COÖRDINATIE VAN BELEID, DENKEN IN TIJDLIJNEN, FASEN, STRUCTUREN, PLANNING, PROCEDURES, DUURZAAMHEID, PAKKETTEN VAN MAATREGELEN, OORZAAK EN GEVOLG DOOR REGERING VAN STAATSMANSCHAP.

Auteur: Angela Fernald.

Dat is een enorme overgang van het denken in krijgsheersschap en macht. Daarom duurt het zo lang voordat de trein kan beginnen met rijden. Voorbereiding en een structureel andere aanpak vergt nu eenmaal tijd. En begrip gaat zeer moeizaam.

Coördinatie van beleid levert vruchten af

30 Jan, 2021, 14:40

foto
 Vlnr: Jan Tawjoeram (directeur Financiën), minister Armand Achaibersing, Stanley Raghoebarsing (regeringscommissaris CBvS en adviseur min F&P), Inder Rambharse (adviseur min F&P), Maikel Soekhnandan (directeur CBvS), governor Maurice Roemer, William Orie (directeur CBvS) 

Salarissen en subsidies zijn al zeven maanden door de overheid betaald uit eigen middelen, zonder nieuwe leningen. Dit is volgens het ministerie van Financiën en Planning (F&P) mogelijk door het wekelijks overleg van minister Armand Achaibersing van F&P en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname.
 
Deze coördinatie van beleid heeft ook geleid tot stabilisatie van wisselkoersen. Er is ook een continue aanvoer van cash dollars, waardoor zakendoen vlotter kan. Verder is de garantie er dat er voldoende vreemde valuta zullen zijn voor de import van basisgoederen, zegt F&P.
 
In het overleg tussen de minister en de governor komen ook andere zaken aan de orde, zoals verdere regulering van cambio’s en het geldverkeer. Niet alle problemen zijn direct opgelost, maar de voordelen van het beleid worden langzaam goed zichtbaar, tekent de voorlichting van F&P op.

Openbare Werken voert bezuinigingsplan uit

12 Jan, 2021, 14:38

foto
 Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (4e v.l.) oriënteert zich met staf en medewerkers van de afdeling Wegen, in het veld. (Foto: OW) 

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig met het inventariseren van wegen die dringend aangepakt moeten worden. Het ministerie voert nu een bezuinigingsplan uit. Verbindingswegen, wegen in sociaal zwakke buurten, buurten met een groot aantal bewoners en veel verkeer en scholen en routes voor brandweer en ambulances staan op de prioriteitenlijst.
 
Minister Riad Nurmohamed van OW is momenteel in het veld met medewerkers om een evaluatie te maken van de stand van zakenNurmohamed heeft ondernemers die bezig zijn met projecten gevraagd om tijdens de evaluatie op een laag pitje door te werken. Door de slechte financiële positie van de overheid, met een schuld van 1 miljard Amerikaanse dollars, zijn veel civieltechnische werken blijven liggen en niet afgerond.
 
De financiële crisis vindt zijn grondslag in het beleid van de vorige regering, geeft OW aan. “Als land kunnen wij hierdoor niets aflossen. Dit resulteert onder meer in de stijging van prijzen.” Nurmohamed heeft Paramaribo, Wanica, Commewijne en Para reeds bezocht. Marowijne, Saramacca, Coronie en Nickerie volgen.
 
Nurmohamed zegt dat hij met een nieuw voorstel komt, om bepaalde wegen toch te verharden ondanks de stopzetting; als de regering zegt dat er ruimte bestaat deze aan te pakken dan gaat het voorstel door. “Maar als de regering zegt dat de ruimte er niet is, gaan we de projecten moeten afsluiten zoals dat bij het baggerproject is gedaan”, legt hij uit. Hij geeft aan dat onderwijs, gezondheidszorg en woningnood de hoogste aandacht van de regering hebben. “Waar ik kan besparen zal ik dat zeker doen.”

DNA wil maandag starten met Algemene Politieke Beschouwingen

Assembleevoorzitter Marinus Bee. Foto: Suriname Herald

Het streven van De Nationale Assemblee (DNA) is om op 11 januari te beginnen met de vergaderingen. Het liefst wordt er een aanvang gemaakt met de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), zegt DNA-voorzitter Marinus Bee. Om te kunnen starten moet er echter eerst overleg plaatsvinden met de verschillende fractieleiders.

Bee geeft aan dat hij na de APB graag wil overgaan tot de behandeling van de financiële wetten. Daarna moet gewerkt worden aan de behandeling van de begroting. De voorzitter voegt er meteen aan toe, dat het een uitdaging is met de COVID-19-situatie om alles volgens planning te kunnen doen.

Om zich te kunnen houden aan de verschillende maatregelen van COVID-19 zijn er een aantal mogelijkheden uitgewerkt. Na overleg en inbreng van de fractieleiders worden die geïmplementeerd.

De APB is een voorloper op de behandeling van de begrotingswet, waarin de fracties die in het parlement vertegenwoordigd zijn via hun fractieleider ingaan op de jaarrede van president Chan Santokhi.

Het staatshoofd heeft op 29 september 2020 de jaarrede uitgesproken. Nadat de assembleeleden het woord hebben gevoerd in de eerste ronde voor het parlement, komt de regering dan aan het woord.

Vishmohanie Thomas

Adviesrapport Diasporakapitaal af

Henry Ori heeft het adviesrapport Diasporakapitaal overhandigd aan president Chan Santokhi. Foto: CDS

De commissie Diasporakapitaal heeft het adviesrapport binnen de vastgestelde periode van drie maanden afgerond en gisteren overhandigd aan president Chan Santokhi. Het staatshoofd had in oktober vorig jaar deze presidentiële commissie geïnstalleerd met als doel onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal naar Suriname te krijgen.

Volgens commissievoorzitter Henry Ori is de organisatie middels consultaties in Suriname en Nederland nagegaan wat de mogelijkheden tot investering van diasporakapitaal in Suriname zijn. In het rapport is voor het staatshoofd op een rij gezet welke instrumenten hij zou kunnen toepassen, wat de randvoorwaarden zijn en welke extra wetgevingsproducten nodig zijn om die omgeving te creëren opdat er diasporakapitaal wordt ontwikkeld.

Diasporabank
Het uiteindelijke doel is dat er een diasporabank komt. Echter, voordat dit punt wordt bereikt, zullen er drie belangrijke tussenstappen gezet moeten worden. Een hiervan is de mogelijkheid tot obligaties en investeringen. De diaspora in Nederland is onder meer geïnteresseerd in investeren in woningbouw en de agrarische sector. Met de diasporabank moet het mogelijk zijn om tussen Suriname en Nederland veel meer betrokkenheid te krijgen in kapitaalbeweging en -investering gekoppeld aan een portfolio van sectoren, activiteiten en projecten.

Vooralsnog wordt gemikt op de diaspora in Nederland, omdat in dat land de grootste groep Surinamers woont. Zij hebben van de Surinaamse regering een positief beeld en het imago schept vertrouwen, zei Ori. Hij zei echter dat er ook aan wetgevingsvraagstukken gewerkt moet worden, omdat de wereld streng kijkt naar kapitaalstromen.

Hij benadrukte dat door het prudent beleid en financiële transparantie van de regering ook vertrouwen gaat ontstaan bij investeerders om zaken met Suriname te doen. Ori haast zich erbij te zeggen dat het niet slechts financieel kapitaal betreft, waarmee men wil investeren, maar ook kennis en netwerken.

Rol ambassadeur
Voor de nieuwe Surinaamse ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, is er een belangrijke rol weggelegd. Hij heeft ook een rol gehad in het tot stand komen van het rapport. Echter zal de diplomaat de verbindingspersoon moeten worden tussen het reeds ingestelde Diaspora Instituut Suriname (DIS) en het nog op te zetten Diaspora Instituut Nederland (DIN).

Over de termijn waarbinnen het diasporakapitaal beschikbaar kan zijn, zegt de commissievoorzitter dat hierin geduld moet worden betracht. Er zijn volgens hem kleine successen op dit gebied, en wel in de medische sector waar er een donatie is gestort voor een aanstaande niertransplantatie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Toch verwacht hij tussen zes maanden en een jaar wat directe resultaten, maar voegt eraan toe dat er voor het opzetten van een fonds ook een aantal technische procedures moeten plaatsvinden. Ori: “Er gaat aan beide kanten hard gewerkt worden om dit soort structuren een body te geven en hard aan de slag te gaan.”

https://www.srherald.com/suriname/2021/01/09/adviesrapport-diasporakapitaal-af/

President woont eerste vergadering Staatsraad in 2021 bij

09-01-2021 05:52

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren de eerste vergadering van de Staatsraad voor het jaar 2021 bijgewoond. De president is ambtshalve de voorzitter van deze raad. De vergadering werd gehouden op het kabinet van de president. “Ik heb een uiteenzetting gegeven van structurele maatregelen en aangegeven wat de plannen zijn van de regering voor de komende periode.  Ook heb ik de Staatsraadsleden bedankt voor de ondersteunende samenwerking, voor hun inzet en inspanning in de afgelopen periode. Ik zal de leden vaker nodig hebben voor adviezen. Hiernaast heb ik ook werkafspraken gemaakt. En als laatst aangegeven dat de regering altijd bereikbaar is voor het geven van toelichting aan de Staatsraad over brandende vraagstukken”, aldus president Santokhi op zijn Facebook-page.

De Staatsraad is een adviserend orgaan en telt 15 leden. De raad adviseert de president over wetsvoorstellen, overeenkomsten met andere mogendheden en overige staatsbesluiten. In de raad zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd die in De Nationale Assemblée (DNA) gekozen zijn. Verder zijn vertegenwoordigd de gezamenlijke vakbeweging en de gezamenlijke werkgeversorganisaties.

https://www.sun.sr/Details/6564_Jk4zgFnLuNKAIIrZRNg51KjRlAium4jRkmEYkABMMarR65fytUtVfKf0pLDLQob7bLMAMd8Hv4paFaFakiYHkGksKwcFcFccFcFc_Staatsraadmeet.jpg

Prijsverlaging basisproducten onderdeel groter pakket

GFC NIEUWSREDACTIE- De prijzen van basisproducten in de winkels worden binnenkort verlaagd.

De prijsverlaging is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen, benadrukt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. De regering legt nu de laatste hand aan een serie aan maatregelen voor het gezond maken van de Surinaamse economie.

De rode draad hierin is het stabiliseren en verlagen van de koers. Zo volgt volgende week de eerste actie van de regering: de heropstart van de geldtransporten. Parallel zijn er andere maatregelen in uitvoering om de rust op de valutamarkt structureel te herstellen, geeft minister Achaibersing aan.

Met de prijsverlaging van de basisgoederen hoopt de regering het in gang gezette herstel- en stabilisatieproces direct tastbaar te maken voor de burgers. De regering zal de importeurs van deze goederen US-dollars beschikbaar stellen tegen een koers van SRD 14.29. Dit gebeurt echter pas nadat hun goederen in Suriname zijn aangekomen en ingeklaard. Op deze wijze wordt voorkomen dat de valuta voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Op 7 januari hebben minister Achaibersing en collega Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie de prijsverlagingsmaatregel besproken met vertegenwoordigers van de importeurs, winkeliers en consumentengroepen.

Alle partijen gaven aan dit initiatief van de regering ten volle te ondersteunen. Met het brede draagvlak is de overtuiging volop aanwezig dat de voordelen voor de burger snel zichtbaar worden op de winkelrekken.

Beide bewindslieden onderstrepen dat er bijzondere aandacht is voor het versterken van de concurrentiepositie van de lokale producenten. Consumenten zullen ook worden gestimuleerd zo veel als mogelijk Surinaamse producten te kopen. Deze projecten zijn nu in de maak.

De nieuwe lijst met verlaagde basisgoederen wordt op korte termijn bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat die wordt uitgebreid met meer gebruiksartikelen. Importeurs worden voortaan verplicht hun maximumprijzen te publiceren en erop toe te zien dat deze door de wederverkopers worden nageleefd.

De controle op de prijzen zal streng zijn. Het ministerie van EZ zal de gerichte controles uitvoeren. In geval van klachten kunnen die doorgegeven worden op de Facebookpagina van dit ministerie en telefonisch/Whatsapp op 08530915.

https://www.gfcnieuws.com/prijsverlaging-basisproducten-onderdeel-groter-pakket/

VEEL INVESTEERDERS WILLEN ZAKEN DOEN/ NIET ALLEMAAL WELKOM

Jan 8, 2021

Volgens de regering zijn er veel investeerders die staan te springen om buitenlands kapitaal naar Suriname te brengen. Het wachten is nog steeds op inlossing van deze verkiezingsbelofte van regeringspartij VHP.

Na zes maanden regeerverantwoordelijk is er nog niet veel te merken van deze grote investeerders. Volgens minister Armand Achaibersing van Financiën vergt het screenen van de kandidaten ontzettend veel tijd. “Er zijn veel investeerders die Suriname nu interessant vinden om te investeren. We hebben goeie aanbiedingen gehad”, meent de minister. “Je wil ook niet iedereen binnenbrengen”, legt Achaibersing toe. “Je wil goed geld binnenbrengen. Er zijn behoorlijk wat investeerders die belangstelling hebben voor Suriname.”

De potentiele investeringen zijn ingediend bij de regering en worden door de het bureau Foreign Direct Investment Suriname getoetst. Er zijn strenge voorwaarden gesteld waaraan die zullen moeten voldoen. Het wachten is ook op de investeringen vanuit de diasporagemeenschap.

Volgens president Chan Santokhi heeft alleen de diaspora in Nederland een vermogen van minimaal twee miljard Euro.

De diasporagemeenschap in Nederland geeft aan dat zij graag een deel hiervan wil beleggen in Suriname. De modaliteiten hoe dit zou moeten gebeuren zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Gedacht wordt aan onder andere het opzetten van een diasporabank. Het diasporabeleid is toebedeeld aan het Diaspora Instituut Suriname (DIS) dat, net als het FDIS, valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). “Ik kan u niet vertellen hoe ver ze op dit moment zijn, maar ik heb het gevoel dat het wel loopt”, zegt Achaibersing over de inspanningen om via DIS het gewenste diasporakapitaal naar Suriname te halen.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/veel-investeerders-willen-zaken-doen-niet-allemaal-welkom/

'Er wordt een spookbeeld van IMF gecreëerd'

07/01/2021 00:00 – Jason Pinas

President Chandrikapersad Santokhi zei woensdag dat er volgende maand al lichtpunten moeten zijn.

President Chandrikapersad Santokhi zei woensdag dat er volgende maand al lichtpunten moeten zijn. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Het conceptrapport van de regering voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet volgens planning deze week klaar zijn. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi woensdag aan journalisten.

Volgens hem heeft dit concept een ‘Surinaams gezicht’ en het is ook opgesteld door uitsluitend Surinaamse deskundigen. Het zal vrijdag naar de sociale partners en het parlement worden gestuurd zodat ook zij hun inzichten kunnen meegeven waarna het zal worden gefinaliseerd. Vooral met de vakbeweging zal goed worden overlegd over dit onderwerp en een eventuele loonronde voor de ambtenaren. Maandag is met de Sociaal-Economische Raad gesproken. “Wij willen als regering goed overleg en draagvlak om goede beslissingen te nemen.”

Om dit alles tot een goed eind te brengen is de regering bezig met meerdere trajecten. Santokhi zegt dat het IMF niet de enige mogelijkheid is voor de regering om de financieel-economische situatie te verbeteren. Echter, “er wordt een spookbeeld over het IMF gecreëerd”. De regering is ook bezig mogelijkheden te bekijken om het schuldenvraagstuk nationaal en internationaal goed op te lossen. “Nu zijn we begonnen om met de nationale schuldeisers te praten. Internationaal is het aardig gelukt om alle schulden en rente te verschuiven naar eind maart.” Het streven is om ook nationaal de schulden te herschikken.

Santokhi benadrukt dat ook om goedkoop kapitaal aan te trekken de regering goede vorderingen maakt. Dit geld zal volgens hem gebruikt worden om verschillende projecten te financieren die vrijdag finale goedkeuring moeten krijgen tijdens de regeringsraad. “Dan zal ook worden besloten een programmaorganisatie op te zetten die de regering en verschillende projecten zal ondersteunen.” Als alles goed verloopt begint de uitvoering in april wanneer de stabilisatiefase, die eerder is aangekondigd, zal beginnen. “We zijn op spoor. Deze drie trajecten worden allemaal op een correcte wijze bewandeld met de juiste tijdmomenten. In februari moeten er al lichtpunten zijn.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/07/er-wordt-een-spookbeeld-van-imf-gecre%C3%ABerd/

Ravaksur: Eerst koopkracht versterking dan loonronde

07 Jan, 2020, 04:47

foto

 Een deel van het presidium van Ravaksur tijdens een bespreking in het Moederbondsgebouw. De vakbeweging vindt dat de koopkracht van werkers versterkt moet worden. (Foto: René Gompers) 

 

 

De regering moet eerst enkele zaken in orde maken voordat zij aan een loonronde begint, benadrukt de leiding van Ravaksur. De vakorganisatie adviseert de regering eerst de koopkracht van de wrokoman te versterken. Zij moet iets doen aan de inflatie; de prijzen van producten en diensten zijn erg hoog. Daarnaast moet er nog meer gedaan worden om de belastingdruk te verlagen. Dan pas zullen de werkers meer geld over hebben om te kunnen kopen stelt de vakorganisatie.

Een deel van het presidium van Ravaksur, heeft Starnieuws na een vergadering in De Moederbond te woord gestaan. “Dat wij de regering zouden schragen in haar maatregelen en dat wij ongenuanceerd geen loonronde willen hebben, moeten wij allemaal verwijzen naar het rijk der fabelen,” merkt Errol Snijders op. “Toen wij hebben gezegd dat de loonronde ons geen soelaas biedt heeft onze deskundige Armand  Zunder onderbouwd waarom we dat vinden. We hebben sinds de vorige regering erop gewezen dat de koopkracht van de mensen versterkt moet worden. Niet zonder meer met een loonronde want we weten wat de effecten zijn van een loonronde.”

Zunder geeft welke negatieve effecten een loonronde op dit moment kan hebben op de economie. “Als je die loonronde moet geven aan bijvoorbeeld 250.000 mensen, betekent het dat je enorm veel geld gaat brengen in de economie,” merkt hij op. “Die SRD’s gaan een enorme druk uitoefenen op de valuta, met name de US-dollar. De koers gaat omhoog schieten en het vele geld dat je gaat creëren ga je moeten financieren. En omdat er geen dekking voor is ga je dat monetair financieren. Dat is niet wat we willen en het is ook tegen het beleid dat de regering in 2021 wil gaan uitvoeren. Zij is daar overigens al mee begonnen door SRD’s af te romen zodat de druk op de US dollar niet te groot is.”

Daarnaast is het haast traditie dat bij elke salarisverhoging de prijzen in de winkels ook omhoog gaan. Zunder, Snijders en Ronald Hooghart drukken de regering op het hart om dit te voorkomen. Snijders haalt aan dat de regering genoeg mogelijkheden heeft om geld te verdienen dan alleen de “loontrekker die de staatskas vult”. Meer geld halen bij vermogenden en onroerend goed bezitters, en het invoeren van de BTW zijn enkele zaken die aan de vorige en de huidige regering zijn voorgesteld, deelt Snijders mee.

Hooghart deelt mee dat tijdens een presentatie over het IMF de minister van Financiën een loonronde van 25 procent heeft voorgesteld. Hooghart benadrukt dat er geen afspraken zijn gemaakt over een loonronde, niet met CLO althans. “We staan niet achter een loonronde zoals aangegeven, laat dat duidelijk zijn,” benadrukt hij. Voor Hooghart is belangrijk dat de overheid zich houdt aan de afspraken om de TWK te betalen. Met de vorige regering is overeengekomen dat de TWK  “geplakt” werd aan het salaris. Maar sinds juni 2020 worden die niet meer betaald. Ondertussen stijgen de prijzen aan de pompen en in de winkels, haalt Hooghart aan. “Waar moet men het geld vandaan halen als men de 25 procent (de TWK) inhoud en nog meer afknabbelt?” vraagt hij luidop.

Zunder benadrukt dat het besteedbaar inkomen van de arbeider eerst verruimt moet worden voordat de loonronde komt. De belastingskorting van SRD 750 is ondertussen weer achterhaald door de hoge inflatie. “Wij willen dat het besteedbaar inkomen van de wrokomans op een zodanig niveau is dat iedereen goed kan leven. Daarom kan Ravaksur nooit en dan ook nooit tegen een loonronde zijn. We willen dat de mensen meer geld in hun hand krijgen om te kunnen kopen.“

René Gompers

Berenstein: Programma rond IMF-samenwerking nog niet bekend

07 Jan, 2021, 06:41

foto

 C-47 voorzitter Robby Berenstein 

 

De vakbeweging en het bedrijfsleven waren niet aanwezig tijdens een ontmoeting tussen de Sociaal Economische Raad (SER) en president Chan Santokhi op 4 januari. Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt in gesprek met Starnieuws dat hij laat de uitnodiging kreeg en de agenda was niet duidelijk. Bovendien is het plan waarmee het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Suriname zal ondersteunen, nog steeds niet bekend.
 
De vakbondsleider merkt op dat C-47, FAL, BvL/ALS een brief hebben geschreven naar de regering om te vernemen of het om een IMF-plan gaat en wat dit inhoudt. Intussen is er een gesprek geweest woensdag met minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Hij heeft beloofd dat komende week het plan zal worden gepresenteerd aan de maatschappelijke groepen.
 
Wat de adviezen betreft die de SER heeft uitgebracht, zegt Berenstein dat hierin de maatregelen die getroffen zullen worden, wanneer in zee gegaan wordt met het IMF, er niet bij. De vakbeweging vindt het belangrijk om inzage te hebben in het programma dat wordt afgesproken met het IMF. Hoewel de regering aangeeft dat het om een eigen ontwikkeld programma gaat, is er nog geen openheid hierover gegeven. Berenstein merkt op dat er inspraak moet zijn van de sociale partners voordat het programma met het IMF wordt beklonken.

CLO deelt zorgpunten met president Santokhi

05 Jan, 2021, 22:38

foto

Ronald Hooghart heeft in hoedanigheid van voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) een brief geschreven aan president Chan Santokhi. Hij herinnert de president er aan dat afgesproken was dat landsdienaren een verhoging van 25% zouden krijgen, in de orde van wat onderwijsgevenden eerder zouden hebben ontvangen. Hooghart merkt op dat de regering bezig is met het instellen van een loonronde, terwijl er niet hierover met de CLO onderhandeld is.
 
De CLO concludeert dat de regering buiten alle goede normen en wettelijke regelingen bezig is te praten met andere groepen. De regering zou in het kader van IMF-regelingen ook een loonronde van 25% op tafel hebben.
 
In het schrijven vraagt de CLO aandacht voor het uitbetalen van de Covid-tegemoetkoming aan zorginstellingen zoals Huize Ashiana en Esther Stichting. Hooghart benadrukt dat de CLO de overheid informeert over wat zich op het veld afspeelt en altijd heeft gekozen voor een goede verstandhouding met de werkgever, in deze de regering-overheid. De organisatie zal er echter niet voor schromen om wanneer de burgerij dat opeist, de oorlog te verklaren. Volgens het CLO-schrijven is er sprake van rancune binnen het ambtenarenapparaat en vrezen landsdienaren ontslagen te worden of rancuneus aangepakt te worden.
 
De CLO is er ook bezorgd over dat de kandidaten van de CLO nog steeds niet in de Sociaal Economische Raad (SER) en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zijn ingedeeld, terwijl de vicepresident buiten de CLO om, een kandidaat heeft geplaatst. De CLO heeft Rodney Sommandas aangewezen als SER-vertegenwoordiger en Yoné Gorisson als OKB-vertegenwoordiger.
 

U kunt de brief van de CLO aan president Santokhi hier lezen.

pdf-icon.gif brief_president_loonronde.pdf                
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *