Pestgedrag Algemeen

Pestgedrag Op verzoek van lezers van mijn gepubliceerde artikelen heb ik gemeend een niet politiek fenomeen te belichten hetwelk een groot maatschappelijk probleem is en raakvlakken met de politiek heeft en waar ook ik slachtoffer van ben geweest. ( zie categorie Pestgedrag Mijn Case onder mijn pagina Over Angeline Fernald.)

Er zijn zoveel mensen en zoveel meningen, maar een ander mens afrekenen op zijn eigen ik vertelt juist het verhaal van die ander. Pesten maakt ziek en komt voort uit een ziekte die jaloezie heet. LEER DUS JE LES DOOR NA TE DENKEN EN VOLG WAARDEVOLLE INHOUD EN GEEN TRASH. Om social media kunnen we toch niet heen.

THE MOST IMPORTANT: ZOEK EEN BEZIGHEID, EEN HOBBY OF WEES ACTIEF OP HET LOCALE NIVEAU IN JE OMGEVING, IN IEDER GEVAL VER WEG VAN ALLEEN MAAR  COMPUTERSCHERMEN. 

” BOUW OP JE EIGEN OVERTUIGING, SLUIT VRIENDSCHAPPEN WANT HET LEVEN BESTAAT UIT OPLOSSEN VAN PROBLEMEN. 

LAAT DIT JE UITDAGING ZIJN EN LEER TE INCASSEREN EN JE TE ONDERWERPEN AAN EEN BETERE LEIDING OF STANDPUNT VAN EEN ANDER, WANT ER ZAL ALTIJD JALOEZIE ZIJN”

  HET LIJKT TEGENSTRIJDIG,MAAR JUIST EEN  GEVOELIG MENS KAN SCHERPER DENKEN,  ER IS GEEN DISCREPANTIE TUSSEN GEVOEL EN VERSTAND, MAAR JUIST EEN VERWEVENHEID, EEN TWEE-EENHEID, HET EEN KAN NIET ZONDER HET ANDER, JUIST DOOR HET EEN WORDT HET ANDER  VERSTERKT.

DE MEEST SLIMME EN VERSTANDIGE MENSEN ZIJN VAAK OOK DE  GEVOELIGSTE MENSEN.

Ieder mens ervaart druk en angst. Maar het moet gezond blijven.  En dat hou je gezond door altijd diep vanuit jezelf te vertrekken, te doen wat het beste voor je is, wat  jij leuk en belangrijk vindt en zo kan je het beste ook de druk en de angst verdragen, sturing daaraan geven en zelf leuk gaan vinden, want er is geen succes zonder gezonde druk en gezonde angst.

Mijn motivatie om te schrijven over het leven, ligt in het feit dat ik mezelf ook heel alleen op de wereld heb gevoeld, door niemand begrepen en geliefd. Het gevecht tegen deze eenzaamheid, werd gezien door anderen en toen besefte ik dat ik iets byzonders bezat waar men wel degelijk oog voor had, alleen wist ik nog niet wat. Toen voelde ik ook dat opgeven nooit een optie was, ik moest doorgaan om te vinden wat ik in mijzelf zocht. Maar ik leerde ook veel leed te incasseren, want het leven gaat niet over rozen.

Ik merkte al gauw de oppervlakkigheid van mensen om mij heen, ik miste de nieuwsgierigheid om het fijne en diepe van de dingen te willen weten, eenvoudige dingen uit de natuur zoals hoe het kon dat als je in de auto zat je de maan altijd met je mee zag draaien. Op jonge leeftijd hield ik mij bezig met dit soort vragen en daarom heb ik ook nooit een boeketreeks gelezen, of Kuifje, Sjors en Sjimmie, Donald Duck en dat soort vertier. Ik zocht uitleg en door de persoonlijke aandacht die ik van mijn Duitse , Franse en Nederlandse lerares op de HAVO kreeg, omdat ik nooit huiswerk maakte en zij mij onder hun hoede namen waarna ik hoge cijfers haalde, toen pas kwam het kantelpunt bij mij dat ik blijkbaar toch meer in mijn mars had. Mijn nieuwsgierigheid werd nog verder geprikkeld totdat ik in Nijmegen op 19 jarige leeftijd in aanraking kwam met de Surinaamse politiek. En die hobby heeft mij nooit meer los gelaten. Ik ging veel lezen en vertrok uiteindelijk in 1983 naar Suriname samen met mijn toenmalige echtgenoot. Wat ik miste in de samenleving van toen en nu was een gebrek aan analytisch denken vertaald in gedurfde zienswijzen, nieuwe visies en verklaringen met betrekking hoe Suriname zich moest ontwikkelen en waar de vele verstoppingen zaten dat het maar niet lukte met ons land. Ik begon politieke analyses te schrijven waarvan 21 artikelen van mijn hand werden gepubliceerd in verschillende Surinaamse kranten. De reacties van vooral prominente Surinamers waren lovend. Want ik zag de oneerlijkheid, de bangheid om de vinger op de zere plek te leggen in vele andere artikelen, dus deed ik dat wel. Een reactie in mijn mailbox van een onbekende lezer van een van mijn artikelen zal ik nooit meer vergeten. Die meneer was zo blij met mijn zienswijze en mijn schrijfstijl dat hij mij vroeg om ook andere maatschappelijke vraagstukken te analyseren dan alleen de politiek. Zo is het pestgedrag de nieuwe uitdaging geworden, ook omdat ik pas op 65 jarige leeftijd te horen kreeg dat mijn dochter gepest zou zijn. Als moeder voelde ik mij op dat moment diep tekortgeschoten maar kwam ook in mij op de diepgang van de omstandigheden van die tijd van tekort schieten die ook onder de loupe genomen moesten worden omdat alles in samenhang bezien moet worden, daar niets zomaar gebeurd of dat feiten los van elkaar staan. Wanneer die diepgang gevonden wordt is de eerlijkheid van de waarheidsvinding een feit en kan geabstraheerd worden door niet op de man te gaan spelen maar op de bal. Objectief en eerlijk zijn is een voorwaarde om bevrijdt te worden en te leren uit fouten. Eeuwige slachtoffer zijn is tekenen voor achteruitgang. Wanneer je niet durft om eerlijk te zijn, vooral tegen jezelf, zal je altijd de strijd verliezen, nimmer kunnen winnen.  Dat heeft  gemaakt dat ik tenminste gedurfd heb om goede en foute beslissingen te nemen, in ieder geval een keuze te durven maken, denkfouten te maken en dingen  vast te leggen in artikelen. Ik pretendeer niet de waarheid noch de wijsheid in pacht te hebben maar roep iedereen op om oprecht denkfouten te durven maken in plaats van aan de zijlijn allerlei commentarn te leveren maar zelf in de luwte te blijven. Want wie niet waagt zal ook niet winnen. Voorwaarde is echter “zint eer gij begint” en laat je nooit misbruiken.

VOORAF

WE ZIJN ALLEMAAL BANG VOOR TEGENSLAGEN, VOOR PESTERS DUS. EN PRECIES HIERIN LIGT ONZE VALKUIL. Niemand wil leed en verdriet, maar dit hoort bij het leven en zonder pijn en verdriet groeit een mens niet. We moeten dus leren incasseren.

Pijnlijk is het voor ouders als hun volwassen kinderen hen links laten liggen, boos zijn over aspecten van hun opvoeding maar dit niet uitspreken of vragen stellen aan de ouders waarom dit of dat, maar de ouders in vijandschap houden. Voor ouders is deze boosheid en vijandschap ondraaglijk. Het mooiste is wanneer kinderen en ouders een liefdevolle en vriendschappelijke band met elkaar hebben, heel veel met elkaar kunnen bespreken. Hierin zit de kracht, hiermee ben je onverwoestbaar en kan je de hele wereld aan, want je doet het samen maar ook alleen. Die uitstraling van kracht en geluk is voor vele mensen zichtbaar en herkenbaar. En hierdoor weten goede mensen je altijd te vinden.  Focus op deze mensen, op die groep in het leven waar je meerwaarde van krijgt. Want je vrienden kies je echt zelf! 

Het instrument om jezelf staande te houden ligt in het begrijpen van jezelf, je gevoelens, het ontwikkelen van je hersenenen en je sociale vaardigheden. Doe dus altijd iets zinnigs en probeer daarin uit te blinken, want “de wereld staat voor vele uitdagingen op allerlei gebied. Om de uitdagingen  het hoofd te bieden is het belangrijk dat men wetenschappelijk en technologisch geletterd is,”  (Zainab Nagin Cox, NASA engineer). Maar ook onze sociale en emotionele intelligentie ontwikkelen is zeer belangrijk waardoor kwade bedoelingen van anderen snel worden doorzien. Zo kan je een pester van zijn voetstuk aftrappen door boven hem te gaan staan, want pesters voelen zich ver verheven boven iedereen. Het gaat om je goede daden om boven de pester uit te kunnen stijgen, iets dat de pester juist mist. Goed staat altijd boven slecht en dit is wat telt in het leven, in de wereld, in de liefde en in alles. Maak dit de pester wijs. Laat dit een van je uitdagingen zijn. Brutaal zijn tegen een pester door hem de waarheid te zeggen, hem zijn spiegel voor te houden.

In het vechten, in de uitdagingen niet uit de weg te gaan, ligt het succes. Niet bang zijn om te vechten, want er is geen mens die geen tegenslagen kent. Hoe gek het ook lijkt, zonder tegenslagen op ons pad kunnen wij onszelf niet kennen, onszelf niet bewijzen, onszelf niet sterker maken. Daarom moeten wij tegenslagen omarmen en blij zijn dat wij deze een voor een kunnen overwinnen, de kop kunnen indrukken door nooit op te geven.  Geestelijke training wordt juist verkregen door alle tegenslagen die wij op ons pad tegen komen. Pesten valt hieronder. Overal waar een deur dicht gaat door tegenslagen zal een andere open gaan omdat wij altijd onszelf blijven, van onszelf blijven houden en bovenal weten dat de pesters in precies hetzelfde schuitje zitten maar geen karakter hebben om tegenslagen te omarmen en hierdoor te groeien. Pesters steken hun kop in het zand door de aandacht van hun onmacht te verdoezelen en zich te richten op mensen die bang zijn. Zodra de pester ziet dat jij niet bang voor hem bent omdat je weet wat zijn probleem is, zal die pester een ander slachtoffer gaan zoeken. Want helaas zijn er nu eenmaal slachtoffers die in de val van de pester vallen. mensen die niet durven, bang zijn voor tegenslagen, waardoor deze mensen zichzelf verzwakken in plaats van versterken. Een pester ruikt dit op afstand. Door de rollen om te draaien moet de gepeste ook op afstand de pester als prooi zien voor het versterken van zichzelf, zijn durf, zijn succes, zijn overwinning op de pester, dus overwinning van een tegenslag of tegenslagen. Dat moet het doel van elke gepeste, elk slachtoffer zijn, namelijk de vrees en angst overwinnen en de durf te tonen om uit de slachtoffer rol te stappen. Mijn vader heeft mij altijd geleerd dat de tegenpartij banger of minstens even bang is als jij zelf. En dit wetende ia alle angst voor wie dan ook bij mij weggenomen en heb ik methoden en strategieën ontwikkeld om door na te denken de strijd aan te gaan met veroorzakers van tegenslagen op mijn levenspad. En met succes, de regie over mijn persoonlijk leven, mijn doelen en mijn plezier en geluk heb ik in eigen hand. Ik geef sturing aan mijzelf, en niemand anders. En hoe? Door altijd het pad van positiviteit en goedheid te bewandelen. Waar de ander afbreekt, zal ik bouwen, waar de een spuugt zal ik helpen en op deze wijze onbreekbaar en ongrijpbaar blijven voor welke negativist en lafaard dan ook. Het goede zal altijd het kwade eronder krijgen, dat is een natuurwet, een natuurlijke cycles en kringloop van overleving en overlevering. Dit wetende is elke tegenslag dus een verrijking, zolang je standvastig blijft in je overtuiging dat nimmer  het negatieve jouw ziel en lichaam kan binnendringen. Omdat jij de baas bent over jezelf. En wat je denkt straal je ook uit, je zelfverzekerdheid zal de negativist afschrikken omdat hij weet dat je hem van repliek kan dienen, klein kan krijgen, met al zijn uiterlijke schoonheid of welbespraaktheid. de pester, de negativist is nu eenmaal niet slim, daarom pest ie en daarom is ie negativist. Over zulke mensen kan de slimme met al zijn tekortkomingen wel degelijk tegenop. Want de wereld concentreert zich op het verstand en niet op de domheid. Dom zijn en slachtoffer worden van een pester of negativist is precies wat deze gasten willen. En precies dit mogen slachtoffes dus nooit doen, dom zijn. 

HOE OF WAT !

Geen getheoretiseer, maar concreet, hoe werkt het in de praktijk, dat is wat iedereen wil weten, namelijk hoe moet ik handelen als anderen een negatieve mening over mij hebben, mij uitlachen, mij uit de weg gaan, mij uitsluiten, mij slaan of op social media bekladden omdat ze mij te dik vinden, niet mooi vinden, niet modern gekleed vinden, te klein vinden, te lang vinden, lelijke tanden heb, geen mooi kapsel heb, zwart ben, kroes haar heb, arm ben, en noem zo maar op, er is altijd wat om anderen pijn te doen en te beledigen. De vraag is, wat doe je dan om er toch bij te behoren, om niet buiten gesloten te worden.

Het antwoord is in ieder geval om niet de weg van de minste weerstand te kiezen door weg te blijven en jezelf in de hoek te plaatsen dan wel jezelf te isoleren. Jij bent de enige persoon die jezelf kan buiten sluiten, geef deze macht nooit uit handen aan de pesters en hun meelopers. Iedereen wil geliefd zijn, “likeable” zijn, daarom zijn er meelopers. Maar hoe ben je likeable zonder een meeloper te zijn?  Hoe doe je dat? Door niet weg te lopen maar een eigen groep te stichten, zelf het initiatief te nemen en mensen waarvan je vermoedt dat die niet tegen je zijn, geen meeloper zijn, te benaderen en daar sociaal gedrag ten toon te spreiden door te praten over wat je dwars zit, hoe je je voelt om door anderen gekrenkt te worden, maar dat je niet van plan bent hen te gunnen om je klein te krijgen, dat je er wat aan wil doen samen met hen. In de eigen groep proberen aanzien te verwerven door elkaar onderling te ondersteunen. Eigen initiatief om zelf te bouwen is belangrijk want de zogenaamde popi-jopi groep van de pesters zullen je nooit opnemen, je zal altijd als hun voetveeg behandeld worden als je achter die groep blijft aanlopen. Doe dus je eigen ding. Wees in je eigen groep likeable. Weet dat ieder mens likeable is, alleen moet je slim zijn en een goed mens zijn, sociaal zijn om het likeable aspect in ieder mens te kunnen vinden. Dan ben je pas likeable. De pesters zijn nep-likeable, dat zijn mensen die gedragsproblemen hebben en dat verbloemen door popi-jopi te spelen. Als je als verstotene uit de groep deze houding ten toon spreid dat ieder mens likeable is, dan zal dat uiteindelijk erin resulteren dat vel anderen dat in je zullen herkennen en vanzelf naar je toe zullen komen omdat zij zich dan geborgen en beschermd voelen. Dit is pas likeable, the real likeable. Dus niet getreurd als anderen iets op je uiterlijk hebben aan te merken, uiteindelijk gaat het om je karakter, je goede ziel dat zodanig moet stralen dat je zonder dat je dat als ookmerk hebt gehad je vanzelf een mens wordt waar anderen graag mee om willen gaan. Omdat je iedereen accepteert zoals die is, mensen in hun waarde laat, en deze opstelling heeft levens lang grote kracht omdat de maatschappij mensen met zo een karakter veel meer omarmt dan mensen met slinkse karakters die achter je rug om praatjes vertellen en er alles aan doen om zelf in de spotlight te komen door jouw een hak te zettn. Jaloerse mensen zijn meestal mensen die pesten en die anderen het leven zuur maken. Dit wetende kan je handelen, jezelf zijn, als je grappig bent tap dan gerust je moppen, laat je vrienden lachen want je vijanden zullen er altijd zijn. Onderneem wat met je vrienden, je gelijkgestemden, je geestverwanten. Er is zoveel te doen, je kan zoveel projecten ondernemen met je eigen vrienden crew. Er zijn zoveel projecten denkbaar wat je voor een ander of jezelf kan betekenen door actie te ondernemen, altijd actie te ondernemen en nooit stil gaan zitten als slachtoffer in een hoekje of thuis op je kamer. Niet bang zijn om de wereld te tonen dat je vecht voor rechtvaardigheid en dat je respect afdwingt omdat ieder mens dat verdient en je duidelijk weigert om voetveeg te zijn van wie dan ook. 

Wat je in ieder geval nooit moet doen is je principes overboord te gooien en mee te gaan doen met pesters, want dan ben je verloren. Dit is geen optie om “likeable” te worden, integendeel. 

Wat te doen:

  1. Zorg goed voor jezelf, verzorg jezelf altijd goed, doe mee aan de mode van de tijd, laat verwaarlozing van je lichaam geen enkele reden geven aan anderen om ermee aan de haal te gaan, schakel deze voeding aan de pesters volledig uit door er zelfs beter dan hen uit te zien. Dress to impress.
  2. Wees altijd blij en vrolijk wanneer je tussen anderen bent op school/werk. Maak grapjes, lach anderen toe, geniet van de aanwezigheid van anderen, geef hen begrip, een luisterend oor en aandacht. je zal de liefde van hen gaan voelen, en laat dat warm gevoel je de energie geven om jezelf te maken tot een prettig mens.
  3. Toon attentie, bel mensen waarvan je denkt dat zij dat op prijs zullen stellen, besteedt wat van je tijd aan het geven van aandacht en je zal merken hoe dat gewaardeerd wordt. Er zijn nu eenmaal heel vel mensen die niet durven en niet weten wat zij moeten doen wanneer zij zich eenzaam en alleen voelen, vooral wanneer zij ook nog gepest worden. Help deze mensen door een gesprek uit hun schulp te komen. Je maakt hierdoor alleen nog meer een mooier en beter mens van jezelf en dat voelt enorm goed. Je zal ervan opkijken hoeveel liefde je hiervoor terug krijgt, en meestal ook uit onverwachte hoek. 
  4. Het is de taak van elk mens om zichzelf mooi en beter te maken, geliefd te zijn bij je mede mens, hoe die er ook uit mag zien van de buitenkant. Het is geen schande maar juist een heldendaad om hier ronduit voor uit te komen en op te komen. want verbeter de wereld begin bij jezelf, en niet bij de ander, de pester.
  5. Elk mens zoekt zijn weg in het leven. De maatschappij is keihard, die rekent keihard met probleemgedrag af. Zorg ervoor dat noch de pesters noch de maatschappij je zodanig bijt dat je er niet meer van kan genezn. want we worden allemaal continu gebeten, de een harder dan de ander, maar opstaan en doorgaan dat is de opgave, dat is de kunst en dat doe je het beste door jezelf te bewapenen met nobele waarden want zo veredel je jezelf en anderen.
  6. Semi-slim zijn door verdeel en heers is wat pesters doen, zo blijven zij de leiders. Maar pas echt slim zijn is er te zijn voor jezelf en voor anderen, en niet tegen jezelf en tegen de ander, want dit is precies wat pesters doen.
  7. De pester vertegenwoordigd het kwade, vertegenwoordig jij het goede. Er zijn altijd twee tegengestelde partijen, altijd en overal, in de maatschappij, in de natuur, zelfs in jezelf, alles bestaat uit plus en min. Belangrijk is het spel te durven spelen met de pester, tegen de pester en uiteindelijk de pester naar jouw kant te krijgen, want pesters zijn haters,, zijn jaloerse mensen en zijn slachtoffer van zichzelf omdat ze eigenlijk niet eens zo willen zijn zoals ze zijn, ze zijn verstrikt geraakt in hun probleem gedrag en volharden om niet door de mand te vallen dat ze eigen zielige mensen zijn die eigenlijk snakken naar hulp en aandacht. Als jij nu dit wetende zelfs de pester over de lijn kan trekken door jouw vasthoudendheid, jouw geloof in eigen kunnen, jouw geloof en liefde in en voor jezelf, dan toon je hiermee jouw leiderschap, jouw inzicht, jouw slimheid, jouw overtuiging en karakter. want in feite zijn dit soort mensen likeable voor de pesters, alleen durven de pesters dit niet toe te geven. Trigger ze dus, verzwak ze genoeg en toon hen wie hun meerdere is, juist ja, degene die zij dik, vies, lelijk, dom,ouderwets, nerd, kort, lang, en noem zo maar op, vinden. 
  8. Gebruik je kracht met je tong, je pen, je hoofd, je creativiteit, je sociale instelling, je goedlachsheid, hulpvaardigheid, je hobby’s zoals sport, muziek enz. En op het moment dat er fysiek geweld aan te pas komt, dat je geslagen wordt, bedreigd wordt, achtervolgt wordt, schakel dan de politie in. Het eerste wat je moet doen is het aan je ouders te vertellen en aan de schoolleiding. Maak de achtervolgers en geweldenaren duidelijk dat je niet bang voor hen bent en dat je heus wel de weg naar de politie weet te vinden indien ze aan je lichaam komen.
  9. Het allerbelangrijkste is dat je uit negatieve sferen blijft, uit sferen van baldadige jeugd blijft, uit sferen van ghetto jeugd blijft, uit sferen van crimineel ingestelde jongeren blijft, dat je ontsnapt aan de zelfkant van de maatschappij.  Dit doe je door je karakter, normen en waarden patroon en je discipline in alles waarmee je bezig bent, te tonen. Opvoeden door ouders heeft dit als doelstelling, goede burgers van hun kinderen te maken die zichzelf later verder kunnen opvoeden en ontwikkelen en zichzelf kunnen verzorgen en hun gezin. Er zijn zeer veel eenzame ouderen, wiens kinderen niet meer naar hen omkijken, wees voor deze oudjes een licht van vreugde, een klein gebaar zoals een muziek optreden in een tehuis op kerstmis, is een deugd dat zegen schenkt. Oude mensen en kinderen zijn de beste match, je leert veel van ouderen en zij leven op met jonge mensen. Dit soort waarden zullen nooit in het hoofd van een pester opkomen. 
  10. En zelfs onze president Chandrikapersad Santhoki werd gepest, uitgescholden, uitgelachen, gehoond en bedreigd omdat hij mensen wilde laten werken, de productie in plaats van de consumptie maatschappij en economie geldend wilde laten zijn in Suriname, dus wie zijn wij kleine mensen. Er zullen altijd luilakken en negatievelingen zijn, wat je ook doet, wie je ook bent, wanneer mensen destructief denken is het moeilijk met onwillige honden hazen vangen, dus gewoon doorgaan, volhouden en je doelen nastreven. De zwakkelingen vallen vanzelf af of draaien bij. Alles voor het goede doel.

PESTERS & GEPESTEN AAN HET WOORD

*Ja het is heel akelig, maar het ligt vaak aan de gepeste. Begrijp me niet verkeerd, ik zal nooit zeggen dat een gepest kind op wat voor manier dan ook schuld heeft aan gepest worden. Het is alleen zo (en dat is ook bewezen en komt in dit topic ook al meerdere keren naar voren) dat een kind met een bepaalde uitstraling (bijv. het uitstralen van onzekerheid, of gedrag vertonen dat anderen raar vinden) eerder gepest wordt. Een pest training kan een kind helpen deze uitstraling aan te passen; zelfverzekerder over leren komen etc. waardoor het dus minder snel gepest zal worden.
Wel vind ik het belachelijk dat pesters vaak wegkomen met hun gedrag. Ik denk dat er genoeg leerzame straffen voor pesters te bedenken zijn, taakstraffen o.i.d. moet ook voor schoolkinderen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld verplicht meehelpen bij faalangsttrainingen zodat ze met hun slachtoffers geconfronteerd worden.

*Daar ben ik het niet mee eens. Ja deels wel maar het zinnetje: het ligt vaak aan de gepeste. Ik denk dat iemand die pest ook totaal geen zelfvertrouwen heeft en een ander pest om er zelf onderuit te komen. Hoe vaak zie je niet dat het bijv. wat dikkere kinderen zijn die pesten?

*ben het ook niet met je eens ik ben ook gepest en geloof me als er van eentje gezegd wordt dat ze arrogantie uitstraalt ben ik het toch wel
ben niet arrogant en ben bereid iedereen te helpen en ging juist ook altijd om met de gepeste kinderen en die pest trainingen helpen niet heb er 7 gehad in totaal en merk geen verschil
ben er nu wel grotendeels overheen maar toch

*Volgens mij zijn er twee manieren om je te voelen/te zijn na het pesten.
Positief en negatief. Ik zou willen dat ik er positief uit kwam, dat ik zelfverzekerder werd enzo.
Helaas ziet iedereen me nu als een kreng omdat ik me al van te voren onverschillig en koud opstel, omdat ik niet meer wil dat mensen zo met me om gaan.
Als iemand nu een gemene opmerking maakt, maak ik een gemenere terug.
Ik had liever gewild dat ik er om kon lachen en die persoon kon negeren. I still feel uneasy every time I walk by, like it’s one of those places where you left a piece of you behind, but you’re afraid of going in to retrieve that piece because it might turn your world upside down. So you just leave it there, untouched, unharmed.

*Ik heb ook wel eens gepest, maar dan was het vooral meelopen met de echte pestkoppen  Er werd dan bijvoorbeeld besloten om 1 meisje uit de klas te negeren en dan deed ik met de rest mee.
En verder heb ik ooit eens ruzie gehad met een meisje en toen ging heel de klas zich ermee bemoeien. Zij werd dus vooral door anderen flink gepest, ook nog toen het tussen ons alweer redelijk ‘goed’ was

*Bij mij had het twee kanten, ik pestte destijds in groep 8 wel mee om bij dat groepje te horen, dan voelde ik me goed. Maar dit was omdat ik dan dus zelf niet gepest werd. Achteraf gezien vind ik het kinderachtig. Maar dit waren wel kinderpesterijtjes! In mijn ogen een stuk onschuldiger dan wat er later met mij gebeurd is.
Dat was namelijk met een groepje tegen 1 persoon en dan niet vanaf een afstandje maar echt dreigen, achtervolgen, schelden en geweld gebruiken.

*

HOOFDSTUK 1 OPVOEDING

LES 1. JIJ BENT DE BAAS OVER JEZELF.

Jij moet de maatschappij bedienen. Want jij bent de regisseur. Jij kan denken en jij kan handelen. Jij kan kiezen wat jij wil en wat het beste voor jouw is. De maatschappij is er om uit te plukken, om te verzamelen wat jij nodig hebt. De maatschappij zit vol met gereedschappen. Maar de maatschappij gaat niet het gereedschap voor jouw uitkiezen. Dat doet de maatschappij pas als jij verkeerde keuzes hebt gemaakt voor jezelf. Als jij alleen maar bloemen hebt verzameld en boos wordt omdat je geen hamers hebt verzamelt en niet kan timmeren en een huisje kan bouwen dan is dat zo. Dan moet je een plantentuin of bloemenwinkel gaan bouwen. Wat je verzamelt dat wordt je leven. Verzamel je alleen maar leuke spelletjes dan wordt jij een spelletjes meneer of mevrouw die misschien ook nog zelf spelletjes kan gaan maken en daar geld mee kan verdienen.

De maatschappij kiest niets voor jou. Jij kiest alles doen voor jezelf. En daar helpen je ouders je bij als je klein bent. Zij kiezen dan voor je. Zij verzamelen jouw gereedschap voor wat jij dan later zelf verder kan gaan bouwen. 

Het  gaat mis wanneer ouders denken dat de maatschappij de keuzes moet maken en elk mens dan verder moet helpen het beste uit zichzelf te halen. Ouders moeten dit doen en niet de maatschappij en als ouders dit niet doen dan gaat het goed fout en dan komt de maatschappij met keiharde oplossingen die vaak niet goed zijn voor een jong kind. Het wordt dan van kwaad tot erger. Zo een kind wordt boos op zijn ouders, de maatschappij en zichzelf. Zo een kind past dan niet meer thuis en ook niet op school, in de maatschappij dus. De maatschappij maakt geen grappen en laat zich ook niet omvormen of veranderen. Jij als mens moet je aanpassen aan de maatschappij en het beste gereedschap kiezen. Zo maak je het makkelijk voor jezelf en voor anderen want de maatschappij dat ben jij als je het beste gereedschap uitzoekt kan jij op jou beurt weer een goede bijdrage leveren aan het verder vormen van de maatschappij. Je kan dan kleine veranderingen aan brengen in de maatschappij van dingen in die maatschappij die echt niet goed zijn georganiseerd. Dat kan je alleen met je beste gereedschap. 

De meeste mensen verdienen aan de maatschappij zonder de maatschappij echt te veranderen. De meeste mensen zijn politie agent, onderwijzer, brandweerman, arts, advocaat of handelaar en noem zo maar op. Veranderingen aan de maatschappij gebeuren met regels als er nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. En die ontdekkingen komen vaak door mensen die de beste gereedschappen hebben gekozen. Meestal de grote denkers die tegelijkertijd  wetenschappers zijn en direct hun uitvinding kunnen bekendmaken aan de maatschappij. Met de covid-19 pandemie was het een Turks echtpaar die met het eerste vaccin (Pfizer) op de markt kwam en de hele maatschappij kon veranderen met de uitvinding van dat vaccin. De gewone man of vrouw van de straat is zonder het beste gereedschap op een ander lager niveau bezig van alles uit te vinden maar verandert de maatschappij niet. De technologen en wetenschappers weer wel. Die kunnen het klimaat beïnvloeden, die kunnen met computers complete levens laten veranderen en dus de maatschappij. De gewone man van de straat kan dat niet maar draagt op een ander niveau bij aan de maatschappij. Met elk gereedschap of gereedschappen kunnen mensen bijdragen aan de maatschappij, maar nooit andersom omdat de maatschappij nooit de beste keuzes kan maken voor mensen. Mensen doen dat zelf juist omdat ze kunnen denken en handelen.

LES 2: DE GROOTSTE ERGERNIS IS ALS ANDEREN JOUW WIL VOOR JOUW WILLEN BEPALEN.

In de maatschappij werken er meer mensen die de maatschappij niet begrijpen. Mensen die dan denken dat ze belangrijk zijn. Mensen die willen opvallen en populair willen overkomen. Deze mensen luisteren het liefst naar zichzelf. Ze luisteren totaal niet naar de wensen van de ander. Daarom willen zij altijd voor anderen bepalen omdat ze niet luisteren. Deze mensen zijn vaak een groter probleem dan de mensen die zij zeggen te helpen. Hun aanpak en methode van omgaan met anderen is in de basis al verkeerd. En daarom een enorme ergernis voor diegenen waarmee zij omgaan.

Het is belangrijk dat kinderen al heel vroeg leren met dit soort mensen om te gaan. In de onderwijswereld en op scholen worden kinderen bedolven onder dit soort figuren. Zij denken te weten wat jij moet denken, namelijk doen wat zij willen en denken. Doe je dit niet dan ben je de klos. Dan ben je opstandig, dan pas je niet in de klas. Terwijl het probleem is dat deze leiders zelf slachtoffer zijn van de maatschappij omdat zij blijkbaar ook niet het beste gereedschap hebben gekozen van huis uit. Deze mensen zijn gaandeweg in een bloementuin beland of in een onderwijswereld of waar dan ook en moeten hun gebrek compenseren door anderen als slaaf te behandelen. Deze beperkte mensen die hun weg hebben gevonden ondanks dat zij niet het beste gereedschap op zak hebben, uitten hun eigen frustraties op anderen die van hen afhankelijk zijn. Leerlingen moeten onder hun macht misbruik hun weg zien te vinden. Deze figuren met gebrekkig gereedschap zorgen ervoor dat de maatschappij verrot blijft omdat dit de grootste groep is die zichzelf heeft misvormd en dat afwentelt op anderen. Zo blijven wij draaien wij in een vicieuze cirkel en blijft de maatschappij zoals het is: niet voor jou! Maar als ouders het laten afweten zijn jonge mensen overgeleverd aan dit soort geiten-wollen-sokken figuren. En dat zet veel kwaad bloed, ergernis en boosheid.

Daarom moeten ouders hun kinderen al heel vroeg leren dat personen niet belangrijk zijn omdat die ook hun problemen hebben en dat op anderen uitleven. Kinderen moeten van jongs af leren dat zij goed moeten kijken naar dit soort mensen en hen als leerobject moeten zien en niet als indringer in hun leven. Kinderen moeten leren dat hun schoolmeester of schooljuffrouw ook maar een onderdeel van de maatschappij is, alleen wat ouder. Dat zij dus ook niet de beste keuze hebben gemaakt want anders zouden zij op een betere manier omgaan met jonge mensen die dezelfde problemen als hen gehad hebben. Jonge kinderen moeten deze beperkingen leren zien en vooral ermee leren omgaan. Respect hebben voor de begeleiders maar ook van hen eisen dat ze respect hebben voor de kleine mens die van huisuit wel degelijk zeer goed begeleid wordt en waar de meester of juf ook wat van kan leren. Jonge kinderen moet geleerd worden dat zij dus ook wat te bieden hebben omdat hun ouders het betere gereedschap in huis hebben dan de juf of de meester. Het probleem zit echter bij de kinderen die van huis uit niet deze begeleiding hebben van hun ouders en tegen alles gaan aanschoppen op school. En precies hier scoren de meesters en juffen bij de leiding van hun school door middel van het slachtoffer nog verder de put in te trappen als “onhandelbaar”, “recalcitrant” en “niet passend in het systeem”. Dit soort jonge slachtoffers zijn overgeleverd aan die maatschappij en zullen hetzelfde blijven doen op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan. Zo houden wij de maatschappij in stand. Een maatschappij die we ironisch genoeg zelf verachten omdat wij letterlijk het belangrijkste onderdeel van zijn, het belangrijkste gereedschap die  dat alles in stand blijft houden. Maar hoe doorbreken wij deze cirkel? Kunnen wij dat zelf of blijven onze ouders de belangrijkste factor?

LES 3: VANAF DE GEBOORTE TOT DE DOOD BEN JE AAN SYSTEMEN GEKOPPELD.

De overheid, de maatschappij weet alles van iedereen. Als je geboren wordt sta je binnen en week ingeschreven in het geboorteregister van de gemeente, de plaats waar je geboren bent. Vanaf dit moment ben je burger, deelnemer aan de maatschappij. Je krijgt allerlei rechten maar ook plichten. Deze afspraken maakt de maatschappij met al haar burgers. Je mag naar de dokter als je ouders premie betalen voor de verzekering die de onkosten van jouw ziekte of jou inentingen vergoedt. Je ouders betalen aan de overheid, de maatschappij ieder jaar belastingen. Dat doen alle ouders en mensen boven de 18 jaar zodat alle burgers kunnen meedoen met alles wat de maatschappij ons aanbiedt. Maar het blijven in de eerste plaats onze ouders die voor ons kiezen als wij beneden de 18 jaar zijn. De keuzen die ouders voor ons maken zijn erg belangrijk voor ons als mens. Kinderen worden thuis gevormd of misvormd. Zo is dat in elk land en in elk gezin weer anders. Veel ouders in Suriname denken dat een kind slangen goede manier is en soms zelfs de enige manier is om ervoor te zorgen dat kinderen niet ontsporen. Maar juist door het slaan kunnen kinderen ontsporen. Elke ouder wil het beste voor hun kind maar door een verkeerde denkwijze maken ouders vaak de verkeerde keuzen, zoals slaan, schreeuwen en beledigen van kinderen. Opvoeden bepaalt het goede of slechte gedrag van een kind. En het gedrag is bepalend voor succes van het kind. Wordt een kind met veel angst en agressie opgevoed dan zal hij of zij ook anders reageren en zich gedragen dan een kind die met veel liefde, begrip en geduld is opgevoed. Kinderen de goede kant opsturen betekent het juiste gereedschap voor hen kiezen. En dat doen ouders door het goede voorbeeld te geven want alleen zo kan je je kind disciplineren. Kinderen worden vanaf de geboorte alles aangeleerd door ouders. Niet voor de tv eten, goed kauwen, handen wassen voor het eten of na het toilet en noem zo maar op. Duizenden regeltjes worden een kind ingepomt door ouders, grootouders, vrienden, de school en de maatschappij. Regels, regels. En nogmaals regels. Zonder die regels zou het leven met 17 miljoen mensen een totale chaos zijn. Mensen zijn nu eenmaal egoïstisch van aard en gaan voor het eigen belang. Dat is een natuurlijk gegeven. Niemand zal het voor je doen, je moet het zelf doen. Zo zit de maatschappij nu ook eenmaal in elkaar. Hoe beter je het doet, hoe minder last je ook hebt van de regels van de maatschappij. Integendeel ben je juist blij met overzicht en structuur door al die regels. Kinderen moeten hierin al vanaf hun achtste jaar inzicht in krijgen. Maatschappijleer voor kids dus. 

Les 4: DISCIPLINEREN VAN JEZELF EN DE KINDEREN

Op jonge leeftijd hoge functies bekleden kan alleen maar als het gedrag binnen de organisaties van de maatschappij goed is. Als een kind begrepen heeft dat discipline vruchten afwerpt. Discipline is nodig om je best te kunnen doen. En je best doe je als vanaf de geboorte. Die discipline dienen ouders hun kinderen bij te brengen, want niets bereik je zomaar. Velen bereiken wel zomaar hoge posities alleen als ze corrupt denken hebben aangeleerd van huis uit. De mislukkelingen weten altijd hun weg naar korte termijn succes te vinden. Maar duurzaamheid overwint altijd. Diegenen die het legale legitieme pad volgen voor levenslang succes. In elke maatschappij en samenleving zijn er mensen die naast de pot pissen. Plus kan niet zonder min. Dat zijn natuurlijke processen, een vertrekpunt vanuit de natuurkunde. Positief heeft negatief nodig om verder te groeien naar duurzaam succes en negatief heeft positief nodig om uit de ellende te geraken. Meer positief is duurzamer dan meer negatief. Die balans moeten kinderen weten in te zien, het doorslaan naar het goede, de discipline. Want niemand is volmaakt, iedereen maakt fouten of heeft faalangst, is boos of gefrustreerd en heeft niet altijd zin om voorbeeldig te zijn want dit is dan weer onnatuurlijk. Door fouten te maken,, door te vallen leren wij. Zonder vallen geen opstaan, zonder negatief dus geen positief. Zolang wij integer blijven is er hoop. Hoop op verandering ten goede, want het negatieve kan ook niet zonder het positieve. Het gaat erom zoveel mogelijk het negativisme uit te schakelen omdat boosheid en ellende geen soelaas biedt tot duurzaam succes. Vreugde verdraagt geen negativisme, het zijn tegenpolen waarbij de balans altijd over dient te slaan naar vreugde. Maar zelfs vreugde haalt haar voedingsbodem uit boosheid en verdriet. Het is de eenheid in alle dingen. Alles bestaat uit plus en min. Daarom is tijdelijke boosheid niet erg, tijdelijk verdriet of teleurstelling. Het hoort bij de groei in het leven. Het hoort bij kinderen om volwassen te worden. Het hoort bij mensen om wijs en verstandig te kunnen worden. Eigenlijk is dankzij de boosheid de vreugde een deugd. We moeten de boosheid altijd loslaten om de vreugde te kunnen omarmen en zo door te gaan in het leven. Dat is bij alles, omdat groei trapsgewijs gaat. Net een spiraal en nooit rechtlijnig van A naar B. Er zijn zovele geheimen op de weg naar succes zonder gemeen, vals of corruptief te denken en anderen te benadelen. Wie een ander benadeelt, benadeelt op den duur zichzelf. Stagneert zijn of haar eigen groei. Remt zichzelf af en zal nooit de duurzame top bereiken omdat zulke mensen omringt zullen worden door soortgenoten die hen weer naar beneden trekken, hetzelfde spelletje met hen zullen spelen.Er zijn hele organisaties en verenigingen van gelijkgestemden. Het hangt er maar net vanaf wat jouw ouders als gereedschap voor jouw hebben verzameld en waar jij op dender dus in zal toetreden omdat mensen sociale wezens zijn die samenwerken en elkaar nodig hebben in goed en kwaad. Discipline helpt ouders maar vooral hun kinderen. Discipline brengt deskundigheid en dus zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

LES 5: GOED FATSOEN HELPT DE MAATSCHAPPIJ ZICH GOED TE ONTWIKKELEN.

Van huis uit de beste normen en waarden hebben meegekregen is een sieraad voor de maatschappij. Met een hoed in de hand komt men door het ganse land. En niet met terreur of criminaliteit, met gangsterisme en dreigementen. Dit is niet de manier die prettig samen leven bevorderd, integendeel. Daarom zijn normen en waarden belangrijk om al heel vroeg onze kinderen bij te brengen. Wees een heer in het verkeer en al de mooie spreekwoorden en Odo’s daar zitten hele levens filosofieën in die uitgelegd dienen te worden aan kinderen. Want kinderen zijn een spiegel van de ouders. Zien doen laat doen. Het goede voorbeeld doet volgen. Stem verheffen of schelden is niet nodig om je punt te maken. Samenspraak is veel moeilijker, met elkaar overleggen en communiceren is een schone taak van ouders in de opvoeding. Deze waarden helpen een kind enorm om gevoelens te kunnen verwoorden en teleurstellingen te verwerken door met de ouders te praten over lastige gebeurtenissen en ervaringen. Over gepest worden of verliefd zijn maar niet geliefd te worden. Over twijfels of je wel slim of dom bent omdat je bang bent om met jezelf geconfronteerd te worden en daarom lastige gebeurtenissen uit de weg gaat in plaats van gewoon mee te doen en te zien waar het schip strand. Veel mensen en vooral kinderen zijn bang hoe een ander over hen denkt. Groepsdruk is iets vreselijk engs. Niemand durft meer zichzelf te zijn, bang om door de groep aan een kant geschoven te worden. Bang om uitgesloten te worden. Bang om niet aardig gevonden te worden. Twijfels over jezelf zijn vreselijk. Mensen worden er depressief van. Kinderen al helemaal. Die trekken zich terug in zichzelf of gaan zichzelf te lijf door zichzelf te pijnigen. In de slachtoffer rol gaan zitten is funest. Kinderen moeten begrijpen dat in deze slachtofferrol de kansen minimaal zijn om goed te presteren en je goed te gaan voelen. Populair zijn in een goede groep is belangrijker dan populair te zijn in een slechte dus negatieve groep vol pesters. Kies altijd de goede groep, want hier ontstaan leiders omdat die iets kunnen, ergens deskundigheid over hebben. Hetzij in goed kunnen dansen, goed trompet kunnen spelen of drum, goed kunnen tekenen, goed zijn in wiskunde of natuurkunde, goed zijn in een sport, goed zijn in iets, noem het zo maar op, het geeft niet wat, maar ergens in uitblinken doet anderen naar je opkijken en geeft zelfvertrouwen, rust, tevredenheid en trots. En andersom kan een uitblinker de nietsnut van repliek dienen door hem te kennen te geven dat hij kansloos zal eindigen omdat de maatschappij niets aan negativistische nietsnutte heeft. Kinderen moeten leren zich te onderscheiden van de ander door deugden en waarden. En niet door wie de duurste kleding heeft, de mooiste patta’s of de duurste iPhone of iPad. 

LES 6: JE KANSEN BENUTTEN

Opleidingen en opleiding instituten zijn er door de maatschappij niet voor niets. Een van de belangrijkste gereedschappen die de overheid, de maatschappij, de samenleving aan al haar burgers biedt. Professionalisering van jezelf als mens is super belangrijk. Wanneer je het beste voor jezelf kiest betekent het dat je ook goed voor jezelf wil zorgen. Goede keuzen maken in het leven betekent dat je gezondheid daar ook van zal profiteren. Want wanneer je het beste kiest door je hersenen te ontwikkelen, zowel de creatieve als de cognitieve helft, dan weet je dat je vooruit zal komen in het leven omdat je wat goeds te bieden hebt. Je kunt je kennis en ervaring gaan delen met anderen en dat levert geld op. Met het verdienen van geld kan je goede voeding kopen en op tijd medische hulp inschakelen wanneer dat nodig blijkt te zijn. Je kunt een sportschool betalen of zelf sport apparatuur kopen. Wanneer je door goede keuzes te maken goed in je vel zit kan je andere mensen ook helpen. De maatschappij komt dat weer ten goede, je draagt bij aan een goede samenleving, voor jezelf en voor anderen. Deskundigheid is een goede voedingsbodem om niet te zwichten voor slechte invloeden. Slechte invloeden zijn altijd op de loer. Daarom leren ouders hun kinderen om het goede pad te volgen, goed je best te doen. Elke ouder wil het beste voor zijn kind, maar helaas zijn er veel ouders, veel mensen die in het zwarte gat zitten van kansloosheid. Mensen die in omstandigheden zijn gekomen waardoor ze slachtoffer van andere mensen zijn geworden. Slachtoffer van het slechte pad waarop hun ouders waren, het pad dat elke samenleving in twee deelt, de illegaliteit en de legaliteit. Kansloze mensen hebben hun eigen samenleving gemaakt. Een eigen manier van overleven door alle regels overboord te gooien die de beschaafde samenleving heeft gemaakt wereldwijd. Eigenlijk zijn er twee werelden: een beschaafde wereld en een onderwereld. Deze twee werelden bedreigen ieder kind vanaf de geboorte. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen uit beide werelden hun kansen grijpen in de bovenwereld. Omdat de bovenwereld toonaangevend is en het leven op aarde bepaalt. In de bovenwereld zijn de kansen het grootst zonder dat er geweld of misdaad aan te pas komt. In de onderwereld heerst wetteloosheid en het recht van de sterkste. Gangsterisme. Misdaad en criminaliteit is waar elke ouder bang voor is en daarom is begeleiding van ouders doorslaggevend voor de kansen die het kind krijgt. 

LES 7: KENNIS EN ERVARING DELEN.

Alle mensen zijn verschillend. Niemand is gelijk. Alle mensen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Er zijn slimme mensen en minder slimme mensen. Er zijn mensen met totaal verschillende afkomst en cultuur. Er zijn mensen met zeer verschillende opvoedingen uit zeer verschillende klassen. Daarom is het belangrijk om van elkaar te durven leren. Wat de een in huis heeft, kan de ander juist missen. De maatschappij is volledig gedigitaliseerd. Niemand is meer uniek, alles wordt met elkaar gedeeld in de techniek. Alleen zo kan ontwikkeling duurzaam bereikt worden. Mensen moeten dat onderling ook doen, elkaar helpen in plaats van af te breken. Maar er zijn goede waarden en slechte waarden. De keuze hangt af van wat je ouders je geleerd hebben. Daarom bestaat de samenleving uit twee delen, er is altijd plus en min, positief en negatief. Mensen maken altijd een keuze vanwege het gereedschap dat hun ouders voor hen kozen al vanaf de geboorte. Elke samenleving bestaat uit een bovenwereld en een onderwereld. Mensen die regels volgen en mensen die regels vertrappen. De mensen uit de onderwereld voeren een oorlog tegen de regels uit de bovenwereld omdat zij in deze wereld kansloos zijn. Zij hebben vaak geen goed onderwijs gehad, geen goede ontwikkeling dus, ze missen deskundigheid en kunnen geen normale bijdrage leveren aan de samenleving. Daarom haten zij vaak de bovenwereld in plaats van de schuld bij zichzelf te zoeken. Ieder mens heeft eigen verantwoordelijkheid. Ouders, hoe kansloos zij zelf ook zijn, kunnen wel degelijk slimme beslissingen maken voor hun kinderen. Er zijn voorbeelden te over in de wereld. De gezusters Serena en Venus Williams zijn hier een goed voorbeeld van. Vaak is het de groepsdruk, het netwerk waarin zulke ouders komen te zitten, die maakt dat zij niet meer de beste kansen voor kun kinderen kunnen kiezen. Eenmaal in het netwerk van de onderwereld maakt dat door deze verkeerde keuzen de ouders niet meer los kunnen komen uit dit gevaarlijke netwerk vol geweld, misdaad en criminaliteit. Met alle gevolgen voor hun kinderen en de samenleving. Het delen kan door elke ouder, arm of rijk, er is altijd iets in elk mens dat waardevol is en dus gedeeld kan worden. Maar de verleiding van het grote geld in de onderwereld is groot vandaar dat veel ouders zwichten hiervoor. Easy money, hit and run , sla je slag is wat heerst in de onderwereld. De ouders van Venus en Serena Williams hebben dat anders gedaan. Er zijn vele voorbeelden van ouders die kansloos leken maar hun slimheid als wapen hebben ingezet om hun kinderen de beste kansen te bieden. De wereld kan genieten van de bijdrage, het delen van de Williams zusters. Het kan dus, jezelf ontwikkelen door slimheid te delen. In feite is dus niemand kansloos of machteloos. Mensen zijn vaker gemakzuchtig en lui om na te denken waardoor zij gewillig prooi worden van de onderwereld.

LES 8: ALLES IN ZIJN VERBAND BLIJVEN ZIEN, ER IS EEN SAMENHANG

Er is altijd een oorzaak voor alles. Niks staat op zichzelf. Niks gebeurd zomaar.  Zoals positief in negatief kan veranderen en andersom  door kansen niet te benutten of wel te benutten. Zoals ouders die wel het goede voorbeeld geven en anderen die dat niet doen. Daarom mogen we niet zomaar mensen veroordelen of beschuldigen als wij niet weten waarom zij dingen doen, waarom zij handelen of juist niet handelen kiezen of juist niet kiezen. Wanneer wij kinderen leren door deze bril te kijken dan leren wij hen om goed na te denken, goed te onderzoeken waarom dingen zijn zoals ze zijn. Waarom er een maatschappij, een samenleving, een overheid, een regering en een staat is die alles voor ons bepaalt heeft. In feite hebben wij mensen dat allemaal onszelf opgelegd. De vraag is waarom wij dat nodig achtten als mensen om ons zoveel beperkingen maar ook kansen op te leggen. Kinderen moeten hierin inzicht verwerven. Kinderen moeten begrijpen wat een maatschappij is en de betekenis van zoveel begrippen die maken dat zij deel zijn van het geheel. Kinderen moeten hun positie leren zien in de samenleving, in de maatschappij. De rol van de overheid, de regering begrijpen en in wat voor een staat zij leven. Zo kan begrepen worden dat de kleinste eenheid, een mens, de grootste bijdrage kan leveren indien er goed gereedschap geboden wordt. Dat er een uitdaging is om de maatschappij te helpen beschermen en ontwikkelen in plaats van tegen te schoppen. Kinderen moeten leren dat zij niet voor niets leven. Dat ze er mogen zijn, hoezeer zij ook gepest of beledigd worden. Ze moeten leren inzien dat degene die vervelend tegen hen doet eerder een zielig slachtoffer is die niet begrijpt wat hij of zij met zijn leven aan moet en daarom zich bezig houdt met anderen. Kinderen moeten het oorzakelijk verband dus geleerd worden tussen gedrag en inzicht. Dit inzicht in oorzaak-gevolg is de kracht voor het kind om lastpakken aan te pakken of uit de weg te gaan. Niet aan zichzelf te gaan twijfelen of boos worden. Hebben kinderen niet dit inzicht dan is de kans groot dat zij in de valkuil vallen van groepsdruk. Populair willen zijn zonder enig inzicht in het hoe en waarom is niet het doel. Dat is wat ouders hun kinderen moeten laten inzien. Wie inzicht heeft, heeft macht over zichzelf en laat zich niet gek maken door andere minder scherpe denkers. Want er is altijd een verband. Mindere scherpe denkers hebben een probleem waarom zij niet in staat zijn scherp te denken. En deze groep verdient het niet zeggenschap te hebben over scherpe denkers omdat de samenleving bepaalt wordt door scherpe denkers. Kinderen moeten renaar streven, om scherp te leren denken en zo de lastpakken van hen af te schudden. Voor privé en samenleving is scherp denken in oorzaak en gevolg een prachtig hulpmiddel, een mooi en sterk gereedschap. Want je tijd nuttig besteden is veel waardevoller dan populistisch, leeg en hol  te zijn. 

LES 9: OPVOEDING EN PUBERTIJD VERSCHILLEN

Elk kind ontwikkeld in de tienerjaren een eigen persoonlijkheid. Het zich afzetten tegen de samenleving en de ouders hoort erbij. Maar de verhoudingen slaan niet op tilt als de opvoeding van vroeg af aan goed geweest is, zoals in de vorige lessen beschreven is. Het zich tegen ouders afzetten kan als een oefening bezien worden. Het kind kijkt hoever de grenzen liggen van de eigen weg te vinden. Ouders moeten ook hierin aanwezig zijn met begeleiding. Een moeilijke periode omdat vaak ouders dit verzet zin als een falen in de opvoeding, wat het absoluut niet is. Het kind zoekt ruimte, zoekt zelfstandig denken dat bij de gevormde persoonlijkheid past. Elk mens heeft een eigen karakter en de persoonlijkheidsvorming door de ouders moet passen bij het karakter van het kind. Persoonlijkheidsvorming en karakter beïnvloeden elkaar wederzijds. Elk kind zoekt die balans wanneer zij in de tienerjaren zijn beland. De ouders moeten dit begrijpen en een stap terug durven doen om zo de ruimte te geven aan het kind zichzelf te vinden in een evenwicht van de eigen-ik en wat de ouders aan gereedschap gekozen hebben. Een botsing tussen ouders en kinderen moet ten alle tijden vermeden worden. De rollen draaien zich langzaam om. Het is een natuurlijke wetmatigheid dat kinderen ook de behoefte voelen om hun ouders te laten zien wie ze zijn en hoe zij zich wensen te ontwikkelen. Een leerproces die zij hebben doorstaan daar willen zij heel graag de ouders wat van laten zien. De wijze en vorm van verzet hoort er nu eenmaal bij. Zolang ouders begrijpen dat hun kind zich niet tegen hun als persoon afzet, is het voor beiden weer een waardevol leerproces. De ouders doen hun eerste stap terug en de kinderen doen hun eerste stap vooruit. Kinderen zullen steeds meer stappen vooruit zetten en de ouders steeds meer stappen achteruit. Dat is de groei naar volwassenheid en ouderdom, een wederzijdse speling van de natuur. In deze eenheid voltrekt het leven zich, in plus en min, een stap vooruit en een stap terug. Een kortstondige vermeende vijandschap komt de vriendschap in volle glorie ten goede als ouders leren begrijpen dat de pubertijd ook voor hen een welkom leerproces is. Groei komt en gaat naar beide kanten, het leven is niet eenzijdig. Kinderen groeien op om in hun eigen voortplanting de goede waarden en normen door te geven. Elke ouder moet zich hiervan bewust zijn dat deze bijdrage van inzicht en begrip uiteindelijk aan de beschaafde samenleving ten goede komt. Dit dialectisch denken zou elk kind eigen gemaakt moeten worden. Want botsingen met ouders kunnen grote deuken teweeg brengen. De weg van dialoog is van de kant van de ouders de enige manier om de deuken zo klein mogelijk te maken. 

LES 10: MET ELKAAR IN GESPREK

Praten moet niet altijd, het is soms goed en soms weer niet. Leer de kinderen met wie, waarover en wanneer zij wel en niet moeten praten. Met ouders praten over jezelf is moeilijk. Over je gevoelens al helemaal. En toch moeten ouders hun kinderen leren dat eerlijkheid de sleutel is om het met elkaar eens te worden. Eerlijk zijn geeft erg veel rust omdat je weet dat je geen spelletjes met mensen speelt maar oprecht naar oplossingen zoekt. Kinderen moeten weten dat het leven voor een groot deel bestaat uit problemen op te lossen. Problemen hebben alle mensen maar niet alle mensen lossen die problemen met eerlijk te zijn op. Veel mensen denken dat ze problemen oplossen door te slaan, te schreeuwen, te vernederen, weg te lopen, de ander besmeuren met roddel en leugens. Veel mensen denken dat ze dan zichzelf helpen door de ander kwaad te doen. Mar het tegendeel is waar. Kinderen moeten leren dat ze zichzelf dan juist naar beneden halen als ze niet naar zichzelf durven te kijken zijn. Het is een grote vorm van eerlijkheid als je eerst de fout bij jezelf zoekt in plaats van vingers naar anderen te wijzen. Vaak wordt de oplossing dan gevonden als je kritisch naar jezelf kijkt want dan ben je bezig echt na te denken. Wie nadenkt kan niet anders dan eerlijk te zijn. Leugenaars denken nooit na, die zijn alleen maar bezig niet naar zichzelf te kijken. Problemen blijven zich bij leugenaars opstapelen en hun karakter zijn ze zelf bezig kapot te maken. Geen fijn karakter ontwikkelen zorgt ervoor dat je niet trots op jezelf bent, boos op jezelf en de hele wereld wordt. Ouders moeten dit voorkomen door de eerlijkheid te prediken in het gezin. Eerlijk zijn doet veel minder pijn dan leugen na leugen te verzinnen. Want verzinnen en denken verschillen hemels breed van elkaar. In de eerlijkheid ligt de oplossing. In de eerlijkheid ligt de macht. Mensen die eerlijk zijn verliezen tijdelijk door gemene streken van de leugenaars, maar uiteindelijk komen de eerlijken als beste uit de bus. Het worden krachtige persoonlijkheden, krachtige leiders die zeer gedisciplineerd de waarheid dienen, dus zichzelf vooruit blijven helpen. Verrotting processen treden op bij mensen die zeer slecht gereedschap bij zich dragen en daardoor zeer slechte keuzen blijven maken totdat zij zichzelf niet meer op het rechte pad kunnen houden. Met leugens verstrikken mensen zichzelf, winden een strak touw om hun nek en belanden in een doolhof, een vicieuze cirkel waaruit ze niet meer kunnen ontsnappen. Hun macht en kracht bestaat uit het negatieve, het duivelse, het bedrog en zo denken ze zichzelf staande te kunnen houden. Dit tot zeer grote last van de samenleving. Maar zulke mensen zullen altijd bestaan, want groei bestaat niet zonder de dood, het kwaad, het duivelse, het negatieve. Daarom moeten kinderen al heel vroeg leren dat de wereld, de samenleving, de maatschappij, de overheid, de regering er niet voor hen is. In het Surinaams zegt men daarom niet veeniemendal: “ grontapu no habi tifi, ma a e beti”. De wereld is wreed, daarom moeten wij de verlossing bij onszelf zoeken door eerlijk te zijn. Maar eerlijkheid is ook een relatief begrip. Want als je met de duivel te maken hebt dan moet de eerlijkheid slim worden ingezet want soms is de mens gedwongen kwaad met kwaad te vergelden en niet altijd met eerlijkheid. De relativiteit van begrippen moet kinderen goed Woden bijgebracht. Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar dat is het niet. Als omstandigheden veranderen verandert alles mee. Per geval moet het wapen van eerlijkheid bekeken en ingezet worden. Hoe dan ook, eerlijkheid is altijd leidend en nooit de leugen of het kwaad. Dat is de nuance.

LES 11: PESTERS EN INITIATIEFNEMERS

Kinderen die inzicht hebben verworven in hoe de onderlinge leefwijze tussen mensen plaats vindt, weten al gauw hun plek te vinden. Dit soort kinderen onderscheiden zich en zoeken elkaar op. In de samenleving vindt er groep vorming plaats, dus ook vanaf de crèche, de basisschool en verder. Zich bij een groep voegen geeft bescherming tegen negatieve plaaggeesten die er altijd en overal zijn. Plaaggeesten zijn vaak mensen die niet meekunnen, die de lesstof vaak niet begrijpen. Die een achterstand hebben van huis uit. Vaak zijn het kinderen van laagopgeleide ouders die hun gebrek op school proberen te verbloemen door gangstertje te spelen. Pesters komen voor in de hogere en lagere milieus. Maar meestal uit de eerste categorie van lagere milieus. Meestal zetten de pesters zich af tegen kinderen die zich onderscheiden omdat ze hun best doen en goede cijfers halen. Pesters zien onbewust deze groep als een bedreiging omdat thuis de ouders de schuld van hun armoede, lage opleiding en achterstand in de schoenen schuiven van de maatschappij. Het is de maatschappij die hen kansen heeft ontnomen is wat zij hun kinderen met de paplepel bij brengen. Dus moeten kinderen die wel mee doen met de maatschappij het ontgelden. Ze worden uitgemaakt voor slijmballen, strebers, sufferds en nerds. En andersom kijken de kinderen uit de hogere milieus die zich ook in groepen met elkaar bezig houden neer op de pesters die zij als mislukkelingen zien en daarom de ander het leven zuur maken. Van huis uit worden deze kinderen uit de betere milieus geleerd dat zij niet moeten optrekken met randfiguren, afvalligen op school en in de maatschappij. Want wie met pek omgaat wordt er vaak mee besmet. Pek, outcast, mislukkeling, afvalligen en vele benamingen worden als etiket geplakt op de kinderen die gedrag vertonen die niet strookt met het gedrag van de slijmballen, rijke lui’s kinderen, elite. Twee groepen die al op heel jonge leeftijd tegenover elkaar komen te staan en elkaar bekampen. De rijke lui’s groep blijft vaak in de luwte, weet zich volledig af te schermen van de groeps dynamiek van concurrentie omdat die zich veel meer bezig houden met activiteiten die de hele school ten goede komen zoals feesten organiseren en allerlei activiteiten. Leiders ontwikkelen zich in deze groepen rijke lui’s kinderen en de schoolleiding is vaak nauw betrokken bij deze voorbeeldige groepering. Leiders uit de groepen van de lagere sociale milieus krijgen geen voet aan de grond in de organisatie omdat zij zich liever met elkaar beconcurreren in gelijksoortige school gangs die elkaar met geweld te lijf gaan. Deze groep kinderen ontwikkelen eveneens netwerken en zijn onzichtbaar voor de schoolleiding. Een soort van illegale netwerken zoals dat in de echte samenleving ook voorkomt. Jong geleerd is oud gedaan. Deze kinderen uit deze lagere en hogere sociale milieus vormen de latere samenleving. De jeugd is de toekomst van morgen geldt eerder voor de hogere sociale milieus omdat die een positieve bijdrage levert door deskundigheid in een vakgebied.Terwijl de kinderen die de boel hielpen frustreren veelal een leven van “hosselen”, geweld, bedrog en illegaliteit te wachten staat, net als hun ouders. Dat is de Circle of life. Positief staat altijd tegenover negatief, zonder het een kan het ander niet bestaan. Gangsterisme is ook nodig in de vorming, negatief is ook een leerproces. Alleen is het de kunst, de doelstelling om het negatieve te ontstijgen. Dat is wat ouders hun kinderen aan inzicht moeten meegeven zodat ook de kinderen uit de lagere sociale milieus begrijpen dat zij altijd kansen hebben naar het betere. Het vereist wel moed om groepsdruk te weerstaan en de eigen weg voorrang te geven. De weg van het positivisme. Een zeer moeilijke weg omdat de macht van het negatieve een duivelse angst verspreid, zeer heftig en wreed is in haar aanval op alles wat positief is. Kinderen doen al vanaf heel jong mee in deze strijd. En dit inzicht moeten zij hebben. Om welke strijd het gaat en waar zij staan en dienen te staan om een succesvol leven te bouwen.

LES 12: LAAT JE NIET AFLEIDEN, BLIJF WERKEN

Op de lijn van negativisten gaan zitten, is toegeven aan verlies van eigen waarde, eigen slimheid, eigen inzicht. Negativisten denken maar al te gauw dat karaktervolle mensen met goed gereedschap snel en makkelijk vatbaar zijn voor hun negatieve doelen. Maar zij vergissen zich. De maatschappij houdt stand door slimme mensen, goede mensen die bereid zijn het op te nemen tegen de negativisten, de slechteriken, de bedriegers, pesters, leugenaars en corrupte mensen. De kracht van het leven zit in het goede, in de goede mensen die gelukkig de meerderheid zijn. De meerderheid van de mensheid bestaat dus uit goede mensen. Onze kinderen moeten leren dat zij dus niet alleen staan, dat zij zich moeten aansluiten bij mensen die ertoe doen. Onze kinderen worden de latere opvoeders van hun kinderen en zullen doorgeven wat zij geleerd hebben. Zo houdt de samenleving stand tegen vernietigers, negativisten, mensen die een hekel hebben aan regels, structuur, organisatie en discipline. In elk beschaafd gezin zijn er ouders die de regels bepalen om orde te scheppen en duidelijkheid voor elk kind. Niemand kan doen wat hij wil zonder rekening te houden met de wensen, gevoelens en belangen van de rest van het gezin. Het gezin is de groep, de kleinste eenheid in de samenleving en binnen het gezin leert een kind hoe het later moet in de geordende samenleving. Ouders maken hun kind klaar om goed te functioneren in de samenleving, samen te werken met andere groepen mensen die anders denken maar wel gelijksoortige normen en waarden als gereedschap hebben meegekregen. Delen van zulke goede waarden en normen helpt de mens zich breed te ontwikkelen, meer inzicht en respect voor anderen te krijgen die een goede bijdrage willen leveren.Kinderen uit deze gezinnen zijn vaak goede pitchers, werpers, initiatiefnemers, leiders omdat ze precies weten waar het allemaal over gaat. Zulke kinderen in balans weten te houden is een andere opgave van ouders. Vaak leidt veel kennis en kundigheid bij deze kinderen tot over enthousiasme waardoor anderen dichtslaan of in hun schulp kruipen. Ook met de minder kundige kinderen, minder sterke karakters dient rekening gehouden te worden. Dat is ook wat de zich snel ontwikkelde kinderen bijgebracht moet worden: delen en helpen. Maar ook moet kinderen worden bijgebracht dat zij niet altijd haantje de voorste moeten spelen. Ze moeten leren observeren en soms ook timide kunnen zijn, een afwachtende houding aannemen en anderen eerst in de gelegenheid stellen verantwoordelijkheden op zich te nemen. Niet voor niets zegt men dat de sterke karakters de breedste schouders hebben, dus niet de behoefte hebben om voor te dringen maar eerst de zwakkeren te helpen aan vastigheid, deelname aan een activiteit enzovoort. 

LES 13: IEDER MENS IS UNIEK EN HEEFT EEN VERHAAL VAN GOED OF SLECHT.

Om zelf inzicht te krijgen in waarom mensen doen wat ze doen, is het belangrijk erachter te komen wat hun bron is, welke gereedschappen zij hebben meegekregen, wat dus hun opvoeding is en waar zij vandaan komen. Doordringen tot mensen maakt dat wij problemen die anderen voor ons veroorzaken, leren op te lossen. Ken de mens dus, dat maakt dat wij minder snel uit emotie en boosheid gaan terug slaan. Een teken van zwakte is als wij dus dan de regie in handen van leugenaars, pesters of bedriegers leggen. Kinderen leren alle dingen te ontrafelen om zo bij de bron te komen is een zeer effectief middel van nadenken en met het verstand alle onaangenaamheden onder een vergrootglas leggen. Kinderen leren hierdoor ook naar zichzelf te kijken, zichzelf te verbeteren, wijzer en slimmer te worden. Allemaal ingrediënten, sleutels, gereedschappen om ingewikkelde problemen op te kunnen lossen. Want dat is het leven, de samenleving, de maatschappij zit vol met problemen, risico’s en vele onzekerheden die  constant op ons pad komen om op te lossen. Weglopen hiervoor of je achter populaire figuren in allerlei groepen te gaan verschuilen is een teken van zwakte, niet willen nadenken, niet jezelf voorop stellen, jezelf minachten, jezelf niet belangrijk vinden en anderen de eer te geven dat zij jou beschermen. De beste bode is de man zelve, is wat wij onze kinderen moeten leren. Leg je lot niet in handen van anderen maar spreek waar het om beschermen van jezelf gaat. Je pas goed spreken als je weet waar de schoen knelt, als je weet wat de oorzaak der dingen is, als je dus hebt leren ontrafelen, kijken waarom mensen gemeen zijn of pesten, erachter proberen te komen wie die mensen heeft gevormd, welk gereedschap zij hebben meegekregen, welke normen en waarden zij belangrijk vinden. Zo kom je erachter wie de mens achter de mens is en kan je controle uitoefenen op het handelen van mensen die menen anderen voor hun karretje te spannen of anderen opdrachten te moeten geven, anderen te willen bepalen en macht over hen willen uitoefenen. Wanneer kinderen weten dat de beste bode de man zelve is, trappen zij minder gauw in valkuilen van gemene mensen, mislukkelingen, populisten en pesters. Het is een feit dat sterke karakters het eerst worden aangevallen. Sterke karakters zijn een groot gevaar voor de pesters, de corrupte mensen, de gemene mensen, de leugenaars en de dieven. Sterke karakters moeten daarop uitgeschakeld worden. Dit gevecht begint al op heel jonge leeftijd, want kinderen krijgen met de paplepel mee hoe hun ouders denken over de maatschappij, over mensen en hoe zij problemen aanpakken. Deze twee deling in de maatschappij van tegengestelde groepen, hoe de ene groep problemen oplost en hoe de andere groep die veroorzaakt zal er altijd zijn omdat plus niet zonder min kan bestaan. Door negativiteit op ons pad, kunnen ouders de positiviteit als stelling daartegen in brengen en kinderen leren welk gereedschap altijd zal winnen en mensen vormt tot goede wezens die hun kansen grijpen in plaats van op de rand van grote risico’s willen leven die de samenleving voor ieder van ons in petto heeft. 

.

LES 14: GOED KIJKEN EN GOED LUISTEREN IS SNEL LEREN.

Een zeer belangrijk gereedschap. Niet alle mensen gebruiken hun hersenen en hun verstand bij het oplossen van problemen. Vraagstukken worden vaak opgelost met de onderbuik. Mensen voelen zich in een hoek gedrukt, voelen zich beledigd, voelen zich gekwetst, voelen zich gediscrimineerd, voelen zich achtergesteld, voelen zich niet serieus genomen, voelen zich niet erkend, voelen zich overgeslagen, voelen zich niet geaccepteerd. Ieder mens heeft deze gevoelens van tijd tot tijd. Maar hoe ga je hiermee om? Wanneer je de gevoelens niet met het verstand probeert op te lossen, wordt je slachtoffer van deze nare gevoelens. Dan ga je het nare gevoel juist verder ontwikkelen door nog heviger verdriet te ontwikkelen omdat je denkt en voelt niet meegeteld te worden. Je kruipt dan in je schulp, gaat raar gedrag ontwikkelen voor jezelf door jezelf pijn te doen, op jezelf te spugen door jezelf negatief te ontwikkelen omdat je aandacht wil van anderen. Maar juist zo krijg je nog minder aandacht, gaan mensen je nog harder uitlachen en negeren omdat je zelf niets doet om dingen anders te doen bij jezelf. Wanneer mensen je negeren en je voelt je hierdoor buiten gesloten dan moet je goed gaan nadenken hoe dit probleem op te lossen. Praten met je ouders, met mensen die je vertrouwd is wat dan moet gebeuren. Ouders moeten hun kinderen dit soort instrumenten en gereedschap meegeven. Want als je om je heen kijkt zie je dat elk mens in deze situatie komt te verkeren. De een praat erover en lost het op. Terwijl de ander hierover zwijgt en het niet oplost dus slachtoffer wordt en in zichzelf gekeerd wordt. Bang wordt van andere mensen, boos wordt op die mensen en de hele wereld. Dus slachtoffer is geworden. Eenmaal in deze cirkel van zichzelf minderwaardig en onbelangrijk voelen, is moeilijk hier weer uit te raken. Ouders moeten het niet zover laten komen dat anderen te zeggen krijgen over hun kinderen. Want dan is de zeggenschap de ouders ontnomen en zijn de kinderen vaak hier nog minder mee gebaat omdat de maatschappij er niet is voor de ouders en hun kinderen. De maatschappij is gevoelloos. En precies deze gevoelloosheid is het grootste obstakel voor kinderen die zich slachtoffer voelen. Zulke kinderen hunkeren juist naar gevoel, liefde, mee willen tellen, begrepen willen worden, aandacht en begrip willen. Ouders kunnen dit allemaal, maar moeten wel vanaf het begin, de geboorte dus op tijd deze zorg van gevoel en aandacht aan de kinderen geven. De belangrijkste levensjaren dit zaadje planten is voor de rest van het leven van elk kind. Ouders zijn het voorbeeld voor hun kinderen dus zijn de eersten die goed moeten kijken en luisteren naar hun kinderen. Maar ouders zijn geen heiligen, omstandigheden maken soms dat er steken vallen. Dat mag allemaal, zolang de basis is gelegd, zullen kinderen door fouten van ouders er niet onder doorgaan. 

LES 15: DE VINGER PRECIES OP DE ZERE PLEK LEGGEN.

In de roos proberen te schieten. Dat kan allemaal door een goede analyse, ontrafeling, te maken. Goed te kijken en te luisteren. Op zoek te gaan naar betrouwbare informatie. Geen onderzoek doen dus. Want een probleem niet of verkeerd oplossen omdat je niet weet wat er speelt, betekent verergeren van de situatie. Mensen functioneren in groepen. Het gezin is de kleinste eenheid waar wij als groep samenleven en samenwerken als er sprake is van een goede opvoeding. Als kleinste eenheid thuis bespreken wij ook wat wij als lid van een groep buiten het gezin meemaken. Aan ouders de schone taak dus om al vanaf de peuter jaren het kind in groepsverband te laten functioneren door het kind niet over te laten aan de opvang of de crèche alleen, maar heel veel te investeren en te ondernemen buiten de school of de opvang om. Dan alleen is er een kans van slagen dat het kind niet bang leert te zijn voor andere mensen omdat hen geleerd wordt dat zij erbij horen en wat in te brengen hebben. Ouders die investeren in hun kind leren hen omgaan met andere kinderen, leren hen te spelen met andere kinderen, leren hen voor zichzelf op te komen door het andere kind niet uit de weg te gaan, maar aan te spreken. Allemaal vaardigheden die het beste gereedschap vormen voor later. Want de negatieve ouders leren hun kinderen tegenovergestelde waarden, dat is ook een vorm van investeren. En die twee waarden botsen voortdurend. Een kind die negatief is geleerd te reageren op problemen, die gaat pesten. Negatieve lading is altijd bang en onzeker. 

De kracht van het positieve moet in het brein van onze kinderen wortel schieten. Dat is hun macht. En voor deze macht zijn de pesters bang. Onze kinderen leren wat te doen tegen pesters is heel wat anders dan hen te leren hoe ze pesters het beste kunnen aanpakken, moeten zij hen uit de weg gaan of juist niet uit de weg gaan? In hoofdstuk twee ga ik nader in op het hoe pesters te isoleren en zelf als winnaar uit de bus te komen.

LES 16: PESTERS EN MEELOPERS.

Pesters komen in alle lagen van een bevolking voor. Het gaat erom wat er in zit, dat is wat er ook uit zal komen. Kerk en studies lossen niet op wat er niet in is gestopt door de ouders aan opvoeding en goed gereedschap. Zowel in rijke als in arme groepen komen dus pesters voor, bij hoogopgeleiden en bij laagopgeleiden, bij kerkgangers en noem zo maar op. 

Pesters zijn mensen die anderen nodig hebben om baas over hen te spelen. Ze denken dat ze op deze manier de leider van de groep zijn en heel belangrijk zijn. Precies het tegendeel is waar. Pesters kunnen niet alleen opereren, ze hebben altijd hun bange slaafjes nodig die geen gereedschap hebben meegekregen van huis uit. Bange schaapjes die zwichten voor de baas, de pester. Doen wat de pester zegt en wil maakt dat de makke lammetjes die niet zelf mogen denken nog toffer willen zijn dan hun zielige baasje. Deze meelopers zijn zo bang hun plaats te verliezen in de groep dat ze tot heel erge dingen in staat zijn. Ze hitsen hun baas op, ze scheppen een sfeer van oorlog voering tegen de mensen waar ze in feite naar opkijken. De meelopers en de pesters zijn in werkelijkheid laffe mensen, zwakke mensen die elkaar steunen in het kwaad doen. Ze zijn erg goed in het pijn doen en beledigen van anderen want veel meer kunnen ze niet. Als deze pesters en meelopers de vinger naar zichzelf zouden wijzen, zouden ze schrikken van zichzelf. En daarom doen ze dit niet. Ze willen niet weten wie ze in werkelijkheid zijn. Ze willen hun leegheid vullen door het pesten van anderen om zo ver af te blijven van zichzelf. De negatieve pesters en meelopers moeten bestookt worden met kwaliteit waar de mensen die zij pesten een overvloed aan hebben. Mensen met kwaliteit zijn de personen die de pester zo kwaad maken omdat een pester zelf positieve kwaliteit mist. Een pester bezit veel negatieve kwaliteit, de pester lukt het vaak om de ander bang te maken en in een hoek te drukken. Als wij onze kinderen thuis en op school vertellen waarom pesters pesten, dan zal er een grote groep op durven staan en de pester helpen zichzelf positief te ontwikkelen. Indien de pester geen positieve hulp wenst, dan zal hij belanden in de categorie van mensen die dat dan maar aan de lijve moeten voelen. Een pester heeft vaak een psychologisch probleem. Een pester haat juist hetgeen waarvan hij houdt. Een pester kijkt op tegen kinderen uit hogere milieus. Een pester kijkt op tegen slimme mensen, tegen mensen die rijk zijn, tegen mensen die veel reizen en veel lezen. Kortom, een pester is vaak een enorm jaloers men, die wil hebben wat anderen hebben maar dat niet voor elkaar kan krijgen. En daarom gaat een pester uitgerekend dit soort mensen, dit soort kinderen pesten. Een pester heeft dus hulp nodig om zijn gevoelens op een positieve manier te beleven. Want de pester heeft eigenlijk de meeste hekel aan zichzelf. Een pester wil eigenlijk anders zijn, maar hij weet gewoon niet hoe. Onze kinderen moeten dit weten en dan zullen zij veel minder vatbaar zijn voor pesters. Zullen pesters precies van hen te horen krijgen hoe zielig die zijn. Want een pester is in feite een grote bangerik, een mens met een masker op, een acteur. Trek hem dit masker af en het pesten zal gauw ophouden, want wie niet horen wil moet voelen. 

Een pester moet eerst voor schut worden gezet, dan pas zal hij ophouden te pesten. Een pester moet een lesje worden geleerd. Zijn populariteit is hem zoveel waard, en dat moet de pester worden afgenomen door eerst zijn meelopers flink de waarheid te zeggen. De meelopers moeten goed te verstaan krijgen dat zij nog minder waard zijn dan de pester omdat zij volledig in zijn macht zijn. De meeloper moet losgeweekt worden van de pester. Zo leren kinderen strategieën te ontwikkelen wanneer hen verteld wordt wat de rol van pesters en meelopers zijn. Zonder negatief dus geen positief. De pester is een studie object voor de slimme kinderen. Een pester wordt ontleed en moet zich diep gaan schamen dat hij een pester is. Een pester moet voelen wat hij anderen aandoet. Een pester isoleren van zijn eigen groep en dan zal gezien worden hoe bang die is en hoe weinig hij kan. Daag de pester uit, dat is wat onze kinderen moeten weten. Daag de pester uit in plaats van dat de pester in de ziel, in het hart van onze kinderen doordringt en hen verdrietig maakt. De pester is niet de baas, dat is wat onze kinderen geleerd moet worden. De pester is juist de slaaf van zichzelf omdat hij niets bezit wat een positieve bijdrage kan leveren voor anderen.

LES 17: EEN VISIE ONTWIKKELEN. 

Een mening om af te stappen van elkaar te bestrijden maar elkaar te overtuigen in de tocht op zoek naar de waarheid, is wat de kern en rode draad van het leven is. De maatschappij is net een pyramide opgebouwd. Ieder vervult zijn rol van hoog tot laag. Er ontstaan netwerken en het individu weet de eigen plek maar ziet niet het overzicht en het geheel. Door te delen en samen te werken groeit de samenleving. Om inzicht te krijgen in ieder zijn plek is onderzoek nodig. Daarom ontstaan er wetenschappen. Sociologische-maatschappij-psychologische en allerlei andere menswetenschappen. Technische en technologische wetenschappen als dragers van de samenleving. Dan wordt het geheel duidelijk, omdat alle wetenschappen met elkaar verbonden zijn daar het om mensen gaat. Een mens is de meest gecompliceerde machine. Alle wetenschappen zijn gebaseerd op het menselijk gedrag, groepsgedrag, lichaam en brein. Wat is de mens, wat voelt de mens, wat denkt de mens. Over elk onderdeel van de mens in de samenleving is er een mening, bestaat er een visie hoe het beter kan. Alle wetenschappen zijn gericht op hoe het beter kan. Hoe kan je pesters heropvoeden om en positief beter te laten presteren, hoe kan je verdrietige slachtoffers van pesterijen en depressieve mensen weer het licht laten zien. Het leven draait in de kern om positiviteit, met andere woorden hoe kan je huizen, auto’s, bruggen, schepen en noem zo maar op nog beter uitrusten met hoogstaande techniek. Alles om het betere, de kwaliteit van mens en materie en niet om de dingen slechter te maken. Daarom moeten wij onze kinderen leren te gaan voor het beste, hun kansen niet te verprutsen want anders belanden zij aan de andere kant van de lijn waar het allemaal slechter is. Er zijn altijd twee kanten van het leven, de goede kant en de slechte kant. Essentieel is het om de goede weg op te gaan, niet te pesten maar te delen en samen te werken. Over hoe dat allemaal moet, daar ga ik in hoofdstuk 2 verder op in, over hoe wij ons kunnen wapenen tegen pesters die ons leven behoorlijk kunnen verpesten als wij niet het juister gereedschap hebben om dit wangedrag te lijf te gaan. 

LES 18: WEERBAAR TEGEN PEST GEDRAG.

Les 5 behandelde kort het pestgedrag. In deze les gaan wij dieper hierop in om kinderen te leren hoe zij zich weerbaar kunnen maken tegen pesters. Om weerbaar te kunnen zijn moet eerst het waarom van het pesten behandeld worden. Pesters voelen zich vaak verliezers en zoeken voeding om zich goed te voelen. Zij zien die voeding in het zoeken van meestal kinderen uit beschaafde milieu’s. Typisch is dat de pesters de echte concurrenten uit de weg gaan, maar hen wel laten zien dat ze zogenaamd ook durf hebben. Zo ontstaat een netwerk van rangen binnen de pesters groep. Wat wij onze kinderen moeten leren is dat zij de rollen moeten omdraaien. De pesters hun voeding ontnemen door hen te laten zien dat hun pestgedrag juist voeding is om de eigen zenuwen te trainen, om te kunnen gaan met de eigen boosheid. De pesters te laten weten dat zij er juist zorgen dat je nog harder gaat werken aan het ontwikkelen en bekwamen van jezelf. Fysiek zijn de pesters vaak geweldadig, agressief en negatief. Haal die voeding bij hen weg door nog beter te presteren waardoor de pesters nog jaloerser zullen worden want verbaal zijn de niet pesters tot veel meer in staat om de pester een koekje van eigen deeg te geven. Vooral omdat pesten tegenwoordig ook viraal gaat, via social media achter een scherm. Een prachtige gelegenheid om de rollen dus om te draaien en et slimheid de pester van repliek te dienen door ook te posten waarom pesters pesten. Met het verstand moeten de pesters verslagen worden. De pesters zijn juist de onzekere mensen die er alles aan doen hun eigen falen en onzekerheden te verbergen. Onze kinderen mogen nooit de pester met dezelfde munt terug gaan betalen want dat verliezen ze. Het is juist erg belangrijk de pester zich op glad  ijs te begeven door hem of haar naar jouw cirkel van positiviteit te trekken en zo het gedrag van de pester volledig uit te kleden. Ga op social media het debat aan, iets wat pesters niet kunnen, maar positieve mensen wel op kunnen reageren. Versla de pester met verstand, slimheid en wijsheid en leg hem zijn eigen gedrag uit op social media. Op deze manier verrijkt het kind zichzelf en maakt zichzelf tegelijkertijd weerbaar. Want slimme kinderen hebben het goede gereedschap op zak, lezen veel, luisteren goed en streven naar ontwikkeling omdat zij zich klaar maken om de maatschappij positief te dienen. Pesters kunnen met hun gedrag alleen maar voor problemen zorgen die de slimme weer moeten gaan oplossen. De pester zijn gedrag is een obstakel, een hinder een blok aan het been van de maatschappij, zijn ouders en zichzelf. Onze kinderen moeten dit gedrag samen met hun eigen positieve vrienden bespreekbaar durven maken en de pester niet uit de weg gaan door bang te worden van zijn agressiviteit. Onze kinderen moeten weten dat pesters eigenlijk zielige mensen zijn die schreeuwen om aandacht en hulp maar zich stoer voordoen. Draai de rollen dus om, dat is wat onze kinderen moeten leren, ga de pester niet uit de weg, maar ga boven hem staan door hem verbaal van repliek te dienen zonder hem uit te schelden. Nooit je verlagen tot het niveau van de pester dus. Want eigenlijk is de pester jaloers en afgunstig, wil hij eigenlijk zijn als degenen die hij juist pest. Als onze kinderen dit weten, dan kunnen zij de pester ontmaskeren en juist helpen op zoek te gaan naar zichzelf door iets te presteren, iets goed te gaan leren doen in plaats van zich bezig te houden met anderen die juist wel goed presteren. Angst moet weggenomen worden dat de pester fysiek geweld kan gaan gebruiken. Onze kinderen moeten dan begrijpen dat de maatschappij dan op het pad van de pester komt. De politie en de schoolleiding komen dan op en de pester is dan het haasje, die is dan nog verder van huis omdat de maatschappij keihard afrekent met geweldenaars. Pesters zijn dus altijd de verliezers, persoonlijk en maatschappelijk. Persoonlijk maken zij zichzelf tot slachtoffer, ontwikkelen zich eenzijdig negatief. En de rest spreekt voor zich, want later worden pesters de mensen die aan de zelfkant van de maatschappij belanden omdat hun gedrag maatschappelijk niet getolereerd wordt. Pesters breken dus zichzelf en niet degenen die ze pesten, dat is wat onze kinderen ingeprent moet worden. Gepesten verdienen het niet ten onder te gaan aan pestgedrag omdat hun ouders niet de juiste gereedschappen kozen voor hun kinderen om ze weerbaar te maken. Pesters behoren tot de categorie negativisten die nodig zijn om het positivisme bij de slimme groep op te vijzelen. Want slimme mensen pesten niet, ze hebben geen tijd daarvoor. Want pesters zijn acteurs, ze laten de binnenkant van hun lijden niet zien. Ze stellen dus weinig voor als hulpeloze zielen die proberen te overleven ten koste van anderen door hen te pesten en zich zo goed te voelen.

LES 19:  PESTERS ZIJN RAAR, DAAROM MOGEN WE ER ALLEMAAL ZIJN.

We zijn er voor elkaar en niet tegen elkaar, omdat iedereen iets raars heeft. Niemand is volmaakt. Vooral pesters moet dit worden bijgebracht. Want pesters mogen niet denken dat anderen minderwaardig zijn omdat zij anders zijn. Iedereen is anders, niemand is hetzelfde. Pesters moeten dit begrijpen en dus direct naar zichzelf kijken. Aan pesters moeten wij leren dat zij op latere leeftijd een grote achterstand zullen hebben opgebouwd wat betreft hun innerlijk fatsoen en innerlijke kracht. Want studie nog de kerk zijn een dekmantel voor mensen die eigenlijk pester zijn geworden omdat ze zelf heel onzeker zijn. Mensen die geen baas zijn over zichzelf maar meeloper en afhankelijk van anderen voor het verdienen van een schouderklop of zelf voor het verdienen van hun brood. Alleen in de onderwereld zullen de pesters hun wangedrag hebben ontwikkeld want in het criminele circuit wordt opgekeken tegen genadeloosheid, de oorkonde voor crimineel leiderschap door wangedrag. Maar in de bovenwereld, de legale wereld zijn zij slachtoffer die het niet voor het zeggen hebben maar vaak misbruikt worden door de machtigen omdat er geen enkel gezag of autoriteit van hen uitgaat. Zij zijn de latere meelopers geworden maar willen dit niet omdat ze denken dat ze leiders zijn.

Wie positief presteert krijgt alle kansen, maakt niet uit wie je bent en uit welke achtergrond of wat je verleden is. We zijn als mens allemaal bang maar we worden gelukkig niet allemaal pesters om onze angsten en onzekerheden te verbloemen. Juist de mensen die gepest worden krijgen een veel sterker karakter op latere leeftijd. Mensen zoals Lewis Hamilton (Brits Formule-1 coureur en zeven voeding wereldkampioen) zijn genadeloos gepest. Hamilton werd vroeger gepest, maar alles veranderde toen hij een zwarte gordel in het karate haalde.

Grote zielen ondervonden dezelfde pesterijen. Maar dit brak hen niet, integendeel.In hoofdstuk 2 ga ik verder in op wat te doen tegen pestgedrag, hoe jezelf weerbaar te maken.

LES 20: DE CIRCEL VAN HET LEVEN.

De kans dat kinderen uit de betere milieu’s vervallen naar lagere milieu’s is evengroet als de kans dat kinderen uit lagere milieu’s opklimmen naar hogere milieu’s. Wat er bij de ouders inzit, dat zal uit het kind komen. Daarom is er de eeuwige cirkel van twee deling in de maatschappij. De kinderen uit de betere gegoede milieu’s vervallen weinig terug en omgekeerd blijven de armen uit de lagere milieu’s materieel arm.

Het gaat in het leven uiteindelijk om geld. Wie rijk is en wie arm is. Geld maakt veel mogelijk in het leven. De maatschappij is in beginsel rondom geld georganiseerd. Het bezit, de eigendom van mensen moet vergroot en beschermd worden. Want geld geeft macht. Kinderen uit machtige rijke milieu’s ontmoeten elkaar op de privé scholen. Dan is er een grote groep kinderen in het midden, die niet rijk en ook niet arm zijn. Deze groep kinderen behoren tot de middenklasse. Deze tussenpositie maakt dat ouders van de kinderen uit de middenklasse hun kinderen opvoeden richting de hogere klasse omdat die de kansrijken zijn vanwege de hoge posities die zij bekleden. De middenklasse neigt veel meer naar de hogere klasse dan naar de lagere klasse. De haat van de lagere volksklasse richting de middenklasse is vaak groter dan de haat die de volksklasse heeft tegen de elite, de hogere volksklasse. Gevoelsmatig is die haat thuis erin gebracht door de ouders. De meeste pesters komen daarom uit de lagere sociale milieu’s, de volksklasse dus. Deze volksmensen passen direct geweld en agressie toe omdat zij vanuit de onderbuik reageren en veel minder eerst hun verstand laten werken. Norbert Elias praat in zijn boek “het civilisatieproces” over ongeremde barbaren die hun emoties niet verfijnd kunnen uiten.

Bij kinderen uit de hogere en de middenklasse is dit precies andersom, deze kinderen hebben geleerd met hun verstand te denken en minder met hun gevoel omdat met gevoel problemen niet worden opgelost. Zij hebben hun driften dus wel onder controle omdat hen zelfbeheersing is geleerd. Deze kinderen zijn regisseur over zichzelf, ze sturen zichzelf, zij zijn de baas want ze hebben geleerd dat de beste bode de man zelf is. Wetenschap en techniek kent geen gevoel in de oplossing van ingewikkelde vraagstukken, is wat hun ouders hen geleerd hebben. Hoog geschoolde ouders weten dat leren denken de sleutel is levenslang geluk. Want alle problemen worden opgelost door goed na te denken in plaats van knokpartijen te organiseren, op school en buiten school. De rijken worden rijker omdat de armen dom blijven. De rijken bepalen de maatschappij en hebben na de Industriële revolutie in 1782, de Franse revolutie in 1789 alles zodanig ingericht dat het lagere volk nooit meer de macht kan grijpen. In Rusland was in 1917 de uitzondering. In latere lessen wordt verder ingegaan op de Franse en de Russische revolutie. Opvoeding, Geschiedenis, Politiek en Recht zijn een eenheid en leiden tot uitgebalanceerde meningen en visie’s bij opgroeiende tieners. Maar eerst moet aan de basis de opvoeding gericht zijn op het kiezen van de beste gereedschappen voor kinderen. Want het leven zal niet veranderen, de maatschappij zal altijd blijven zoals die is, met hier en daar kleine verschuivingen vanwege veranderde omstandigheden. Alleen geleerden kunnen hierop inspelen en niet het arme volk dat kennis ontbeert. Daarom moeten onze kinderen hun kansen niet laten liggen, zeker niet als die hen ruimschoots voor de voeten liggen. Kanshebbers en kanslozen staan tegenover elkaar. Het mooiste is als die zouden delen. Een mooie samenleving wordt opgebouwd door te delen. In de beschaafde samenlevingen weet men dit al te goed. Daarom staan arme en rijke landen ook lijnrecht tegenover elkaar. Arme landen zijn blijven steken in de slachtoffer rol. Terwijl de beter gesitueerden uit die landen er anders over denken dan het lagere volksdeel. En zo blijft het altijd maar doorgaan, er zijn altijd groepen tegen over elkaar die elk andere belangen hebben. Uitrafelen hoe alles in elkaar steekt, in techniek, natuur en maatschappij geeft veel inzicht in welke keuzen gemaakt kunnen worden. Daarom is lezen zo belangrijk voor kinderen. Weten maakt nieuwsgieriger en leidt tot onderzoek. Maar er is veel geld nodig om kinderen ook materieel kennis te laten maken met techniek, natuur en noem zo maar op, alles is enorm duur. Dus blijven de arme kinderen thuis en wordt de kloof tussen rijke en arme kinderen alsmaar groter. Met alle gevolgen van dien.

HOOFDSTUK 2:

HET ROER OMGOOIEN

LES 1: “ ALS JE BLIJFT DOEN WAT JE ALTIJD DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG”. (Albert Einstein)

Deze uitspraak van Einstein geldt voor zowel de pester als degene die gepest wordt. Omdat een pester niet in de spiegel durft te kijken daarom pest hij anderen. En zo houdt de pester zichzelf buiten schot en zal ook niets veranderen aan zichzelf. Het pesten kan dan alleen maar toenemen. Want wie in de spiegel durft te kijken kan zichzelf vele vragen stellen met de bedoeling om dingen anders te gaan doen, zichzelf te verbeteren en menselijker te worden. Pesters denken er helaas anders over omdat het vaak personen zijn met weinig bagage gevuld met verkeerd gereedschap wat in de opvoeding erbij is ingeschoten.

Daarom worden er altijd roddels verteld om mensen te besmetten, bang en onzeker te maken. En vaak lukt dat ook. Daarom moet de aandacht niet gericht zijn op degene die pest, want die zal toch niet veranderen. De enige manier om de pester te lijf te gaan is dus naar jezelf te durven kijken, jezelf een spiegel voor te houden en jezelf vragen te stellen. Het beantwoorden van die vragen die je jezelf stelt, daarin ligt het antwoord om jezelf weerbaar te maken, omdat je eigen zwakheden en tekortkomingen opeens duidelijk worden. Immers, niemand is heilig, ieder mens heeft gebreken en tekortkomingen. Je weet waarom er gepest word en wat er ontbreekt aan pesters. Jij bent nu de spil, het middelpunt door vragen op jezelf af te vuren, zoals: “wat vindt ik leuk om te doen dat mij heel blij maakt”; “welke mensen vindt ik aardig en zou ik bevriend mee willen zijn en hoe kijken die mensen naar mij”. Je gaat met veel vragen aan jezelf te stellen niet meer ervan uit dat iedereen tegen je is. Dat boeit je niet meer, jou doelstelling is de hand in eigen boezem te steken en te investeren in jezelf. Hierdoor vergroot je de afstand tussen je eigen ontwikkeling en de stilstand van de pester. Jouw eigen ontwikkeling zal maken dat je geboeid blijft in jezelf en de vragen aan jezelf stellen vormen hiertoe de uitdaging. Vraag jezelf af waarom mensen, de pester, zo op jouw gemunt heeft, waarom mensen zo kwaad op je worden. Is het misschien je betweterigheid vanwege je slimheid, je zelfverzekerde houding, je manier van lopen en praten, je kleding of juist je onzekere houding, je angst die je uitstraalt. Het is belangrijk hier achter te komen, wat hindert de ander in jou? Zodra je het antwoord hierop weet, kan je dingen dus anders gaan doen.

 Les 2 : Wij zijn echt zoals wij denken.

Oudjes pesten elkaar de tent uit: ’Lift geblokkeerd met rollator’(https://www.telegraaf.nl/nieuws/431841684/oudjes-pesten-elkaar-de-tent-uit-lift-geblokkeerd-met-rollator)

 Je zou toch denken dat de levensles geleerd moest zijn? Doch, we zien dat een denkwijze, goed of slecht, levenslang is. Jong geleerd, oud gedaan is geen loze kreet. 

=============================================

Ze Noemden me Duivelskind will be out on September 13th in the Netherlands.

Stel adopteert meisje dat werd afgewezen om haar uiterlijk, nu is ze een wereldster

 Mei 30, 2022

Het verhaal van Michaela DePrince is ronduit inspirerend. Meer dan dat, zelfs.

Niet alleen heeft ze alle tegenslagen overwonnen, ze heeft ook bewezen dat het aloude gezegde “beoordeel een boek niet naar zijn kaft” juist is!Michaela DePrince, toen bekend als “Mabinty Bangurawas”, werd in 1995 in Sierra Leone geboren. Kort na haar geboorte verloor ze haar beide ouders door de burgeroorlog in haar land en werd ze in een weeshuis geplaatst. In het weeshuis begon haar nachtmerrie.

DePrince leed aan vitiligo, een aandoening waarbij de huid pigmentcellen verliest en als gevolg daarvan haar kleur verliest. Door deze aandoening kreeg DePrince witte vlekken in haar nek, wat leidde tot veel spot en scheldpartijen uit haar omgeving. Haar enige vriendin was een ander meisje met dezelfde naam als zij, “Mabinty”.

Vanwege haar toestand werd ze bestempeld als het “Duivelskind” en niemand wilde haar adopteren. DePrince herinnerde zich haar verschrikkelijke ervaring in het weeshuis en zei: “Ze rangschikten ons. Nummer één was het favoriete kind, en nummer 27 was het minst favoriete … Ik was nummer 27.”

“Ze bleven maar zeggen: ‘Waarom zou iemand het kind van de duivel willen adopteren?’” vertelde ze Today.

DePrince bracht veel dagen door in hongersnood door de verwaarlozing waarmee ze te maken kreeg. Haar leven leek hopeloos totdat ze willekeurig een foto van een ballerina in een tijdschrift tegenkwam.

In interviews zei ze: “Het was niet alleen het feit dat ze een ballerina is. Het is dat ze er gelukkig uitziet. En ik wilde gelukkig zijn,” voegde ze eraan toe, “als wat ze deed haar gelukkig maakte, dan wilde ik dat ook doen.”

Toen ze drie was, sloeg het noodlot opnieuw toe. De driejarige Michaela werd in haar buik gestoken door rebellen.

Maar haar geluk stond op het punt te veranderen. Een Amerikaanse vrouw was op weg naar Afrika om Michaela’s vriendin Mabinty te adopteren. Er was verwarring aan de kant van het weeshuis en ze belden Elaine om te verduidelijken welke “Mabinty” ze van plan was te adopteren.

Toen Elaine DePrince ontdekte dat Michaela een wees was die al 12 keer was afgewezen, besloot ze beide meisjes te adopteren en noemde ze hen “Michaela” en “Mia”. Ze vertelde haar man over het adopteren van twee meisjes nadat ze de papieren al had getekend.

De familie DePrince waren geen onbekenden voor adoptie. Het echtpaar had eerder drie jongens uit het buitenland geadopteerd. Alle drie hun adoptiezonen leden aan hemofilie.

Elaine was altijd op de hoogte van de speciale zorg die haar zonen van haar vroegen. Maar de tragedie sloeg toe toen hun bloedproduct werd aangetast door HIV. In die tijd bestonden er nog geen medicijnen tegen het virus en het gezin verloor alle drie hun zonen.

Dit zette hen ertoe aan opnieuw te adopteren. In 1999 adopteerde het echtpaar de vierjarige Michaela DePrince. Eenmaal geadopteerd, vertelde ze haar adoptieouders onmiddellijk van haar dromen om te dansen.

Haar adoptieouders moedigden DePrince’s interesse in dansen van harte aan. Elaine DePrince en haar man brachten haar zelf naar danslessen en koesterden haar interesses. Het duurde even voordat Michaela hun onvoorwaardelijke liefde en steun accepteerde.

Ze ontdekte dat haar huidaandoening een probleem was in haar carrière als danseres. Maar Elaine DePrince vertelde Michaela om door te zetten en dat haar witte vlekken eigenlijk elfenstof waren!

In juni 2020 verloor Michaela haar adoptievader en beloofde al haar optredens aan hem op te dragen. Ze schreef een welgemeend eerbetoon aan hem, waarin ze zei dat ze van haar toekomstige echtgenoot hoge verwachtingen zou hebben vanwege het voorbeeld dat haar vader voor haar had gesteld.

Door de liefde en goedkeuring die ze van haar adoptieouders kreeg, kon ze haar angsten overwinnen en is ze nu een gevierde artieste die wereldwijd erkend wordt als danseres!

“Toen ik acht jaar oud was, zei deze leraar: ‘Weet je, we doen niet veel moeite voor de zwarte ballerina’s omdat ze uiteindelijk allemaal dik worden en grote borsten hebben.’” vertelde DePrince in 2017 aan NBC.

Maar Michaela liet haar lot niet bepalen door een brutale leraar. Ze zette door en al haar jaren van hard werken betaalden zich uit met haar succesvolle carrière.

Op 17-jarige leeftijd ging ze aan de slag bij het Dance Theatre of Harlem in New York City.

Ik kan toch niet de enige zijn die erg ontroerd is als ik kijk naar de reis van deze dappere vrouw? Van de ongelofelijke pijn van haar kindertijd naar een geweldige prestatie?

Na alles wat ze heeft meegemaakt, lijkt het wel of een topballerina worden een van de “makkelijkere” dingen is die ze in haar leven heeft gedaan.

Wat een karakter heeft deze vrouw. Bekijk haar verhaal in de video hieronder:

Stel adopteert meisje dat werd afgewezen om haar uiterlijk, nu is ze een wereldster

Hamilton: ‘Ik werd vroeger veel gepest en gediscrimineerd’

26 september 2016

Lewis Hamilton is nu de stoere jongen van de Formule 1. Mooiboy, wonderboy. Vaak met een big smile en op z’n tijd stevig op het circuit. Hij heeft een dikke huid gekregen. In z’n jeugd is hij namelijk gepest en gediscrimineerd, zegt hij in een interview met Complex Magazine.

“Het heeft me sterker gemaakt. Het is als wanneer je gewond raakt bij een gevecht. Je komt er sterker uit”, zegt de Brit.

Resultaten laten spreken

Zijn vader heeft hem aangeraden: ‘Laat je resultaten spreken op het circuit. Die zijn veel belangrijker dan de woorden die je spreekt.’ Je moet het tegendeel van wat mensen zeggen kunnen bewijzen, leerde Hamilton toen hij nog op school zat.

Genieten

“Leraren zeiden dat ik nooit een coureur zou kunnen worden. Er was een tijd waarin ik me dat aantrok. Maar nu ben ik zeker van mezelf. Ik volg mijn hart, werk hard, ken mijn waarden en hou van mijn familie. Ik geniet van het leven” aldus Hamilton.

https://sportnieuws.nl/formule-1/hamilton-werd-vroeger-gepest-en-gediscrimineerd

Beroemde personen die vroeger werden gepest

Dit is een lijst van beroemde personen die vroeger werden gepest. Pesten is een groot probleem! Vroeger werd er heel weinig aan het stoppen van pesten gedaan. Er werd vaak gezegd dat je van pesten sterker zou worden?! Door onderzoeken van o.a. Rijks Universiteit Groningen (RUG) weten wij nu; dat dit allemaal niet waar is, dat je niets leert van pesten. Gelukkig is hier de laatste jaren meer aandacht voor, zodat wij kunnen beginnen met het stoppen van pesten.

Deze gepeste mensen hebben inmiddels hele succesvolle banen: Selena Gomez, Justin Bieber, Christina Aguilera, Madonna, Lady Gaga, Emma Wadson, Miley Cirus, Steven Spielberg, Presidenten Bill Clinton en Barack Obama, Kate Middleton, Prins Harry, Justin Timberlake, Rihanna, Chester Bennington, Tiger Woods, Pierce Brosnan en nog vele anderen. Hieronder tref je een overzicht van deze mensen.

Maar ook Bekende Nederlanders zijn gepest zoals Jan Smit, Albert Verlinde, Marlies Dekker, Anita Witzier, Jamai Loman, Fred van Leer, Froukje de Both, Charly Luske, Daphne Dekkers, Pauline Huizinga, Mike Weerts, Maurics Wijnen en ook vele YouTubers zoals: Don (Game Meneer), Rutger Vink (Furtjuh), Enzo en Milan Knol 

Lady Gaga

Lady Gaga vertelde in een interview dat ze veel gepest werd toen ze jong was. Ze werd getreiterd met haar uiterlijk. Volgens de zangeres had ze een enorme neus, korte bruine krullen en was ze te dik. “Ze hadden veel om me mee te pesten,” vertelt ze. Ook is ze meerdere keren in een afvalbak gestopt, arme Lady Gaga! Volgens haarzelf is ze door de pesterijen een sterker persoon geworden. Tegenwoordig strijdt ze voor gelijkheid en respect.

Lindsay Lohan

Lindsay begon al vroeg als actrice. Door haar klasgenootjes werd ze veel gepest omdat ze beroemd was en in films speelde. Ook bracht haar vader het grootste deel van haar jeugd door in de gevangenis. Haar jeugd was dus niet makkelijk. Tegenwoordig zet ze zich in voor de strijd tegen pesters. Go Lindsay!

Selena Gomez

Hoewel Selena echt práchtig is, werd ze vroeger toch gepest om haar uiterlijk. Selena vertelde dat haar klasgenoten haar plaagden omdat ze klein was. Ook hoorde ze nooit ergens bij. Dat maakte haar vroeger erg onzeker en verlegen. Ondertussen is daar niets meer van over. Selena is een inspirerende, hardwerkende vrouw die de harten van velen onder ons veroverd heeft.

Justin Bieber

Ook onze man crush werd vroeger gepest door veel van zijn klasgenootjes. Had jij dat verwacht? Wij in ieder geval niet! Wat zullen de pestkoppen nu veel spijt hebben…

Madonna

The queen of pop was niet altijd zo zelfverzekerd en populair als tegenwoordig. Ook zij was vroeger het slachtoffer van vervelende pesterijtjes omdat ze er anders uitzag dan de rest. De meeste tijd bracht ze in haar eentje door en ze hoorde nergens bij. Tegenwoordig is daar niks meer van over, Madonna is een echte powervrouw.

Demi Lovato

Demi werd misschien wel het meest gepest van alle celebrities uit dit lijstje. Ze werd zelfs een keer uren lang opgesloten in de badkamer. Na dit incident besloten haar ouders dat het genoeg was en werd ze van school afgehaald. Tegenwoordig vertegenwoordigt Demi de anti-pest organisatie PACER die slachtoffers van pesten probeert te steunen en helpen.

Rihanna

Rihanna werd van kleins af aan gepest met haar huidskleur. Gelukkig liet ze zich niet tegenhouden door de pesters en is ze inmiddels één van de beroemdste vrouwen ter wereld.

Kristen Stewart

Kristen werd vroeger door haar klasgenootjes gepest omdat ze eruit zou zien als een jongen. Ze lachten haar uit om haar mannelijke kleding. Ondertussen is Kristen model voor Balenciaga en Chanel. You rock!

Megan Fox

Photo:  Kevin Winter/Getty Images

Megan Fox said that she felt that high school would never be over as she faced constant bullying at school.

Christian Bale

Photo: Tinseltown/Shutterstock

Christian Bale started acting at 13. His fellow classmates used this as a reason to bully and beat up the actor who went on to play Batman.

Mila Kunis

Photo: Photo Works/Shutterstock

Mila Kunis was bullied in school because of her “funny face.” The Black Swan star says that kids would make fun of her big eyes and lips.

Chris Rock

Photo: david_shankbone/flickr/CC-BY 2.0

Chris Rock developed his humor and wit as a response to bullies.

Jessica Alba

Photo: Tinseltown/Shutterstock

Jessica Alba may be a successful, beautiful actress, but the Sin City star was bullied in high school. Alba said she got picked on because she was an awkward child with buck teeth and a Texas accent.

Jennifer Lawrence

Photo: DFree/Shutterstock

Jennifer Lawrence said that her bullying became so bad that she switched schools to get away from some mean girls.

Miley Cyrus

Photo: JStone/Shutterstock

Miley Cyrus was bullied by a group of girls who called themselves the Anti-Miley Club.

Taylor Swift

Photo: Tinseltown/Shutterstock

Taylor Swift says that her junior high bullies gave her the inspiration to start writing songs.

Tom Cruise

Photo: 360/Shutterstock

Tom Cruise struggled with reading, which made him an easy target for bullies.

Barack Obama

Photo: Freebase/CC-BY

Barack Obama was bullied in school, but that didn’t stop him from becoming the first African American President of the United States.

Christina Aguilera

Photo: s_bukley/Shutterstock

Christina Aguilera said that she would get a lot of cold shoulders at school because her classmate couldn’t understand her success.

Kate Middleton

Photo: Featureflash/Shutterstock

The headmistress at Kate Middleton’s school says that the Duchess of Cambridge was bullied for two terms.

Steven Spielberg

Photo: Freebase/Public domain

Steven Spielberg was bullied for being a “nerd” in school.  Today, he is the coolest of film geeks!

Kristen Stewart

Photo: Freebase/CC-BY-SA-2.5

Kristen Stewart says that she couldn’t relate to kids her own age because “they were mean and didn’t give you a chance.”

Bill Clinton

Photo: Freebase/Public domain

Bill Clinton was teased for his weight growing up.

Justin Timberlake

Photo: Shelby Casanova/Flickr

Justin Timberlake was bullied for his “funny hair” at school.

Sandra Bullock

Photo: Warner Bros.

Sandra Bullock was bullied in school for her clothes.  The Oscar winner would make frequent trips to Europe with her mother, and when she would return, the kids would make fun of her strange clothing.

Kate Winslet

Photo: Featureflash/Shutterstock

Kate Winslet was made fun of for her weight.  She says that fellow classmates would call her terrible names like “blubber.”

Jason Segel

Photo: Tinseltown/Shutterstock

Jason Segel was bullied at school, but he got the last laugh by having a successful acting and writing career.

Howard Stern

Photo: Helga Esteb/Shutterstock

Howard Stern says that he was a target for every bully in the city.  It’s a good thing he developed a quick wit that he turned into a successful radio show.

Victoria Beckham

Photo: Automotive Rhythms/Flickr

Victoria Beckham wasn’t always “Posh.”  Mrs. Beckham was teased throughout school.

Robert Pattinson

Photo: Freebase/Fair use

Just like his on-again off-again girlfriend Kristen Stewart, Robert Pattinson did not relate to the kids at school.

Tigar Woods

Photo: Omar Rawlings/flickr/CC-BY-NC-ND 2.0

Golf legend Tiger Woods was the victim of racial slurs from his fellow classmates.

Mischa Barton

Photo: Featureflash/Shutterstock

She might have been a “cool kid” in “The O.C.” but Mischa Barton faced bullying at her school.

Demi Lovato

Photo: Albert L. Ortega/Getty Images

Demi Lovato was bullied in middle school because she was an easy target.

Michelle Trachtenberg

Photo: Helga Esteb/Shutterstock

Michelle Trachtenberg says her school bullying experience was so bad that she was actually thrown down a flight of stairs.

Eminem

Photo: Freebase/Fair use

Eminem moved around a lot as a child and says that he was frequently beat up for being the new kid.

Rosario Dawson

Photo: Freebase/CC-BY-SA-2.0

Rosario Dawson was a late bloomer, and she was bullied for being flat chested.

Winona Ryder

Photo: Freebase/CC-BY

Winona Ryder was beat up in junior high.  She later ran into her old bully at a cafe.  The bully asked for an autograph, and Winona replied: “Go f*** yourself.”

Eva Mendes

Photo: Andrea Raffin/Shutterstock

Eva Mendes says she was an easy target for bullies because she was gawky and had big teeth.

Prince Harry

Photo: Everett Collection/Shutterstock

Prince Harry was bullied for his red hair when he was young.

Rose McGowan

Photo: Freebase/CC-BY

Rose McGowan was bullied for being different, but the Scream star doesn’t waste her time worrying about what people think of her.

Khloé Kardashian

Photo: Freebase/GNU Free Documentation License

Khloe Kardashian has struggled with her weight and her confidence, making her an easy target for school bullies.

Pierce Brosnan

Photo: Freebase/CC-BY-SA-2.5

Pierce Brosnan was made fun of for his Irish accent while he was at school.

Kristin Kreuk

Photo: Freebase/Fair use

Kristin Kreuk said that she struggled with bullying until she found her self-confidence.

Taylor Lautner

Photo: Freebase/Fair use

Taylor Lautner was made fun of for his love of acting while he was in school.

George Takei 

Photo: Gage Skidmore/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

George Takei was bullied as a child, and the “Star Trek” star now is very outspoken against anti-gay bullying.

Clay Aiken

Photo: Everett Collection /Shutterstock

Clay Aiken was made fun of for being in musicals. He said that things got so bad that, at one point, he didn’t want to sing.

Daniel Radcliffe

Photo: daniel_radcliffe/Instagram

Daniel Radcliffe says that he wasn’t the most popular kid in school. Radcliffe was regularly mocked, and he was once punched in the face for coming to the aide of a fellow student.

Brittany Snow

Photo: Freebase/CC-BY-SA-2.0

Brittany Snow says that she was bullied daily.  She has turned her negative into a positive by starting “Love is Louder,” a non-profit that is working to end bullying.

Jennifer Morrison

Photo: JJ Duncan/Flickr

“Once Upon a Time” actress Jennifer Morrison was very introverted, and her love for literature and the stage made her a prime target for bullies. In school, she was labeled a nerd. 

Tyra Banks

Photo: Freebase/Public domain

Tyra Banks was bullied in school for being a “bean pole.” She later used her tall, thin physique to create an extremely successful modeling career.

Michael Phelps

Photo: JD Lasica/Flickr

Michael Phelps was made fun of for his long arms and big ears. The swimmer went on to use those long limbs to win several gold medals.

Chad Michael Murray

Photo: Andy Castro/Flickr

Chad Michael Murray was beat up by older kids when he was in school. He says that even his house got egged by his bullies.

Chris Colfer

Photo: Freebase/CC-BY-SA

“Glee” star Chris Colfer said that he was bullied every day and was called “freak” and much worse.

Mika

Photo: Freebase/GNU Free Documentation License

Singer Mika says that his bullying was so out of control that even a teacher participated.

Fred Durst

Photo: Tinseltown/Shutterstock

Fred Durst says that his angst comes from the fact that he was beat up every day in high school.

Tom Felton

Photo: Freebase/CC-BY-SA-2.0

Tom Felton says that he was bullied when he returned to school after months of shooting Harry Potter because of his bright, white hair.

Jesse Tyler Ferguson

Photo: Jesse Tyler Ferguson/Instagram

Jesse Tyler Ferguson said the he was bullied so badly that he switched schools.

Jennifer Freeman

Photo: Freebase

Jennifer Freeman says that her bullying experience was so bad that it brought her to tears every day.

Chester Bennington

Photo: Freebase/CC-BY-SA-2.5

Chester Bennington was made fun of for being skinny and looking different.  The Linkin Park front man says that being in a band is the only thing that made him feel better.

Brian McFadden

Photo: Freebase/GNU Free Documentation License

Singer Brian McFadden was bullied for his weight growing up.

Andy Biersack

Photo: Mrs_Dy/flickr/CC-BY 2.0

Andy Biersack

The Black Veil Brides lead vocalist has spoken out about his experience with bullying. Because of the way Andy dressed, and the music he listened to (i.e. The Misfits, A7X, The Damned, The Dropkick Murphies, etc.), he was the target of bullying at school. This bullying is re-enacted in the “Knives and Pens” music video.

Avril Lavigne

Photo: Freebase/GNU Free Documentation License

Avril Lavigne was bullied because of her big glasses, her hair and her tomboy clothes. They also called her “Vampire Lady” because of her teeth.

Interessante informatie:

https://www.stoppestennu.nl/node/2655.

================================================================

Oudjes pesten elkaar de tent uit: ’Lift geblokkeerd met rollator’

IVO LAAN

19 april 2024

Niet alleen op school is pesten een groot probleem, ook in verzorgingshuizen maken ouderen elkaar het leven zuur. „Bijvoorbeeld door een gebakje neer te leggen op een stoel van iemand met een incontinentieluier”, zegt Patricia Bolwerk, oprichter van de stichting Stop Pesten Nu.

© DIJKSTRA BV

Foto ter illustratie. Deze vrouw komt niet voor in het verhaal.

Op deze Dag tegen het Pesten vraagt Bolwerk aandacht voor het pesten op scholen, werkvloer en in het verzorgingshuis. Gaat het vaak over pesten op school, pesten komt relatief vaker voor in het verzorgingshuis, weet Bolwerk die de cijfers er even bij pakt. Op scholen wordt een op de tien leerlingen gepest, op het werk één op de acht en in het bejaardentehuis één op de vijf.

„Ouderen worden ook niet serieus genomen als ze bijvoorbeeld tegen hun kinderen zeggen dat ze worden gepest”, zegt Bolwerk. „Dan denken ze: dat gebeurt toch alleen op de kleuterschool?” Niet dus.

Oude pesters

Pesten in het verzorgingshuis gebeurt op een venijnige manier, vertelt Bolwerk. „Door de lift te blokkeren met de rollator of iemand buiten te sluiten aan tafel.” De kans bestaat zelfs dat pesters en gepesten van decennia geleden van de lagere school weer met elkaar opgescheept zitten in het verzorgingshuis. „Dan worden de oude rolpatronen weer opgepakt.”

Zijn ouderen op die leeftijd nog te veranderen? Bolwerk: „Het gaat niet zozeer om veranderen. Maar je moet elke keer heel duidelijk aangeven dat je dat gedrag niet tolereert.”

Verveling

Struikel je op scholen over anti-pestprogramma’s, in verzorgingshuizen kan er veel meer worden gedaan tegen pestgedrag, vindt Bolwerk. „Heel vaak hoor je de excuses dat de handen aan het bed nodig zijn en dat men geen tijd heeft voor dit soort dingen. Maar dat is natuurlijk onzin.”

Kleine ingrepen kunnen al helpen, zegt ze. „Stel een commissie in die nieuwe bewoners introduceert zodat ze een zachte landing krijgen.” Het Nationaal Ouderenfonds signaleert dat verveling een van de belangrijkste oorzaken is van pestgedrag bij gebrek aan andere bezigheden. Zorg dus dat er genoeg te doen is aan activiteiten, tipt het fonds.

Niet altijd is het ’eens een pester, altijd een pester’. Bolwerk: „Soms zie je dat mensen die vroeger gepest zijn, op latere leeftijd zelf gaan pesten.” Wat nog wel eens gebeurt, is dat pester en gepeste in een ruimte worden gezet om het uit te praten. „Niet doen”, adviseert Bolwerk. „Want je houdt dan de ongelijke machtsverhouding.”

’Pesten maakt je letterlijk ziek’

Op scholen is inmiddels al veel ervaring met pestbeleid. Maakte hoogleraar Minne Fekkes jaren geleden nog wel eens mee dat schooldirecteuren zeiden dat pesten bij hun op school geen groot probleem was, dat is veranderd. „Er is veel meer aandacht voor”, zegt de hoogleraar Sociale Vaardigheden en Weerbaarheid aan de UvA die senior onderzoeker is bij TNO Child Health in Leiden. Fekkes doet onderzoek naar de effectiviteit van anti-pestprogramma’s.

Want pesten heeft enorme gevolgen. „Pesten maakt je letterlijk ziek”, zegt hij. Soms gaat het zover dat jongeren zichzelf van het leven beroven of zoals laatst dat een gepest kind drie klasgenoten dood schoot in Finland.

Toch gaat het steeds beter met het tegengaan van pesten in het onderwijs. Onder andere doordat scholen verplicht zijn om er actie tegen te ondernemen. Fekkes weet uit onderzoek wat goed werkt tegen pesten. Belangrijkste conclusie uit onderzoek is dat pesten niet iets is tussen de pester en de gepeste. „Het is een groepsproces. Ook kinderen die niets doen spelen een rol.”

Grensoverschrijdend en zelfs crimineel gedrag

Pesten moet de kop in worden gedrukt want als dat niet gebeurt, kan het ergere gevolgen hebben, weet Fekkes. „Het risico bestaat dat pesters ook ander probleemgedrag gaan vertonen op latere leeftijd als ze niet gecorrigeerd worden. Grensoverschrijdend en zelfs crimineel gedrag.” De gepeste leerlingen kunnen er ook last van houden. „Minder vertrouwen in andere mensen, een lagere eigenwaarde en ze zijn negatiever over anderen. En ze zijn eenzamer.”

Pestgedrag heeft verschillende oorzaken,. Het kan voortkomen uit apenrotsgedrag. Of als kinderen hebben geleerd om conflicten op een agressieve manier op te lossen, legt Fekkes uit.

Welke pestprogramma’s werken?

Alle reden dus om er bovenop te zitten en direct aan te pakken als er wordt gepest. Welke pestprogramma’s werken nou niet? „Je hebt scholen die kleuters laten masseren of leerlingen houten plankjes laten doorslaan om ze zelfvertrouwen te laten krijgen. Leuk om te doen, maar tegen pesten werkt het niet.” B

Beschermende factoren als iemand wordt gepest, kunnen een hoop leed voorkomen, legt de hoogleraar uit. „Vriendschappen, zodat je kan praten over ervaringen. Een goede ondersteunende band met de leerkracht helpt ook. En een ouder bij wie je terechtkan.”

https://www.telegraaf.nl/nieuws/431841684/oudjes-pesten-elkaar-de-tent-uit-lift-geblokkeerd-met-rollator