SURINAME EN DE WERELD!! EEN POLITICUS DENKT AAN DE VOLGENDE VERKIEZINGEN, EEN STAATSMAN AAN DE VOLGENDE GENERATIES!!

Auteur: Angela Fernald.
 
Onze jongeren worden vergiftigd met (waan)ideëen, allerlei  -ismen en indeling in hokjes.

 

GEDRAG STAAT NIET LOS VAN ONS DENKEN.

 Stelling: Onze manier van denken bepaalt ons gedrag.

Door onze manier van denken ontwikkelen wij een bepaalde instelling. En die instelling weerspiegelt zich in ons gedrag. 

Hoe wij denken hebben wij van onze ouders en omgeving meegekregen. Onze ouders hebben de fundamenten van ons denken gelegd, en dat is cruciaal voor de verdere weg die wij als kind bewandelen met allerlei invloeden van buiten. Daarom is het terugkeren naar de bron zo essentieel, het praten/communiceren met onze ouders of gelijkgestemden om niet van koers af te raken. Ieder ouder wil het beste van zijn/haar kind, maar de wereld is niet gelijk. Ouders zitten niet allemaal in dezelfde positie om hun kinderen mee te geven wat hen tot succes zal brengen. De wereld is nu eenmaal verdeeld in arm en rijk, in recht en onrecht. Wij zijn allen sociaal bewogen, en willen het beste voor iedereen. Maar onze aanpak verschilt van elkaar. Met agressie en door weinig te studeren zullen wij helaas ook weinig kunnen veranderen. Wijs is het dat elk individu zijn verantwoordelijkheid kent en samenbundeling geeft meer kansen. Organisatie is moeilijk als de instelling van mensen er een is van elkaar napraten en weinig te lezen en bronnen te raadplegen. Social media is bij uitstek voor deze al kansarme groepen die een verkeerde instelling hebben en hun gedrag door social media verder negatief laten beinvloeden. Op deze manier zullen deze groep volgers met verkeerd gedrag vanwege hun verkeerde instelling nooit de vrijheid voelen en ervaren, zoals NELSON MANDELA dat zo mooi verwoordde: ONTWIKKELING IS DE WEG NAAR VRIJHEID. En vrijheid wordt niet met wapens bevochten, dat is precies die verkeerde instelling die ons is bijgebracht door Desi Bouterse en zijn nep revolutie. De witte man in korte broek heeft juist gezien hoe Desi Bouterse in elkaar steekt om hem te kunnen gebruiken en een totaal verkeerde denkwijze in stand te houden dat vrijheid met wapens bevochten wordt. En daar zitten wij nu dan, met een erfenis van 40 jaren achterstand door het regiem Bouterse. Een grote mond, dreigementen en de schuld aan anderen geven heeft ons nergens gebracht. Wat ons ook nergens gaat brengen is rassen tegen elkaar uitspelen, mensen tegen elkaar opzetten. Deze denkwijze eindigt uiteindelijk in eigen verlies. De wereld zit vol van voorbeelden: zwarten tegen witte boeren opzetten in Zimbabwe, eindstand een compleet failliete boedel. In Zuid-Afrika hetzelfde fenomeen. In Suriname idem, want de splijtzwammen trekken altijd aan het kortste eind. Agressie, jaloezie, werkt altijd naar binnen toe, naar jezelf omdat je zelf tekort schiet in je denken om het goede te volgen zonder aanziens des persoons of ras. Wie deze dialectische manier van denken begrijpt, begrijpt dus ook dat wij in Suriname de beste kans on tot nu toe gegeven  met een nieuw denken moten aangrijpen, namelijk wat onze president zo mooi heeft verwoord: “Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing,” benadrukt Santokhi. “Daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen. Om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien.”

Het oorspronkelijke citaat van James Freeman ClarkeAmerikaans theoloog 1810-1888 is: ” A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.” https://citaten.net/zoeken/citaten-staatsman.html

De wens van onze president is duidelijk, hij wil meer zijn dan een politicus. 

Santokhi: Regering moet fundamentele maatregelen treffen

15 Sep, 2020, 22:50

foto
 President Chan Santokhi zegt dat de regering werkt voor de volgende generatie. (Foto: René Gompers) 

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een “zware en bijzondere” taak. Zij gaat de regering onder leiding van Chan Santokhi moeten helpen een beleid te maken waarbij het volk generaties lang welvaart moet gaan ervaren. “Deze regering werkt voor de volgende generatie en niet naar de volgende verkiezing,” benadrukt Santokhi. “Daarom gaan we duurzame, structurele en fundamentele maatregelen moeten treffen. Om de economie te herstellen, om rust te brengen in alle sectoren, zodat stabiliteit komt en de economie weer gaat groeien.”

De nieuwe leden van de SER én hun plaatsvervangers, samen 26 , zijn maandag in de Congreshal geïnstalleerd.  Santokhi heeft de leden op het hart gedrukt om actief te zijn, rekening te houden met andere meningen en om hun interne problemen op te lossen. Het orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de regering, werknemers en ondernemers. Santokhi voegde eraan toe dat behalve problemen er ook nieuwe kansen zijn voor het land. De gigantische olievelden voor de kust en de hernieuwde belangstelling van investeerders haalde hij als voorbeeld aan. De SER moet helpen ervoor te zorgen dat de vruchten van deze kansen, het Surinaams volk ten goede komt en niet slechts kleine groepen.

“De regering rekent erop dat u continu in dialoog met ons gaat zijn,” deelde Santokhi mee. “Als er verschillen zijn van inzichten en meningen, laten we dat goed doorpraten. De crisis is te groot, het is heel ernstig. Als we een oproep doen: daar waar er nog kleine verschillen zijn onderling in welke organisatie dan ook…laten we die kleine verschillen oplossen. Laten die kleine verschillen niet het proces van dialoog die we met SER willen inzetten gaan beïnvloeden.” De president vindt dat de SER ook moet zorgen voor balans. Informatie over de te nemen maatregelen moet goed gecommuniceerd worden om rust te handhaven.

Deze regering is niet bang om de moeilijke beslissingen te nemen, stelde de president. Hij wees op de “moeilijke en bijzonder taak” die op de schouders van het orgaan rust, maar desondanks verwacht hij “gefundeerde inspraak en advies” van de SER. Het pakket aan maatregelen wordt binnenkort bekendgemaakt. De SER gaat het direct moeten doornemen, bespreken en advies uitbrengen.

“Bij elke verkiezing rekent de burger onverbiddelijk af,” merkt Santokhi op. “Dit maakt dat vele politici en beleidsmakers de noodzakelijke structurele en duurzame maatregelen niet durven te nemen. Ze maken het liefst beleid met weinig  onzekerheden en een beperkte visie: korte termijn maatregelen. Beleid dat duurzame maatregelen uit de weg gaat, beleid dat alleen gericht is op de volgende verkiezingen. Niet deze regering, dat is niet onze visie.” Het staatshoofd benadrukte dat het beleid gericht is op de huidige generatie én de volgende generaties. “Die moeten het goed hebben. Deze regering durft het wel aan om de noodzakelijke maatregelen te nemen.”
 
René Gompers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *