SURINAME REKENT AF MET DE REVO VAN BOUTA

Ik was ook gechoqueerd en verbouwereerd

Toen ik zag hoe de sociaaldemocraat was gepikeerd

Hoe de man gelooft dat hij geschiedenis in sociale-democratie heeft geschreven

Terwijl hij decennialang door macht en patronage werd gedreven

 

Ik heb goed geluisterd naar de sociaaldemocraat

die na 40 jaar zelf uit een kapitalistische droom is ontwaakt

Al die theorieën van sociale-democratie zijn verknald

Kijk waar de man na 40 jaar modderen met zijn ‘geloof in eigen kunnen’ is beland

 

Alles komt ineens op de opmars van het kapitalisme neer

Ik begrijp die verwarring want de man is bijna geen leider meer

Nu komt het trauma van wanbeleid en gemeenschapsbedrog

Maar de ontrafeling van die hersenspoeling komt nog

 

En zegt een leider, na 10 jaar te hebben gelogen

Dat “geloof in eigen kunnen” dit volk moest verpozen

Schaamteloos werd het zogeheten socialisme gekapitaliseerd

Nu worden de zogenaamde strijders voor rechtvaardigheid door miljonairs geflankeerd

 

Nu wordt het volk beschuldigd te hebben gekozen voor kapitalisme

Maar ze mochten niet naar Nederland kijken, want dat was kolonialisme

En wanneer de burgers zich politiek bedrogen voelen

Gaan ze met hun stemrecht aan je zeggen wat ze bedoelen

 

Dan wordt de keuze voor leiderschap geen revolutie meer genoemd

En wordt het fenomeen revolutionair nooit meer beroemd

Het jonge intellect wil liberaal en vrij burgerschap

En wil zelf besluiten over haar nalatenschap

 

Ongebreidelde verrijking en ongeconditioneerde machtsvertoon

Gaan je in tijd maken tot een keizer zonder troon

Dan zullen al die vernieuwingen eens zo actueel

Worden vertaald als zwak en controversieel

 

Wat Suriname zoekt is een leider met globaal inzicht

Die Suriname niet alleen politiek-ideologisch inricht

Maar breed gedragen wordt en niet door populisme

Maar door kennis van het Surinaams pluralisme

 

Want de wereld zoekt geen leider als begeleider

Maar een staatsman met inzicht en een oprechte strijder

Niet om weerloze burgers achter hen te laten lopen

Maar te zorgen voor vertrouwen en dat een volk blijft hopen

@ Copyright Vinke augustus 2020

https://www.sun.sr/Details_Meta/3587_vJReF69mI9vGio2ZNYo4tiiA8ygEkUoyqMFcQrm0ZOocFcFc_POEMzo09.jpg

In Memoriam: Marius Roosburg

06 Aug, 06:20

foto
 Marius Roosburg 

Op 4 augustus is Marius Roosburg, een integer persoon, met het hart op de juiste plaats, heengegaan. Marius komt uit een sociaal voelend gezin, zijn ouders waren al bezig met sociaal werk toen hij jong was. Zij hadden een tent op het erf waar de jeugd een plek had waar ze bijeen konden komen, activiteiten konden ontplooien en aan sport konden doen. Vele jongeren van Abra Broki kennen Marius daarom van de voetbalwereld. Marius werd in Abra Broki ook degene die opkwam voor de belangen van de mensen uit de buurt. Zijn  zus, Alice Roosburg, heeft dezelfde sociale betrokkenheid met de Surinaamse samenleving gehad.

Ik leerde Marius kennen in 1970, toen ik stage liep in Suriname. Hij was toen bezig met vakbondswerk en hij was bestuurslid van de Typografenbond. Samen met andere vakbondsmensen, waaronder Robby Makdoembaks (van de Fernandes bond) en Eddy Jharap (van de bond bij GMD) bespraken ze vakbondsvraagstukken. Het was toen een woelige periode in Suriname met veel stakingen en een groeiende groep jongeren die zich steeds meer bewust uitspraken tegen de sociale tegenstellingen in Suriname.

Marius en ik waren allebei betrokken bij de oprichting van de Volkspartij op 14 september 1975. Wij waren van mening dat als je veranderingen teweeg wilde brengen, dat je op politiek vlak ook moest participeren en deel moest nemen aan de verkiezingen. Marius werd vervolgens bestuurslid bij de Volkspartij, waarbij ons gezamenlijk streven was: een beter Suriname voor iedereen. Wij streefden dit na door verschillende activiteiten op te zetten en te ondersteunen, dit waren politieke, maar ook sociale activiteiten. Deze actieve politieke betrokkenheid werd abrupt verstoord door de staatsgreep op 25 februari 1980, nog geen maand voordat er vrije en geheime verkiezingen zouden plaatsvinden. De Volkspartij stond er toen zodanig voor dat er een goede kans op tenminste een zetel was, genoeg om een kritisch tegengeluid in de oppositie te kunnen betekenen.

De staatsgreep betekende niet alleen het begin van het onderdrukkende en gewelddadige militaire bewind, waar Suriname de komende jaren onder gebukt zou leven, maar betekende ook een splitsing in de Volkspartij. Een deel van de Volkspartij schaarde zich achter de militairen, terwijl een ander deel duidelijk te kennen gaf geen heil te zien in ondemocratische overname van de macht. Het moge duidelijk zijn dat Marius en ikzelf behoorden tot de laatste groep. Deze dagen wordt des te meer pijnlijk duidelijk in welke staat ons land achtergelaten is.

Ik heb zijn vriendschap en scherpe tong altijd gewaardeerd, ik bleef daarom ook in nauw contact met Marius over de tijd en ook heb ik getracht een deel van zijn verhaal vast te leggen voor de geschiedschrijving. Ik heb altijd een bijzondere bewondering gehouden voor zijn scherpe geheugen: als je een vraag had over hoe iets nou precies was gegaan wist hij het je haarfijn te vertellen en vaak had hij ook nog wel een krantenartikel dat hij tevoorschijn haalde om zijn verhaal bij te staan.

Op 5 juni van dit jaar kregen wij het vervelende bericht dat Marius was opgenomen in een verpleeghuis vanwege aanhoudende gezondheidsklachten. Na enige tijd werd hij opgenomen in AZ vanwege een ernstige longontsteking en op dinsdag 4 augustus heeft hij jammer genoeg de strijd tegen deze gezondheidsklachten verloren. In Marius verlies ik een goede vriend, strijdmakker en kameraad, maar bovenal verliest Suriname met hem een strijder voor een beter Suriname voor iedereen, ongeacht afkomst, etniciteit of politieke affiliatie.
Rust zacht Marius, waka bun.

Norma, Nadia en Raoul gecondoleerd en sterkte toegewenst de komende tijd bij het verwerken van dit verlies.

Margo Parabirsing,
Amstelveen 5 augustus 2020

Marius Roosburg over de negatieve invloed van de NDP op Suriname

Publicatie datum: 07 aug 2020 | Door: ABCradio

Videonieuws uit Suriname

Marius Roosburg over de negatieve invloed van de NDP op Suriname Marius Roosburg die afgelopen maandag is overleden, was een fervente criticus van de NDP. Hij heeft zich kritisch uitgelaten over de invloed van de NDP, en daarvoor de militaire dictatuur, in Suriname. In 2010, voordat de NDP aan de macht kwam, vertelde hij op ABC over het wanbeleid van deze partij.

PAARS GEJOK.
LEUGENPRAATJES VAN PAARS.
DWT- REDACTIONEEL:
..” TERWIJL DE CIJFERS EN FEITEN onmiskenbaar de hopeloze financiële situatie aangeven waarin ons land zich bevindt wast de NDP haar handen nog altijd in onschuld en schuift de schuld van de crisis in de schoenen van anderen. De regering-Santokhi zou zaken verdraaien
en Suriname in een kwaad daglicht zetten in het buitenland. Maar het PAARSE GEJOK zou vooral op de lachspieren moeten werken ,als het niet om zo een ernstige zaak ging.
Bouterse/Adhin probeerden op Apintie televisie de aantijgingen, dat zij tien jaar lang flink huis hebben gehouden,wanbeleid en een geld verkwistend beleid hebben gevoerd ,te weerleggen. Maar een goed verstaander prikte snel door het verhaal heen. Men wil ons doen geloven dat de crisis in 2016 is ontstaan. Maar in werkelijkheid werd de BASIS daarvoor al tijdens de eerste regering BOUTERSE-ROBERT AMEERALI (2010 -2015 ) gelegd.Ook toen was er sprake van een GELD VERKWISTEND BELEID. ABOP en Pertjajah Luhur maakten in de periode 2010-2015 ook (deels) deel uit van de regering -Bouterse 1 (Bouterse-Ameerali).
Dat Nederland en de VS ook torenhoge staatsschulden hebben is niet te vergelijken met Suriname. Die landen hebben voldoende INKOMSTEN om deze schulden moeiteloos te kunnen aflossen,terwijl Suriname nauwelijks inkomsten (meer) heeft .
DUS LAAT DE NDP OPHOUDEN MET LEUGENPRAATJES TE VERSPREIDEN EN LATEN WE ONS VOLK RICHTEN OP EEN TOEKOMST MET WELVAART VOOR IEDEREEN..”.
Het volledig column mag U lezen in DWT—redactioneel, editie van hedenmorgen 6 augustus 2020.
LEENDERT DOERGA.
Paramaribo 6 augustsus 2020

COMMENTAAR: Paars gejok

06/08/2020 12:00

COMMENTAAR: Paars gejok

 

TERWIJL DE CIJFERS en feiten onmiskenbaar de hopeloze financiële situatie aangeven waarin het land zich bevindt wast de NDP haar handen nog altijd in onschuld en schuift de schuld van de crisis in de schoenen van anderen. De regering-Santokhi zou zaken verdraaien en Suriname in een kwaad daglicht zetten in het buitenland. Maar het paarse gejok zou vooral op de lachspieren moeten werken, als het niet om zo’n ernstige zaak ging.

Na de persconferentie van maandag waarbij de president uit de doeken deed hoe de regering Bouterse/Adhin de afgelopen jaren huisgehouden heeft, kon de NDP niet nalaten om woensdag, tegen beter weten in, via de televisie te proberen de aantijgingen te weerleggen. Maar een goed verstaander prikte snel door het verhaal heen. Men wil ons doen geloven dat de crisis in 2016 pas is ontstaan. Maar in werkelijkheid werd de basis daarvoor al tijdens de eerste regering-Bouterse (2010-2015) gelegd.

Ook toen was er al sprake van verkwistend beleid. Maar omdat men toen nog kon beschikken over de vele honderden miljoenen die de regering-Venetiaan had nagelaten, hoefde men nog niet op grote schaal te lenen. In die periode heeft men het geld dat er was over de balk gesmeten. Het is onduidelijk waar het allemaal aan is besteed; de NDP kan dat niet verklaren. Vermoedelijk is er heel wat in verkeerde zakken terechtgekomen via projecten als Carifesta en de Naschoolse opvang. Dat de gevolgen van al dat gesjoemel pas na de verkiezingen van 2015 duidelijk werden, is omdat de NDP ze lange tijd heeft weten te verhullen. De eerste tekenen van de door de haar veroorzaakte crisis dienden zich nadien al snel aan met de devaluatie van de Surinaamse munt.

Santokhi heeft verzekerd dat alle corruptiegevallen van de afgelopen jaren onderzocht en de schuldigen voor de rechter gebracht zullen worden. Dat geeft hoop, mits het zonder aanzien des persoons gebeurt. Want de huidige regeringspartijen Abop en Pertjajah Luhur maakten in de periode 2010-2015 ook (deels) deel uit van de regering-Bouterse 1 en zouden dus mede verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor alle misstanden.

Een ander argument dat de NDP aandraagt, is dat in landen als de Verenigde Staten (VS) en Nederland de staatsschuld per inwoner vele malen hoger is dan de vijfduizend US dollar die door Santokhi per Surinamer is geschetst. Daarin heeft ze misschien gelijk, maar ze vertelt zoals vaker gebeurt, niet het volledige verhaal. De VS en Nederland zijn welvarende landen die niet te vergelijken zijn met Suriname. Die landen hebben voldoende inkomsten om deze schulden moeiteloos te kunnen aflossen, terwijl Suriname nauwelijks inkomsten (meer) heeft. Dus laat de NDP ophouden met leugenpraatjes te verspreiden en laten we ons als volk richten op een toekomst met welvaart voor iedereen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/06/commentaar-paars-gejok/

Transitie-intenties VHP/Abop met NDP onder druk door politieke meningsverschillen

06/08/2020 08:04 – Wilfred Leeuwin

Op 16 juli droeg Desiré Bouterse (tweede vanuit rechts) formeel de macht over aan Chandrikapersad Santokhi (l).

Op 16 juli droeg Desiré Bouterse (tweede vanuit rechts) formeel de macht over aan Chandrikapersad Santokhi (l). Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Er dreigt nauwelijks iets over te blijven van de intenties die VHP en Abop hebben afgesproken met de NDP, enkele dagen na de verkiezingen. Het Memorandum of Understanding waarin ze zijn vastgelegd is nog niet ondertekend.

Al drie dagen na de verkiezingen hebben VHP-voorman Chandrikapersad Santokhi, Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk en NDP-voorzitter en toen nog president, Desiré Bouterse, elkaar gesproken via een intermediair. Partijen beschuldigen elkaar nu ervan afspraken en intenties niet te zijn nagekomen.

In het document, dat zou zijn opgesteld door Albert Ramdin, nu minister van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking, wordt de verkiezingsuitslag geaccepteerd en staan afspraken over de machtsoverdracht en hoe partijen zich gedragen in de overgangsperiode. Ook wordt het belang om zich hieraan te houden benadrukt.

Verder staat in het document dat VHP, Abop en NDP in het belang van Suriname en de Surinamers bewust en doelgericht met elkaar functionele gesprekken zouden voeren om de machtswisseling redelijk en vreedzaam te laten verlopen.

Eén van de afspraken is dat het mandaat van een uitgaande regering voor een nog vast te stellen periode vóór de verkiezing zich beperkt tot het strikt noodzakelijke, teneinde te voorkomen dat de volgende regering onnodig wordt belast. Ook is afgesproken dat het beleid van de NDP-regering zou worden gefaciliteerd onder de noemer continuïteit van beleid en dat daarin gezamenlijk zal worden opgetreden.

Een andere afspraak is dat mogelijk gebruik zal worden gemaakt van krachten en expertise, ongeacht de politieke kleur. Er zou geen onnodige heksenjacht worden geopend tegen politiek anders denkenden of acties die te maken hebben met hun publieke functies. Op dit punt meent de NDP dat de VHP en Abop woordbreuk hebben gepleegd.

De drie partijen bevestigen in het MOU de penibele financiële situatie in het land en de noodzaak voor het invoeren van een aanpassingsprogramma met ondersteuning in Suriname en het buitenland. Ook is overeengekomen dat ze zullen werken aan een zo groot mogelijk draagvlak voor het voorgenomen beleid.

Tot slot is afgesproken dat transitiewetgeving gemaakt en gezamenlijk aan De Nationale Assemblee zal worden aangeboden. Het was de bedoeling dat partijen elkaar regelmatig zouden spreken en consultaties zouden houden om het Surinaams belang te kunnen dienen.

Hoewel het document niet is getekend door de drie partijen, hebben zij in de media wel degelijk zinsconstructies en bewoordingen daaruit gebruikt op persconferenties en interviews. Zo citeerde Brunswijk op de eerste persconferentie van de nieuwe coalitie, op 30 mei in het Lalla Rookh-gebouw, de zinsnede dat er geen heksenjacht zal worden geopend op politici.

Nadat Santokhi zich tegenover de Nederlandse media op een bepaalde manier had uitgelaten, liet Bouterse meteen weten dat dit tegen de afspraken in was. Maar ook de toenmalige Financiënminister Gillmore Hoefdraad die aan de toen gevoerde gesprekken heeft deelgenomen, voelt zich nu beetgenomen.

Bij de overdracht van het ministerie van Financiën aan Armand Achaibersing zou de toen aftredende bewindsman documenten hebben overhandigd over de financiële positie van het land. Achaibersing zou Hoefdraad nog hebben bedankt voor de transparante manier waarop de overdracht zou hebben plaatsgevonden en de toekomstige samenwerking hebben benadrukt.

Bij die overdracht was ook VHP-topper Stanley Raghoebarsingh aanwezig. De presentatie die Santokhi maandag heeft gegeven over de stand van zaken is deels uit die overdracht gehaald en andere delen zijn geproduceerd door de commissie Staatsschuld. De Ware Tijd  heeft geprobeerd van alle betrokken partijen een reactie te krijgen. Er is beloofd dat die alsnog wordt gegeven.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/06/transitie-intenties-vhpabop-met-ndp-onder-druk-door-politieke-meningsverschillen/


Santokhi: Suriname heeft schuld van ruim US$ 3 miljard

 

03/08/2020 15:22 – Van onze redactie

President Chandrikapersad Santokhi maandagmiddag tijdens een persconferentie in de Congreshal.

President Chandrikapersad Santokhi maandagmiddag tijdens een persconferentie in de Congreshal. Foto: dWT  

PARAMARIBO – Suriname heeft een totale schuld van ruim drie miljard US dollar. Dat heeft president Chandrikapersad Santokhi maandagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de Congreshal.

Het staatshoofd sprak van een “financiële catastrofe”. Het gaat om 1,9 miljard US dollar aan buitenlandse leningen – tot nu toe zijn er 123 leningen geïdentificeerd -, 990 miljoen US dollar aan binnenlandse schuldverplichtingen, 140 miljoen euro aan binnenlandse schuld en er is voor 2,2 miljard Surinaamse dollar aan schatkistpapier uitgegeven. De achterstanden in betalingen van rente en aflossingen van buitenlandse leningen is 43 miljoen US dollar. Het betreft dit jaar alleen.

Santokhi had het over “onbehoorlijk bestuur” van de vorige regering. Behalve dat er sinds 2016 253 miljoen Surinaamse dollar moet worden betaald voor lokale diensten, hekelde hij het feit dat er in het laatste halfjaar vóór de verkiezingen van 25 mei – volgens cijfers van Cebuma – 3.603 ambtenaren in dienst zijn genomen wat een extra loonsom betekent van maandelijks SRD 62 miljoen. Santokhi schat dat het aantal ambtenaren hoger zal liggen, omdat niet alle beschikkingen en resoluties zijn verwerkt.

Het staatshoofd ontkwam er niet aan te stellen dat de regering-Bouterse/Adhin “alles in het werk heeft gesteld” om zijn regering het werken te bemoeilijken. “Het is grofweg sabotage van de hoogste orde”, aldus Santokhi. “Het getuigt van onbehoorlijk, onethisch en onverantwoord bestuur. Dat doe je niet als regering. Dat doe je niet als regering naar het volk van Suriname ef yu lobi a volk. Efu yu lobi a kondre yu no e doe den sani disi.”

Net als Financiënminister Armand Achaibersing noemde hij de brief van ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad op 10 juli aan SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto om SRD 272,9 miljoen over te maken naar een rekening van een Woningbouwfonds, waardoor het geld niet kon worden gebruikt om salarissen te betalen. Ondanks dat de brief op 16 juli bij de SPSB binnenkwam, is de opdracht uitgevoerd door Kromosoeto, tegen wie “passende maatregelen” worden voorbereid. Volgens Achaibersing heeft Hoefdraad zelfs op de dag van de inauguratie van de nieuwe regering ministeries aangegeven twk’s op te brengen voor augustus en september.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/03/santokhi-suriname-heeft-schuld-van-ruim-ususd-3-miljard/
INGEZONDEN: Ontmaskering revoleiders

03/08/2020 20:02

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

In de laatste maanden van de termijn van de NDP-regering onder leiding van D. D. Bouterse en nu in de laatste weken rondom de regeeroverdracht op de verschillende ministeries, is het Surinaamse volk geconfronteerd met het ware gezicht van deze ‘volksleiders’. Het is ongelooflijk wat er aan corruptie en vriendjespolitiek naar buiten komt. Dat slaat echt alles wat we sinds de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975 hebben gezien en ons moesten laten welgevallen.

Er is niets terug te vinden van de beloften en idealen van de revoleider. Weet u nog: “Ik hou van Suriname. U hoeft niet van mij te houden, ik hou wel van u.” Alles lijkt te draaien om hoe kan ik – en mijn politieke vrienden – nog zo snel mogelijk een vette nyan maken. Totaal geen greintje liefde voor Suriname en de Surinamers kunnen we terugvinden in de graaicultuur, die nu plaatsgevonden heeft.

U hebt allen de beschamende voorbeelden in de media kunnen lezen en horen. Na eerst het land op de rand van de afgrond gebracht te hebben, wordt nu ook nog eens een goede, normale start voor de nieuwe regering bijna onmogelijk gemaakt. En dat alles door pure zelfzucht.

En de leider van de revolutie liet en laat het allemaal onder zijn regie gebeuren. Want ook na de verkiezingsnederlaag van 25 mei is en bleef hij de voorzitter van de NDP. Wat is er terechtgekomen van de kruistocht tegen de corruptie? Het is alleen maar vele malen erger geworden.

 

Compleet fiasco revogedachtengoed

Het weldenkende deel van de Surinamers is nu getuige van het complete fiasco van het revogedachtengoed. Ik schrijf bewust het weldenkende deel van de Surinamers, want er zullen ook nu nog steeds diehard NDP’ers zijn, die bewust de andere kant op kijken of doodleuk zeggen ‘maar vroeger gebeurden er ook dingen, die niet door de beugel konden’. En daarmee alles goedpraten volgens hun eigen revospreuk ‘Neks no fout’.

We zijn nu niet alleen getuige van het economische fiasco van de regering-Bouterse, maar ook van het morele fiasco van die regering. Het is ongehoord hoe diefstal van de Staat en diefstal van Surinaams erfgoed (Cultuurtuin) zo geruisloos en als het ware vanzelfsprekend kan plaatsvinden. De Revoleiders zijn nergens te horen om hiet een halt aan toe te roepen.

 

Nu tijd voor echte kruistocht tegen corruptie

Het is te hopen, nee, het zou een eis van alle oprechte Surinamers aan de nieuwe regering moeten zijn om resoluut een einde te maken aan deze graaicultuur en diefstal. Alles wat niet volgens de juiste regels verkregen is, terugvorderen. Nieuwe wetten maken die oneerlijke praktijken – bijvoorbeeld het verkopen van dure auto’s van rond de veertigduizend US dollar al na een jaar voor een fooi weg te geven – in de toekomst onmogelijk maken. Er is echt heel veel werk aan de winkel voor zowel de regering, alsook het parlement. Nu kunnen ze laten zien dat ze het echt menen met het belang van Suriname.

 

25 februari

Na dit complete fiasco van het revogedachtengoed, zou het niet meer dan logisch zijn, dat we de verheerlijking van dit gedachtengoed op 25 februari volledig afwijzen. Immers, het zou een zeer slecht idee zijn om onze jeugd op te voeden en warm te maken voor een ideologie, die zulke rampzalige gevolgen voor Suriname heeft gebracht. We kunnen moeilijk reclame blijven maken voor de filosofie ‘Neks no fout’ en ons tegelijkertijd beklagen dat we zo zijn bestolen en in grote en diepe schulden zijn gestort. Een schuldenlast waarbij iedere Surinamer per hoofd van jong tot oud SRD 55.000 terug te betalen heeft.

Ik zou de nieuwe regering echt in overweging willen geven om consequent te zijn en de dag van 25 februari niet lander als vrije dag te geven, maar te gebruiken om door hard te werken een klein stukje van die erorme schuld af te lossen. Suriname staat voor een grote uitdaging. Een enorme uitdaging. We kunnen niet op de oude, doodlopende weg van de afgelopen tien jaar blijven doorgaan. Er is een nieuwe moraal, een nieuw elan, een nieuwe wil tot opoffering nodig om uit het diepe dal te geraken. Om aan een nieuwe, eerlijkere toekomst te beginnen.

Pater Toon

Boslandpater

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/03/ingezonden-ontmaskering-revoleiders/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *