DUBBELE MORAAL IN SCHIJNHEILIGHEID! WIJ STELEN VAN ONSZELF, LIEGEN TEGEN ONSZELF EN POCHEN MET GESTOLEN RIJKDOM.

 
Radjindre Ramdhani
 
“DAT ER ZOVEEL MENSEN ZIJN DIE MIJN ARTIKELEN NIET DELEN, MAAR DOEN, ALSOF ZIJ HET GESCHREVEN HEBBEN.
Ik doe onderzoek, ik ontdek dingen, ik maak aantekeningen, ik werk het uit en dan plaats ik het op FB. Hier gaat veel tijd in zitten.
EN DAN IS HET ZUUR DAT MENSEN maar ook een krant als DAGBLAD DE WEST alles overnemen, zonder bronvermelding. PRONKEN MET ANDERMANS VEREN HEET DAT!”
 

Auteur: Angela Fernald

Wij zijn niet geschikt voor een functie maar bezetten die wel zonder schroom of blikken of blozen. We spelen gewoon toneel en doen alsof wij voor onze taken berekend zijn. En dit alles omdat wij elkaar niet de waarheid durven zeggen. 

Geen enkele regering heeft het ooit in onze parlementaire geschiedenis zo bont gemaakt als de NDP regering Bouterse/Adhin. Het regiem Bouterse verviel van een KLUSREGERING naar een BEUNHAZERIJ REGERING. De degradatie van moraal en economie met zich meeslepend.

De directeur administratieve diensten van het Kabinet van de President als ook de President zelf hebben oogluikend dit schandalig omspringen met staatsinformatie toegestaan. Is dit continuïteit van bestuur? 

OVERHEIDSVOERTUIGEN VAN USD 65.000 VERKOCHT VOOR SRD 21.000

 

De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, had al bevestigd in de media, dat de regering bezig is met een onderzoek naar de verkoop van dienstvoertuigen. De redactie van De West heeft de hand weten te leggen op de lijst met voertuigen die na-der worden onderzocht door het ministerie van Openbare Werken. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat deze lijst authentiek is. Op de lijst staan niet alleen klinkende namen, maar er staan ook mensen op die ‘diensten’ hebben bewezen aan de regering Bouterse. De lijst bevat de namen van lijfwachten, medewerkers van het kabinet en beleidsadviseurs. Bovenaan de lijst prijkt de naam van gewezen vicepresident Ashwin Adhin, gevolgd door ex-minister Ramon Abrahams en de voormalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Ook de voormalig president Desi Bouterse, zijn echtgenote Ingrid Bouterse – Waldring en zijn dochter Peggy Bouterse, hebben voor een spotprijs, voertuigen gekocht.

Peggy Bouterse die de rol van adviseur vervulde op het Kabinet van de President, heeft twee Ford Everest voertuigen (bouwjaar 2019) gekocht voor een bedrag van ongeveer SRD 21.000 per stuk. De redactie van De West heeft navraag gedaan en een Ford Everest met een bouwjaar 2019, heeft normaal gesproken een taxatiewaarde die ligt tussen USD 65.000 tot USD 70.000. De volledige lijst met de namen van de voertuigen en de kopers ervan, staat hieronder in het aangehechte document.

Overzicht-verkochte-voertuigen-Jan-heden-2020-15Sept2020

https://dagbladdewest.com/2020/09/26/overheidsvoertuigen-van-usd-65-000-verkocht-voor-srd-21-000/

 

Schaamteloos en partijdig

03 Sep, 2020, 12:21

foto

Volgens verschenen artikel op Starnieuws van 2 september 2020 Jogi eens met vicepresident wordt vermeld dat Jogi en Gajadien in DNA vragen hebben gesteld en dat de vicepresident deze heeft beantwoord. Vragen omtrent een commotie rond vermeende corruptie waartegen er aangifte is gedaan. De conclusie zoals in het bericht is vermeld, suggereert dat burgers kwaadwillig bezig zijn en eerlijke ondernemers criminaliseren. Schaamteloos is hoe ik deze vertoning classificeer.
 
Er is aangifte gedaan bij de procureur-generaal. De zaak is in behandeling (voor onderzoek) en in DNA wordt er nu al een pleidooi gehouden in het voordeel van de mogelijke schuldigen. DNA-leden mogen, indien zij zich geroepen voelen, reageren op deze kwestie. Maar van rechtgeaarde volksvertegenwoordigers mag verwacht worden dat zij het Openbaar Ministerie oproepen om een grondig onderzoek in te stellen. Nergens in de aangifte is beweerd dat er geen openbare aanbesteding is gehouden. In tegendeel zijn de aangevers van mening dat er een bepaalde werkwijze wordt toegepast waarbij tijdens de openbare aanbesteding zodanige eisen zijn gesteld, waardoor de beste inschrijvers uitvallen. Dit wordt ook beschouwd als een bewuste werkwijze om de aanbestedingsprocedure te omzeilen. Het is triest om te zien dat volksvertegenwoordigers en zelfs de vicepresident er niet voor schromen om mensen die mogelijk dit volk zwaar benadelen in DNA reeds te verdedigen, nog voordat de Procureur Generaal overgaat tot het inhoudelijk behandelen van de zaak. 
 
Bij deze doe ik een beroep op DNA om zich liever in te spannen om getuigen en klokkenluiders te beschermen, zodat het Openbaar Ministerie voldoende bewijsmateriaal kan vergaren om op te treden tegen de mensen die zich verrijken ten koste van onze samenleving. Want indien deze klokkenluiders zich niet beschermd weten, dan zullen de “eerlijke ondernemers” steeds weer hiermee wegkomen en deze samenleving blijven benadelen en lijkt het er sterk op dat zij zich beschermd weten door de politiek. Het zou heel interessant zijn voor de Surinaamse samenleving om voor eens en altijd de rol van kapitaal in de politiek te begrijpen. Kijk goed naar de partijen en hun sponsoren en kijk naar de belangen welke het eerst gediend worden. Het ziet ernaar uit dat het belang van de samenleving voor de zoveelste maal op de laatste plaats komt. Schaamteloos!
 
Curtis Hofwijks 

Jogi eens met Brunswijk: Niks mis met EBS-aanbesteding

02 Sep,2020,  03:56

foto
  Vicepresident Ronnie Brunswijk dinsdag in De Nationale Assemblee. Er is volgens hem niks mis met de aanbesteding van de capaciteitsuitbreiding van EBS. (Beeld: DNA)  

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk vindt dat er niks mis is met de aanbesteding van de capaciteitsuitbreiding bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS). In de samenleving is volgens hem commotie ontstaan van onregelmatigheden bij EBS. Voordat de Assembleevergadering over Covid-19 dinsdag begon, hebben de coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien en Mahinder Jogi (VHP) vragen gesteld aan de regering over deze kwestie. 
 
De aanbesteding is in mei 2019 nationaal en internationaal gehouden, deelde Brunswijk mee. 34 bedrijven hebben het aanbestedingsdocument opgevraagd. Bij de verplichte aanwijzing in juni vorig jaar waren er slechts 19 bedrijven aanwezig. De documenten moesten op 16 juli 2019 worden ingediend, waarbij 5 bedrijven zich hebben ingeschreven. Na interne evaluatie is gekozen voor Olibis NV, legde de vp uit. In het proces hebben 8 afdelingen bij EBS de zaak goed bevonden en doorgeleid naar de afdeling Procurement voor verdere afhandeling.  
 
“Voorzitter, de voorlopige conclusie is dat zaken een richtig verloop hadden en dat Olibis slechts op basis van de hoogste beoordeling van de verschillende afdelingen is gekozen,” laat Brunswijk optekenen. Uit het technische evaluatie rapport toont aan waar de afdelingen hebben getekend en hun goedkeuring hebben gegeven. “Alles is transparant gegaan”, benadrukte de vp. Uit de documenten blijkt dat alle bedrijven de gelegenheid hebben gehad om mee te doen aan de aanbesteding. Uit de documenten van de EBS stelt Brunswijk dat de samenleving gerust kan zijn. “Alles is transparant geweest. Er is geen enkele ‘set set-tori’ geweest. Er is heel goed gekeken naar alle zaken”, meent Brunswijk. 
 
Assembleelid Mahinder Jogi: Laten wij mensen niet criminaliseren. 
 
Na het antwoord van de vp, zei Jogi dat hij de vp dankbaar is dat hij ingegaan is op de kwestie van EBS, waar hij en Gajadien vragen over hebben gesteld. De vp heeft alles uit de doeken gedaan, constateerde de politicus. “Er is een openbare aanbesteding gehouden. Dat er 34 mensen zijn die hebben gereflecteerd, voorzitter. Dat 19 mensen zich hebben aangediend. Dat bij de gunning er 6 of 5 mensen waren. Maar dat al de operations van het bedrijf EBS, voorzitter, bijgestaan door hun managers het document hebben ondertekend, waarin ze hebben aangegeven dat dit project goed is. En dat de energieleverantie in het land gegarandeerd moet zijn en dat procurement haar werk heeft gedaan, voorzitter. Ik hoop dat deze zaak uit de wereld is geholpen en dat wij ophouden onterecht mensen te beschuldigen. Mensen die een bijdrage leveren, voorzitter in het land. Aan de opbouw van het land werken. Evengoed kunnen ondernemers vertrekken”,  betoogde Jogi. Hij vindt dat mensen niet gecriminaliseerd moeten worden. 
 
 
DILIP SARDJOE: DEZE MAN HEEFT SURINAME DE AFGELOPEN 40 JAAR MEER SCHADE TOEGEBRACHT DAN WIE DAN OOK! LEES EN WEES BANG VOOR DEZE MAN! ZIJN VERNIETIGING VAN MAMA SRANAN KENT GEEN GRENZEN. MEGA CORRUPTIE NIEUWS.
– Eigenaar van Rudisa, vertegenwoordiger van Daewoo in Suriname, rijkste man van de regio met een kapitaal van meer dan 600 miljoen US dollar. Betrokken bij vrijwel elk corruptieschandaal in Suriname.
– In 1996 heeft hij via een onderhandse deal van de NDP het recht verkregen om stroom op te wekken en te verkopen aan de EBS.
– Staat bekend om zijn uitspraak: “Als ik door Suriname rij, dan zeg ik graag “dit is van mij”, of “dat is van mij”. En wat niet van mij is, maar wat ik wil hebben, krijg ik ook!
– Was jarenlang lid van de VHP, maar richtte uit onvrede zijn eigen partij op, de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie, de BVD, waarna hij ging samenwerken met de NDP van Bouterse.
– In 1995 diende Staatsolieconcern een plan in om naast de raffinaderij een energiecentrale te bouwen, bij de minister van Natuurlijke Hulpbronnen Alibux. Alibux, zelf zo corrupt als maar mogelijk is, speelde de plannen door aan Sardjoe waarna Dilip Sardjoe de vergunning kreeg om notabene op dezelfde plaats een centrale neer te zetten, met de naam: Suriname Power Generating Company! De geruchten willen dat Alibux hiervoor enkele miljoenen heeft ontvangen van Sardjoe. Geruchten: wat hij precies heeft ontvangen, zullen we nooit weten.
– Zijn eigen partijgenoot en oud zakenman Atta Mungra, maakte toen bekend dat Sardjoe in eerste instantie hem had benaderd om de vergunning in de wacht te slepen tegen een corruptieve vergoeding van 1 miljoen dollar.
– Tot woede van de Surinaamse samenleving kreeg Sardjoe van de NDP een renteloze lening van 5 miljoen dollar voor de aanloopkosten van de energiecentrale, waar de modale Surinamer in die jaren 40% rente moest betalen voor een lening.
– De overeenkomst tussen de NDP en Sardjoe heeft een looptijd van 35 jaar, waardoor geen enkele regering deze man kan aanpakken! Ook Santokhi niet.
– Sardjoe was president commissaris van de Surinaamse tak van Ballast Nedam, die betrokken was bij de bouw van Bosjebrug en de brug over de Coppename, waarbij voor meer dan 32 miljoen NF is gefraudeerd.
– Halverwege de jaren negentig kwam Sardjoe in het nieuws, omdat hij en Atta Mungra smeergelden ter waarde van enkele miljoenen hadden ontvangen, bij het uitvoeren van het project levering van pakketten in het kader van het sociaal vangnet, waarbij 9 miljoen Nederlandse guldens uit de verdragsmiddelen waren gemoeid.
– In maart 2020 schoffeerde hij meer dan de helft van de Surinamers wereldwijd, door in een interview te verkondigen, dat als hij aan de macht zou komen, dat hij dan elke diaspora het land zou uitgooien. De diaspora moeten zich niet bemoeien met SU, vond hij. Hierbij ging hij voorbij aan het feit dat het juist de Surinamers in Diaspora waren, die het land al 40 jaar op de been hielden door het sturen van 200.000 tot 300.000 levensmiddelenpakketten en 250 miljoen aan NF/Euro PER JAAR, ELK JAAR OPNIEUW!
– In 2012 is Sardjoe door de NDP benoemt tot honorair consul in Finland, puur om zijn eigen belangen als vertegenwoordiger van zijn eigen energiebedrijf bij het Finse Wärtsila te behartigen. Vlak voor de overdracht van de macht aan Santokhi heeft Bouterse Sardjoe’s dochter benoemd in die functie!
– Recent heeft de NDP een contract getekend met Rudisa, waarmee een bedrag van 10 miljoen USD is gemoeid! Inplaats van een openbare aanbesteding/offerteaanvraag heeft Sardjoe de opdracht gehad voor het leveren van 75 pickups en 50 motorfietsen voor KPS, 44 voertuigen voor OW en vier bussen. Dit is corruptie op hoog niveau. Bovendien verbruiken de pickups zo veel benzine, dat het personeel klaagt dat ze om de haverklap moeten tanken. Tevens zijn er twee resoluties gevonden voor de levering van 22 voertuigen met een totale waarde van 844.000 usd en 605.000 usd= bijna anderhalf miljoen usd. Waar is de rest van het geld gebleven? Waar zijn de rest van voertuigen gebleven? Zijn ze geleverd, waar zijn dan de resoluties?
– Vijay Chotkan NDP minister van OW, heeft met Sardjoe een contract gesloten voor het jaarlijks servicen van de voertuigen voor 2700 srd PER KEER, PER VOERTUIG. Ook hier geen openbare aanbesteding, terwijl anderen bereid waren, om het voor slechts 1300 srd te doen.
– NU MOET U OPLETTEN. DIT IS GROOT. In 2012 wilde Wärtsila een van de grootste leveranciers voor elektriciteitscentrales ter wereld, de Staatsolie Power Company Suriname bouwen. Op advies van Sardjoe werd dit door de NDP/BOUTERSE afgewezen. Daarna richtte Sardjoe snel zijn bedrijf Suriname Gas and Electricity Industry (SGEI) op, tekende een contract met staatsolie en NU KOMT HET: HIJ WERD DE VERTEGENWOORDIGER VAN WARTSILA IN SURINAME EN SCHAKELDE NOTABENE WARTSILA IN OM DE NIEUWE CENTRALE TE BOUWEN, MAAR WEL VOOR EEN PRIJS DIE BIJNA 100 MILJOEN US DOLLAR HOGER WAS!! Deze man heeft dus 100 miljoen US dollar verdient over de rug van het Surinaamse volk!!
Vrienden, ik stop hiermee, want er is nog zoveel meer! Zoveel dat ik er een boek over zou kunnen schrijven!! Maar het moge duidelijk zijn dat deze man in de gevangenis hoort. Waarom is deze man zo bevriend met de ABOP?? Waarom wordt niet tegen hem opgetreden? KLIKT U OP DE LINK EN LEES EEN KLEIN STUKJE VAN HET VERHAAL, HOE MARC WAALDIJK, JIM HOK, ETIENE BOERENVEEN, BOUTERSE EN SARDJOE ZICH HEBBEN VERRIJKT MET 325 MILJOEN US DOLLAR, WAARVAN HEEL VEEL IN HUN ZAKKEN IS VERDWENEN!
Radjindre Ramdhani
Andjenie Pooran

 

De politie is bezig met een onderzoek waarbij een hoeveelheid goudhoudende erts tijdens het productieproces is ontvreemd bij staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco. Ook is er fraude geconstateerd bij steenslag transport en verkoop. President-directeur Sergio Akiemboto om een reactie gevraagd, bevestigt tegenover Starnieuws dat er een diepgaand onderzoek gaande is. Bij Maripaston zijn elf medewerkers op non-actief gesteld. Drie van hen zijn aangehouden.
Akiemboto zegt dat tijdens reguliere audits binnen de twee operaties de onregelmatigheden zijn ontdekt. Bij goud is er terstond aangifte gedaan van georganiseerde diefstal. De procedures zijn aangescherpt. Avonddiensten voor het scheiden van goud zijn stopgezet. De managementstructuur is gewijzigd. Er is nieuw personeel aangetrokken. Fysieke en camerabeveiliging zijn opgevoerd. “Dit fenomeen komt al te vaak voor bij het runnen van deze kleine pilot-plants en wij zullen het beter beheersen wanneer wij hebben geïnvesteerd in onze moderne productieplant. Daarvoor zijn wij in de afrondende fase van onze zelf gefinancierde exploratieprogramma om een goudreserve vast te stellen welke de investeringen van deze moderne plant zal rechtvaardigen. Het zal een unicum zijn voor Grassalco,” zegt de topman van Grassalco.
De transportafspraken over steenslag worden drastisch gewijzigd, omdat gebleken is dat enkele externe transporteurs gecollaboreerd hebben om het steenslag weg te nemen. Verkopen zullen voornamelijk vanuit Paramaribo geschieden. Een nieuw managementteam is reeds aangesteld. Het interne onderzoek is nog gaande. Nieuwe afspraken voor export van steenslag naar Guyana zijn onder andere hierdoor on hold gezet.
“Naar aanleiding van enkele ‘schimmige gebeurtenissen’ is op eigen initiatief een fraude en security assesment gedaan in de periode van 31 maart tot 13 april. Er zijn enkele constateringen welke terstond zijn aangepakt en weer enkele die nader onderzocht zullen worden. Zo wordt er in dat kader een forensisch accountant ingehuurd. De maatregelen zullen niet uitblijven. Wie er met ontslag moet, zal worden ontslagen en ik zal er zeker niet voor schromen om op te sluiten wie schuldig bevonden wordt. Ik leid geen criminele organisatie, maar een bedrijf met enorm veel potentie dus zal ik niemand de ruimte bieden om mij te criminaliseren,” voert Akiemboto aan. Hij deelt mee dat interne maatregelen conform de ‘code of conduct’ nu uitgevoerd worden.
Eind van de maand, uiterlijk begin juni, zullen de noodzakelijke trainingen voor het personeel worden verzorgd. De medewerkers moeten in staat zijn om frauduleuze handelingen te signaleren en aan de bel te trekken.
Radjindre Ramdhani..

Exorbitante salarissen en toelagen onmiddellijk stopgezet

02/09/2020 02:02 – Wilfred Leeuwin

Exorbitante salarissen en toelagen onmiddellijk stopgezet

President Chandrikapersad Santokhi Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – De regering heeft per direct een stop gezet aan de uitbetalingen van exorbitante salarissen en toelagen die door de regering-Bouterse/Adhin zijn toegekend aan duizenden personen en commissies. Deze mededeling deed president Chandrikapersad Santokhi dinsdagavond in De Nationale Assemblee (DNA).

Op het kabinet van de president heeft een presidentiële commissie belast met personele zaken geconstateerd dat er enkele honderden commissies en werkgroepen zijn waarvan niet eenieder weet wat zij moeten doen. Dit terwijl er regels zijn voor hoe commissies en werkgroepen, per categorie moeten worden ingesteld en wat hun beloning moet zijn. De personen van deze commissies en werkgroepen krijgen salarissen van tussen de SRD 10.000 tot SRD 50.000 per maand.

Op het kabinet van Santokhi blijkt dat er meer dan duizend personen werkzaam zijn van wie het salaris is gelijkgesteld aan dat van een minister. Ze krijgen bovenop dat bedrag nog eens een toelage van 50 procent. “Dat ding druk zwaar op ons budget. Moet ik dan niet ingrijpen?” zei Santokhi. Volgens de president bespaart hij met het stopzetten van deze exorbitante salarissen op jaarbasis al ruim SRD 2 miljoen.

Santokhi zegt dat er een kleinere groep personen is die werkt voor het kabinet, maar nooit op het werk verschijnt, ondanks hij hen persoonlijk heeft opgeroepen. Deze groep heeft naast haar hoge salarissen en toelagen ook nog voorzieningen zoals vrij vervoer en bellen op staatskosten met twee telefoons. “Moet ik niet ingrijpen voorzitter?” vroeg de president aan assembleevoorzitter Marinus Bee.

Weer een andere kwestie betreft hoge salarissen voor alle bevelhebbers en gewezen bevelhebbers bij het Nationaal Leger. Door de vorige regering is een besluit genomen dat deze officieren een salaris krijgen gelijk aan dat van een minister met daarop een toelage van 50 procent en ook gratis voorzieningen. “Voorzitter dan moeten wij toch onmiddellijk ingrijpen? Dit kan niet onder mijn leiding”, zei de president.

Santokhi gaf aan dat de regering zware bezuinigingsmaatregelen op presidentieel en ministerieel niveau heeft doorgevoerd voor alle ministeries en kabinetten. Die zijn ook opgenomen in de nieuwe begroting die de regering zal aanbieden aan de volksvertegenwoordiging.

Hij is zich ervan bewust dat door de maatregelen personen misschien onterecht worden getroffen en kondigde aan dat alle commissies en werkgroepen opnieuw bekeken en waar nodig weer benoemd zullen worden. Waar onterecht is ingegrepen, zal worden gecorrigeerd. “Ja, er zijn maatregelen die je heel snel moet doorvoeren zonder dat je groepen kwetsbaar maakt. De regering heeft de stop gezet om gelden te besparen”, zei de president. Volgens hem is makkelijk te identificeren welke groepen en personen rechtmatig in aanmerking komen voor een salaris.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/02/exorbitante-salarissen-en-toelagen-onmiddellijk-stopgezet/


Militairen overwegen staat aan te klagen na plotselinge inhoudingen

01/09/2020 05:54 – Naomi Hoever

President Santokhi tijdens zijn bezoek aan het DNV midden augustus.

President Santokhi tijdens zijn bezoek aan het DNV midden augustus. Foto: CDS  

PARAMARIBO – “Ik ben nu genoodzaakt een nevenbaan te zoeken. Er is SRD 1.500 van mijn toelage ingehouden”, zegt een medewerker die is ingedeeld bij het Directoraat Nationale Veiligheid tegen de Ware Tijd. De man beweert dat hij in zijn jarenlange loopbaan nooit een extra baan nodig had om te overleven. De dienst verbiedt dat ook. “Ik zal mij scharen achter dat deel van mijn collega’s dat nu naast hun hoofdbaan bij verschillende winkelzaken als guard optreedt.”

De militairen maken zich er boos over dat politieambtenaren die worden ingezet om ambtsdragers te beveiligen wel overuren maken, terwijl CIVD’ers die speciaal zijn opgeleid om te beveiligen het met minder moeten doen. De groep ontevreden militairen roept om een belangenorganisatie. Daarnaast overweegt zij de staat voor het gerecht te dagen, omdat ze zich op het standpunt stelt dat een verworven recht niet van de één op andere dag kan worden ontnomen.

De ingewijde zegt dat een militair uit het kamp niet te vergelijken is met een soldaat die is ingedeeld bij een bijzondere dienst. De man legt uit dat militairen geen aanspraak maken op overuren. Vandaar dat er een toelage was afgesproken om dat van de overuren op te vangen. Officieren en onderofficieren hebben tussen de SRD 2.000 en SRD 2.500 moeten inleveren deze maand.

Met het wegvallen van de kabinetstoelage hebben militairen alle privileges verloren. Dit terwijl alle andere medewerkers, onder wie agenten, wel aanspraak blijven maken op overuren. “Dus de rest wordt gecompenseerd voor alle extra uren na drie uur ‘s middags, maar de militairen niet?” vraagt de medewerker zich retorisch af.

De maatregel heeft alles te maken met de solidariteitsheffing die president Chandrikapersad Santokhi voorstaat. De regering is dringend op zoek naar geld en neemt maatregelen die niet vriendelijk overkomen bij ambtenaren. Ook onder het verplegend personeel is er ontevredenheid, omdat de Covid-19-toelage deze maand is weg komen te vallen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/01/militairen-overwegen-staat-aan-te-klagen-na-plotselinge-inhoudingen/


31 aug 2020
 
Deze zijn die soort krabitas die zeggen dat wij moeilijke tijden zal hebben, terwijl zij alla dol stelen en een onbezorgd leven leiden
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst 'BREAKING: Ook Ashwin Adhin heeft gestolen. Na onderzoek is het uitgewezen dat de VP getekend heeft om computers en meubilair te kopen voor intotaal SRD 12.743.006,30 (Twaalf miljoen zevenhonderd drie en veertig duizend zes SRD en dertig cent). Deze computers zijn nooit gekocht, terwijl het bedrag wel is gelicht'
 
 
 

Voortvluchtige Robert Putter betrokken bij vele stichtingen

By Lokaal/Trending Posts/31-08-2020 02:59

Investeringsadviseur Robert Putter

Uit het onderzoek naar malversaties die plaats hebben gevonden bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is onder meer gebleken dat er overheidspanden zijn verkocht aan de moederbank. Van de genoemde panden zijn een aantal niet op naam van de staat en heeft de overdracht niet plaats gevonden, terwijl er wel voor betaald is. Een aantal van de panden staan op naam van stichtingen en/of NV’s. Opvallend is dat de deze entiteiten direct of indirect een gemeenschappelijke bestuurder hebben, te weten Robert Putter. De entiteiten waarbij hij betrokken is, zijn Stichting Kwatakama, Stichting Redi Oedoe, Stichting Wawona en Heritage Suriname 2011 met als bestuurder Investment Partners NV.

Uit het handelsregister blijkt dat Investment Partners NV als bestuurders heeft Robert Putter, Uniquest NV en Lifestyle Trust NV. Uit het uittreksel Van Lifestyle Trust blijkt bovendien dat de directievoering rust bij Uniquest NV en Robert Putter. Ook van Force One Security NV is Putter het enige bestuurslid, terwijl van Lescomp NV, Putter en Investment Partners als directievoerders staan geregistreerd. Opmerkelijk is dat Investment Partners NV ook in de SPSB-affaire aan het licht kwam. In die affaire werden er kredietfaciliteitenverstrekt aan diverse entiteiten door de toenmalige directeur Ginmardo Kromosoeto, waarna de schuld werd afgeboekt zonder tegenprestatie. In die zaak waren Investment Partners NV en New Vision International NV, beide met een link naar Robert Putter, ook betrokken.

Intussen heeft het Korps Politie Suriname (KPS) een interne opsporing gelast voor Putter. Hij moet de 6de verdachte zijn in de case van de CBvS. De 5de verdachte, ex-minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, is voortvluchtig. In deze zaak zijn in verzekering gesteld ex-governor Robert van Trikt, zakenpartner Ashween Agnoe, CBvS-algemeen secretaris Faranaaz Hausil en SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto.

De interne opsporing gelast van Robert Putter binnen het KPS

Ex- directeur SPSB verkocht panden aan Centrale Bank zonder ze zelf te bezitten

Publicatie datum: 31 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

In de strafzaak waarin de ex-governor van de CBVS, Robert-Gray Van Trikt, ex-minister van Financiën Hoefdraad, Gillmore en de directeur Legal Compliance and International Affairs van de CBVS, Faranaaz Hausil zijn betrokken, brengen ook aandelen van andere verdachten in beeld.

Eén van deze verdachten is Ginmardo Kromosoeto. Hij werd op 13 augustus aangehouden voor zijn aandeel aan deze strafbare feiten. Zijn aanhouding is inmiddels verlengd met 30 dagen. Hoefdraad richtte brieven aan Van Trikt, waarin hij onroerende goederen aanbood aan de CBVS voor gedeeltelijke financiering of schuldverrekening en wel voor  totaal bedrag van Euro 105 miljoen.

In zijn verklaring bij de rechter-commissaris heeft Hoefdraad  toen hij geconfronteerd werd met het feit dat de panden waarin het hoofdkantoor ministerie van Financiën, directoraat Financiën, het Trainingscentrum Financiën, het Parking Trainingscentrum Financiën,  het directoraat Ontwikkelingsfinanciering,  het gebouw tegenover Belastingkantoor,  het Belastingkantoor, het directoraat Belastingen en het Nationaal Informatie Instituut  zijn gehuisvest niet toebehoren aan de Staat Suriname, maar geregistreerd staan op naam van stichtingen en naamloze vennootschappen, aangegeven, dat de onroerende goederen het eigendom zijn van de SPSB. Hiermede kwam Kromosoeto in het vizier van de politie.

Hoefdraad stelde dat deze onroerende goederen waarin kantoren van de Staat zijn gehuisvest in eigendom toebehoren aan de stichtingen en naamloze vennootschappen, omdat de regering in een crisissituatie (2015-2016) was. De SPSB bood hulp aan door onroerende goederen waarin de regering kantoren had, over te kopen van de eigenaren. Hierdoor zou de Staat als verhuurder optreden, hetgeen minder belastend zou zijn. Op een gegeven moment dreigde de SPSB in problemen te geraken en kreeg een kapitaalinjectie van de Staat onder de voorwaarde  dat deze onroerende goederen aan de Staat zouden worden overgedragen.

De panden aan het Kerkplein, de Gongrijpstraat, de Van Sommelsdijckstraat en het complex Jamaludin- en de Gompertstraat werden verkocht voor Euro 11.800.000 aan de Staat Suriname.  Uit onderzoek blijkt dat de Staat Suriname in totaal Euro 12.900.000 betaalde voor de onroerende goederen. De zelfde onroerende goederen (met uitzondering van het pand van de belastingen aan de Sommelsdijkstraat) zou Hoefdraad op 20 september 2019 hebben verkocht aan de CBVS voor Euro 60 miljoen.

Aandeel van Hausil prominenter

De politie heeft de hand kunnen leggen op email waaruit blijkt dat Kromosoeto aangeeft om onroerende goederen van de overheid te verkopen aan de CBvS. De constructie van de onroerende goederen van de overheid blijkt een bewuste samenwerking tussen Kromosoeto en Hausil. Elkeen heeft vanuit zijn of haar positie deze handeling tot uitvoering gebracht. Door de politie is een samenwerkingsverband blootgelegd waaruit blijkt dat Kromosoto de panden uitzocht en Hausil vanuit de Centrale Bank de juridische constructie bedacht om de panden over te nemen ter schuldverrekening van de langlopende lening van de Staat. Hierdoor is het aandeel van Hausil ook prominenter geworden. Ook het feit dat zij steeds vooraf op de hoogte was dat middels foefjes aan monetaire financiering werd gedaan. Zij heeft eerder in een onderschepte email kenbaar gemaakt dat zij de monetaire financiering niet zo erg vond.

Nu uit het emailbericht van Kromosoeto blijkt dat de onroerende goederen (met uitzondering van het pand van de belastingdienst aan de Van Sommelsdijckstraat) via Hoefdraad ten verkoop zijn aangeboden aan de CBvS,  blijkt het opzet  van de handelingen van Kromosoeto namelijk onroerende goederen die niet van Staat Suriname zijn en nog minder van de SPSB ten verkoop aan te bieden.

De onroerende goederen zijn door de eigenaar voor Euro 13.350.000 verkocht aan Putter die op het laatste moment door Kromosoeto naar voren werd geschoven. De eigenaar van de panden heeft verklaard dat hij alle voorafgaande onderhandelingen met Kromosoeto heeft gevoerd. Hierbij werd Euro 10.9 miljoen voor de onroerende goederen betaald, terwijl Euro 2.450.000 werd betaald voor een verkavelingsproject aan de Derde Rijweg. Dit verkavelingsproject is gekocht door Kromosoeto in zijn hoedanigheid als bestuurder van het “Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen”. Merkwaardig genoeg heeft Kromosoeto de overeenkomst in persoon getekend en niet  als directeur van de SPSB of als bestuurder van het “Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen”.

De voorlopige conclusie uit het onderzoek is dan ook dat er hier sprake is van een criminele organisatie, die tot doel heeft de Centrale Bank en daarnaast de Staat Suriname ernstig te benadelen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/ex-directeur-spsb-verkocht-panden-aan-centrale-bank-zonder-ze-zelf-te-bezitten

Raadadviseurs kopen auto’s overheid voor een ‘prikkie’

31 augustus 2020

Raadadviseurs Bouterse benoemd tot landsdienaren met ministerssalaris
Eddy Jozefzoon, Jules Wijdenbosch, en Errol Alibux.
 

Opnieuw is er informatie naar buiten gekomen, dat personen gelieerd aan de vorige regering onder leiding van ex-president Bouterse, dure auto’s van de overheid voor heel weinig geld hebben gekocht. Dit keer zou het gaan om raadadviseurs van Bouterse die auto’s van de overheid, voor belachelijk lage prijzen konden kopen.

 

Uit informatie die de Surinaamse nieuwssite SUN zojuist publiceerde, blijkt dat Jules Wijdenbosch bijvoorbeeld twee auto’s kocht, waaronder een Ssang Young Rexton uit 2019 met een aanschafprijs van 52.000 US dollar. Hij betaalde omgerekend nog geen 750 US dollar om het voertuig over te nemen.

Ook Faizal Abdoelgafoer en Errol Alibux kochten elk twee auto’s. Alibux kocht een Toyota Landcruiser Prado uit 2012 voor nog geen 500 US dollar. Raadadviseur Eddy Jozefzoon kocht een Ssang Young Rexton 2019 voor omgerekend 800 US dollar.

De raadadviseurs van Bouterse hebben het kabinet dus niet alleen verlaten met een vette TWK, maar ook met dure auto’s voor weinig. De nieuwssite heeft na onderzoek een lijst gepubliceerd, welke ook hieronder te zien is:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/08/31/raadadviseurs-kopen-autos-overheid-voor-een-prikkie/

Limburg: SZF en SWM ondersteunden overheidsvoorlichting

29 Aug, 2020, 00:57

foto
Ex-directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), Clifton Limburg, zegt in gesprek met Starnieuws dat het Staatsziekenfonds (SZF) en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn benaderd voor een financiële steun om de overheidsinformatie naar de samenleving te kunnen brengen. Het gaat om institutionele versterking van het NII. Het geld is gestort op de rekening van het NII bij de Centrale Bank van Suriname en is voor de dienst gebruikt. 
 
Minister Amar Ramadhin is een onderzoek gestart naar betalingen die vanuit het SZF zijn verricht naar het NII en anderen, onder wie ook consultants. Er is een algeheel onderzoek gaande daar. Limburg legt uit dat er onvoldoende middelen waren om het NII draaiende te kunnen houden. Vooral wanneer medewerkers naar districten en binnenland moesten. Via Binnenlandse Zaken was gevraagd om SRD 50.000 per maand ter beschikking te stellen aan het NII, maar dat is niet gebeurd. 
 
Limburg merkt op dat SZF en SWM als partners worden beschouwd die de overheidscommunicatie hebben ondersteund. Als tegenprestatie is ook voorlichting gegeven via het NII aan deze bedrijven. Viraal is gegaan op social media dat het SZF het NII maandelijks heeft ondersteund met SRD 35.000. Alles is vastgelegd, zegt Limburg en goed te volgen via de administratie. 
 
Alven Roosveld, die belast is met de coördinatie van de voorlichting/communicatie om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de betalingen vanuit SZF en SWM officieel stopgezet zullen worden. Hij heeft nog geen betaling gezien, sinds hij overgenomen heeft bij NII, die nu Communicatie Dienst Suriname is geworden. De twee bedrijven hebben lopende betalingen gedaan voor het NII door de bedragen ter beschikking te stellen. Roosveld merkt op dat er geen duidelijke connectie is tussen de bedrijven en NII/CDS. Daarom gaat de minister na waarom het nodig was dat deze twee bedrijven NII hebben gesponsord. 

Onderzoek naar SZF-betalingen aan NII

GFC NIEUWS- Vrijdag zijn brieven uitgelekt waaruit blijkt dat de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) het voormalig Nationaal Informatie Instituut (NII) maandelijks een financiële ondersteuning gaf van SRD 35.000.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt dat hier onderzoek naar wordt gedaan, omdat er geen diensten tegenover het bedrag stonden.

Hij heeft de Communicatie Dienst Suriname (CDS) gevraagd om zich te distantiëren van deze betalingen.

Op de website van De Boodschap stonden tot kort geleden nog de logo’s van bedrijven zoals Staatsolie, de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM), de Energie Bedrijven Suriname (EBS), en nog enkele anderen als sponsor. Het is echter onduidelijk als deze bedrijven de ondersteuning deden zonder daartegenover diensten van het NII. Ook de hoogte van de bedragen, is onduidelijk. Inmiddels zijn de logo’s verwijderd van de pagina.

De minister zegt dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de betalingen. Opvallend is dat het SZF zulke grote overmakingen heeft gedaan op maandbasis, terwijl het zelf in financiële problemen zit. Het fonds is sterk afhankelijk van subsidies van de overheid. Eerder stelde Ramadhin dat de zorgverzekeraar een lux leven geleid heeft.

https://surinieuws.nl/onderzoek-naar-szf-betalingen-aan-nii/

Staatsbedrijven leeggeroofd’, zegt president Santokhi

  • Gepubliceerd op: 28-08-2020 – 14:52
  •  
  • Bron: ABC
‘Staatsbedrijven leeggeroofd’, zegt president Santokhi

De staatsbedrijven zijn tijdens de regeerperioden onder Bouterse leeggeroofd. Binnenkort zal hierover openheid van zaken worden gegeven. Dit zegt president Santokhi. Hij reageert naar aanleiding van maatschappelijke kritiek op benoemingen binnen diverse Raden van Commissarissen bij Parastatale bedrijven. De coalitietop is gisteren in overleg bij elkaar geweest waar verschillende actuele vraagstukken besproken zijn. Santokhi zegt ook dat de kritieken vanuit de samenleving gehoord zijn, en meegenomen zullen worden voor evalutatie.{mp3}santokhi2uur28aug{/mp3} …

 

 

Staat voor miljoenen US$ benadeeld in Sibilo-gasdeal

27 Aug, 01:42

De Staat Suriname wordt jaarlijks voor miljoenen Amerikaanse dollars benadeeld bij de aankoop van kook(propaan)gas. Volgens het jaarverslag van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) van 2017 koopt EBS alle gas in bij Global Export Finance LLC – een Amerikaanse onderneming van Otmar Sibilo. De EBS koopt gemiddeld 13 miljoen gallon gas per jaar en betaalt nu US$ 17 miljoen aan Sibilo oftewel US$ 10,5 miljoen meer dan wanneer het gas rechtstreeks bij een andere leverancier was betrokken.

In 2014 ging de EBS een leveringsovereenkomst aan met Global Export Finance en tekende gelijk ook een financieringscontract met Sibilo, directeur van Olibis N.V. Via deze deal levert en financiert Olibis het gas via Global Export Finance aan de EBS. Global Export Finance koopt het gas zelf in voor de normale marktprijs – huidige prijs is US$ 50 cent per gallon. In de EBS-overeenkomsten is afgesproken dat Sibilo daarbovenop 75 US dollarcent mag rekenen. En mag hij ook 5% aan rentekosten in rekening brengen.

Volgens deze deal betaalt de EBS met de huidige prijs: US$ 0,50 + US$ 0,75 extra = US$ 1,25 + US$ 0,06 (5% CIF) = US$ 1,31 per gallon gas aan Sibilo. Dit komt neer op een winstmarge voor Sibilo van 162%. Teruggerekend naar 2014, komt dit neer op een winst voor Sibilo en benadeling voor de Staat van ongeveer US$ 60 miljoen.

Kostprijs gasbom duurder 

Deze benadeling werkt door op de kostprijs van gascilinders. De kostprijs voor een 100 lbs (ongeveer 24 gallon) gasbom komt tegen de huidige inkoopprijs neer op SRD 342 (inkoop gas Sibilo SRD 233 + EBS operationele kosten SRD 109). De Staat subsidieert de gastarieven, waardoor de burger slechts SRD 186 voor een 100 lbs gasbom neertelt. Van de staatssubsidie van SRD 156 per gasbom gaat slechts SRD 12 naar de EBS terwijl de resterende subsidie van SRD 144 naar Sibilo gaat.

De Staat wordt dus dubbel benadeeld door deze overeenkomsten. Zou de EBS zonder tussenpersoon inkopen, dan zou de kostprijs liggen rond de SRD 198 voor een 100 lbs gasbom (inkoopprijs SRD 89 + operationele kosten SRD 109). Een staatssubsidie zou dan onnodig zijn. Nu draait de samenleving onder andere via de belastinggelden op voor deze benadeling. De burgers betalen in feite zelf voor hun eigen subsidie. 

Strafrechtelijk onderzoek

Tegen de ondernemer Sibilo loopt een aangifte voor handelingen die geleid hebben tot een grootschalige benadeling van de EBS en/of de Staat. Politici en activisten hebben vorige week de procureur-generaal aangeschreven om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar zijn handelingen en die van Andy Rusland, EBS-president-commissaris. Het tweetal heeft vermoedelijk artikel 13 van de Anti-corruptiewet overtreden. 

Er zouden overeenkomsten zijn aangegaan via een vaste modus operandi bij aanbestedingen. De EBS zou geen contanten hebben voor onder meer de import van equipement. Aan de bedrijven die hadden ingeschreven werd gevraagd wie de importen zou kunnen voorfinancieren. Door de onzekere financiële positie van de EBS, haakten deze ‘lage’ inschrijvers af. Het contract is zo naar Olibis gegaan, die voor veel hoger zou hebben ingeschreven, omdat hij bereid was de zaak voor te schieten tegen inning van extra hoge prijzen en rentepercentages. Dezelfde modus operandi lijkt mogelijk ook het geval te zijn bij de gasleveringen.

Rusland is onlangs op voordracht van de ABOP benoemd tot president-commissaris. Hierover is er behoorlijke ontevredenheid ontstaan in de samenleving. Aangekondigd is dat de benoemingen zullen worden geëvalueerd. De bond bij de EBS is tegen de benoeming van Rusland, daar er aangifte tegen hem is gedaan. De bond heeft hem in een schrijven gevraagd zich terug te trekken.

 2014_Propane_Financing_agreement-2.pdf      2014_Propane_Financing_agreement-3.pdf  

 

c16i taugfuSpsorottenruulrs ofom nmSlsso1rg9ime:3d2
 
EBS Saga deel 1 : Lees en Huiver
Ottmar H Sibilo( Alias Otje)(1e foto) is de grote boosdoener binnen EBS. Zijn bedrijf (Olibis) is onder de toenmalige nieuw front coalitie binnengehaald door Gregory Rusland(2e Foto). Otje heeft samen met Greg miljoenen verdiend en heeft Greg beloond met een huis in Miami.(3e foto) Toen NDP aan de macht kwam werd Greg zijn broer Andy Rusland (Ja de broer van de huidige NPS voorzitter is corrupte NDP’er Andy Rusland zie 4e foto) . Onder Andy heeft Otje zich zodanig genesteld binnen EBS dat hij $100+ miljoen gemaakt heeft(Exclusief contract voor gasleveringen etc.), het is zover gekomen dat zijn naam genoemd is in de befaamde panama papers (5e foto). Het belangrijkste is dat het contract van de nieuwe EBS powerplant niet uit de handen van Otje mag(zie 6e foto voor bevestiging vanuit MAN zelf). Daarom heeft hij miljoenen aan de tweeling Ronnie en Leo Brunswijk gegeven zodat zij de corrupte Andy Rusland weer benoemen als Prescom bij EBS en een onderzoek nooit plaatsvindt en Otje doorgaat met het verdienen van miljoenen USD’s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBS Saga deel 2 : Lees en Huiver
Dilip Sardjoe is de eigenaar van Suriname Gas and Electricity Industry. Dit bedrijf is een agent van het Finse bedrijf Warsila. Na miljoenen verdient te hebben bij Staatsolie (Zie foto 1 ) wilt Dilip ook een slag maken bij EBS. Indien Dilip wilt ontkennen dat Warsila nooit iets geleverd heeft in Suriname laat hij de 2e foto bekijken (Wartsila levering in samenwerking met een bedrijf van Kuldipsingh waarmee Rudisa vaker zaken doet). Dilip zijn belangen bij Warsila zijn ook de reden waarom hij en zijn dochter de ambassadeur van Finland zijn (3e foto). Dilip ondersteunt Otje Sibilo in het handhaven van Andy Rusland als Prescom van EBS(Otje mag powerplant project en gasproject hebben en Dillip mag generatoren leveren) .Daarom is Dilip voor de verkiezingen al begonnen met het sponsoren van de ABOP.: Miljoenen gegeven aan Ronnie Brunswijk en Sanyong auto’s gegeven aan ABOP-toppers.
P.S. Warsila en Alcao zijn dochterondernemingen/investeringen van Blackrock. Begrijpen jullie nu waarom hij zo hard heeft gewerkt de Alcoa deal te saboteren om Blackrock indirect miljarden USD’s aan de milieukosten te besparen?

Cleopatra Jessurun rijkelijk gezegend met grond in Para

 
Publicatie datum: 05 aug 2020 | Bron: SNC | Door: Redactie
Cleopatra Jessurun heeft deze week uit onvrede over de gang van zaken haar ontslagbrief ingediend bij minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Haar ontevredenheid heeft zij niet onder stoelen of banken geschoven. Integendeel heeft zij hard uitgehaald tegen de nieuwe Minister van Volksgezondheid.
Deze week zijn ook documenten op socialmedia verschenen waaruit blijkt dat zij  rijkelijk gezegend is met gronden in district Para.  Het gaat om de een record gronduitgifte aan Cleopatra Jessurun van 1,0357 ha. Deze grond behoorde tot een oude Suralco concessies.
Dit terwijl vele Paranen al jaren wachten op hun grondpapieren. Beschikking van mevr. Jessurun is gedate rd op 14 juli 2020 en is door de voormalige Minister Moersalim getekend, net voor de regeringsovergang.
De grondbeloning en het abruptontslag zijn buitengewoon frappant te noemen. Frappanter is dat de COVID-maatregelen zijn onder haar leiding versoepeld zijn, terwijl de risico van bestemmming nog vrij hoog lag (reproductie getal). De stijging van de COVID-19 gevallen is een directe consequentie van de versoepeling van de maatregelen.

 

  

‘Meer dan 3.600 ambtenaren door NDP regering in dienst genomen in laatste 6 maanden’

4 augustus 2020

Minister strooit met baantjes en benoemt nieuwe beleidsadviseur
Deze die-hard NDP aanhanger werd uit het niets benoemd tot ‘Beleidsadviseur’ van ex-minister Misiekaba.
 

Tijdens een persconferentie maandag in de Congreshal van Suriname, heeft president Chan Santokhi het ook gehad over het onbehoorlijk bestuur van de vorige regering. “Duizenden personen zijn de afgelopen jaren in dienst van de Surinaamse overheid genomen, vaak op posities waarvoor ze niet eens zijn gekwalificeerd” zei de president.

 

Santokhi gaf aan dat de aangetroffen situatie ernstiger is dan gedacht. Zo zijn er last-minute wurgcontracten aangegaan om partijgenoten van de NDP te accommoderen. Assembleeleden zijn ineens benoemd tot adviseurs en ambassadeurs. En in de periode van 6 maanden voor de verkiezingen zijn 3.603 ambtenaren in dienst genomen van de staat Suriname.

Uit gegevens van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (Cebuma) blijkt dat de loonkosten hiermee zijn toegenomen met SRD 62 miljoen per maand, oftewel SRD 795,6 miljoen per jaar. De overeengekomen 50% loonsverhoging CLO, kost de staat SRD 180 miljoen per maand oftewel SRD 1,5 miljard per jaar.

De Surinaamse president heeft een commissie ingesteld, die onderzoek moet doen naar de benoeming van ambtenaren onder de regering Bouterse.

Zie ook – Minister Misiekaba stelt die-hard NDP’er aan als zijn nieuwe beleidsadviseur:

Radjindre Ramdhani

04 aug 2020

70 INACTIEVE PERSONEN OPGEROEPEN. DIENSTVOERTUIGEN VOOR PRIVEGEBRUIK ZIJN INGEVORDERD EN GRATIS TANKEN OP KOSTEN VAN DE OVERHEID IS VOORBIJ!
De vrienden van de paarse moordenaar worden ter verantwoording geroepen.
Inactieve personeelsleden OW opgeroepen; gratis tanken voorbij
Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW)
 
SRHERALD.COM
Inactieve personeelsleden OW opgeroepen; gratis tanken voorbij
Radjindre Ramdhani

 04 aug 2020

Directeur AZP bevestigt aankoop duur dienstvoertuig
 
 
DBSURINAME.COM
Directeur AZP bevestigt aankoop duur dienstvoertuig
Met de onlangs uitgegeven verklaring van de directie van het Acad
3 aug 2020
 
 
 

‘Suriname was 10 jaar in de aanbieding voor familie Bouterse’

August 3, 2020

De regering Santokhi-Brunswijk is nog geen maand geleden, begonnen aan de zware taak om ons land weer economisch gezond te maken. Volgens advocaat Hugo Essed, geen makkelijke taak voor de regering, omdat alle troep eerst opgeruimd moet worden. “Bouterse heeft ons naar ‘links’ laten kijken toen hij zei, dat we Suriname niet moeten verkopen. Terwijl hij aan de rechterkant zelf die doodzonde beging”, zegt Essed gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Essed zegt dat Suriname in de afgelopen tien jaar in de uitverkoop was, met speciale aanbiedingen voor vrienden en de familie Bouterse. Volgens Essed zijn er onder meer tientallen goud- en houtconcessies uitgegeven en ook vergunningen voor skalianhouders. “Zelfs diamantconcessies zijn uitgegeven. Onze natuurlijke eigendommen zijn aan partijloyalisten, vrienden en familieleden van de gewezen regeerleiders doorgesluisd. Nu blijkt, dat hij ook onze culturele eigendommen in de uitverkoop had. Delen van de Cultuur- en de Palmentuin zijn reeds bij familie en NDP-prominenten terechtgekomen”, aldus Essed. Hij zegt dat aan de Palmentuin Waka Pasi Craft&More, bijkans USD 18 miljoen is besteed en dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden zonder dat er vooraf een openbare aanbesteding is geweest. Er zou ook sprake zijn van overfacturering “Volgens mijn berekening, is 30 tot 40 procent overgefactureerd. Dit is een dubbele diefstal. Men steelt eerst een deel van de aanneemsom, circa USD 5 miljoen, en dan voordat het werk helemaal af is, krijgt men het vrije en onbezwaarde eigendom en alles wat er op die grond is gebouwd. Dit is niet alleen een miljoenen nyang patu, maar ook een historische diefstal. Het juiste woord voor deze dubbele misdaad kan ik nog niet bedenken”, zegt Essed. Het zou volgens Essed, goed zijn als er een presidentiële commissie wordt ingesteld die diepgaand alle onderhandse gunningen van de afgelopen tien jaar gaat onderzoeken. Volgens Essed zal na dit onderzoek blijken, dat honderden miljoenen US-dollars aan de strijkstok voor familie, vrienden en partijgenoten zijn blijven hangen. “Dat is steeds de identieke wijze waarop chronisch misbruik van artikel 18 in de grondwet, geen openbare aanbestedingen, zijn gehouden. Het is steeds dezelfde sleutel geweest om middels overfacturering, te stelen uit de aanneemkast”, aldus Essed.

Column: Zwendelarij bij de SVB?

30 Jul, 2020, 00:59

foto
  Foto: wallpaperflare.com  

De voetbalwereld werd zondagavond opgeschrikt door onthullingen van de teleurgestelde vertegenwoordiger van Leo Victor, Aniel Ghisaidoebe. Te gast in het sportprogramma op een lokaal televisiestation heeft hij in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk gemaakt dat de SVB sjoemelt met gelden afkomstig van de wereldvoetbalbond FIFA. Deze gelden zijn bedoeld om de clubs te helpen om in deze uitdagende tijd van het Coronavirus, het hoofd boven water te houden. Echter zorgt de penningmeester van de SVB volgens Ghisaidoebe ervoor, dat er op slinkse wijze veel aan de strijkstok blijft hangen voor de SVB. Naar verluid heeft de wereldvoetbalbond minimaal US$ 500.000,- (volgens mijn bron is het bedrag het dubbele, dus US$1000.000,-) gegeven aan alle 211 voetbalbonden, voor ondersteuning van het mannenvoetbal in hun land. Het vrouwenvoetbal heeft ook een financiële injectie gekregen, maar dat word in deze bespreking even buiten beschouwing gelaten. Volgens Ghisaidoebe heeft de SVB aangekondigd dat elke club in aanmerking zal komen voor de tegenwaarde van US$1000,- tegen de bankkoers. Twee vragen dringen zich hierbij op: 1. Op basis waarvan heeft het bestuur besloten om slechts US$1000,- aan elke club te schenken? 2. Waarom bepaalt het bestuur dat het bedrag in Surinaamse dollars tegen de bankkoers zal worden uitgekeerd?
 
Het aantal topsectie verenigingen aangesloten bij de SVB (eerste en tweede divisie samen), bedraagt 31. Moeten we aannemen dat het aantal verenigingen aangesloten bij de lidbonden 469 is? In dat geval zou de US$ 1000,- voor elke club gerechtvaardigd zijn. Ik betwijfel dit aantal echter ten zeerste. Aangezien het bedrag bedoeld is om de verenigingen financieel te ondersteunen, is een rechtvaardigere verdeling gewenst. Het is geen ramp als de SVB niet alles onder de clubs verdeelt, maar het mag nimmer zo zijn dat het leeuwendeel in kas blijft, terwijl het water de clubs al aan de lippen komt.
 
De beslissing om niet US$1000,-, maar de tegenwaarde in Surinaamse dollars tegen de bankkoers uit te keren is op zijn zachtst uitgedrukt dubieus. Ik ga ervan uit dat de clubs de Amerikaanse dollars naar eigen inzichten willen gebruiken. Ze zouden de vrijheid moeten hebben om er zelf voor te kiezen al dan niet over te gaan tot het inwisselen. Indien een club besluit in te wisselen, zal deze zeker proberen een hogere koers te krijgen dan de bankkoers. We kennen allemaal het verschil tussen de bankkoers en de koers bij de cambio’s, om maar niet te spreken over de zwartemarktkoers. Een snelle berekening leert ons dat er enorm veel aan de strijkstok van de SVB blijft hangen als de clubs de tegenwaarde tegen de bankkoers uitgekeerd krijgen.
 
Bij het aanhoren van de uiteenzetting van Ghisaidoebe, viel mijn mond open van verbazing. Het wordt tijd dat de SVB openheid van zaken geeft met betrekking tot de hoogte van het werkelijke ontvangen bedrag en het aantal verenigingen bij de lidbonden. Voorts zou het beter zijn als het bondsbestuur samen met de leden zou nagaan hoe de verdeling het best zou kunnen geschieden, zodat alle partijen er profijt van kunnen trekken. Als de bond van plan is een deel van het geld achter te houden voor een algemeen doel en dat goed uitlegt aan de leden, denk ik dat er draagvlak zal zijn voor dat besluit.
 
In deze denk ik aan de Nationale mannenselectie. Aangezien de kwalificatiewedstrijden voor Qatar reeds in oktober 2020 aanvangen, zou het goed zijn als het bestuur samen met verschillende actoren ervoor zorgt dat de spelers ruim voor de tijd (het liefst al vanaf medio augustus) intern kunnen blijven, zodat er geen gevaar is op besmetting met het Corona-virus en ze meerdere keren per dag kunnen trainen. Gedurende deze periode moeten ze vrijgesteld worden van hun reguliere werkzaamheden en een uitkering ontvangen van de SVB, zodat ze aan hun doorlopende verplichtingen kunnen voldoen. Zonder dit trainingskamp heeft het geen zin om deel te nemen, want in dat geval zal Natio kansloos zijn, aangezien de meeste landen hun competitie c.q. trainingen reeds hebben hervat. Ik hoop dat de SVB een goede reden heeft om de middelen die bestemd zijn als reddingsboei voor het nationale voetbal, aan te houden.

M. Hoepel

‘Palmentuin Waka Pasi is één grote belangenverstrengeling’

30 juli 2020

'Palmentuin Waka Pasi is één grote belangenverstrengeling'
 

Er is deze week veel gezegd en geschreven over de Palmentuin Waka Pasi Craft & More. Deze werd vorig jaar groots geopend door Ingrid Bouterse-Waldring, de toenmalige First Lady van Suriname. Volgens een KKF bewijs van inschrijving is deze zelfde ex-First Lady ook voorzitter van de Stichting Palmentuin Waka Pasi Craft & More.

 

Samen met Anwar Moenne (NDP DNA-kandidaat Paramaribo) en districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust vormt Bouterse-Waldring het bestuur. De Waka Pasi langs de Van Sommelsdijcksekreek herbergt 24 – 30 kraampjes. Volgens de Surinaamse krant De West is gebleken dat er huur wordt betaald aan deze Stichting Waka Pasi. Wat er met het geld gebeurt is onduidelijk.

Volgens advocaat Antoon Karg is het besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig, vanwege de familierelatie tussen de oud-president en de uiteindelijke belanghebbende. Dit volgens artikel 13 lid 3 en lid 4 van de Surinaamse Anti Corruptie Wet.

Dat er ondanks het bestaan van deze wet toch een dergelijk constructie kon worden opgezet verbaasd velen. Helemaal ook vanwege het feit, dat de districtscommissaris betrokken geweest is bij de voorbereiding van een besluit, waar een duidelijk geval van belangenverstrengeling aanwezig is.

Volgens Karg dient de huidige regering alle bouwactiviteiten en alle inkomstenstromen met betrekking tot Palmentuin Waka Pasi stop te zetten en beslagen te leggen. Omdat het verleend recht van gebruik nietig is hoeft er geen rechter aan te pas te komen, maar kunnen de autoriteiten zelf optreden.

“Doneer de opbrengst en alle schade die u verhaalt op het vermogen van de onrechtvaardigd verrijkte corruptievelingen, onmiddelijk aan het Noodfonds en redt noodlijdende Surinamers van de ondragelijke gevolgen van COVID-19 maatregelen” zegt Karg op zijn Facebook pagina.

‘Regering moet bouwactiviteiten Palmentuin Waka Pasi stoppen’

July 29, 2020

De rehabilitatie rondom de Rooseveltkade en Palmentuin vloeit voort uit een financiering van het Nationaal Uitvoeringsbedrijf (NUB). Voor dit project werd een bedrag van USD 18.089.916, 67 uitgetrokken. De regering Bouterse II beweerde, dat dit project een schenking was van de Indiase overheid, omdat zij tientallen miljoenen Amerikaanse dollars aan Suriname beschikbaar zou hebben gesteld in de vorm van een kredietlijn en wel met betrekking tot de financiering van verschillende Surinaamse projecten. De lening met het NUB werd vastgesteld met een jaarlijkse rente van 6 procent voor een periode ad 3 jaar. De staat moet dus USD 590.000 ofwel SRD 6 miljoen per maand betalen aan het NUB tot het einde van de looptijd en wel tot 2024. Dit is tevens opgenomen als binnenlandse schuld bij het Bureau voor de Staatsschuld. De Palmentuin Waka Pasi Craft & More, werd vorig jaar groots geopend door Ingrid Bouterse-Waldring, de toenmalige First Lady. De Waka Pasi die langs de Van Sommelsdijcksekreek is, herbergt 24- 30 kraampjes. Uit verkregen informatie is gebleken, dat er huur wordt betaald aan de Stichting Waka Pasi. Gisteren werd via social media en whats-app een KKF document gedeeld, waarbij de Palmentuin en Waka Pasi onder het beheer zijn gebracht van de ex-first lady Ingrid Bouterse, Anwar Moenne (NDP DNA-kandidaat Paramaribo) en de districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust. Volgens advocaat Antoon Karg is het besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig, vanwege de familierelatie tussen de oud-president en de uiteindelijke belanghebbende. “Voorts vanwege het feit, dat de Districtscommissaris betrokken geweest is bij de voorbereiding van een besluit waar een belangenverstrengeling aanwezig was. De regering dient alle bouwactiviteiten en alle inkomstenstromen met betrekking tot “Palmentuin Waka Pasi” stop te zetten en beslagen te leggen. Volgens artikel 13 lid 3 en lid 4 Anti Corruptie Wet is het verleend recht van gebruik nietig. Nietigheid houdt in, dat een rechter niet tussen hoeft te komen, zoals bij “vernietigbaarheid”, maar dat de autoriteiten zelf de rechtstoestand kunnen vaststellen en onmiddellijk kunnen optreden. “Van rechtswege” houdt dat in, dat weinig tot geen nadere actie vereist is” aldus Karg. De jurist zegt verder aan ons, dat als er vanochtend 10:00u nog geen poging van stopzetting en ontruiming is begonnen, is de huidige regering minimaal in verzuim. Ook zegt de jurist, dat deze zaak geen diepgaand onderzoek, overleg of voorbereiding vereist. “Dit is een moment van onmiddellijke actie of onmiddellijk verzuim en bewuste nalatigheid. Doneer de opbrengst en alle schade die u verhaalt op het vermogen van de onrechtvaardig verrijkte corruptievelingen, onmiddellijk aan het Noodfonds en redt noodlijdende Surinamers van de ondragelijke gevolgen van COVID-19 maatregelen. Dit is geen bevoegdheid waarbij “de rechterlijke macht” het initiatief heeft, maar één waarbij de regering het initiatief moet nemen”, zegt Karg. Ook de Commissie Monumentenzorg had hiertegen geadviseerd in een brief dd. 27 november 2019. De commissie had geadviseerd op grond van vijf argumenten, om het verzoek van de aanvrager af te wijzen en de bedoelde strook in het belang van het Surinaams Erfgoed niet tot een mogelijke grondaanvraag te laten behoren. Zie de brief hieronder

Overname Palmentuin door ex-first lady Bouterse-Waldring

Bouterse en zijn echtgenote maken na de feestelijke ingebruikname in augustus 2019, een wandeling langs de verschillende cabana’s op de Palmentuin Waka Pasi Craft & More. Foto: Suriname Herald

Het moet ons niet meer verassen. Maar de laatste adem van de regering-Bouterse/Adhin heeft nog veel vieze geurtjes. De Palmentuin-wandelstrook met winkeltjes is afgegeven aan een Stichting Palmentuin Waka Pasi, Craft & More. Om hoeveel grond het gaat is nog niet duidelijk. Wat we zeker weten is dat de vrouw van ex-president Desi Bouterse, Ingrid Bouterse-Waldring, de voorzitter is.

Het bestuur wordt verder versierd met Mike Nerkust (districtscommissaris) en Anwar Moenne (Onderdirecteur Technische Diensten Directoraat Openbaar Groen).

Misschien zelfs meer icoon dan de Cultuurtuin, waarvan zes hectare is uitgegeven (gestolen), is de Palmentuin één van de historische natuurplekken die Paramaribo, Paramaribo maakt.

Terwijl het volk zat te pinaren onder armoede en corruptie heeft de regering-Bouterse/Adhin met een donatie van India een bedrijf opgezet om de Palmentuin economisch te exploiteren. Nu (na tien jaar) pas is het duidelijk hoe onze ex-president Bouterse ondernemerschap wilde stimuleren. Namelijk donaties gebruiken als investeringskapitaal voor partijvriendjes…en vrouw. Een donatie uit een bevriend land dat bestemd was om een historisch erfgoed te verfraaien ten goede van eco-toersime.

Misschien wilde de regering-Bouterse/Adhin daarom bij de opening van de Palmentuin Waka Pasi Craft & More in eerste instantie niet publiekelijk erkennen dat alles is bekostigd door de Republiek India. Om zo de fraude makkelijker te kunnen afschrijven als een eigen investering. Terwijl het volk dubbel en dwars moet werken mogen deze drie (rijken) slapend rijker worden van ons erfgoed.

Een uitgave van grond en toewijzing van economische autoriteit ten aanzien van de Palmentuin aan mevrouw Bouterse-Waldring en vriendjes is ten nadele van de staat Suriname en haar bevolking. Dit is onbetwistbaar. Ook het gebruik van een donatie vanuit India voor het opzetten van een duidelijk commerciële stichting (een bedrijf dus) is op zijn minst misleidend en naar mijn ogen crimineel.

Ing. Anwar Alibux
Voorzitter Stichting Samarja

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/07/29/overname-palmentuin-door-ex-first-lady-bouterse-waldring/

Over documenten auto’s kabinet VP gesproken

July 27, 2020

RIOOLJOURNALISTIEK?

Vorig jaar werd een aantal zwartgelakte Toyota Land Cruisers aangeschaft ten behoeve van de regering Bouterse en werden voorzien van een kogelvrije uitrusting. Hierdoor kregen de wagens een aanschafwaarde van USD 180.000 per stuk. Naar verluidt heeft de ex-vice president Ashwin Adhin twee van deze Land Cruisers (kentekennummers: PK 6694 en PK 6695) niet ingeleverd bij zijn opvolger, maar ze laten overschrijven naar de N.V. ZETA engineering & Construction, gevestigd aan de Henri Fernandesweg 72 te Paramaribo. De directeur van deze N.V. is Vijendra Ramkhelawan, die in 2015 al eerder gelinked werd aan de gewezen vice-president. Toen werden volgens verkregen informatie mijnbouwrechten door de bewindsman verzorgd zijn op naam van Masa Mining Company NV (inmiddels is de naam veranderd bij KKF in Timantti Mining), waarvan zijn vader, Arnold Adhin en zus Jennifer Abhelak-Adhin, de aandeelhouders zijn. De naam van Vijendra Ramkhelawan viel toen ook; hij zou als kennis van de familie, optreden als directeur van de N.V. Het ging hierbij om 11.500 ha aan mijnbouwconcessies, waarvan 200 ha voor het recht tot exploitatie van bouwmaterialen voor grind en lateriet in het district Brokopondo en 11.300 ha voor het recht tot exploitatie van goud, in het district Sipaliwini. Adhin ontkende toenterijd steevast deze beschuldigingen in een brief aan president Bouterse en beweerde dat men hem politiek probeerde te schaden.  Over de voormelde kogelvrije Land Cruisers kan gemeld worden dat er ook vier andere auto’s overgeschreven en verkocht zijn aan Kappa Agro Science N.V. waarvan dezelfde Vijendra Ramkhelawan als directeur staat aangegeven op het KKF uittreksel. Hier de link voor de KKF Uittreksels: KKF uittreksels bedrijven ashwin adhin vijendra ramkhelawan ZETA Timantti kappa agro De autopapieren die op naam van het Kabinet van de Vice-president stonden, werden vorige week overgeschreven. Het gaat hierbij om de pick-up’s: ISUZU D-MAX 96-96-GV, FORD RANGER 20-56 HV, ISUZU D-MAX 64-73 GV en FOTON TUNLAND 08-02 HV. De gewezen vice-president is naar aanleiding van het artikel, dat is gepubliceerd in onze editie van zaterdag 25 juli en vervolgens op onze website, flink uit zijn slof geschoten en heeft dit medium beschuldigd van “riooljournalistiek” en dat het artikel “los-vast, Rommel en last” is. De redactie van De West heeft daarom besloten de documenten te publiceren, die zijn ingeleverd voor de overschrijving van de voertuigen naar de voormelde Naamloze Vennootschappen en daarbij de identiteitskaart van de heer Vijendra Ramkhelawan die met de stukken waren verbonden. Ook publiceren wij in de online editie de Missive die Adhin in 2015 heeft getekend en vervolgens dit besluit gewijzigd op 10 juni 2020, waarbij hij besliste dat de aanschaf van voertuigen, weer anders zal geschieden dan voorheen.  In deze Missive stelde Adhin, dat gezien het feit dat ministers van het Kabinet Bouterse niet eerder dan in het jaar 2019 in de gelegenheid  waren om dienstvoertuigen aan te schaffen de duur van de afschrijving van de voertuigen, zeer miniem uitvalt. Hiermee bedoelde de ex-VP, dat de overname van de voertuigen zou worden vastgesteld, naar rato van 10% van de taxatiewaarde. Vervolgens werd in de Missive ook gesteld, dat de vice-president en de president van de Republiek Suriname eveneens zullen vallen onder deze regeling en wel voor het aantal van twee voertuigen. De vraag die door velen op sociale media werd gesteld, was waarom de ex-vp twee auto’s moest overnemen gezien de huidige financiële situatie. Daarnaast waren burgers gebelgd over de manier waarop Adhin de zaak probeerde te vergoelijken, terwijl hij zelf het “presidentieel” besluit had getekend voor het aanschaffen van de wagens. Wij vragen ons gevoegelijk zich af, waarom  Adhin het nodig achtte om in een kogelvrije auto rond te rijden?  We kunnen ons niet voorstellen, dat er kogels om zijn oren kunnen vliegen en vinden het daarom overdreven dat hij deze voertuigen niet heeft afgestaan aan de nieuwe regering, die nu niet in staat is om dit soort voertuigen aan te schaffen, vanwege de financiële puinhoop die de regering  Bouterse heeft achtergelaten. Er wordt steeds verwezen naar de regering Venetiaan en dat zij deze regeling al had in 2010, maar nergens in de resolutie van 29 juni 2010 no.12.554/10 staat er specifiek iets over auto’s overnemen, tegen zulke lage tarieven, als wat heeft geplaatst gehad in de afgelopen weken. “Gewoonte geeft geen recht, dan alleen wanneer de wettelijke regelingen daarop verwijzen”, artikel 2 Wet Algemene bepalingen.  Wanneer men het heeft over “regelingen” kan men derhalve niet spreken over incidentele besluiten, aldus de mening van juristen bekend met deze materie.

Fly Allways schenkt laptops en printers aan kabinet president

26 Jul, 2020, 00:56

foto
  Fly Allways topman Amichand Jhauw overhandigt 10 laptops en 5 printers aan Ajai Moensi, de nieuwe directeur van het kabinet van de president.  


 
De directeur van Fly Allways, Amichand Jhauw heeft zaterdag 10 laptops en 5 printers overhandigd aan het kabinet van de president. De ondernemer heeft uit de pers vernomen dat hieraan behoefte bestond. Bij de overdracht zei Jhauw dat deze gift als ondersteuning moet dienen om het vele werk waar de nieuwe regering voor staat, op spoor te brengen. “Fly Allways weet als luchtvaartmaatschappij dat om goed werk gedaan te krijgen, je het personeel ook het beste van het beste moet geven.”
 
In deze moderne wereld zijn computers niet weg te denken en vandaar dat besloten is om laptops te doneren, lichtte Jhauw zijn geste toe. “Maar ook weten wij dat er dagelijks brieven niet alleen elektronisch moeten worden verstuurd maar ook in hard kopie de deur uit moeten waardoor goede printers onontbeerlijk zijn op het kabinet van de president.”
Fly Allways onderschrijft de gedachtegang van de president Chan Santokhi, “dat wij het in Suriname samen zullen moeten doen en wil in ieder geval hiertoe een bijdrage leveren”. Jhauw verzekert dat zijn bedrijf voor de volle honderd procent de doelstellingen van de regering onderschrijft maar het niet alleen bij woorden wil laten. “Als Surinaamse luchtvaartmaatschappij moeten wij helpen ervoor te zorgen dat de Surinaamse overheid in staat is haar taken te vervullen. Als wij niet inspringen waar dat nodig is, zullen wij alleen maar klagen maar geen stap vooruitgaan. Elke Surinaamse onderneming moet zich hiervan bewust zijn.” 
 
Suriname maakt nu de Covid pandemie mee, die een economische dip met zich heeft medegebracht waar bovenop ook een crisis van de wereldeconomie de zaak verergert. “Maar als bedrijf moet je nagaan wat moet gebeuren om processen op gang te brengen en de oude processen aan te passen naar de nieuwe situatie. En deze donatie moet daaraan een bijdrage leveren. Wanneer de overheid goed equipped is, zullen wij Surinaamse ondernemers, ongetwijfeld de vruchten daarvan plukken.”

COLUMN: Déjà vu

25/07/2020 14:00 – Ganga

COLUMN: Déjà vu

 

Het is toch wonderbaarlijk wat een verkiezing teweeg kan brengen. In één klap krijgen sommige mensen gewetens en morele kompassen en verfoeien ze slechte dingen als, ik noem maar wat: discriminatie. Jarenlang lieten de gasten van de CLO zich de grollen en onfatsoenlijkheden van hun voorzitter welgevallen. Door zijn electorale afgang en het verlies van zijn parlementszetel zijn plots de schellen van hun ogen gevallen. Zo ontdekken ze nu pas dat hun voorzitter ‘steeds bepaalde groepen en culturen’ beledigt.

U begrijpt, toen ik vrijdagmiddag het bericht las op Starnieuws dat een meerderheid van het bestuur van de CLO het vertrouwen in Hooghart opzei, vanwege zijn beledigingen aan ‘groepen’, ja, toen heb ik drie minuten en tien seconden lang stevige verwensingen geuit. Daarna dacht ik aan Michael Miskin die door dik en dun Hooghart bewierookte, helemaal toen hij minister mocht worden in het eerste kabinet-Bouterse. Wanneer is hij tot het inzicht gekomen dat het gedrag van Hooghart onfatsoenlijk was? Was dat op 26 mei jongstleden toen de tellingen zo goed als afgerond waren? Wanneer was het voor het bestuur en de leden duidelijk dat de belangen van de landsdienaren niet werden gediend en wanneer besefte het CLO-bestuur dat de CLO geen politieke organisatie is? Toch fantastisch, hoeveel inzichten een mens verkrijgt als je niet langer kunt eten uit de hoorn des overvloeds.

Al die inzichten die tegenwoordig publiekelijk worden gedeeld- zoals de lessen in besluitvorming en tekeningsbevoegdheid van Mike Noersalim, of het huilerig slachtofferschap van Parmessar – ik kijk het gelaten aan. Verschrikkelijk toch, wat die gast deed met die auto. Ja, echt, verschrikkelijk. Maar ik kan me ook nog herinneren toen ik ergens in 2005 aan een VHP-minister vroeg waarom er steeds nieuwe auto’s werden gekocht voor nieuwe ministers, en de vorige auto’s die, als ik me goed herinner, nog geen paar jaar oud waren, voor een prijs beneden de marktwaarde werden verkocht aan de oud-ministers. Zo zijn die dingen, werd mij gezegd. En er volgde een verhaal over recht hebben, en voorzieningen, en zo is het nu eenmaal.

Begrijpt u nu waarom ik al enige tijd met een gevoel van déjà vu rondloop. Het gevoel dat je iets meemaakt dat je al eerder hebt meegemaakt. Ik wist zo ongeveer wat ik wilde schrijven vandaag, over die autoaffaires en die lastminutebenoemingen en concluderen dat het verschil tussen de regeringen en partijen op sommige vlakken vooral een kwestie van schaal was. Ja, Parmessar was bizar, de corruptie onder paars was ongekend, evenals de verspilling en het amateurisme en meer van die dingen. Maar dacht: heb ik het niet eerder geschreven? Laat me even gaan zoeken. En voilà! (ik ben in de Franse mood merk ik). Ik vond een column van december 2011 waarin ik schreef dat ik groot voorstander ben van machtswisselingen, omdat aan de andere kant van de lijn staan goed is voor je ogen. Je ziet plotseling in dat al die vervelende mensen die riepen om grondwetswijziging, checks and balances, openbaarheid van bestuur en meer van die moeilijke dingen, eigenlijk gelijk hadden. En dat ze die dingen roepen en eisen, niet omdat ze vóór of tegen een partij of een regering zijn, maar omdat ze willen dat er controle mogelijk is, ongeacht wie waar zit.

Ik gaf als handvat mee aan alle regeerders om altijd voor ogen te houden dat ze wellicht over een paar jaar niet langer aan de macht zijn. En dat ze op basis daarvan hun dingen deden, en niet vanuit het waanidee dat ze voor altijd de touwtjes in handen zullen hebben. Dus is nu de tijd om al die regelingen af te schaffen. Niet omdat het crisis is, maar gewoon: voor altijd. Wat een gruwelijke onzin dat je privileges moet hebben nadat je bent uitgediend. Je verdient genoeg in die periode, en, je moet blij zijn dat je het land hebt mogen dienen. Mijn advies beperkt zich niet alleen tot praktijken van zelfverrijking, maar gewoon: alles. Ik hoop van harte dat ik niet steeds oude columns uit het paarse tijdperk uit de kast moet halen om te bewijzen dat we van het lood- in het oud-ijzertijdperk beland zijn.

gangadwt@gmail.com

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/25/column-deja-vu/NOTOIRE BOEVENBENDE

July 25, 2020

De regering Santokhi zit nauwelijks een week aan en heeft nu reeds goed in de gaten, niet slechts een totaal bankroet land in de schoot geworpen te hebben gekregen, maar ook met kundig leeggeroofde 17 departementen te zitten. Het boevengilde van de NDP heeft alles wat maar los en vast zat in de ministeries weggedragen. President Santokhi ontdekte bij het binnentreden van zijn kabinet, dat alle computers zijn verduisterd en alle daarbij horende randapparatuur. Het moet glashelder zijn, de NDP-dieven hebben de tactiek van de verschroeide aarde ook in het Kabinet van de President doorgevoerd om zo het werken van de regering Santokhi zo goed als onmogelijk te maken. We dragen alles weg, dan kan hij en zijn coalitieploeg niet of nauwelijks werken. Ook constateerde Santokhi dat alle dienstwagens van het kabinet zijn verdwenen. Directeur Eugene van der San is zeer verbolgen geraakt over het feit dat alle materiaal en materieel is weggedragen, vooral omdat hij daar als directeur de verantwoordelijkheid voor draagt. Volgens Van der San moeten er voor het kunnen overnemen van dienstvoertuigen, dus ook op zijn kabinet, beschikkingen zijn die hij onder ogen moest hebben gehad en dat is niet het geval. Dus het verdwijnen van materiaal en vooral materieel, heeft op onrechtmatige wijze plaatsgevonden. De president heeft het personeel van het kabinet opgeroepen de spullen terug te brengen, anders zullen er maatregelen genomen worden. Hij wijdde niet uit wat die maatregelen zullen zijn, maar Keerpunt is er zeker van, dat de recherche van de politie ingeschakeld zal worden en er koppen zullen gaan rollen, als de spullen niet terugbezorgd worden. Ook vicepresident Brunswijk heeft op zijn kabinet een kaalslag geconstateerd. Ook daar zijn de dienstvoertuigen verdampt en ook in de kantoren zou van alles en nog wat ontbreken. Het moet voor de gehele gemeenschap duidelijk zijn dat de NDP de macht dan wel heeft overgedragen, maar alles heeft geruïneerd en dan niet slechts op het financiële vlak. Voor de verkiezingen heeft Keerpunt bij herhaling aangegeven dat binnen de NDP, er een mentaliteit in de afgelopen decennia heeft postgevat van ‘’efu me no mang tang fu ‘n nyan na plunder dan me e vernietig alla sani’’. En dat is precies wat nu heeft plaatsgevonden. Binnen alle ministeries zullen de leden van de Raad van Ministers vrijwel dezelfde verwoesting tegenkomen. Overigens is het niet de eerste keer dat paars zo desastreus en schofterig tekeer is gegaan. Toen het criminele en corrupte NDP-bewind onder leiding van Jules Wijdenbosch in 2000 plaats moest maken voor de regering Venetiaan II, werd ook een financiële ravage aangetroffen. Ook waren alle auto’s ingedeeld op het kabinet van deze politiek zeer corrupte man, als sneeuw voor de zon verdwenen. Het waren maar liefst 40 stuks gebruikte voertuigen die bij een lokale dealer waren aangeschaft. Jammer genoeg werd er door de aantredende regering Venetiaan niet tot een grondige inventarisatie overgegaan en ook werd er niet intensief onderzocht waar de wagens waren beland. De regering Santokhi dient te weten dat de auto’s die verdwenen zijn, overwegend niet ouder zijn dan 4 jaar en dus nog zeer bruikbaar voor de 17 departementen. Deze wagens moeten allemaal terug en niemand moet in de gelegenheid gesteld worden ze voor een appel en ei te bemachtigen. We hopen dat Santokhi en zijn coalitieregering zich zeer dapper opstellen en de wagens terugvorderen. Al moet dat gebeuren door middel van het inschakelen van de procureur-generaal en zijn werkarm het Korps Politie Suriname. Er moet paal en perk gesteld worden om zo te laten zien dat dieven geen vrijbrief meer hebben om het land te blijven benadelen.

COMMENTAAR: Verschroeide aarde

25/07/2020 12:00

COMMENTAAR: Verschroeide aarde

VAN ELKE NIEUWE regering mag worden verwacht dat die zich moet inwerken om een goed overzicht te krijgen in de dingen die precies spelen en wat urgent is. Precies zo mag ook van de aftredende bewindslieden worden aangenomen dat die naar analogie van het besluit van de kiezer zich klaarmaken voor een soepele aftocht.

Echter, de manier waarop de voormalige regeerders zich hebben opgesteld mag ronduit worden beschouwd als obstructie. De kreet dat dit bij elke regeringswisseling weer gebeurt mag niet worden gebruikt om dit ronduit kinderachtig vals spel te rechtvaardigen. Suriname is nog nooit zo diep in de smurrie geweest als nu. Het is nu dus niet de tijd om privileges die er zijn uit te buiten om persoonlijk gewin!

Dit gedrag staat in schril contrast met alle mooie woorden geuit tijdens de verkiezingscampagne van de NDP. De NDP-kandidaten hebben stuk voor stuk – geen enkele uitgezonderd – het volk geprobeerd te winnen voor zich door zich te beroepen op de enorme liefde voor het land. En zeker de verandering van de politiek-bestuurlijke orde die de partij noemt als één van de vijf pijlers, is hopeloos gesneuveld door dit kleinzielig vertoon van onverdraagzaamheid.

Alle zaken die nu aan het licht komen laten zien dat de vorige bewindvoerders geen greintje sportiviteit aan de dag kunnen leggen. Wat het ook toont is dat zij het volk geen vooruitgang en betere omstandigheden gunnen. Ze passen de eerder in deze krant genoemde militaire tactiek van de verschroeide aarde toe. Daarbij zorgt de groep die terrein verliest op de vijand ervoor dat alles wat wordt achtergelaten onbruikbaar is voor de vijand. Het gebied wordt vernietigd gelijk verschroeide aarde.

Vooral bij de afhandeling van de overdracht op het ministerie van Financiën en de inventaris op de kabinetten van de vicepresident en president blijkt de toepassing van deze methode. Zo is er geen administratie op het ministerie van Financiën over de besteding van de SRD 400 miljoen aan gelden in het Covid-19-fonds en is in drie maanden tijd dus SRD 300 miljoen erdoorheen gejaagd zonder enige rechtmatigheidstoets. Naar verluidt is elk fonds waar de overheid enigszins de handen op kon leggen uitgehold en gebruikt om de datum van 25 mei te halen. Laptops, auto’s, printers en noem maar op zijn allemaal tools om werk te verrichten. Allemaal weggedragen of niet te vinden.

Het volk is ordinair voor de gek gehouden en het zou de oud-bewindvoerders sieren om hun gedrag van na-mij-de-zondvloed te laten varen. Grote leiders weten wanneer het tijd is om met gevoel van zelfrespect de aftocht in te zetten. Voor de NDP-kliek moet dan ook gelden: nooit meer aan de macht want daar zijn geen grote leiders!

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/25/commentaar-verschroeide-aarde/Kogelvrije Land Cruisers van USD 180.000 overgeschreven naar NV

July 25, 2020

Pick-ups kabinet VP ook ‘verkocht’

Vorige jaar werden er enkele zwarte gelakte Toyota Land Cruisers aangeschaft ten behoeve van de regering Bouterse. Een paar van deze voertuigen werden ingezet om kopstukken van de toenmalige regering, waaronder de president en vicepresident, in alle veiligheid te kunnen vervoeren. Een aantal van deze Land Cruisers werden voorzien van een kogelvrije uitrusting en hadden hierdoor een aanschafwaarde van USD 180.000 per stuk. Naar wij vernemen heeft de ex-vicepresident Ashwin Adhin, twee van deze Land Cruisers (kentekenplaten: PK 6694 en PK 6695) niet ingeleverd, maar ze laten overschrijven naar N.V. ZETA engineering & Construction, gevestigd aan de Henri Fernandesweg 72 te Paramaribo. De directeur van deze N.V. is Vijendra Ramkhelawan, die in 2015 al eerder werd gelinked aan de gewezen vice-president. Adhin was in het voormeldde jaar, al eerder in opspraak geraakt, toen een lokaal dagblad aan de hand van een brief met aangehechte stukken, kon aantonen dat hij vanaf zijn aantreden als minister van Onderwijs twee mijnbouwrechten had weten te regelen voor zijn familieleden. Beide mijnbouwrechten zou de bewindsman hebben verzorgd op naam van Masa Mining Company NV, waarvan zijn vader, Arnold Adhin en zus Jennifer Abhelak-Adhin de aandeelhouders zijn. De naam van Vijendra Ramkhelawan viel toen ook; hij zou als kennis van de familie optreden als directeur van de N.V.. Het ging hierbij 11.500 ha aan mijnbouwconcessies, waarvan 200 ha voor het recht tot exploitatie van bouwmaterialen voor grind en lateriet in het district Brokopondo en 11.300 ha voor het recht tot exploitatie van goud, in het district Sipaliwini. Adhin ontkende toenterijd deze beschulgingen in een brief aan president Bouterse en beweerde dat men hem politiek probeerde te schaden. Pickups kabinet VP Naast de voormelde kogelvrije Land Cruisers, zijn er ook vier andere auto’s overgeschreven/verkocht aan Kappa Agro Science N.V. waarvan dezelfde Vijendra Ramkhelawan ook directeur staat aangegeven op het KKF uittreksel. De autopapieren die op naam van het Kabinet van de Vice-president stonden werden gisteren overgeschreven. Het gaat hierbij om de pick-up’s: ISUZU D-MAX 96-96-GV, FORD RANGER 20-56 HV, ISUZU D-MAX 64-73 GV en FOTON TUNLAND 08-02 GV. Procedures auto’s De situatie ten aanzien van de overnemen van auto’s van de staat, heeft voor grote ophef gezorgd binnen de gemeenschap. Zo speelt er momenteel bij het SZF een situatie, waarbij personeelsleden beweren, dat de SZF Direkteur Ricky Kromodihardjo een Ford Ranger heeft overgenomen, die niet volgens de regels is afgeschreven. Naar verluidt, beweerde Kromodihardjo, dat de pick-up 4 jaar in zijn bezit was. Maar naar wij vernemen, berust die bewering niet op waarheid, want het voertuig was in 2017 lokaal gekocht. Dat wil zeggen, dat de auto 3 jaar oud is en volgens personeelsleden zijn er bepaalde regels/procedures om auto’s af te schrijven, plus normaliter worden alle personeelsleden in de gelegenheid gesteld door d.m.v. van een memo om een auto te kopen, wanneer die beschikbaar wordt gesteld.

Vp Brunswijk: 'Geen enkele auto is overgedragen'

25 Jul, 2020, 02:38

foto
  Vicepresident Ronnie Brunswijk beantwoordt vragen van journalisten op een persconferentie vrijdagmiddag. (Foto: René Gompers)  

“Op het kabinet van de vicepresident is er geen enkele auto overgedragen,” reageert vicepresident Ronnie Brunswijk wanneer hem wordt voorgehouden dat zijn voorganger Ashwin Adhin stelt dat hij verkeerd is geïnformeerd en bij de verkeerde personen voor antwoorden is. “En wat betreft voertuigen van de vp zelf… we hebben niet eens een volgauto. Er is geen enkele auto overgedragen. Ik rij nog steeds met mijn eigen auto,” benadrukt Brunswijk. De ministers hebben van Directoraat Nationale Veiligheid voertuigen gekregen die gehuurd zijn voor drie maanden. Er moet nog een besluit worden genomen over auto’s voor ministers. 
 
Het nieuwe regeerteam Santokhi-Brunswijk is nog steeds bezig te inventariseren wat en hoeveel zij aan overheidseigendom hoort over te nemen, deelt Brunswijk mee op een persconferentie in de Congreshal vrijdagmiddag. De president, vicepresident en haast alle ministers zijn geconfronteerd met haast leeggedragen kantoren. Ondertussen heeft ex-minister Rabin Parmessar een VW Amarok die een jaar geleden is aangeschaft en voor een habbekrats aan hem is doorverkocht, teruggegeven. Brunswijk deelt mee dat die auto onderdeel is van een lopend IDB-project. “Het is dus onmogelijk om die voertuigen door te verkopen,” geeft Brunswijk aan. “De minister van LVV had duidelijke richtlijnen gehad over de voertuigen van IDB.”  Tot nu toe is alleen op het ministerie van Volksgezondheid een goed gevuld wagenpark aangetroffen, deelt Brunswijk mee. 
 
De persconferentie was bedoeld om verslag te doen van de resultaten uit de tweede vergadering van de Raad van ministers (RvM). Het betrof een spoedvergadering over het verscherpen van de Covid-maatregelen, omdat het virus aan het toenemen is, en de maatregelen van Financiën om de inkomsten van de overheid te vergroten. Wat die te nemen maatregelen zijn is echter niet verteld. President Chan Santokhi zal later op de dag zelf meedelen wat de maatregelen zijn. Waar en hoe laat dat gebeurd, is nog niet bekend. Wel is benadrukt dat zoals voorheen de maatregelen in alle talen zullen worden bekendgemaakt. Ook de voorlichting  over de fiscale maatregelen zal meertalig zijn. Er zal vooral uitgelegd worden waarom die maatregelen nodig zijn. 
 
Ook is overeengekomen dat er een Outbreak Managementteam komt, deelt Brunswijk mee. Het zal bestaan uit zeven personen: een crisismanager die ook voorzitter is, een infectioloog, een medisch microbioloog, een public health deskundige, de voorzitter van Nationale Zorgraad (NZR) en twee epidemiologen. Het team wordt aangestuurd door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. De verscherpte maatregelen zullen continu worden geëvalueerd. 
   
Brunswijk geeft aan wat er nog meer is bereikt op de vergadering. Het gebouw waarin de afdeling Vreemdelingen Zaken is ondergebracht en het politiebureau Nieuw Amsterdam in Commewijne, worden binnenkort van stroom voorzien. De minister van Transport, Communicatie en Toerisme heeft groen licht om alle raden bij de parastatale bedrijven, die onder dit ministerie vallen, onder de loep te nemen. In de kwestie van de Cultuurtuin is beslist om de uitgiftes van de gronden in te trekken of vervallen te verklaren. Aan de procureur-generaal is ook gevraagd om een onderzoek in te stellen. Bij het directoraat Belastingen komt er een managementteam voor negen maanden. De bedoeling is dat onder andere het innen van belastingen en andere procedures efficiënter en effectief gebeuren.
 
René Gompers

Hooghart: 'Ze willen vreten van de VHP-vleespotten'

25 Jul, 2020, 00:00

foto
  CLO-voorzitter Ronald Hooghart  


 
Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), is niet van plan zonder slag of stoot af te treden. De bestuursleden die tegen hem zijn, willen volgens de vakbondsleider “vreten van de VHP”. Hij betwijfelt of de meerderheid achter de motie staat waarin het vertrouwen in hem wordt opgezegd. Hooghart zegt dat volgens planning in de derde week van december bestuursverkiezingen gehouden worden. Maar de mensen willen niet wachten. 
 
Hooghart merkt op dat er een paar bestuursleden zijn die de laatste tijd druk bezig zijn om bij de vleespotten van de andere groeperingen te komen. De vakbondsleider merkt op dat het nog niet gebleken is dat er acht mensen tegen hem zijn. De tegenpartij, met als initiatiefnemer bestuurslid Jan Aviankoi, wil dat Hooghart aftreedt. Er is een motie opgesteld die aan Hooghart betekend zal worden. Aviankoi zegt dat acht van de veertien bestuursleden het vertrouwen in Hooghart hebben opgezegd. Onder hen bevinden zich ook Michael Miskin, secretaris-generaal en penningmeester Glenn Swamipersad. Zij zijn lid van het dagelijks bestuur samen met Hooghart. 
 
De bestuursleden die willen dat Hooghart aftreedt, vinden dat hij de belangen van landsdienaren ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn eigen politieke en persoonlijke belangen. Hooghart neemt besluiten zonder anderen te kennen en scheldt regelmatig bestuursleden uit in bijzijn van derden. Hij is volgens hen de functie van voorzitter van de CLO onwaardig. De vakbondsleider zou geen democraat zijn en zou in strijd handelen met de statuten van de organisatie. Hij zou verdeel- en heerspolitiek voeren en bestuursleden tegen elkaar uitspelen. 
 
Miskin heeft volgens Hooghart vrijwel alles aan de overheid en aan hem te danken. “Hij wil voorzitter worden,” meent de vakbondsleider. Swamipersad is een harde NDP’er, maar plotseling worden allerlei andere handelingen gepleegd. “Ze willen van de vleespotten van de VHP eten”, stelt de CLO-voorzitter. De vakbondsleider merkt op dat hij geen etnische persoon is, zoals Aviankoi beweert. “Ik zeg gewoon wat er etnisch aan de hand is in dit land,” laat Hooghart optekenen. “Ik ben nog steeds voorzitter, laten ze komen met hun motie”. Hooghart belegt zaterdag een persconferentie. “Dan ga ik braken…”
 
Raoul Lith

Achaibersing: Geen administratie Covid-Noodfonds

25 Jul, 2020, 00:54

foto
  Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning. (Foto: René Gompers)  

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning heeft geen administratie van het Covid-noodfonds aangetroffen. Uit de SRD 400 miljoen die was uitgetrokken voor het fonds, is zo’n SRD 110 miljoen over. De bewindsman hoopt het met deze middelen te kunnen rekken tot 9 augustus wanneer de uitzonderingswet moet worden behandeld.

Achaibersing zegt dat ofschoon er bij de staf van het ministerie geen administratie van het noodfonds is gevonden, hij een aantal financiële overmakingen die zijn gepleegd kan achterhalen bij de Centrale Bank van Suriname. De opdrachten tot uitbetalingen werden vanuit het ministerie van Financiën gegeven aan de Centrale Bank die de betalingen  – in de hoedanigheid van kassier van de staat – verrichtte.

De bewindsman plaatst vraagtekens bij een aantal facturen die zijn betaald. Zijn het de juiste bedragen…, zijn de facturen correct…, moesten die betalingen wel uit het noodfonds…zijn bedenkingen die hem ertoe hebben gebracht sommige bedragen te laten aanhouden en de facturen te laten beoordelen.

De vergoedingen aan de sociaal zwakkeren over de maand juni zijn volgens de Financiën-topman zoveel mogelijk betaald en afgehandeld. Hij stelt dat ze nu bezig zijn met de uitbetalingen over juli om te kijken wat kan en wat even moet worden uitgesteld. Achaibersing benadrukt dat er veel financiële uitdagingen zijn. Hij antwoordde op vragen op een persconferentie na een spoed raadsvergadering vrijdag over de Covid-19-situatie.

IDB vraagt opheldering over VW Amarok

July 25, 2020

De nieuwe minister van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, zegt tegenover de media, dat de Inter-American Development Bank (IDB) opheldering heeft gevraagd aan het ministerie over de VW Amarok, die de voormalige LVV- minister Rabin Parmessar, voor SRD 20.000 heeft gekocht. Inmiddels heeft Parmessar het voertuig ingeleverd op het hoofdkantoor van het ministerie. Minister Sewdien vindt dit een goed besluit van Parmessar. “Het is heel goed dat hij dat gedaan heeft. Dat ministers aanspraak maken op de auto die ze hebben gereden en die tegen de getaxeerde waarde mogen opkopen, is een feit. Maar helaas was deze auto die Parmessar opkocht, gekocht door de IDB in het kader van een lopend project voor LVV dat door de IDB gefinancierd wordt. De IDB heeft dan via een brief om opheldering gevraagd, er is toen door gecommuniceerd met Parmessar, zodoende is de auto ingeleverd”, aldus Sewdien. Volgens Sewdien, kon de auto in kwestie niet opkocht worden, omdat het project nog loopt en het voertuig daarvoor ingezet wordt. “Hij heeft kennelijk de verkeerde auto meegenomen”, zegt Sewdien. Hij geeft aan, dat er verder geen gebreken zijn op het ministerie waarover het de scepter zwaait. Tweede auto ingeleverd Het ministerie van Openbare Werken (OW) is belast met de coördinatie van overheidsvoertuigen. In het kader hiervan is de nieuwe OW-minister, Riad Nurmohamed, bezig met een grondig onderzoek. Hij wil binnenkort met uitgebreide informatie komen over wat er mis is gegaan met de overheidsauto’s. Hij bevestigt dat de twee auto’s die zeer goedkoop waren opgekocht, ingeleverd zijn. “We gaan een hele transparante lijst maken van alle overheidsauto’s die bij politici, ex-ministers en burgers zijn. Mensen die een overheidsvoertuig thuis hebben, zonder enig doel of die het onrechtmatig gebruiken, ga ik vragen om het vóórdat ik in de media kom, het liever in te leveren. Men heeft misbruik gemaakt van belastinggelden van het volk”, aldus Nurmohamed. ‘’Mensen die bewust misbruik van overheidsvoertuigen hebben gemaakt, zullen uitgenodigd worden voor verweer’’, zegt hij.

HVB-bestuur verontschuldigt zich voor uitgifte Cultuurtuin

24 Jul, 2020, 14:11

foto

Het bestuur van de Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) beraadt zich over gronduitgifte van percelen te Cultuurtuinlaan door de gewezen minister ad interim van RGB, Mike Noersalim. De ex-bewindsman is ook voorzitter van de HVB. De HVB betreurt de wijze waarop deze kwestie de samenleving heeft beroerd en biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor de ontstane maatschappelijke verontwaardiging als gevolg van een kennelijk verkeerde inschatting door de gewezen bewindsman. 
 
Tegelijkertijd ondersteunt de partij alle inspanningen van de terzake bevoegde instanties om in deze specifieke zaak na gedegen onderzoek een voor alle belanghebbenden bevredigende oplossing te vinden, zoals laatstelijk reeds geïnitieerd door de huidige minister van Grondbeleid en Bosbeheer. De repercussies van deze kwestie in partijverband worden thans in overleg met het congresbestuur vastgesteld, zegt Raymond Sapoen, politiek leider van HVB, in een verklaring.
 
Het hoofdbestuur van de HVB heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de maatschappelijke commotie die is ontstaan naar aanleiding van de gronduitgifte. Het bestuur beraadt zich over de ontstane situatie. Het bestuur stelt in de eerste plaats vast dat de minister zich in zijn ambtsperiode nimmer heeft bezondigd aan ongeoorloofde praktijken en zich in zijn ambtsuitoefening altijd heeft laten leiden door kernwaarden die hoog staan aangeschreven bij de partij zoals integriteit, transparantie en sociale rechtvaardigheid.
 
Over de bewuste controversiële gronduitgifte kan na de uitleg van de gewezen minister voorts worden geconcludeerd dat hij geheel te goeder trouw heeft meegewerkt om de grondaanvragen toe te wijzen; de onderliggende adviezen en documenten gaven immers geen aanleiding om anders te handelen. Het is duidelijk dat de brede maatschappelijke discussie die rondom deze uitgifte is ontstaan, zich concentreert op de historische waarde van de Cultuurtuin in ecologisch, educatief en sportief opzicht onder andere, hetgeen moet rechtvaardigen dat uitgifte van grond voor bebouwing en bewoning in dit gebiedsdeel (ondanks eerder uitgegeven gronden), niet mogelijk moet zijn.
 
Als deel van de samenleving waar op basis van de afgelopen verkiezingsuitslag de HVB als de grootste buitenparlementaire partij mag worden gekwalificeerd, kan en mag de partij haar ogen niet sluiten voor deze realiteit. “Immers, behoudt en bescherming van onze dierbare natuur in verhouding tot de economische ontwikkeling van ons land behoort tot een van de speerpunten van de partij. Deze case leert ons in ieder geval dat er een behoorlijke inhaalslag moet worden gemaakt om de status van gebieden als onze ‘Cul’ op basis van hun historiciteit en authenticiteit qua bestemming en gebruik wettelijk vast te stellen. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het uitstippelen van beleid voor deze gebieden, maar dient ook als wettelijke richtsnoer voor beleidsmakers die in de praktijk geconfronteerd worden met claims van derden,” stelt Sapoen in de verklaring namens het hoofdbestuur van HVB. 

Exit-regeling ex-ministers geen besluit regering Venetiaan

July 27, 2020

De secretaris van oud-president Ronald Venetiaan, Hesdy Pigot, zegt dat de exit-regeling, waarbij ex-ministers in staat worden gesteld het voertuig te kopen waarin zij tijdens hun ambtsperiode hebben gereden, niet is ingesteld door de regering Venetiaan. “Dit is geen regeling van de regering Venetiaan, hij is het komen aantreffen”, zegt Pigot in het radioprogramma ABC Actueel. Volgens Pigot, was de regeling dat ministers het voertuig waarin zij langer dan vijf jaar hebben gereden, konden kopen na afschrijving. “Het is nooit voorgekomen bij Venetiaan, dat een auto van een jaar oud verkocht werd voor veel mindere waarde. Er werd echt naar de staat van de auto gekeken. En het ging specifiek om de auto’s van de ministers”, aldus Pigot. Hij zegt dat het onterecht is dat er steeds wordt gerefereerd naar de regering Venetiaan. Pigot zegt ook, dat bij de regering Venetiaan slechts 65 personen werkzaam waren op het Kabinet van de President. “Momenteel zijn er bijkans 1.500 personen op het kabinet. Vergeleken met nu, waren 65 meer dan genoeg. Ik zou niet weten, waar we ze zouden moeten herbergen indien we zo een grote bezetting hadden”, zegt Pigot. Volgens Pigot heeft Venetiaan toen, slecht persoonlijke spullen die hem toe behoorden, meegenomen. “Alles was achtergebleven”, aldus Pigot.

SCHAAMTELOZE ZELFVERRIJKING

24-07-2020
 
1.Op 29 juni 2010 ondertekenen president Venetiaan en zijn minister van Binnenlandse zaken , Maurits Hassankhan (VHP) , de resoluties 12.554/10 en 12.555 /10 .Van de inhoud slaat Suriname steil achterover.
Het kabinet Venetiaan /Ramdien Sardjoe regelt ,zonder het parlement in te lichten ,voor ZICHZELF en hun GEZINSLEDEN een royale vertrekregeling. Het cadeaupakket omvat een auto met persoonlijke chauffeur en gratis brandstof,twee lijfwachten,een vaste telefoonlijn en een mobiel met een geheim nummer,een faxapparaat,een computer met ADSL verbinding, twee tuinlieden, twee schoonmaaksters, bijstand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij reizen naar het buitenland, vip-faciliteiten op de Johan Adolf Pengel Luchthaven, een plaatsje op de protocollijst van het presidentieel paleis,een diplomatiek paspoort , een allesomvattende ziektekostenverzekering eersteklas en zes maanden salaris.
De ex-ministers mogen een half jaar van genieten, en op de voorzieningen van president Venetiaan en vicepresident Sardjoe en hun GEZINSLEDEN staat geen tijdslimiet: dus LEVENSLANG .
2.Verder voorziet de wet dat ex-ministers automatisch aanspraak maken op het
Ambtenarenstatuut met daaraan gekoppeld het salaris van een departementsdirecteur.
3. Op 10 augustus 2010 weer een regeling ,een afkoopregeling ,om alle niet opgenomen verlofdagen van de complete ministersploeg van Venetiaan/Sardjoe
te laten uitbetalen. De maatregel geldt met een terugwerkende kracht van tien jaar.
4. Vice-president Sardjoe laat twee weken voor zijn aftreden op kosten van de belastingbetaler een nieuwe stroomgenerator voor zijn privewoning installeren. Prijskaartje: 13.000 euro.
5. Gewezen politieke ambtsdragers (president ,vicepresident, ministers,onderministers) en loyalisten mogen peperdure dienstvoertuigen voor een luttel bedrag kopen.Deze resolutie is op 29 juni 2010 door Venetiaan geslagen
en uitgegeven op 5 juli 2010.
De aftredende NDP-regering van Bouterse/ADHIN en hun ministersploeg maken GOED GEBRUIK en MISBRUIK van de hierboven vermelde wettelijke regelingen in 2010 ingevoerd door het duo Venetiaan/Ramdien Sardjoe.
Dit alles in een Suriname dat voor de vierde keer (het volk van Suriname vergeet heel snel !!) sinds de staatkundige onafhankelijkheid (45 jaar) door POLITICI is gestort in economische chaos en ellende. Onze economie is compleet ingestort door wanbeleid en corruptie van politici. Het VIERDE bewijs van het faillissement van een falend politiek -bestuurs systeem van o.a. patronage, nepotisme,corruptie,wanbeleid en ZELFVERRRIJKING
.
Voor duurzame ontwikkeling en economische rechtvaardigheid is een maatschappelijke transformatie nodig met dienend , eerlijk en rechtvaardig POLITIEK LEIDERSCHAP.
LEENDERT DOERGA.
 

Ex-minister Parmessar geeft VW Amarok terug

24 juli 2020

Parmessar koopt VW Amarok van overheid voor slechts 20.000 SRD en reageert op commotie
Voorbeeldfoto VW Amarok
 

De Surinaamse ex-minister van LVV Rabin Parmessar heeft de veel besproken VW Amarok terug gegeven. Dat heeft hij zojuist bekend gemaakt op zijn Facebook pagina. Parmessar kwam onder vuur te liggen, nadat bleek dat hij de auto voor een belachelijk lage prijs had overgenomen.

 

“Naar aanleiding van alle onnodige smaad, laster en valse beschuldigingen naar mijn adres ten aanzien van het gebruiken van mijn rechten in de hoedanigheid als voormalige minister van de welbekende en rechtmatige regeling, heb ik besloten het betreffende voertuig te retourneren en wel per onmiddellijke ingang, met alle bijbehorende documenten” zegt de oud bewindsman op Facebook.

De auto is op het Hoofdkantoor van LVV in Suriname ingeleverd. Hieronder de brief die Parmessar schreef:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/07/24/ex-minister-parmessar-geeft-vw-amarok-terug/

 

Regering Santokhi heeft veel werk door sabotage regering Bouterse II

Publicatie datum: 24 jul 2020 | Bron: Dagblad de West

Publicatie datum: 24 jul 2020 | Bron: Dagblad de West

July 23, 2020

Salarissen voor juli gegarandeerd

In de afgelopen dagen zijn er steeds meer feiten aan het licht gekomen, waarbij duidelijk is gebleken dat de regering Santokhi een heel zware taak krijgt, door de sabotage gepleegd door de  regering Bouterse II. De president en vicepresident en de nieuwe ministers, zijn verrast door gebrekkige werkruimtes en ontbrekend wagenpark.

Deze week werd de nieuwe regering ook geconfronteerd met op de valreep een loonsverhoging van 50% voor ambtenaren. Dit besluit was reeds goedgekeurd door de toenmalige Raad van Ministers en vervolgens getekend door Bouterse, die toen president was. De door Bouterse getekende resolutie, is nimmer gepubliceerd in het staatsblad en heeft daardoor geen rechtskracht. Inmiddels heeft president Santokhi de verhoging van 50% voor ambtenaren, aangehouden.

De minister van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business & Internationale Samenwerking tevens plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, benadrukte gisteren tijdens de eerste ministersvergadering, dat de regering Santokhi momenteel mogelijkheden bekijkt, financieel rond te komen voor de maanden juli, augustus en september. Ramdin verduidelijkte, dat er extra druk op de uitgaven is, door de valreepbesluiten.

“We werken er zwaar aan om salarissen en pensioenen, op tijd uit te betalen. Uiteraard zullen er nog vele maatregelen getroffen worden in de komende weken, betreffende het ge-zondmakingstraject van de financiële situatie”, aldus Ramdin. De minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, kon gisteren niet aanwezig zijn, echter deden Ramdin en Brunswijk hun best de vragen gesteld voor Achaibersing zo goed mogelijk te beantwoorden.

SRD 100 miljoen over uit Noodfonds Voor het bestrijden van COVID-19 werd SRD 400 miljoen aan Noodfonds door de vorige regering gereserveerd, een deel uit dit fonds, is reeds besteed. Brunswijk bevestigde, dat het nog niet duidelijk is, of alle dienstverleners en eigenaren van accommodaties die betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus, uitbetaald zijn.

“Volgens onze informatie is er ongeveer SRD 100 miljoen uit het noodfonds overgebleven. ,,Of ze de hotels enzovoorts hebben betaald, heb ik niet onderzocht. De minister van Financiën is niet hier, hij zou ons meer informatie kunnen geven. Er is in elk geval nog SRD 100 miljoen over”, aldus Brunswijk.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/regering-santokhi-heeft-veel-werk-door-sabotage-regering-bouterse-ii

Ministeries leeggeplunderd door ambtenaren regering Bouterse

Publicatie datum: 24 jul 2020 | Bron: Dagblad de West

July 23, 2020

‘Alles was bij eerste aantreden reeds weg’

De Raad van Ministers (RvM) hield gisteren zijn eerste ministersvergadering in het Dr. Ir. Franklin Essed Gebouw, aan de Drs. Sophie Redmond-straat. De nieuwe ministers van het kabinet Santokhi hebben afgelopen vrijdag, de ministeries formeel overgenomen, bij deze overname werden ze gelijk met enkele nijpende problemen met name geen kantoorbenodigdheden etc.,  geconfronteerd.

Tijdens de raadsvergadering hebben zij, de problemen die zij op hun ministeries bij aantreden hebben ontdekt, aan de orde gesteld. De bewindslieden gaven te kennen dat er een heleboel ontbreekt, desondanks beloofden zij dat niets hen zal weerhouden om goed werk te verrichten.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zij net als president Santokhi, geen enkel voertuig te hebben aangetroffen op zijn kabinet. Ook benadrukte hij, dat ministers op niveau zijn met een inventarisatie en beloofde dat die vrijdag aanstaande gepresenteerd wordt. “Alles was bij het eerste aantreden al weg! We hebben geen enkele auto gezien”, aldus Brunswijk.

Momenteel wordt volgens Brunswijk alles grondig onderzocht, om later met de juiste informatie naar buiten te treden. Vernomen wordt, dat er los van de overheidsvoertuigen meer gesaboteerd is.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/ministeries-leeggeplunderd-door-ambtenaren-regering-bouterse

Van der San distantieert zich van verdwijning goederen kabinet president

22/07/2020 05:55 – Ivan Cairo

Directeur Eugène van der San heeft de Interne Controle ingeschakeld nadat er spullen zijn verdwenen op het kabinet van de president.

Directeur Eugène van der San heeft de Interne Controle ingeschakeld nadat er spullen zijn verdwenen op het kabinet van de president. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Eugène van der San, directeur op het kabinet van de president, distantieert zich van de verdwijning van kantoorapparatuur, elektronica en andere goederen die toebehoren aan het kabinet. Hij heeft de Interne Controle ingeschakeld een onderzoek in te stellen. Indien nodig zal ook de Clad worden gevraagd onderzoek te doen.

Van der San hield het personeel voor dat hij zaken op een correcte wijze en volgens de comptabele regels en de Personeelswet wil overdragen aan zijn opvolger wanneer hij binnenkort afzwaait op het kabinet. “Vandaar dat ik het hoofd van de afdeling Interne Controle en indien nodig samen met de Clad, zal vragen om voor wat betreft, de goederen van de staat toebehorende aan het Kabinet van de President, waarvoor ingevolge de overheidsadministratie ik verantwoordelijk ben, vast te leggen en aan te geven waar die spullen zijn.”

Van der San noemt daarbij specifiek “vanaf laptops, schrijfmachines, bureaus, filekasten, telefoons en alle andere zaken, ook de voertuigen, ondergebracht binnen de administratie van het kabinet”. De directeur ergert zich eraan dat mensen hem aanspreken voor de onregelmatigheden die nu worden aangetroffen op het kabinet. Bij een bezoek aan zijn arts dinsdag kreeg hij ook te maken met kritische opmerkingen, hoe goederen van het kabinet onder zijn neus konden verdwijnen. “Natuurlijk ben ik de eindverantwoordelijke voor de zaken die op het kabinet gebeuren, maar ik weiger de verantwoordelijkheid te dragen voor de wijze waarop boeven te keer zijn gegaan”, zegt hij tegen de Ware Tijd  geconfronteerd met de geconstateerde onregelmatigheden.

Geïrriteerd voegt hij eraan toe: “Daarom distantieer ik mij ook van de zoetsappige wijze waarop de president deze kwestie onder de aandacht van het personeel heeft gebracht.” President Santokhi zei maandag dat hij op kantoor nul computers en printers heeft aangetroffen. Hij riep de mensen op de spullen terug te brengen en het niet zo ver te laten komen dat hij de goederen moet laten zoeken. “De computers en dergelijke die misschien ergens opgeslagen zijn om veiligheidsredenen, unu tyari a sani kon baka meki den sma wroko… Kijk in welke kasten ze verborgen zijn. Tyari en kon baka, maar geef me geen aanleiding om die dingen te laten zoeken, geeft mij geen aanleiding”, aldus het staatshoofd.

Naar de Ware Tijd verneemt zijn zeker meer dan veertig auto’s van het kabinet van de president voor een grijpstuiver overgedragen aan belangstellenden. Ook hierover sprak Van der San toen hij zich maandag tot het personeel richtte. “Ik weet dat er een rush is ontstaan met betrekking tot het kopen van auto’s. Daartegen is er geen enkel probleem, maar daar zijn er ook regels voor. Binnen de administratie hebben wij geen enkele informatie, terwijl in een beschikking de verkoop van het voertuig met bouwjaar en bedrag moet worden aangegeven”, zei hij.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/22/van-der-san-distantieert-zich-van-verdwijning-goederen-kabinet-president/
Boldewijn: 50% loonsverhoging ambtenaren

Publicatie datum: 22 jul 2020 | Bron: Dagblad de West

Hij zegt dat alleen op zo een manier, men dit onbehoorlijk bestuur kan voorkomen. Boldewijn zegt het erg te vinden dat de vorige regering ondanks alle weerstand vanuit diverse sectoren, weer tot zo een daad is overgegaan. “Zonder moreel besef, dat zij het land naar de afgrond hebben gebracht”, aldus Boldewijn.

Boldewijn stelt, dat de regering-Bouterse deze beslissingen neemt, maar nooit een uitleg geeft, waarom zij dit doet. “Gaat het om een vast levensonderhoud etc. Wat heeft gemaakt dat hij op het laatste  moment ministers fors beloond heeft en nu ook ambtenaren een forse loonsverhoging toezegt?”, merkt Boldewijn op.

. “Een goede regering die weet in welke slechte financiële positie het land zit, zou dat nooit doen, Hoe veel erger kan het nog worden?”, aldus Boldewijn. Hij zegt dit nog nooit meegemaakt te hebben tijdens een regering.

Gezien het feit dat deze beslissingen op de valreep zijn genomen, krijgt regering-Santokhi hierdoor nog meer problemen. Boldewijn zegt bezorgd te zijn, over wat wij later als land zullen krijgen. Volgens hem moet de nieuwe regering deze problemen niet onderschatten, maar strategisch bekeken, zou zij nu een besluit moeten nemen, om al deze ‘last minute’ beslissingen, terug te draaien.

“Terwijl we Oppenheimer en andere leningen niet kunnen betalen, zitten we als land miljoenen uit te geven als beloning.” Hij hoopt dat regering-Santokhi meer wijsheid en inzicht zal gebruiken, om al deze “opzettelijke” valreepbenoemingen en beloningen, terug te draaien. “Dit soort zaken is inderdaad geen eenmanszaak, maar door goed te communiceren met organisaties, medeparlementariërs, politici etc., denk ik persoonlijk dat we Suriname weer tot ontwikkeling kunnen brengen. Volgens Boldewijn is dit ook de reden waarom het parlement, ook om de tafel zou moeten zitten met deze groep om haar uit te leggen, dat ons land diep in de crisis zit, en dat wij ons op dit moment zulke forse verhogingen zeker niet kunnen permitteren.

“Dat zou tenminste van een stukje respect getuigen voor instituten en groepen, die ook deel uitmaken van de samenleving,” aldus de bestuurskundige. Het besluit voor de loonsverhogingen is goedgekeurd door de Raad van Ministers, waarna de resolutie is getekend door de toenmalige president Desiré Bouterse. Tussen de vorige regering en CLO is in juni overleg gevoerd over de bezoldigingsaanpassing.

Er is toen overeenstemming bereikt over het incorporeren van het twk-bedrag, zoals uitbetaald in 2018, 2019 en tot en met juni 2020, en daarboven een verhoging van de bezoldiging met 25% voor de landsdienaren en met hen gelijkgestelden. Voorts is ook overeenstemming bereikt voor de herinvoering van ambtelijke rangen. Tijdens de hearings die de nieuwe coalitie heeft gehouden met het CLO-bestuur, is de kwestie van salarisaanpassingen aan de orde gekomen.

Hoe het verder moet met deze beslissing, is nog niet duidelijk.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/boldewijn-50-loonsverhoging-ambtenaren

Mogelijk fraude bij aankoop dienstauto ex-minister Parmessar

21/07/2020 07:52 – Ivan Cairo

Mogelijk fraude bij aankoop dienstauto ex-minister Parmessar

Rabin Parmessar ontkent gesjoemel bij overname VW Amarok. Foto: NII  

PARAMARIBO – Er is vermoedelijk sprake van fraude bij de aankoop van een dienstvoertuig door ex-minister Rabin Parmessar (LVV). Naar verluidt zou het kenteken van een volgauto van de ex-bewindsman zijn overgezet op een vrijwel splinternieuwe VW Amarok, die Parmessar bij zijn vertrek voor circa SRD 20.000 mocht overnemen.

“Absoluut niet”, weerspreekt Parmessar tegenover de Ware Tijd de bewering dat er is gesjoemeld met de kentekenplaten. “Ik heb niets anders gedaan dan gebruik gemaakt van de exitregeling ministers 2010, wat gebruikelijk is”, stelt de ex-bewindsman. Op zijn Facebookpagina geeft hij aan “dat er flink gewag van wordt gemaakt van het feit dat ik van de regeling ex-ministers een voertuig aangeschaft heb”.

Hij merkt op dat al decennia van deze regeling gebruik wordt gemaakt en geeft verder aan dat ex-bewindslieden die belangstelling hebben dit doorgeven aan Openbare Werken die de prijs vaststelt. “Ik heb betaald, verder de auto verzekert en op mijn naam overgeschreven. Dit is een bestaande regeling wat al vele jaren toegepast wordt en velen, haast een ieder, heeft er gebruik van gemaakt. Indien er bezwaren bestaan, laat men dan deze regelingen, deze en vele andere, schrappen. Ik kijk er naar uit. Wat een selectieve aanval”, schrijft Parmessar op zijn FB-pagina.

Het voertuig werd op basis van een project dat bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) was ingediend ten behoeve van de afdeling Voorlichting van LVV door de IDB aangeschaft. Echter, het voertuig werd door de toenmalige LVV-directeur ingepikt. Nadat de man uit zijn functie werd ontheven door Parmessar zou de voormalige minister deze hebben overgenomen. “Die auto is samen met bepaalde apparatuur voor de afdeling Voorlichting door de IDB gekocht, maar nooit aan de afdeling gegeven”, zegt een doorgaans goed ingevoerde bron tegenover de Ware Tijd.

Intussen zijn foto’s opgedoken waarop te zien is dat het kentekennummer dat is opgenomen in een beschikking op basis waarvan de staat de auto aan Parmessar verkoopt hoorde bij één van zijn volgauto’s. De afdeling Autowerkplaats van het ministerie van Openbare Werken taxeerde het voertuig op SRD 20.048,32 wat in de beschikking van 9 juli van de president is opgenomen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/21/mogelijk-fraude-bij-aankoop-dienstauto-ex-minister-parmessar/

Doekhie verbaasd over verzoek Jairam aan pg

21 Jul, 03:46foto

  Ex-Assembleelid Rachied Doekhie  

Ex-Assembleelid Rachied Doekhie is er verbaasd over dat Hanisha Jairam nu komt met een verzoek aan de procureur-generaal (pg) om een onderzoek in te stellen naar Canawaima over zaken die al jaren geleden hebben plaatsgevonden. “Zij heeft de leiding in 2018 overgenomen, met een bedrijf dat operationeel was, met een varende ferry. Zij heeft er een puinhoop van gemaakt en vraagt nu om een onderzoek. Zij is bezig witte voetjes te maken bij de ABOP,” zegt Doekhie aan Starnieuws. 
Doekhie merkt op dat Jairam heel wat zaken niet kan verantwoorden en hoge bedragen in rekening brengt voor zaken die veel minder gekost hebben. Volgens Doekhie zijn heel wat werken aan bevriende personen gegund voor bedragen waar vraagtekens achter geplaatst moeten worden. Hij merkt op dat de pg ook deze zaken moet onderzoeken, als hij nu ingeschakeld is. 
“In de brief aan de pg zijn er hele leugens en halve waarheden. Na jaren wordt ineens gevraagd om een onderzoek en diverse ABOP-toppers, tot Bordo, zijn benaderd om op de post te blijven,” zegt Doekhie. Hij haalde aan dat bepaalde dingen die doorgedrukt zouden worden in Nickerie niet doorgegaan zijn, omdat anderen geweigerd hebben mee te werken. Doekhie is van plan met documenten te komen om zijn beweringen te staven over hoeveel zaken misgegaan zijn onder leiding van Jairam. https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59737

‘Geen enkele computer of printer op Kabinet van de President aangetroffen’

21 juli 2020

'Geen enkele computer of printer op Kabinet van de President aangetroffen'

 

Kabinet van de President van Suriname.

De Surinaamse president Santokhi heeft met eigen ogen moeten aanschouwen, dat er inderdaad computer apparatuur is weggenomen bij een overheidsorganisatie zoals een maand geleden al geroepen werd. Toen de president vrijdag aan het werk ging op het Kabinet van de President, merkte hij dat er geen enkele computer of printer op kantoor was.

Santokhi zei dit maandagavond in het Apintie programma ‘To the point’. “Er waren nul computers op het Kabinet” aldus een verontwaardigde president. Hij heeft dit maandag ook aangekaart tijdens een meeting met het personeel van het Kabinet in de Congreshal.

De president zei daarbij dat hij rekening houdt met de mogelijkheid dat de spullen tijdens de transitiefase ‘veilig zijn opgeborgen’ en riep op om apparatuur terug te brengen. Als dat niet gebeurd, zal er een onderzoek worden opgestart om de spullen te achterhalen.

De Surinaamse krant De West bracht een maand geleden het nieuws dat er na de uitslag van de verkiezingen in Suriname al enkele weken van alles en nog werd weggedragen uit overheidsgebouwen. 

Kantoorbenodigdheden zoals laptops, printers, kantoorstoelen en ander apparatuur op de verschillende ministeries, worden gewoon naar huis meegenomen, schreef de krant toen.

De West: 'Ambtenaren dragen overheidskantoren leeg na verkiezingen'

De West: ‘Ambtenaren dragen overheidskantoren leeg na verkiezingen’

Volgens de Surinaamse krant De West wordt er na de uitslag van de verkiezingen in Suriname al enkele weken van alles en nog wat weggedragen uit overheidsgebouwen. Volgens de krant zou de reden hiervoor zijn dat met het aantreden van de nieuwe regering, functies van bepaalde mensen uit de publieke sector niet gegarandeerd zijn op https://www.waterkant.net/suriname/2020/07/21/geen-enkele-computer-of-printer-op-kabinet-van-de-president-aangetroffen/

Noersalim heeft ook concessies uitgegeven in Sipaliwini

21 juli 2020 om 08:05

Noersalim nam twee weken waar op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Foto: Suriname Herald    

De veel besproken Mike Noersalim, gewezen waarnemend minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), heeft volgens Martin Antencio, voorzitter van de Algemene Belangen Organisatie Suriname (ABOS) op de valreep niet alleen de Cultuurtuin uitgegeven, maar ook een aantal concessies voor houtexploitatie in het district Sipaliwini.

In een van de concessies komt ook een deel van de Jaikreek voor. Het gaat in deze om concessies verleend aan:
– Lucas Hill NV
– Western Paragon NV, groot 44.278 ha (nr. 00241), terrein nr.708
– New City Timber NV, groot 49.466 ha (nr. 002325), terrein nr.708
– Ex-vicepresident Ashwin Adhin onder de naam Wood Gain

Bovengenoemde informatie komt van Antencio. In gesprek met Suriname Herald zegt hij, dat Noersalim in strijd heeft gehandeld met wettelijke regelingen bij het uitgeven van de concessies en de Cultuurtuin, waaronder artikel 386 van het Wetboek van Strafrecht:
Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed of tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.

Rotarians en milieuactivisten sloegen alarm toen zij ontbossingswerkzaamheden zagen in de Cultuurtuin. De werkzaamheden zijn per direct stopgezet. De Cultuurtuin staat onder beheer van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Opmerkelijk is, dat een deel van de mensen aan wie de gronden is toegewezen van niets afweten. Intussen hebben enkelen hun aanvraag ingetrokken. Het is nog niet duidelijk wat er nu zal gebeuren.

Volgens Antencio heeft Noersalim ook het stafdorp van Suralco in Marowijne verkaveld en verdeeld. Atencio is er niet over te spreken dat de ex-minister binnen twee weken dit alles heeft weten te bewerkstelligen. Hij legt uit dat minister Lekhram Soerdjan van RGB thuis werd gezet door president Desi Bouterse, omdat hij niet wilde meewerken aan dit soort van praktijken. Hij voegt eraan toe dat Noersalim blijkbaar wel bereid was dit te doen.

De ABOS-voorzitter geeft aan dat er een brief geschreven zal worden naar president Chan Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, de nieuwe minister van Grond- en Bosbeheer, Diana Pokie en De Nationale Assemblee (DNA) voor een spoedonderhoud.

Ook hoopt hij dat de procureur-generaal in deze kwestie ingrijpt. De ABOS benadrukt dat iedere Surinamer geholpen zo moeten kunnen worden, wanneer hooggeplaatsten binnen een mum van tijd alle procedures in orde kunnen maken en ook nog hun stukken krijgen. Noersalim was niet bereikbaar voor commentaar.https://www.srherald.com/suriname/2020/07/21/noersalim-heeft-ook-concessies-uitgegeven-in-sipaliwini/

Thuiszitten en geld verdienen geen optie voor president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi riep maandag tijdens een bijeenkomst met de medewerkers die onder zijn kabinet vallen op zich te blijven inzetten voor land en volk.

“Deze president gaat met eenieder werken”, stelde de president zijn gehoor gerust. Benadrukt werd dat thuis blijven zitten en geld verdienen zonder te werken, geen optie is. Na de verkiezingen van 25 mei 2020 zijn er gesprekken gevoerd over een goede bestuurstransitie wat ook het geval is geweest.

President Santhoki wees erop dat Suriname als voorbeeld mag dienen voor de wereld door een goede transitie te hebben ondanks onderlinge verschillen op onder andere het gebied van politiek en cultuur. De president zegt de lat hoog te hebben gelegd, omdat het land in een grote crisis verkeert. Dat vereist dat velen lange uren moeten maken om het land weer op het juiste spoor te krijgen.

Het staatshoofd kondigde ook het instellen van een team aan, dat zich bezig zal houden met beleidsmonitoring en coördinatie. Zo kan nagegaan worden hoe het beleid zich ontwikkelt. Van alle medewerkers verwacht de president inzet, betrouwbaarheid, motivatie en ondersteuning.

Santokhi bedankte eenieder voor de geleverde bijdrage de afgelopen periode. Het staatshoofd zal op een later tijdstip ontmoetingen hebben met het Directoraat Nationale Veiligheid en de Raadsadviseurs.

Tijdens deze meeting in de Congreshal waren ook aanwezig de directeur van het Kabinet van de President, Eugene van der San, en Adjaikoemar Moensie, die op een later tijdstip van eerstgenoemde zal overnemen. https://www.gfcnieuws.com/thuiszitten-en-geld-verdienen-geen-optie-voor-president-santokhi/

Gemeenschap Para dient protestbrief in bij DNA-voorzitter

20-07-2020

Burgers van het district Para hebben maandag een protestbrief ingediend bij de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee.

De gemeenschap is bezorgd over enkele zaken het district rakende, namelijk:

Het prudent gronduitgiftebeleid
Het recht op een leefbare omgeving, waarin de bestaanszekerheid en levensvreugde een belangrijk deel van uitmaken en
Misleiding van de Paraanse gemeenschap
Beleid

Volgens de petitionarissen wordt het prudent gronduitgiftebeleid binnen het gedecentraliseerd district Para en het rechtsgevoel van de districtsbewoners met de vermeende uitgifte van een groot perceelland, zonder instemming van de plaatselijke bevolking of het districtscommissariaat ernstig met de voeten getreden.

Het groot stuk land ligt langs de Indira Gandhiweg, aan de overzijde van het weggedeelte dat tussen de Suralco- en de Groenhartweg ligt, bekend als het Lelydorp-III Mijn van de Suralco/Billiton.

Van de regering, in deze vertegenwoordigd door het ministerie van Grond- en Bosbeheer, wordt gevraagd en verwacht dat ombuiging van het gronduitgiftebeleid zoals bepaald in de Landhervormingswet wordt doorgevoerd, zodat hiermee gelijke kansen worden gecreëerd voor niet alleen de kansarme Surinaamse burgers, maar meer nog de Paraanse gemeenschap.

Rechtmatigheid

Verder wordt aan de assembleevoorzitter gevraagd, dat de uitgifte van dit perceelland, indien dit al heeft plaatsgevonden, wordt opgeschort. Dit is nodig om de rechtmatigheid van de uitgifte te onderzoeken, dan wel de op handen zijnde uitgifte te stuiten en een grondig onderzoek in te stellen, die bij elke andere grondaanvraag bepalend zijn, als de nodige adviezen zijn opgevraagd.

Parlementsvoorzitter Bee zegt dat het parlement er werk van zal maken om dit vraagstuk te bekijken. De assembleevoorzitter heeft verder aangegeven contact te zullen maken met de minister van Grond- en Bosbeheer voor het instellen van een diepgaand onderzoek.

“Het beleid ten aanzien van het indienen van petities zal ook bekeken worden en wij zullen eraan werken dat de noden van het volk serieuze aandacht krijgen. Er zal een commissie in het leven worden geroepen om alle petities te bekijken en behandelen,” zegt voorzitter Bee. https://www.gfcnieuws.com/gemeenschap-para-dient-protestbrief-in-bij-dna-voorzitter/

Vrouw uit Commewijne die bang was voor corona eist SRD 7000,- begrafenisgeld van dochter

20-07-2020

Een 73- jarige vrouw met grote coronaangst is in ernstig conflict verwikkeld met haar dochter om een erg bizarre reden. De kwestie heeft intussen geleid tot een ordinaire scheldpartij op de werkplek van haar kind.

De bejaarde die woont in Commewijne had eerder dit jaar SRD 7000,- gegeven aan haar dochter met het doel haar begrafenis te betalen indien ze zou sterven aan covid-19. Kortgeleden vroeg de moeder echter het geld terug omdat ze er nu van uitgaat dat ze ondanks de coronauitbraak voorlopig nog in leven zal blijven.

Volgens informatie heeft de dochter het begrafenisgeld echter gebruikt voor andere doeleinden.

De kwestie kwam aan het licht toen de moeder afgelopen zaterdag verhaal kwam halen op de werkplek van haar kind. Een collega zegt aan GFC Nieuws dat de bejaarde vrouw in de zaak kwam om het geld op te eisen en ruzie te maken.

“Haar moeder heeft haar vreselijk uitgescholden en uitgemaakt voor een grote oplichtster. Ze heeft haar kind te schande gezet waar alle collegae bij waren en alles uitgebreid aan ons allen verteld.  Ik heb nog nooit een ruzie meegemaakt die over zo’n bizar onderwerp gaat”, aldus de getuige. https://www.gfcnieuws.com/vrouw-uit-commewijne-die-bang-was-voor-corona-eist-srd-7000-begrafenisgeld-van-dochter/

Parmessar koopt VW Amarok van overheid voor slechts 20.000 SRD en reageert op commotie

Voorbeeldfoto VW Amarok

Op social media in Suriname is vandaag flinke commotie ontstaan over een document, waaruit zou blijken dat ex-minister Rabin Parmessar een VW Amarok van de overheid, voor het luttele bedrag van 20.000 SRD heeft overgenomen.

Velen zijn niet te spreken over het feit dat een auto van dat kaliber voor omgerekend nog geen 1.500 euro wordt doorverkocht aan de NDP topper. Een auto die nieuw bij Fernandes circa US$ 40.000 kost.

Parmessar heeft inmiddels bevestigd dat hij de auto heeft gekocht en het voertuig nu op zijn naam staat. Hij reageerde enkele uren geleden op zijn eigen Facebook pagina en zegt de ophef niet te snappen, want het zou gaan om een bestaande regeling voor Surinaamse ex-ministers.

“Dit is een bestaande regeling wat al vele jaren toegepast wordt en velen, haast een ieder, heeft er gebruik van gemaakt. Indien er bezwaren bestaan, laat men dan deze regelingen, deze en vele andere, schrappen. Ik kijk er naar uit! Mogelijk kan er een lange lijst gepubliceerd worden vanaf 2005” aldus Parmessar.

UPDATE: Parmessar heeft het bericht inmiddels verwijderd maar wij hebben een schermafdruk hieronder staan.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/07/20/parmessar-koopt-vw-amarok-van-overheid-voor-slechts-20-000-srd-en-reageert-op-commotie/

Jairam vraagt pg onderzoek naar uitgaven Canawaima

20 Jul, 16:27foto

  Hanisha Jairam  

De president-commissaris van Canawaima Management Company NV, Hanisha Jairam, heeft een verzoek gericht aan de procureur-generaal om een onderzoek in te stellen naar zaken die geconstateerd zijn bij overname van de leiding op 4 augustus 2018. In een document waarin 8-tal handelingen met bewijsstukken zijn gehecht, heeft de raad te kennen gegeven dat er behoorlijk geknoeid is geworden aan de ferry in de periode november 2016 tot en met juli 2017. 

Volgens het document is minimaal SRD 1.079.912 onverantwoord besteed aan de ferry door de gedelegeerd commissaris. De ferry is ondanks alle investeringen in een deplorabele staat ontvangen door de raad die heeft gewerkt samen met alle betrokkenen om het vaartuig weer in orde te krijgen. Dit is niet de eerste keer dat de raad aan de bel heeft getrokken om een diepgaand onderzoek in te stellen in allergeen is overgenomen in augustus 2018. 
De raad heeft geconstateerd dat er vanaf 2015 geen jaarrekeningen zijn opgesteld, welke de zaak ingewikkelder maakte. Jairam heeft te kennen gegeven dat zij spoedig de nieuwe minister op de hoogte zal stellen over gang van zaken over Canawaima. Ze rekent op de medewerking opdat zaken opgehelderd kunnen worden voor de samenleving.
U kunt de brief aan de pg hier downloaden.  brief_pg.pdf https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59730

COLUMN: Transitieperikelen

20/07/2020 14:00 – Von Zeggen

COLUMN: Transitieperikelen

Giwani Zeggen  

Niks nieuws onder de Surinaamse zon al die ‘last minute’-benoemingen, regelingen en gronduitgiften. Ook in 2010 toen het Nieuw Front het pluche vaarwel moest zeggen, werden personen nog even snel benoemd in een functie, kwam er een riante vertrekregeling voor het kabinet en werden partijloyalisten blij gemaakt met hier en daar een stukje grond. Bij kabinetswisselingen daarvoor zal dat waarschijnlijk ook zijn gebeurd. Zelfs bij het aantreden van de nieuwe regering in 2015 zijn een hoop individuen ‘geregeld’, maar omdat de nieuwe de oude was, is dat ons (nog) niet ter ore gekomen.

Het enige verschil tussen 2010 en 2020 is, zo op het eerste gezicht, dat het er dit keer veel grover aan toe is gegaan. Met de verkaveling van de Cultuurtuin als het ultieme bewijs. Het lijkt me handig dat de minister van Grondzaken allereerst nagaat of het Onafhankelijkheidsplein nog wel eigendom is van de Staat Suriname. Voor je het weet, rijdt er een ochtend een bulldozer over het plein die de standbeelden van Lachmon en Pengel omverduwt en het gedeelte met de vlaggen tegen de grond werkt.

Het lijkt absurd, maar in Suriname is de voorbije tien jaren het onmogelijke mogelijk gebleken. Het zal mij ook niet verbazen, dat een heleboel van de beslissingen die de voorbije dagen en weken zijn genomen, niet teruggedraaid kunnen worden. Waar die mogelijkheid zich aandient, moet dat natuurlijk direct gebeuren. Zonder medelijden. Vooral daar waar het politici betreft die al een inkomen hebben van de Staat, maar zich gedreven door hebzucht toch hebben laten benoemen in een functie waardoor ze nog een inkomen hebben op last van de belastingbetaler. Dan heb ik het over assembleeleden of ex-bewindslieden die mogen opteren voor het directeurschap op een ministerie.

Indien de benoemingen niet terug te draaien zijn, maak dan een wet regering en parlement. Waarbij het tweede of het laagste inkomen dat komt uit de staatskas voor 99 procent wordt belast. Je bent assembleelid en wil toch nog uitbetaald worden als beleidsadviseur? Geen gehaal en getrek, gewoon belasten voor 99 procent. De wetgeving zal ook personen raken die nu toevallig de coalitie uitmaken. Dat mag niemand er echter van weerhouden hieraan mee te werken. Immers, er zijn Surinamers die het met veel en veel minder moeten doen. Bezuinigen moet altijd top-down zijn. De voordeeltjes bottom-up. Dat doen echte leiders.

Natuurlijk heeft de nieuwe regering andere dingen aan het hoofd. Zoals de vraag hoe de salarissen over juli betaald moeten worden. Echter, dat mag er niet toe leiden dat al dit soort vraagstukken, die te maken hebben met de overdracht van de bestuursverantwoordelijkheid, in de vergetelheid raken. Anders voorspel ik dat in de toekomst deze column uit de kast kan worden gehaald, omdat een vertrekkende regering echt zo dwaas is geweest om het plein te verkavelen. Of dat een minister het ooit in zijn of haar hoofd haalt, om het Centraal Suriname Natuurreservaat aan familie en vrienden te geven.

In tijden van transitie lijkt bijna niks onmogelijk. In dat opzicht ligt er naast die ‘Tweede Staatsinkomenswet’ een andere wet te wachten op de geboorte. Namelijk de ‘Transitiewet’. Waarin haarfijn wordt geregeld vanaf welk moment een zittende regering demissionair is en welke gevolgen dat heeft. Bijvoorbeeld voor besluiten die nog genomen kunnen worden als het gaat om beleid, maar ook daar waar het personele aangelegenheden betreft. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn op de regel. Maar ook die kun je in de wet meenemen. Dan zijn wij voor eens en voor altijd af van de onduidelijkheden en alle perikelen die gepaard gaan met de transitie van de macht!

giwani@hotmail.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/20/column-transitieperikelen/

Organisaties bundelen zich tegen vernietiging Cultuurtuin

foto

  Diverse personen en organisaties hebben voorkomen dat de bomen van Cultuurtuin verder ontworteld werden.  
20 Jul, 2020, 14:31

Genoeg is genoeg! Het moest er eens van komen! Wij, milieuorganisaties en bedrijfsleven, zijn opgelucht dat de nieuwe regering het behoud van de Cultuurtuin nu al als een van haar aandachtspunten heeft. Want wat er te gebeuren stond met de Cultuurtuin, gaat zelfs de meest zachtmoedigen, als het betreft het goedpraten van milieuvernietiging en vernietiging van ons erfgoed, te ver!

De geplande verkaveling van de Cultuurtuin waar in het diepste geheim reeds een 5000 vierkante meter bos is ‘weggedozerd’, doet milieuorganisaties, bedrijfsleven en burgers de haren te berge rijzen. Als er één opvallend iets over de politiek van de scheidende regering gezegd kan worden, is het wel, dat ze niet opgevallen is door belangstelling voor het behoud van de natuur. Veel milieuorganisaties waren door het soms niet-transparante overheidsbeleid met betrekking tot milieuvraagstukken een ‘sta in de weg’ bij het (niet) nemen van beslissingen in het algemeen belang en in het belang van natuurbehoud.
Wat in het binnenland aan ontbossing door houtkap en illegale mijnactiviteiten gebeurt, is ten hemel schreiend. Milieukwesties leken onoplosbaar door handelingen die bijna ongrijpbaar waren door beleid dat ver te zoeken en allesbehalve transparant was. Het woord ‘handhaving’ scheen niet in het woordenboek van sommige van de intussen afgetreden regeringsfunctionarissen voor te komen!
Op 14 juli jl. werden stukken ter uitgifte van de Cultuurtuin getekend door de scheidende minister Mike Noersalim. Hij was toen waarnemer op het Ministerie van ROGB en volgens de ethische regels ‘demissionair’. Dat twee dagen later werd begonnen de Cultuurtuin te laten ontbossen, slaat echt alles. Het riekt naar haastwerk, verregaande corruptie en lak hebben aan normen en waarden, goed bestuur en liefde voor de natuur!
Het belang van de Cultuurtuin, als uniek stukje bos, midden in Paramaribo, hoeft geen betoog. Het is niet zomaar een bos. Het ademt ons verleden uit, het is onze trots, het behoort tot ons cultureel erfgoed. Deze botanische tuin werd in 1908 door het gouvernement in Paramaribo aangelegd om er te experimenteren met exotische plantensoorten. Er staan honderden unieke, zeer oude bomen, die alleen nog op deze plek voorkomen. 
Dit stukje natuur moet te allen tijde behouden blijven. Dit park vol flora en fauna is een trekpleister voor toeristen, vogelliefhebbers, bomen- en plantenkenners en van educatieve waarde voor onderzoekers en studenten. In de loop der tijd is de Cultuurtuin een recreatiegebied geworden en genieten bezoekers en sporters van dit bosrijke gebied. De nakomelingen van de voormalige Javaanse medewerkers van de proeftuin wonen nog op het aangrenzend terrein in de Kampong. Er zijn enkele sportvelden, de Paramaribo Zoo, de trimbaan, het dierenasiel, de Stg Wiesje…
De vraag rijst: ‘Hoever gaan we door, onder het mom van ontwikkeling, met het vernietigen van onze natuur? Hoe halen mensen het in hun hoofd om met name dit stuk bos dat een weerspiegeling is van ongereptheid en schoonheid te vernietigen voor een stukje eigen belang?’ Een groep bezorgde milieuliefhebbers heeft zich daarom op 16 juli begeven naar de Cultuurtuin om de verkavelingsactiviteiten te stoppen. Op initiatief van Conservation International Suriname werd door een security bedrijf bewaking ingezet om te voorkomen dat na vertrek van de groep, de ontbossingsactiviteiten weer zouden beginnen.
Onderstaande milieuorganisaties, particulieren en bezorgde burgers, verzetten zich ernstig tegen de verdere vernietiging van dit unieke stukje bos. Zij zullen alle hen ten dienste staande, legale middelen gebruiken om dit geweld tegen onze natuur te helpen stoppen. Zij roepen dan ook alle rechtgeaarde Surinamers, particulieren, het bedrijfsleven, natuurliefhebbers en de media op om zich te scharen achter dit initiatief voor behoud van de Cultuurtuin en deverantwoordelijken voor deze vernietiging zichtbaar te maken.
Ten slotte spreken zij grote waardering en respect uit voor de pas aangetreden minister, mevrouw D.Pokie, die volgens berichten in de media voortvarend te werk gaat en een diepgaand onderzoek heeft gelast in deze controversiële en onverkwikkelijke zaak. Zij doen een ernstig beroep op haar om met onmiddellijke ingang bovengenoemde beschikkingen in te (laten) trekken en vervolgens over te gaan tot de nodige handelingen om de 21 hectare waarover de Cultuurtuin nog beschikt, een bestemming te geven als natuurgebied en onder beheer te plaatsen van de Stichting Natuurparken (Stinapa). Zij kan daarbij rekenen op de ondersteuning van grote delen van de samenleving!
Namens de onderstaande milieuorganisaties en bedrijven:1. Stg. Samarja (Anwar Alibux)2. ProBios (Erlan Sleur)3. Milieubeweging Opete4. Green Heritage Fund Suriname5. Conservation International Suriname6. Caribbean Institute ECSD (M. Silos)7. Stg. Mulokot (Jupta Itoewaki)8. VEAPS (Vereniging van Exporteurs en Agrarische Producten) (Swami Girdhari)9. Spatial Planners Association Suriname (SPASU)10. Access Suriname Travel (Sirano Zalman)11. Stg. Healthy Root Wealthy Fruit (Bea Lachhunsing)12. Santour Foundation (H. Sijlbing)
Voor meer info kunt u bellen 8504521/8182884/8587027 https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/59732

VERKLARINGEN HAUSIL EN HOEFDRAAD IN STRIJD MET WAARHEID

July 18, 2020

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen week Faranaaz Alibaks Hausil aangehouden. Zij maakte deel uit van de directie van de Centrale Bank van Suriname, in de functie Legal, Compliance & International Affairs.  Zij is de tweede persoon die in dienst was van de moederbank, die werd aangehouden door het OM. Keerpunt heeft vernomen, dat Hausil verklaringen heeft afgelegd, die in strijd zijn met de waarheid. Hausil is aangehouden in het kader van het onderzoek van het OM, waarbij Robert van Trikt en Gillmore Hoefdraad worden verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet. Hoefdraad wordt ook ervan verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting. Zulks naar aanleiding van het feit, dat Hoefdraad op 26 juni 2019 acht panden heeft verkocht aan de CBvS voor euro 45,000,000.00 en op 20 september 2019 nog eens negen panden voor euro 60,000,000.00..  Naar verluidt wordt Hausil, nu gezien als een medeverdachte in deze zwendel met de aankoop van het onroerend goed van de overheid. Hoewel de betaling voor deze panden werd voldaan door de CBvS, zijn deze panden nimmer overgedragen. Naderhand is vast komen te staan, dat negen van de panden niet aan de Staat Suriname toebehoren en toch werden verkocht aan de CBvS als te zijn van de overheid. De Bankwet geeft duidelijk aan, dat de CBvS geen onroerend goed koopt of bezit dan die welke voor de uitoefening van haar bedrijf nodig zijn. Bovengenoemde transacties zijn in strijd met artikel 18 van de Bankwet en kunnen daardoor nietig. Hierdoor kunnen deze transacties worden beschouwd als (ongedekte) voorschotten, verschaft aan de Staat. Dit heeft tot gevolg dat het voorschotten plafond wordt overschreden, een verbod ingevolgde artikel 21 lid 4 en een misdrijf zoals bepaald in artikel 35 a van de Bankwet. In dit onderzoek is Hausil als dader in beeld gekomen, naar aanleiding van email correspondenties die betrekking hadden op de ‘verkoop’ van de overheidspanden. In een van de emails geeft  Hausil toe, dat er bij de aankoop van de panden, sprake is van monetaire financiering. Keerpunt heeft voorts vernomen dat Hoefdraad tijdens zijn verhoor, verklaringen heeft afgelegd, die niet helemaal op de waarheid berusten. Hausil heeft bij de politie min of meer hetzelfde verklaard, terwijl nu blijkt dat zij medeplichtig is bij de constructie van de ‘verkoop’ van de overheidspanden. Vervolgens heeft Hoefdraad gezegd, dat de CBvS voor eigen gebruik onroerende goederen mag kopen ingevolgde de Bankwet. Maar Keerpunt is ervan op de hoogte, dat vanuit de Bankwet bekeken, de moederbank geen onroerende goederen mag kopen, indien die niet voor eigen gebruik zijn. Ook heeft Hoefdraad bij de politie verklaard, dat de gebouwen zijn verkocht op basis van een geschatte waarde, en dat er geen taxatierapport hiervoor werd opgemaakt.  Naar Keerpunt verneemt, blijkt uit informatie waarover de politie reeds beschikt, dat van enkele panden er wel een taxatierapport is, dat Hoefdraad ook per e-mail zou hebben ontvangen. Dus hier werd Hoefdraad op de zoveelste leugen betrapt. https://dagbladdewest.com/2020/07/18/verklaringen-hausil-en-hoefdraad-in-strijd-met-waarheid/

NGGGB: ‘Oproep Steve Meye om 50 US dollar te geven uit context gehaald’

17 juli 2020

Bisschop Meye: 'Vrijheid van alle schulden voor 50 US dollar'

 

Beeld (c) NGGGB Opwekkingsdienst 12 juli 2020

De Stichting Nieuwe Generatie Gemeente Gods Bazuin (NGGGB) heeft donderdag gereageerd op de verspreiding van onderstaand filmpje, waarin te zien is dat bisschop Steve Meye om 50 US dollar vraagt. Mensen die 50 US dollar of de tegenwaarde daarvan in SRD tegen een koers van 1 op 10 zouden geven, zouden volgens Meye vrijgemaakt worden van schulden.

De stichting zegt het te betreuren dat slechts een héél klein gedeelte van de oproep buiten de totale context is geplaatst. De geconstateerde onterechte aantijgingen en beschuldigingen berusten op een volledige mis-interpretatie zegt de NGGGB.

“De fout die wij kennelijk hebben gemaakt is, dat wij door de live-stream uitzendingen van onze samenkomsten, enkele mensen de ruimte hebben gegeven om bewust of onbewust een klein gedeelte uit een oproep naar de Gemeente-leden van de NGGGB toe, uit zijn verband te halen en dat te ‘posten’ op social media en andere media-kanalen” zegt de organisatie.

De oproep van Meye zou volgens de NGGGB gericht zijn naar de gemeente-leden van de kerk, en niet naar het groter publiek. Ook is duidelijk door de bisschop aangegeven, dat niemand verplicht was om dit te doen (niemand is gedwongen); maar om te handelen naar hun eigen geloof in de bijbelse principes.

De NGGGB wil nadrukkelijk aangeven, dat de opgehaalde giften en donaties geenszins bestemd zijn voor de Bisschop persoonlijk en dus niet in zijn zak terechtkomen; ze zijn bestemd voor het werk van de Gemeente, waaronder ook het wekelijks voeden van dak- en thuislozen en overige maandelijkse uitgaven van de Kerk. Dit omvat onderhoud van het gebouw, betaling vaste lasten z.a. stroom, water, telefoon, etc. (tekst loopt door onder filmpje)https://www.facebook.com/v7.0/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df282be831b3e9c4%26domain%3Dwww.waterkant.net%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.waterkant.net%252Ff31f01036316fb4%26relation%3Dparent.parent&container_width=696&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FWaterkant.Net%2Fvideos%2F650935712436752%2F&locale=en_GB&sdk=joey&width=696

“Wij zullen in de Gemeente van God, altijd bijbelsgetrouw handelen in alle weloverwogen besluiten die wij als verantwoordelijken over de ‘Schapen des Heren’ nemen. Wij hebben een persoonlijke gebedsrelatie met God, de Schepper van Hemel en Aarde, en horen dus ook van Hem. Onze verantwoordelijkheid naar Gods kinderen toe, nemen wij héél serieus!” zegt de stichting.

De stichting zegt verder volledig afhankelijk te zijn van giften en donaties, aangezien zij geen subsidie krijgt van de overheid. “Gedreven door het Woord van God (Jacobus 1 : 27), hebben wij een gedeelte van het werk van de Overheid overgenomen, zoals het zorgen voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving! Zolang God Almachtig de intenties van ons hart kent, en ziet wat wij doen voor onze medemens, is het voor ons al goed; wij behoeven niet in de Pers daarmee” besluit de NGGGB.https://www.waterkant.net/suriname/2020/07/17/ngggb-oproep-steve-meye-om-50-us-dollar-te-geven-uit-context-gehaald/

Van der San: ‘Valreepbenoemingen schandalig’

16/07/2020 07:32 – Ivan Cairo

De bejaarde landsdienaren: Eddy Jozefzoon, Jules Wijdenbosch en Errol Alibux.

De bejaarde landsdienaren: Eddy Jozefzoon, Jules Wijdenbosch en Errol Alibux. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Al enkele weken wordt de samenleving geconfronteerd met besluiten en benoemingen bij de overheid die veelstof hebben doen opwaaien. Opvallend waren de benoeming van Melvin Bouva, ex-vicevoorzitter van het parlement als beleidsadviseur bij Buitenlandse Zaken en de goedkeuring van een aanvraag van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om op staatskosten elektronische beveiliging bij haar woning te installeren. Maar ook de benoeming van Eddy Jozefzoon, Jules Wijdenbosch en Errol Alibux als landsdienaren heeft menigeen de wenkbrauwen doen fronsen.

Deze week werd Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, benoemd als directeur Algemene Zaken op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Enkele dagen geleden ontstond er rumoer bij de SLM toen informatie opdook dat Baarn zou worden benoemd als directeur Operationele Zaken, bij de staatsvliegmaatschappij, terwijl een dergelijke functie nimmer heeft bestaan. De vermeende benoeming werd tegen- gesproken door de leiding van de SLM. “Hij forceerde een extra directiepost binnen het organogram”, zegt een ingewijde. Daar die benoeming is afgeketst wordt hij nu kennelijk “geregeld.”

Bouva werd onlangs bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken benoemd als beleidsadviseur eerste klas bij Buitenlandse Zaken met een maandelijkse bezoldiging van circa SRD 8.000. Daarmee geconfronteerd stelde hij tegenover de Ware Tijd niet te weten of het stuk dat toen circuleerde een “officieel stuk” is. Ook had hij niets ontvangen om te tekenen en hij zou nog op onderzoek uitgaan wat er speelde. Echter, volgens een ex-minister wordt bij een benoeming of bevordering “geen enkel stuk getekend” door de persoon die wordt benoemd of bevorderd. Ook de bewering van minister Noersalim dat Bouva volgens de wet aanspraak maakt op de benoeming klopt volgens deskundigen niet.

Sommige van de benoemingen vindt Eugène van der San ronduit “schandalig”. Moreel-ethisch vindt hij bepaalde beslissingen ook niet in de haak. De Ware Tijd vroeg hem om nadere uitleg waarom zo kort vóór het aftreden van de regering dergelijke benoemingen nog plaatsvinden. Uit het gesprek komt naar voren dat hij als directeur van het kabinet van de president ook belast is met het afhandelen van deze zaken. Echter, is hij bij geen van deze benoemingen betrokken geweest.

Over de benoeming van Bouva merkt hij evenals de ex-minister op dat de landsdienaar die wordt aangesteld “niks te tekenen heeft”. Hij stelt dat ook misbruik wordt gemaakt van de wet die eventuele benoeming als beleidsadviseur van een assembleelid regelt. Van der San benadrukt dat de wet stelt over een “gewezen” parlementariër, iemand die deze functie niet meer bekleed. “Bouva is geen gewezen parlementariër, hij is nog lid van De Nationale Assemblee”, zegt de deskundige.

Een benoeming kan ook niet zonder instemming van de desbetreffende persoon. Het is ook geen automatisme dat elk ex-assembleelid moet worden benoemd als beleidsadviseur. Van der San stelt dat er momenteel rechtszaken lopen van twee ex-assembleeleden die ook hadden gevraagd om te worden benoemd als adviseur omdat ze menen daar recht op te hebben. Hij wijst erop dat elk gewezen assembleelid een verzoek tot benoeming mag doen, maar uiteindelijk is het “het bevoegde gezag dat beslist of je geschikt bent, de kwalificaties hebt en aan de vereisten voldoet die aan de functie verbonden zijn”. Van der San: “Het bevoegde gezag moet je ook willen als adviseur.”

Op de vraag hoe hij als directeur heeft kunnen meewerken aan de benoeming van Alibux, Jozefzoon en Wijdenbosch als landsdienaren reageert Van der San nogal verbolgen. “Dit besluit heb ik zelf in de krant gelezen. Ik zit al langer dan 35 jaar bij de overheid, waaronder Binnenlandse Zaken. Nog nooit eerder heb ik meegemaakt dat iemand die 85 jaar of ouder is als landsdienaar wordt benoemd. Er is geen enkele aanleiding hiervoor. Van der San:”Te kaw nyan grasi a musu gi asi pasi.

Een andere kwestie die ook stof heeft doen opwaaien is het verzoek van Onderwijsminister Lilian Ferrier om op staatskosten elektronische beveiliging bij haar woning te plaatsen. Op vragen van de Ware Tijd waarom ze dat juist zo kort vóór haar aftreden doet en niet al bij aanvang van het ambt, geeft ze aan dat het nog niet nodig was. “Andere collega’s hebben die al lang maar ik vond de fysieke beveiliging meer dan genoeg. Echter is die ineens teruggebracht naar drie, omdat de nieuwe ministers ook weer top beveiligd moeten worden. Toen heb ik het aangevraagd”, zegt de bewindsvrouw.

Ze voegt er aan toe dat deze voorziening waarop ook ex-ministers aanspraak maken vervat is in een resolutie uit “het Venetiaans tijdperk” die specifiek geldt voor de uittredende ministers. Desgevraagd zegt Van der San hierover dat er inderdaad een regeling is waarop mensen zich kunnen beroepen. “Maar je moet wel hebben gepresteerd vind ik, om te vinden dat je er aanspraak op maakt”, aldus de kabinetsdirecteur.

Dat hij iets moest tekenen zoals hij tegenover de Ware Tijd beweerde blijkt gelogen, plus is zijn aanstelling tot beleidsadviseur tegen de wet, omdat Melvin Bouva geen gewezen DNA-lid is.

Dat ze haar woning kort vóór het aftreden van de regering op staatskosten elektronisch heeft laten beveiligen praat Onderwijsminister Lilian Ferrier goed door aan te geven dat het een voorziening uit het Ventiaans tijdperk is. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/16/van-der-san-valreepbenoemingen-schandalig/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *