MEDIA STRIJD, VAKBONDENSTRIJD & PALEIS REVOLUTIES NDP + ABOP BEGONNEN! DE AANVAL IS GEOPEND OP LEIDERSCHAP VAN SANTHOKI VIA BRUNSWIJK DIE PRESIDENT WIL WORDEN.

Auteur: Angela Fernald

Daarom is er iets heel anders aan de hand met Suriname. Het steeds stuivertje verwisselen is slechts een wisseling van de wacht. De NDP kroonprins Ashwin Adhin heeft duidelijk zijn zinnen gezet op het partijleiderschap.  De gewezen Vice-President heeft de verdediging van de NDP op zich genomen en haalt flink uit naar de huidige regering Santhoki-Brunswijk. De NDP zoekt duidelijk naar een heroriëntatie. Het is niet mals wat er allemaal naar buiten is gekomen aan corruptieve handelingen. Desi Bouterse heeft de reputatie zijn naaste vertrouwelingen vroeg of laat eruit te trappen of het functioneren onmogelijk te maken, zoals ook zijn kabinetsdirecteur Eugene van der San heeft ervaren, dat de President zijn adviezen naast zich neerlegde. Al vanaf het vonnis van 29 november 2019 is er flink verwarring ontstaan in de gelederen van de NDP. Het bericht onlangs van het ABOP hoofd bestuurslid Martinus Joël alias Bordeaux dat er gesproken zou zijn met Andre Misiekaba (NDP) om ondersteuning op weg naar de verkiezingen van 2025 geeft duidelijk aan dat er iets goed mis is binnen de gelederen van de NDP. De ABOP ruikt vers bloed en is ook al bezig met de CLO leider Ronald Hooghart te ondermijnen om het voorzitterschap van deze grote ambtenaren vakbond. 

Ook binnen het leger van de ex-opperbevelhebber Desi Bouterse is er ontevredenheid. Hoe kan het ook anders, het leger is zwaar misbruikt voor prive belangen van partij-toppers. Suriname is moe van de NDP. 

 

Hoofdbestuursleden CLO slepen Ronald Hooghart voor het gerecht

Bestuursleden van de CLO eisen het vertrek van bondsvoorzitter Ronald Hooghart. Foto: Suriname Herald

De hoofdbestuursleden van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) zullen Ronald Hooghart voor het gerecht slepen, als hij zich nog voordoet als voorzitter. “Hooghart mag niet meer naar buiten treden namens de CLO. Indien hij geen gehoor daaraan geeft zal er anders worden opgetreden tegen hem,” zegt Michael Miskin, secretaris-generaal van de CLO, in gesprek met Suriname Herald.

De hoofdbestuursleden hebben gisteren een waarschuwingsbrief gestuurd richting Hooghart. “Hij schrijft brieven uit op eigen titel en niet namens CLO. Hij kan niet meer namens de CLO zaken doen. Wij gaan juridische stappen ondernemen en hem verder via de rechter aanpakken. Er is al een verzoekschrift ingediend bij de rechter in verband met uitspraken, die hij heeft gedaan en de zaak gaat voor,” beweert Miskin.

Over enkele maanden zouden er bestuursverkiezingen plaatsvinden bij de CLO, maar er wordt niet gewerkt aan de voorbereiding hiervan. In juli dit jaar hadden bestuursleden het vertrek van Hooghart opgeëist. Echter wordt er door Hooghart geen gehoor daaraan gegeven. De leden eisen het vertrek van de CLO-voorman, omdat ze de houding al zat zijn.

Hooghart is al jaren voorzitter van een van de grootste vakbonden in Suriname. De werkende klasse wordt al jaren voor de gek gehouden en er is geen collectiviteit. Volgens de leden missen zij een aantal zaken bij Hooghart als voorzitter.

Tijdens een persconferentie heeft Hooghart aangegeven te gaan tot het bittere eind. Bovendien zou hij niet denken aan opstappen. Hooghart belegt deze week nog een persconferentie.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/09/15/hoofdbestuursleden-clo-slepen-ronald-hooghart-voor-het-gerecht/

VAKBEWEGING KLAAR VOOR DEELNAME SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

Sep 14, 2020

Foto Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond

De Sociaal Economische Raad (SER) zal op maandag 14 september 2020 worden geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. De vakcentrales die hierin zitting zullen nemen zijn de Vakcentrale C-47, het Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname (AVVS De Moederbond) en de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO).

Afgelopen woensdag hadden de besturen van deze organisaties een onderhoud met de president over de instelling van de SER en zijn er gemeenschappelijke doelen uitgezet. Het dispuut binnen de Raad van Vakcentrales in Suriname (RAVAKSUR) is op tactische wijze benaderd, om te voorkomen dat het invloed zal zijn op het functioneren binnen de SER. De bedoeling van het onderhoudt met de verschillende organisaties was, om duidelijkheid te brengen in de afvaardiging van de vakbeweging binnen de Staatsraad en de SER. Standpunten van bonden die buiten RAVAKSUR vallen en vakorganisaties die andere meningen hebben dan van de meerderheid binnen RAVAKSUR, zullen via de Moederbond vertaald worden. Jan Haakmat en Imrick Edam zullen namens de Moederbond zitting nemen in de SER. “Ik verwacht van mijn mensen dat ze agressief hun werk doen binnen de Sociaal Economische Raad. En nu nog meer, omdat de president heeft aangegeven dat hij de problematiek rond die crisis voor een groot deel op tafel wil leggen bij de Sociaal Economische Raad”, zegt Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond.

https://unitednews.sr/vakbeweging-klaar-voor-deelname-sociaal-economische-raad/

MEDIA EN JOURNALISTEN BESTEMPELEN COMMUNICATIE REGERING ALS EENZIJDIG EN NIET TRANSPARANT

Sep 14, 2020

Foto compilatie van links naar rechts: Glenn Truideman, Nita Ramcharan Carla Boétius,Faried Pierkhan en Giwani Zeggen

De regering zit er nog maar nauwelijks twee maanden, maar vertoont volgens de vrije media en journalisten tekenen van slechte communicatie skills.

De informatieverstrekking wordt als eenzijdig en niet transparant ervaren. Er wordt teveel uitgelegd zonder dat daar transparante informatie aan de gemeenschap wordt verstrekt.  Het lijkt meer op eigen politieke propaganda. Het centralistisch model van communiceren en informatie verstrekken, heeft veel weg van dat van de afgelopen 10 jaar onder de regeringen van Desi Bouterse en kan volgens communicatiedeskundigen, net als toen leiden tot groot wantrouwen tegenover het regeerbeleid tot zelf de val van de regering Bouterse/Adhin.

Communicatiedeskundige Glenn Truideman, Hoofdredacteur Nita Ramcharan van Starnieuws, voorzitter Carla Boétius van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), alsook directeur Faried Pierkhan van Rapar Broadcasting Corporation (RBN) en journalist Giwani Zeggen, zijn het onafhankelijk van elkaar over eens dat, op de manier zoals nu gecommuniceerd wordt er weinig te zien is van de zo fel gepropageerde transparantie en eenheid van beleid.

De mededeling dat op het kabinet van vice president Ronni Brunswijk er een directoraat ‘Volkscommunicatie’ in het leven is geroepen met een eigen directie, heeft voor veel commentaar gezorgd in journalistieke kringen en de media. Bij de overheid zijn er nu de Communicatiedienst Suriname (CDS) voorheen het Nationaal Informatie Instituut, De Communicatie Unit en sinds vrijdag het nieuwe directoraat Volkscommunicatie. Maar ook bij de CDS wordt met verbazing gereageerd op het bericht dat er een nieuw directoraat ‘Volkscommunicatie’ in het leven is geroepen. “We zijn nog in het proces van met elkaar praten over hoe de communicatie en de informatieverstrekking naar het volk toe moet plaatsvinden. Daarover zijn de president en de vice president op een niveau.

Het uitgangspunt is eenheid van beleid en eenheid in de regering. Waarschijnlijk zijn er op het kabinet van de vice president entiteiten die het proces te lang vinden”, zegt CDS-coördinator Alven Roosveld(zie foto onder).

“Dit is een duidelijke vorm van versplintering en ziet het er naar uit dat binnen de coalitie en de regering zij het onderling niet eens zijn met elkaar. De strijd gaat vooral om de twee grote coalitiepartners VHP en de ABOP”, zegt hoofdredacteur Ramcharan.

Volgens haar en Truideman ontbreekt het de regering op dit stuk aan visie terwijl het wantrouwen binnen de coalitie steeds meer openbaar wordt.

Journalisten en communicatiedeskundigen vinden dat het hier niet meer gaat om het volk transparant te informeren maar om politieke instituten die enorm zullen verspillen aan geld, menskracht en infrastructuur. “Iedereen wil zijn eigen ding doen. Niemand kan ook officieel benoemd worden. Dit lijkt precies op wat we hebben gehad bij de vorige regering”, zegt Ramcharan. Alle geïnterviewde zijn van mening dat de regering veel minder uitleg moet geven over haar verrichtingen dan het volk in het algemeen te informeren over haar beleid zoals in het geval van Covid -19. Daarnaast mag de regering best programma’s hebben om de gemeenschap voor te lichten. Maar niet de hele tijd over van alles en nog wat eenzijdig uitweiden. Dat is de taak van de vrije media die met kritische vragen aan de beleidsmakers het hoe, wie, wat en waarom van het beleid openbaar maakt”, zegt Ramcharan. “De regering zal nooit volledig kritisch naar zichzelf zijn. Dat is het werk van de media en de journalisten. Kritisch zijn is geen aanval maar hoort in de democratie bij persvrijheid en informatieverschaffing”, zegt SVJ-voorzitter Boétius. Zij waarschuwt journalisten ervoor niet lui te worden en slechts af te gaan op berichten van de overheid zonder daar een kritische houding tegenover te hebben. Dat president Santokhi zich niet heeft gehouden aan de belofte om wekelijks na de raad van ministers en persconferentie te houden wordt hem zwaar aangerekend door Ramcharan, Boétius en Zeggen.

De journalisten vinden het on-kan dat in het praatprogramma ‘Krin Taki’ van de president steeds een andere journalist wordt toegelaten vragen te stellen. Dat is een voorlichtingsprogramma en geen persconferentie”, luidt de kritiek.

Pierkhan die nadrukkelijk niet als beleidsadviseur van de president praat maar als directeur van zijn mediabedrijf, zegt dat hoewel het na twee maanden vroeg is om commentaar te leveren, het er wel naar uitziet dat de regering in dezelfde voetsporen treedt van de vorige. Toen de huidige coalitie regering oppositie was heeft zij honderd procent gebruik gemaakt van de vrije media omdat wij die toegang hebben geboden. Nu doet zij de deur half dicht, terwijl het dezelfde media is die mede gezorgd heeft voor het verkiezingsresultaat”.

https://unitednews.sr/media-en-journalisten-bestempelen-communicatie-regering-als-eenzijdig-en-niet-transparant/

Jogi: “Bouterse moet zijn hangmat opzoeken en rustig daarin gaan slapen”

Publicatie datum: 13 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Ik denk dat Bouterse zijn hangmat moet opzoeken en rustig daarin moet gaan liggen”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi aan Dagblad Suriname. Hij reageert hiermee op de recente uitlatingen van oud-president Desi Bouterse op een onlinemassameeting van de NDP, waarbij de NDP-voorzitter heeft gesteld heeft dat de regering Santokhi-Brunswijk in de afgelopen twee weken getoond heeft dat zij een valse start heeft gemaakt.

De ex-president heeft mensen met beschikkingen die niet zijn uitbetaald in juli, de garantie gegeven dat de partij achter hen staat samen met een “batterij aan juristen” om hen te helpen. Bouterse zei dat het volk nu het verschil gaat zien tussen een sociaal democratische partij en een “kapitalistische partij geleid door het buitenland”.

Jogi voert aan dat Bouterse na tien jaren een desastreus beleid gevoerd te hebben, nu moet beseffen dat hij grandioos door het volk is afgewezen en nu eindelijk met pensioen moet gaan. “Hij heeft 10 jaren lang zijn tijd gehad om dit land te besturen. Daarvoor heeft hij dat ook gehad van 1980 tot 1987 en weer van 1996 tot en met 2000. Wij weten dus precies wat meneer Bouterse met zijn regeringen van dit land heeft gemaakt. Dus ik hoop dat hij nog een paar hangmatten over heeft. Laat hij gaan slapen”, aldus Jogi.

FR

https://surinamenieuwscentrale.com/content/jogi-%E2%80%9Cbouterse-moet-zijn-hangmat-opzoeken-en-rustig-daarin-gaan-slapen%E2%80%9D

Gajadien verrast met benoeming Mangre als rvc-lid SLM

Publicatie datum: 13 aug 2020 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Asiskumar Gajadien, fractieleider tevens ondervoorzitter van de VHP, is verrast met de benoeming van fractiegenoot Reshma Mangre tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij. In het partijprogramma is juist opgenomen dat meerdere functies die Assembleeleden bekleden, geëvalueerd moeten worden. Dit proces wordt binnenkort ingezet, zegt Gajadien in gesprek met Starnieuws. 

“Het gaat niet om de persoon, maar om een principe. Hoe zal het Assembleelid zich opstellen als straks het bedrijf besproken wordt in het college. Het is niet verboden om een volksvertegenwoordiger te benoemen als lid van een rvc, maar het is niet raadzaam,” merkt Gajadien op. Als hij eerder op de hoogte was hiervan, zou hij het de regering hebben afgeraden, zegt de politicus. 

Al jarenlang is het een discussie of Assembleeleden nevenfuncties mogen hebben. Gajadien merkt op dat hij onderdirecteur was bij het ministerie van Openbare Werken en na zijn ontheffing, terwijl hij procedeerde, hij ook zelf de rekening waarop het salaris werd gestort, heeft geblokkeerd. Het is volgens hem van belang dat De Nationale Assemblee zich gaat buigen over de dubbele functies en de rechtspositie van volksvertegenwoordigers regelt, zoals dat het geval is bij ministers. 

https://surinamenieuwscentrale.com/content/gajadien-verrast-met-benoeming-mangre-als-rvc-lid-slm

Reshma Mangre blijft voorzitter BVL/ALS

Publicatie datum: 09 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Reshma Mangre, VHP-parlementariër en voorzitter van de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) blijft voorzitter van beide organisaties. Dat zegt ze in een interview met Dagblad Suriname. De politica stelt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling tussen haar positie als DNA-lid en voorzitter van de BVL/ALS. “Ik kan mijn werk vanuit mijn positie in DNA juist beter doen. Ik kan juist harder werken voor de leerkrachten in Suriname”, onderstreept ze.

Mangre is intussen ook de voorzitter van de vaste commissie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in DNA. “Ik ben juist de schakel tussen de leerkrachten en de minister. Ik kan beter onderhandelen met de minister.” Ze is positief gesteld over minister Marie Levens. De beslissing om de scholen om 1 oktober te laten starten is een beslissing in samenspraak met de BVL/ALS geweest, zegt Mangre verder. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er bestuursverkiezingen in augustus zouden komen, maar vanwege de Covid-19 pandemie zal deze geen voortgang meer vinden, zegt Mangre. Er worden momenteel ook geen vergaderingen gehouden. Mocht er in de toekomst wel verkiezingen worden uitgeschreven, weet Mangre nog niet of zij zich opnieuw kandidaat zal stellen. “Dat weet ik niet op dit moment. Als het moment daar is, zal ik wel kijken of ik mezelf opnieuw kandidaat stel.” 

Seshma Bissesar

https://surinamenieuwscentrale.com/content/reshma-mangre-blijft-voorzitter-bvlals

Vakbeweging herhaalt steun aan regering

08 Aug, 2020,  13:38

foto
 Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, president Chan Santokhi en minister Albert Jubithana van TCT bij de consultaties van de vakbonden. (Foto’s: CDS) 


 
De vakbonden in Suriname zijn bereid om de regering te ondersteunen om de economie van het land weer gezond te maken. De regering die de vakbonden als volwaardige gesprekspartner beschouwt, heeft toegezegd bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke aspecten van de vakbonden. Op korte termijn zullen partijen in meer detail overleggen. Waar nodig zal in dialoog worden getreden en zullen inzichten worden uitgewisseld over de korte termijn maatregelen die de regering wil treffen.

De regering heeft vrijdag gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Ravaksur, de vakcentrale C-47, FAL, De Surinaamse Politiebond, de Bond van Leraren, de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname en de Douanebond. De regering wil een gezonde verstandhouding handhaven met de vakbonden en zegt dat de vakbonden een belangrijke rol zullen spelen bij de oplossingen van de immense problemen die de regering bij de transitie heeft aangetroffen.

De regering heeft de vakbeweging gerust gesteld dat niet alleen wordt gedacht aan belastingmaatregelen. Er wordt ook gedacht aan verhoging van de efficiency van de verschillende dienstonderdelen en parastatalen. Zo hoeft het afbouwen van subsidies op water en elektriciteit worden gecompenseerd met het verhogen van de efficiency van het bestrijden van corruptie bij de nutsbedrijven. Uiteindelijk mogen volgens de regering de te treffen maatregelen de zwakkere segmenten in de samenleving niet negatief treffen.
 
Een deel van de vakbeweging bij de consultaties met de regering. 
 
De Communicatie Dienst Suriname noteert dat de vakbonden de regering vruchtbare inzichten hebben gegeven over mogelijke budgettaire maatregelen. De consultaties tussen regering en vakbonden waren een voortzetting van de eerder gehouden hearings. Regering Santokhi/Brunswijk vindt dat om een realistisch beleid te formuleren en de effectieve uitvoering daarvan te garanderen, het belangrijk is om te luisteren naar de samenleving.

COLUMN: Baby’s

08/08/2020 14:00 – Ganga

COLUMN: Baby’s

Wat kan ik nog zeggen dat nog niet is gezegd, geschreven, geschreeuwd, gehuild, gesmuikt in deze week over paarse en lichtpaarse spijtbetuigingen. Maar laat me me voor de duidelijkheid, aansluiten bij wat velen voor mij hebben gezegd.

Beste André M., je vraagt om vergeving van je misstappen. Maureen Silos heeft aangegeven, en ik sluit mij bij haar aan, dat vergeving alleen kan als je je zonden belijdt. In het openbaar. Je bent medeverantwoordelijk voor de ravage waar we nu mee zitten. Niet eens alleen de financiële ravage, maar je optreden was een continue aanslag op het gezond verstand, op onze democratische rechtsstaat. Is dat wat je nu inziet? Of zie je nu in dat je een valse leider hebt aanbeden? Dus wij horen graag waar je spijt van hebt. In detail – ik geloof dat alle kranten je lijst gratis zullen willen publiceren. Nog beter, ik denk dat het een feuilleton kan worden, elke dag een aflevering van ‘Andrés spijthoekje’. Nog wat, André. Je geeft aan dat je graag zou willen doceren? Mijn hoofd staat op het punt te exploderen bij de gedachte aan jou voor een collegezaal, pratend over staatsinrichting, over goed bestuur, over beleid.

Wat kan ik nog zeggen dat nog niet is gezegd en geschreven en gelachen over de online massameeting van de NDP wat u nog niet weet. Oh wacht, laat me delen wat ik nog niet wist, namelijk dat de NDP het Wanica Ziekenhuis had gebouwd. Ik heb dat echt gemist, al die middagen en weekenden dat NDP-leden vrijwillig geploeterd hebben in de Wanica-zon, om de bouwmaterialen die zij met hun eigen bloed, zweet en tranen bijeen hadden geschraapt middels carwashes en dansi met draaitafels, om te toveren tot een ziekenhuis. Ik dacht al die tijd dat niet de NDP het ziekenhuis heeft gebouwd, maar dat China het Suriname als cadeau heeft gegeven – gedeeltelijk dan, want wij hebben zelf ook aardig wat centjes erin moeten stoppen. Weten we al met welke lening dat is betaald? Overigens – een cadeau is nooit gewoon een cadeau in dit soort bilaterale relaties hè? (Voor wat, hoort wat, altijd).

Ik hoorde ook de NDPvoorzitter klagen dat ze juist zo hard hadden gewerkt aan een vredige overdracht. Daar wil hij blijkbaar complimenten voor? Omdat ze hun werk hebben gedaan? Net zoals ze complimenten wilden omdat er een ziekenhuis was gebouwd. Of als ze klaagden dat ze zo hard hadden gewerkt om een lening te krijgen. Dat ze hard hadden gewerkt, nauwelijks geslapen om salarissen te betalen. Om een brug te bouwen. Om een wet te maken. Een vredige overdracht als verdienste zien. Kom, wilde ik denken – je bent geen baby die poept en dan heel blij kijkt en wacht tot de ouders roepen: ‘Wat heb je mooi gepoept! Wat knap van je!’ Nee, lieve mensen, het is een vanzelfsprekendheid dat je netjes, vreedzaam, overdraagt. En dat je alle kaarten op tafel legt. Hou nu toch op met dat gehuil als grote baby’s, wilde ik steeds roepen, maar toen dacht ik dat ik ook gewoon de video kon stoppen.

Wat kan ik ook nog zeggen dat nog niet is gezegd en geschreven en gelachen over DNA vergaderingen waar veel koeken van eigen deeg zijn verdeeld, en waar de beeldspraak van gedraaide tafels, zoals verkondigd indertijd door de paarse versie van André M, realiteit werd. Nou ja, het optreden van Bronto Somohardjo maakte mij in elk geval niet vrolijk. Ik word niet vrolijk van zonen die een dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis (het lichamelijk mishandelen van een parlementariër) als één van hun vaders wapenfeiten memoreren in het hoogste college van Staat – ik vind daar niets verheffends aan. Noch minder ben ik gecharmeerd van een politicus die in feite zegt dat wij bezit zijn van de politici (‘de Almachtige heeft ons politici een veerkrachtig volk GEGEVEN). En tenslotte: misschien moet de minister toch wat meer wereldnieuws en geschiedenis volgen. Ja, de situatie is ellendig in Suriname, maar om te stellen dat ‘geen enkel volk zoveel wanbeleid en corruptief beleid heeft overleefd??’ Ik heb het eerder gezegd (misschien niet hier, dan doe ik het nu): deze coalitie heeft alle recht om te klagen over haar voorgangers. Maar ze hebben ons beter beloofd en we houden ze aan een hogere standaard – dat is wat zij ons hebben beloofd. Dus praat met Bronto. (Maar niet met André).

gangadwt@gmail.com

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/08/column-babys/


De Surinaamse pers: een grote maatschappelijke ramp

07 Aug, 2020, 04:38

foto

 
De afgelopen 10 jaar hebben wij als pers/media op de eerste rij gezeten tijdens de D-kwaliteit reality soapserie die heette ‘regering-Bouterse’, deel 1 en 2. Ik ga geen tijd besteden aan een soort van samenvatting over wat zich in die 10 jaar heeft afgespeeld. Het was niveauloos, weinig verheffend, destructief en ongekend beschamend. 
 
Maar de balans die wij aan het einde moesten opmaken was dat het Desi Bouterse voor de vierde keer (sinds 1980) was gelukt om onze economie te ruïneren en om ons moreel ethisch uit te hollen, in naam van zijn ‘ideologie’. Het verschil met de voorgaande keren is dat het financieel gat dat is geslagen, ditmaal astronomische afmetingen heeft. 
 
Hoewel het besef van wat Bouta weer eens heeft kunnen doen nog moet aankomen, is er een andere ramp die zich verder voltrekt: de Surinaamse pers. Sommige collega’s en niet collega’s weten dat ik de Surinaamse pers in belangrijke mate verantwoordelijk hou voor wat in de afgelopen 10 jaar en daarvoor, is gebeurd. Matig ontwikkeld, individueel zwakke persoonlijkheden, met een autoriteitgevoeligheid (iets dat geen enkele journalist mag hebben) waren de basis voor de rol die de pers heeft gespeeld.
 
En ondanks ik dit weet, is wat de pers nu doet, a whole new level van incompetentie en bizar. 2 voorbeelden:  1. Ex-minister Gilmore Hoefdraad, de spil in de vernietiging van onze economie, slaat als een ordinaire crimineel op de vlucht. En, terwijl hij op de vlucht is, stuurt Hoefdraad een ‘verklaring’ om tegen te spreken wat president Chandrikapersad Santokhi aan feiten onthulde.
 
En tot overmaat van ramp, de Surinaamse pers brengt die ‘verklaring’ ook nog, zonder Hoefdraad ook maar één vraag te stellen, zonder hem te dwingen een interview af te staan, zonder hem te confronteren met de zeer ernstige beschuldigingen. Hoefdraad heeft de pers (zijn dom hoertje) ordinair gebruikt om iets de ether in te slingeren en om Santokhi en zijn minister van Financiën tot leugenaars te degraderen. 
 
Voorbeeld 2. Wat mij een aan een nachtmerrie grenzende verbazing heeft bezorgd, was de online massameeting die de NDP woensdag heeft gehouden, uitgerekend via een medium dat vaker als ‘vijand’ en vijandig is bestempeld in de afgelopen 10 jaar. Maar het ergste van alles is dat Bouterse, zonder nog maar één pittig interview te hebben afgelegd, zonder aan de tand te zijn gevoeld door één of meer journalisten met lef en ballen, zonder zich te hoeven verantwoorden voor de verschrikkelijke ravage die is aangericht, de kans krijgt zaken te roepen en te schreeuwen. 
 
De vrije pers gaf Bouterse drie weken (mi Gado, mi Jezus DRIE WEKEN!) nadat de nieuwe regering, temidden van zijn ravage en het bankroet van de staat is aangetreden, de ruimte om laf te schoppen tegen de schenen van Santokhi en zijn team, en de inventarisatie van de historische vernietiging van ons land, is nog maar net begonnen. Wat een ramp met onze pers/media. T’is om van te huilen en je voor te schamen!
 
Bouterse mag en moet de kans krijgen te praten. Dat recht is, als ex-dictator en uitgesproken machtspoliticus, totaal niet zijn verdienste. Het staat in de grondwet dat elke burger zich mag uiten, dezelfde grondwet die Bouterse openlijk respectloos behandelde. Maar Bouterse heeft meer dan elke andere burger de verplichting eerst te komen uitleggen wat er is gebeurd. 
 
De pers heeft nu een belangrijke keuze te maken: 1 gaan wij ons gedragen naar de eisen van ons vak, of 2. kiezen wij ervoor niets meer te zijn dan domme doorgeefluiken van goedkoop, niveauloos en destructief volkstheater? Tot nu toe hebben wij (bij meerderheid) gekozen voor optie 2: doorgeefluiken zijn van goedkoop, niveauloos en destructief volkstheater.
 
Bouterse mag praten, maar alleen nadat hij in interviews, met uiterst kritische journalisten, komt uitleggen in welke hel hij ons weer heeft gesleurd. Als hij dat weigert te doen, moet Bouterse zijn mond eindelijk eens houden. De vrije pers mag Bouterse geen podium meer geven, voordat hij verantwoording aflegt. Een belangrijke hint: Bouterse’s grootste angst nu is dat hij niet meer gehoord zal worden. Pers, daarmee heeft u een hele sterke onderhandelingspositie als Bouterse de media weer nodig heeft. 
 
Collega’s, jij bent de baas, en jij bepaalt, niet Bouterse. Niet meer! Wij moeten de verhaallijn bepalen. Dit mogen en moeten wij doen, namens het volk. Wij journalisten mogen niet meer het hoertje zijn van politici. Pas dan zal het volk iets aan ons hebben als de vierde macht. Anders zijn de vrije pers en de media niets meer dan een maatschappelijke ramp, en de ingrediënten voor een heerlijke, domme brafu voor Bouta.
 
Arney Belfor 

COLUMN: Mi yee

07/08/2020 14:00 – PS

COLUMN: Mi yee

Philomena Bijlhout  

Het verwijt dat niemand meer mag schrikken van de torenhoge schuldenlast van Suriname, omdat dit bekend is, vind ik onterecht. In je eigen huishouden kom je soms voor meer onverwachte verrassingen te staan terwijl je dacht het financieel overzien te hebben. Terecht stelt columnist Chandralall dat je als volk moet instaan voor de gevolgen van de politieke keuzen die de meerderheid heeft gemaakt. Wat zijn de negatieve consequenties en lessen van de afgelopen jaren.

Neem nu de kwestie-André Misiekaba versus Abop-leider Ronnie Brunswijk, maar ook vicepresident van Suriname. Deze ex-minister en voormalig fractieleider van de NDP wil nu aansluiting bij de Abop. Het lijkt mij een vp en coalitiepartner onwaardig alsook meer in het bijzonder naar de aanhang van de Abop toe, om in deze fase Misiekaba toe te laten tot de partij.

Ruim voordat hij in de media het boetekleed aantrok middels een verklaring op een nieuwssite, werd hij al bewierookt door vp Brunswijk die opriep om hem liefdevol te ontvangen. Zelfs DNA-voorzitter Bee deed hieraan mee. De verklaring van Misiekaba waarom hij uit de NDP is gestapt, lijkt te simpel om waar te zijn. Uiteraard was er geen persconferentie waarbij kritische vragen gesteld konden worden. Laf en tekenend voor het voormalig ‘transparant’ beleid waar Misiekaba zijn bijdrage aan heeft geleverd.

Het doet mij denken aan vakbondsleider Hooghart. Hij verruilde zijn ‘arbeidersstoel’ voor het pluche van de NDP in De Nationale Assemblee. Massaal werd hij met de verkiezingen erop afgerekend. Bob Marley zingt: ‘You can fool some people sometimes, but you can’t fool all the people all the time‘. In de verklaring biedt Misiekaba in twee regels zijn verontschuldigingen aan voor zijn fouten in de afgelopen periode. Verduidelijkt inhoudelijk niets en zegt: ‘Bepaalde mensen hadden moeite met sommige uitspraken die ik deed op politieke podia’. Helemaal geen uitleg. Welke beleidsinzichten van de NDP vond hij verkeerd terwijl hij die jaren met verve heeft verdedigd? Geen duidelijkheid over zijn gewijzigde standpunten.

En nu komt het. Hij zal God bidden en vragen om dit ‘oude gedrag’ niet meer te herhalen. Uiteraard want de Almachtige gaat hem uit de put halen. En het is vicepresident Brunswijk, één van de nieuwe leiders van dit land, die oproept Misiekaba weer vertrouwen te geven. Het antwoord van de laatste is: “Mi yee” (ik hoor je).

Weet u, normaliter vergadert elke politieke partij de avond van tevoren over de agendapunten in DNA. Welk vertrouwen en welke garanties zijn er nog tussen de coalitieleden waardoor strategisch beleid kan worden besproken, nu Misiekaba mogelijk aan boord komt bij de Abop? Hoe betrouwbaar of hoe hypocriet is een voormalig fractievoorzitter van de oppositie, die overloopt naar een partner in de coalitie?

Misiekaba’s tegenargument is dat hij gehoor moet geven aan zijn Goddelijke roeping. Maar daar had hij eerst de zegen en goedkeuring nodig van de NDP-leider Desi Bouterse. Dat is toch verraad op het hoogste niveau. Zowel naar God (wiens zegen niet genoeg is klaarblijkelijk) als naar Bouterse, wiens zinkend schip hij verlaat. Juist dan heeft de partij je nodig. Banaler dan deze onzin is niet mogelijk vrees ik.

De indruk die partijleider van de Abop en vp Brunswijk wekt door Misiekaba toe te laten op zijn speelveld, is dat hij niet bereid is ander beleid te zullen voeren zoals beloofd in aanloop naar de verkiezingen en later in coalitieverband. De vp is al bezig met zijn benoeming over vijf jaar om president van Suriname te worden. Misiekaba anticipeert daarop want, zo zegt hij in zijn verklaring, de ontwikkelingen binnen de Abop moeten tot volle wasdom worden gebracht.”Brunswijk toont echt leiderschap”, volgens hem. Daar hoort echter ook vertrouwen bij en geen etnische verdeeldheid. Vooralsnog is het maar de vraag hoe zuiver de intenties van André Misiekaba zelf zijn. Mi yee bun!

bijlhoutdwt@hotmail.com

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/07/column-mi-yee/

 

ANDRE MISIEKABA AANBIDT EEN GOD DIE NIET DE GOD IS VAN HET CHRISTENDOM WAARTOE HIJ ZEGT TE BEHOREN

Aug 7, 2020

FOTOBRON: Andre Misiekaba

Andre Misiekaba, de recent uit de NDP gestapte politieke ondernemer, werpt zich nu op als verdediger van onrecht en vroeg, 5 augustus 2020, om onze vergeving.

Dit verzoek om vergeving komt na een politieke carrière gekenmerkt door het gepassioneerd rechtvaardigen van de meest wrede politieke, economische en morele misdaden die de Surinaamse bevolking na onze onafhankelijkheid zijn aangedaan door de NDP.

Andre Misiekaba aanbidt een God die niet de God is van het christendom waartoe hij zegt te behoren.

Want dan zou hij weten dat in het authentieke christendom je vergeving kunt vragen, maar voor het zover is moet je eerst een openbare boetedoening doen. Moet je je zonden ten overstaan van de hele Surinaamse gemeenschap belijden.

De eerste boetedoening van Misiekaba moet de openbare erkenning zijn van de criminele theologische misleiding die hij de gelovigen onder zijn pastoraat heeft aangedaan.

De tweede boetedoening van Misiekaba moet de openbare erkenning zijn dat hij in de NDP en in de Surinaamse politiek met veel verve de rol van Paul Joseph Goebbels, de historisch beruchte Nazi politicus en minister van Volksvoorlichting en Propaganda van Nazi Duitsland, heeft gespeeld.

De derde boetedoening van Misiekaba moet de garantie aan de Surinaamse bevolking zijn dat hij van nu af aan in stilte, voor de rest van zijn leven, zijn zonden zal overdenken en zich daarom NOOIT MEER zal aanbieden aan de Surinaamse bevolking als politicus. Deze garantie moet in een notariële akte worden vastgelegd en in alle Surinaamse media worden gepubliceerd.

Ik hoop voor Andre Misiekaba dat hij in de stilte, die hij hopelijk van nu af aan serieus en vol berouw zal opzoeken, de God van het authentieke christendom mag ervaren zodat hij niet bang hoeft te zijn voor wat er met hem zal gebeuren na zijn dood.

Ter inspiratie voor de boetedoening is hieronder de afscheidsbrief van John Lewis, een zeer grote ECHTE politicus en bijzonder geliefde freedom fighter van de Verenigde Staten, die hij kort voor zijn dood op 17 juli j.l. schreef.

De afscheidsbrief wordt voorgelezen door Morgan Freeman.

Het paard van Troje binnenhalen

Publicatie datum: 07 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Hij laat een gigantisch houten paard bouwen waarin soldaten zich kunnen verstoppen. Dankzij deze list weten de Grieken de Trojanen uiteindelijk toch te verslaan.

En dat betekent door onnadenkendheid of onnozelheid de vijand binnenhalen. Bij uitbreiding staat het voor een gewenste zaak die ergens wordt binnengehaald, maar waarin een ongewenste lading is verborgen.

Toen bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom een aanvang maakte richting Europa zei de Tsjechische president Zeman ervan overtuigd te zijn dat Europa niet met een ‘spontane’ vluchtelingstroom te maken heeft, maar met een “georganiseerde invasie”. Hij vergeleek de komst van een groot aantal vluchtelingen met het binnenhalen van het Paard van Troje. Later bleek dat deze uitspraak terecht was daar er ontzettend veel spanningen en problemen ontstonden tussen de Europese landen onderling in verband met het vluchtelingenbeleid.

  Toen ik hoorde dat de bekende heer, tevens DNA-lid Misiekeba, uit de NDP stapte en zich bij de ABOP wilde aansluiten, koesterde ik direct argwaan. Mijn instinct zei dat dit geen zuivere koffie was, dat het oppassen geblazen was, daar er een adder onder het gras school.

Mijn grootmoeder zou zeggen: ‘meneer Brunswijk, Ef yu kamisa no tai steifi, yu no musu go prei nanga misiekeba’. (bezin voor je begint) We kunnen echter niets anders doen dan afwachten.

Misiekeba was een rasechte NDP-er en hij ondersteunde alle negatieve handelingen van de NDP. Als je dan plots uit die partij stapt, moet daar een reden voor zijn.

De heer misiekeba heeft geen tekst en uitleg gegeven waarom hij uit de NDP stapt. Ook vind ik het niet terecht dat iemand zich zomaar kan aansluiten bij een andere politieke partij.

Ik denk dat de heer Brunswijk het moet aansturen op een vraaggesprek en pas na zijn bevindingen moet besluiten of hij de heer Misiekeba toelaat of niet. Iemand mag niet worden toegelaten op basis van zijn marron zijn.

Als hij wordt toegelaten tot de ABOP, mag hij slechts lid zijn maar geen enkele politieke functie vervullen.  Tenslotte was de hr Misiekeba debet aan het wanbeleid van de NDP regering. Hij is er mede de oorzaak van dat Suriname in deze vreselijke situatie is beland.

Een fatsoenlijk mens zou het zelfs niet in zijn hoofd halen om nog in de politiek te blijven. Een fatsoenlijk mens zou zich schamen en uit de politiek stappen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/het-paard-van-troje-binnenhalen

ONBETWIST OF TOCH NIET?

 

Als een bom op klaarlichte dag, is het plotselinge vertrek van André Misiekaba uit de NDP, binnen de gemeenschap ingeslagen. Misiekaba, ondervoorzitter van de partij, ex-minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en oud-fractieleider van de NDP in De Nationale Assemblee, is naar verluidt door ontstane perikelen rond de opvolging van Desi Bouterse als leider van de paarse partij, opgestapt. Nou het wordt dan niet met zoveel woorden gezegd, maar voor bepaalde invloedrijken binnen de partij was Misiekaba niet goed genoeg om het voorzitterschap te mogen bekleden. Waarom er bezwaren zijn, werd niet bekendgemaakt, maar Keerpunt heeft wel een zeer goed vermoeden waar het aan gelegen heeft en wie de personen zijn die veel ophef hebben gemaakt tegen een Misiekaba als opvolger van Bouterse. Keerpunt denkt dat Misiekaba veel werk heeft mogen verzetten vanaf de kansel om zijn volgelingen richting NDP te brengen en ook voor die partij te stemmen, maar dat zijn ambities te hoog gegrepen waren binnen de partijhierarchie. Misiekaba heeft te weinig rekening gehouden met de haviken binnen de partij die vanaf het ontstaan van de partij, grote invloed hebben gehad en een militaire achtergrond hebben. Ook heeft Misiekaba niet goed begrepen dat op veel momenten, het democratisch gehalte van de NDP helemaal zoek geraakt en dat de oude rotten uit de ‘revo’, nog steeds maken en breken. Zelfs de huidige voorzitter van de partij, Desi Bouterse, dient terdege rekening te houden met de gedachten en wensen van die groep die uiteindelijk door haar invloed, mede bepaalt wie Bouterse als guru van de partij zal mogen opvolgen. Misiekaba heeft ofschoon hij al langer dan 10 jaar aan de partij verbonden was, een verkeerde inschatting gemaakt door te denken, dat bepaalde lieden hun mening niet van belang zou zijn bij een eventuele opvolging van Bouterse. We willen het nog niet met zoveel woorden zeggen, maar hebben toch wel het gevoel dat het etnocentrisme binnen de NDP, in veel opzichten een rol speelt bij de bezetting van bepaalde functies. Misiekaba is uit de paarse partij gestapt en zal ook zijn DNA-zetel afstaan aan de partij. Gelijk zijn er ook geruchten dat Misiekaba zich zal aansluiten bij ABOP, de partij waar de autocraat Brunswijk het voor het zeggen heeft en nu reeds behoorlijk naast zijn schoenen loopt door zich de onbetwiste Marronleider te wanen. Brunswijk en zijn partijgenoten Bee en Bordeau, hebben reeds aangegeven, dat wanneer Misiekaba aansluiting zou zoeken bij ABOP, hij met open armen zal worden verwelkomd. Brunswijk geeft gelijk aan deze affaire een racistisch tintje door het vertrek van Misiekaba te willen zien als een actie die anti-Marron zou zijn. De ABOP-voorzitter heeft het niet nagelaten op te roepen tot de totale samenbundeling van alle Marrons, hetgeen zeker de indruk wekt dat hij raciale blokvorming propageert. Brunswijk mag en moet niet denken dat hij de onbetwistbare Marronleider is geworden met zijn 8 zetels in De Nationale Assemblee, DNA. Hij vergeet dat veel Marrons die hem niet lusten, op de NDP, BEP en VHP hebben gestemd en een broertje dood aan hem hebben. Voorts is het zo dat Brunswijk heel goed weet dat zuiver etnisch bekeken, er geen verschil is tussen deze groep Surinamers, maar dat er nog steeds stammenverschil is en dat niet alle Marrons zich daarom geroepen voelen zich achter zijn partij te scharen. Waar Brunswijk en zijn ABOP voor op moeten passen, is dat ze met Misiekaba het paard van Troye binnen kunnen halen. De NDP staat bekend om haar scenario’s en dat het deze partij er alles aan gelegen is het kabinet Santokhi, waar ABOP ook deel vanuit maakt, zwaar te ondermijnen door op slinkse wijze een infiltrant in haar gelederen te brengen. Het zou namelijk de uitstekende manier zijn om splijtzwammen binnen ABOP te veroorzaken en met het ultieme doel de coalitieregering als een zeepbel uiteen te doen spatten. Binnen de coalitieregering Santokhi, moet men daarom ook voortdurend alert zijn voor tal van draaiboeken vanuit de paarse partij.

https://dagbladdewest.com/2020/08/01/onbetwist-of-toch-niet/

Radjindre Ramdhani

 heeft een link gedeeld.

1 uur
LUISTER NAAR BELFORT!! LUISTER HOE WIJS, DAPPER EN SLIM DEZE MAN IS. BELFORT IS EEN HELD, HIJ HEEFT HET LEF OM TE ZEGGEN, WAT NIEMAND BINNEN DE ABOP DURFT TE ZEGGEN, OMDAT IEDEREEN BANG IS VOOR BRUNSWIJK! LUISTER NAAR ZIJN WAARSCHUWING. HOPELIJK HEEFT BRUNSWIJK NOG ERGENS EEN HERSENCEL OVER EN LUISTERT HIJ NAAR BELFORT.
Belfort vertrouwt Misiekaba’s uitreden uit de NDP niet - ABC Online Nieuws
 
 
YOUTUBE.COM
Belfort vertrouwt Misiekaba’s uitreden uit de NDP niet – ABC Online Nieuws
ABC Online Nieuws – 3 augustus 2020
 

ABOP GAAT VOOR PRESIDENTSCHAP IN 2025

Aug 3, 2020

De verkiezingen van 2020 zijn net achter de rug, maar de ABOP treft nu reeds voorbereidingen om in 2025 een gooi te doen naar het presidentschap.

De laatste verkiezingsuitslag geeft aan dat de partij behoorlijk groeiende is. Het gewicht van de ABOP is nu dusdanig groot dat de VHP, nu de grootste politieke partij in Suriname, 2 van de 3 hoogste sleutelposities in het land moest afstaan om een coalitieregering te kunnen vormen en de NDP naar de oppositiebanken te verwijzen.

Dat de ABOP-toppers Ronnie Brunswijk en Marinus Bee invulling mogen geven aan respectievelijk het vicepresidentschap en voorzitterschap van De Nationale Assemblee (DNA) wordt door hen beschouwd als een mijlpaal voor niet slechts de ABOP, maar voor de marrons in het bijzonder. De twee partijtoppers gaan ervan uit dat hiermee het glazen plafond is doorbroken.

Het binnenhalen van het presidentschap is nu ook in handbereik mits er eenheid binnen de marrongemeenschap wordt bereikt.

Dit zal zo’n beetje de missie van de partij zijn in aanloop naar 2025; het kweken van saamhorigheid tussen de marrons. De inheemsen worden ook meegenomen. Tijdens de laatste ‘online massameeting’ is steeds hierop de nadruk gelegd. Alle personen van marronafkomst, alsook de inheemsen, werden in zoveel woorden opgeroepen zich aan te sluiten bij de ABOP om zodoende een goede beurt te maken bij de verkiezingen van 2025.

Tegelijkertijd is hen ook op het hart gedrukt om voorbeeldig te zijn, zodat alle stigma weggemaakt kan worden. “Wij vragen begrip van de andere groepen”, zegt Bee. “Laten wij het voorbeeld nemen van andere groepen die het goed hebben gedaan. De marrons zijn ready om het goed te doen. De marrons zijn ready om te zeggen: jongens, als jullie het fout doen, zullen wij jou daarop wijzen. Als je het pad van criminaliteit opzoekt, zullen wij zeggen dat je verkeerd bezig bent. Je zal het pad van scholing moeten kiezen. Je zal het pad moeten opgaan van een goede baan zoeken. Je zal het pad moeten kiezen van een huis bouwen. Dat is de richting die wij opgaan”, zegt Bee over de missie van ABOP de komende 5 jaren.  

https://unitednews.sr/abop-gaat-voor-presidentschap-in-2025/

‘Bundeling nodig voor ontwikkeling binnenland’

03/08/2020 07:57 – Ivan Cairo

‘Bundeling nodig voor ontwikkeling binnenland’

Zijn oproep aan marrons om zich te bundelen, heeft volgens Ronnie Brunswijk niets met etniciteit te maken. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Bundeling van alle marrons is noodzakelijk om het binnenland tot ontwikkeling te brengen en de sociaal-maatschappelijke achterstand van deze groep terug te dringen. Met twee personen van marronafkomst in twee van de belangrijkste politieke functies in het land, wordt alvast de basis gelegd om beleid in die richting te formuleren en helpen uitvoeren. Dat was zaterdag de rode draad in de toespraken van Abop-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk en partijsecretaris tevens parlementsvoorzitter Marinus Bee tijdens een online grantangi massameeting.

Brunswijk riep marrons uit alle politieke partijen en geledingen van de samenleving op een eenheid te vormen. Hij merkte op dat zijn oproep niet met etniciteit te maken heeft, maar met een visie dat de groep het beste in staat is de problemen waarmee zij kampt nu zelf aan te pakken, omdat andere bevolkingsgroepen daar weinig aan hebben gedaan de afgelopen decennia.

Brunswijk riep vooral marronjongeren op zich te gedragen in de samenleving en criminele activiteiten achterwege te laten. De groep moet anderen geen aanleiding geven te moeten zeggen “luku san den dyuka e du, luku san den sma fu masra Brunswijk e du“. Hij deed op hen een dringend beroep hem geen schande te geven.

Abop-leider en secretaris Bee benadrukte dat criminaliteit niet met de mantel der liefde bedekt zal worden. “Abop no e kibri fufuruman“, waarschuwde Bee. Hij merkte op dat er veel problemen zijn die moeten worden opgelost, onder meer huisvesting, drop-outs, criminaliteit en de talrijke slachtoffers in het verkeer. Bij het aanpakken van de problemen zullen zeker fouten worden gemaakt, meent Bee, en daar vroeg hij begrip voor.

Suriname heeft te veel natuurlijke rijkdommen om arme burgers te hebben, meent de politicus. De inkomsten uit de offshore-aardolie zullen zodra die binnenstromen zodanig worden aangewend dat ontwikkeling wordt gebracht voor Surinamers in alle uithoeken van het land. Daarom zijn ook alle krachten nodig om te helpen bij het vele werk.

Brunswijk riep personen uit het binnenland die in andere politieke partijen zijn op om zich bij zijn visie en partij aan te sluiten. Van belang is dat er een eenheid wordt gevormd om de ontwikkeling te brengen in het achterland. Dat NDP-topper André Misiekaba zijn partij heeft verlaten is volgens Brunswijk een gegeven waar praktisch mee omgegaan zal moeten worden.

Misiekaba is geen onbelangrijke politicus en indien hij zich bij Abop wil aansluiten is hij welkom, zei Brunswijk. Ook andere personen uit het binnenland die zijn aangesloten bij de NDP zijn welkom. Hij riep de achterban op zich te onthouden van negatieve uitlatingen op sociale media.

PL-vertegenwoordiger Bronto Somohardjo riep de Abop-achterban op de eenheid te bewaren. Omdat zij in groten getale op de partij hebben gestemd kwam deze in de positie om belangrijke politieke posities te claimen en in de regering te komen. Wat de Javanen en PL is overkomen mag Abop niet overkomen, waarschuwde de PL-vertegenwoordiger.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/03/bundeling-nodig-voor-ontwikkeling-binnenland/
COLUMN: Machtshypnose

03/08/2020 14:00 – Von Zeggen

COLUMN: Machtshypnose

Giwani Zeggen  

Ik verbaas mij erover hoeveel NDP’ers opeens wakker schijnen te zijn. NDP’ers die opeens lijken te begrijpen dat wat zich de voorbije tien jaren in Suriname heeft afgespeeld, een grote ramp is. Zoveel NDP’ers die nu wél doorhebben dat er van al die mooie beloften die werden gedaan op 12 augustus 2010 in de Anthony Nesty Sporthal, bitterweinig terecht is gekomen. Zoveel NDP’ers die anno 2020 eindelijk tot het besef lijken te zijn gekomen, dat het Surinaamse volk voor de gek is gehouden. Alsof zij het afgelopen decennium onder een soort hypnose hebben geleefd, waardoor ze niet in staat waren de werkelijkheid onder ogen te zien.

De laatste die zich aan het rijtje heeft toegevoegd is André Misiekaba. Ik hoor een heleboel mensen roepen en ik zie ze schrijven, dat ze “respect” voor hem hebben omdat hij zijn zetel teruggeeft. Zou ik ook hebben, als hij de voorbije tien jaren niet alles wat krom was, had recht gesproken. Vanaf het prille begin, met de misstanden op het ministerie van Openbare Werken, tot het allerlaatste moment, bij het afwijzen van het verzoek van de procureur-generaal om de inmiddels ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. Altijd was daar Misiekaba om het beleid van de NDP te verdedigen. En nu opeens concludeert hij dat het erop lijkt dat de kloof tussen arm en rijk groter is geworden.

Mijn respect heeft de politicus Misiekaba allerminst. Zijn stap toont vele gelijkenissen met Pontius Pilatus. Alsof André ons wil laten geloven dat hem geen blaam treft voor waar wij nu in terecht zijn gekomen. Hem vergelijken met Messi, de God van het voetbal, is dan ook een grote grap. Ook een vergelijking met de Titanic, waar verantwoordelijken tot het bittere einde op hun plek bleven, gaat niet op. De politicus Misiekaba lijkt eerder op Francesco Schettino, de kapitein van het Italiaanse cruiseschip de Costa Concordia. Hij veroorzaakte een ramp, en verliet als één van de eersten het schip toen het dreigde te zinken.

Er zullen de komende dagen, weken en maanden waarschijnlijk nog meer NDP’ers ontwaken uit de hypnose die heet ‘neks no fout’. Allemaal schijnen ze nu haarfijn uit te kunnen leggen waar het fout is gegaan. Echter, ik ben nog geen NDP’er tegengekomen die de hand in eigen boezem steekt. Die concreet aangeeft waar het fout is gegaan, waarom het fout is gegaan, wie daar verantwoordelijk voor is in dat geval en waarom er toen voor is gekozen de andere kant op te kijken. Aan mooie volzinnen en wollig gepraat hebben wij niks. Noem man en paard.

Die NDP’ers die opeens wakker worden, zouden er goed aan doen hun excuses aan te bieden aan landgenoten die de voorbije jaren oprechte kritiek leverden op het wanbeleid en werden weggezet als staatsvijanden. Het waren geen echte Surinamers. De critici heulden met witte mannen in korte broeken en waren in dienst van de voormalige kolonisator. Simpelweg omdat er werd gezegd wat een hoop NDP’ers nu ook zeggen: het beleid van de NDP was vernietigend voor Suriname en de Surinamers. Een simpel ‘sorry’ van de NDP’ers voor die groep Surinamers zou op z’n plaats zijn.

Hopelijk beseffen ze bij de ABOP, VHP, PL en NPS dat de Surinaamse kiezers Misiekaba en zijn NDP op 25 mei hebben afgewezen. Het accomoderen van de politieke Pontius Pilatus of welke andere NDP’er die doet voorkomen opeens het licht te hebben gezien, betekent dan ook een schoffering van de kiezer. Die zal daarmee in 2025 genadeloos afrekenen. De belangrijkste les voor de nieuwe coalitie is echter om critici niet de mond te snoeren. Je zou als verstandige regering juist tegenspraak moeten organiseren. Om ervoor te zorgen dat Chan, Bravo, Greg en Somo niet de nieuwe Francesco’s Schettino’s worden op het cruiseschip dat Suriname heet. Voorkom te allen tijde een machtshypnose; despierta!

giwani@hotmail.com

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/03/column-machtshypnose/


INGEZONDEN: Waar is vicepresident Ronnie Brunswijk eigenlijk mee bezig?

03/08/2020 14:33

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Ondanks het feit dat veel politieke partijen er tegenwoordig alles aan doen om etnische politiekvoering van zich af te schudden, valt het juist op dat vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk er geen gras over laat groeien om de etnische snaar te bespelen. Deze keer onder het mom van het bundelen.

Brunswijk vergeet dat de bundeling al heeft plaatsgevonden de afgelopen verkiezing en dat hij nu voor de tweede keer de kans krijgt om het binnenland uit haar achterstandspositie te halen. Het is overduidelijk dat de nieuwe vp van Suriname zich niet bezighoudt met de grote problemen die wij in Suriname ervaren, maar eerder denkt aan zijn eigen belang. Brunswijk wil namelijk over vijf jaar president van Suriname worden.

Tijdens de beëdiging van Brunswijk als voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) hebben wij langdurig mogen aanhoren hoe het eindelijk een marron was gelukt om voorzitter van het parlement te worden. Geen moment zijn er oplossingsmodellen voor de grote sociale en economische problemen, die elke bevolkingsgroep in Suriname voelt, aan de orde geweest. Het enige dat telde was dat de beeltenis van Ronnie Brunswijk tussen alle andere foto’s van de voorgaande DNA-voorzitters kwam te hangen.

Amper een week later werd de Abop-voorzitter, ondanks veel kritiek vanwege zijn omstreden verleden, tot vicepresident benoemd. We hoorden allemaal dat een marron het toch maar weer had gepresteerd om deze belangrijke positie in te vullen. Tijdens de ‘grantangi online massameeting’ van de Abop zaterdag kreeg Suriname weer te horen hoe mooi het was dat een marron het zo ver heeft geschopt en dat alle marronpartijen en personen met Afrikaanse roots zich massaal achter deze leider moeten scharen.

Brunswijk vergat voor het gemak dat hij vicepresident voor álle Surinamers is en nu eindelijk een keer beleid moet gaan maken. Het woord inheemsen werd nog net genoemd. Toen zijn naam in beeld kwam als zijne excellentie vp Brunswijk, vroeg hij de regie om het onderschrift nogmaals te tonen en maande het publiek overenthousiast aan tot bijval.

Hoe mooi zou het zijn als Brunswijk tijdens deze meeting met een herstelplan voor Marowijne op de proppen was gekomen? Hoe hij bijvoorbeeld de oliepalmindustrie nieuw leven in wil blazen om de werkgelegenheid in het district een boost te geven. Immers, het is deze zelfde Brunswijk die tijdens de Binnenlandse Oorlog medeverantwoordelijk was voor de vernietiging van deze bloeiende industrie. We herinneren ons allemaal de periode van economische groei die Moengo heeft gehad vóór de Binnenlandse Oorlog.

Waarom heeft de Abop – die pretendeert over visie en veel deskundigen te beschikken – geen herstelplan gelanceerd hoe de economische activiteit in Moengo weer op gang te brengen? Denk hierbij aan onderwijs, landbouw, podosiriproductie, houtverwerking, levensmiddelenindustrie of (kunst)toerisme. Albina ligt pal aan de eurogrens en het is belangrijk voor Suriname om valuta te verdienen. Waarom heeft de Abop nog geen initiatiefplan gelanceerd om te onderzoeken wat de behoeften van de Fransen zijn, zodat er bedrijven in Albina opgezet worden om zo euro’s te verdienen? Denk hierbij aan de textiel- en entertainmentindustrie, veeteelt en visserij en de agrarische en voedselindustrie. Maar ook de veiligheid en leefbaarheid in Albina en omstreken is een issue die herhaaldelijk niet aan de orde komt.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Frans-Guyana bedraagt volgens de laatst bekende cijfers circa 5,2 miljard US dollar. Als Suriname maar 2 procenr aan het BBP van de Frans-Guyanezen zou kunnen verdienen middels industrialisatie aan de eurogrens, levert dat onze economie jaarlijks 105 miljoen US dollar op. Het bbp van Frankrijk zelf van 2.700 miljard US dollar laten we voor het gemak achterwege.

Het is geen geheim dat Brunswijk grote belangen heeft in de goudsector. Hij en zijn entourage laten geen moment onbenut om te laten zien hoe aanzienlijk rijk ze zijn. Hier komt het proces van de uitgave van concessies ook onder de loep, bijvoorbeeld als we kijken naar de Brownsberg. Hoe mooi zou het zijn als deze zelfde Brunswijk een strategie zou uitzetten om het binnenland er van te overtuigen dat hij daadwerkelijk met hun belang bezig is en alles zal doen om het kwikgebruik te reduceren en de veiligheid in deze gebieden terug te brengen. Maar ook hoe met het aanwezige goud en hout in het binnenland valuta voor de staat Suriname verdiend zal worden.

Echter, Brunswijk is constant bezig ‘geschiedenis’ te schrijven. Hierbij worden alle activisten en protestpartijen die de afgelopen verkiezingen geen zetels hebben behaald, opgeroepen om zich ongeacht ras, etniciteit en verschillen te bundelen om de BV Suriname professioneel en deskundig te gaan besturen en welvaart voor elke bevolkingsgroep in het land te realiseren. We zijn moe van 45 jaar oude patronagepolitiekvoering en we moeten Suriname een beter alternatief bieden. Ons land moet eindelijk door professionele managers en goed ontwikkelde personen bestuurd worden.

Peter M. Wolff

Petermartinwolff@outlook.com

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/03/ingezonden-waar-is-vicepresident-ronnie-brunswijk-eigenlijk-mee-bezig/


REACTIES OP VERTREK MISIEKABA BIJ NDP

 

VIDEO: Cherson Douglas

 was live.

https://www.facebook.com/cherson.douglas.9

 
DEZE IS SPECIAAL VOOR DE TOPPERS VAN ABOP…..
(overgenomen)
Velen zijn diep teleurgesteld in het feit dat Marinus Bee de voorzitter van DNA, de politieke kwaliteiten en carrière van Misiekaba vergelijkt met de geweldige voetbalkwaliteiten van Messi, de beste voetballer ter wereld alsof Misiekaba één van de beste politici is die Suriname ooit heeft gekend. Ik durf het tegenovergestelde te beweren!
M.a.w. het feit dat Misiekaba via bedrog, manipulatie en machtsmisbruik de top van de NDP heeft bereikt en ook herkozen is, maakt hem tot een geweldige Surinaamse politicus c.q. politieke speler, die je met ‘open armen’ in je partij zou moeten ontvangen?_
Dit is intellectueel zo absurd dat ik het vertrouwen in Marinus Bee als DNA voorzitter helemaal heb verloren!
Bovendien zegt dit mij ook heel veel over zijn normen en waarden.
Misiekaba is een zeer onbetrouwbare en omstreden politicus, die zijn egocentrische rioolpolitieke ervaring heeft opgedaan bij de paarse criminele rattenbende en die je nimmer een plaats moet geven in je politieke partij!
Hij is een politieke Judas, die de waarheid altijd heeft verloochend ter wille van 30 stukken zilver!
In other words, “He’s a worthless piece of trash!”
De ABOP denkt dat ze in staat is het NDP spelletje van “splijtzwam” te kunnen spelen.
In hun arrogantie vergeten ze dat ze met professionals te maken hebben van wie ze dit spelletje niet kunnen winnen!
Gewaardeerde PRES. SANTHOKI, watch out! kijk uit! neem drastisch besluit over “Kiesstelsel”
Red SUR. voor “DE”doodsteek. Het End
Er is de komende verkiezing een grootschalige verhuizing naar het binnenland op komst…letterlijk en op papier…ze gaan voor 21 zetels dit keer…..geleerd van die affalige/rotte toppers. Woont ergen anders en verkiezbaar stellen op een ander dissrikt…VERANDER DIE KIEZSTELSEL. VOORDAT HET TE LAAT IS….anders gaat SU ib twee” en gescheurt moeten worden…
NOODGEDWONGEN…
Het is ongehoord dat iemand als Misiekaba die mede verantwoordelijk is voor de vernietiging van onze economie, nu bijna als een held wordt verwelkomd door de ABOP. De kiezers die het ndp beleid hebben afgewezen zijn hiermee schandelijk bedrogen. Wat een teleurstelling en absoluut dieptepunt in de politiek 😢
Hillegonda Wisch
politiek op hoog niveau…misikaba sluit aan bij abop, fu luku sa coalitie e vreet uit, da toch a kang gi wan ptjieng sturing volgens ndp visie en gedachtengoed🤔
Plus met zijn ervaring a kang skoro VP tegen ding sneki maniri fu vhp sa wan pot VP lek spek en bonen 🤔
#mijngedachten
Maudi Braam

 ik ben ook diepTeleurgesteld in Brunswijk

Albert Paiman

Bigi Bravo denkt goed na wat jij gaat doen. Het volk heeft deze ratten weggestemd en jij wilt hem terug hebben. Regeert het land met de team die jullie hebben gevormd. Gebruikt je verstand, als je deze team wil behouden.

Hema Sky

Albert Paiman

 hij leeft nog in een roes dat Abob nog groter moet worden. Dus doet piki piki plei

Stuart Kenneth Campagne

ABOP zal zijn eigen doodvonnis tekenen als hij deze André Misiekaba opneemt in de ABOP deze André Misiekaba die 10jr Suriname naar de afgrond hebben gebracht en bankroet gemaakt jullie van de N.D.P met jullie “Neks no fout” ABOP haalt geen paard van Troje binnen dan hem André Misiekaba optenemen in ABOP is de doodvonnis voor de ABOP dan
 
  •  
    Meneer Bravo, de kiezers hebbn deze paarse libba pertinent afgewezen…als abop hem accepteert bent u met een andere agenda bezig en niet met de wil vn ht volk…
Deze man hoort niet thuis op de stoel van VP! Hoevaak moet het gezegd worden? Zijn denkvermogen ziet er ook uit als die stoel! Ongerichte projectielen meer niet! Wat voor intellect heeft hij überhaupt! Alleen maar nonsens en rotzooi, kinderlijke praat en handelingen!
Zo zie je weer. Ze helpen elkaar altijd. Wij het volk moet op hun stemmen.
Daarna gaat het om hun rijkdom.
Het lijkt bijna op een etnisch gedoe. Een bepaalde groep moet een eenheid vormen. Het gaat niet meer om Suriname.
Jkedd Jkedd

 bhai mi brada…….velen zitten ÁL op zijn schoot, t mag, kan …..das ni mijn zaak, maar t is al aan de gang, gaande en zal gebeuren, zelfs een rode loper behandeling krijgen ze.

Hoor je de geluiden niet:
” We hbbn iedr1 nodig”.
” We werken met elke Suri.ongeacht pol kleur”
” De verkiez zijn voorbij, we moeten SAMEN t land opbouwen”
etc etc…..diplomatieke shit!!
Heb j ni gehoord dat de eens zo verguisde mr.dubai nu wordt vergeleken met Messi
Weetje wat Abob mist??? Kader om het land te besturen. Ze missen het analytisch vermogen om problemen.op te lossen. Ze zijn slechts politiek bezig. Mensen rondselen , za idioot Misikaba om een zetel meer. Misikaba is NDPer. Was het niet Brunswijk die aan het volk beloofd had, NIET met de Ndp te samenwerken???? Brunswijk blijft onbetrouwbaar!!! Alles voor eigen belang en niets anders. De ” MESSI” vd Abob is een grote idioot, die nooit een toegevoegde waarde is geweest. Zijn doel bij de Abob moet zijn op de mensen in te spelen met zijn idiote beloften. Gaat hij weer een Dubai prediken. Mensen trap niet meer in deze comedy.
Verwelkom de duivel niet in het huis des here
Schande. Triest blijkbaar is deze VP zo onzeker van zijn kwaliteiten dat hij Misikaba nodig heeft om verder te gaan. Was maar een vrouw uit zijn partij de VP geworden dan had ze die mannen van NDP alle hoeken laten zien. Jammer. Vrouwen bij de eerst volgende verkiezingen mogen jullie voor alle zetels gaan. Laat maar zien dat vrouwen het land beter kunnen besturen . Wat een muppit show . Nog geen 2 maanden en de wisseling van de wacht is al begonnen. Wat zal de President hoofdpijn krijgen van dit gedonder.
30-07-2020
Ze gaan vr pres in 2025,dus weer iem die op Interpollijst staat.De gesch zal zich herhalen.
Santokhi u bnt gewaarschuwd…volg goed waarmee een bepaalde bezig is.. .. is mijn mening . 20 zetels maar geen daadkracht…anderen beslissen 
Ik zie het vertrek van Andre uit het paarse kamp als een scenario.
Hier is mijn logica:
Andre vertrekt uit NDP en gaat richting ABOP ( ik zeg ABOP omdat de heer Bee vandaag in een interview gezegd heeft dat Andre in politieke termen te vergelijken is met Messi, en hij zal de eerste zijn om Andre in ABOP te verwelkomen). De komst van Andre zal de samenwerking tussen VHP, NPS, ABOP en PL ernstig verstoren, omdat met name VHP en NPS tegen Andre zijn komst zullen protesteren. Dit zal leiden tot een vertrouwenscrisis onderling en uiteindelijk zal de regering uiteen vallen. Andre keert terug naar het paarse huis ( Mission Accomplished ) en de ABOP zoekt de NDP en BEP op voor regeercoalitie en regeren verder.
Ik doe daarom een beroep op de huidige coalitie om rekening te houden met de volkswil en geen infiltranten toe te laten, anders zal het jullie duur komen te staan.
Mission in action om te infiltreren zodoende de regering ten val te brengen.
Dat klopt, Misikaba is op een mission
Als het volks wil bedrogen wordt, Zal niemand een ander vertrouwen. Dit gaat maken dat de huidige sterke regering ten val wordt gebracht om te vóórkomen dat ALLE hoefie achtigen vervolgd worden én de gouden TOEKOMT met de zovele olie vondsten verder onderling beroofd en verdeeld zal worden.
Oooo nee.
A go broko un kaolo mars.
Dit is vermoedelijk een scenario bedacht door Bouta alleen om Chan te breken.
Men gunt een hindoestaan de presidentschap niet. Ze zijn wel gud om economie te zuiveren en geld te zoeken en de anderen gaan t vrbrassen. Want zelf de huishouding draaien vn su dt kunnen ze niet. Oli feni dus geld vr t oprapen vr eigen belang alleen. Mischien gaan ze in gouden auto’s rijden. De ene hft al n kroon op zn hfd.
Drama’s horen bij het leven!! André je bent vrij om te gaan en staan, Maar onthoud één ding goed, je politieke carrière en alles wat je daarin bereik hebt komt door de NDP, inclusief je welvaart. Wees wijs en ga op de achtergrond verder of wordt Business consultant.
 
Yofairo Allen
Mi denki dat joe e begrijp a zaak.
Profiteur moest hij allang hbb gedaan toen hij zag dat t niet goed ging
Dit moest je VÓÓR de verkiezingen gedaan hebben en niet NA de verkiezingen. Nu heeft de partij weer een vuile verrader. En verraders moeten wij niet op handen dragen. Moni Hond heeft dus toch de waarheid gezegd dat ABOP in 2025 voor de presidentschap gaat en met Andre Misikaba had gesproken. Als hij een eerlijke pastoor is, moet hij zonder zetel gaan en de zetel voor de partij laten, maar dat gaat hij niet doen. Daar zal het andermaal bewezen worden dat hij al die tijd een valse pastoor was.
De verwachting is dat hij naar ABOP gaat. Wie weet heeft hij ook een natte droom gekregen zoals Belfort.
Dit is een eyeopener voor zijn achterban en ze moeten het krachtig afwijzen als zij in hart en nier NDP’ers zijn. Andre heeft bewezen dat hij niet in hart en nier NDP’er is geweest. Want juist in moeilijke periode moet je de zaamhorigheid tonen en de partij bijstaan. Dus hij heeft de idiologie van de partij niet begrepen.
Men houdt van het verraad, maar niet van de verrader. Want in je nieuwe partij doe je dat ook.
Op 1 augustus wordt je LIVE bij ABOP geïntroduceerd.
Succes met je verraad.💜💜💜
Bordo had namen genoemd van mensen uit de NDP waar hij OP rekende,nu is de tijd aan gebroken,money
Nadia Van Gobbel

 nonsens. André gaat niet naar abop !

Riyaz Akhtar

Sharmila Geeta Mansaram

 m.a.w als Andre stapt uit de NDP, dan stapt hij dus gewoon uit de politiek, omdat hij wat rust wilt hebben?

Sharmila Geeta Mansaram

 ik snap je hoor. Ik heb alleen een wrange smaak ervan en dat komt ten eerste omdat hij toch een soort van kapitein was en een kapitein verlaat altijd als laatste pas het schip en ten tweede vind ik dat hij vaak laf is geweest in het brengen van het slechte nieuws dit liet hij over aan 

Mohamed Amzad Abdoel

 en die heeft alle wind van voren gekregen zeker op FB en dat alleen maar omdat niemand anders het durfde te zeggen. Dus krijg nu het idee en dit zou ik jammer vinden dat ik 10 jaar heb gekeken naar een toneelstukje van een man in een legerjas die goed kon spreken en dat idee vind ik jammer dus ik hoop dat zijn verklaring mijn idee hierover kan doen vergeten snap je. Sorry maar ik snap jou, maar dit is mijn mening en gevoel hierover

Sharmila Geeta Mansaram

 ja ja ik ben lastig hahahhaa

Ik wil er nog iets aan toevoegen: Bouta stond achter zijn vrienden en juist zijn grootste vriend Abrahams die maakt de hele partij kapot nu en ik als half jood mag het zeggen dat dit een typische joodse eigenschap is. Eerst je eigen schaapjes op het droge hebben en dan kan de rest de pleuris krijgen en dat is het gedrag van Abrahams met helaas de goedheid van Bouta
Appie König

 deze zaken moeten intern aan de kaak worden gesteld.

Harvey R. Comvalius

Appie König

 heheh eindelijk weer iemand die als mij door heeft dat juist R.A. opgedonderd moet worden en nog enkele anderen om de partij gezond te maken.

Andre toont dat hy ruggegraat heeft en dat dwingt respect af.Hy verbindt consequenties aan zyn handelen door zyn dna zetel ook terug te geven.Hy heeft ook nooit als dna lid n dubbele salaris gehad.Hy is ook de eerste oppositie lid die zich publiekelyk heeft geschraagt achter de solidariteitsheffing aangekondigt door de president Chan.
Sharmila Geeta Mansaram

 ik proef een strategie van Misikaba.Hij is weg en niet weg. Waarschijnlijk zal hij een belangrijker belang dienen ten voordele van de partij.

Harold Edwig Wolf

 hoop het booi kan nog steeds niet over heen

 
Sharmila Geeta Mansaram

 ,als hy terug komt of niet,ik heb respect voor de man gezien zyn handelen.Als hy terug komt op zyn besluit ligt aan hem en zoals je het zelf stelt ,is de man vry in zyn handelen.Wat ik wel uit eigen ondervinding weet ,is dat de vyand van de ndp de ndper zelf is.Dat mensen massaal zyn vertrokken komt grotendeels door de halfgoden die de lakens uit te delen.De goede niet te na gesproken.Toppers hadden zelf niet geschroomt om de telefoon in anderen hun oor neer te leggen.N directeur die ndpers hun vergunning in had getrokken om na de verkiezing die ndper die om dat gedrag niet meer voor de ndp te hebben gestemd, te roepen en hem zyn vergunning terug te geven.Het kwaad was al geschiedt.Voices werden naar handlangers van haar gestuurd waarby ze aangaf om negers voor haar te brengen om hun vergunning te geven.Letterlyk werd er gezegd,mi no wang sji koelie.Is het dan verwonderlyk dat bushouders massaal tegen de ndp hebben gestemd?Uitgerekend die gast zag ik hier op fb oproepen tot vrede terwyl zy praktisch de grootste onheilstichter is geweest.Ik kan heel veel vertellen maar moet rekening houden.Voor my is het dat de ndper zelf gezorgd heeft voor haar eigen ondergang

Is geen makkelijke periode voor Andre, u moet eens na gaan dat er gespannen emoties hier spelen bij een zware verkiezingsstrijd achter de rug. Andre heeft zich echt heel veel ingezet voor de partij en vaak ookwel als een boegbeeld opgeworpen in moeilijke tijden. Iemand kan nooit plotseling op een blauwe dag opstaan en uitspraken wat Andre recentelijk gedaan heeft doen. Dit zijn uitspraken die gestoeld zijn uit gekwetste emoties. Iemand heeft hem mogelijk gekwetst en/of zijn moeite, inzet en inspanningen niet gerespecteerd. Die indrukken krijg ik.
Maar nu de boodschap aan Andre:
Andre mijn broeder in Christus, gij hebt al de tijden de goede strijd gestreden voor uw land, waarin de Here uw God u heeft gevormd. En nog steeds is het zo.
Maar laat de vrucht van de Geest, waarmee Hij u vervulde en welke is de verdraagzaamheid, tot uiting komen. Wees stil en laat de Meester tot je hart spreken. Laat bitterheid u niet overwinnen, want je bent meer dan een overwinnaar!
Kom tot rust, take a break en pak de wapenen van je veldtochten weer op. Ga weer naar oom Desi en pak de draad weer op we hebben elkaar nodig.
Beetje bij beetje gaan ze allemaal het partij verlaten. Ze zijn allemaal rijk geworden door de ndp de afgelopen 10 jaren. En het volk is armer geworden.
De volgende is Abdoel!!!!
Ai suku a bung se fu a tafaa
Deze misiekaba is de grootste duivel in schaaps kleren
Hij hft ook mee geholpn om Su nr de afgrond te brengn.
Hij is echt gevrlijk, vreselijk mt sommige vn deze mensen die zich bankn vullers noemen in de kerk
..DAT KLOPT ALLEMAAL.. Sataan de duivel in de gedaante van de mens….nu pas is zijn ogen open…a ben’gf BRENI ***SAKKERLOTTA*** MOGE GOD HUN ALLEMAAL GENADE SCHENKEN IN DE HEL….
Waarom nu pas!!!?? Jij bent er debet aan dat wij in deze puinhoop zijn beland!!! Belachelijk en zo doorzichtig!!!! Ik zou me schamen!!!
Topfan
Deze kloot wil de rovers niet meer verdedigen in de Dna. De druiven zijn super zuur geworden…. 😊😁🤣🤣🤣
 
 
Jouw carriere is nu geeindigd , weg lopen of blijven yu klari kba. Jij bent een politieke kadaver. Het volk heeft jouw reeds gedumpt ….het is nu afgelopen hoor mi boi….. rust zacht.. RIP.
Nou ja wat moeten wij dan doen uit de NDP GESTAPT of niet hij gaat blijven genieten van z’n dikke salaris wij moeten nog hard werken om te kunnen verdienen.wij als burgers hbbn geen winst aan jullie politieke gedrag .wannr we nr de stem bus moeten is t jhaaaa is volks belang .uiteindelijk is t alleen jullie belang voor jullie die daar hoog en droog zitten op Julie troon dan zijn jullie t volk vergeten dan moeten mogen en hbbn wij niets meer te bepalen .dus gaat u gang stap maar uit en in waar u maar wilt .
Deze grote misleiders in de politieke Suriname is deze André Misiekaba die zogenaamde dominee, apostel en profeet
kijken jullie naar zelf maar zo 7maanden geleden verkondigde dat de N.D.P voor 34 zetels zou gaan en nu 16 van haar geweldigheid van haar 26 gouden zetels niemand kon hun wat zeggen dan en verlaat deze André Misiekaba het zinken schip dan wat een grote verrader en grote misleider van het volk 10jr geholpen heeft Suriname naar bankroet staat gemaakt hebt en zo 7maanden geleden
Zulke figuren die het land al hebben veradden hoe ga je zo iemand vertrouwen en hem in je partij acommoderen
Da baka dies abop srif auw klari

Misiekaba geeft maandag DNA-zetel terug

André Misiekaba. Foto: NII

André Misiekaba zegt maandag zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA) op. In het verlengde hiervan zal hij ook zijn DNA-zetel teruggeven. Misiekaba legde op 28 juli 2020 alle functies binnen de NDP neer en zegde per dezelfde datum het lidmaatschap van deze partij.

Op woensdag 29 juli had Misiekaba een bespreking met oud-president en partijvoorzitter Desi Bouterse over zijn uittreding uit de partij. “Het was een zeer bewogen gesprek. De NDP-voorzitter gaf evenwel zijn zegen aan mijn vertrek uit de partij.”

Misiekaba schrijft in een verklaring dat in de afgelopen tien jaar de NDP veel heeft gedaan om de ontwikkeling van ons land op gang te brengen. Op ondermeer infrastructureel- en sociaal maatschappelijk vlak zijn er bergen verzet. Deze prestatie wordt extra aangedikt wetende dat de financiële middelen, als gevolg van de teruggelopen prijzen van goud en aardolie, bijzonder schaars waren. De COVID-19-crisis maakte het er niet makkelijker op, schrijft Misiekaba.

“Dat het volk ondanks alle inspanningen niet tevreden is over de verrichtingen van de NDP-regering is overduidelijk. Had de partij in 2015 landelijk ruim 117.000 Surinamers achter zich, viel zij in 2020 terug naar 65.862 stemmen; een terugval van circa 45%.”

De verschrikkelijke interne partijstrubbelingen zullen volgens Misiekaba vast een rol hebben gespeeld bij de enorme terugval. Deze strubbelingen zijn nimmer zo manifest geweest.

“Ik ben van mening dat de NDP is afgedwaald van haar idealen en het streven om een sociaal rechtvaardige samenleving te creëren. Onder het bewind van tien jaar NDP, waar ik prominent deel en onderdeel van ben geweest, lijkt de kloof tussen arm en rijk veel groter te zijn geworden. Dit is niet waarvoor ik mij heb ingezet en waarvoor ik mij verder wil inzetten. Ik heb daarom besloten daar in ieder geval consequenties aan te verbinden en uit de NDP te stappen. Ik dank de NDP voor de politieke scholing die ik mocht genieten. Voorts dank ik alle structuren van de partij die met mij hebben samengewerkt.”

Misiekaba bedankt ook alle mensen die in al de verkiezingen persoonlijk op hem hebben gestemd. “Er zijn verschillende (politieke) perspectieven die zich nu al hebben aangeboden. Ik vraag echter mij tijd van beraad en bezinning te gunnen op dat ik kan nagaan op welke wijze ik mij verder voor land en volk kan inzetten.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/08/01/misiekaba-geeft-maandag-dna-zetel-terug/

dWT: ‘Handgemeen in OCER reden voor vertrek Misiekaba uit NDP’

1 augustus 2020

Misiekaba: 'Protest 17 februari vorig jaar door oppositionele krachten voorbereid'
 

Een hoogoplopende ruzie en een handgemeen tijdens een interne NDP meeting, zou de uiteindelijke reden zijn dat André Misiekaba plotseling uit de NDP is gestapt. Dat schrijft de Surinaamse krant de Ware Tijd vandaag. De ruzie heeft allemaal te maken met de opvolging van Bouterse als voorzitter.

 

Volgens de krant waren er al afspraken dat Misiekaba, die ondervoorzitter van de partij was, het leiderschap van Bouterse zou overnemen. Maar daar was niet iedereen in de top van de partij het mee eens. De discussie liep zo hoog op dat er een handgemeen ontstond schrijft dWT. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk.

Op social media in Suriname wordt sinds donderdag gesuggereerd dat Ramon Abrahams klappen zou hebben uitgedeeld. Of dit ook daadwerkelijk het geval is geweest, is niet bekend.

Bouterse: Misiekaba zal veel respect verliezen...

31 Jul, 2020, 21:59

foto
 NDP-voorzitter Desi Bouterse tijdens het televisie-interview dat op Purple TV zou worden uitgezonden. 

NDP-voorzitter Desi Bouterse vindt het jammer dat André Misiekaba de paarse partij heeft verlaten. Hij roemt hem om zijn eerlijkheid en vindt dat hij een absolute politieke topper is niet alleen in de NDP, maar in heel Suriname. Hij wordt al verwelkomd door Assembleevoorzitter Marinus Bee van de ABOP. “Het is jammer dat zo iemand de partij verlaat, terwijl hij juist nu hard nodig is. Hij is zeer gewaardeerd, maar san a habi na en ede, mi denki dat efu a fur’en door bun furu respect ai lasi”, zegt Bouterse in een interview met Orpheo Lamain in het programma ‘Tussen de Regels’. Misiekaba zal veel respect verliezen als hij doorvoert wat hij van plan is, meent Bouterse. De NDP moest uitwijken naar SBS op 32.1 en 32.2 omdat Purple TV uit de lucht werd gehaald. 
 
De ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft donderdag in een ‘voice-bericht’ zijn structuren opgeroepen om zich niet te mengen in discussies over het vertrek van Misiekaba uit de NDP. De ontwikkelingen moeten worden gevolgd. Als Misiekaba in de ABOP wil komen, zal hij met open armen worden ontvangen. De ABOP heeft eerder aangegeven dat alle krachten gebundeld zullen worden om het binnenland tot ontwikkeling te brengen. De partij wil dat in 2025 Brunswijk president van Suriname wordt. 
 
Bouterse deelt mee dat de partij zal worden vernieuwd en verjongd. Er zal een algehele evaluatie per district plaatsvinden. De statuten van de partij zullen worden aangepast. De NDP zal een congres houden om de richting die de organisatie zal opgaan te bepalen. De politicus weet zeker dat met hard werken en reorganisatie de partij van 16 zetels terug kan gaan naar 20 tot 23 zetels. Hij vindt het een pijnlijk moment dat Misiekaba juist nu de partij verlaat. Hij was de lieveling van de partij en sprak meestal vóór Bouterse en de laatste tijden zelfs na hem. 
 
De partijvoorzitter is niet boos op Misiekaba en vraagt zijn partijgenoten ook om het besluit niet te bekritiseren. De deur staat altijd open voor hem, net als voor anderen die weg zijn gegaan. Bouterse verwacht dat waar de politicus ook gaat hij de scholing die hij heeft gekregen altijd zal toepassen in belang van de gemeenschap. Op de vraag hoe hij reageert als meer mensen de partij zullen verlaten, antwoordt Bouterse dat mensen gaan en komen. Nu reeds zijn er volgens hem personen die uit ontevredenheid weg zijn gegaan, terug willen keren. “Volg bun san e p’sa tap a schaakbord”, is de ‘tussen de regels’ boodschap van de NDP-voorzitter. 

Bouterse: Vertrek Misiekaba doet pijn

31/07/2020 21:49 – Van onze redactie

NDP-voorzitter Desi Bouterse vrijdagavond tijdens het programma 'Tussen de regels'.

NDP-voorzitter Desi Bouterse vrijdagavond tijdens het programma ‘Tussen de regels’.  

PARAMARIBO – Het opzeggen van het lidmaatschap van NDP door ondervoorzitter tevens fractieleider André Misiekaba doet pijn. Zijn besluit om de partij te verlaten wordt echter gerespecteerd, zegt partijleider Desi Bouterse in het programma ‘Tussen de regels’ dat vrijdagavond via tv-station SBS is uitgezonden. De uitzending die aanvankelijk via Purple TV kanaal 12.5 zou plaatsvinden ging niet door, omdat het kanaal door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname uit de lucht werd gehaald. De NDP blijkt geen vergunning te hebben voor voornoemd tv-kanaal.

Het is volgens Bouterse triest en jammer dat Misiekaba de NDP heeft verlaten, omdat hij tot de absolute politieke top van de NDP en Suriname behoort. “We hadden hem inderdaad juist nu nodig, want wat zich nu aan het voltrekken is binnen de partij…er moet een totale vernieuwing komen, een totale verjonging”, zegt Bouterse. Hij voegt eraan toe dat binnenkort alle afdelingen van de NDP zullen worden geëvalueerd en zullen ook de statuten worden aangepast.

Gelet op het verkiezingsresultaat is er veel werk te doen in de partij. Alles zal moeten worden verjongd, en dat maakt het, aldus Bouterse, zo pijnlijk dat Misiekaba juist nu de NDP verlaat. “Hij is zeer gewaardeerd, maar san a abi ini en ede, mi denki efu a voer en uit a’w lasi furu respeki“, stelt de voorzitter. Wat Misiekaba van plan is te doen geeft hij echter niet aan. Misiekaba zal dat waarschijnlijk zelf aan de samenleving vertellen, aldus Bouterse.

Bouterse roept partijgenoten op Misiekaba niet ongefundeerd te bekritiseren, daar er fouten zijn gemaakt door de partij die nu gecorrigeerd zullen worden. De NDP moet terug naar de basis van de vernieuwingsgedachte, meent de voorzitter. “Want in de afgelopen jaren zijn we inderdaad afgegleden en hebben dat pad verlaten”.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/31/bouterse-vertrek-misiekaba-doet-pijn/

'Vertrek Misiekaba aderlating voor NDP'

01/08/2020 00:00 – Ivan Cairo

André Misiekaba (r) in een stevige omhelzing met president Desi Bouterse in mei 2019 nadat hij was beëdigd als minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

André Misiekaba (r) in een stevige omhelzing met president Desi Bouterse in mei 2019 nadat hij was beëdigd als minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Het vertrek van ondervoorzitter tevens fractieleider André Misiekaba uit de NDP betekent een groot verlies voor de partij. Zo stellen ondervoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en ex-parlementariër Rachied Doekhie afzonderlijk tegenover de Ware Tijd. Dit zal vooral in De Nationale Assemblee voelbaar zijn, omdat de meeste NDP-assembleeleden nieuwelingen zijn.

Donderdag werd bekend dat Misiekaba uit de partij stapt. “Jammer dat het één en ander zo is gegaan. Ik heb een goed gesprek gehad met voorzitter Bouterse, waarbij er een traject werd uitgezet richting het weekend. Hij zou namelijk het hoofdbestuur eerst spreken. Nu lees ik dat een NDP-topper de zaak naar buiten heeft gebracht”, schrijft de politicus op zijn Facebookpagina. Er staat dat hij later dieper op deze zaak zal ingaan.

Geerlings-Simons die jarenlang met Misiekaba heeft gewerkt, typeert hem als “een harde werker”. “Zulk nieuws is nooit prettig, maar in de politiek heb ik al het één en ander meegemaakt, zowel binnen de NDP als in andere partijen. Vertrek van een ervaren persoon in actieve functie is altijd een aderlating. De partij en de fractie zullen daarmee moeten dealen. Het is niet anders”, zegt Geerlings-Simons.

Erg verrast dat Misiekaba de partij verlaat is Doekhie niet. “Uiteraard is het een aderlating en André is niet een gewone parlementariër geweest. Hij heeft minstens tien jaar ervaring als volksvertegenwoordiger, heeft charme, charisma en action en was geliefd in de NDP.” Voor de partij wordt het volgens Doekhie nog moeilijker omdat vóór de verkiezingen “duizenden Andrés” uit de partij zijn vertrokken, zonder dat die negatieve ontwikkeling is aangepakt.

Met het vertrek van Misiekaba wordt dit pijnlijk blootgelegd. “Het is voor velen hard aangekomen; voor mij minder hard omdat ik het zag aankomen.” Volgens de politicus hebben duizenden aanhangers de NDP verlaten “omdat het democratische gehalte van de partij zoek is geraakt”, wat ook tot uiting is gekomen in de verkiezingsuitslag. “Omdat den man gwe unu lasi“, zegt Doekhie.

In een verklaring maakt de NDP bekend dat Misiekaba partijleider Bouterse woensdag heeft geïnformeerd over zijn besluit zijn lidmaatschap en daarmede al zijn functies uit hoofde van de partij op te zeggen. “Wij betreuren het dat dit nieuws naar buiten is gekomen, voordat de voorzitter de gelegenheid had om de partijstructuren te informeren. Inmiddels is het hoofdbestuur op de hoogte gesteld”, aldus dit hoofdbestuur. Misiekaba wordt in het parlement opgevolgd door Tachana Losche.

Ondertussen wordt driftig gespeculeerd dat de ex-NDP-topper aansluiting zal zoeken bij Abop. In een spraakbericht roept de voorzitter van deze partij, Ronnie Brunswijk, de structuren en achterban op zich niet negatief uit te laten over Misiekaba en zijn vertrek uit de NDP. “Ik verzoek iedereen om geen onbezonnen uitspraken te doen. Laten we kalm blijven en de ontwikkelingen afwachten.”

Brunswijk stelt dat hij vicepresident is van iedereen en roept de marrons op de eenheid te bewaren. Mocht Misiekaba zich bij Abop willen aansluiten zal dat gerespecteerd dienen te worden en zal hij met open armen worden ontvangen, zegt Brunswijk. Hij benadrukt dat de verkiezingen voorbij zijn, de strijd gestreden is en het onnodig is beledigende uitspraken te doen naar voormalige politieke tegenstanders. “Nu is aan de orde hoe Suriname op te bouwen, hoe ontwikkeling te brengen voor het binnenland. Daarvoor hebben we alle krachten nodig. Nu is het de tijd om elkaar te omhelzen.” Brunswijk zegt dat het streven is politici van marronafkomst in andere partijen zoals BEP in eenheid te doen optrekken.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/01/vertrek-misiekaba-aderlating-voor-ndp/

BRUNSWIJK EN BEE ROEPEN ACHTERBAN OP OM MISIEKABA MET OPEN ARMEN TE ONTVANGEN

De voorzitter van de ABOP heeft in een audio boodschap die via App gedeeld wordt, opgeroepen om geen vuil te smijten richting Misiekaba. Misiekaba was tot voor kort een van de ondervoorzitters van de Nationale Democratische Partij (NDP) alsook de Fractieleider van deze partij. Bee geeft aan dat een ieder een Messi wilt hebben in hun team. Ook hij roept de achterban op om Misiekaba met open armen te ontvangen. De ondervoorzitter Martinus alias Bordo heeft eerder aangegeven dat de ABOP alle “spelers” van De NDP en andere partijen wilt overnemen. Het doel van de ABOP is om de volgende verkiezing het presidentschap binnen te slepen.

Op social media zijn de meningen verdeeld. Zo vragen mensen zich af als Misiekaba de partij de rug zou keren als die partij weer in de regering zou zitten.

https://www.fpnofficial.com/2020/07/31/brunswijk-en-bee-roepen-achterban-op-om-misiekaba-met-open-armen-te-ontvangen-2/

Brunswijk roept achterban op om zich correct op te stellen

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Foto: Facebook

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft in een audioboodschap zijn partijstructuren opgeroepen om zich in dit stadium niet te mengen in de discussie over het vertrek van NDP-ondervoorzitter tevens fractieleider André Misiekaba. Brunswijk zegt dat hij deze zaak ook heeft gevolgd en daarom zijn achterban oproept om zich te allen tijde netjes en correct op te stellen. De politicus doet verder een beroep op zijn partijaanhangers om rustig de politieke ontwikkelingen te blijven volgen.

“We hebben met zijn allen kennis genomen van het vertrek van Misiekaba uit de NDP. Laten we ons rustig houden en kijken hoe dit verder afloopt en laten wij ons correct gedragen,” zegt Brunswijk. Hij heeft geen idee hoe dit zich verder zal ontwikkelen en vraagt zijn partijleden om niet mee te doen met de onverantwoordelijke praatjes die rondgaan.

Brunswijk beweert dat de geel-zwarte partij open staat voor eenieder. “Als Misiekaba uit de NDP stapt en zich bij de ABOP wil aansluiten, moeten we hem met open armen ontvangen,” zegt de ABOP-voorman. Dit geldt volgens de partijvoorzitter niet alleen voor Misiekaba, maar ook voor alle anderen die zich willen aansluiten bij de partij.

Brunswijk laat verder weten, dat de verkiezingsstrijd voorbij is. “Nu is het tijd om mekaar te omhelzen en verder te gaan met de opbouw van het land. Suriname staat nu op de eerste plaats en laten we als een volk gaan voor de ontwikkeling van ons geliefd land,” luidt de oproep van Brunswijk.

Het vertrek van Misiekaba kwam als een verrassing voor velen. Dat was te zien aan de reacties op social media. Misiekaba werd vaker door politieke voor- en tegenstanders geroemd over de wijze waarop hij zich opstelde op NDP podia. De reden voor vertrek van de NDP-ondervoorzitter is vooralsnog niet bekend. Op zijn Facebookpagina liet hij weten, dat hij op een later tijdstip hierover zal uitweiden.

https://www.srherald.com/suriname/2020/07/31/brunswijk-roept-achterban-op-om-zich-correct-op-te-stellen/

Breaking: André Misiekaba stapt uit NDP

André Misiekaba. Foto: NII

Na de slechte verkiezingsuitslag van 25 mei 2020, krijgt de Nationale Democratische Partij (NDP) wederom een zware klap. De ondervoorzitter tevens partijtopper van de paarse partij, André Misiekaba, heeft 28 juli, zijn verjaardag, de partij officieel bedankt. Dat verneemt Suriname Herald uit de top van de NDP.

Misiekaba is volgens de informant niet content met de wijze hoe zaken aangepakt worden binnen de partij. Ook het niet tot de orde roepen van bepaalde figuren binnen de organisatie is voor de politicus een doorn in het oog. Na verluidt is er nog steeds geen evaluatie gepleegd na de zware terugval met 10 zetels bij de verkiezingen van 2020.

Gisteren heeft gewezen president en partijvoorzitter Desi Bouterse, Misiekaba uitgenodigd voor een gesprek. De gewezen minister van de regering-Bouterse blijft op zijn standpunt om de parij te verlaten.

Voor de NDP zal het een zware klap zijn gezien het feit dat Misiekaba een begrip was binnen de partij. Hij was de ‘showman’, maar ook als het ging om serieuze discussies was hij een van de beste personen, geeft onze informant aan.

Als Misiekaba naar een andere partij gaat of de politiek vaarwel zegt, is nog niet duidelijk. Pogingen om een reactie van Misiekaba te krijgen zijn tot nu toe vruchteloos geweest.

https://www.srherald.com/suriname/2020/07/30/breaking-andre-misiekaba-stapt-uit-ndp/

Andre Misiekaba bevestigt dat hij uit de NDP is gestapt

30 juli 2020

Misiekaba: 'Protest 17 februari vorig jaar door oppositionele krachten voorbereid'
 

De Surinaamse NDP topper Andre Misiekaba heeft zojuist bekend gemaakt dat hij uit de NDP is gestapt. Misiekaba deed dit nadat vanmorgen uitlekte dat hij de NDP zou hebben verlaten. Volgens hem zou een andere NDP topper de zaak naar buiten hebben gebracht.

 

“Jammer dat het één en ander zo is gegaan. Ik heb een goed gesprek gehad met partijvoorzitter Bouterse, waarbij er een traject werd uitgezet richting het weekend. Hij zou namelijk het hoofdbestuur van de partij eerst spreken” aldus de politicus.

Misiekaba zegt op zijn Facebook pagina dat hij op een een ander moment dieper op zaken in zal gaan. “Ik vraag u om de rust te bewaren” aldus de NDP’er.

 

https://www.waterkant.net/suriname/2020/07/30/andre-misiekaba-bevestigt-dat-hij-uit-de-ndp-is-gestapt/

Terugblik met Voorzitter Desiré Delano Bouterse op de Regeerperiode, de overdracht en Whats Next.
OM 20.30u OP NVO KANAAL 26.3
en
OM 21.00u OP PURPLE TV KANAAL 12.5
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, de tekst 'DDB 20.30 uur op 26.3 NVO 21.00u op 12.5 Purple TV'
 
 
 

Ook antecedentenonderzoek van (vice) presidentskandidaten

30 Jul, 2020, 09:37

foto

De Staat heeft geweldsmonopolie. Als de staatsmacht in verkeerde handen valt heeft dat desastreuze gevolgen. Ook Suriname weet dat uit eigen ervaring. Een onbevlekt blazoen wordt in fatsoenlijke landen als een basale voorwaarde gezien voor het bekleden van hoge staatsfuncties. Zonder integere bestuurders, blijft de integriteit van het openbaar bestuur op zijn best een verkiezingsbelofte. 
 
Met het oog op het waarborgen van die bestuurlijke integriteit worden in Suriname kandidaat-ministers onderworpen aan een antecedentenonderzoek. De term antecedent betekent voorgeschiedenis. Bij antecedentenonderzoek wordt onder meer gekeken of er sprake is van een relevant strafrechtelijk verleden en/of er incidenten of relaties zijn die betrokkene chantabel maken. Het onder ogen zien van het verleden is onmisbaar voor het onderbouwd beoordelen van de integriteit van de kandidaat, omdat het verleden de feiten herbergt. Wie wegkijkt van het verleden loopt grotere kans een verkeerd verleden te herhalen.
 
Artikel 92
In Artikel 92 van de grondwet staat een cruciale integriteitsbepaling geformuleerd. Om tot president of vicepresident te worden gekozen moet een kandidaat ‘geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.’ De grondwet verplicht de overheid tot waarborgen en bevorderen van zulke fundamentele waarden en normen als de grondrechten, de democratie en internationale rechtsorde. Kandidaten die zich hebben schuldig gemaakt aan schendingen van de rechten van de mens, geweldpleging tegen de democratische rechtsorde en/of internationale misdrijven, zouden naar letter en geest van de grondwet niet tot president of vice-president mogen worden gekozen. 
 
De Nationale Assemblee kiest de president en vicepresident. Zij zou de rol van poortwachter die in artikel 92 besloten ligt moeten vervullen. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat anders dan het geval is bij de kandidaat-ministers, in het geval van de (vice-) presidentskandidaten g e e n antecedentenonderzoek wordt verricht. De Nationale Assemblee onderzoekt n i e t of de (vice-) presidentskandidaten voldoen aan de integriteitsvereisten zoals bepaald in artikel 92. Wat niet onderzocht is bestaat formeel niet en daar hoeft dan ook geen rekening mee te worden gehouden. 
 
De vraag rijst of vanuit het gezichtspunt van respect voor de constitutionele orde en de integriteit van het openbaar bestuur hier geen sprake is van lankmoedigheid, of erger, van ernstig plichtsverzuim. Om te weten of een kandidaat voor het (vice-) presidentschap geen handelingen heeft verricht strijdig met de grondwet lijkt een antecedentenonderzoek onmisbaar. De Nationale Assemblee zou daartoe een rechtmatige, transparante en toetsbare procedure in het leven moeten roepen. In organisaties spreekt men van de tone at the top, een verwijzing naar het cruciale belang voor de organisatiecultuur van de voorbeeldfunctie van leiding en toezicht. 
 
Als De Nationale Assemblee een deugdelijk antecedentenonderzoek organiseert dan is dat een krachtig signaal van geloofwaardigheid en een aanmoediging van de politieke partijen slechts (vice-)presidentskandidaten, die de toets der ethische kritiek kunnen doorstaan, voor te dragen. Artikel 92 maakt duidelijk dat de keuze van de kiezer door de volksvertegenwoordiging niet mag worden uitgelegd als keuze van partijpolitieke willekeur. Het volk van Suriname heeft recht op integere en betrouwbare bestuurders. Dat is de boodschap van artikel 92. 
 
Henry Does

Raad van Toezicht STVS stapt op

STVS

De Raad van Toezicht (RvT) bij de Surinaamse Televisie Stichting onder voorzitterschap van Sandra Polak heeft zijn mandaat teruggegeven aan vicepresident Ronnie Brunswijk. De RvT geeft het mandaat terug vanwege enkele zaken die zich hadden voorgedaan bij de STVS.

“Het is onder andere de taak van de STVS om de Surinaamse gemeenschap terdege te informeren. Daartoe heeft de STVS verschillende programma’s. Gezien de properties die de COVID-19-pandemie in ons land aanneemt, heeft de STVS gemeend in haar programma Mmanten taki van maandag 27 juli 2020 op kanaal 8.1 in te gaan op de COVID-19-situatie in ons land. Dit als waardige aanvulling op de persconferenties die live worden gebracht op kanaal 8.2 van de STVS. Kwalitatieve informatie over COVID-19 is nooit te veel”, schrijft de raad.

Inbreuk
Volgens de RvT heeft het transitieteam voor communicatie onder leiding van Alven Roosveld ingegrepen in de programmering van de STVS. Er is hierbij aan de directeur van de STVS, Steven Rodriguez, aangegeven dat de aanwezigheid van dokter Ruben del Prado, als gast in het programma Mmanten taki niet gewenst is. “De Raad van Toezicht van de STVS betreurt het ten zeerste dat een dergelijk incident zich heeft voorgedaan”, schrijft de raad aan vicepresident.

Het gaat volgens de RvT niet op dat kennelijk veranderde beleidsinzichten over de programmering van de COVID-19-voorlichting en informatie via Roosveld moet worden vernomen. De RvT had dat willen vernemen van de vicepresident aan wie verantwoording verschuldigd is.

De raad geeft aan dat met het ingrijpen van het zogenaamde transitieteam inbreuk is gepleegd op het instituut van de Vicepresident van de Republiek Suriname. De raad keurt deze handelingen af en zegt geen enkele keus te hebben dan de gedelegeerde verantwoordelijkheid met onmiddellijke ingang terug te geven aan vicepresident Brunswijk.

Jerrel Harderwijk

https://www.srherald.com/suriname/2020/07/29/raad-van-toezicht-stvs-stapt-op/

Del Prado: ‘Ik ben niet uit het TV programma gehaald door de president’

29 juli 2020

Del Prado en Roosveld dinsdag op het paleis (foto Alven Roosveld/Facebook)
 

De Surinaamse arts Ruben del Prado heeft dinsdagmorgen een gesprek gehad op het presidentieel paleis met de media-coördinator van de regering Alven Roosveld. Aanleiding hiervoor was het bericht, dat Del Prado maandag niet meer als gast mocht aanschuiven bij het programma M’Manten Taki.

 

In het programma zou ingegaan worden op de recent aangescherpte COVID-19 maatregelen in Suriname. Del Prado die als arts was uitgenodigd, meldde maandag echter op zijn Facebookpagina dat hij er ineens niet meer bij mocht zijn en dat de opdracht hiervoor zou zijn gekomen ‘van hogerhand’.

De hoofdredacteur van de Surinaamse nieuwssite Starnieuws, Nita Ramcharan, wijdde hier meteen een column aan waarin zij aangaf dat er sprake zou zijn van censuur. “Del Prado mocht niet in het programma, want dat schijnt niet te stroken met de opvattingen van Volksgezondheid” schreef Ramcharan.

Het censuur verhaal ging daarna een geheel eigen leven leiden op social media onder de kop ‘Ophef! censuur onder kabinet Santokhi?‘ De anti-regering reacties van de bekende nep Facebookaccounts waren niet mals.

Door alle ontstane commotie was er de noodzaak dit uit te praten. Del Prado werd dinsdagochtend uitgenodigd op het presidentieel paleis voor een gesprek. Na afloop noemde hij het een goede-, productieve- en vriendschapsbevorderende ontmoeting met Roosveld.

“Alven Roosveld en ik hebben het goed uitgesproken, als volwassenen, voor ons geliefd Suriname. In het gesprek is er geen naam genoemd van degene, die aan Roosveld de opdracht heeft gegeven om mij uit het televisie programma te halen. Ik heb er ook niet om gevraagd. Wat ik wel weet is dat het niet de president is geweest” aldus Del Prado.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/07/29/del-prado-ik-ben-niet-uit-het-tv-programma-gehaald-door-de-president/

Militairen Directoraat Nationale Veiligheid ontevreden over bevorderingen

27/07/2020 21:31 – Jason Pinas

DNV-directeur Daniëlle Veira wenst niet te reageren op de kwestie van de ontevreden militairen.

DNV-directeur Daniëlle Veira wenst niet te reageren op de kwestie van de ontevreden militairen.  

PARAMARIBO – Een deel van de militairen die verbonden zijn aan het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is niet te spreken over de bevorderingen van iets langer dan een week geleden. De groep zou zijn benadeeld in haar recht terwijl ze wel een hogere rang verdient. Een groot deel van degenen die wel zijn bevorderd is naar de Ware Tijd verneemt gewoon voorgetrokken.

“Ik weet niet op basis waarvan sommige mensen zijn bevorderd. Een deel wordt gewoon overgeslagen en dat vinden we niet eerlijk. Wan bigi ontevredenheid de ini a systeem now“, wordt de situatie geschetst tegenover de Ware Tijd. De militairen willen uit vrees voor rancune niet bij naam worden genoemd. DNV-directeur Daniëlle Veira wenst geen reactie te geven aan de Ware Tijd. Ze wijst erop dat militairen weten waar ze hun klacht moeten indienen wanneer ze ontevreden zijn over zaken binnen het leger.

Wat vooral vreemd is voor de ontevreden groep, is dat een deel van de bevorderden een dubieus verleden heeft. Vernomen wordt dat een paar van hen betrokken is geweest bij de inbraak in de woning van ex-minister Ramon Abrahams in 2014. “We gunnen iedereen een hogere rang, maar wij verdienen die waardering ook. Maar wij worden erbuiten gelaten en dat is niet correct.”

Gezegd wordt dat ondanks deze DNV’ers wel over een diploma van middelbaar niveau beschikken, ze gewoon worden tegenwerkt door sommige leidinggevenden. Ze zouden met hun opleidingsniveau tot officier gepromoveerd moeten worden, maar ze vermoeden dat het ze niet wordt gegund. “We werken keihard, maar a sfeer no switi. Er is geen evenwicht, mensen doen gewoon wat ze willen.”

Volgens de ontevreden groep zijn vooral de collega’s die te werk waren gesteld bij ministers, de voorzitter van het parlement en de president in aanmerking gekomen voor een bevordering. “We waren niet bij de president, maar we hebben al die tijd ook gewerkt. Sommige van de bevorderden zijn veel later in dienst gekomen en ook later opgeleid toch den man e kisi bevordering. A no eerlijk toch?”

Meerdere pogingen om hun beklag te doen is volgens de militairen vruchteloos geweest tot nu toe. “We hebben brieven geschreven om dit voor te leggen aan de directeur maar je wordt gewoon afgesnauwd door de commandant. Je kan nergens gaan om dit goed te bespreken”, wordt geklaagd.

Volgens de ontevreden groep moeten zij die niet in aanmerking zijn gekomen nu een formulier invullen om te motiveren waarom ze een bevordering zouden moeten krijgen. “Dat is niet de procedure. De anderen zijn gewoon bevorderd waarom moeten wij een formulier invullen?”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/27/militairen-directoraat-nationale-veiligheid-ontevreden-over-bevorderingen/


'Kasreserveschandaal en slechte communicatie deden NDP-regering de das om'

27/07/2020 22:59 – Ivan Cairo

Ex-vp Ashwin Adhin: 'De nieuwe regering moet eerlijk zijn en altijd de ware toedracht vertellen.'

Ex-vp Ashwin Adhin: ‘De nieuwe regering moet eerlijk zijn en altijd de ware toedracht vertellen.’ Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Het kasreserveschandaal en gebrekkige communicatie hebben in belangrijke mate ertoe geleid dat de NDP-regering de verkiezingen heeft verloren. Tot die conclusie komt ex-vicepresident Ashwin Adhin. Terwijl de toenmalige oppositie flink gebruik maakte van verschillende media- en communicatiekanalen waaronder sociale media, counterde de regering onvoldoende terug, vindt hij.

Ofschoon de feiten anders liggen stelt Adhin dat de lokale banken en de Surinaamse Bankiersvereniging debet zijn aan het schandaal waarbij Robert van Trikt, toenmalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), ruim honderd miljoen US dollar van de kasreserve eigendunkelijk voor zaken heeft aangewend waarvoor deze gelden niet bestemd waren. Volgens Adhin hebben de banken de regering geen document kunnen presenteren waaruit blijkt welke afspraken met de CBvS zijn gemaakt over de kasreserve. Uit de beschikbare documentatie blijkt evenwel dat op 27 mei 2019 Van Trikt na overleg en instemming met de bankiersvereniging een ‘Algemeen Voorschrift’ omtrent de vreemde valuta kasreserveregeling tekende en uitvaardigde. De ingangsdatum was gesteld op 1 juni 2019.

In dit voorschrift is vastgelegd hoe de kasreservemiddelen beheerd en geadministreerd zouden worden. “De wekelijkse mutaties aan de marge van de verplichte kasreserve zullen om redenen van praktische aard via de kasreserverekeningen van de deviezenbank bij de Bank plaatsvinden. Andere transacties mogen op de kasreserverekeningen niet plaatsvinden, dan met voorafgaande schriftelijke toestemmen van de Bank. De kasreservemiddelen op de depositorekeningen en op rekening-courant mogen onder geen enkele voorwaarde aan derden worden bezwaard of verbonden als zakelijke zekerheid. Deze tegoeden mogen tevens op geen enkele wijze strijdig aan de kasreserveregeling worden aangewend”, staat in het algemeen voorschrift.

Omdat stukken ontbraken en de afgesproken investeringscommissie ook niet was ingesteld zou de toenmalige governor, aldus Adhin, naar eigen inzicht en interpretatie hebben gehandeld. Hij zou hebben geredeneerd dat de kasreserve deel uitmaakte van de deviezenreserve van de CBvS en daarmee reguliere betalingen van de overheid hebben gepleegd. Volgens hem zou de oppositie deze zaak hebben aangegrepen en flink politiek mee hebben bedreven. Echter, de toenmalige regering heeft gefaald om middels degelijke communicatie de samenleving te informeren hoe de vork in de steel zat, meent de ex-vp. Ook de CBvS heeft volgens hem onvoldoende met de samenleving gecommuniceerd over het schandaal. “De case van de centrale bank heeft ons echt pijn gedaan. Als partij doet het je pijn, want meneer Van Trikt is geen NDP’er, maar het blijft onder toezicht van de regering. Hij is misschien autonoom, maar men gaat relaties trekken met de minister van Financiën. Die case heeft niet mooi gestaan op de trackrecord”, zegt Adhin.

Hij beweert dat de afspraken over ringfencing van de kasreserve nergens zijn vastgelegd, ook niet in notulen. “Als je zaken niet goed vastlegt, ben je ook debet aan de situatie”, vindt de politicus. Bij diverse gelegenheden waaronder interviews en persconferenties hebben de bankiersvereniging en directieleden van de verschillende handelsbanken aangegeven dat er duidelijke afspraken waren over de ringfencing. Verschillende banken hebben zelfs rechtszaken over het kasreserveschandaal aangespannen tegen de centrale bank. Adhin blijft erbij dat de toenmalige oppositie medeschuldig is aan de financiële problemen waarin Suriname zich momenteel bevindt. Hij geeft aan dat de toenmalige oppositie “alle financiële instellingen langs ging en het land bekladde”. Hierdoor konden geen goedkope kredieten worden verkregen en de hoogte van kredieten die wel verschaft werden waren veel lager dan de regering wenste.

Op de vraag van de Ware Tijd of Suriname er financieel-economisch momenteel niet beter voor zou staan als het met het IMF overeengekomen programma was uitgevoerd, antwoordt Adhin na enig weifelen ontkennend. De prijs die de samenleving zou betalen voor de uitvoering van voornoemd programma, waaronder afschaffing van subsidie op onder meer water en stroom en sanering van het ambtenarenapparaat, zou volgens hem te hoog te zijn. Daarom is de regering niet ermee doorgegaan. Hoewel zijn regering een financiële puinhoop voor de regering-Santokhi/Brunswijk heeft achtergelaten gelooft Adhin dat ze het goed zal doen. “Ik denk niet dat ze het slecht zullen doen. Wel moeten ze geen brokken maken in het begin…Ze gaan leningen moeten nemen, zoals wij hebben gedaan. Ze moeten eerlijk zijn en altijd de ware toedracht vertellen.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/27/kasreserveschandaal-en-slechte-communicatie-deden-ndp-regering-de-das-om/
Aviankoi richt bond op bij Grondbeleid en Bosbeheer

28 Jul, 2020, 12:44

foto
 Vakbondsleider Jan Aviankoi 

Vakbondsleider Jan Aviankoi is voorzitter van de nieuwe bond bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. De algemene bond is vandaag opgericht. Er is een bond bij Domein onder leiding van Ronald Hooghart. “Nu hebben wij een algemene bond opgericht omdat de vorige niet actief is,” zegt het nieuwe bestuur. 
 
De eerste stap van de bond is een kennismakingsbezoek aan minister Diana Pokie brengen. De prioriteitszaken die te maken hebben met het personeel zullen zo snel mogelijk aangepakt worden. Het gaat onder andere om rechtspositie van ambtenaren op het ministerie. 
 
In het bestuur hebben verder zitting: Oemsalma Rodjan (secretaris-generaal), Jerrel Woon (penningmeester) en Roy Hot Soi, Achmed Wachter, Eugene Daniel. Het doel van de bond is om op te komen voor de belangen van de landsdienaar, in het bijzonder het personeel van Grondbeleid en Bosbeheer. 

Motie van wantrouwen tegen Hooghart wordt betekend

27 Jul, 2020, 00:41

foto

Later op de dag zal via de deurwaarder de motie van wantrouwen tegen Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), worden betekend. Acht van de veertien bestuursleden hebben de motie tegen Hooghart ondertekend. Starnieuws verneemt dat één bestuurslid neutraal blijft en de zijde van geen van de twee partijen kiest. De CLO voorzitter kan rekenen op vier van de bestuursleden. 
 
Hooghart heeft aan Starnieuws gezegd dat met een motie hij niet kan worden weggestuurd. Hij zal de strijd aangaan tegen de bestuursleden die zich tegen hem gekeerd hebben. De vakbondsleider zegt dat hij het gevecht aan zal gaan. Hij wil in december bestuursverkiezing houden, maar de meerderheid van het bestuur wil dat hij nu reeds aftreedt. Zij kunnen niet meer met hem samenwerken. De bezwaren tegen Hooghart zijn verwoord in de motie.
 
De salarisverhoging die op de valreep goedgekeurd is voor ambtenaren en verpleegkundigen is volgens Hooghart geen 50%. Een vergelijking tussen de resolutie van 2018 en wat in juli is getekend door de toenmalige president Desi Bouterse, toont aan dat het wel om 50% verhoging gaat. De terugwerkende kracht die 20 maanden (25%) werd uitgekeerd, is geïncorporeerd in het salaris. Daarboven is nog eens 25% overeengekomen. De laagste lonen gaan van SRD 2000 naar SRD 3000 en het salaris van departementsdirecteuren stijgt van SRD 12.602 naar SRD 18.904. Ook de salarissen van de regering zal bij een verhoging verder toenemen. 
 
President Chan Santokhi heeft de salarisverhoging aangehouden. Hoewel de resolutie getekend was door Bouterse op 14 juli, na goedkeuring van de Raad van Ministers, is de resolutie niet gepubliceerd in het Staatsblad. Daardoor is deze niet rechtsgeldig. De president wil echter geen onrust en zal deze kwestie met de CLO bespreken. Begin juli is tijdens de hearings gesproken met het CLO-bestuur. Er moeten nog vervolggesprekken plaatsvinden, want er zijn op dit moment geen middelen om 50% verhoging te kunnen betalen per 1 oktober 2020. 
 
Acht van de veertien bestuursleden hebben de motie van wantrouwen ondertekend. 

Hooghart: 'Ze willen vreten van de VHP-vleespotten'

Publicatie datum: 25 jul 2020 | Bron: Starnieuws

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), is niet van plan zonder slag of stoot af te treden. De bestuursleden die tegen hem zijn, willen volgens de vakbondsleider “vreten van de VHP”. Hij betwijfelt of de meerderheid achter de motie staat waarin het vertrouwen in hem wordt opgezegd. Hooghart zegt dat volgens planning in de derde week van december bestuursverkiezingen gehouden worden. Maar de mensen willen niet wachten. 

Hooghart merkt op dat er een paar bestuursleden zijn die de laatste tijd druk bezig zijn om bij de vleespotten van de andere groeperingen te komen. De vakbondsleider merkt op dat het nog niet gebleken is dat er acht mensen tegen hem zijn. De tegenpartij, met als initiatiefnemer bestuurslid Jan Aviankoi, wil dat Hooghart aftreedt. Er is een motie opgesteld die aan Hooghart betekend zal worden.

Aviankoi zegt dat acht van de veertien bestuursleden het vertrouwen in Hooghart hebben opgezegd. Onder hen bevinden zich ook Michael Miskin, secretaris-generaal en penningmeester Glenn Swamipersad. Zij zijn lid van het dagelijks bestuur samen met Hooghart. 

De bestuursleden die willen dat Hooghart aftreedt, vinden dat hij de belangen van landsdienaren ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn eigen politieke en persoonlijke belangen. Hooghart neemt besluiten zonder anderen te kennen en scheldt regelmatig bestuursleden uit in bijzijn van derden. Hij is volgens hen de functie van voorzitter van de CLO onwaardig. De vakbondsleider zou geen democraat zijn en zou in strijd handelen met de statuten van de organisatie. Hij zou verdeel- en heerspolitiek voeren en bestuursleden tegen elkaar uitspelen. 

Miskin heeft volgens Hooghart vrijwel alles aan de overheid en aan hem te danken. “Hij wil voorzitter worden,” meent de vakbondsleider. Swamipersad is een harde NDP’er, maar plotseling worden allerlei andere handelingen gepleegd. “Ze willen van de vleespotten van de VHP eten”, stelt de CLO-voorzitter. De vakbondsleider merkt op dat hij geen etnische persoon is, zoals Aviankoi beweert. “Ik zeg gewoon wat er etnisch aan de hand is in dit land,” laat Hooghart optekenen. “Ik ben nog steeds voorzitter, laten ze komen met hun motie”. Hooghart belegt zaterdag een persconferentie. “Dan ga ik braken…”

https://surinamenieuwscentrale.com/content/hooghart-ze-willen-vreten-van-de-vhp-vleespotten

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *