RELATIE SURINAME -NEDERLAND EN EUROPA.

Surinaamse regering: Nederland moet respect hebben voor democratische instituten en politici in functie

 

27 februari 2021 

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering van de Republiek Suriname vraagt de Nederlandse regering om respect en erkenning te hebben voor de democratische instituten en politici in functie.

Tijdens een Tweede Kamerdebat op 28 januari heeft een lid van de oppositionele partij – PVV-fractie, uitspraken gedaan over de vicepresident van de Republiek Suriname, Z.E. Ronnie Brunswijk.

Deze sentimenten zijn ook door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok onderstreept, schrijft het Surinaams ministerie van Buitenlandse Zaken in een bericht.

De regering van Suriname heeft via de media kennisgenomen van deze denigrerende uitspraken naar het instituut van de vicepresident.

De Nederlandse regering noch de Tweede Kamer heeft schriftelijk deze positie kenbaar gemaakt aan de regering van Suriname, wordt verder aangehaald.

Door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, is aan Nederlandse bewindvoerders onomwonden aangegeven dat de vicepresident een integraal en ondeelbaar onderdeel is van de regering van de Republiek Suriname, democratisch gekozen en geïnstalleerd in functie.

De Republiek Suriname is een soevereine staat, waarbij de principes van democratie, good governance, rule of law en mensenrechten worden gerespecteerd.

In dat kader is Suriname dan ook lid van regionale en internationale organisaties, met name de CARICOM, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), en de Verenigde Naties (VN).

De regering van de Republiek Suriname vraagt de Nederlandse regering om respect en erkenning te hebben voor de democratische instituten en politici in functie.

Minister Ramdin: ‘In scherpe bewoordingen ons ongenoegen aan ambassadeur Van der Zwan geuit’

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dinsdagavond tegenover Dagblad Suriname, dat hij de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan om half een ’s middags had ontboden inzake de kwestie van het gebruik van een foutieve kaart van Suriname door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op onder de website van dat ministerie. Ramdin: ‘Ik heb in scherpe bewoordingen ons ongenoegen overgebracht over het gebruik van een incorrecte kaart, welke niet in overeenstemming is met de brief die bij de onafhankelijkheid door toenmalig premier Joop den Uyl werd gestuurd aan premier Henck Arron, welke precies de landsgrenzen omschrijft van de Republiek Suriname. Ik heb ook duidelijk gemaakt, dat dit handelen niet past in de geest van de historische verbondenheid tussen de beide landen en de recente intensivering van de betrekkingen.’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gebruikt al jaren een verkeerde kaart van Suriname op onder andere de internetpagina met reisadvies voor Suriname (https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/suriname/reizen/reisadvies). De kaart die wordt gebruikt laat het Tigri-gebied buiten beschouwing.

 

Nederland ‘verschuilt’ zich achter een ‘disclaimer’…

In een reactie tegenover Dagblad Suriname liet Pieter de Vries, eerste ambassadesecretaris Politieke Zaken, Pers en Publieksdiplomatie van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, dinsdagochtend al weten: ‘Nederland gebruikt voor alle reisadviezen de kaarten van de cartografische dienst van de Verenigde Naties. Daarvan wijken wij niet af. Omdat we begrijpen dat grenzen in sommige landen een gevoelig onderwerp zijn, hebben we onderaan de kaarten een disclaimer opgenomen: “De grenzen, namen en tekens op deze kaart impliceren op geen enkele wijze formele acceptatie of erkenning daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden.”’ Maar, uit onderzoek door Dagblad Suriname blijkt, dat op de website van de Cartografische Dienst van de Verenigde Naties geen enkele kaart van Suriname te vinden is.

Brief Joop den Uyl aan Henck Arron

Toenmalig minister-president van Nederland, Joop den Uyl, schreef op 25 november 1975 aan minister Henck Arron een uitgebreide brief over de vaststelling van de grenzen van Suriname. Zo schreef Den Uyl onder andere: ‘De westgrens wordt gevormd door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding. De grens loopt daardoor vanaf een nader te bepalen punt op de zuid-grens naar de oorsprong van de Boven-Corantijn, vervolgens vanaf deze oorsprong langs de laagwaterlijn op de linkeroever van de Boven-Corantijn en de Corantijn tot het punt waar de oeverlijn in de kustlijn overgaat en vanaf dit punt langs een lijn met een richting 10 graden oost van het Ware Noorden door de territoriale zee, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat toekomen in het door de voortzetting van deze lijn begrensde gedeelte van het zeegebied.

De noordgrens wordt bepaald door de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het internationale recht, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat in het zeegebied daarbuiten toekomen. Het Koninkrijk beschouwt de bij de onafhankelijkwording van Suriname geldende verdragen, welke deze grenzen vastleggen, als geldige vaststelling van de daarbij geregelde grenzen.

Volgens algemeen aanvaarde regels van het volkenrecht verkrijgt de Republiek Suriname de rechten die het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot deze grenzen aan deze verdragen kan ontlenen en gaan de terzake geldende verplichtingen over op de Republiek Suriname. Het Koninkrijk zal de documenten en bescheiden die betrekking hebben op de grenskwestie van Suriname ter beschikking blijven stellen van de Republiek Suriname, en aan elk verzoek om andere ter zake doende documenten en bescheiden te ontvangen naar beste vermogen blijven voldoen.’ 

PK

https://www.dbsuriname.com/2021/02/23/minister-ramdin-in-scherpe-bewoordingen-ons-ongenoegen-aan-ambassadeur-van-der-zwan-geuit/

Nederlandse ambassadeur bespreekt teruggave ‘Roofkunst’ Suriname

De Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan in gesprek met minister Marie Levens. Foto: MinOWC

Suriname staat op het punt alle kunststukken uit de koloniale periode in Nederland terug te krijgen. Ambassadeur Henk van der Zwan heeft hiervoor de eerste bespreking gehouden met minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsvrouw was al begonnen intern gesprekken te voeren hierover.

“We moeten als land in staat zijn om de kunstwerken in ontvangst te nemen. Er moet een geschikt gebouw zijn voor de opslag, personeel moet getraind worden voor het onderhoud en hiervoor is bovendien financiering nodig,” stelde minister Levens in de bespreking met de diplomaat.

Minister Levens probeert de teruggave in een projectvorm uit te voeren, die zal samenlopen met het project ‘Herstel Binnenstad’. Het ministerie heeft ervoor gekozen hierbij delen van de stad op basis van protocollen over te geven aan particulieren voor onderhoud. “We kunnen misschien enkele van deze gebouwen inzetten als musea om de kunstwerken te verspreiden,” zei de bewindsvrouw. Dit kan volgens haar zorgen voor vergroting en diversificatie van het toerisme in Suriname.

De teruggave van de objecten is onderdeel van een breder ‘herstel van onrecht’. De Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties werd vorig jaar op verzoek van de demissionaire minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven, ingesteld door de Raad voor Cultuur, met als opdracht een advies te formuleren over de omgang met koloniale collecties. Het rapport adviseerde de teruggave van de kunstwerken.

Volgens Van der Zwan hield het Nederlandse parlement een debat om een nieuwe dynamiek te brengen in de relatie met Suriname. Er is één motie aangenomen om een gebaar te doen aan de nabestaanden van Anton de Kom.

“We kijken naar een leerstoel, een lezing of een programma studiebeurzen,” aldus de ambassadeur. De tweede motie is een appel aan de regering om meer middelen voor culturele samenwerking tussen Nederland en Suriname.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/22/nederlandse-ambassadeur-bespreekt-teruggave-roofkunst-suriname/

PALU: Zal de regering de soevereiniteit verdedigen?

 
 

10 Feb, 2021, 22:38

foto

Nu het erop lijkt dat in maart dit jaar het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) ook in hoger beroep zal worden veroordeeld om de inbeslag genomen 19.5 miljoen euro vrij te geven is de PALU van mening dat de regering een enorme schadevergoeding moet eisen. Daarmee zal de regering tevens de soevereiniteit van Suriname verdedigen.
 
Vanaf het begin van deze kwestie was het duidelijk dat het om een geldzending ging van de Centrale Bank van de onafhankelijke staat Suriname. Het Nederlandse OM was hiervan op de hoogte ook gegeven het feit dat de CBvS door haar vanaf het begin als de rechtmatige eigenaar is beschouwd. Toch heeft het Nederlandse OM besloten de geldzending van een onafhankelijke Staat in beslag te nemen wat duidde op een politieke actie. Maar de grote vraag is of de huidige regering Santokhi die zich erg loyaal opstelt naar politiek Den Haag ertoe zal overgaan om de soevereiniteit van Suriname te verdedigen, al is het slechts om de gederfde rente terug te vorderen. Al snel zal moeten blijken uit welk hout onze president is gesneden.


Wel of niet onafhankelijk

De PALU herhaalt haar standpunt voor juridische vervolgactie als een onafhankelijke staat Suriname.
De vorige regering heeft ook niet gedurfd vanaf het begin om harde acties te ondernemen. De eerste actie van de vorige regering was na lang dralen een geheime reis naar Nederland om de eerste gesprekken te voeren over deze kwestie. Dit leverde zoals verwacht niets op. Het heeft slechts de eigen rechtspositie van Suriname verzwakt en het Nederlandse OM stelde daarna hardere eisen waaronder verantwoording van de gelden. Als de voorgaande beleidsmakers hadden gehandeld als leiders van een onafhankelijke natie, dan zouden ze geweten moeten hebben dat het Nederlandse OM geen juridische gronden had om verantwoording te vragen. Maanden nadat de verantwoording niets opleverde, pas dan is Suriname overgegaan tot een rechtsproces. De huidige regering Santokhi-Brunswijk zal daaruit de juiste lessen moeten leren.

Schade aan Suriname
Het Surinaamse volk heeft enorm geleden en lijdt nog steeds door de inbeslagname. Door de inbeslagname is de schaarste aan vreemde valuta alleen maar verergerd vanaf 2018. Hierdoor is niet alleen schade berokkend aan de economie, maar zeker ook het gezichtsverlies dat Suriname internationaal heeft geleden omdat het zogenaamd ging om een onderzoek naar witwassen. Zelfs nadat de Surinaamse banken hadden verantwoord waar de gelden vandaan kwamen bleef het Nederlandse OM volharden. Deze schade had beperkt kunnen blijven als de voorgaande regering de onafhankelijkheid van Suriname had verdedigd zoals dat hoort in relaties tussen landen. De advocaten van Suriname in deze kwestie hadden in een vroeg stadium een enorme schadevergoeding moeten eisen voor elke dag dat de inbeslagname voortduurde voor het moedwillig berokkenen van schade aan de Surinaamse economie. Deze instructie is kennelijk tot op heden uitgebleven.

Hard en duidelijk reageren 

De huidige Surinaamse regering zal daarom hierop hard en duidelijk moeten reageren, niet alleen om een signaal te sturen naar politiek Den Haag, maar ook om herhaling hiervan te voorkomen. Nederland was al in een vroeg stadium op de hoogte van de overeenkomst met China gegeven het feit dat er reeds diverse geldzendingen en valutaswaps hadden plaatsgevonden. Bij de valutaswaps met China worden euro’s in contanten omgeruild tegen de tegenwaarde aan Amerikaanse dollars die giraal terugkomen via de rekening van CBvS bij de Nederlandse Bank, de centrale bank van Nederland. Hiervan moet het Nederlandse OM op de hoogte zijn geweest.
 
De PALU blijft bij het standpunt dat het om een politieke actie ging waarbij het Nederlandse OM is gebruikt om onder een schijn juridische grondslag de euros in beslag te nemen. Nu zal het overkomen alsof het om een verkeerde juridische inschatting gaat. De PALU is van mening dat juridische acties genomen om de eigen onafhankelijkheid te beschermen veel eerder zouden hebben geleid tot het vrijgeven van de in beslag genomen euro’s. Het is nu aan President Santokhi om te laten zien uit welk hout hij precies is gesneden.

Nederland wil helpen bij visumvrij maken Suriname

10 Feb, 2021, 18:57

foto

 President Chan Santokhi neemt de geloofsbrieven van de Nederlandse ambassadeur, Henk van der Zwan, in ontvangst. (Foto: CDS) 

 

De nieuwe Nederlandse ambassadeur, Henk van der Zwan, heeft bij de aanbieding van zijn geloofsbrieven vandaag aan president Chan Santokhi meegedeeld dat zijn land graag wil assisteren bij het bereiken van visumvrij reizen. De diplomaat legt de nadruk op assisteren, omdat Nederland niet hierover gaat. Nederland ligt in het Schengengebied waarvoor een Schengenvisum nodig is. “Het ligt dus aan de Europese Commissie om uiteindelijk een besluit over te nemen. Nederland is graag bereid Suriname te assisteren om te voldoen aan de technische voorwaarden die daarvoor gelden”, zegt Van der Zwan.
 

Voor de diplomaat staat het herstellen van de diplomatieke samenwerking tussen Suriname en Nederland hoog op de agenda. De goede relatie tussen beide landen werd voor een periode onderbroken. Nu zowel Suriname als Nederland op het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn, wordt gewerkt aan het herstel van deze banden. Van der Zwan was hiervoor de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland hier te lande.

Naar zeggen van de ambassadeur is de relatie Suriname-Nederland hecht, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Ook vanwege de vele familiecontacten is deze relatie uniek. In november van het vorig jaar is een missie uit Nederland naar Suriname afgereisd en zijn er met counterparts hier te lande gesprekken gevoerd. Het afgesproken programma zal uitgevoerd worden. Nederland wil ook meewerken aan de versterking van de rechtsstaat.

Diplomatieke relatie Suriname-Nederland volledig hersteld

10 Feb, 2021,  15:36

foto
 Ambassadeur Radjendre Khargi biedt zijn geloofsbrieven aan aan koning Willem-Alexander. Vanwege de Covid-protocollen mocht hij zijn documenten op de tafel leggen. 

De diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Nederland is na tien jaar weer op optimaal niveau. Ambassadeur Rajendre Khargi is vandaag ontvangen door koning Willem-Alexander. De Nederlandse ambassadeur, Henk van der Zwan, heeft eveneens vandaag om 10.00 uur zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Chan Santokhi.
 
De ceremonie heeft plaatsgevonden op het Paleis Noordeinde, Den Haag, met in acht neming van de geldende Covid-19 richtlijnen in Nederland. In Suriname werd Van der Zwan op het paleis ontvangen door het staatshoofd, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Met deze formele stap zijn er weer ambassadeurs in de beide landen geaccrediteerd. Daarmee zijn de afspraken ingevuld tussen president Santokhi en minister-president Mark Rutte om de diplomatie betrekkingen op het hoogste niveau te herstellen.

Nederlands parlement wil dat koning Willem-Alexander naar Suriname gaat

10 februari 2021

Ook Nederlandse koning Willem-Alexander feliciteert president Santokhi

Beeld: © RVD – Martijn Beekman

Een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer wil dat de Nederlandse koning Willem-Alexander dit jaar een staatsbezoek brengt aan Suriname. Dat zou rond 25 november, de Surinaamse onafhankelijkheidsdag moeten gebeuren.

 

De Tweede Kamer steunt hiermee een motie van Tunahan Kuzu van de politieke partij DENK. Volgens de motie zou een staatsbezoek van de koning goed zijn om de relatie tussen Nederland en Suriname een verdere impuls te geven. 

De diplomatieke banden tussen de twee landen worden sinds vorig jaar weer aangehaald na het vertrek van Desi Bouterse, die tien jaar president was.

Zo zal de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Paramaribo zijn geloofsbrieven woensdag 10 februari aanbieden aan de Surinaamse president Santokhi. Anderzijds zal de Surinaamse ambassadeur in Nederland zijn geloofsbrieven woensdag aan de koning bieden:

 

Ambassadeurs Khargi en Van der Zwan bieden vandaag geloofsbrieven aan

10 februari 2021

Ambassadeurs Khargi en Van der Zwan bieden vandaag geloofsbrieven aan
Foto (c) Kabinet van de President | Rajendre Khargi en Henk van der Zwan.

Op het presidentieel paleis in Suriname zal de nieuwe ambassadeur van Nederland in Suriname, de heer Henk van der Zwan, vandaag woensdag 10 februari zijn geloofsbrieven aanbieden aan de Surinaamse president Santokhi. Om 10.00u in de ochtend is er een korte ceremonie in het paleis.

 

Op dezelfde dag zal ook in Nederland de Surinaamse ambadssadeur in Nederland, de heer Rajendre Khargi, zijn geloofsbrieven aanbieden aan koning Willem-Alexander. Dit vindt plaats te Paleis Noordeinde.

Het is voor het eerst in jaren dat een Nederlandse ambassadeur welkom is in Suriname. In 2017 werd de toestemming voor de komst van de nieuwe ambassadeur Anne van Leeuwen ingetrokken. Dat gebeurde onder de toenmalige president Desi Bouterse.

Diezelfde Bouterse heeft in de periode 2010 – 2020 geen ambassadeurs van Suriname in Nederland benoemd. Suriname is sindsdien vertegenwoordigd door zaakgelastigden en dat waren:

Amina Pardi 2010-2011
David Abiamofo 2011
Chantal Doekhi 2011 – 2014
Lucretia Redan 2014 – 2017
Ebu Jones 2017 – 2019
Oquemele Denz 2019 – 2020

https://www.waterkant.net/suriname/2021/02/10/ambassadeurs-khargi-en-van-der-zwan-bieden-vandaag-geloofsbrieven-aan/

'Nederlandse bedrijven kunnen in Suriname goede zaken doen'

Publicatie datum: 05 sep 2020 | Bron: FD.nl | Door: Redactie

In het kort

  1. ‘Als Suriname een bedrijf was, was het al drie keer failliet verklaard’, zegt minister Albert Ramdin.
  2. Hij was deze week de eerste Surinaamse regeringsvertegenwoordiger in tien jaar tijd die de oud-kolonisator bezocht.
  3. Zijn land heeft dringende economische hulp nodig, stelt hij.
  4. Ramdin ontkent dat schuldeiser China bij wanbetaling aanspraak kan maken op de oliereserves van Suriname.

Nu Desi Bouterse is vertrokken als president, moeten buitenlandse investeerders de Surinaamse economie weer uit het slop trekken. Daarbij kijkt Albert Ramdin, de nieuwe minister van buitenlandse zaken, nadrukkelijk naar Nederland en de EU.

Uitzichtloos wil Albert Ramdin de situatie in Suriname niet noemen. ‘In een failed state is de situatie uitzichtloos, en dat is in Suriname niet zo’, zegt de nieuwe minister van buitenlandse zaken en internationale samenwerking met een knipoog naar de omstreden uitspraken van zijn Nederlandse collega Stef Blok. Die omschreef het Zuid-Amerikaanse land twee jaar geleden op een besloten bijeenkomst als een mislukte staat.

Maar bezorgd is de 62-jarige Ramdin wel over de economische gezondheid van zijn land. ‘Als Suriname een bedrijf was, was het al drie keer failliet verklaard’, zegt hij in een gesprek op de Surinaamse ambassade in Den Haag.

Toegangspoort

Ramdin was deze week de eerste Surinaamse regeringsvertegenwoordiger in tien jaar tijd die de oud-kolonisator bezocht. Nederland en Suriname zetten een eerste stap op weg naar herstel van de diplomatieke en handelsbetrekkingen, die na de aanstelling van de veroordeelde drugscrimineel Desi Bouterse als president in 2010 ernstig verstoord raakten. 

Na een decennium kwam er in mei een einde aan het tijdperk-Bouterse, die Suriname berooid achterliet. Oppositiepartij VHP, de partij van Ramdin, won met overmacht de parlementsverkiezingen en degradeerde de NDP van de veroordeelde voormalige militaire dictator tot de oppositiebanken. Half juli trad de nieuwe regering aan van VHP-president Chandrikapersad (‘Chan’) Santokhi.

 

Albert Ramdin: 'Door politieke keuzes van de vorige regering is China nu onze grootste donor.'

Albert Ramdin: ‘Door politieke keuzes van de vorige regering is China nu onze grootste donor.’Foto: Kiki Groot voorhet FD

Om de economie uit het slop te trekken, wil Suriname zo snel mogelijkbuitenlandse investeerders aantrekken. En daarvoor kijkt de regeringSantokhi nadrukkelijk naar Nederland en de Europese Unie. ‘VoorNederlandse bedrijven kan Suriname de toegangspoort zijn tot Latijns- enZuid-Amerika’, zegt Ramdin, die in Amsterdam sociale geografie studeerde.

Torenhoge schulden

De start van de nieuwe regering verliep allesbehalve vlekkeloos. Nog altijd isde invloed van Bouterse op het landsbestuur voelbaar, stelt Ramdin. Op deeerste werkdag wachtte de kersverse ministersploeg een onaangenameverrassing: op de meeste ministeries waren computers verdwenen, veeldocumenten bleken onvindbaar. Ook nam Bouterse vlak voor zijn aftredennog duizenden nieuwe ambtenaren aan en trakteerde hij honderdenambtenaren op een forse loonsverhoging. ‘Dit verwacht je niet in eennormaal transitieproces’, blijft Ramdin diplomatiek.

Herstel diplomatieke betrekkingen

De betrekkingen tussen Nederland en Suriname waren jarenlang kil en afstandelijk. De aanstelling van Desi Bouterse in 2010 als president was voor Den Haag onacceptabel. Bouterse is in Nederland bij verstek veroordeeld tot elf jaar cel voor drugshandel en in Suriname, na een slepend proces, tot twintig jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden in 1982. Daarbij werden vijftien tegenstanders van het militaire regime van Bouterse vermoord.

Het aantreden van de nieuwe regering-Santokhi half juli heeft geleid tot ontdooiing van de relatie tussen beide landen. Zo willen Nederland en Suriname uiterlijk op 25 november, de dag dat Suriname 45 jaar geleden zijn onafhankelijkheid terugkreeg, weer ambassadeurs hebben uitgewisseld.

Ook zegde Nederland deze week €3,5 mln hulpgeld toe in de strijd tegen het coronavirus, geld dat het Zuid-Amerikaanse land onder andere wil gaan gebruiken voor de aanschaf van medische beschermingsmiddelen en medicijnen.

Daarnaast krijgt het in zware financiële problemen verkerende Suriname binnenkort het laatste deel uitbetaald door Nederland van de €1,6 mrd aan zogeheten verdragsmiddelen, die het land kreeg bij de onafhankelijkheid in 1975. Suriname heeft nog recht op ruim €17 mln. Nederland bevroor dit tegoed toen Bouterse in 2010 aan de macht kwam.

En dat terwijl de Surinaamse economie toch al piept en kraakt. De erfenis van Bouterse bestaat uit een staatsschuld van $2,7 mrd (75% van het bbp), een hoge werkloosheid, een inflatie die in één jaar met 38,3% steeg en omvangrijke schulden bij buitenlandse crediteuren, vooral bij China. Bovendien is er veel corruptie. Op de corruptielijst van 180 landen van Transparency International staat Suriname op plek 70.

Binnen enkele maanden moeten er plannen liggen die de inkomsten van Suriname vergroten. Zo wil de regering snijden in de omvangrijke overheidssubsidies op energie, de belastingen verhogen voor kapitaalkrachtige burgers en er komt een tijdelijke solidariteitsheffing voor politici en bedrijven. Een belangrijke rol in het vergroten van de verdiencapaciteit van de voormalige Nederlandse kolonie is het aantrekken van buitenlandse investeerders.

Daarbij richt Suriname zijn blik vooral op het Westen. Via Nederland hoopt Suriname betere toegang te krijgen tot de Europese markt. ‘Alles draait om vertrouwen. De signalen zijn goed. Al meer dan honderd investeerders van over de hele wereld hebben hun interesse getoond.’ Namen wil hij niet noemen.

Deze week kondigde de Nederlandse minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel een digitale handelsmissie aan naar Suriname. Ramdin ziet volop kansen voor Nederlandse bedrijven, vooral in de land- en tuinbouw en de olie- en gassector. Na lang zoeken werden er dit jaar grote olievelden voor de kust van Suriname ontdekt. ‘Dat betekent dat de komende vijf jaar enorme voorinvesteringen moeten worden gedaan’, stelt Ramdin. ‘Denk aan de bouw van bruggen, baggeroperaties en de aanleg van een diepzeehaven. Nederlandse bedrijven bezitten veel specialistische kennis op dit gebied. Als zij willen, kunnen zij in dit gebied goede zaken doen.’

Chinese invloed

De nieuwe Surinaamse regering kiest duidelijk voor een Europa-vriendelijke koers, in tegenstelling tot het vorige regime. Bouterse liet de EU links liggen en haalde vooral de banden aan met China, dat geen lastige vragen stelde over de veroordelingen van Bouterse voor drugshandel en zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982.

Peking leende de afgelopen jaren honderden miljoenen aan Paramaribo. In ruil daarvoor mochten Chinese bedrijven onder andere wegen aanleggen, de nationale luchthaven verbouwen en het land voorzien van breedband internet. Uit de financiële nota van 2020 blijkt dat de totale schuld van Suriname aan China in juni 2019 ruim $447 mln bedroeg. Hiervan stond $390,8 mln uit bij de Chinese overheid en $57,1 mln bij de bank ICBC. Met een aandeel van 86% in de totale uitstaande bilaterale schuld is China de grootste buitenlandse crediteur van Suriname.

Is de afhankelijkheid van China niet te groot? Het doembeeld is Sri Lanka. Dat land kon zijn schulden aan China niet terugbetalen en verloor zo de zeggenschap over een met geleend Chinees geld aangelegde haven.

Ramdin houdt zich op de vlakte als het gaat over de toekomstige relatie met China, al laat hij doorschemeren dat hij de afhankelijkheid van Peking wil verkleinen. ‘Door politieke keuzes van de vorige regering is China nu onze grootste donor. Wij zullen de relatie met China continueren, maar het zal geen eenzijdige relatie zijn. Door het opbouwen van een breed netwerk aan internationale relaties voorkomen we dat we te afhankelijk worden van één land.’

Ook wil de Surinaamse regering in overleg met China over herstructurering van de schulden. Bang dat Suriname hetzelfde lot treft als Sri Lanka en de zeggenschap verliest over infrastructuur of grondstoffen, is Ramdin niet. ‘Onze relatie met China heeft een ander karakter’, waarmee hij doelt op de historische band tussen Suriname en China. Die gaat zo’n 160 jaar terug, toen de eerste Chinese arbeidsmigranten arriveerden in Suriname.

‘Die olie is van ons’

Ramdin ontkent dat China bij wanbetaling aanspraak kan maken op de oliereserves van Suriname. ‘Die olie is van ons.’ Tot drie keer toe werd er dit jaar voor de kust van Suriname olie gevonden. Een opsteker voor het land dat gebukt gaat onder economische malaise. Het Amerikaanse Apache en het Franse Total exploiteren de velden. Suriname verdient aan belastingen en royalty’s die beide oliemaatschappijen moeten afdragen. Daarnaast kan de overheid voor $800 mln voor 20% eigenaar worden van de geproduceerde olie.

Toch zie je in de ogen van Ramdin geen dollartekens. Het verleden van Suriname stemt niet positief. Het land was altijd al rijk aan grondstoffen, zoals bauxiet en goud. Maar door wanbeleid en corruptie profiteerde de Surinaamse bevolking daar nauwelijks van. Als het aan de nieuwe regering ligt, gaan de opbrengsten van de oliewinning in een speciale spaarpot, naar Noors model. ‘Natuurlijke hulpbronnen zijn eigendom van het volk, niet van de regering. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Dit geld is voor toekomstige generaties.’

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1354957/nederlandse-bedrijven-kunnen-in-suriname-goede-zaken-doen

Foto: Albert Ramdin: ‘In een failed state is de situatie uitzichtloos, en dat is in Suriname niet zo.’Foto: Kiki Groot voor het FD

https://surinamenieuwscentrale.com/content/nederlandse-bedrijven-kunnen-suriname-goede-zaken-doen

'Frankrijk bekoelt relatie met Suriname niet'

03/09/2020 08:01 – Euritha Tjan A Way

De veroordeling van Ronnie Brunswijk bij verstek in Frankrijk vormt geen sta-in-de-weg voor de Fransen nu hij vicepresident van Suriname is.

De veroordeling van Ronnie Brunswijk bij verstek in Frankrijk vormt geen sta-in-de-weg voor de Fransen nu hij vicepresident van Suriname is. Foto: dWT  

PARAMARIBO – In tegenstelling tot Nederland toen de aldaar veroordeelde Desi Bouterse president werd, is Frankrijk niet van plan de relatie met Suriname te bekoelen nu Ronnie Brunswijk vicepresident is. Dat bevestigt de Frans ambassadeur in Suriname Antoine Joly tegenover de Ware Tijd

Brunswijk is in Frankrijk bij verstek veroordeeld voor drugshandel, maar beweert onschuldig te zijn. “Wij zijn veel meer gefocust op beleid, niet op personen. Onze focus voor samenwerking is goed beleid waarbij vooral de grens met Suriname en de diplomatieke relatie goed moeten zijn”, zegt Joly.

De Fransen zijn vooral geïnteresseerd in het ordenen en managen van het geheel rondom de grensrivieren in het oosten van Suriname. “Ik hoop nog voordat ik in september volgend jaar afscheid neem van Suriname de overeenkomst, die bepaalt hoe de grenslijn in de Marowijnerivier precies loopt, te kunnen tekenen. We hebben tot zeker maart gesprekken gevoerd met de vorige regering om te komen tot een overeenkomst en uit overleg met deze regering is gebleken dat we van dat punt uit verder zullen werken”, zegt Joly verheugd.

De ambassadeur, die in februari van dit jaar al drie jaar in Suriname dient, vertrekt over een jaar uit het land. “Het was of dat of direct met pensioen gaan. Normaliter dient een ambassadeur drie jaar op een plek, maar ik bereik binnen twee jaar de pensioengerechtigde leeftijd voor Franse ambtenaren. Ik heb toen toegezegd dat ik nog een jaar zal dienen in Suriname”, legt Joly uit. Dat leek hem ook handiger gezien zowel Suriname als Frans-Guyana een nieuwe regering heeft en er ook een nieuwe first counselor op de Franse ambassade in Suriname dient.

Eén van de zaken waar Joly zich sterk voor heeft gemaakt is het feit dat Frankrijk en Suriname zijn overeengekomen dat de vergunningen van de skalians (goudpontons) die opereren op de Marowijnerivier per januari 2021 niet verlengd zullen worden. “We hebben daarvoor getekend met zowel de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen als die van Buitenlandse Zaken.”

Ook de relatie met Nederland schijnt ondanks dat Brunswijk ook in dat land bij verstek is veroordeeld voor drugssmokkel een heropleving door te maken. Zo heeft Nederland al een kandidaatambassadeur in de persoon van Henk van der Zwan beschikbaar om in Suriname te dienen.

Bij het aantreden van Desi Bouterse in 2010 verbrak de stad Amsterdam de relatie met de Surinaamse regering als eerste. “We kiezen onze eigen vrienden”, zei de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan. Hierna bekoelde de relatie verder en in 2017 weigerde Suriname een nieuwe Nederlandse ambassadeur.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/03/frankrijk-bekoelt-relatie-met-suriname-niet/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *