PATRONAGE, FRAUDE EN CORRUPTIE EN OP HET EIND DE BEDRIEGERS BEDROGEN

Auteur: Angela Fernald

OKB-voorzitter Van Dijk-Silos: Politieke leiders in Suriname zijn banaal https://www.apintie.sr/v24398 (24-05-2020)

 

Van Dijk-Silos wilde blijkbaar niet voor de derde  keer meespelen in het spel van Bouterse. Wat betreft haar rol bij de verkiezingen van 2010 wordt zij door haar eigen NDP kameraad Eugene van der San verweten haar eigen President Ronald Venetiaan te hebben verraden toen zij zag dat de NDP de verkiezingen zou winnen. Want van Dijk-Silos was toen nog lid van de NPS maar speelde blijkbaar in het geniep onder een hoedje met Bouterse en van der San. Deze zelfde van der San verraad nu zijn toenmalige “contra-spion”, een ware dolk in de ziel van de huidige OKB voorzitter, die inderdaad die vuile rol gespeeld heeft in 2010. En toen was het verraad wel welkom bij de NDP en Bouterse. Nu er bonje is in de gelederen van de NDP doordat Desi Bouterse al eerder op haar ziel trapte heeft de huidige OKB voorzitter haar kans waarschijnlijk schoon gezien om de rekening met Bouterse te vereffenen. Vandaar dat Bouterse ook niet heeft ingegrepen in de uitspraken van Eugene van der San, want eigenlijk herhaalt de geschiedenis van jennifer van Dijk-Silos zich, maar dan omgekeerd. Nu zij de NDP persoonlijk de rug toekeert en eindelijk een keer haar werk wil doen om persoonlijk van de NDP af te komen, door zich te verschuilen achter het objectieve werk van de OKB wat zij in 2010 niet onafhankelijk deed en ook in 2015 niet. Jennifer van Dijk-Silos heeft gewoon haar kans schoon gezien om van de NDP af te komen, ze weet dat ze zwaar misbruikt is door deze clan en op deze wijze zet zij nu Bouterse een hak. Zij is immers de GURU die hem het “zich verschuilen achter ambten” heeft geleerd. En Eugene van der San heeft alles verprutst voor de President omdat hij juridisch ook nog zwak is en zich heeft weten te verschuilen achter semi-deskundigheid. Zijn ondeskundigheid is door van Dijk-Silos wreed ontmaskert en dat heeft gemaakt dat van der San zich betrapt heeft gevoeld. En hij is daadwerkelijk betrapt als de vuil-speler, de gifmenger die heel in het geniep de WET BYZONDERE TOESTAND heeft willen misbruiken om te frauderen. Maar helaas voor hem is hij ontmaskert door de OKB voorzitter die er geen zin meer in had om vals te spelen. De kiesregeling is niet genoemd in de wet uitzonderingstoestand en derhalve kan door een resolutie een kieswet niet aangepast en veranderd worden en COVID 19 als wanorde onder een beataande wet proberen te schuiven. Deze valsheid is ontmaskert door niemand minder dan de GURU herself. 

NDP EN HAAR WAARDELOZE BELEIDSADVISEURS

May 23, 2020

Recentelijk zou het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), waar Misiekaba de scepter zwaait ene ‘diki bolu Patty’ hebben benoemd, tot beleidsadviseur. Een week voor de verkiezingen; wat voor beleid moet er nog gemaakt worden? Dit is duidelijk een benoeming, zodat de persoon nog langer kan genieten van overheidsgelden. Deze ‘diki bolu patty’ zal dus betaald worden uit belastinggelden van hardwerkende burgers, terwijl ze niets heeft betekend voor land en volk. Hiermee is dus ook het signaal gegeven, dat de paarse criminele bende, het niet meer ziet zitten en nog de laatste parasitair ingestelden in een positie moet zien te krijgen, anders ligt vermoedelijk alle vuile was op straat. Alsof de benoeming niet erg genoeg is, is deze figuur niet eens behoorlijk in de schoolbanken geweest. Dus terwijl we jongeren aan het aansporen zijn, om ondanks de behoorlijk dure opleidingen zich te blijven scholen, worden ongeschoolden beleidsadviseurs. ‘Diki bolu patty’ was zelf schoonmaakster in de paarse club en zou naar verluidt geen onbekende zijn bij justitie. Onze nieuwe beleidsadviseur is vaker te zien op feesten waar zij geld verdeelt. Wat voor beleid gaat zo een figuur op Sociale Zaken kunnen maken? Een ‘normale schoonmaakster’ vol behangen met goud. We moeten het volk niet voor de gek proberen te houden. Met deze actie van de paarse criminele karavaan, is de afslag gemaakt richting uitgang. Ze komen zeker niet meer, omdat de samenleving zeker niet meer dom is. Bovendien moeten al deze wilde acties teruggedraaid worden. De belastinggelden moeten niet gebruikt worden om vermeende criminelen van een salaris te voorzien.

Coalitie NDP verwelkomt wel verraders, maar geen parlementariërs conform wet en recht

May 22, 2020

De coalitie heeft gisteren geen quorum verleend tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee (DNA), waarbij Mohammed Barkatoellah Mohab-Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) toegelaten zouden worden tot het parlement. Volgens de VHP-voorzitter Chan Santokhi verwelkomt de NDP coalitie wel verraders, maar zeggen nee tegen parlementariërs die conform wet en recht toegelaten moeten worden. Volk van Suriname ik ben blij dat u dit meemaakt, want over enkele dagen bent u weer aan zet om besluiten te nemen als volk met betrekking tot uw volksvertegenwoordigers. Neemt u goede besluiten waarna u zal merken dat die parlementariërs zullen opkomen voor het volksbelang en voor wet en recht en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.” De fractieleider van de NDP, Amzad Abdoel, had eerder verteld dat zijn fractie niet zou meewerken aan de toelating van de leden. Mohab-Ali en Sardjoe zouden in de plaats komen van respectievelijk Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Het Hof van Justitie heeft op 20 maart vonnis gewezen in de terugroepingszaak van Pertjajah Luhur (PL) tegen Sapoen en Chitan. Beslist werd toen dat de leden zich niet mogen uitgeven, handelen of gedragen als DNA-leden, omdat zij rechtsgeldig zijn teruggeroepen door hun partij PL. Het parlement heeft toen die wet met betrekking tot het terugroepen van overgelopen personen verandert. “Terwijl er rechterlijke processen gaande zijn, een bekende cultuur en gedragspatroon van deze regering en hun coalitie in het parlement, veranderen zij de wetten in hun voordeel”, merkte Santokhi op. Echter heeft het Hof een standpunt ingenomen dat de twee leden niet op basis van de nieuwe wet zijn overgelopen, maar op basis van de vorige wet. De VHP-voorzitter vindt het jammer dat dit zolang geduurd heeft. “Maar alsof dat nog niet genoeg was, schittert de NDP-fractie van afwezigheid om zo de twee leden niet toe te laten. Je verwacht juist van de overige parlementariërs, dat zij hun collega’s verwelkomen.” Volgens Santokhi heeft de rechterlijke macht met zeven vonnissen constant moeten bevestigen dat de twee leden niet rechtmatig in het parlement zaten, maar telkens bij het uitvoeren van het vonnis zijn er belemmeringen opgeworpen vanuit De Nationale Assemblee, het Centraal Hoofdstembureau en de twee leden zelf. Het Hof heeft pas enkele weken geleden de finale uitspraak gedaan, dat de twee leden illegaal daar zaten en als ze geen gehoor zouden geven, krijgen zij een dwangsom. “Daarom zijn ze weggebleven. En na bijna anderhalve maand zie je het parlement schoorvoetend stappen ondernemen”, aldus Santokhi. door Adiën Samuel

Fraude niet te voorkomen met resolutie voor verkiezingen

May 21, 2020

‘Van Dijk-Silos roept president op om resolutie te heroverwegen’

“Het is niet goed voor de verkiezingen, dat er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de Kiesregeling”, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos tegenover de media en wel naar aanleiding van de maatregelen die bij resolutie door president Desi Bouterse zijn bekendgemaakt, in verband met de verkiezing van aanstaande maandag. Hierin is ook opgenomen, dat de voorzitter van het stembureau in het kader van Covid-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen, kan schorsen. Deze bepaling heeft voor veel onrust gezorgd bij diverse politieke partijen.  De redactie van De West heeft een jurist om zijn mening gevraagd en kreeg als reactie, dat dit de laatste strohalm is van Bouterse en hiermee fraude niet te voorkomen is bij de verkiezingsuitslagen. Een aantal juristen overweegt een kortgeding in te spannen, helaas missen zij tijd hiervoor, want morgen is al vrijdag. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, heeft op Starnieuws gereageerd inzake deze kwestie en zegt, dat het OKB protesteert hiertegen en ze doet een beroep op de president, deze bepaling van de resolutie, in te trekken. Deze resolutie probeert volgens de OKB-voorzitter “de Kiesregeling te wijzigen op een onrechtmatige manier. De Kiesregeling kan alleen maar bij wet gewijzigd worden”. De Uitzonderingswet gebaseerd op Covid, noemt de Kiesregeling helemaal niet. “Deze resolutie is in strijd met de wet. Ze is in strijd met de Covid-wet, de Uitzonderingswet en ze is in strijd met de Kieswet. Deze bepaling in de resolutie is van nul en generlei waarde. Ze heeft juridisch geen waarde”, zegt de OKB-voorzitter die zelf ook jurist is. Zij roept de president op om deze resolutie te heroverwegen c.q. in te trekken. Van Dijk-Silos haalde specifiek artikel 106 van de Kiesregeling  aan waarin staat dat bij wanorde in het stemlokaal, waarbij de voortgang van de stemming onmogelijk is, deze geschorst wordt en weer aanvangt nadat de orde hersteld is. Als dat niet het geval is wordt de stemming de volgende dag hervat. Artikel 106 is volgens de OKB zeer beperkt, want dit artikel geeft limitatief aan, wanneer de voorzitter van een stembureau kan beslissen tot schorsing en Covid is niet één van die gevallen. En Covid leidt niet tot wanorde. Dus men kan geen verwijzing naar Covid maken”, stelt Van Dijk-Silos. Volgens een jurist die anoniem wenst te blijven, schrijft de Grondwet voor alles het Kiesrecht betreffende, een tweederde meerderheid voor, als het om wijzigingen gaat. “De wijze van tellingen, betreft absoluut het kiesrecht. Dat kun je niet per resolutie of beschikking wijzigen. Daar kan je alleen met een wetswijziging aangenomen met tweederde meerderheid, verandering in brengen”.

Jogi wil meer openheid over relatie Silos met kabinet president

SURINAME MIRROR - Kwalitatief de beste!: Jogi (VHP) wil meer ...

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat de regering meer openheid moet geven over de relatie die Jennifer van Dijk-Silos, ex-minister van Justitie en Politie, momenteel heeft met het kabinet van de president. De ex-bewindsvrouw is volgens haar eigen verklaring in de media nu speciaal vertegenwoordiger of wel legal consultant en legal adviser van president Desi Bouterse. “Nu zij dat op eigen titel aangeeft, wil ik de resolutie zien waarin haar benoeming is vastgelegd. Wij willen ook weten wat de voordelen zijn die Van Dijk-Silos uit zo een benoeming ter beschikking heeft”, zegt Jogi aan Dagblad Suriname. De parlementariër voert aan dat het land in een ernstige crisis zit en het nu niet gehoord is om bedankte ministers, die een heel slechte job hebben gedaan, met hogere salarissen, diensttelefoons, beveiliging en meerdere dienstauto’s op andere posten te accommoderen, terwijl men niet eens in staat is ‘toiletpapier voor de universiteit te kopen’. De VHP’er benadrukt dat enkele maanden terug Eugene van der San werd herbenoemd als kabinetsdirecteur door president Desi Bouterse, maar ‘stiekempjes’ zijn oude ministerssalaris en privileges mocht behouden. Het zal hem daarom niet bevreemden wanneer blijkt dat ook Van Dijk-Silos zo een ‘pakket’ meekrijgt.
Advocatenpraktijk Van Dijk-Silos al in dienst van kabinet president
Jogi voert aan dat het geen geheim is dat Nailah van Dijk, de dochter van Jennifer van Dijk-Silos, eerder als deeltijds juridisch adviseur op het kabinet van president Desi Bouterse is aangetrokken nadat moeder Jennifer benoemd werd tot minister. Deze kwestie werd in 2016 al breeduit gemeten in het parlement toen Jogi en collega Marinus Bee (Abop) onthulden dat de advocatenpraktijk van de ex-bewindsvrouw duizenden Surinaamse dollars verdiende voor geleverde diensten aan de overheid. De Abop-fractie, die zware kritiek leverde op de ex-minister, stelde toen dat haar ministerschap een beloning was voor haar rol bij de uitslag van de verkiezingen van 25 mei. Silos was vóór haar ministerschap voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. “Als haar advocatenkantoor al werkt voor de regering, waarom moet zij als persoon extra in dienst worden genomen?”, stelt de VHP’er.
President heeft Silos eerder ongeschikt verklaard
De VHP’er vindt het vreemd dat de president bewindslieden op Juspol ongeschikt verklaart en de laan uitstuurt, maar uiteindelijk toch terughaalt om hem op zijn kabinet te accommoderen. “Wanneer je eenmaal ongeschikt bent verklaard door dezelfde president, dan rijmt het inderdaad niet wanneer dezelfde president je weer accommodeert. Volgens mij weet de president ook niet wat hij moet doen en welke richting hij het land wil laten opgaan. Ik denk dat hij zich niet stoort aan God noch gebod. Al deze dingen maken dat het bestuur in het land heel slecht is”, stelt de VHP’er.
Vertrouwen werd opgezegd
Van Dijk-Silos is in maart van dit jaar gevraagd door president Bouterse om haar portefeuille ter beschikking te stellen na een brief van het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie aan het staatshoofd, waarin het vertrouwen in haar werd opgezegd. Van Dijk-Silos had kort daarvoor besloten dat onder andere de politiebeveiliging van leden van het OM, rechters en oud-presidenten weg kwamen te vallen. Dit besluit viel niet in goede aarde bij de belanghebbenden.
FR

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *