TERREUR EN DE BBB BEWEGING IN SURINAME.

Auteur: Angela Fernald.

Rechtse aanhangers van president Trump die in november circa 74 miljoen stemmen kreeg maar de presidentsverkiezingen verloor van Joe Biden die zeven miljoen meer kiezers achter zich kreeg.

De staat heeft zich niet voor het terrorisme karretje van Trump laten spannen. De zittende president heeft een opstand teweeg gebracht door een deel van de politie het vuile werk te laten doen bij het Capitool. Hekken werden wijd open gegooid voor de Trump aanhangers om zo het Capitool te kunnen bestormen.  De zittende macht heeft de staat niet achter zich weten te krijgen door middel van een coup. Het Amerikaanse leger diende de staat, de grondwet, het hoogste gezag in de Vs, dat boven elke president staat. 

Maar dezelfde zittende president Donald Trump, bewapende leger en politie tot de tanden als het ging om zwarte protesten tegen zijn regering. Dan werd de staat en de macht wreedaardig verdedigd. Dan waren het staatsvijanden, de BLM beweging. Maar de bestormers van het capitool waren geen staatsvijanden van Trump. Zij waren als schild ingezet als eventueel de pleuris zou uitbreken. trump misbruikte deze witte mensen op een gruwelijke manier. op een even gruwelijke manier liet hij zijn relschoppers in de kou, met zijn verklaring waarin hij hun geweldadige bestorming van het capitool  afkeurde.

Maar ook de democraten gebruikten de BLM beweging om  het rascisme van Trump te benadrukken. 

Hetzelfde rascisme probeert de BBB in Suriname te forceren. Door op te roepen op 9 jan2021 bij het monument van Kwakoe te demonstreren tegen de regering, mikt zij op de zwarte medebroeders. En inderdaad, meer dan 95% van de opkomst bestond uit de zwarte achterban van vooral de NDP. En terwijl de wereld haar afschuw uitsprak tegen de bestorming van het capitool en de DNA voorzitter zijn afkeuring hierover uitsprak, trachtte de groep demonstranten juist de aandacht van de wereld te trekken met een poging het parlement te bestormen. Een trieste groep ongediciplineerden bij elkaar. Het is een bewuste burgerlijke ongehoorzaamheid die door de ‘blaka buba” wordt toegepast om de regering te destabilisern en uit te lokken. Damaru, de artiest en Sybrano Pique de activist zijn bewust bezig met opruiende activiteiten. Damaru met illegale feesten en Pique met illegale demonstraties. Maar de kruik gaat net zolang te water tot ie barst.Wanneer er hard wordt opgetreden dan wordt de regering rascisme verweten. 

Waar de NDP protesteerders, provocateurs en uitlokkers van geweld geen rekening mee houden is dat de ABOP deel uit maakt van de regering en het ministerie van Justitie en politie bemand. De ABOP leider is in zwaar ongenade gevallen bij de NDP omdat Ronnie Brunswijk de NDP heeft afgeschud en met de regering Santhoki tot nu toe achter eenheid van leiderschap, eenheid van bestuur en beleid staat. De ABOP en de NDP staan dus tegenover elkaar. En wanneer de geest uit de ABOP fles is, dan zullen de rapen zuur zijn voor de NDP protesteerders en oproerkraaiers. 

Hardere aanpak deelnemers aan feesten

09/01/2021 16:04 – Ivan Cairo

Damaru koos eieren voor zijn geld en blies een party af.

Damaru koos eieren voor zijn geld en blies een party af. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Er zal onherroepelijk hard opgetreden worden tegen organisatoren en deelnemers van feesten, onder wie artiesten die bij deze evenementen optreden. Deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid zal niet langer worden getolereerd.

De autoriteiten zijn de afgelopen dagen geconfronteerd met videoboodschappen van artiesten en andersoortige oproepen via sociale media aan het publiek voor deelname aan privédansparty’s op “geheime” locaties. Zondag komt de parlementaire commissie ‘wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand Covid-19’ met een regeringsdelegatie bijeen om zich te buigen over voornoemde wet en eventuele verscherping van de handhavingsmaatregelen.

“Het is betreurenswaardig dat artiesten die eigenlijk een voorbeeldfiguur moeten zijn, een rolmodel moeten zijn, dergelijke activiteiten nog uitvoeren”, stelt minister Amar Ramadhin van Volksgezonheid in gesprek met de Ware Tijd. Juist zouden de artiesten de influencers moeten zijn om negatief te adviseren tegen het bijeenkomen van grote groepen mensen, voegt de bewindsman eraan toe.

Hij vindt de gang van zaken heel jammer en merkt op dat het artiesten zijn die zich recidiverend schuldig maken aan de ongewenste gedragingen. “Ik pleit voor het hardhandig aanpakken, omdat praten en voorlichten blijkbaar bij deze groep artiesten niet meer helpt”, aldus Ramadhin. Behalve de koppige artiesten zal ook hard worden opgetreden tegen anderen die de Covid-19-maatregelen die zijn vastgelegd bij presidentieel besluit overtreden. “Iedereen weet dat feesten zijn verboden conform het presidentieel besluit.”

Het vervelende van de zaak is, zegt de minister, dat de politie soms op de hoogte is van bepaalde gevallen, maar niet overal tegelijk kan zijn. Daarnaast worden veel van de dansfeesten op geheime locaties gehouden. Er is meer “opvoeding en educatie” bij bepaalde artiesten nodig, maar soms zijn “harde sancties nodig om dat stukje gedragsverandering bij hun teweeg te brengen”, meent de bewindsman.

Van onder anderen Dino ‘Damaru’ Canterburg circuleerde een oproep voor een party die donderdag zou worden gehouden. Hiermee geconfronteerd geeft de artiest tegenover de Ware Tijd aan dat hij inderdaad een dergelijke oproep had gedaan, maar dat dat evenement niet is doorgegaan. Hij stelt dat artiesten de ernst van de coronasituatie in het land wel onderkennen, maar dat deze groep – vooral zij die voor hun inkomen volledig van optredens afhankelijk zijn – het enorm moeilijk hebben. “Bij de meeste artiesten is dit hun werk”, zegt Damaru.

Hij benadrukt dat ze geen ander inkomen hebben en dat de situatie onhoudbaar wordt. De artiest voegt eraan toe dat kort vóór de verkiezingen van vorig jaar mei de overheid een financiële uitkering had gegeven aan artiesten. Echter, deze ondersteuning kreeg geen structureel karakter. “Het was eenmalig.” De artiesten hadden alle hoop gevestigd op hervatting van de activiteiten in de entertainmentsector na gesprekken tussen het Platform voor bevordering van Entertainment, Cultuur en Kunst in Suriname (PECS) en de regering. Daarbij was afgesproken dat onder bepaalde condities en volgens specifieke protocollen bepaalde evenementen op aanvraag zouden kunnen worden toegestaan.

Voordat deze afspraken werden geëffectueerd werden de coronamaatregelen weer verscherpt door de autoriteiten nadat het aantal besmettingen weer fors begon te stijgen. De artiesten wachten op nakoming van de afspraken met de regering, aldus Damaru. PECS-voorzitter Bryan Muntslag heeft ook enkele van de oproepen voor het houden van privéparty’s gezien. De feesten worden niet alleen door een specifieke etnische groep gehouden, benadrukt de voorzitter. Hij geeft aan dat behalve in Paramaribo en Wanica er ook dansfeesten worden gehouden in Brokopondo, Albina en Nickerie. “Ook in de elitekringen worden feesten gehouden. Dat heb ik zelf meegemaakt”, zegt Muntslag.

Volgens hem ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de organisatoren van de evenementen en niet alleen bij artiesten. “Hoe kom je op het idee iets te organiseren terwijl je weet dat de overheid dat verboden heeft?” vraagt hij zich af. “Ik keur het gedrag van artiesten absoluut niet goed, maar het is wel begrijpelijk als je in aanmerking neemt dat ze al negen maanden zonder inkomen zitten. Men gaat dan risico’s nemen”, zegt de voorzitter. Meer dan alleen een oproep doen dat artiesten zich houden aan de uitgevaardigde maatregelen zegt Muntslag niet te kunnen doen. Bij het platform zijn namelijk geen individuele artiesten aangesloten, maar subsectoren van de entertainmentindustrie zoals producers, geluidstechnici, showorganisatoren, podiumbouwers en andere cultuurdragers. “We zijn geen artiestenvereniging”, aldus Muntslag.

Ramadhin merkt op dat gelet op de huidige stand van zaken het land zich geen grote golf van besmettingen van tachtig en meer per dag kan permitteren. “De zorg is behoorlijk onder druk.” Hij roept alle artiesten die voornemens zijn ergens op te treden daarmee in de eerste plaats op voor hun eigen veiligheid te stoppen en hun populariteit juist in te zetten om hun fans bewust te maken van het gevaar van Covid-19. Ook bij het parlement is er bezorgdheid over de situatie zegt VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. Vandaar de bespreking zondag met de regering. “We kunnen niet toestaan dat mensen zich niet houden aan de verbodsbepalingen. Als er hardhandig moet worden opgetreden zal dat dan maar moeten gebeuren”, vindt de politicus.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/09/hardere-aanpak-deelnemers-aan-feesten/

Voorzitter Bee komt niet meer om actievoerders aan te horen

09-01-2021 03:10

De actievoerders onder leiding van Sibrano Pique rond het Onafhankelijkheidsplein

DNA-voorzitter Marinus Bee komt vandaag niet meer naar De Nationale Assemblee (DNA) om de groep protesterenden onder leiding van Sibrano Pique aan te horen. Meer dan 200 actievoerders waren vandaag op het Onafhankelijkheidsplein om te protesteren tegen de huidige regering. Op een gegeven moment wilde de groep dat één van de 51 DNA-leden ze moest aanhoren. De groep raakte verhit en wilde het DNA-gebouw bestormen. De aanwezige politie verhinderde dat.

Hierna besloot de groep dan maar naar de woning van DNA-voorzitter Bee te gaan om hem op te zoeken. Er werden bussen ingezet. Op een gegeven moment kreeg de groep een bericht dat die niet naar Bee hoefde, omdat de voorzitter ze zelf in het parlement zou ontvangen. Een medewerker van DNA deelde mee dat een groep van tien personen naar binnen mocht, als de voorzitter op lokatie was. Na iets meer dan een uur wachten, kregen Pique en gevolg het bericht van de medewerker dat Bee niet meer kan komen. Gemeld is dat de DNA-voorzitter ze maandag zal ontvangen in het parlement.

Intussen is Pique begonnen met het mobiliseren van mensen, om maandag wederom met een grote groep te gaan naar het DNA-gebouw. Intussen hebben de protesterenden de actie van vandaag afgesloten.

https://www.sun.sr/Details/6576_ZPmLbFbFbACge4CCMQ9ute5MebT0AMMo8bFbFbEoPW5pllDrKthgeL7weHPQOXnxfbFbFbhCCXmb9aFaFaWEPaFaFapE7CjVLJKScj7u2QcFcFccFcFc_Beenietmeer.jpg

DNA-voorzitter Bee komt zelf naar actievoerders toe

09-01-2021 02:06

De protesterenden wachten nu al ruim een uur op DNA-voorzitter Marinus Bee

De grote groep protesterenden op het Onafhankelijkheidsplein onder leiding van Sibrano Pique hoeft niet meer naar de woning van DNA-voorzitter Marinus Bee te gaan. Bee heeft telefonisch aangegeven dat hij naar de actievoerders toekomt om hun aan te horen. Eerder dreigde de groep, die meer dan 200 personen telt, te gaan naar de woning van Bee, daar geen van de 51 parlementariërs gehoor gaf aan de oproep om die aan te horen. Er waren reeds enkele bussen gearriveerd, toen gemeld werd dat Bee onderweg was.

De groep is zeer verhit vanwege de situatie in het land, waar alles steeds duurder wordt. Deze eist het vertrek van president Chandrikapersad Santokhi. Zowel vakbondsleider Imro Edam als Patricia van Ommeren, beleidsadviseur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, behoren tot de actievoerders. Edam wil niet dat IMF met een programma komt om de economie van Suriname te redden.

Na een uur wachten was de DNA-voorzitter nog niet gearriveerd. Vanuit de actievoerders is een groep van 10 personen in stellingen om de tafel te gaan zitten met Bee.

https://www.sun.sr/Details/6575_KJSrihTZicVnYUEzDjn8pt068mkgXNxbbFbFbeL3ZsIfYv7bFbFbTSYHDs5NI73tGKzrFBYYeq0aFaFay2x2SSVTnHWERKbt4gcFcFccFcFc_Volksprot.jpg

Sibrano Pique en gevolg dreigen DNA-gebouw te bestormen

09-01-2021 10:23

“Als een of twee parlementariërs niet naar buiten komen, gaan we het DNA-gebouw bestormen”, dreigden de protesterenden onder leiding van Sibrano Pique zojuist op het Onafhankelijkheidsplein. Pique organiseerde voor de zoveelste keer vandaag een protestactie. Vandaag kreeg hij uiteindelijk een kleine massa achter hem. Meer dan 200 personen ondersteunden Pique in zijn protest tegen de huidige regering, in het bijzonder tegen de huidige president Chandrikapersad Santokhi. De menigte was heel emotioneel in het scanderen van haar leuzen. Nadat de politie Pique aansprak om de menigte naar huis te sturen, omdat ze geen vergunning had, stormden de protesterenden richting het DNA-gebouw. De politie was slechts met enkele mannen aanwezig, maar kon de zaak met slagen en stoten onder controle houden.

https://www.sun.sr/Details/6571_3rZbFbFbl3QibFbFbSNhCgay6ELHsubFbFbUJBqTEX24f69Zzzt49CAH0AV5hZFjGa2Fsq588BbAufFzAMmb7vV6vWabFbFb6ZsHugcFcFccFcFc_grimmig.jpg?fbclid=IwAR1paJOyMY32ZWIT2onTmZjxbw1AIiQeSjPaBMFYkvdlYbHDITLmT2hL1lM

Groep Sibrano Pique wil naar woning Marinus Bee

09-01-2021 12:50

De actievoerenden proberen het DNA-gebouw te bestormen, terwijl een politieagent ze tegenhoudt
 

De actievoerenden proberen het DNA-gebouw te bestormen, terwijl een politieagent ze tegenhoudt

De grote groep protesterenden op het Onafhankelijkheidsplein onder leiding van Sibrano Pique wil cout que cout een DNA-lid spreken. “Er zijn 51 leden. Waarom kan een tenminsten ons niet komen toespreken. Waar zijn ze”, vroeg de menigte zich in een koor af. “Nee, we gaan niet weg. We zijn niet zomaar hier gekomen. Als DNA-voorzitter Marinus Bee niet binnen is, gaan we thuis bij hem”, haalde Pique aan. De honderden actievoerenden wachten nu op bussen, die hun naar de woning van voorzitter Bee zullen brengen. De groep is zeer verhit vanwege de situatie in het land, waar alles steeds duurder wordt. Deze eist het vertrek van president Chandrikapersad Santokhi. Zowel vakbondsleider Imro Edam als Patricia van Ommeren, beleidsadviseur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, behoren tot de actievoerders. Edam protesteert vooral tegen het IMF-programma die deze regering wil implementeren.

https://www.sun.sr/Details/6572_JcgiyRlj71V7RxlrNY2TnpxtoF0dynOdpFu0blOAcPeizOzEgbD1MJTDI2ENxuXfXrnjjj7NPi7vplDn7aFaFaOitQcFcFccFcFc_edamdna.jpg

DEZE ANDOMANG PIQUE HEEFT EEN TE GROTE BEK EN DENKT DAT HIJ ZOMAAR DE REGELS KAN OVERTREDEN….DEZE PAARSE LUIZEN WORDEN AANGEZET DOOR DE NDP LEIDING!!
HIJ MAG BLIJ ZIJN DAT HIJ NIET OPGEPAKT IS VANWEGE WEDERSPANNIGHEID!!!
Groep Sibrano Pique wil naar woning Marinus Bee
 
 
SUN.SR
Groep Sibrano Pique wil naar woning Marinus Bee
Groep Sibrano Pique wil naar woning Marinus Bee details… 

Demonstranten tegen beleid regering bij DNA-gebouw

09 Jan, 2020, 13:36

foto
 Siebrano Pique met zijn groep bij het gebouw van De Nationale Assemblee. De mensen willen Assembleevoorzitter Marinus Bee spreken. Hij heeft beloofd de mensen aan te horen. 

Activist Siebrano Pique heeft een protestactie vandaag, de Covid-19 maatregelen negerend – gehouden bij De Nationale Assemblee tegen het beleid van de regering. Tientallen mensen liepen vanuit de busterminal aan de dokter Sophie Redmondstraat, via de Waterkant naar het gebouw van De Nationale Assemblee. “Weg met Chan”, werd door de groep gescandeerd.
 
Pique heeft geen vergunning aangevraagd voor de protestactie. De groep politie met ondersteuning van militairen heeft met moeite ervoor gezorgd dat de situatie niet uit de hand liep. De groep stormde op het Assembleegebouw af, toen de organisator gesommeerd werd de mensen naar huis te sturen. Pique deelde aan de agenten mee dat de groep de 51 Assembleeleden wilde spreken. De volksvertegenwoordigers zijn daar geplaatst om de belangen van het volk te behartigen.
 
Pique benadrukte dat mensen het heel moeilijk hebben. De regering is volgens hem niet in staat het armoedevraagstuk op te lossen. De situatie wordt met de dag erger. De groep is nog ter plekke en wacht op de komst van Assembleevoorzitter Marinus Bee. Hij was volgens Pique op de hoogte gesteld van de actie. Bee is onderweg naar het Assembleegebouw.
Niet storen.
Slim-Suriname heeft de leiding.
10 jan 2021
SIBRANO VOOR HET KARRETJE GESPANNEN
Het draait allemaal om het onderzoek naar gepleegde diefstallen, vernielingen en corruptie. Dat zit de NDP-bonzen zwaar op de maag. Niks mag worden onderzocht, geen enkele foefoeroe, daarom wil men de huidige regering, die nauwelijks een half jaar aan zit,ten val brengen.
De drogredenen die Sibrano hanteert is natuurlijk nonsens, want verarming van het volk is niet de schuld van de regering Santokhi-Brunswijk maar van de ndp die jarenlang een desastreus beleid heeft gevoerd. Integendeel, deze regering doet juist haar best de economie weer gezond te krijgen. Niemand had gedacht dat de ravage zo enorm groot was. Dat werd pas later duidelijk.
En als klap op de vuurpijl wordt nu weer de naam Bouterse genoemd, nu in de zaak Ramsamooj. Dus ze zijn in paniek (Broeja) bij de ndp.
Ramsamooj verklaarde namelijk dat hij in opdracht van Bouterse zijn declaraties bij de SPSB moest indienen voor de verrichtte werkzaamheden tbv de ndp,. Bedragen zijn genoemd van U$ 100.000.= en Euro 300.000.=
En wat ook frappant is, is dat Sibrano en de zijnen met geen woord Ronnie /Bravo noemen maar wel in een koor schreeuwen dat Chan weg moet. Waarom? Wil Bouta daarna met abop samenwerken ?
Dus sybrano wil een Trumpje doen?
Wel beste paramang you go tikie Wang kotie go drape.
We weten al wat in Washington is gebeurd maar vooral hoe het zal aflopen.
Erwin Sewgobind

10 jan 2021 

Opsluiten deze onrust zaaier Racist
Sibrano Pique en gevolg dreigen DNA-gebouw te bestormen
“Als een of twee parlementariërs niet naar buiten komen, gaan we het DNA-gebouw bestormen”, dreigden de protesterenden onder leiding van Sibrano Pique zojuist op het Onafhankelijkheidsplein.

Ter attentie van de internationale media:
Dit groepje vertegenwoordigt NIET het volk van Suriname !
Dit is een kleine groepje Boutisten.
We kennen allemaal de overtreffende trap:
dom – dommer – domst – boutist.
Het is gewoon een groepje mislukte Surinamers.

Dus a.u.b. (internationale) media, zeg in uw bericht niet dat het volk van Suriname staakt.
Een passende headline zou zijn:
“eenkennige paarse papegaaien op wandeltour”.

Tje poti.

Welk segment van onze samenleving klaagt het meest en wat is volgens jou de oorzaak of oorzaken van dit geklaag?
Blakamag neem dit niet als een grap.
Sta op en zet deze duivel af.
Dit is zeer gevaarlijk.
Waarom géén Visum vrij naar Afrika.
Niemand daar lijkt op deze duivel.
Blakamag wordt het géén tijd dat wij gaan bundelen.
Het land van onze voorouders en van de inheemse gaat jou afgepakt worden
Lachmon had dit al een keer geuit tegen pengel, zijn wij dat vergeten.
Sta op en stuur deze strontzak naar huis, voor dat het laat is.
Sibrano waarom ga je gewoon niet planten op die 50ha die je hebt gehad. Alleen een loser gaat zaterdag naar het DNA gebouw en verwacht dat iemand naar jullie komt. Wat ik daar zie je aanhang, pakketvreters, ongeschoolde, non productieve, hangende, losers. Ga naar Leonsberg en ga vragen waar Hoefdraad met het geld is. Je bent echt een zielig dom figuur. Zelfs een randdebiele Neanderthaler zou het beter doen
 
Roy Hobber

 

Sibrano Pique wil maandag weer protesteren. Hij ontkent dat het zou gaan om een protest ondersteund door de NDP. Op social media wordt hij beticht van het aanwakkeren van rassenhaat tussen creolen en hindoestanen:
Nu moeten er agenten en militairen ingezet worden om ze uit elkaar te timmeren en beschaving bij te brengen…want dat is altijd zoek bij paarse rioolratten partij aan de Benjamin straat.
Hoe Kan je een regering die 5 jaren moet aanzitten nu al binnen 6 mndn beoordelen.
De regering heeft nt eens 25% van de zittings termijn achter de rug, sterker nog dat je de regering naar huis wil.
Dan is ht tog duidelijk dat deze gast wordt gestuurd en gesponserd voor zijn protest acties door zijn paarse bejaarde rovende awari leiders.
Deze zogenaamde protestanten zijn in WERKELIJKHEID de paarse ordinaire rioolratten zijn van de benjaminstr.
Ze weten het als geen ander dat hun paarse rioolratten partij de huidige situatie vandaag heeft gecrëeerd door het land te beroven en bankroet achterlaten.
Groot deel van deze gasten hebben het racisme tot in hun botten en bij Pique is het nog dieper gegrift.
Grootste probleem die onverteerbaar is voor pique en zijn paarse rioolratten achterban is dat ze hun verkiezings nederlaag tot nu toe niet kunnen accepteren en verwerken.
Ze kunnen als het als Raciale proffesionals ook niet verkopen dat een Surinamer van Hindoestaanse komaf President van dit land is.
Met hun zogenaamde protest acties kunnen ze liever naar ocer gaan want daar zullen ze hun soort tegen komen.
Verstandige en ontwikkelde mensen zullen nooit achter deze paarse idioten aanlopen. 
De kortzichtige zogenaamde activist begonnen met Blaka Bigin Bondru , weet dat ontevreden NDP’ers de situatie beu waren dat hun Partij Land en Volk de verdoemenis ingewerkt hebben , en ze daarom uit het Machtcentrum weggestemd en gedonderd hebben👍💪🏼👏 , daarom zullen de Protestacties nooit aanzwellen , omdat zijn opdrachten tevergeefs zijn , en zijn opdrachtgever telkens andere strategiën gaat moeten bedenken
Henri Tjon

 en het waren deze zelfde opdrachtgever die de blakamang met hun geweer heben weg gehaal in 80

Er zijn 383.195 stemgerechtigden ,maar men wil de regering naar huis sturen met 200 .Hoeveel procent is dat ?
Misschien moest men ze, uit psychologische overwegingen, de toegang tot DNA niet geweigerd hebben. Dan konden deze oproerkraaiers de 51zetels voor enige momenten verwarmen en zich DNA-leden wanen. Deze tactiek zou geheid het negatieve zelfbeeld en de uiterst lage zelfwaardering bij deze figuren, enigszins doen afnemen.
De slechte Bouterse cijfers kennende, zouden zij massaal naar Leonsberg moeten gaan, maar dat durven zij niet. Dus de nieuwe regering maar aanvallen. Laf !!!!!
John Niamut

 Denk je? Ze kunnen niet eens simpele oorzaak-gevolg analyse maken, zelfreflectie is mijlen boven hun hoofd. Ik ben blij dat Bee niet gegaan is. Geen enkel zelf respecterend parlement (of regering) onderhandelt met terroristen. Broeder, afspraak maken, 30 jan om 13:45 kan je komen met je groep.

Harry Letterboom

 

Chan moet weg om 200 mensen grappig
Deze eigenaar van SU wil geen IMF hier baja
Nationale dieven party is weer in actie maandag.Waarvoor zijn de verkiezingen geweest?
Zoveel domheid.
zoek de oorzaak dan heb je het kwaad ook gevonden,o.a boefraad
dan heb je ook de oplossing, miljoenen honderden
Als chan bouterse en boefdraad niet snel oppakt blijf je dze zelfde shit aanhouden.
Het volk heeft op 25 mei haar stem uitgebracht en haar keuze gemaakt. Deze groep is 10 jaar in de watten gelegd met voedselpakketten en wilt niet werken. Daarnaast zijn velen over het paard getild (deki bolu) en op posities gezet zonder dat ze enige vorm van onderwijs hebben genoten. Deze mensen worden betaald met staatsgeld, zonder dat ze een wezenlijke bijdrage leveren. Hetzelfde geldt voor al die 80 ministers die bouta tijdens zijn regeerperiode heeft ontslagen. Ook zij ontvangen nog maandelijks hun salaris en krijgen dit gewoon de rest van hun leven doorbetaald. Zo breng je aan land niet tot ontwikkeling, immers, mensen worden niet geprikkeld zich te verder ontplooien. Daarnaast kost het door betalen van deze mensen de staat onnodig veel geld. soso kweki les mang…
18
4 opmerkingen
4 keer gedeeld

 12:28600.000 Suris min 300 Suris is 500.700 die thuis zijn of iets anders doen

Hij mag niet namens het volk praten! Pres heeft mandaat van de meerderheid van ht volk om aan te blijven! Hij moet namens de NDP praten Zij (ndp)zelf leidt aan gezichtverlies ,waardoor zij nu mt een ander scenario komt
Het was hun Leider Bouterse die bijna 20.000 aanhangers gemobiliseerd en op de been gebracht had , niet gelukt Venetiaan naar huis te sturen😢🤓Hoe gaat het Sibrano die reeds met protestacties begonnen was , en nu ondersteunt wordt door Politieke Adviseur Patty v Ommeren ( Bigi Boloe Patty ) in hemelsnaam dan lukken😲🙆‍♂️nooit niet

 16:25

Maandag gaat de DNA het leger op jullie afsturen en jij wordt zondag opgepakt dat is hun strategie geloof mij nou maar

 20:30

Je bent zonder vergunning op n dna loze dag komen eisen dit en dat, gi wan brik

 

19:01
Deze regering gaat nergens, wie is deze Sebrano, ga onder een steen, 25 mei 2025 kom je weer eruit 

 

10:09
Alleen blakamang gaan jullie werken in plaats van demonstreren. 

 

6:03
Puppets being played by the captains who sank the ship. 
🚨🚨🚨🚨🚨🚨
activist Benni Miranda was ook aanwezig 🇸🇷👏🇸🇷🇸🇷🇸🇷
Harry Letterboom

8 jan 2021

“Santokhi moet weg, hij is een leugenaar”
 
 
 

Actievoerenden halen bot bij DNA en dreigen met bestorming gebouw

GFC NIEUWSREDACTIE- Een groep van ruim 200 actievoerenden onder leiding van Sibrano Pigue heeft vandaag gedreigd om het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) te bestormen.

De groep werd boos, omdat zij verwacht had dat die ontvangen zou worden, alhoewel de overheidsgebouwen op de zaterdag gesloten zijn.

De politie die op de been was, kon voorkomen dat de situatie escaleerde en werd de menigte gesommeerd om de plek te verlaten.

Pigue heeft de actie georganiseerd, omdat hij van mening is dat de regering naar huis moet.

https://www.gfcnieuws.com/actievoerenden-halen-bot-bij-dna-en-dreigen-met-bestorming-gebouw/

VIDEO: Circa 100 mensen bij protestactie tegen beleid regering in Suriname

9 januari 2021

Circa 100 mensen bij protestactie tegen regering in Suriname

Bij de protestactie tegen het beleid van de Surinaamse regering, zoals door activist Sibrano Pique was aangekondigd, hebben zich vanmorgen circa 100 mensen verzameld bij de laatste bus terminal op de Kruising van de Fred Derby en de Dr. Sophie Redmondstraat in Paramaribo.

 

Deze foto is om 10.45u gemaak toen de protestactie al 45 minuten bezig was en er circa 100 mensen waren. Volgens Pique zouden er nog bussen komen, maar die waren er tot op moment van schrijven niet.

De menigte aldaar raakte verhit toen twee politieauto’s alsook militairen aankwamen, om de boel in de gaten te houden en de orde te handhaven. Vernomen wordt dat de groep richting Onafhankelijkheidsplein wil lopen.

Een filmpje van de situatie ter plekke. Opmerkelijk daarin is dat NDP prominent Patricia van Ommeren ook wel bekend als ‘Mama’ of ‘Deki Bolu’, prominent daarbij aanwezig is:

Minister Misiekaba stelt die-hard NDP’er aan als zijn nieuwe beleidsadviseur

16 mei 2020

Minister strooit met baantjes en benoemt nieuwe beleidsadviseur

Deze die-hard NDP aanhanger werd uit het niets benoemd tot ‘Beleidsadviseur’ van ex-minister Misiekaba.

Dit is Patricia van Ommeren die door de Surinaamse minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), André Misiekaba, afgelopen woensdag benoemd is als beleidsadviseur op zijn ministerie. De vrouw ook wel bekend als ‘Mama’ of ‘Deki Bolu’, is één van de circa vijftig mensen die een vaste aanstelling van Misiekaba hebben gekregen.

 

Wat Van Ommeren precies gaat doen, is niet geheel duidelijk. Volgens Misiekaba zal ze adviseren op met name politiek gebied. Welke ervaring zij daarvoor heeft is ook niet geheel duidelijk, maar volgens de minister is ze een ervaren politica.

Patricia van Ommeren is geen onbekende in Suriname. Ik heb gemeend haar als beleidsadviseur in te stellen en met name op politiek gebied. Mevrouw van Ommeren is een ervaren poltica en met name op politiek gebied gaat ze mij adviseren” aldus Misiekaba.

Critici hebben met verbazing gereageerd op het feit dat Misiekaba minder dan twee weken voor de verkiezingen met baantjes loopt te strooien en een vaste aanstelling aan mensen geeft. Dat Van Ommeren wordt aangesteld als beleidsadviseur op zijn ministerie zien zij ook als het zoveelste bewijs dat de NDP schaamteloos haar politieke vrienden op diverse plekken loopt te accommoderen.

 
Het moment dat Misiekaba zijn nieuwe beleidsadviseur presenteert. Zie meer hieronder:

Deki Bolu in actie:

 
Die-hard NDP’er Patricia van Ommeren in volledig paars te OCER.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/05/16/minister-misiekaba-stelt-die-hard-ndper-aan-als-zijn-nieuwe-beleidsadviseur/

Demonstranten bij DNA-gebouw

Demonstranten togen naar het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA). Foto: Suriname Herald

Een groep demonstranten, onder leiding van activist Sibrano Piqué, heeft zich verzameld bij het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA). Hoewel het zaterdag is en er doorgaans geen volksvertegenwoordigers aanwezig zijn in het gebouw had de groep op zijn minst verwacht dat assembleevoorzitter Marinus Bee toch zou komen. Hij zou de boodschap dat er een groep bij het gebouw aan het protesteren is wel gekregen moeten hebben, vinden enkele demonstranten.

Er wordt onder andere geëist dat president Chan Santokhi aftreedt, omdat de situatie in het land volgens de demonstranten ondraaglijk is. De politie is ook goed vertegenwoordigd.

Imro Edam, die namens enkele vakbonden in de gezondheidszorg ook bij het parlementsgebouw aanwezig was, zegt dat de groep die hij vertegenwoordigt tegen de overeenkomst is die de regering met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal sluiten.

Edam vindt het erg dat geen van de 51 parlementariërs in het gebouw aanwezig is, om de groep tenminste toe te spreken.

https://www.srherald.com/suriname/2021/01/09/demonstranten-bij-dna-gebouw/

Wereld geschokt door bestorming Amerikaanse Capitool

07 Jan, 2021, 14:35

foto
 Aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump bezetten het Amerikaanse Capitool in Washington DC. (Foto: Reuters) 

Wereldleiders zijn geschokt door de taferelen gisteren in het Amerikaanse Capitool. Aanhangers van de Amerikaanse president hadden het gebouw van het Capitool bestormd terwijl het Congres bijeen om de resultaten van de op 3 november gehouden verkiezingen te bekrachtigen. De demonstranten hebben geprobeerd die bekrachtiging te voorkomen. Wereldwijd brengen leiders hun geschoktheid over de gebeurtenissen onder woorden.
 
De Caribische Gemeenschap (Caricom) zegt in een verklaring diep bedroefd en bezorgd te zijn over de ongekende scènes die zich ontvouwden in het Capitool in Washington DC tijdens de bevestiging van de stemmen van de presidentsverkiezingen door het Amerikaanse Congres. “De bestorming van het Amerikaanse Congres was een grove belediging voor de democratie en de heerschappij van wet in een land dat wordt gezien als een leidend licht van vertegenwoordiger bestuur over de hele wereld.”Caricom kijkt uit naar het herstel van de orde en de voortzetting van het proces van machtsoverdracht op een vreedzame manier.

VN-secretaris-generaal
VN-secretaris-generaal Antonio Guterres was “bedroefd” door de gebeurtenissen in het Capitool, zei zijn woordvoerder. “In dergelijke omstandigheden is het belangrijk dat politieke leiders hun volgelingen de nadruk leggen op de noodzaak om af te zien van geweld, en om democratische processen en de rechtsstaat te respecteren”, zei VN-woordvoerder Stephane Dujarric in een verklaring.

China

China trok een vergelijking tussen de bestorming van het Amerikaanse Capitool en de vaak gewelddadige pro-democratische protesten van vorig jaar in Hongkong, maar merkte op dat niemand was omgekomen toen demonstranten de wetgevende macht van de door China geregeerde stad overnamen. Vier mensen zijn omgekomen bij het geweld in Washington, zei de politie.

“We willen ook dat het Amerikaanse volk zo snel mogelijk kan genieten van vrede, stabiliteit en veiligheid”, vertelde woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Hua Chunying, tijdens een dagelijkse briefing.

Rusland

“Er komen nogal wat Maidan-achtige foto’s uit DC:”, postte de plaatsvervangend VN-ambassadeur Dmitry Polyanskiy van Rusland op Twitter, verwijzend naar protesten in Oekraïne die de door Rusland gesteunde president van Oekraïne Viktor Janoekovitsj in 2014 ten val brachten. “Sommige van mijn vrienden vragen of iemand crackers aan de demonstranten wil uitdelen om de Victoria Nuland-stunt te herhalen”, zei hij, verwijzend naar een bezoek in 2013 aan Oekraïne toen de Amerikaanse adjunct-staatssecretaris Victoria Nuland de demonstranten eten aanbood.

Iran
“Wat er in Amerika is gebeurd, heeft laten zien wat een mislukking de westerse democratie is … Een populistische man (Trump) heeft de reputatie van zijn land beschadigd”, zei de Iraanse president Hassan Rouhani in een toespraak op televisie.

India
“Bedroefd om nieuws te zien over rellen en geweld in Washington DC”, zei de Indiase premier Narendra Modi in een tweet. “De ordelijke en vreedzame machtsoverdracht moet worden voortgezet. Het democratische proces mag niet worden ondermijnd door onwettige protesten.”

Japan
“We weigeren commentaar te geven op de politieke stijl van president Trump, aangezien het hier gaat om binnenlandse aangelegenheden in de VS”, zei de Japanse kabinetschef Katsunobu Kato tegen verslaggevers. “Maar we hopen dat de democratie in de Verenigde Staten deze moeilijke situatie overwint, de kalmte en harmonie wordt herwonnen, en er een vreedzame en democratische machtsoverdracht zal zijn.”

Israël
“Sinds zijn onafhankelijkheid is Amerika, onze grote en echte vriend, een baken van democratie geweest en stond het voor de waarden vrijheid, gerechtigheid en onafhankelijkheid”, zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gabi Ashkenazi, op Twitter. “Ik ben er zeker van dat het Amerikaanse volk en zijn gekozen vertegenwoordigers zullen weten hoe ze deze aanval moeten afweren en de waarden zullen blijven verdedigen waarop de Verenigde Staten is gegrondvest.”

Frankrijk
“Wat er vandaag in Washington DC is gebeurd, is absoluut niet Amerikaans”, zei de Franse president Emmanuel Macron in een videoboodschap op Twitter. “Wij geloven in de kracht van onze democratieën. Wij geloven in de kracht van de Amerikaanse democratie,” zei hij in het Engels.
 
Spanje
De Spaanse premier Pedro Sanchez zei in een tweet: “Ik volg met bezorgdheid het nieuws dat afkomstig is van Capitol Hill in Washington. Ik vertrouw op de kracht van de Amerikaanse democratie. Het nieuwe voorzitterschap van @JoeBiden zal deze tijd van spanning overwinnen en het Amerikaanse volk verenigen.”

Ierland

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, noemde de scènes in Washington “een opzettelijke aanval op de democratie door een zittende president en zijn aanhangers, in een poging om een ​​vrije en eerlijke verkiezing ongedaan te maken! De wereld kijkt! We hopen op herstel van de rust. “

Europese Unie
Charles Michel, voorzitter van de EU-leiders, uitte op Twitter zijn geschoktheid over de scènes in Washington. “Het Amerikaanse Congres is een tempel van democratie … We vertrouwen erop dat de VS een vreedzame machtsoverdracht naar @JoeBiden zal verzekeren.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei: “Ik geloof in de kracht van de Amerikaanse instellingen en democratie. Vreedzame machtsoverdracht vormt de kern. @JoeBiden heeft de verkiezing gewonnen. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken als de volgende president van de VS.”

Tsjechië

“Wat er in de VS is gebeurd, is een onaanvaardbare en ongekende aanval op de democratie”, zei de Tsjechische premier Andrej Babis op Twitter. “De machtsoverdracht moet soepel en vreedzaam verlopen. Ik ben er vast van overtuigd dat deze incidenten moeten stoppen.”

Zweden
De Zweedse premier Stefan Lofven beschreef de scènes in een tweet als “een aanval op de democratie”. “President Trump en veel leden van het Congres dragen een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor wat er nu gebeurt. Het democratische proces van het kiezen van een president moet worden gerespecteerd.”
 
Noorwegen
De Noorse premier Erna Solberg postte op Twitter: “Dit is een onaanvaardbare aanval op de Amerikaanse democratie. President Trump is verantwoordelijk om dit te stoppen. Enge beelden, en ongelooflijk dat dit gebeurt in de Verenigde Staten.”

Finland
De Finse premier Sanna Marin zei in een verklaring: “De aanval op Capitol Hill in Washington DC is een zeer ernstige en zorgwekkende zaak. Het laat zien hoe belangrijk het is om de democratie te allen tijde krachtig en krachtig te verdedigen.”

Australië
De Australische premier Scott Morrison beschreef de scènes in Washington als “schrijnend”. “We veroordelen deze gewelddaden en kijken uit naar een vreedzame overdracht van de regering aan de nieuw gekozen regering in de grote Amerikaanse democratische traditie”, postte hij op Twitter.

Nieuw-Zeeland
De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zei op Twitter: “Democratie – het recht van mensen om te stemmen, hun stem te laten horen en die beslissing vervolgens vreedzaam te laten bekrachtigen, mag nooit ongedaan worden gemaakt door een bende. Onze gedachten zijn bij iedereen die net zo verwoest is als wij door de gebeurtenissen van vandaag. Ik twijfel er niet aan dat de democratie zal zegevieren.”

Venezuela
De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken, Jorge Arreaza, tweette: “Venezuela uit zijn bezorgdheid over de gewelddadige gebeurtenissen die plaatsvinden in de stad Washington. Het veroordeelt de politieke polarisatie en hoopt dat het Amerikaanse volk een nieuwe weg naar stabiliteit en sociale rechtvaardigheid zal openen.”

Argentinië
De Argentijnse president Alberto Fernandez tweette: “We spreken onze veroordeling uit over de ernstige gewelddaden en de belediging van het Congres die vandaag in Washington DC hebben plaatsgevonden. We vertrouwen erop dat er een vreedzame overgang zal zijn die de populaire wil respecteert en we betuigen onze grootste steun aan de verkozen president Joe Biden. “

JOE BIDEN VERWIJT TRUMP DICTATORIAAL GEDRAG – ROEP OM AFZETTING PRESIDENT KLINKT STEEDS LUIDER

Jan 7, 2021

De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden heeft keihard uitgehaald naar Donald Trump in een toespraak. Hij noemt zijn gedrag en taalgebruik hetzelfde als dat van dictators.

“Hij heeft regeringsinstituten aangevallen, hij heeft de pers aangevallen en hij heeft gisteren zelfs opgeroepen om het Congres aan te vallen”, aldus Biden. “Trump zette een bende in om de stemmen van bijna 160 miljoen stemmers ongedaan te maken.”

“Trump probeerde het ministerie van Justitie te gebruiken als zijn persoonlijke advocaat. Hij stelde ook rechters aan die hem moesten steunen, Trump-rechters, noemde hij ze”, zei de aanstaand president. “Hij wilde dat het Hooggerechtshof hem de verkiezingsoverwinning zou geven, maar dat deed het niet. Het volgde de wet. Net als alle verkiezingsmedewerkers, van welke partij dan ook, ondanks de druk die Trump uitoefende.”

Biden zei dat hij woensdag werd gebeld door zijn kleindochter over de bestorming van het Capitool. “Als dit Black Lives Matter-demonstranten waren geweest, dan waren ze veel harder aangepakt, zei ze tegen me. En ze heeft gelijk, dat weten we allemaal. Dat is onacceptabel.” De Democraat verwees nog naar een BLM-demonstratie in Washington op 1 juni, waar Trump de politie onder meer traangas liet inzetten zodat hij een foto kon laten nemen bij een kerk tegenover het Witte Huis. Toen werden 300 mensen opgepakt.

Democratische leiders willen dat Pence Trump afzet

De Democratische congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi willen dat vicepresident Mike Pence en de rest van het kabinet president Donald Trump uit zijn functie ontheffen. Ze zeggen dat direct gebruik moet worden gemaakt van het ’25th amendment’.

“Als dat niet gebeurt, dan moeten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat direct weer bij elkaar komen om een afzettingsprocedure op te starten”, schrijft Schumer, de Democratische leider in de Senaat. Het Huis komt pas na de machtsoverdracht op 20 januari weer bijeen, de Senaat houdt de eerstvolgende zitting op 19 januari.

“Trump is een enorm gevaarlijk persoon en hij moet niet in functie blijven”, aldus voorzitter van het Huis Pelosi. “De president heeft een gewapende opstand tegen ons land aangewakkerd.” Zij vindt Trumps afzetting een “noodgeval van de hoogste orde”. Pelosi verwacht dat Pence snel een beslissing neemt over het inzetten van het 25e amendement.

Volgens een Democratische afgevaardigde in het Huis zijn Democraten al bezig met het opstarten van een afzettingsprocedure. Ook Pelosi steunt dit initiatief.

Republikeinse afgevaardigde steunt afzettingsplannen

De Republikeinse afgevaardigde in het Huis Adam Kinzinger heeft zich middels een verklaring aangesloten bij de Democraten die oproepen tot het activeren van het 25e amendement.

Dat amendement kan worden gebruikt om een president uit zijn functie te zetten. De vicepresident en kabinetsleden kunnen besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Ze moeten dan een schriftelijke verklaring naar de leiders van het Congres sturen. Pence zou dan de waarnemend president worden.

Schumer en Pelosi waren belangrijke krachten achter de eerdere impeachment van Trump. Die kwam uiteindelijk niet door de Senaat.

https://unitednews.sr/joe-biden-verwijt-trump-dictatoriaal-gedrag-roep-om-afzetting-president-klinkt-steeds-luider/

Trump belde senatoren tijdens rellen in Capitool om winst Biden te saboteren

Donald Trump.

Tonny van der Mee 

Terwijl zijn aanhangers bezig waren met dodelijke rellen in het Capitool, had president Donald Trump andere zorgen. Hij belde een Republikeinse senator in het belegerde Congresgebouw in een ultieme poging de verkiezingsoverwinning van de aankomende president Joe Biden te saboteren. Dat meldt nieuwszender CNN.

Het telefoontje geeft inzicht in de prioriteiten van president Trump in de chaos afgelopen woensdag. Zijn aanhangers bestormden het Capitool en politici – inclusief zijn eigen vicepresident Mike Pence – werden bedreigd door een losgeslagen menigte, maar dat deerde Trump niet.

Zijn enige zorg was de vergadering van het Amerikaanse Congres, waar de stemmen van het kiescollege geteld zouden worden om de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen te bevestigen.

Verkeerd verbonden

Zowel Trump als zijn advocaat Rudy Giuliani deden telefonisch pogingen om die procedure te saboteren. Maar ze belden per ongeluk de verkeerde senator in het gebouw. Trump belde naar de mobiele telefoon van de Republikeinse senator Mike Lee, maar het telefoontje was eigenlijk bedoeld voor senator Tommy Tuberville.

Senator Mike Lee spreekt in de Senaat als de vergadering wordt hervat
 
Senator Mike Lee spreekt in de Senaat als de vergadering wordt hervat © AP

De senatoren waren op dat moment uit de vergaderzaal geëvacueerd en elders in veiligheid gebracht. Lee gaf zijn telefoon door aan Tuberville.

In het gesprek, dat nog geen tien minuten duurde, probeerde Trump de kersverse senator uit Alabama ervan te overtuigen aanvullende bezwaren te maken tegen de verkiezingsuitslag. Het was een ultieme poging de procedure in het Congres te blokkeren, meldt een bron aan CNN. Het gesprek werd afgebroken, omdat de senatoren naar een veilige plek werden gebracht.

Voicemail

Het tweede telefoontje naar Lee kwam enkele uren latere binnen. Het was van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Ook die was in de veronderstelling dat hij Tuberville belde. Toen er niet werd opgenomen, sprak Giuliani een voicemailbericht in.

De strekking was hetzelfde als het bericht dat een andere Republikeinse senator kreeg, bevestigt een woordvoerder van senator Lee. Een transcript van dat gesprek is uitgelekt.

Rudy Giuliani.
 
Rudy Giuliani. © AP

‘Ik bel je omdat ik met je wil bespreken hoe ze deze hoorzitting proberen te versnellen en hoe we jullie, onze Republikeinse vrienden, nodig hebben om te proberen het te vertragen’, zei Giuliani.

‘Ik weet dat ze vanavond om 20.00 uur weer bij elkaar komen, maar de enige strategie die we kunnen volgen, is bezwaar te maken tegen talloze staten en kwesties aan de orde te stellen.’

Medestander

Trump en Giuliani zagen in Tuberville een medestander, omdat hij deel uitmaakte van een groep van zes Republikeinse senatoren die – tevergeefs – bezwaar maakte tegen de verkiezingsuitslag in de staat Arizona. Zelfs nadat het Congres die avond opnieuw bijeenkwam, drong hij er nog steeds bij de senatoren op aan te volharden in hun verzet.

De verhouding tussen Mike Pence en Donald Trump is flink bekoeld
 
De verhouding tussen Mike Pence en Donald Trump is flink bekoeld © AFP

Terwijl Trump en Giuliani bezig waren de procedure te blokkeren, bekommerden ze zich op geen enkele manier om de veiligheid van vicepresident Mike Pence. Die was op dat moment ook in het belegerde Capitool, samen met zijn vrouw, dochter en broer. Sommige relschoppers schreeuwden dat ze op zoek waren naar Pence.

Dinsdag had Trump zijn vicepresident onder druk gezet om de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Een bron zegt tegen CNN dat de president herhaaldelijk dreigde met grote politieke gevolgen als Pence weigerde mee te werken.

Trump zette Pence onder druk om een staatsgreep te plegen, en bracht vervolgens de vicepresident in gevaar, zegt de bron. ,,Trump kan zijn verlies gewoon niet toegeven en zoekt een zondebok.’’

https://www.ad.nl/buitenland/trump-belde-senatoren-tijdens-rellen-in-capitool-om-winst-biden-te-saboteren~a87bb4e7c/

Hevige kritiek op beveiliging Capitool: hoe kon politie zo falen?

ANALYSERELLEN IN WASHINGTON

De politietop ligt onder vuur een dag nadat duizenden Trump-aanhangers het Capitool in Amerika bestormden. De agenten krijgen hevige kritiek op de slechte beveiliging tijdens de reeds voorspelde ‘wilde woensdag’ en het slappe optreden tegen gewelddadige (witte) betogers.

Achteraf is makkelijk praten. Maar toch is het opvallend hoe slecht voorbereid de politie was op de komst van duizenden woedende Trump-aanhangers, die woensdag het congresgebouw bestormden. In december voorspelde Trump al dat 6 januari ‘wild’ zou worden. Schiet- en steekpartijen en knokkende menigten: het is allemaal al eerder gebeurd bij pro-Trump demonstraties. Dit weekeinde zweepte Trump zijn aanhangers nog eens extra op om woensdag aanwezig te zijn bij het ‘grootste protest ooit in de geschiedenis’ van Washington. Dus dat er duizenden woedende, mogelijk gewapende Amerikanen op de hoofdstad afkwamen, was wel duidelijk.

 

De politie hield woensdag daarom ook rekening met geweld, maar het korps van circa tweeduizend man riep vooraf geen extra hulp in. De reservestrijdkrachten (National Guard) stonden alleen op stand by. De strategie was om kleinschalig en zo onopvallend mogelijk aanwezig te zijn en zodoende geen olie op het vuur te gooien, zoals bijvoorbeeld afgelopen vorige zomer gebeurde in Portland toen Black Lives Matter-demonstranten uit woede over het politieoptreden onder meer een gebouw van de politievakbond in brand staken. Het was een misrekening. Boze Trump-aanhangers hielden het niet bij kleine opstootjes, zoals de politie inschatte, maar waren bereid tot grof geweld. 

Chaos en gasmaskers

Honderden relschoppers braken aan het begin van de middag door de dranghekken en bestormden het Capitool. Het gebouw ging daarop in lockdown, waarna een deel van de volksvertegenwoordigers en journalisten in veiligheid werd gebracht op een geheime locatie in het Capitool. Velen droegen gasmaskers, omdat zowel de politie als Trump-aanhangers chemisch irriterende stoffen hadden ingezet.

De meute wist door te dringen tot onder meer de senaatszaal en kantoren van parlementariërs, waar ze ruiten insloegen en andere vernielingen aanrichtten. Beveiligers in het Huis van Afgevaardigden bewaakten met getrokken vuurwapens de deuren toen de indringers door de gebarricadeerde deur dreigden te breken. Binnen schuilden achtergebleven afgevaardigden onder hun bureaus en bankjes. In het Capitool werden vervolgens schoten gelost. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Drie anderen stierven door ‘medische noodsituaties’ ten tijde van de bestorming. Meerdere politieagenten raakten gewond.

Reservestrijdkrachten, arrestatieteams van de FBI en extra politieagenten moesten worden opgeroepen om het Capitool te beveiligen en de omgeving schoon te vegen. Pas uren later, tegen 17.30 uur, was het gebouw weer veiliggesteld; onbekend is nog waarom dat zo lang duurde. 

Falend optreden

Volgens ingewijden heeft vicepresident Pence uiteindelijk overlegd met de Defensieminister om de reservestrijdkrachten in te zetten, omdat Trump niks deed. Andere hulptroepen werden ook niet ingeschakeld via de president, maar via de burgemeester en het ministerie van Justitie. Besloten werd om het leger erbuiten te houden, om te voorkomen dat de situatie nog verder zou escaleren en er beelden van militairen zouden rondgaan die de eigen bevolking aanvielen. In totaal zijn tijdens en na de bestorming zeker 82 mensen gearresteerd, 68 mensen door de politie van Washington, 14 anderen door de beveiligers van het Capitool. De avondklok die om 18.00 uur inging zorgde daarna voor relatieve rust in de stad.

 

Het oordeel over de inschattingsfout van de politietop is hard. Het gaat om een van de ernstigste veiligheidsincidenten in de Amerikaanse geschiedenis, zeggen huidige en voormalige wetshandhavers. ‘De beveiliging was niet voorbereid op de omvang van het protest’, zegt David Gomex, een voormalige FBI-bestuurder tegen The Wall Street Journal. ‘Op het moment dat ze door de beveiligingshekken drongen, werden de agenten overweldigd en konden ze niet snel genoeg meer reageren.’ Voormalig Defensieminister Leon Panetta is woedend: ‘Wat bezielde de politie in godsnaam om het Capitool vandaag niet te beveiligen?’

Democratische en Republikeinse volksvertegenwoordigers sturen inmiddels aan op een onderzoek hoe het heeft kunnen gebeuren dat de politie de doorbraak in de beveiliging van het Capitool niet kon voorkomen. De fractieleider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, constateerde donderdag ‘schokkende tekortkomingen’ in de beveiliging. De Democratische fractieleider Chuck Schumer kondigde aan dat hij het hoofd beveiliging van de Senaat, Mike Stenger, zal vragen op te stappen of anders gaat ontslaan.

De Democratische afgevaardigde Zoe Lofgren (Californië) vindt dat de bestorming ‘ernstige vragen over de beveiliging’ oproept. Als voorzitter van een commissie die de beveiliging van het Capitool overziet, wil zij samen met de leiders van Huis en Senaat de paraatheid van de politie evalueren. 

Dubbele standaard

Het verschil tussen het politieoptreden woensdag tegen de voornamelijk witte Trump-aanhangers en het politieoptreden afgelopen zomer tegen veelal zwarte Black-Lives Matter-supporters, is ook onderdeel van de kritiek. De gekleurde Afgevaardigde Karen Bass (ook uit Californië) was naar eigen zeggen woedend toen zij op sociale media zag dat een politieagent samen met een demonstrant poseerde voor een selfie. ‘Ik kan me niet eens voorstellen wat er gebeurd was als een paar duizend Black Lives Matter-demonstranten het Capitool hadden bestormd … dat er dan (maar) dertien mensen zouden worden gearresteerd.’

Ook linkse activisten hekelen de dubbele standaard van de politie. ‘We weten allemaal dat er dodelijk geweld zou zijn gebruikt als Black Lives Matter het Capitool zou hebben bestormd’, zegt Ja’Mal Green, een bekende mensenrechtenactivist uit Chicago tegen The New York Times. ‘We hebben vandaag gezien wat het betekent voor witten om privileges te hebben.’ Attica Scott, een lokale politicus in Kentucky, die vorig jaar zelf werd gearresteerd tijdens een vreedzaam protest tegen politiegeweld, zegt: ‘Als je zwart bent, kun je al gearresteerd worden als je gewoon over straat loopt. Maar als je wit bent, kun je rellen en ermee wegkomen.’

Diverse afgevaardigden dringen aan op het ontslag van de politietop in Washington vanwege hun ‘beschamende gebrek aan voorbereiding’ en onvermogen om een bijna-staatsgreep te voorkomen. De politietop heeft nog niet gereageerd op de kritiek.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *