OLIEVONDST, STRAFFELOOSHEID HOEFDRAAD, VALUTAWET, COVID-19 DEKMANTEL WET BYZONDRE TOESTAND EN DE TROEVEN VAN DE PRESIDENT

DE VERENIGDE NATIES WAARSCHUWDEN DEZE WEEK VOOR LEIDERS DIE CORONA MISBRUIKEN OM HUN MACHT UIT TE BREIDEN.

27-04-2020: https://www.demorgen.be/nieuws/vn-waarschuwen-tegen-misbruik-corona-om-macht-uit-te-breiden~b327ca1f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Auteur: Angela Fernald

2 april 2020 7:58 am

Het tweesporen beleid van de nieuwe Govenor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is verwarrend maar enigszinds wel te begrijpen. Wat de harde economische stellingname van  Govenor Maurice Roemer betreft, zijn de President alsook de Volksvertegenwoordiging terug gefloten met een keiharde brief aan het staatshoofd dat de valuta wet als niet valide en desastreus wordt beschouwd.

Ten aanzien van het terugbetalen van de kasreserve van meer dan 100 miljoen aan de commerciele banken, lijkt het alsof de Govenor van de centrale bank de wetsovertreders de hand boven het hoofd houdt vanwege zijn stellingname. De Govenor weigert de overeenkomst met de banken te ondertekenen indien daarin niet is opgenomen de vrijwaringsclausule voor straffeloosheid. Deze stellingname kan ook met een andere insteek mogelijk verklaard worden, namelijk dat de Govenor zijn vingers niet wenst te branden aan een juridisch vraagstuk en met deze houding de deur wagenwijd open zet voor de vereniging van bankiers om de onafhankelijke rechter te adieren en daarover een uitspraak te doen. Na een rechterlijke uitspraak is de Govenor dan dubbel gedekt om wel of niet de clausule mee te nemen bij de ondertekening. Dit zou een mogelijke strategie kunnen zijn van de Govenor van de Centrale Bank, onder wiens leiding nu ook de zaak in het Nederlandse strafproces inzake  de 19,5 miljoen  in beslag genomen euro’s loopt. 

VALUTAWET EN AVONDKLOK

Van de nood wordt door de regering een deugd gemaakt om het volk te beschermen. Het corona virus geeft nu volop de gelegenheid aan het zittende regiem zich als volkshelden op te stellen. Het verzet van het intelligente  verstand versus dwang van de overheid wordt desondanks steeds manifester op elk gebied en elke sector in de samenleving. Het maatschappelijk middenveld pikt de economische maatregelen niet zonder meer, gezien het grote verzet tegen de valutawet. De medische sector steekt haar mening niet onder stoelen of banken wat betreft de Cubaanse medicijnen en de maatregelen van de regering die de plank volledig misslaan als het om de avondklok gaat ter bestrijding van het virus, want een virus waart niet alleen in de nacht rond maar veel meer overdag wanneer veel meer mensen elkaar ontmoeten. Het bewaren van de afstand van 1,5 meter wordt vaker door de overheid zelf geschonden, terwijl het volk enorm wordt beknot in haar bewegings vrijheid. De kleine ondernemers in met name de informele sector worden  zwaar getroffen. Hun verkoop en handel voor de dag, daar de markten overdag gesloten zijn en bijeenkomsten van een x-aantal mensen bij elkaar verboden zijn, drukt hun inkomsten naar beneden. De informele sector maakt een significant groot deel uit van de Surinaamse economie. En in deze sector heeft men geen financiele buffer opgebouwd om het gezin te kunnen onderhouden. De afhankelijkheid van grote delen van de samenleving worden steeds afhankelijker van voedselpakketten daar ook de familie in Nederland het zwaar heeft en veel minder geld en pakketten naar Suriname verstuurd. De overheid daarentegen voert een natte vinger beleid ten aanzien van de op elkaar afgestemde maatregelen in een volledig pakket ter bestrijding van het corona virus, waardoor het volk geen enkel vertrouwen heeft in de aanpak van de regering. Integendeel slaat de paniek toe en probeert iedereen individueel zijn eigen hachje te redden juist in een tijd dat nationale eenheid en nationaal vertrouwen een vereiste is. Maar het volk ziet ook dat controle zoek is bij de regering die de maatregelen afkondigd.

Met de rug tegen de muur vanwege de totale economische malaise en chaos rondom de valutawet, maar nu nog meer vanwege de nieuwe CCC+ RATING weet de regering dat zij moeilijk het volk in bedwang kan houden. Het maatschappelijk middenveld roert zich al vanaf 17 februari openlijk tegen het desastreuze beleid van de regering, terwijl ook de jongeren uit de NDP gebieden zoals Ramgoelan, Latour en Pontbuiten zich verzetten tegen de avondklok. De geest is uit de fles aan het raken en dat weet de regering bliksemsgoed. Bovendien staan de verkiezingen van 25 mei onder deze omstandigheden volledig onder druk omdat het COVID-19 virus een geschenk uit de hemel is voor een politiekvoering om zo lang mogelijk aan de macht te kunnen blijven. De gelegenheidswetgeving geeft de orde handhavers vrij brief om onder deze omstandigheden op te treden tegen politieke tegenstaanders of financiele bonzen. 

8 DECEMBER STRAFPROCES EN WET BURGERLIJKE UITZONDERINGSTOESTAND

De toon is door President Desi Bouterse gezet. Het 8 december strafproces moet hem door deze wet verder vrijwaren van strafvervolging. Maar gelukkig zal er rekening moeten worden gehouden met de INTERNATIONALE BEPALINGEN. In die zin is het uitstel van executie. Maar de President vreest nog veel meer, nu VENEZUELA volop weer in beeld is bij de Regering van de VS en er 15 miljoen dollar op het hoofd van NICOLAS MADURO is gelegd voor arrestatie inzake DRUGS. Desi Bouterse weet dat hij in Nederland een DRUGSVONNIS op zijn naam heeft staan en ook steevast in verband is gebracht met drugsgerelateerde activiteiten met Venezuela, persoonlijk en via zijn regering ook inzake witwasserij via de CBvS waarbij 19,5 miljoen euro in Nederland in beslag is genomen. Bouterse zou Bouterse niet zijn indien hij de omstandigheden compleet een andere draai geeft. Straks zal beweerd worden dat het de Amerikanen om de Surinaamse olie te doen is. Maar het is niet de olie want de drugs speelde reeds lang voor de olie en ook niet de Covid-19 dat de Surinaamse economie te gronde heeft gericht. Opvallend is steeds weer de bekendmaking van een olie vondst door de regering als er een downgrading van een van de gerenomeerde ratingbureaus komt. Bouterse verschuilt zich achter de olie en het Covid-19 virus.

Desi Bouterse voelt met de VERKIEZINGEN van 25 mei de hete adem in zijn nek en  zijn verlies naderen. UITVOERING VAN HET DECEMBER VONNIS is dan opeens grote realiteit. Het COVID-19 virus moet voor de President de redding brengen. Desi Bouterse zal net zoals bij de ondertekening van de valuta wet, volkomen lak hebben aan een breed gedragen maatschappelijk middenveld. Daarvoor zijn zijn persoonlijke en politieke belangen veel te groot. De dictatuur zal zich vestigen over Suriname indien niet de totale oppositie en het totale maatschappelijke middenveld de handen ineen slaan en overgaan tot een TOTALE POLITIEKE LOCKDOWN VAN SURINAME. De oppositie heeft al veel te veel kansen voorbij laten gaan om deze regering vroegtijdig aan de kant te zetten. Het regeiem Bouterse is levensgevaarlijk voor de democratie en de rechtsstaat, en dat weet de oppositie al zo lang. De vraag is waarom er zolang is getalmd om de regering naar huis te sturen. Het wachten snijdt nu de oppositie in de vingers want met COVID-19 heeft Desi Bouterse de tijd aan zijn zijde. De tijd is nu zijn beste bondgenoot, zijn formidabele schaakstuk, zijn troef die hij op tafel heeft gegooid.

DEVALUATIE EN INSOLVABILITEIT

De economische instorting van Suriname is nabij en om sociale onrust in te kunnen dammen is absolute macht een noodzakelijkheid. dat misbruik van macht om de loer ligt is de grote vrees van vele Surinamers. Het wantrouwen jegens de regering is gestoeld op haar geschiedenis. De belangenstrijd van de NDP regering om behoud van haar macht blijkt boven alles te gaan. COVID-19 is haar laatste strohalm. ECHTER, SURINAME IS NIET HET ENIGE LAND DAT POLITIEK BEDRIJFT MET DE PANDEMIE VAN HET CORONA-19 VIRUS. De verschuivingen van de wereldmachten zijn duidelijk zichtbaar. CHINA, RUSLAND EN DE VS verdringen elkaar bij de herinrichting van de wereldeconomie en de wereldmacht op zoek naar het VACCIN. Maar wat Suriname onder het mom van COVID-19 aan het voorbereiden is om de verkiezingen in haar voordeel te beslechten, is niets anders dan FRAUDE en MACHTSMISBRUIK. Het scenario is reeds lang geschreven door de machthebbers die zich nergens aan storen en alles onder een gelegenheidswet proberen te schuiven die dan ondersteuning vindt in de bestaande wetgeving. Op deze manier kan met gelegenheidswetgeving op een legale manier de DICTATUUR IN SURINAME gevormd worden. Dus gewoon langs democratische weg een volk compleet knechten en vervolgens onderdrukken. Te onderwerpen aan de wil van de machthebbers. GELEGENHEIDSWETGEVING is hierom levensgevaarlijk wanneer de zittende machthebbers in de Nationale Assemblee (DNA) de meerderheid hebben. In Suriname stoort dit regiem zich aan GOD noch GEBOD omdat zij de volle ondersteuning heeft van de coalitie in de DNA. Mijn visie  voor terugkeer naar HET PARLEMENTAIR STELSEL vindt in bovengenoemde vorming van een LEGALE DICTATUUR MIDDELS GELEGENHEIDS-WETGEVING  een van mijn vele onderbouwingen. 

Jessurun kijkt uit naar verder onderzoek zaak Van Trikt

Xaviera Jessurun. Foto: Suriname Herald

Activist Xaviera Jessurun had niets anders verwacht dan dat het onderzoek in de zaak van Robert van Trikt door zou gaan. Inmiddels is bekend dat een directielid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Faranaaz Hausil, directeur Legal, Compliance en International Affairs in verzekering is gesteld in verband met deze strafzaak. Van Trikt en medeverdachte Ashween Angnoe blijven in het cellenhuis vast ondanks herhaaldelijke pogingen op vrije voeten te komen.

Van Trikt zit vanaf 6 februari vast voor onder andere het ondertekenen van oneigenlijke contracten met het Belgische bedrijf, Clairfield, zijn eigen bedrijf Orion, overfacturering van voertuigen en money laundering. Jessurun kijkt uit naar het strafproces van de vermeende financiële malversaties bij de moederbank. Zij en anderen hebben op 4 februari van dit jaar bij het parket van de procureur-generaal een strafklacht ingediend tegen de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels Hoefdraad aangemerkt als verdachte in de zaak Van Trikt. Het verzoek van de pg aan het vorige parlement om Hoefdraad in de functie van minister van Financiën, in officiële staat van beschuldiging te stellen is afgewezen.

Met een nieuw parlement verwacht ze dat er een nieuw verzoek van de pg aan DNA wordt gericht voor het in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad. Volgens de Wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers kan een politieke – en gewezen politieke ambtsdrager door de pg bij het Hof van Justitie worden vervolgd slechts nadat deze door DNA in staat van beschuldiging zijn gesteld overeenkomstig de wet. Jessurun geeft aan dat het niet kan dat de samenleving gestort wordt in een financiële ellende en de hoofdschuldige vrij rondloopt.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/07/15/jessurun-kijkt-uit-naar-verder-onderzoek-zaak-van-trikt/

Directielid Hausil van CBvS aangehouden

14 Jul, 2020, 16:11

foto

Naast ex-governor Robert van Trikt van Centrale Bank van Suriname (CBvS) en zijn zakenpartner Ashween Angoe, is een derde verdachte aangehouden in deze zaak. Directielid Faranaz Hausil (Legal, Compliance & International Affairs) is vandaag aangehouden. Zij is eerder een paar keer verhoord als getuige. 
 
De aanhouding van Hausil zat aan te komen. Uit verhoren blijkt dat zij tegenstrijdige informatie heeft verstrekt. Nadat alles op een rijtje is geplaatst, is overgegaan tot haar aanhouding. Hausil is medeverantwoordelijk voor diverse transacties die zijn gepleegd tijdens het bewind van Van Trikt. 
 
In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie minister Gillmore Hoefdraad ook als verdachte aangemerkt. Zijn vervolging is gestuit omdat De Nationale Assemblee geweigerd heeft hem in staat van beschuldiging te stellen. 

Vijay Kirpalani mogelijk medeschuldig

Vijay Kirpalani. Beeld: ABC

Wij weten dat het Wetboek van Strafrecht niet voor iedereen hetzelfde werkt, ook al wordt ons dat van kinds af aan wel geleerd. Het is steeds de vraag waarom de ex-president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de heer Vijay Kirpalanii, ook niet onderworpen wordt aan een strafrechtelijk (voor)onderzoek door de procureur-generaal (pg). Een breed onderzoek naar de mate van vervolgingen in vergelijkbare zaken, maar met verdachten uit verschillende klassen zou dan ook zeer wenselijk zijn, omdat justitie niet klasse-gerelateerd mag zijn. Vijay Kirpalani bijvoorbeeld, zou dezelfde behandeling moeten krijgen als die awarra stelende kleine jongen die wel vervolgd wordt.

Op 3 december 2019 is er een besluit genomen door president Desi Bouterse dat de royalty’s van multinational Iamgold voor de duur van veertien jaar afgedragen worden aan de CBvS. Vijay Kirpalani als ex-president-commissaris van de CBvS, was hiervan op de hoogte.

In de dagen daarna begint de minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad, naar geld te zoeken om de achterstallige betalingen aan Suralco te kunnen voldoen, om zodoende de Afobakka-stuwdam te kunnen overnemen. Hoefdraad wilde daarvoor een deal sluiten met Oppenheimer voor een lening van US$ 125 miljoen. Om die deal te kunnen sluiten wilde Oppenheimer een onderpand hebben, als garantie voor terugbetaling van de lening. Hoefdraad bedenkt vervolgens een soort watervalconstructie. (Bron: Vordering van de pg, voor het in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad via De Nationale Assemblee)

Boevenwatervalconstructie
De watervalconstructie bleek achteraf een boevenwaterval-constructie te zijn. Ondanks het feit dat de royalty’s reeds gegeven waren aan de CBvS, werden ze als onderpand (pledge) gegeven aan Oppenheimer. Hoefdraad heeft iets als onderpand gegeven, wat niet meer van ‘hem’ was (Hoefdraad handelde namens de staat Suriname).

Hoefdraad had 90 dagen de tijd om te kunnen laten zien dat hij wel een onderpand heeft voor die lening. Om dit onderpand te bewijzen moest hij binnen de 90 dagen de royalty’s storten op een speciale rekening. Daarna zouden de royalty’s weer gestort worden bij de CBvS, maar dat wist Oppenheimer niet. Eigenlijk zou Oppenheimer dus daarna bedrogen worden. Indien Oppenheimer na de 90 dagen het onderpand niet meer zou krijgen, zou de rente op de US$ 125 miljoen met drie procent verhoogd worden. Dat is bijna US$ 4 miljoen extra schade voor Suriname, terwijl het volk hosselt voor elke één US$. In één van onze eerdere columns hebben wij beschreven waarom dit riekt naar oplichting (drie jaar gevangenisstraf!).

Het behoeft geen betoog dat een internationaal bekend zijnde instantie misleid is door Hoefdraad en daarmee de naam en geloofwaardigheid van Suriname te grabbel zijn gegooid. Bij volgende leningen zullen geldschieters hogere rentes kunnen eisen of extra onderpand willen hebben. Sterker nog, men kan Suriname een lening weigeren, omdat Hoefdraad de staat Suriname een boevenstatus heeft bezorgd met zijn misleidingen. Men gelooft en vertrouwt Suriname niet meer. Dit is ook een schade.

Wij komen terug bij Kirpalani, want deze column gaat over hem. Kirpalani begint vragen te stellen over het ‘dubbele’ onderpand met betrekking tot de royalty’s. Op 11 februari 2020 wordt Kirpalani door Hoefdraad, middels voicenote ingelicht dat er een pledge (onderpand) nodig was om de lening bij Oppenheimer te kunnen krijgen. Dit, terwijl Kirpalani vanaf 1 november 2019 wist dat de royalty’s reeds gepledged (verpand) waren aan de CBvS. Dit is de dubbele pledge.

Op 22 februari 2020 wordt Kirpalani nog eens via een WhatsAapp-bericht ingelicht over het pledgen (dit keer door de handlanger van Hoefdraad, de heer Bernhard Krockow). Precies hier ging Kirpalani de fout in. Hij wist of hoorde te weten dat de royalty’s toebehoorden aan de CBvS en dat dezen niet nog een keer aan Oppenheimer gegeven kunnen worden. Hij wist of hoorde te weten dat de staat Suriname een schade van bijkans US$ 4 miljoen zou kunnen oplopen door het niet (tijdig) geven van het onderpand aan Oppenheimer.

Kirpalani heeft verzuimd om een halt toe te roepen aan deze praktijken, want hij was wel in die positie. Hij heeft nagelaten om datgene te doen wat hij verplicht was te doen (in het strafrecht wordt dit aangeduid met “grove nalatigheid”). Deze nalatigheid is zo groot dat het zelfs lijkt op ‘opzettelijkheid’. Dit komt erop neer dat hij deze onoorbare praktijken oogluikend heeft toegestaan. Hij is medeplichtig, omdat hij een in de positie was dit te stoppen, maar niet gestopt heeft (één van de bestanddelen van medeplichtigheid in het kader van het strafrecht).

Er is nog meer aan de hand
Kirpalani wist of hoorde te weten dat de CBvS overheidspanden had gekocht die niet dienden ter uitoefening van haar taken, terwijl dit volgens artikel 18 van de Bankwet uitdrukkelijk verboden is. De CBvS heeft voor de aankoop van deze panden een bedrag van SRD 869,055,000.00 betaald. Dit bedrag is geen “chicken feed van Adhin”, waardoor het aan je aandacht ontsnapt zou kunnen zijn. Op de verkorte balans van de CBvS werden deze gebouwen vervolgens vermeld onder de post “Gebouwen en inventaris”. Redenen genoeg om aan te nemen dat hij op de hoogte was of had kunnen zijn van deze praktijken, die volgens de Bankwet verboden zijn.

In het debacle rond de gestolen kasreserves heeft Kirpalani de betreffende diefstal zelfs publiekelijk verdedigd. Hij kan nu niet zeggen dat hij niets geweten heeft van die diefstal. Het is niet uit te leggen dat hij niet medeplichtig is aan die diefstal.

Hoefdraad en ex-governor Robert van Trikt zijn als verdachten aangemerkt mede op basis van bovengenoemde feiten. Waarom Kirpalani niet, terwijl hij keihard medeplichtig schijnt te zijn?

Bovenstaande zaken zijn publiekelijk bekend. Het is van algemene bekendheid dat de heer Vijay Kirpalani tegenwoordig in grote delen van de samenleving gezien wordt als iemand van zeer bedenkelijke allooi. Desondanks is de VHP onlangs publiekelijk in de bres gesprongen voor haar prominent lid, de heer Vijay Kirpalani.

Think about it.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/07/09/vijay-kirpalani-mogelijk-medeschuldig/

Na Fitch ook downgrade door Moody's

08/07/2020 11:00 – Van onze redactie

Na Fitch ook downgrade door Moody's

PARAMARIBO – Moody’s Investors Service heeft Surinames langetermijn kredietrating verlaagd van B3 naar Caa3 en de negatieve vooruitzichten gehandhaafd. Vorige week kreeg het land reeds een afwaardering van zijn kredietwaardigheid van Fitch Ratings. De downgrade naar Caa3 weerspiegelt een veel grotere kans dat het land afstevent op het niet kunnen betalen van zijn buitenlandse schulden, dan toen in april gedowngrade werd naar B3-negatief, zegt Moody’s.

Directe aanleiding voor de afwaardering is de grotere druk op de overheidsuitgaven als gevolg van de coronacrisis en het feit dat momenteel over herschikking van schuld wordt gesproken met beleggers. Verwezen wordt naar het verzoek van de regering aan houders van de Afobakadam-obligatie om uitstel van betaling. De aflossing van de hoofdsom moest op 30 juli geschieden, maar Suriname was niet in staat om dat te doen.

Moody’s zegt te verwachten dat schuldeisers akkoord zullen gaan met Surinames verzoek om uitstel van betaling. De negatieve vooruitzichten weerspiegelen het serieuze risico van een uitgebreide herstructurering van Surinames schulden, waarbij de verliezen de niveaus overschrijden die consistent zij met een Caa3-rating. Een Caa3-rating gaat doorgaans gepaard met verliezen tot 35 procent.

Gezien de stijging van de schuldenlast en de beperkte financieringsmogelijkheden, verwacht Moody’s dat de overheid met een uitgebreide herstructurering van de uitstaande schuld obligatiehouders zal opzadelen met grotere verliezen. Surinames herschikkingsvoorstel, gaat volgens het ratingbureau veel verder dan het recente verzoek om toestemming om betalingen uit te stellen, als onderdeel van een breder economisch hervormingsprogramma.

Tegelijkertijd verlaagde Moody’s ook de ratings voor langetermijnobligaties en depositoplafonds van Suriname van respectievelijk B1 naar Caa2 en van Caa1 naar Ca. Wat betreft schulden in Surinaamse dollars zoals schatkistpapier gaat de kredietwaardigheid van B1 naar Caa1. De kredietwaakhond voorspelt voor dit jaar een inkrimping van Surinames bruto nationaal product (bnp) met 4 procent en stelt dat het begrotingstekort zal stijgen naar 10 procent van het bnp.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/08/na-fitch-ook-downgrade-door-moodys/Van Trikt en Angnoe halen weer bakzeil bij de rechter

04 Jul, 2020, 05:30

foto

Het laatste beetje hoop, dat Robert van Trikt en Ashween Angnoe koesterden om op vrije te voeten te komen, is de grond ingeboord. Kortgedingrechter Ishwarpersad Sonai verklaarde hen vorige week niet-ontvankelijk in hun vordering voor invrijheidstelling. Van Trikt blijft in het cellenhuis te Richelieu en medeverdachte Angnoe in de penitentiaire inrichting Santo Boma. Het wachten is nu op de start van het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
 
Van Trikt en Angnoe, beiden verdachte in deze strafzaak, vroegen op 15 juni aan de kortgedingrechter om het Openbaar Ministerie (OM) te veroordelen om hen vrij te laten. Dit moest binnen een uur gebeuren nadat de rechter vonnis zou wijzen. Aanleiding voor dit kort geding was de uitspraak van kantonrechter Maytrie Kuldip Singh, die op 8 juni besliste dat de twee verdachten verder worden vervolgd en de gevangenhouding van hen beiden heeft bevolen. 
 
De verdachten vonden Kuldip Singhs beslissing “ondeugdelijk” en brachten via hun raadslieden onder meer naar voren dat een kantonrechter een bezwaar slechts gegrond of ongegrond kan verklaren. Verder heeft zij de gevangenhouding bevolen, zonder hen eerst te horen. Kuldip Singh heeft volgens Van Trikt en Angnoe ten onrechte aangenomen dat de CBvS een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie is en dat de Staat Suriname of een staatsinstelling nadeel zou zijn gebracht. 
 
Speciale regeling strafprocesrecht
Kortgedingrechter Sonai ging niet in op de argumenten van de raadslieden en verklaarde op 26 juni de eisers Van Trikt en Angnoe niet-ontvankelijk in hun vordering. Hij verwees hiervoor naar een speciale regeling in het strafprocesrecht. “Het is immers in strijd met het systeem van het strafprocesrecht om de vrijheidsbeneming van personen te laten toetsen bij de kortgedingrechter, terwijl het strafprocesrecht tal van mogelijkheden daartoe biedt.” Een kort geding is een spoedprocedure voor civiele zaken.
 
Van Trikt en Angnoe niet gehoord vanwege Covid-19
Het kort geding was de zoveelste mislukte poging van de raadslieden om hun cliënten vrij te krijgen. Een week daarvoor – op 19 juni – bevestigde het Hof van Justitie de beslissing van kantonrechter Kuldip Singh “onder verbetering van gronden”. Zij gaven een betere motivering. Het vonnis werd gewezen door de rechters Anand Charan, Soebhas Punwasi en Jimmy Kasdipowidjojo, nadat de raadslieden van de verdachten in hoger beroep gingen tegen de beslissing van Kuldip Singh. 
Het Hof stelde over het bevel van gevangenhouding, dat Van Trikt en Angnoe niet zijn gehoord vanwege de Covid-19-overheidsmaatregelen. Bij hoge uitzondering is tijdelijk van afgezien om verdachten te horen. Het Hof verbindt daar geen gevolgen aan. 
 
Staatsinstelling en publieke functionaris
De twee verdachten blijven erbij dat de moederbank geen staatsinstelling is en de CBvS-governor geen publieke functionaris is. Het Hof veegde ook dit argument van tafel. De zienswijze van de kantonrechter die hiervoor greep naar de Bankwet en de Anti-corruptiewet, getuigt volgens het Hof niet van een “onjuiste rechtsopvatting”. 
 
Wel of geen voordeel
Het Hof bleef er ook kort bij stilstaan of Van Trikt en Angnoe wel of geen eigen voordeel hebben gehaald uit gesloten overeenkomsten, of dat hun handelingen resulteerden in financiële schade voor de Staat. Nader onderzoek tijdens de behandeling van de strafzaak zal hierin “klaarheid” brengen, stelden de rechters. Volgens verklaringen bij de politie en de rechter-commissaris, zijn “er wel ernstige bezwaren” tegen de verdachten, “die nopen tot nader onderzoek op de terechtzitting”. 
 
Geen rechtsmiddelen onbenut
Van Trikt, vertegenwoordigd door de raadslieden Irvin Kanhai en John Kraag, en Angnoe, bijgestaan door Benito Pick en Irvin Kanhai, hebben in de afgelopen vier maanden dat zij vastzitten geen rechtsmiddelen aan zich voorbij laten gaan, om weer op vrije voeten te komen. Hun strafzaak zou op 4 juni beginnen, maar de raadslieden dienden een bezwaar in tegen de dagvaarding. Dit werd afgewezen waarna de raadslieden aanklopten bij het Hof en tegelijk ook een kort geding tegen het OM aanhangig maakten. 
 
Het OM verdenkt de ex-governor van zeven strafbare feiten en ziet als zijn mededader(s) Angnoe, Hans Buysse, Managing Partner van de Clairfield Belgium NV, en minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Angnoe is medeaandeelhouder van Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV – het bedrijf dat Van Trikt leidde tot hij governor werd. De vervolging heeft Angnoe als verdachte aangemerkt van het plegen van vier strafbare feiten.

Onrust bij personeel Centrale Bank over 100% bezetting

June 26, 2020

Er heerst onrust onder het personeel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), dit naar aanleiding van een circulaire uitgegeven door de CBvS d.d. 21 juni 2020, waarbij er een direct verband gelegd is tussen het versoepelen van de coronamaatregelen door governor Maurice Roemer en het direct toepassen van een 100 procent personeelsbezetting op de werkplek. Het bestuur van de Centrale Bank Werknemers Organisatie (CBWO) heeft schriftelijk gereageerd en vindt dit besluit eenzijdig en daardoor ook verantwoord, niet alleen vanwege de verplichtingen tot overleg die de cao voorschrijft als het gaat om werktijden, maar meer nog omdat er in de twee weken van de total lockdown, een exponentiële groei is geweest van COVID-19 besmettingen in Suriname. Het directe gevolg hiervan is dat de kans besmet te raken op de werkvloer, navenant toeneemt. De bond verwijst in zijn brief naar de situatie bij het bedrijf Iamgold, waar binnen een korte periode, het bedrijf zich heeft ontwikkeld tot een COVID-19 cluster. Daarom vindt het bestuur van de moederbank het onbegrijpelijk dat nu de total lockdown opgeheven is, er gelijk wordt gegrepen naar een 100 procent personeelsbezetting. Voor de total lockdown werd nog het roulatiesysteem en het van huis uit werken gehanteerd, waarbij social distancing gegarandeerd kan worden. Het besmettingsgevaar binnen kantoorgebouwen is volgens de CBWO duidelijk hoger. De bond benadrukt, dat de leiding van de CBvS niet van de verplichting afkomt, om collectief de gezondheid van de medewerkers als belangrijkste prioriteit te zien. “Het is duidelijk dat met een 100 procent bezetting, nimmer de social distancing continu in acht kan worden genomen”, aldus de bond. De CBWO vindt deze zaak zeer ernstig en heeft een dringend verzoek gedaan bij de leiding van de moederbank om de 100 procent personeelsbezetting terug te draaien.

Cambiowezen wil terugdraaien ‘valutawet’

27/06/2020 15:56 – Merredith Bruce

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname.

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname.  

PARAMARIBO – De Vereniging van Cambiohouders verwacht dat de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, die nu op basis van een rechterlijke beslissing is opgeschort, onherroepelijk wordt teruggedraaid door de nieuwe regering. Dat is nadrukkelijk gesteld tijdens een digitaal onderhoud met vertegenwoordigers van de aankomende regeercoalitie.

Remy Bhailal, voorzitter van de vereniging, maakt op vragen van de Ware Tijd duidelijk dat eventuele wijziging van voornoemd wetsproduct er niet in zit voor de organisatie. Hij wijst erop dat verder gegaan moet worden met de aanvankelijke wijziging waarvoor belanghebbenden wél fiat hadden gegeven aan de parlementaire commissie: een aanvulling op de al bestaande wet Toezicht Geldtransactiekantoren. “Wat er nu is, is een compleet nieuwe wet. Er heeft dwaling plaatsgehad: je bespreekt A, gaat vervolgens akkoord daarmee en wanneer men uiteindelijk in het parlement is, wordt B behandeld. Dát is gebeurd”, rakelt Bhailal op.

De zogenoemde ‘valutawet’ die eind maart door de president is bekrachtigd, heeft veel controverse teweeggebracht. Diverse organisaties waaronder het cambiowezen, bedrijfsleven, handelsbanken, verzekeringsmaatschappijen en maatschappelijke groepen hadden zich hiertegen verzet. De cambiohoudersvereniging had een “klemmend beroep” gedaan op de president om de wet niet te bekrachtigen. Zij was er geschokt over dat er een totaal andere wet uit de bus is komen rollen “die de totale economie van Suriname hard zal treffen en het vrije valutaverkeer in gijzeling zal worden genomen”.

Op het parlement was een beroep gedaan om het wetsproduct terug te nemen en vervolgens opnieuw rond de tafel te gaan met belanghebbenden. De beslissing van de rechter tot opschorting was het gevolg van een zaak die de fracties van de VHP en NPS aanhangig hadden gemaakt. Zij stelden dat de wet in strijd is met de Grondwet. Volgens Bhailal is het nu afwachten om te zien of partijen die straks deel zullen uitmaken van de nieuwe regering hun zienswijze over hoe de wet op een juiste wijze aangepakt zou moeten worden, zullen waarmaken.

NDP-parlementariër Daniëlla Sumter die één van de indieners is geweest van de initiatiefwet, zegt het “jammer” te zullen vinden als de wet wordt ingetrokken. “Het zal het zoveelste bewijs zijn dat men ervoor kiest om Suriname achter te houden, alleen maar om zichzelf te accommoderen of te bevoordelen.” Volgens Sumter was een voornaam doel van de wet om de balans op het gebied van valuta-inkomsten terug te brengen. Zij is ervan overtuigd dat indien er een overbruggingsperiode was ingelast, er voldoende reserve kon worden opgebouwd. Hoewel zij niet is gekozen, belooft Sumter buitenparlementair via de partij haar invloed te zullen aanwenden wanneer het moment daar is dat de wet teruggetrokken zal worden. “We zullen zeker counteren.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/27/cambiowezen-wil-terugdraaien-valutawet/
Van Trikt heeft miljarden verduisterde SRD’s doorgesluisd naar Hoefdraad

Ex-governor Robert van Trikt wordt verdacht van het verduisteren van miljoenen Surinaamse dollars (SRD), die hij als governor onder zich had bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en op zijn beurt weer heeft toegelaten dat medeverdachte Gillmore Hoefdraad en mogelijk anderen die nog niet in beeld zijn het geld hebben weggenomen of opnieuw verduisterd. Dit blijkt uit het vonnis van de rechter in hoger beroep afgelopen vrijdag.

Het gaat in deze om een bedrag van SRD 869.055.000, gelijkgesteld aan € 105.000.000. Het geld was bestemd ter uitoefening van de wettelijke taken van de Centrale Bank van Suriname conform de geldende tekst van de Bankwet.

Ook zou er een bedrag van SRD 2.073.205.996,67, tegoeden van de moederbank, oneigenlijk zijn onttrokken en in strijd met artikel 18 lid 1 van de Bankwet op grond van de overeenkomst gedateerd 01 november 2019, betreffende de aflossing van de lopende lening (de Staatsschuld) van het ministerie van Financiën. De voorschotten zijn volgens de vervolgingsambtenaar zonder enige deugdelijke grondslag verstrekt aan minister Hoefdraad.

Van Trikt zou in nauwe samenwerking met Hoefdraad zeventien panden hebben aangekocht, waarvan twee bezwaard zijn met hypotheken ter waarde van SRD 869.055.000. De noodzaak bestond er niet voor CBvS om panden aan te schaffen ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Ook zijn deze panden nog niet overgedragen aan de CBvS. Verder zouden de gebruikte financiële middelen voor het aanschaffen van een nieuwe Range Rover voor Van Trikt komen uit misdrijf. Al deze handelingen zouden zijn gepleegd zonder medeweten en/of afstemming met de Raad van Commissarissen (RvC) van de moederbank.

De zaak tegen Van Trikt startte op 4 juni en van zijn zakenpartner Agnoe op 21 mei. Het OM verdenkt Van Trikt van zeven strafbare feiten en Agnoe van vier strafbare feiten. Minister Hoefdraad en Hans Buysse, managing partner van Clairfield Belgium NV, worden als mededaders gezien. De raadslieden van Van Trikt vroegen de kantonrechter om de buitenvervolgingstelling van hun cliënten Van Trikt en Ashween Angnoe. De rechter heeft hun verzoek afgewezen.

Het OM kan de verdachten met uitzondering van Hoefdraad opnieuw dagvaarden. Het OM heeft conform de Wet in staat van beschuldigingstelling van politieke ambtsdragers het verzoek gedaan aan De Nationale Assemblee (DNA) om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Het verzoek is echter verworpen door DNA.

https://www.srherald.com/suriname/2020/06/23/van-trikt-heeft-miljarden-verduisterde-srds-doorgesluisd-naar-hoefdraad/

Suriname onderzoekt alternatieven voor certificaat- en aflossingsbetalingen op 30 juni

Publicatie datum: 20 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Strategische overwegingen: Suriname onderzoekt de mogelijkheden om de aflossing en certificaatbetalingen van 23 miljoen dollar op 30 juni te helpen uitvoeren. Het belangrijkste doel van het land is om te voorkomen dat het land ten koste van alles in gebreke blijft (default), omdat dit negatieve gevolgen zou hebben voor de banksector en de staatsoliemaatschappij Staatsolie. Er worden ten minste twee opties besproken. De eerste optie is fondsen van de grootste commerciële banken van het land en mogelijk andere spelers op de markt, zoals pensioenfondsen, hoewel het niet duidelijk is of iedereen zich bij dat plan aansluit. De tweede optie is een herschikking van de aflossingen en rentebetalingen.

De aflossingsvergoeding heeft een aflossingsvrije periode van 10 dagen.
Certificaten hebben een aflossingsvrije periode van 30 dagen
Formeel overleg tussen obligatiehouders en overheid heeft niet plaatsgevonden.
Suriname onderzoekt de mogelijkheden om de 30 juni USD 23m afschrijving en certificaatbetalingen op haar obligaties van USD 125m/ 12,875% te doen, aldus een bekende bron en twee personen.

De inspanningen om de betaling aan te pakken komt op de hielen van de recente verkiezingen en maakt deel uit van een bredere inspanning om de schuldenlast van het land op een “productieve” manier aan te pakken, zei de eerste bekende persoon. Zowel de huidige als verwachte inkomende regering – onder leiding van de oppositionele Progressieve Hervormingspartij (VHP) – zijn betrokken bij de besprekingen, zei de eerste bekende persoon.

Als onderdeel van de herstructurering en het aanpakken van het begrotingstekort, wordt de nieuwe regering verwacht om te beginnen met het verminderen van de energiesubsidies en het optimaliseren van het energieverbruik later dit jaar, zei de eerste bron.

Het belangrijkste doel van het land is het vermijden van een default, ten koste van alles, omdat het negatieve gevolgen zou hebben voor het bankwezen van het land en het staatsbedrijf Staatsolie, zei de zeer betrouwbare bron.

Zoals gemeld, volgens de IFRS-regels, als het land in gebreke blijft, zullen de lokale banken – die allemaal blootstaan aan de overheid – hun reserveverplichtingen aanzienlijk moeten verhogen. Dat zou de insolventie van de sector betekenen, want het eigen vermogen zal worden “weggevaagd”, aldus de bron.

Echter, er is onzekerheid over hoe en wanneer de betalingen zullen worden gedaan, zegt onze bron.

De eerste optie is om de bestaande deviezenreserves te gebruiken, zei de tweede bekende persoon. Maar een groot deel van de deviezenreserves van de Centrale Bank (CBvS) is bestemd voor andere doeleinden of afgeschermd ten behoeve van commerciële banken, zoals gemeld. De overheid kan de banken toestemming vragen om de activa te gebruiken voor het maken van de betalingen, zegt een eerder genoemde bankbron.

Het land heeft ook inkomsten uit goudmijnen die regelmatig binnenkomen, maar het is waarschijnlijk niet voldoende, zoals gemeld en volgens de eerste persoon.

Een andere optie is de financiering van de grootste commerciële banken van het land en mogelijk andere spelers met “diepe zakken,” zoals lokale verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, waarschijnlijk gestructureerd in de vorm van een lening, zeggen de bronnen.

Finabank en De Surinaamsche Bank (DSB) behoren tot de banken die betrokken zijn bij de inspanning, zei de tweede bekende persoon. Het is echter niet duidelijk of alle banken aan boord van het plan zijn, zei de bron, die de kans om een deal gedaan te krijgen op “50%-50%” inschat. Hij weigerde ook commentaar te geven op de voorwaarden van de transactie en de omvang van de mogelijke lening.

Tot slot zou de overheid kunnen vragen om toestemming van de obligatiehouders om de betalingen uit te stellen of het afschrijvings- en renteschema te herschikken, maar er zijn geen formele discussies en dat zou duur kunnen worden, zei de eerste bron. De afschrijvingsvergoeding van 15 miljoen USD en de rentebetaling van 8 miljoen USD hebben respectievelijk een aflossingsvrije periode van 10 en 30 dagen, volgens het openbare aanbestedingsbericht.

Nieuwe minister van Financiën

Het is niet duidelijk wie de nieuwe minister van Financiën wordt, aldus de bronnen. Een mogelijke kandidaat is de Chief Executive Officer (CEO) van de grootste verzekeringsmaatschappij van Suriname, Assuria NV, Armand Achaibersingh, die volgens Assuria’s jaarverslag 2017 meer dan 40 jaar ervaring heeft in de financiële sector, aldus de eerste bekende. Achaibersingh kon niet worden bereikt voor commentaar.

“De nieuwe minister zal een gigantische taak voor zich hebben [om de schuld te herstructureren]. Hij moet zowel diplomatieke als technische vaardigheden hebben. Niemand weet zeker hoeveel schuld er is,” zei de bron.

Zoals gemeld is de verhouding tussen de schuld van Suriname en het BBP minstens 90% op basis van de officiële wisselkoers.

Bron: REDD (door Aleksandra Snesareva, Mexico Stad)

https://surinamenieuwscentrale.com/content/suriname-onderzoekt-alternatieven-voor-certificaat-en-aflossingsbetalingen-op-30-juni

OM NOEMT STEEDS VIER NAMEN BIJ GROOTSCHALIGE ZWENDEL CENTRALE BANK

Jun 19, 2020

Het Openbaar Ministerie is duidelijk in de personen die zij aansprakelijk stelt voor grootschalige zwendel met staatsgelden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Uit de dossiers blijkt alles te draaien rond gewezen bankpresident Robert-Gray van Trikt, Financiënminister Gillmore Hoefdraad, Accountant Ashween Angoe en Hans Buysse van het Belgisch consultancy bedrijf Clairfield Belgium NV.

Deze vier namen komen steeds weer terug bij grote en verschillende transacties van vele tientallen miljoenen Surinaamse dollars. Er wordt door het OM een duidelijk verband gelegd tussen van Trikt en Hoefdraad die willens en wetens zouden hebben geknoeid met documenten om gelden vrij te kunnen krijgen uit de CBvS ten behoeve van de staatsuitgaven en niet-staatsuitgaven. Van verdamping van vrijgekomen middelen zou er ook sprake zijn tussen transacties met onder andere Clairfield Belgium NV. Volgens het OM is de Anticorruptiewet duidelijk overtreden.

Via Orion Assurance & Advisory zou Angoe een belangrijke rol hebben gespeeld om van Trikt te helpen met ontoelaatbare financiële handelingen. Bij dit accountantskantoor was van Trikt, vóór zijn ambt als governor van de CBvS, ook zakenpartner van Angoe. Er zou daarom sprake zijn van verstrengelde belangen tussen de gewezen governor en Orion.

In een afgewezen klaagschrift ingediend door de advocaat van de gewezen governor komt de rechter tot de conclusie dat van Trikt alleen of tezamen en in vereniging bij de door hem genomen besluiten, met name het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten ten behoeve van de Centrale Bank van Suriname, in strijd heeft gehandeld met de bepaling in het eerste en het vierde lid van artikel 18 van de geldende tekst van de Bankwet 1956 S.B. 2010 no 173. “ In ieder geval in strijd gehandeld met de ter zake geldende voorwaarden of wettelijke voorschriften of procedures teneinde voor zichzelf en/of ten behoeve van een ander te weten de voornoemde rechtspersonen CLAIRFIELD BENELUX NV en/of ORION ASSURANCE AND ADVISORY NV en/of  HOEFDRAAD, GILLMORE ANDRE, ten behoeve van het ministerie van Financiën enig onrechtmatig voordeel te verkrijgen te weten ten voordele van CLAIRFIELD BENELUX NV een totaal bedrag € 2.471.000, –, althans een ander totaalbedrag in Euro’s en/of ten voordele van ORION ASSURANCE AND ADVISORY een totaal bedrag SRD 300.461,03, althans een ander totaal bedrag in Surinaamse Dollars en/of ten voordele althans ten behoeve van het ministerie van Financiën en/of voornoemde HOEFDRAAD, GILLMORE ANDRE als minister van Financiën een totaal bedrag SRD 2.942.260.996, 75, althans een ander totaal bedrag in Surinaamse Dollars, waardoor de Centrale Bank van Suriname ernstig financieel nadeel heeft ondervonden en/of zijnde de Centrale Bank van Suriname aldus door het verrichten van vermelde handelingen en/of door het nemen van voormelde besluiten door hem, verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk financieel benadeeld”, staat onder andere in het besluit van de rechter op het klaagschrift.

https://unitednews.sr/om-noemt-steeds-vier-namen-bij-grootschalige-zwendel-centrale-bank/

OM ziet minister Hoefdraad als mededader in zaak Van Trikt

17 Jun, 04:44

foto

 Het Hof van Justitie heeft de beschikking in de zaak Van Trikt dinsdag gepubliceerd op zijn website. 

 

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat Robert van Trikt als president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) alleen, tezamen en in vereniging, althans in nauw overleg met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bankgelden heeft gebruikt die tot ernstige financiële schade voor de moederbank hebben geleid. Er zouden blanco kredieten zijn verstrekt, panden zijn gekocht, middelen zijn verduisterd en de verdachte en/of mededader(s) zouden mogelijk eigen voordeel hebben opgedaan, ten koste van de Staat. 

 
Het OM ziet minister Hoefdraad als mededader in de zaak Van Trikt. De verdenking van de bewindsman blijkt uit de dagvaarding die is uitgebracht aan de verdachte ex-governor. Volgens de dagvaarding zou de moederbank één of meer onroerende goederen (zeventien panden) hebben gekocht. Aan de financiënminister is hiervoor een “blanco krediet of een voorschot ter waarde van totaal SRD 869.055.000”, verstrekt. Het OM stelt dat de onroerende goederen niet noodzakelijk waren voor de bedrijfsvoering van de CBvS. De zeventien panden zijn niet overgedragen aan de moederbank en twee van de onroerende goederen waren vooraf bezwaard door hypotheken. 
 
De vervolging verwijst naar een overeenkomst die Van Trikt en Hoefdraad op 1 november 2019 hebben getekend naar aanleiding van project Lagarde 1. Op basis hiervan zou Van Trikt alleen, tezamen en in vereniging met minister Hoefdraad, “een of meer geldbedrag(en) tot een totaal groot SRD 2.073.205.996” als een voorschot “in ieder geval als blanco krediet” hebben verstrekt aan Hoefdraad als financiënminister. 
 
Het OM spreekt hier van overtreding van de Anti-corruptiewet. Van Trikt en/of zijn mededader(s) zouden verboden handelingen hebben verricht en/of besluiten hebben genomen, waardoor de moederbank opzettelijk financieel benadeeld is. Door het aangaan van overeenkomsten zou(den) Van Trikt en/of zijn mededader(s) enige onrechtmatig voordeel hebben verkregen. Onder ditzelfde strafbare feit wordt onder meer verwezen naar een ander mogelijk financieel voordeel van ongeveer SRD 3 miljard voor het ministerie van Financiën en/of minister Hoefdraad. 
 
Van Trikt wordt verdacht van het tezamen en in vereniging met Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory, Hans Buysse Managing Partner van de Clairfield Belgium NV en met Hoefdraad als minister van Financiën, plegen van meerdere strafbare feiten. De meeste van de delicten zouden zijn begaan tussen maart en december 2019; enkele lopen door tot zelfs mei 2020. De vervolging verdenkt Van Trikt ook van verduistering van staatsgelden onder beheer van de moederbank. Mededader minister Hoefdraad wordt ook in deze verdenking meegenomen. 
 
Project Lagarde 1, is één van de vijf contracten die Van Trikt op 13 september 2019 is aangegaan met Clairfield Belgium NV en/of Buysse. De bank betaalde hiervoor een voorschot van 300.000 euro op de overeengekomen ‘non-refundable’ vergoeding van 620.000 euro. De CBvS kan dit geld niet terugvorderen, bijvoorbeeld ingeval dat het Belgisch bedrijf zich niet aan het contract houdt.
 
Van Trikt moest op 4 juni voor de strafrechter verschijnen. Zijn raadslieden Irvin Kanhai en John Kraag hebben zijn dagvaarding aangevochten, echter zonder succes. Zij vroegen de kantonrechter ook om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. De rechter heeft op 8 juni het verzoek in zijn geheel gemotiveerd verworpen. In de beschikking is de dagvaarding opgenomen.
 
Hoefdraad wordt niet vervolgd
De verdediging van de ex-governor bracht in het bezwaarschrift onder meer naar voren dat het OM in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel: de verdachte minister Hoefdraad wordt niet vervolgd, terwijl zijn naam wel in de tenlastelegging voorkomt. 
 
De rechter stelde hierop dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. Hoefdraad is als verdachte aangemerkt en het OM heeft in overeenstemming met de wet een vordering ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) om hem te mogen vervolgen. Echter wees het parlement dit verzoek af en het OM treft geen verwijt “dat zij haar plichten heeft verzaakt”. 
 
Voordeel
Het OM diende op 23 april een vordering in bij DNA om minister Hoefdraad als politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij ook vervolgd kan worden. De bewindsman wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de Bankwet en misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht en de Anti-corruptiewet. Hij ontkent zich hieraan schuldig te hebben gemaakt.
 
Het parlement wees het verzoek op 19 mei af. Verschillende parlementariërs beargumenteerden onder andere dat hun onderzoek heeft uitgewezen dat de bewindsman geen voordeel heeft opgedaan uit de door hem getekende overeenkomsten. Ze vonden zijn verdenking van overtreding van de Anti-corruptiewet dan ook ongegrond. In de beschikking van 8 juni verwierp de rechter het argument dat Van Trikt geen onrechtmatig voordeel heeft genoten uit de door hem getekende overeenkomsten. De rechter greep hiervoor naar de toelichting van de Anti-corruptiewet. Strafbaarheid gaat verder dan alleen eigen voordeel halen; door een strijdige handeling kan de Staat of een staatsinstelling nadeel worden toegebracht.
 

Rechter oordeelt: Van Trikt blijft in de cel en wordt vervolgd

13 Jun, 2020, 02:15

foto

De verdachte ex-governor Robert van Trikt blijft voorlopig nog in de cel en wordt verder vervolgd. Dit heeft kantonrechter Maytrie Kuldip Singh beslist. Zij heeft zijn gevangenhouding bevolen. Van Trikt moet nu wachten op een nieuwe datum voor de behandeling van zijn rechtszaak door de strafrechter.
 
Van Trikt kreeg op 21 mei zijn dagvaarding in handen om op 4 juni te verschijnen voor de rechter. Zijn raadslieden Irvin Kanhai en John Kraag dienden op 23 mei het verzoek in om de dagvaarding te vernietigen en vroegen om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. Het bezwaar werd op 28 mei in behandeling genomen en de rechter heeft op 8 juni gemotiveerd het verzoek in zijn geheel verworpen. Zij achtte geen termen aanwezig die buitenvervolgingstelling zouden rechtvaardigen. De beslissing is conform de vordering voor afwijzing van de Officier van Justitie Cynthia Klein.
 
In haar beschikking gaat de rechter puntsgewijs in op de door Van Trikt aangedragen verweren. Zij heeft het strafdossier doorgenomen en getuigenverklaringen leveren “ernstige bezwaren” ten aanzien van Van Trikt en de hem verweten feiten. Anders dan de raadslieden van de verdachte, vindt de rechter de dagvaarding niet lichtvaardig en komt “ook niet tot de slotsom dat het hoogst onwaarschijnlijk is” dat de kantonrechter tijdens de behandeling van de rechtszaak “tot een gehele of gedeeltelijke bewezenverklaring zal komen”. 
 
Van Trikt vervolgd maar Hoefdraad niet
De raadslieden brachten in het bezwaarschrift onder meer naar voren dat het Openbaar Ministerie (OM) in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel: de verdachte financiënminister Gillmore Hoefdraad wordt niet vervolgd, terwijl zijn naam wel in de tenlastelegging voorkomt. 
 
Kuldip Singh stelde dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. Hoefdraad is als verdachte aangemerkt en het OM heeft conform de wet een vordering ingediend bij De Nationale Assemblee om hem te mogen vervolgen. “Echter wees het parlement dit verzoek af en het OM treft geen verwijt “dat zij haar plichten heeft verzaakt”. 
Het verweer dat Van Trikt geen publieke functionaris is – zoals hij in de dagvaarding is aangeduid – veegde de rechter meteen van tafel. 
 
Eigen voordeel
Evenzo verwierp de rechter het argument dat Van Trikt geen onrechtmatig voordeel heeft genoten uit de door hem getekende overeenkomsten. Volgens zijn raadslieden zijn al zijn rekeningen onderzocht. De rechter greep hiervoor naar de toelichting van de Anti-corruptiewet. Strafbaarheid gaat verder dan alleen eigen voordeel halen; door een strijdige handeling kan de staat of staatsinstelling nadeel worden toegebracht. 
 
De rechter merkte op dat volgens het transactieschema van de internationale overmakingen – zoals in het strafdossier vermeldt, “er wel ernstige bezwaren zijn ten aanzien van het genieten van onrechtmatig voordeel”. 
 
Belangenverstrengeling 
Kanhai en Kraag haalden aan dat er in de Anti-corruptiewet niet staat dat het niet transparant aangaan van overeenkomsten een strafbaar feit is. Gesloten overeenkomsten en uitgevoerde projecten door Orion Assurance zijn alle transparant geweest, voerden zij aan. Van Trikt heeft geen voordeel gehad uit de overeenkomsten, behalve dan de uitkering van dividend en betaling van huur. 
 
De rechter was het hier niet mee eens. De handelingen van de ex-governor tevens aandeelhouder en eigenaar van het gebouw Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV en getuigenverklaringen bieden “handvaten” om “ernstige bezwaren ten aanzien van de belangenverstrengeling” volgens de Anti-corruptiewet aan te nemen.
 
De raadslieden voerden verder aan dat Van Trikt zich niet schuldig heeft gemaakt aan ‘opzet en schuld money laundering’. Alle betalingen zijn via de bank gegaan en zijn niet afkomstig van enig misdrijf. Kanhai en Kraag gingen ook in op de door het OM ten laste gelegde feiten, waaronder verduistering. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is een rechtspersoon met eigen statuten. Van Trikt is geen ambtenaar en ook niet belast met een openbare dienst. Hij was niet bereid om ongedekt geld te verstrekken en zijn de overheidspanden als koop aangeboden, maar nog niet geleverd, haalden de raadslieden aan. 
 
Hoger beroep
De raadslieden kunnen zich niet terugvinden in het besluit van de rechter en zijn intussen naar het Hof van Justitie gestapt. Starnieuws verneemt dat zij het Hof vragen om de beslissing van Kuldip Singh te vernietigen en opnieuw te oordelen om Van Trikt buiten vervolging te stellen
 
Het onderzoek naar de handelingen van Van Trikt in de strafzaak rond vermeende malversaties bij CBvS is op 3 februari aangevangen. Hij werd op 6 februari in verzekering gesteld en het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem werd op 14 februari geopend. In deze zaak is ook Van Trikt’s zakenpartner Ashween Angnoe aangehouden.

Ingezonden| Bezint eer gij begint

10-06-2020

In de media lazen wij vandaag op woensdag 10 juni 2020 het volgende: “Ondernemers boos: douane werkt woensdag ook nier”.

Verder lazen wij: “ De economie wordt volledig verlamd met de maatregelen”.

En nu komt de grove kolder:

“Armand Zunder, directeur der Belastingen om commentaar gevraagd, zegt dat woensdag geen douane diensten zijn omdat deze dag gelijk gesteld is met de zondag door het Covid-19 management team.

De heer Zunder is oud-voorzitter van een vakcentrale met name: de PWO of is hij dat niet meer?

Als vakbondsman zou Zunder dienen te weten dat het gelijkstellen van een werkdag met de zondag, een prerogatief is van de overheid en dat ter zake vooraf een staatsbesluit dient uit te gaan waarna door het ministerie van Binnenlandse Zaken zulks bekendgemaakt wordt.

De vraag is in hoeverre door het Covid-19 Managementteam als een subalterne organisatie zulks inderdaad is bekendgemaakt en van waar dit team zich daartoe de bevoegdheid heeft aangemeten.

Er is ook verklaard dat dit team sancties kan opleggen in de vorm van boetes of anderszins. Hoe dan? Op welke juridische gronden?

Is het de bedoeling dat wanneer noodzakelijke arbeid is verricht op woensdag (10 juni 2020) door personeel van diverse bedrijven c.q. de overheid zoals, bakkerijen, politie, brandweer of ziekenhuispersoneel de vergoeding (200% van het basisloon) terzake aan betrokkenen conform de zondag zal geschieden? In sommige CAO’s is de bepaling opgenomen dat de vergoeding zelfs meer dan 350% bedraagt.

Het ware beter geweest dat wanneer uitspraken worden gedaan, men zich eerst verstaat met deskundigen die het kunnen weten en uitleggen, want die zijn er wel in Suriname.

Zelf de deskundige uithangen en zomaar onzin uitkraaien, is erger dan een misdaad.

Ram Paltantewari

https://www.gfcnieuws.com/ingezonden-bezint-eer-gij-begint/

'Covid-19-wet basis voor vrijheid beperkende maatregelen'

12/06/2020 15:51 – Ivan Cairo

Agenten moeten van de korpsleiding vooralsnog zoveel mogelijk vermanend optreden indien burgers op straat zijn, terwijl ze thuis horen te zitten.

Agenten moeten van de korpsleiding vooralsnog zoveel mogelijk vermanend optreden indien burgers op straat zijn, terwijl ze thuis horen te zitten.  

PARAMARIBO – De wet Uitzonderingstoestand COVID-19 vormt de basis voor de maatregelen die zijn uitgevaardigd om burgers in hun bewegingsvrijheid te beperken in een poging de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te kunnen indammen. Dat zegt Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president.

De afgelopen dagen hebben verschillende personen, onder wie juristen, zich uitgesproken tegen sommige van de drastische maatregelen. Die druisen volgens hen in tegen de Grondwet en worden basisburgerrechten geschonden. Advocaat Gaetano Best gaat zelfs een stapje verder. Hij geeft aan dat de vrijheid beperkende maatregelen ook indruisen tegen het Inter-Amerikaans mensenrechtenverdrag waar Suriname partij van is.

“Meester Best heeft eigenlijk geen ongelijk, maar we leven in een uitzonderingssituatie. Dit is crisis. Tegen de tijd dat we het met elkaar eens zijn over deze issue en de maatregelen zijn we twintig jaar verder en dan is bijna iedereen al doodgegaan aan COVID-19”, zegt Van der San. Hij wijst erop dat hoogontwikkelde landen met meer instituten dan Suriname, die moeten toezien op een richtige gang van zaken, ook worstelen met dit vraagstuk.

De impact van de coronacrisis op Suriname met zijn kleine bevolking zal veel groter zijn dan in de landen met een miljoenenbevolking waardoor maatregelen hier ook anders aangepakt dienen te worden. Het presidentieel besluit waarin de maatregelen zijn vastgelegd is al naar Binnenlandse Zaken gestuurd voor publicatie in het Staatsblad. Intussen heeft het Korps Politie Suriname bekendgemaakt dat overtreders van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 vooralsnog niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, omdat het presidentieel besluit, waarin de bindende regels zijn vastgesteld ter uitvoering van deze wet, nog niet geëffectueerd is.

Volgens artikel 9 van de voornoemde wet is de rechter bevoegd overtreders van artikel 4 de leden 1 en 2 en artikel 5 van deze wet te straffen met een hechtenis van maximaal zes maanden en een geldboete van de derde categorie, hetzij met één van beide straffen. Een geldboete van de derde categorie is maximaal SRD 25.000.

De korpsleiding heeft als instructie uitgevaardigd dat politieambtenaren, binnen het kader van het indammen van de verspreiding van het virus, vooralsnog zoveel mogelijk vermanend optreden. “Als het straatbeeld van de afgelopen dagen als graadmeter wordt gebruikt, mag geconcludeerd worden dat het leeuwendeel van de samenleving zich houdt aan de getroffen Covid-19 maatregelen”, aldus het KPS.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/06/12/covid-19-wet-basis-voor-vrijheid-beperkende-maatregelen/

 

CBvS op rand faillissement, Surinamers kiezen transparant leiderschap

 

May 30, 2020

De directeur van De Surinaamsche Bank, Steven Coutinho, is inmiddels uitgegroeid tot het nationaal symbool van de oppositie tegen de regering Bouterse, die volgens hem de economie in Suriname kapot heeft gemaakt. Het financiële beleid van de regering heeft er volgens Coutinho voor gezorgd dat de NDP het onderspit heeft gedolven tijdens de verkiezingen van 25 mei. Volgens Coutinho is de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bijna failliet. Ook benadrukt hij dat wij de financiële status van de triple C-rating kunnen merken. Volgens Coutinho kan het alleen maar moeilijker voor Suriname worden, om zijn leningen af te lossen, indien de rating niet veranderd. “We zijn momenteel aan het ‘randje kantje’, de vraag is nu om het niet zover te laten komen, dat het naar een D-rating gaat”, zegt Coutinho desgevraagd. De NDP-regering heeft volgens Coutinho is de afgelopen periode een ‘Robinhood-strategie’ gevoerd. “De stelling was: ‘De arme mensen hebben geen US-dollars, dus ze hoeven niet te klagen. We hebben het geld van de rijken genomen en verdeeld onder de armen’. Deze ‘Robinhood-strategie’, heeft niet gewerkt. De laatste weken voor de verkiezingen zag je ontzettend veel voedselpakketten met NDP-vlaggetjes. Als je iets verspreidt onder het volk, dan doe je dat neutraal”, zegt Coutinho. Ook geeft hij aan dat de regering duidelijk aan het volk had moeten voorhouden, dat de pakketten die zij verdeelde, uit de belastinggelden van het volk kwamen. “Indien de pakketten aan mensen die daadwerkelijk in nood verkeren waren verdeeld, was er geen vuiltje aan de lucht. Maar je zag duidelijk dat er partijpolitiek is gevoerd om stemmen binnen te halen. Echter heeft de uitslag van de verkiezingen averechts gewerkt en droegen bij aan hun ondergang. De grenzen van de gemiddelde Surinamer was reeds bereikt, mensen waren moe om te zien hoe een klein groepje zichzelf aan het verrijken was”, aldus Coutinho. Volgens hem heeft het Surinaamse volk bewezen dat ze een transparant leiderschap nodig heeft.

Toename Staatsschuld ter bescherming Hoefdraad

May 30, 2020

Roemer staat ‘nieuwe’ monetaire financiering toe

De staatsschuld is binnen een week met SRD 6.2 miljard gestegen. Dit blijkt uit de meest recente weekbalans die door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is gepubliceerd. Naar verluidt is een aantal bij de huidige transacties rechtgetrokken en geboekt als ‘staatsschuld’ om de strafzaak van de procureur-generaal Roy Baidjnath Panday tegen Gillmore Hoefdraad van Financien te ondermijnen, zodat hij internationaal en nationaal niet vervolgd kan worden. Wij hebben naar aanleiding van deze toename van de staatsschuld ons laten informeren door terzake deskundigen, die verder op onderzoek zijn uitgegaan om te achterhalen welke mutaties dit bedrag hebben doen ontstaan. Naar wij vernemen bestaat het voormelde bedrag uit verschillende transacties, waarvan bepaalde in strijd zijn met de Bankwet. Het schijnt dat de transactie,  waarbij Gillmore Hoefdraad  17 panden aan de CBvS heeft verkocht met een totale waarde van euro 105, – miljoen is teruggedraaid, vandaar dat de post op de weekbalans van “Gebouwen en Inventaris” met een miljard, is gedaald. Deze transactie is hoogstwaarschijnlijk teruggedraaid, omdat ze onrechtmatig was vanwege het feit, dat de staat niet de rechtmatige eigenaar bleek te zijn van die panden die door Hoefdraad zijn “verkocht”. De CBvS kon deze transactie nooit als bezit opnemen en ze is tevens in strijd met de Bankwet, die voorschrijft, dat de moederbank alleen onroerend goed mag kopen, dat functioneel is ten behoeve van de bank, bijvoorbeeld in het kader van een uitbreiding van kantoren. Aangezien de overheid mo-menteel zelf geen geld heeft, is de onrechtmatige transactie van de overheidspanden nu geboekt op rekening als “Staatsschuld” op de weekbalans. Verder is de transactie van de royalty’s en 2% goud die Ro-sebel Gold Mines afdraagt aan het staatsbedrijf Grassalco  en de regering meerdere keren als onderpand heeft gegeven, teruggedraaid. Hoefdraad had voor de duur van 15 jaar aan de CBvS deze in-komsten afgedragen, om zo alle schulden die de staat heeft bij de CBvS af te lossen, alsmede de overschrijding van de lopende rekeningen. Daarnaast waren deze zelfde royalty’s als on-derpand gegeven voor de lening bij Oppenheimer & Co. voor het bedrag van USD 125,000,000 t.b.v. de betaling bij de overname van de Afobakkastuwdam. Om niet in een juridisch gevaarlijke situatie te geraken, heeft de moederbank deze schuld moeten herfinancieren en daardoor weer geboekt als Staats-schuld. “Nieuwe” monetaire financiering De staat Suriname stond rood op zijn werkrekening bij de bank. “Governor Maurice Roemer heeft die rekening bijna SRD 1 miljard rood laten staan en dat zou eigenlijk niet mogen. Deze debet stand is nu ook weggewerkt, daarnaast is het “Noodfonds” voor een bedrag van SRD 400 miljoen ook beschikbaar ge-steld door de centrale bank. Daarnaast is de vlottende staatsschuld bij de Centrale Bank conform artikel 21 van de Bankwet SRD648, – miljoen geconsolideerd en vervolgens gelijk weer getrokken, zodat niemand het kon zien op de weekbalans”, al-dus een deskundige tegenover ons. Hierdoor hebben er minimaal vijf grote mutaties plaatsgevonden, die nu tot gevolg hebben, dat de staatsschuld met een be-drag van SRD 6.2 miljard is toegenomen en wel in een week tijd. Uit de nu beschikbare informatie kan de conclussie worden getrokken, dat een deel van deze transacties administratief verantwoord zijn, maar een ander deel kan wel bestempeld worden als “nieuwe” monetaire financiering, als er wordt gekeken naar het bedrag voor het noodfonds, het afstorten van de werkrekening van de staat en het opnieuw trekken van SRD 648, – miljoen conform artikel 21. De CBvS zou met een duidelijke uiteenzetting moeten komen, aangezien er ook mutaties zijn die niet helemaal duidelijk zijn. In het kader van de transparantie willen velen deze zaak nu toegelicht zien, want op dit moment zijn de aanwijzingen dat de Covid-19 noodwetgeving is misbruikt, om schulden om te zetten in langlopende le-ningen, waardoor er op-nieuw voorschotten voor de staat zijn genomen. “Deze handelingen zijn in principe in strijd met de Bankwet, maar vallen wel binnen het kader van die noodwet, het kan nimmer de bedoeling zijn dat wetten worden gemaakt om misbruikt te worden ten bate van financiele uitgaven van de regering Bouterse. Je ziet duidelijk de doelstelling van die covid- noodwetgeving, om deze operatie door te kunnen drukken. Het moet nu gezien worden als monetaire financiering en hierdoor liquiditeitscreatie, die uiteindelijk gaat leiden tot een toename van de inflatie en de  stijging van de wisselkoers”, aldus een deskundige tegenover ons.

Bolivia: Minister Volksgezondheid opgepakt

24 May, 2020, 11:41

foto
 De Boliviaanse minister van Volksgezondheid, Marcelo Navajas, is gearresteerd op verdenking van corruptie in verband met de te dure aankoop van beademingstoestellen. (Foto: Reuters) 

De Boliviaanse minister van Volksgezondheid is gearresteerd op verdenking van corruptie in verband met de te dure aankoop van beademingstoestellen om Covid-19 te bestrijden. Interim-president Jeanine Anez heeft hem intussen ontslagen.

Marcelo Navajas is door de politie in La Paz aangehouden, zei politie-kolonel Ivan Rojas woensdag, een dag nadat Anez een onderzoek had gelast naar de twijfelachtige aankoop. Twee andere ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid zijn ook gearresteerd.

Anez wordt geconfronteerd met haar grootste corruptieschandaal in de zes maanden sinds ze aan de macht is. Ze wordt zwaar bekritiseerd voor haar aanpak van de crisis. Bolivia kocht 179 beademingstoestellen voor US$ 27,683 per stuk van een fabrikant in Spanje. In totaal kostten de toestellen bijna US$ 5 miljoen. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank heeft de aankoop gefinancierd. Later bleek echter dat de fabrikant de toestellen aanbood voor ongeveer de helft van die prijs – tussen 9.500 -11.000 euro per stuk (US$ 10.312 – US$ 11.941). Een ander Spaans bedrijf trad op als tussenpersoon.

Op Twitter zei Anez dat Bolivia al meer dan US$ 2 miljoen had overgemaakt om de toestellen te betalen, maar verder “geen cent meer zal betalen”. Ze zei dat ze vastbesloten was “het geld van Bolivianen terug te vorderen”.

Het schandaal kwam eind vorige week aan het licht toen artsen op de intensive care klaagden dat de beademingstoestellen niet geschikt waren voor de Boliviaanse intensive care-afdelingen. Anez “besloot de minister van Volksgezondheid te verwijderen” om “elke inmenging in het werk van de wet te vermijden”, zei de communicatiechef van de regering, Isabel Fernandez.

Bolivia heeft 4.500 gevallen van Covid-19 en 190 sterfgevallen gemeld. Op 17 maart sloot de regering de niet aan zee grenzende grenzen van het land en stelde zij een algemene afsluiting in.
De sociaal en politiek conservatieve Anez trad op 12 november aan, een dag nadat de linkse president Evo Morales ontslag nam na dagen van gewelddadige onrust.

Laten handelaren de koers stijgen?

De voorzitter van de VES, Winston Ramautarsing, geeft aan dat de financiële toekomst van ons land moeilijk is te programmeren, maar de overheid veel meer uitgeeft dan het verdient en daarmee de wisselkoers omhoog wordt gestuwd. De basisoorzaak ligt bij de financiën, waarbij gekeken moet worden naar de vraag hoe de uit de hand gelopen uitgaven met de achterblijvende inkomsten in evenwicht gebracht dienen te worden. De veel gehoorde stelling op straat is dat de koers wordt opgedreven door een kleine groep mensen. Zit er veel lucht in de koers?

Wanneer is koers niet stabiel?
De wisselkoers is de verhoudig van de SRD tegenover de Amerikaanse dollar.  Deze verhouding wordt bepaald door objectieve en subjectieve factoren. Objectieve factoren zijn de hoeveelheden buitenlands geld die we verdienen uit de export en aan de andere kant de hoeveelheid dollars die we nodig hebben om goederen te importeren. Als deze import en export met elkaar in evenwicht zijn, dan is de koers stabiel. De voorzitter van de VES legt duidelijk uit wanneer de koers niet stabiel is. Dit ontstaat wanneer je importen groter zijn dan wat je naar het buitenland exporteert. Op deze manier ontstaat een tekort aan US dollars. Want voor goederen uit het buitenland moet in US dollars betaald worden.

Ramautarsing gaat in de tweede versnelling en legt uit dat, wanneer de overheid meer SRD’s in de samenleving pompt via monetaire financiering zonder dat er meer goederen worden geproduceerd, dan gaat de koers automatisch omhoog. Met de extra gecreëerdeSRD’s gaan de burgers en bedrijven meer goederen kopen en die zijn voor meer dan drie-kwart importgoederen, die in US dollars moeten worden betaald.

De verwachting van burgers
Subjectieve factoren, dit is de verwachting van de burger over de ontwikkeling van de koers. “Bijvoorbeeld wanneer men zich afvraagt of men het verdiende salaris moet omzetten in USD om het inkomen waardevast te houden”, licht Ramautarsing toe. Als men stabiliteit verwacht, heeft men doorgaans geen enkele reden om naar valuta te zoeken. Ook omgekeerd, de bezitters van valuta hebben geen enkele reden om hun US$ om te zetten in SRD wanneer zij geen stabiliteit verwachten. Dit heet de valutamarkt. En op de valutamarkt bestaan er veel vragers en aanbieders. Vele mensen hebben behoefte aan valuta, vaak kleine bedragen voor huur of aflossing auto etc. Handelaren zoeken vaak juist grotere bedragen om goederen te importeren.

Verstoring

Ramautarsing schetst deze markt als vrijwel perfect om de wisselkoers via vraag en aanbod tot stand te brengen. Hij noemt de Centrale Bank van Suriname die dit proces soms verstoort, omdat deze de dollars tegen een vaste achterhaalde wisselkoers aanbiedt aan bepaalde importeurs terwijl anderen daar niet voor in aanmerking komen. Op deze manier wordt vastgehouden aan een kunstmatig lage koers. Je hebt dus de koers die ontstaat door het mechanisme van vraag en aanbod, en daarnaast is een koers die kunstmatig door de politiek is bepaald. Ramautarsing zegt dat er daarom geen sprake is van een volledig vrije markt koers omdat de Centrale Bank vasthoudt aan een kunstmatige koers.

“Het is daarom nu niet te zeggen wat ‘de koers’ is, want de koers is nu het gewogen gemiddelde van al de verschillende koersen. Op dit moment zou de gemiddelde koers ergens in het midden op 12 of 13 moeten zitten. Maar voor die koers kan je geen dollars kopen.”

Koers daalt nooit
Ramautarsing legt verder uit dat de verwachting van de burger is dat de koers verder zal stijgen. Dit is gebaseerd op de ervaring dat de koers in het verleden nooit is gedaald. “Wanneer is ooit in de geschiedenis de koers gezakt?” De VES-voorzitter wijst er wel op dat pas als de concurrentiekracht in de toekomst verbetert en er structureel meer wordt geexporteerd dan geimporteerd, de koers zou kunnen dalen. Dit gebeurt pas als er gigantische veranderingen in de export plaatsvinden, iets dat in de komende 5 jaren niet verwachtbaar is. De econoom stelt dat de koersontwikkeling niets te maken heeft met een kleine groep mensen die de koers omhoog zouden kunnen stuwen.

Cambiohouders

Ook de cambiohouders kunnen de koers niet structureel omhoog stuwen. De cambiohouders zijn de zondebok. Iemand moet de schuld krijgen, want het ligt nooit aan de overmatige miljardenbestedingen van de regering. Dat is de enige echte oorzaak dat de waarde van de SRD drastisch in waarde doet afnemen. Ramautarsing verwijst naar het ontslag van governor Gersie, toen hij werd gedwongen om monetair te financieren. Door hem te ontslaan, kon kon de overheid in 2019 ineens SRD650.000.000 bij de Centrale Cank pakken en in de gemeenschap pompen. “Maar hierdoor stijgt ook de vraag naar US dollars. En dat heeft niets met de cambio’s te maken”, onderstreept Ramautarsing. Ook de verwachtte royalty inkomsten van de staat voor de komende 15 jaar zijn verpand bij de CBvS. Hierdoor kwam weer in totaal SRD 2.200.000.000 (2.2 miljard) in omloop. Dit nieuwe geld zonder productieverhoging zette ook extra druk op de dollarkoers. Ook de aankoop van de gebouwen van de overheid door de Centrale Bank voor 105.000.000 miljoen euro is ook extra gecreeerd. Ramautarsing noemt nog een paar voorbeelden, waarbij er extra geld in omloop is gekomen die de behoefte naar goederen uit het buitenland groter maken.

Cambio’s zitten in een business van koop en verkoop en kunnen niets oppotten. Wanneer ze het geld zouden bewaren, zouden ze al gauw niets meer kunnen opkopen. Alleen oppotten zorgt ervoor dat je uit business bent en dan hou je op te bestaan. Ramautarsing wijst op het evenwicht tussen inkoop en verkoop. Cambio’s leven van de marges. Op het moment dat ze de koers op zouden drijven hebben ze steeds meer SRD’s nodig. “En hoe zou men dat systeem in stand kunnen houden, want je moet de SRD wel ergens vandaan halen”, merkt Ramautarsing op. Alleen als de cambiohouders de dollars op de markt aanbieden, kunnen ze in business blijven, want anders kunnen ze de tent sluiten. En waarom blijven kopers bereid om tegen een steeds hogere koers te kopen. Ze kunnen nergens aan die dollars komen, want die hebben we te weinig.  

Koers opdrijven is echter niet geheel onmogelijk. “Ze kunnen het opdrijven, maar niet voor langer dan een dag of twee, want de business is gebaseerd op inkoop en verkoop”, aldus Ramautarsing

RB

https://www.dbsuriname.com/2020/05/23/laten-handelaren-de-koers-stijgen/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR1qRFQhac4Jd6qd6RO0XWQoYhGMF9RhTW-8TpNE8Hp7Y8jmOTmsTPRNsJM

Boldewijn: “Vervolgbaarheid minister blijft”

August Boldewijn

Voor bestuurskundige August Boldewijn is de afwijzing door het parlement van de in staat van beschuldigingstelling van de minister van Financiën, geen verrassing. Hij wijst ook naar het ‘semi presidentieel systeem’, waarbij de president niet door het volk, maar door 2/3 meerderheid van het parlement of door een VVV wordt gekozen. “Hierdoor heeft de minister geen eigen verantwoordelijkheid naar het parlement toe. De minister is verantwoording schuldig aan de president en niet aan het parlement. Het is de president die de macht heeft en niet de minister”, zegt de bestuurskundige.

Onjuist

Boldewijn stelt dan ook dat het in feite onjuist is om de minister in staat van beschuldiging te stellen, want hij legt geen verantwoording op zichzelf af aan het parlement, maar hij doet dat namens de president.

Parlementair systeem

Boldewijn wijst op het verschil met het parlementair systeem, waarbij het in dat systeem mogelijk is om een minister naar huis te sturen, terwijl dat in het huidige presidentieel systeem onmogelijk is. Hoe het komt dat veel personen in de veronderstelling zijn dat de minister ter verantwoording kan worden geroepen, is voor Boldewijn kinderlijk eenvoudig. “Omdat we vanaf de koloniale periode vertrouwd zijn geraakt aan het parlementaire systeem, maken we de fout om te denken dat de minister een eigen verantwoordelijkheid heeft naar het parlement.” Boldewijn verwijst naar de Verenigde Staten van Amerika, een land met eveneens een presidentieel systeem. Daar worden de ministers ‘secretary’ genoemd. De ministers zijn ‘secretarissen’ van de president, vanwege de uiteindelijke verantwoordelijkheid die bij dat instituut ligt. “En hier is dat ook het geval, maar de president wordt niet gekozen door het volk zoals in de VS.”

Ondanks het gehanteerde systeem, merkt Boldewijn op dat de vervolgbaarheid blijft, omdat de wet dat voorschrijft, ook al zou de minister niet meer in functie zijn.

RB

https://www.dbsuriname.com/2020/05/23/boldewijn-vervolgbaarheid-minister-blijft/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR2E6wIxmUX3KCFkimvX9xMEZHlVlRGAYahKM4Ux0QB93WPA2n3MNMzg2eQ

.

Vòòr in staat van beschuldiging Hoefdraad

Deze 14 parlementariërs van de oppositie hebben op 19 mei 2020 voor de in staat van beschuldiging stelling van Financiënminister Gillmore Hoefdraad gestemd.

14 parlementariërs van de oppositie hebben op 19 mei 2020 voor de in staat van beschuldiging stelling van Financiënminister Gillmore Hoefdraad gestemd. Het gaat om Riad Nurmohamed, Krishna Mathoera, Asiskumar Gajadien, Chan Santokhi, Jitendra Kalloe, Djoties Jaggernath, Dew Sharman (allen VHP), Gregory Rusland, Patricia Etnel, Marlon Budike (allen NPS), Edward Belfort (Abop), Ingrid Karta-Bink (PL), Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (Palu), Carl Breeveld (DOE). Opvallend genoeg waren van zowel de PL- als Abop-fractie slechts 1 lid aanwezig om de fractie te vertegenwoordigen. VHP-assembleelid Mahinder Jogi, die oorspronkelijk ook voor zou stemmen, werd eerder op de avond uit de vergaderzaal gezet door de DNA-voorzitter. De oppositieparlementariers die afwezig waren bij de stemming, zijn Ronnie Brunswijk, Diana Pokie, Dinotha Vorswijk, Marinus Bee (allen Abop) en Paul Somohardjo (PL).

FR

https://www.dbsuriname.com/2020/05/23/voor-in-staat-van-beschuldiging-hoefdraad/?fbclid=IwAR3IdL9gf5ej0bb4fY6hAp__JVPQbOCZB0nuO56xmzYgeZmJeLW1MjpzQBM

GEEN REACTIE OP GEVRAAGDE STOPZETTING FINANCIELE STEUN RECHTERLIJKE MACHT

May 22, 2020

Het wachten is op een reactie van het Kabinet van de President met betrekking tot de opmerkelijke petitie die de afgelopen week is overhandigd aan president Desi Bouterse.

Dit gebeurde tijdens de opening van de nieuwe snelweg in het district Para. In de brief vraagt de belangengroep aan het staatshoofd om onder andere de rechterlijke macht financieel te straffen als sanctie tegen het opschorten van de Valutawet. De president kreeg de petitie na de formaliteiten overhandigd van de ‘gewone mensen die het voelen’. Opvallend is dat de groep bestond uit mensen die vrijwel allemaal bekende gezichten zijn binnen coalitiepartij NDP of dichtbij de president zijn.

“Dit is geen organisatie. Het zijn gewoon Surinamers van overal. Van Para, Paramaribo, Wanica, Commewijne. De initiatiefnemers zijn gewoon een paar jonge mensen die het voelen”, zegt Marcel Oostburg die een begeleidende rol van ‘de groep jongeren’ invulde. Hij zegt ook behoorlijk in de financiële problemen te zijn geraakt vanwege de op hol geslagen wisselkoers. “Ik heb een hypotheek van 5000 Euro en ik heb al 5000 Euro betaald. Nu moet ik rente betalen. Vanwege de hoge koers kon ik het niet betalen. Ik ben een paar maanden achter, maar er komt elke maand 100 Euro bij. Nu is mijn saldo 2500 Euro en 2500 x SRD 20 is al SRD 50.000. Dit terwijl ik die SRD 50.000 al heb betaald. Dat is het probleem”, zegt Oostburg die geen onbekende is binnen de NDP en de entourage van president Bouterse.

“Wij eisen daarom dat de regering van Suriname de financiële steun aan de rechterlijke macht stopzet, die bewezen heeft enge politieke belangen te verkiezen boven de bescherming van de burgers van Suriname en gaat over de orde van de dag”, luidt de eis die als punt 4 is opgebracht in de petitie.

President Bouterse zegt de petitie serieus te nemen en dat actie niet zal uitblijven.“We gaan snel handelden”, aldus het staatshoofd die de bal kaatst naar Eugene van der San, Directeur op het Kabinet van de President. “Ten aanzien van punt 4 zal ik u adviseren”, stelde van der San. Het ‘snel handelen’ van president Bouterse heeft tot en met 22 mei, officieel de laatste werkdag vóór de verkiezingen, nog niet plaatsgevonden. De staat is wel in hoger beroep gegaan tegen de opschorting van de wet. Dit was ook opgenomen in de petitie.

https://unitednews.sr/geen-reactie-op-gevraagde-stopzetting-financiele-steun-rechterlijke-macht/

Sewcharan in boek: Nog ver van een waarachtige democratie

21 May, 2020, 14:58

foto

Gerold Sewcharan – jurist tevens voorzitter van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) – presenteert vrijdag het boekwerk Nog ver van een waarachtige democratie. Hierin wordt een politieke en staatsrechtelijke beschouwing van de Republiek Suriname gegeven. Dit boek heeft Sewcharan samen met journalist Iwan Brave geschreven. 
 
De jonge 45-jarige Republiek Suriname is ‘nog ver weg van een waarachtige democratie’, concludeert Sewcharan. Zeker in de afgelopen tien jaar zijn er veel ‘constitutionele aanvallen’ op de democratie en rechtsstaat gepleegd tijdens de NDP-regering van Desi Bouterse, de militaire dictator in de jaren tachtig. Sewcharan was als advocaat betrokken bij het strafproces over de Decembermoorden van 1982. Dat dit strafproces twaalf jaar duurde was vooral te wijten aan de vele pogingen van de NDP-regering (lees: Desi Bouterse als president en hoofdverdachte) om het te dwarsbomen en ongrondwettelijk te beëindigen. 
 
Volgens Sewcharans beschouwingen is Suriname een ‘schijndemocratie’. Dit is echter niet volledig te wijten aan de militaire dictatuur en de NDP-regeerstijl. Ook de traditionele etnische politiekvoering en de koloniale erfenis van het rechtsspraakstelsel liggen hieraan ten grondslag. Vooral hier legt Sewcharan de vinger op de zere plek. De in dit boek gebundelde artikelen zijn geschreven vanuit zijn visie op en bezorgdheid over de staatsrechtelijke toestand en vanuit de behoefte invloed te hebben op de politiekvoering van Suriname. 
 
Sewcharan licht in dit boek zijn achterliggende visie, filosofie, ideologie en zijn politiek-maatschappelijke kijk over de Surinaamse democratische rechtsstaat toe. Hiervoor voerde hij uitgebreide gesprekken met journalist Brave. De uitwerkingen hiervan vormen de tweede basis van dit boek, dat hierdoor leest als zowel een staatsrechtelijk werk als een politiek-maatschappelijk manifest. Het boek geeft inzicht in de ideeën van Sewcharan als politieke visionair en voorzitter van de PRO, die het recht als ‘ontwikkelingsinstrument’ wil inzetten.

STREI! wil ceremoniële president terug

De politieke partij STREI! wil de macht van de president inperken, door de wetgeving te wijzigen. STREI! wil dit doen door het parlementaire stelsel weer zuiver op zijn plaats te krijgen. “In ons huidige stelsel heb je een aparte afzettingsprocedure nodig om de president te doen aftreden. Bij een parlementaire democratie zal de regering wegmoeten zodra de meerderheid in de coalitie wegvalt. Er komen dan nieuwe verkiezingen”, schrijft de partij in een persbericht.

De premier is de politiek verantwoordelijke, als hoofd van de regering. Een groot aantal overheidsfuncties zullen dan gedepolitiseerd worden omdat ze dan rechtstreeks vallen onder de president. Deze heeft een ceremoniële functie, maar is ook hoofd van het bestuurlijke apparaat. Dat biedt een extra bescherming tegen willekeur en rancune door ambtenaren, is STREI! van mening.

De financiële problemen in Suriname zijn het gevolg van een mix van het presidentiële en parlementaire stelsel. De Grondwet van 1975 is op dit punt gewijzigd in 1987. Bij een presidentieel stelsel wordt de president rechtstreeks door het volk gekozen. Nu gebeurt dat via het parlement, zoals we na de verkiezingen van 25 mei zullen zien. In Suriname is de president verheven tot een politiek verantwoordelijke figuur. Bij elk maatschappelijk conflict eisen de betrokken mensen dat de president er een oordeel over velt. Hij is de eindverantwoordelijke, stelt STREI!.

Door deze interpretatie is volgens STREI! het gegeven, dat de regering verantwoording verschuldigd is aan het volk, weg komen te vallen. Dat komt goed tot uiting in de houding van de president tegenover De Nationale Assemblee (DNA). De NDP-politici ondersteunen dit door in elke zin die ze uitspreken, de president te noemen. Zo wordt hij tot een soort godheid gemaakt wat absoluut niet bevorderlijk is voor ons democratisch gevoel. Te allen tijde moet de president verantwoording afleggen aan het volk middels DNA.

STREI! wil dat het volk een sterkere stem krijgt door de mogelijkheid te bieden dat er buitenparlementair een referendum kan worden georganiseerd. Dan moet een organisatie of rechtspersoon door middel van een bepaald aantal handtekeningen (een soort petitie) de overheid kunnen brengen tot andere beslissingen. Eigenlijk is de actie van STREI! met betrekking tot de rij- en voertuigenbelasting iets dergelijks geweest. Doordat het volk haar stem heeft laten horen (20.000 getekende formulieren) heeft de regering volgens STREI! afgezien van het innen van deze belasting.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/19/strei-wil-ceremoniele-president-terug/

Muggenzifterij

21 May, 2020, 20:58

foto

In verband met de ophef en reacties van degenen die spoken zien, in de resolutie van 15 mei 2020, m.b.t. te nemen maatregelen bij de a.s. verkiezingen, wens ik voor de duidelijkheid het volgende te stellen. Dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zo nadrukkelijk stelt dat de resolutie in strijd met de wet is, is volkomen misplaatst en onvolwassen omdat de verwijzing opzicht inderdaad geen juridische waarde heeft.
 
Echter dat was ook niet de bedoeling. De strekking van de mededeling is één van beheersing en voorkoming van verdere uitbraak van de Covid-pandemie. Op basis van die wet treft de overheid bijzondere maatregelen om dit doel te bereiken. Deze maatregelen grijpen diep in het maatschappelijk leven en hebben zowel in zijn algemeenheid als in de persoonlijke levenssfeer van de burger verstrekkende gevolgen.
 
Het is precies op grond van deze gevolgen dat de Grondwetgever in artikel 56 lid 2 van de Grondwet een voorziening heeft getroffen om het houden van een verkiezing te verhinderen. Summa Summarum mochten de verkiezingen onder deze omstandigheden niet worden gehouden. 
Maar om redenen van verschillende politieke belangen hebben bijkans alle politieke partijen de regering met zachte dwang gevraagd om de verkiezingen toch door te laten gaan, in weerwil van alle risico’s.
 
Dit gegeven maakt dat deze verkiezing niet als een “normale verkiezing” kan worden beschouwd. Dit brengt met zich mee, dat het gerechtvaardigd is om aan te nemen, dat het op de dag van de stemming bijzonder druk zal zijn. Dit geldt zeker in het bijzonder voor de kiesdistricten Paramaribo, Wanica en eventueel Commewijne en/of Nickerie.
Het is daarom aannemelijk, dat in deze kiesdistricten verstoring van een behoorlijke voortgang van de stemming niet valt uit te sluiten. Te denken valt o.a. aan: Het moeten wegsturen van kiezers terwijl ze nog in de rij staan. Een onverantwoorde druk op de ordehandhavers. Tumult en onrust op en rondom het kiesbureau.
 
Het zijn o.a. deze omstandigheden die hun weerslag zouden kunnen vinden binnen de stembureaus. Voldoende reden om in te spelen op deze reële verwachtingen en beleid in te zetten om daar passend op te reageren.
Niks meer en niks minder, volkomen te goeder trouw ter voorkoming van Guyanese toestanden in Suriname. Daarom is de reactie van de voorzitter van het OKB erg merkwaardig en kennelijk bedoeld voor het voeden van het publieke sentiment. Van strijdigheid met de wet of enige wettelijke bepalingen is m.i. geen sprake.
De situatie waarvoor art. 106 van de kiesregeling een voorziening treft (wanorde) is juist vanwege de huidige bijzondere omstandigheden niet uit te sluiten. Er is in de kiesregeling verder geen omschrijving van wat onder wanorde moet worden verstaan noch limitatief vastgesteld wanneer daarvan sprake is.
 
De resolutie creëert geen buiten wettelijke bepaling maar verwijst naar een bestaande bepaling. Om die reden kan het nooit in strijd zijn met de wet. Het is een prerogatief van de voorzitter van het stembureau en zijn inzichten, om de wanorde vast te stellen. Daarbij heeft hij aan niemand verantwoording af te leggen.
 
Omdat het concipiëren van de resolutie onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het kabinet van de President valt, voelt hij zich verplicht om een reactie te geven op hetgeen wordt beweerd. Desondanks is een verbeterd exemplaar verschenen ter voorkoming van verdere muggenzifterij. Ook de verwerpelijke verdachtmakingen van het Anti-Fraude Platform hebben bijgedragen tot deze verbetering.
 
Eugène van der San

Suriname election: can pandemic help outlaw leader get away with murder?

 

Coronavirus has stalled opposition’s momentum against president who was recently found guilty of mass murder as country heads into an election

Suriname’s president Desi Bouterse after appearing in court where he was found guilty of murder in absentia for the 1982 execution of 15 activists, in Paramaribo, Suriname, on 22 January.
 Suriname’s President Desi Bouterse after appearing in court where he was found guilty of murder in absentia for the 1982 execution of 15 activists, in Paramaribo, Suriname, on 22 January. Photograph: Ranu Abhelakh/Reuters

 

 

With the economy in tatters, corruption scandals piling up – and a recent mass murder conviction to add to his previous guilty verdicts for drug trafficking, it seemed until recently that President Desi Bouterse’s 40-year grip on power in Suriname was coming to an end.

But as South America’s smallest country heads into an election on 25 May, the Covid-19 pandemic may have thrown him a lifeline.

Bouterse is the great survivor of South American politics – and its most outrageous outlaw. After coming to power as the leader of a 1980 coup, Bouterse ruled as military dictator before adopting a behind-the-scenes role in the 1990s and 2000s.

He was elected president in 2010, proving uniquely able to win support across the many ethnic groups that make up the former Dutch colony’s population of half a million. He was re-elected at the head of his National Democratic party (NDP) with a smaller margin in 2015.

Over his last decade in office, he has tried to delay and disrupt a legal case over his role in the 1982 murder of 15 prominent opposition members at Fort Zeelandia, a pink-brick fortified chateau in Paramaribo, the capital. But in December a military court found him guilty of murder.

He is appealing the decision and looks unlikely to see the inside of a cell, but the verdict marked a victory for the opposition.

“That the president could be convicted by an independent court is a compliment to the independence of our justice system. It shows that no one is above the law,” said Chan Santokhi, leader of the opposition Progressive Reform party (known by its Dutch initials VHP) – and a former chief of police who led the investigation into the murders.

Protestors demonstrate against corruption in the government of President Desi Bouterse in Paramaribo, Suriname on 17 February 2020.
Pinterest
 Protestors demonstrate against corruption in the government of President Desi Bouterse in Paramaribo, Suriname, on 17 February 2020. Photograph: Ranu Abhelakh/Reuters

 

The criminal dealings of the Bouterse family are widely known. In 1999 Dutch courts convicted Bouterse in absentia of smuggling nearly half a ton of cocaine into the country, meaning he can no longer travel to countries with extradition treaties with the Netherlands.

His son, Dino, currently resides in a Mississippi prison cell, having offered Suriname as a base for Hezbollah operations to DEA agents working a sting. In 2011 Bouterse granted a pardon to his foster son, Romano Meriba, who had been convicted in 2005 of the murder of a Chinese trader and of throwing a hand grenade at the Dutch ambassador’s residence.

Such scandals have not dented Bouterse’s appeal. With the no-nonsense aspect of a heavyweight boxer and a melodious voice he deploys in man-of-the-people speeches and impressive Frank Sinatra renditions, Bouterse cultivates a lovable tough-guy image that has won him widespread popularity among working-class Surinamers.

But if his persona reminded some of Hugo Chávez – who he considered a friend and ally until the Venezuelan president’s death in 2013 – then so, too, did his fiscal profligacy and disdain for democratic institutions. He boosted social spending and doled out public sector jobs to allies even as gold and aluminium exports – the country’s primary source of revenue – tanked.

To cover the cracks, the government raised more than $1.5bn in Chinese loans, development finance and a $550m 10-year bond from Oppenheimer, a New York investment bank.

Supporters of Suriname’s President Desi Bouterse (not pictured) react as he addresses them after appearing in court in Paramaribo.
Pinterest
 Supporters of Suriname’s President Desi Bouterse (not pictured) react as he addresses them after appearing in court in Paramaribo. Photograph: Ranu Abhelakh/Reuters

 

It wasn’t enough. The currency collapsed, the major credit ratings agencies devalued Suriname to junk status and by May, the Oppenheimer bonds were trading at 35% of their original price. According to Winston Ramautarsing, head of the Surinamese Society of Economists, 38% of government income goes to servicing debt. “The situation is unsustainable, we don’t have enough income to pay local salaries and – having taken expensive loans from all over – we are now going to pay the true cost,” he said.

In February the situation came to a head when a $100m hole in foreign currency reserves was discovered after the Central Bank had ordered commercial banks to place 50% of deposits with them.

“We warned the banks that the Central Bank was broke and not to be trusted – it hasn’t published a report since 2014 – but they didn’t listen, and the Central Bank used the savers’ foreign exchange to cover the government’s imports,” said Ramautarsing.

Suriname’s long-term economic prospects could be brighter, however.

In January international oil firms announced they had discovered offshore oil, leading to speculation that the reserves recently developed in Guyana could extend into Surinamese waters. If Bouterse can cling on to power, his next term could see billions of dollars of foreign investment.

Until recently, however, that seemed unlikely. “The loss of purchasing power as a result of the weak currency has cost Bouterse a lot of middle-class support, particularly in the capital where opposition parties have grown rapidly” said Hans Breeveld, a political analyst at Anton de Kom University in Paramaribo.

But the Covid-19 pandemic has stalled the opposition’s momentum. To date the country has had 11 confirmed cases of the coronavirus and one death, but a curfew and social distancing measures have been in place since 8 April, cutting off the sparsely populated forested inland regions from the coast.

That has made it impossible for opposition groups to organize rallies
or reach inland areas. The pandemic has prompted to the EU to cancel its election observation mission, although the Organization of American States (OAS) will send a 10-person team.

“In the interior you need just 700 votes for some seats, compared to 7,000 in the capital. There’s been no oversight of what’s happening in the interior and Bouterse’s party has a history of using national funds for his campaigns,” said Breeveld.

Santokhi warned that a failure to oust Bouterse would have wider ramifications for the region.

“Surinamers have a choice between a better future or to become the next Venezuela” he says. “Should Bouterse retain power, the Caribbean region can expect to see economic refugees and cross border crime.”

https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/suriname-election-coronavirus-president-desi-bouterse?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR0ErwMue7namyrS5rERBlrt2I0rCHufe3gFce97Gk1-KW8Og8SoRuu3Ces

OKB protesteert tegen resolutie president; in strijd met wet

21 May, 2020, 05:22

foto

 Deze bepaling in de presidentiële resolutie van 15 mei is volgens OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos in strijd met de wet en heeft geen waarde. 

 

President Desi Bouterse heeft bij resolutie een aantal maatregelen bekendgemaakt dat geldt bij de verkiezing van maandag. Hierin is ook opgenomen dat de voorzitter van het stembureau in het kader van Covid-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen. Deze bepaling heeft voor veel onrust gezorgd bij diverse politieke partijen. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de resolutie van de president, die op 15 mei is geslagen, in strijd is met de Kiesregeling en andere wettelijke bepalingen. Het OKB protesteert hiertegen en doet een beroep op de president deze bepaling van de resolutie in te trekken. 
 
De OKB-voorzitter merkt op dat in artikel 106 van de Kiesregeling staat dat bij wanorde in het stemlokaal, waarbij de voortgang van de stemming onmogelijk is, deze geschorst wordt en weer aanvangt nadat de orde hersteld is. Als dat niet het geval is wordt de stemming de volgende dag hervat. “Dit artikel geeft limitatief aan wanneer de voorzitter van een stembureau kan beslissen tot schorsing en Covid is niet één van de gevallen. En Covid leidt niet tot wanorde. Dus men kan geen verwijzing naar Covid maken”, stelt Van Dijk-Silos. 
 
Deze resolutie probeert volgens de OKB-voorzitter “de Kiesregeling te wijzigen op een onrechtmatige manier. De Kiesregeling kan alleen maar bij wet gewijzigd worden”. De Uitzonderingswet gebaseerd op Covid noemt de Kiesregeling helemaal niet. “Deze resolutie is in strijd met de wet. Het is in strijd met de Covid-wet, de Uitzonderingswet en het is in strijd met de Kieswet. Deze bepaling in de resolutie is van nul en generlei waarde. Het heeft juridisch geen waarde”, betoogt de OKB-voorzitter die rechtsgeleerde is. Zij roept de president op om deze resolutie te heroverwegen. 
 
“Het is niet goed voor de verkiezingen dat er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling. Artikel 106 is zeer beperkt. Het gaat alleen maar over wanorde waardoor de stemming niet door kan gaan en de bevoegdheid van de voorzitter om dan te schorsen totdat de orde hersteld is”, benadrukt de OKB-voorzitter. De Uitzonderingswet die onlangs gemaakt is, heeft niets gezegd over de Kiesregeling. Op basis van die wet kan er geen resolutie komen om de Kiesregeling opzij te schuiven, meent Van Dijk-Silos. De resolutie is in strijd met de rechtsorde omdat het een zeer lage wetgevingsproduct is. “Het kan onmogelijk zo zijn dat de Kiesregeling, waarvoor bepaald is in de grondwet dat die bij wet gewijzigd wordt, gewijzigd wordt bij resolutie van de president van de Republiek Suriname”.  Deze bepaling is niet van waarde, concludeert de OKB-voorzitter. 
 
U kunt de presidentiële resolutie die ook naar OKB is gestuurd, hier downloaden. 
pdf-icon.gif Resolutie_verkiezing.pdf                

Landing privévliegtuig ondanks lockdown

May 20, 2020

Afgelopen weekend is er ofschoon het Surinaams luchtruim officieel gesloten is, een privé vliegtuig hier geland. Volgens bronnen zou het in deze gaan om een toestel van de beleidsadviseur van de president R. A., die zijn landing maakte op het vliegveld te Zorg en Hoop. Volgens Jerry Slijngaard van het Covid-19 managementteam, zou door de Surinaamse luchtvaart autoriteiten toestemming zijn verleend aan het vliegtuig. Verder zou volgens hem, de piloot na aankomst in quarantaine zijn geplaatst. Slijngaard zei geen verdere informatie te hebben met betrekking tot het toestel, echter vernemen wij dat het zou zijn gekocht in de Verenigde Staten (VS) door R. A. en zijn neef, die eigenaar van de luchtvaartmaatschappij Pegasus is. Het is nog niet bekend wie toestemming heeft verleend tot het betreden van het Surinaamse luchtruim en voor welke doeleinden het toestel gebruikt zal worden.

CBvS en Surinaamse Bankiersvereniging ondersteunen economie als gevolg van COVID-19

20-05-2020

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft in samenwerking met de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) een “COVID-19 Financieel Crisisteam” ingesteld.

De CBvS en de Surinaamse Bankiersvereniging hebben de volgende maatregelen getroffen om de effecten van de COVID-19 crisis enigszins op te kunnen vangen.

Verstrekken van kredietfaciliteiten in SRD tegen 7,5% rente voor de private sector

Banken zullen in staat gesteld worden om nieuwe kortlopende kredieten te verstrekken aan bedrijven en instellingen in de private sector en aan particulieren die getroffen worden door de COVID-19 crisis. De speciale rente die hiervoor wordt gerekend is 7,5% per jaar hetgeen significant lager ligt dan de huidige marktrente.

De overige voorwaarden voor de kredieten die in deze faciliteit worden verstrekt is conform het kredietbeleid van de commerciële banken.

De commerciële banken worden door de CBvS in staat gesteld om de speciale kredieten te verstrekken door eenmalig en tijdelijk de SRD-kasreserveverplichting te verlagen met 7,5% (van 35% naar 27,5%) voor de banken. Als gevolg hiervan treedt er liquiditeitsverruiming op voor de commerciële banken en neemt de kredietruimte toe.

De liquiditeitsverruiming heeft als strikte doelbepaling het verschaffen van liquiditeit en kredietverlening aan kredietwaardige aanvragers ter verlichting van de effecten van de COVID-19 crisis.

Vanwege het kortlopend en specifiek karakter van deze maatregel verwacht de CBvS dat de extra liquiditeiten geen verstoring van de economie vanuit monetair oogpunt teweeg zullen brengen. Deze maatregel leidt er juist toe dat bedrijven samen met hun huisbank de crisis beter kunnen weerstaan.

Bedrijven kunnen contact opnemen met hun huisbank om informatie in te winnen hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de COVID-19 faciliteit.

Tijdelijk aangepast bankentoezicht door de CBvS

De CBvS biedt de commerciële banken de mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen voor 3 tot 6 maanden aan bedrijven, instellingen en particulieren die getroffen worden door de negatieve effecten van de COVID-19 crisis. Per instelling zullen indien noodzakelijk, specifieke maatregelen worden genomen gericht op tijdelijke verlichting van de solvabiliteits- en liquiditeitseisen maar wel een aanscherping van de governance.

In de gevallen waar per instelling tijdelijk afgeweken is van de algemeen geldende richtlijnen zullen extra acties en rapportageverplichtingen worden opgelegd. Het bankentoezicht is en blijft gericht op de stabiliteit van de financiële instellingen en het financiële systeem.

https://www.gfcnieuws.com/cbvs-en-surinaamse-bankiersvereniging-ondersteunen-economie-als-gevolg-van-covid-19/

NDP zegt ook af voor VES-debat vanavond

20 May, 2020,  16:44

foto
 Enkele belangrijke kerngegevens die tijdens het debat als leidraad gehanteerd kunnen worden. De discussie begint om 20.00 uur. 


 
De NDP heeft vanmiddag ook afgezegd voor het ‘Economisch Debat 2020’ van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Dit debat wordt vanavond gehouden via Apintie TV. Op basis van opiniepeilingen van IDOS in februari zijn 4 partijen geselecteerd en uitgenodigd voor het debat: de NDP, VHP, ABOP en de NPS.  
 
De VES houdt traditioneel voorafgaand aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei het debat. Het uiteindelijke doel van het debat is de kiezer in staat te stellen de inhoud en de gevolgen van het financieel-economisch beleid van de politieke partijen beter te begrijpen en te beoordelen, om uiteindelijk een onderbouwde zakelijke keuze te kunnen maken op 25 mei. 
 
De politieke partijen hebben het kader meegekregen over de minimaal te bespreken thema’s: 
1. Productie diversificatie- en werkgelegenheidsbeleid; rol van MKB en jong ondernemerschap, welke sectorale prioriteiten, digitale economie als basis voor verdere groei. 
2. Fiscaal beleid; evenwichtige begroting (maximaal tekort), maatregelen verhoging overheidsinkomsten en verlaging uitgaven; 
3. Monetair beleid; wisselkoersbeleid, opbouw internationale reserves, afbouw Staatsschuld; 
4. Sociaal beleid, Volksgezondheid, Pensioenbeleid. 
5. Het overheidsapparaat; Good governance, Public sector reform beleid, privatisering, capaciteitsversterking, Structureel Aanpassings Programma; Hierin kunnen worden meegenomen de verwachtte effecten van Covid-19 op het economisch herstel. 

LIVE ECONOMISCH DEBAT MET NDP, VHP, ABOP EN NPS

May 20, 2020

Vandaag zullen de vier grootste politieke partijen, de Nationale Democratische Partij (NDP), de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) en de Nationale Partij Suriname (NPS), het tegen elkaar opnemen in een live economisch debat via Apinti-televisie en radio.

Het uiteindelijk doel van Het VES Economisch Debat is de Surinaamse kiezer in staat te stellen de inhoud en de gevolgen van het financieel-economisch beleid van de politieke partijen beter te begrijpen en te beoordelen, om uiteindelijk een onderbouwde zakelijke keuze te kunnen maken op 25 mei. De keus voor deze partijen is gemaakt op basis van de laatste IDOS-opiniepeilingen.

Om een diepgaande discussie op gang te brengen zal na elke presentatie van de politieke partijen een panel en het aanwezige publiek hierop reflecteren en is de mogelijkheid ingebouwd voor huiskamervragen die per sms en app kunnen worden doorgegeven. De politieke partijen hebben het kader meegekregen over de minimaal te bespreken thema’s, zoals

 1. Productie diversificatie- en werkgelegenheidsbeleid; rol van MKB en jong ondernemerschap, welke sectorale prioriteiten, digitale economie als basis voor verdere groei.
 2. Fiscaal beleid; evenwichtige begroting (maximaal tekort), maatregelen verhoging overheidsinkomsten en verlaging uitgaven;
 3. Monetair beleid; wisselkoersbeleid, opbouw internationale reserves, afbouw Staatschuld;
 4. Sociaal beleid, Volksgezondheid, Pensioenbeleid.
 5. Het overheidsapparaat; Good governance, Public sector reform beleid, privatisering, capaciteitsversterking, Structureel Aanpassings Programma;

Hierin kunnen worden meegenomen de verwachtte effecten van COVID-19 op het economisch herstel.

De thema’s dienen geplaatst te worden tegen de achtergrond van de financieel-economische realiteit van vandaag op basis van een aantal belangrijke economische kengetallen die hieronder staan aangegeven.

 

Cijfers zijn belangrijk ! Enkele belangrijke economische kengetallen:
OverheidsfinanciënUitgaven= SRD 13.5 miljard

Inkomsten= SRD 6.5 miljard

Tekort= SRD 7 miljard (maandelijks > SRD 390 mln)

Rente en aflossing leningen = 38% van inkomsten

MonetairInternationale Reserves= US$ 554 miljoen (waarvan US$ 300 mln geringfenced en US$ 197 verdwenen, rest is 1-2 weken import)

Staatsschuld= SRD 26,8 miljard

Wisselkoers: tussen SRD 7.52 en SRD 16

ProductieBBP= 26,8 miljard (2018); Reele groei: – 4,9% (IMF)
BetalingsbalansUS$ – 411 miljoen (Lopende Rekening)
OverheidsapparaatSalarissen= 40% van Inkomsten (2019)
RatingCCC (negatieve outlook)
Doing Business Index162e plaats (van 190 landen)
Inflatie28% (IMF projectie)

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/live-economisch-debat-met-ndp-vhp-abop-en-nps/

Idos: Gelijkopgaande strijd NDP en VHP

20/02/2020 15:00 – Ivan Cairo

Idos: Gelijkopgaande strijd NDP en VHP

PARAMARIBO – In Paramaribo wordt het op 25 mei een nek-aan-nekrace tussen de VHP en NDP, maar landelijk stevent de NDP af op een verkiezingsnederlaag. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau Idos.

Een opiniepeiling van dit bureau tussen 24 januari en 14 februari wijst uit dat 84,4 procent van de kiezers ontevreden is over de huidige economische situatie en 77,2 procent geeft aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan wat het één jaar geleden was. De regering-Bouterse/Adhin krijgt een gemiddelde cijfer van 4,6 voor het beleid zoals zij dat over de afgelopen vijf jaar voerde.

Volgens Idos wordt het op 25 mei aanstaande een nek-aan-nekrace tussen de NDP en de VHP. In Paramaribo krijgen deze twee partijen elk vier assembleezetels, NPS twee en Abop één. Zes zetels worden vastgehouden door de zwevende kiezers. “We hebben grote uitdagingen op het financieel-economisch vlak. Dat valt niet te ontkennen. Echter, het volk stemt niet alleen op basis van financieel-economische cijfers, maar neemt een breder pakket van zaken in ogenschouw”, stelt André Misiekaba, ondervoorzitter van de NDP tevens minister tegenover de Ware Tijd. “We werken verder in het veld en wachten de bepalende peiling op 25 mei af”, zegt de politicus.

De bevindingen van de peiling beperken zich tot de districten Nickerie, Wanica, Commewijne en Paramaribo. In totaal werden op basis van de voorlopige kiezerslijst 1.026 personen in een zogenaamde ‘face to face’ , persoonlijke vraaggesprekken, geïnterviewd. De foutenmarge is ongeveer 3 procent. Eén van de belangrijkste politieke veranderingen, die de regering-Bouterse tot stand heeft gebracht, is het verbod dat partijen zich als combinatie voor een verkiezing in kunnen schrijven.

Zonder in te gaan op het democratisch gehalte van de wijziging(en), moet wel gesteld worden, zegt Idos, dat de NDP-regering met dit strategisch besluit ervoor zorgt, dat de macht van het gecombineerd een verkiezing ingaan tegen de NDP danig verzwakt wordt. Er zijn wel mogelijkheden om hier onderuit te komen middels zogenaamde lijstverbintenissen of door met een voor de gelegenheid gecreëerde éénheidspartij aan de komende verkiezingen mee te doen, meent het onderzoeksbureau.

Als de resultaten van deze peiling worden afgezet tegen peilingen die in het afgelopen jaar zijn verricht kan volgens Idos gesteld worden dat in Paramaribo de NPS de enige partij is die een significante groei heeft vertoond. De NDP en de Abop zouden dan enerzijds stabiel gebleven zijn, terwijl de VHP van zes naar vier zetels zou terugvallen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/02/20/idos-gelijkopgaande-strijd-ndp-en-vhp/

 

VHP IS NOG NIET KLAAR MET HOEFDRAAD

May 20, 2020

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday is nu aan zet om te beslissen hoe hij omgaat met het besluit van De Nationale Assemblee (DNA) om financiënminister Gillmore Hoefdraad niet te laten vervolgen voor vermeende corruptieve praktijken bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Straffeloosheid zal volgens oppositiepartij VHP in ieder geval niet bespaard blijven indien over enkele dagen gekozen wordt voor nieuw leiderschap. De pg behoudt zich het recht om nogmaals een verzoek tot vervolging tegen minister Hoefdraad in te zetten, en de VHP zal daaraan haar medewerking verlenen.

“De PG is altijd bevoegd om op basis van nieuwe inzichten, feiten en omstandigheden een nieuwe vordering te doen tegen een gewezen minister”, zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Hij verwijst naar het Verkiezingsprogramma en het Wederopbouwplan van de partij waarin gesteld wordt dat gestolen gelden van de samenleving teruggehaald zullen worden bij corruptiepleger.

“Bestrijding van corruptie en het terughalen van gestolen dan wel verdwenen gelden is een politieke prioriteit. De uitvoering in beleid zal gebeuren op basis van wet- en regelgeving waarbij opsporingsautoriteiten en het justitieel vervolgingsapparaat het voortouw hebben.

Zij zijn onafhankelijk en het is aan de pg of hij de kwestie bij een nieuwe regering weer aan de orde wil stellen, of dat hij andere wegen kan of zal bewandelen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven”, aldus Santhoki.

Volgens Oesman Wangsavesari (NDP), voorzitter van de verhoorcommissie van DNA, was het voor hem een vrijwel afgedane zaak toen, naast de informatie van de pg, ook het weerwoord van minister Hoefdraad onder zijn aandacht werd gebracht. Na bestudering van de informatie van zowel de eisende partij als de verdediger komt Wangsabesari tot de conclusie dat er meer aan de hand is dan slechts het wel dan niet schenden van de Bankwet. Een politiek ingegeven motief zou volgens hem en de rest van de coalitie de regering en minister Hoefdraad nog net voor de verkiezingen een flinke klap moeten toedienen. Vandaar dat de coalitie niet voor de strafvervolging heeft gestemd.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/vhp-is-nog-niet-klaar-met-hoefdraad/

Informatie forensisch accountant al maanden bij Financiën

20/05/2020 10:06 – Ivan Cairo

Gillmore Hoefdraad stuurde op 14 mei een rappelschrijven naar de pg over Sjon van Tewari, terwijl de gevraagde stukken al sinds 29 januari op zijn ministerie in ontvangst waren genomen.

Gillmore Hoefdraad stuurde op 14 mei een rappelschrijven naar de pg over Sjon van Tewari, terwijl de gevraagde stukken al sinds 29 januari op zijn ministerie in ontvangst waren genomen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Documenten over de professionele kwalificaties van forensisch accountant Sjon van Tewari liggen al enkele maanden bij het ministerie van Financiën. Zo blijkt uit correspondentie tussen het Openbaar Ministerie (OM) en Financiën waar de Ware Tijd de hand op heeft weten te leggen. Van Tewari ondersteunt het OM bij fraude en economische onderzoeken.

Op 14 mei stuurde minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een rappelschrijven naar de procureur-generaal (pg) met het verzoek om alsnog de informatie op te sturen die hij op 11 november 2019 had opgevraagd, waaronder diploma’s van de accountant. Dit tot grote verbazing van medewerkers bij het parket.

Dinsdagochtend verwees NDP-fractieleider Amzad Abdoel, tijdens een openbare vergadering van het parlement, naar de rappelbrief van Hoefdraad om mede te onderbouwen dat de vervolging die de pg tegen de bewindsman wil instellen geen zuivere koffie is. De vordering van het OM om Hoefdraad wegens ambtsmisdrijven in staat van beschuldiging te stellen werd met 14 stemmen vóór en 28 tegen door het college afgewezen.

Uit de correspondentie en andere documentie blijkt dat de stukken die de minister van de pg verlangde op 29 januari bij het ministerie van Financiën zijn aangeleverd. Een medewerker van Financiën heeft voor ontvangst getekend. Deze medewerker heeft ook twee brieven in ontvangst genomen die de pg naar de minister had gestuurd. Van deze brieven zijn afschriften gegaan naar de minister van Justitie en Politie.

Desgevraagd zegt minister Hoefdraad de stukken niet eerder te hebben gezien. “Toen niet gezien, anders had ik geen rappel gestuurd, maar 19 mei kreeg ik het en die ontving ik wel. Mijn focus is of dat waarvoor heer Van Tewari zich uitgeeft klopt”, zegt de bewindsman aan de Ware Tijd.

Op 16 mei informeerde de bewindsman president Desi Bouterse dat er in de accountantswereld al lange tijd twijfel bestaat over de professionele ethiek van Van Tewari. Hij zou zich uitgeven als registeraccountant, terwijl hij daarvoor geen diploma’s en ervaring heeft. Daarnaast zouden zijn producties gedurende zijn loopbaan de proef van minimale kwaliteitseisen niet kunnen doorstaan.

In zijn brief aan het staatshoofd schrijft Hoefdraad dat na diverse korte omzwervingen bij lokale accountantskantoren Van Tewari zich heeft kunnen nestelen binnen het OM. “De heer Van Tewari zit met zijn discutabele reputatie aan bij een aantal zeer belangrijke aangelegenheden van de staat en de procureur-generaal vaart blijkbaar blind op zijn advies”, aldus de minister.

In andere correspondentie komt naar voren dat Hoefdraad in een brief van 17 juli 2017 aan zijn toenmalige collega van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Roline Samsoedien, geen bezwaar had aangetekend dat Samsoedien Van Tewari aantrok als forensisch accountant in verband met een fraude-onderzoek bij Stichting Bosbeheer en Bostoezicht.

Van Tewari blijkt gecertificeerd fraude-onderzoeker te zijn. Hij behaalde zijn accountancydiploma bij de Haagse Hogeschool en studeerde als fiscaal jurist af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In januari 2018 werd hij contractueel door het ministerie van Justitie en Politie aangetrokken om te ondersteunen bij onderzoeken die te maken hadden met het verkrijgen van informatie voor strafrechtelijke doeleinden.

Tot Van Tewari’s taken behoorde voorts de ondersteuning van de financiële recherche van het Korps Politie Suriname. “De pg bepaalt bij welk strafrechtelijk onderzoekstrafdossier de expertise van de consultant zal worden ingeroepen”, staat in het contract.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/20/informatie-forensisch-accountant-al-maanden-bij-financi%C3%ABn/

 

President Bouterse: “Scenario SPSB vertraagde woningbouwprogramma”

President Bouterse in Bakana Tori. Beeld: YouTube

“Er is een groot scenario opgezet om de Surinaamse Postspaarbank buiten spel te zetten, om zodoende het huizenbouwprogramma van de regering te stagneren. Deze bank is belast met de financiering van huizenbouw voor de overheid”, zei president Desi Bouterse gistermiddag in Bakana Tori op Radio SRS.

“We weten dat de woningbehoefte groot is. Een aantal jaar terug hebben wij aangegeven dat er een behoefte is van 18.000 woningen, want de mensen hebben onderdak nodig. Vandaag de dag schat ik dat we tussen 23.000 en 25.000 huizen moeten bouwen. Desondanks hebben wij ons best gedaan en een aantal duizenden gebouwd”, zei de president.

Volgens de president is er een huizenfabriek binnengehaald om de lokale aannemers te ondersteunen. Daarna is de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) aangevallen met als gevolg stagnatie van de projecten. Een aantal aannemers heeft zich teruggetrokken, zei Bouterse.

“U ziet de economische aanval, waarmee getracht is om het vertrouwen bij betrokken actoren te schaden. Binnen deze aanval heeft de koers een belangrijke rol gespeeld. Ze hebben druk uitgeoefend op de koers”, aldus de president. Desondanks zegt het staatshoofd dat een paar aannemers door zijn gegaan met het bouwen van huizen op kleine schaal.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/20/president-bouterse-scenario-spsb-vertraagde-woningbouwprogramma/

Breaking: Columnisten Sookhlall en Mahabier door Hoefdraad gedreigd met juridische stappen

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Foto: Suriname Herald

Sunil Sookhlall en Kries Mahabier, columnisten bij Suriname Herald, zijn door de advocaat van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, gedreigd met juridische stappen. Dit, vanwege hun column met de titel Hoefdraad zit vast.

In de brief van advocaat Aroon Gonesh worden beide heren gesommeerd om de betreffende column te laten verwijderen. Tevens sommeert advocaat Gonesh dat Sunil Sookhlall en Kries Mahabier dienen te bevestigen dat zij zich in het vervolg zich zullen onthouden van publicaties over minister Hoefdraad, die niet door feiten worden ondersteund en dat daardoor ten onrechte ervan uitgegaan wordt dat Hoefdraad strafbare feiten heeft gepleegd.

Vermeldenswaard is dat enkele uren nadat deze brief bezorgd werd, Sunil Sookhlall en Kries Mahabier opnieuw een column hebben laten publiceren met als titel Hoefdraad heeft gehandeld als een oplichter en een junkie. Hiermee hebben zij een signaal gegeven, dat zij niet zwichten voor juridische intimidatie.

In reactie naar advocaat Gonesh hebben beide heren het volgende geantwoord:
Wij zijn niet gediend van uw juridische intimidatie. Wij nemen niks terug en wij gaan ook niks corrigeren. Nu niet, maar ook in de toekomst zullen wij ons niet onthouden van commentaar inzake Hoefdraad. Er volgen nog zelfs meer.

Wij columnisten, hebben een maatschappelijke taak of functie. Wij zullen onder geen beding ons laten afhouden van de uitoefening van deze functie. Wij staan klaar voor een juridische “battle” bij de rechter. See you there…

Een sterke pluriforme democratische samenleving buigt niet voor dreigementen en wij gaan onverstoord door.

Wij zullen geen minuut onbenut laten om aan uw clowneske schrijven, ruchtbaarheid te geven in de media. In dit verband willen wij u erop wijzen, dat wij deze week een persbericht zullen doen uitgaan over uw brief.

Download hier de brief (.pdf)

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/20/breaking-columnisten-sookhlall-en-mahabier-door-hoefdraad-gedreigd-met-juridische-stappen/

Verbazingwekkende cijfers en een belabberde regering

De oude president presenteerde in zijn jaarrede over het dienstjaar 2020 dat ‘het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven een tekort van SRD 1,29 miljard is’. In werkelijkheid is het tekort SRD 7 miljard. Dit is typerend. De regering presenteert financiële cijfers die niet kloppen. De werkelijkheid wordt rooskleurig voorgesteld: ‘de economie ziet er goed uit’, ‘er komt geen devaluatie’, ‘er wordt niet monetair gefinancierd’, ‘absoluut geen reden tot bezorgdheid’, ‘geen geloof hechten aan voorspellingen over stijgende kosten’, ‘de koers gaat omlaag’, etc. Er wordt gelogen met woorden en cijfers.

In 2016 sloeg, na de verkiezingen, de waarheid in als een bom. Het veroorzaakte een diepe devaluatiekrater en een torenhoge inflatiepluim. De situatie nu is veel erger. Het begrotingstekort, de schuldenlast en de wisselkoers zijn hoger dan in 2016 en de vreemde valuta reserves zijn negatiever. Het verschil is dat de bom nu voor de verkiezingen is ontploft. Creatief boekhouden en handigheidjes hebben deze keer niet geholpen om de financiële werkelijkheid te verbloemen tot de verkiezingen van 25 mei 2020. Want het doel is koste wat kost de macht behouden. Personen voelen zich beschermd door dit regime en willen hun zachte luxekussentjes niet verruilen voor houten plankjes achter tralies. Alle mogelijke middelen – geld, omkoperij, intimidatie, misleiding en zelfs gebed – worden gebruikt om de macht te behouden. Een regering die bereid is te (laten) stelen, zal niet aarzelen om ook de verkiezingen te stelen. Maar zoals gezegd, de stinkbom is vlak voor de verkiezingen ontploft. De werkelijkheid is als een zachte scheet voortijdig naar buiten gevlogen en heeft de regering ontmaskerd als een calculerende boevenbende.

In januari 2020 kwam de waarheid aan het licht. Trigger is de voormalige governer van de CBvS, die kennelijk strafbare feiten heeft gepleegd. Er is een sneeuwbal gaan rollen die alsmaar groter wordt en ook de minister van Financiën heeft meegesleurd. Er is meer aan de hand dan de ‘gebruikelijke’ overfacturering. Onder meer is een flink deel van de vreemde valuta kasreserve van de commerciële banken (lees: de Surinaamse burgers) verduisterd. De ex-governer zegt zelf via zijn advocaat dat hij op instructie van hogerhand heeft gehandeld. Door deze stinkende affaire sloeg het restje vertrouwen in de regering meteen op de vlucht. De wisselkoers en de winkelprijzen sprongen 50% de lucht in. De verdwijning van de vreemde valuta heeft kenmerken van de werkwijze van methodische criminaliteit in groepsverband. Je moet dan niet alleen de verdenkingen van het OM tegen de minister van financien, maar ook alle andere corruptieschandalen, geldverdampingen, gelegenheidswetgevingen, gammele ad-hoc-oplossingen en inconsistenties van deze duistere regering meewegen. Ook deze zaak zal straffeloos blijven, want ‘wij van de NDP vinden niks mis aan de NDP’. Zo gaat het. Enfin, de chaotische wisselkoersramp werd compleet toen op een vroege zaterdagochtend in maart 26 handjes verplicht omhoog gingen om een vodderige vreemde valuta wet goed te keuren, die enkele weken later door volk en rechter naar de prullenbak werd verwezen.

Aan de cijfers kent men zijn regering. Het ziet er belabberd uit. De schuldenlast van Suriname tikt aan tegen de US 3 miljard, uitgerold is dat 3.000.000.000 Amerikaanse dollars. Dit is meer dan 80% van het BBP. Dit is de haak waaraan de Surinaamse regering het volk ophangt en laat spartelen voor de komende jaren – de schuld per persoon is thans SRD 75.000! -, omdat een kliek politici, familie en vrienden hun luxeleventje wil leiden en het volk laat lijden. De regering geeft twee keer zoveel uit als ze verdient. U hoeft niet eens te piepen in het recente rapport (2019) van het IMF om te weten dat de vooruitzichten voor Suriname negatief zijn. De hele wereld geeft Suriname een negatieve outlook, omdat de regering niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. De regering heeft zich helemaal klem geleend. Het enige dat ze nog kan is bedelen en stukjes Suriname verkopen aan buitenlanders, alsof het land een grote koek is. Als niet snel wordt ingegrepen, glijdt Suriname af naar het niveau van Venezuela en Haïti. Dat de regering niet live in het openbare debat verantwoording durft af te leggen, is begrijpelijk. De boter op haar hoofd zou gaan smelten. De hoge overheidsschuld, de parallelle wisselkoers van SRD 16, het maandelijkse overheidstekort van SRD 390 miljoen en de inflatie van 28% zijn niet te verdedigen. De daders die dit op hun geweten hebben, kunnen in landsbelang beter vluchten of van de brug springen in plaats van doorgaan met vernietigen. Een andere oplossing is de macht overdragen aan eerlijke personen om de zieke economie weer beter te maken.

Suriname is geplunderd. Dit is kolonialisme 2.0. Pe a moni de? De gewone burger is bedelaar geworden, en de kliek is multimiljonair. Het land is zo strak in de schulden genaaid dat er geen ruimte is voor ontwikkeling. Dit is geen reden voor een feestje en het is dus niet helemaal duidelijk waarom de NDP aanhang zo blij, opgewonden en trots doet. Alleen mensen met een sterke fantasie kunnen serieus geloven dat dit geen diepe crisis is. Hoe blut moet je dan zijn om te spreken van een crisis? Hoeveel onbetaalbare schuld moet een land hebben om te breken?

Suriname heeft sinds 1980 meerdere periodes van grote devaluatie en hoge inflatie meegemaakt. 2004-2010 was een stabiele periode waarbij de Amerikaanse en Surinaamse dollar dicht bij elkaar lagen. Er waren nauwelijks wisselkoersschommelingen. De prijzen in de winkels waren stabiel. Het salaris was 5x zo veel waard als nu. Het was rustig vaarwater. Men maakte maar een fout: men vergat een vangnet voor de allerarmsten. Deze mistake bracht een boevenbende aan de macht. En het is ze weer gelukt om de Staat op de klippen te manoeuvreren. Begin dit jaar daalde de Surinaamse dollar in enkele weken 50% in waarde en dit werkte direct door in een stijging van de winkelprijzen met 50%. De schuld van de hoge winkelprijzen ligt niet bij de fabrikant, de importeur of de winkelier maar bij de regering. Yu e fiering ini yu saka! U betaalt de prijs voor het wanbeleid. Buitenlandse exporteurs gaan heus niet hun prijzen afstemmen (verlagen) op de zielige incompetentie in Suriname.

Zonder intelligente oplossingen zullen Surinamers de komende jaren nog lang paarsblauw verkleuren om ‘hun’ SRD 75.000 schuld per persoon af te lossen. En dan komen ook nog de hogere uitgaven in verband met de coronaviruspandemie en het belastinggeld dat de regering nu strooit voor haar eigen verkiezingspropaganda. Niemand in de wereld wil dit regime geld lenen, tenzij tegen een absurd hoge prijs. Men heeft door wat voor onbetrouwbare boevenbende het is.

Een volgende regering zal veel werk hebben om de paarse puinhoop op te ruimen. Ze zal alles moeten doen wat deze regering uit eigen belang en lafheid niet heeft durven te doen. Ofschoon de bevolking geen krimp meer kan verdragen, zal de buikriem nog een gaatje strakker moeten worden getrokken. Er moet worden bezuinigd op uitgaven en subsidies, de BTW moet worden uitgevoerd, de overheidsschuld moet omlaag, de inkomsten- en uitgavenadministratie moet beter, instituten moeten worden versterkt, de economie moet diversifiëren, ondernemers moeten vriendelijker worden behandeld en het vertrouwen van investeerders moet worden teruggewonnen. Het overheidsapparaat moet kleiner en efficiënter. Wie in een overheidskantoor is geweest of zaken heeft gedaan met de overheid, schat in dat 3 a 4 van de 10 ambtenaren niet essentieel is en moet worden overgedragen aan de productiesector. Herstel is mogelijk. 2004-2010 is het voorbeeld. Maar vergeet de armen niet.

Suriname heeft genoeg eerlijke en deskundige bestuurders die het land naar rustig vaarwater kunnen brengen. Maar dan moet U hiervoor, eenmaal in het hokje, wel het juiste vakje gaan kleuren.

D. Balraadjsing

https://www.dbsuriname.com/2020/05/19/verbazingwekkende-cijfers-en-een-belabberde-regering/?fbclid=IwAR3SkliAh8cY6rGhSIm7hFJNAnFdrMqpDnt_Nt86TfytLWshLNn3Uub12Z8

President Bouterse: “Er is een enorme economische aanval gepleegd op dit land”

President Desi Bouterse. Foto: Suriname Herald

“Wij zijn voor Suriname in zijn algemeen en voor de kleine man in het bijzonder. Er is een enorme economische aanval gepleegd op dit land. Ondanks alles is het ons met heel veel prudent werk gelukt hieruit te geraken”, zegt president Desi Bouterse naar aanleiding van de ontwikkelingen aangaande de koersstijgingen.

Hij zegt dat hij goede gesprekken heeft gehad met banken en cambio’s. “Er zijn voorstellen gekomen, maar het lukte maar niet”, aldus de president vanmiddag in het programma Bakana Tori op Radio SRS.

De president besloot om een Valutawet in het leven te laten roepen om de koers naar normale proporties te brengen. “We weten ook wel dat 7,52 achterhaald is, maar de manier hoe de koers omhoogvloog en daarmee ook de prijzen. A volk ben fir én. Er werd constant gevraagd Bouta saí psa. We dédé in a veld. De mensen hebben gelijk. Wij probeerden middels de wet richting te geven en je merkte dat het begon te droppen. Wat zie je weer; de tegenstanders hebben gebruikgemaakt van krachten binnen de trias politica om deze wet op te schorten.”

Het kan er bij de president niet in dat De Nationale Assemblee als wetgevende macht die wetten maakt teruggefloten wordt door een andere groep binnen de trias politica. “Het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Wij vechten voor de belangen van de kleine man. We doen er alles aan om de eerste basisbehoeften voor redelijke tot goedkope prijzen binnen te halen.”

De president vraagt de samenleving om alert te zijn ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de koers. “Toen we de koers omlaag brachten ten gunste van de samenleving staakten de banken plotseling. Wanneer de koers omhooggaat staken de banken niet. Je begrijpt dat niet moesje erachter staat, maar machten die invloed hebben op de banken om hen te laten staken.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/19/president-bouterse-er-is-een-enorme-economische-aanval-gepleegd-op-dit-land/

Overgroot deel prijsopdrijvingen afkomstig van importeurs en leveranciers

HI en T is bezig met de landelijke controlewerkzaamheden in verschillende winkelzaken. Foto: NII

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) is bezig met landelijke controlewerkzaamheden in verschillende winkelzaken. Dit naar aanleiding van ingediende klachten door consumenten over prijsopdrijvingen, hoge wisselkoersen, vervallen producten, voorverpakte goederen minder in gewicht en onhygiënische toestanden in de winkelzaken. “Het overgrote deel van de prijsopdrijvingen is afkomstig van de importeurs en leveranciers”, schrijft HI en T in een persbericht.

Er zijn sinds het begin van het jaar meer dan 1.500 klachten ingediend door consumenten, via sociale media (Facebook), e-mail, telefonisch en whatsapp. Enkele consumenten zijn persoonlijk langs geweest bij de afdeling Consumentenzaken en de Economische Controle dienst (ECD) voor de indiening van hun klachten. Klachten die ingediend worden door consumenten worden geregistreerd in een database door de medewerkers van de klachtenunit. Er wordt op weekbasis een planning gemaakt voor de onderzoeksambtenaren, die hierna op controle uitgaan in de verschillende winkelzaken. Het team bestaat meestal uit medewerkers van de ECD, de afdeling Consumentenzaken, de Milieu en Gezondheidsdienst van het Commissariaat en politieambtenaren. In de winkelzaken wordt er gelet op de prijzen van de producten, de hygiëne, de vervaldata van de producten en het gewicht van voorverpakte goederen zoals suiker, blom, uien, aardappelen en knoflook. De eigenaren van de winkelzaken dienen te beschikken over een geldige winkelvergunning.

In verband met de uitvoering van de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren zijn er in de aflopen weken diverse voorbereidingen getroffen, teneinde uitvoering te geven aan de handhaving van de wet. “Het ministerie respecteert het besluit van de rechter, waarbij deze wet tijdelijk is opgeschort en wenst kenbaar te maken aan de samenleving dat de thans vigerende regelgeving casu quo wetten, voldoende handvatten bieden om hard op te treden tegen overtreders”, staat verder in het bericht.

De Wet geldtransactiekantoren 2012, het Prijsaanduidingsbesluit en de Wet economische delicten bieden het ministerie en de justitiële autoriteit genoeg wettelijke grondslagen bij haar optreden. Personen of bedrijven die vreemde valuta aankopen en verkopen via digitale platformen zoals Facebook maken zich schuldig aan strafbare feiten.

“Wij doen een beroep op eenieder om dit achterwege te laten, omdat het ministerie anders genoodzaakt zal zijn om hard op te treden. De aankoop en verkoop van vreemde valuta is uitsluitend weggelegd voor geldtransactiekantoren”, zegt minister Stephen Tsang. Het ministerie heeft reeds in samenspraak met de justitiële autoriteiten verschillende verdachten in beeld gebracht.

Om de reguliere controlewerkzaamheden snel en efficiënt te kunnen uitvoeren, tijdens de COVID-19-situatie is er informatie nodig van de consumenten. De winkelnaam en of de straat, de producten die te hoog zijn geprijsd, vervallen producten en of foto’s zijn van essentieel belang voor de klachtenunit. Consumenten kunnen de klachten telefonisch indienen via 1940 of whatsappen naar +5978530915. Er kan ook gemaild worden naar consumentenzaken@minhi.gov.sr.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/19/overgroot-deel-prijsopdrijvingen-afkomstig-van-importeurs-en-leveranciers/

President: “Regering in hoger beroep in kwestie Valutawet”

Overhandiging van de petitie aan president Bouterse in kwestie Valutawet. Foto: NII

De regering is in hoger beroep gegaan in de zaak, waarbij de rechter de Valutawet ongeveer twee weken terug heeft opgeschort. Dit heeft president Desi Bouterse vanmiddag meegedeeld in het programma Bakana Tori op Radio SRS.

Het besluit komt nadat president Bouterse het afgelopen weekend bij de opening van de nieuwe highway een petitie ontving ten aanzien van de Valutawet.

In de petitie wordt aan de president gevraagd om wat te doen aan de huidige situatie rondom de koersontwikkelingen. “Er is gevraagd dat de regering in hoger beroep gaat, want dit kan niet.”

De president vindt de voorstellen goed en geeft bevestiging in hoger beroep te zullen gaan tegen de opschorting van de Valutawet. “Het is een goede gedachte afkomstig vanuit het volk en we zullen het opvolgen”, aldus Bouterse.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/19/president-regering-in-hoger-beroep-in-kwestie-valutawet/

Pg krijgt geen toestemming om Hoefdraad te vervolgen

Minister Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

De Nationale Assemblee (DNA) geeft de procureur-generaal (pg) geen toestemming om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te vervolgen. De pg had DNA gevraagd om de minister in staat van beschuldiging te stellen, maar deze vordering is na 01.00 uur vannacht afgewezen.

Minister Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten. Hem werd corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Allereerst werd een door NDP-fractieleider Amzad Abdoel ingediende motie in stemming gebracht. Hierin was het besluit vervat om niet mee te gaan met de vordering van de pg alsook de overwegingen die hebben geleid tot dit besluit. Deze motie werd met 28 stemmen vóór en 14 tegen aangenomen. Vervolgens werd de vordering van pg met 28 stemmen tegen en 14 vóór afgewezen.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gaf aan dat op basis van deze stemming minister Hoefdraad op dit moment niet in staat van beschuldiging gesteld wordt door parlement en dat de vervolging niet doorgaat. “De Grondwet heeft ons de mogelijkheid geboden en het was geen makkelijk besluit”, aldus de assembleevoorzitter.

Alvorens de vergadering van maandag 18 werd belegd heeft de bewindsman zich op 13 mei mogen verweren tegenover een door het parlement ingestelde Hoorcommissie. Verschillende parlementariërs hebben maandag gedurende de vergadering hun standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van de vordering die op 23 april 2020 door pg Roy Baidjnath Panday per brief bij het parlement is ingediend.

Vanuit de coalitie werd erop gewezen dat de pg vooringenomen, bevooroordeeld, suggestief, misleidend en subjectief te werk is gegaan Zo citeerde NDP-parlementariër Danielle Sumter onder meer uit de verklaringen die minister Hoefdraad aan de Hoorcommissie heeft afgelegd, dat uit briefwisseling tussen de raadsman van minister Hoefdraad en de pg bleek dat de pg hem op twee verschillende tijdstippen als verdachte wilde horen.

Bovendien gaf de pg aan dat hij steeds gebruik zal maken van zijn bij wet gegeven strafvorderlijke bevoegdheden. Bij de minister werd hierdoor de indruk gewekt dat indien hij zou verschijnen om als verdachte gehoord te worden dwangmiddelen – dus aanhouding en in verzekeringstelling – zouden worden toegepast, dit terwijl hij nog steeds politieke ambtsdrager is.

De nationale en internationale schade welke dit teweeg zou brengen voor hem, de regering en de staat zou enorm zijn. Sumter concludeert dat de pg zonder toestemming van DNA al eerder is overgegaan tot concrete onderzoekshandelingen jegens de minister van Financiën, hetgeen volgens haar als een schending van de Wet Instaat van Beschulgingstelling en Vervolging van Politieke Ambtsdragers moet worden gekwalificeerd.

Ze meent dat de pg als hoofd van de vervolging willens en wetens de wet niet heeft gerespecteerd en daarbij er niet voor schroomt DNA te schofferen. Zij verzocht daarom het verzoek van de pg af te wijzen.

Zowel Sumter als andere parlementariërs deden de vordering van de pg, welke een korte omschrijving moet zijn van hetgeen waarvan de minister schuldig wordt geacht, af als een boekwerk. Juridisch technisch is het ingediende dossier volgens haar in strijd met de wet, die aangeeft dat de pg een korte feitelijke omschrijving naar DNA moet sturen. Ze vroeg zich af of de pg door deze handeling niet heeft getracht het besluit van het parlement te beïnvloeden.

Ze sprak van bezwaren tegen minister Hoefdraad en een eenzijdig opgesteld dossier. “Hij is niet evenwichtig en tracht DNA te misleiden.” Sumter die de vordering afwees, verwees naar het betoog van minister Hoefdraad en de stukken die hij heeft aangedragen tegenover het dossier van de pg.

Collega-parlementariër Rachied Doekhie merkte op dat de pg zijn werk correct heeft gedaan door onderzoek te doen, maar dat aan de andere kant de wet voorschrijft dat het parlement moet beslissen in geval het een politieke ambtsdrager betreft. Verder werd erop gewezen dat de verklaringen van de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, haaks staan tegenover hetgeen de pg in het lijvig dossier heeft aangehaald en dat verklaringen van het Opperheimer Fonds de aantijgingen tegen de bewindsman logenstraffen. Overigens zou het dossier van de pg reeds zijn uitgelekt alvorens het assembleevoorzitter Geerlings-Simons had bereikt.

De oppositie pleitte ervoor dat het parlement de pg het onderzoek tegen de bewindsman voortzet en dat de laatstgenoemde tegenover de rechter zijn onschuld gaat bewijzen. VHP-fractieleider Chan Santokhi wees erop dat de vordering wel een korte omschrijving van minder dan vier pagina’s betreft, terwijl Ingrid Karta-Bink (PL) meende dat controle geen daad van vijandschap is, maar juist een kwestie van behoorlijk bestuur.

Abdoel sprak van een onvolledige, zeer suggestieve, eenzijdige en bevooroordeelde vordering die politiek bestuurlijk het algemeen belang niet dient. Verder hebben volgens hem leden niets meegenomen van hetgeen de minister voor de Hoorcommissie heeft afgelegd. “Voordat de vordering werd behandeld hadden delen van het college al een besluit genomen”, sprak Abdoel.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/19/pg-krijgt-geen-toestemming-om-hoefdraad-te-vervolgen/

‘DSB leent geen geld meer aan Hoefdraad’

May 18, 2020

In het kader van SRD 400 miljoen ten bate van het noodfonds van de regering, waarbij er van commerciële banken wordt verwacht dat zij dit bedrag gaan voorschieten, stelt de DSB CEO, Steven Couthino, dat DSB geen leningen meer aan Hoefdraad zal verstrekken. “Ik ben te allen tijde bevoegd te weigeren voor een lening aan de overheid. Als we naar de huidige overheidsfinanciën kijken, zou ik een aantal keren moeten nadenken, om nog een keer een lening te verstrekken aan de staat. Het moment dat je geld uitleent aan een staat die momenteel een triple c-rating heeft, dan mag je enkele tientallen percentages aan provisies, gelijk nemen. Op het moment je uitleent, gaat dat direct ten kosten van je verlies rekening. Geen enkele bank zou nu zonder blikken of blozen, aan deze staat lenen”, aldus Couthino. Volgens Couthino is het momenteel geen normale situatie in Suriname. Een overheid die een triple c-rating heeft ondergaan, gaat een gigantisch verlies moeten nemen, omdat er een begrotings tekort is. “Er zijn in de afgelopen maanden zaken geweest, waarvan je je afvraagt, of het handig is op dit moment nog in zee te gaan met een overheid die bepaalde handelingen pleegt, die zeker niet in het voordeel zijn van het financiële reilen en zeilen van Suriname en zeker het bankwezen”, zegt Couthino. Hij zegt dat zaken vanuit een financieel-technisch perspectief, worden bekeken. Volgens Couthino gaat DSB niets kunnen of willen voorschieten, omdat de bank zelf op zoek is naar een stukje stabilisatie en duidelijkheid. “Het is niet wijs om op dit ogenblik te lenen aan de staat! Je kunt niet in zee gaan partners, waarbij je weet, dat ze wetten zullen aannemen die niet in jouw voordeel uitkomen. Zolang iemand niet aan de onderhandelingstafel met de overheid zit, is het heel makkelijk praten. De beste stuurmannen staan meestal aan wal. De taak van een bankier is, het geld van het volk veiligstellen, en dat is wat we ook willen tonen”, aldus Couthino.

Hoefdraad informeert president over dispuut met pg

18/05/2020 08:01 – Wilfred Leeuwin

President Desi Bouterse (l) fluistert Financiënminister Gillmore Hoefdraad iets toe. De bewindsman heeft het staatshoofd schriftelijk geïnformeerd over zijn dispuut met de procureur-generaal.

President Desi Bouterse (l) fluistert Financiënminister Gillmore Hoefdraad iets toe. De bewindsman heeft het staatshoofd schriftelijk geïnformeerd over zijn dispuut met de procureur-generaal. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft zowel De Nationale Assemblee (DNA) als president Desi Bouterse schriftelijk geïnformeerd over een “dispuut” tussen hem en procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Dit dispuut zou alles te maken hebben met de aanstelling van een forensisch accountant in het onderzoek naar Robert-Gray van Trikt, de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De acties van Hoefdraad komen – zoals hij in zijn verweer aangeeft – nadat hij met verbazing kennis heeft genomen van het dossier op basis waarvan de pg het parlement heeft gevraagd hem in staat van beschuldiging te stellen. In een brief aan de president op 16 mei informeert de minister Bouterse dat Baidjnath Panday binnen het Openbaar Ministerie (OM) gebruikmaakt van de diensten van forensisch accountant Sjon van Tewari.

De forensisch accountant zou de pg adviseren bij diverse onderzoeken en is volgens Hoefdraad ook fysiek aanwezig bij diverse verhoren, zoals bij het verhoor van Van Trikt. Van Tewari zou volgens Hoefdraad ook de architect zijn geweest van het dossier dat de pg bij de assemblee heeft ingediend op 23 april. In het dossier vraagt de pg het college om de minister in staat van beschuldiging te stellen.

De Financiënminister informeert Bouterse dat er in de accountantswereld al lange tijd twijfel bestaat over de professionele ethiek van Van Tewari. Hij zou zich uitgeven als registeraccountant, terwijl hij daarvoor geen diploma’s en ervaring heeft. Daarnaast zouden zijn producties gedurende zijn loopbaan de proef van minimale kwaliteitseisen niet kunnen doorstaan.

In zijn brief schrijft Hoefdraad dat na diverse korte omzwervingen bij lokale accountantskantoren Van Tewari zich heeft kunnen nestelen binnen het OM. “De heer Van Tewari zit met zijn discutabele reputatie aan bij een aantal zeer belangrijke aangelegenheden van de staat en de procureur-generaal vaart blijkbaar blind op zijn advies”, schrijft de minister. Hoefdraad informeert Bouterse dat hij al in de tweede helft van vorig jaar signalen ontving over het functioneren van Van Tewari.

Nadat de pg probeerde een honorarium van SRD 1,5 miljoen voor hem te ‘ontfutselen’ aan de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) zegt de minister dat hij genoodzaakt was in actie te komen. Hij verwijst naar een brief van Baidjnath Panday op 22 augustus 2019 waarin de pg de Clad verzoekt om SRD 1.518.000 te betalen aan Tewari. De dienst zou daarop hebben aangegeven die bevoegdheid niet te hebben en won advies in bij Hoefdraad.

De minister heeft daarna de pg aangeschreven dat die afwijkt van de afspraak van 2018 tussen beiden. Bepaald was toen dat Baidjnath Panday het honorarium van Van Tewari moet betalen uit de pot ‘Procureur-Generaal Deposito’. De minister heeft in datzelfde schrijven de pg ook gevraagd hem informatie op te sturen over de kwalificaties van Van Tewari. Hoefdraad informeert de president dat hij tot de vorige week, zes maanden na zijn brief, geen antwoorden heeft gekregen van Baidjnath Panday.

De minister heeft de pg op 14 mei in een herinneringsschrijven verzocht om hem uiterlijk maandag antwoorden te geven. Op die middag zal ook de openbare vergadering van het parlement worden gehouden, waar een besluit moet worden genomen op het verzoek van Baidjnath Panday om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. De Financiënminister heeft op zijn beurt het parlement gevraagd hem in bescherming te nemen tegen de procureur-generaal.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/18/hoefdraad-informeert-president-over-dispuut-met-pg/Bond wenst duidelijkheid rond onderzoeken SPSB

18/05/2020 05:57 – Van onze redactie

Bondsvoorzitter Heinrich Rozen in gesprek met het personeel van de Surinaamse Postspaarbank tijdens een prikactie.

Bondsvoorzitter Heinrich Rozen in gesprek met het personeel van de Surinaamse Postspaarbank tijdens een prikactie. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De ABBS, de vakbond bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), wenst duidelijkheid over de onderzoeken bij de bank en de terugkeer van directeur Ginmardo Kromosoeto. Donderdag heeft de vakorganisatie hierover brieven gestuurd naar de raad van toezicht (rvt) en procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday.

De directe aanleiding is de werkhervatting van de directeur vorige week maandag na bijkans een jaar met verlof te zijn geweest. De rvt zegt op basis van het resultaat van een accountantsonderzoek geen reden meer te hebben om Kromosoeto langer buiten het bedrijf te houden. Bij het onderzoek zouden geen strafwaardige of onoirbare feiten zijn gebleken.

De bond vraagt de pg naar de actuele stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie had ingesteld naar vermoedelijke malversaties bij de bank door onder anderen directieleden en andere functionarissen van de SPSB.

“Het is ons bekend dat u indertijd het verzoek heeft gedaan dat directieleden die betrokken zouden zijn bij voornoemde malversaties, op non-actief worden gesteld. Dit om een adequaat en onafhankelijk onderzoek te kunnen doen”, schrijft ABBS-voorzitter Heinrich Rozen.

“Wij concluderen dat er met de weder tewerkstelling van directeur Kromosoeto geen adequaat en/of onafhankelijk onderzoek meer mogelijk is bij de bank. Wij gaan er verder vanuit dat het onderzoek van de raad van toezicht, voor zover er van een (onafhankelijk) onderzoek gesproken kan worden, een heel andere is dan het onderzoek dat wordt verricht door het Korps Politie Suriname onder auspiciën van het Openbaar Ministerie”, staat verder in de brief .

In zijn brief aan de rvt stelt Rozen dat de ABBS het betreurt dat de raad het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek niet heeft afgewacht. “Wij kunnen ons geen rationele gronden bedenken op grond waarvan het niet mogelijk was/is om het resultaat van het onderzoek af te wachten. De bank heeft reeds heel veel imagoschade opgelopen en dreigt nog meer schade op te lopen door uw daad. Onder andere hiervoor is elk raadslid persoonlijk aansprakelijk.

De voorzitter wijst er verder op dat de directeur ongestoord zijn werk mag voortzetten, maar dat enkele andere bankmedewerkers nog steeds thuiszitten, terwijl de SPSB er alles aan doet om hen te ontslaan. “U vindt het niet nodig om u over hen te ontfermen”, stelt Rozen.

Hij houdt de raad voor dat de bond het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek afwacht en de handel en wandel van de directie en rvt nauwgezet zal volgen en dat rancune tegen geen enkel lid zal worden toegestaan. Voorts wordt de raad gevraagd het resultaat van het onderzoek dat heeft geleid tot de weder tewerkstelling van Kromosoetoe aan de bond beschikbaar te stellen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/18/bond-wenst-duidelijkheid-rond-onderzoeken-spsb/Paar duizend auto's in de 'Mega Grantangi Tour'

foto

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en zijn collega Ronni Benschop van Defensie laten hun danskunsten zien.

18 May, 2020, 01:01

foto

previousDe crew van minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en communicatie, heeft het verkeer aan de Magentakanaalweg opgehouden.next

 

 

 

Het is feest op de hoek van de ‘weg naar Zanderij’ en de Desiré Bouterse Highway. First Lady Ingrid Bouterse-Waldring en ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Ronni Benschop van Defensie, bewegen flink mee op de traditionele muziek en zang. Te lang kan het feestje niet duren want het verkeer moet doorstromen; een paar duizend auto’s hebben deelgenomen aan de Mega Grantangi Tour over de nieuwe weg die vrijdag is geopend. ‘DDB set a kondre, alla sma sa lob a denki fu a kill’, was de oproep van de organisatie. Bouterse heeft niet deelgenomen aan de activiteit. 
 
“We zijn hier fu gi a pasi en a man san mek a pasi a grani,” geeft Eugène van der San aan. “Dat is alles.” Haast de hele zuidkant van de ‘Bouta pasi’ richting ‘Zanderij’ was bezet met auto’s, bussen en motorfietsen. De weg is ruim 9,5 km lang. “En dit is maar een spontane actie, twee dagen organisatie. Dus dit is een voorproefje op de stemmingsdag. Dus laten we rustig afwachten, no dyugu dyugu. De dag komt.”
 
First Lady Ingrid Bouterse-Waldring
 
De auto-optocht is in Paramaribo begonnen. Tientallen auto’s die al bezig waren met een ‘autocampagne’ hebben zich vanuit verschillende plekken ook aangesloten bij de grantangi tour. Daarvoor was er aan de Magentakanaalweg voor enkele minuten een grote opstopping geweest. De ‘campagne auto’s’ reden over beide banen van de weg, met daarachter ook het gewone verkeer, dat waarschijnlijk dacht om het stilstaand paarse verkeer in te halen. Daardoor werd het verkeer dat naar het zuiden trok, gestremd. Op een gegeven moment gingen enkele auto’s op de bermen rijden om uit de file te geraken.
 
De beide banen, en op sommige plekken ook de bermen, die naar ‘Zanderij’ leiden, zijn bezet. Het verkeer ligt een tijdje stil. Velen maken gebruik van de gelegenheid om de omgeving te bewonderen. Het donkere water bij de Parabrug geniet veel aandacht. Anderen wandelen tussen de auto’s. Velen leggen zichzelf vast of laten zich vastleggen. Op de hoek van de Bouterse Highway wordt het gezellige samenzijn afgesloten. De muziekgroep speelt nog een lied. Minister Hoefdraad en de First Lady dansen nog mee. Maar dan moet de kilometerslange stoet echt verder  trekken. Dat gebeurt met getoeter, luide muziek en enthousiast gejuich. 
 
René Gompers

Hoefdraad heeft gehandeld als een oplichter en een junkie

Gillmore Hoefdraad. Foto: Parbode

U kunt er op verschillende manieren naar oplichting kijken onder andere abstract en concreet. Deze verschillende manieren zullen min of meer coherent en convergent zijn. Dus min of meer op hetzelfde neerkomen. Wij belichten deze pose zoals het werkelijk is: oplichting.

Wij beginnen direct met een voorbeeld, om de rest van deze column begrijpelijker te maken. Er was eens een topmuzikant die tevens een topjunkie was. Hij leende een saxofoon bij muzikant A. Vervolgens verkocht hij die saxofoon aan muzikant B. Op een dag leende hij die saxofoon bij muzikant B en verkocht deze aan muzikant C. Muzikant A vroeg de junkie naar zijn saxofoon en de junkie leende de saxofoon bij muzikant C en bracht het terug naar muzikant A.

Muzikant B vroeg een keertje naar zijn saxofoon en de junkie leende de saxofoon weer bij de oorspronkelijke eigenaar, muzikant A en gaf deze aan muzikant B. Eén en dezelfde saxofoon werd verkocht aan verschillende mensen. De problemen voor de junkie begonnen toen muzikant A en C tegelijkertijd vroegen naar hun saxofoon. De junk zat klem en zei dat hij het vergeten was bij muzikant B. Muzikanten A en C belden naar muzikant B en iedereen kwam tot de ontdekking dat de saxofoon van muzikant A heen en terug rouleerde tussen hun drieën.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft precies zo gehandeld. Hij nam de royalty’s van Rosebel en Iamgold en gaf deze aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Daarmee loste hij schulden af bij de CBvS. Vervolgens nam hij een lening bij Oppenheimer voor US$ 125 miljoen, waarvoor hij een onderpand moest geven. Voor die lening gaf hij hetzelfde onderpand (royalty’s) aan Oppenheimer. Als dat niet genoeg is, gaf hij vervolgens datzelfde onderpand aan de lokale banken als zekerheid voor terugbetaling van de gestolen kasreserves. Eén onderpand, heeft hij dus drie keer aan drie verschillende partijen verpand (‘verkocht’ als het ware). Driemaal is scheepsrecht! Zie de saxofoon, die de junk aan drie personen verkocht.

De procureur-generaal (pg) heeft maar liefst elf feiten opgesomd, waaraan Hoefdraad zich schuldig zou hebben gemaakt. Wij gaan maar eentje eruit pikken en in deze column uitleggen. U hoeft het volgende wetsartikel niet te lezen, maar volledigheidshalve vermelden wij het toch voor u. De relevante woorden zullen wij vetgedrukt maken voor u, om de leesbaarheid te kunnen behouden voor niet-juristen.

Artikel 386 Wetboek van Strafrecht
“Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed of tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een schuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren”.

Dit wetsartikel gaat over oplichting. Hoefdraad heeft listige kunstgrepen toegepast met gebruik van een samenweefsel van verdichtsels. Bij het gebruik van een samenweefsel van verdichtsels gaat het om gesproken en/of geschreven leugens die bij een ander een onjuiste voorstelling van zaken in het leven kunnen roepen. Zo verkeerden alle drie partijen in de veronderstelling dat alleen zij (als enige partij) aanspraak maakten op de royalty’s als het onderpand.

Zinsdelen uit het wetsartikel:
…. iemand beweegt tot de afgifte van enig goed… Oppenheimer is ertoe bewogen om US$ 125 miljoen te lenen aan Suriname.

… het tenietdoen van een inschuld … Een schuld bij de CBvS is tenietgedaan (kwijtgescholden of verrekend). Een schuld aan de lokale banken (voor de gestolen kasreserves) zou met de royalty’s tenietgedaan worden (kwijtgescholden worden) indien die niet terugbetaald zou worden door de CBvS.

Na het lezen hiervan, kunt u zien dat Hoefdraad een ordinaire oplichter is!

In onze volgende column gaan wij aandacht besteden aan de gevolgen van deze oplichting. Wij gaan u uitleggen waarom deze oplichting zo schadelijk is voor heel Suriname, want wij horen mensen als Clifton Limburg, Amzad Abdoel en anderen roepen dat uit niets blijkt dat Hoefdraad iets voor zichzelf genomen heeft.

In ieder geval, de oplichting is al duidelijk en daarop staat drie jaar gevangenisstraf.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/05/17/hoefdraad-heeft-gehandeld-als-een-oplichter-en-een-junkie/

Koopkrachtdaling van 83 procent in de afgelopen vijf jaar

May 16, 2020

Tijdens het economisch debat dat onlangs werd georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), kwam naar voren, dat de koopkracht in de periode van 2015-2020 zou zijn gedaald met 83 procent. Dit ondanks het feit, dat het salaris van de gemiddelde burger werd aangepast. Volgens economisten heeft dit te maken met de inflatie, en een aldoor stijgende wisselkoers. Volgens een eerder uitgegeven rapport van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), werd aangehaald dat de koopkracht zou zijn gedaald en dat de armoedegrens verder zou zijn gestegen. Deze situatie zou volgens de economen in de afgelopen maanden zijn verergerd. Uit het Rapport uitgeven door de ABS kwam naar voren, dat de armoedegrens sinds 2009 zou zijn gestegen met wel 133 procent. Volgens hen was deze armoedegrens rond 2018 nog per persoon gelijk aan een bedrag van SRD 1153 per maand. Dit is volgens hen slechts een indicatie van de kosten voor basisbehoeften en niet voor alle behoeften van de burgers. Ook kwam tijdens dit debat naar voren, dat de importen zouden zijn gereduceerd met 11 procent, terwijl men niet heeft getracht de exporten te verhogen.

Veel opschudding met betrekking tot functieherstel Kromosoeto

May 16, 2020

Ginmardo Kromosoeto, is sedert maandag weer in zijn functie als directeur van de SPSB hersteld. De overdracht van de bankleiding vond plaats door tussenkomst van de raad van toezicht bij de SPSB. De directeur werd vorig jaar buitenfunctie gesteld, nadat berichten over vermeende malversaties op sociale media waren verschenen. Echter viel het herstel van de functie niet in goede aarde bij de vakbonden, waardoor zij een brief hebben gericht aan de Raad van toezicht, om uitleg te vragen. In de brief wordt vermeld, dat de vakbonden nooit enige berichtgeving hebben ontvangen over functieherstel van de directeur, maar zulks via de media hebben vernomen.  Dit zou ook zijn bevestigd door de leden van de Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname(ABBS). De vakbonden geven aan, het te betreuren, dat het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende malversaties door de directeur, niet is afgewacht. Volgens hen kunnen ze zich geen rationele gronden bedenken, op grond waarvan het niet mogelijk was/is om deze af te wachten, gezien de bank reeds imagoschade heeft opgelopen en nog meer dreigt op te lopen door dit handelen. De vakbonden lieten verder weten, het niet te zullen toelaten, dat Kromosoeto in zijn functie wordt hersteld, terwijl de overige medewerkers, thuis zitten. Dit terwijl de bank nog alles doet om hen te ontslaan. De bonden hopen met dit schrijven, dat het resultaat met betrekking tot het onderzoek wordt afgewacht, de handel en wandel van de directie en Raad van Toezicht nauwgezet wordt gevolgd en dat rancune tegen geen enkel lid van de bond, zal worden toegelaten. Ook advocaat, Antoon Karg, uitte via sociale media zijn misnoegen over het functieherstel van Kromosoeto, Volgens hem is het on kan dat de directeur weer aan het werk verschijnt, terwijl er geen verdere details bekend zijn gemaakt met betrekking tot het onderzoek. Ook kan het volgens Karg niet dat de leiding wederom wordt overgedragen aan iemand, onder wiens leiding reeds miljoenen zijn verdwenen. Karg liet weten dat iemand tegen wie een strafrechtelijk onderzoek is gestart, niet bevoegd is een staatsbank te leiden, maar nog meer, omdat Kromosoeto zijn eigen rechtspersoon bevoordeeld heeft.

Hoefdraad en Kromosoeto, vier handen op één buik

Gillmore Hoefdraad en Ginmardo Kromosoeto. Foto: Parbode/NII

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het feit dat de heer Ginmardo Kromosoeto weer aan het werk is verschenen, ondanks er nog een justitieel vooronderzoek loopt met betrekking tot de malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Het onderzoek is nog gaande, maar Kromosoeto mag weer aan het werk. Dat wil niet zeggen dat Kromosoeto niets gedaan heeft, want dat kan pas vastgesteld worden, nadat het justitieel onderzoek afgerond is. Op dit moment heeft hij nog steeds alle schijn tegen zich.

Het justitieel onderzoek zou ondersteund worden door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad). Echter heeft het hele Clad-rapport onder het huidige Clad-management de teneur van een zoektocht naar verzachtingen. Wij bedoelen het volgende: De kasreserves werden gestolen, maar er werd gezegd dat de kasreserves genomen zijn zonder instemming. Dit, terwijl in werkelijkheid de kasreserves genomen waren zonder toestemming, dus diefstal. Er werd een woordspeling gemaakt tussen ‘instemming’ en ‘toestemming’.

Wij betreuren dat de toenmalige manager van de Centrale Landaccountantsdienst (Clad), Reggy Resida, ontheven was uit zijn functie. Wij vinden hem een buitengewoon integere functionaris. Zeer waarschijnlijk was hij te integer en paste hij niet in het beleid van de NDP. Indien de heer Resida nog in functie zou zijn bij de Clad, zou deze column naar alle waarschijnlijkheid overbodig zijn geweest.

Indertijd was het bekend, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in 2016 een hypothecaire lening had genomen van enkele honderden duizenden US-dollars bij een staatsbank. Naar verluidt gaat het hier om de SPSB, waar Kromosoeto, de ‘mati’ van Hoefdraad, de leiding heeft. De hypotheek bij de SPSB was genomen ter aankoop van zijn villa van US$ 650.000. Deze hypotheek is zeer waarschijnlijk administratief afgeboekt (weggepoetst). Dat zou dan erop neerkomen dat hij dit bedrag zich toegeëigend heeft.

In het parlement had Hoefdraad verklaard dat hij een hypotheek had afgesloten bij een staatsbank voor enkele honderdduizenden euro’s voor de aankoop van zijn villa en dat hij die zou aflossen met de door hem opgebouwde pensioenrechten in het buitenland. Deze pensioenrechten zijn niet opeisbaar vóór zijn functionele pensioengerechtigde leeftijd (welke hij nog niet bereikt heeft). Dan is de vraag legitiem: Heeft Hoefdraad de hypotheekrente tot nu toe betaald? Heeft hij deze hypothecaire lening afgelost, ja of nee? Het is de taak van de procureur-generaal (pg) om dit nader te onderzoeken in het kader van het strafrechtelijk vooronderzoek; Hoefdraad heeft alle schijn tegen zich.

Indien de Clad stelt dat de hypotheek afgelost is, zou dat moeten blijken uit een uitdraai uit het bancaire systeem van de SPSB. Om het bewijs sluitend te krijgen, zou de pg een soort ‘administratieve kruiscontrole’ kunnen doen. Reden waarom de pg in dit geval een derden onderzoek zou moeten instellen. Bij een derden onderzoek zou de pg een uitdraai moeten opvragen bij de bank van Hoefdraad. Uit die uitdraai zou moeten blijken op welke dagen Hoefdraad de rente en de aflossingen betaald heeft. De data van de overschrijvingen moeten dan met slechts enkele dagen verschil, overeenkomen met de data van ontvangsten bij de SPSB (het duurt enkele dagen voordat het overgeschreven is op de rekening van de SPSB).

Overigens moeten de bedragen exact overeenkomen. Als hoefdraad US$ 50.000 afgelost heeft, dan moet dat op de uitdraai van zijn bank komen te staan als afschrijving. Vervolgens moet hetzelfde bedrag van US$ 50.000 te zien zijn op de uitdraai van de SPSB als bijschrijving (ontvangsten).

Ook bij Hoefdraad dienen de bankafschriften opgevraagd te worden. In dit geval zou de pg documenten van drie partijen hebben (SPSB, de bank van Hoefdraad en Hoefdraad zelf). De inhoud van alle drie documenten moet overeenkomen met elkaar. Dan pas is er sluitend bewijs dat Hoefdraad betaald heeft.

De pg dient het Clad-rapport aan een second opinion te onderwerpen, des te meer gezien het feit dat het management van de Clad een werkarm is van de NDP. Deze zou het beste uitgevoerd kunnen worden door de gewezen manager Reggy Resida. Toen deze zaak van de SPSB aan het licht kwam, heeft Hoefdraad besloten dat de Clad en een ‘mati’ van Hoefdaad en Robert van Trikt, in deze Michael Lutchman, het onderzoek zouden leiden.

Hoefdraad zette de lijnen van het onderzoek uit en besliste dat het onderzoek volgens standaard 4400 van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) moest plaatsvinden (niet de meest grondige standaard). Eigenlijk heeft de slager dus zijn eigen vlees gekeurd. Reden waarom dit nooit objectief genoemd kan worden. NDP schijnt corruptie te bestrijden door deze vooral binnen de top te houden en door de (controle)instituten te corrumperen. De rest van het volk betaalt ervoor en pikt af en toe een gevallen kruimeltje ervan.

Het waren het management van de Clad en het kantoor van Michael Lutchman die het justitieel onderzoek frustreerden door de pg de gevraagde informatie steeds niet te verstrekken of verstrekten slechts halve informatie. De pg en de vakbondsleider Robby Berenstein hadden zelfs publiekelijk geklaagd hierover.

Beste pg, u dient de informatie niet op te vragen, maar u dient de informatie op te eisen!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/05/16/hoefdraad-en-kromosoeto-vier-handen-op-een-buik/

Politie pakt geldopkopers en -wisselaars op

16/05/2020 20:33 – Van onze redactie

Politie pakt geldopkopers en -wisselaars op

 

PARAMARIBO – Personen die illegaal geld opkochten of wisselden zijn deze week aangehouden. Op de eerste dag werden de 24-jarige Feleroo A., Emerzeer B. (32) en Clifford L. (36), die vreemd geld opkochten, aangehouden. Twee dagen later overkwam de 43-jarige Radjkoemar R., die te Meerzorg, Commewijne opereert, hetzelfde.

De gemengde politie-eenheid, onder wie medewerkers van de afdeling Fraude en Economische Delicten, trok erop uit na tips uit de samenleving. Hoewel Clifford L., Feleroo A. en Emerzeer B. de wetten Economische Delicten en Bedrijven en Beroepen hebben overtreden, werden ze – na bij proces-verbaal te zijn verhoord – heengezonden.

Radjkoemar R. hield zich bezig met het illegaal opkopen van vreemd geld. Van hem zijn de euro’s en Surinaamse dollars, die hij bij zijn aanhouding op zich had, in beslag genomen en verbeurd verklaard. De strafzaak is buiten proces afgehandeld; Radjkoemar R. werd na het betalen van een fikse boete heengezonden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/16/politie-pakt-geldopkopers-en-wisselaars-op/Roemer onder enorme druk voor reserves

May 16, 2020

De Centrale Bank van Suriname heeft onvoldoende vreemde valutareserves om lender te zijn aan de Staat en de lokale banken kunnen en zullen deze rol niet op zich nemen. Daar zijn instanties zoals het IMF voor. Uit goede bron vernemen wij, dat gezien het feit dat Gillmore Hoefdraad minister van Financiën de stap naar het IMF niet zal wagen vlak voor de verkiezingen, voert hij momenteel enorme druk uit op de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, om het percentage van de SRD kasreserve te verlagen van 35% naar 15%.  Met het verlagen van het kasreservepercentage komt 20 % vrij van de kasreserve base en dat is, ongeveer SRD 1.5 miljard, volgens de laatste cijfers van de CBvS. Hoefdraad heeft dit verzoek onlangs per brief kenbaar gemaakt, dat de regering in het kader van de Wet Uitzonderingstoestand ten behoeve van het “noodfonds”. Gezien de Covid- 19 crisis en conform maatregelen die buitenlandse Centrale Banken nemen, zou de Centrale Bank van Suriname de kasreserves voor de commerciële banken dienen te verlagen. Dit is essentieel om de liquiditeit met name in vreemde valuta, tijdens deze crisis te overleven. Maar deze maatregel voor de kasreserveverlaging dient niet in het kader gezien te worden van meer lenen aan de Staat Suriname. De lokale banken zagen dit al aankomen en hebben het onderling weken geleden besproken en in een “crisis plan” opgenomen. De Staat heeft toch gewaagd om de Centrale Bank te vragen om dit geld, dat behoort tot een deel van de SRD kasreserves, om die zogenaamd  te “beleggen” bij de regering voor het “noodfonds”. Hierdoor zou Roemer het kasreservepercentage omlaag moeten brengen, waardoor er een bedrag van SRD 1.5.miljard vrijkomt. De vrijgekomen kasreserve van 20%, wordt dus door de banken op papier geleend aan de regering tegen een rente van 3%. De algemene banken weigeren tot nog toe hiervoor te tekenen, want zij zijn namelijk niet de lender of last resort voor een overheid.  Naar wij vernemen eisen zij ook dat de terugbetaling van de “gebruikte” kasreserve op korte termijn dient te geschieden om het publieksgeld weer veilig te stellen c.q. de liquiditeitspositie van banken te verbeteren. De redactie van De West publiceerde afgelopen donderdag het artikel “Regering eist SRD 1.5 miljard uit reserves Centrale Bank” en het artikel ging viraal online. Naar wij vernemen schoot Hoefdraad hierdoor uit zijn slof en ging tegen een ieder tekeer, hoe deze informatie bij de media is terechtgekomen. Uit bancaire kringen hebben wij vervolgens vernomen dat Ginmardo Kromosoeto wordt gespannen voor het karretje van Hoefdraad, om nog de laatste dagen voor de verkiezingen te zorgen voor overmakingen van gelden, zodat ambtenaren verzekerd zijn van hun salaris, overbruggingstoelages en overuren zo vlak voor de verkiezingen. Onze bron zegt voorts, dat alle hoop is gevestigd op governor Roemer, want de kasreserves zijn nog steeds het geld van burgers, en als Hoefdraad zijn zin doordrukt, zal er voor een tweede keer geld van burgers worden gestolen. De regering verschuilt zich momenteel achter de Wet Uitzonderingstoestand en verwerpt de Bankwet met deze handelingen. Als dit gebeurt, kan de regering de volledige SRD 400, – miljoen van het “Noodfonds”, gebruiken voor budgettaire doeleinden. Onze bron zegt tot slot, dat de regering de CBvS dwingt, om hiermee akkoord te gaan en als de moederbank akkoord gaat met dit dwangmiddel, heeft de regering SRD 1.5 miljard en het geld van het “Noodfonds” SRD 400,- miljoen tot haar beschikking, dat dan bij de SPSB een bank die nadrukkelijk reeds in opspraak is geweest, terecht komt.

Jongeren doen beklag bij president Bouterse over opschorting Valutawet

Overhandiging van de petitie aan president Bouterse in kwestie Valutawet. Foto: NII

Bij de opening van de Desiré Delano Bouterse Highway heeft president Desi Bouterse een petitie in ontvangst genomen. In de petitie wordt geëist dat de regering van Suriname onmiddellijk hoger beroep aantekent tegen het vonnis van de rechter inzake opschorting van de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren.

De petitie is ingediend op initiatief van jongeren die gebukt gaan onder de huidige situatie rondom de koersontwikkelingen. “Wij, allen burgers van Suriname, die gebukt gaan onder de gevolgen van abnormale koersopdrijving eisen van de regering van Suriname, alle acties die nodig zijn om de opschorting van de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren door de rechter, teniet te doen.”

Verder wordt gevraagd dat de regering onmiddellijk overgaat tot uitvoering van het bepaalde in de valutawet, waarbij de Centrale Bank een wisselkoers publiceert, hetgeen wordt gehanteerd bij alle transacties van handel en dienstverlening. Ook wordt geëist dat er stringent wordt opgetreden tegen eenieder die zich schuldig maakt aan het illegaal kopen en verkopen van deviezen. De indieners eisen ook dat de regering de financiële steun aan de rechterlijke macht stopzet, die bewezen heeft de belangen van enge politieke belangen te verkiezen boven de bescherming van de burgers van Suriname.

“De Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren (Valutawet) is door De Nationale Assemblee aangenomen en afgekondigd door de regering van Suriname, onder andere met het doel om de burgers van Suriname te beschermen tegen de door speculatie stijgende wisselkoersen van vreemde valuta”, aldus een passage uit de petitie.

“De groep is tot de actie overgegaan, omdat er na aanname van de Valutawet, de wisselkoers binnen vier dagen drastisch omlaaggegaan is op de zwarte markt van SRD 15,00 naar SRD 8,50 voor de Amerikaanse dollar. Direct na opschorting door de rechter in opdracht van de NPS en de VHP, de wisselkoers een ongecontroleerde vlucht heeft genomen vanwege speculatie en bewuste koersopdrijving en nu reeds SRD 18,00 voor de Amerikaanse dollar is”, aldus de jongeren.

Als gevolg van de ontstane situatie hebben burgers van Suriname, zwaar te lijden hebben onder handelaren en dienstverleners die een hoge wisselkoers hanteren bij het prijzen van producten en diensten. Ook is gebleken dat bij aflossingen van onder andere huizen en auto’s door de bedrijven hoge koersen worden gehanteerd die onbetaalbaar zijn voor de burgers.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/16/jongeren-doen-beklag-bij-president-bouterse-over-opschorting-valutawet/

Bousaid: ‘Oproep verlagen kasreserve onjuist en ongepast’

May 15, 2020

Enorme koersstijging na deze periode

Volgens oud-bankier Jim Bousaid is de oproep van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om de kasreservepercentage te verlagen, volstrekt onjuist en ongepast. Dit zei hij gisteravond in het televisieprogramma Suriname 2020 op Apintie TV. De regering heeft besloten, enkele groepen financieel tegemoet te komen in deze periode, waar het coronavirus veel mensen hun werk heeft gekost of het leven moeilijker heeft gemaakt. Bousaid zei dat de regering de bedragen wil financieren, door opname van leningen bij de banken. Daarnaast heeft hij de Centrale Bank opgeroepen de kasreserve te verlagen en ruimte ter beschikking te stellen voor de financiering van de uitgaven. Dit is volgens Bousaid zeer gevaarlijk, omdat deze uitgaven monetair gefinancierd zullen worden ten overstaan van de monetaire financiering van de afgelopen maanden. “Het was toen een gigantisch bedrag van meer dan SRD 3 miljard. Dat verklaarde de enorme koersexplosie. Nu komt een additionele monetaire impuls. Dit betekent dat de koers op korte termijn weer omhoog gaat, waardoor het koopkrachteffect, komt weg te vallen”. Bousaid zei dat hij vanuit de monetaire theorie, bijzonder grote moeite heeft met de opdracht van de minister van Financiën aan de governor van de Centrale Bank. “Ik denk wat voor vrijpostigheid is dat? Er zijn twee monetaire autoriteiten en er is een grens daartussen. De Centrale Bank is volledig onafhankelijk, althans op papier. De recente benoeming van een sterk politiek gekleurde commissaris maakt dat de hele raad nu bestaat uit leden en sympathisanten van een bepaalde politieke partij. Dat is zeer gevaarlijk”, stelde Bousaid. Hij zei dat het heel duidelijk is dat er compleet geen verstand is bij de minister van Financiën over de werking van de kasreserve, die een monetair instrument is. “Afhankelijk van de monetaire situatie, gaat het percentage omhoog of omlaag. Bij ruime monetaire verhoudingen nu, is het percentage hoog zou in feite de SRD kasreserve omhoog moeten gaan. Die van de USD is al gestolen, nu willen ze in de SRD kasreserve gaan graaien. Er is vanwege de monetaire verhoudingen nu juist geen ruimte om die SRD kasreserve te verlagen, omdat daardoor de inflatie en de koers gaat stijgen”, zei de oud-bankier. Bousaid kijkt nadrukkelijk uit naar wat de governor, die volgens hem maar een doelstelling heeft, zal doen. De Centrale Bank heeft maar één doelstelling, namelijk behoud van de interne en externe waarde van de SRD, zorgen dat inflatie laag is en de koers stabiel houden. ”Deze opdracht van de minister gaat daartegenin. Daarom moet de Centrale Bank onafhankelijk zijn, want ze heeft maar 1 doelstelling, stabiliteit van de waarde van de munt. Politici hebben meerdere doelstellingen, die zelf in conflict kunnen komen met de prijsstabiliteit zoals dat nu het geval is. De onafhankelijkheid is vooral in een verkiezingsjaar cruciaal”, aldus Bousaid.

Hoefdraad zit vast

Minister Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

Neen nog niet in de gevangenis, maar juridisch en staatsrechtelijk zit hij vast. Het was te verwachten dat de NDP-fractie niet zou meewerken aan de in staat van beschuldiging stelling van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Zoveel lef en eerlijkheid kun je ook niet verwachten van de NDP. Wat er niet in zit, krijg je er ook niet uit.

Tot nu toe hebben alleen de VHP en de SPA het lef getoond om een eigen minister voor het gerecht te slepen en met succes ook. In beide gevallen zijn de betreffende ministers veroordeeld en hebben zij in de gevangenis gezeten. Hier zie je ook wie wel bereid is de corruptie aan te pakken; in ieder geval niet de NDP.

De NDP verliest uit het oog dat het dom is om te vrezen voor het onvermijdelijke. Dat Hoefdraad vroeg of laat wel in staat van beschuldiging gesteld wordt, is onvermijdelijk. Het is maar een kwestie van tijd.

Wat zijn de kansen voor Hoefdraad?
Kansen om aan het strafrecht te ontkomen: nul komma nul. Hij kan het alleen uitstellen, maar niet voorkomen. Zie volgende alinea’s.

Dat hij niet voor de rechter wil verschijnen, is een gemiste kans voor hem. De rechtszaal is de plek waar de waarheid gezocht wordt. De rechtszaal is ook de plek voor een eerlijk proces. Daar heb je hoor en wederhoor, en men werkt met bewijzen. Tevens kan hij een onbeperkt aantal advocaten nemen die hem kunnen verdedigen. Jammer dat de NDP dit niet als een kans ziet, maar eerder als een bedreiging.

Wat gebeurt er indien Hoefdraad niet in staat van beschuldiging wordt gesteld?
Stel dat de totale NDP-fractie niet de echte waarheid wil weten, het volk de waarheid wil onthouden en tegen de in staat van beschuldiging stemt. In dat geval kan de procureur-generaal (pg) hem op dat moment dan niet voor de rechter brengen, hoewel de verdenking wel blijft. Indien de NDP de verkiezing verliest en een nieuwe coalitie aan de macht komt, kan de pg het nieuwe parlement weer vragen om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Wordt hij dan wel in staat van beschuldiging gesteld, dan brengt de pg de zaak voor de rechter en krijgt Hoefdraad eindelijk een eerlijk proces.

Indien hij geen minister meer zal zijn, zal het nieuwe parlement hem dan nog in eerst in staat van beschuldiging moeten stellen, wil de pg hem voor de rechter brengen voor de feiten die hij als minister heeft gepleegd.

Voor feiten die hij in privé gepleegd zal hebben, is de medewerking van het parlement niet nodig. De pg kan hem dan zonder medewerking van het parlement, voor de rechter brengen.

Voorbeeld
Hoefdraad heeft een hypotheek van honderden duizenden US-dollars bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Deze hypotheek was genomen in 2016, voor de aankoop van zijn villa van US$ 650.000. Hij lost de hypotheek niet af, maar laat deze binnen zes maanden afboeken (wegpoetsen) door directeur Ginmardo Kromosoeto van de SPSB. In dat geval heeft hij die US$ 650.000 dan gestolen, maar als privépersoon, niet als minister.

Linksom of rechtsom, hij ontkomt er niet aan. Het is slechts een kwestie van tijd. Het is nu de vraag of de NDP de geschiedenis in wil gaan als de partij die er alles aan doet om vermoedelijke strafbare feiten goed te praten of als een integere partij die geen enkele schijn tegen zich wil hebben.

Nu het duidelijk is dat:
– Het slechts een kwestie van tijd is dat Hoefdraad voor het gerecht gesleept wordt;
– Het de NDP eerder een slecht imago geeft indien de NDP dit proces tegenwerkt;
– De NDP hiermee haar imago van boevenpartij versterkt of bevestigt,

is het dan niet dom, om te volharden dat Hoefdraad niet in staat van beschuldiging gesteld wordt? Dit doet ons denken aan de beroemde Siberische dichter Duško Radović, die zei: “Als iemand dom is, kan men hem dat niet eens bewijzen”.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/05/15/hoefdraad-zit-vast/

DOE-voorzitter Alfaisi: DNA heeft geen keus!

15 May, 2020, 00:00

foto

 DOE-voorzitter Steven Alfaisi 

 

DOE-voorzitter Steven Alfaisi vindt dat De Nationale Assemblee (DNA) geen andere keus heeft dan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. Suriname moet nog de vierde landenevaluatieronde ondergaan door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). “Willen we een goede indruk maken en de wereld laten zien dat we als land er alles aan doen om corruptie en witwassen te onderzoeken en bestrijden, dan heeft DNA geen keus”, zegt Alfaisi aan Starnieuws. 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) moet alle ruimte krijgen om verder te gaan met het onderzoek in de strafzaak rond vermeende malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Deze strafzaak en die rond de verdwenen valuta-kasreserve, brengen een grote deuk in het vertrouwen in de financiële instituten, in het bijzonder in de moederbank, vindt Alfaisi. De CBvS, de hoofdpoortwachter die alle geldstromen overziet, heeft meer dan 110 financiële instellingen onder haar toezicht. “Nationaal en internationaal gaat het idee leven van ‘als dit bij de moederbank kan gebeuren, wat gebeurt er dan bij de andere commerciële en staatsbanken’.”
 
Reactie NDP-fractie is van generlei waarde
De recente verklaring van de NDP-fractie van vooroordeel, eenzijdigheid en onvolledigheid van de procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday en naar aanleiding hiervan afwijzing van de vordering, raakt kant noch wal en is van generlei waarde, meent Alfaisi. “Belangrijk is dat er spoedig een openbare vergadering komt, waar er wordt gestemd over het verzoek van de pg, op basis van de rapportage van een parlementaire onderzoekscommissie.” Dan kunnen NDP-parlementariërs hun stemmotivering doen. “Het zal dan duidelijk zijn wie onderzoek naar corruptie tegenwerkt en wie dat ondersteunt.
 
Lijnen en verbanden
Voor Alfaisi is het geen toeval dat pg Baidjnath Panday in persoon ook voorzitter is van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en Surinames vertegenwoordiger bij de CFAFT, de regionale FATF-tak. Deze wereldwijde intergouvernementele organisatie houdt zich bezig met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en heeft hierover 40 richtlijnen opgesteld. Landen die niet hieraan voldoen komen op een “grijze of zwarte lijst”.
De eerste aanbeveling is het uitvoeren van een nationale risicoanalyse (NRA). 
 
Alfaisi ziet hier het gevaar van het bankschandaal voor Suriname. Twee leden van de driekoppige stuurgroep die de NRA overziet, zijn betrokken in dit schandaal. Justitieminister Stuart Getrouw is de voorzitter en de twee andere leden zijn de CBvS-governor (Van Trikt tot aan zijn ontslag in januari) en Financiënminister Hoefdraad. Een Project Management Team (PMT), geleid door Jennifer van Dijk-Silos, is belast met de uitvoering van de NRA. Het PMT was eerst ingedeeld als technische werkarm van de NAMLAC en werd na een presidentiële resolutie van augustus 2019 ondergebracht bij de CBvS. 
 
Namen instellingen in zaak Van Trikt
In het NRA-rapport zullen Surinames kwetsbaarheden en risico’s staan op het gebied van onder meer witwassen van geld. Het onderzoek – een soort SWOT analyse van alle wetten, richtlijnen, processen, toezicht en naleving – richt zich op overheid en private organisaties. Deze kunnen financiële en ook niet-financiële ondernemingen zijn, zoals accountants, autohandelaren, banken, cambio’s, etc. Namen van enkele van deze instanties zijn naar boven gekomen in het strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt. Het is niet uitgesloten dat in de zaak rond de verdwenen valuta-kasreserves er nog meer namen van instanties worden genoemd. 
 
Gevaar leeft in ons midden
Dit bankschandaal “leert ons dat het grootste gevaar in ons midden leeft en dit geval niet van buiten komt”, merkt Alfaisi op. Zijn partij brengt daarom geen enkel begrip op voor de functionarissen en ambtsdrager “die betrokken zijn in dit corruptieschandaal in verenigingsverband”.
 
Uitwerking Anti-corruptie blijft uit
DOE, die zich altijd sterk maakt voor anti-corruptie en de Anti-corruptiewet, is verheugd dat “anno 2020 het OM ook de vervolging inzet op basis van deze wet”. De wet is evenwel nog niet compleet, merkt Alfaisi op. De uitwerking laat op zich wachten, zoals de instelling van de Anti-corruptie commissie en aanverwante richtlijnen. “Het lijkt alsof die bewust worden nagelaten door de president. Het is nu zaak dat de implementatie en handhaving van deze wet strakker ter hand wordt genomen en de ontbrekende zaken worden ingevuld.” 
 
In de beoordeling van Suriname, zal CFATF zeker naar dit punt kijken, daar de overige 39 aanbevelingen veelal gaan over wetgeving. Het lukte Suriname in 2017 om nog nét ‘blacklisting’ te vermijden.
 
Financiële waakhonden volgen Suriname
De internationale samenleving weet wat er hier gebeurt en financiële waakhonden volgen hoe Suriname zijn financieel-economische criminaliteit aanpakt. Daarnaast hebben we als land een eigen verantwoordelijkheid in het kader van de heerschappij van wet en recht. 
De partij vindt het daarom “zeer belangrijk” dat DNA het OM alle ruimte geeft “om als onafhankelijk instituut in onze jonge democratische rechtstaat zijn werkzaamheden ongehinderd te kunnen verrichten”, herhaalt Alfaisi. Dit zou blijk geven van “integer bestuur, transparantie en vertrouwen”. 
 
Stil staan bij rol banken
De politicus brengt in herinnering dat er tot nu toe drie grote commerciële Surinaamse banken door het OM in Nederland verdacht worden van witwassen. De kwestie van de inbeslagname van 19,5 miljoen euro in Nederland (april 2018) is nog niet opgelost. Het is goed om stil te staan bij de rol van de CBvS en de commerciële banken in diverse schandalen, zoals het kasreserveschandaal, de SPSB kwestie en de DSB creditcard fraude, oppert Alfaisi. “De rol en verantwoordelijkheid van specifieke functionarissen en ambtsdragers moet goed tegen het licht worden gehouden door vrouwe Justitia.”
 
Grote transitie en schoonmaak nodig
DOE verwacht niet anders, dan dat DNA daarom het verzoek van de pg inwilligt. Hierna kan het OM de rechter-commissaris verzoeken een gerechtelijk vooronderzoek te openen tegen de Financiënminister. “Ons nationaal financieel en juridisch systeem heeft een grote transitie en schoonmaak nodig zodat we corruptie en witwassen kunnen uitroeien”, benadrukt de DOE-voorzitter, “want dit alles vernietigt ons land en dompelt onze samenleving in armoede. Lokale ondernemers en het land krijgen het steeds moeilijker om zaken te doen met het buitenland.” 

Regering eist SRD 1.5 miljard uit reserves Centrale Bank

May 14, 2020

Gillmore Hoefdraad minister van Financiën heeft de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer per brief ingelicht, dat zij in het kader van de Wet Uitzonderingstoestand ten behoeve van het “noodfonds”, het percentage van de SRD kasreserve wil verlagen van 35% naar 15%.  Hierbij wil de regering 20 %, ongeveer SRD 1.5 miljard van de reserve base, dat momenteel een bedrag bedraagt van SRD 7.5 miljard. De Staat heeft de CBvS gevraagd dit geld, dat behoort tot een deel van de SRD kasreserves, zogenaamd  te “beleggen” bij de regering voor het “noodfonds”. Hierdoor zou Roemer het kasreserve percentage omlaag moeten brengen, waardoor er geld (SRD 1.5.miljard) vrijkomt. De vrijgekomen kasreserve van 20%, wordt dus door de banken op papier geleend aan de regering tegen een rente van 3%. De Staatsbank die wordt ingezet voor deze transactie, is de SPSB, onder leiding van Ginmardo Kromosoeto. Naar wij vernemen hebben de commerciële banken geweigerd hieraan mee te werken, omdat de regering niet eens in staat is te voldoen aan de verschuldigde bedragen van het schatkistpapier.  Onze bron zegt met klem, dat de kasreserve nog steeds het geld is van burgers, en als dit wordt doorgedrukt, zal er voor een tweede keer geld van burgers worden gestolen. De regering verschuilt zich momenteel achter de Wet Uitzonderingstoestand en verwerpt de Bankwet met deze handelingen. Als dit gebeurt kan de regering de volledige SRD 400, – miljoen van het “Noodfonds”, gebruiken voor budgettaire doeleinden. Onze bron zegt tot slot, dat de regering de CBvS dwingt, om hiermee akkoord te gaan en als de moederbank akkoord gaat met dit dwangmiddel heeft de regering SRD 1.5 miljard en het geld van het “Noodfonds” SRD 400,- miljoen tot haar beschikking, dat dan bij de SPSB een bank die nadrukkelijk reeds in opspraak is gewest terecht komt.

‘Hoefdraad heeft zijn onschuld niet kunnen staven’

May 14, 2020

Er werd een parlementaire hoorcommissie samengesteld onder leiding van NDP-fractieleider Amzad Abdoel. Deze hoorcommissie, had de opdracht minister Gillmore Hoefdraad van Financiën  te horen, omtrent de verdachtmakingen in de brief van de procureur generaal, en naderhand verslag  te doen tijdens een plenaire openbare vergadering. De NDP-fractie gaf gisteren in een verklaring aan  dat  zij het verzoek van de pg, Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, afwijst. De NDP is van mening dat het verzoek zowel formele als feitelijke onvolkomenheden bevat. NPS-parlementariër Patricia Etnel, die ook deel uitmaakte van de hoorcommissie, zegt tegenover de krant, dat de pg duidelijk is geweest in zijn verzoek. Etnel, na Hoefdraad gehoord te hebben: “Hoefdraad heeft in zijn betoog, zijn onschuld niet kunnen staven.“ Volgens het NPS-parlementslid wil Hoefdraad doen voorkomen alsof de toenmalige governor Robert van Trikt, de enige schuldige is en dat de PG politiek bezig is. De NDP geeft verder in de verklaring aan, dat er uit de vordering van de PG, als uit het verweer van de minister kan worden geconcludeerd, dat de PG in de door hem gehanteerde beschrijving, bestemd om DNA te informeren onvolledig is geweest, niet of niet geheel juist is geweest, althans dat de door de PG gehanteerde beschrijving, geen weerspiegeling is van de vele reeds afgelegde verklaringen. Etnel zegt hierover: “Als zij het zo zien, dan hebben bepaalde parlementariërs een probleem met hun intelligentie. Wij zijn het parlement, de rechter zou dat moeten bepalen.” Volgens DOE-parlementariër Carl Breeveld, is het duidelijk dat De Nationale Assemblee de PG de ruimte moet geven om zijn onderzoek voort te zetten. Ook vindt hij, dat de NDP te snel met een verklaring is uitgekomen. Er moet eerst gedebatteerd worden in een openbare vergadering, alvorens er een besluit wordt gekomen. “Wij zijn geen juristen, als wij deze aanklacht zien, dan moet er een  verder onderzoek komen”, aldus Breeveld tegenover De West. door Adiën Samuel

Santokhi: “Inhoudelijk rammelt de Valutawet aan alle kanten”

Chan Santokhi heeft internationale organisaties opgeroepen om waakzaam te zijn bij de komende verkiezingen. Foto: Suriname Herald

“Procedureel is de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren helemaal verkeerd en inhoudelijk rammelt deze wet ook aan alle kanten”, zegt Chan Santokhi, voorzitter van de VHP. Enkele parlementariërs hadden een kortgeding aangespannen tegen de omstreden wet en de kortgedingrechter heeft toen de werking hiervan opgeschort, wat betekent dat die wet niet toegepast mag worden.

Santokhi legt uit dat de parlementariërs in de zaak de procedure van hoe de wet tot stand is gekomen hebben aangevochten. De assembleeleden zijn geconvoceerd voor de “Wet toezicht geldtransactiekantoren” en gaande de behandeling van de wet is er plotseling een nieuwe “Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren” van gemaakt.

De wet die is goedgekeurd is niet de nieuwe “Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren” geweest, maar de eerste wet te weten “Wet toezicht geldtransactiekantoren.” De nieuwe wet is echter wel gepubliceerd en de president is volgens Santokhi in strijd geweest door de wet te laten publiceren en die wetskracht te geven.

De VHP-voorzitter geeft verder aan dat parlementariërs daarom de rechter middels een kortgeding geadieerd hebben om te kijken naar de procedure en gevraagd als deze procedure niet in strijd is met de wet voor het parlement. Hij benadrukt dat de omstreden Valutawet niet in werking kan treden, omdat die wet niet is goedgekeurd maar een andere wet.

De inhoudelijke kant van de wet hebben de parlementariërs niet aangevochten. Santokhi zegt dat deze wet de samenleving regelrecht in een crisis stort, met name binnen de bancaire-, ondernemers- en financiële sector. Alle overeenkomsten die zijn gesloten in valuta zouden volgens deze wet niet mogen evenals alle transacties die in valuta worden gepleegd.

Ondernemers zijn door deze wet genoodzaakt om hun deviezen op de zwarte markt te kopen tegen een koers van SRD 15 voor een US-dollar, want bij de banken kunnen zij geen valuta kopen. De valuta die zo’n ondernemer krijgt voor export, moet aan de overheid worden afgestaan tegen een koers van SRD 9,20. Santokhi geeft verder aan, dat op deze wijze ondernemers binnen een mum van tijd failliet raken. De VHP is daarom voornemens om deze wet in te trekken, wanneer zij aantreedt als regering na de verkiezingen.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/13/santokhi-inhoudelijk-rammelt-de-valutawet-aan-alle-kanten/

NDP-fractie na horen Hoefdraad: pg uiterst onvolledig, eenzijdig en bevooroordeeld in zaak Hoefdraad

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Foto: Suriname Herald

De NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) concludeert in een verklaring dat na het horen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday een uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing heeft gegeven van zijn vordering die is ingediend bij DNA om de minister in staat van beschuldiging te stellen. De NDP-fractie wijst de vordering van de pg daarom af.

Bij de bestudering van het verzoek van de pg door de NDP-fractie, in samenhang bekeken met de 11 punten tellende verwijten waarvan de betreffende politieke ambtsdrager wordt verdacht en vervolgens afgezet tegen het verweer van de minister van Financiën, zijn wij als fractie tot de conclusie gekomen dat het verzoek van de pg zowel formele, alsook feitelijke onvolkomenheden bevat, waardoor niet anders kan worden geconcludeerd dan dat hetgeen de pg als een korte feitelijke omschrijving van het misdrijf dan wel de misdrijven heeft doen optekenen niet de lading van aangehaalde strafrechtelijke bepalingen dekt, schrijft de NDP in een verklaring.

Verder kan uit de vordering van de pg, als uit het verweer van de minister worden geconcludeerd dat de pg in de door hem gehanteerde beschrijving bestemd om DNA te informeren onvolledig is geweest, niet of niet geheel juist is geweest, althans dat de door de pg gehanteerde beschrijving geen weerspiegeling is van de vele reeds afgelegde verklaringen.

Het staat derhalve voor DNA vast dat de procureur-generaal een uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing van diens vordering heeft ingediend. Een dergelijke onvolledige en eenzijdige toelichting van het Openbaar ministerie zal en kan nimmer een zwaarwichtig besluit, als dat van het in staat van beschuldiging doen stellen, kunnen uitlokken.

“Conform artikel 140 van de Grondwet hebben wij de belangen van strafvordering ten aanzien van ambtsdragers afgewogen tegen het algemeen belang en heeft de fractie besloten het verzoek van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, de heer mr. Roy Baidjnath Panday, de dato 23 april 2020 strekkende tot het in staat van beschuldiging stellen van de heer Hoefdraad, Gillmore André, zijnde minister van Financiën overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet in Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers af te wijzen”, zegt de regeringspartij in de verklaring.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/13/ndp-fractie-na-horen-hoefdraad-pg-uiterst-onvolledig-eenzijdig-en-bevooroordeeld-in-zaak-hoefdraad/

Na horen minister: NDP-fractie wijst vordering pg af

13 May, 2020, 16:35

foto

 
Nadat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is gehoord door de Assembleecommissie vandaag, heeft de NDP-fractie een verklaring uitgegeven. Hierin wordt gesteld dat de procureur-generaal Roy Baidjnath Panday uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing heeft gegeven aan zijn vordering om de minister in staat van beschuldiging te stellen. Deze vordering wordt afgewezen door de NDP-fractie. 
 
De verklaring:
“Bij de bestudering van het verzoek van de Procureur-Generaal dhr mr. Baidjnath Panday door de NDP-fractie, in samenhang bekeken met de 11 punten tellende verwijten waarvan de betreffende politieke ambtsdrager wordt verdacht en vervolgens afgezet tegen het verweer van de Minister van Financiën zijn wij als fractie tot de conclusie gekomen dat het verzoek van de Procureur Generaal zowel formele, alsook feitelijke onvolkomenheden bevat, waardoor niet anders kan worden geconcludeerd dan dat hetgeen de Procureur Generaal als een korte feitelijke omschrijving van het misdrijf dan wel de misdrijven heeft doen optekenen niet de lading van aangehaalde strafrechtelijke bepalingen dekt.
 
Verder kan uit de vordering van de Procureur-Generaal, als uit het verweer van de Minister worden geconcludeerd dat de Procureur-Generaal in de door hem gehanteerde beschrijving bestemd om DNA te informeren onvolledig is geweest, niet of niet geheel juist is geweest, althans dat de door de PG gehanteerde beschrijving geen weerspiegeling is van de vele reeds afgelegde verklaringen.
 
Het staat derhalve voor DNA vast dat de Procureur-Generaal een uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing van diens vordering heeft ingediend. Een dergelijke onvolledige en eenzijdige toelichting van het Openbaar ministerie zal en kan nimmer een zwaarwichtig besluit, als dat van het in staat van beschuldiging doen stellen, kunnen uitlokken.
 
Conform Art. 140 van de Grondwet hebben wij de belangen van strafvordering ten aanzien van ambtsdragers afgewogen tegen het algemeen belang en heeft de fractie besloten het verzoek van de Procureur Generaal (bij het Hof van Justitie de heer mr. R. Baidjnath Panday de dato 23 april 2020 strekkende tot het in staat van beschuldiging stellen van de heer Hoefdraad, Gillmore André, zijnde minister van Financiën overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet in Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers) af te wijzen.”

De Telegraaf rectificeert artikel minister Hoefdraad over witwasschandaal

De Telegraaf rectificeert artikel minister Hoefdraad over witwasschandaal

Minister Hoefdraad. Foto: Suriname Herald

De Telegraaf heeft gaat de kop van een artikel over minister Gillmore Hoefdraad van Financiën rectificeren. In de digitale versie van De Telegraaf is op 23 april 2020 (met een update op 24 april) een artikel gepubliceerd waarin ten onrechte staat vermeld dat minister Hoefdraad is aangeklaagd in een witwasschandaal.

Het desbetreffende bericht is gepubliceerd onder de kop: “Surinaamse minister van Financiën aangeklaagd in witwasschandaal”. Dit is onjuist aangezien, anders dan met die kop wordt gesuggereerd, de minister van Financiën niet wordt verdacht van witwassen.

Het betreffende artikel in De Telegraaf

De advocaat van de minister, Aroon Gonesh, heeft De Telegraaf aangegeven dat de vordering waarbij de procureur-generaal het parlement heeft gevraagd om de minister in staat van beschuldiging te stellen helemaal geen betrekking heeft op witwassen.

Na een sommatie van de raadsman aan De Telegraaf om over te gaan tot rectificatie aangezien het bewuste artikel en de koptekst geen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal, heeft De Telegraaf de kop van de bewuste publicatie inmiddels gewijzigd. Ook zal De Telegraaf overgaan tot het plaatsen van de volgende rectificatie onder de bewuste publicatie:

De kop boven dit artikel is aangepast. In een eerdere versie van dit artikel van 23 april 2020 met een update op 24 april 2020 luidde de kop: “Surinaamse minister van Financiën aangeklaagd in witwasschandaal”. Daardoor werd ten onrechte de indruk gewekt dat het Surinaamse openbaar ministerie minister Gillmore Hoefdraad van Financiën strafrechtelijk wil vervolgen in verband met witwassen. De eerdere kop vond geen steun in het beschikbare feitenmateriaal.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/12/de-telegraaf-rectificeert-artikel-minister-hoefdraad-over-witwasschandaal/

VHP: “Corruptieschandalen Hoefdraad stapelen zich op”

Gillmore Hoefdraad. Foto: Pabode

De corruptieschandalen rond de NDP-regering en minister Gillmore Hoefdraad houden maar niet op. De VHP blijft met verontwaardiging kennisnemen van hoe minister Hoefdraad 100 procent van zijn tijd besteedt aan het verpanden en verkwanselen van Surinaamse eigendommen. In alle geheimzinnigheid, zonder rapportage aan De Nationale Assemblee en zonder visie of plan, zoals in zoveel andere acties die hij heeft ondernomen, schrijft de VHP in een persbericht.

Nu wordt bekend dat hij ook het Centraal Suriname Natuurreservaat, dat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat, wil verpanden om een zogenaamd ‘Fonds’ te creëren. Uit niets blijkt waarvoor de middelen gebruikt zouden worden. Het is weer een initiatief om onze natuurlijke rijkdommen goedkoop te verkopen aan het buitenland en de opbrengsten in een bodemloze put te storten. Deze NDP-regering doet niet onder voor koloniale machten die ons land eeuwen hebben uitbuit. Ze doen er een schepje bovenop om onbeschaamd de eigen zakken rijkelijk te vullen.

Wat in de kwestie van het Centraal Suriname Natuurreservaat nog meer verbaasd, is het feit dat de minister ook nu weer alle procedures en protocollen negeert, zoals hij dat continue doet en heeft gedaan bij andere deals met onze natuurlijke rijkdommen. Zo is de Unesco niet van deze plannen op de hoogte gesteld, terwijl zij toestemming moet verlenen en als partner betrokken moeten worden.

Saillant detail is dat de Republiek Suriname ongeveer US$ 60.000 achterstallig is in contributies bij deze VN-organisatie, opgebouwd over een aantal jaar. Dus terwijl de minister de internationale reputatie van de republiek schaadt door geen middelen beschikbaar te stellen voor Unesco, vindt hij het wel belangrijk genoeg om in één keer en voor één person een bedrag van bijna US$ 90.000 uit te geven om een privévliegtuig te charteren voor zijn schimmige deals. Het is symptomatisch voor het beleid van deze minister en deze NDP-regering. Verkwisting en onzorgvuldig omgaan met geldmiddelen van het volk van Suriname.

Met het wederopbouwplan van de VHP zullen onze natuurlijke hulpbronnen met visie en doordachte plannen worden ingezet voor de daadwerkelijke duurzame ontwikkeling van het land. Dit op een wijze dat het ten goede komt aan het volk. De VHP zal onder andere de wet activeren voor het nationaal stabilisatie- en welvaartfonds, waar opbrengsten uit bijvoorbeeld goud, hout en olie worden gespaard. Deze voordelen komen toe aan het gehele volk en niet aan een kleine elite. Aan deze verwerpelijke NDP-levensstijl van lenen, verkwisting en disrespect komt op 25 mei aanstaande een einde, aldus de VHP.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/12/vhp-corruptieschandalen-hoefdraad-stapelen-zich-op/

Hoefdraad: Lenen tegen 3% rente uit productiefonds

12 May, 2020, 08:07

foto
 Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tijdens zijn presentatie maandag. (Beeld: NII) 

Het productiefonds dat in het leven geroepen zal worden, zal een startkapitaal van SRD 300 miljoen hebben. Ondernemers die in aanmerking komen voor een lening, zullen 3% rente betalen, met een ‘grace period’ van een jaar. Het beheer en toezicht van het fonds worden gevoerd door een commissie waarin vertegenwoordigd zijn de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid. Een staatsbank zal belast worden met operationaliseren van dit fonds. Dit heeft minister Gillmore Hoefdraad meegedeeld maandag op de Covid-19 persconferentie. Naast het productiefonds is er ook een noodfonds van SRD 400 miljoen voor acute hulp.  
 
Uit het productiefonds zullen tranches van SRD 50 miljoen beschikbaar worden gesteld voor investeringen in kleine en middelgrote bedrijven. Het ligt in de bedoeling lokale productie te stimuleren, waarbij ook importbeperkende maatregelen komen. Ondernemers die het hardst getroffen zijn, zullen ondersteund worden om de productie op te voeren. Vooraf zullen de criteria om in aanmerking te komen, worden vastgesteld. 
 
Overige maatregelen ter ondersteuning en versterking van de lokale productiesector zijn:
– Het aansterken van de economische bedrijvigheid door het verlenen van investerings-, krediet-, belasting-, en export faciliteiten, aan vooral bedrijven die de diversificatie van onze economie bevorderen zoals agrarische, toerisme, ICT en dienstverlenende bedrijven;
– Importbeperkende maatregelen ter stimulering van lokale productie; garantie van valuta voor noodzakelijke inputs;
– Het reduceren van bepaalde kosten zoals de baggerfees voor de scheepvaart;
– Support aan staatsbedrijven.
 
De agrarische en toerismesector hebben voorkeur om in aanmerking te komen voor leningen uit het productiefonds. Agrarische teelt en -verwerking krijgen een extra ondersteuning, zodat lokale en gezonde voeding binnen alle gelederen van de samenleving beschikbaar zijn. Ook zijn voorstellen gedaan om gedurende de partiële lock-down toeristische plekken en oorden te laten opknappen en uitbreiden, als voorbereiding op de toeristen influx na de Covid-19 pandemie.

NPS: Maatregelen lijken wanhoopsdaad regering

12 May, 2020, 11:33

foto

 
De Nationale Partij Suriname (NPS) vindt dat er maatregelen getroffen dienen te worden om het volk tegemoet te komen bij vooral de financiële problemen die ze vandaag de dag meemaakt. “Wij hadden gehoopt dat deze maatregelen eerder genomen waren en niet twee weken vóór de verkiezingen van 25 mei a.s. waardoor het lijkt op een wanhoopspoging van de regering om de kiezers te beïnvloeden hun stem uit te brengen op de huidige regering”, zegt de NPS in een verklaring. 
 
“Als volk hebben wij te maken met de financieel-economische problemen door het slecht beleid van de huidige regering van de afgelopen jaren en thans de problemen met betrekking tot het coronavirus. Als we naar de aangekondigde specifieke maatregelen van de regering kijken, dan merken we dat ze probeert in te spelen met verhogingen op diverse gebieden. Zo zullen AOV en kinderbijslag drastisch worden verhoogd, en zullen belasting maatregelen getroffen worden die verlichting moeten brengen.
 
We eisen wel dat de toegezegde verhogingen niet ertoe zullen leiden dat verdere waardevermindering van de Surinaamse dollar zal plaatsvinden, waardoor de aangekondigde maatregelen niet zullen leiden tot het oplossen van de problemen die het volk meemaakt.
 
De NPS gaat voor stabiele en waardevaste verbeteringen van de financieel-economische situatie en hoopt dat ons volk daadwerkelijke verlichting, van de benarde situatie waarin wij op dit moment verkeren, zal kunnen merken.”

VHP: Tijdelijke verlichting welkom, wil duurzame maatregelen

12 May, 2020, 02:15

foto

 
De VHP zegt in een persbericht “het uiteraard van groot belang” te vinden dat de regering maatregelen heeft genomen om de impact van het Covid-19 virus tijdelijk te compenseren. De partij merkt op dat ze daar vanaf het begin op heeft aangedrongen. “Tijdelijke verlichting is welkom, maar wat echt helpt is duurzame inkomensverbetering voor alle Surinamers.”
 
De VHP wijst er op dat onder deze NDP-regering de koopkracht en het besteedbaar inkomen van de bevolking systematisch is uitgehold. Het is een feit dat het volk van Suriname armer is geworden en het elke dag weer ervaart. Eerder gedane beloften zijn niet ingelost, meent de partij. 
 
De VHP zegt daarom de vorige week reeds te hebben aangegeven dat wanneer regeerverantwoordelijkheid gedragen zal worden, binnen 6 maanden gewerkt zal worden naar verhoging van de AOV en het waardevast maken van de pensioenen. “Onze ouderen die substantieel een bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van dit land, kunnen en mogen niet vergeten worden”, stelt de VHP. 

Regering maakt sociaal pakket met verhogingen bekend

11 May, 2020, 17:12

foto

 Dit pakket is zojuist tijdens de Covid-19 persconferentie gepresenteerd door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. 
De regering heeft besloten een sociaal pakket te verstrekken aan de samenleving. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft het pakket van maatregelen zojuist bekend gemaakt tijdens de Covid-19 update. Deze  besluiten zijn genomen in samenspraak met de ministers van Arbeid en Sociale Zaken & Volkshuisvesting. 
 

De Algemene Kinderbijslag gaat naar SRD 1000 per huishouden. AOV wordt additioneel SRD 525 per persoon verhoogd. Na evaluatie zullen alleen mensen die afhankelijk hiervan zijn, ervoor in aanmerking komen. Gepensioneerden krijgen een toelage van SRD 500 per maand. Mensen met een beperking krijgen een verhoging van SRD 325 naar SRD 1000 per maand. Uitkering van zwakke huishoudens wordt verhoogd van SRD 37 naar SRD 250. Werklozen krijgen een uitkering van SRD 1500 per maand. 

 
De tegemoetkoming zal per maand worden geëvalueerd. Naast het noodfonds van SRD 400 miljoen dat goedgekeurd is door De Nationale Assemblee, komt er ook een productiefonds via een staatsbank van naar schatting van SRD 300 miljoen. De productie wordt gestimuleerd, terwijl er importbeperkende maatregelen komen. Lokaal ondernemerschap zal zwaar worden gestimuleerd. Ook zijn er maatregelen genomen voor een woningbouwfonds van SRD 50 miljoen en verstrekken van leningen.

Heer Abdoel, landsbelang, daarover zou het moeten gaan

Amzad Abdoel en Gillmore Hoefdraad

NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft vooraf te kennen gegeven, tegen de in staat van beschuldiging van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te zullen stemmen, zonder dat hij deelgenomen heeft aan de inhoudelijke discussie in De Nationale Assemblee. De fractie van de NDP incluis Abdoel zou vóór de vordering van de procureur-generaal moeten stemmen, omdat het juist in landsbelang is. Het klinkt op zichzelf wat abstract, maar als wij ons realiseren dat wij hiermee iedereen die in Suriname woont en leeft bedoelen, dan kan je tamelijk objectief vaststellen wat landsbelang betekent.

Afgezien van een paar dwaallichten zal iedereen in dit land toch behoefte hebben aan relatieve rust en een vredig bestaan en volgens ons moet ieders inzet, in de politiek en ook daarbuiten, daarop gericht zijn.

Iedereen kijkt naar vraagstukken vanuit bepaalde waarden, cultuur, tradities, persoonlijke ervaring en beleving. Dit kan maken dat onze invalshoeken kunnen verschillen. Dat maakt samen met kennis van feiten, gezond verstand, de bereidheid tot nuances, open te willen staan voor andere opvattingen en die serieus te willen wegen, dat aan meningen een zekere waarde kan worden toegekend.

Angst, afkeer, wantrouwen, teleurstellingen zijn emoties die het gezonde verstand gemakkelijk overschreeuwen. De recente Surinaamse geschiedenis kent duidelijke voorbeelden van waar dit naartoe kan leiden en de parallellen met de huidige ontwikkeling zijn daarbij gemakkelijk te trekken. Ook aan onze huidige democratie wordt geknaagd door een toenemende druk op het gezonde verstand. Vooralsnog geven de meeste politici van de coalitie er blijk van de emotie niet op het juiste moment uit te kunnen schakelen en ook niet naar ratio te handelen.

Ongefundeerde meningen en opvattingen, slechts gebaseerd op emoties kunnen als de massaliteit hiervan toeneemt, richting bepalend worden voor onze samenleving. In de praktijk gebeurt dat deels al. Stemgedrag is maar al te vaak gebaseerd op emotie, niet op rationeel denken. Of zoals de generalist J.H. Adhin zei: Landsbelang, daar zou het uiteindelijk over moeten gaan!

Het gezonde verstand lijkt, overigens niet alleen in ons land, meer en meer in de verdrukking te komen door gedragingen van dergelijke politici. Politici die hun opvatting niet (voldoende) onderbouwen en die bovendien niet bereid zijn nuances aan te brengen, die niet ook over de gevolgen van hun opvatting willen nadenken en die voorts niet openstaan voor andere opvattingen, zouden wij indachtig het voorgaande, niet serieus moeten nemen. Echter moeten wij ze wel serieus nemen op het moment dat hun perverse opvattingen weerklank beginnen te vinden in delen van de samenleving.

Als wij onze geest wensen te bevrijden van het gevoel van gevangenschap, moeten wij afstappen van het gevoel van verlies. Wij moeten onze focus verplaatsen van de fysieke partijmuren naar het open veld van rust en landsbelang. Weg met partijdiscipline. Laat je geweten spreken, er rust een zware verantwoordelijkheid op je schouders. Hoewel het op dit moment misschien goed aanvoelt, is het dwaas om in een waanzinnige activiteit te duiken of geobsedeerd te raken door je te conformeren aan de partijdiscipline. Wees vrij en wees een held. Vergeet niet, koppigheid brengt vaak ten val (citaat: Sophocles).

Zorg ervoor dat na enkele generaties, mensen nog op een positieve manier praten over jou. Laat een positieve erfenis achter. Wees vooral niet totalitair of deplorabel; stem voor de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/05/11/heer-abdoel-landsbelang-daarover-zou-het-moeten-gaan/

Hoefdraad wordt woensdag gehoord door commissie

11 May, 2020, 12:40

foto

Minister Gillmore Hoefdraad wordt woensdag gehoord door de commissie die belast is met het horen van politieke ambtsdragers. De Nationale Assemblee heeft afgelopen week een commissie benoemd onder leiding van Oesman Wangsabesarie (NDP). 
 
De procureur-generaal heeft de volksvertegenwoordiging gevraagd om de minister in staat van beschuldiging te stellen. Hij wordt verdacht van elf strafbare feiten. Nadat de commissie de bewindsman gehoord heeft, zal hierover verslag worden uitgebracht aan De Nationale Assemblee.  
 
De commissie bestaat verder uit: Ronnie Brunswijk (ABOP), Patrick Kensenhuis (NDP), Asiskumar Gajadien (VHP), Daniella Sumter (NDP), Patricia Etnel (NPS) en Rossellie Cotino (NDP).

Santokhi keurt verklaring wetenschappelijk bureau NDP af

10 May, 2020, 16:30

foto
 VHP-voorzitter Chan Santokhi tijdens een persconferentie vrijdag. (Foto: René Gompers) 


 
De VHP keurt de verklaringen van het wetenschappelijk bureau van de NDP af. In de pagina grote artikelen wordt gesteld dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën “de beste minister ooit is die dit land heeft voortgebracht” en dat de juridische stappen tegen hem politieke aanvallen zijn van de oppositionele partijen. De procureur-generaal zou daarbij een ‘hidden asset’ van de oranjepartij zijn. VHP-voorzitter Chan Santokhi vraagt zich af of de in ongenade gevallen ex-governor Robert van Trikt en zijn advocaat Irvin Kanhai dan ook van de VHP zijn. Zij hebben beiden verklaard dat Hoefdraad betrokken is bij de monetaire wantoestanden die nu worden onderzocht merkt hij op.
 
Santokhi vindt de conclusie van het wetenschappelijk bureau grappig. Er is geen wetenschappelijke basis, “geen facts and figures” om die constatering te staven merkt hij op. “Het enige wat ik kan concluderen is dat we met deze minister armer zijn geworden, dat we met deze minister enorme hoge leningen hebben, dat we de slechtste ratings ooit hebben. Dat we, ja triest, een governor hebben die nu opgesloten is en een minister hebben die verdacht is. Triest in de Surinaamse geschiedenis dat beide autoriteiten de status nu hebben van verdachte. Een is opgesloten en de ander moet in staat van beschuldiging gesteld worden,” zei Santokhi vrijdag op een persconferentie in ‘de Olifant’. 
 
“Als je zegt dat hij de beste is kom met feiten en cijfers… maar dit geeft ook de kwaliteit aan van het wetenschappelijk bureau van de NDP,” merkt Santokhi op. “Aan een debat voor politieke partijen over de economie doen ze niet mee.  Ze komen wel met een monoloog in de krant om personen te beschuldigen zoals de pg die gelinkt zou zijn aan de VHP. Ze zeggen dat het onderzoek net vóór de verkiezing is gestart om de verkiezing te beïnvloeden.”
 
“Het onderzoek is al geruime tijd gestart, sinds januari,” benadrukt Santokhi. “En wie heeft gezegd dat de minister van Financiën verantwoordelijk is voor de handelingen waar de governor van werd beschuldigd? Niemand anders dan de advocaat (Irvin Kanhai) van de governor (Van Trikt).  Hij heeft het publiekelijk gezegd. Ten tweede heeft Van Trikt zelf bij de rechter verklaard wat de betrokkenheid is van minister Hoefdraad bij al deze misdrijven. Zijn meester Kanhai en Van Trikt van de VHP? Ze hebben niks met de VHP te maken. U mag zelf beoordelen aan welke partij ze gelinkt zijn.”
 
“Het wetenschappelijk bureau van de NDP dat deze mensen probeert te linken aan de VHP, mag zelf gaan beoordelen in hun eigen administratie tot welke politiek groepering deze twee mensen behoren. Zeker niet VHP. Het zijn juist wel deze mensen die publiekelijk en bij de rechter hebben verklaard dat Hoefdraad betrokken is. Het gaat om heel serieuze zaken.”  Santokhi doet een greep uit de lijst van beschuldigingen: gelden zijn weggemaakt van de Centrale Bank, goederen en gebouwen zijn aangeschaft in strijd met de wet voor meer dan 100 miljoen euro, inkomsten uit  Iamgold en Newmont zijn voor verschillende leningen tegelijk verpand.
 
“We keuren de verklaring van NDP wetenschappelijk bureau af, we keuren hun uitlatingen af waarin ze constant de rechterlijke macht beledigen en beschuldigen,” deelt Santokhi mee. “We vragen de samenleving de rechterlijke macht te steunen zodat ze in alle onafhankelijkheid  en onbevreesd  haar werk kan doen.” 
 
René Gompers

‘Abdoel is bezeten van misleidingen’

 

May 8, 2020

De Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is onlangs door de rechter opgeschort. NDP fractieleider Amzad Abdoel, is echter van mening dat de Rechterlijke Macht op de stoel van De Nationale Assemblee (DNA) wil gaan zitten en heeft om die reden de valutawet opgeschort. Ofschoon er bewezen is, dat de wet nooit heeft gewerkt, heeft de wet volgens Abdoel wel ervoor gezorgd dat de koers omlaag is gegaan. Abdoel stelt dat de NPS en de VHP niet aan de kant van het volk staan en hebben daarom ervoor gezorgd dat de valutawet werd opgeschort, zodat de koers weer omhoog kan gaan. “Abdoel is bezeten van misleidingen. Te allen tijde moet er recht gesproken kunnen worden. Elk instituut mag het recht zoeken, daarom zijn wij naar de rechter gestapt. De valutawet is nimmer op de formele manier tot stand gekomen. Er zijn regels die je moet naleven voordat een wet goedgekeurd en afgekondigd kan worden. En als je die niet in acht neemt, zoeken wij gerechtigheid”, aldus VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, desgevraagd. Volgens Abdoel zijn de processen en procedures die het parlement heeft gevolgd, om de valutawet goed te keuren, correct. Ook zegt hij dat er geen sprake is geweest van indiening van een andere wet, die bekrachtigd werd. “We moeten nagaan of de rechterlijke macht de processen en procedures van de wetgevende macht, mag komen bepalen, of die wel of niet correct zijn. Dan is ‘het hek van de dam’, want wij bepalen de processen en procedures van rechterlijke macht ook niet”, aldus Abdoel. Volgens Gajadien heeft de valutawet nimmer op de juiste manier gewerkt, echter heeft die de wisselkoers juist verder de lucht in geduwd. “Vanwege zijn misleidingen, kan hij niet inzien, dat de wet nooit heeft gewerkt. Je kunt niet zeggen dat de wet kracht heeft gehad, terwijl we nu 5 koersen hebben. De rijst- en goudsector, autohandelaren, CBvS, winkels en de zwarte markt, hanteren allemaal hun eigen koers. Dus Abdoel had beter zijn mond gehouden, dan denken het volk te kunnen misleiden!” Aldus Gajadien. “Ik heb geen problemen met het feit, dat de rechter de wet voor toetsing naar het Constitutioneel Hof stuurt. De 7 DNA-leden zouden dat ook door middel van een schrijven hebben kunnen doen. Dat wat de rechter heeft gedaan, baart mij wel zorgen. We zien hier dat de rechter op de stoel is gaan zitten van het Constitutioneel Hof en voorafgaand een besluit heeft genomen. De juristen moeten me uitleggen of dit wél kan”, aldus Abdoel.

Abdoel zal tegen vordering procureur-generaal stemmen

08 May, 2020, 04:42

foto
 Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP. 

Amzad Abdoel (fractieleider van de NDP) zegt aan Starnieuws dat na diepgaand bestuderen van de vordering van de procureur-generaal tegen minister Gillmore Hoedraad van Financiën, hij deze zal afwijzen. “Ik praat op persoonlijke titel”, zegt Abdoel. “Uiteindelijk zal het parlement beslissen of de vordering wordt toegekend of afgewezen.” De Nationale Assemblee heeft een commissie benoemd om de minister te horen en hier verslag van uit te brengen. 
 
“Uit het dossier blijkt niet dat de minister staatsgelden heeft misbruikt ten eigen bate. Wat ik wel heb opgemerkt is dat de minister constant bezig is geweest om de financiering van de staatsuitgaven veilig te stellen. In dat streven bekeek de minister alle opties en besprak hij deze met relevante actoren. Ik ben de mening toegedaan dat je daarvoor de minister niet kan straffen. Indien de minister ten eigen bate zou hebben gehandeld en middelen van de Staat zich wederrechtelijk had toegeëigend, dan zou ik hem wel in staat van beschuldiging stellen,” laat Abdoel optekenen.
 
Het Assembleelid vindt dat bij de recente ontwikkelingen blijkt dat vanuit instituten die neutraal dienen te zijn, veelal politieke handelingen worden gepleegd. Er worden volgens hem meningen en aanbevelingen gedaan die door de politieke tegenstanders van de NDP als opdrachten worden gelezen en uitgevoerd. Er kan geen eerlijk proces worden gegarandeerd. 
 
“Ik ben ook de mening toegedaan dat er een aantal zaken is waarbij de minister meer informatie dient te verschaffen, zodat die zaken ook duidelijk worden voor de samenleving,” zegt Abdoel. 

Ook DSB sluit akkoord met CBvS; kort geding ingetrokken

08 May, 2020, 01:01

foto

Net als vijf andere banken, heeft ook De Surinaamsche Bank (DSB) eieren voor haar geld gekozen. Donderdag is een overeenkomst getekend met de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om de terugbetaling van de wederrechtelijk onttrokken vreemde valuta-kasreservemiddelen en bij CBvS in beheer gelaten vreemde valuta-termijndeposito’s. DSB heeft het kort geding dat al in behandeling was, onmiddellijk ingetrokken. 
 
DSB zegt haar klanten en haar stakeholders altijd als prioriteit gesteld te hebben en ervoor gezorgd dat het vertrouwen dat zij hebben gesteld in de bank om hun geld bij DSB te zetten, altijd te waarborgen. Met de ondertekening van de overeenkomst is een stap voorwaarts gezet naar herstel van het vertrouwen in het Surinaamse bankwezen en het aansterken van het partnerschap met de CBvS, zegt DSB. 
 
De Finabank, Volkscredietbank, Surinaamse Postspaarbank, Godo en Trustbank Amanah hebben eerder in de week een overeenkomst getekend met de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In totaal is CBvS de banken bijkans US$ 200 miljoen schuldig aan kasreserve en vreemde valuta kasreserve. 
 
De Hakrinbank heeft op een andere manier de schuld bij CBvS afgewikkeld. Starnieuws verneemt dat ook Surichange Bank en Republic Bank Suriname een overeenkomst zullen sluiten met de moederbank. 

Bond niet blij met Winter als regeringscommissaris CBvS

07 May, 2020, 23:12

foto
 Lesley Winter 

De Centrale Bank Werknemers Organisatie (CBWO) vreest dat met het aanstellen van Lesley Winter als commissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), de bank niet uit de huidige crisis zal geraken. De bond benadrukt in het C-47 Bulletin, dat de CBvS moet opereren vanuit een onafhankelijke positie en is van oordeel dat in zo’n crisissituatie een persoon met een niet politieke signatuur aangesteld moet worden.

Winter zou om zijn politieke signatuur niet de persoon zijn die deze belangrijke functie dient in te vullen, juist om de eveneens zwaar geschade onafhankelijkheid van de Bank te kunnen garanderen. De bond ziet het herstellen van het geschade imago van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en dat van haar medewerkers, als een van de belangrijkste prioriteiten van de Bank.

Volgens de CBWO moet elke functionaris die in welke structuur van de Bank dan ook wordt aangesteld, een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelstellingen, omdat dit uiterst belangrijke voorwaarden zijn om uit de huidige crisis te geraken. Het imago van de CBvS is door de verschillende corruptiegevallen en ook mogelijk andere overtredingen van wettelijke regelingen, enorm geschaad. Het personeel is hier met de haren bijgesleept en krijgt allerhande verwijten naar het hoofd geslingerd.

Winter heeft als directeur van Financiën reeds in de R.v.C. van de Bank gefunctioneerd en heeft, al was er gedurende die periode niet zo een zware crisissituatie, de nodige kennis en ervaring, geeft de bond aan. De CBWO zegt dat zij de benoeming van Maurice Roemer tot governor zwaar heeft ondersteund, onder meer om zijn niet politieke achtergrond. De bond geeft aan de ontwikkelingen alert te zullen blijven volgen, staat in het bericht.

Minister Hoefdraad wordt gehoord door DNA-commissie

07 May, 2020, 19:50

foto

De Nationale Assemblee heeft in de huishoudelijke vergadering donderdag besloten dat er een commissie komt die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal horen. Dit is wettelijk verplicht. De procureur-generaal heeft een vordering ingediend bij de volksvertegenwoordiging om de minister in staat van beschuldiging te stellen, waardoor een gerechtelijk vooronderzoek gestart wordt naar een elftal strafbare feiten die hem ten laste worden gelegd. 
 
De Nationale Assemblee heeft niet gekozen voor een onderzoekscommissie. Wettelijk is het wel vereist dat de minister wordt gehoord. Dat is conform artikel 8 lid 3 van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers. De commissie staat onder leiding van Oesman Wangsabesarie (NDP). De leden zijn: Asiskumar Gajadien (VHP), Patrick Kensenshuis (NDP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Daniella Sumter (NDP), Patricia Etnel (NPS) en Rossellie Cotino (NDP). 
 
Starnieuws verneemt dat de commissie minister Hoefdraad zal horen. Daarna wordt er verslag uitgebracht aan De Nationale Assemblee. Hierna kan de vordering van de procureur-generaal in het openbaar worden behandeld. In de wet staat dat een Commissie van Onderzoek kan worden benoemd. Een tweede mogelijkheid is dat als zo’n commissie niet wordt benoemd, dan wijst De Nationale Assemblee een commissie aan die met het horen wordt belast. De stukken worden ter beschikking gesteld aan de commissie. 

Leden Constitutioneel Hof geïnstalleerd

07 May, 2020, 15:18

foto
 Gloria Karg-Stirling is de eerste voorzitter van het Constitutioneel Hof. (Foto: NII) 

De samenleving mag ervan verzekerd zijn dat het Constitutioneel Hof (CH) zijn grondwettelijke taken en bevoegdheden met uiterste zorgvuldigheid en objectiviteit zal uitvoeren. Die garantie heeft Gloria Karg-Stirling, voorzitter van het CH gegeven, kort nadat zij was geïnstalleerd. Vicepresident Ashwin Adhin heeft vandaag de leden en plaatsvervangende leden van het Hof geïnstalleerd.
 
Karg-Stirling zei dat ze de verantwoordelijkheid heeft aanvaard in de wetenschap dat alle ogen op de leden van het Hof zijn gericht. “Deze zware taak zal naar eer en geweten worden uitgevoerd. Rechtsstatelijkheid zal de enige leidraad zijn.” Ze merkte op dat het Hof een grondwettelijke onafhankelijk staatsrechtelijk orgaan is en deze de beleving van de rechtsstaat verder tot grotere hoogten zal tillen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.
 
Naast Karg-Stirling zijn ook geïnstalleerd Kenneth Amoksi (vicevoorzitter), Anoeradha Akkal-Ramautar (lid), Rinette Djokarto (lid), Maya Fokké-Manohar (lid), Bien Sojo (plaatsvervangend lid), Jornell Vinkwolk (plaatsvervangend lid) en Roy Chitanie (plaatsvervangend lid), die er niet was bij de installatie. Het Constitutioneel Hof heeft een zittingsduur van vijf jaar.
 
De leden en plaatsvervangende leden van het Constitutioneel Hof. (Foto: NII)
 
Vicepresident Adhin zei dat het toe te juichen is dat de leden deze belangrijke verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. “Suriname kijkt uit naar uw oordelen en oplossingen voor discutabele staatskundige zaken, vraagstukken welke om een juiste interpretatie vragen.” De Grondwet heeft sinds 1975 de instelling van het Constitutioneel Hof voorgeschreven. Na 45 jaar is de installatie van dit hof een feit.
 
Het Hof heeft als taak het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en volkerenrechtelijke organisaties; en het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met of meerdere in hoofdstuk vijf van de Grondwet genoemde grondrechten.

DA’91: Rekenkamer we rekenen op u!

07 May, 2020, 05:41

foto

(Aangeboden)
 
Onlangs werd bekend gemaakt dat minister Hoefdraad bezig is op instructies van president D.Bouterse het economisch stimulans project alsook het sociaal pakket vorm te geven. Gegeven de reputatie van deze minister en de president wat transparantie en eerlijkheid aangaat, doen wij een beroep op de Rekenkamer dat zij conform haar bevoegdheden en taken waaronder het toezicht houden op de besteding der geldmiddelen, de controle op het geldelijk beheer van de Overheid in de ruimste zin, vooral in deze deplorabele financiële situatie waarin deze regering ons heeft gebracht, met meer prudentie dan voorheen uit te voeren. Wij denken dat de Rekenkamer een speciale audit moet houden van alle Covid-19 uitgaven, met speciale focus op het ‘propagandistische vlaggenschip’ van de regering ‘Sociaal pakket’. 
 
De regering mag volgens de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 een Noodfonds instellen dat bestaat uit onder andere, overheidsbijdrage, daaronder mede begrepen vrijwillige bijdragen van staatsbedrijven; donaties en schenkingen van nationale en internationale organisaties ten behoeve van de aanpak van de burgerlijke uitzonderingstoestand. Omdat het ‘spekken’ van dit fonds uit bovengenoemde bronnen komt, mag en kan geen misbruik gemaakt worden van de uitzonderingstoestand en noodsituatie, aan NDP propaganda. 
 
DA’91, maar ook de hele samenleving heeft via social media kunnen zien en horen hoe openbare middelen voor NDP propaganda gebruikt wordt. De partij heeft totaal geen vertrouwen in de politieke benoemde publieke functionarissen die ondanks de harde bewijzen toch de ‘drei ai’ hebben de samenleving te misleiden. Geen toewijzingen voor aankopen en werken kunnen gegund worden buten het aanbestedingsreglement. Voorkomen moet worden dat inkoop via één enkele bron “als gevolg van Covid-19, waar dringend behoefte bestaat aan de goederen, diensten of constructie, waardoor het onpraktisch is om aanbestedingen te gebruiken vanwege de tijd die nodig is om deze methoden te gebruiken zal ons volk voor de zoveelste keer enorm benadelen door deze corrupte regering. 
 
Wij zijn echter van oordeel dat er nog steeds due diligence-controles moeten worden uitgevoerd met betrekking tot dergelijke uitgaven. DA’91 vindt dat de Rekenkamer proactief moet zijn, met verwijzing naar “de kasreserve debacle, Project Naschoolse Opvang, verbouwing OW kantoor en de dienstwagen pimpen van minister Abrahams enz. Kan zij een circulaire sturen voor alle overheidsinstanties die erop wijst dat voor al het ontvangen en uitgegeven geld gedurende deze periode afzonderlijke rekeningen en boekhouding moeten worden bijgehouden. Dit zal in het belang zijn van Suriname.

Besluit procedure vordering pg in huishoudelijke vergadering

07 May, 2020, 00:00

foto

 Assembleevoorzitter Jennifer Simons 

 

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is er verbaasd over dat enkele Assembleeleden een vergadering aanvragen, terwijl de convocatie voor een huishoudelijke vergadering sinds dinsdag de deur uit is. Zij zegt aan Starnieuws dat eerst een huishoudelijke vergadering wordt gehouden vandaag over de vordering van de procureur-generaal (pg) waarin gevraagd wordt om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën buiten functie te stellen. 
 
De brief van de Assembleeleden had Simons nog niet bereikt. Carl Breeveld, één van de briefschrijvers, zegt aan Starnieuws dat het schrijven woensdag rond 14.00 uur is aangeboden aan De Nationale Assemblee. Gelijk daarna is deze doorgestuurd naar de media. Simons legt uit dat vanwege Covid-19 personeelsleden tot 12 uur aanwezig zijn op kantoor. Uit de pers vernam zij dat er een brief is ingediend. Na te hebben geïnformeerd bij het personeel, vernam Simons dat rond 14.00 uur geprobeerd is de brief af te geven. “Vanwege het tijdstip is aangegeven dat het donderdagochtend kan worden ingeboekt. Maar zelfs al was het ingeboekt zou ik het dus pas donderdag krijgen. En de convocatie is dinsdag de deur uit gegaan,” zegt de Assembleevoorzitter. 
 
De Nationale Assemblee heeft de keus om een commissie in te stellen (of niet) en dat gebeurt in een huishoudelijke vergadering. De werkwijze bespreken, gebeurt in een huishoudelijke vergadering, merkt Simons op. Daar wordt bepaald of er  wel of geen commissie komt. Ook wordt donderdag een commissie ingesteld voor de bij initiatief ingediende wet over grondenrechten voor Inheemse en Tribale Volken. 
 
De Assembleeleden willen dat in 48 uur een openbare vergadering wordt uitgeschreven. Zij vinden het te lang. Gezien de ernst van de zaak had de vergadering kort na ontvangst van de brief van de pg moeten worden uitgeschreven. Simons zegt dat in de huishoudelijke vergadering beslist zal worden hoe deze zaak zal worden aangepakt. De wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers geeft diverse mogelijkheden weer over de vordering van de pg.
 
In artikel 4 van de wet staat dat op iedere vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van een politieke
ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager wordt binnen negentig dagen na de indiening daarvan een eindbesluit genomen. Wanneer de aanklacht aanleiding geeft tot een onderzoek buiten de Republiek Suriname, kan deze termijn door De Nationale Assemblee, tot honderdvijftig dagen verlengd worden. Indien de termijnen verlopen zonder dat een beslissing is genomen, dient dat als een afwijzing van de vordering te worden aangemerkt. 
 
De Nationale Assemblee overweegt in vergadering bijeen of de vordering voor onmiddellijke beslissing vatbaar is dan wel een nader onderzoek nodig is. Indien wordt besloten tot het instellen van een nader onderzoek, stelt De Nationale Assemblee de stukken in handen van een Commissie van Onderzoek door haar daartoe aan te wijzen. Deze commissie is bevoegd de betreffende ambtsdrager te horen. Zodra de Commissie van Onderzoek de vordering genoegzaam toegelicht acht, brengt zij over de daarbij aangevoerde feiten verslag uit aan De Nationale Assemblee.
 
U kunt de wet hier downloaden. 

Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en de Rechtsstaat

06 May, 2020, 19:27

foto

 
De door de kortgedingrechter op 5 mei 2020 geschorste wet heeft de gemoederen in Suriname wederom beziggehouden. De coalitie is enorm verbaasd en kan maar niet geloven dat de rechter daartoe is overgegaan en de oppositie en grote delen van de samenleving, m.n. de ondernemers, verkeren in een ‘voorzichtige’ hoerastemming. De roep van de coalitie op (meer) controle op de rechterlijke macht is hierdoor wederom van stal gehaald. Men stelt onder meer dat de rechterlijke macht enorm veel vrijheden heeft en dat dit een gevaar zou moeten zijn voor de Rechtstaat-gedachte en in strijd is met de Trias Politica.
 
Onder RECHTSSTAAT verstaan we een staat waarbij de beginselen van vrijheid, democratie en eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden de fundamenten vormen. De macht van de overheid wordt bepaald en beperkt door rechtsregels en er direct danwel indirect, via democratische instituten, controle op de handel en wandel van deze overheid. Daarnaast is er ook een rechterlijke systeem die op basis van wet en recht beslissingen neemt bij conflicten tussen deze machten en het volk. Men kan niet praten van een Rechtsstaat als de rechters niet onafhankelijk zijn. 
 
Zo komen we bij een ander begrip: De TRIAS POLITICA. DE TRIAS POLITICA, of scheiding der machten, geeft in theorie aan dat de staat opgedeeld is in drie organen of machten die elkaars functioneren bewaken De tegenwoordig meer gebruikelijke verdeling kent een WETGEVENDE, een UITVOERENDE EN een RECHTERLIJKE MACHT.
 
Conform de Grondwet berust de Uitvoerende Macht bij de President terwijl hij samen met de Raad van Ministers de regering vormt. De Grondwet bepaald verder dat de Wetgevende Macht door de regering en DNA gezamenlijk wordt uitgeoefend terwijl de President en de regering verantwoording verschuldigd zijn aan DNA die het volk vertegenwoordigd. Daartoe heeft DNA (grondwettelijke) taken en bevoegdheden. De Rechterlijke Macht wordt conform de Grondwet gevormd door de Rechterlijke Macht en het OM. De onafhankelijkheid van deze 3 machten ten opzichte van elkaar blijkt o.a. uit de”taakverdeling” maar ook uit de wettelijke bepalingen waaruit blijkt dat 1 persoon niet tegelijk lid kan zijn van alle 3 machten. 
 
Voor het onderliggende is het van belang dat de Grondwet in artikel 134 duidelijk heeft aangegeven dat de kennisname van alle rechtsgeschillen is opgedragen aan de Rechterlijke Macht. Hierbij moet ik ook aangeven dat het Constitutioneel Hof (CH) m.i. geen rechterlijke instantie is en dus ook geen kennis kan nemen van rechtsgeschillen. Het CH kan wetten inhoudelijk toetsen en delen daarvan of die hele wet onverbindend verklaren. De Rechterlijke Macht kan een concreet dispuut wel toetsen waartoe ook behoort de uitvoering van wetten  d.m.v. toetsing aan de Grondwet en verdragen. De waarborging echter van onafhankelijkheid en controle van de Rechterlijke Macht ligt erin dat de zittingen openbaar zijn, de beslissingen in het openbaar worden uitgesproken en voor beroep/Appel vatbaar zijn. De laatste ontbreekt bij beslissingen die genomen wordt in DNA. Als er geschillen ontstaan bij de uitvoering van wetten die door DNA genomen zijn kan men zich dus alleen tot de Rechterlijke Macht wenden.
 
In de zaak van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT) kan ik met betrekking tot het bovenstaande aangeven dat de Grondwet en andere bepalingen ter zake dwingend voorschrijven hoe een wet tot stand komt en/of wordt gewijzigd, dus welke procedures gevolgd moeten worden. Het blijkt dat mogelijk niet de juiste (wettelijke) procedures zijn gevolgd waardoor de WCVT waarschijnlijk niet rechtsgeldig tot stand is gekomen. Omdat de rechter niet bevoegd is deze inhoudelijk te toetsen heeft ze partijen verwezen naar het CH die dat wel mag. Ondertussen moeten belanghebbenden (de samenleving dus) beschermd blijven weshalve de rechter de werking ervan heeft geschorst totdat het CH daarover een beslissing heeft genomen. Denk daarbij vooral aan een situatie dat iemand naar de wet handelt en dat deze achteraf niet rechtmatig blijkt te zijn omdat het CH deze wet onverbindend verklaard.
 
De wet is dus niet vernietigd maar moet wel naar het CH voor toetsing tot dan kan er geen uitvoering aan gegeven worden.
 
Mr. Jerrel N. Rambhadjan

Assembleeleden dringen aan op vergadering vordering pg

06 May, 2020, 15:34

De Nationale Assemblée - Wikipedia

 
Assembleeleden Carl Breeveld (DOE), Gregory Rusland (NPS), Krishna Mathoera (VHP), Marinus Bee (ABOP), Ingrid Karta-Bink (PL) en Patricia Etnel (NPS) dringen bij Assembleevoorzitter Jennifer Simons erop aan om zo snel mogelijk een openbare vergadering uit te schrijven. De vordering van de procureur-generaal (pg) om de minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is vanaf 23 april ontvangen. Voor donderdag staat er een huishoudelijke vergadering, maar de Assembleeleden vinden dat terstond ook in het openbaar vergaderd dient te worden.   
 
De Assembleeleden hebben voordat de huishoudelijke vergadering was uitgeschreven, een brief opgesteld over de vergadering. Op grond van artikel 29 van het Reglement van Orde, doen de Assembleeleden een beroep op Simons een vergadering  waarin deze kwestie behandeld moet worden, binnen 48 uur uit te schrijven. Gezien de ernst van de zaken door de pg als bijlage toegevoegd bij het schrijven, zijn de Assembleeleden van oordeel dat deze vergadering al kort na ontvangst van de brief, zou moeten hebben plaatsgevonden.
 
De Nationale Assemblee treedt niet in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager als verdachte in de zin van artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering, doch beoordeelt uitsluitend of zijn of haar vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. (Artikel 5 van de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers). “Op basis van deze wet en specifiek dit aangehaald artikel zien wij daarom niet in waarom met het uitschrijven van eerder genoemde vergadering, wordt getalmd,” zeggen de volksvertegenwoordigers. 
 

Aangenomen valutawet bestaat niet, zegt jurist Viren Ajodhia

06-05-2020

Leden van de VHP en de NPS in DNA hadden de rechter gevraagd dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (valutawet) wordt opgeschort. De rechter heeft bepaald dat de wet geen rechtskracht mag hebben totdat het Constitutioneel Hof een oordeel geeft over de grondwettelijkheid hiervan.

De jurist Viren Ajodhia zegt dat DNA in de nacht van 20 op 21 maart over niets juridisch gestemd heeft. Die aangenomen valutawet bestaat niet.

ABC Online Nieuws – 6 mei 2020 Aangenomen valutawet bestaat niet, zegt jurist Viren Ajodhia Leden van de VHP en de NPS in DNA hadden de rechter gevraagd dat …
 
Over deze website
 
ABC Online Nieuws – 6 mei 2020 Aangenomen valutawet bestaat niet, zegt jurist Viren Ajodhia Leden van de VHP en de NPS in DNA hadden de rechter gevraagd dat …
ABC Online Nieuws – 6 mei 2020 Aangenomen valutawet bestaat niet, zegt jurist Viren Ajodhia Leden van de VHP en de NPS in DNA hadden de rechter gevraagd dat …
 
 
 
 

Wereldbank geeft US$ 412.000 voor project Saramaccakanaal

06 May, 2020, 09:43

foto

De Wereldbank heeft US$ 412.000 ter beschikking gesteld van Suriname om essentiële medische benodigdheden te kopen ter bestrijding van de coronaviruspandemie. De middelen zijn beschikbaar gesteld in het kader van het Saramacca Canal System Rehabilitation met behulp van de Contingency Emergency Response Component (CERC). Met CERC’s kunnen middelen uit dit project worden herverdeeld voor noodhulpactiviteiten.
 
In een verklaring zegt de Wereldbank dat de regering van Suriname verdere noodactiviteiten die mogelijke steun van de Wereldbank nodig hebben, bezig is te bespreken.  Als onderdeel van de snelle reactie bij het begin van de pandemie profiteerde Suriname van de financiering van de Wereldbank om persoonlijke beschermingsmiddelen en medische benodigdheden aan te schaffen en deze te distribueren naar belangrijke ziekenhuizen die Covid-19-gevallen behandelen.
 
Nadat op 13 maart de eerste Covid-19-patient in Suriname werd geregistreerd, zijn er daarna nog negen positief getest. Eén persoon heeft de infectie niet overleefd. Bijna twee maanden na de eerste besmetting, is het totaal aantal positieve gevallen in Suriname gebleven op 10. Alle patiënten zijn al ontslagen en gezond verklaard. Nu wordt verder gewerkt aan de repatriëring van Surinaamse burgers die in verschillende landen zijn gestrand. De beperkingsmaatregelen inclusief de avondklok in het land zijn tot 10 mei van kracht.

BREAKING - AMERIKAANS STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK OPPENHEIMER/HOEFDRAAD IN DE MAAK

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

06-05-2020

Onze internationale bronnen melden ons dat in USA een strafrechterlijk onderzoek wordt opgestart tegen Oppenheimer en Hoefdraad. Oppenheimer is geregistreerd bij de SEC (financiele waakhond USA). De bondhouders van Oppenheimer voelen zich opgelicht. Zij hebben aangifte gedaan bij SEC. Het strafdossier van Hoefdraad bevat belangrijke informatie die SEC nu kan gebruiken.
In DNA wordt donderdag vergaderd of Hoefdraad mag worden vervolgd. Dit terwijl hij binnenkort in Amerika fugutive is.

https://www.facebook.com/mijnsuriname/

 

Trump: Amerika niet betrokken bij couppoging Venezuela

 

06-05-2020

GFC NIEUWS- De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag tijdens een persconferentie wederom benadrukt dat zijn regering niet betrokken is bij de recente couppoging in Venezuela.

De Venezolaanse president Nicoals Maduro vertelde deze week tijdens een triomfantelijke toespraak dan twee Amerikaanse groene baretten, ‘U.S. Special Forces soldiers’,  gevangen zijn genomen.

 

Volgens Maduro waren de groene baretten in opdracht van de regering Trump van plan om hem te doden en met anderen de macht in zijn land te grijpen.

Verschillende landen waaronder de VS weigeren Maduro nog te accepteren als de president van Venezuela

https://www.gfcnieuws.com/trump-amerika-niet-betrokken-bij-couppoging-venezuela/

In Suriname en 4 landen geen officiële corona-patiënten meer

05 May, 2020, 10:28

foto

Per 3 mei 2020 zijn er volgens Worldometer in 212 landen/gebieden en op een aantal schepen 3.563.065 gevallen van Covid-19 geregistreerd en zijn er 248.129 doden gevallen. Per begin mei 2020 zijn er 5 landen in de wereld waar er geen geregistreerde gevallen van de ziekte Covid-19 meer zijn. Deze landen zijn Anguilla, Falkland Islands, Groenland, St. Barth en Suriname. 
 
Geografische locatie van deze landen 
Anguilla: is een eiland in de Caribische Zee ten noorden van St. Maarten dat behoort tot de Kleine Antillen en deel uitmaakt van de Britse overzeese gebieden 
 
Falkland Islands: zijn een eilandengroep in de zuidelijke Atlantische Oceaan, ten oosten van zuidelijk Argentinië. De eilanden vormen een Brits overzees gebiedsdeel. 
Groenland: is een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken, gelegen tussen de Noordelijke IJszee en de  Atlantische Oceaan. 
Saint Barth: officieel Collectivité de Saint-Barthélemy, is een eiland in de Caraïbische Zee. Het ligt ten zuidoosten van Sint Maarten en ten noordwesten van Saint Kitts, en het behoort tot de Bovenwindse Eilanden van de Kleine Antillen 
Suriname: is een republiek aan de noordkust van Zuid-Amerika. 
 
Basis indicatoren 
Belangrijkste corona gerelateerde cijfers en indicatoren van deze landen. Indicatoren worden gebruikt om landen met elkaar te vergelijken. 
 
De basis indicatoren zijn: Cases: het aantal positieve tests Deaths: het aantal gerapporteerde doden 
Om de cijfers tussen landen goed te kunnen vergelijken, is in onderstaande tabel uitgerekend hoeveel testen en doden er per 100,000 inwoners zijn gerapporteerd. Zo is de trend in grotere landen als Suriname en Groenland beter te vergelijken met de kleinere landen. 
 
Tot Cases/100K pop: het aantal positieve tests per 100.000 inwoners van het land in kwestie  Deaths/100Kpop : het aantal doden per 100.000 inwoners. 
 
Duur van de corona golf 
Deze indicatoren worden gebruikt om de duur van de coronagolf te bepalen. 
Reported 1st case: de datum waarop het eerste geval werd gerapporteerd.
Date: de datum waarop de laatste gevallen genezen zijn verklaard.
Days: het aantal dagen tussen het eerste geval en de datum waarop er geen corona zieken meer zijn. 
 
              Gegevens Worldometer per 3 mei 
 
Grafieken 
Indicatoren worden vaak in de vorm van grafieken gepresenteerd. Zie beneden. 
De linker grafiek Op basis van de ‘Tot Cases/ 100K pop’ indicator zien we dat de Falkland eilanden het zwaarst zijn getroffen (373 positieve getallen per 100,000 inwoners) vergeleken met de andere 4 landen en Suriname het minst. 
 
De rechter grafiek toont het verloop van het aantal besmettingen in de tijd. Op 1 april 2020 bedroeg het aantal besmettingen 10. De coronagolf in Suriname heeft 52 dagen geduurd.  
 
 Gegevens per 3 mei Worldometer
 
Ondanks deze positieve cijfers in deze 5 landen zijn deze landen helaas nog niet af van het coronavirus. In Azië bereiden ze zich al voor op een tweede en misschien wel een derde golf. Experts zijn het over eens dat het virus op korte termijn niet weg gaat en blijft terugkomen. We zullen de rest van het jaar moeten blijven rekenen op sociale beperkingen en andere maatregelen. 
 
Ronald Lieuw-Sjong 
ronald@lieuw-sjong.net
3 mei 2020 

Dc Malontie: voedselpakketten niet van NDP maar regering

06 May, 2020, 04:12

foto

 De vrachtwagens met voedselpakketten worden uitgeladen. Deze worden vervoerd met boten met NDP-vlaggen en mannen in partijkleding. 

 

 

Districtscommissaris (dc) Margaretha Malontie van bestuursressort Paramacca tevens deken van districtscommissarissen benadrukt dat de pakketten die vervoerd worden over de Marowijnerivier niet van een politieke partij zijn. Het gaat om pakketten van de regering. Dit is afgesproken met het traditioneel gezag en president Desi Bouterse. De pakketten zijn uit de legervoertuigen opgehaald door boten met een Surinaamse én NDP-vlag. De bootsmannen waren ook gekleed in NDP-tenue. 

 
“Alle mensen in het binnenland waar de totale lockdown is afgekondigd, zullen voedselpakketten krijgen, ongeacht hun politieke kleur”, benadrukt de dc in gesprek met Asosye Radio. Zij merkt op dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling en het NCCR belast zijn met vervoer en distributie van de voedselpakketten. Zij kan niet verklaren waarom de boten met een NDP-vlag varen door mensen in partijkleding. Zij zal dit nog verifiëren voor ze erop kan ingaan. 
 
Bewoners langs de rivier die de boten zagen voorbij varen, hebben deze gefilmd. Zij vragen zich af hoe er NDP-boten kunnen varen op de rivier terwijl geen enkele politieke partij op de rivier mag zijn en geen propaganda mag maken. Zij hebben hun verbazing hierover uitgesproken. De mensen stellen dat niemand op de rivier mag. Er mogen ook geen boodschappen gedaan worden of visnetten worden uitgezet. 
 
De dc benadrukt dat er goede afspraken zijn gemaakt tussen de president en de dignitarissen van het binnenland. De president heeft uitgelegd dat hij zich zorgen maakt over Covid-19 besmettingen bij de grens met Frans-Guyana. Er is verkeer over en weer. Daarom is besloten de grensrivieren af te sluiten, terwijl een totale lockdown is afgekondigd voor Lawa en Tapanahony. Er zijn diverse controleposten van politie en militairen opgezet om te voorkomen dat mensen de regels overtreden. De dc hoopt dat eenieder zich houdt aan de regels waardoor Suriname Covid-19 vrij blijft, nu van de tien personen negen zijn genezen, terwijl één persoon het leven heeft gelaten. 

Abdoel: “Er schort niets aan proces en procedure Valutawet”

GFC NIEUWS- “Ik weet als lid van de Nationale Assemblee en als iemand die tien jaren lang in het parlement wetten maakt, dat er aan het proces en de procedure die gevolgd is in de Nationale Assembleem dat daar niets aan schort.”

Zo reageert parlementariër Amzad Abdoel op het vonnis van de rechter in kort geding om de werking van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (Valutawet) op te schorten. De parlementariër spreekt van een door het parlement goedgekeurde wet. Hij betwijfelt of een rechter de bevoegdheid heeft om een door het parlement goedgekeurde een aangenomen wet buiten werking te stellen. “Maar dat moeten de juristen aan ons voorhouden,” zegt Abdoel.

 

Hij vindt het ook onbegrijpelijk dat de rechter heeft beslist dat de wet opgeschort blijft totdat het Constitutioneel Hof deze heeft getoetst en hierover een uitspraak heeft gedaan.

Abdoel: “Dit is een beetje onbegrijpelijk voor ons omdat eerder we een soortgelijk geval hebben gehad waarbij de rechter een deel van een wet buiten toepassing verklaart vanwege een bepaalde case, maar nu een hele wet buiten werking stelt en zegt dat het Constitutioneel Hof dat moet gaan toetsen.” De parlementariër benadrukt dat er niets schort aan het proces en de procedure die gevolgd zijn in het parlement om te komen tot de Valutawet. Hij kijkt uit naar het vonnis zodat juristen dat kunnen bestuderen en nagaan wat de rechter precies heeft besloten.

Abdoel zegt dat ook aan president Desiré Bouterse gevraagd zal worden het Constitutioneel Hof daadwerkelijk in te stellen. De Wet Constitutioneel Hof is reeds goedgekeurd en door het staatshoofd bekrachtigd. De leden die dit orgaan zullen bemensen zijn intussen ook al goedgekeurd door het parlement en de voordrachten doorgestuurd naar het staatshoofd.

Aan de president zal gevraagd worden het Constitutioneel Hof in te stellen zodat niet alleen de Valutawet, maar ook andere wetten door haar getoetst kunnen worden. “Anders blijf je aan de gang, en het is voor een ieder duidelijk dat dat wat er gebeurt onbegrijpelijk is,” aldus Abdoel. Hij voegt eraan toe dat Suriname een van de weinige landen is waar er geen controle en toezicht is over de Rechterlijke Macht. Hij benadrukt dat de Wetgevende Macht het hoogste college van staat is en de macht om wetten te maken deelt met de regering.

“De rechter moet de wetten toepassen, maar hier zie je dat ze delen van wetten buiten werking verklaren, en nu verklaren ze hele wetten buiten werking totdat die door het Constutitioneel Hof getoetst zijn. Indien de rechter denkt dat hij zo een oordeel mag vellen, dat heeft de Wetgevende Macht volgens de volksvertegenwoordiger dan ook de taak om de regering te vragen het Constitutioneel Hof in te stellen. Zij zal de wetten moeten toetsen zodat of die wel of niet tegen de grondwet zijn. En dan moet de rechter werken conform de uitspraak van het Constitutioneel Hof.”

https://www.gfcnieuws.com/abdoel-er-schort-niets-aan-proces-en-procedure-valutawet/

Valutawet opgeschort: aangenomen wet niet zelfde als afgekondigde

06 May, 2020, 01:01

foto

 
Kantonrechter in kort geding Sylvana Bradley heeft gisteren in het voordeel van zes leden van De Nationale Assemblee (DNA) beslist. Zij heeft de toepassing c.q. verbindendheid dan wel rechtskracht opgeschort van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (WCVT – kortgezegd valutawet). Dit totdat het “Constitutioneel Hof over de grondwettelijkheid dan wel niet-grondwettelijkheid” en dus de geldigheid ervan beslist. 
 
De eisers: Asiskumar Gajadien, Riad Nurmohamed, Jitendra Kalloe, Djoties Jaggernath (VHP), Patricia Etnel en Marlon Budike (NPS), bijgestaan door advocaat Gerold Sewcharan dienden op 27 maart een kort geding in tegen de Staat Suriname. Zij stelden dat de valutawet ongrondwettelijk en niet geldig is, omdat dat DNA nooit over de valutawet heeft gestemd. 
 
DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft op zaterdag 21 maart 2020 rond vier uur in de ochtend de stemming van de wet aangekondigd met: “We gaan stemmen over de wet houdende wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren S.B. 2012, no. 170”, gaven de eisers aan. 
 
Aangenomen wet en afgekondigde wet 
De valutawet is dus niet in stemming gebracht en kan dus ook niet zijn goedgekeurd door het parlement. Er is slechts gestemd over de wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren. De Staat, vertegenwoordigd door Advocaat Kathleen Kraag-Brandon heeft dat niet ontkend. Het is volgens de rechter dus niet aannemelijk dat de door de president afgekondigde valutawet, een wet is die door het parlement zou zijn aangenomen.
 
De rechter stelde: “Gelet hierop is het vooralsnog niet aannemelijk dat de aanname met algemene stemmen van de in stemming gebrachte wet op 21 maart 2020 betrekking heeft op de door de president afgekondigde Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren.”
Brandon vroeg de rechter onder meer om de eisers niet-ontvankelijk te verklaren in hun vordering, omdat er “geen sprake is van ongrondwettigheid van de WCVT”. Zij voerde ook aan dat de kantonrechter geen toetsingsrecht toekomt. 
 
Verschillende initiatiefvoorstellen, één wet aangenomen
Op 24 februari 2020 is er in DNA een initiatiefvoorstel ingediend voor de wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. Op 20 maart volgde een tweede: de initiatiefnemers dienden een wijzigingsnota op het voorstel van 24 in. 
Een dag later – in de vroege ochtend van 21 maart dienden zij weer een wijzigingsnota in voor hetzelfde initiatiefvoorstel van 24 februari. Echter werd in deze nota niet meer vermeld dat het om een wijziging gaat van de wet van 2012, maar om de verdere ordening van valutatransacties en het valutaverkeer, een wijziging van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren. 
 
Er waren dus verschillende wijzigingsnota’s en het blijkt dat er op 21 maart is gestemd voor de eerste: de wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren. Deze wijziging behelst alleen een verhoging van de straffen en boetes bij overtreding van die wet.
 
Het parlement meldde zelf dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is goedgekeurd met algemene 26 stemmen. Deze wet – waar dus feitelijk niet over is gestemd, niet is goedgekeurd en dus niet bestaat, werd wel doorgestuurd naar de president voor bekrachtiging.
 
Inhoudelijke relevante verschillen
De nota van wijziging van 21 maart, betrof een heel nieuwe wet. Het was geen wijziging meer van de wet van 2012, zoals oorspronkelijk was beoogd. De gedaagde erkende dat het intitule van het voorstel van 21 maart afwijkt van dat van het voorstel van 24 februari, maar dat die twee ontwerpwetten (van 24 februari en van 21 maart) wel hetzelfde doel nastreven.
 
De rechter gaf aan dat dit standpunt wel opgaat voor de doelen van de voorstellen van 20 en 21 maart, maar dat er inhoudelijk relevante verschillen zijn tussen die twee. (In het vonnis zijn de tekstdelen van de twee voorstellen geciteerd).
De rechter stelde echter dat zonder de valutawet inhoudelijk te beoordelen, het al in het oog springt dat er geen overeenkomst is tussen deze wet en het voorstel van 24 februari. De rechter stelde dat de gedaagde zelf had aangegeven dat er “ingrijpende en drastische wijzigingen” op het voorstel van 24 februari zijn geweest, die hebben geresulteerd in het uiteindelijke voorstel van 20 en 21 maart.
 
Beslissing rechter
De parlementariërs gaven aan dat de samenleving de afkondiging van de WCVT niet beschouwt “als een haar dienend belang”. De Staat zei hierover: “het feit dat enkele bedrijven en banken hun deuren gedurende een dag gesloten hebben gehouden voor het publiek” levert geen bewijs voor hun stelling. 
 
De rechter achtte het “in het algemeen belang dat mogelijk verdere toepassing van de WCVT wordt voorkomen nu vooralsnog de rechtsgeldigheid van de wet niet vaststaat”. Zij besliste conform de (primaire) eis van de parlementariërs. 
 
Wet Toezicht Geldtransactiekantoren niet ingetrokken of gewijzigd
De rechter ging evenwel niet mee met de andere eis van de DNA-leden, die opschorting of schorsing vroegen van de valutawet totdat de rechter in bodemprocedure over de werking van enkele wetsartikelen heeft beslist. Ze merkte op dat tussen partijen onweersproken is dat “uit de tekst van de WCVT niet volgt noch blijkt dat de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren S.B. 2012, no. 170 is ingetrokken en aldus ongewijzigd en onverminderd van toepassing is”. 
 
De rechter heeft de valutawet inhoudelijk niet behandeld. De eisers gaven aan dat zij de zaak zullen voorleggen aan het Constitutioneel Hof. Dit hof is bevoegd te toetsen of wetten al dan niet in strijd zijn met de grondwet of verdragen.
Het vonnis in kort geding is uitvoerbaar bij voorraad. Al zou de Staat hoger beroep instellen, de ten uitvoerlegging kan niet worden gestopt.

Grondenrechten en vordering pg op huishoudelijke agenda DNA

06 May, 2020, 00:00

foto
 De agenda van de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee. De vergadering is uitgeschreven voor donderdag 7 mei. 

De Nationale Assemblee heeft voor donderdagmiddag een huishoudelijke vergadering uitgeschreven. Op de agenda staan twee punten. Het gaat om het kiezen van een commissie van rapporteurs voor initiatiefwet Collectieve rechten Inheemse en Tribale Volken. Verder staat bespreking van de vordering van de procureur-generaal (pg) tot in staat van beschuldiging stellen van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. 
 
Het initiatiefvoorstel voor de wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken is ingediend op 8 april door Grace Watamaleo, Wendell Asadang, Erwin Linga, Yvonne Maabo en Rudolf Zeeman. ABOP-voorzitter tevens fractieleider zei zaterdag tijdens de online massameeting dat aan de Inheemsen en Marrons beloofd was dat de grondenrechten in orde gemaakt zouden worden. Volgens Brunswijk is het hele gebied in Brokopondo reeds in concessies weggegeven. Hij voerde aan dat de belofte gedaan aan de Inheemsen en Marrons niet zal worden nagekomen door de regering. Het is opvallend dat in de recesperiode een commissie van rapporteurs wordt benoemd. 
 
De pg heeft op 23 april een vordering ingediend bij De Nationale Assemblee, waarin gevraagd wordt minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Hoefdraad wordt verdacht van onder andere de volgende strafbare feiten:
1. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
2. Uitlokking tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
3. Medeplichtigheid tot opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
4. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
5. Uitlokking tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
6. Medeplichtigheid tot niet-opzettelijke overtreding van het bepaalde in artikel 21 leden 2 en 4 van de Bankwet. 
 
7. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van het handelen in strijd met een of meer  wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of een staatsinstelling. 
8. Uitlokking tot het handelen in strijd met een of meer wettelijke voorschriften met name het aangaan van een of meer overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de Staat of staatsinstelling. 
9. Het tezamen en in vereniging met één of meer anderen medeplegen van verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
10. Uitlokking tot verduistering van geld of geldswaardig papier gepleegd door een ambtenaar. 
11. Het tezamen en vereniging met één of meer anderen medeplegen van oplichting gepleegd door een ambtenaar, door het begaan van dat strafbaar feit een bijzondere ambtsplicht is geschonden of bij het begaan van dat strafbaar feit gebruik heeft/hebben zich schuldig gemaakt van macht, gelegenheid of middel vaan de/die ambtenaren door het ambt geschonken. 
 
De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft alle rechtgeaarde NDP-ers en sympathisanten opgeroepen zich  massaal te scharen achter de regering, en in het bijzonder, minister Hoefdraad. Dit is volgens de partij de laatste politiek gekleurde aanval op de regering (lees: de NDP) om deze NDP-minister te criminaliseren en te veroordelen. Dit moet resoluut worden afgestraft! De kans is volgens de NDP groot dat De Nationale Assemblee niet ingaat op het verzoek van de pg om de minister in diskrediet te brengen. Het strafdossier is volgens de partij misleidend. Door de minister aan de vooravond van de crisis en de aankomende verkiezingen te criminaliseren, is het scenario erop gericht de regering/NDP het regeren in de laatste maand onmogelijk te maken, en haar zodoende op 25 mei aanstaande naar huis te sturen. Verschillende leden van de NDP-fractie hebben intussen te kennen gegeven dat ze de vordering van de pg zullen afwijzen. 

Van Trikt tot nu toe enige verdachte in zaak kasreserve

05 May, 2020, 22:54

foto

 

Ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, is door procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vooralsnog aangemerkt als verdachte in de strafklacht die ingediend is over de kasreserve. DA’91 en activist Xaviera Jessurun die een strafklacht ingediend hebben tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën over de oneigenlijk gebruikte kasreserve, hebben een brief ontvangen van de pg. Ook Strei! en Finabank hebben een soortgelijk schrijven ontvangen, waarin meegedeeld is dat tegen Van Trikt een gerechtelijk vooronderzoek zal worden gestart. 

 
Minister Hoefdraad is geen verdachte in de zaak rond de kasreserve, zoals opgevat kan worden uit een bericht dat eerder is gepubliceerd door Starnieuws. Hoefdraad wordt elf strafbare feiten ten laste gelegd door het Openbaar Ministerie. In een vordering aan De Nationale Assemblee heeft de pg gevraagd om de bewindsman in staat van beschuldiging te stellen. 
 
Jessurun om een reactie gevraagd over de brief die zij ontvangen heeft, zegt aan Starnieuws dat de personen en organisaties die klachten hebben ingediend, verwittigd zijn dat de zaak naar de volgende fase van gerechtelijk vooronderzoek gaat. Aan de indieners van de strafklacht is gevraagd dat indien het nodig is, een verklaring afgelegd moet worden. “In elk geval is onze rechterlijke macht in tact en volgt ze de procedures zoals in het Wetboek van Strafvordering is vastgelegd. Na de ravage aangericht door onze financiële ‘prodigies’ lijkt dit voor sommigen een schrale troost, maar er is licht in onze tunnel: het recht zal zegevieren!”, zegt Jessurun. 

Rusland: “Valutawet is om zand in de ogen van het volk te strooien”

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: NPS

“De regering is met een Valutawet gekomen om zand in de ogen van het volk te strooien.” Dit zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland aan Suriname Herald. “Wij willen op geen enkele wijze de kleine man onder druk zetten zoals wordt gezegd. Wat wij willen is juist de kleine en grote man beschermen.”

De NPS-voorman reageert hiermee op de rechterlijke uitspraak, waarbij de rechter heeft bepaald dat de omstreden Valutawet opgeschort moet worden totdat het Constitutioneel Hof het getoetst heeft op de grondwettelijkheid hiervan. Tien jaar lang heeft de regering de deviezen van het land opgemaakt. Nu komt men zogenaamd met een wet om de gemeenschap te beschermen, terwijl er geen valuta meer is in het land, zegt Rusland. Dat er geen deviezen meer zijn komt niet door de banken of de cambio’s, maar door de regering zelf omdat ze dure leningen met hoge rentes hebben genomen, beweert de NPS-voorzitter.

De NPS en de VHP hebben na de aanname van de wet een rechtszaak aangespannen tegen de regering, omdat zij zich niet terug konden vinden in de wijze waarop er is gehandeld. Rusland merkt op dat de wet die toen werd behandeld anders is dan de wet die is aangenomen. De rechter heeft ook op basis daarvan een beslissing genomen. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet zijn de banken en cambio’s ook niet erbij betrokken. Zelf de moederbank is niet gehoord. Deze wet heeft ook niet voor een oplossing gezorgd, stelt Rusland. Na de aanname hebben handelaren juist een hogere koers gehanteerd, omdat de problemen hiermee niet zijn opgelost. “Nu de middelen van het volk zijn opgeraakt, komt men mooi weer spelen met een wet”, zegt hij.

De partijvoorzitter blijft erbij dat de koers niet met een wet kan worden beteugeld, maar met prudent beleid. De waarde van de Surinaamse Dollar (SRD) wordt volgens hem bepaald door de hoeveelheid aan deviezen bij de Centrale Bank van Suriname. Hij stelt dat de NPS voorstander is van een koers van 1 op SRD 2.80. Daarvoor heeft de partij tijdens de haar regeerperiode wel gezorgd. Toen was er geen wet nodig om de koers op peil te houden, beweert Rusland.

De Valutawet is op 23 maart na een marathonzitting aangenomen. Sinds de aanname van de wet hebben diverse groepen, zoals maatschappelijke organisaties en politieke partijen hun stem laten horen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/06/rusland-valutawet-is-om-zand-in-de-ogen-van-het-volk-te-strooien/

DNA plaatst kwestie-Hoefdraad op agenda

06/05/2020 00:00 – Ivan Cairo

DNA plaatst kwestie-Hoefdraad op agenda

PARAMARIBO – De Nationale Assemblee (DNA) buigt zich donderdag tijdens een huishoudelijke vergadering over het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om minister Gillmore Hoefdraad van Financien in staat van beschuldiging te stellen. Op de agenda staat ook het kiezen van een commissie van rapporteurs voor de ontwerpwet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volkeren. De vergadering is gepland voor 12.30 uur ‘s middags.

Vernomen wordt dat het streven van het parlement is om mogelijk komende week dinsdag de kwestie-Hoefdraad tijdens een openbare vergadering in behandeling te nemen. In het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) naar malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is de bewindsman als derde verdachte naar boven komen drijven. Hij wordt onder andere overtreding van de Bankwet, de Anti-corruptiewet en het wetboek van Strafrecht verweten.

Elke politieke ambtdrager of gewezen politieke ambtsdrager dient volgens de wet eerst door DNA in staat van beschuldiging gesteld te worden voordat vervolging van vermoedelijke ambtsmisdrijven kan plaatsvinden. Op 23 april stuurde procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday een brief en het politiedossier naar het parlement. Ook naar de president is een afschrift gestuurd. Minister Hoefdraad heeft daarna via het NII laten weten zich niet uit het veld te laten slaan door de aanklacht.

Hij zegt onverstoord en onverkort door te gaan met het werk dat president Desi Bouterse op zijn schouders heeft gelegd. Tijdens het gvo heeft voormalig CBvS-governor Robert van Trikt verklaringen afgelegd die erop neer komen dat Hoefdraad op de hoogte was van onrechtmatige handeingen waar de ex-governor van verweten wordt. Onder andere zou hij volledig op de hoogte zijn geweest van voor de bank financieel nadelige contracten die waren getekend met het Belgisch bedrijf Clairfield.

Ook zouden volgens de verklaringen van Van Trikt bepaalde formuleringen in sommige documenten op instructie van de minister zijn opgenomen. In het parlement had Hoefdraad ontkend op de hoogte te zijn van voornoemde overeenkomsten. Ook zou hij geschokt zijn geweest nadat toenmalig regeringscommissaris Vijai Kirpalani de vermoedelijk onrechtmatige handelingen die Van Trikt heeft gepleegd onder zijn aandacht had gebracht. Behalve Van Trikt is ook diens zakenpartner Ashween Angnoe verdachte in deze kwestie.

Verschillende oppositieartijen hebben in de media aangegeven voorstander te zijn dat het parlement de bewindsman in staat van beschudiging stelt zodat de weg voor het OM wordt vrijgemaakt om het justitieel onderzoek af te ronden en de zaak aan het Hof van Justitie voor te leggen indien daartoe enige aanleiding worden gevonden door het vervolgingsapparaat. Intussen is ook een gvo aangekondigd naar de onrechtmatig door de bank aangewende vreemde valutakasreserve van de handelsbanken. In deze zaak is voorlopig alleen Van Trikt verdacht, meldde het OM dinsdag.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/06/dna-plaatst-kwestie-hoefdraad-op-agenda/

 

NDP-fractieleider Abdoel verbaasd over uitspraak rechter

05 May, 2020, 14:29

foto
 Amzad Abdoel, fractieleider van NDP. 

NDP-fractieleider Amzad Abdoel zegt aan Starnieuws met verbazing kennisgenomen te hebben van de uitspraak van de rechterlijke macht over de valutawet. “Ik weet op dit moment niet of een rechter juridisch wel de bevoegdheid heeft een hele wet buiten werking te stellen of voor toetsing naar het Constitutioneel Hof te sturen,” zegt de politicus. 
 
Het is volgens Abdoel net zo verbazingwekkend als toen het Hof van Justitie zelf uitleg moest komen geven omtrent een gedane uitspraak over de terugroeping van de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan van De Nationale Assemblee. Hierbij is volgens Abdoel gewerkt met een oude wet die niet eens meer bestaat en is een huidige in werking zijnde wet totaal genegeerd. 
 
“Deze taferelen bij de rechterlijke macht zijn zeer bedenkelijk en rieken naar een situatie om over na te denken of controle en toezicht over de rechterlijke macht wel of niet nodig is. We leven in een rechtsstaat en geen rechtersstaat. 
Maar goed dat de wet Constitutioneel Hof al is goedgekeurd en de voordrachten voor bemensing al gestuurd zijn naar de president. Zodra de president het Constitutioneel Hof bemand, ben ik zelf ready om deze en andere wetten voor toetsing te sturen naar dit Hof. Dan zal het kaf van het koren gescheiden worden. Het eindigt in elk geval niet hier,” zegt Abdoel. 

Abdoel: Besluit rechter lijkt meer op politieke dolksteken toedienen aan regering

5 mei 2020

Abdoel: 'Er is economische stabiliteit en economische groei te merken in Suriname'
 

NDP-fractieleider Amzad Abdoel, een van de initiatiefnemers van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, vindt het onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurt. Volgens hem weet men nu niet of de rechter de bevoegdheid heeft om een wet buiten werking te stellen. De juristen zullen nu aan het werk worden gezet. Dat zei Abdoel vanmiddag in Bakana Tori op radio SRS als reactie omtrent het feit dat de kortgedingrechter de omstreden pas aangenomen wet heeft opgeschort.

 

Abdoel vraagt zich af of we in een rechtstaat of rechterlijke staat leven. De parlementarier denkt dat we in een staat zijn waar rechters bepalen, maken en breken. Naar zijn zeggen is er in Suriname geen controle en toezicht op de rechterlijke macht. “Ik weet nu niet waarvoor de wetgevende macht bestaat. Nu kunnen rechters alle wetten opschorten of terugdraaien”.

Abdoel is van verder mening dat de rechters de gemaakte wetten door de DNA moeten toepassen. Dit omdat de wetgevende macht het hoogste college van staat is. Nu worden er volgens hem delen of wetten door de rechter buiten werking gesteld en dat kan niet. Naar zeggen van de initiatiefnemer lijkt de uitspraak van rechter meer op politieke dolksteken toedienen aan de zittende regering.

Een kortgeding in deze zaak was door de fracties van de VHP en de NPS aanhangig gemaakt. De wet zou volgens de eisers strijdig zijn met de grondwet en andere wetten en is opgeschort totdat de zaak in bodemprocedure wordt beslecht, heeft de rechter beoordeelt. De wet mag geen rechtskracht hebben totdat het Constitutioneel Hof een oordeel geeft over de (on)grondwettelijkheid hiervan.

De wet die het gebruik van buitenlandse valuta, zoals de euro en de Amerikaanse dollar sterk inperkt, zorgt al sinds de aanname voor veel onrust bij onder andere banken, vakbonden, aannemers, verzekeringsbedrijven en wisselkantoren. Surinaamse critici zijn het wel eens met het doel van de nieuwe wet, maar ze hebben grote twijfels of dat met de strenge regels ook bereikt zal worden. Ze vrezen voor grote nadelige gevolgen. Daarnaast zijn ze boos dat de wet is behandeld zonder overleg met hen.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/05/05/abdoel-besluit-rechter-lijkt-meer-op-politieke-dolksteken-toedienen-aan-regering/

VSB heeft goede hoop op uitspraak rechter 'valutawet'

05 May, 2020, 14:22

foto

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft kennisgenomen van de uitspraak inzake het kort geding dat tegen de Staat was aangespannen door enkele politieke partijen vanwege de omstreden ‘valutawet’ die onlangs aangenomen is in De Nationale Assemblee (DNA). De kortgedingrechter heeft de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren opgeschort.
 
In het aangespannen kort geding door de VSB, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen is er nog geen uitspraak. De rechter heeft nog aanvullende documentatie opgevraagd betreffende de rechtspersoonlijkheid van de VSB als hoofdaanklager. Deze aanvullende informatie zal meteen worden
gedeeld via onze raadsman.
 
Gelet op de argumenten, hebben wij goede hoop dat de uitspraak ook in het voordeel van de VSB en haar partners zal uitvallen. Wij betreuren het dat het zover heeft moeten komen. Indien DNA op de juiste manier in dialoog was getreden met alle betrokken partijen was het mogelijk geweest een wetsproduct tot stand te laten komen dat ordening geeft aan ons valutaverkeer en de Surinaamse munt ondersteund.
 
De VSB heeft samen met haar partners inmiddels concrete voorstellen doen toekomen aan DNA om de wet te wijzigen op belangrijke punten en nodigen dan wederom DNA uit om deze gesprekken voort te zetten en de wet met de nodige wijzigingen weer in behandeling te nemen.

Rechter schort valutawet op; VHP en NPS-fractie winnen zaak

05 May, 2020, 12:25

foto

De valutawet die aangenomen is in De Nationale Assemblee is door de kortgedingrechter opgeschort. De fracties van de VHP en de NPS hadden een rechtszaak ingediend. De rechter heeft ze in het gelijk gesteld. 
 
Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen hadden de rechter gevraagd de Staat te verbieden de valutawet toe te passen, totdat deze getoetst wordt door het Constitutioneel Hof. De wet zou volgens de eisers strijdig zijn met de grondwet en andere wetten. Zij voeren aan dat de wet direct en drastisch ingrijpt in de grondrechten van eisers. In deze zaak moet er nog een uitspraak komen. 
 
Fractieleden van de VHP en de NPS hadden de rechter gevraagd dat de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (valutawet) wordt opgeschort. De wet mag geen rechtskracht hebben totdat het Constitutioneel Hof een oordeel geeft over de (on)grondwettelijkheid hiervan. De initiatiefnemers van deze wet hebben volgens de Assembleeleden een geheel nieuwe wet met een andere naam goedgekeurd dan waarvoor ze waren geconvoceerd. Protesten hiertegen hebben niet geholpen. In de praktijk heeft deze wet niet gewerkt, want er is nog steeds sprake van vier koersen.  

Hoefdraad bespreekt sociaal-economisch pakket

05 May, 2020, 06:51

foto
 Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. (Foto’s: Financiën/NII) 


President Desi Bouterse zal een sociaal-economisch pakket presenteren aan de samenleving ter bestrijding van de Covid-19 crisis. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft op instructies van de president afzonderlijke gesprekken gevoerd met de vakbeweging en het bedrijfsleven. 
 
Hoefdraad heeft de eerste bespreking zondag gehad met vertegenwoordigers van de vakbeweging over de arbeidersklasse gerelateerde issues. Dit meldt het ministerie in een persbericht. 
 
De bewindsman heeft zich samen met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven zondag van gedachten gewisseld over het economisch stimulans project alsook het sociaal-pakket. 
 
De feedback van de organisaties van het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen meegenomen worden bij de uitvoering het sociaaleconomisch pakket ter bestrijding van Covid-19.
 
Het onderhoud zondag met vertegenwoordigers van de vakbeweging
 

Indieners klacht positief over gvo gebruik kasreserve

05 May, 2020, 04:56

foto
 Brief van de procureur-generaal aan Maisha Neus, voorzitter van Strei! Een soortgelijke brief hebben ook anderen die een klacht ingediend hadden, ontvangen. 


 
Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft indieners van de klacht over het oneigenlijk gebruiken van de kasreserve door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) meegedeeld dat het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) zal starten. Als verdachte is aangemerkt Robert van Trikt, ex-governor van de CBvS. De pg heeft De Nationale Assemblee gevraagd om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen. Het college moet nog een besluit hierover nemen.  
 
Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91 heeft samen met activist Xaviera Jessurun een klacht gedeponeerd tegen minister Hoefdraad. Strei! had dezelfde dag ook een klacht ingediend tegen alle betrokkenen bij deze kwestie. Diverse strafbare feiten worden opgesomd, waaronder verduistering van geld of geldwaardig papier, diefstal, statutair verboden transacties, vervalsing van bescheiden, bewijsstukken, aannemen van giften of beloften, dwang van ambtenaren en ongeoorloofde verrijking. 
 
“Ik ervaar het als zeer positief dat het gvo zal worden opgestart. Het is een bewijs en bevestiging dat elke burger de ruimte en macht heeft om opheldering en waar rechtens blijkt, correctie en bestraffing te eisen van iedereen inclusief gezagsdragers. De stelling dat recht en wet moet gelden voor iedereen wordt hierdoor kracht bijgezet, tot leven gebracht. Vooral in de situatie waarin wij nu leven waarbij het idee gewekt kan worden dat personen in hoge functies straffeloos de samenleving kunnen benadelen,” zegt de voorzitter van DA’91 om een reactie gevraagd aan Starnieuws. 
 
Del Castilho zegt dat de partij nu meer dan ooit van plan is om het grondwetsartikel 140 te verwijderen en zo volledig inhoud eraan te geven dat iedereen gelijk is voor wet en recht en tegelijkertijd het Openbaar ministerie geen strobreed in de weg wordt gelegd om vooronderzoek te verrichten zodra daar aanleiding voor is, zoals nu in het geval-Hoefdraad. “Overigens voelt het goed dat ik door het indienen van de strafklacht een bijdrage lever aan het verkrijgen van transparantie en inzicht in wat er met de kasreserve is gebeurd en het verantwoordelijk houden van de schuldigen. En ik zal hier zeker mijn medewerking aan blijven verlenen. Ons volk verdient gerechtigheid!”, zegt Del Castilho.  
 
Maisha Neus, voorzitter van Strei! merkt op dat dit de dingen zijn waar haar partij voor vecht. “De brief van de pg kwam als een verassing. Het lijkt misschien niet veel, maar een brief van de pg waaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie serieus met de kwestie omgaat, dat geeft een gevoel van rechtvaardigheid. Wij hebben aangekaart dat er iets mis is en zijn daarin gehoord. Daar doen we het voor. Dat maakt de samenleving mooier, ook voor mensen die het misschien niet zo eens zijn met het aanpakken van criminaliteit. Wij hopen dat mensen net als ons geïnspireerd raken om in deze zware omstandigheden goed te blijven handelen,” zegt Neus. 
 
Ook de Finabank heeft een brief gekregen van de pg met dezelfde inhoud. De bank had een strafrechtelijk onderzoek gevraagd naar Van Trikt. Aangevoerd werd dat de kasreserve onrechtmatig is gebruikt. Finabank is tot nu toe de enige bank die een strafzaak heeft ingediend over de verdwenen kasreserve, zegt algemeen directeur Eblein Frangie om een reactie gevraagd aan Starnieuws. “Het is strafbaar en moreel-ethisch niet juist om het voorschrift willens en weten te overtreden. Wij zijn verheugd dat op basis van onze indiening de pg voldoende grond ziet. Dit mocht niet gebeuren en mag nooit meer gebeuren. Vertrouwen is de basis van het financieel wezen en iedereen die dit vertrouwen schaadt, zal voor de consequenties moeten instaan,” stelt Frangie.

Vijf banken en CBvS bereiken overeenstemming terugbetaling

05 May, 2020, 05:47

foto
 De governor van de CBvS tekent de overeenkomst met de individuele banken. (Foto: CBvS) 

De Finabank, Volkscredietbank, Surinaamse Postspaarbank, Godo en Trustbank Amanah hebben een overeenkomst getekend met de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om het restant aan schuldverplichting die de CBvS heeft bij deze banken. Met de ondertekening van de separate overeenkomsten is nog een stap voorwaarts gezet naar herstel van het vertrouwen in het Surinaams bankwezen, zegt de CBvS. 
 
Starnieuws verneemt dat de Hakrinbank een andere oplossing heeft besproken met de CBvS. De Surinaamsche Bank is een rechtszaak begonnen tegen de CBvS voor verduistering van vreemde valuta-kasreserve. De bank vindt dat er een onrechtmatige daad is verricht door de CBvS om de in beheer gegeven vreemde valuta-kasreservemiddelen, wederrechtelijk aan hun bestemming te onttrekken. Dit is gebeurd geheel in strijd met de wettelijke plichten die de moederbank heeft. Het gaat in totaal om ruim US$ 200 miljoen aan kasreserve en vreemde valuta termijndepositie. 
 
De vijf algemene banken hebben de overeenkomsten maandag getekend. Deze zijn mede tot stand gekomen na overleg met de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. “Hierbij moet worden opgemerkt dat de banken zich intussen ook bereid hadden verklaard om separate overeenkomsten aan te gaan. Het tekenen van deze contracten volgt na het ‘ringfencen’ van de kasreservemiddelen”, zegt de CBvS. 
 
Eblein Frangie, algemeen directeur van de Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging zegt aan Starnieuws dat de vrijwaringsclausule om geen strafrechtelijke acties te ondernemen tegen de CBvS niet opgenomen is in het contract dat getekend is door de banken. Als zekerheid is aan de banken gegeven goudinkomsten van lokale bedrijven. De royalty’s en 2% goud dat Rosebel Gold Mines afdraagt aan Grassalco en door de regering aan CBvS is gegeven, dient niet meer als dekking. Hoewel die in de intentieverklaring opgenomen zijn, zijn die niet vrij omdat ze al verpand zijn. De governor van de CBvS heeft andere zekerheden verstrekt aan de banken. Het contract is naar de huidige omstandigheden van CBvS is een goede volgens de banken. 

SBV betreurt politieke benoeming Lesley Winter als regeringscommissaris bij CBvS

5 mei 2020

SBV betreurt politieke benoeming Lesley Winter als regeringscommissaris bij CBvS
 

De minister van Financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad, heeft Lesley Winter (foto) benoemd als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij volgt Vijay Kirpalani op die per 19 april om persoonlijke redenen zijn functie heeft neergelegd. De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft maandag aangegeven deze benoeming te betreuren.

 

Volgens ABC Online Nieuws vindt de bankiersvereniging het jammer dat gekozen is voor een politieke benoeming en niet voor een technocraat. Dat was vooral belangrijk voor de versterking van het vertrouwen, nationaal en internationaal zegt Eblein Frangie, voorzitter van de bankiersvereniging, tegen de zender.

Lesley Winter is eerder directeur geweest van de NV Luchthavenbeheer, alwaar hij volgens Dagblad Suriname na zijn vertrek een grote schuld achterliet voor zijn opvolger. Hoefdraad heeft Winter met terugwerkende kracht benoemd vanaf 19 april.

Zijn benoeming is volgens Starnieuws per brief gedateerd 30 april meegedeeld aan de leiding en de raad van commissarissen van de CBvS. Over zijn benoeming zijn er geen officiële mededelingen gedaan aan de samenleving. 

https://www.waterkant.net/suriname/2020/05/05/sbv-betreurt-politieke-benoeming-lesley-winter-als-regeringscommissaris-bij-cbvs/

Minister Hoefdraad houdt bespreking met vakbeweging

04-05-2020

Binnenkort zal president Desiré Delano Bouterse het sociaal-economisch pakket voor de bestrijding van de COVID-19 crisis bekendmaken.

Op instructie van de president heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zondagochtend de eerste bespreking gehad met vertegenwoordigers van de Vakbeweging.

 

De aanwezige vakbondsleiders hebben de minister ook geïnformeerd over arbeidersklasse gerelateerde issues.

https://www.gfcnieuws.com/minister-hoefdraad-houdt-bespreking-met-vakbeweging/

Bankiersvereniging betreurt benoeming nieuwe regeringscommissaris Centrale Bank

 

04-05-2020

Minister Hoefdraad heeft Lesley Winter benoemd als regeringscommissaris bij de Centrale Bank.

De bankiersvereniging vindt het jammer dat gekozen is voor een politieke benoeming, en niet voor een technocraat. Dat was vooral belangrijk voor de versterking van het vertrouwen, nationaal en internationaal. Dat zegt Eblein Frangie, voorzitter van de bankiersvereniging.

Over de verdere afhandeling van de kasreserve-overeenkomst, verwacht Frangie dat die deze week ondertekend zal worden. Afgelopen zaterdag is er overeenstemming bereikt met governor Maurice Roemer.

ABC Online Nieuws – 4 mei 2020 Bankiersvereniging betreurt benoeming nieuwe regeringscommissaris Centrale Bank Minister Hoefdraad heeft Lesley Winter benoemd…
 
Over deze website

 

 

BREAKING – LESLEY WINTER NIEUWE PRESCOM CENTRALE BANK
Zoals onze NDP-mol al eerder had gemeld, wordt Lesley Winter de nieuwe prescom van de Centrale Bank. Hij was eerder vanwege financiele malversaties ontslagen bij Luchthavenbeheer. Hij is ook de partner van voormalig minister Wijnerman.

"Afbeelding

VOOR UW INFORMATIE: Beoogd prescom Centrale Bank (Lesley Winter) is levenspartner van directeur Bureau Staatsschuld (Adelien Wijnerman). Wijnerman was minister Financien. Winter was directeur Financien. Beiden ontslagen en geaccomodeerd door #LUMMEL.
Wijnerman heeft met #BoefdraadNaarBoma samengespannen bij de rapportages over staatsschuld. Winter kan 17 mln USD van Luchthavenbeheer niet verklaren.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, close-up, de tekst 'SAMEN STELEN'
 
 
 

Winter benoemd tot regeringscommissaris CBvS

04 May, 2020, 06:44

foto

 Lesley Winter 

 

Lesley Winter is door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën benoemd als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hij volgt Vijay Kirpalani op die per 19 april om persoonlijke redenen zijn functie heeft neergelegd. 
 
Starnieuws verneemt dat Hoefdraad Winter met terugwerkende kracht benoemd heeft tot 19 april. De benoeming is per brief gedateerd 30 april meegedeeld aan de leiding en de raad van commissarissen van de CBvS. Over zijn benoeming zijn er geen officiële mededelingen gedaan aan de samenleving. 
 
De koersontwikkeling is een van de voornaamste problemen van de CBvS. Ondanks de nieuwe ‘valutawet’ is er sprake van vier koersen. De CBvS moet vaststellen wat de nieuwe richtkoers wordt. Nu is de officiële koers SRD 7.52 maar deze geldt in principe alleen nog voor import van brandstof en medicamenten. De koers op straat is SRD 14.50 voor de US$. De banken hanteren een koers van boven de SRD 10 en de cambio’s SRD 9.50 voor de US$. 
 
 

Dossier Hoefdraad bemoeilijkt buitenlandse lening Staatsolie

May 2, 2020

“Staatsolie moet binnenkort kredieten zien te verkrijgen op de internationale kapitaal markt. Dit omdat we willen meedoen met de ontwikkelingen van de offshore olievelden. Het ziet ernaar uit dat daarvoor ongeveer vijf miljoen dollar nodig is, echter heeft Staatsolie dit geld niet. De kapitaalmarkt zal zeggen, je bent een Surinaams bedrijf en we zijn al misleid geworden door jouw minister van Financiën. Op grond hiervan, kan het zelf zover komen dat niemand besluit zaken met Staatsolie te doen”, zegt econoom, Jim Boussaid. Dit zegt hij naar aanleiding van de instaat stelling van beschuldiging van Gillmore Hoefdraad door de Procureur Generaal (PG)bij het parlement. Volgens de PG zou de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zich schuldig hebben gemaakt aan Corruptie, het overschrijden van de bankwet, en nog acht andere zaken. Volgens Boussaid zal er bij de onderhandeling met Staatsolie voor het verkrijgen van een lening zeker ook gekeken worden naar de status van het land. “Suriname heeft momenteel een junkstatus en het zal waarschijnlijk erger worden, omdat wij niet in staat zijn onze schulden te betalen. En in-dien Staatsolie de lening wel krijgt, zal het dan tegen een zeer hoge rente zijn”, zegt de econoom. Je kunt er misschien vanuit gaan dat Staatsolie een betere positie heeft dan de overheid, maar op de internationale geldmarkt zal het ze niets goeds opleveren, als er wordt gekeken naar de rating van de staat. “Internationale organisaties gaan er vanuit dat jij misschien een bloeiend bedrijf bent, maar als je moet functioneren in een land met een slechte macro-economische economie, het je zal treffen”, zegt Boussaid. Bousaid zegt het erg te vinden, dat de toekomst van Suriname op een dergelijke manier wordt verkwanseld. “Staatsolie moet bij de redding van Suriname een belangrijke rol spelen, maar we merken dat ze niet serieus genomen wordt”, aldus Boussaid. Volgens hem moet de samenleving bij het stemmen tijdens de komende verkiezingen zeker rekening houden met de positie van Staatsolie. “Buitenlandse investeerders vergeten niet en als je ze voor de gek houdt, dan komen ze je weer pakken”, aldus Boussaid.

GELOOFWAARDIGHEID VERDER AAN BARRELS

May 2, 2020

De Nationale Democratische Partij . NDP is doende haar geloofwaardigheid lokaal en internationaal steeds verder aan barrels te rijden, door de opeenvolgende corruptieschandalen waar de partij in de afgelopen tien jaar mee te maken heeft gehad, en de fout die ze steeds weer begaan heeft, de corruptelingen, malverserende elementen en regelrechte dieven een hand boven het hoofd te houden, en in het meest extreme geval zelfs alles in het werk heeft gesteld deze lieden te verdedigen en beschermen. We beseffen bij Keerpunt echt wel, dat deze oneindige bescherming van de dieftigen, die zich als koeparies bij de NDP ophouden, alleen maar geschiedt omdat er in collectieve zin is geroofd en geplunderd in de afgelopen tien jaar, waardoor de top van de partij de beschermig van deze criminelen moet continueren, anders gaan de corruptelingen en de plegers van fraude lekker babbelen en worden de schandalen een niet te overziene olievlek, die de gehele partij ten onder zal doen gaan. Maar de bescherming kan niet eeuwig doorgaan, want Suriname is klein en niets blijft geheim. Het volk is niet blind en ziet ook wél de weelde waarin bepaalde mensen thans leven. Mensen die voor 2010 niets bijzonders bezaten en bijvoorbeeld niet eens een behoorlijk paar schoenen konden kopen, laatstaan een eigen huis bezitten, en nu als God in Frankrijk denken te kunnen en mogen leven en ook hun vergaarde rijkdom op demonstratieve wijze tonen. En dit soort mensen hebben het al tien jaar voor het zeggen in dit land. We weten toch allemaal, wat er gebeurd is op OW en de 300 miljoen SRD die niet verantwoord kon worden? We weten toch wat er is gebeurd met het Carifestafeest, opgebracht aan kosten voor 17 miljoen SRD en het werd toch uiteindelijk 34 miljoen. Stukken om deze megafraude te kunnen onderzoeken, werden nimmer door Financiën ter beschikking gesteld aan het O.M. om een gedegen strafrechtelijk onderzoek te kunnen plegen. Met de naschoolse opvang ging toch meer dan 100 miljoen SRD in rook op. Dan willen we het niet hebben over de mega-fufuru bij de EBS en later bij Telesur en SBB. Ook bij de TAS had men lange vingers en werd er nooit echt goed onderzocht wat daar fout ging. Er werd een ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs gekocht en daar werd ook zwaar gejat door middel van overfacturering, daar zou Harvey flink over aan de tand gevoeld moeten worden. De man van de overdreven sjieke uitgaven, die weet er meer van, maar de gelden werden toch uiteindelijk door de mini-ster op financiën, die toentertijd op de Centrale Bank de scepter zwaaide, overgemaakt. Er is op grote schaal gerotzooid de afgelopen tien jaar en daar is in vrijwel alle gevallen, met zand erover de zaak afgedaan, want veel te veel paarse jongens en meisjes hebben een kilo boter op de kop en kunnen onmogelijk in de zon gaan lopen. De boter zou anders de oren in kunnen vloeien. En dan hadden we ineens ook dat megasjoemelschandaal op de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB waar de vakbvond binnen de bank, gewag van maakte. Stuitend gewoon hoe er daar gestoeid is met de penningen van de spaarders. Zware leningen zonder onderpand werden verstrekt en gewoon niet terugbetaald en vervolgens binnen de jaarrekening gewoon afgeboekt. Klinkende namen van NDP’ers en anderen die zich ingelikt hadden bij paars, kwamen voor op de lijst van de malversaties. Kromo werd zogenaamd op non-actief gesteld en er zou een diepgaand onderzoek gepleegd worden. Maar nee hoor , het was weer zand erover en de doofpot werd aangerukt. De stukken om een gedegen strafrechtelijk onderzoek in te stellen, werden niet geleverd of ondergingen ook verduistering. Kromo mocht via de achterdeur weer stilletjes het bankgebouw binnen, want het personeel miste hem zogenaamd heel erg. En zo kunnen de fromu’s voort worden gezet en wordt de werking van de anti-corruptiewet opzettelijk tegen gehouden, want Bouta wil toch niet, dat verdachte elementen uit al deze schandalen gaan zingen als Picolets en Twa Twa’s? En terwijl de berg aan schandalen steeds hoger en breeder wordt, kregen we de afgelopen twee weken, het schandaal ‘’ Boefie’’ erbij. Boefie die van alles op de hoogte is en geweest is, heeft stelselmatig laten doorschemeren, dat Robert de boosdoener op de Centrale Bank is geweest en dat zijn naam eigenlijk al die tijd haas was. Robert is alleen schuldig geweest van alles dat fout ging op de moederbank, van de wurgcontracten van het Belgische bedrijf Clairfield, het sjoemelen met royalties waar Oppenheimer in genoemd is, de frauduleuze verkoop (overfacturering) van overheidspanden aan de Centrale Bank ter waarde van 104 miljoen Euro, en waarvan bepaalde handelingen in strijd zijn met de bankwet, en weer andere gewoon keiharde strafbare feiten opleveren, zou allemaal het geniale werk zijn van Robert van Trikt. Nou, daar is nu wel veel meer duidelijkheid in gekomen, nadat het Openbaar Ministerie een gedegen strafrechtelijk vooronderzoek heeft ingesteld en afgerond. Van Trikt heeft totale openheid van zaken gegeven, omdat hij als accountant alles haarfijn heeft vastgelegd .Zo overtuigend heeft Robert zaken vastgelegd en uit de doeken gedaan, dat Boefie zijn betrokkenheid volgens het Openbaar Ministerie bewezen kan en mag worden geacht. Het bewijsmateriaal dat mr Roy Baidjnath Panday ter tafel heeft weten te brengen en aan De Nationale Assemblee aangeboden, is zo sluitend naar de mening van Keerpunt, dat de man onder een eerlijke beoordeling van het hoogste college van staat, in staat van beschuldiging wordt gesteld. Maar we weten allemaal, dat er een stel zwaar manipuleerbare NDP assembleeleden in DNA zitten, die op het klappen van de zweep van Bouta , Boefie zullen willen redden. Die pseudo-econoom uit Wanica, is al behoorlijk aan het schreeuwen geraakt en wenst als niet jurist, het dossier van de procureur-generaal te bespreken, en nog voor een samenkomst van het college Boefie vrij te pleiten. Ook de president van Nickerie, trok wederom zijn grote schuif open en stelde gelijk dat niet is bewezen dat Boefie zichzelf heeft verrijkt. Dat kan deze meneer niet met stelligheid zeggen, omdat er nog geen forensische specialisten aan het werk zijn gezet om te berekenen wat Boefie in de afgelopen tien jaar op zowel de Centrale Bank van Suriname als op financiën, heeft uitgespookt. Wat belangrijk is of mevrouwtje Simons de vergadering van DNA zal uitschrijven, om te bezien hoe die vergadering zal velopen en wat de uitslag zal zijn. De vergadering is nog niet op de agenda geplaatst, of de top van de NDP komt met een verklaring, die niets anders is dan het uitwerpen van een reddingsboei naar Boefie, die overboord van het paarse schip dat water maakt is geraakt. Boefie mag onder geen beding in de beklaagdenbank belanden en wordt in de verklaring opgehemeld, inclusief zijn verrichtingen voor het land en zijn vele buitenlandse connecties, die het land zogenaamd gered hebben al die tijd. Men praat nergens over de enorme schulden en de vele leningen die ons in de komende tijd gaan opbreken en het land in een default positie zullen doen geraken. In de verklaring is men moedwillig niet ingegaan op de ingebrachte beschuldigingen tegen Boefie vanwege het Openbaar Ministerie . Voor Keerpunt is het overduidelijk dat deze verklaring niet afkomstig is van de vele leden van de partij en sympathisanten, die grotendeels geen jota snappen van al hetgeen de procureur-generaal in zijn lijvig document aan De Nationale Assemblee heeft doen toekomen. De verklaring van de NDP is afkomstig van mensen die bevreesd zijn dat Boefie in de beklaagdenbank zal terecht komen en kan gaan zingen, gelijk de wijze waarop Robert in de afgelopen drie maanden tegenover verbalisanten heeft gezongen. Boefie sabi ala fu ala ding purple fromu en wie daar allemaal bij betrokken zijn geweest en nog steeds zijn. Maar het zijn bepaalde hoge pietjes uit Paars, die Boefie op dit moment zeker niet los kunnen laten en dat weet de verdachte ook heel goed. De mensen uit de lagere echelons van de NDP, die de fromu’s van Boefie niet kennen maar wel aannemelijk vinden wat de hoogste vervolgingsambtenaar bij het Hof van Justitie heeft geconstateerd, zijn de vele schandalen waarmede de partij wordt geconfronteerd zat en kunnen zich niet verenigen met een verdediging en bescherming van Boefie, omdat ze ervan uitgaan, dat waar rook is er ook vuur is. Er zijn stromingen binnen de paarse partij die momenteel van mening zijn, dat het nu eens en voor altijd, afgelopen moet zijn met al die corruptie en viezigheid die de hogerop geplaatste boeven steeds weer plegen en zij ook als partijleden de blamage moeten ondergaan en zulks steeds moeilijker kunnen verdedigen. Voor de NDP zal de schande alleen maar groter worden, als Boefie in de assemblee wordt beschermd en hij lachend in zijn vuist, voort kan gaan met het verder financieel en economisch vernietigen van dit land. Die jongen uit Wanica die zich de grootste econoom waant en door de echte economisten weg wordt gehoond, moet naar onze mening zijn grote waffel vooral nu dichthouden en niet op de stoel van de rechter of de PG willen gaan zitten. Hij maakt zich namelijk door zijn gedrag onsterfelijk belachelijk.

Parallelmarkt doet cambio’s de das om

April 30, 2020

Cambiohouders verklaren tegenover ons dat zij zich zorgen maken over de ontwikkelingen op valutagebied rond de parallelmarkt. Volgens hen is de koers op deze markt ook wel zwarte markt genoemd veel hoger, dan de koers die ze maximaal zouden mogen aanbieden. Bovendien mogen zij ook geen valuta meer verkopen, wat maakt dat ze niet langer in staat zijn, met deze markt te concurreren. Terwijl voor de aankoop van US-dollars bij de cambio’s een koers van SRD 11 wordt gehanteerd, de zwarte markt koers intussen al SRD15 is. Volgens de cambio’s wordt ze de das omgedaan door de vigerende wet valutaverkeer, die vermeld dat de koers wordt bepaald door de Centrale Bank van Suriname (CBvS).Verder mogen zij volgens de nieuwe wet, ook geen valuta meer verkopen en moeten alle aankopen doorverkocht worden aan de moederbank. “Niemand komt momenteel bij ons wisselen, omdat ze veel meer voor hun valuta krijgen op de zwarte markt”, zegt een bezorgde cambiohouder. Volgens hem is het valutaverkeer dusdanig vergemakkelijkt, dat mensen zich op sociale media voordoen als wisselkantoren. “De mensen bieden nu een hogere koers en worden tot aan huis benaderd”, zegt de cambiohouder. Dit maakt volgens hem, dat haast niemand meer gebruik maakt van de wisselkantoren. Een ander punt waarmee de cambiohouders zitten, is dat de hosselaars nu zelf voor de overmakingskantoren actief zijn. “Het moment dat de mensen valuta uit het buitenland hebben ontvangen, worden ze meteen benaderd door de illegale wisselaars, waardoor de mensen niet meer naar ons toe komen”, zegt een cambiohouder. Hij vertelt dat de CBvS wel heeft ingestemd met het verzoek om de koers aan te passen, echter heeft de zwarte markt daarop meteen ingespeeld door nog hoger te gaan. De cambiohouders zeggen dat indien de situatie ongewijzigd blijft, zij geen ander keus hebben dan hun deuren te sluiten of personeel af te vloeien. “Het lijkt alsof deze wet is gemaakt om de sector kapot te maken, echter vergeet men, dat ook wij arbeiders in dienst hebben en dat ook die groep eronder zal lijden als wij besluiten onze deuren te sluiten”, aldus een cambiohouder.

Zunder: Post directeur Belastingen, technische uitdaging

30 Apr, 2020, 00:00

foto

 Armand Zunder, de nieuwe directeur van de Belastingen. 

 

Vakbondsleider en econoom Armand Zunder ziet het als een technische uitdaging om per 1 mei, Dag van de Arbeid, het roer over te nemen bij de Belastingen. Hij is door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën benoemd tot directeur der Belastingen. In een circulaire wordt de benoeming bekendgemaakt aan het personeel. Zunder om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de Belastingdienst aan revisie toe is. 
 
Zunder merkt op dat de loontrekkers SRD 1.3 miljard bijdragen aan de staatskas. Dit is in vergelijking met de ‘brede schouders’ veel meer. Het belastingsysteem moet volgens hem rechtvaardiger worden. Voor de vakbeweging is het volgens Zunder belangrijk dat de loonbelasting onder de loep wordt genomen. Hij vindt het symbolisch dat zijn benoeming juist per 1 mei is. 
 
In Ravaksur-verband was gevraagd aan de regering om verlichting van de belastingen voor de loontrekkers. Dit zou per eind april gebeuren. Zunder die ook voorzitter is van de Progressieve Werknemers Organisatie, heeft in Ravaksur-verband gesprekken gevoerd hierover. Door de Covid-19 pandemie is er wat vertraging gekomen in het doorvoeren van de belastingverlichting. 
 
Zunder merkt op dat in de maatregelen die de regering zal bekendmaken, ook aan de werknemers is gedacht. In het steunfonds zijn er ook maatregelen die moeten zorgen voor koopkrachtverlichting. Zunder zegt dat deze functie een technische uitdaging is. Hij zal zijn kennis, ervaring en kunde inzetten. Hij was eerder door president Desi Bouterse gevraagd om governor te worden van de Centrale Bank van Suriname. Deze benoeming is niet doorgegaan, nadat er vooral van C-47 kritiek kwam op dit voornemen. 

President: Totale lockdown voor Tapanahony- en Lawa-gebied

29 Apr, 2020, 20:03

foto
 President Desi Bouterse maakt maatregelen bekend aan de oostgrens van Suriname. Voor Tapanahony en Lawa geldt een totale lockdown vanaf donderdag. (Beeld: NII) 

Vanaf donderdag 30 april 2020 geldt een totale lockdown op de rivieren in het Tapanahony- en Lawa-gebied.  Voor de kustvlakte blijven de volgende maatregelen van kracht: de partiële lockdown (20:00-06:00 uur) duurt voort tot en met zondag 10 mei. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht: regelmatig handen wassen en 2 meter sociale afstand houden en geen samenscholingen van meer dan 10 personen. Dit heeft president Desi Bouterse zojuist meegedeeld in een televisietoespraak. 
 
“Goedenavond Suriname,
Waar wij eerder bang voor waren, dreigt nu inderdaad op ons af te komen. De regering stond op het punt om de Covid-19 maatregelen te versoepelen. Met de ontstane alarmerende situatie, vraag ik u echter begrip voor onze beslissing om deze aanpassing aan te houden, totdat we een beter beeld hebben van de toestand in het binnenland, met name aan de grenzen.
 
Op maandag 27 april, na de bespreking met de politieke partijen, ontving ik het alarmerend bericht dat aan onze oostgrens, aan de Franse zijde, nog 12 mensen positief zijn getest met het Covid-19 virus. Even later werden wij geïnformeerd dat er intussen nog 5 bootslieden positief zijn getest, ook aan de Franse kant. Vanwege hun werkzaamheden moeten wij ervan uit gaan dat deze bootslieden wellicht met meerdere mensen in contact zijn gekomen aan beide zijden van de rivier. 
 
Het Covid-19 team heeft daarom direct het terzake geldende protocol in werking gesteld. Het Surinaamse dorp Tjabutabiki waarvan de mensen in contact zijn geweest met besmette personen is direct in quarantaine geplaatst. Mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zijn onderzocht en getest. Alle testen aan Surinaamse zijde zijn tot nu toe negatief. Het onderzoek wordt voortgezet. Momenteel is het COVID-19 team, samen met de Fransen, bezig met de opsporing van de mensen die in contact zijn geweest met besmette personen. Het zal tot 10 dagen duren om een beeld te krijgen van de graad van de mogelijke besmetting. 
 
De ervaring leert ons echter, dat één positieve test betekent dat er mogelijk vele anderen reeds zijn besmet. Vaak nog zonder dat zij dat op dit moment weten of ervaren. Met dit schrikaanjagend aantal Covid-19 gevallen aan de oostgrens zou dit, volgens de rekenmodellen, kunnen leiden tot rond de 150 tot 200 besmettingen, binnen één à twee weken. 
De dignitarissen van de gebieden zijn inmiddels op de hoogte gebracht en wij blijven met hen in constante dialoog. Wij weten dat de mensen die langs de rivier wonen beide oevers van de grensrivier als woon- en leefgebied gebruiken. Met name de verplaatsingen op de rivier vormen momenteel een gevaar voor verspreiding van Covid-19. Maar ook de voortgaande verplaatsingen tussen dit grensgebied en de rest van Suriname baren ons zorgen. Dit vraagt dat wij resoluut optreden. Met andere woorden: w’o dringi dresi, wakti siki. Wij willen immers voorkomen dat wij moeten dealen met een ongecontroleerde Covid-19 uitbraak. Zodat, hoewel enigszins aangepast aan de omstandigheden, ook de verkiezingen op een veilige manier kunnen plaatsvinden.
 
Beste mensen,
Om de gehele bevolking van Suriname te beschermen, rekening houdend met de verschillende geaardheden van de diverse gebieden, heb ik besloten de volgende maatregelen per onmiddellijk te nemen:
1. Voor de kustvlakte blijven de volgende maatregelen van kracht: 
– de partiële lockdown (20:00-06:00 uur) duurt voort tot en met zondag 10 mei 2020 
– de publieke gezondheidsmaatregelen blijven van kracht: regelmatig handen wassen en 2 meter sociale afstand houden
– Geen samenscholingen van meer dan 10 personen
 
2. Ter beheersing van het Tapanahony- en Lawa-gebied zal er, ingaande donderdag 30 april 2020, een totale lockdown gelden op de rivieren in dit gebied. Het gaat hier om afsluiting van de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier tot 10 mei 2020. Essentieel verkeer blijft toegestaan. 
 
3. Tot 10 mei zijn alleen gecontroleerde verplaatsingen van en naar de gebieden toegestaan. 
 
4. De patrouilles op de rivier zullen samen met de Fransen verder worden opgevoerd. Tevens zullen er door het hele land extra controleposten van het Korps Politie en het Nationaal Leger worden ingesteld.
 
Wij doen op u allen een zeer dringend beroep zich strikt te houden aan de regels van het overheidsgezag. Volgt u, in het bijzonder, de aanwijzingen van het Nationaal Covid-19 Management Team.
Suriname, wij moeten méér dan ooit samenwerken. 
Ik dank u.”
            video.gif video

NDP staat vierkant achter Hoefdraad; oproep achterban

29 Apr, 2020, 16:17

foto

Alle rechtgeaarde NDP-ers en sympathisanten worden opgeroepen zich in deze uitdagende periode massaal te scharen achter de regering, en in het bijzonder, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. De laatste politiek gekleurde aanval op de regering (lees: de NDP) om deze NDP-minister te criminaliseren en te veroordelen, moet resoluut worden afgestraft!  Dit zegt de NDP in een verklaring. De kans is volgens de NDP groot dat De Nationale Assemblee niet ingaat op het verzoek van de procureur-generaal om de minister in diskrediet te brengen. Het strafdossier is volgens de partij misleidend. Door de minister aan de vooravond van de crisis en de aankomende verkiezingen te criminaliseren, is het scenario erop gericht de regering/NDP het regeren in de laatste maand onmogelijk te maken, en haar zodoende op 25 mei aanstaande naar huis te sturen. 
 
Minister Hoefdraad heeft de regering van meet af aan met raad en daad bijgestaan. In goede en gunstige tijden. Hij heeft bij de onverwachtse financiële crisis in 2015/2016 zonder aarzelen zijn internationaal netwerk ingeschakeld om Suriname boven water te houden. De bewindsman heeft op aangeven van de president ervoor gezorgd dat het sociaal akkoord van de NDP zoveel als mogelijk is uitgevoerd, en daarnaast duurzame kapitaalsinvesteringen in wegenbouw, huisvesting, mijnbouw, energie, gezondheidszorg en landbouw onverkort zijn voortgezet. Daarnaast is de Afobaka-dam in staatshanden gekomen, hetgeen een boost zal geven aan de economische ontwikkeling van het land. De leningen zijn ondertekend met gerenommeerde internationale organisaties en de besteding gebeurt op een verantwoorde en transparante manier. Er is een verantwoordelijk en professioneel team van experts dat ervoor zorgt dat de leningen die worden ondertekend in overeenstemming zijn met de wet en internationale best practices. Er mag geen twijfel over bestaan dat deze economische hervormingen en ontwikkelingsinvesteringen de basis leggen voor een welvarender Suriname.
 
Geen persoonlijk gewin
Minister Hoefdraad heeft te allen tijde de grondbeginselen van de partij in acht genomen en ervoor gezorgd dat de NDP haar beloften aan het Surinaamse volk, ook onder de meest moeilijke omstandigheden, nakomt. Vermeldenswaard is ook dat de minister geen enkele economische maatregel heeft gepleegd in eigen belang of financiële middelen van de staat heeft ontvangen of aangewend ten eigen bate. Alles is gedaan in belang van de staat Suriname, en niet om persoonlijk gewin.
 
De recente politieke aanval om de minister door tussenkomst van het parlement op te sluiten, moet daarom resoluut worden afgestraft. Het dossier aangeboden aan het parlement, zit vol misleidende verbanden en overhaaste conclusies. De kans is groot dat De Nationale Assemblee niet ingaat op het verzoek van de procureur-generaal om de minister in staat van beschuldiging te stellen. Niet uit politieke overwegingen, maar omdat nu reeds blijkt dat het Openbaar Ministerie met hagel schiet wanneer het gaat om de tenlasteleggingen. De daarin genoemde strafbare feiten worden een voor een ontzenuwd. 
 
Misleidende strafdossier
In het dossier dat naar het parlement is gestuurd, staat een opsomming van 11 strafbare feiten. De meeste punten zullen terstond vervallen, omdat artikel 21 van de Bankwet niet van toepassing is op de Minister van Financiën. Diverse feiten waarvan de minister wordt verdacht, zijn gebaseerd op uitlokking. Van uitlokking kan echter geen sprake zijn. De wet is daarover duidelijk. Het geeft precies aan wat de Centrale Bank governor mag en kan doen. Indien de governor een “opdracht” zou krijgen die niet strookt met de wet, geeft hij dat terstond aan. Dat de Financiënminister wordt verdacht van uitlokking, versterkt het vermoeden dat de pg niet bezig is met waarheidsvinding, maar zijn pijlen uitsluitend heeft gericht op het criminaliseren en verdacht maken van de bewindsman.
 
Massaal afwijzen
De partij doet een beroep op het parlement om voorbij te gaan aan het verzoek van de pg en de minister van Financiën zijn ambt voort te laten zetten. Het moment waarop dit plaatsvindt is ook zeer ongunstig, omdat op dit moment alle zeilen worden bijgezet Suriname te besparen van een ongekende gezondheids- en economische crisis. Het noodfonds waar specifieke groepen in de samenleving naar uitkijken, zal deze week ten uitvoer worden gebracht onder aanvoering van minister Gillmore Hoefdraad. De bewindsman zal wederom – en meer dan ooit – gebruikmaken van zijn internationaal financieel netwerk om Suriname door deze moeilijke periode heen te loodsen. Door hem aan de vooravond van de crisis en de aankomende verkiezingen te criminaliseren, is het scenario erop gericht de regering/NDP regeren in de laatste maand onmogelijk te maken, en haar zodoende op 25 mei aanstaande naar huis te sturen. 
 
Wij NDP-ers zullen dit massaal afstraffen door als 1 man te staan achter het parlement dat zich binnenkort moet uitspreken over deze case. In het verlengde daarvan gaan wij Suriname op 25 mei massaal PAARS kleuren en de kracht en eenheid van onze partij tonen. A bun wroko mus go doro. Gado na wi fesi man!, stelt de NDP in haar verklaring. 

Stg 8 december 1982: Onze vrijheid staat ook op het spel

29 Apr, 2020, 08:27

foto

Onze burgerlijke vrijheden zijn opgeschort met nauwelijks een gejammer van protest. Stichting 8 december 1982 vindt dat onze vrijheid op het spel staat in deze lockdown. Politici zijn er om moeilijke beslissingen te nemen, door al het deskundige advies af te wegen en een beleid te kiezen met de minst slechte uitkomst, afhankelijk van de beschikbare opties. Maar in de huidige crisis over het coronavirus is er blijkbaar nauwelijks aandacht besteed aan de schadelijke gevolgen van drastische inmenging in onze burgerlijke vrijheden. 
 
Sinds de aankondiging van de landelijke sluiting op 13 maart, hebben we geen recht op vereniging meer gehad en daarom zijn politieke partijen, vakbonden, bedrijven en alle andere vormen van organisatie ernstig verstoord. Dit is gebeurd met nauwelijks een gejammer van protest van de politieke klasse. Erger nog, het wordt toegejuicht door rechtse krachten, met hun schrille roep om afsluitingen en straffen voor mensen die volkomen wettige activiteiten ondernemen. Gelukkig zijn er nu stemmen opgekomen over bijzonder domme voorbeelden van intimidatie door de politie en juristen die vraagtekens plaatsen bij het besluit om de avondklok in te stellen en steeds  te verlengen.Volgens de juristen komt  de avondklok neer op een flagrante schending van het recht op persoonlijke vrijheid van alle burgers.  
 
Hoe kan de Surinaamse regering een redelijk beleid voeren? Wanneer je deze vraag stelt, is het antwoord meestal om de vragensteller te verpletteren met beschuldigingen van het spelen met mensenlevens. De basis veronderstelling hier, tot dusver grotendeels onbetwist, is dat we het er allemaal over eens zijn dat we zullen steunen ‘wat er ook voor nodig is’ om levens te redden van deze nieuwe coronaziekte. Het enige goede aspect van dit huidige virus is dat de meeste mensen het zullen opvangen en herstellen. Dit is niet zoals de wereld waarin onze ouderen opgroeide, waar veel ziekten waren, die veel voorkwamen en waarschijnlijk een ‘doodvonnis’ waren. 
 
Als het virus een ander aspect had en veel meer mensen zou doden die het opving, dan zouden de beperkingen die nu aan onze burgerlijke vrijheden worden opgelegd, een redelijke en evenredige reactie zijn. Maar de Stg 8 december 1982 betoogt dat onder deze omstandigheden de beperkingen niet alleen in principe verkeerd zijn, maar ook door het instorten van de economie een veel slechter resultaat op lange termijn zal opleveren voor de samenleving als geheel. Het leven van jongeren wordt het meest geruïneerd door het beleid van lockdown, en als dit begint te bijten, zullen ze beginnen te vragen of het redelijk was dat hun leven massaal werd geruïneerd, zodat de politici konden zeggen dat we bezig waren ‘ koste wat het kost’. De Stichting is daarom zeer ingenomen met het  Nationaal Plan’ voor normalisatie en herstel dat is ingediend door de VSB aan de regering.
 
Stichting 8 december 1982
Sunil Oemrawsingh 

Bouterse en Adhin wisten van verkoop ‘overheidsgebouwen’

April 29, 2020

De minister van Financien, Gillmore Hoefdraad heeft vorig jaar gebruik gemaakt van een bedenkelijke constructie om zeventien (17) overheidspanden “te verkopen” aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De details van deze “verkoop” staan uitgebreid toegelicht in een lijvig document, dat De Nationale Assemblee vorige week heeft ontvangen van de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday. In dit document zijn de vermeende strafbare feiten van minister Gillmore Hoefdraad van Financien vastgelegd. In het document zijn deze strafbare feiten  uitvoerig aangegeven en toegelicht met onderliggende stukken. Ten aanzien van de “verkoop” van de overheidsgebouwen zijn er twee brieven van Hoefdraad gericht aan ex-governor Robert van Trikt, waarin hij aangeeft, de desbetreffende overheidspanden “over te dragen” aan de CBvS voor een gedeeltelijke financiering of schuldverrekening.  Deze tekst is in strijd met de werkelijkheid, omdat Van Trikt in de twee brieven aan Hoefdraad praat over het “aankopen van de overheidspanden”. Ten tweede heeft er nimmer een gedeeltelijke financiering of schuldverekening plaatsgevonden, integendeel heeft Van Trikt  aan Financien uitbetaald, met middelen van de CBvS, namelijk een totaal bedrag van Euro 105 miljoen( Euro 60 miljoen en Euro 45 miljoen, voor in totaal 17 panden). In de eerste brief van dd. 26 juni 2019 noemt Hoefdraad een bedrag van Euro 45 miljoen voor 8 gebouwen en in de tweede brief dd. 20 november 2019 noemt hij een bedrag van Euro 60 miljoen voor 9 gebouwen. De verkoop van de overheidspanden zijn niet buiten kennis van president Bouterse en vice-president Adhin omgegaan. De redactie heeft uit het document van de PG kunnen opmaken, dat Hoefdraad aan Van Trikt in een brief dd. 20 november 2019 heeft laat weten, dat met verwijzing naar de bespreking met de President van de Republiek Suriname aan de ex-governor had medegedeeld: “De Staat wenst zijn toebehorend onroerend goed in de staat zoals het zich bevindt, over te dragen, waarmede dan bewerkstelligd wordt dat er gedeeltelijke financiering of schuldverekening kan plaatsvinden”, aldus Hoefdraad. De Staat heeft de volgende onroerende goederen ter beschikking gesteld aan de Centrale Bank van Suriname nl.: Hoofdkantoor Ministerie van Financien- S.M. Jamaludinstraat 26; Directoraat Financien – J.D. Gomperstraat 03; Trainingscentrum Financien –Gongrijpstraat 51; Parking Trainingscentrum Financien – Gongrijpstraat 36; Directoraat Ontwikkelingdfinanciering – Henck A.E. Arronstraat 36; Gebouw t.o. Belastingkantoor (Advisuers MIN)- van Sommelsdijckstraat 34; Belastingkantoor- Van Sommelsdijckstraat 27; Directoraat Belastingen (Oud- BDO Gebouw)- Kerkplein 12; Het Nationaal Informatie Instituut (ABC- gebouw)- Mahonylaan 55. Bepaalde van de bovenstaande genoemde gebouwen staan op de UNESCO Wereld-erfgoedlijst.  In het schrijven waarin de panden worden opgesomd, wordt door Hoefdraad aangegeven, dat deze panden een geschatte marktwaarde hebben van Euro 60 miljoen. De minister van Financien heeft in samenwerking met Van Trikt de volledige geschatte marktwaarde van 17 overheidspanden ontvangen, alvorens de overdracht heeft plaatsgevonden en daardoor Van Trikt in strijd heeft laten handelen met artikel 18 en 21 van de Bankwet. Met betrekking tot de 9 panden die zijn genoemd in het tweede schrijven (d.d. 20 september 2019) van de minister van Financien ontbreekt er een missive van de Raad van Ministers, alsook een resolutie van de president van de Republiek Suriname. Uit dit onderzoek is gebleken, dat deze panden genoemd in die tweede brief niet in eigendom aan de Staat toebehoren, maar staan op naam van de stichtingen en naamloze vennootschappen. De 9 genoemde panden zijn nog niet overgedragen op naam van de CBvS terwijl de betalingen reeds hebben plaatsgevonden aan de minister van Financien ad Euro 105 miljoen voor 17 panden.

Mathoera: Hoefdraad gaf willens en wetens verkeerde info

29 Apr, 2020, 06:34

foto

 
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft De Nationale Assemblee (DNA) willens en wetens verkeerde informatie gegeven, vindt Assembleelid Krishna Mathoera (VHP). Zij verwijst naar Assembleevergaderingen waar de minister fel uithaalde naar ex-govenor Robert van Trikt, die volgens Hoefdraad aan overfacturering heeft gedaan en frauduleuze overeenkomsten aanging. Hoefdraad stelde in het parlement dat hij als minister niet op hoogte was van deze overeenkomsten. “Maar uit de overgelegde stukken van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat de minister het parlement willens en wetens informatie heeft onthouden.”
 
Het Assembleelid heeft het dossier doorgenomen dat de procureur-generaal (pg) meestuurde met de vordering naar het parlement om de minister in staat van beschuldiging te stellen. “Schokkend en zeer ernstige verdenkingen van de minister”, deelt Mathoera haar eerste indruk hierover. “Het is de grofheid die mij opvalt waarmee mensen met gemak leugens vertellen. Wat mij verder opvalt is, dat de handelingen goed doordacht zijn en in samenspraak zijn verricht.” 
Ze haalt uit de verschillende documenten dat er niet één persoon, maar het hele regeerteam erbij betrokken is. “De Raad van Ministers heeft besluiten genomen, er zijn missiven en in cc’s van brieven en e-mails zijn verschillende personen, zoals de president in kennis gesteld.” 
 
Parlementaire controlerende taak
De afgelopen maanden hebben verschillende parlementariërs vragen gesteld aan de regering over tal van overeenkomsten en verkoop van gebouwen en terreinen. “Terwijl de missiven er zijn, heeft de regering het parlement deze informatie onthouden. Hierdoor hebben wij onze parlementaire controlerende taak niet kunnen uitoefenen. Dit is zeer ernstig en onder geen beding goed te praten.” Mathoera merkt op dat als de regering door de jaren heen een transparant beleid had gevoerd en opgevraagde documenten naar het parlement had opgestuurd, dan kon deze hele situatie worden voorkomen.
 
Hoefdraad overlegde met pg
Mathoera begrijpt daarom de reactie niet van NDP-fractieleider Amzad Abdoel, die zich afvraagt wat de haast was achter het besluit van de pg om een vordering in te stellen tegen Hoefdraad. “Het is zijn eigen regering die het onderzoek heeft aangevraagd.” Ze brengt in herinnering dat Hoefdraad in de Assembleevergadering zelf heeft aangegeven dat hij overleg heeft gehad met de pg om een onderzoek naar Van Trikt in te stellen. “Het strafrechtelijk onderzoek is formeel aangevraagd door de voormalige regeringscommissaris en directeuren van de Centrale Bank van Suriname, in overeenstemming met de minister. De hele regering wist ervan.”
 
Niet pg maar rc leidt gvo
Uit de verdere reactie van Abdoel en zijn opmerkingen richting de pg, maakt Mathoera op dat hij niet precies weet hoe een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld en wat de procedures zijn. Tegen de ex-governor is een opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek (gvo) ingesteld. “Het is niet de pg maar de rechter-commissaris in strafzaken die het onderzoek en gvo leidt.” 
 
De kritiek op de pg wuift zij dan ook weg, “men heeft zelf om dit onderzoek gevraagd. Ik vind het heel erg dat men het OM en de rechtelijke macht – het is een gvo, desavoueert. Zij zijn niet de schuldigen, maar die moet in eigen kringen gezocht worden.”
 
Kans voor NDP
De parlementariër benadrukt dat het in deze slechts gaat om een verdenking. “De minister is een verdachte en als Abdoel en zijn regering niets te verbergen hebben, hebben zij ook niets te vrezen.” Volgens Mathoera heeft de coalitie en de NDP-regering een kans om zich zelf te bewijzen. “De NDP-regering moet juist nu openheid en transparantie tonen naar de samenleving en verantwoording afleggen.”
 
Het Assembleelid verwacht dat het parlement bijeenkomt om de vordering te behandelden, zodat de rechterlijke macht de zaak verder kan afhandelen tot een eindconclusie. “Wij zullen als parlementariërs de zaak niet inhoudelijk beoordelen, dat doet de rechterlijke macht. Wij gaan alleen na of het onderzoek tegen de minister in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang is.” 
 
Parlement heeft één keus 
Het parlement heeft maar één keus en dat is de minister in staat van beschuldiging stellen, vindt Mathoera. Door toestemming te geven aan de pg krijgt Hoefdraad alle gelegenheid om zijn onschuld te bewijzen. “En met het onderzoek komt er juist klaarheid, duidelijkheid en kan de NDP-regering tonen dat zij ‘clean-zijn’ en tegen corruptie zijn.” 
 
Indien men wettelijke regelingen heeft overtreden, moet men instaan voor de consequenties. “Anders kun je al die wetten in de prullenbak gooien.” Hoefdraad wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan de overtreding van de Bankwet, en misdrijven genoemd in de Anti-Corruptiewet en het Wetboek van Strafrecht. “Deze wettelijke regelingen gelden niet alleen voor de kleine man, maar ook voor personen in ‘jas en das’. En daarom moet men dit onderzoek alle ruimte geven.”

Column: De loyalisten

29 Apr, 2020, 00:59

foto

 Melvin Bouva, vicevoorzitter DNA, protesteert via een punt van orde tegen de betiteling ‘loyalisten’. (Beeld: DNA) 

 

Tijdens de behandeling van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 in het parlement zei het lid Marinus Bee, dat de regering eerder reeds een wet heeft doorgedrukt via de loyalisten in het parlement. Het lid Bouva vroeg bij het horen van het woord ‘loyalisten’ om een punt van orde. Voorzitter Simons zag volgens mij de vinger, maar ik hoorde haar denken “Is het wel verstandig hierop te reageren?” In ieder geval continueerde zij ongestoord haar betoog over de beperking van mensenrechten en het Covid-19 probleem aan onze oostgrens. Wilde de voorzitter haar partijgenoot behoeden door hem voldoende bedenktijd te geven? Het mocht niet baten. 
 
Het lid van de coalitie bleef met opgeheven hand aandringen om een punt van orde. “Er is iets uw hamer gepasseerd” werd verongelijkt geroepen.  “Een deel van het parlement werd ‘loyalisten’ genoemd”. Mevr. Simons, die niet geneigd was het lid Bee te corrigeren zei: “Hij heeft zijn mening gegeven. Ik voel mij niet aangesproken”. Simons continueerde: “Ik begrijp uw probleem”. Het leek alsof ze daarmee wilde zeggen: “Ik denk dat jullie nu eindelijk jullie les geleerd hebben, dat je als parlementariër de regering wat kritischer moet volgen. Waarom denken jullie dat ik bij de behandeling van de wet ter beëindiging van de Alcoa overeenkomst vroegtijdig ben weggelopen?”. Misschien dat later via een (auto)biografie die de voorzitter mogelijk zal schrijven of zal laten schrijven zal blijken of ik haar body language goed begrepen heb. Het lijkt mij dat deze episode best gebruikt kan worden bij het trainen van aspirant DNA-leden.  
 
Bij het recent indienen van de kandidaat lijsten voor de komende verkiezingen hoorde ik partijtoppers dyaffen: “Wij hebben vrouwen, jongeren en alle etnische groepen op onze lijst”. Kortom alles en iedereen is in de aanbieding. Jammer dat wij slechts zelden hoorden praten over de deskundigheid, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, Integriteit, schaamtegevoel, ethisch morele inborst en vaderlandsliefde van de kandidaten. Jong zijn of vrouw zijn is immers geen verdienste.
 
Diversiteit is een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde voor het bereiken van duurzame democratie. De nadruk die wordt gelegd op diversiteit – of zullen we zeggen pluriformiteit – zie ik slechts als een cosmetische verandering indien onze politieke cultuur niet verandert en de interne partij democratie niet wordt versterkt. Wij hebben in de achter ons liggende jaren beleefd dat jongeren die in de politiek als progressief begonnen na één ernstige waarschuwing conservatief werden om zich vervolgens thans als reactionairen te presenteren. De huidige progressieve retoriek van hen is niet veel meer dan lippendienst.
 
Jonge politici die zich lieten transformeren van Angry Young Men tot makke schaapjes in dienst van de Baas.  Ik hoop voor ze dat als ooit de Handelingen van DNA zullen worden geanalyseerd op hen niet het stempel van politieke prostituee zal worden geplakt. Want is een prostituee niet iemand die zegt: Als je maar betaalt doe ik ‘alles’ wat je wil. Zonder het hebben van een maatschappijvisie blijft de roep van meer vrouwen en jongeren: pur’ bruku wer’ bruku. 
Er wordt beweerd dat zeventig jarigen niet voor jongeren kunnen bepalen. Dat is in zekere zin waar. Maar kijk naar de Verenigde Staten van Amerika. Wie zien de jongeren van de Democratische Partij al jaren als hun enige legitieme spreekbuis? Ja, de thans 77-jarige Bernie Sanders. In een volwassen democratie gaat het immers om een wijze van denken. Het gaat om ideeën, om het ordenen van de samenleving. Het gaat erom deze humaner te maken. Om iedereen zoveel mogelijk ownership te geven. In jonge democratieën gaat het om de uiterlijke schijn. Overigens bestaat de leiding van ons land voor het grootste deel uit senioren burgers, maar merkt de doorsnee senioren burger daar wat van?
 
Waar is al die diversiteit voor nodig als in grote harmonie slechts het lied van de oude baas gezongen wordt? Waar is die diversiteit voor nodig als mensen zich als papegaaien moeten opstellen? De ‘loyalisten’ hebben hun volledige steun verleend zodat Suriname thans internationaal de status “economisch-monetaire junkstaat” verwierf. Nu vraagt de procureur-generaal conform artikel 140 van de Grondwet, dat De Nationale Assemblée een persoon – die verantwoordelijk zou zijn dat Suriname die negatieve status kreeg en nog andere politieke zonden op zijn kerfstok zou hebben – in staat van beschuldiging te stellen. Laten we kijken of de ‘loyalisten’ het ook op hun geweten willen hebben, medeschuldig te zijn dat ons land ook een status van juridische junkstaat zal krijgen.  Een staat waarin ongestraft gesjoemeld kan worden met staatsmiddelen, ondanks een zittende president, die beloofde een kruistocht tegen corruptie te zullen houden. 
 
Hans Breeveld

Gajadien over dossier Hoefdraad: ‘Totale boevenbende die huis gehouden heeft’

 

Het is volgens VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien belangrijk dat De Nationale Assemblee (DNA) zo snel als mogelijk bijeenkomt om te vergaderen over de brief van procureur-generaal (pgRoy Baidjnath Panday. Daarin heeft hij het college gevraagd om Financiënminister Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. In gesprek met Dagblad Suriname benadrukt de VHP’er dat na bestudering van het dossier, dat door de pg naar de DNA is gestuurd, geconcludeerd kan worden dat er voldoende gronden zijn om de bewindsman verder te vervolgen. Hij vraagt zich daarom af hoe de fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, in de media komt zeggen dat het dossier meer vragen oproept dan het beantwoordt. “De justitiële autoriteiten moeten alle ruimte krijgen om door te gaan met het onderzoek, omdat de minister duidelijk van alles op de hoogte was. Een weldenkend mens die het stuk goed gelezen zou hebben, zou nooit tot zo een conclusie zijn gekomen. Die zou gelijk zeggen dat de betrokkenen totaal fout zijn geweest in hun handelen. Een totale boevenbende die huis gehouden heeft. Maar ja, meneer Abdoel staat bekend als iemand die ervan houdt om de samenleving voor te liegen”, benadrukt de VHP’er. Uit het voorlopige onderzoek van een speciaal onderzoeksteam is komen vast te staan dat alle strafbare feiten in nauwe en bewuste samenwerking met minister Gilmore Andre Hoefdraad zijn gepleegd. Minister Hoefdraad wordt corruptie, overtreding van de Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Er zijn 26 stemmen nodig om de minister in staat van beschuldiging te stellen.

President moet Hoefdraad zelf met ontslag sturen

De VHP’er keurt vooral de houding van Hoefdraad in deze zaak af, wanneer die via het Nationaal Informatie Instituut laat weten dat hij niet van plan is op te stappen. Volgens de parlementariër brengt de minister met zo een reactie het land verder in verlegenheid. “Een goed geciviliseerde persoon, zou in zo een situatie zijn portefeuille zelf ter beschikking stellen. Anders moet de president zelf optreden en het ontslag opeisen of hem zelf met ontslag sturen. Dat is ook in het verleden gebeurd in de gevallen van de ex-ministers Dewanand Balesar en Errol Alibux. Bij Balesar kwam er gelijk een gesprek met president Ronald Venetiaan, waarna de minister zijn portefeuille inleverde. Ook de in staat van beschuldigingstelling van beide ex-ministers kon normaal worden goedgekeurd. Wij als VHP zijn voorstanders en vechters van de rechtstaat. Binnen een rechtstaat is het zo dat ongeacht wie je bent, ongeacht welke functie je vervult, je je dient te houden aan de regels van het land”, stelt Gajadien.

Afleidingsmanoeuvres en verdedigingstactieken cultuur NDP

Volgens Gajadien is het een cultuur van de NDP om allerlei afleidingsmanoeuvres en verdedigingstactieken te gebruiken. Hij noemt hierbij het onderzoek dat ook op verzoek van de oranje partij via de pg was opgevraagd bij de overschrijding van het leningenplafond door Hoefdraad. Met spoed waren het dan Abdoel en de coalitie die middels wetswijziging Hoefdraad van het parlement konden redden. “Hierdoor kwam de grondslag voor strafbaarstelling weg te vallen”, stelt hij. Indien de in staat van beschuldigingstelling in dit geval wordt omzeild, belooft Gajadien dat dit door het nieuwe parlement weer in behandeling zal worden genomen. “De familie Bouterse, de vicepresident, de NDP, de regering, zij hebben dit land totaal geruïneerd”, aldus Gajadien.


Schandalen hopen op

Met nog 27 dagen voor de verkiezingen hopen de schandalen voor de huidige regering verder op. Desi Bouterse, die nu het ambt van president invult, is veroordeeld is tot 20 jaar celstraf voor meervoudige moord. Robert van Trikt, de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, zit momenteel in de gevangenis voor malversaties bij de moederbank. Als klap op de vuurpijl komt nu het verzoek van het OM om Financiënminister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij ook strafrechtelijk kan worden vervolgd.

FR

https://www.dbsuriname.com/2020/04/28/gajadien-over-dossier-hoefdraad-totale-boevenbende-die-huis-gehouden-heeft/?fbclid=IwAR2PUvxxAMC40ojGYqgsVNv7xIZ5Yrpp6ttluP6_IuRNFR9JFW1Q-fx6Yvw

Avondklok is in strijd met artikel 16 grondwet

28 Apr, 2020, 04:44

foto

Steeds meer mensen plaatsen vraagtekens bij het besluit om de avondklok met nog eens twee weken te verlengen. Een groot deel van de vragen die de verlenging van de avondklok oproept, spruit voort uit het simpele feit dat het verlengingsbesluit op geen enkele wijze is onderbouwd.  Het gebrek aan ook maar enige onderbouwing, op zijn beurt, is het directe gevolg van het feit dat de avondklok, al sedert haar afkondiging, in strijd is met de Grondwet en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM). 
 
Binnen het Korps Politie Suriname wordt, naar ik heb vernomen, de volgende juridische onderbouwing voor handhaving van de avondklok gehanteerd. Ten eerste wordt verwezen naar artikel 11 lid 1 Politiehandvest, dat de politie de bevoegdheid heeft personen die de openbare orde verstoren of een gevaar vormen voor de veiligheid van anderen, van de openbare weg te verwijderen. Vervolgens wordt het begrip “openbare orde” gedefinieerd als “de naar tijd en plaats bepaalde normale gang van zaken op voor publiek toegankelijke plaatsen, hetwelk in overwegende mate wordt gekenmerkt door algemene veiligheid”.
 
Tot slot wordt gesteld dat de openbare orde gedurende de avondklok als volgt wordt gekenmerkt: “tussen 20.00 uur en 06.00 uur is voor geheel Suriname […] de normale gang van zaken dat alle burgers zich thuis bevinden, uitgezonderd de essentiële diensten en anderen die vanwege bijzondere omstandigheden daarvoor een avondklokpasje hebben. Indien burgers zich dus niet houden aan deze openbare orde, verstoren zij die en is de politie bevoegd om hen te verwijderen en over te brengen naar een voor hun tijdelijk geschikte plaats van bewaring.”
 
Voormelde redenering is te kort door de bocht. Het probleem zit hem in de toepassing van de gehanteerde definitie van het begrip “openbare orde”. Welke instantie heeft immers bepaald dat de openbare orde inhoudt dat het burgers verboden is om zich tussen 20.00 uur en 06.00 uur op de openbare weg te begeven? Was de instantie die dat bepaald heeft daartoe wettelijk bevoegd? En in welke uitgave van het Staatsblad kan de burger dit algemeen verbindend voorschrift teruglezen?
 
Artikel 16 lid 1 Grondwet bepaalt dat eenieder recht heeft op persoonlijke vrijheid. Artikel 16 lid 2 Grondwet bepaalt verder dat niemand van zijn vrijheid zal worden beroofd, anders dan op gronden en volgens procedures, bij wet bepaald
 
Het AVRM schrijft bovendien voor dat iedere beperking van een mensenrecht (i) bij wet geregeld moet zijn; (ii) een geoorloofd doel moet hebben; en (iii) noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving. Voormelde eisen zijn nauw met elkaar verweven. Immers zal uit de (toelichting bij de) wet(telijke regeling) waarbij het mensenrecht wordt beperkt, moeten blijken of het doel waarvoor de beperking plaatsvindt geoorloofd is en of de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving. 
 
Frappant is wel dat artikel 4 lid 1 sub a onder (2) van de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 (S.B. 2020 no. 83), hierna de “WUC”, de regering de bevoegdheid geeft tot het “geven van richtlijnen aan of verplichten van burgers […] met betrekking tot hun bewegingsvrijheid”. Ondanks de buitengewoon ongelukkige formulering van deze bepaling, zou een welwillende lezer hieruit kunnen afleiden dat de regering wettelijk bevoegd is tot het inperken van het in artikel 16 Grondwet vervatte recht op persoonlijke vrijheid (hoewel dat er op de keper beschouwd, niet staat). 
 
Artikel 4 lid 2 WUC schrijft verder voor dat de specifieke maatregelen welke door de regering worden getroffen in het kader van deze wet, bij presidentieel besluit worden vastgelegd. Nog afgezien van het feit dat dit wetgevingstechnisch volkomen onjuist is (besluiten van de regering betreffende algemeen verbindende voorschriften worden immers bij staatsbesluit genomen en niet bij presidentieel besluit), is er, voor zover ik heb kunnen nagaan, nimmer een presidentieel besluit in het Staatsblad gepubliceerd waarin de maatregel van de avondklok wordt “getroffen”. Bovenop de strijd met de Grondwet en het AVRM, is de avondklok dus ook nog eens in strijd met de onlangs afgekondigde WUC.
 
Het onrechtmatige karakter van de avondklok kan alleen worden weggenomen door het op te heffen. Immers schrijft artikel 16 lid 2 Grondwet dwingendrechtelijk voor dat beperkingen van het recht op persoonlijke vrijheid alleen bij wet kunnen geschieden. Niet de regering of de president, maar uitsluitend de wetgever mag het recht op persoonlijke vrijheid dus beperken. Volledig in strijd hiermee maakt de WUC echter mogelijk dat het recht op persoonlijke vrijheid krachtens een wet, te weten door de regering of president via een presidentieel besluit, kan plaatsvinden. Ook de WUC is dus in strijd met artikel 16 Grondwet.
 
Gelet op het voorgaande, komt iedere handhaving van de avondklok neer op een flagrante schending van het recht op persoonlijke vrijheid van alle burgers en is bij iedereen die wegens “overtreding” van de avondklok wordt afgevoerd naar een plaats van bewaring, sprake van wederrechtelijke vrijheidsberoving. 
 
G.N. Best

Intentieverklaring terugbetaling banken niet uitvoerbaar

28 Apr, 2020, 02:41

foto

 De ‘term sheet’ om te komen tot terugbetaling van de ruim US$ 200 miljoen van de banken is ondertekend door minister Gillmore Hoefdraad en de directie van CBvS. 

 

De royalty’s van Iamgold zijn als zekerheid gegeven bij het terugbetaalcontract van US$ 200 miljoen aan kasreserve en vreemde valuta termijndeposito, terwijl deze eerder als onderpand zijn gegeven aan een lening die genomen is via Oppenheimer. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft op 28 januari de ‘Term sheet’ getekend samen met directeuren Michael Soekhnandan en William Orie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 
 
Op 1 november 2019 is tussen minister Hoefdraad en de toenmalige governor van de CBvS, Robert van Trikt, een overeenkomst getekend waarin vastgelegd is dat voor vijftien jaar de royalty’s die Grassalco verkrijgt van Iamgold worden afgedragen aan de CBvS. Met deze overeenkomst is SRD 2.3 miljard zou de Staatsschuld worden afgelost. In december 2019 is door de Staat een leningsovereenkomst met Oppenheimer gesloten voor US$ 125 miljoen. Ook hier zijn de royalty’s van Iamgold als zekerheidstelling gegeven voor de lening. Er is een ‘waterval constructie’ toegepast, door de royalty’s voor 90 dagen te plaatsen op een speciale account om bij Oppenheimer het geld te kunnen lenen. Indien eind maart 2020 de lening niet was terugbetaald, zou Oppenheimer trekken uit de royalty’s die in feite aan de CBvS toebehoren. 
 
In het dossier dat de procureur-generaal De Nationale Assemblee heeft doen toekomen, staat dat uit het onderzoek is gebleken dat deze ‘watervalconstructie’ door de minister is bedacht. Hij heeft in strijd gehandeld met de overeenkomst die in november is getekend tussen hem en de CBvS. Hoefdraad legt deze constructie ook uit in een voice app aan de toenmalige regeringscommissaris Vijay Kirpalani, die vragen heeft gesteld over het dubbel pledgen. De minister legt uit dat in de onderhandeling met Oppenheimer deze pledge nodig was om de lening te kunnen krijgen. In het dossier wordt opgemerkt dat Hoefdraad in strijd heeft gehandeld met de missive van de Raad van Ministers en het besluit van de president. 
 
“Ik ben op zijn minst gezegd geschokt als dit alles waar blijkt te zijn,” zegt Steven Coutinho, directeur van De Surinaamsche Bank (DSB) om een reactie gevraagd, aan Starnieuws. “Wij hebben in januari dagen achterelkaar onderhandeld met zowel de leiding van de CBvS als de minister van Financiën om te komen tot een principe overeenkomst die moest leiden tot het wederom veiligstellen van de gelden die toebehoren aan onze klanten – aan ons volk”, stelt de bankier. 
 
“Ik hoop van harte dat partijen niet met voorbedachten rade documenten hebben getekend waarvan ze wisten dat deze niet uitvoerbaar waren. Onze legal counsel geeft aan dat dit namelijk onder valsheid in geschrifte zou kunnen vallen. Maar ik weiger op dit moment dat te geloven: dat we zo met elkaar zouden willen omgaan gaat er bij mij niet in. Ons doel blijft in elk geval te allen tijde het veiligstellen van de gelden van onze klanten en daar zijn we helaas nog niet,” stelt de bankier.
 
DSB heeft de vorige week een kort geding aanhangig gemaakt tegen de CBvS voor verduistering van vreemde valuta-kasreserve. Sinds 25 januari probeert DSB samen met andere banken tot overeenstemming te komen over de terugbetaling van de wederrechtelijk onttrokken vreemde valuta-kasreservemiddelen en de vreemde valuta-termijndeposito’s. De inhoudelijke behandeling begint op 30 april. 

In sommige landen is de politie net zo dodelijk als het coronavirus

 

De Verenigde Naties waarschuwden deze week voor leiders die corona misbruiken om hun macht uit te breiden.

(Bron: De Volkskrant 28-04-2020)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/in-sommige-landen-is-de-politie-net-zo-dodelijk-als-het-coronavirus~b53c3f01/

Bankiersvereniging stipt vreemde valuta opnamebeleid aan

27 Apr, 2020, 21:03

foto
   


 
De Surinaamse Bankiersvereniging gaat in een persbericht in op het huidige vreemde valuta opnamebeleid van de verschillende banken. De vereniging benadrukt dat dit beleid per bank kan verschillen. Het stuk is naar aanleiding van diverse berichten in de media, over de beperkingen die klanten ervaren bij het opnemen van vreemde valuta contanten van hun rekening bij verschillende banken.
 
Als gevolg van het wegvallen van de contante vreemde valuta geldtransporten van de Centrale Bank van Suriname, van en naar Hong Kong en later ook het wegvallen van de vreemde valuta geldtransporten vanuit de Federal Reserve (FED), is er een tekort ontstaan aan contante vreemde valuta in de markt. Vanwege de wereldwijde COVID-19 crisis, is ook de instroom van vreemde valuta via bezoekende toeristen komen weg te vallen, hetgeen de beschikbaarheid aan vreemde valuta verergerd heeft.
 
Als gevolg van de tekorten aan contante vreemde valuta, zijn banken genoodzaakt om een aangepast vreemde valuta opnamebeleid te hanteren, om te kunnen voldoen aan de contante opvragingen van klanten. Het aangepaste vreemde valuta opnamebeleid varieert per bank. De banken hanteren geen standaard vreemde valuta opnamebeleid, omdat de liquiditeitspositie van elke bank anders is. Het beleid is onder andere ook afhankelijk van de structuur van de bank, de klantengroepen en de behoeften van deze groepen.
 
De bankiersvereniging geeft aan dat de banken verschillende opties hanteren. De opties verschillen per bank en cliënten dienen bij hun bank naar het vreemde valuta opnamebeleid te informeren.
De opties:
1. Contante vreemde valuta opname variërend tussen EUR/USD 250,00 tot EUR/USD 500,00 per week, per klant;
2. Contante vreemde valuta opname op basis van vreemde valuta stortingen. Dat wil zeggen, het op te nemen vreemde valuta bedrag in contanten dient gelijk te zijn aan het bedrag dat gestort is op de vreemde valuta bankrekening. Let wel: het is de banken verboden om tegen de wil van de klant, de opgevraagde vreemde valuta contanten, in Surinaamse Dollars uit te betalen.
 
Om de tekorten in vreemde valuta contanten op te vangen, stimuleren banken de diverse elektronische en girale betaaloplossingen. Deze zijn efficiënter en veiliger dan het gebruik van contanten. Klanten kunnen onbeperkt over hun girale vreemde valuta tegoeden beschikken en het lokaal en internationaal betalingsverkeer ondervindt geen beperkingen. Het gebruik van de elektronische kanalen reduceert ook met name het risicoprofiel van het financiële systeem voor wat betreft het risico van witwassen van geld en terrorismefinanciering.
 
In het persbericht staat tot slot dat pinnen bij de kassa’s van winkels en het doen van overmakingen via internet en mobile banking, voor het betalen van rekeningen gratis zijn.

Islamitische ontwikkelingsbank ondersteunt Suriname in COVID-19-pandemie

 

Suriname is een van de 57 lidlanden van de ISDB die zal worden ondersteund in de COVID-19-pandemie. Minister Hoefdraad heeft maandag hierover met de ISDB-president gesproken. Foto: NII

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft maandag een vruchtbare bespreking, via videoconferentie, gehad met de president van de Islamitische ontwikkelingsbank (ISDB), Bandar Haijar. De ISDB-group heeft een budget van ongeveer US$ 2.3 miljard beschikbaar gesteld ter ondersteuning van haar 57 lidlanden in de strijd tegen het COVID-19-virus, meldt het NII.

Deze ondersteuning is beschikbaar voor directe hulp in de gezondheidszorg en voor het herstellen van de economie, inclusief de private en de sociale sectoren die getroffen zijn door deze pandemie. Hierbij wordt een holistische benadering toegepast en wordt gekeken naar korte-, middellange- en lange termijn acties.

De bewindsman deed verslag over de huidige situatie in Suriname als gevolg van het COVID-19-virus, zowel op het gebied van de gezondheidszorg als de economie. De ISDB werd ook geïnformeerd over het ingestelde noodfonds en de prioriteiten van dit fonds. Ook werden de uitdagingen die Suriname ondervindt bij het adequaat inspelen op de gevolgen van deze pandemie gedeeld met de ISDB-president en zijn team.

Vanwege het feit dat Suriname via de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) reeds hulp ontvangt voor de gezondheidszorg, werd met de ISDB-ondersteuning voor de private- en sociale sectoren besproken. Specifiek werden onder andere genoemd kapitaal voor de lokale productie- en toerismesector voor het in stand houden van de bedrijven alsook voor investeringen.

Verder meldt het NII dat de noodzaak van de nodige importen voor de productiebedrijven ook aan de orde werd gesteld. Voor de onderwijssector werd eventuele ondersteuning van het distance learning (ICT) deel besproken. De ISDB heeft haar volledige ondersteuning toegezegd en zal in de komende periode deze bijstand in samenwerking met het ministerie van Financiën verder uitwerken. Een programma inclusief een budget zal gezamenlijk geformuleerd worden.

De ondersteuning van de ISDB zal hoofdzakelijk uit leningen bestaan en vindt plaats via haar verschillende entiteiten, namelijk de Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD), de International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) en Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).

De leningsvoorwaarden van de bestaande leningsovereenkomst tussen ITFC en Suriname van US$ 25 miljoen als gevolg van COVID-19 zijn versoepeld, meldt het NII verder. Deze overeenkomst wordt momenteel gebruikt voor de import van medicijnen en medische verbruiksartikelen via het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) samen met het ministerie van Volksgezondheid, tarwe via De Molen, babyvoeding via Nutrisur, brandstof via Staatsolie en inputs voor de agrarische sector via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/23/islamitische-ontwikkelingsbank-ondersteunt-suriname-in-covid-19-pandemie/

Als de overheid geen rente kan betalen komt er een downgrade

22 Apr, 2020, 20:46

foto

 Anouschka Nabibaks, Steven Debipersad en Steven Coutinho tijdens het online debat van de Kennis Kring. Dit was ook live op ABC TV te volgen. 

 

“Als de Staat over 5 dagen niet in staat is om de rentes te betalen krijgen we een downgrading naar Default,” waarschuwt Steven Coutinho, directeur van de DSB bank. De kredietwaardigheid van Suriname is door Fitch en Standard & Poor’s gedegradeerd tot CCC+, oftewel  “hoog risico en junk” . Default is voor landen die hun schulden niet terug kunnen betalen. Crediteuren kunnen heel ingrijpende maatregelen treffen om aan hun geld te komen geeft Coutinho aan.  
 
Coutinho, fiscaal-jurist Anouschka Nabibaks en econoom Steven Debipersad zijn de inleiders geweest bij de online discussieavond van de Kenniskring, dinsdagavond. Het thema was De effecten van de downgrading, valutaschaarste en coronavirus op het bedrijfsleven Het coronavirus dat de wereld in zijn greep heeft, is niet de oorzaak van de economische crisis in het land, benadrukken de deskundigen. Heel de wereld is getroffen door het virus maar anders dan heel veel landen heeft de overheid niet gespaard om de slagen op te vangen. Dit ondanks de grote financiële meevallers en de vele leningen. Dat Suriname in een economische crisis zit en moeilijk zijn schulden kan aflossen, is internationaal geen geheim meer. 
 
Coutinho heeft uitgelegd dat de overheid nog steeds geld tekort komt maar haast niet meer kan lenen op de internationale markt. Door de ratings van de creditbureaus is de waarde van de internationale obligaties (bonds), die uitgegeven zijn om geld te kunnen lenen, flink in waarde gedaald. “Als Suriname nu terug wil gaan op de internationale kapitaalmarkt en geld wil gaan lenen, zal het een hele hoge percentage moeten kunnen aanbieden. Of heel veel onderpand,” geeft Coutinho aan. “We weten allemaal dat er heel veel onderpand is gegeven bij de verschillende leningen. Nu is de vraag of er genoeg onderpand is om te geven.”  
 
De overheid staat voor een groot probleem, merkt Coutinho op. Als de overheid de rente van US$ 26 miljoen niet kan aflossing van de internationale obligatie, riskeert het land een degradatie naar Default geeft hij aan. Dit kan ernstige gevolgen hebben. “De bond is uitgegeven op New York Law,” deelt Coutinho mee. “New York Law is heel erg crediteur vriendelijk. Dat betekent dat als obligatiehouder op New York Law, hele verregaande maatregelen mag treffen tegen het land met Default. Argentinië bijvoorbeeld, heeft dat aan den lijve ondervonden. Crediteuren zijn achter hun geld aangegaan. Ze hebben onder andere alle activa van Argentinië dat het land buiten de grenzen had, op slot gezet. Ik hoop niet dat het zover komt in Suriname, ik geef alleen maar aan wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.”
 
René Gompers

DSB-directeur: Gepensioneerden worden gedupeerd

18 Apr, 2020, 11:59

Interview with influencer Steven Coutinho, upcoming events and ...

 

 DSB-directeur Steven Coutinho 

 

Algemeen directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Steven Coutinho, vindt het erg dat gepensioneerden niet over hun geld kunnen beschikken. De overheid heeft het geld niet overgemaakt op de rekening van de bank. “Er zijn al drie dagen voorbij gegaan sinds 15 april, maar er is totaal geen communicatie geweest met de banken. Als er een probleem is, moet de regering dat gewoon toegeven en transparant over zijn. Nu zijn gepensioneerden de dupe geworden, terwijl ze hun geld hard nodig hebben. Ik heb ze zelf in de rij zien staan bij de bank en ATM’s,” zegt Coutinho in gesprek met Starnieuws.

 
De overheid moet SRD 77 miljoen overmaken op de rekening van Pensioenfonds Suriname voor april. Het gaat om SRD 67 miljoen aan pensioenen en SRD 10 miljoen voor betaling met terugwerkende kracht. Dan worden de gelden overgemaakt naar de overige banken. Sommige banken hebben de overheid voorgeschoten. “Wij kunnen niet tientallen miljoenen voorschieten aan de overheid, zonder dat wij weten wat er aan de hand is en zonder dat er zelfs contact met ons is gemaakt,” legt Coutinho uit.
 
De bankier vindt het vreselijk dat mensen die jarenlang hun krachten hebben gegeven voor de overheid en hun geld hard nodig hebben, worden gedupeerd. Er is een valutawet aangenomen om één koers te hebben, maar er zijn nog steeds vier koersen. Daarnaast stijgen de goederen in de winkels nog elke dag. Gepensioneerden kunnen nauwelijks meer rondkomen met het geld. Onder de huidige situatie met Covid-19 is deze groep juist extra kwetsbaar en moet meer aanschaffen dan normaal. Er moeten extra schoonmaakmiddelen en andere spullen gekocht worden. Coutinho heeft gepensioneerden gesproken die niet begrijpen dat het niet aan de banken ligt dat er niet is uitbetaald, maar aan de overheid die het geld niet heeft overgemaakt.
 
“De overheid moet gewoon transparant zijn en hulp vragen wanneer ze niet uitkomt. Maar door niks te zeggen aan de banken en de samenleving, los je het probleem niet op. Met de valutawet is het vertrouwen in de SRD niet teruggekeerd. Met wetten alleen worden problemen niet opgelost,” zegt Coutinho. Het heeft volgens hem geen zin om vinger te wijzen naar anderen, terwijl gewoon onderkend moet worden wat de werkelijke problemen zijn zodat er structurele oplossingen kunnen komen. 

Renten: “Overheid nieuwe speler op valutamarkt”

VSB-voorzitter Bryan Renten

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), heeft tijdens een virtuele bijeenkomst van Kenniskring aangeven dat de overheid de nieuwe speler is op de markt die op zoek is naar Amerikaanse dollars. “De overheid heeft zoveel schulden gemaakt en de rentebetalingen voeren zoveel druk uit op de betalingsbalans, een situatie die er vier tot vijf jaar geleden nog niet bestond.” Het thema van de avond was “De mogelijke effecten van de Valutawet.”

De presentatie van Renten was gestoeld op drie aspecten namelijk de totstandkoming van de wet, het economisch perspectief waarin deze wet is aangenomen en de ontwikkelingen in de praktijk. Hij merkte op dat de beschikbaarheid van Amerikaanse dollars niet is toegenomen, maar afgenomen en dat de zwarte markt er weer is. Hij verwees naar de wisselmannen in de binnenstad. De VSB-voorzitter voegde eraan toe dat bedrijven via de achterdeur dollars worden aangeboden.

Renten benadrukte dat de VSB voor al deze zaken heeft gewaarschuwd. De overheid zit volgens hem in een dilemma om twee maanden voor de verkiezingen de economie op orde te stellen en ook nog de verkiezingen te winnen. Hij gaf aan dat deze twee zaken niet samengaan, omdat er impopulaire maatregelen getroffen moeten worden om de economie op orde te stellen.

Vertrouwen
Bij dit soort maatregelen is het volgens de VSB-voorzitter belangrijk dat er vertrouwen is vanuit die samenleving, dat deze met een goede intentie worden getroffen. Renten gaf verder aan dat deze situatie er al was en nu met de COVID-19-pandemie verder versterkt is.

De aanname van de Valutawet, die technisch fout in elkaar zit, heeft een heleboel onzekerheden met zich meegebracht. Renten gaf aan dat er zeker twee bedrijven zijn die het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) hebben gevraagd als zij hun aandeelhouder die in het buitenland zit wel of niet in US-dollar mogen uitbetalen.

Op zo’n manier wordt er volgens hem onzekerheid gecreëerd voor buitenlandse investeerders. Hij voegde eraan toe dat er aan de minister van HI en T, rechten zijn toegekend, die ongekend zijn. “Hij mag op zijn eigen houtje een negatieve of een prevalente lijst opstellen op basis ven hele vage criteria en dus bepalen wie wel of niet mag importeren en welke goederen wel of niet mogen worden geïmporteerd”, zei Renten.

Hij gaf verder aan dat er om twee redenen is gewaarschuwd voor deze wet. Er zouden inhoudelijk een heleboel dingen fout zijn en een wisselkoers kan niet worden afgedwongen met maatregelen. “Als je een bankier of economen vraagt zullen zij zeggen dat de economie 80 procent bestaat uit vertrouwen en voor 20 procent op harde feiten.”

De VSB-voorzitter zei dat de organisatie nog voordat de wet was aangenomen, zag dat bedrijven rekening moesten houden met het economisch perspectief namelijk een beperkte beschikbaarheid van US-dollars was, de prijsverhoging van deze dollars met als gevolg het effect op de import van grondstoffen en handelsproducten.

Uitnodiging
Hij gaf aan dat er in Suriname twee categorieën van bedrijven zijn, namelijk bedrijven die importeren en ook bedrijven die exporteren. De afzetmarkten van importbedrijven zijn op de binnenlandse markt en zij creëren ook de meeste werkplekken en zijn ook afhankelijk van de beschikbaarheid van Amerikaanse dollars. “Die werden steeds schaarser, dat bracht een druk op bedrijfskosten en er was een heleboel politieke onzekerheid over de noodzakelijke beleidsmaatregelen die moesten worden genomen. Hiermee bedoelen wij de fiscale kant”, zei Renten.

Verder legde hij uit dat de overheid gelden heeft uitgegeven die zij niet had, bleef lenen, en op een gegeven moment haar olierekeningen niet kon betalen. De VSB werd op 9 maart door het parlement gevraagd om 11 maart aanwezig te zijn om te praten over deze wet. Het ging om een aanpassing van de bestaande Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren en de aanpassing bestond uit twee pagina’s.

De staf van de VSB was aanwezig en heeft op 16 maart schriftelijk commentaar geleverd. “Tot onze verbazing werd op vrijdag 21 maart een hele andere wet in behandeling genomen en de volgende dag aangenomen”, aldus Renten. Hij typeert het parlement als te zijn onbetrouwbaar. “Je vraagt een belangrijke stakeholder om commentaar te leveren en vervolgens hou je iedereen voor de gek onder het mom van een nota van wijziging en zijn er artikelen in opgenomen die verstrekkend zijn.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/17/renten-overheid-nieuwe-speler-op-valutamarkt/

Bousaid: ‘Regering niet lenen wegens negatieve aflossingscapaciteit’

April 16, 2020

De minister van Financien, Gillmore hoefdraad heeft gezegd, dat zijn eerste optie is die SRD400, – miljoen t.b.v. het “noodfonds” te lenen op de binnenlandse kapitaalmarkt. Dit is volgens oud-bankier Jim Bousaid monetair minder storend, omdat er dan geen nieuw geld wordt gedrukt. Maar gezien het feit dat de banken in de afgelopen jaren al heel veel hebben geleend aan de overheid, weten wij niet hoe de lokale financiele instellingen, hieraan kunnen voldoen. Op dit moment is meer dan 20% van de kredietverlening van de banken aan de Staat Suriname, waarbij een groot deel in vreemde valuta is verstrekt. Dan moeten we niet vergeten, dat er onlangs USD100, – miljoen is verdampt aan kasreserve en USD 97, – miljoen aan termijn deposito’s. Volgens de oud-bankier, heeft de overheid met het “verdwijnen” van de kasreserves al gedefault, op de binnenlandse valuta markt, daarom moeten de banken erg voorzichtig zijn om verdere risico’s te nemen met de Staat door verder te gaan met financiering. “Deze vraag heb ik gesteld aan een bankier en die zei, dat als zijn bank een goede dekking heeft, zullen zij het bekijken. Maar het probleem ligt niet aan de dekking, maar aan de cashflow van de Staat, want die is negatief.  Dat wil zeggen, dat de Staat geen aflossingscapaciteit heeft”, aldus Bousaid. De voorzitter van de Bankiersvereniging heeft in een radioprogramma gezegd, dat de banken nog niet zijn benaderd door de Staat, maar dat is volgens Bousaid een kwestie van tijd voor de minister van Financien, omdat er ook niet veel ruimte is bij het bankwezen. Als de operatie op de binnenlandse kapitaal markt niet lukt, zal Hoefdraad een beroep doen op de Centrale Bank van Suriname (CBvS). “Die stap is zeer gevaarlijk, want dat betekent weer een toename van de liquiditeit, toename van monetaire financiering en dat is zeer schadelijk, omdat die liquiditeit zich gaat richten op importgoederen en hierdoor gaan de wisselkoersen weer stijgen”, aldus Bousaid. De Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand (WUU) kan misbruikt worden, aangezien de bankwet en de wet op de Staatsschuld, opzij gezet worden. Het “noodfonds” dat ook is vastgelegd in deze wet, zal volgens Bousaid veel meer geld omvatten, omdat in de WUU  is geregeld dat de vlottende staatsschuld wordt geconsolideerd. “Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen. Gezien deze wet het nu mogelijk maakt, leningen die inmiddels al zijn getrokken om te zetten tot een langlopende rekening, kan de regering weer opnieuw het bedrag van de “voorschotten aan de staat (artikel 21 van de Bankwet)” lenen bij de CBvS. Ik vermoed dat dit soort zaken de doelstelling van deze wet zijn geweest en dat “Covid-19” daarvoor is misbruikt”, stelt Bousaid.

Moody’s verlaagt kredietwaardigheid Suriname; vooruitzichten gewijzigd naar negatief

Na ratingbureaus Fitch Rating en Standard & Poor’s komt nu ook Moody’s met een lagere rating voor Suriname. Moody’s verlaagt de kredietwaardigheid van Suriname van B2 naar B3. Ook heeft Moody’s de vooruitzichten gewijzigd van stabiel naar negatief.

De verlaging naar B3 weerspiegelt de aanzienlijke begrotingstekorten in 2018 en 2019 die hebben geleid tot een aanhoudende stijging van de overheidsschuld tot 75 procent van het bruto binnenlands product (bbp) eind 2019. De verlaging weerspiegelt ook een verhoogde liquiditeit en externe risico’s.

De negatieve vooruitzichten voor de B3-rating weerspiegelen de opvatting van Moody’s dat de risico’s naar beneden zijn bijgesteld. Bij een gebrek aan begrotingsconsolidatie zullen aanhoudende grote begrotingstekorten in 2020-2021 potentiële financieringsrisico’s opleveren.

Moody’s ziet aanhoudende druk op de wisselkoers, waardoor de kans groter wordt dat een abrupte correctie de schuldstatistieken en het algehele kredietprofiel van Suriname verder kunnen aantasten.

Tegelijkertijd verlaagde Moody’s de langetermijnobligaties en depositoplafonds van Suriname naar B1 van respectievelijk Ba3 en Caa1 van B3 naar B1. Moody’s heeft de langlopende obligaties en deposito-plafonds in lokale valuta verlaagd van B1 naar Ba2.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/15/moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-suriname-vooruitzichten-gewijzigd-naar-negatief/

Suriname is now a possible failed state!

14 Apr, 2020, 09:36

foto

In mijn ingezonden stuk van 6 februari 2019 met als titel Suriname is not a failed state heb ik de volgende waarschuwing gegeven aan de huidige beleidsmakers: Suriname is NOT a failed state, but we are practicing some part of a failed-state-policy! Policymakers be careful of the direction of your current steps! Mijn waarschuwing was duidelijk aan dovemansoren, want het is op beleidsgebied steeds bergafwaarts gegaan met Suriname. Op de beleidsgebieden monetair, financieel, (macro)economisch en sociaal-maatschappelijk is Suriname helemaal aan de grond.
 
Voor het trekken van een conclusie en geven van een advies aan Suriname op basis van het regeringsbeleid zal ik enkele zaken opsommen t.w.:
• Suriname is door de ratingsbureaus Fitch en Standard & Poor bestempeld als een junkstaat.
• De regering heeft zich niet gehouden aan gemaakte afspraken met de centrale bank van de VS, na het ontvangen van US$ van deze internationaal gerenommeerde organisatie.
• De regering heeft alle monetaire reserves opgemaakt aan populistische en consumptieve projecten i.p.v. productie investeringen.
• De regering heeft op zeer onverantwoordelijke wijze bijkans 200 miljoen US$ van het volk ten eigen bate aangewend, zonder dat de commerciële banken daarvan op de hoogte waren. 
• Er is een ‘valutawet’ aangenomen zonder overleg met de belangrijke stakeholders.
• Er is een ‘valutawet’ door de coalitie aangenomen om o.a. de koers d.m.v. een wet te bepalen, terwijl binnen het internationaal macro-economisch gebeuren een koers wordt bepaald op basis van vraag en aanbod en de monetaire reserves.
• De president alle adviezen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM), de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), de President van de Centrale Bank en de vakbeweging om de ‘valutawet’ niet af te kondigen naast zich heeft neergelegd en de wet heeft afgekondigd.
• Vanwege de ‘valutawet’ de importen zijn vastgelopen, waardoor diverse schappen in de winkels leeglopen en er een tekort dreigt te ontstaan aan essentiële medicamenten.
• De overheid kan ondernemers niet voorzien van valuta, waardoor de mogelijkheid is ontstaan voor een florerende zwarte markt. 
• Terwijl de koers volgens de ‘valutawet’ gesteld is op 7,52 SRD voor de US$, kopen de cambio’s het op voor 8,50 SRD en de prijzen in de winkels gebaseerd zijn op een koers tussen 13 – 15 SRD.
• Busvervoercontracten van landgenoten na bijkans 20 jaren trouwe dienst worden opgezegd, omdat zij volgens de districtscommissaris van het desbetreffende district geen partijlid zijn van één der coalitiepartijen.
• De staatsschuld is in vijf jaren tijd gestegen van SRD 6,5 miljard naar bijkans SRD 22 miljard. De regering geeft maandelijks 390 miljoen SRD meer uit dan zij verdient.
• Over dit jaar moet de regering 1,4 miljard SRD aan schulden aflossen en 1 miljard aan rente betalen. Dit houdt in een maandelijkse leninggerelateerde uitgave van SRD 200 miljoen. 
• De regering is van plan een importstop in te voeren op bepaalde luxegoederen. Alleen in communistische landen als Cuba en Noord-Korea is zo een wetgeving van kracht, maar in geen enkel goed geordend democratisch land.
• De regering kan niet aan de contractuele verplichtingen met schuldeisers Oppenheimer Fund voldoen m.b.t. de lening van US$ 125 miljoen ter overname van de Afobakadam, waardoor Suriname een boeterente van 3,75 miljoen US$ moet bepalen.
• De internationale obligatielening die in 2016 is afgesloten met de Oppenheimer Fund voor US$ 550 miljoen tegen een rente van 9,25% is nu nog maar 52% waard, waardoor de schuldeisers geen vertrouwen hebben dat zij in 2026 hun gelden terug zullen krijgen. Ook het positief nieuws op de nationale en internationale media over de twee olievondsten voor de Surinaamse kust hebben geen invloed gehad op de waarde van deze obligatielening. 
• Hoewel de grenzen gesloten zijn er toch personen zijn die ons land binnen komen en verlaten via de grenzen.
• De president al maanden niet is verschenen in DNA om verantwoording af te leggen.
• De president de regels die hij heeft uitgevaardigd m.b.t. de Covid-19 bestrijding zelf overtreedt (zie Starnieuws bericht NPS-voorzitter: President geeft een totaal verkeerd signaal; intussen heeft hij zijn verontschuldiging aangeboden).
 
Conclusie
De regering Bouterse-Adhin ondersteunt door de huidige NDP-HVB-BEP-coalitie heeft Suriname gemaakt tot een mogelijke ‘failed state’, met name op monetair, financieel, macro-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied.
 
Advies
Suriname, presenteer dit zichzelf noemende ‘dream team’ beleidsmakers de juiste rekening voor het gevoerde beleid 2015-2020 op 25 mei 2020! Fitch en Standard & Poor hebben reeds de aanzet gegeven, waardoor het belangrijk is dat wij ook achter deze ratingsbureaus gaan staan.
 
Ruben Ravenberg PhD, MBA
rub_rav@yahoo.com

Belfort: “Bouterse is geen leider, maar een misleider”

ABOP-parlementariër Edward Belfort. Foto: Suriname Herald

“Ik blijf erbij dat de persoon Desi Bouterse geen leider is, maar een misleider. Dat heeft hij weer met zijn gedrag bewezen”, zegt ABOP-volksvertegenwoordiger Edward Belfort in gesprek met Suriname Herald. Hij reageert op de uitgelekte video van het staatshoofd in gezelschap van enkele jongemannen in de woonwijk Flora.

Deze video die massaal gedeeld is op sociale media maakte vele tongen los. Hier is duidelijk te zien dat de COVID-19-maatregelen niet door het staatshoofd in acht zijn genomen.

De autoriteiten zijn met maatregelen gekomen die strikt opgevolgd moeten worden om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Volgens Belfort is het gedrag van de president een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. Hij legt zogenaamd beperkingen op voor andere partijen om hun activiteiten niet te kunnen ontplooien en denkt zo zijn slag te slaan, meent de ABOP-politicus.

Hij vindt het jammer dat de eerste burger van het land zich op zo’n manier opstelt, terwijl hij het volk oproept om gehoorzaam te zijn. Dit is volgens Belfort een duidelijk voorbeeld dat de president de COVID-19-situatie in het land gebruikt om zijn macht te behouden.

In de hele wereld hebben regeringen van diverse landen plannen gepresenteerd hoe zij hun gemeenschappen tegemoet zullen komen. Alleen in Suriname zien we dat niet. Belfort zegt dat de situatie helemaal niet zo erg is, zoals men doet voorkomen. Het zou van goedheid getuigen als de president zich anders zou opstellen en zich houdt aan de afspraken die hij zelf heeft gemaakt met het volk.

Aan de ene kant is het goed dat grote delen van het volk kunnen inzien dat Bouterse het niet meent met dit land. Er zitten op dit moment honderden mensen thuis, die vanwege de situatie geen inkomsten hebben. Bouterse heeft zich er nog niet over uitgesproken hoe de regering deze personen tegemoet zal komen.

Belfort zegt ook over informatie te beschikken dat de president naar het inheemse dorp Kwamalasemutu is gegaan. Dit terwijl het vliegverkeer naar geheel het binnenland is lamgelegd.

Volgens Belfort is Bouterse meer bezig met zichzelf, in plaats van met het volk. Dit is een totaal verkeerd signaal dat hij geeft naar de jeugd toe, vindt Belfort. De politicus roept het volk op, om ondanks het verkeerde voorbeeld van de president zich te blijven beschermen om de verspreiding van COVID-19 te minimaliseren.

President Bouterse heeft intussen in een videoboodschap zijn verontschuldigingen aangeboden aan de Surinaamse gemeenschap.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/14/belfort-bouterse-is-geen-leider-maar-een-misleider/

Column: President zegt sorry tegen getergd volk

14 Apr, 2020, 00:59

foto
 President Bouterse overtreedt de regels waartoe hij zelf heeft opgeroepen te Flora. Intussen heeft hij ‘sorry’ gezegd. (Beeld: FB) 


 
Mijn column waarin ik woorden tekort kwam, was al enkele uren af, wachtend op de tijd. In de avond kwam er toch een ‘sorry’ van de president. Hij besefte dat er te veel bewijzen waren en heeft er twee dagen over gedaan om zich te verontschuldigen. Nu dus de gewijzigde versie! De verontwaardiging over het ‘chillen’ van president Desi Bouterse op Goede Vrijdag langs de openbare weg op Flora, is de wereld rondgegaan. Ook zijn eigen mensen hebben met hun mobiel gefilmd en de beelden die van dichtbij gemaakt zijn, op sociale media laten terechtkomen, met geluid en al. De kritieken die zijn losgebarsten, zijn niet mals. Nadat het staatshoofd zijn toespraak opgenomen had, waarin de Covid-19 maatregelen met twee weken zijn verlengd, heeft Bouta zich als eerste niet aan de door hem zelf aangekondigde maatregelen gehouden. 
 
Een maand geleden, op 13 maart, is de eerste positieve test in Suriname genoteerd. Het luchtruim is dezelfde avond gesloten. Op 29 maart is de gedeeltelijke lockdown ingegaan en afgelopen vrijdag met twee weken verlengd. Aangezien gezondheid op de eerste plaats komt, zijn er maatregelen genomen die de economie voor een groot deel hebben verlamd. De horeca, de luchtvaartsector, het onderwijs, landbouwers, entertainers, de handel, de kleine man, de informele economie en iedereen die in Suriname woont, zijn allemaal zwaar getroffen door de noodzakelijke maatregelen. 
 
Mensen zijn gedwongen om vanaf 20.00 uur tot de volgende dag 6.00 uur thuis te blijven. Dit is een enorme beperking op de persoonlijke vrijheid. De rellen in Paramaribo-zuid zijn massaal veroordeeld en terecht. De politie heeft aangekondigd hard te zullen optreden. Mensen zouden langer vastgehouden worden als ze zich tijdens de ‘avondklok’ onnodig op straat zouden begeven. Intussen zien wij beelden waarbij de politie zweepslagen uitdeelt en op klaarlichte dag wordt overdadig geweld gebruikt en zonder reden wordt er in de lucht geschoten. Politiemannen die over de schreef gaan, dienen terstond gecorrigeerd te worden. Gelukkig staan veel politiemannen niet achter dit geweld en hebben dat ook te kennen gegeven via sociale media. De korpschef keurt het gedrag af en wacht op schriftelijke rapportage. 
 
Behalve het ontnemen van burgerrechten krijgt de economie, die op sterven na dood is, een fatale klap door de maatregelen die getroffen moesten worden. Mensen die niet bij de overheid in dienst zijn en zelfstandige ondernemer zijn, hebben nauwelijks middelen om het dagelijkse brood op tafel te kunnen leggen. Ondanks de valutawet die doorgedrukt is, hebben we nog vier koersen. Aflossingen voor auto’s moeten terugbetaald worden tegen een koers die het tweevoudige is van die van de Centrale Bank. En de prijs van cement en diverse goederen, is niet eens met een dubbeltje gedropt. Integendeel!  
 
Ja we weten dat Bouta van zijn fatu houdt, van zijn sigaret en whiskey. Het is heel moeilijk om je naast de vele privileges te houden aan de enkele beperkingen in het openbaar. Hij is vaker de mist ingegaan, maar deze keer is het een stap te ver. De grens van het toelaatbare is duidelijk overschreden. In Suriname is een leven te betreuren aan Covid-19, diverse Surinamers zijn in het buitenland overleden aan deze ziekte. Ingezetenen die gestrand zijn, kunnen niet naar huis. Meer dan 119.700 mensen zijn wereldwijd gestorven. Van de president wordt meer respect verwacht. Gelukkig heeft het staatshoofd van de republiek Suriname zich verontschuldigd tegenover het volk. Maar ook al zegt iemand die een overtreding heeft begaan ‘sorry’ dat maakt het gepleegde feit niet weg. De persoon kan wel strafvermindering krijgen, maar dat oordeel ligt bij het volk.
 
Nita Ramcharan

Wayana’s Zuid-Suriname wachten al weken op reactie Covid-team

14 Apr,2020,  00:00

foto

 Een deel van het schrijven gericht aan de directeur Nationale Veiligheid en NCCR. De brief is op 30 maart geschreven. 

 

Terwijl Surinaamse autoriteiten op 10 april zeggen dat de situatie bij de grenzen zorgen baat, luiden de Wayana’s in Zuidoost Suriname al twee weken de noodklok. Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, hebben dorpelingen zelf hun gebied afgesloten voor de buitenwereld. Maar illegale Braziliaanse goudzoekers dringen toch binnen. “Ze komen van overal; ze rijden door het bos op een ATV of komen via de rivier als ze zijn ingevlogen, bijvoorbeeld via Lawatabiki of Oelemari”, zegt Jupta Itoewaki, voorzitter Stichting Mulokot Kawemhakan aan Starnieuws. 

 
Op 30 maart stuurde Granman Ipomadi Pelenapin, stamhoofd van de Wayana aan de Lawarivier een brief naar de directeur Nationale Veiligheid, luitenant-kolonel Danielle Veira en NCCR-coördinator, Kolonel Jerry Slijngard met het verzoek voor militaire assistentie in het Lawa-gebied. Een reactie is tot op heden uitgebleven, zegt Itoewaki. “Er staan zelfs telefoonnummers in onze brief om eventueel naar ons te kunnen bellen. Wij hadden verwacht dat er misschien alsnog contact opgenomen zou worden.”
 
De Wayana’s kijken reikhalzend uit naar hulp vanuit het Nationaal Covid Management Team. Volgens Itoewaki willen de Surinaamse militairen op de post nabij het Wayanadorp Kumakapan wel helpen, “maar ze kunnen niet zelf een beslissing nemen. De opdracht moet vanuit Paramaribo komen.”
 
Medicijnen en voeding
Behalve bescherming, kijken de Wayana’s uit naar medische hulp. “De poli’s van de Medische Zending zijn al maanden leeg, er zijn geen medicamenten. We zijn totaal niet voorbereid op een virusuitbraak, om bijvoorbeeld besmette personen te isoleren.” De vraag is groot naar handsanitizers, handschoenen, mondkapjes, handzeep en wegwerpdoekjes. Maar ook bepaalde medicijnen zoals paracetamol en vitamine C.” 
 
Op de verlanglijst staat ook voeding. De Mulokot-voorzitter heeft geen boodschap aan critici die vinden dat de Inheemsen zelf moeten planten en zich niet afhankelijk moeten opstellen van de stad. “Wij hoefden niet afhankelijk te zijn als men ons grondgebied met rust had gelaten, stopt om concessies uit te geven en handelt naar illegale Brazilianen die ons gebied occuperen en kwikvergiftiging een halt toe roept.” 
 
Stichting Mulokot, werkarm van het Inheemse traditioneel gezag, probeert met eigen middelen verschillende Wayana dorpen te voorzien van voeding en medische benodigdheden. We vliegen alles in, om te voorkomen dat men onnodig vaart naar Maripasoula. De Franse overheid voorziet de Franse Wayana dorpen. Maar de eigen middelen raken op. De fondsen waren net genoeg voor twee bevoorradingen. “Wij kunnen dus alle hulp gebruiken, de meeste kosten gaan naar transport.” 
 
4000 Brazilianen in woongebied
Het uitgestrekte leef- en woongebied van de Wayana’s is ongeveer 30.000 km2 groot. Ondanks het binnenlandse vliegverkeer voor personen op 25 maart werd stopgezet, landde er een dag later een toestel uit Paramaribo met vijf Braziliaanse mannen te Kawemhakan (Anapaike). Het vliegveld werd gelijk gebarricadeerd. Na een overleg tussen Pelenapin en traditionele gezagsdragers van Surinaamse en Franse zijde binnen de Wayana regio, volgde een rivierblokkade in de Lawa. Enkele inheemse leiders informeerden de personen van Jaw pasi, een Braziliaanse nederzetting waar ongeveer 4000 Brazilianen wonen en werken. Ze werden in de gelegenheid gesteld om de plaats te verlaten.
 
Overheid vertrapt eigen Covid-19 regels
Terwijl de granman op allerlei manieren probeert zijn gemeenschap te beschermen met de beperkte middelen, vertrapt de overheid de eigen Covid-19 maatregelen, merkt Itoewaki op. Ondanks het vliegverbod, kwam een overheidsdelegatie op 5 april per helikopter naar Apetina. Ze namen op feestelijke wijze de 22e verbrandingsoven in gebruik. 
 
Fransen bieden ondersteuning
De Inheemsen aan beide zijden van de zuidoostgrensrivier krijgen tot op heden alleen ondersteuning van de Franse militairen. “Samen met de Franse autoriteiten hebben we afgesproken dat er nabij Elahe stroomafwaarts van de rivier, een controlepost is en bij het dorp Pilima stroomopwaarts; dit zijn Franse Wayana dorpen”, zegt Itoewaki. Niemand mag bijvoorbeeld zomaar richting Maripasoula varen. “Wij hebben van de Fransen een formulier dat ingevuld dient te worden en getekend wordt door de granman, ingeval men voor medische zorg of om andere dringende redenen die richting op moet.” Wie deze Franse regel overtreedt krijgt een boete van € 135 Euro of gaat de gevangenis in.
 
Als het om de oostgrens gaat, focust de overheid zich alleen op het noordoosten nabij Albina en Saint Laurent, stelt Itoewaki op persoonlijke titel. “Alsof de grensoversteek alleen daar plaatsvindt. Dit, terwijl men ook op de hoogte is, dat personen over de gehele rivier de grens oversteken.”

President Bouterse zegt 'sorry' aan samenleving

13 Apr, 2020, 20:12

foto
 President Desi Bouterse biedt zijn verontschuldigingen aan. (Beeld: NII) 


 
President Desi Bouterse zegt in een videoboodschap ‘sorry’ tegen de samenleving en het Covid-team. Hij merkt op dat er een filmpje circuleert waarop hij met enkele jongeren is op Flora. De indruk die daar gewekt wordt, is absoluut niet goed. 
 
De president deelt mee dat hij voorbij reed en jongeren die problemen hadden, hem hebben gestopt. Toen kwam er een hele groep jongeren daar aan. Hoewel de veiligheidsdienst gezegd heeft, houden jullie afstand, houden jullie rekening met de Covid-situatie, op een bepaald moment liep het uit de hand. De één belde de andere en de situatie liep volgens Bouterse uit de hand. 
 
De president deelt mee dat hij de mensen heeft gezegd dat zo niet gesproken kan worden. Hij heeft een groep geformeerd die dan met de problemen op schrift bij hem zou komen. Met Bureau Volkscontacten wordt nagegaan hoe de zaken opgelost kunnen worden. 
 
“Maar in het algemeenheid bied ik hierbij mijn verontschuldigingen aan. Zeker aan het Covid-team en aan het Surinaamse volk. Het was zeker geen goed voorbeeld hoe de zaak is overgekomen. Gelooft u mij. Het is geen willens en wetens daar gaan en mensen optrommelen,” stelt Bouterse. Hij merkt op dat het een spontane actie was van mensen, maar tegelijkertijd zijn de Covid-regels overtreden, maar dat kan absoluut niet worden toegestaan. “Het is afkeurenswaardig en wij bieden onze verontschuldiging aan, aan de gehele Surinaamse gemeenschap.”
 
 
8.993 weergaven
  •  
    •  
  •  
    •  
  •  
Aanmelden om dit leuk te vinden of hi

Het voelt alsof de regering ons is vergeten

13 Apr, 2020, 14:47

foto
 Viresh Jagesar gestrand met zijn ouders in New Delhi. 

(Ingezonden)
 
Suriname is zijn eigen burgers vergeten en ze aan hun eigen lot overgelaten. Zo voelen we ons, althans mijn ouders en de rest van de gestrande Surinamers in India. Ik heb de Nederlandse nationaliteit en inmiddels heeft de Nederlandse regering in 3 weken tijd 5 vluchten gestuurd om gestrande landgenoten op te halen. Helaas krijg ik mijn ouders niet mee op deze vluchten, omdat ze de Surinaamse nationaliteit hebben. Gestrande Surinamers mogen met de repatriëringsvluchten naar Amsterdam mee als ze kunnen aantonen dat er een aansluitende vlucht is naar Paramaribo. Ik ben met mijn ouders achtergebleven omdat ze zich moeilijk kunnen redden. 
 
Op 24 maart ging India in een complete lockdown. Net zoals voor iedereen, wisten we ook niet wat de lockdown precies inhield. We zagen angstaanjagende beelden op de televisie. Hoe de politie mensen op straat in elkaar sloeg en hoe ze hen met chloor nat spoot. 
We zouden eigenlijk op 23 maart (net 1 dag voor de lockdown) India verlaten. Maar toen vluchten ineens werden gecanceld, begon de ernst van een lockdown door te dringen. Het werd erger toen we bij het hotel ons verblijf niet konden verlengen. De duty manager gaf aan dat we het hotel binnen een paar uur moesten verlaten, want wij waren nog de enige gasten. Opeens hadden wij geen onderdak meer. Je denkt ook aan de medicijnen van je ouders. Je denkt in de meest erge scenario’s. 
 
Gelukkig kon de Surinaamse ambassade via het Indiase ministerie van Toerisme het hotel dwingen om ons de tijd te gunnen om een ander onderkomen te vinden. De meeste hotels wilden geen buitenlanders inchecken en als je één vindt, dan betaal je de hoofdprijs (3x duurder) en je weet niet hoe je daar komt, want er rijden geen taxi’s. Na 4 dagen heen en weer bellen vonden we een ander hotel en heeft de Surinaamse ambassade met veel moeite vervoer kunnen regelen. Mijn ouders hebben ook een financiële bijdrage gekregen van de Surinaamse ambassade, maar dit is niet dekkend voor de kosten. 
 
Ik heb het hotel voor een week geboekt met de hoop dat Suriname een transit zou kunnen regelen van Amsterdam naar Paramaribo. Nederland maakte bekend dat er op 5 april een KLM-vlucht uitgevoerd zou worden van India naar Amsterdam. In de tussentijd maakten de Surinaamse autoriteiten bekend dat zij alle gestrande Surinamers vóór Pasen zou repatriëren. Er was op 8 april een repatriatievlucht gepland vanuit Amsterdam naar Paramaribo. De Surinaamse ambassade heeft toen met de Nederlandse ambassade geregeld dat de gestrande Surinamers in India mee konden met de KLM-vlucht en 3 dagen in de internationale transit ruimte op Schiphol zouden verblijven om vervolgens door te reizen naar Paramaribo. De groep gestrande Surinamers was zo opgewekt. We pakten onze koffers enthousiast in. 
 
Maar helaas, op het laatste moment werd bekendgemaakt dat de gestrande Surinamers niet mee mochten met de KLM-vlucht omdat de transitvlucht naar Paramaribo toch niet in orde was. De teleurstelling was ongelofelijk groot. Nooit in mijn leven was ik zó teleurgesteld. Nu wilden we ons verblijf weer verlengen bij het hotel. Dat kon wel, maar we zouden 3 keer meer dan het normale tarief moeten betalen. Ik ben op zoek gegaan naar een ander hotel en heeft de Surinaamse ambassade wederom voor vervoer gezorgd. 
 
Het was een half uur rijden naar het andere hotel. Dat in een temperatuur van 30 graden, zonder airco. Toen we aankwamen werd onze temperatuur gemeten en deze bedroeg 37 graden. De norm die het hotel hanteert is 36 graden. Wij mochten niet naar binnen. We hebben uitgelegd dat we een half uur in de hitte hebben gereden, dus logisch dat onze temperatuur hoog is. We gaven aan dat we geen koorts hebben. We hebben ongeveer 2 uur buiten in de zon staan wachten en na een hoop gehaal en getrek mochten we naar binnen. 
 
De volgende bom viel toen we vernamen dat Suriname geen repatriatie meer zou uitvoeren. Ineens was alle hoop om terug te keren naar Suriname vervlogen. Iedereen probeert op eigen houtje zijn of haar netwerk te benaderen om Suriname te bewegen iets te organiseren. Helaas zonder resultaat. 
 
We zitten nu al 3 weken vast in India. Er is geen vooruitzicht op terugkeer. De vergoeding door de Surinaamse ambassade is niet kostendekkend, waardoor veel mensen nu financieel in problemen komen. Mijn vader heeft hoge bloeddruk en suikerziekte. Hij heeft nog medicijnen voor een paar dagen. We proberen al een week een recept te krijgen via de huisarts, maar niemand is bereikbaar. 
 
De afgelopen 3 weken heb ik beleefd als een rollercoaster, met veel dieptepunten, teleurstellingen en ergernis. Hoe kan de Surinaamse regering haar burgers zo in de steek laten? Waarom kan Suriname haar burgers niet terug halen? Vormt deze groep een gevaar voor de nationale veiligheid? Het gaat om je eigen burgers, ZORG ER DAN VOOR DAT JE JE BURGERS TERUGHAALT. Probeer de situatie te vergelijken met je eigen kinderen die in het buitenland vastzitten. Laat je je kind dan daar hopeloos achter? Het ergste is dat er geen zekerheid komt vanuit Suriname. Geef je burgers hoop en biedt ze vooruitzicht. Ik raak zo geïrriteerd als ik hoor “we zijn ermee bezig”. Suriname is al 3 weken lang bezig, maar tot nu toe geen resultaat. 
 
Mijn boodschap aan de Surinaamse autoriteiten: haal je burgers terug, voordat de boel hier zodanig escaleert dat terughalen niet meer mogelijk is. Er zijn genoeg maatregelen te bedenken om risico’s die deze repatriatie met zich meebrengt te beheersen. 
 
Viresh Jagesar

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst 'Overste Veira, wat heeft u hierop te zeggen?? Doe het??'

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, tekst

Loekoe dja in de stad
Is dit geen corona gevaar
Men wil alleen het binnenland onderdrukken ???
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, lucht en buiten
 
 
 
10 april 2020: Hoe serieus zijn we eigenlijk? Nu moeten we ons zorgen maken over het Corona gevaar bij onze grenzen, maar in de stad worden dit soort toestanden getolereerd

Schaamteloze Sharmila zit weer openlijk te liegen. Heel Suriname weet dat de #LUMMEL film van vrijdag is. Alleen Sharmila claimt dat het van een paar maanden geleden is. De leugens van de NDP beginnen steeds openlijker te worden.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, de tekst 'Faya Pepre Nieuws hrs STARNIEUWS VERSPREIDT WEDEROM FAKE NEWS Starnieuws heeft video verspreid waar de president in het gezelschap van wat heren zit te borrelen en zich houdt social distance. is vrijdag maar van enkele maanden De president laat optekenenndat hij zich wel strikt houdt aan alle regels het Covid Team. beroep op ieder alleen de volgen en niet op media. UW MENING TELT OOK !! Sta voorzitter: President geeft een totaal verkeerd signaal NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat de uitnodiging van president Desi Bouterse om te praten'
 
 
 
Videoproducties – DOEWET
 

Er gaan beelden viraal van president Desi Bouterse die zich niet houdt aan de coronamaatregelen. Op dezelfde dag heeft hij aangekondigd dat de maatregelen met twee weken zijn verlengd. Bouterse heeft ook gewaarschuwd voor een noodtoestand in de grensgebieden.

NPS-voorzitter: President geeft een totaal verkeerd signaal

13 Apr,2020, 00:00

foto
 President Desi Bouterse op Goede Vrijdag in Flora. In video’s die viraal gaan, blijkt dat ook hij zich niet houdt aan de social distance. (Beeld: FB) 


 
NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat de uitnodiging van president Desi Bouterse om te praten met vertegenwoordigers van de politieke partijen in De Nationale Assemblee (DNA) over Covid-19 een stap te vroeg is. Om een reactie gevraagd, zegt de politicus aan Starnieuws dat blijkbaar de president dat ook gezien heeft en daarom is de vergadering die voor maandag gepland was, weer afgezegd. 
 
De NPS vindt het niet in de haak dat er beelden van de president viraal gaan, waaruit blijkt dat hij zich niet houdt aan de regels. Dit is een totaal verkeerd signaal wat zeer gevaarlijk is voor de volksgezondheid en het doel om het coronavirus onder controle te houden. De NPS roept het totale volk, inclusief de president, op zich te houden aan de regels en zo Suriname voor het ergste te behoeden. 
 
Rusland merkt op dat woensdag 8 april in een marathonsessie in DNA een wet is aangenomen door de coalitie over het afkondigen van de burgerlijke uitzonderingstoestand. Hierin is opgenomen dat een speciale commissie uit DNA in het leven wordt geroepen. Deze commissie moet het contact over de bestrijding van de gevolgen van Covid-19 met de regering onderhouden. 
 
De NPS heeft om diverse punten tegen deze wet gestemd. Naast die punten vindt zij dat zaken volgens de voorzieningen die bestaan moeten worden behandeld. De benoeming van een speciale DNA commissie in deze is niet correct, omdat alle leden van het parlement de gelegenheid moeten hebben om aan de beraadslagingen met de regering mee te doen en niet een afvaardiging van DNA.
 
De NPS is tot heden niet ingegaan op geen enkele uitnodiging van de president. De partij houdt vast aan het standpunt dat de president verantwoording dient af te leggen in DNA en niet daarbuiten. De beraadslagingen rond het coronavirus en haar gevolgen is in DNA uitvoerig aan de orde geweest de afgelopen week dinsdag en woensdag. Rusland heeft als fractieleider van de NPS in die vergadering aangegeven dat voor deze belangrijke issue de president in DNA moest zijn. Ondanks het aandringen van de NPS en andere fracties, is de president niet verschenen. 

Bouterse blaast gesprek met politieke partijen af

13/04/2020 00:00 – Ivan Cairo

Een screenshot van het filmpje, waarop te zien is dat het staatshoofd zich niet houdt aan het samenscholingsverbod en social distancing.

Een screenshot van het filmpje, waarop te zien is dat het staatshoofd zich niet houdt aan het samenscholingsverbod en social distancing.  

PARAMARIBO – President Desi Bouterse heeft de bijeenkomst afgeblazen die hij maandag zou hebben met politieke partijen. Zij waren uitgenodigd om te praten over de COVID-19-crisis. Waarom de ontmoeting niet doorgaat, is onduidelijk.

DOE had al vroeg duidelijk gemaakt niet naar het overleg te zullen gaan. De partij vindt namelijk dat het staatshoofd naar het parlement moet gaan indien hij zaken over de crisis heeft te bespreken. DOE wijst erop dat bij de behandeling van de wet Uitzonderingstoestand COVID-19 het staatshoofd niet in het parlement is verschenen om over deze issue te praten.

In hoeverre andere partijen aanwezig zouden zijn, is onduidelijk. Vernomen wordt dat sommige bereid waren tweede- en derdelijnsvertegenwoordigers te sturen. De voorzitters zouden wegblijven. Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo stelt tegenover de Ware Tijd dat zijn partij maandagochtend zou besluiten of op de uitnodiging van de president zou worden ingegaan. Marinus Bee, secretaris van Abop, wist nog niet wat het standpunt van de partij zou worden. De uitnodiging had hij doorgestuurd naar voorzitter Ronnie Brunswijk.

Vrijdag maakte Bouterse bekend dat de gedeeltelijke lockdown en andere beperkende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, met twee weken worden verlengd. Op videobeelden is te zien dat het staatshoofd zich niet houdt aan het samenscholingsverbod en ook geen rekening houdt met social distancing.

In zijn toespraak vrijdag uitte Bouterse zijn bezorgdheid dat mensen nog illegaal de grensrivieren oversteken. Een grote uitbraak in met name het binnenland zou catastrofale gevolgen kunnen hebben omdat het gezondheidszorgsysteem in het achterland dat niet zou aankunnen. De president dreigde de noodtoestand voor de grensgebieden te zullen afkondigen als het illegale personenverkeer niet ophoudt.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/13/bouterse-blaast-gesprek-met-politieke-partijen-af/
President zegt vergadering met oppositieleiders af

12 Apr, 2020, 18:05

foto

President Desi Bouterse heeft de geplande spoedmeeting voor maandag, tweede Paasdag, met politieke leiders, afgezegd. De reden daartoe is niet bekend. De politieke top heeft te horen gekregen via app dat het onderhoud niet meer doorgaat. 
 
Bouterse had de politieke leiders uitgenodigd voor overleg rond de Covid-19 crisis. Er waren verder geen mededelingen gedaan over de inhoud van de vergadering. Intussen is bekend dat DOE heeft afgezegd. Sommige anderen hadden nog niet bevestigd. Starnieuws verneemt dat niet alle partijen op topniveau aanwezig zouden zijn. 
 
De president had in een televisietoespraak te kennen gegeven dat hij zich vooral zorgen maakt om de situatie in het binnenland. Door de open grenzen met Frans-Guyana en Guyana reizen mensen op en neer. Hij merkte op dat er besmettingsgevaar is. 
 
In De Nationale Assemblee is bij wet bepaald dat er een commissie zou worden benoemd onder leiding van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De regering zou deze commissie regelmatig informeren over de gang van zaken. De commissie is nog niet geformaliseerd. 

DOE gaat niet in op uitnodiging president

12 Apr, 2020, 14:24

foto
 DOE-voorzitter Steven Alfaisi 

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) heeft besloten niet in te gaan op de uitnodiging voor de meeting van de president op maandag 13 april. Voorzitter Steven Alfaisi deelt mee dat bij de behandeling van de Wet Uitzonderingstoestand de partij haar standpunt kenbaar heeft gemaakt aan de regering over de Covid-19 maatregelen. “Wij betreuren het dat de president steeds verstek laat gaan door niet naar De Nationale Assemblee te komen. Wij hadden graag meer betrokkenheid van de eerstelijnzorg gezien in de aanpak van zaken, maar staan achter de meeste maatregelen zoals die in de Wet zijn opgenomen, zeker als het gaat om de veiligheidsmaatregelen,” laat DOE optekenen.
 
Ook staat DOE achter de financiële maatregelen en ondersteuning aan de samenleving. “Waar wij niet achter staan betreft: – de wijze van beheer van de fondsen en de onduidelijkheid over de wijze van financiering van de uitvoering van deze maatregelen. Verder de onduidelijkheid mbt grondrechten van Surinamers en andere ingezetenen. Wat ons ook is opgevallen is dat vooral de regeringspartijen tot op het hoogste niveau de maatregelen z.a social distancing, beperking van samenkomsten in groepen van maximaal 10 personen en zich houden aan de partiële lockdown met de voeten treden. Wij zijn van mening dat de Covid-19 crisis op deze wijze misbruikt wordt en dat er op deze wijze dus geen sprake is van gelijkheid bij de campagnevoering en daardoor ook geen sprake kan zijn van  eerlijke en transparante verkiezingen,” zegt de partijleiding. 
 
“Wij stellen ons daarom op het standpunt dat indien er spoedmaatregelen noodzakelijk zijn zoals die zijn genoemd in de speech van de president op 10 april, weer in dit kader, hij dit dient te bespreken in DNA, ook in relatie tot de verkiezingen van mei 2020. Wij zien ten slotte uit naar uw eventuele verdere communicatie in dit kader,” laat de partijleiding de president weten. 

President overlegt met politieke partijen over corona-crisis

12 Apr, 2020, 11:36

foto

 

President Desi Bouterse heeft diverse politieke partijen uitgenodigd voor een onderhoud maandag, tweede Paasdag, om 12.00 uur. Starnieuws verneemt dat de president ontwikkelingen wil bespreken die te maken hebben met de corona-crisis. 

 
De president heeft vrijdag meegedeeld dat de maatregelen met twee weken zijn verlengd. Hij had aangekondigd dit hele weekend spoedoverleg te hebben met de virologen en ordediensten. Hij gaat na welke noodinterventies er nodig zijn qua gezondheidszorg en veiligheid. 
 
Bouterse zei dat het binnenland in acuut gevaar is. “En daarmee zijn wij allen in gevaar, ” benadrukte hij. Indien mensen zich niet zullen houden aan de regels, wordt overwogen om de noodtoestand aan te kondigen in de grensgebieden. 

VIDEO: President Bouterse lapt COVID-19 maatregelen aan zijn laars

12 april 2020

President Bouterse lapt COVID-19 maatregelen aan zijn laars

President Desi Bouterse heeft vrijdag 10 april in een televisietoespraak gezegd dat de COVID-19 maatregelen met 14 dagen worden verlengd. Hij heeft eveneens gedreigd de noodtoestand in het binnenland af te kondigen als men zich niet aan de regels houdt.

 

Alleen maar bla, bla, bla….. van president Bouterse, want een dezer dagen was hij op Flora voor een meeting van de NDP. De man die de COVID-19 maatregelen afkondigt overtreedt zelf de regels. De NDP gaat ongestoord door met haar meetings. De regels gelden ook voor Bouterse en NDP. Moeten er dan geen maatregelen getroffen worden tegen Bouterse en de NDP?

Bouterse heeft met het negeren van het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen, de COVID-19 maatregelen bewust overtreden. Gelden de COVID-19 maatregelen niet voor Bouterse en zijn NDP? Bouterse en de NDP storen zich aan God noch gebod. Zij wanen zich oppermachtig en onaantastbaar. Het is duidelijk dat ze politieke munt willen slaan uit het coronavirus, zonder daarbij te beseffen dat het besmettingsgevaar van het coronavirus onvermijdelijk grote gevolgen zullen hebben voor Suriname.

Bouterse en de NDP moeten zich diep schamen, want met de meeting op Flora met meer dan 10 personen brengen ze de gezondheid van het volk in gevaar. Het is bovendien niet de eerste keer dat de NDP het Surinaamse samenscholingsverbod heeft geschonden, want ondanks het samenscholingsverbod had de NDP op 29 maart 2020 vergaderd aan de Mastklimmenstraat te Latour. Daarbij zijn de COVID-19 maatregelen, die rondom het besmettingsgevaar van het coronavirus gelden, ook niet in acht genomen.

Idris Naipal

https://www.surinamepolitics.nl/wp-admin/post.php?post=3028&action=elementor#

Suriname heeft hoogste percentage genezen Covid-19 patiënten in Zuid-Amerika

April 11, 2020

De situatie in Suriname met betrekking tot Covid-19 is op dit moment redelijk stabiel. Suriname heeft slechts tien patiënten, die besmet zijn geraakt met het Covid-19 Coronavirus, wat neerkomt op 0,02% van het aantal op het continent Zuid-Amerika. Bij de telling is er rekening gehouden met het percentage bevestigde gevallen, genezen en sterfgevallen. Suriname kent ook het hoogste percentage genezen personen, met meer dan 40% van de totale bevestigde gevallen. Zuid-Amerika heeft momenteel meer dan 34.000 positief geteste personen voor Covid-19, 2.235 patiënten zijn hersteld en 1.340 zijn gestorven. Dit zijn de voorlopige cijfers, die verzameld werden. Onder de twaalf landen heeft Brazilië het grootste aantal Covid-19 besmettingen, meer dan 15.000. Het aantal doden bereikte al 800 tot het laatste uur, dat wil zeggen iets meer dan 5% van alle positieven. Een van de meest onoverzichtelijke en rampzalige situaties komt echter uit Ecuador, een land met 16,6 miljoen inwoners en bijna vierduizend Covid-19 gevallen, 220 doden, dat is meer dan 5,5%. In Peru zijn de cijfers ook schrikbarend hoog. Van de 32 miljoen zijn er 4.342 positief getest op Covid-19, met 121 sterfgevallen, dat is 2,7% van het totaal. Suriname is het land met het laagste aantal doden, slechts één; gevolgd door Guyana en Paraguay, beide met vijf, Venezuela en Uruguay met zeven, Bolivia met 15, Chili met 48, Colombia met 50 en Argentinië met 62. Venezuela staat op de tweede plaats, met 39% van de gevallen die zijn hersteld, gevolgd door Uruguay, met 35%, Chili en Argentinië, beide met een percentage rond de 20%. Frans-Guyana, een overzees gebied van Frankrijk, heeft een succespercentage van 47% aan herstellenden. Frans-Guyana heeft nog geen dode genoteerd.

Inheemsen Frans-Guyana vluchten na positieve coronatest

11/04/2020 08:32 – Naomi Hoever

Inheemsen Frans-Guyana vluchten na positieve coronatest

Foto: Dado Ruvic / Reuters  

PARAMARIBO – President Desi Bouterse heeft gedreigd de noodtoestand uit te roepen in de grensgebieden met Guyana en Frans-Guyana, omdat bepaalde burgers met hun wangedrag het binnenland acuut in gevaar brengen. Hij vreest dat deze praktijken zullen resulteren in duizenden besmettingen.

De situatie moet met de hoogste staat van paraatheid worden benaderd, zei het staatshoofd vrijdagavond in een televisietoespraak. Hij liet weten dat de gedeeltelijke lockdown die op 29 maart is afgekondigd, met nog twee weken wordt verlengd.

Ook zal spoedoverleg worden gevoerd met virologen en de ordediensten. “Blijft u thuis. Tan na yu osoLespeki granlanti. No abra a liba. Als dit niet werkt zullen we in het belang van iedereen de noodtoestand moeten afkondigen in de grensgebieden”, waarschuwde het staatshoofd.

Bouterse zegt dat er veel is gedaan om de COVID-19-situatie onder controle te krijgen. Suriname was bijna zover om alle mensen uit het buitenland terug te halen. “Ik weet dat u Suriname mist en dat u zo gauw weer terug wil. We hebben de verantwoordelijkheid alle zaken op orde te zetten, zodat u weer veilig terugkomt”, sprak hij de gestrande Surinamers toe.

NDP-parlementariiër Grace Watamaleo uit Marowijne is bezorgd over de situatie situatie. Ze is vrijdag in allerijl naar Albina vertrokken om met kapiteins van verschillende dorpen in contact te treden, nadat ze te horen kreeg dat zestien inheemsen van een dorpje in Frans-Guyana positief zijn getest op het nieuwe coronavirus.

Enkele van deze mensen zijn uit de quarantaine gevlucht. Watamaleo vreest dat zij de oversteek doen naar Galibi, op Surinaamse bodem. Zij doet een beroep op alle inheemse families in Marowijne deze personen niet op te vangen, maar terug te sturen en de autoriteiten te waarschuwen. Er zijn afspraken gemaakt met kapitein Silowen Alamijaware van Galibi, zegt Watamaleo.

Volgens haar steken mensen over naar Suriname om voedingsmiddelen aan te schaffen. De boothouders vervoeren personen ondanks de waarschuwing van de autoriteiten, omdat zij anders geen inkomsten hebben. Watamaleo vraagt om ondersteuning voor deze groep, zodat er een eind kan komen aan het illegaal oversteken.

In een verklaring bevestigt directeur Danielle Veira van Nationale Veiligheid dat de “grensposten waar het bevoegd gezag is gestationeerd worden omzeild, ondanks de verhoging van het aantal politieambtenaren en militairen.” De COVID-19-situatie in Suriname is redelijk stabiel en dat willen de autoriteiten zo houden. “Dit komt echter in gevaar met de ongebreidelde verplaatsingen en het illegaal oversteken bij de grenzen.”

Volgens haar vormen deze personen een mogelijk gevaar voor zichzelf en voor hun medemens. Elke oversteek zou kunnen worden beschouwd als een mogelijke besmetting, waarbij één persoon in veertien dagen meer dan vierhonderd personen kan besmetten. “Efu un lasi a strei omdati unu e abra den grens, unu o kon ini bigi problema.” Daarom zal niet worden toegestaan dat de nationale (gezondheids)veiligheid in gevaar wordt gebracht.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/11/inheemsen-frans-guyana-vluchten-na-positieve-coronatest/

 

Brunswijk onaangenaam verrast met handhaving maatregelen

11 Apr, 2020, 00:00

foto

 ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk 
Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is onaangenaam verrast dat president Desi Bouterse alle maatregelen die golden om verspreiding van Covid-19 te voorkomen, voor twee weken handhaaft. Het bevreemdt hem dat ondanks de sluiting van de grenzen en de extra controle volgens de Nationale Veiligheidsdienst tóch mensen overgestoken zijn van de buurlanden. “Dan heeft de verhoogde grenscontrole gefaald,” concludeert Brunswijk. 
 
De politicus merkt tegenover Starnieuws op dat het bekend is dat mensen illegaal de grensrivieren Marowijne en de Corantijn oversteken. “Daarom ben ik er niet tegen dat er meer middelen vrijgemaakt zijn voor onder andere grensbewaking. Ik ben teleurgesteld om nu te horen dat mensen toch zijn overgestoken. Ik vond juist dat Suriname het probleem goed heeft aangepakt en dat het op tien gevallen is gebleven. Vier mensen zijn zelfs genezen verklaard en vijf anderen zijn stabiel. Ik dacht dat we terug zouden gaan naar normalisatie,” merkt de ABOP-voorzitter op. 
 
De president merkte op dat Suriname in een hele serieuze situatie is terechtgekomen. “Ons binnenland is in acuut gevaar. En daarmee zijn wij allen in gevaar. Luistert u alstublieft. Anders zullen wij genoodzaakt zijn om de NOODTOESTAND af te kondigen in de grensgebieden,” deelde de president mee. Brunswijk zegt dat hij geschokt is over deze mededeling van de president. Hij hoopt dat meer informatie gedeeld zal worden met de samenleving. Het is belangrijk om te weten wat er precies aan de hand is. 
 
Brunswijk heeft geen goed gevoel over de situatie. Het binnenland is al twee weken gesloten. Mensen kunnen niet naar de stad en anderen zijn in de kuststreek gestrand. Hij hoopt dat er gauw duidelijkheid komt over om welke gebieden het gaat. “Met Covid-19 moeten wij geen grappen maken en ook geen politiek bedrijven,” benadrukt de ABOP-topman. 

President: Alle Covid-19 maatregelen met 14 dagen verlengd

10 Apr, 2020, 18:10

foto
 President Desi Bouterse houdt een toespraak tot het volk. (Beeld: NII) 


 
President Desi Bouterse deelt mee dat ondanks de sluiting van de grenzen mensen kans hebben gezien om buiten de controleposten om toch Suriname binnen te komen. “Wij moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Daarom worden alle maatregelen met nogmaals veertien dagen verlengd,” deelt de president mee in een televisietoespraak. 
 
Suriname, we hebben de afgelopen weken zo ons best gedaan om de Covid-19 situatie onder controle te brengen. Ik heb heel veel mensen een positieve bijdrage zien leveren. We gingen daardoor op weg naar een situatie waarbij we konden zeggen: Suriname heeft het Covid-19 virus vrij goed gecontained. 
 
We hebben afgelopen week ook het wettelijk kader in elkaar gezet om op te kunnen treden bij calamiteiten, en ons de middelen te geven voor voeding, medicijnen en noodbijstand, op weg naar herstel van onze samenleving. Wij waren bijna zover om ook alle mensen in het buitenland terug te halen. 
 
Aan de mensen in het buitenland, wil ik zeggen, ik weet dat u Suriname mist en graag zo snel mogelijk terugkomt. Echter hebben wij de verantwoordelijkheid om alle zaken op orde te hebben, zodat u veilig terugkomt, en we ook hier de zaak containen.
 
Er is echter een dringende verandering in de situatie. De veiligheidsdiensten hebben, samen met de virologen, alarm geslagen. Overste Veira heeft het gevaar geschetst. Ondanks de sluiting van onze grenzen, hebben individuen kans gezien om buiten de controleposten om toch over te steken. De realiteit is dat wij hierdoor acuut aankijken tegen mogelijk duizenden besmette gevallen. Wij moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Daarom worden alle maatregelen met nogmaals veertien (14) dagen verlengd.
 
Het hele weekend zullen wij spoedoverleg voeren, met de virologen en ordediensten, en zien welke noodinterventies er nodig zijn qua gezondheidszorg en veiligheid. Ik herhaal het weer: Tang na oso! Lespeki tang faraweh. No abra a liba! 
Suriname, we zijn in een hele serieuze situatie gekomen. Ons binnenland is in acuut gevaar. En daarmee zijn wij allen in gevaar. Luistert u alstublieft. Anders zullen wij genoodzaakt zijn om de NOODTOESTAND af te kondigen in de grensgebieden. 
 
Ons zorgsysteem kan een verspreiding niet aan. Wanneer onze broeders en zusters in het binnenland geconfronteerd worden met de uitbraak van het virus zijn wij te laat! Een uitbraak in ons binnenland zal binnen no time tot duizenden besmettingen leiden. Ook in de stad. Suriname, laten wij meer dan ooit, goed beseffen waarmee wij bezig zijn.
 
Het is Goede Vrijdag vandaag: een dag van bezinning. Laten wij het werk voortzetten, waarbij wij onszelf en onze omgeving veilig houden. Waarbij wij positief bijdragen aan het STOPPEN van het virus. Laten wij samen bidden. Ik nodig eenieder uit om mee te doen vanuit uw eigen geloofsovertuiging. Laten wij bidden voor onze doctoren, verzorgers en hulpdiensten. 
 
Laten wij bidden voor onze broeders en zusters in uniform die ons beschermen. Laten wij bidden voor wijsheid voor het Covid Management Team. Laten wij bidden voor een gezond en harmonieus Suriname. Voor een Suriname waarbij wij genezing zien. Voor een Suriname dat zichzelf herwonnen heeft, dankzij de vele zegeningen van dit land. En laten wij bovenal rotsvast vertrouwen op deze gezamenlijke krachtsinspanning.
 
Sranan, Gado n’a wi fesiman.
Een GEZEGEND Pasen.
Lobi 
 
Het betreffen de volgende maatregelen: -De partiële lockdown, waarbij geldt dat men zich van 20.00 uur ‘s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend niet op straat mag begeven, met uitzondering van mensen uit de zorg, veiligheid en essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk. 
-Beperkte samenscholing tot maximaal 10 personen en een sociale afstand van 2 meter. 
-Alle kansspelgelegenheden en casino’s blijven tot nader order gesloten.
-Het luchtruim is gesloten en de grenzen zijn dicht. 

Suriname failliet?

10 Apr, 2020, 02:21

foto

In het artikel vertelt de minister van Financiën ons met droge ogen: “Staatsolie is niet bij machte de staat nu het laatste deel van het dividend voor 2019 te betalen”. Als reden hiervoor haalt hij de wereldcrisis aan, nu veroorzaakt door het Covid-19 virus dat pas vanaf 13 maart 2020 een rol ging spelen in Suriname. Hij gebruikt ook de recente olieprijsdaling als drogreden om ons zand in de ogen te strooien. De aardolieprijs daalde al op 26 februari 2020 vanwege ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland over productievermindering. Vol walging en onbegrip hebben wij kennisgenomen van deze grove leugens van minister Hoefdraad.
 
De regering zit al jaren in grote problemen, vanwege ondeskundig gevoerd financieel economisch beleid. Zij heeft in deze periode waarin zij de een na de andere lening afsloot, deze nooit gebruikt om ons land economisch te versterken. Showprojecten en propaganda werden opgevoerd om de verkiezingswinst veilig te stellen. Dit is ook de buitenlandse kredietwaardigheidsbureaus niet ontgaan en Suriname wordt tegenwoordig met een CCC+ kredietwaardering als een speculatief land met een enorm financieel risico gezien, met grote kans op faillissement.
 
(Betekenis rating codes. Bron: https://www.quora.com/)
  
Minister Hoefdraad moet eraan worden herinnerd dat alle economische gebeurtenissen een bepaalde doorlooptijd hebben. In ons geval kan er op dit moment nooit sprake van directe economische schade zijn, veroorzaakt door de lagere aardolieprijs of door het Coronavirus. Kan de minister ook hard maken hoeveel geld er nu al door de regering is besteed om het Covid-19 virus te bestrijden, waardoor er nu geen couponrente betaald kan worden over het jaar 2019? We zijn benieuwd! 
 
Hoe nu verder met Suriname?
STREI! heeft vorig jaar al in een vroeg stadium bekend gemaakt dat Suriname naar een discutabele CCC status zou worden gedegradeerd, als de regering het corruptief beleid van de afgelopen jaren zou continueren. In principe kan een land niet failliet raken, omdat elk land over gronden, technologie en bezittingen (vastgoed, bedrijven en intelligentsia) beschikt. Toch heeft Argentinië zich in 2003 failliet laten verklaren. Suriname is sterk afhankelijk van het buitenland, vanwege onze importeconomie en onze zwakke munt. Ook staat Suriname niet bekend als land dat zich op grote schaal bezighoudt met de binnenlandse productie van diverse food en non-food (export) producten. We hebben weinig eigen productie- en/of technologische bedrijven die het land van voedsel kunnen voorzien en eventueel als onderpand kunnen dienen bij een staatsbankroet situatie. 
 
Als de regering doorgaat met dit onveranderd destructief beleid van de afgelopen 10 jaren en geen oplossing wordt gevonden om de staatsschulden af te betalen of te saneren, zullen de afbetalingsproblemen zich opstapelen. Dit zal de tot oktober 2026 uitstaande Surinaamse obligatie nog meer schaden. Deze obligatie valt namelijk onder het Amerikaans recht en bij een eventuele default (Faillissement door het bv. niet kunnen betalen van de couponrente) kunnen de daartoe bevoegde Amerikaanse instanties alle internationale schepen en vliegtuigen met vracht van of naar Suriname aan de ketting leggen. Ook onze exportproducten komen dan op de veiling terecht.
 
Buitenlandse investeerders verliezen het vertrouwen en zullen toekomstige regeringen geen leningen verstrekken. Investeringen zullen uitblijven, waardoor wij in een isolement raken. Rente en inflatie gaan omhoog. Import van goederen is nagenoeg onmogelijk. De munteenheid stort in, met hyperinflatie als gevolg. Producten worden schaars en onbetaalbaar en werkeloosheid neemt toe. Velen kunnen zich deze tijd in de jaren tachtig na de coup nog goed herinneren. Het is een reëel scenario.
 
Enkele gevolgen van een faillissement of (staats)schuldencrisis in Suriname kunnen zijn:
• Een economische crisis omdat de nationale markt instort, en investeerders en buitenlandse handelspartijen het land zullen mijden.
• Een valutacrisis omdat men niet meer wil handelen of investeren in de nationale munt. Investeerders trekken hun geld terug of laten het ‘vluchten’ in buitenlandse valuta. Dit zorgt voor hoge inflaties en devaluatie van de Surinaamse munt of zelfs ruilhandel, omdat de SRD dan niets meer waard is.
• Een bancaire crisis waardoor spaargeld van de spaarders niet gegarandeerd is. Banken kunnen omvallen door gebrek aan liquiditeit.
• Bezuinigingen bij de overheid die tot ontslagen en werkloosheidsstijging zullen leiden. Salarisverlagingen, versobering van arbeidsvoorwaarden en subsidies en lagere uitkeringen zijn dan meer dan ooit reëel.
 
Uiteindelijk kunnen de gevolgen van een staatsbankroet leiden tot verwoesting van onze economie, en een sociale crisis. Hiertoe vallen onder andere: rellen, burgeroorlog, politieke instabiliteit, opkomst van extremisme, en soms ook internationale agressie. 
STREI! kan in ieder geval een ding vaststellen: ons koosnaampje Swit Sranan staat flink op het spel!
 
Peter M Wolff                      
#STREI!

De rekening van Gillmore Hoefdraad: 92 leningen in vijf jaar – Parbode Sneak Peek


Na het recente schandaal op de Centrale Bank is het nog maar de vraag óf je wel de volgende regering wil vormen. Wie straks met de scepter zwaait, neemt er namelijk ook de financiële rotzooi bij. En daar is eigenlijk maar één iemand verantwoordelijk voor, alle ontslagen bankdirecteuren ten spijt. 

Tekst Zoë Deceuninck

 

Gillmore Hoefdraad. Huidig minister van Financiën. Voormalig governor van de Centrale Bank. Voormalig werknemer van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Specialist in buitenlandse schuldstatistieken. Doet aan e-mailschaak en spreekt naast Nederlands ook Engels en Spaans. ‘Wanneer de tijd zover is zal u zien dat ik alleen maar zware gewichten binnen zal brengen. Zwaargewichten waar geen IMF en geen Wereldbank enige vlek op zal kunnen vinden’. Met die woorden introduceerde Desiré Bouterse, toen nog geen president van Suriname, Hoefdraad ruim tien jaar geleden aan de Surinaamse samenleving. Na de beëdiging van Bouterse als president pakte Hoefdraad het vliegtuig van Beiroet (Libanon) naar Paramaribo. Sindsdien gaat het alleen maar bergafwaarts met onze economie.

 

Schone schijn

Hoefdraad verwarmde tussen 2010 en 2015 de directeursstoel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Daarvoor kreeg hij een comfortabel brutosalaris van SRD 80.000. Governor Hoefdraad was nodig ‘om Suriname internationaal op de monetaire kaart te zetten’, vond Bouterse. Dus was hij ‘elk bedrag waard’. Al snel bleek waarom: zelfs in de nauwste schoenen vindt Hoefdraad ruimte om te lenen. In 2015 werd hij ‘gepromoveerd’ tot minister van Financiën. In de afgelopen vijf jaar sloot Hoefdraad talloze leningen af. Volgens het Bureau voor de Staatsschuld staan er in februari nog 92 leningen open, hiervan zijn 51 leningen afgesloten met buitenlandse instellingen (zie ‘Overzicht: leningen van Hoefdraad’, red.). Een plan om het geld – met rente – terug te betalen, heeft de minister niet. Het bracht hem de impopulaire bijnaam ‘Boefdraad’ op. Waar we in 2010 nog SRD 2,7 moesten neertellen voor 1 US-dollar, is dat begin 2020 opgelopen tot SRD 9,8. In september 2019 is de totale staatsschuld SRD 20,7 miljard. Vijf jaar geleden, bij aanvang van Hoefdraads ministerschap, bedroeg de staatsschuld nog maar SRD 6,5 miljard. Het mag duidelijk zijn: de deskundigheid van Hoefdraad is niet in het voordeel van Suriname uitgevallen.

Anno 2020 is de economische situatie zelfs voor een sterke partij als de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Bouterse moeilijk te verbloemen. Subsidies die niet tijdig worden uitbetaald, lukrake belastinginvoering, controversiële wetgeving, monetaire financiering, stijgende winkelprijzen, dalende koopkracht, negatieve ratings, ontslagen bankdirecteuren, politieke benoemingen, een torenhoge schuldenlast, onopgeloste corruptiezaken, nadelige renteaflossingen, niet-realistische begrotingen, misplaatste zakenreisjes en als ‘kers op de taart’ het CBvS-schandaal, het startsein van de tweede crisis onder het financiënbeleid van Hoefdraad.

Vorig jaar werden banken verplicht een deel van hun buitenlandse valuta onder te brengen bij de moederbank, op voorwaarde dat de gelden onder geen enkele omstandigheid gebruikt zouden worden. Het geld stond er slechts voor de ‘schone schijn’ en moest de CBvS meer gezag geven op de internationale kapitaalmarkt. Op 30 januari maakte de Surinaamse Bankiersvereniging bekend dat er miljoenen aan kasreserve is verdwenen. Het gaat in totaal om 100 miljoen US-dollar en 97 miljoen US-dollar aan termijndeposito’s.

 

Aardappelen en uien

Dankzij een uitspraak van vicepresident Ashwin Adhin kwam aan het licht dat de regering het spaargeld van haar burgers heeft gebruikt. Tijdens een ‘bijna tirade’ op de laatste dag van januari zei Adhin dat er 100 miljoen US-dollar aan kasreserve is gebruikt om onder andere ‘aardappelen, uien en andere basisgoederen’ te bekostigen (de Ware Tijd, 1 februari, red.). Het verhaal ging een eigen leven leiden en werd ook door NDP-leden zelf geloofd. Zo stelde politica Sharmila Mansaram op haar Facebookpagina dat NDP-jongeren zich niet te veel moeten aantrekken van de kasreserve-discussie, want ‘de doorsnee burger kan het zich niet permitteren valuta op te potten’ maar heeft wel ‘uien en aardappelen nodig’. Steven Coutinho, sinds augustus 2019 directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), counterde met een uitspraak waar de regering geen antwoord op heeft: ‘Kasreserve is niet voor aardappelen en uien’. Hij daagde Adhin uit om uit te leggen hoe gelden van de banken in handen van de overheid konden komen. Sindsdien hebben we van Adhin niets meer gehoord. Tot bij het ter perse gaan van deze Parbode was niet bekend wie uit de regering de opdracht heeft gegeven voor het gebruiken van de kasreserve.

De druk op de NDP, die de absolute meerderheid in het parlement heeft, werd opgevoerd. Lenen van buitenlanders is één ding, het spaargeld van je eigen volk, daar kom je niet aan. De regering heeft haar krediet overspeeld. Drie dagen na het ‘aardappelenen- uitjes’-verhaal van Adhin gebeurde het onvermijdelijke: de koers sloeg op hol. Er was geen ontkennen meer aan, besefte toen ook minister Hoefdraad. Gedurende de uitbraak van het CBvS-schandaal hield hij de lippen stijf op elkaar. Ook toen hij op 4 februari uiteindelijk in het parlement verscheen, weigerde hij inhoudelijk te antwoorden op vragen van oppositie en coalitie. Hij bevestigde alleen dat ‘de kasreserve is gebruikt voor importen, aflossingen en betalingen’. Als Hoefdraad al in het openbaar verscheen, gebruikte hij de publiciteit om zijn handen in onschuld te wassen. Hij wees steevast met een beschuldigende vinger naar voormalig CBvSgovernor Robert-Gray van Trikt als de grote boosdoener. Van Trikt was destijds al enkele dagen onderwerp van discussie omdat hij in verband werd gebracht met een ander – meer persoonlijk – corruptieschandaal bij de moederbank (zie kaderstuk: ‘De pot verwijt de ketel’, red.).

Toen daarna aan het licht kwam dat 100 miljoen USdollar aan kasreserves van de handelsbanken was gebruikt, twijfelde Hoefdraad geen moment: Van Trikt is de enige schuldige van alles. En dat terwijl Van Trikt als governor vooral bezig was het beleid van minister Hoefdraad te verdedigen. Eerst deed Van Trikt dat met monetaire financiering, later door zogenaamd onwetend te reageren op de vraag waar City Cambio haar goedkope dollars vandaan haalde. In naam van de NDP verkocht ondernemer Bishnoepersad Chotelal US-dollars tegen een goedkopere wisselkoers dan alle andere cambio’s. Op de vraag van waar Chotelal zoveel – schaarse – dollars  vandaan haalde, verwees Van Trikt naar de president. Het was de start van alle tegenspoed voor Van Trikt. Een governor die niet weet hoe dollars van de Staat in de samenleving terechtkomen, verliest zijn gezicht. Die regel geldt ook voor een minister van Financiën, maar in tegenstelling tot Van Trikt wordt Hoefdraad zichtbaar beschermd door de NDP van president Bouterse. Zo werd in november 2019 de Wet op de Staatsschuld aangepast. Met dank aan de coalitie werd het onmogelijk gesteld om een minister van Financiën nog strafrechtelijk te vervolgen voor het overschrijden van het obligatieplafond. Verschillende partijen hadden Hoefdraad al voor de rechter gedaagd omdat hij veel meer geld had geleend dan de wet toestond. Met deze aanpassing werd Hoefdraad in één klap vrijgesproken van alle strafvervolging. Daarbij kreeg de minister ook de wettelijke ruimte om in de toekomst nog meer te lenen. Op 21 januari, in navolging van het CBvSschandaal, overleefde Hoefdraad ook een motie van wantrouwen in het parlement. Met dank aan diezelfde coalitieleden mag Hoefdraad zich vandaag nog steeds minister van Financiën noemen. Op dezelfde dag dat Hoefdraad van een gedwongen ontslag bespaard bleef, stuurde president Bouterse Van Trikt met oneervol ontslag. Hoefdraad beloofde het parlement een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar Van Trikt.

Op 6 februari 2020, een jaar na zijn aantreden als CBvS-governor, belandt van Trikt in het cellenhuis te Richelieu, Commewijne. Onderzoek moet uitwijzen hoelang hij daar moet blijven. Van Trikt gaat de geschiedenis in als de kortst zittende governor ooit, een positie waarvoor hij in februari 2019 zijn Nederlandse nationaliteit inruilde voor de Surinaamse. Het was uiteindelijk niet Hoefdraad, noch de regering,  maar de moederbank zelf die een onderzoek startte tegen haar voormalige baas. Bij het ter perse gaan van deze Parbode was het onderzoek nog niet afgesloten.

 

Lees het hele artikel in het aprilnummer van Parbode

Hoefdraad: Staatsolie kan laatste dividend 2019 niet betalen

07 Apr, 2020, 12:15

foto

 Minister Gillmore Hoefdraad 

 

Door de Covid-19 pandemie en de wereldcrisis die dit heeft veroorzaakt, zijn aardolieprijzen 70% teruggevallen. Dit is een zware financiële klap voor Staatsolie.  “Maar ook nu is de overheid er om naar oplossingen te helpen zoeken”, zegt minister Gillmore Hoefdraad aan het Nationaal Informatie Instituut. “Staatsolie is niet bij machte de staat nu het laatste deel van het dividend voor 2019 te betalen. Ofschoon we het hard nodig hebben, en zeker nu met de economische impact van het Coronavirus, zoeken we gezamenlijk naar een oplossing,” laat de bewindsman optekenen. 
 
Net als zijn collega van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, ontkent Hoefdraad dat het ooit de bedoeling was om aandelen van Staatsolie te verkopen. Het bedrijf is ook nooit onder druk gezet, benadrukt hij. De officiële bekendmaking van de tweede grote olievondst door Staatsolie en haar exploratiepartners, wordt thans overschaduwd door valse aantijgingen aan het adres van de regering. 
 
De regering heeft Staatsolie in moeilijke tijden te hulp geschoten door bij internationale fondsenverschaffers aan te kloppen, waaronder de Chinese CNOOC, waar in de onjuiste mediaberichtgeving naar wordt verwezen. “Toen Staatsolie in 2015 in problemen was haar betalingsverplichtingen ten opzichte van haar schuldeisers niet zou kunnen voldoen, is de regering ingesprongen. Wij hebben samen een succesvolle obligatielening uitgegeven, waarvan het merendeel naar Staatsolie is gegaan. Het bedrijf heeft op deze manier de schuld kunnen herstructureren en in 2018 terugbetaald. Met deze betaling heeft de regering haar betalingsachterstanden op andere gebieden ingelopen”, stelt Hoefdraad. 
 
Eind 2019 kreeg Staatsolie andermaal druk vanuit de banken. Het bedrijf deed een beroep op het ministerie van Financiën om bij de IsDB of andere financiële instituten hulp te zoeken. Hoefdraad: “Ik was gelijk bereid ondersteuning te geven. Ik heb met de private arm van de IsDB gesproken die achteraf te duur leek te zijn. Er zijn daarnaast ook gesprekken geweest met EximBank China en de New York Stock Exchange listed company CNOOC. Beide toonden interesse, hadden meer informatie nodig.” Tijdens zijn staatsbezoek aan de Volksrepubliek China heeft president Desi Bouterse ook een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van CNOOC. Het bedrijf is in december door de president uitgenodigd een bezoek te brengen aan Suriname om samenwerkingsmogelijkheden in de energiesector na te gaan. De ministeries van Financiën en Natuurlijke Hulpbronnen hebben op hun beurt voorbereidingen getroffen voor een kennismakingsgesprek tussen CNOOC en onder andere Staatsolie. “Er is nog door mij, noch door mijn collega van Staatsolie geëist wat dan ook te verkopen aan CNOOC. 
 
Het Chinese bedrijf heeft US$ 800 miljard tot 1 triljoen in assets “en als een samenwerking met Suriname niet lukt, gaan ze ergens anders neem ik aan.” En let wel deze voorbereidingen waren er voordat er olie werd gevonden,” deelt de minister mee. Hij zegt dat nimmer autoritair of respectloos is omgegaan met Staatsolie. Integendeel. “Ik heb altijd een uitstekende relatie gehad met Staatsolie in tien jaren dat ik in Suriname ben. En de autonomie van het bedrijf is altijd gerespecteerd. Ik ben in de afgelopen periode benaderd door Russische, Ghanese en Amerikaanse bedrijven. Ik heb allemaal netjes verwezen naar Staatsolie. Het is erg dat zaken zo in het nieuws komen, terwijl de regering altijd respectvol naar Staatsolie is geweest en zal blijven.”
 
De regering heeft geloof in Staatsolie en geenszins de intentie om het bedrijf te schaden. “De bewijzen liggen daar: de 25 procent aandelen van Newmont zijn overgedragen aan Staatsolie zonder een cent voor te vragen en dit in een bijzonder moeilijke tijd. De overheid heeft zelfs voorgefinancieerd. De Afobaka dam is eveneens overgedragen aan Staatsolie met een lening van de overheid van US$. 125 miljoen. Daarnaast is 30 procent participatie in Iamgold  aan Staatsolie gegeven.  Deze investeringen helpen Staatsolie juist om de schokken in de wereldmarkt te kunnen mitigeren.  Immers, we hebben geleerd van 2015.”

Stichting CPAS vordert uitstel verkiezingen

09 Apr, 2020, 08:36

foto

‘Wij, het volk van Suriname, geïnspireerd door de liefde voor dit Land…. bewust van onze plicht elke vorm van … overheersing te bestrijden en te verhinderen, …overtuigd van onze plicht de principes van vrijheid, gelijkheid en democratie alsmede de fundamentele rechten en vrijheden van de mens te eerbiedigen en te waarborgen, bezield door de beleving van het burgerschap en de participatie bij de opbouw, de uitbouw en de instandhouding van een sociaal-rechtvaardige samenleving, vastbesloten met elkaar… op grondslag van vrijheid, gelijkheid … en … solidariteit’, behoren invulling te geven aan ons recht op zelfbeschikking én op grond van het ongeschreven rechtsbeginsel vrij te zijn van tirannie, hebben het recht gegrond op het ongeschreven rechtsprincipe van ‘the rule of decency’ dat suprematie heeft boven, edoch een niet te miskennen rechtsprincipe van, ‘the rule of law’ te bepalen wat de wetgevende macht in een democratische rechtstaat wel en niet mag doen…!’
 
De voorgaande rechtsprincipes rechtvaardigen dat Stichting Centre for Public Affairs Suriname (Stichting CPAS) namens de burgers van Suriname de Regering van Suriname dagvaardt om ten overstaan van de rechter zich te verantwoorden vanwege het haar tegenworpen onbehoorlijk bestuur.
 
Onbetwist heeft vandaag te gelden dat wij onder zeer bijzondere omstandigheden leven vanwege het ernstige besmettingsgevaar afkomstig van het SARS-CoV-2 virus, dat de zogenaamde Covid-19 ziekte veroorzaakt. Als de Regering van Suriname vanwege dit feit als beleidsmaatregel een ‘noodtoestand wet’ wil maken, terwijl zij het gezondheidsbelang van de burgers veronachtzaamd, dan is sprake van willekeur en dus ook misbruik van recht. De regering mist geloofwaardigheid.
 
De rationalisatie de beleidsmaatregel te bestempelen onder de grondwettelijke noemer van ‘burgerlijke uitzonderingstoestand’, de facto als een eufemisme te beschouwen, is niets meer dan het verlangen naar ongebreidelde regeermacht c.q. de alleenheerschappij van de regeringsleider te bevredigen.
 
Het huidige leerstuk van de gebonden en discretionaire beleidsvrijheid van de regering biedt zonder de voorgenomen noodtoestand wet voldoende mogelijkheden de vereiste Covid-19 maatregelen te treffen. Daartoe moet zo spoedig mogelijk naast de maatregelen verkondigd door de Wereldgezondheidsorganisatie een ‘noodbegroting’ worden opgesteld. Dat is de aangewezen weg, en dus geen rationalisaties met als de facto een noodtoestand wet.
 
Het gaat niet om de machtiging meer bevoegdheden te hebben dankzij de noodtoestand wet. Dat voorwendselen is een onjuiste voorstelling van zaken aan de burgers voorhouden.
 
De huidige regeringsleider heeft bij herhaling het bewijs getoond dat hij als bestuurder incompetent en daardoor onbekwaam is. De regering is failliet, er is onrechtmatig en zelfs strafbaar gehandeld met betrekking tot de spaargelden (kasreserve) van de burgers en per vandaag is er geen goedgekeurde begroting voor het jaar 2020. Frappant is dat het gehele parlement dit feit verzwijgt, en met nadruk moet verwezen worden naar het eveneens gebrekkig ontwikkeld geweten van de oppositie. Absurd is dan ook met de noodtoestand wet de pretentie voor te schotelen goed bestuur aan de dag te willen leggen. Nogmaals, alle rationalisaties ten spijt, de noodtoestand wet dient andere belangen en niet het belang van de burgers van Suriname. Daadkracht in onrechtmatige wetgeving, niet in goed bestuur maar falend bestuur.
 
Stichting CPAS heeft de regering dan ook gedagvaard vanwege haar onbehoorlijk bestuur, maar ook vanwege het ‘niet-handelen’, namelijk geen goed bestuur tot uitvoering te brengen. De gedragingen van de regering van Suriname leiden feitelijk tot inbreuken op rechten zoals is bepaald in de grondwet en mensenrechten verdragen. De regering handelt in strijd met haar grondwettelijke plichten door de miskenning van de rechten van de burgers van Suriname.
Het oordeel is aan de rechter.
 
Stichting CPAS
Anand Biharie

COMMENTAAR: Betalingsproblemen

08/04/2020 12:00

COMMENTAAR: Betalingsproblemen

 

ALLE MOOIE PRAATJES van de regering ten spijt, de problemen van Suriname worden steeds groter. Dinsdag werd bekend dat ons land zich niet kan houden aan de afspraken die zijn gemaakt met houders van obligaties, die eind vorig jaar werden uitgegeven en 125 miljoen US dollar opleverden. Met dat geld kon de Staat overhaast de Afobakastuwdam overnemen wat voor iedereen, aldus de regering, grote voordelen zou opleveren. Het gevolg van het niet nakomen van de bindende verplichtingen is dat Suriname een boeterente krijgt van 3 procent en het toch al straatarme land dus op jaarbasis 3,75 miljoen US dollar extra moet ophoesten.

Zoals altijd als Suriname de duimschroeven wordt aangedraaid, ligt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën niet wakker van de boeterente. Sterker nog, hij had er al rekening mee gehouden, zegt hij nu. De strategie was volgens hem om een lagere rente af te dwingen bij het aangaan van de lening en vervroegd te kunnen aflossen, zonder penalties. “Dat hebben wij bereikt. Deze lening gaat dit jaar nog na de verkiezingen worden afgelost na de coronacrisis natuurlijk, waardoor de renteverhoging slechts één termijn bedraagt”, zo zei hij tegenover deze krant.

Dat moet hij toch nog eens een keer uitleggen, want we betalen nu toch minstens 3,75 miljoen US dollar penalties? En kan hij zwart-op-wit de garantie geven dat in juni de verplichte eerste aflossing wordt voldaan? Zijn woord is inmiddels geen cent meer waard, dat heeft het verleden maar al te vaak bewezen. Als governor van de Centrale Bank van Suriname en als minister heeft hij het volk in de afgelopen tien jaar al heel wat fabeltjes op de mouw gespeld. Dus alles wat er uit zijn mond komt, moet helaas met een korrel zout worden genomen.

Als alles was uitgekomen dat hij heeft beloofd, dan zou Suriname nu één van de meest welvarende landen ter wereld zijn geweest. Ondertussen leende hij er naar hartenlust op los en die leningen kunnen nu niet terugbetaald worden. Ratingbureau Fitch waarschuwde al voor de penibele financiële situatie waarin Suriname verkeert, Standard & Poor’s deed daar vorige week een schepje bovenop door te voorspellen dat er een redelijke kans is dat binnen een jaar de schulden niet terugbetaald kunnen worden. Dat lijkt nu al bewaarheid te worden.

Toch wast de regering de handen in onschuld. En als er dan problemen rond de terugbetaling naar buiten komen, dan is het altijd de schuld van andere factoren, zoals nu het coronavirus en de drastisch gedaalde olieprijzen. Nog wil men doen geloven dat het niet aan het desastreuze beleid van de afgelopen tien jaar ligt, waardoor nu steeds meer Surinamers pinaren.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/08/commentaar-betalingsproblemen/


CBvS tikt enkele commerciële banken op de vinger

 08 Apr, 2020, 14:31

foto

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) tikt enkele commerciële banken op de vinger. Zij mogen niet eenzijdig klanten SRD verstrekken terwijl zij over een valutarekening beschikken bij de financiële instelling. 
 
De CBvS deelt mee dat deze handeling door de commerciële banken verboden is. Rekeninghouders moeten en kunnen te allen tijde terecht bij hun bank voor de opname van hun vreemde valuta tegoeden.  
 
Het al dan niet omzetten van vreemde valuta van cliënten in SRD moet in overleg met de cliënt gebeuren. Van deze regel kan niet eenzijdig worden afgeweken door de commerciële banken, stelt CBvS. 

De ‘beschermde’ consument

08 Apr,2020,  04:44

foto

 
Sinds de aanname van de ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren (valutawet) is het onduidelijk wie het daadwerkelijk voor het zeggen heeft over de regels op het prijzen- en koersenfront. Zoals nader toegelicht door de initiatiefnemers en ook in de valutawet zelf, is deze bedoeld om o.a. ‘de onduidelijkheid m.b.t. de wisselkoers die gebruikt moet worden bij de berekening van prijzen, weg te werken’. De prijzen van goederen en diensten werden namelijk op basis van diverse koersen berekend en hadden zeer nadelige gevolgen voor de burger. Artikel 2 van de valutawet verbiedt daarom eenieder, voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers dan die van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te hanteren.
 
Kortom, de valutawet zou volgens de indieners ordening brengen en ook bewerkstellingen dat, waar nodig, effectief kan worden opgetreden door de economische dienst voor prijscontrole.
 
Met slechts enkele voorbeelden hieronder zal ik trachten aan te geven wat de consument, die door deze valutawet beschermt hoort te worden, in het dagelijks leven ondervindt. De prijzen in de winkels zijn niet verlaagd, integendeel wordt de consument dagelijks geconfronteerd met aanhoudende prijsstijgingen. Dit manifesteert zich niet alleen in de ‘supermarkt op de hoek’, maar praktisch overal. Ik pakte vorige week een product in Tulip dat geprijsd was voor SRD 32 en moest tot mijn verbazing bij de kassa SRD 40 (25% meer) betalen. Toen ik hierover een opmerking maakte, werd mij simpelweg medegedeeld dat ik de vrijheid had dit product terug te geven en mijn geld terug te nemen, want ‘de kassaprijs is de juiste prijs’. Ook in het binnenland zijn prijsstijgingen, zelfs van 50 en 100% op basisgoederen, thans een normaal verschijnsel.
 
De ongebreidelde prijsstijgingen, vanwege de onduidelijke koers zijn ook te merken bij aankopen van duurzame consumptiegoederen. Twee recente voorbeelden: voor een personenauto moet ik bij Yokohama maandelijks USD 130 aflossen. Bij de aflossing over de maand maart wordt, op de vraag welke koers gehanteerd wordt, aan mij voorgehouden dat ik geen koers kan doorkrijgen, maar voor het af te lossen bedrag (USD 130)  zal ik over de maand maart SRD 1.365 moeten betalen. Dit komt dus neer op een koers van SRD 10.50 voor 1 USD, terwijl de koers van CBvS 7,52 is. Let wel: de valutawet was volgens de indieners noodzakelijk omdat het tijd werd om de consument te beschermen.
 
De prijs van een gasfornuis bij Kirpalani (kenm: FFGF3052TS) werd in de maand februari 2020 van de één op de andere dag verhoogd van SRD 6.575,= naar SRD 8.435,=. De cambiokoers onderging in die periode een stijging van SRD 8.50 naar 10.00 voor de USD, een stijging van afgerond 18%, terwijl het artikel met 28% werd verhoogd. De valutawet is o.a. bedoeld om ordening te brengen op het koersenfront en effectief optreden van de economische dienst voor prijscontrole mogelijk te maken, staat in de Memorie van Toelichting.  Met deze beschermingsmaatregel in gedachte stapte ik daags na afkondiging van de wet de zaak weer binnen en wat schetst mijn verbazing, hetzelfde gasfornuis (kenmerk: FFGF3052TS) is nu geprijsd voor SRD 12,915,=.
 
Concluderend:
Bij stijging van de cambio-koers (8,50 naar 10,00), afgerond 18% vóór de aanname van de valutawet, is het artikel met 28% verhoogd. Na de aanname van de valutawet is ditzelfde artikel met nog eens 53% verhoogd.
De vraag tevens de grote zorg die nu leeft in de gemeenschap is: Wie moest in werkelijkheid door deze wet, die na een marathonzitting om 05.00 uur in de ochtend werd aangenomen, worden beschermd?
 
E. Dennen

Olieaandelen, nationale zaak en behoeven Goed Bestuur

08 Apr, 2020, 02:58

foto

 

Recent zijn verontrustende berichten in de media verschenen over de mogelijke verkoop van de 20% deelname van Staatsolie in het offshore blok 58. Het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) staat voor goed bestuur, transparantie, participatie en inspraak van belangrijke actoren. Wanneer zou worden onderhandeld over bovengenoemde verkoop dan verwacht het Burgerinitiatief dat bij alle onderhandelingen hieraan wordt voldaan.
 
Indien er inderdaad al enige maanden achter de schermen zou zijn gesproken met partijen over de aandelen, dan zou dat blijk geven van  gebrek aan transparantie  en gebrek aan duidelijkheid voor de gemeenschap over het evidence-based afwegen van voor- en nadelen en van alternatieven. Bovendien zou het een zeer opvallend gebrek aan inspraak en participatie gedurende het  proces demonstreren. Er zijn nog een aantal technische en strategische overwegingen waarover er veel meer duidelijkheid en vooral (nationale) eensgezindheid zou moeten bestaan, aangezien het om nationale toekomstbelangen gaat en niet om de belangen van één bedrijf of van enkele toppers die individuele voordelen hieruit kunnen halen, of een regering die, door haar beleid, met de rug tegen de (financiële) muur is komen te staan. 
 
Allereerst is er de visie van Staatsolie zelf, die stelt dat het bedrijf leidend wil zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname, en daardoor een significante bijdrage wil leveren aan de vooruitgang van de samenleving. Om deze visie te verwezenlijken zal Staatsolie veel geld nodig hebben, via een stabiele stroom van inkomsten: de offshore petroleumproductie.
 
Niet alleen het bedrijf zou onder een besluit voor verkoop van de aandelen, genomen op basis van kortetermijndenken, lijden. Het hele land zou de gevolgen ervan voelen. Als de 20% aandelen van Staatsolie in de offshore petroleumproductie zou worden verkocht, zou  Suriname tussen de $75 miljoen en $300 miljoen per jaar aan inkomsten mislopen (deze ruwe schatting is gemaakt op basis van een productie van 100 miljoen barrels per jaar, een barrelprijs van $30-$65, een hoeveelheid cost oil van 20%-40%, en een concession share van 50%).
 
Dit is geld dat voor een belangrijk deel geïnvesteerd zal worden in de Surinaamse economie, met veel spin-off effecten zoals meer vaarbewegingen in de haven, toename van transport, verbetering van de infrastructuur, en investeringen in onderzoek en onderwijs. Ontwikkelingslanden verdienen het meest aan mijnbouwinkomsten wanneer deze worden geïnvesteerd in de eigen economie. De juiste investeringen in bijvoorbeeld lokale educatie, infrastructuur en diversificeren van de economie, kunnen bij goed bestuur leiden tot duurzame ontwikkeling in eigen land. Door het spreiden van deze investeringen over meerdere jaren creëren wij een stabiele economie voor ondernemers, welke minder afhankelijk is van fluctuatie van de wereldmarktprijzen. Door (een deel van) de mijnbouwinkomsten te sparen voor de slechte tijden kunnen wij de volgende economische crisis voorkomen of beter opvangen. Kortom, verkoop van de aandelen zou getuigen van kortetermijndenken, welke enorme negatieve gevolgen zal hebben voor Staatsolie en voor opeenvolgende generaties Surinamers. 
 
Intussen hebben de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en van Financiën, evenals de directeur van Staatsolie, aangegeven dat verkoop niet aan de orde is. Toch hebben deze verklaringen onze ongerustheid niet kunnen wegnemen. Het is te vaak gebleken dat de huidige regering niet standvastig is in haar besluiten, en geen blijk heeft gegeven van langetermijndenken. Integendeel zien we keer op keer kortetermijnoplossingen die juist verergering van de gevolgen blijken te hebben. Regeren is vooruitzien.
 
Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI)

Uitzonderingstoestand goedgekeurd; noodfonds SRD 400 miljoen (update)

08 Apr, 2020, 09:07

foto
 De Nationale Assemblee keurt de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 goed. De behandeling ging gepaard met heftige debatten. (Beeld: DNA) 


 
De Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 is na een marathonvergadering – die gistermiddag begon – zojuist om 09:00 uur aangenomen met 27 stemmen vóór en 8 tegen. Er is in eerste aanleg op voorstel van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën een noodfonds van SRD 400 miljoen goedgekeurd. Leningen op de lokale markt voor de financiering van het bedrag, hebben voorkeur boven de voorziening van voorschotten in afwijking van de Bankwet. De termijn voor de uitzonderingstoestand is maximaal drie maanden, met een mogelijkheid tot verlenging. De oppositie staat achter de Covid-19-maatregelen, maar de wet op de Staatsschuld en de Bankwet worden opzij gezet en schulden vanaf 2002 worden omgezet in een langlopende lening. Covid-19 wordt volgens commissielid Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) misbruikt. 
 
De debatten tussen oppositie en coalitie zijn heftig geweest. Het wantrouwen bij de oppositie tegen de regering over deze wet is groot. De president kan volgens de oppositie met resoluties verregaande maatregelen treffen zonder De Nationale Assemblee erin te kennen. Er is veel kritiek op geleverd dat president Desi Bouterse niet aanwezig is in de vergadering, terwijl zo een ingrijpende wet wordt aangenomen, waarbij burgerrechten worden beperkt. Vicepresident (vp) Ashwin Adhin zegt dat de president met andere dringende zaken bezig is. 
 
Oppositionele partijen benadrukken dat op basis van bestaande wetten de situatie beheerst kan worden. Zij zijn niet tegen maatregelen, maar vinden dat het niet nodig is om zo een ingrijpende wet af te kondigen. De periode van drie maanden met nog eens een verlenging is volgens de oppositie onnodig. Coalitieleden hebben erop gewezen dat er geen sprake is van een noodtoestand, maar een uitzonderingstoestand, dat in feite al in de praktijk werkzaam is. Er komt een parlementaire crisiscommissie onder leiding van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De regering zal regelmatig contact onderhouden met deze commissie. 
 
“We praten hier niet over de verkiezing verschuiven,” stelt commissielid Rossellie Cotino (NDP). Dit is ook enkele malen benadrukt door commissievoorzitter Melvin Bouva. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkt op dat de regering de zittingstermijn van De Nationale Assemblee niet kan verlengen. Volgens de wet is alleen het college hiertoe bevoegd. “Er is altijd een parlement totdat de nieuwe leden na de verkiezing worden toegelaten”, stelt Simons. 
 
Bouva merkt op “dat in een tijd waar wij als land te maken hebben met financiéél-economische uitdagingen en nog bijkomt kijken een gezondheidscrisis, is het meer dan ooit noodzakelijk dat wij de regering de ruimte bieden om alles in hun macht aan te wenden ten behoeve van het belang van die samenleving. Rijke landen zien hun economie neergaan, maar hebben nog tal van mogelijkheden om die weer een boost te geven. Een uitbraak van Covid-19 zal voor een ontwikkelingsland als Suriname op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied desastreuze gevolgen hebben”. Bouva heeft verschillende voorstellen van Assembleeleden en diverse organisaties meegenomen in de wet. Hij vindt dat de wet is aangescherpt. 
 
De oppositie voert aan dat de regering ongebreideld monetair wil financieren op basis van deze wet. De Bankwet en het schuldplafond kunnen terzijde worden gezet als er meer geld nodig is. De burgerrechten worden onnodig ingeperkt. De regering zal komen aan eigendomsrechten en de vrije meningsuiting. Geëist wordt dat de regering transparant is en codes invoert over de situatie. De oppositie wil een plan van aanpak en geeft de regering geen blanco mandaat. Opgemerkt wordt dat de regering andere plannen heeft met deze wet. Aangevoerd is dat er geen machtsmisbruik mag plaatsvinden. Onder het mom van Covid-19 worden volgens de oppositie mogelijkheden gecreëerd om ongebreideld monetair te financieren. 
 
Adhin merkt op dat de regering geleidelijk aan maatregelen heeft getroffen. Als de situatie verergert, wanneer er sprake is van lokale besmetting, dan wordt een complete lockdown niet uitgesloten. Er moeten ook middelen zijn om de situatie te kunnen opvangen. Het Covid19team werkt hard en maakt lange uren. De regering vraagt mandaat om te kunnen handelen, als het noodzakelijk is. Het opvangen van lonen, werklozen en faillissementen bereikt een kritisch punt, benadrukt de vp. Hij belooft transparantie en zegt dat maatregelen van te voren worden bekendgemaakt en besproken met betrokkenen, waar mogelijk is. 
 
“Wij zijn niet hier om de verkiezingen uit te stellen, een noodtoestand of één of ander toestand te creëren,” voert Adhin aan. “Wij zullen het samen doen”. Vanaf januari is de regering bezig zich voor te bereiden op basis van de richtlijnen van de WHO/PAHO. De regering evalueert en kijkt wat er nodig is. 12 april loopt de twee weken van de gedeeltelijke lockdown af en het sluiten van het luchtruim op 14 april. 
 
Minister Hoefdraad heeft een zorgwekkende situatie geschetst van de financieel-economische situatie. Er zijn middelen nodig om het land draaiende te houden. Diverse inkomsten zijn teruggelopen; de economische activiteiten zijn voor een groot deel stilgevallen. Met internationale financiële instellingen wordt herschikking afgesproken van nog niet opgenomen gelden. Met de Centrale Bank van Suriname zal in overleg getreden worden voor aanpassing van de richtlijnen naar de banken.
 
De oppositie is niet te spreken over dat een nieuw lid in de wet is toegevoegd.”Teneinde te voorkomen dat oude gecumuleerde voorschotten en leningen vanaf 2002 samenvallen met de noodvoorzieningen die in dit artikel zijn getroffen, dienen de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname eerder aangegane leningen en geaccumuleerde voorschotten vanaf 2002 te consolideren in een langlopende lening conform lid 2 van dit artikel.” De oppositie vindt dat met deze wet misbruik is gemaakt van Covid-19. 
 
De fracties van VHP, NPS, PL, ABOP en DOE zeggen dat ze meewerken aan alle maatregelen om Covid-19 te bestrijden. Maar met deze wet is het volgens hen niet het geval. Asiskumar Gajadien (VHP) zegt bij de stemmotivatie dat met deze wet andere financiële belangen veiliggesteld zijn door de regering en de coalitie. Gregory Rusland (NPS) voert aan dat alleen goedkeuring wordt gegeven aan Covid-19. De vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. Er wordt afgeweken van de Bankwet en dat is een zorgpunt. Paul Somohardjo (PL) stelt dat de macht van De Nationale Assemblee overgedragen wordt aan de regering. Marinus Bee (ABOP) geeft aan dat een wijze les is geleerd, dat er geld was en dat is verbrast. Net als Patricia Etnel (NPS) zegt Bee dat er volgens de minister ruim US$ 26 miljoen beschikbaar is. Er wordt meer geld gezocht voor andere dingen. De regering gaat het geld volgens hem gewoon verbrassen met het oog op de verkiezingen. Carl Breeveld (DOE) zegt dat er vraagtekens zijn bij de wijze waarop de regering omgaat met financiële middelen en de Bankwet wordt opzij gezet. Amzad Abdoel (NDP) zegt dat gezondheidszorg prioriteit is en de middelen zullen vrijgemaakt worden, ook voor de kleine ondernemers die ondersteuning nodig. “Elk financieel belang is ondergeschikt aan de gezondheid”, voert Abdoel aan. 

COMMENTAAR: Verkiezingen uitstellen?

07/04/2020 12:00

COMMENTAAR: Verkiezingen uitstellen?

HET LAND BEVINDT zich in een lastige situatie. Voor 25 mei staan verkiezingen op schema en de vraag is of die wel door kunnen gaan nu Suriname en de wereld zich in de greep bevinden van het coronavirus. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vindt dat het uitstellen van verkiezingen niet zo makkelijk gaat. Regering, het COVID-19-managementteam en belanghebbenden zouden hierover een beslissing moeten nemen.

Uit gesprekken met vele politieke partijen blijkt dat er geen eenduidige mening is over het wel of niet uitstellen van de verkiezingen. Een zorgpunt vinden zij wel dat door de sluiting van veel luchthavens in de wereld internationale waarnemers die helpen toezicht houden op verkiezingen, dit helaas niet zullen kunnen doen.

De bezorgdheid bij politici lijkt terecht, ook omdat instituten die betrokken zijn bij het verkiezingsproces nu al besluiten hebben genomen die anderen de wenkbrauwen doen fronsen. Zo zijn stembureaupersoneelsleden naar verluidt allen van de NDP. Verder is niet alleen Suriname, maar ook de regio flink geschrokken van de situatie die zich voordoet in Guyana.

We moeten in Suriname te allen tijde voorkomen dat partijen – en dan maakt het niet uit aan welke kant van de lijn zij staan – reden vinden om te roepen dat zaken niet volgens de procedures zijn gegaan en er geen derde onafhankelijke partij is die daar een uitspraak over kan doen.

Helemaal zenuwachtig worden veel partijen wel van het voornemen van de regering om de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand af te kondigen. Daarbij zouden de verkiezing mogelijk ook uitgesteld kunnen worden met als gevolg dat een regering die eigenlijk al demissionair zou moeten zijn, het mandaat krijgt verregaande beslissingen te nemen en dan nog zonder enig zicht op hoe het er nu voor staat met ‘s lands financiën. Immers, de begroting is nog niet behandeld en Simons schijnt juist daar totaal geen haast mee te maken.

Het feit dat er weinig of geen geld is, dat de regering allerlei verregaande maatregelen doorvoert om haar falen te verdoezelen en dat Suriname opnieuw gedowngrade is door Standard & Poors, schetst geen positief beeld voor de regering Bouterse-Adhin op weg naar de verkiezingen. Meer tijd om zaken op orde te proberen te krijgen lijkt in het voordeel van de huidige beleidsmakers te zijn, maar bouwen aan een kaartenhuis heeft zelden zin.

Aan de andere kant heeft de zittende regering heeft door haar huidige trackrecord en de manier waarop beslissingen in de afgelopen jaren zijn genomen geen vertrouwen gewonnen van de andere belanghebbenden in het veld. Een verkiezing zonder (buitenlandse) waarnemers is daardoor ook niet wenselijk. Voorwaar een lastige situatie waarin het land zich bevindt.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/04/07/commentaar-verkiezingen-uitstellen/