Sëmbë Da Sëmbë. 

(WEES EEN MENS VOOR JE MEDE MENS)

 

Over mijn website EN MIJN ZIENSWIJZE

DIT IS EEN BIGI-SMA WEBSITE

Letterlijk en bewust grote foto’s op de pagina’s vanwege de belangrijkheid van observatie, mimiek en lichaamstaal. De informatie is gebaseerd op observationeel en empirisch onderzoek wat betekent dat er geen wetenschappelijk oorzakelijk verband kan worden vastgesteld. Evenwel is er wel een duidelijke correlatie tussen de verzamelde feiten en gebeurtenissen die zouden kunnen bijdragen tot nader onderzoek op basis van mijn inzichten in mijn artikelen. 

De Surinaamse politieke en nationale ontwikkelingen helder proberen te zien, begrijpen door het te ontrafelen is mijn grote passie. De nationale ontwikkeling vervolgens tegen het licht van de wereldpolitiek en economie te houden, dus  af te zetten tegen gebeurtenissen en omstandigheden elders in de wereld was een grote uitdaging omdat Suriname  deel is van de wereldorde.

Mijn uiteindelijk doel is om een nationaal patroon te ontdekken, een visie en theorie daarop los te laten en te zien waarom ons volk arm is en zich traag ontwikkeld. Pas met dit inzicht kunnen wij als volk een nationaal doel  nastreven. Een doel door ver over de eigen schutting heen te kijken richting de internationale gemeenschap,  verbanden te leggen tussen de oorzaak van onze armoede als volk. Voorts de belichting van onze onvolwassen rechtsstaat en democratie, de fragiele economie, de alles bepalende partijpolitiek, de geopolitiek en last but not least de geschiedenis van het allesomvattende patronage met haar wijdverbreide corruptie, waar Suriname steeds weer bijna aan ten onder gaat vanaf 1948 tot en met 2020.

De verlossing uit onze nationale ellende werd ingezet op 25 mei 2020, met de verkiezingswinst en het presidentschap vanuit de VHP. Was dit toeval? Of was de natie rijp voor intrede in een nieuw tijdperk?

Omdat het vinden van informatie over bovenstaand vraagstuk zeer fragmentarisch her en der te vinden was op het internet, besloot ik als nalatenschap voor mijn kinderen en de natie deze website te bouwen. Zonder enige ICT kennis ging ik op 64 jarige leeftijd gewoon aan de slag. Dankzij Google, en het advies van mijn zoon dat als ik iets wilde weten het maar moest gaan googelen en niet steeds hem om hulp te vragen, besloot ik dit waardevol advies op te volgen. Deze website is voor 100% tot stand gekomen door te googelen,  veel te lezen en te onderzoeken. 

neem contact op