27. POLITIEKE TOP & ECONOMISCHE MACHTSGROEP: SLAVERNIJ NIEUWE STIJL DOOR KRIJGSHEREN

Auteur: Angela Fernald

28 mei 2021

ACTIVISME, HET NIEUWE VERDIEN MODEL.

De geschiedenis ontwikkelt zich naar analogie van de economie of andersom, van academici naar coupplegers, krijgsheren en activisme en weer terug. De Surinaamse economie is vanaf 1980  langzaam in handen geraakt van  zeer hebzuchtige Surinamers. Je ziet het niveau trapsgewijs ook afnemen. Laaggeschoolden met een achtergrond van geweld hebben de economische macht in handen weten te krijgen, dat is een voldongen feit. Politieke toppers die zich gedragen alsof het binnenland hun eigendom is, bezitten enorme concessies, goudmijnen en houtondernemingen.  Schatrijke families bepalen wat er in het binnenland gebeurd. De geschiedenis van hebzucht door witte mannen uit de slavenhandel schijnt zich te herhalen met eigen Surinamers die geen hart hebben voor de ontwikkeling van het eigen land. Leegroof, net als de witte mannen is waar zij het volk mee opgezadeld hebben. Zij zullen alles doen, net als de witte mannen om hun gestolen rijkdommen te beschermen. Soort zoekt soort en politieke kleur speelt dan geen rol meer wanneer kleine familiegroepen een belangrijk deel van de economische macht beheersen. Dit is het echte nepotisme waar niemand over praat. Nepotisme van families die een groot deel van het grondgebied in concessie bezitten dat bewerkt wordt door landlozen. President Santhoki heeft met dit fenomeen te maken, een economie in een economie. Elke beslissing in de politieke top wordt bepaald door de belangen van deze economische machtselite. Een soort macht boven macht, in alle belangrijke posities is de economische machtselite gestationeerd om hun rijke lui leventje te beschermen. De meerderheid van de bevolking heeft op 25 mei haar verstand gebruikt, maar de strop om de nek van de meerderheid wordt steeds strakker aangetrokken op het moment dat de belangen van de economische machtsgroep in gevaar dreigen te komen. Deze vorm van slavernij nieuwe stijl is waar ons volk midden in zit. Een onverzadigbare grondhonger en  hebzuchtig gedrag nooit eerder vertoond vanaf het aantreden van coupplegers. Wij moeten als volk goed begrijpen dat deze economische machtsgroep van tijd tot tijd de kruimels uitstrooit in de vorm van geld en pakketten, maar ook activisme is een verdienmodel geworden om de belangen van deze groep familie leden te beschermen en in tact te houden. President Santhoki heeft een onmenselijk zware job, moet hiermee dealen en slim schaken. Want deze economisch machtige elite groep heeft nog de euvele moed om nog verder op het arme volk te verdienen, hun njang te maken met hun zogenaamde voedselpakketten en goedkope dollars via ene Chotelal. Wij als volk die weten waar de schoen precies wringt, mogen onze  president niet in de steek laten. Een minderheid van ons volk die met terreur macht heeft weten te verwerven, is het grootste probleem. Zij hebben een slaven denken, zijn niet geëmancipeerd en blijven in de slachtofferrol zitten, terwijl zij tegelijkertijd eigen onderdanen uitbuiten, en leven van de rijkdommen van de natie. Hun ontwikkelingsvisie is er een van onderdrukking van een meerderheid. Net de slaven meesters. Deze onderdrukking dachten zij te formaliseren en te institutionaliseren met een totale leegroof van de CBvS, een duizelingwekkende schuldpositie van 4 miljard US dollar,  enfin, u kent het riedeltje dat iedere keer weer als een cd moet worden afgedraaid zodat elke Surinamer beseft dat bewust het land bankroet is gemaakt zodat geen enkele andere regering uit de voeten kon en zodoende de belangen ongemoeid bleven. Maar president Santhoki bleek uit ander hout gesneden te zijn, en dat is hun grote angst vandaar zoveel trammelant en activisme uit een bepaalde hoek. Niemand is tegen ondernemerschap door Surinamers, integendeel moeten wij meer in de productie en diversificatie van de economie investeren. Maar onze economie is bewust kapot gemaakt met het gedoe van krijgsheerschap in het binnenland.  De onverzadigbare hebzucht gaat door met allerlei smokkelpraktijken belastingontduiking en vernietiging van het milieu. Families bezitten de meeste gronden inclusief de grondstoffen waar de regering geen enkele zeggenschap over heeft. Integendeel, de regering heeft geen geld en deze economische machtselite is schatje hemeltje rijk. Tweederde van de goudproductie vindt kleinschalig plaats, een groot deel illegaal zonder concessievergunning. Naar schatting telde Suriname in 2012 tussen de 800 en 1200 illegale goudmijnen, goed voor zo een 19.000 kg aan goudproductie ter waarde van 750 miljoen US dollar. (bron: de ware tijd 17 mei 2021: Stand van ons boszaken deel 5: uitgifte beleid hout- en goud concessies).  Suriname moet af van deze familie dynastie. De president dient geschraagd te worden in zijn strijd de nationale belangen te brengen waar ze thuis horen, bij het arme uitgebuite volk. Maar de families, hun innercircle en de verdieners aan dit model doen het volk bewust anders geloven. Het is duidelijk waarom, maar ook even duidelijk waarom de meerderheid niet op deze economische elite machtsgroep heeft gestemd. De meeste stemmen gingen naar onze president en de minister van defensie. Geloog dus in eigen kunnen, de krijgsheren zijn duidelijk weggestemd. Met de goudontdekking in het Bakhuisgebergte is de weg geopend voor de staat om haar volk te voeden en het primitieve pad van afhankelijkheid van krijgsheren te verlaten. Voor onderzoek journalisten een mooi project om toegeëigende gronden en namen in beeld te brengen, ter ondersteuning van de strijd om nationale welvaart en welzijn voor iedereen. Maar dan weten wij ook hoe moeilijk de president het heeft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *