2. DE NEP VRIJHEID OP 1 JULI KETI KOTI

De nep vrijheid op 1 juli Keti Koti

Auteur: Angela Fernald

Gepubliceerd op: 27-06-2019 19:06
Bron: Dagblad Suriname

Deze schijnheiligheid is een aanklacht tegen het systeem van bedrog. Want door opkomende dictatuur is onze vrijheid in gevaar. Omdat vrijheid het hoogste goed is van een mens, is leven in angst en onder dwang een aanklacht tegen de menselijkheid. Als slaafse onderdanen met of zonder een academisch diploma onder het onderdrukkende systeem van de oude politiek in Suriname, is het niet mogelijk een fatsoenlijk bestuur op te bouwen. Erger nog, voor de gehele samenleving leidt dit systeem van de oude politiek tot geïnstitutionaliseerde corruptie, want in achterkamertjes, onder de tafel, in de wandelgangen worden deals gesloten en zo een groot deel van ons volk gecorrumpeerd omdat niemand iemand meer kan vertrouwen in dit oneerlijke oude koloniale systeem van paternalisme en vriendjespolitiek. Controle is een farce in dit soort systemen omdat bijna iedereen meedoet aan zelfverrijking. Deze minderwaardige denkwijze en handelwijze is meer gewoonteregel dan uitzondering geworden in Suriname, een subcultuur, een benadeling van de staat en de samenleving vindt plaats, van hoog tot laag, van bankwezen en bedrijfsleven tot studenten, instituten en organen. “Decolonizing the mind” is daarom slechts een kreet, een slap aftreksel en komt niet bij de bron van dit nog steeds heersende onderdrukkende systeem met inherent het zaad van zelfverrijking, argwaan en tegenwerking. “Decolonizing the mind’ is eerder een middel, een bewuste afleidingsmanoeuvre van de heersende elite om met name de dragers van de samenleving, (artsen, verplegers, onderwijzers, militairen, agenten, studenten, het bedrijfsleven enz.) in het gareel te houden en aan te pakken met koloniale wetgeving indien men maar durft uit de ban te springen door zelfstandig te denken of te handelen. Daarom is het politieke gebeuren in Suriname lood om oud ijzer als het bestuurlijke systeem in tact blijft en slechts een wisseling van de wacht plaats vindt waarvan de leiders het koloniale minderwaardige slaafse denken in stand houden, puur uit eigen gewin. Van goed bestuur kan pas sprake zijn als oude systemen, oude denkwijzen, wetten en partijpolitieke machtsconcentratie eerst afgebroken worden en dan kunnen mensen veranderen en dingen anders gaan doen. Helaas belet het systeem van angst en broodvrees deze verandering en blijven wij dus in een vicieuze cirkel draaien waarbij eigen denken en eigen initiatief in de kiem wordt gesmoord omdat deze methode niet werkt in Suriname. Eerlijke mensen zijn eerder verdacht en worden dus bestreden in Suriname. Dat ervaren artsen, verplegers, onderwijzers, militairen, agenten, studenten, wetenschappers, het bedrijfsleven en noem maar op. Als het de heersende elite uitkomt worden eerbare burgers diep beledigd en onderworpen aan wetgeving van de voormalige kolonisator, want als je niet doet wat de regering wil dan volgen er straffen en vele pesterijen w.o. verdachtmakingen, overplaatsingen, zogenaamde mutaties, het mislopen van gunningen, intrekking concessies. Deze meester-slaaf verhoudingen heersen in de gehele samenleving, op de scholen, de universiteit, de ministeries, in politieke partijen en overige besturen van clubs, bedrijven en organisaties. Deze afhankelijkheids relaties houden stand omdat misbruik wordt gemaakt van de laaggeletterdheid, de onmondigheid en de angst van de bevolking. Maar wie body heeft pikt deze vernederingen van het bestuur niet, biedt tegenstand of verlaat liever het land om in vrijheid te leven, te denken en te werken. Het zijn vaak de hoger geschoolden die wegtrekken en hun heil elders in de wereld zoeken. Met excuses voor het slavernijverleden zijn wij er dus nog lang niet, evenmin met “decolonizing the mind’, daar in Suriname structureel niets verandert aan onderdrukkende mechanismen uit de koloniale tijd gericht tegen verzet van het Surinaamse volk, want wie denkt wordt gestraft, is verdacht, is tegen ontwikkeling, is geen Surinamer, is nog niet zover in zijn/haar denken, is een gekoloniseerde geest en noem maar op. Het roemen van het socialisme en Anton de Kom, Cuba, China, Venezuela, Rusland door de huidige machthebbers zet geen zoden aan de dijk en is slechts wishful thinking. Vervangen van koloniale symbolen evenzo, allemaal instrumenten om Surinamers zand in de ogen te strooien zodat slechts een kleine kliek blijft profiteren van de geneugten van de macht. Zijn we eigenlijk niet erger dan de ex-kolonisator, is datgene wat wij ons op 1 juli moeten afvragen. We weten allemaal heel goed dat macht in Suriname corrumpeert, kijk maar naar bepaalde vakbondsleiders, bepaalde politici met overloop gedrag in alle politieke partijen want er wordt alles gedaan voor behoud van de macht, dus voor het vullen van de eigen zak. Suriname zal deze mensen een worst wezen. Zolang de discussie over onze eigen houding, van massale misbruik van elkaar, van nationale vernedering, systematische tegenwerking en letterlijk wegwerken en wegjagen van ons volk door onze eigen bestuurders niet eerlijk gevoerd wordt, blijven wij als persoon slachtoffer van het systeem van knechting en onderwerping in Suriname en zal er nog vele jaren langer niets gebeuren dan te draaien in hetzelfde kringetje. Het ergste is dat slachtoffers nimmer ontwikkeling en beschaving kunnen brengen. Het gijzelen van een heel volk in mentale onvrijheid is wat “gedecolonized” moet worden. De poeha rondom 1 juli, Keti Koti, zal anders blijven zoals het is, namelijk het feest van de eigen nieuwe onderdrukkers, de scheppers van de dictatuur langs democratische weg en hun vooruitgeschoven boodschappers /handlangers met op de tribune de stille toekijkende onderdrukten. Alleen al hierom is de Mapane eenheidsbeweging meer dan welkom, een nieuw begin om gezamenlijk aan een nieuwe nationale toekomst te bouwen en een verlossing van valse ideologieën, valse geschiedenis, onderdrukkings strategieën en nieuwe kolonisatoren. Al krijgt Suriname honderden miljarden aan herstelbetalingen en excuses en men voort gaat met het oude koloniale systeem van verdeel en heers, zal het geld blijven verdampen bij enkelen en blijft de beroemde vraag “pe a moni de”? onbeantwoord. “That’s the point and that’s why the rich get richer and the poor stay poor”. Daarom de hoogste tijd om ondersteunende diensten, instituten, instanties en wetten tegen het licht te houden en te ontkoppelen van partijpolitiek en onder te brengen bij onafhankelijke deskundige organisaties/ personen. Onafhankelijke organen tevens ontkoppelen van de partij politiek, want met de wet in de hand worden kritische vrije geesten en denkende Surinamers onderdrukt en verjaagd uit hun eigen land, of zij nu wel of niet behoren tot een of andere politieke club. Het patronage systeem is overal en wie niet met de partijpolitiek bemoeit kan slachtoffer worden van onvrijheid en knechting omdat o.a. de personeelswet en ambtenaren rechtsspraak, de kieswet en het OKB, het Politiehandvest met de muilkorfwetten niet gevrijwaard zijn van oude politieke denken. Onderzoek naar knechtende wetgeving dient na verdrijving van de huidige machthebbers in 2020 een belangrijke issue te zijn op weg naar echte nationale ontwikkeling. Want terwijl wij maar steeds achteruitkijken naar onze slavernij geschiedenis blijft voor ons nageslacht de toekomst in vrijheid onzeker. Wie houdt wie dus voor de gek?
Mw. A. Fernald afernald34@gmail.com

01-07-2020

HET WITTE POPULISTISCHE DENKEN VAN DE ZWARTE MENS.

Auteur: Angela Fernald.

Mijn Stellingen:

Wie heeft afgeschaft? De witte overheersers! De focus ligt helemaal op de slavenmeesters. Wie heeft ervoor gezorgd dat er afgeschaft moest worden? De vrijheidsstrijders, en de focus is niet op hen. Dat is mijn punt. Sterke traditie van de Marrons, sterke talen worden gewoon weggedrukt.

  1. Wij hebben ons vrijgevochten dus a keti no koti, Boni nanga den trawan no koti neks, bika den ben fri keba fu feti a strei! 
  2. De slavenbroeders die niet deelnamen aan de gewapende strijd zijn niet degenen waarop het accent gelegd moet worden.
  3. Vrijgevochten met in de voorhoede de gewapende vrijheidsstrijders  in plaats van afschaffing van de slavernij die uitgaat van terminologie vanuit het denken van de witte man. Dit geeft aan hoe geestelijk onvrij wij nog steeds zijn door deze begrippen maar te blijven na-papagaaien. Daarom zegt Bob Marley: “EMANCIPATE YOURSELF FROM MENTAL SLAVERY”.
  4. Is het idee, het uitgangspunt niet overeenkomstig de oprechte waarheid en de werkelijkheid dan heeft dat als gevolg dat automatisch ook de aanpak van het probleem verkeerd is. En is de aanpak verkeerd dan ontstaat er een complete babylonische spraakverwarring en gaat iedereen uit van zijn eigen gelijk.
  5. Sterke zwarte culturele en politieke organisaties moeten zich profileren in krachtige beinvloeding door benijdens-en bewonderingswaardige exellente cultuuroverdracht en politieke innovatieve wetenschappelijke inzicht over het verleden en de toekomst op grond hiervan een  een mooie plek geven samen met de witte mensen in de witte landen en samenlevingen. Dit gedrag dwingt respect af i.p.v. met alle respect  rappers en voetballers over dit gecompliceerde probleem de microfoons aan te bieden. Schoenmaker hou je bij je leest.
  6. De Surinaamse regering laat het jaar op jaar totaal afweten wat betreft een grootse eensgezinde en gecentraliseerde herdenking en viering middels een immense  manifestatie van cultureel en politiek erfgoed, waar de grootste kracht en waardigheid vanuit gaat. Alleen maar blablablablabla elk jaar weer! 
  7. De witte samenleving lacht, want aan de buitenkant verandert alles wat de zwarten willen, geen zwarte gezichten meer, geen negerzoenen meer, geen dit en geen dat meer, maar van binnenin is en blijft alles zo verrot als een nispel. Is dit, deze aanpak de oplossing van het probleem?? Er verandert wat, ja, that’s all, de samenleving verhardt juist steeds verder en steeds meer, zichtbaar en onzichtbaar, terwijl de achterstand van de zwarten steeds groter wordt.

Het grootste probleem is als men niet eens weet dat men niet weet. De slavernij is overwonnen, bevochten, verworpen en vertrapt door onze voorouders. De voeding vanuit de bron is niet goed met alle gevolgen van dien. De populistische napraters in Suriname en Nederland hebben in de media het hoogste woord terwijl de heroische bron en kern van onze daadwerkelijke bevrijding van de nazaten van de bevrijders wordt ondergesneeuwd, hoe cynisch klinkt nu dit Nederlandse woord.  

Voorts is er een onopgeloste tegenstelling tussen de stadscreool en de Marron. De MAPANE BEWEGING wil deze tegenstelling oplossen.

De kijk naar de term KETI KOTI alleen al, komt uit het hoofd van de witte man. De Marrons die de Boni oorlogen gevoerd hebben zouden nooit keti koti in hun hoofden hebben gehaald. De witte man stuurt ons steeds weer met een kluitje in het riet met de eisen die wij zelf stellen als zwarten: excuses voor het slavernijverleden, straten en pleinen vernoemen naar verzetstrijders, gesminkte zwarte-pieten-gezichten weg, vereren van het standbeeld van kwakoe aan de Dr. Sophie Redmonstraat  of het slavernij beeld in het oosterpark in Amsterdam,  herstelbetalingen, speeches in het Oosterpark, meer tekst over de slavernij in boeken, eisen tot het maken van 1 juli tot een nationale vrije dag in Amsterdam/Nederland, het bekladden van koloniale standbeelden,  enz enz. Maar in d kern blijft alles zoals het altijd is en was, erger nog, onderhuids neemt het geinstitutionaliseerd rascisme juist toe en ondergaat ook een verandering aan de oppervlakte door een pen door van alles heen te halen. En waarom blijft alles gewoon bij het oude? Omdat de zwarte mens geen vuist weet te maken, geen eenheid is, niet samen weet te werken, elkaar het licht in de ogen niet gunt en dus hierom blijft schieten op de verkeerde schijven in de witte samenleving terwijl de kern van het “BLACK LIFES MATTERS” onaangeroerd blijft. De kern van het rascisme is m.i. dus de zwarte mens zelf. Hoe de zwarte mens omgaat en denkt over zichzelf en de groep, zo zal de witte man de gehele zwarte groep over een kamp scheren. Wat Suriname betreft is het zaak dat de 1 juli keti koti onder een vergrootglas wordt gelegd. Suriname had reeds bij het begin haar huiswerk goed moeten maken, en daarna aanpassingen kunnen plegen omtrent de datum van 1 juli en de naamgeving. Het in de wereld gooien van het begrip KETI KOTI zal onze nakomelingen altijd blijven achtervolgen als een schijn-emancipatie en neppe inhoud van onze heroische geschiedenis. Over de bevrijdingsstrijd zullen de populistische napraters en onze nakomelingen verder weinig weten omdat zij zich hierin niet verdiepen daar het populisme voor hen persoonlijk veel meer roem en geld oplevert. De zwarte mens kruipt dus over de rug van de eigen zwarte mens en verschilt hierin geen zier van de witte mens.

Because it is all abouth money.

terwijl de Nederlandse televisie bol staat van slavernij viering in Nederland wordt er flink geld verdient. Vanavond wordt op NPO 3 de comedie show van Roue Verveer ” Typisch Surinaams”, uitgezonden. Hoe toepasselijk wederom deze titel want het is typisch Surinaams dat men weigert de hand in eigen boezem te steken. Het is altijd weer ” a- no- mie en het is de schuld van de ptatas. Het zijn altijd andere mensen die het niet menen met ons zwarte mensen en die voor ons niets goeds in petto hebben. De discussie is dusdanig populistisch en platvloers van aard geworden, dat Jan Maat en zijn Raap zich ermee bemoeien. Witten en zwarten staan tegenover elkaar en geen van beiden weten waar het eigenlijk om gaat omdat de zwarten geen vuist weten te maken en dus zelf ook niet weten waar de hele discussie over gaat. Ik stel voor om de LIJN VAN ONZE HISTORIE te volgen en nooit uit het oog te verliezen, want daar zit de kracht, de taal, de cultuur van de zwarte Surinamers en niet bij de STADSCREOOL. De rollen moeten nu dus wederom omgedraaid worden en de GESCHIEDENIS ZELF heeft een handje geholpen met de verkiezing op 29 juni 2020 van RONNIE BRUNSWIJK tot voorzitter van ons HOOGSTE COLLEGE VAN STAAT. De maiden speech van Ronnie Brunswijk gaat niet voor niets terug naar zijn voorouders. Wie wil horen hore en wie het niet kan begrijpen moet zwijgen. Het is voor Suriname een hulpmiddel om onze geschiedenis in beter perspectief te zien en opnieuw te starten met de werkelijke BEVRIJDINGSDAG VAN 1 JULI te positioneren op een ander tijdstip en onder een andere naam. THE HEROES OF OUR REVOLUTIONARY JUNGLE FIGHTERS AGAINST THE ARMY OF THE KOLONIALIST verdient een veel betere waardering dan slechts het beeld van Kwakoe te vereren. Het rascisme en discriminatie tegen de MARRONS hebben wij nog steeds niet opgelost en tegen deze tegenwerking in hebben de Marrons toch succes weten te boeken in hun emancipatie. Hun kracht is hun CULTUUR die zij hebben weten te behouden, waar de stadscreool van mag leren en met veel meer respect tegemoet mag treden in plaats van steeds weer deze groep nazaten van onze vrijheidsstrijders in een bepaalde discriminatoire hoek te drukken als te zijn dom en onbetrouwbaar. De Marrons zijn harde werkers, ondernemers en overlevers en zijn politiek gezien de stadscreool al voorbij gestreefd, getuige de verkiezingswinst van 25 mei 2020. De van oudsher creoolse NPS met 3 zetels heeft het anno 2020 afgelegd tegen de ABOP met 8 zetels. De NPS die op 29 september 1946 is opgericht en de ABOP die op 11 februari 1990 is opgericht heeft niet meer leiderschap aan de dag kunnen leggen dan de ABOP leider, een probleem waar de NPS maar niet overheen kan komen na het leiderschap van Ronald Venetiaan. 

MARRONDAG IS KETI KOTI.

De Dag van de Marrons is een herdenkingsdag op 10 oktober waarbij de ondertekening van het vredesverdrag van 1760 tussen de Marrons van Suriname en de Nederlandse overheid gevierd wordt. De Marrons herdenken de strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid. Een strijd waarmee zij het Nederlandse koloniale bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen  https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Marrons

NAPAPAGAAIEN EN DE PLANK MISSLAAN is wat de klok slaat in Suriname. De vele ingezonden artikelen op deze gedenkwaardige dag, is het bewijs hoezeer de Surinamers de plank misslaan en weigeren om de koe bij de horens te vatten. Niemand die echt het belang van het DNA VOORZITTERSCHAP VAN EEN MARRON heeft geanalyseerd, het historisch belang hiervan aangegeven. Surinamers weigeren zichzelf dus echt serieus te nemen, elkaar te waarderen en moed en lof toe te spreken. Dat wij onszelf niet serieus nemen is te merken hoe wij omgaan met waardigheid, een standbeeld van KWAKOE HOORT GEEN MOND-NEUS KAP OP, dat zien wij ook nergens ter wereld gebeuren, maar Surinamers willen altijd afwijken van de regel, terwijl in feite dit afwijken terug te voeren is tot GEBREK AAN EIGEN WAARDE EN ZELFRESPECT. En dit is de kern van het probleem bij vele zwarte mensen. Door hun gedrag en handelingen verraden zij steeds weer zichzelf en moet de ander ervoor boeten. De agressie tegenover andersdenkenden is benedenmaats en geeft aan dat er teveel MET DE ONDERBUIK WORDT GEDACHT,  ook weer een herkenbaar kernprobleem van de zwarte mensen. Zolang niet echt de hersenen de boventoon voeren zullen wij altijd in de achterstand situatie verkeren en tweede-rangs burgers blijven, wat wij grotendeels dus aan onszelf hebben te danken.

Ingezonden: Stilstaan bij 157 jaar Keti Koti

01-0702020

Vandaag herdenken wij 157 jaar afschaffing van de Nederlandse slavernij en tegelijkertijd vieren wij de bevrijding van de Surinaamse gemeenschap.

De immigratie van Chinezen, Brits Indiërs en Javanen was het directe gevolg van de afschaffing van de slavernij. De omstandigheden waarin deze immigranten terechtkwamen was veel vergelijkbaar met die van de slaven gebaseerd op exploitatie, vernedering en uitbuiting.

Jammer genoeg heeft het Nederlandse Kabinet nooit officieel haar excuses aangeboden voor het slavernijverleden, wij van SHI vinden dat de vernedering en uitbuiting gecompenseerd moet worden. De Nederlandse regering moet de verantwoordelijkheid nemen.

Op de Keti Koti-dag wordt er stil gestaan bij de sporen die de Nederlandse slavernij en het koloniale verleden op ons persoonlijk leven heeft achtergelaten. De fysieke ketenen hebben plaatsgemaakt voor sociale en maatschappelijke ketenen, waarvan het ontkennen inmiddels geen zin meer heeft.

Het gedenken betekent ons te verzetten tegen elke vorm van de slavernij in ons zelf, in onze samenleving.
Dit doen we door verschillende activiteiten, waarin het samenkomen van mensen van verschillende kom af centraal staat.

De pijlers van de activiteiten is onder andere: het delen van ervaringen; het luisteren naar elkaar; het reflecteren van elkaars persoonlijke ervaringen en gevoelens; het samen bidden (op welke wijze dan ook); het samen lachen; het samen eten; het samen wandelen; het samen dansen, omdat dat de Surinamers bindt.

Daarom is de Keti Koti-herdenking en viering van ons aller bevrijding van onschatbare waarde voor de totale Surinaamse gemeenschap.

De Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI) feliciteert alle bevolkingsgroepen die destijds naar Suriname zijn gebracht met de viering van de bevrijding van onze voorouders.

Stichting Hindostaanse Immigratie

https://www.gfcnieuws.com/ingezonden-stilstaan-bij-157-jaar-keti-koti/

NDP: “Together we will continue the job”

Vandaag 1 juli-keti koti, wordt het 157ste jaargang van de formele afschaffing van de slavernij in de Republiek Suriname herdacht. Dit jaar wordt “keti koti” in aangepaste vorm herdacht vanwege restricties als gevolg van de COVID-19-pandemie. Desalniettemin hebben wij als mens c.q. Surinamers de gelegenheid om meer gestalte te geven aan het aspect van bezinning en om de vrijheid die wij hebben verder uit te putten ten gunste van onszelf en onze medemens. Overigens dat leert deze COVID-tijd ons meer dan ooit!

De NDP hecht waarde aan de inzet en significantie van allen betrokken in het proces van “keti koti” en de bijdrage die daarbij geleverd wordt, door mee te denken en mee te doen aan het waarborgen van de vrede, tolerantie en verdere opbouw van ons gezegend land. Vrij van! en vrij om! In het kader van “keti koti” kan worden gesteld dat onze voorouders zo ook wij, uitgaande van 1863, in formele zin vrij zijn gekomen van het juk van slavernij en haar toebehoren. Heeft dat ook betekend dat wij allen vrij zijn (geweest) om ook als vrije mensen te denken, beslissen en te handelen?

De NDP heeft tezamen met u, een wezenlijke bijdrage geleverd aan een solide fundament om samen over zaken na te denken, te besluiten en ze ook samen uit te dragen ten gunste van de huidige en toekomstige generaties. We staan immers op de schouders van onze voorouders!

Als natie hebben we nog een lange weg af te leggen, maar als wij als volk ongeacht welke Regering aan de macht is, tezamen de ingeslagen weg steeds diepgaander in de geest van vrede en “soso lobi” continueren, zullen wij ook de vruchten daarvan plukken.
Het verhaal van “keti koti” is publieks geheim. Wij zouden het kunnen hebben over de diverse activiteiten rondom “keti koti”, of herstelbetalingen, excuses en reparaties, en vul het rijtje maar zelfs aan, hetgeen ook past binnen het kader van bezinning.

Heden is de keus om een nadrukkelijke oproep te doen aan u, aan ons allen , om meer als ooit tevoren te bezinnen waarvan wij vrij zijn gekomen en welke vrijheden wij in de achter ons liggende jaren ons eigen hebben kunnen maken en meer nog hoe die in de tijd die voor ons ligt in te kunnen zetten ten gunste van u en uw naaste.
De NDP, de “soso lobi” beweging, heeft zich in de achter ons liggende periode samen met u ingezet bij de verdere ontwikkeling van Suriname.

Wij hebben net een verkiezing achter de rug en verkeren in een transitie periode. Mede vanwege het feit dat verkiezingen voor ons geen doel maar een middel zijn, vertrouwen wij erop dat “together we will continue the job”.

De NDP maakt in een adem gebruik van de gelegenheid om haar solidariteit uit te spreken naar onder andere de oprechte strijders tegen racisme, onderdrukking en de “black lives matters” oproep!

Alhoewel de lockdown tijdelijk gedeeltelijk is opgeheven doen wij een dringend beroep op alle Surinamers om continue de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. Derhalve wenst de Nationale Democratische Partij u een bezinningsvolle “keti koti” toe.

Stay safe, God Bless, Soso lobi!

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/01/ndp-together-we-will-continue-the-job/De Nationale Democratische Partij

NDP op keti koti-dag: Bezinning en vrijheid belangrijk

01 Jul, 2020, 13:12

foto
De Nationale Democratische Partij (NDP) wenst een ieder een bezinningsvolle ‘keti koti’ (emancipatie) dag toe. Soso lobi, brada nanga sisa! Vandaag 1 juli, ‘keti koti’, wordt de 157e jaargang van de formele afschaffing van de slavernij in de Republiek Suriname herdacht.
 
Dit jaar wordt ‘keti koti’ in aangepaste vorm herdacht vanwege restricties als gevolg van de Covid-19 pandemie. Desalniettemin hebben wij als mens c.q Surinamers de gelegenheid om meer gestalte te geven aan het aspect van bezinning en om de vrijheid die wij hebben verder uit te putten ten gunste van ons zelf en onze medemens, overigens dat leert deze Covid tijd ons meer dan ooit!
 
De NDP hecht waarde aan de inzet en significantie van allen betrokken in het proces van ‘keti koti’ en de bijdrage die daarbij geleverd wordt, door mee te denken en mee te doen aan het waarborgen van de vrede, tolerantie en verdere opbouw van ons gezegend land’
 
Vrij van! en vrij om!
In het kader van ‘keti koti’ kan worden gesteld dat onze voorouders zo ook wij, uitgaande van 1863, in formele zin vrij zijn gekomen van de juk van slavernij en haar toebehoren. Heeft dat ook betekend dat wij allen vrij zijn (geweest) om ook als vrije mensen te denken, beslissen en te handelen?
 
De NDP heeft tezamen met u, een wezenlijke bijdrage geleverd aan een solide fundament om samen over zaken na te denken, te besluiten en ze ook samen uit te dragen ten gunste van de huidige en toekomstige generaties. We staan immers op de schouders van onze voorouders!
 
Als natie hebben we nog een lange weg af te leggen, maar als wij als volk ongeacht welke regering aan de macht is, tezamen de ingeslagen weg steeds diepgaander in de geest van vrede en ‘soso lobi’ continueren, zullen wij ook de vruchten daarvan plukken.
 
Het verhaal van ‘keti koti’ is publieksgeheim. Wij zouden het kunnen hebben over de diverse activiteiten rondom ‘keti koti’, of herstelbetalingen, excuses en reparaties,  en vul het rijtje maar zelfs aan, hetgeen ook past binnen het kader van bezinning. 
 
Heden is de keus om een nadrukkelijke oproep te doen aan u, aan ons allen, om meer als ooit tevoren te bezinnen waarvan wij vrij zijn gekomen en welke vrijheden wij in de achter ons liggende jaren ons eigen hebben kunnen maken en meer nog hoe die in de tijd die voor ons ligt in te kunnen zetten ten gunste van u en uw naaste.
 
De NDP, de ‘soso lobi’ beweging, heeft zich in de achter ons liggende periode samen met u ingezet bij de verdere ontwikkeling van Suriname. Wij hebben net een verkiezing achter de rug en verkeren in een transitie periode. 
Mede vanwege het feit dat verkiezingen voor ons geen doel maar een middel zijn, vertrouwen wij erop dat ‘together we will continue the job’.
 
De NDP maakt in één adem gebruik van de gelegenheid om haar solidariteit uit te spreken naar onder andere de oprechte strijders tegen racisme, onderdrukking en de ‘black lives matters’ oproep!
 
Alhoewel de lockdown tijdelijk gedeeltelijk is opgeheven doen wij een dringend beroep op alle Surinamers om continue de gezondheidsmaatregelen in acht te nemen. Derhalve wenst de Nationale Democratische Partij u een bezinningsvolle ‘keti koti’ toe.
 
Stay safe, God Bless, Soso lobi!

Virtuele evenementen op Ketikoti

01/07/2020 10:33 – Van onze redactie

Naks viert Ketikoti dit jaar op haar digitale platformen.

Naks viert Ketikoti dit jaar op haar digitale platformen. Foto: Terence Oosterwolde  

PARAMARIBO – Ketikoti wordt jaarlijks groots gevierd. Vanwege de Covid-19-maatregelen is het dit jaar niet mogelijk om Ketikoti-activiteiten te organiseren, waardoor de traditionele (en culturele) bijeenkomsten zijn afgelast. Maar 157 jaar afschaffing van de slavernij gaat niet ongemerkt voorbij. Diverse organisaties zorgen ervoor dat hun programma’s online zijn te volgen.

Op 1 juli lanceert Naks een eigen YouTube-kanaal waarop filmpjes van de afgelopen Krioro wiki,  die rond 1 juli wordt gehouden, worden vertoond. Sherida Mormon zal een Tak Tangi-boodschap brengen. Op de Facebookpagina van Naks zullen ook filmpjes worden geüpload, houdt voorzitter Siegmien Staphorst de Ware Tijd voor.

De website wordt aangevuld met drie artikelen van professor Chan Choenni, die momenteel bezig is met een boek over Afro-Surinamers van 1863 tot 1963. “1 Juli is een dag waarop we terugblikken op een stukje geschiedenis die niet fraai geweest is. Onderdrukking en het lijden van voorouders, maar ook een geschiedenis van strijd en overwinning. Dit is zeker een gebeurtenis die steeds herdacht moet worden, om te kunnen putten uit de kracht van onze voorouders, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling. Deze dag kan en mag niet ongemerkt voorbijgaan”, zegt Staphorst.

Theater Thalia heeft in samenwerking met Ketikoti Tilburg een programma samengesteld van lezingen en debatten over het slavernijverleden, maar ook het vertonen van korte filmopnames alsook een herdenkingsbijeenkomst. “Het is de bedoeling dat we de komende periode veel online-evenementen organiseren met verschillende partijen. Eén daarvan is Ketikoti Tilburg”, aldus Marvin Halden, sales en marketing manager van het toneelgenootschap. Alle activiteiten zijn te volgen via Zoom.

Via de website van Ketikoti Tilburg kunnen tot maximaal vijfhonderd man de ceremonie volgen. “Zolang de situatie niet is genormaliseerd, zullen we deze virtuele meetings blijven doen”, zegt Halden. Een andere reden voor onlinebijeenkomsten is dat Thalia sinds april 183 jaar bestaat. “We hebben de jaardag van het oudste theater in Suriname niet groots kunnen vieren en fysiek bij elkaar komen, lukt nog niet, dus doen we het op deze manier. Wanneer alles is genormaliseerd, willen we een mix van beiden doen”, zegt Halden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/01/virtuele-evenementen-op-ketikoti/

 

01 Jul, 2020, 11:05

foto

Te midden van de corona en de financiële crisis waarin ons land zoals veel andere landen verkeert, dreigen nationale vrije- of herdenkingsdagen te worden verzwolgen door de actualiteit van de dag. Toch is het nodig dat we als mens en maatschappij op gepaste wijze deze dagen memoreren, en zeker ook een dag als de afschaffing van de slavernij die wij al 157 jaar herdenken. Bij de herdenking vandaag is het begrijpelijk dat wij het om gezondheids- en financiële overwegingen niet kunnen permitteren om deze historische dag uitbundig te vieren, des temeer reden om deze dag als inspiratie te gebruiken voor reflectie, solidariteit en toekomstgerichtheid. 
 
Op deze dag herdenken wij immers de overwinning van de menselijke waardigheid op onmenselijke behandeling door de koloniale overheersers waar bij reflectie na meer dan twee eeuwen nog bij velen de vraag leeft hoe de sociaal economische en mentale schade te herstellen is. Het is gepast dat we op dagen als deze stil staan bij de sporen die de Nederlandse slavernij en het koloniaal verleden op ons persoonlijk leven heeft achtergelaten. Maar dit betekent ook dat wij ons moeten verzekeren tegen elke vorm van slavernij in ons zelf en in onze samenleving
 
Ook is er verplichte ruimte ons te bezinnen over de positie van de Afro Surinamers als nazaten van de toen in vrijheid gestelde slaven anno 2020. Tegen deze achtergrond mag bij de herdenking dit jaar zeker niet worden voorbijgegaan aan de democratische verkiezing van een (politieke) nazaat een paar dagen terug tot voorzitter van De Nationale Assemblee. Hoe het ook zij, dit historische gegeven kan niet los worden gezien van de ultieme beleving van het hoogste goed waarvoor de slaafgemaakten en later de immigranten anderhalve eeuw geleden hebben gestreden, namelijk VRIJHEID.
 
Voor de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) is emancipatie niet een eenmalige gebeurtenis die zich op 1 juli 1863 heeft voltrokken, maar een langdurig ontwikkelingsproces. Een proces dat voortdurende kritische evaluatie van voorgenomen acties vergt, van de bereikte resultaten, maar waar ook de zovele waardevolle leermomenten moeten worden meegenomen. Deze plicht rust niet alleen op de schouders van de Afro Surinamers maar van alle Srananmans! 
 
De beleving van vrijheid in verantwoordelijkheid in al haar facetten en het voortdurend bouwen aan een sterke samenleving waar een ieder die zijn lot verbonden heeft aan de toekomst van Suriname zich vrijelijk kan ontplooien, is immers een collectieve verantwoordelijkheid. Ongeacht onze afkomst, religie of ras. Niet voor niets staat 1 juli, zoals wij die populair ook kennen als Keti Koti of Manspasi Dey officieel te boek als ‘Dag der Vrijheden’, alleen om het natievormende karakter van deze dag te benadrukken.
 
De HVB wenst in deze uitdagende tijd, alle Surinamers waar ze zich ook mogen bevinden, een heel plezierige en bezinningsvolle Manspasi dey, vol inspiratie en bovenal in goede gezondheid.

NPS: Vrijheid begint met acceptatie van jezelf

01 Jul, 2020, 07:13

foto

De afschaffing van de slavernij heeft een grote en belangrijke impact gehad op personen van Afrikaanse komaf. Eindelijk vrij; niet alleen in handelen, maar systematisch ook in hun denken. Deze belangrijke dag van de afschaffing was op 1 juli 1863 (157 jaar geleden).  De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt dat de herdenking van deze dag ons ertoe moet aanzetten om een aantal kernwaarden van een samenleving opnieuw te laten herleven. De euforie die zich volgens de partij bij grote delen van het volk nu manifesteert vanwege het resultaat van de op 25 mei jl. gehouden verkiezingen, zal ongetwijfeld ook het geval zijn geweest 157 jaar geleden. Een goed en blij gevoel met hoop op een betere toekomst. 
 
Maar evenals toen staan we nu voor de uitdaging om bevrijding vrijheid en acceptatie van onszelf, de groep en anderen een fundamentele plaatst te geven. De afgelopen periode als ook uit de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft menigeen doen ervaren dat de dreigingen van overheersing en uitbuiting steeds in aangepaste en moderne vorm op ons kunnen afkomen en het volk teisteren. Het grote verschil van nu is echter dat de dreiging niet zozeer van buiten uit is maar zich binnen onze samenleving probeert te nestelen. We zullen daarom steeds erop voorbereid moeten zijn, de strijd voor bevrijding te leveren. Alleen dan zullen wij de vrijheid kunnen consolideren. Wij zullen ons moeten bewapenen middels scholing, vorming en deskundigheidsontwikkeling.
 
De beleving van vrijheid begint volgens de NPS met de acceptatie van jezelf. Die acceptatie moet gericht zijn op uitmuntendheid, maar ook de acceptatie van de (eigen) groep legt een solide basis om bevrijding na te streven en barrières in de samenwerking met anderen te vergemakkelijken dan wel te doorbreken. Bij de laatst gehouden verkiezingen staat één ding vast; acceptatie van jezelf en solidariteit binnen de eigen groep. Dat legt de basis voor acceptatie en samenwerking met anderen. Het bindt ons tot één volk. De NPS wenst alle Surinamers een swit’ manspasi toe.

VHP op Keti Koti-dag: Vrijheid koesteren; nieuw tijdperk

01 Jul, 2020, 02:51

foto

Keti Koti of Manspasi is een jaarlijks terugkerende feestdag. De geschiedenis heeft niet als doel om je te laten stilstaan. Daarom is Keti Koti ook een dag van bezinning over zowel onze geschiedenis als wel over de vraag hoe wij samen kunnen bouwen aan een mooie toekomst. 

 
Wij herdenken 157 jaar Keti Koti en tegelijkertijd denken we vooruit om samen bevrijd te worden uit de ketenen van onze geest. Dit jaar vieren we Keti Koti, Manspasi, onder bijzondere omstandigheden. Door de maatregelen rond het Corona-virus, doen we het soberder dan we gewend zijn. We vieren het ook op een moment dat ons land een nieuw tijdperk betreedt met nieuw leiderschap om het land weer op te bouwen. 
 
Het volk heeft zichzelf verlost uit een situatie die niet goed was en een de weg gewezen voor een nieuw Suriname. Daarom is deze Keti Koti, ook een bijzondere dag. Velen onder ons waren de hoop kwijt maar zijn nu ontketend. 
Wij zijn vrij van de ketenen van slavernij, maar zijn we ook vrij in ons denken over de toekomst? De geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden en onrechtvaardigheid ook in deze tijd met alle kracht te bestrijden. De slavernij is afgeschaft, maar ook vandaag worden mensen als slaven gebruikt zoals mensenhandel, kinderarbeid en gedwongen arbeid. 
 
Wij zijn verantwoordelijk om de vrijheid iedere dag opnieuw te verdedigen. Wij staan hier vandaag verbonden in vrijheid en we moeten als mens onze menswaardigheid verdedigen en behouden. Citaat van Nelson Mandela: “Om vrij te zijn volstaat het niet om alleen iemands boeien af te werpen, je moet zo leven dat de vrijheid van anderen gerespecteerd en versterkt wordt”. 
 
Vrijheid is niet alleen bevrijd zijn van onderdrukking. Het betekent ook vrijheid om je eigen weg te kiezen. Maar vrijheid is ook het recht op goed onderwijs, op goede gezondheidszorg voor iedereen, op huisvesting voor jong en oude, op werk , en ook de garantie op rust en veiligheid. 
 
Vrijheid betekent ook dat we moeten waken over de vrijheid van onze medemens en volgende generatie. Die moeten vrij zijn van schulden die op hun schouders zijn gelegd. Vrij van de last van  torenhoge staatsschulden, zodat zij in vrijheid eigen keuzes kunnen maken. Het is aan onze leiders te zorgen voor goed bestuur zodat burgers de vrijheid hebben om zich te ontplooien. 
 
De VHP werkt nu samen met haar coalitiepartners aan een regeerakkoord om de crises in ons land aan te aanpakken. Samen met andere politieke partners, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld zullen we ons land weer tot bloei brengen. Vele tientallen organisaties hebben al hun inzichten gegeven, met ook veel bruikbare ideeën. 
Voor iedereen is het duidelijk dat we onze toekomst samen gaan opbouwen. Keti Koti, de ketenen zijn los, we hebben de vrijheid om als burgers gelijkwaardig en vrij te kunnen beslissen over ons eigen lot. Laten we die vrijheid koesteren. De VHP wenst het Surinaamse volk en ook onze diaspora mensen waar ter wereld ook een bevrijdingsfeest toe. Wan Switi Keti-Koti’.
 

Kwakoe gaat mee met de tijd en heeft neus-mondkap op

01 Jul, 2020, 00:00

foto

previousHet Kwakoe monument zag er de laatste jaren niet goed uit. Besloten is het monument te renoveren.next

 

foto

Eerst is er gebeden voor het land, voor overwinning op het coronavirus, voor de nieuwe regeringsleiders, en dat het uiteindelijk goed gaat met Suriname. (Foto’s: René Gompers)
foto
previousDe kunstenaars Rinaldo Klas en Henry Renfrum hebben het initiatief genomen om het monument te renoveren.next

foto
previousDe organisatoren bij het opgeknapte monument van Kwakoe. Kwakoe heeft nieuwe pangi’s en een mondkap.


 
 
 

Kwakoe heeft naast nieuwe pangi’s ook een neus- en mondkap opgekregen. “Een symbool dat iedereen in deze tijd rekening moet houden met Covid-19,” merkt Elviera Sandie, directeur van Cultuur op. Dinsdag is het gerenoveerde ‘stonpoptji’ die de dag  van 1 juli 1863, afschaffing van de slavernij symboliseert, overhandigd aan Cultuur. Daarna is zoals elk jaar het standbeeld met fleurige pangi’s omkleedt. 
 
Traditioneel is er in de nacht van 30 juni op 1 juli een fakkeloptocht die begint aan de Heiligenweg bij het monument dat Kodjo, Mentor en Present gedenkt. Er wordt dan gelopen langs de Watermolenstraat, het Onafhankelijkheidsplein, Fort Zeelandia , Waterkant, tot naar het Kwakoeplein aan de dokter Sophie Redmondstraat. Door de Covid-19 maatregelen is de fakkelloop dit jaar niet gehouden. 
 
 
Het Kwakoe monument  zag er de laatste jaren niet goed uit. Kunstenaars Rinaldo Klas en Henry Renfrum hebben het initiatief genomen om het te renoveren. De organisaties Fiti Fu Wini en Feydrasi Fu Afrikan Srananman, zijn blij met het gerenoveerde beeld. Zij houden elk jaar op 1 juli, evenementen bij Kwakoe. Fiti Fu Wini organiseert de nachtelijke culturele optocht, de Feydrasi een bijeenkomst met hoogwaardigheidsbekleders in de morgenuren. 
 
Na de toespraken was het tijd om Kwakoe aan te kleden. Eerst is er gebeden voor het land, voor overwinning op het coronavirus, voor de nieuwe regeringsleiders, en dat het uiteindelijk goed gaat met Suriname. Met Floridawater is Kwakoe ‘gedoopt’. Omstanders zijn ook met het geurige water gezegend. Prevelend worden de doeken om het beeld gebonden. Dan is Kwakoe gekleed. Maar het is nog niet afgelopen. Een blauwe neus- en mondkap wordt  tevoorschijn gehaald. “Een voorbeeld!” benadrukt de vrouw die Kwakoe heeft aangekleed. “Na wan voorbeeld dat alla sma musu weer wan mondkapje.” Eerst  leek het of Kwakoe weigerde. Maar de bescherming past perfect. “Hiep, hiep…hallee!” 
 
René Gompers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *