ONTZAG VOOR HET PRIMAAT VAN HET GEZAG

11-02-2020

Er waren slechts twee opties, wel of niet naar de rechtszaal gaan. Niet gaan had internationale consequenties. Bleef het gaan met een grote maar over, namelijk het voor een dag afstand doen van het ambt van President, vondt de ene stroming. De andere stroming vond van wel gaan maar dan zeggen in de functie van het ambt van president. Allebei de bijkomende adviezen zijn totaal zinloos, want de gang naar de rechtszaal is al de erkenning van het primaat van het juridische gezag. Dus afstand doen van ambt formeel of informeel maakt niets meer uit. Het nationale primaat van het juridische gezag heeft in haar verlengde de internationale erkenning. Anderzijds ontbeert het politiek-bestuurlijke gezag nationale en internationale erkenning. Het nationale primaat van het juridische gezag heeft gemaakt dat vanaf 22 januari 2020 ons land economisch in een vrije val is beland. Een voor moord veroordeelde heeft geen enkel ontzag meer, hoezeer die ook met allerlei foefjes de legitimiteit van zijn regiem probeert op te boosten. De nationale grootkapitalisten en investeerders in de NDP kiezen eieren voor hun geld voordat het schip de bodem raakt. Het is niet onbekend dat in de NDP top de met name Hindoestaanse geldschieters en grootkapitalisten een voorname rol spelen en hebben gespeeld. Namen zoals Manglie, Doekhi, Pahladsing, Kalepdewsing, Kirpalani, Sardjoe, Chotelall zijn slechts enkelen die in zee gingen met de partijleider van de NDP. Maar wanneer het schip bezig is te zinken dan ziet het volk de economische crash bij het proberen veilig te stellen van de geïnvesteerde dollars en het eigen vermogen, met alle gevolgen van dien voor de natie. Bezit en eigendom verlaten de politieke leiders van het zinkende schip. En dezen op hun beurt moeten het volk achter zich zien te houden, dus wordt er letterlijk geofferd binnen eigen kringen en moet de Govenor van de Centrale bank het gelag betalen. Frappant is wel dat er een scheidslijn is getrokken tussen de dure auto’s, de bevoordeling van van Trikt zijn accountants bedrijf Orion en de kasreserve van meer dan 100 miljoen die verdwenen zou zijn, en de Chotelall dollars.  Een Centrale Bank die al internationaal in opspraak raakte vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar money laundring van 19,5 miljoen, is een gewillig doelwit voor de politieke machthebbers die in economisch zwaar weer zijn komen te verkeren. De huidige politieke kern van de machthebbers, het restant van het militaire regiem van 1980, te weten de heren Bouterse, Boerenveem, Graanoogst, Linscheer, Neede, Hannash hebben geen enkel gezag noch ontzag van zowel het volk en het juridisch gezag noch van de economische machtsgroep binnen hun eigen gelederen, terwijl de adviesgroep rondom de President volledig de kluts kwijt is en opgesplitst is in democraten die de wet willen gehoorzamen en de anti-democraten die de dictatuur voorstaan en in eerste instantie de President opriepen niet naar de rechtszaal te gaan maar politiek op te treden tegen de rechters. De anti-democratische haviken met in hun kielzog de machtige economische belangengroep rondom de President moesten het afleggen, op het moment dat de govenor van de Centrale Bank de heer van Trikt op vragen van jounalisten over de Chotelall dollars zei dat dat aan de President gevraagd moest worden. Vanaf dit moment viel de man in ongenade en zit vanaf 6 januari achter slot en grendel. De President koos dus duidelijk voor de anti-democratische groep van economische haviken en anderzijds verschool de President zich achter de democratische groep door wel naar de rechtszaal te gaan evenwel met de dubbele agenda van het mede nemen van het ambt van President. Dit tik-tak politiek-juridisch en economisch spelletje van de President heeft haar eindpunt bereikt en het slachtofferen van de Govenor van de Centrale Bank is slechts een rookgordijn binnen het grote scenario van de van zijn sokkel vallende President. Niemand wil meer dienen op het zinkende schip, zelfs zijn kabinetsdirecteur hield het voor gezien maar kwam daarop terug en de resterende maanden tot de verkiezingen en nieuwe regering zullen enorme offers vragen van ons volk daar een nieuwe Govenor van de Central Bank tegen de achtergrond van de CCC rating en de CFATF moeilijk vindbaar zal zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *