Sëmbë Da Sëmbë. 

(WEES EEN MENS VOOR JE MEDE MENS)

 

Over deze website

Surinaamse ontwikkelingen helder proberen te ontrafelen is mijn passie. tegen het licht van de wereldpolitiek en de wereldeconomie afzetten om vervolgens de geschiedenis zijn verdere beloop te laten hebben, is waar Suriname niet aan onder uit komt. 

Ik schrijf daarom expliciet politiek analytische artikelen over mijn geboorteland. Mijn uiteindelijk doel is een nationale visie en theorie te ontwikkelen waardoor wij als volk een nationaal doel kunnen nastreven. Dit doel probeer ik in samenwerking met andere auteurs te bereiken.  Door ver over de eigen schutting heen te kijken richting de internationale gemeenschap betreffen mijn artikelen vooral de rechtsstaat en democratie, de economie en politiek, de geopolitiek, geschiedenis en patronage. 

Analyseren (of: analytisch denken) is het systematisch ontleden van een complex probleem in zijn elementen. … verschillende relevante aspecten en deelproblemen van een probleem onderscheiden. de benodigde informatie verzamelen over de achtergronden en oorzaken. verbanden leggen tussen de gegevens die je hebt verzameld.

 
Dobru wordt gearresteerd, als hij samen met Theo Uiterloo een communiqué uitgeeft waarin hij kritiek levert op de regering, op dat moment de regering Pengel. ( hij heeft ongeveer 30 dagen vastgezeten) Hierna is ontslagen uit overheidsdienst en wordt afgeschreven van Surinaamse Rechtschool. Hierdoor kreeg hij niet de kans om zijn rechtenstudie af te maken. Hij zat reeds in de eindfase van de opleiding.
 
R. Dobru - Wikipedia
Dobru.
Reina Raveles (Postuum Eredoctoraat Dobru: Postuum Eredoctoraat Dobru: 4 nov 2013)
Dit is het verhaal van een rechtenstudent die in de jaren 60 actief was in de anti-koloniale beweging in Suriname en van school werd getrapt omdat medestudenten het portret van de koningin van Nederland verbrandden en hij niet zou verklikken. Ipv bitter te worden Robin Raveles R. Dobru werd beter en omarmde zijn lot. Hij schreef boeken, poëzie, verhalen, werd een politicus, een nationale en internationale influencer. Hij geloofde sterk in een onafhankelijk Suriname en maakte deel uit van de beweging die het mogelijk maakte op 25 november 1975. jaar later in 2013 behaalde hij post mortem zijn universitaire graad: doctoraat (doctoraat) voor zijn geschreven werk. Als je iets toebehoort, kan zelfs de dood het niet stoppen. Loop je lot binnen…
Wan Bon – Wan Sranan – Wan Pipel: Robin 'Dobru' Raveles 1953-1983 : Rozenberg Quarterly

neem contact op