RIJST MAGNATEN

Gangaram Panday leidt nieuw stichtingsbestuur SML

30 Jan, 2021, 06:37

foto

 Er is heel wat te doen geweest rond SML te Wageningen. 

 

Oud-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Geetapersad Gangaram Panday, is de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur van de Stichting Machinale Landbouw (SML). Het bestuur van de SML moet in kaart brengen wat nog over is van de SML aan machines en gebouwen. Het heeft ook de taak om na te gaan hoe het mogelijk is geweest dat staatseigendommen zijn overgedragen aan een particulier bedrijf, Westland Sama Group NV van Johnny Mahespalsingh die de vorige voorzitter was van het stichtingsbestuur.

Het vermoeden bestaat dat er niets meer over is van de SML. Door opeenvolgende besturen is het bedrijf totaal uitgehold. Mahespalsingh is de eigenaar van Westland Sama Group NV en was er vanaf zijn benoeming tot stichtingsvoorzitter sprake van conflict of interest. Hij zou misbruik hebben gemaakt van zijn functie om staatseigendommen van SML over te dragen aan zijn eigen bedrijf. Westland Sama Group NV houdt zich bezig met aannemingswerkzaamheden waaronder grondverzet en het ophalen van afvoerkanalen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven leden. Behalve Gangaram Panday zijn ook Rachied Doekhie, Majenka Dominie, Jozef Joekoe, Jitendre Kalloe, Imro Manglie en Ashwin Ramdin geïnstalleerd in het bestuur. Minister Prahlad Sewdien van LVV heeft de bestuursleden donderdag geïnstalleerd.

Oppositie interpelleert over SML en Westland Sama Group

23 Oct 2018, 14:39

foto
 Assembleeleden willen zo snel mogelijk informatie over de rol van de Westland Sama Group bij de SML. 

Assembleeleden van de oppositie willen dat de regering op een zo kort mogelijke termijn informatie verstrekt besluiten rond de uitgifte van Stichting Machinale Landbouw (SML) aan Westland Sama Group NV. Alle documenten moeten ter beschikking gesteld worden van De Nationale Assemblee. De Assembleeleden willen ook informatie over de garanties die gegeven zullen worden voor de productie en productiviteit van de bevolkingslandbouw in de rijstsector. Hetzelfde geldt voor de compensatie van de zware verliezen van de agrariërs als gevolg van het gevoerd wanbeleid.

Het interpellatievoorstel is ingediend door Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Jitendra Kalloe, Krishna Mathoera, Djoties Jaggernath, Riad Nurmohamed (allen VHP), Marinus Bee (ABOP), William Waidoe (PL), Patricia Etnel (NPS), Carl Breeveld (DOE) en Cleon Gonsalves (PALU).

De Assembleeleden voeren aan:
– dat de regering in haar ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft aangegeven de nodige aandacht te geven aan de agrarische sector, met het doel de veerkracht van deze sector te vergroten door o.a.:

– Meer dan ooit de ontwikkeling in deze sector in samenspraak met alle belanghebbenden en actoren te doen plaats vinden, omdat dit de essentiële voorwaarde is voor succes in de bevolkingslandbouw;
– Voor de opslag, verwerking en conserveringen van producten afkomstig uit de bevolkingslandbouw de nodige voorzieningen te zullen treffen;
– De productie ter hand te nemen van kwalitatief zaaizaad;
– dat de president in zijn jaarrede d.d. 1 oktober 2018, in tegenstelling tot het ontwikkelingsplan, totaal geen melding heeft gemaakt van het belang van de bevolkingslandbouw;
– dat door wanbeleid de primaire actoren in de rijstsector, sedert het aantreden van regering Bouterse, in een neerwaartse spiraal zijn gemanoeuvreerd. Ondanks het feit dat er geëxporteerd wordt tegen een aannemelijke exportprijs worden de primaire producenten systematisch benadeeld. Hierbij wordt gerefereerd o.a. naar de Petro Caribe-deal;

– dat juist die Staatsmiddelen of bezittingen, waarmee middels een richtig te voeren beleid, ordening en zekerheid aan de primaire producent gegeven kan worden, deze juist toebedeeld worden aan partijpolitieke vrienden, onder het voorwendsel van wederstart van het Staatsbedrijf, Stichting Machinale Landbouw (SML);

– dat er in werkelijkheid geen sprake is van een doorstart van de SML, aangezien zowel het productieproces als het eindproduct niet gedemonstreerd kon worden;

– dat door het gevoerde wanbeleid door Regering Bouterse-Adhin, in het bijzonder door ex-Minister S. Algoe de verdeeldheid onder de actoren grovere vormen aanneemt waardoor thans geen overleg gevoerd kan worden;

– dat de regering, het volk (i.h.b. de landbouwers) valselijk heeft geïnformeerd over de bestemming van SML. Uit een hypothecair uittreksel blijkt dat al het onroerend goed behorende bij SML voor de duur van 40 jaren in grondhuur is uitgegeven aan Westland Sama Group N.V. ;

– dat blijkens informatie de Presidentscommissaris van deze onderneming tevens de voorzitter is van Adron en de voorzitter is van de mini pellerij, wat een ernstige conflict of interest is;

– dat de regering te kennen heeft gegeven dat de Westland Sama Group N.V. eveneens de schulden heeft overgenomen, waarover er meer duidelijkheid vereist is over de hoogte van de schulden, alsook de oorzaak en wanneer die zijn ontstaan;

– dat tevens blijkt dat bij de Finabank N.V. een hypotheek van SRD 23 miljoen is gevestigd op de onroerende goederen behorende bij de SML en dat de bestemming van deze middelen en de middelen verkregen uit de verkoop van fabrieksdelen bij de ontmanteling onduidelijk zijn;

– dat ook coalitieleden ernstige beschuldigingen hebben geuit over vermeende corruptieve handelingen met betrekking tot de overdracht en operationalisering van SML.

Minister Sewdien, stop de koehandel in Nickerie bij SML

Minister Parmanand Sewdien. Foto: CDS

De heren Rachied Doekhie en Imro Manglie zullen naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele dagen benoemd worden tot bestuursleden bij de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Nickerie. Gezien de slechte staat waarin de SML thans verkeert, zou je denken dat je daar geen mensen zet die het probleem juist mede gecreëerd hebben. Je kunt een probleem niet oplossen met mensen die het probleem juist gecreëerd hebben.

Manglie heeft in het verleden een krediet gegeven aan de SML. Daarbij wist hij of had hij horen te weten dat de SML die schuld niet zal kunnen terugbetalen. Zo ook is gebeurd. Een deel van Wageningen heeft Manglie vervolgens gekregen als verrekening van de schuld die de SML had bij Manglie. De vraag is nou of hij daarbij bevoordeeld is of niet. Ingewijden beweren dat de door hem verkregen gronden van Wageningen, veel meer waard zijn dan het bedrag van de schuld die aan hem betaald moest worden door de SML (grove en ordinaire bevoordeling dus).

Daarnaast heeft Manglie 480 hectare van de Stalweide gekregen tijdens regering-Wijdenbosch. Manglie beloofde daarbij dat hij citrus zou produceren, maar er is tot nu toe niet eens een ‘swalanja’ gezien op Stalweide.

Het zal ons niet verbazen als hij binnenkort ook de rest van Stalweide wat nog niet verdeeld is, zal overnemen. Wij zullen er niet van schrikken indien hij de afdeling Nickerie van Food and Agriculture Industries (FAI) ook overneemt (het gaat hem niet om FAI, maar om de gronden).

Manglie is een rijstmagnaat en uitgerekend hij wordt nu benoemd tot bestuurslid van de SML. Dat is toppunt van “drey ai” en belangenverstrengeling. Hoe zal hij de belangen van zijn eigen rijstbedrijf en die van Wageningen gescheiden kunnen houden?

De mattie van Manglie, de heer Rachied Doekhie is min of meer van hetzelfde allooi.
De helft van de grond te Prins Bernhardpolder wat in gebruik was ten behoeve van het zaaizaadproductiebedrijf, is door Rachied Doekhie verkaveld en verdeeld onder NDP’ers als bouwkavels (project Back Pro). Daar is de productie de nek omgedraaid. Alstublieft, nu wordt zaaizaad geïmporteerd uit Guyana.

Een deel van de Prins Bernhardpolder is verhuurd aan ene Mohunlal die in Nederland woont. De rest van Prins Bernhardpolder wat nog over is, kunt u raden wat ermee zal gebeuren. Beide heren waren NDP’ers. Indien een schip begint te zinken, zijn het de ratten die als eerste eruit springen. Toen zij het NDP-schip zagen zinken, hebben ze het schip verlaten om te kunnen springen in het drijvende schip VHP.

Veranderingsmanagement
Telkenmale is de rijstsector in Nickerie in het nieuws. Er is altijd wat aan de hand. Het behoeft geen betoog dat er iets fundamenteels moet veranderen in de rijstsector. Grote Westerse bedrijven en organisaties trekken altijd consultants van buiten aan, indien de organisatie drastisch veranderd moet worden. Waarom? Die externen hebben een frisse kijk op de zaak, hebben geen binding met de staf en het personeel. Zij zijn geen personen die vastgeroest zijn in de betreffende bedrijfscultuur.

Ben je vastgeroest in de bestaande bedrijfscultuur, dan zal je denken dat alles goed gaat zoals het gaat. De zere plekken zal je niet zien en als je ze ziet, zal je die harde injectie niet willen geven; je zult rekening houden met de banden die je hebt met personen binnen de organisatie.

Het wordt nu tijd dat mensen daar geplaatst worden die geen binding hebben met de sector en Nickerie. Men moet die mensen plaatsen die de harde injectie durven te geven, zonder rekening te houden met belangen van personen en zonder banden met personen binnen de sector. Kortom, zet objectieve, doch integere en kundige mensen.

De zaken die nu gaande zijn in Nickerie, zorgen voor troebelwater. Minister Parmanand Sewdien is een visser en hij hoort als geen ander te weten dat in troebelwater het goed vissen is. Als zaken nu doorgaan zoals ze nu gepland zijn, zal hij niet eens kunnen weten wie welke vis gevangen heeft.

Minister Sewdien heeft met deze baan duidelijk te hoog gegrepen; het ene rampenplan na het andere.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2021/01/27/minister-sewdien-stop-de-koehandel-in-nickerie-bij-sml/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *