STAATSTERREUR, BOUTERSE VERPAND LAND EN VOLK.

Auteur: Angela Fernald

Mijn Stelling:

Het is de rechterlijke macht die een staat in een staat ongedaan kan maken, dus de rechterlijke staat, staat boven de staat in een staat en beschermt alzo de rechtstaat.

De Rechtsstaat Suriname is internationaal te schande gezet en de rechterlijke macht heeft de taak en de plicht het Surinaamse volk verder te behoeden en de terreur een halt toe te roepen. Het regiem Bouterse kenmerkt zich door het aanspannen van vele rechtszaken tegen de bewindvoerders. Met gelegenheidswetgeving probeert de terroristen staat het volk te onderdrukken. Amnestiewet, wet op de staatsschuld, Rij-en voertuigenwet,Valutawet en wet uitzonderingstoestand zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het regiem probeert zich te redden uit de chaos die zij zelf gecreërd heeft.

Het is de President die zich achter zijn minister heeft geschaard en hem belast heeft met het COVID_19 geldfonds van 400.000 SRD om zo de samenleving tegemoet te komen. President Bouterse heeft op deze manier het algemeen belang waar Hoefdraad dus mee belast is geaccentueerd.  Dit is het spel met de coalitie in de Nationale assemblee, die niets anders kan doen dan de President te volgen in zijn besluit. Hoefdraad heeft dus een project-opdracht van zijn President die sinds 2010 alle vertrouwen in zijn voormalige Govenor bij de centrale Bank en huidige minister van financieën heeft. De COUPPLEGER en huidige omstreden President met een mooordvonnis van 20 jaar voor moord op zijn naam, is slechts bezig zijn macht te behouden, evenals zijn vriend Nicolas Maduro. Desi Bouterse vreest evenals zijn goede vriend Maduro, een militaire aanval van binnen en van buiten uit. COVID-19 komt goed uit om de grenzen hermetisch af te sluiten en het binnenland onder militaire controle te krijgen.  De westgrens is in dit scenario van het aansturen op een militaire overnam of aanval minder van belang. De grens met Frans Guyana betekent dat Europa heel dichtbij kan komen. De stasi praktijken van de Surinaamse inlichtingendienst zijn in de kwestie van Rodney Cairo scherp naar voren gekomen. Venezuelaanse praktijken in Suriname waarbij onderwereld figuren met vreemde nationaliteiten waaronder de Nederlandse nationaliteit, een Surinamer poogden te ontvoeren in het holst van de nacht. De Nationale Veiligheidsdienst (DNV) heeft deze actie opgeeist maar tot de dag van vandaag geen verklaring afgegeven. De directeur Nationale Veiligheid wacht het ondrzoek van de Procureur-Generaal af. In deze periode van een strafrechtelijk onderzoek naar de minister van Financieën ligt de Procureur Generaal zwaar onder schot en wordt hij betichtigd van RASCISME. Het is Desi Bouterse die zijn eigen vonnis op 29 november 2019  ook afdeed met ” POLITIEKE RECHTERS IN TOGA” een term die hem geintroduceerd door Sandew Hira, een van de nabestaanden van het 8 december strafproces die overliep naar Bouterse. Deze nep-socialisten ensceneren continu een militaire buitenlandse coup om hun regiem maar in het zadel te blijven houden. In dit kader wordt in Suriname de rechterlijke macht en de Procureur Generaal in de hoek van Buitenlandse handlangers gezet. NDP coalitie leden van de Nationale Assemblee misbruiken continu hun immuniteit om de rechterlijke macht aan te vallen, een voorbeeld van hun baas Bouterse die ze steeds weer inzetten om ons volk te verwarren als zouden wij door de oppositie en de rechterlijke macht wederom in koloniale handen gebracht worden. Deze strijd woedt al 40 jaren in Suriname en het is geculmineerd in STAATS TERRORISME daar alle staatsmiddelen zijn ingezet om aan de macht te blijven. Tot en met bedrog van de FED(Amerikaanse Centrale Bank) en OPPENHEIMER. Het geleende geld moest niet ondergebracht zijn geworden bij de CBvS, dat was de afspraak in de overeenkomst, maar bij een onafhankelijke financiele instantie.

De macht van de rechters is ook het regiem in eigen vet gaar laten bakken.

 Toetsing is geen daad van vijandschap. Wetten in strijd met internationale wetten of nationale wetten en de grondwet, mogen getoetst worden door een rechter. In dit geval is het Constitutioneel Hof nog niet operatief, dus mag de rechter in kortgeding toetsen. De rechter in kort geding is bovendien niet het eindstation, daar in een bodemprocedure de uiteindelijke beslissing valt, met de mogelijkheid op hoger beroep. Met de eigen politiek gekleurde NDP- CONSTITUTIONEEL HOF pakt de rechterlijke macht de NDP regering terug. De valutawet is door een uitspraak van de rechter in kort geding opgeschort totdat het constitioneel hof bepaald of deze wet wel of niet indruist  tegen de grondwet. De rechterlijke macht is onbevreesd en al lang niet meer bang voor de aanvallen vanuit het regiem Bouterse en clan. De laatste stuiptrekkingen en verbazingen vanuit het regiem zijn evident maar kunnen de rechterlijke macht niets meer in de weg staan, want de prognose is dat de NDP de verkiezingen zal verliezen. Scenario na scenario wordt dus uit de kast gehaald, van rechterlijke coup tot Amerikaanse invasie.

GRONDENRECHTEN OF COLLECTIEVE RECHTEN.

Maar het meest zorgelijke is dat de DNA bezig is met een ONTWERP-WET inzake COLLECTIEVE RECHTEN van INHEEMSE EN TRIBALE VOLKEN. Op subtiele wijze probeert het regiem nog op de valreep de Inheemsen en Marrons hun gronden afhandig te maken. Collectieve rechten zijn niet hetzelfde als grondenrechten. Grondenrechten zijn door de internatioale wetgever veilig gesteld, wat t.a.v. collectieve rechten niet geldt. Stelen van gronden valt ook onder terreur van de staat en dus staatsterrorisme tegen de onderdanen van de staat. Geen wonder dat er rechtszaken zullen worden  aangespannen tegen zo een overheid. Een overheid die wetten maakt die tegen de belangen van de burgers zijn, moeten absoluut teruggefloten kunnen worden door de rechterlijke macht. een regering noch een volksvertegenwoordiging staan boven de belangen van de burgers. Wie dan ook in strijd handelt met het belang van de burgers kan en moet teruggefloten worden. Als dat niet meer mogelijk is dan is er sprake van een dictatuur. En dat is precies wat deze regeerders willen, de rechterlijke macht moet doen wat zij willen. De regering Bouterse doet er alles aan om het recht op de grondenrechten weg te halen bij een rechtsgang naar de rechter. Recht op collectieve gronden heeft de binnenlandse gemeenschap niet en dat is wat de mensen dus wordt opgedrongen zoadat hun recht op recht weg komt te vallen. Maar de Marrons en Inheemsen zijn wakker en laten zich geen NDP-gelieerde Granman zoals Albert Aboikoni of een surrogaat recht opdringen.

 

GANGSTERISME INTERNATIONAAL AFGESTRAFT

Dat het regiem Bouterse zich niet aan Internationale wetgeving wenst te houden hebben wij kunnen zien inzake de OAS VONNISSEN GRONDENRECHTEN INHEEMSEN EN MARRONS. Internationale afspraken in overeenkomsten schenden is een zaak waar de internationale gemeenschap niet lichtvaardig mee omgaat. 

VERDERE HOUTROOF NA UITBAGGEREN SURINAMERIVIER

July 11, 2020

Naar verluidt gaat de China Harbour Engineering Company, uit goodwill door met de baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier, nadat er een achterstand in de betaling is ontstaan door de overheid. Het baggerproject Surinamerivier zou moeten worden stopgezet, maar omdat een aantal bedrijven belang heeft bij een goed bevaarbare vaargeul, doet men er alles aan om dit te voorkomen. Keerpunt heeft het vermoeden, dat de Chinezen de baggerwerkzaamheden absoluut niet voorzetten vanwege ‘goodwill’. China heeft namelijk allang zijn zinnen gezet op onze grondstoffen en vooral ons hout. De baggerwerkzaamheden zijn voor dit land essentieel, zodat de grote schepen die richting China moeten met ons hout, makkelijker hun lading kunnen afvoeren. Dus het is allemaal een kwestie van eigen belang en geen ‘goodwill’ van China, dat houtconcessies van de regering Bouterse heeft gekregen voor leningen en andere privileges voor de NDP. Naar wij vernemen, zijn handlangers van het Chinese regiem, ook al geruime tijd bezig grote houtkapwegen aan te leggen uit ‘goodwill’ om ons bos leeg te dragen. Keerpunt is van mening, dat de Chinese Communistische Partij (CCP) strategische investeringen graag verricht uit zogenaamde ‘goodwill’ om de uitvoer van onze natuurlijke hulpbronnen te vergemakkelijken. De afspraak is dat er 68 km van de Surinamerivier uitgebaggerd zal worden en in eerste instantie zou ongeveer 6 miljoen kubieke meter grond worden verwijderd. Het werk en de onderhoudswerkzaamheden zouden vijf jaar in beslag nemen en de kosten, USD 58 miljoen, worden uiteindelijk door Suriname gefinancierd. Naar onze mening, gaan we China uiteindelijk betalen om de Surinamerivier uit te baggeren, zo-dat onder meer dit land, makkelijker onze natuurlijke hulpbronnen waaronder ons hout, kan wegdragen. Keerpunt blijft van mening, dat de vaargeul allang uitgebaggerd diende te worden voor het stimuleren van de productiesector. Maar wij hebben de indruk, dat de Chinese Communistische Partij, erg happig is om onze vaargeul uit te diepen, omdat zij het op ons tropisch hardhout heeft gemunt. Wekelijks vertrekken grote schepen met boomstammen (vanaf Suralcohaven, DP haven, Kuldipsinghhaven en Jules Essed haven) die alleen met hoogtij kunnen uitvaren. Keerpunt vindt het verontrustend en ook zeer a-nationaal, dat de huidige machthebbers ter politieke overleving, dit oogluikend toelaten. Ons land wordt continu beroofd om bepaalde individuen in de gelegenheid te stellen hun zakken te vullen. Kijk maar naar de ravage die nu wordt aangericht door kwik in het milieu te dumpen, de skalians, cyanide te gebruiken, ontbossing in ons binnenland en vervolgens worden we in handen gespeeld van de gangsters uit de Chinese Communistische Partij.

Chinese overheid is Suriname dankbaar voor ondersteuning

Liu Quan, de ambassadeur van China in Suriname. Beeld: STVS

De Chinese overheid is de regering van Suriname en haar volk van Suriname dankbaar voor de ondersteuning en het tonen van solidariteit in haar gevecht tegen COVID-19. Liu Quan, de ambassadeur van China in Suriname, zei bij de officiële ingebruikname van de Desiré Delano Bouterse Highway ervan overtuigd te zijn, dat de samenwerking en coöperatie tussen beiden landen nog sterker zal zijn nadat de COVID-19-pandemie voorbij is.

Aan het begin van de uitbraak van het virus heeft president Desi Bouterse een brief gestuurd naar president Jinping Xi Jinping, van de Volksrepubliek China, om solidariteit te tonen aan de Chinese gemeenschap. Ook heeft de Surinaamse regering mondmaskers gedoneerd aan China. De Chinese president heeft op zijn beurt een brief gestuurd naar Bouterse om hem te bedanken voor de ondersteuning aan China in haar gevecht tegen het COVID-19-virus, geeft de ambassadeur van China te kennen.

Quan feliciteert de regering voor het onder controle houden van COVID-19-situatie in het land. Hij vindt dat de regering een goede job heeft gedaan in het buitenhouden van corona. Suriname heeft tien positief bevestigde gevallen gehad waarvan een persoon is komen te overlijden. De overige negen personen zijn inmiddels al genezen verklaard.

De ambassadeur merkt op dat de samenleving meewerkt en zich houdt aan de maatregelen waardoor verder verspreiding van het virus voorkomen kan worden. Quan merkte meteen ook op dat ook hij zich netjes aan de maatregelen heeft gehouden door ervoor te zorgen dat hij zoveel als mogelijk bij de ambassade blijft.

Hij hoopt dat de situatie voor Suriname zo blijft waarbij er geen besmette gevallen meer bijkomen. Ook voegde hij meteen aan toe dat het virus echter geen grenzen kent. Donderdag heeft de ambassadeur als ondersteuning naar Suriname toe en ook als dankbaarheid meer dan 100 dozen medische spullen gedoneerd aan de regering.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/17/chinese-overheid-is-suriname-dankbaar-voor-ondersteuning/

Jan Pronk gaat van verleden naar heden

17/05/2020 11:59 – Euritha Tjan A Way

Jan Pronk (m) legde in 2007 in aanwezigheid van C-47-toppers een roos bij het graf van Fred Derby.

Jan Pronk (m) legde in 2007 in aanwezigheid van C-47-toppers een roos bij het graf van Fred Derby. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De soevereine staat Suriname blaast op 25 november 45 kaarsjes uit. Jong, maar niet bespaard gebleven van drama. De coups van 1980 en 1990 zijn daar maar enkele van. Veel vingers wezen en wijzen nog steeds richting Nederland als oud-moederland. “Nederland heeft een dikke vinger gehad in de coup en wilde de ontwikkeling van Suriname bepalen”, is een veelgehoorde kreet. Jan Pronk, minister van Ontwikkelingssamenwerking in Nederland (1973–1978/1989-1998), heeft in het boek ‘Suriname: van wingewest tot natiestaat’ zijn visie op zaken uiteengezet.

Het feest barst los in het Suriname Stadion wanneer de nieuwe Surinaamse vlag wordt gehesen in de nacht van 25 november 1975. Henck Arron (NPS) en Jagernath Lachmon (VHP), beiden nu wijlen, geven elkaar een brasa en beelden daarbij uit dat alle spanningen voorafgaand aan de onafhankelijkheid tot het verleden moeten behoren. En waarom zou dat niet? Suriname stond aan de vooravond van één van de grootste financiële deals in de geschiedenis van het kolonialisme. Nederland had één miljard in gedachten aan ontwikkelingshulp voor Suriname na de onafhankelijkheid, terwijl van Surinaamse kant de vraag het tienvoudige was. Ten slotte werd het 3,5 miljard Nederlandse gulden. De ontwikkeling zou nu komen, immers het geld was er….

Hoe het komt dat die ontwikkeling stagneerde is volgens Jan Pronk, die het proces van de onafhankelijkheid van Suriname het “grootste succes” van het Kabinet-Den Uyl (1973-1977) noemde, niet de schuld van Nederland zoals zo vaak wordt geroepen. “Na 1975 stagneerde de economische ontwikkeling in Suriname. Dat kwam niet omdat Nederland bepaalde hoe de Nederlandse hulp moest worden besteed. Die hulp was beschikbaar voor de uitvoering van het meerjarenplan van Suriname dat door het land zelf was opgesteld. Nederlandse deskundigen hadden bij de opstelling van dat plan geassisteerd, maar de inhoud daarvan werd door de regering van Suriname zelf bepaald.”

Knelpunten

De uitvoering van het plan kwam niet gemakkelijk van de grond. Deels door de knelpunten – bureaucratie, corruptie en nepotisme – maar vooral omdat Suriname de nadruk bijna volledig legde op de ontwikkeling van West-Suriname. Dit ging ten nadele van andere sectoren zoals kleinschalige landbouw, sociaal beleid en volkshuisvesting. De Nederlandse hulp werd niet ineens in haar geheel uitgekeerd, maar via omvangrijke jaarlijkse tranches ten behoeve van afzonderlijke projecten en programma’s, legt Pronk uit. “Nederland wilde voorkomen dat de hulp vooral ten goede zou komen aan slechts één bevolkingsgroep en dat andere groepen niet zouden profiteren. Om zeker te stellen dat bijvoorbeeld de Hindostaanse, Javaanse en inheemse bevolkingsgroepen zouden delen in de ontwikkeling werden beslissingen over de samenstelling van de jaarlijkse hulp per sector en project genomen.”

In het met Suriname gesloten verdrag was overeengekomen dat de hulp aan iedereen ten goede moest komen, ongeacht etnische achtergrond, religie, woongebied of klasse. “Dat leidde tot enige vertraging, maar die vonden we acceptabel omdat voorkomen moest worden dat alleen projecten zouden worden uitgevoerd ten behoeve van de achterban van de regering die aan het bewind was.” Pronk ontkent met klem dat door de voorwaarden in het gesloten verdrag Nederland toch wel richting wilde geven aan wat te doen met het geld. “Nederland wilde niet bepalen wat met het geld gebeurde, maar zeker zijn dat het zou worden besteed in overeenstemming met afspraken”, is het korte antwoord op de herhaling van de vraag.

Af van Suriname?

Overigens, Pronk ontkent de verhalen dat Nederland van Suriname af wilde in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren zestig en zeventig was er ook in Nederland discussie over de mogelijke onafhankelijkheid van Suriname. In die discussie gingen tal van argumenten over de tafel. Maar in tegenstelling tot wat wordt beweerd, is het niet waar dat Suriname Nederland handen vol geld kostte. “Na de Tweede Wereldoorlog was juist een nieuw gevoel van verbondenheid ontstaan. Een belangrijker argument was dat Nederlandse politici tot de conclusie kwamen dat het voortduren van koloniale banden niet langer mogelijk was. Ze kwamen tot deze conclusie mede omdat zij geconfronteerd werden met het onafhankelijkheidsstreven zoals dat door een progressieve minderheid onder de Surinaamse bevolking in Suriname en in Nederland werd verwoord.”

In de dertig jaar die verliepen sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog waren bijna alle voormalige koloniën in de wereld onafhankelijk geworden. Suriname zou niet kunnen achterblijven. Nederland kon en wilde die onafhankelijkheid niet opleggen, maar Nederlandse politici gaven te kennen dat, wanneer Suriname daar zelf om zou vragen, Nederland dat zou toejuichen en mogelijk maken. Die houding stond diametraal tegenover het beleid van de Nederlandse regeringen in de jaren vijftig en zestig, toen deze wilden vasthouden aan de koloniale relatie met Indonesië, stelt de voormalige minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Drama

In februari 1980 een maand voordat er verkiezingen zouden komen vond er een militaire machtsovername plaats in Suriname. Een interessant detail in het boek van Pronk heeft te maken met de rol van kolonel van de Nederlandse Krijgsmacht Hans Valk, die Bouterse heeft aangespoord de coup te plegen in 1980. “De militaire coup werd gepleegd door Bouterse en de zijnen. Valk heeft hem opgestookt en geadviseerd. In die zin heeft Bouterse Valk gebruikt. De kolonel was een ongeleid projectiel dat zichzelf graag een rol toedacht. Men zou kunnen zeggen dat Valk van zijn kant Bouterse en de andere onderofficieren gebruikte om persoonlijk gezag te winnen, maar hij was geen couppleger.”

In zijn boek stelt Pronk wel dat Bouterse zonder Valk niet zover gekomen zou zijn. “Dat laatste is een veronderstelling – een speculatie, zo men wil – maar de gang van zaken zoals ik die in mijn boek uitvoerig heb beschreven maakt die veronderstelling zeer plausibel. Iets anders is of er achter Valk andere krachten een rol speelden. In mijn boek stel ik, met argumenten omkleed, dat dat niet waarschijnlijk is.” Echter, en dat bevestigt Pronk, het geheimhouden van informatie over deze periode geeft toch te denken. “Men wil daartoe pas in 2060 overgaan. Dat is ongehoord, want dan is niemand die 1980 en 1982 bewust heeft meegemaakt nog in leven. Zolang de stukken geheim blijven zal men in Suriname altijd denken dat Nederland iets te verbergen heeft. Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat het Nederlandse belang zou zijn bij het in stand houden van die verdenking. Nederlandse ministers hebben dat verdedigd door te wijzen op eisen van privacy, maar die kunnen naar mijn mening nooit zwaarder wegen dan het verdriet van nabestaanden. Enkele jaren geleden werd diezelfde geheimhouding officieel gebaseerd op een nieuw argument: het belang van de Nederlandse staat en zijn bondgenoten. Maar daarmee is tegelijkertijd nieuw voedsel gegeven aan de bestaande verdenking”, erkent Pronk.

‘Ramiszwak’

Ook over de telefooncoup in 1990 schrijft Pronk. Volgens de lezing in Suriname waren de militairen boos omdat Ramsewak Shankar die als bijnaam had ‘Ramiszwak’ bij een officieel staatsbezoek een tijdlang voor de deur in de regen moest wachten om ontvangen te worden door de regering. Pronk herinnert zich zo een foto maar weet niet meer in welke context die gemaakt is. “President Shankar is door ons met alle egards ontvangen. Hij was meer dan welkom omdat hij op dat moment mocht gelden als de personificatie van het herstel van de democratische rechtsstaat in Suriname”, doelt Pronk op het feit dat Shankar de eerste democratisch gekozen president was na zeven jaar militaire dictatuur. “Shankar heeft zich zowel in Nederland als na zijn terugkeer in Paramaribo zeer positief over de ontvangst uitgelaten”, weet Pronk.

De reden dat de militairen boos waren en de coup pleegden, ligt volgens Pronk net anders. “Bouterse was op doorreis, tijdens het bezoek van Shankar. En de Nederlandse justitiële autoriteiten hebben, toen Bouterse op Schiphol arriveerde, beslist dat hij het vliegveld niet mocht verlaten. Hij heeft zich daarover zeer ontstemd getoond en Shankar verweten dat hij niet voor hem in de bres sprong.” Shankar werd volgens Pronk direct na aankomst in Suriname geconfronteerd met kritiek van de kant van Bouterse dat hij niets had gedaan om de als belediging ervaren behandeling van Bouterse op Schiphol te voorkomen en daartegen niet publiekelijk had geprotesteerd. Pronk: “Bouterse werd de toegang tot Nederland ontzegd omdat hij verdacht werd van drugshandel. Als hij tot Nederland zou zijn toegelaten zou hij uit hoofde van die verdenking kunnen zijn aangehouden. Dat is hem toen bespaard gebleven. Bouterse was desondanks zeer verontwaardigd. Hij en zijn medestanders hebben die behandeling door de Nederlandse autoriteiten aangevoerd als een reden voor de coup.”

Op de stelling: Nederland financierde Ronnie Brunswijk om het verzet tegen Bouterse in te zetten met de Binnenlandse Oorlog, zegt Pronk dat Brunswijk vanuit Nederland werd gesteund door particuliere groeperingen rond het Surinaamse verzet in Nederland, mede geleid door Henk Chin A Sen. “De toenmalige Nederlandse regering was daar niet bij betrokken. Wel werd door de Nederlandse regering humanitaire hulp geboden via onder meer het Zeister Zendingsgenootschap. Die humanitaire hulp bestond uit voedsel, medicijnen en onderwijs, vooral voor de vluchtelingen over de grens met Frans-Guyana, maar ook in door het Jungle Commando beheerste delen van Oost-Suriname zelf. Van die hulp hebben leden van het Jungle Commando en hun families wel mee geprofiteerd”, legt Pronk de nuance uit.

Voldoening en hoop

Ook de kreet dat Nederland zit achter het 8 Decemberstrafproces verwijst Pronk naar het rijk der fabelen. “De Nederlandse regering heeft zich zelfs zeer terughoudend opgesteld, omdat men van mening was dat dit een zaak was van Suriname zelf. De processen zijn wel met grote aandacht gevolgd, mede omdat veel nabestaanden van de slachtoffers in Nederland wonen. Nederlandse politici hebben de uitkomst van het proces met instemming begroet, omdat hiermee is aangetoond dat ondanks alles Suriname een rechtsstaat is, gekenmerkt door een onafhankelijke rechtspraak. Hoe de uitvoering van het vonnis ook moge verlopen, het vonnis zelf betekent dat er recht is gesproken. Dat geeft velen die zich bij de toekomst van Suriname betrokken voelen een gevoel van voldoening en hoop”, meent Pronk.

Hij is trouwens wel voorstander van verontschuldigingen en herstelbetalingen door de Nederlandse staat aan Suriname in verband met het slavernijverleden. De ontwikkelingshulp was daarvoor geen substituut. De hulp die Suriname werd geboden was heel hoog. Per hoofd van de bevolking had geen enkel land in de wereld zoveel hulp ontvangen. “We waren ons in 1975 bewust van onze schuld als voormalige kolonisator. In dat opzicht kan de toegezegde hulp worden gezien als een vorm van herstelbetaling. Echter, het leed dat de bevolking van Suriname is toegebracht ten tijde van de verovering van het gebied, toen de oorspronkelijke bevolking werd gedecimeerd. En vervolgens in de koloniale periode, ten tijde van de slavernij en daarna in de jaren na 1863 toen mensen uit India en Java werden aangetrokken om onder erbarmelijke omstandigheden te werken, dat leed is veel en veel groter. Dat kan niet gemakkelijk met geld worden gecompenseerd”, vindt Pronk.

Wel dient Nederland te beseffen dat het verantwoordelijkheid houdt, omdat veel van de huidige problemen van Suriname nog steeds wortelen in de koloniale geschiedenis. Daarom dient Nederland tot in lengte van jaren door te gaan met het bieden van steun. “Ik heb destijds namens de Nederlandse regering uitgesproken dat, ook nadat het overeengekomen bedrag volledig zou zijn besteed, Suriname altijd een nieuw beroep op steun uit Nederland zou kunnen doen. Als men nu vanuit Suriname om herstelbetaling zou vragen, mag Nederland zich daar niet aan onttrekken onder verwijzing naar de reeds gegeven hulp. Nederland heeft in het verleden aan de bevolking van Suriname bijna onherstelbare schade toegebracht en zelf buitengewoon geprofiteerd.”

China

Hoewel Pronk de huidige economische situatie van Suriname buiten beschouwing laat, laat hij wel de term hulpverslaving vallen. Tegen de achtergrond van de torenhoge buitenlandse schuld en CCC-kredietrating analyseert hij de ontvangst van ontwikkelingshulp en de behoefte die er is om te lenen. “Wanneer een land veel hulp ontvangt kan het gevoel ontstaan dat men zich zelf niet meer hoeft in te spannen. Ook wanneer men het volste recht heeft op die hulp, vormt dat gevoel een bedreiging voor de toekomstige weerbaarheid van een land. Wanneer alles uit het buitenland komt – kapitaal, deskundigen, bedrijven, taal en cultuur – komt de eigen identiteit van een land onder druk te staan. Dat is het lot van vele ontwikkelingslanden geweest, nadat zij onafhankelijk werden, ook van Suriname”, weet Pronk. Dat is deels het gevolg van de koloniale structuur en cultuur die door Nederland was gevestigd, eenzijdig op Nederland gericht. Deels is het veroorzaakt door kortzichtig beleid van de generatie Surinaamse politici die in 1975 aan het bewind kwam en van de handelselite uit die tijd.

“We hebben Suriname willen helpen economisch op eigen benen te staan door in 1975 alle schulden kwijt te schelden. Wat dat betreft had Suriname een voorsprong op alle andere ontwikkelingslanden: die moesten na de bereikte onafhankelijkheid nog steeds schulden aflossen die waren ontstaan gedurende de tijd dat zij nog een kolonie waren. Na 1980 hebben opeenvolgende regeringen een slecht financieel beheer gevoerd, waardoor helaas grote buitenlandse schulden werden gemaakt. Tot twee maal toe heeft Ronald Venetiaan de rommel opgeruimd die de NDP-regimes hadden gemaakt. Daarvoor moesten flinke bezuinigingen worden gemaakt en dat is hem niet in dank afgenomen. Dat was onterecht: de schuld lag bij Bouterse en de politici die door hem zijn aangesteld. Suriname heeft zich nu afhankelijk gemaakt van kredieten uit China en er is opnieuw een grote schuld ontstaan. Ik vrees dat Suriname zal merken dat China zich daarmee buitensporig grote invloed in het land heeft verworven, waardoor de Surinaamse onafhankelijkheid sterk is beperkt.” Dit wordt door de regering en de Chinezen in Suriname tegengesproken.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/17/jan-pronk-gaat-van-verleden-naar-heden/

BREAKING - AMERIKAANS STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK OPPENHEIMER/HOEFDRAAD IN DE MAAK

06-05-2020

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Onze internationale bronnen melden ons dat in USA een strafrechterlijk onderzoek wordt opgestart tegen Oppenheimer en Hoefdraad. Oppenheimer is geregistreerd bij de SEC (financiele waakhond USA). De bondhouders van Oppenheimer voelen zich opgelicht. Zij hebben aangifte gedaan bij SEC. Het strafdossier van Hoefdraad bevat belangrijke informatie die SEC nu kan gebruiken.
In DNA wordt donderdag vergaderd of Hoefdraad mag worden vervolgd. Dit terwijl hij binnenkort in Amerika fugutive is.

https://www.facebook.com/mijnsuriname/

Venezuela: Amerikaanse burgers vast voor 'terroristische aanval'

05 May, 2020, 16:32

foto

 Venezolaanse soldaten met gezichtsmaskers op halen een verdachte uit een helikopter op een onbekende locatie in dit stilstaande beeld, verkregen uit de tv-video van de Venezolaanse regering. De man zou betrokken zijn bij wat de Venezolaanse autoriteiten een inval van “huurlingen” noemen. (Beeld via Reuters) 

 

De Venezolaanse autoriteiten hebben twee Amerikaanse staatsburgers aangehouden die werken met een Amerikaanse militaire veteraan die de verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor een mislukte gewapende inval in het land, zei president Nicolas Maduro maandag. In een toespraak op de staatstelevisie zei Maduro dat de autoriteiten maandag 13 “terroristen” hebben gearresteerd. Ze zouden betrokken zijn bij een complot dat volgens hem samen met Washington was gecoördineerd om via de Caribische kust het land binnen te komen en hem te verdrijven.
 
Acht mensen werden gedood tijdens de verijdelde poging tot inval op zondag, aldus de Venezolaanse autoriteiten. Maduro toonde wat hij zei dat de Amerikaanse paspoorten en andere identificatiekaarten waren van Airan Berry en Luke Denman, die volgens hem in hechtenis zaten en samenwerkten met Jordan Goudreau, een Amerikaanse militaire veteraan die een in Florida gevestigd beveiligingsbedrijf Silvercorp USA leidt.
 
Ze speelden Rambo. Ze speelden een held,” zei Maduro, eraan toevoegend dat de Venezolaanse autoriteiten het complot hadden opgevangen voordat het werd uitgevoerd. Goudreau, die zichzelf identificeerde als organisator van de invasie op zondag, vertelde maandag aan persbureau Reuters dat ook Berry en Denman betrokken waren. “Ze werken met mij samen. Dat zijn mijn jongens,” zei hij telefonisch.
 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen onmiddellijke opmerkingen gemaakt over de vermeende arrestaties. Amerikaanse functionarissen hebben elke betrokkenheid van de Amerikaanse regering bij de invallen met klem ontkend.
 
Een persoon die bekend was met de kwestie, zei dat de twee Amerikaanse burgers maandag werden gevangengenomen in een tweedaagse razzia op medeplichtigen. De twee zitten hoogstwaarschijnlijk in hechtenis bij de Venezolaanse militaire inlichtingendienst. De bron zei, op voorwaarde van anonimiteit, dat de details afkomstig waren van contacten met Venezolaanse veiligheidstroepen.
 
Oppositieleider Juan Guaido twijfelde aan de regeringsversie van de gebeurtenissen van zondag. Hij bleef erbij dat Maduro probeert de aandacht af te lieden van andere problemen die zich de afgelopen dagen hebben voorgedaan. Hij noemde onder andere een dodelijke gevangenisoproer en een gewelddadige bendegevecht in Caracas.
 
Het communicatieteam van Guaido ontkende maandag berichten dat Guaido Silvercorp had ingehuurd om Maduro met geweld te verwijderen. Het voegde eraan toe dat de oppositieleider en zijn bondgenoten “geen relatie hebben met of verantwoordelijk zijn voor de acties van het bedrijf Silvercorp.”
 
In een verklaring op maandagavond zei het team van Guaido: “We eisen dat de mensenrechten … van de mensen die de afgelopen uren gevangen zijn genomen, worden gerespecteerd.”
 
Washington heeft Venezuela zware economische sancties opgelegd in een poging Maduro te verdrijven, die het beschuldigt van vervalste verkiezingen in 2018. De regering van Maduro zegt dat de Verenigde Staten de enorme oliereserves van Venezuela willen beheersen.
 
Venezolaanse soldaten met gezichtsmaskers omringen een verdachte die uit een helikopter wordt gehaald. De man zou betrokken zijn geweest bij wat de Venezolaanse autoriteiten een “terroristische aanval” noemen. (Beeld via Reuters)
 
De arrestaties op maandag komen nadat de regering van Maduro op zondag zei dat huursoldaten hadden geprobeerd het land binnen te komen met speedboten uit het naburige Colombia, waarbij ze zeiden dat acht mensen waren gedood en twee werden vastgehouden. Later op zondag bracht Goudreau een video uit waarin hij zichzelf identificeerde als de organisator van de invasie, naast de dissidente Venezolaanse militaire officier Javier Nieto.
 
Goudreau zei in de video dat strijders op de grond hun operaties in verschillende delen van het land bleven uitvoeren. Hij identificeerde een van de strijders als ‘Commander Sequea’, wat een verwijzing leek te zijn naar Antonio Sequea, die maandag door de staatstelevisie werd geïdentificeerd als één van de gearresteerde mensen.
 
Op de website van Silvercorp wordt Goudreau beschreven als een ‘zeer geëerde veteraan van de Special Forces in Irak en Afghanistan’.
 
Een Venezolaanse staatstelevisie-presentator toonde maandag foto’s van mannen die op de grond lagen met hun handen achter hun rug. Hij voegde eraan toe dat de groep op reis was in de buurt van de stad Chuao in de centrale staat Aragua. De groep werd “gevangen door volksmacht, door vissers”, zei hij.

Regering begonnen met transport voedsel binnenland

04 May, 2020, 20:40

foto

 De regering is maandag gestart met het transport van de voedselvoorziening naar het Tapanahony, Lawa en Paramaccaans gebied. (Foto: NII) 

 

Het transporteren van voedselpakketten naar Tapanahony en het Paramaccaans gebied. Dit gebeurde op maandag 4 mei 2020.
 
Bij het afkondigen van de total lockdown aan de oost-, zuid- en westgrens heeft het Covid-19 Crisis Managementteam aangegeven dat het tot en met 10 mei 2020 niet is toegestaan de grenzen over te steken en de rivieren te bevaren zonder toestemming van de autoriteiten.
 
In een overleg met de traditionele gezagsdragers heeft president Desi Bouterse alle medewerking toegezegd om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening van bewoners in het verre binnenland tijdens de lockdown wordt gegarandeerd. 
 
De bewoners aan de grensgebieden wordt gevraagd de orde en gezondheidsmaatregelen extra in acht te nemen vanwege de ernstige Covid-19 dreiging uit met name de Franse kant, meldt het Nationaal Informatie Instituut. 

Venezuela: Acht doden bij 'inval' van huurlingen

04 May, 2020, 13:09

foto
 Leden van de Speciale Eenheid zijn bij de kust te zien, nadat de Venezolaanse regering op 3 mei 2020 zei dat er in Macuto, Venezuela, een mislukte aanval van “huurlingen” had plaatsgevonden. (Foto:Reuters) 


 
De regering van Venezuela zei dat ze zondag een zee-inval door ‘terroristische huurlingen’ heeft verijdeld. De “huurlingen” zouden hebben geprobeerd het land binnen te komen met speedboten uit het naburige Colombia. Oppositieleiders hebben het verhaal afgedaan als een opgezet incident.
 
President Nicolas Maduro beschuldigt politieke tegenstanders vaak van pogingen om hem omver te werpen met de steun van Washington, dat heeft gezworen hem uit zijn ambt te dwingen door sancties die de olie-export van het OPEC-lid hebben lamgelegd. Critici van de regerende Socialistische Partij verwerpen dergelijke beschuldigingen vaak als stunts die worden gebruikt als excuus om tegenstanders van de regering vast te houden.
 
De groep landde zondag vroeg op de kust van La Guaira, ongeveer 32 kilometer van de hoofdstad Caracas, zei minister van Binnenlandse Zaken, Nestor Reverol, in een televisietoespraak. “Ze probeerden een invasie via zee uit te voeren, een groep terroristische huurlingen uit Colombia, om terreurdaden in het land te plegen en leiders van de revolutionaire regering te vermoorden”, zei hij.
 
Oppositieleider Juan Guaido zei dat de regering de aandacht van recente gewelddadige gebeurtenissen probeerde af te leiden. Hij noemde een dodelijke gevangenisopstand op vrijdag en een bloedig bendegevecht in Caracas op zaterdagavond.
 
“Het regime probeert de aandacht af te leiden door een vermeend incident (in La Guaira) geplaagd door inconsistenties, twijfels en tegenstrijdigheden”, zei het persteam van Guaido, dat door meer dan 50 landen wordt erkend als de legitieme leider van Venezuela, in een verklaring.
 
Diosdado Cabello, leider van de Socialistische Partij, zei dat acht mensen werden gedood en twee werden vastgehouden. Minister van Defensie, Vladimir Padrino, zei dat één van de speedboten tot zinken was gebracht en dat militaire schepen de kust afzochten op zoek naar overlevenden.
 
De beweringen van de regering van Maduro over de betrokkenheid van Colombia waren ‘ongegrond’, zei het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Ze zijn een poging om de aandacht af te leiden van ‘de echte problemen waarmee het Venezolaanse volk leeft’.
 
Maduro heeft een economische crisis van zes jaar doorstaan, waardoor veel burgers niet in staat waren om basisvoedsel en medicijnen te krijgen. Bijna vijf miljoen mensen zijn het land ontvlucht.
 
De Verenigde Staten en tientallen andere landen hebben Maduro afgewezen na zijn betwiste verkiezingen van 2018, die volgens hen zijn vervalst. In plaats daarvan erkennen ze Guaido, het hoofd van de wetgevende macht van het land. Maar Maduro behoudt de steun van de strijdkrachten van het land en van landen als China en Rusland, die de Amerikaanse sancties zwaar hebben bekritiseerd.

Venezuela: Minstens 17 doodgeschoten bij gevangenisrel

02 May, 2020, 14:29

foto
 Gezondheidswerkers en leden van de Bolivariaanse nationale politie wachten op de aankomst van gevangenen buiten een ziekenhuis nadat op 1 mei 2020 in een gevangenis in Guanare, Venezuela een rel uitbrak. (Foto: Reuters) 


Minstens 17 gevangenen zijn vrijdag gedood in een Venezolaanse gevangenis toen ze probeerden om tijdens een rel te ontsnappen. Volgens een rapport van de militaire Nationale Garde van Venezuela schoten soldaten op een groep gewapende gevangenen terwijl ze probeerden te ontsnappen via de hoofdingang van de Los Llanos-gevangenis in de centrale deelstaat Portuguesa.
 
Een officier met een megafoon onderhandelde vervolgens met de gevangenen en zij stemden ermee in zich terug te trekken, staat in het rapport. Het leger veronderstelt dat er meer doden vielen in de gevangenis, en de oppositionele wetgever Maria Martinez vertelde persbureau Reuters dat bekend was dat meer dan 40 mensen stierven.
 
Martinez, die in de nabijgelegen hoofdstad Guanare woont, zei dat de oproer het gevolg was van het feit dat de gevangenisautoriteiten familieleden van gevangenen verboden voedsel te brengen, zoals gebruikelijk is in Venezolaanse gevangenissen. De Venezolaanse minister van gevangenissen, Iris Varela, bevestigde in een interview met een lokale krant dat er een incident in de gevangenis was geweest en dat de directeur van de gevangenis was neergeschoten en gewond, maar ze gaf geen details of een dodental.
 
Dodelijke rellen komen veel voor in de wetteloze gevangenissen van Venezuela, waar gevangenen vaak openlijk wapens hanteren. Human Rights Watch meldde dit jaar in een rapport dat de gevangenissen in het land worden geplaagd door corruptie, ontoereikende veiligheid en overbevolking.

GELOOFWAARDIGHEID VERDER AAN BARRELS

May 2, 2020

De Nationale Democratische Partij . NDP is doende haar geloofwaardigheid lokaal en internationaal steeds verder aan barrels te rijden, door de opeenvolgende corruptieschandalen waar de partij in de afgelopen tien jaar mee te maken heeft gehad, en de fout die ze steeds weer begaan heeft, de corruptelingen, malverserende elementen en regelrechte dieven een hand boven het hoofd te houden, en in het meest extreme geval zelfs alles in het werk heeft gesteld deze lieden te verdedigen en beschermen. We beseffen bij Keerpunt echt wel, dat deze oneindige bescherming van de dieftigen, die zich als koeparies bij de NDP ophouden, alleen maar geschiedt omdat er in collectieve zin is geroofd en geplunderd in de afgelopen tien jaar, waardoor de top van de partij de beschermig van deze criminelen moet continueren, anders gaan de corruptelingen en de plegers van fraude lekker babbelen en worden de schandalen een niet te overziene olievlek, die de gehele partij ten onder zal doen gaan. Maar de bescherming kan niet eeuwig doorgaan, want Suriname is klein en niets blijft geheim. Het volk is niet blind en ziet ook wél de weelde waarin bepaalde mensen thans leven. Mensen die voor 2010 niets bijzonders bezaten en bijvoorbeeld niet eens een behoorlijk paar schoenen konden kopen, laatstaan een eigen huis bezitten, en nu als God in Frankrijk denken te kunnen en mogen leven en ook hun vergaarde rijkdom op demonstratieve wijze tonen. En dit soort mensen hebben het al tien jaar voor het zeggen in dit land. We weten toch allemaal, wat er gebeurd is op OW en de 300 miljoen SRD die niet verantwoord kon worden? We weten toch wat er is gebeurd met het Carifestafeest, opgebracht aan kosten voor 17 miljoen SRD en het werd toch uiteindelijk 34 miljoen. Stukken om deze megafraude te kunnen onderzoeken, werden nimmer door Financiën ter beschikking gesteld aan het O.M. om een gedegen strafrechtelijk onderzoek te kunnen plegen. Met de naschoolse opvang ging toch meer dan 100 miljoen SRD in rook op. Dan willen we het niet hebben over de mega-fufuru bij de EBS en later bij Telesur en SBB. Ook bij de TAS had men lange vingers en werd er nooit echt goed onderzocht wat daar fout ging. Er werd een ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs gekocht en daar werd ook zwaar gejat door middel van overfacturering, daar zou Harvey flink over aan de tand gevoeld moeten worden. De man van de overdreven sjieke uitgaven, die weet er meer van, maar de gelden werden toch uiteindelijk door de mini-ster op financiën, die toentertijd op de Centrale Bank de scepter zwaaide, overgemaakt. Er is op grote schaal gerotzooid de afgelopen tien jaar en daar is in vrijwel alle gevallen, met zand erover de zaak afgedaan, want veel te veel paarse jongens en meisjes hebben een kilo boter op de kop en kunnen onmogelijk in de zon gaan lopen. De boter zou anders de oren in kunnen vloeien. En dan hadden we ineens ook dat megasjoemelschandaal op de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB waar de vakbvond binnen de bank, gewag van maakte. Stuitend gewoon hoe er daar gestoeid is met de penningen van de spaarders. Zware leningen zonder onderpand werden verstrekt en gewoon niet terugbetaald en vervolgens binnen de jaarrekening gewoon afgeboekt. Klinkende namen van NDP’ers en anderen die zich ingelikt hadden bij paars, kwamen voor op de lijst van de malversaties. Kromo werd zogenaamd op non-actief gesteld en er zou een diepgaand onderzoek gepleegd worden. Maar nee hoor , het was weer zand erover en de doofpot werd aangerukt. De stukken om een gedegen strafrechtelijk onderzoek in te stellen, werden niet geleverd of ondergingen ook verduistering. Kromo mocht via de achterdeur weer stilletjes het bankgebouw binnen, want het personeel miste hem zogenaamd heel erg. En zo kunnen de fromu’s voort worden gezet en wordt de werking van de anti-corruptiewet opzettelijk tegen gehouden, want Bouta wil toch niet, dat verdachte elementen uit al deze schandalen gaan zingen als Picolets en Twa Twa’s? En terwijl de berg aan schandalen steeds hoger en breeder wordt, kregen we de afgelopen twee weken, het schandaal ‘’ Boefie’’ erbij. Boefie die van alles op de hoogte is en geweest is, heeft stelselmatig laten doorschemeren, dat Robert de boosdoener op de Centrale Bank is geweest en dat zijn naam eigenlijk al die tijd haas was. Robert is alleen schuldig geweest van alles dat fout ging op de moederbank, van de wurgcontracten van het Belgische bedrijf Clairfield, het sjoemelen met royalties waar Oppenheimer in genoemd is, de frauduleuze verkoop (overfacturering) van overheidspanden aan de Centrale Bank ter waarde van 104 miljoen Euro, en waarvan bepaalde handelingen in strijd zijn met de bankwet, en weer andere gewoon keiharde strafbare feiten opleveren, zou allemaal het geniale werk zijn van Robert van Trikt. Nou, daar is nu wel veel meer duidelijkheid in gekomen, nadat het Openbaar Ministerie een gedegen strafrechtelijk vooronderzoek heeft ingesteld en afgerond. Van Trikt heeft totale openheid van zaken gegeven, omdat hij als accountant alles haarfijn heeft vastgelegd .Zo overtuigend heeft Robert zaken vastgelegd en uit de doeken gedaan, dat Boefie zijn betrokkenheid volgens het Openbaar Ministerie bewezen kan en mag worden geacht. Het bewijsmateriaal dat mr Roy Baidjnath Panday ter tafel heeft weten te brengen en aan De Nationale Assemblee aangeboden, is zo sluitend naar de mening van Keerpunt, dat de man onder een eerlijke beoordeling van het hoogste college van staat, in staat van beschuldiging wordt gesteld. Maar we weten allemaal, dat er een stel zwaar manipuleerbare NDP assembleeleden in DNA zitten, die op het klappen van de zweep van Bouta , Boefie zullen willen redden. Die pseudo-econoom uit Wanica, is al behoorlijk aan het schreeuwen geraakt en wenst als niet jurist, het dossier van de procureur-generaal te bespreken, en nog voor een samenkomst van het college Boefie vrij te pleiten. Ook de president van Nickerie, trok wederom zijn grote schuif open en stelde gelijk dat niet is bewezen dat Boefie zichzelf heeft verrijkt. Dat kan deze meneer niet met stelligheid zeggen, omdat er nog geen forensische specialisten aan het werk zijn gezet om te berekenen wat Boefie in de afgelopen tien jaar op zowel de Centrale Bank van Suriname als op financiën, heeft uitgespookt. Wat belangrijk is of mevrouwtje Simons de vergadering van DNA zal uitschrijven, om te bezien hoe die vergadering zal velopen en wat de uitslag zal zijn. De vergadering is nog niet op de agenda geplaatst, of de top van de NDP komt met een verklaring, die niets anders is dan het uitwerpen van een reddingsboei naar Boefie, die overboord van het paarse schip dat water maakt is geraakt. Boefie mag onder geen beding in de beklaagdenbank belanden en wordt in de verklaring opgehemeld, inclusief zijn verrichtingen voor het land en zijn vele buitenlandse connecties, die het land zogenaamd gered hebben al die tijd. Men praat nergens over de enorme schulden en de vele leningen die ons in de komende tijd gaan opbreken en het land in een default positie zullen doen geraken. In de verklaring is men moedwillig niet ingegaan op de ingebrachte beschuldigingen tegen Boefie vanwege het Openbaar Ministerie . Voor Keerpunt is het overduidelijk dat deze verklaring niet afkomstig is van de vele leden van de partij en sympathisanten, die grotendeels geen jota snappen van al hetgeen de procureur-generaal in zijn lijvig document aan De Nationale Assemblee heeft doen toekomen. De verklaring van de NDP is afkomstig van mensen die bevreesd zijn dat Boefie in de beklaagdenbank zal terecht komen en kan gaan zingen, gelijk de wijze waarop Robert in de afgelopen drie maanden tegenover verbalisanten heeft gezongen. Boefie sabi ala fu ala ding purple fromu en wie daar allemaal bij betrokken zijn geweest en nog steeds zijn. Maar het zijn bepaalde hoge pietjes uit Paars, die Boefie op dit moment zeker niet los kunnen laten en dat weet de verdachte ook heel goed. De mensen uit de lagere echelons van de NDP, die de fromu’s van Boefie niet kennen maar wel aannemelijk vinden wat de hoogste vervolgingsambtenaar bij het Hof van Justitie heeft geconstateerd, zijn de vele schandalen waarmede de partij wordt geconfronteerd zat en kunnen zich niet verenigen met een verdediging en bescherming van Boefie, omdat ze ervan uitgaan, dat waar rook is er ook vuur is. Er zijn stromingen binnen de paarse partij die momenteel van mening zijn, dat het nu eens en voor altijd, afgelopen moet zijn met al die corruptie en viezigheid die de hogerop geplaatste boeven steeds weer plegen en zij ook als partijleden de blamage moeten ondergaan en zulks steeds moeilijker kunnen verdedigen. Voor de NDP zal de schande alleen maar groter worden, als Boefie in de assemblee wordt beschermd en hij lachend in zijn vuist, voort kan gaan met het verder financieel en economisch vernietigen van dit land. Die jongen uit Wanica die zich de grootste econoom waant en door de echte economisten weg wordt gehoond, moet naar onze mening zijn grote waffel vooral nu dichthouden en niet op de stoel van de rechter of de PG willen gaan zitten. Hij maakt zich namelijk door zijn gedrag onsterfelijk belachelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *