21. DE DECENTRALISATIE-MOVEMENT

Auteur: Angela Fernald

DE DECENTRALISATIE-MOVEMENT.

Mijn stelling: VERANDERING VAN ONS POLITIEK SYSTEEM EN KIESSTELSEL BEGINT AAN DE BASIS DOOR SAMEN AAN DE SLAG TE GAAN IN DISTRICTEN, RESSORTEN, DORPEN, WIJKEN EN BUURTEN.

De regering doet haar deel en het volk doet haar deel. Nu ons land actief deel neemt in de arena van de wereldorde, kan het niet anders  dat kwaliteit vereiste nummer een is in alle geledingen en facetten van de samenleving. De overgang van dorpsdenken, illegaal ondernemerschap, het continu plegen van obstructie, krijgsheerschap-gangsterisme naar een beschaafde samenleving is op 25 mei 2020 ingezet en er is geen weg meer terug. Surinamers zullen steeds slimmer stemmen.

Surinamers willen absoluut hard werken en vooruitgaan. Maar het probleem is dat uitgelegd moet worden HOE. Hoe pak je in je directe omgeving problemen aan. Aan laaggeschoolde mensen de wetten en structuren uitleggen is een belangrijke voorlichting om hun noden te verlichten en zo zelfredzaamheid en  ondernemerschap aan te wakkeren. Wij leven nu eenmaal in een digitale economie waarbij de private sector en de middenklasse de motor van groei en ontwikkeling zijn.  De volksparticipatie in de plaatselijke economie middels decentralisatie kan alleen als de wet op het regionaal bestuur leven wordt ingeblazen. Letterlijk moeten  dr en rr leden het veld in om voorlichting te geven en het raamwerk gaan opzetten en niet alles maar overlaten aan het particulier initiatief maar hier een samenwerking mee aan gaan. Het zich zeer afhankelijk opstellen van de nationale politiek en de overheid is een koloniale erfenis en deze bestuurscultuur van zoutvlees en bakkeljauw is de nekslag die ons volk is opgelegd. Eigen ondernemerschap werd in de kiem gesmoord. Onze president noemt niet voor niets een gepolitiseerd bestuurlijk bestel en het feit dat het Surinaamse volk tien keer meer uitleg nodig heeft vanwege kennisgebrek, de nekslag  voor ons land. Een bewust gepolitiseerd bestel  omdat de nationale politiek al vanaf 1948  niet op slimme mensen is gebaseerd maar slechts op stemvee en propagandisten. Het regiem Bouterse heeft dit stemvee-virus zwaar gecultiveerd en gemuteerd, zodanig dat het land  opgescheept is met mentale en materiéle armoede en  verloedering. De NDP hergroepeert zich met overlopers “naar” en “uit” met name de ABOP om de regering af te remmen. De timing is niet toevallig voor toetreding van geestelijke leider “Messi” en en het nieuwe Lim-radiostation. Allerlei gedaantewisselingen vinden plaats op weg naar 25 mei 2025 omdat pre-electorale bundeling verboden is. Deze dorps-en patronage denkers stroomden de politieke partijen binnen om hun eigen voordeel te halen in plaats van het volk te organiseren rondom regionale en district belangen. De orange movement was zo een mooi initiatief dat voortgezet moet worden vanuit de rr en dr leden. Laat elke politieke partij met de eenheid in verscheidenheid gedachte ook een eigen orange-movement opzetten naar de kleuren van de eigen partij: de green-movement, de yellow-movement, de purple-movement. En vervolgens bij elkaar komen in een overkoepelende organisatie van de decentralisatie movement. Ons denken moet om, we moeten het goede van elkaar durven overnemen. De politieke leiders dicteren ons teveel van bovenaf, zijn teveel op de verkiezingen gericht en minder op de ontwikkeling en de daadwerkelijke bestrijding van de armoede. Dit denken moet dus duidelijk andersom, want een georganiseerd volk heeft de macht. Dan ziet het volk wie de harde werkers zijn en wie slechts praten en misleiden gericht op verkrijgen van macht.

De bakkeljauw-tijd is voorgoed voorbij, deze president werkt voor het nageslacht en niet voor wat hoort wat, een soort ruilhandel voor stemvee. Elke beschaving werkt met transparantie, regels en afspraken, wetten en structuren.  Suriname zit niet op klaagzang en ondeskundigheid van geschoolde en ongeschoolde politieke avonturiers, speculanten, infiltranten, activisten, profiteurs en opportunisten te wachten. Het voor wat hoort wat tijdperk is voorgoed voorbij: WROKO is nu geldend, en de regering geeft het voorbeeld: de volledig ontspoorde economie is al na anderhalf jaar onder controle en het fundament voor uitbouw naar groei gepaard gaande met de vele projecten is ingezet. Dus natuurlijk ook de tegenwerking. We moeten eerlijk zijn en erkennen dat zonder de VHP ons land verloren was. Ondersteun daarom de districtsraad, maak samen met de ressortraad jaarlijks een ressort plan met activiteiten( zoals b.v. bedrijfjes opzetten, het tegengaan van overgewicht, geweld tegen vrouwen en kinderen, problematisch alcohol en drugsgebruik, roofovervallen, stimuleren van kunst, onderwijs, sport, dans-muziek, wij hebben zo een rijke cultuur die op toerisme gerichte culturele activiteiten als verdien model kan hebben en noem zo maar op, er is enorm veel te doen). Initieer projecten en leg dat voor aan de districtsraad. Vraag de regering ter ondersteuning van jong ondernemerschap  om een fonds. Met andere woorden, organiseer en structureer. Waar  er leven in de brouwerij komt zijn er vele kansen. Verbeter zo de leefbaarheid, de gezelligheid, het ondernemerschap en de productie in eigen gebied in plaats maar naar de overheid te kijken,  stil te zitten, niets doen maar veel klagen.  Het is belangrijk dat een gebied een plek is waar iedereen graag woont, prettig contact met elkaar heeft en waar iedereen zich veilig voelt. Samenwerken is de sleutel tot de oplossing, een politieke bromtji djari van alle politieke partijen tezamen in de wijken, dorpen, ressorten, districten waardoor rascistische scheidslijnen weg zullen vallen. Wat Bouterse deed was de strategische bromtji-djari die duidelijk niet gewerkt heeft. Politieke verschillen zullen er altijd zijn, daarvoor is het debat, elkaar overtuigen wat het beste is voor iedereen. Het ressort- en het district belang gaat voor en de bewoners hebben dus een belangrijke rol in het meedenken en meebeslissen. De belangen van het ressort en de districten worden dan verder vertolkt in de DNA door de politieke partijen. Kiezen van districtscommissarissen kan zo gedepolitiseerd worden van de nationale overheid.  Aan de basis ligt de ontwikkeling, ligt het verschil. 

We roepen altijd dat we opkomen voor het volk en dat het volk de baas is. Wel nu, Suriname laat dat ook zien door de handen uit de mouwen te steken en jezelf te ontwikkelen. Want alleen dan kan een volk iets betekenen en haar macht doen gelden. Onze geschiedenis heeft bewezen dat we anders stemvee blijven. Politieke partijen wanen zich nu eigenaren van hun achterban die ze als stemvee gebruiken, van ministers en hele ministeries, van districtscommissarissen en ressortraadsleden. En de nationale politiek vormt zo eilandjes. Decentralisatie, de politieke bromtji-djari  kan dit spel doorbreken en profielen eisen voor het presidentschap, het vice-presidentschap, DNA lidmaatschap en ministersposten. En zo de stemvee-binnenhalers, avonturiers, politieke speculanten, opportunisten en profiteurs van allerlei pluimage uitsluiten. Deze groep vaak laag opgeleiden leidt de aandacht steeds af, houdt zich alleen  bezig met de VHP en de zeer hard werkende president en zijn team, houden Suriname ondergeschikt aan hun persoonlijke belangen.  Het idee om in alle districten afdelingen van het kabinet van de president te vestigen zou een prima ondersteuning zijn om leven in de brouwerij te brengen op het niveau van regionaal bestuur en organisatie. Immers de VHP heeft de meeste dr en rr leden dus neem ook het voortouw.  Want Suriname wordt overspoeld met teveel vrije tijd van negativisten, populisten en facebook praatjes makers die constant bezig zijn met macht, no man set en, zwarte cultuur, illegaliteit en stekker eruit trekken. Helaas halen deze schreeuwers met gemak veel media aandacht.  Allemaal gebruiken de zinsnede op te komen voor het arme volk, terwijl het volk al gestemd heeft op 25 mei 2020 en haar wil heeft bepaald. Deze avonturiers moeten juist de volkswil helpen uitvouwen met hun inzet tot decentralisatie van het bestuur in plaats van te stoken en etnische politiek te bedrijven. De president heeft gelijk als hij zegt dat we in een tijdperk van optimisme en solidariteit zitten, een tijdperk van verandering en wederopbouw. Daarom zegt de president: ” KOM UW DEEL DOEN”.  Ieder mens heeft zijn persoonlijk recht op een eigen keuze. Maar een land ontwikkel je gezamenlijk met eerlijkheid, deskundigheid en kwaliteit.  En zoals de prime minister van Barbados Mia Motley het zei:

“Ik moet ons verenigen rond een gemeenschappelijk doel, ons verenigen achter een enkele regering, ons verenigen achter een enkele leider en laten we ons verenigen om de bedreigingen voor onze veiligheid, onze ontwikkeling en onze welvaart te bestrijden”, zei Mottley. (7-12-2021)

Suriname denkt precies andersom. Het roer moet dus om.

Reacties via de mail zijn welkom.

afernald34@gmail.com

Mevr. A. Fernald.

Kiesstelsel #9: DE DECENTRALISATIE-MOVEMENT

 | snc.com | Door: Mevr. A. Fernald

STELLING: VERANDERING VAN ONS POLITIEK SYSTEEM EN KIESSTELSEL BEGINT AAN DE BASIS DOOR SAMEN AAN DE SLAG TE GAAN IN DISTRICTEN,  ESSORTEN, DORPEN, WIJKEN EN BUURTEN.

De regering doet haar deel en het volk doet haar deel. Nu ons land actief deel neemt in de arena van de wereldorde, kan het niet anders dat kwaliteit vereiste nummer een is in alle geledingen en facetten van de samenleving. De overgang van dorpsdenken, illegaal ondernemerschap, het continu plegen van obstructie, krijgsheerschap- angsterisme naar een beschaafde samenleving is op 25 mei 2020 ingezet en er is geen weg meer terug. Surinamers zullen steeds slimmer stemmen. Surinamers willen absoluut hard werken en vooruitgaan. Maar het probleem is dat uitgelegd moet worden HOE. Hoe pak je in je directe omgeving problemen aan. Aan laaggeschoolde
mensen de wetten en structuren uitleggen is een belangrijke voorlichting om hun noden te verlichten en zo zelfredzaamheid en ondernemerschap aan te wakkeren. Wij
leven nu eenmaal in een digitale economie waarbij de private sector en de middenklasse de motor van groei en ontwikkeling zijn.

De roep naar wijziging van het Surinaams kiesstelsel wordt steeds luider. Het Surinaams kiesstelsel zou niet democratisch genoeg zijn en zelfs onrechtvaardig. SurinameNieuwsCentrale.com verdiept zich in deze kwestie en publiceert een serie artikelen over dit onderwerp. 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Stuur dan uw artikel naar: SurinameNieuwsCentrale@gmail.com

Klik hier voor een overzicht van deze artikelen.

De volksparticipatie in de plaatselijke economie middels decentralisatie kan alleen als de wet op het regionaal bestuur leven wordt ingeblazen. Letterlijk moeten dr en rr leden het veld in om voorlichting te geven en het raamwerk gaan opzetten en niet alles maar overlaten aan het particulier initiatief maar hier een samenwerking mee aan gaan. Het zich zeer afhankelijk opstellen van de nationale politiek en de overheid is een koloniale erfenis en deze bestuurscultuur van zoutvlees en bakkeljauw is de nekslag die ons volk is opgelegd. Eigen  ondernemerschap werd in de kiem gesmoord. Onze president noemt niet voor niets een gepolitiseerd bestuurlijk bestel en het feit dat het Surinaamse volk tien keer meer uitleg nodig heeft vanwege kennisgebrek, de nekslag voor ons land. Een bewust gepolitiseerd bestel omdat de nationale politiek al vanaf 1948 niet op slimme mensen is gebaseerd maar slechts op stemvee en propagandisten. Het regiem Bouterse heeft dit stemvee-virus zwaar gecultiveerd en gemuteerd, zodanig dat het land opgescheept is met mentale en materiéle armoede en verloedering.

De NDP hergroepeert zich met overlopers “naar” en “uit” met name de ABOP om de regering af te remmen. De timing is niet toevallig voor toetreding van geestelijke leider “Messi” en en het nieuwe Lim-radiostation. Allerlei gedaantewisselingen vinden plaats op weg naar 25 mei 2025 omdat pre-electorale bundeling verboden is. Deze dorps-en patronage denkers stroomden de politieke partijen binnen om hun eigen voordeel te halen in plaats van het volk te organiseren rondom regionale en district belangen. De orange movement was zo een mooi initiatief dat voortgezet moet worden vanuit de rr en dr leden.

Laat elke politieke partij met de eenheid in verscheidenheid gedachte  ook een eigen orange-movement opzetten naar de kleuren van de eigen partij: de green-movement, de yellow-movement, de purple-movement. En vervolgens bij elkaar komen in een overkoepelende organisatie van de decentralisatie movement. Ons denken moet om, we moeten het goede van elkaar durven overnemen. De politieke leiders dicteren ons teveel van bovenaf, zijn teveel op de verkiezingen gericht en minder op de ontwikkeling en de daadwerkelijke bestrijding van de armoede. Dit denken moet dus duidelijk andersom, want een georganiseerd volk heeft de macht. Dan ziet het volk wie de harde werkers zijn en wie slechts praten en misleiden gericht op verkrijgen van macht.

De bakkeljauw-tijd is voorgoed voorbij, deze president werkt voor het nageslacht en niet voor wat hoort wat, een soort ruilhandel voor stemvee. Elke beschaving werkt met transparantie, regels en afspraken, wetten en structuren. Suriname zit niet op klaagzang en ondeskundigheid van geschoolde en ongeschoolde politieke avonturiers, speculanten, infiltranten, activisten, profiteurs en opportunisten te wachten. Het voor wat hoort wat tijdperk is voorgoed voorbij: WROKO is nu geldend, en de regering geeft het voorbeeld: de volledig ontspoorde economie is al na anderhalf jaar onder controle en het fundament voor uitbouw naar groei gepaard gaande met de vele projecten is ingezet. Dus natuurlijk ook de tegenwerking.

We moeten eerlijk zijn en erkennen dat zonder de VHP ons land verloren was. Ondersteun daarom de districtsraad, maak samen met de ressortraad jaarlijks een ressort plan met activiteiten( zoals b.v. bedrijfjes opzetten, het tegengaan van overgewicht, geweld tegen vrouwen en kinderen, problematisch alcohol en drugsgebruik, roofovervallen, stimuleren van kunst, onderwijs, sport, dans-muziek, wij hebben zo een rijke cultuur die op toerisme gerichte culturele activiteiten als verdien model kan hebben en noem zo maar op, er is enorm veel te doen). Initieer projecten en leg dat voor aan de districtsraad. Vraag de regering ter ondersteuning van jong ondernemerschap om een fonds. Met andere woorden, organiseer en structureer. Waar er leven in de brouwerij komt zijn er vele kansen. Verbeter zo de leefbaarheid, de gezelligheid, het ondernemerschap en de productie in eigen gebied in plaats maar naar de overheid te kijken, stil te zitten, niets doen maar veel klagen. Het is belangrijk dat een gebied een plek is waar iedereen graag woont, prettig contact met elkaar heeft en waar iedereen zich veilig voelt. Samenwerken is de sleutel tot de oplossing, een politieke bromtji djari van alle politieke partijen tezamen in de wijken, dorpen, ressorten, districten waardoor rascistische scheidslijnen weg zullen vallen. 

Wat Bouterse deed was de strategische bromtji-djari die duidelijk niet gewerkt heeft. Politieke verschillen zullen er altijd zijn, daarvoor is het debat, elkaar overtuigen wat het beste is voor iedereen. Het ressort- en het district belang gaat voor en de bewoners hebben dus een belangrijke rol in het meedenken en meebeslissen. De belangen van het ressort en de districten worden dan verder vertolkt in de DNA door de politieke partijen. Kiezen van districtscommissarissen kan zo gedepolitiseerd worden van de nationale overheid. Aan de basis ligt de ontwikkeling, ligt het verschil.

We roepen altijd dat we opkomen voor het volk en dat het volk de baas is. Wel nu, Suriname laat dat ook zien door de handen uit de mouwen te steken en jezelf te ontwikkelen. Want alleen dan kan een volk iets betekenen en haar macht doen gelden. Onze geschiedenis heeft bewezen dat we anders stemvee blijven. Politieke partijen wanen zich nu eigenaren van hun achterban die ze als stemvee gebruiken, van ministers en hele ministeries, van districtscommissarissen en ressortraadsleden. En de nationale politiek vormt zo eilandjes. Decentralisatie, de politieke bromtji-djari kan dit spel doorbreken en profielen eisen voor het presidentschap, het vice-presidentschap, DNA lidmaatschap en ministersposten. En zo de stemvee-binnenhalers, avonturiers, politieke speculanten, opportunisten en profiteurs van allerlei pluimage uitsluiten. Deze groep vaak laag opgeleiden leidt de aandacht steeds af, houdt zich alleen bezig met de VHP en de zeer hard werkende president en zijn team, houden Suriname ondergeschikt aan hun persoonlijke belangen.

Het idee om in alle districten afdelingen van het kabinet van de president te vestigen zou een prima ondersteuning zijn om leven in de brouwerij te brengen op het niveau van regionaal bestuur en organisatie. Immers de VHP heeft de meeste dr en rr leden dus neem ook het voortouw. Want Suriname wordt overspoeld met teveel vrije tijd van negativisten, populisten en facebook praatjes makers die constant bezig zijn met macht, no man set en, zwarte cultuur, illegaliteit en stekker eruit trekken. Helaas halen deze schreeuwers met gemak veel media aandacht. Allemaal gebruiken de zinsnede op te komen voor het arme volk, terwijl het volk al gestemd heeft op 25 mei 2020 en haar wil heeft bepaald.

Deze avonturiers moeten juist de volkswil helpen uitvouwen met hun inzet tot decentralisatie van het bestuur in plaats van te stoken en etnische politiek te bedrijven. De president heeft gelijk als hij zegt dat we in een tijdperk van optimisme en solidariteit zitten, een tijdperk van verandering en wederopbouw. Daarom zegt de president: ” KOM UW DEEL DOEN”. Ieder mens heeft zijn persoonlijk recht op een eigen keuze. Maar een land ontwikkel je gezamenlijk met eerlijkheid, deskundigheid en kwaliteit. En zoals de prime minister van Barbados Mia Motley het zei:

“Ik moet ons verenigen rond een gemeenschappelijk doel, ons verenigen achter een enkele regering, ons verenigen achter een enkele leider en laten we ons verenigen om de bedreigingen voor onze veiligheid, onze ontwikkeling en onze welvaart te bestrijden”, zei Mottley. (7-12-2021)

Suriname denkt precies andersom. Het roer moet dus om.

Reacties via de mail zijn welkom.

afernald34@gmail.com Mevr. A. Fernald.

https://surinamenieuwscentrale.com/kiesstelsel-9-de-decentralisatie-movement

Heeft het Constitutioneel Hof een constitutionele chaos gecreëerd?

 

BEP voorstander van wijziging kiesstelsel

 

10 Aug, 2022

foto

 
Onder voorbehoud dat wijziging van de Kiesregeling niet beperkt zal zijn tot wijziging van de zetelverdeling, is de BEP voorstander van wijziging van de huidige wet, omdat de partij gelijkheid, rechtvaardigheid en representatie hoog in het vaandel heeft. De politieke organisatie pleit voor evenredige vertegenwoordiging waarbij randvoorwaarden worden geschapen om zwakke regio’s en groepen voldoende kansen te bieden zich op te trekken.
 
De BEP ziet een landelijke evenredige vertegenwoordiging als een optie. Als politieke partij die gelijkheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan, kan de BEP onmogelijk tegen evenredige vertegenwoordiging zijn. Met dit stelsel betekent het niet alleen dat iedere stem in Suriname evenveel waard is maar ook dat het kiesstelsel representatief is. Verder houdt het in een versterking van de democratie in het land. Bij de verdere uitwerking van het stelsel zal rekening moeten worden gehouden met regio’s en groepen die een ontwikkelingsachterstand hebben. Dat kan het beste in beleidsmatige zin door met specifiek beleid (tijdelijk) aandacht aan die regio’s en groepen te geven, zegt de BEP in een verklaring.
 
De BEP wenst versterking van het systeem van burgerparticipatie onder andere via de lokale besturen, regionale- en districtsraden (volks vertegenwoordigende lichamen), alsook verkiezing van de districtscommissarissen (districtsbestuurders) en decentralisatie van de begroting en het budget, alsmede het proces tot de vaststelling daarvan.
 
Het systeem van oproepen om te gaan stemmen betrouwbaarder en eenvoudiger te maken en de uitvoering beter te controleren. De E-ID kaarten zouden daarvoor toegankelijk gemaakt kunnen worden.
 
Het faciliteren van kiezers om buiten hun ingeschreven ressorten te kunnen stemmen middels het instellen van sub-stembureaus.
 
Het instellen van een onafhankelijke verkiezingsautoriteit, de afbakening van de campagne periode, regels en controleorgaan in het kader van financiering van politieke partijen dienen wettelijk geregeld te worden
 
Het woonplaatsbeginsel versterken en geboorteplaats en maatschappelijke betrokkenheid als substituut criteria in te voeren om de binding van kandidaten met een kiesdistrict te onderbouwen.
 
Het persbericht van de BEP kunt u hier downloaden.

Buurtmanagers brengen bezoek aan minister Nurmohamed

28 juli 2022

Buurtmanagers brengen bezoek aan minister Nurmohamed

De buurtmanagers van Paramaribo brachten deze week een beleefdheidsbezoek aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname.

Samen met de landelijke coördinator van de buurtmanager, inspecteur Henry Kia, werd dit bezoek afgelegd. De minister was tevreden en heeft de buurtmanagers zijn ondersteuning en medewerking toegezegd.

De bewindsman gaf ook aan, dat hij in het verlengde van dit bezoek een meeting met zijn departementshoofden bijeen gaat roepen om de knelpunten waaronder overwoekerd verlaten percelen, slechte vuilophaal en wateroverlast in bepaalde gebieden aangepakt zullen worden.

 

Het inzetten van diverse buurtmanagers is in het leven geroepen om de bereikbaarheid van de burgerij met de politie te vergemakkelijken.

Onlangs hebben de buurtmanagers diverse scholen bezocht en tassencontrole uitgevoerd, waarbij scherpe voorwerpen en een gaspistool werden aangetroffen. De bedoeling van de optredens van de buurtmanagers is om de veiligheid op de scholen terug te brengen. Ook zijn anderen met de jeugdigen bezig schoonmaakprojecten te organiseren. De bedoeling hiervan is om het genot van woon- en leefgebieden op te krikken.

Dc’s dienen districtsbegrotingen 2023 in

 

Burgemeesters Halsema en Van Zanen tevreden over mogelijke samenwerkingsgebieden

 

Burgemeesters Halsema en Van Zanen tevreden over mogelijke samenwerkingsgebieden

Op vrijdag 27 mei 2022 vond de afsluiting van het bezoek plaats van de burgemeester van Amsterdam, Famke Halsema en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ook burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen aan Suriname. Het bezoek vond plaats in het kader van het versterken van de banden tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Deze afsluiting geschiedde door een debriefing tussen de heer van Zanen en de onderdirecteur van het directoraat Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Mevr. Liesbeth Bradley en de onderdirecteur voor Districtsbestuur en Decentralisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Mevr. Jennifer Jozefzoon-Wachter.

De heer van Zanen betuigde, namens het team, zijn dank voor het vertrouwen in hem gesteld en voor de tijd en moeite die gemaakt was om de relatie op lokaal bestuurlijk niveau hernieuwd leven in te blazen. “Ik ben hier echt namens de 344 Nederlandse Gemeenten die in meer en mindere mate bereid zijn om mee te doen aan het uitwisselen van expertise en het opzoeken van kansen” zei van Zanen. Hij benadrukte dat de leiding in de handen van de Surinaamse bestuurders zit en dat zij zelf moeten bepalen op welke manier zij ondersteund willen worden en waar behoefte aan is.

De burgemeester identificeerde drie werkgebieden waar er op korte termijn samengewerkt kan worden, te weten, waterhuishouding, decentralisatie, en ondernemerschap. “Op het gebied van waterhuishouding heeft Nederland oneindig veel expertise en daar staat Nederland ook bekend om internationaal” zei van Zanen. “Lokaal bestuur is voor de ontwikkeling van een land belangrijk,” merkte hij verder op ten aanzien van de samenwerking op het gebied van decentralisatie. ”Als ik vertrouwen voel dan kom ik heel ver en dat hebben jullie mij gegeven,” voegde hij tot slot toe.

Onderdirecteur Bradley van het ministerie van BIBIS dankte de heer van Zanen voor zijn positieve woorden. “Met deze mooie worden gaan we verder. Wij zullen de afspraken en intenties zeker concretiseren” benadrukte zij. Onderdirecteur Bradley gaf aan de onderwerpen aangehaald door de heer van Zanen zeer actueel te vinden en vele mogelijkheden tot samenwerking te zien.  “Ondernemerschap ondersteun ik meer dan 1000 procent want ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap de motor is van de samenleving.”

Onderdirecteur Jozefzoon-Wachter van het ministerie van ROS gaf eveneens aan het bezoek van de burgemeesters als zeer positief te hebben ervaren. “Bewustwording van decentralisatie is een start en we willen de bewustwording daarvan weer op gang brengen. Ik wil mijn dank richten aan de burgemeester en team voor de bereidheid ons bij te staan in de onderwerpen hiervoor genoemd. Ik kijk uit naar de samenwerking te kunnen verstevigen en uit te werken,” aldus onderdirecteur Jozefzoon-Wachter.

Centraal in het gesprek stond ook de in achtneming van het traditioneel bestuur in de dorpen in het binnenland en het betrekken van deze traditionele gezagsstructuren in de mogelijke samenwerkingsgebieden.

https://www.waterkant.net/suriname/2022/05/29/burgemeesters-halsema-en-van-zanen-tevreden-over-mogelijke-samenwerkingsgebieden/

Amsterdamse en Haagse burgermeesters sluiten werkbezoek aan Suriname af – ABC Online Nieuws

Wijziging kiesstelsel mag geen nadelen hebben voor decentralisatiegedachte

 
 
De roep om wijziging van het kiesstelsel wordt steeds luider. Ondanks dit al jaren wordt geroepen, hebben achtereenvolgende regeringen dit nagelaten. Het product is een coalitie met partijen die tegen elkaar strijden. Ook de uitsluiting van combinatievorming maakte de roep om wijziging groter; vooral onder buitenparlementaire politieke organisaties. Hierover ligt er een verzoek bij het Constitutioneel Hof ter toetsing van het stelsel.

ALLE RR- EN DR-LEDEN BETREKKEN BIJ PRIJSCONTROLE

 | dagblad de west | Door: Redactie

 

Het aanpakken en opsporen van de winkeliers die doen aan prijsopdrijving, lijkt moeilijk, maar is dat in de praktijk niet. Laat de regering alle ressortraads- en districtraadsleden die op de betaalrol van de overheid staan, hierbij betrekken. Maak ze tot werk-armen van de Economische Controle Dienst (ECD), zodat ze kunnen controleren of er onregelmatigheden zijn binnen het ressort.

Dat gaat werken, omdat niemand van geen enkele politieke partij, graag hoge prijzen betaalt. De overheid moet vooral niet vergeten, de namen van deze lieden te presenteren aan het grotere publiek, dit gezien we allemaal weten, dat er corrupte ambtenaren ertussen zitten, die toch zullen trachten tyuku’s te nemen bij de winkeliers. Echter zal de gemeenschap ook belast zijn met de controle en het rapporteren, indien er geen verandering optreedt. Het RR- of DR-lid kan op het matje geroepen worden.

Dit zal trouwens ook maken dat deze groep eindelijk gaat werken en niet ervan uitgaat, dat er vijf jaar lang zomaar geld verdiend wordt. Indien je op de betaalrol van de overheid staat, dien je ervoor te werken. Het zijn trouwens zuur afgedragen belastinggelden van het volk, waarmee je wordt betaald. Indien de leden weigeren hieraan mee te werken, dan stopt de uitbetaling terstond. 

De verdeling van taken kan helpen de druk bij Economische Zaken weg te nemen. Het ministerie komt pas in het spel wanneer er ongerief wordt gerapporteerd. We weten allemaal welke tactiek bepaalde supermarkthouders hanteren. De één sluit bijvoorbeeld, wanneer hij heeft vernomen dat de ander is beboet. Dit kan niet meer het geval zijn, wanneer je niet weet wanneer en hoe laat de controle kan plaatsvinden. In ieder geval moet de Economische Controle Dienst in samenwerking met de politie, 1×24 uur ter beschikking zijn.

https://surinamenieuwscentrale.com/alle-rr-en-dr-leden-betrekken-bij-prijscontrole

DR- en RR leden kosten staat ruim SRD 92 miljoen

Hardeo Ramadhin1
 

De uitbetaling van ressortraadsleden (RR) en districtsraadsleden (DR) zal de staat ruim SRD 92 miljoen hebben gekost tegen 2025. Dat is geld van de belastingbetaler, waarvoor deze volksvertegenwoordigers moeten werken. Daarom wil Hardeo Ramadhin, auteur van het boek ‘De Dynamiek in de Politiek’, de RR- en DR leden zichtbaarder maken. In de vijfde editie van dit boek, worden al deze mensen genoemd, per partij, per district en per ressort.

Rol van RR- en DR leden
Het principe van RR- en DR leden bestaat ruim 35 jaar in Suriname. Er zijn 772 RR-leden en 118 DR-leden in Suriname, verdeeld over 62 ressorten. Ramadhin zegt dat de rol van hen echter pas serieus genomen wordt door de politiek, wanneer er een Verenigde Volksvergadering (VVV) wordt gehouden om een president te kiezen. Ook tijdens de verkiezingstijd wordt veel reclame gemaakt voor- en door hen. Daarna hoort de samenleving echter bitter weinig van hen. Ook bij het opstellen van de ressort- en districtsplannen hebben zij een rol te vervullen. Ramadhin streeft er echter naar dat er meer interactie is tussen burgers en hun vertegenwoordigers.

 

hardeo

Decentralisatie

Ook in het decentralisatieproces hebben de RR- en DR leden een cruciale rol te vervullen. Men gaat niet voor ieder probleem terecht kunnen bij een minister. Zo zullen burgers voor kleinere problemen in eigen buurt, hun vertegenwoordiger moeten opbellen om dit op te pakken en/of door te geleiden. In sommige wijken blijken deze volksvertegenwoordigers wél actief te zijn, door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren. Ramadhin benadrukt dat burgers vaak niet eens weten wie in hun buurt de vertegenwoordigers zijn. Hij biedt zijn boek daarom aan als wegwijzer om daarin duidelijkheid te brengen. Ook moeten RR- en DR leden vaker belicht worden in de media, vindt Ramadhin. Maar daarvoor moeten de leden zich sterker gaan profileren. Ramadhin stelt zijn boek ter beschikking voor SRD 250,-.

https://keynews.sr/dr-en-rr-leden-kosten-staat-ruim-srd-92-miljoen/2022/

VNG kan helpen met decentralisatieproces Suriname

delegatie 2
 

In het verlengde van het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan Nederland heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag een bezoek gebracht aan het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Martin Becks, deel van het ondersteuningsteam directie en bestuur van het VNG, vertelt dat het tekenen van een intentieverklaring voor een samenwerking tussen Suriname en Nederland aanleiding is geweest om een onderzoek te doen naar het verdere belang van het partnerschap tussen de twee landen.

“Toen de president op bezoek kwam, hebben veel wethouders en burgemeesters aangegeven dat er in het verleden heel wat samenwerkingen waren. Zou het niet goed zijn om die opnieuw te bekijken en te zien wat er mogelijk is tussen de gemeente en Suriname.” De vertegenwoordigers van de VNG gaven aan dat zij enthousiast zijn om de districtsbezoeken die zijn gepland met het ministerie te mogen meemaken. Zo willen zij in de praktijk zien hoe zaken eraan toegaan.

ROS-directeur Maverick Boejoekoe vertelde de delegatie dat de districtscommissarissen met enkele uitdagingen zitten. Het invulling geven aan een specifieke organisatiestructuur voor de commissariaten is een daarvan. De implementatie en het onderhoud van deze structuren moeten op gang gebracht worden. De directeur stelt dat er verschillende mogelijkheden zijn om samen te werken met de VNG. Dit om de decentralisatiegedachte verder te ontwikkelen in Suriname. Het versterken van het overheidsapparaat is voor Boejoekoe het grootste aandachtspunt waar partners voor nodig zijn.delegatie VNG

De VNG zal naar zeggen van Boejoekoe kunnen helpen met het bijschaven van de decentralisatiegedachte. Hij wil dat deze gedachtengang in de districten zodanig bevorderd wordt in de toekomst, dat mensen in de verre districten bijvoorbeeld niet helemaal naar de stad hoeven af te reizen voor diensten van de overheid. “Het zijn aangelegenheden die op het bord van ons en de overheid liggen.” De delegatie van de VNG zal gesprekken voeren met alle districtscommissarissen van Suriname. Er is een traject uitgestippeld om bepaalde gebieden te bezoeken. Het moet binnen een week afgewikkeld worden. Boejoekoe zegt dat er nu gekeken wordt hoe het decentralisatieproces op een ander niveau gebracht kan worden.

https://keynews.sr/vng-kan-helpen-met-decentralisatieproces-suriname/2022/

President ontvangt boek over Constitutioneel Hof

 
07 Apr, 2022
foto
 Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof overhandigt een exemplaar van het boek aan president Chan Santokhi. 

 
De voorzitter van het Constitutioneel Hof, Gloria Stirling, heeft een exemplaar van het boek Ontstaan en Ontwikkeling van het Constitutioneel Hof” aan president Chan Santokhi aangeboden. Dit boek is samengesteld door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) en is gepresenteerd geworden op het eendaags seminar welke vorige week is gehouden ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van het Constitutioneel Hof.

Stirling is ingenomen met dat de geschiedenis is vastgelegd en sprak de hoop uit dat hierdoor meer bekendheid voor het  Constitutioneel Hof in het staatsbestuur komt. De president toonde zich verheugd met de overhandiging van het boeken gaf in zijn dankwoord aan “dat we moeten leren uit  zaken die in de geschiedenis verkeerd zijn gegaan zodat wij onze toekomst beter kunnen bepalen”.

De onderwerpen die aan de orde komen in het boek zijn onder andere een artikel van wijlen mr. dr. Jnan Adhin verschenen in het Surinaams Juristenblad 1994 waarin hij de grondwetswijziging van 1992 heeft behandeld, toegespitst op het Constitutioneel Hof. Verder is het besluit van het Hof van 22 juli 2021 opgenomen waarbij de Amnestiewet onverbindend is verklaard met een annotatie van mr. dr. Hugo Fernandes Mendes. Ook de Wet op het Constitutioneel Hof en het ontstaan ervan completeren het boek.

PALU: Daarom lukt het Den Haag om voor ons te bepalen

 
07 Apr, 2022
foto
 PALU-voorzitter Jim Hok 
 
“Als we zelf niet weten wat we willen, dan laten we de ruimte voor Den Haag om voor ons te bepalen wat wij behoren te doen. Dat geldt in elk geval al voor ons leger, de politie, de rechterlijke macht, de Centrale Bank, etc. Nu komt er weer iets bij. Dat blijkt uit afspraken die eind vorig jaar zijn gemaakt tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Suriname voor nauwere samenwerking om ‘het decentraal bestuur’ in ons land te versterken. En dat, terwijl wij hier in Suriname helemaal nog niet weten wat we er zelf mee willen! Dan is het toch duidelijk dat wij met deze samenwerking alleen maar als kleine kinderen achter die VNG gaan aanlopen? En zeker met een regering die heilig gelooft dat (her)kolonisatie alleen nog iets is uit een ver verleden”. Dit stelt PALU-voorzitter Jim Hok.
 
In de betreffende intentieverklaring die namens Suriname is ondertekend door minister Albert Ramdin wordt met name gewezen op de ‘historische verbondenheid en de lange geschiedenis van samenwerking’ tussen de republiek Suriname en Nederland’. Dat moet ons bekend in de oren klinken. Tussen de VNG en Nederlandse gemeenten enerzijds en het bestuur van steden en districten van Suriname anderzijds (welk orgaan is dit?), zijn in elk geval afspraken gemaakt voor een oriëntatie bezoek aan Suriname in april dit jaar.
 
De PALU-voorzitter vraagt zich af of we er niet beter aan doen om hier in Suriname eerst zelf te bepalen welke kant wij opgaan met het regionaal bestuur, met de politiek aangewezen dc, met de RR en de DR. Deze twee laatste organen worden steeds weer gekozen, kosten nogal wat geld, maar hebben in ons systeem nog steeds geen behoorlijke functie gekregen. De coalitiepartijen VHP en ABOP komen tot op dit moment niet verder dan het inzetten van RR en DR-leden om pakketten in te pakken en te verkopen of te verdelen. Waarom zou je als regering nu gaan praten over het versterken van iets waarvan je nog niet eens weet wat je ermee wilt en dat je nu op de verkeerde manier inzet? Dan is de kans toch levensgroot dat je je iets laat aanpraten?
 
De PALU roept de regering op om liever de discussie op te starten over wat wij zelf willen met het regionaal bestuur, eventueel samen met de discussie over integrale wijziging van het kiesstelsel. We moeten voorkomen dat we zaken als losse onderdelen gaan aanpakken en aanpassen, terwijl ze in onderlinge samenhang moeten worden bekeken.
De PALU is van mening dat al zouden de bedoelingen van de samenwerking nog zo goed zijn, wij moeten altijd eerst zelf ons huiswerk maken.

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en de tekst 'Dear Lazy F cks, of Suriname SURPRISE! government!! Don't wait for the No one owes you a damned thing. You are not a victim. You are not entitled. Get off your ass, work hard, and make something of yourself like the rest of us. Someone needed to tell you. Have a nice day. -Buster Guru www.BusterGuru.com'

7 maart 2022

5 maart 2022
𝐃𝐞 𝐀𝐠𝐫𝐚𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐞𝐬𝐫𝐚𝐚𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐰𝐢𝐣𝐧𝐞, 𝐃𝐂 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝𝐬𝐚𝐟𝐢𝐞𝐤 𝐑𝐚𝐝𝐣𝐚𝐛, 𝐚𝐠𝐫𝐨𝐧𝐨𝐨𝐦/𝐃𝐍𝐀-𝐥𝐢𝐝 𝐑𝐚𝐝𝐣𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐤𝐨𝐞𝐦𝐚𝐫 𝐃𝐞𝐛𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐃𝐍𝐀-𝐥𝐢𝐝 𝐑. 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐛𝐛𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐝𝐞𝐫𝐝 𝐦𝐞𝐭 𝐛𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐰𝐢𝐣𝐧𝐞. 𝐃𝐢𝐭 𝐢𝐧𝐳𝐚𝐤𝐞 𝐡𝐞𝐭 𝐨𝐩𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐨̈𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞
Op woensdag 2 maart 2022 hebben de boeren in Commewijne samen met de Agrarisch Adviesraad Commewijne, de districtscommissaris dhr. Mohamedsafiek Radjab, agronoom dhr. Debie en DNA lid dhr. drs. R. Mohan vergadert m.b.t het oprichten van een coöperatie.
Het oprichten van een coöperatie is een effectief instrument vooral voor de economische en sociale ontwikkeling van een land.
Het is een vereniging bestaande uit leden die gezamelijk een bedrijf met eenzelfde doel hebben. Het levert een bijdrage tot de vorming van hechtere en georganiseerde gemeenschappen, meer werkgelegenheid, het stimuleren van lokale agrarische productie, toename van persoonlijke en nationale middelen, maar vooral een zelfstandig en democratisch beheerde economie.
Bij deze vergadering heeft DC Radjab de boeren alle steun toegezegd, dit omdat hem bekend is welke bijdrage deze groep levert in het disctrict en aan de Surinaamse economie.
Bron: cds
 
 
 
 
 

SRD 140 miljoen voor KMO-fonds; eerste tranche binnen

 
05 Mar, 2022
foto
 Minister Saskia Walden heeft vrijdag het fonds voor Kleine- en Middelgrote Ondernemingen opnieuw gelanceerd. Ondernemers kunnen zich aanmelden. (Foto: CDS) 


 
In twee jaar tijd zal ruim SRD 140 miljoen beschikbaar zijn voor projecten ter stimulering van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s). Dit bedrag is opgenomen in het Herstelplan. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie deelt mee dat een eerste tranche van SRD 3 miljoen reeds vrijgemaakt is voor de start. “Zo gauw de middelen uitgeput zijn, zal er weer een tranche beschikbaar worden gesteld. Er zijn ook middelen vanuit de Wereldbank die wij kunnen aantrekken”, zegt de bewindsvrouw.

“De economie van een land groeit vanuit het ondernemerschap. Wij hebben u nodig om de economie te ontwikkelen”, zei Walden vrijdag tijdens de herlancering van het KMO-fonds. Zij roept kleine- en middelgrote ondernemers, in het bijzonder de vrouwelijke ondernemers op aan te melden bij het ministerie, dat voor de nodige begeleiding, training en financiering zal zorgen.

Het KMO-fonds heeft als doel facilitering vanuit de overheid door het verschaffen van toegang tot kredieten voor de (startende) en kleine ondernemingen. De steun is in het bijzonder voor de productieondernemingen en tevens productie ondersteunende ondernemingen. Het fonds maakt goedkope financiering beschikbaar voor kleine- en middelgrote ondernemers om hun productiecapaciteit te verruimen en werkgelegenheid te creëren in Suriname. Deze zaken zullen ertoe bijdragen dat de economie van Suriname vlotter en duurzaam ontwikkeld zal worden, meldt het ministerie.

Micro en middelgroot ondernemerschap moeten gestimuleerd worden om die te doen uitgroeien tot grotere ondernemingen. Hierdoor kunnen ze een grotere impact hebben op de economie en fungeren als diens ruggengraat in de productie en werkgelegenheid.
 
Ondernemers kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor een lening tegen een zachte rente. Het ministerie zal deze ondernemers begeleiden.

Met een gekozen burgemeester gaat de politiek bij de mensen meer leven

De ingezonden brieven van woensdag 23 februari.

Redactie
Debat in de Eerste Kamer inzake de wijziging in de Grondwet om een gekozen burgemeester mogelijk te maken (2005). Minister Thom de Graaf in de koffiekamer, vlak voor hervatting van het debat. Minister Brinkhorst is even blijven hangen na zijn optreden. Uiterst links: D66-senator Schuyer.
 Beeld Martijn Beekman
 
Debat in de Eerste Kamer inzake de wijziging in de Grondwet om een gekozen burgemeester mogelijk te maken (2005). Minister Thom de Graaf in de koffiekamer, vlak voor hervatting van het debat. Minister Brinkhorst is even blijven hangen na zijn optreden. Uiterst links: D66-senator Schuyer.Beeld Martijn Beekman
 

Brief van de dag

Terecht stelt de krant in het Commentaar dat het tijd wordt dat Nederlanders hun eigen burgemeester kunnen kiezen. Nu lokale partijen steeds meer aan invloed winnen, moet de bemoeienis van landelijke partijen met de keuze van een burgemeester maar eens ophouden.

 

Zelf was ik twaalf jaar lid van een gemeenteraad. In die periode moest er twee keer een nieuwe burgemeester worden benoemd. Tweemaal was ik ook lid van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Ik herinner mij nog de interventies van landelijke partijen die hun partijgenoten in de gemeenteraad probeerden te beïnvloeden. Ook de commissarissen van (destijds) de koningin schroomden niet aan de leden van de vertrouwenscommissie hun ‘lichte’ voorkeuren kenbaar te maken.

Ooit was ik in een kleinere stad in Zuid-Duitsland, waar verkiezingen waren voor de gemeenteraad én voor een burgemeester. Toen ik de kandidaat sprak die nadien werd verkozen en hem vertelde dat in Nederland burgers hun burgemeester niet mogen kiezen, sloeg hij bijna achterover.

Uiteraard, bij een al te populaire plaatselijke kandidaat zal het ook wel eens misgaan. Dat risico bestaat altijd bij een verkiezing. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je wilt dat de politiek bij de mensen meer gaat leven, dit kan beginnen met het mogen kiezen van je eigen burgemeester.

Hans Röben, Deventer

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/met-een-gekozen-burgemeester-gaat-de-politiek-bij-de-mensen-meer-leven~bd8a94ea/

Bewoners repareren kolkenzuiger op eigen kosten om in te zetten in woongebied

21 februari 2022

Bewoners repareren kolkenzuiger op eigen kosten om in te zetten in woongebied

Het ministerie van Openbare Werken in Suriname (OW), heeft afgelopen zaterdag in samenwerking met Stichting Beter Wonen Morgenstond, deze kolkenzuiger in hergebruik genomen.

 

Het betreft een kolkenzuiger die door het Surinaamse ministerie van Openbare Werken was afgeschreven en binnenkort op de veiling geplaatst zou worden. Bewoners te Morgenstond hebben het initiatief genomen om de kolkenzuiger op eigen kosten te repareren en in te zetten binnen hun woongebied.

De wegen te Morgenstond staan tijdens de regentijd vaak blank, waardoor ze moeilijk begaanbaar zijn. Dit is een probleem waar de buurtbewoners al jaren mee te kampen hebben. In dit kader heeft Stichting Beter Wonen Morgenstond besloten om zich samen met andere buurtbewoners te bundelen en een oplossing te realiseren voor hun woonwijk.

De kolkenzuiger die door de leden omgedoopt is tot “Rosina”, wordt door het ministerie van OW, in bruikleen gegeven aan de stichting om in de buurt aan de slag te gaan.
(Tekst loopt door onder foto)

Heringebruikname kolkenzuiger Morgenstond

Minister Nurmohamed is ingenomen met het initiatief van de stichting. De bewindsman heeft aangegeven dat buurten met dit soort initiatieven sneller uit hun problemen zullen geraken. De minister heeft medegedeeld dat er concept wetten klaarliggen met betrekking tot het niet onderhouden van percelen. Hij rekent op ondersteuning van de regering en het parlement om dit problematiek tot het verleden te laten behoren.

Rolf Verwey, buurtbewoner en lid van Stichting Beter Wonen Morgenstond, is heel content met het bereikte resultaat. Hij zegt dat niet onderschat moet worden wat men als buurt met elkaar kan realiseren wanneer er samengewerkt wordt. “Wil je de problemen in de buurt oplossen, zul je in eerste instantie, de hand in eigen boezem moeten steken”, stelt hij.

https://www.waterkant.net/suriname/2022/02/21/bewoners-repareren-kolkenzuiger-op-eigen-kosten-om-in-te-zetten-in-woongebied/

Platform voor startende ondernemers gelanceerd

Het Platform Golden Future werd gisteren gelanceerd. Foto: CDS

Ondernemerschap onder jongeren moet gestimuleerd worden. Om dit mogelijk te maken is het Platform Golden Future opgericht. Golden Future is een organisatie voor en door jonge startende ondernemers, waar de leden van toegevoegde waarde kunnen zijn voor elkaar. Dit platform werd gisteren in Courtyard Marriott gelanceerd. Jonge startende ondernemers mogen zich via de website www.goldenfuturesuriname.com aanmelden om verder begeleid te worden.

Assembleevoorzitter Marinus Bee, die de website lanceerde, juicht het initiatief van deze jonge ondernemers toe. Hij merkte op dat ondanks Suriname momenteel in een crisis is, jonge mensen toch hebben gedurfd om groot te dromen. Bee merkt een tendens van jongeren die willen ondernemen en beveelt de relatie met de overheid aan, die de steun aan het platform heeft toegezegd.

De organisatie telt tien leden, allen jonge ondernemers, met als voorzitter Genevieve Simson. De leden hebben kennis van de vele problemen waarmee men te kampen heeft bij het ondernemen en willen middels dit forum startende jonge ondernemers helpen.

Netwerk
“Golden Future is een platform waar je zelf bepaalt wat je eruit haalt en waarin je je tijd investeert. Een plek waar entrepreneurs kunnen groeien en kunnen samenwerken. Aan de andere kant zorgt dit ervoor dat dit platform een netwerk is met een grote differentiatie in profielen en leermogelijkheden. Zowel iemand die meer focus heeft voor sociaal engagement als zij die meer business georiënteerd zijn vinden hun plaats bij dit platform,” gaf Simson aan.

Het platform biedt jonge ondernemers de gelegenheid om Suriname te laten zien dat men voordeel aan kan hebben, bij het inzetten van jonge ondernemers. Om je als lid aan te melden, dien je ondernemingsgezind te zijn, en het hart op de juiste plek te hebben om jezelf verder te ontwikkelen. Hierbij hoort ook het verlangen naar een breed netwerk van vrienden en leuke belevingen en ervaringen.

Doelen
De doelen die Golden Future beoogd, zijn onder andere de gezonde groei van jonge ondernemingen in Suriname binnen drie tot vijf jaar, financieel gezonde ondernemingen en de uitbreiding van het netwerk voor de ondernemers. Verder zijn kennisuitbreiding en economische groei in Suriname ook belangrijke elementen waarnaar de organisatie streeft.

De bedoeling is dat er gesproken zal worden met andere verenigingen, het bedrijfsleven en de overheid. Simson zei dat het uiteindelijk erom gaat dat ondernemers hun passie en vaardigheden gebruiken om te kunnen verdienen. De eerste sessie van dit platform vindt volgende maand van 12 tot en met 20 maart plaats.

https://www.srherald.com/suriname/2022/02/18/platform-voor-startende-ondernemers-gelanceerd/

Gisteren heb ik de hoorzitting van Ressortraad Tammenga bijgewoond. De bedoeling van de hoorzittingen zijn dat u als bewoner van zo’n ressort uw problemen, klachten, ideeën en suggesties kunt doorgeven aan de RR Leden. De RR leden vervatten dit alles in een Ressortplan. Participatie aan hoorzittingen is zeer belangrijk.
De komende dagen zijn er hoorzittingen in verschillende ressorten, voor Paramaribo zijn dat als volgt:
Livorno Donderdag 17-Feb-22 19.00uur SGS Sanathan Dharm P. Pt. Tewarie-/Laléweg
Flora Vrijdag 18-Feb-22 19.00uur Praktijkschool (Oewanaschool) Oewanastraat
Munder Vrijdag 18-Feb-22 19.00 uur Swami Wirjanandschool Denemarkenstraat no 1
Beekhuizen Maandag 21-Feb-22 19.00uur ALBUFLO Powan Singoredjostraat Flora B
Welgelegen Maandag 21-Feb-22 19.00uur Jagroepschool Hendrikstr. # 196
Blauwgrond Dinsdag 22-Feb-22 19.00 uur Sana Budaya Jozef Israelstraat
Latour Dinsdag 22-Feb-22 19.00uur STIBULA Tigristraat # 07
Centrum Woensdag 23-Feb-22 19.00 uur Petuniaschool aan de Petuniastraat omgeving Rodabaan
Weg naar Zee Woensdag 23-Feb-22 19.00uur B.O. kantoor WNZ Peu Et Contentstr.
Rainville Donderdag 24-Feb-22 19.00uur Oedayraising Varma school Achillesstraat
Pontbuiten Donderdag 24-Feb-22 19.00uur B.O. kantoor Pontbuiten Indira Gandhiweg # 227
May be an image of 11 people, people standing and indoor
 
May be an image of 8 people, people standing and indoor
 
May be an image of 4 people and people sitting
 
May be an image of 3 people and outdoors
 
Op woensdag 16 feb. 2022 is de 1ste hoorzitting voor het opmaken van de ressortplannen voor het dienstjaar 2023, van start gegaan op HAVO-3 aan de Leysweg in het ressort Tammenga. Door de COVID-19 pandemie werden enkele burgers uitgenodigd voor het bijwonen van de hoorzitting. De opkomst was goed bezocht.
De problemen waarmee het ressort Tammenga te kampen heeft, werden aangekaart en ook gaven de burgers hun suggesties mee.
Naast de voorzitter en ondervoorzitter van de Districtsraad en de districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, waren ook twee DNA leden aanwezig.
De volgende hoorzitting is op heden donderdag 17 februari op het bestuurskantoor Livorno aan de Ramnarain Oemrawweg. Start om 18.00 nm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dc Para aan handen en voeten gebonden

Dc Marlene Joden. Foto: Facebook

In het district Para wordt er veel kritiek geleverd op het functioneren van districtscommissaris (dc) Marlene Joden. Para is volgens vele bewoners achteruitgegaan. Er wordt nauwelijks iets gedaan vanuit het districtscommissariaat. In gesprek met Suriname Herald geeft Joden aan, dat ze alles eraan doet om de problemen binnen Para op te lossen. Dag en nacht wordt er gekeken naar mogelijkheden om zaken aan te pakken. Echter, zegt de dc dat ze aan handen en voeten gebonden is.

“Mi n’e fir’ bun sref’ srefi te den sma e lever kritiek. Maar mi ne tek’ den sma kwalijk, omdat den sma no sabi san e psa,” geeft de burgermoeder aan. Volgens Joden kunnen er geen werkzaamheden verricht worden zonder geld. Er is geen geld in de districtskas. “Ik wil de minister van Financiën en Planning vragen om geld te storten in de districtskas, zodat we vrij kunnen werken,” meent Joden.

Er wordt enorm geklaagd over feit dat het district super vies is. De bewoners kunnen zich niet voorstellen dat het district dat gezien wordt als de poort naar Paramaribo, omdat de luchthaven te Zanderij is, niet wordt schoongemaakt. De vuilophaaldienst functioneert nauwelijks, omdat ze niet uitbetaald krijgen. Ook valt men over de kapotte straten en vooral de bermen die niet schoongemaakt worden.

Volgens de burgermoeder is het werk om de bermen schoon te maken vanuit het ministerie van Openbare Werken (OW) gegund aan een ondernemer, maar die voert de opdracht niet uit. Ze is nu bezig om alles eraan te doen, dat deze ondernemer de werkzaamheden oppakt.

De dc ervaart sabotage vanuit de ministeries van Financiën en Planning en OW. Ze durft niet te zeggen dat het een politieke set is, maar voor haar is het opmerkelijk dat er geen geld wordt gestort in de districtskas waar er dc’s zijn die door de ABOP zijn geplaatst. De samenwerking met OW is niet ideaal. “Ik ben echt aan handen en voeten gebonden,” geeft ze aan.

Ze roept de Paranen op om geduld te hebben. Joden is bezig zaken in orde te maken, zodat Para weer leven kan krijgen.

https://www.srherald.com/suriname/2022/02/15/dc-para-aan-handen-en-voeten-gebonden/

Planters binnenland leren businessplannen schrijven

Deelnemers aan de training voor landbouwers in het binnenland. Foto: Suriname Herald

Planters in het binnenland worden getraind in het leren schrijven van een businessplan. De bedoeling ervan is dat zij hiermee zelf op zoek kunnen naar donaties en materiaal voor hun business. Het Directoraat Agrarische Ontwikkeling (DAOB) is de afgelopen week gestart met een train-de-trainersessie voor personen die werken in het binnenland met de veldwerkers, planters, telers en verwerkers.

DAOB-directeur Hermien Pavion, zegt dat de mensen die getraind worden ervoor moeten zorgen dat de andere personen in de districten waar zij werkzaam zijn verder getraind worden en ook begeleid worden in het schrijven van een businessplan die zij kunnen indienen bij een donor.

Projectleider Jerry Leidsberg zegt dat hij de mensen van het binnenland wil helpen. Hij vertelt dat de mensen allang vragen naar zulke trainingen. Echter kwamen die niet, maar wij zijn in dienst van de gemeenschap, zegt hij. Het gaat om de agrarische ontwikkeling van het binnenland en de mensen die daar wonen zijn traditionele planters.

“We willen ze tot volwaardige boeren maken, zodat ze ook een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van Suriname. De planters in het binnenland hebben nooit een training gehad,” deelt Leidsberg mee. Er wordt volgens hem op regelmatige basis voorlichting gegeven aan de landbouwers, de telers en verwerkers maar niet dat ze getraind worden in wat ze doen, haalt Leidsberg aan.

Dionne Diko die de training ook volgt merkt op dat deze cursus heel belangrijk is. Hiermee zullen de planters wat tools meekrijgen om geordend te planten en ook de rechten die ze hebben om zich te ontwikkelen als volwaardige agrarische planters.

Het schrijven van een bedrijfsproject en zakenplannen zal een grote hulp zijn, omdat er landbouworganisaties, stichtingen, coöperaties, ngo’s en ook individuele ondernemers op agrarisch gebied actief zijn in het binnenland. Vaak genoeg willen deze mensen ook projecten indienen en is er niemand die ze kan helpen met een projectvoorstel. De landbouwers kunnen gemakkelijker een lening krijgen bij de bank.

“Ik ben blij, omdat de training niet alleen mij ten goede komt maar ook de telers in Brokopondo. Hiermee kunnen ze hun business verder voortzetten,” merkt Diko op. Zij vertelt ook dat het heel moeilijk gaat met het krijgen van donaties en materialen.

De trainers zullen getraind worden in het schrijven van businessplannen voor onder andere podosiri, palepu (obesoort) en citrus. Dit project zal een jaar duren. Er zijn twaalf cursisten die uit planters en verwerkers bestaan. Het is de bedoeling dat ook de planters en telers van de andere districten getraind worden.

Een buitenlandse organisatie, Nuffic, heeft de middelen voor de training vrijgemaakt. Er is een bedrag van 99.000 euro gedoneerd.

https://www.srherald.com/suriname/2022/02/15/planters-binnenland-leren-businessplannen-schrijven/

PRIME MINISTER VAN BARBADOD MIA MOTLEY & PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD SANTHOKI

WERKBEZOEK Z.E. CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI EN DELEGATIE AAN DE COOPERATIEVE REPUBLIEK GUYANA, 15-2-2022
De Surinaamse delegatie heeft hedenmiddag ook een bilaterale ontmoeting gehad met de Prime Minister van de Republiek van Barbados, Mia Amor Mottley.
 

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen, zittende mensen en staande mensen

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen, staande mensen en de tekst '© Kabinet van de President van Suriname'

Kan een afbeelding zijn van 5 mensen, zittende mensen en staande mensen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safras Sales
De bekende priester tog,mie 🥸keba

 

Nawied Mohammad Ghani

Infiltratie ,gaat veel gebeuren denk maar aan Dodson bij DOE, panka bij de NPS en anderen,deze zogenaamde boze leden
John Smith
Nawied Mohammad Ghani , ze hebben ook een andere naam. Opportunisten!
Apple Green
Och, is politieke “LOOPSTIJD.” zag ook een foto van de nickeriaanse geldmagnaat ( leest NDP)met consorten prijken met de voorzitter van Geelzwart. Zulke mensen hebben geen Jejeh, ding kang serie ding ma en.pa foe gratis.
Maureen Marijke Roberts
Het wordt spannend misschien zo kunnen vooral zwarten bundelen ik kijk me ogen uit
John Niamut
Past-Oor-Messi-Kaka wil dus weer bij de vleespotten komen.
Els Madho
Misikaba
 
 

Bedelende Surinaamse politici vóór de verkiezingen zijn nu onze arrogante regeringsmensen

14 februari 2022

INGEZONDEN- Een groot aantal Surinaamse politici dat momenteel in de regeercoalitie zit, heeft zich in de periode vóór 25 mei 2020 schuldig gemaakt aan het ongegeneerd  bedelen bij rijke ondernemers.

Met allerlei valse beloften en smeekbedes werden er veel en grote gelddonaties losgekregen van onder meer zakenlui in ons land.

Maar ook in het buitenland, vooral in Nederland, werd aan talrijke kapitaalkrachtigen gesmeekt om ruime financiële bijdragen te leveren om zo de verkiezingscampagnes te bekostigen.

Van veel zakenlui heb ik persoonlijk vernomen dat dit soms op schaamteloze wijze gebeurde.

Er werd letterlijk en figuurlijk gebedeld! De deuren werden platgelopen door deze politieke parasieten om te smeken naar geld.

Een deel van de sponsoren, veelal zeer invloedrijke mensen die niet met zich laten sollen, zijn na het winnen van de verkiezingen door de VHP, NPS, PL en ABOP niet vergeten.

De beloften dat ze na winst  op subtiele wijze gehonoreerd zouden worden zijn intussen deels nagekomen.

Maar de meerderheid sponsoren is diep teleurgesteld en voelt zich flink beetgenomen.

Zo ken ik donateurs die mij hebben gezworen nooit meer een koperen cent te zullen geven aan deze politieke figuren.

Zij zijn de mening toegedaan dat deze voormalige politieke bedelaars zich nu erg arrogant opstellen, nu ze al hoog en droog op hun machtsstoelen zitten.

Gelddonateurs vertellen dat momenteel hoge politici die vóór de verkiezingen de deur bij hen plat liepen om grote sommen geld te bedelen, niet eens hun telefoontjes meer beantwoorden, laat staan terug bellen.

De zakenlui die toen wel goed waren om te doneren, worden nu ze niet meer nodig zijn als ‘kleine jongens’ afgescheept.

Het is tekenend voor de waardeloze mentaliteit van sommige politieke wezens in ons land, waarvan enkelen die voorheen niet eens een nagel hadden om hun gat mee te krabben, nu in de veronderstelling leven dat ze superieur zijn aan anderen.

Zij lopen naast hun schoenen! Terwijl het volk ze daar tijdelijk heeft geplaatst.

U mag ervan uit gaan dat veel van hen niet de politiek in zijn gegaan om uw en mijn belangen vooruit te helpen.

Het gaat voornamelijk om hun eigen gewin en dat van hun familie en vrienden en beslist niet van de gewone man of vrouw of het land Suriname.

R. Pinas

https://www.gfcnieuws.com/bedelende-surinaamse-politici-voor-de-verkiezingen-zijn-nu-onze-arrogante-regeringsmensen/

 
 

OUD NDP-TOPPER ZAL OVERSTAP DOEN NAAR ABOP?

 

Bestand:NDP Suriname logo.png - Wikipedia

 

Al enige tijd gaan er geruchten dat een oud-NDP’er en prominent gewezen lid van de paarse partij, de overstap zal doen naar Abop.

Wij van Keerpunt, vragen ons af of dit niet een geplande actie is, gezien dit gerucht al eerder was gelanceerd door een aantal mensen. Gaat het om geld? Of is de desbetreffende persoon ontevreden over de gang van zaken binnen de NDP? Dat laatste heeft de desbetreffende persoon ook in de media verklaard. Nu is het de vraag, of dit geen enorme klap zal zijn voor de partij. De paarse partij plant voor 25 februari een grote protestactie. Is deze stap soms bedoeld om de partij een slag toe te brengen? Dit gezien de geruchten dat deze overstap nog voor de protestdag, bekendgemaakt zal worden. Is dit een deel van het politiek schaakspel? Intussen trekken ook BEP-aanhangers naar de Abop. Gaat het om hun positie? Is deze mensen iets beloofd? Ook gaan er geruchten over het vertrek van een lid van de politieke partij HvB. Ook deze persoon zou volgens bronnen, vertrekken naar Abop. Wij van Keerpunt, zijn in ieder geval benieuwd naar de komende ontwikkelingen.

https://dagbladdewest.com/2022/02/13/oud-ndp-topper-zal-overstap-doen-naar-abop/

 

Het transformatieproces van de economie van Suriname

 | de ware tijd | Door: Redactie

WIJ STAAN VOOR de uitdaging een nieuwe, moderne economie te creëren. De eerste stappen daartoe worden al gezet. Diep ingrijpende veranderingen zijn nodig, omdat wij op elk terrein worden geconfronteerd met obstakels en knelpunten. Daarom moet het accent geleidelijk worden gelegd op duurzame groei van de productie en export, beheerste consumptie tegen meer realistischere prijzen, alsook evenwichtigere budgettaire en monetaire verhoudingen.

Tekst Antony Caram

1. Van de oude economie naar een nieuwe economie

WE STAAN VOOR grote uitdagingen om de oude economie van Suriname te transformeren. Deze transformatie is noodzakelijk. De economie zit namelijk bevangen in een gecompliceerd samenstel van elkaar versterkende factoren, die haar ontwikkeling belemmeren.

Het is bekend dat de oude economie zich kenmerkt door een overmatig accent op het consumeren in relatie tot de binnenlandse productie, een teveel aan importen van goederen en diensten, onvoldoende productieve investeringen, een te weinig dynamische en innovatieve private sector, een te omvangrijk staatsapparaat en een te uitgebreid stelsel van overheidssubsidies die marktverstorend en verspillend werken. Een en ander veroorzaakt uitstel van noodzakelijke infrastructurele investeringen en omvangrijke budgettaire tekorten, gefinancierd door geldschepping en schuldvergroting.

De aangeduide factoren hebben ertoe bijgedragen dat de oude economie uiteindelijk is ontspoord en vastgelopen. Dit weerspiegelt zich in onder meer betalingsbalanstekorten, aantasting van de interne en externe waarde van ons geld en ondraaglijke schuldaflossingsverplichtingen ten laste van de staat.

Wij staan voor de uitdaging een nieuwe, moderne economie te creëren. De eerste stappen daartoe worden al gezet. Diep ingrijpende veranderingen zijn nodig, omdat wij op elk terrein worden geconfronteerd met obstakels en knelpunten. Daarom moet het accent geleidelijk worden gelegd op duurzame groei van de productie en export, beheerste consumptie tegen meer realistischere prijzen, alsook evenwichtigere budgettaire en monetaire verhoudingen.

Het is nodig om een omgevingsklimaat en een dynamische ontwikkelingsmentaliteit te scheppen in zowel de overheids- als in de private sectoren, die reële economische activiteiten stimuleren en tot ontplooiing daarvan leiden. Het doorvoeren van een dergelijke transformatie is naar de ervaring leert voor elk land een majeure uitdaging, alsook een moeizaam verlopend en langdurig proces. Deze uitdaging weegt in Suriname extra zwaar. Vooral de kleine schaal van de economie en haar daarmee samenhangende specifieke, zwakke karakteristieken werken remmend.

 

2. Transformeren vergt initieel zware inspanningen en veroorzaakt erge pijn

HET IS EEN illusie om ervan uit te gaan dat onze inspanningen om het transformatieproces op de rails te krijgen in korte tijd vruchten zullen afwerpen in overeenstemming met onze wensen en verwachtingen. Het staat vast dat er al veel werk is verzet, maar het staat ook vast dat nog veel meer moet worden gedaan.

Een vervelend kenmerk van een transformatieproces is dat het, ondanks alle inspanningen en opofferingen van land en volk, eerst slechter zal gaan alvorens het beter kan gaan. Dit brengt de verplichting met zich mee om al in het eerste stadium van dit proces forse ondersteuning te bieden aan de sociaal zwakkeren. De minister van Financiën en Planning beschikt anderzijds op dit moment nog niet over de budgettaire ruimte om aan deze verplichting te voldoen. Daarom is versterking van de onderlinge solidariteit, inclusief onze allochtone gemeenschap, evenzeer geboden.

De initiële verslechtering van de economische toestand komt ook in Suriname op pijnlijke wijze tot uitdrukking in de versnelling van het inflatietempo en de navenante vermindering van de koopkracht van de burgers sinds 2020. De versnelling laat zich verklaren door het gepaard gaan van het transformatieproces met hogere prijzen, die voor een belangrijk deel voortvloeien uit de optrekking van de officiële koers van buitenlandse valuta tot het niveau van de noteringen op de cambiomarkt en door het herstructureren en versoberen van het subsidiestelsel.

Beleidsmaatregelen worden onvermijdelijk geacht om de consumptieve overbesteding te verminderen, de budgettaire positie houdbaar te maken en de monetaire en financiële situatie te verbeteren. Een extra complicatie is dat wij al ruim twee jaren worden geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis en met de recente versnelling van de geïmporteerde inflatie, die de binnenlandse bedrijvigheid verder aantasten en extra impulsen geven aan prijsstijgingen.

Het is begrijpelijk dat burgers door de teruggang in de koopkracht van hun inkomen en vermogen thans zware tijden doormaken, teleurgesteld en somber gestemd raken. Om deze teleurstelling te temperen is het wenselijk het sociale vangnet versneld verder uit te bouwen, voor zover dit budgettair en monetair verantwoord is.

Ook dient de communicatie met de bevolking te worden geïntensiveerd om haar beter uit te leggen wat de doelstellingen zijn van het beleid en wat daarvan naar de toekomst toe mag worden verwacht. In dit kader moet er meer kwantitatief inzicht worden gegeven in de achterliggende oorzaken van de inflatie. Uit de gepubliceerde statistieken moet blijken wat het afzonderlijke prijseffect is van getroffen overheidsmaatregelen, de stijging van de factorkosten en de geïmporteerde inflatie. Het is met andere woorden van belang te meten in welke mate de inflatie wordt veroorzaakt door aanbod- dan wel door vraagfactoren, gegeven de in de volkshuishouding circulerende geldstroom.

Ook moet worden vastgesteld of het prijseffect incidenteel dan wel duurzaam van aard is. In het eerste geval loopt het effect na een jaar uit de prijsindex van de gezinsconsumptie. Een beleidsmaatregel draagt dan niet meer bij tot verdere stijging van de binnenlandse inflatie. Mede door het bedoelde uitlopen is de gemiddelde maandinflatie gedaald van 3,9 procent gedurende het vierde kwartaal van 2020 tot 2 procent in de overeenkomstige periode van 2021.

Het tempo van de jaarinflatie vermindert van 61 procent in 2021 tot naar verwachting 38 procent in 2022. Het laatste cijfer is een projectie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat tevens voorspelt dat de dalende tendens zich geleidelijk zal voortzetten en in 2025 het niveau van 7,9 procent zal bereiken.

Rekening is gehouden met het eventuele effect van additionele beleidsmaatregelen, waaronder de invoering van de belasting op de toegevoegde waarde en de mogelijke verhoging van de elektriciteitstarieven. De cijfers indiceren dat er weliswaar sprake van verbetering is ten opzichte van het in 2021 bereikte hoogtepunt, maar wij mogen hiermee niet tevreden zijn.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zet zich in om het inflatietempo te matigen. Aan haar is bij wet een voortrekkersrol toegekend als hoedster van de stabiliteit in de interne en externe waarde van ons geld, voor zover deze stabiliteit afhankelijk is van monetaire factoren. Echter, haar rol werd op gezette tijden ondermijnd door een populistisch geaard budgettair en monetair beleid, alsook door institutionele zwakte. Het doet mij dan ook goed dat er nu een uitstekend concept van een nieuwe Bankwet beschikbaar is, dat vooral haar interne organisatiestructuur en autonomie moet versterken.

Ik heb wel moeite met de bepaling dat de staat na 2024 weer een beroep mag doen op kredietfaciliteiten van de CBvS, zij het onder strikte condities. Ik pleit er nadrukkelijk voor deze bepaling uit het concept te schrappen. Dit gelet op de pijnlijke ervaringen met deze kredietverlening, die het gevolg waren van een tekort schietende discipline en misinterpretatie van de letter en geest van de nog geldende wet.

Een ander meer technisch geaarde kanttekening mijnerzijds heeft betrekking op het onlangs door de CBvS geïntroduceerde systeem van depositoveilingen. Ik vraag mij af of de tijd rijp is om bij het bepalen van de rentestand vrijwel uitsluitend te steunen op de werking van een financiële markt, die nog niet tot wasdom is gekomen.

Het systeem bergt mede door marktimperfecties het risico in zich dat de rentekosten hoger uitvallen dan de opbrengsten; dit laatste in de zin van haar bijdrage tot bevordering van de interne en externe stabiliteit van ons geld. Twijfel heerst ook over de effectiviteit van het transmissiemechanisme.

In dit verband merk ik op dat de recente daling van het stijgingstempo van de maandinflatie niet primair het gevolg lijkt te zijn van de depositoveilingen, maar veeleer van het uit de prijsindex lopen van het effect van eerder doorgevoerde beleidsmaatregelen. Hier speelt mee dat een behoorlijk deel van de maatschappelijke overliquiditeit al door de inflatie is geabsorbeerd. Voorts neemt de bancaire kredietverlening slechts matig toe, mede onder invloed van de slapte in de algemene bedrijvigheid en het heersende onzekere omgevingsklimaat.

Ofschoon het systeem op onderdelen reeds is aangepast, kan op basis van de opgedane ervaringen worden overwogen zo mogelijk verdere aanpassingen door te voeren. Aanpassingen kunnen volgens mij het best tot stand komen door verdere intensivering van het overleg met het IMF en de overige banken. Gegeven het beperkt aantal banken lijkt morele overreding (moral suasion ) een bruikbaar alternatief om de effectiviteit van het monetaire instrumentarium te optimaliseren en de kosten van de veilingen te minimaliseren. 3. Met onze offers en inspanningen scheppen wij een basis voor duurzame ontwikkeling

IK VAN BERICHTEN op dat er thans in Suriname een bedrukte stemming overheerst. Ondanks de moeilijke tijd die wij nu door maken, mogen wij best wel vertrouwen hebben in de lange termijn ontwikkelingspotentie van onze economie. Er zijn mogelijkheden tot het terugdringen van de bestaande armoede en opvoering van onze welvaart.

Naar verwachting zal al in 2022 de krimp van het bruto binnenlands product worden omgebogen. Dit product zal naar schatting in 2020 en 2021 met in totaal circa 20 procent toenemen. Volgens een projectie van het IMF zal er in 2022 sprake zijn van een groei van ongeveer 2 procent. Overigens, deze cijfers geven aan dat wij nog veel terrein dat verloren is gegaan moeten terugwinnen.

Wij hebben allen een eigen specifieke verantwoordelijkheid om dit terreinverlies te herwinnen en vervolgens verdere groei tot stand te brengen. Om dit doel te bereiken, zullen wij intensiever moeten werken aan het verkleinen van de effecten van de knelpunten die de oude economie in hun greep houden. Bemoedigend is dat wij nu beschikken over een kompas dat ons moet bijstaan op de zware tocht naar de toekomst.

Het Herstelplan 2020-2022 en het leningsdocument van het IMF bevatten een scala van aanbevelingen en projecten, primair gericht op het herstellen van evenwichtigere budgettaire, monetaire en financiële verhoudingen. Daarnaast geeft het Meerjaren Ontwikkelingsplan een innovatieve visie over de weg naar duurzame, klimaatvriendelijke vergroting van de productie en export door middel van de creatie van sectorale clusters. Dit plan bevat ook een agenda voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

De plannen geven voldoende handvaten en richting om via het transformatieproces een evenwichtigere economische ontwikkeling op gang te brengen. Succes is haalbaar naar de mate waarin wij door wijs beleid en goed uitvoerend management erin slagen de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen uit te breiden en daaraan gekoppelde clusters tot wasdom te brengen.

Ik ben ervan overtuigd dat een verantwoorde intensivering van deze exploitatie ons meer kansen biedt om welvaartsgroei en ontwikkeling af te dwingen. Echter, een essentiële pre-conditie voor het kunnen uitvoeren van de vele plannen is dat onze capaciteit om projecten ten uitvoer te brengen materieel wordt uitgebreid. Immers, de feitelijke ontwikkeling wordt begrensd door de meest knellende bottleneck: onze uitvoeringscapaciteit. Vergroting daarvan vereist veelsoortige, intensieve inspanningen.

De tijd dringt. Wij moeten ons planmatig en doelgericht gereed maken om te kunnen participeren in en optimaal profijt te halen uit vooral de verwachte impuls die de olie- en gascluster in de loop van de komende tijd zal geven aan onze ontwikkelingsmogelijkheden, ondanks de veranderingen die zich voltrekken op de mondiale energiemarkt. De uit deze cluster te verkrijgen extra inkomsten dienen ook te worden ingezet voor bevordering van de zo gewenste sectorale diversificatie van de productie en export, het dekken van de basisbehoeften van de bevolking en stortingen in een spaarfonds voor het opvangen van tegenvallers.

Wij mogen niet ontmoedigd raken door de tegenslagen en teleurstellingen waarmee wij nu en in de toekomst onvermijdelijk worden cq zullen worden geconfronteerd. Laten wij eendrachtig, enthousiast, vasthoudend en onvermoeibaar samen werken om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij in gedachten houdend dat het transformeren van een economie nimmer loopt over een gemakkelijke weg.

Tony Caram is emeritus bijzonder hoogleraar aan de Hakrinbankleerstoel Geld-, Krediet- en Bankwezen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij heeft gewerkt bij de Nationale Investeringsbank in Den Haag en bij de centrale banken van Suriname, Nederland, Samoa en Aruba. Aan de voormalige Katholieke Hogeschool Tilburg heeft hij in 1970 het doctoraal examen algemene economie met lof afgelegd en in 1981 het proefschrift Geldanalyse en Centrale Bankpolitiek in Suriname verdedigd.

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

https://surinamenieuwscentrale.com/het-transformatieproces-van-de-economie-van-suriname

NPS is onderdeel van VHP in huidige regeringssamenwerking

 | suriname herald | Door: Redactie

 

De samenwerking in deze regering is aangegaan tussen de VHP en de ABOP. Dit zei president Chan Santokhi in niet misteverstane woorden in het programma ‘Tak’ nanga yu pres’ op Radio SRS. De geel-zwarte partij had de PL toen al opgenomen. Santokhi zei verder dat de huidige coalitie gevormd is op basis van een filosofie. 

Toen de VHP opperde dat de NPS ook zitting zou moeten hebben in de regering, heeft de ABOP-voorzitter gezegd dat de groene partij onderdeel kan zijn, maar onder voorwaarde dat de NPS met posities van de VHP geaccommodeerd wordt.

“De VHP heeft de NPS geaccommodeerd met ministersposten en raden van commissarissen. En recent nog de benoeming van een NPS’er bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Het was onze positie,” stelt de president. “Met 30 zetels konden wij regeren, maar wij zeiden de NPS moet erbij.”

Eerder heeft de VHP deel uitgemaakt van een regering met 29 zetels. De president stelt dat de VHP staat voor broederschap en partnerschap. Hij zei dat zijn partij zich nooit arrogant en dominant heeft gedragen in een regering.

Santokhi gaf verder aan dat er geen dominantie van wie dan ook geaccepteerd zal worden. “De coalitie parlementariërs mogen geen werkarmen zijn van de regering, maar wij moeten weten waar wij staan. Er zijn overleg- en dialoogmomenten.”

De president noemde het gebeuren met Patricia Etnel een incident, dat gepaard is gegaan met emoties. “Het gebeuren heeft niets met de VHP te maken. Hier moeten wij leiderschap tonen, als problemen structureel van aard zijn.”

https://surinamenieuwscentrale.com/nps-onderdeel-van-vhp-huidige-regeringssamenwerking