AFZETTEN PRESIDENT ALLEEN DOOR VERKIEZINGEN EN 2/3 MEERDERHEID ASSEMBLEE.

Auteur: Angela Fernald

Tijdens de periode van krijgsheerschap heeft president Bouterse geregeerd naar willekeur. Maar elke fatsoenlijke en beschaafde democratische samenleving respecteert haar eigen regels en wetten. Regeren is een kwestie van het zich houden aan de grondwet en niet de grondwet naar eigen inzichten uitleggen en toepassen wanneer het een regering goed uitkomt of juist niet goed komt. Good governance is gebonden aan de grondwet, het bestuursrecht met bestuursbesluiten, comtabiliteitswetgeving en personeelswet. Kortom, niemand staat boven wet en recht, ook de president niet. De bijna structurele  bestuurlijke wanorde en burgerlijke wanorde en ongehoorzaamheid wat kenmerkend is geweest onder het regiem Bouterse, verdraagt zich niet met de nieuw ingeslagen weg van orde, structuur, organisatie, discipline, reorganisatie met prudent beleid, professionalisme, efficientie, integriteit, effectiviteit, transparantie, openbaarheid van bestuur, versterking van de Surinaamse waardigheid en onafhankelijkheid. Kortom, het geloof in eigen kracht, in eigen kunnen dat “w’o set en”. 

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

President laat zich niet weerhouden door 'stoorzenders'

14 Jan, 2021, 00:27

foto
 President Chan Santokhi is er heilig van overtuigd dat de crisis waarin het land gedompeld is, overwonnen zal worden. (Foto: René Gompers) 

President Chan Santokhi heeft wederom benadrukt dat Suriname ook deze crisis zal overwinnen. Hij roept de samenleving op om zich niet te laten beïnvloeden door “stoorzenders” nu het uitgestippelde beleid resultaten begint af te werpen. “De waarheid is dat we langzaam, step by step uit het diepe dal komen,” geeft hij aan. “Maar er zullen altijd stoorzenders zijn, georganiseerd of niet, die altijd gaan proberen het beleid te dwarsbomen.”  Hij roept de “krachten die afgewezen zijn door het volk” op om te wachten tot de verkiezingen van 2025.

Suriname zit opgescheept met de schuld van US$ 4 miljard die door de vorige regering is achtergelaten. Aflossen is een groot probleem omdat de belangrijkste inkomsten van het land, de inkomsten uit de goud- en oliesector, als onderpand zijn gegeven. De regering is genoodzaakt om hulp te zoeken in het buitenland. “Ano 4 dalla, ano 4 miljoen dalla…4 miljard Amerikaanse dollar aan schuld hebben we overgenomen,” benadrukt  Santokhi. “Als we niet kunnen aflossen, kunnen we failliet raken. Schuldeisers in binnen- en buitenland kunnen ons voor het gerecht slepen.”

Santokhi deelt mee dat het in de zes maanden aardig gelukt is om het financiële huishouden van de overheid op orde te brengen. De regering is nog steeds bezig te bezuinigen. Het is gelukt om tot maart geen aflossingen te doen bij de grootste buitenlandse schuldeisers. De volgende stap is om de inkomsten uit de olie- en goudsector van ze los te krijgen. Met de lokale schuldeisers worden er ook goede afspraken gemaakt. Het herstelprogramma waarmee de steun van IMF gewonnen moet worden, is af. Santokhi benadrukt dat de US$ 700 miljoen steun van IMF niet is om schulden af te lossen of andere betalingen te doen, maar om de economie gezond te helpen maken: steunen van de Centrale Bank, en de valuta- en importreserve op te krikken. Op dit moment is de importreserve nog geen maand.  

Ondertussen zijn de geldtransporten weer begonnen. De regering gaat wettelijk vaststellen dat er meer Amerikaanse dollars van de importeurs naar de Centrale Bank stromen. De overheid gaat ook meer inkomsten halen uit de hout- en goudsector. De overheid gaat via projecten de productie stimuleren. Voor ondernemers komt een productiefonds van SRD 150 miljoen. Het pakket aan basisgoederen wordt uitgebreid en 20 procent goedkoper gemaakt. Daarnaast krijgen werknemers kortingen op belastingen. De sociaal zwakkeren zullen subsidie krijgen. De “breedste schouders” zullen een solidariteitsheffing betalen.

De “stoorzenders” zullen worden aangepakt als ze de grens overschrijden, kondigt Santokhi aan. Ze proberen met “onjuiste informatie, met fake-berichten, met destabilisering,” het beleid te dwarsbomen, merkt hij op. “Laat het niet zo zijn dat in een democratie bandeloosheid, smaad en laster, dat beledigen en bedreigen van mensen, creëren van rassenhaat, zijn toegestaan. Daartegen gaan we wel optreden, dat gaan we niet accepteren,” zegt Santokhi resoluut. “Samenleving, laat je niet beïnvloeden door deze stoorzenders. Heb vertrouwen in het regeerbeleid. We gaan het land uit de crisis halen.”

“Laten de krachten die afgewezen zijn door het volk ons de ruimte geven om dit land te ontwikkelen,” roept Santokhi op. “Om het puin en de crisis die zij gecreëerd hebben op te ruimen en te herstellen. Laten ze intern gaan evalueren waarom ze afgewezen zijn en daar wachten tot 25 mei 2025 met de hoop dat het volk naar ze zal uitkijken.” Santokhi is ervan overtuigd dat het land uit de crisis komen zal: “Wij gaan alles doen wat we het volk beloofd hebben. Dat resultaat gaan we neerzetten. Believe it or not, we gaan het neerzetten. Step by step.”
 
René Gompers

Geen FED-dollars; euro's ingewisseld bij cambio in Miami

14 Jan, 2021, 00:00

foto
 De euro’s zijn ingewisseld door de overheid in Miami bij Euro Exchange, voor US-dollars. 
De lading US-dollars die binnengekomen is, is niet afkomstig van het Amerikaanse Federal Reserve Systeem (FED). Starnieuws verneemt dat er euro’s zijn ingeruild voor US-dollars bij de cambio Euro Exchange in Miami, Florida. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zei op een persconferentie van de regering woensdag dat de FED geadviseerd heeft met wie in zee gegaan kan worden.
 
Achaibersing legt uit dat cash euro’s omgewisseld worden in US-dollars. Ook kunnen girale dollars – indien nodig – omgewisseld worden in cash dollars. Om strategische redenen wil de minister niet bekendmaken hoeveel US-dollars binnengevlogen zijn. Hij merkt op dat het om substantiële bedragen gaat. Er zullen minimaal één keer per week US-dollars ingevlogen worden. De dollars zijn ingevlogen door de SLM.
 
De bewindsman vindt het jammer dat Suriname een cash economie heeft. Nagegaan wordt hoe overgegaan kan worden naar een girale economie. Niet iedereen kan beschikken over een bankrekening. Er zijn volgens hem goede gesprekken met banken gaande hierover. 

Santokhi legt verschil uit met regering Bouterse naar IMF

14-01-2021 05:24

President Chan Santokhi gisteren op de regeringspersconferentie

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de regeringspersconferentie uitgelegd wat het verschil is tussen de huidige regering en de regering Bouterse voor wat betreft het gaan naar het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). De situatie toen was totaal anders volgens het staatshoofd. In de periode 2015-2016 was de staatsschuld niet zo hoog als nu. Er was geen schuld van vier miljard Amerikaanse Dollar toen de vorige regering onderhandelde met het IMF. De schuldpositie is meer dan 130% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Met de inkomsten die het land krijgt, kan dat niet afgelost worden, omdat er hoge rentes betaald moeten worden voor de gemaakte schulden.

IMF is er niet alleen om technische hulp en financiële bijstand te verlenen. Het IMF is ook het vertrouwenwekkend instituut om zaken te doen op de internationale kapitaalmarkt. De gang naar het IMF is ook op advies van het Franse financieel adviesbureau Lazard. De president is van mening dat de vorige regering aan staatsoplichterij heeft gedaan ten aanzien van de zogenaamde deal met IMF voor een financiële injectie van 480 miljoen euro tegen een rente van 1.05%. Ze heeft het concept van IMF genomen en zijn na de eerste betaling van IMF naar Wall Street gegaan in New York. Daar heeft ze 550 miljoen US Dollar kunnen lenen tegen 9.75%. Een deel daarvan is naar Staatsolie gegaan en de rest is verdampt. Santokhi als VHP-fractieleider toen en de gehele oppositie waren tegen de gang naar het IMF.

Onlangs heeft Abop-parlementariër Edward Belfort kritiek geleverd op de president omtrent de gang naar het IMF. Hij is van mening dat het staatshoofd de samenleving moet uitleggen waarom deze stap nu wel goed is. Het staatshoofd heeft vandaag antwoord gegeven hierop.

https://www.sun.sr/Details/6675_x01Y5YAbHes5aFaFamjnSPVUXHKn3b9Cu44nChFaJYWdlAah7JCPCaFaFaE11wLCzk5e481UUGzKiAubFbFby3QaabFbFboa98jOzAcFcFccFcFc_IMFverschl.jpg

Combé Markt verlaagt tientallen prijzen van goederen

14 januari 2021

Combé Markt verlaagt tientallen prijzen van goederen

De bekende Combé Markt in Suriname heeft tientallen prijzen in haar winkels in prijs verlaagd. Het gaat om basisgoederen als zout, suiker, melk en zonnebloemolie maar ook bruine bonen, koffie, sardines en kip. Een pot pindakaas bijvoorbeeld gaat van SRD 14,50 naar SRD 10,50.

 

Het bedrijf maakte dit vandaag zelf bekend en roept consumenten op om niet te hamsteren. “Ps. Niet hamsteren, want de prijzen gaan binnenkort nog verder omlaag” aldus Combé markt.

De prijsverlaging komt een dag nadat bekend werd dat er substantiële bedragen in US dollars zijn binnen gevolgen.  Er zal in de toekomst minimaal één keer per week een lading US-dollars ingevlogen worden liet de Surinaamse minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, weten.

Of de prijsverlaging iets te maken heeft met de aanvoer van dollars is niet bekend.

https://www.waterkant.net/suriname/2021/01/14/combe-markt-verlaagt-tientallen-prijzen-van-goederen/

VAN CRISIS NAAR STABILISATIE: ‘VANAF APRIL 400 PROJECTEN OM LAND UIT ARMOEDE TE HALEN’

President Chandrikapersad Santokhi, heeft hedenochtend tijdens een persconferentie, enkele plannen toegelicht die tot doel hebben, land en volk uit de armoede te halen. De regering wordt volgens de president, momenteel geconfronteerd met een uitdagende situatie. In dit kader zijn er plannen ontwikkeld om de financiële crisis te beheersen. “Ongeacht wat er komt of gebeurt, wij zullen doorgaan. Het fundament is reeds gelegd om uit deze moeilijke situatie te geraken”, aldus de president. Hij deelde mee, dat de regering 400 projecten heeft uitgeschreven die het land moeten stabiliseren. Vanaf april 2021, zullen de projecten van start gaan. De samenleving zal nader hierover geïnformeerd worden. “Hiervoor komt er informatie van alle projecten en de juiste tijdsvolgorde over wie, hoe die uitgevoerd zullen worden en met welke financiering het geschiedt. Wij maken ons huiswerk ook af als het gaat om het land uit de crisis te halen.’’

De president benadrukte, dat de hulp van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is ingeroepen, omdat onze inkomsten niet voldoende zijn om onze buitenlandse schulden te kunnen aflossen. “Zelfs in de komende tientallen jaren zou ons budget het niet toelaten. Om orde op zaken te brengen, hebben we prudent beleid ge-voerd en hebben we ook een internationaal bureau ingehuurd. Het IMF-team van Suriname onderhandelt met het technisch team van het IMF en we zijn wekelijks in overleg met de politieke leiding om de instructies te geven waar we naartoe moeten.” De president benadrukte, dat de maatregelen draaglijk moeten zijn voor de hele samenleving.

Hij gaf aan, dat de hulp van het IMF bedoeld is om de kasreserve weer op te bouwen. “Het doel is niets anders dan de leeggeroofde kas van de Centrale Bank langzaam weer op te bouwen. Het vertrouwen in de moederbank moet terugkomen. Daaraan werken we en dat is het pakket aan maatregelen van IMF om de Centrale Bank te ondersteunen. IMF is niet om de regering te ondersteunen met haar uitgaven of ondersteunen in het betalen van schulden”, aldus het staatshoofd.

Volgens hem is de regering nog steeds op zoek naar goedkoop kapitaal. “We kijken uit naar het aantrekken van goedkoop kapitaal, omdat we investeringen in dit land willen. We hebben reeds al voorbereidingen naar de stabilisatiefase die aantreedt na april van dit jaar.”

Santokhi zei, dat Suriname momenteel zijn schulden heeft weten te herschikken, waardoor Suriname tot eind maart 2021, niet aan renteaflossing hoeft te doen. “Door onderhandeling van Suriname en Lazard, is dit mogelijk gemaakt. Tot eind maart hoeven we de rente niet te betalen. Dit is natuurlijk een positief beeld, gezien we niet in staat waren 70 miljoen aan rente af te lossen. We gaan natuurlijk door met de onderhandelingen en we hopen dit goed te kunnen herschikken. Niet alleen met de Oppenheimer-II lening, echter met alle andere buitenlandse schulden”, aldus het staatshoofd.

door Orsilia Dinge

https://dagbladdewest.com/2021/01/13/van-crisis-naar-stabilisatie-vanaf-april-400-projecten-om-land-uit-armoede-te-halen/

Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA krijgt weer vestiging in Suriname

President Santokhi. Beeld: GOV TV

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) zal gevraagd worden om zich weer in Suriname te vestigen. DEA zal samen moeten werken met de Surinaamse drugsbestrijdingsdiensten om een keer een einde te maken aan de doorvoer en het transport van drugs op het grondgebied van Suriname, liet president Chan Santokhi vandaag weten tijdens de regeringspersconferentie.

Vanwege de bilaterale samenwerkingsrelaties die Suriname heeft met landen zal er ook technische ondersteuning en bijstand gevraagd worden voor de verschillende sectoren. Na het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is een versneld proces totstandgekomen waarbij samenwerkingsmissies zijn uitgevoerd waaronder handel- en investeringsmissies.

Volgens Santokhi is het nodig om de bestaande instituten verder te verstreken waarbij er ondersteuning gegeven wordt in het kader van de veiligheid. Zo is de Amerikaanse defensiefunctionaris Craig Stephen Faller hedenmorgen in Suriname gearriveerd. Hij is de hoogste militaire leider van het Southern Command van de Verenigde Staten.

Admiraal Faller sluit zijn bezoek aan Suriname af met een ontmoeting aan de president.
Santokhi geeft aan dat er met de admiraal concrete programma’s besproken zullen worden op het gebied van veiligheid en de georganiseerde criminaliteit.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2021/01/13/amerikaanse-drugsbestrijdingsdienst-dea-krijgt-weer-vestiging-in-suriname/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *