ONTWIKKELING & INVESTERING

Instituut First Lady ondersteunt trainingsprogramma startende ondernemers

Stanley Dijksteel, coördinator van Bureau Eenheid. Foto: CDS

Kleine- en middelgrote ondernemers dragen in belangrijke mate bij aan de sociaaleconomische vooruitgang van opkomende economieën. Het is daarom van belang dat deze groep de nodige vaardigheden krijgt aangereikt. In verband hiermee is gisteren het driedaagse trainingsprogramma Basisvaardigheden Ondernemerschap van start gegaan. Dit programma wordt bekostigd door het Instituut van de First Lady en uitgevoerd door Bureau Eenheid in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ).

Stanley Dijksteel, coördinator van Bureau Eenheid, benadrukte dat het trainingsprogramma uit de begroting van de first lady wordt bekostigd. Samen met het bureau ondersteunt ook het Instituut van de First Lady ondernemerschap in Suriname. Hij zei dat de overheid het belang en de noodzaak van kleine ondernemers binnen de samenleving onderkent.

Om de ontwikkeling van het land te ondersteunen zou ondernemerschap goed gestimuleerd moeten worden. Het begeleiden van processen naar ondernemen moet daarom effectiever en efficiënter plaatsvinden. Bureau Eenheid wil op dit stuk een grotere rol gaan spelen in het veld. Dijksteel haalde het district Coronie aan als voorbeeld van waar er een goed traject is ingezet.

De 25 deelnemers aan het programma zullen enkele van de belangrijkste stappen binnen het ondernemen aanleren. De cursus zal hun als ondernemers een goed inzicht bieden in het proces van ontwikkelen van effectief beleid en kader binnen hun onderneming. Met onderwerpen zoals ondernemingsplan, begroting en prijscalculatie is Dijksteel er zeker van, dat de participanten de training interessant en waardevol zullen vinden. Hij spoorde hen aan actief betrokken te zijn bij de sessies en discussies over ondernemen.

“We gaan u niet loslaten, ook na deze training gaan wij u bij de hand nemen en kijken hoe wij in uw eigen omgeving kunnen helpen uw onderneming op te zetten, voortzetten of professionaliseren.” Volgens de bureaucoördinator zullen er binnen een jaar of twee uit deze groep deelnemers zelfstandige ondernemers moeten voortkomen. “Probeert u daarvan één te zijn. Bureau Eenheid zal u op die weg continu bijstaan.”

De deelnemers zijn volgens Latoya Baarh, eveneens coördinator van Bureau Eenheid, door bezoeken in het veld geregistreerd. Ze zegt dat ook startende ondernemers uit de districten en het binnenland aan de beurt komen voor zo’n training.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/26/instituut-first-lady-ondersteunt-trainingsprogramma-startende-ondernemers/

New Surfin NV: een wettelijke taak van het ministerie van Financiën

Armand Achaibersing

Wij hebben de afgelopen dagen personen hysterisch horen roepen dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling bij New Surfin NV, vanwege het feit dat de twee ministers zitting hebben in de Raad van Commissarissen (RvC). Het kwalijke is dat men de samenleving misleid heeft zonder uitleg te geven hoe er sprake zou zijn van Conflict of Interest (belangenverstrengeling). Tot nu toe hebben wij niemand dit zien uitleggen.

Het deel van de samenleving dat vatbaar is voor misleiding, denkt niet zelf na en begint anderen na te praten. Wij zullen u hier uitleggen waarom er geen sprake is van belangenverstrengeling. Uiteraard nodigen wij anderen uit om het tegendeel te beschrijven in een artikel, maar dan wel met argumenten gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

Zitting in RvC behoort tot de wettelijke taak van de ministeries
Wij zullen u in deze column aan de hand van de wet laten zien dat er helemaal geen sprake is van Conflict of Interest (belangenverstrengeling). Het zitting nemen in de RvC van een instelling als Surfin, behoort juist tot één van de wettelijke taken en bevoegdheden van het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Wij zullen de relevante wettelijke taken of bevoegdheden voor u hier neerzetten, zoals die vastgelegd zijn in het staatsbesluit van 10 oktober 1991, houdende instelling en taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur (“Besluit Taakomschrijving Departementen 1991”) (S.B. 1991 no. 58). Hier te downloaden. Dit staatsbesluit zullen wij hierna aanduiden met “Staatsbesluit”.

De aan de orde zijnde taakomschrijving van het ministerie van BIBIS
Staatsbesluit artikel 11 lid 1 onder d: De planfinanciering, een en ander in samenwerking met het ministerie van Financiën.

Toelichting:
Minister Albert Ramdin van BIBIS draagt zorg voor de planfinanciering. Stel dat de regering een plan maakt om fly-overs te maken om het fileprobleem op te lossen. Dan zoekt Ramdin samen met minister Armand Achaibersing van Financiën, naar de planfinanciering. Zij zoeken het geld.

De aan de orde zijnde taakomschrijving van het Ministerie van Financiën
Staatsbesluit artikel 12 lid 1:
b. het beheer van fondsen die voor de uitvoering van ontwikkelingsprojecten ter beschikking zijn gesteld;
c. de bevordering van de financiering van ontwikkelingsplannen, projecten en programma’s, een en ander in samenwerking met het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking;
j. de financiële belangen van de staat bij financiële en andere instellingen, waarin de staat een financieel belang heeft, dan wel de vertegenwoordiging van de staat in alle gevallen waarin deze deelneemt in het aandelenkapitaal van financiële instellingen;
u. het investeringsbeleid, het een en ander in samenwerking met daarvoor in aanmerking komende ministeries.

Toelichting:
U ziet dat er overlappende taken zijn tussen de ministeries van Financiën en BIBIS. Zie vooral ook artikel 12 lid 1 onder j. laatste volzin (….. vertegenwoordiging van de staat in alle gevallen waarin deze deelneemt in het aandelenkapitaal van financiële instellingen).

De staat heeft 51 procent aandelen in Surfin. De staat neemt dus voor 51 procent deel in het aandelenkapitaal. Het ministerie van Financiën is namens de staat deelnemer in het aandelenkapitaal van Surfin. Volgens de wettelijke taakomschrijving van het ministerie van Financiën dient dit ministerie de financiële belangen van haar deelneming in Surfin te waarborgen en erop toe te zien dat deze belangen gewaarborgd blijven. Dat toezicht wordt dus uitgeoefend door zitting te nemen in de RvC (zie artikel 12 lid 1 onder j ……vertegenwoordiging).

Dit is een wettelijk geattribueerde bevoegdheid van de minister (attributie heet dat in de rechtswetenschappen). Hij mag die bevoegdheid te allen tijde zelf uitoefenen of delegeren (overdragen) aan iemand anders. Nu zou hij die aan hem opgedragen wettelijke taak zelf uitoefenen, middels zitting in de RvC.

Ook de oprichting van Surfin op zich, is een wettelijk opgedragen taak aan de minister van Financiën (attributie). Zie de relevante zinsdelen van staatsbesluit artikel 12 lid 1: beheer van fondsen / bevordering van de financiering van ontwikkelingsplannen / financiële belangen van de staat bij financiële en andere instellingen / het investeringsbeleid / etc.

Wij hebben prominenten ook horen zeggen dat Achaibersing toezicht zal uitoefenen op zichzelf. Hoe en op welke manier, daar zwijgen zij over. Simpelweg, dat kunnen zij niet vertellen, want ook zij hebben ergens de klok horen luiden. De werkelijkheid is dat Achaibersing middels zitting in RvC direct toezicht uitoefent op het beleid van New Surfin NV en daarmee de belangen dient van de staat (niet zijn eigen belangen). Dat toezicht is hem volgens de wet zelfs opgedragen. Dat toezicht mag hij zelf uitoefenen (attributie) of door iemand anders (delegatie).

Herhaling:
Dit is een geattribueerde bevoegdheid. Het zou anders zijn indien hij daar zijn privébelangen zou dienen, maar de aandelen van Surfin staan niet op zijn naam, maar op naam van het ministerie. Hij dient het staatsbelang en geen privébelang.

Hoezo houdt hij dan toezicht op zichzelf? Dat toezicht bij Surfin is hem toch wettelijk opgedragen? Via het ministerie maakt hij het beleid. Bij Surfin NV controleert hij de uitvoering van dat beleid via de RvC (wettelijke taak). Verantwoording legt hij af aan De Nationale Assemblee (DNA). Er is sprake van democratische controle via DNA (er zijn dus checks and balances). Dit alles, is in de lijn met de wetsystematiek.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Gesprekken opzetten vrijhandelszone vorderen

25 februari 2021

GFC NIEUWSREDACTIE- De Frans-Guyanese delegatie die gesprekken in Suriname voert voor het opzetten van een vrijhandelszone, is voor de derde keer op bezoek geweest bij vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

Deze keer is het projectvoorstel aan de vp aangeboden. Het is de bedoeling dat deze vrijhandelszone zal worden opgezet op een areaal van 12.000 hectare in het Wanekreek gebied, dichtbij Galibi buiten het Natuurreservaat.

 

Dit gebied grenst aan Frans-Guyana en is een Europees overzees gebied waar Europese regels gelden.

Het project past geheel in het beleid van regering Santokhi – Brunswijk, meldt het Directoraat Volkscommunicatie. het verlangen van de vp naar een handelszone in Marowijne heeft hij vaker bekendgemaakt.

Zo een vrijhandelszone zal de economie van Suriname helemaal ten goede komen, niet alleen omdat het gunstig gelegen is, maar ook omdat de Surinaamse producten goedkoop kunnen worden afgezet.

Bij het opzetten van deze vrijhandelszone komen er grote infrastructurele werkzaamheden bij kijken. Onder andere het bouwen van een 25 km lange weg en het opzetten van water en elektriciteitsvoorzieningen.

Vrijhandelszones hebben standaard voorwaarden voor de inrichting. Het opzetten van een vliegveld, een tweedelige haven, duty free shopping mall, een hotel en parken met verschillende sport accommodaties.

Met de komst van de vrijhandelszone worden onder andere investeerders geaccommodeerd, werkgelegenheid geschapen en toerisme wordt opgevoerd.

De vp is verheugd en bekijkt alle mogelijkheden, zodat Suriname dit project kan uitvoeren. In het bijzonder moet worden gekeken naar wet en regelgeving voor het implementeren van dit grootschalig project.

https://www.gfcnieuws.com/gesprekken-opzetten-vrijhandelszone-vorderen/

Directeur wil NIS omtoveren tot moderne show- en sporthal

24-02-2021 03:07 PM

NIS-directeur Joel Martinus

De vernoeming van het Nationaal Indoor Stadion (NIS) naar onze golden boy Anthony Nesty is nergens vastgelegd. “De naam Anthony Nesty Sporthal staat niet officieel op papier”, zegt Joel “Bordo” Martinus, de directeur van NIS, aan SUN. Martinus is enkele weken terug benoemd tot directeur. “Ik ben bezig de naamswijziging officieel te laten vastleggen”, zegt hij. Ook is het zijn wens om een borstbeeld van onze zwemlegende te plaatsen op het terrein. Volgens Martinus is Nesty Olympisch zwemkampioen. “Op het terrein achter NIS wil ik daarom een internationaal zwembad bouwen, waar er ook wedstrijden gehouden kunnen worden.”

Metamorfose indoorhal op komst

Directeur Martinus zit sinds zijn aantreden niet stil. “Dit gebouw is 30 jaar geleden opgezet en heeft nooit als zodanig een grondige renovatie gekend. Ook voldoet het niet meer aan de hedendaagse eisen van een moderne sporthal”, merkt Martinus op. “Door Covid-19 kan de sporthal voorlopig niet gebruikt worden, maar dat neemt niet weg dat het hersteld moet worden. Ik heb tijdens de inventarisatie van zaken opgemerkt dat het ijzerwerk aan het plafond instabiel is en anytime kan instorten. Dat moet compleet vervangen worden”, zegt Martinus. Verder wil de directeur van NIS de vloer en stoelen van de tribune aanpakken. “Je kan niet naar een show gaan die vijf uren duurt en dan zit je op niet-comfortabele stoelen”, zegt hij. Ook het plaatsen van airco’s in de zaal is een wens. Voor de NIS-directeur moeten verder de bars uit het gebouw verdwijnen. “Ik wil het voortaan doen met drank- en snackmachines. Zo vindt er betere controle op het geldverkeer plaats”, merkt hij op. Voor de diensten als politie, brandweer en EHBO komen ook speciale ruimtes.

Ook herinrichting buiten hal

Ook voor buiten de hal heeft de nieuwe directeur mooie plannen. Naast het zwembad, denkt hij dat het terrein volledig betegeld moet worden. Er komt een digitaal systeem van betaald parkeren. Een groot digitaal billboard voorin zal alles moeten opfleuren. Het gedeelte van het loket wordt compleet verwijderd.

Directeur Martinus roept architecten, ontwerpers en aannemers op, die willen meedoen met dit project, om met een plan en begroting te komen. Deze kunnen bij het secretariaat ingediend of voorgelegd worden.

De Anthony Nesty Sporthal. Volgens de nieuwe directeur van NIS is deze naam nergens vastgelegd

https://sun.sr/Details/7542_jfUqaMiL6HXi2ZNB8hVYjUo5hfvuu7qGuA202cr1rIf77ajArDDTdfrsN3C8JUAvMqxMPubFbFbdDW1M3fV2y0FIlQcFcFccFcFc_7542099387542006200307189bordomoney.jpg

Door inzet Brunswijk verrijst schoolcampus in Moengotapu

21 Feb, 2021, 03:15

foto
 President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk leggen de eerste steen in Moengotapu voor een schoolcampus. (Foto: CDS) 

Door een donatie van vicepresident Ronnie Brunswijk is het mogelijk geweest dat hij samen met president Chan Santokhi zaterdag de eerste steen heeft gelegd voor de bouw van een schoolcampus te Moengotapu. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur deelt mee dat voor de afronding van het scholencomplex er onderhandeld met de Islamic Development Bank. Volgens het staatshoofd wordt met de bouw een belofte gedaan tijdens de verkiezingscampagne ingelost.
 
Het gaat in eerste instantie om zes lokalen en het streven is reeds in oktober met onderwijs te starten. De schoolcampus zal er zijn voor secundair en technisch onderwijs, meldt de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht. Minister Levens spreekt van een fantastische stap in de ontwikkeling van alle kinderen uit het gebied die naar de middelbare school willen. Het geeft haar een prettig gevoel dat de leerlingen straks niet meer van Albina naar Tamanredjo hoeven om onderwijs te genieten. “Het wordt een groot complex waar we verschillende middelbare scholen zullen onderbrengen”,  zegt de onderwijsminister. Ze spreekt van beroepsonderwijs, een pedagogische opleiding, VWO, HAVO en mogelijk ook AMTO. Voor wat het laatste betreft, wordt nog nagegaan of dit op Moengotapu of Moengo komt.
 
Vicepresident Brunswijk is ingenomen met het moment. Er is jaren gewacht hierop in zijn geboortedistrict. Het stemt hem goed dat dit tijdens zijn periode als vicepresident gebeurt. “Ik ben blij voor de totale gemeenschap van Marowijne.” Hij kijkt net als minister Levens uit naar de opening van de school in oktober. Net als de onderwijsminister is ook Brunswijk van mening dat leerlingen die de verre afstand naar Tamanredjo moesten afleggen, nu dichtbij huis onderwijs kunnen genieten. Voor wat Tamanredjo betreft zegt de vicepresident dat er ook daar ontwikkeling komt. Hij kondigde alvast de start van het drinkwaterproject aldaar aan, over twee weken.
 
Santokhi en Brunswijk benadrukken dat voor de start van het middelbaar onderwijs in Marowijne alles in place gebracht moet worden, te weten: schoolvervoer, het docentenkorps, voorbereiden van de leerlingen, het curriculum en ICT. De president zegt dat ondanks de crisis projecten die moeilijk zijn om uit te voeren, uitgevoerd zullen worden. Indien het budget van de regering niet toereikend is, dan zal dat met donaties of steun van de private sector gebeuren. De eerste steen voor de bouw is volgens de president tevens de hoeksteen voor ontwikkeling van het land én de bouwsteen die wordt aandragen voor de ontwikkeling van het district Marowijne. Hij gaf aan dat er extra geïnvesteerd zal worden in gebieden en groepen die een achterstand hebben.

Brunswijk: “Dit was een wens van heel Marowijne”

20-02-2021 03:33 PM

“Dit was niet alleen een wens van Ronnie Brunswijk, maar ook van heel Marowijne”, waren de eerste woorden van vicepresident Ronnie Brunswijk na de eerstesteenlegging voor de bouw van een middelbare school in het district Marowijne. Ook president Chandrikapersad Santokhi was erbij. “Onze studenten hoeven niet elke dag af te reizen naar Commewijne of te wonen in Paramaribo”, zei een zeer trotse vicepresident. Volgens Brunswijk is de school niet alles. “Er komt ook een complete sportacademie hier”, liet hij doorschemeren. De school staat vlak aan de overkant van de woning van Brunswijk op Moengotapoe. “Niet omdat ik hier woon, komt de school hier. Maar deze plek staat centraal in Marowijne.” De verwachting is dat de school in oktober 2021 open gaat. “Ik ben een man van woord. Ik wil tastbare resultaten laten zien. Ik wil niet alleen praten, maar ook doen”, zei de vicepresident. Hij voerde aan dat Marowijne ook voorzien wordt van water en stroom.

https://www.sun.sr/Details/7465_0GQ74hbhZnde8wVlCB6LS73Y0AcpBNcmJRguoQaFwFMgLa5MZbaFaFal440RlGKSIvDrQ6P5y8SfirDaUWmjCHzhSQcFcFccFcFc_0304097bru1.jpg

REGERING WIL EIGEN GOUDMIJN OPZETTEN

20/02/2021 05:54 – Van onze redactie

 

In een interview met de Communicatiedienst Suriname hebben president Chandrikapersad Santokhi (r) en vicepresident Ronnie Brunswijk Surinamers opgeroepen respect te hebben voor elkaar.

In een interview met de Communicatiedienst Suriname hebben president Chandrikapersad Santokhi (r) en vicepresident Ronnie Brunswijk Surinamers opgeroepen respect te hebben voor elkaar. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – De regering bekijkt de mogelijkheden om een eigen goudmijn op te zetten. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi vrijdag in een interview met de Communicatiedienst Suriname benadrukt. Hoe dit project precies eruit moet zien is nog niet uitgewerkt, maar volgens het staatshoofd heeft hij donderdag samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en enkele ministers hierover een onderhoud gehad met een buitenlandse expert.

Nadat de beleidsmakers voldoende informatie hebben ingewonnen, ligt het in de bedoeling om dit project op de prioriteitenlijst van de regering te plaatsen. “We gaan dit op onze agenda plaatsen. Want gowtu lai en het volk moet mee profiteren.” Overeenkomsten sluiten met multinationals waarbij deze bedrijven het grootste deel van de opbrengsten nemen is volgens Santokhi niet de eerste keus van deze regering.

Het staatshoofd benadrukt dat alle projecten die zijn team wil uitvoeren nu al zijn voorbereidt. De financiering van deze zaken is echter nogsteeds een uitdaging. “De meeste van de projecten kunnen slechts worden gefinancierd als we die fresh capital hebben”, verduidelijkt Santokhi.

Hoewel het kapitaal om de verschillende projecten te financieren beschikbaar is, moeten volgens de president een aantal zaken in orde worden gemaakt. Onder meer het vertrouwen in de Surinaamse overheid moet worden hersteld. “Maar unu no e wakti a fresh capital.”

De president wijst erop dat de regering door zelf een aantal maatregelen door te voeren probeert te sparen. Als voorbeeld noemt hij een beter belastinssysteem, ordening van de goudsector, beter zicht op de export van hout en ordening van grond en erfpacht. “Al deze staatsbesluiten zijn al gereed om te worden uitgevoerd.”

Santokhi zegt dat de gesprekken met Internationaal Monetair Fonds(IMF) zaterdag worden voortgezet. Hij onderstreept dat de wisselkoers nog steeds een discussiepunt is tussen de partijen. “Dat is de enige issue waarover we nog goed moeten onderhandelen.” Daarnaast zijn de gesprekken met Lazard ook nog gaande.

De snelheid van de ontwikkeling die de regering wil brengen zal volgens het staatshoofd afhankelijk zijn van al deze factoren. Indien al deze zaken volgens planning lopen is hij ervan overtuigd dat de projecten die op agenda staan binnen kort termijn gerealiseerd zullen worden. “Als een paar van die dingen niet lukken dan gaat het een beetje vertraging betekenen. Maar daarover gaan we de samenleving regelmatig informeren. Wij gaan tot het uiterste”, aldus Santokhi.

In het interview waarbij ook vicepresident Brunswijk aanzat, riepen beide regeringsleiders de samenleving op geen haat te zaaien tussen de verschillende bevolkingsgroepen. “Unu na wan bromki dyari“, benadrukte vicepresident nog eens. Hij wees er ook op dat anders dan wordt beweerd, er tussen hem en de president een goede onderlinge samenwerking is. Hij geeft toe dat er fouten worden gemaakt maar verzekert ook dat de regering goede resultaten zal neerzetten. “We begrijpen de bezorgdheid maar we vragen nog een beetje geduld.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/20/regering-wil-eigen-goudmijn-opzetten/

Santokhi: “Fouten bij oprichting New Surfin NV worden gecorrigeerd”

President Chan Santokhi. Foto: CDS

De fouten die bij de oprichting van New Surfin NV zijn gemaakt, zullen gecorrigeerd worden. Dat zei president Chan Santokhi gisteren in een gezamenlijk interview met zijn vicepresident aan de Communicatiedienst Suriname en het Directoraat Volkscommunicatie.

De president zegt dat New Surfin NV is opgericht om garanties en zekerheid te kunnen geven aan internationale instituten. New Surfin NV is uit uit enthousiasme, gedrevenheid, haastigheid en confidentialiteit opgericht waarbij er fouten zijn gemaakt.

“Daarvoor zijn wij er als regering. Om fouten te corrigeren. We gaan het corrigeren en presenteren aan de samenleving en het parlement. Het instituut gaat wel door om kapitaal aan te trekken, want we hebben het nodig voor het volk. Het geld hebben wij niet nodig voor de regering, maar voor het volk om wat we beloofd hebben te realiseren.”

President en vicepresident in een gezamenlijk interview met de Communicatiedienst Suriname en het Directoraat Volkscommunicatie. Foto: CDS

Santokhi kondigde aan dat de regering de komende maanden elke week projecten zal uitvoeren. “Uiteraard willen wij grotere projecten opstarten, maar daarvoor heb je veel kapitaal nodig. Dat is wat wij internationaal zoeken, maar kapitaalkrachtige instituten, personen en organisaties die hun kapitaal hier willen investeren eisen ook garanties en zekerheid”.

Rassenhaat
De president keurt de rassenhaat die de kop opsteekt af. Het is voor hem noodzakelijk dat alle groepen gezamenlijk blijven optrekken om de gemeenschappelijke doelen te realiseren en geen scheidslijnen te gaan creëren tussen elkaar. “Wij moeten koesteren wat wij hebben. Wij zijn allemaal Surinamers. Wij zijn leiders die geen rassenoorlog willen meemaken en ook niet willen achterlaten”, aldus president Santokhi.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/20/santokhi-fouten-bij-oprichting-new-surfin-nv-worden-gecorrigeerd/

Brunswijk: “Regering laat zich niet uit het veld slaan”

Vicepresident Ronnie Brunswijk. Foto: Directoraat Volkscommunicatie

Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat de regering zich niet uit het veld zal laten slaan door racistische sentimenten die worden aangekweekt in de samenleving. Het kan er bij hem niet in dat burgers worden aangezet tot haat en discriminatie.

President Chan Santokhi en vicepresident Brunswijk gaven gisteren een exclusief interview aan de Communicatiedienst Suriname en het Directoraat Volkscommunicatie.

Brunswijk benadrukt dat indien hij in zijn gelederen tekenen constateert die daarop duiden, hij onmiddellijk corrigerend zal optreden.

Brunswijk vindt het niet kunnen, dat binnen de samenleving ernaar wordt gekeken dat alleen personen van Hindostaanse afkomst zitting nemen in New Surfin NV. Men moet naar zeggen van de vicepresident ook niet de focus verliezen op het gegeven dat New Surfin NV alleen bemand wordt door VHP’ers.

“Men moet kijken naar wat het doel is. Dat doel is duidelijk om fresh capital naar binnen te brengen. Wie zou daarvan genieten? De gemeenschap!”, benadrukt vp Brunswijk.

Hij zegt verder dat zaken die gecorrigeerd moeten worden rechtgetrokken zullen worden. “Wij moeten verder met het goede werk ten voordele van deze samenleving.”

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/20/brunswijk-regering-laat-zich-niet-uit-het-veld-slaan/

NEW SURFIN WORDT GELIQUIDEERD

20/02/2021 00:00 – Van onze redactie

Viren Ajodhia heeft toegegeven geblunderd te hebben in zijn haast New Surfin op te richten.

Viren Ajodhia heeft toegegeven geblunderd te hebben in zijn haast New Surfin op te richten. Foto: OHM  

PARAMARIBO – New Surfin, de al bij de oprichting in opspraak geraakte naamloze vennootschap van de staat, wordt geliquideerd. Dat heeft jurist tevens energiedeskunige Viren Ajodhia, die namens de staat het bedrijf begin januari oprichtte, vrijdagavond gezegd tijdens een Zoom-meeting in het kader van de onlangs gehouden anticorruptiepaneldiscussie van DA ’91. “Die NV is nu al in een proces van liquidatie. Het was een snelle abortus”, aldus de oprichter.

Ajodhia merkte op dat in zijn enthousiasme om het bedrijf op te richten hij grove steken heeft laten vallen en werden procedurele zaken niet in acht genomen. Ook getuigde het van “naïviteit” om alleen Hindostanen in de topfuncties van het bedrijf aan te stellen. Hij gaf aan dat de financieel-economische problemen van het land veel groter zijn de samenleving kan vermoeden. Op een gegeven moment deed zich een situatie voor waarbij Suriname “een behoorlijke hoeveelheid kapitaal kon aantrekken” waarmee onder meer investeringen in projecten zouden worden gepleegd, de positie van de Centrale Bank van Suriname zou worden versterkt en de monetaire reserve zouworden opgeboost.

Snel handelen was geboden om te voorkomen dat de potentiële investeerders zich zouden terugtrekken. Besloten werd om een “vehikel” op te zetten, zoals dat in veel andere landen is gedaan om ontwikkelingsinvesteringen mogelijk te maken. Echter, in de voortvarendheid om het bedrijf op te richten zijn bepaalde zaken onderschat en grote blunders begaan. “We dachten ‘we gaan snel snel doen, anders zijn die gasten weg en een NV is opgericht’. Dat is vreselijk gehaast gegaan. Dat geef ik helemaal toe. Nu heb ik een andere les geleerd, dat als je te snel en te veel haast hebt, dat ook niet goed is.” De oprichter concludeerde dat zijn naïviteit is afgestraft. Hij erkende geen rekening te hebben gehouden met de politieke en etnische issues in de samenleving wat hij wel gedaan had moeten hebben. “Dat is zeker mijn fout geweest.”

Ajodhia gaf verder aan zijn adviserende rol voor de minister van Financiën en Planning te zullen blijven vervullen, maar zijn kop steekt hij niet meer boven het maaiveld. De adviseur zei zijn nek te hebben uitgestoken om iets positiefs voor het land te doen, maar dat zijn integriteit nu in twijfel wordt getrokken en hij op een hoop wordt gegooid met de mensen tegen wie hij strijd heeft gevoerd vanwege hun wanbeleid. Dat heeft hij zich zwaar aangetrokken. Ajodhia zei zijn werk als technocraat gewoon te zullen blijven doen. “Mijn nek uitsteken en mijn hoofd op het kapblok zetten, ga ik niet meer doen. Dat levert weinig op en dat is ook niet goed voor jezelf, maar met name ook voor mijn vrouw en gezin is dat niet goed.” Hij onthulde dat het vermogen dat hij de afgelopen jaren door hard werken heeft vergaard en gespaard binnenkort door hem – op basis van de Anticorruptiewet – bij notariële akte zal worden vastgelegd. Dat geeft een beetje bescherming waardoor niemand achteraf hoeft te vragen “pe yu feni a moni?”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/20/new-surfin-wordt-geliquideerd/

Regering werkt met deskundig advies aan nieuwe opzet New Surfin

18/02/2021 08:04 – Ivan Cairo

Armand Achaibersing steekt niet alleen de hand in eigen boezem, maar zegt ook een wijze les te hebben geleerd na het oprichtingsdebacle van New Surfin. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Deskundigen, onder wie notarissen, bekijken de totstandkoming van New Surfin NV, een staatsbedrijf dat buitenlands investeringskapitaal moet aantrekken. Op basis van hun adviezen zal de regering bepalen wat moet worden gedaan om zaken die verkeerd zijn gegaan te corrigeren, zegt de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, tegen de Ware Tijd.

Maar correctie van wat bij de oprichting fout is gegaan, is niet mogelijk, stelt notaris Radjen Soerdjbalie tijdens een interview met Radio People FM. De oprichtingsakte is volgens hem “nietig” omdat ze niet voldoet aan de wet en procedures die gelden bij de oprichting van een naamloze vennootschap (nv) door de regering. Er zal via een juridisch en wettelijk correcte procedure een ander bedrijf opgericht dienen te worden.

Bij de oprichting van een nv van de staat zijn artikel 99 van de Grondwet en de artikelen 24, 25 en 31 van de Comptabiliteitswet van belang. Volgens de Grondwet moet de president als vertegenwoordiger van de staat de oprichtingsakte tekenen of volmacht daartoe geven aan een medewerker voor de oprichting. Voordat dit laatste gebeurt, dient de raad van ministers een besluit te nemen. Dertig dagen voorafgaand aan de oprichting dient het parlement hiervan op de hoogte gesteld te worden en vervolgens formeel toestemming geven. Pas daarna tekent de president de akte of geeft volmacht voor oprichting.

Soerdjbalie: “Als je deze procedure niet hebt gevolgd, dan is de akte niet rechtsgeldig tot stand gekomen. Het proces moet opnieuw beginnen, want aan een nietige akte, valt weinig te repareren.” Tegen de Ware Tijd had minister Albert Ramdin, één van de drie commissarissen van New Surfin, desgevraagd gezegd dat een machtiging van de president niet nodig was.

Achaibersing neemt de volle verantwoordelijkheid voor het oprichtingsdebacle. In brede lagen van de samenleving – ook op politiek vlak – is forse kritiek geleverd op de wijze van oprichting en invulling van de leidinggevende functies. Naar aanleiding van actie van parlementsleden wordt naar verluidt komende week een openbare vergadering gehouden waarin vragen aan de regering zullen worden gesteld.

Achaibersing erkent dat bij nader inzien de vraag is of bepaalde formuleringen in de statuten van New Surfin mogelijk voor tweeërlei uitleg en invulling vatbaar zijn. “Naar dit soort dingen kijken deskundigen en ze gaan ons adviseren wat het beste pad is om te kunnen corrigeren.” Hij voegt eraan toe dat “iedereen” het er mee eens is dat er een investeringsmaatschappij moet komen “als we ontwikkeling willen brengen”.

De bewindsman benadrukt dat de economie moet worden geherfinancierd, maar door de enorme schuldenlast kan dat niet. Het investeringsbedrijf is een goed vehikel om kapitaal aan te trekken zoals onder meer Singapore heeft gedaan, stelt hij. “We moeten 25 tot dertig jaar vooruitkijken. Als we ons niet goed voorbereiden op de ontwikkelingen die gaan komen, zullen we de prijs daarvoor betalen.”

Achaibersing: “Dat er procedurele fouten gemaakt zijn ontken ik niet en ik steek de hand in eigen boezem. Misschien heb ik onvoldoende deskundigen geraadpleegd. Ik ga de schuld in niemands schoenen schuiven. Ik ben eindverantwoordelijke, dan moet ik die verantwoordelijkheid durven nemen.” Wat zich nu heeft voorgedaan ervaart de bewindsman als een leerproces. “Dit soort fouten maak ik geen tweede keer; ik ben nu een ervaring wijzer en rijker.”

De minister zegt desgevraagd dat via het Foreign Direct Investment-instituut formulieren zijn ontwikkeld die potentiële aanbieders van kapitaal zullen moeten invullen en aangeven hoe ze aan hun geld zijn gekomen. “De eerste vraag die ik stel is ‘waar komt dat geld vandaan?’ Suriname zal onderzoeken of de verstrekte informatie juist en het kapitaal schoon is.”

Achaibersing merkt op dat sinds het aantreden van de regering verschillende personen geld hebben aangeboden, maar bij navraag hoe ze aan hun kapitaal zijn gekomen werd niets meer van hen vernomen. “We zijn heel erg voorzichtig, want wat wij niet willen, is in de greep gebracht te worden van geld dat niet schoon is.”

Indien gewenst zal ook assistentie van Nederlandse instituten zoals Fiod – de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – worden ingeroepen mocht het gaan om kapitaal van investeerders in Nederland. De minister benadrukt evenwel dat de transacties van bank tot bank zullen gaan. Verondersteld wordt dat indien het kapitaal bij een buitenlandse bank is gedeponeerd, die al zelf onderzoek heeft gedaan en vastgesteld dat het om schoon geld gaat. “Ik wil naar een economie waar het grijze geld steeds minder wordt en alles bovengronds gebeurt”, zegt Achaibersing. Hij streeft ernaar dat elke burger in het financieel systeem van Suriname wordt opgenomen en over een bankrekening beschikt.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/18/regering-werkt-met-deskundig-advies-aan-nieuwe-opzet-new-surfin/

VES wil brede discussie over New SurFin NVv

12 Feb, 2021, 18:44

foto

De oprichting van het staatsbedrijf New SurFin NV heeft ook onder de leden van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) voor beroering gezorgd. De organisatie heeft president Chan Santokhi in een brief om een brede nationale discussie gevraagd over het nieuwe staatsbedrijf.

De VES is voorstander van het oprichten van nieuwe organisatie als de economische en sociale ontwikkeling van het land daarmee beter kan worden bevorderd. De economistenvereniging valt over de wijze waarop de NV is opgericht en over de bemensing van het instituut.

Het aantrekken van risicodragende buitenlands kapitaal, al dan niet van diaspora afkomstig, verdient de nodige prioriteit, schrijft de VES. “Dat kan echter alleen succesvol worden gestimuleerd indien het voldoet aan de eisen van goed bestuur waarin transparantie, openheid en accountability noodzakelijke voorwaarden zijn.”

De organisatie zegt dat de oprichting van New SurFin NV geen schoonheidsprijs verdient en de nieuwe organisatie ondanks de mogelijk goede motieven, heeft bevlekt. De VES zegt dat zij het op prijs zou stellen als het nieuwe bedrijf vanwege het belang voor de economie een eerlijke kans krijgt. “Daarom kan dit niet met de mantel der liefde worden bedekt maar moeten we met een adequate corrigerende aanpak het vertrouwen terug proberen te winnen. De plooien kunnen in deze niet in besloten kring worden gladgestreken.”

Volgens de VES zal uit een brede discussie blijken wat de meest gerede weg is ter voortzetting of bijstelling van de huidige opzet van New SurFin NV. De vereniging is bereid daartoe haar bijdrage te leveren.

Brunswijk misnoegd over wijze oprichting Surfin

12 Feb, 2021, 06:52

foto
 Vicepresident Ronnie Brunswijk. (Foto: René Gompers) 

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft zijn misnoegen geuit tegenover president Chan Santokhi dat hij niet op de hoogte was van de oprichting van New Surfin NV, namens de Staat. Deze kwestie is besproken binnen de regering, maar ook voor de gemeenschap moet het duidelijk zijn dat de vp niks wist. Zaken zijn nu aan het repareren.
 
De vp vindt de gang van zaken niet correct. Bij de oprichting van een Staatsonderneming zijn er regels die in acht genomen moeten worden. In de Raad van Ministers moet het besluit genomen worden, waarna een missive uitrolt. Op basis hiervan geeft de president een machtiging om een NV op te richten. Nu wordt nagegaan welke stappen er gezet worden om zaken te corrigeren. De juristen zijn ermee bezig.
 
Nadat de oprichting van New Surfin NV via de media bekend werd, is opheldering gevraagd aan de president. Hij heeft volgens Brunswijk uitgelegd dat er geen ruis moest komen omdat er onderhandeld werd met Lazard. De NV moet kapitaal aantrekken. De vp vindt dat op zich het idee niet slecht is, maar er had hierover gecommuniceerd moeten worden. “Wij als regering moeten op één lijn staan,” benadrukt hij.
 
René Gompers

NDP eist oneervol ontslag ministers Achaibersing en Ramdin

11 Feb, 2021, 14:23

foto

 
De fractie van de Nationale Democratische Partij eist per onmiddellijk oneervol ontslag van de ministers van Financiën, Armand Achaibersing en van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin. De reden daartoe is dat deze bewindslieden zitten als president-commissaris en commissaris in het nieuw opgerichte New Surfin NV.

“De rechtsstaat eist van u dat u als president kordaat optreedt in deze,” schrijft de NDP-fractie in een brief aan president Chan Santokhi. Ze vragen hem ook erop toe te zien dat de “oneigenlijk toegeëigende gelden worden teruggestort in staatskas, teneinde de onrust die in de samenleving is ontstaan op dit zwaarwichtig stuk tot aanvaardbare proporties terug te brengen.”

Het bevreemdt de NDP dat New Surfin NV is opgericht buiten het gezichtsveld van De Nationale Assemblee, de Raad van Ministers en de Centrale Bank van Suriname. Het omzeilen van de Centrale Bank ziet de NDP-fractie als “malversatie, fraude en het overtreden van de anticorruptie-wet.” Zij wijst erop dat Achaibersing en Ramdin in hun ambt als minister als vertegenwoordigers van de aandeelhouder zichzelf zullen controleren in hun functie als leden van de raad van New Surfin NV.

De brief die de NDP-fractie naar president Santokhi heeft gestuurd over deze kwestie luidt:
 
Excellentie,

Met grote teleurstelling en verontwaardiging, hebben wij als leden van de Nationale Assemblée via de media kennisgenomen van de informatie ter zake de oprichting van New Surfin NV, waarbij de minister van Financiën en planning, de heer Armand Achaibersing en zijn collega van BIBIS de heer Albert Ramdin, zitting hebben in het bestuur en wel respectievelijk als president-commissaris en commissaris.

Het behoeft geen betoog dat deze ministers in strijd hebben gehandeld met de Anticorruptiewet (SB 2017 no. 85). Deze wet heeft een duidelijke definiëring voor staatsinstelling en ook voor publieke functies. Volgens artikel 13 is het de publieke functionaris verboden handelingen met staat of staatsinstellingen te verrichten. Dit zal leiden tot belangenverstrengeling, waarvoor een integriteitscode zal gelden conform artikel 4 lid 1 sub e van eerdergenoemde wet. Dit belangenconflict zal een inbreuk doen op behoorlijk bestuur en zal er gevaar ontstaan voor gedegen checks and balances van overheidswege. Een visie die u steeds propageert. In het kader van belangenverstrengeling en transparant bestuur moet voorkomen worden dat de verschillende functies binnen het bestuur en de RvC van de NV ingevuld worden door ministers. Het is van eminent belang, dat er een duidelijke scheiding is van taken als aandeelhouder, bestuurder en toezichthouder. Dit moet in relatie gebracht worden met artikel 16 van de Wet op de jaarrekening welke handelt over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen tegenover derden bij jaarrekening of tussentijdse cijfers.

Voor de oprichting van een staatsbedrijf is in artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2019 de te volgen procedure opgenomen. Zo stelt lid 4 van dit artikel dat het oprichten en het mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door of namens de Staat niet eerder zal plaatsvinden dan 30 werkdagen, nadat het voornemen hiertoe door de betrokken Minister is medegedeeld aan DNA. Voorts, dat voorafgaand aan de oprichting van een staatsbedrijf zoals dat door de betrokken ministers wordt aangeduid, de oprichter zou moeten beschikken over een machtiging en een staatsbesluit inhoudende het besluit van de Raad van Ministers (RvM). Vooralsnog is er geen aantoonbare missive, noch staatsbesluit. Na bestudering van de oprichtingsakte is gebleken, dat er nergens in de akte is opgenomen dat de NV is opgericht in opdracht en ten behoeve van de Staat Suriname.

Uit de oprichtingsakte valt af te leiden dat 51% van het vennootschappelijk kapitaal van de Staat is (in deze het ministerie van Financiën en Planning), terwijl de overige 49% vrij verhandelbaar is. Voorts, dat de minister van Financiën SRD 510.000,-, heeft gestort in deze NV, alwaar hij, in persoon, president-commissaris van is, en dat het onduidelijk is, dat hij daartoe de toestemming heeft verkregen van de Raad van Ministers. Deze handeling duidt op het feit dat er staatsmiddelen zijn aangewend ten eigen bate.

Het is tegen alle beginselen van behoorlijk bestuur, dat DNA in deze zaak niet is gekend, terwijl de uitvoerende macht voor de oprichting van een staatsbedrijf wordt geacht, de DNA hiervan vooraf in kennis te stellen. De oprichting heeft buiten alle wettelijke regelingen om, in een waas van geheimzinnigheid plaatsgevonden. Het bevreemdt ons evenzo dat de oprichting van New Surfin NV is geschied buiten het gezichtsveld van DNA, RvM en CBvS.

Gelet op het voorgaande kan geconcludeerd worden, dat dit handelen van bedoelde ministers als monetaire autoriteit door het omzeilen van wet- en regelgeving, getypeerd kan worden als malversatie, fraude en het overtreden van de anticorruptie wet. Het willens en wetens omzeilen van wet- en regelgeving bij zulke omvangrijke zaken, vormt een groot gevaar voor de democratie en de rechtsstaat in Suriname. Volgens de memorie van toelichting van de Anticorruptie wet is het voor het goed functioneren van de democratische samenleving, van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt aangetast wanneer publieke functionarissen zich schuldig maken aan vormen van corruptie.

Het komt erop neer dat de heren, Achaibersing en Ramdin in hun ambt als respectievelijk minister van Financiën en Planning en BIBIS als vertegenwoordigers van de aandeelhouder, zichzelf zullen controleren in hun functie als leden van de RvM van New Surfin NV. Dit levert belangenverstrengeling op en is nimmer te rechtvaardigen. Indien de stukken c.q. de akte van oprichting niet waren uitgelekt, hadden de betrokkenen dit nochthans geheim gehouden. Gelet op de aard en de omvang alsmede doelstellingen van New Surfin NV, waarbij zij zal optreden als project financierder, kredietverstrekker (bankinstelling), aantrekker van binnen- en buitenlands kapitaal (denk aan diaspora kapitaal), broker op de markt en armoede bestrijder, zou het voldoende draagvlak moeten genieten van alle betrokken actoren (bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen) en zou een brede maatschappelijke discussie hierop losgelaten moeten worden.

Gelet op het vorenstaande kunnen de handelingen van de ministers in kwestie gekwalificeerd worden als strijdig met, onder andere:

– Grondwet
– Anticorruptiewet 2017
– Comptabiliteitswet 2019
– Wet op jaarrekening 2017
– Wet Toezicht op Bank- en Kredietwezen 2011

Dientengevolge doen wij u het verzoek deze in opspraak geraakte ministers per onmiddellijk oneervol ontslag aan te zeggen, en erop toe te zien dat de oneigenlijk toegeëigende gelden worden teruggestort in de staatskas, teneinde de onrust die in de samenleving is ontstaan op dit zwaarwichtig stuk, tot aanvaardbare proporties terug te brengen. De rechtsstaat eist van u als president, dat u in deze kordaat optreedt.

De fractie van de Nationale Democratische Partij,

Namens deze,
 
(de brief is ondertekend door onder andere Rabin Parmessar (fractieleider), Ashwin Adhin, Stephan Tsang, Soewarto Moestadja, Jennifer Vreedzaam en Ann Sadi)

Ramdin en Achaibersing overwegen uittreding uit New Surfin N.V.

Datum:  | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Er is nog geen besluit genomen als minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking (BiBiS) en minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zich zullen terugtrekken uit de Raad van Commissarissen (RvC) van New Surfin N.V. Het besluit zal afhangen van het advies van geraadpleegde deskundigen.

Ook in coalitieverband wordt breedvoerig hierover gesproken. Ongeacht wat uit de bus komt, zal de betrokkenheid van de ministers op beleidsniveau blijven. Dit vanwege de taakstelling van de ministeries die onder andere verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van investeerders. Dit zei minister Ramdin voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering gisteren.

De kwestie New Surfin N.V. heeft veel stof doen opwaaien. Ramdin geeft toe dat er procedurele tekortkomingen zijn gemaakt bij de oprichting van de N.V. Er zijn nieuwe inzichten van experts in dit hele proces, die toegevoegd zullen worden en waar nodig zullen er correcties gepleegd worden. Hierna zullen de nieuwe statuten opgemaakt worden. Naar zeggen van Ramdin is er juridisch niets verkeerd met de deelname van ministers in zo een RvC.

De vraag die slechts gesteld dient te worden, is als de deelname van hem en Achaibersing de beste aanpak is. De positie van Suriname op politiek, financieel en economisch gebied is momenteel heel slecht in de wereld. Vanaf het aantreden van deze regering boekt ons land vooruitgang op het politieke vlak, door het herstellen van diplomatieke banden en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Wanneer het gaat om geld, willen investeerders zekerheden en vertrouwen hebben. Volgens de BiBis-minister is het oprichten van de N.V. een van de instrumenten die het land ten goede zal komen.

https://surinamenieuwscentrale.com/ramdin-en-achaibersing-overwegen-uittreding-uit-new-surfin-nv

JOGI: ‘INDIEN ZAKEN NIET IN ORDE ZIJN, DAN CORRIGEREN’

09/02/2021 05:50 – Ivan Cairo

VHP-parlementariër Mahinder Jogi.VHP-parlementariër Mahinder Jogi.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Foto: DNA  

PARAMARIBO – VHP-assembleelid Mahinder Jogi geeft aan dat indien er zaken juridisch niet helemaal in orde zijn met de oprichting van New Surfin deze gecorrigeerd dienen te worden. De intentie van de regering om iets te willen doen aan de ontwikkeling van het land en daar kapitaal voor te zoeken “zijn wel goed”, meent hij.

Tijdens de vorige regering stuurde Jogi een brief naar president Desi Bouterse om de toenmalige ministers Regilio Dodson en Patrick Pengel te ontslaan omdat ze bestuurlijke functies hadden in verschillende naamloze vennootschappen en stichtingen die ze hadden opgericht. Niet lang daarna dienden Dodson en Pengel hun ontslag in bij de president.

Het verschil met de situatie toen en nu is, zegt Jogi, dat het in de vorige regeerperiode ging om privébedrijven en stichtingen. Nu gaat het om de oprichting van een staatsbedrijf. “Toen ging het om privébedrijven met bijverdienste die naar analogie van wat geldt voor de president en vicepresident niet mag volgens de Grondwet. Nu gaat het om een staats-nv. Dat is alvast een groot verschil. Voor de rest moet de procedure voor de oprichting juist zijn. Wat verbetering en correctie behoeft moet verbeterd worden”, aldus de politicus.

Hij zegt dat als onverhoopt de gesprekken met de internationale schuldeisers niets opleveren en de druk op ‘s landsfinanciën blijft, de regering een andere optie moet hebben. De investeringsmaatschappij zou in dat licht bekeken moeten worden. Assembleeleden van de coalitie (NPS en Abop) en oppositie (NDP en BEP) hebben in afzonderlijke brieven aan parlementsvoorzitter Marinus Bee gevraagd om een openbare vergadering uit te schrijven om de regering te interpelleren over New Surfin, die op 2 februari is opgericht.

Abop en NPS wensen dat de samenleving duidelijkheid wordt gegeven met betrekking tot de oprichting van het bedrijf, wat de doelstelling en intenties zijn. Zo dient er informatie verschaft te worden over hoe de financiering zal geschieden en de belangen van land en volk gediend zullen worden. Ook over de betrokkenheid van de ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin moet er helderheid komen. De coalitieleden willen informatie hoe in deze kwestie transparantie en behoorlijk bestuur in relatie staan tot het nieuwe bedrijf.

“De samenleving moet geïnformeerd worden over de zuiverheid van zaken over deze investeringsmaatschappij, want in een tijd van herstel en stabilisatie is er geen ruimte voor ruis en onduidelijkheid van de staatsdoelen”, aldus de NPS- en Abop-fractieleden. De gemeenschap moet duidelijkheid worden verschaft of de Investeringswet zal worden aangepast conform de huidige standaarden en in relatie tot het volksbelang, vinden de coalitieleden. Ook moet helderheid gegeven worden op basis van welke formaliteiten de oprichting is geschied. Het baart de coalitieleden ook zorgen dat er geen vertegenwoordigers van de VES, VSB en bankiersvereniging in de directie zitten.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/09/jogi-indien-zaken-niet-in-orde-zijn-dan-corrigeren/

Jubithana: 'Open sky' wordt ingevuld door American Airlines

 
09 Feb, 00:00
foto
 American Airlines vliegt vanaf juli vijf keer per week van Miami naar Suriname. De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus 319. 

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme is ingenomen met het besluit van American Airlines (AA) om rechtstreeks van Miami naar Suriname te vliegen. Met de Verenigde Staten van Amerika is er vanaf 2014 een ‘open sky’ maar de invulling zal nu plaatsvinden. Vrijdag was er een telefonisch onderhoud tussen de leiding van de Amerikaanse vliegmaatschappij en de bewindsman. In het weekend is door de jurist verder gewerkt. Maandag heeft de vliegmaatschappij officieel bekendgemaakt dat ze vanaf juli vijf keer per week zal vliegen op Paramaribo met een Airbus 319.
 
De technische formaliteiten moeten nog worden afgehandeld, waarbij ook documenten nog ondertekend moeten worden. Jubithana heeft de president, vicepresident en de Raad van Ministers intussen op de hoogte gesteld van het voornemen van AA. De bewindsman antwoordt op een vraag van Starnieuws dat naast de belangstelling voor olie ook interesse voor toerisme uit Amerika zal worden ontwikkeld.
 
De SLM vliegt ook rechtstreeks naar Miami. Of de operatie van AA een slag zal zijn voor de SLM, zegt Jubithana dat de national carrier ook haar voordeel ermee kan doen. Het dwingt de SLM om innovatief te zijn, meent de minister. Hij verwacht dat de maatschappij zal inspelen op de nieuwe ontwikkeling. “Het is een positieve uitdaging voor de SLM”, vindt Jubithana.
 
In de komende periode zullen de technische zaken in orde worden gemaakt. Hierbij is luchtvaartwaakhond Casas ook betrokken. Vanaf januari heeft AA te kennen gegeven belangstelling te hebben om te vliegen op Suriname. Het contact hierover was met Luchthavenbeheer NV. Jubithana zegt dat dit niet de juiste gang van zaken is, omdat zijn ministerie verantwoordelijk is voor het luchtvaartbeleid. De verdere afwikkeling is overgeheveld naar het ministerie. De minister vindt de komst van AA naar Suriname een bijzonder positieve ontwikkeling. Er gaat een markt open voor Suriname met veel mogelijkheden.
 
René Gompers

AMERICAN AIRLINES VOERT PER JULI WEKELIJKS VIJF VLUCHTEN UIT NAAR SURINAME

Datum:  | Bron: United News | Door: Redactie

Vanaf de maand juli van dit jaar worden per week vijf vluchten uitgevoerd vanuit Miami naar Paramaribo. Deze unieke dienstverlening behoort tot de capaciteitsuitbreiding van American Airlines. De maatschappij maakt bekend dat het twee nieuwe internationale vluchten heeft toegevoegd aan haar Miami-hub. Naast Miami – Paramaribo is Miami Tel Aviv in Israël de tweede grote aanvulling van het reisaanbod.

Vanaf juli zal American ook de eerste en enige Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zijn die non-stop service aanbiedt op de route Paramaribo Miami PBM. Vluchten worden vijf keer per week uitgevoerd met een Airbus 319, met een handig schema voor klanten die door de Verenigde Staten reizen om verbinding te maken via MIA. Suriname wordt hiermee het negende land dat in Zuid-Amerika wordt bediend door deze luchtvaartmaatschappij.

“American Airlines is altijd de grootste en beste in Miami geweest met meer vluchten naar meer plaatsen dan welke andere luchtvaartmaatschappij dan ook, en naarmate de vraag toeneemt, worden we nog groter en beter dan ooit tevoren” zegt Brian Znotins, Vice President Network Planning van American Airlines. Naast deze twee internationale nieuwe vluchten introduceert American Airlines ook andere uitbreidingen, in de Zuid – Latijns Amerika en het Caraibisch gebied. Voor de Amerikaanse Reizigers wordt het aantal binnenlandse vluchten ook behoorlijk uitgebreid.

Zo kunnen klanten dit jaar nog uitkijken naar meer frequenties naar de Caraïben van MIA. Zo zal Port-au-Prince (PAP) vanaf april worden uitgebreid tot vijf dagelijkse vluchten; en Santiago (STI) en Santo Domingo (SDQ) in de Dominicaanse Republiek, zullen worden uitgebreid met respectievelijk vier en zeven dagelijkse vluchten. Naast de PAP-service van MIA biedt de luchtvaartmaatschappij vanaf 2 april een extra dagelijkse vlucht van Fort Lauderdale, Florida (FLL) naar PAP.

Voor wat Latijns Amerika betreft wordt de dienstverlening uitgebreid met 12 bestemmingen.  Vorig jaar introduceerde de luchtvaartmaatschappij het Boeing 787-8-vliegtuig op de Miami-hub, met extra capaciteit voor een aantal bestemmingen. Die service omvat Bogota (BOG), Medellin (MDE) en Cali (CLO) in Colombia; Guayaquil (GYE) en Quito (UIO) in Ecuador; Lima, Peru (LIM); PAP; en Santiago, Chili (SCL). Vanaf 5 juni start de luchtvaartmaatschappij de zaterdagdienst van MIA naar LIT en PWM. Dit is de eerste keer dat American deze service tijdens de zomermaanden uitvoert, waardoor klanten in Little Rock en Portland meer opties hebben om het zonnige Zuid-Florida te bezoeken of naadloos aan te sluiten op een van de vele bestemmingen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

“Sinds de oprichting van onze Miami-hub in 1989 is de toewijding van American aan onze gemeenschap en aan ons team niet afgenomen”, zegt Juan Carlos Liscano, Vice President Operations van American voor Miami, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika. “Tijdens de pandemie zijn we onze capaciteit in Miami blijven versterken om aan de vraag in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te voldoen. Met de lancering van nieuwe internationale bestemmingen dit jaar – Tel Aviv en Suriname – twee nieuwe binnenlandse bestemmingen – Little Rock en Portland – en extra vluchten naar belangrijke bestemmingen in het Caribisch gebied, kijken we ernaar uit om onze banden met Miami verder te verdiepen”. Zegt de Liscano.

https://surinamenieuwscentrale.com/american-airlines-voert-juli-wekelijks-vijf-vluchten-uit-naar-suriname

 

 

Oprichting New Surfin NV nog niet besproken binnen raad van ministers

Minister Achaibersing: “Bedoeling is om dit aan rvm voor te houden wanneer het helemaal volledige vorm heeft gehad”

De raad van ministers (rvm) is niet gekend bij de oprichting een naamloze vennootschap onder de naam ‘New Surfin NV’ met het doel aantrekken van kapitaal ter investering in diverse sectoren. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zegt dat dit wel met president Chandrikapersad Santokhi is besproken en alle verdere stappen ook worden afgestemd met het staatshoofd. “De bedoeling is om dit aan de rvm voor te houden wanneer het helemaal volledige vorm heeft gehad”, aldus de bewindsman. De oprichting van deze naamloze vennootschap, die een 100% staatsonderneming zou moeten zijn, heeft bij veel personen de wenkbrauwen doen fronsen. Te meer aangezien slechts personen gelieerd aan de VHP daarin zitting hebben en dat ook nog Achaibersing en zijn collega Albert Ramdien van Bibis zitting hebben in de raad van commissarissen. Coalitieleider Gregory Rusland zei zondagmiddag aan Dagblad Suriname dat hij niet op de hoogte is geweest van de oprichting van deze stichting en dat hij deze week nog meer informatie hierover zou inwinnen tijdens een coalitietop. Maandagmiddag hebben de fracties van de NDP, BEP, Abop en NPS middels een schrijven bij assembleevoorzitter Marinus Bee erop aangedrongen om een openbare vergadering uit te schrijven over de oprichting van ‘New Surfin NV’. De regering wordt uitgenodigd De Nationale Assemblee (DNA) op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstane ruis en onduidelijkheden recht te trekken.

Ambt minister en rvc-lid wel verenigbaar

Achaibersing benadrukt dat de informatie over de oprichting bewust niet eerder naar buiten is gebracht, omdat het nog in voorbereidende fase is. Er is dus helemaal geen sprake van geheimzinnigheid en gesprekken in donkere kamers. De bewindsman heeft zich door minimaal vier juristen hierover laten adviseren. Daarnaast is hij van mening dat het ambt van een minister wel verenigbaar is met het zitting hebben als lid van de rvc in een parastatale onderneming. In de statuten van ‘New Surfin NV’ staat dat 51% van de aandelen geplaatst wordt, terwijl 49% bij het publiek geplaatst kan worden. Hiermee blijft het volgens hem toch een 100% staatsonderneming.

Nederlandse nationaliteit geen belemmering

De NV is afgelopen maand opgericht door Viren Ajodhia, adviseur bij Financiën. Als directeur is benoemd registeraccountant Radjen Pahladsingh. Beide heren blijken volgens de akte over een Nederlands paspoort te beschikken. “Ze hebben de Nederlandse nationaliteit. Ik heb dat ook een tijdje gehad, maar ik heb keihard gewerkt voor Suriname. Is dat een belemmering om te werken voor Suriname?”, stelt de minister. Indien nationaliteit enige belemmering zou zijn voor de twee voornoemde personen, dan zou de notaris volgens de minister wel iets hebben gezegd. De rvc zal ook worden aangevuld door anderen die niet uit de kamp van de VHP komen. “Er is overleg geweest met de Centrale Bank. Ik heb de president van de Centrale Bank gevraagd om iemand van de bank aan te wijzen om plaats te nemen in de rvc. Dus we zitten in een fase waarin we zaken aan het regelen zijn”, aldus Achaibersing.

FR

https://www.dbsuriname.com/2021/02/09/oprichting-new-surfin-nv-nog-niet-besproken-binnen-raad-van-ministers/

ELIAS: ‘GUYANA EN SURINAME MOETEN KUSTBASIS BOUWEN NAARMATE OLIEVONDSTEN TOENEMEN’

‘’Zowel Guyana als Suriname hebben geen toereikende faciliteiten aan de wal, om te voorzien in de groeiende behoeften van oliemaatschappijen die hun exploratie- en productieactiviteiten voor de kust van de twee landen blijven opvoeren. Maar deze stand van zaken zou vrij snel kunnen veranderen als de olieproducerende buren hun krachten bundelen om faciliteiten van wereldklasse te bouwen’’, aldus de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, tijdens een interview op een Guyanees radiostation.

“Een van de fundamentele dingen die we moeten doen, zowel Suriname als Guyana, is dat we een goede kustbasis moeten bouwen. Onze rivieren zijn zoals Berbice en Demerara met laagwatertij en dat is niet genoeg om offshore schepen en hun behoeften aan te kunnen. Beide regeringen kunnen dus proberen samen te werken en lokale inhoud in beide landen te behouden. Het werk hoeft niet naar Trinidad en Tobago of de Verenigde Staten te gaan, waar ze diepzeehavens hebben”, zei Elias.

In Guyana en Suriname zijn er onvoldoende diepwaterhavens door sedimentatie van verschillende rivieren zoals de Berbice, Essequibo, Demerara. Industrie-analisten hebben opgemerkt dat de strenge diepgangbeperking in deze rivieren betekent dat de grote bevoorradingsschepen die nodig zijn om bijvoorbeeld vracht naar booreilanden te brengen, niet gemakkelijk in deze landen kunnen aanmeren.

Ondertussen hebben Trinidad en Tobago, met meer dan 100 jaar ervaring in olie en gas, verschillende faciliteiten die exploratie- en productieactiviteiten in het land ondersteunen. In feite is de republiek met twee eilanden, een primaire bron geweest voor de meeste offshore-behoeften voor zowel Guyana als Suriname.

De presidenten van Guyana en Suriname maakten vorig jaar bekend, dat ze het potentieel onderzoeken van een gezamenlijke diepwaterhaven om ondersteunende diensten te verlenen voor de exploratie- en productieactiviteiten in het bekken. Achttien ontdekkingen gedaan door ExxonMobil bij het Stabroek Block voor de kust van Guyana, zijn gekoppeld aan ongeveer 9 miljard vaten winbare olie-equivalent bronnen, terwijl Morgan Stanley zegt dat de modellering van Surinames Block 58 aantoont, dat het een potentieel bevat van 6,5 miljard vaten olie-equivalent. Tot dusver hebben Apache en Total vier ontdekkingen gedaan in Blok 58. De olieproductie begon in Guyana iets meer dan een jaar geleden en volgens rapporten, streeft Suriname ernaar om over vijf tot zes jaar, met offshore productie te beginnen. Verschillende bedrijven in Guyana hebben projectvoorstellen ingediend en de relevante vergunningen aangevraagd bij de Environmental Protection Agency (EPA) om door te gaan met de bouw van walfaciliteiten. De bouw van een aantal van deze projecten zal naar verwachting dit jaar beginnen.

(Bron: oilnow.gy)

 
 
 
8 februari 2021

 

Gajadien: ‘Wel consensus om investeringsbedrijf op te zetten’

Coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien deelt desgevraagd mee aan Dagblad Suriname dat maandagavond de regeringstop,  DNA-leiding en coalitietoppers bijeen zijn gekomen. Hierbij heeft er een succesvolle informatie-uitwisseling plaatsgevonden. Maandagmiddag hebben de fracties van de NDP, BEP, Abop en NPS middels een schrijven bij assembleevoorzitter Marinus Bee erop aangedrongen om een openbare vergadering uit te schrijven over de oprichting van ‘New Surfin NV’. De regering wordt uitgenodigd De Nationale Assemblee (DNA) op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstane ruis en onduidelijkheden recht te trekken. Gajadien geeft aan dat assembleevoorzitter Marinus Bee medegedeeld heeft dat donderdag een fractieleidersoverleg gehouden wordt om een besluit te nemen met betrekking tot de te houden openbare vergadering terzake. Gajadien ziet in de afgelopen periode veel werk verzet worden, waarbij de communicatie binnen de coalitie en de samenleving wat tekortkomingen toont. Informatievoorziening naar de gemeenschap zal door de regering opgevoerd worden. Volgens Gajadien schijnt er wel consensus te zijn om een investeringsbedrijf op te zetten. Het traject wordt deze dagen goed onder de loep genomen.

FR

https://www.dbsuriname.com/2021/02/08/regeringstop-dna-leiding-en-coalitietoppers-bespreken-kwestie-new-surfin-nv/

“Rvm eerst breedvoerig hierover consulteren”

De oprichting van een naamloze vennootschap onder de naam ‘New Surfin NV’ met het doel aantrekken van kapitaal ter investering in diverse sectoren, moet volgens coalitiepartner Gregory Rusland (NPS) het liefst breedvoerig binnen de coalitietop en de raad van ministers (rvm) worden besproken. In zijn eerste reactie zegt de NPS-voorzitter tevens coalitieleider aan Dagblad Suriname dat hij de informatie over de oprichting van deze nv via social media en diverse mediaberichten heeft vernomen en daarom vooralsnog heel voorzichtig wilt zijn om niet direct allerlei conclusies hierover te trekken. Wel zal hij deze zaak de komende dagen verder bespreken binnen de politieke top (coalitietop) om het fijne hiervan precies te horen. “Ik ben niet op de hoogte geweest hiervan”, benadrukt Rusland. De oprichting was op 5 januari bij het notariaat Kalisingh en werd daags daarop ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Indien de informatie over de oprichting inderdaad op waarheid berust, had de NPS-topman toch wel een ietwat andere aanpak aan hebben gegeven. “Ik zou de raad van ministers breedvoerig hierover consulteren en natuurlijk ook bespreken in de coalitietop, want het is een zwaarwichtige aangelegenheid. Het gaat om investeringen binnen Suriname en het inzetten van kapitaal van burgers en buitenlanders. Indien het om een private onderneming gaat, dan heb ik verder geen commentaar”, aldus Rusland. 

Niet door Nederlanders laten oprichten, maar overheidsinstituut aanstellen

De NV is afgelopen maand opgericht door Viren Ajodhia, adviseur bij Financiën. Als directeur is benoemd registeraccountant Radjen Pahladsingh. Beide heren blijken volgens de akte over een Nederlands paspoort te beschikken. In de raad van commissarissen hebben zitting de ministers Armand Achaibersing (president-commissaris), Albert Ramdin (minister Bibis) en Sarwankoemar Badjalala (ondernemer). Volgens verklaring van minister Achaibersing gaat het om een honderd procent Staatsonderneming, die onder Financiën valt om investeringen aan te trekken. Los van de discussies binnen de rvm en coalitietop, zegt Rusland dat naar zijn inziens noch een gewone burger noch een Nederlander gevraagd zou moeten worden om zo een NV op te richten. In de periode tussen 2005 en 2010 is Rusland onder de toenmalige Nieuw Front-regering als minister van Natuurlijke Hulpbronnen ook door een soortgelijk traject gegaan, waarbij hij gewerkt heeft aan het opzetten van een nv. “Dat was wel eerst besproken binnen de raad van ministers. En met goedkeuring van de raad van ministers hebben wij een overheidsinstituut aangesteld om de nv op te richten. Ik denk dat dat een betere approach zou zijn als het inderdaad een staatsonderneming is.”, aldus Rusland. De NPS-topman voegt eraan toe dat ook nagegaan moet worden wat de positie van de ministers Achaibersing en Ramdin is in deze, omdat ministers juist toezicht zouden moeten houden op een dergelijke onderneming.

Ajodhia: “Minister mag wel zitting hebben in rvc”

Geruchten als zou het gaan om een privé vennootschap waarin de bewindslieden zitting hebben, worden tegengesproken door Ajodhia, die als adviseur van minister Achaibersing bezig is geweest met de oprichting van deze nv. Op zijn Facebook pagina benadrukte Ajodhia dat New Surfin NV geen bank is, maar een 100% staatsbedrijf, een investeringsmaatschappij om kapitaal aan te trekken en te investeren in productie en armoedebestrijding. “Het is een werkarm van het ministerie van Financiën.” Ook stelt Ahjodhia dat het niet verboden is voor een minister om onbezoldigd in de rvc te zitten. Volgens artikel 125 van de grondwet mogen ministers geen nevenfuncties hebben. In 2019 was de toenmalige VHP-fractie niet erover te spreken dat de toenmalige ministers Patrick Pengel (OWT&C) en Regillio Dodson (NH) bezig waren als bestuurders van stichtingen en ook nog directeuren van een naamloze vennootschap. Toen werd het ontslag van deze ministers geëist.

Vraagtekens bij burgers

De oprichtingsakte met het KKF-uittreksel wordt gedeeld via de social media, waarbij flink wat vraagtekens worden geplaatst. De nieuwe financiële instelling wil binnenlandse en buitenlandse investeringen en gelden aantrekken “en andere financiële middelen in de ruimste zin des woords”. De maatschappij wil op haar beurt kredieten verlenen aan het bedrijfsleven en de overheid. Genoemd worden sectoren als landbouw, toerisme, energie, transport, medische zorg, mijnbouw, telecommunicatie, huisvesting, handel en industrie. Pogingen om ook reacties te krijgen van de coalitiepartners Ronnie Brunswijk (vicepresident) en Paul Somohardjo bleven onbeantwoord.

FR

https://www.dbsuriname.com/2021/02/08/nps-voorzitter-rusland-niet-op-de-hoogte-van-oprichting-new-surfin-nv/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *