ONZE BEVRIJDINGSSTRIJD EN ONZE EMANCIPATIE ZIJN TWEE KANTEN VAN EEN MEDAILLE

 

Auteur: Angela Fernald.

Door zijn gretigheid en narcisme heeft de ABOP leider de weg van emancipatie boven de strijd voor bevrijding gesteld. Maar wat nog erger is voor hem persoonlijk, is dat zijn BINNENLANDSE OORLOG ook in het licht van de HUURLING bekeken en geschreven zal worden, in plaats van de BEVRIJDER, een titel die zijn achterban hem door de strot probeert te drukken door hun voorzitter te verheerlijken. Brunswijk is geen goede strateeg maar een BAANTJESJAGER die zeer eerzuchtig en zeer ijdel overkomt. Met het VERSPELEN VAN ZIJN HISTORISCHE KAART als belangrijke MARRON LEIDER heeft Ronnie Brunswijk tevend de RASCISTISCHE KAART op tafel gegooid vanwege zijn heersend gedrag ten opzichte van Chandrikapersad Santhoki. Door de AZIATISCHE WIJSHEID en STRATEGE VAN DE SCHILDPAD probeert de huidige President het niet te laten clashen tussen hem en Brunswijk. De zeer verkeerde uitspraak van de VHP leider over zijn nieuwe Vice-President moet wellicht in dit kader bezien worden. Santhoki zei: ” dat wij het verleden moeten loslaten en naar de toekomst moeten kijken”. Een onhoudbare en zeer onjuiste stelling, hoewel wel begrijpelijk gegeven vanuit angst voor de ABOP leider die een geschiedenis van geweld, roof, en massamoord heeft. En die ook nog twee DRUGSVONNISSEN op zijn naam heeft staan van FRANKRIJK EN NEDERLAND. Maar de EMANCIPATIE VAN DE MARRONS is hen gegund, alleen de invulling hiervan door Ronnie Brunswijk is volslagen A-NATIONAAL dus kan nooit vallen onder de noemer BEVRIJDINGSSTRIJD. Brunswijk heeft met zijn gedrag zijn ware aard getoond, hij is uit op EIGEN BELANGEN EN EIGEN GEWIN ONDER HET MOM VAN EMANCIPATIE van zijn achterban. 

BRUNSWIJK VERDRINGT SANTHOKI.

Door zijn alles opeisende gedrag van in de spotlight te willen staan, is de prestatie en de geweldige emancipatie van de Hindoestanen in het verdomde hoekje komen te staan. Een ongeevenaarde prestatie van Santhoki om het aantal zetels van de partij te verdrie-voudigen: van 8 DNA zetels naar 20, een historische prestatie zonder weerga.Dit feit evenwel wordt ondergesneeuwd door de MARRON LEIDER die hier totaal geen oog naar heeft. Beide prestaties van de VHP en de ABOP vallen onder de noemer EMANCIPATIE. De ABOP die haar aantal zetels zag groeien van 5 naar 8 en de VHP die voor het eerst in onze geschiedenis op eigen kracht een hindoestaanse President naar voren schoof die door samenwerking met de ABOP bij acclamatie gekozen werd in DNA. Omdat HET VOLK de NDP heeft weten te verslaan, is er sprake van EEN WERKELIJKE REVOLUTIE. Deze revolutie van het volk is in handen gelegd van Chandrikapersad Santhoki. Het is zijn VERDIENSTE HEM GEGEVEN DOOR HET VOLK. Aan de andere kant heeft ons volk RONNIE BRUNSWIJK VEROORDEELD en nog geen 5.000 stemmen gegeven. Ronnie Brunswijk wordt dus NIET GEDRAGEN door ons volk en kan hierdoor ook nimmer DE BEVRIJDINGSSTRIJD CLAIMEN. Het had wel gekund indien Brunswijk had ingezien dat hij vanaf het begin VANWEGE ZIJN VERLEDEN PAS OP DE PLAATS had moeten maken en de keuze voor het DNA VOORZITTERSCHAP en het VICE-PRESIDENTSCHAP aan een ander binnenzijn partij had moeten gunnen. Maar zijn TE GROTE EGO  belette hem hierin met ALS GEVOLG dat de LEIDING IN BEVRIJDINGSSTRIJD AAN HEM EN ZIJN MARRON ACHTERBAN voorbij is gegaan en de groep IS BLIJVEN STEKEN IN HUN EMANCIPATIE ROL. Ook deze statement klopt niet helemaal met de realitiet van de Marrons, omdat niet een ambt of positie nog een titel de emancipatie inhoud geeft, maar de groei van de gehel groep d.m.v. een visie, een denken die met de gehele natie gedeeld moet zijn. En deze gelegenheid was er, die is namenlijk gegrond op DE LIJNEN VAN ONZE HISTORIE. Brunswijk en de Marrons zijn nazaten van onze HEROISHE VRIJHEIDSSTRIJDERS maar hebben deze vrijheidsstrijders blijkbaar niet begrepen. Maar willen wel misbruik maken van hun afkomst terwijl hun daden daarmee in tegenstelling zijn. En hierdoor is er een NIEUW FENOMEEN VAN AFGUNST EN JALOEZIE binnen met name de CREOLEN/MARRONS en de HINDOESTANEN ontstaan. Het RASCISME tegen de “KOELI” is hardnekkig en door Brunswijk zijn opstelling kan dit rascisme verder aangewakkert worden. De onterechte uitspraak van “omdat ik een Marron ben is het vice-Presidentschap mij niet gegund” is slechts een voorproefje van wat komen kan in Suriname. 

VERVALSING VAN DE GESCHIEDENIS MOET VOORKOMEN WORDEN.

Dat SANDEW HIRA eerder geprobeert heeft ons volk EEN REVOLUTIONAIRE LEIDER door de strot te drukken, zo moeten wij als volk strijden dat Brunswijk niet hetzelfde lot beschoren wordt door zijn slaafse en volgzame achterban die hem koste wat kost als GROTE LEIDER neerzetten: “BIGI BRAVO DE KONING VAN MAROWIJNE”. Met zijn verkiezing tot Vice-President is uit de gehel samenleving zware kritiek gekomen, en ook uit de VHP. dat heeft de waanzinnig verkeerde uitspraak van Santhoki ontlokt om het verleden te vergeten. Brunswijk weet dat binnenskamers hij niet voor vol wordt aangezien, evenals het buitenland en de diplomatieke missie  hem ook niet voor vol aanzien en serieus nemen maar eerder uitlachen. Vroeg of laat zal dit gaan knagen, want Brunswijk is ook maar een mens en het is een natuurwet dat wat niet in het vat zit er ook niet uit kan komen. M.a.w.: ” owru gwenti fu todo na kras krasi” en YOU CAN TAKE THE MAN OUT OF THE GUTTER BUT YOU CAN’T TAKE DE GUTTER OUT OF THE MAN.  Wij moeten ons dus voorbereiden dat vroeg of laat Brunswijk als een kikker op de hete plaat zal gaan stijgeren. Immers, hij ziet in 2025 zich bekroont met het hoogste ambt van President. Dat is zijn doel, ZIJN HOOGSTE DOEL, heeft hij zelf gezegd. Dus EENHEID VAN BELEID, EENHEID VAN BESTUUR EN EENHEID VAN LEIDERSCHAP zal gestuit worden door GEBREK AAN EENHEID VAN DENKEN. Het is vrijwel uitgesloten dat Ronnie Brunswijk op de 3-eenheden van Santhoki kan scoren. Brunswijk HEEFT DE CAPACITEITEN GEWOONWEG NIET. En precies dit feit, deze omstandigheid, dit gegeven zal hem opbreken. Het gemakkelijkste is dan te ROEPEN DAT DE EMANCIPATIE VAN DE MARRON gestuit wordt. Zie hier HET DOORBREKEN VAN DE GROEPS-EENHEID, de GROEPS SOLIDARITEIT binnen en buiten het bestuur. Een NATIONAAL CONFLICT wordt zo geforceerd omdat Brunswijk niet mee zal kunnen gaan met de klas en DROP OUT gedrag zal gaan vertonen. Het GANGSTERISME IS ZIJN PARADEPAARDJE, zijn COMFORT ZONE, zijn ding, zijn pakkie aan. Hier ligt het NATUURLIJK BONDGENOOTSCHAP MET DE NDP. Dit DORPSDENKEN is wat de VHP heeft ingeruild voor de WETENSCHAPPELIJKE BENADERING van BELEID, BESTUUR EN LEIDERSCHAP. een terrein waar de ABOP leider zich totaal niet thuis voelt maar wel hunkert naar MACHT. Hierin lijkt de ABOP leider bijna een CLOON TE ZIJN VAN DESI BOUTERSE. Een man die door Sandew Hira die zo graag geschiedenis wilde herschrijven, een rol tebedeelt kreeg die hij totaal niet verdiende. Het volk heeft zich met het wegstemmen van Bouterse ook uitgesproken tegen Sandew Hira. In het kader van de MARRON ACHTERSTAND zegt Hira op zijn facebook pagina hetvolgende:

 

Amar Soekhlal,
Hindostanen en Afro Surinamers
Naar aanleiding van een artikel van Amar Soekhlal over de Covid uitzending van Jurgen Rayman en Humerto Tan is er in de Surinaamse gemeenschap een discussie ontstaan over de relatie tussen Afro-Surinamers en Hindostanen. De discussie heeft twee elementen: een element van hoe om te gaan met de emancipatie van de verschillende etnische groepen en een element hoe die discussie leidt tot racistische uitlatingen over elkaar en het roeren in de spanningen tussen de twee bevolkingsgroepen. Hoe moeten we vanuit een dekoloniaal optiek hiermee omgaan?
Het uitgangspunt is dat in de strijd voor dekolonisatie je geen concurrentie kunt hebben in emancipatie, maar solidariteit. De basis voor de emancipatie van alle bevolkingsgroepen is de solidariteit van alle groepen met de afzonderlijke emancipatiestrijd van elkaar. Solidariteit en niet concurrentie is de basis voor een gezamenlijke emancipatie.
Een kernpunt van emancipatie is representatie in de centra van de macht: politieke macht, economische macht, culturele macht. In Suriname waren politieke partijen op etnische grond een motor voor die emancipatie, niet vanuit solidariteit maar vanuit concurrentie. Dat heeft veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Met alle kritiek die je kunt hebben op de NDP van Bouterse, moet je erkennen dat die partij erin geslaagd om die etnische verdeeldheid te overwinnen. En dat heeft weer de weg vrijgemaakt voor de overwinning van Santokhi die met 20 zetels de etnische barrière heeft overwonnen bij deze verkiezingen.
Op soortgelijke wijze heeft de Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland de weg gebaand voor de emancipatie van Hindostanen. De strategie om luidkeels je stem te laten horen en op assertieve wijze een plek opeisen in de samenleving werd lange tijd in de Hindostaanse gemeenschap afgewezen. Wees bedeesd en ga vooral niet de confrontatie aan, was het motto. De Zwarte Piet Beweging en Black Lives Matter hebben laten zien dat je alleen kunt emanciperen als je op assertieve wijze je stem laat horen. Amar heeft met zijn artikel een emancipatorisch geluid laten horen: Hindostanen willen erkend worden als een volwaardig deel van de Surinaamse gemeenschap en eisen gelijkwaardige representatie, niet alleen een token-aanwezigheid. Iedereen die emancipatie van mensen van kleur steunen, zou deze eis moeten steunen.
Het is onvermijdelijk dat dit ertoe leidt dat in de Hindostaanse gemeenschap extreem-rechtse krachten zich gaan roeren en de emancipatiestrijd in een etnische strijd met Afro-Surinamers willen brengen. Die krachten moeten leidende Hindostanen krachtig bestrijden, en niet alleen door ze te duiden, maar ook aan te geven de strategie voor emancipatie solidariteit is en niet concurrentie.
Ook in de Afro-gemeenschap heb je extreem-rechtse krachten die anti-Hindostaanse sentimenten voeden. Ook daar geldt dat leidende Afro-Surinamers zich krachtig moeten uitspreken tegen die sentimenten en het alternatief aandragen: onze toekomst ligt in solidariteit, niet in concurrentie.
Wat is de volgende stap? Dialoog en samenwerking! Laten mensen uit de Hindostaanse en Afro-Surinaamse gemeenschappen het initiatief nemen om bij elkaar in één (digitale) ruimte te zitten, hun gevoelens te bespreken over de sentimenten die over en weer leven en strategieën uit te stippen over een toekomst van solidariteit in plaats van concurrentie. Wie neemt het initiatief?”

 

 

 

NDP-anticlimax

DBSURINAME.COM
NDP-anticlimax
Politicus Ivan Fernald: “…De NDP heeft tijdens de verkiezingen van 2020

 

Politicus Ivan Fernald: “…De NDP heeft tijdens de verkiezingen van 2020 om en bij 52.000 stemmen minder weten te vergaren dan in 2015. De NDP is tijdens de verkiezingen volledig afgewezen. Het was een anticlimax. De partij raakte door de nederlaag ontgoocheld. Dat zij ondanks hun slecht 60.000 stemmen op hun naam hebben gekregen, werkt niet troostend op haar…”

Bouterse van zijn voetstuk gestoten

“…Bouterse stelde zich voor om de geschiedenis in te gaan als de volkspresident van het land. In zijn dromen zag hij zich geplaatst op een voetstuk tussen de grote leiders Pengel en Lachmon. Deze individuele, subjectieve ervaring van de werkelijkheid is door het NDP-wanbeleid en de verkiezingsuitslag aan diggelen geslagen. Zijn grootstaatsmanschap is niet waargemaakt. Bouterse werd van zijn voetstuk gestoten. Hij werd van zijn aanzien beroofd.”

Het nalatenschap van Venetiaan

“In 2015 stond Bouterse aan de top van zijn politieke carrière. De NDP had toen 26 zetels in De Nationale Assemblee. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan de stabiele Suriname, die de regering Venetiaan in 2010 heeft overgedragen. Met een US$-koers van 2,80 heeft Bouterse een riante een gunstig begin gekregen, maar heeft het verkwanseld.”

HD

 

Hindostanen woedend en voelen zich gediscrimineerd: Suriname is geen provincie van Afrika

Enkele prominente Hindostanen en Hindostaanse organisaties zijn woedend. Ze zijn van oordeel dat Suriname geen provincie van Afrika is.

Suriname heeft een multiculturele samenleving die bestaat uit Hindostanen, Javanen, indianen,  Chinezen, Libanezen, Blanken, Creolen, Marrons en anderen.

UP! NETWORK in Nederland heeft echter in een een interessant filmpje pijnlijk duidelijk gemaakt hoe Hindostanen zich door de Nederlandse omroep NPO ernstig gediscrimineerd voelen. 

“Afgelopen woensdag organiseerde de NPO een benefietshow voor de COVID-19 slachtoffers van Suriname. Wat een mooie gelegenheid moest zijn om Suriname in al haar geuren en kleuren te tonen aan een groter publiek, werd wederom een Afro-Surinaams (zie Black Lives Matter) feestje onder leiding van Jorgen Raymann en Humberto Tann”, schrijft UP! NETWORK.

De omroep sprak diverse mensen uit de Hindoestaanse gemeenschap die hun woede kenbaar maken. Ze zijn van oordeel dat de NPO telkenmale doet voorkomen alsof Suriname bestaat uit 1 bevolkingsgroep die het over het algemeen heel moeilijk heeft.

Klik hier voor het filmpje > https://www.youtube.com/watch?v=E6EtVrwsnCs

https://www.youtube.com/watch?v=E6EtVrwsnCs

 

https://www.gfcnieuws.com/hindostanen-woedend-en-voelen-zich-gediscrimineerd-suriname-is-geen-provincie-van-afrika/

Brunswijk noemt ambt van vp historische opdracht

Een historische opdracht. Zo betitelt Ronnie Brunswijk het ambt van vicepresident waarin hij bij acclamatie is gekozen.

Brunswijk werd vandaag, maandag 13 juli, samen met Chandrikapersad Santokhi in een buitengewone openbare vergadering bij enkele kandidaatstelling gekozen tot respectievelijk vicepresident en president van de Republiek Suriname. “Ik aanvaard deze uitverkiezing tot dienstbaarheid aan ons land en volk vanuit het diepe besef dat het hier gaat om een historische opdracht,” sprak de vicepresident-elect. Hij zegt te zullen trachten deze historische waar te maken met ondersteuning van de Almachtige.

“Ik dank de bevolking, het volk van Suriname voor de manier waarop zij op 25 mei van dit jaar gebruik heeft gemaakt van haar democratische rechten. Dat heeft het nu mogelijk gemaakt dat ik vandaag voor dit ambt gekozen ben. Zoals ik bij een andere gelegenheid gezegd heb, ben ik altijd bereid om mijn krachten te geven daar waar u vindt dat dat nodig is. Daar waar ik geroepen ben om mee te werken aan de opbouw en ontwikkeling van ons aller geliefd Suriname.”

“Ik aanvaard deze uitverkiezing tot dienstbaarheid aan ons land en volk vanuit het diepe besef dat het hier gaat om een historische opdracht. Ik zal deze historische opdracht trachten waar te maken met ondersteuning van de Almachtige. Ik hoop en ik vertrouw erop dat ik daarbij steeds kan rekenen op ondersteuning en medewerking van uw allen, van onze totale natie,” aldus Brunswijk.

https://www.gfcnieuws.com/brunswijk-noemt-ambt-van-vp-historische-opdracht/

Ondervoorzitter Martinus: ABOP werkt naar presidentschap

14 Jul, 2020, 03:36

foto

 Joël ‘Bordo’ Martinus, ondervoorzitter van de ABOP, voert gesprekken met diverse politici. De partij moet in 2025 zover zijn om 20 zetels te behalen. De ABOP gaat dan voor het presidentschap. (Foto: René Gompers) 

 

 

De ABOP werkt nu al om in 2025 te gaan voor presidentschap. Ondervoorzitter Joël ‘Bordo’ Martinus onthult tegenover Starnieuws dat hij reeds gesprekken heeft gevoerd met politici van andere partijen. Het moet niemand verbazen als bijvoorbeeld HVB-voorzitter Mike Noersalim zou besluiten om de ABOP te ondersteunen. Er is ook ondersteuning gevraagd aan de NDP-toppers André Misiekaba en Sergio Akiemboto. Er moet volgens Martinus samengewerkt worden, opdat het beter gaat met het land. 

 
Als ondervoorzitter is de focus van Martinus niet op een positie, maar belangrijk is dat Suriname uit de crises komt. Mensen moeten een dak boven het hoofd hebben. Zijn partij zal de scepter zwaaien bij het ministerie van Grond- en Bosbeheer. Mensen die in aanmerking komen voor een stuk grond, moeten ook hieraan geholpen worden. De ontwikkeling moet versneld worden aangepakt. Kinderen moeten in staat zijn hun school af te ronden, waardoor zij een betere toekomst zullen hebben. Martinus merkt op dat de ABOP mensen beloofd heeft dat benzine goedkoper wordt en stroomprijs omlaag gaat. 
 
De ABOP moet groeien van 9 naar 20 zetels. Alleen bij groei is het mogelijk om de presidentskandidaat te leveren. Daarom moet er gevist worden op plekken waar er veel vis is, legt de politicus uit. Mensen kunnen met hun partij naar ABOP komen of ze kunnen hun partij openbreken, het maakt niet uit. Belangrijk is dat ABOP groter wordt. Door rancune toe te passen gaat de partij niet groeien. Mensen die kennis hebben en hun bijdrage kunnen leveren in de partij of de regering kunnen ondersteunen, worden binnengebracht. 
 
Martinus is actief bezig om mensen te scouten en gesprekken te voeren. Er is veel werk om te doen. De ABOP zal haar kracht moeten vergroten en kader binnenhalen. Ook met de BEP zijn er volgens de politicus gesprekken gaande. Hij merkt op dat Chan Santokhi als president volop ondersteund wordt. Hij heeft hard gewerkt om de zetels binnen te halen, en ging huis aan huis. “Daarom zijn wij niet jaloers op hem,” legt Martinus uit. Ook de regering die nu na tien jaar naar huis gaat, wordt dank gezegd voor het werk. Iedereen is nodig voor de opbouw van het land, benadrukt Martinus die ingenomen is met de verkiezing van zijn leider Ronnie Brunswijk tot vicepresident. 
 
René Gompers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *