt afgeschermd. De advokaten van Boerenveen hebben alleen bij aankomst van Stotijn de kans gehad kort met hem te spreken.
De verwachtingen zijn hooggespannen. Na de eerste procesdag schrijft de NRC op 11 september: “Norris maakte duidelijk dat de hele affaire in gang is gezet door toedoen van de Nederlander Stotijn, “een informant van de Nederlandse narcoticabrigade” en de in Den Haag gestationeerde Amerikaanse politieman Dale Laverty.” Het is met name deze Dick Stotijn die tijdens het proces voor de rekonstruktie van de gebeurtenissen in maart en de onderhandelingen voorafgaand aan de aanhouding van het drietal moet zorgen.
In de loop van de week wordt het echter steeds onwaarschijnlijker dat de Nederlander als ‘kroongetuige’ zal verschijnen.
De advokaten beweren dat een eventueel optreden van Stotijn afhankelijk is van toestemming van het Amerikaanse OM. Wat door Norris krachtig wordt ontkend: “Ze zouden hem best kunnen oproepen, maar zijn kennelijk tot de konklusie gekomen dat dat niet erg verstandig is.”
Daarna ziet ook de Officier van Justitie er plotseling van af Stotijn te horen, ondanks alle moeite die het gekost heeft de man naar Miami te krijgen.
Uiteindelijk dienen slechts de video-banden van de ontmoetingen tussen Boerenveen en de DEA-agenten als bewijs. Het hele proces gaat uit als nachtkaars. Boereveen krijgt 12 jaar, Heymans acht en diens zoon komt eraf met de minimumstraf van 1 jaar en 1 dag.

Pas vijf jaar na het proces duikt de zaak in de zomer van 1991 ineens weer op.
Na een reeks van uit Amerikaanse bronnen afkomstige onthullingen over mogelijke drugshandel van Bouterse opent het NRC-Handelsblad op 31 augustus met het nieuws dat de CRI zich destijds genoodzaakt voelde de Boerenveen-operatie vroegtijdig af te breken omdat ze ‘politiek te gevoelig’ werd geacht.
CRI-rapporten hierover zouden destijds in zeer kleine kring zijn verspreid, maar zijn wel degelijk direkt doorgestuurd naar Justitie. Als ze daar niet zijn aangekomen betekent dat er op het departement èn bij de CRI stukken zijn kwijtgeraakt. Justitie is dus al in 1985 ingelicht over betrokkenheid van het Surinaamse leger bij cocaïne-handel.
Korthals Altes verklaart desgevraagd destijds nooits iets over een dergelijke operatie vernomen te hebben.

De NRC zoekt bij deze gelegenheid de toenmalige Officier van Justitie Norris nog eens op. Om hem schaterend te laten vertellen hoeveel moeite het had gekost de verklaringen van Boerenveen op de band te krijgen. De man fluisterde steeds, bij de tweede opname bleek de microfoon alleen de overheersende rap-muziek uit de radio te hebben geregistreerd, de derde keer is Boerenveen op een boot zo geposteerd dat hij wel rechtstreeks in de verborgen microfoon mòest spreken. Deze ontboezeming maakt het bewijsmateriaal waarop Boerenveen destijds veroordeeld is er niet betrouwbaarder op.
Los daarvan is Norris niet te spreken over de manier waarop de Nederlande justitie omgesprongen is met de informant die had geholpen de hele zaak op touw te zetten. Stotijn is in de steek gelaten, hij heeft volgens Norris absoluut niet de bescherming gekregen die in dit geval noodzakelijk was geweest. Stotijn verblijft sinds het Boerenveen-proces op verschillende onderduikadressen. Zijn kapitale verbouwde huis in Bathmen werd door de bank geveild, omdat hij vanwege zijn afwezigheid zijn zakelijke financiële verplichtingen niet na kon komen.
Deze beschuldigingen aan het adres van de Nederlandse justitie suggereren op z’n minst meer betrokkenheid van Nederland dan tot nu toch wordt toegegeven.
Saillant detail is dat Nederland er nog altijd vanuit gaat dat het een fout van de Amerikaanse justitie die er toe leidde dat de identiteit van de informant bekend werd. Stotijn hoorde jaren niets van de CRI, pas na de NRC-artikelen over cocaïne- handel en Suriname nam de dienst kontakt op. De informant is nu -volgens diezelfde krant- naar eigen zeggen “hemel op aarde beloofd” als hij zijn mond maar houdt.

Minister Hirsch Ballin, die zich vorige week naar aanleiding van deze onthulling moest verantwoorden over de betrokkenheid van de CRI, probeert krampachtig vol te houden dat er geen verband is tussen het Nederlandse en het Amerikaanse onderdeel van de DEA-operatie.
De CRI zegt dat Stotijn onmiddelijk van de zaak is afgehaald toen het er op leek dat de surinaamse legerleiding met cocane-handel te maken zou kunnen hebben. De teleurgestelde informant liep op eigen initiatief over naar de DEA om de operatie voort te zetten. Vanaf dat had de CRI er niets meer mee te maken. Zegt hij.
Afgelopen zomer bleek dat de toenmalige en ook de huidige minister nooit op de hoogte zijn gebracht. En daarin is nog niet veel veranderd.
Want ondanks het feit dat Hirsch Ballin zijn brief aan de Kamer afsluit met de ferme uitspraak dat heden ten dage informatie over de operatie Boerenveen zeker zouden zijn besproken tussen hem en zijn departement, moet hij al een dag na het Kamerdebat toegeven dat Stotijn nog in 1988, vier jaar nadat de aktie was afgebroken, f 10.000,- heeft ontvangen van de CRI.

2.

Het wordt steeds duidelijker dat de CRI betrokken is geweest bij een DEA-aktie. Naar het zich laat aanzien een typische geheime dienst-operatie met als doel het verdachtmaken van Bouterse.
Twee vliegen in een klap: een waarschuwing aan de smokkelaars die hun oog op Suriname hadden laten vallen en een een boodschap aan Bouterse dat hij zich rustig moet houden.
De DEA benadrukt bij verschillende gelegendheden dat Suriname bij die dienst nooit eerder in een drugszaak betrokken was geweest. Special Agent Yout: Het ging in deze zaak niet om het onschadelijk maken van een bestaande smokkellijn, maar alleen om er achter te komen of zo’n lijn via Suriname zou kunnen lopen. Vanwege verhoogde kontrole op andere routes was de produktie van coca‹ne zich in die tijd zo aan het verplaatsen, dat Suriname een ideale overslagplaats zou kunnen worden. Met een volle tank opstijgen vanuit Paramaribo geeft de mogelijkheid het beter beveiligde Miami voorbij te vliegen, verder het binnenland in.
Wellicht dat via deze operatie een door de geheime dienst gekontroleerde drugslijn is opgezet.

Suriname is een mooi voorbeeld van de stelling van de Amerikaanse kritikus Chomsky dat de Amerikaanse War on Drugs niets anders is dan méér van hetzelfde: het kreeëren van een vijandbeeld als exkuus voor druk op onwelgevallige regimes en overmatige bemoeienis in binnenlandse aangelegenheden.
Aanvankelijk was Bouterse een ‘commie’, een militaire diktator met verdachte sympath1ën voor Lybië en een warme gevoelens voor Cuba. Plannen van CIA-direkteur Casey voor een coup met behulp van huurlingen werden in 1983 tegengehouden door de Amerikaanse Senaat; enkele maanden later werd Grenada binnengevallen. Bouterse begreep de boodschap en zette onmiddelijk al zijn Cuba-adviseurs het land uit en verbrak alle banden (Kommentaar van Cuba: Van alle mogelijke reakties op de inval in Grenada is dit wel de origineelste).
Nauwelijks een half jaar daarna begonnen de Amerikanen, samen met de Nederlanders met het drugs-scenario: medio 1984 legt Stotijn zijn eerste kontakten.

In dit licht is het niet meer dan logisch dat de ‘kroongetuige’ niet is gehoord tijdens het proces in Miami. Boerenveen’s advokaten hadden gedacht met Stotijn’s verklaring de DEA in diskrediet te brengen. Toen bleek dat hij geen onthullingen over uitlokking wou doen, maar met zijn verhaal alleen de lezing van het Openbaar Ministerie zou bevestigen, verloor de verdediging interesse in hem.
Zo werd het voor de Officier van Justitie wel erg makkelijk. De opsporingsinstanties, het OM incluis hebben er natuurlijk helemaal geen belang bij als een onkontroleerbare informant een boekje open gaat doen over de werkwijze van de verschillende diesnten. Met het besluit Stotijn toch niet op te roepen, werd vooralsnog voorkomen dat het geheim van de Nederlandse samenwerking met Amerikaanse inlichtingendiensten onthuld werd.
De CRI begreep maar al te goed dat betrokkenheid van Nederland bij zo’n aktie beter niet bekend kon worden. Voor het eerst sinds de Decembermoorden in 1982 werden weer voorzichtig kontakten gelegd na de grote verzoening in 1985.
Daarnaast was de diskussie over uitlokking en pseudo-koop in Nederland op dat moment nog niet zover gevorderd, dat dit soort akties toelaatbaar werden geacht. Laat staan dat Nederlandse agenten of hun informanten zich met zo’n opdracht op buitenlands grondgebied zouden mogen begeven. Sinds wegens de Decembermoorden het rechtshulpverdrag met Suriname opgeschort is, mag er officieel niet eens informatie uitgewisseld worden.

3.

Zo bezien is het eigenlijk al vreemd dat de CRI überhaupt bereid is het risiko te nemen de vingers aan Suriname te branden.
Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat Hirsch Ballin de Kamer naar eer en geweten heeft voorgelicht. Het loont de moeite eens heel precies na te lezen wat de minister over deze aktie te melden heeft.
“Op 20 juli 1984 deelt de bron mee dat hem uit Colombiaanse kring is bericht dat men van plan is om in België Duitsland en Nederland voorraden coca‹ne op te bouwen. De bron was verzocht daartoe naar Aruba te reizen teneinde één en ander met de Colombiaanse organisatie te bespreken.” Met dàt doel, kontakt leggen met Colombianen, vertrekt ‘de bron’, Dirk Stotijn op 11 november naar Aruba.
De CRI heeft niemand ter beschikking om hem te begeleiden en schakelt vlak vantevoren, op 7 november de op Curaçao gestationeerde CRI-liason in. Na twee weken vanuit het hetzelfde hotel op Aruba geopereerd te hebben, zendt deze liaison vanaf Curaçaoop 25 november twee berichten aan de CRI in Den Haag. De minister:
“Naast allerlei zaken met betrekking tot cocaïne-handel door diverse personen, komt uit het bericht naar voren dat de criminele organisatie de bron probeert te bewegen mee te gaan naar Suriname teneinde hem in contact te brengen met, een tot dan -politieel- onbekende, Boerenveen. Deze zou namens Bouterse contacten onderhouden in verband met het opzetten van een cocane-lijn, waarbij er sprake van is dat de geldstromen via Miami moeten lopen. Boerenveen heeft éé‚nmaal telefonisch contact met de bron opgenomen.”
Boerenveen blijkt ook op de Ambassade in Paramaribo onbekend, het bericht met zijn persoonsbeschrijving en zijn relatie tot bevelhebber Bouterse moeten van Buitenlandse Zaken in Nederland komen.
In het tweede bericht meldt de liaison dat er op Aruba agenten van de DEA en het BKA zijn, die druk op Stotijn uitoefenen om de contacten met de Nederlandse overheid te verbreken en voor hen te gaan werken.

Deze berichten zijn bij de CRI aanleiding tot onmiddelijk overleg op het allerhoogste nivo. Nog dezelfde dag wordt beslotende operatie direct te staken.
De minister geeft daarvoor in zijn brief een aantal redenen op, waarvan de meest voordehandliggende inmiddels bekend zijn: omdat het van zo’n afstand niet mogelijk zou zijn de operatie goed te sturen; vanwege aantoonbare fysieke tekorten en gebrek aan ervaring op dit gebied in dit delicate veld en vanwege de uitdrukkelijke ongewenstheid om de bron (Stotijn) naar Suriname te laten gaan.
Een andere vakergenoemd argument is tot nu toe misschien verkeerd geïnterpreteerd:
“het ontstaan van twijfel bij de rol van de bron nu bleek dat deze met diverse instanties tegelijkertijd contacten onderhield en het ‘zwaartepunt’ zich meer naar de Verenigde Staten leek te verschuiven.”
De schrik zit hem hier niet in het feit dat Stotijn innige kontakten onderhield met andere diensten. Hirsch Ballin legt immers een paar bladzijdes eerder zelf uit hoe de informant op initiatief van de CRI, mèt toestemming van het OM, rechtstreeks in kontakt wordt gebracht met het Duitse Bundes Kriminalambt. De operaties die daarop volgen worden in de brief omschreven als buitengewoon suksesvol, ze leiden tot diverse aanhoudingen en de inbeslagname van totaal enkele honderden kilo’s cocaïne. Wat de Minister hier feitelijk schrijft is dat de CRI zich op dat moment realiseert dat ze via haar infiltrant meespeelt in een DEA-operatie. Waarvan -volgende punt in de brief- de politieke implikaties inderdaad niet te overzien zijn, helemaal als het om het blootleggen van drugslijnen vanuit Suriname gaat.

4.

De implicaties van het punt dat de Minister tot slot aanvoert in zijn brief zijn nog nauwelijks ter sprake gekomen, alhoewel er genoeg aanleiding is voor spekulaties: Stotijn dringt er bij de CRI-liaison op aan dat deze meegaat naar afspraken met Colombianen en Surinamers. “De liaison oordeelt dit als ongewenst, daar dit politiële infiltratie inhoudt.”
Als het inderdaad zo is, dat de CRI er pas in een zo laat stadium achterkwam dat de infiltrant het aanlegde met de rechterhand van Bouterse, dan zal er gezien de onoverzichtelijkheid van deze nieuwe situatie zeker rekening gehouden zijn met de mogelijkheid dat de legerleider de agenten een poets wou bakken. Met het ontmaskeren van een Nederlandse geheime operatie op Surinaams grondgebied had Bouterse flink punten kunnen skoren. Dat kan een deel van de paniek op de burelen aan de Raamweg verklaren.

Deze optie is niet zo onwaarschijnlijk, als we een van de andere hoofdrolspelers wat nader onder de loupe nemen. “De manier waarop alles begon; dat Dick Stotijn me vroeg of ik goede kontakten had met de mensen van de regering, weet je dat nog?” Aan het woord is Heymans sr. in een op de video vastgelegd gesprek met Kenneth Peterson, naar later bleek een agent van de DEA.
Sylvion Heymans wordt omschreven als een louche surinaamse zakenman, die niet voor niks in Colombia is gaan wonen. H¡j is degene die in 1984 in eerste instantie Stotijn benaderd met het verzoek kontakten te leggen in de drugswereld in Europa en de Verenigde Staten. De Colombianen willen voorraden aanleggen in o.a. Nederland en Duitsland. In een later stadium belt Stotijn hem op met de vraag of hij goede kontakten heeft in de Surinaamse regering, wanneer dit precies gebeurt is niet bekend. Vaststaat dat de CRI zich te pletter schrikt als blijkt dat Heymans niet alleen kontakten heeft met de Colombiaanse drugsmafia, maar ook met de Surinaamse top.
Stotijn wordt door de Nederlandse drugsbestrijders van de zaak afgehaald, maar samen met de DEA wordt de zaak doorgezet. Op het proces werd een band afgedraaid van een telefoongesprek dat een jaar later werd gevoerd -niet zonder gevoel voor pathetiek op 25 februari- tussen de Amerikaanse agent Peterson in de rol van potentiële klant en Heymans in de rol van drugshandelaar. Heymans antwoordt dat hij geen cocaïne meer kan leveren, maar hij biedt wel het gebruik van Surinaamse lucht- en zeehavens aan voor smokkeldoeleinden. Al in dit stadium legt Heymans er veel nadruk op dat dit gebeurt met medeweten van de hoogste kringen, “van de top, van de leider van het land, de leider van de revolutie.” Uit de video-banden die van latere ontmoetingen gemaakt zijn blijkt dat het vooral Heymans is die de onderhandelingen voert en dat hij voortdurend herhaalt dat de Surinaamse leiding overal vanaf weet en dat het geld van de drugsdeal bedoelt is voor het in ernstige moeilijkhedenverkerende land. Terugkerend thema is: Boerenveen en Bouterse zijn twee handen op een buik.
Heymans had zelfs zijn zoon meegenomen naar Miami, administratief direkteur bij de SLM, die al die kontakten geregeld zou hebben.

In beschouwingen rond het proces is verbazing te horen over de naïviteit waarmee de drie nieuwbakken Surinaamse coke-dealers in de DEA-val gelopen zijn. De vraag dringt zich op of hier dubbelspel wordt gespeeld.
Er is vantevoren zoveel telefonisch onderhandeld over details en miljoenen dat de eerste de beste Miami Vice-kijker op zijn vingers na kon tellen dat het mis zou gaan. Of werden deze gesprekken alleen maar gevoerd om er opnames van te kunnen maken, die later als bewijsmateriaal kunnen dienen? Zelfs de definitieve afspraak om met Boerenveen naar Miami te komen staat op de band.
Tijdens dat laatste telefoontje legt Heymans aan Peterson uit dat hij eerst met hem alleen wil spreken zodat ze later de indruk kunnen wekken oude vrienden te zijn. Hij heeft namelijk de Surinaamse legerleiding wijs gemaakt dat hij Peterson al jaren kent en in kan staan voor zijn betrouwbaarheid. Het NRC- Handelblad registreerde destijds: “Tijdens het horen van de passage waarin de zakenman dit uiteenzet, verscheen gisteren zelfs op het doorgaans effen gelaat van Etienne Boerenveen even een gekwelde uitdrukking.”

Bang om de vingers te branden trok de CRI trok op het juiste moment officieel haar handen van deze operatie af. Daarmee pleit de CRI zich niet vrij, want juist op die manier werd de weg vrij gemaakt voor de CIA/DEA-operatie die Bouterse moest afschilderen als grote drugshandelaar. Wellicht heeft het hem op een idee gebracht.
De CRI wist van de hoed en de rand. Werd al die tijd op de hoogte gehouden door diezelfde special agent Dale Laverty van de Amerikaanse Ambassade, die samen met Stotijn de zaak aan het rollen bracht.
En de minister heeft het niet geweten, toen niet en nu niet. Die kijkt wel uit.

https://www.evel.nl/surboer.htm

DEA weet al lang van drugstransito Suriname

11/6/1991

WASHINGTON/DEN HAAG [ANP) — De Amerikaanse drugsbestrijdingsdlenst DEA weet „al geruime tijd” dat Suriname als doorvoerhaven van cocaïne naar de Verenigde Staten en Europa wordt gebruikt. Dit lieeft een woordvoerder van de DEA gisteren in Wasliington bekendgemaakt. Volgens Cornelius Douglierty is de DEA „bezorgd” over de berichten rond drugstransporten via Suriname.

Dougherty weigert te bevestigen dat de DEA onderzoek doet naar drugs-activiteiten in Suriname. De Washington Post maakte daar maandag melding van. Hij zegt dat de dienst nooit commentaar levert op zaken die in onderzoek zouden zijn. Een delegatie van de DEA was echter in juli in Suriname voor overleg met de autoriteiten en functionarissen van de Amerikaanse ambassade in Paramaribo.

De Surinaamse ambassadeur Wim Udenhout verklaarde gisteren in Washington dat elk onderzoek naar militaire betrokkenheid bij drugsactiviteiten „een delicate zaak” is. „Hoewel het gevoelig is, moeten alle beschikbare middelen worden gebruikt”, aldus Udenhout tegenover het radiostation Voice of America. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat de zaak moet worden aangepakt.

Waarom juist nu

Udenhout gaf eerder tegenover de Washington Post toe dat een „grootscheeps onderzoek” gewenst is naar beschuldigingen dat de Surinaamse legerleider Desi Bouterse en andere militairen nauw betrokken zijn bij de drugshandel.

De Surinaamse regering besteedt aandacht aan de inhoud van het bericht van de Washington Post. President en ministers vragen zich wel af waarom het bericht juist nu is gepubliceerd. Dit heeft president Ronald Venetiaan gisteren in Paramaribo laten weten. Het kabinet zelf had geen commentaar op de Amerikaanse-berichtgeving.

In een verklaring zegt het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, „bezorgd” te zijn over de rol van Suriname in illegale drugspraktijken. „We hebben in het verleden aanwijzingen gehad voor de betrokkenheid van het Surinaamse leger in de cocaïnehandel”.

https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,19911106:newsml_fe6e05188424ed45df1e51572ad3e4c5

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *