O.M & P.G.: CORRUPTIE ONDERZOEK, CRIMINALITEITSBESTRIJDING & DE KWESTIE HOEFDRAAD .

Auteur: Angela Fernald.

Een demonstratie van de werking van de staat. De pilaren van de TRIAS POLITICA schudden op hun grondvesten. Wie dacht dat het niet menens was met het vervolgingsapparaat van de regering, die maakt mee dat de ex-minister van Financieen en de ex-vice-President ten prooi vallen aan het gerecht van de rechtstaat. De wet geldt voor iedereen en niemand staat boven de wet, is wat Suriname onder het regiem van de huidige president Santhoki, ervaart. Het duurde even voordat de voorbereiding is place was, het Openbaar Ministerie versterkt werd met officieren van justitie speciaal belast met corruptie onderzoeken ondersteund door het buitenland. De ex-vice President gaf vanwege zijn machtsdronken handelingen het op een presenteer blaadje aan het vervolgingsapparaat om hem op te sporen en aan te houden. De telastelegging vanwege zijn handelingen beschermen hem niet als gewezen ambtsdrager, omdat het delict valt onder strafrechterlijke vervolging. Net zoals zijn kamaraad-collega ex- minister Gilmore Hoefdraad. De rust keer terug op staatsrechtelijk gebied, omdat de trias politica in alle glorie herstelt is in Suriname. 

Brunswijk lacht, want wie zwaait de scepter op het ministerie van Justitie en Politie? Wie beheert het ministerie waar de scalians en de goudsector onder vallen?  Wie is de voorzitter van de commisie goudordening? Dat Gilmore Hoefdraad vrij uit gaat en maar niet opgespoord kan worden, is niet zo verwonderlijk en heeft blijkbaar te maken met het door en door corrupt politie apparaat. Hoe kun je zware criminaliteit en corruptie onderzoeken met zo een apparaat. Er lopen duidelijke lijnen naar de georganiseerde misdaad vanuit het politiekorps. De Procureur Generaal is duidelijk bezig dit bloot te leggen en heeft al aangegeven dat er lijnen lopen van de politiebond naar de NDP via Eddy Jozefzoon en Eugene van der San. 

‘SZF kocht huizen tegen hoge bedragen met betaalde premie’

27 december 2020

SZF kantoor in SurinameHet SZF hoofdkantoor in Suriname.

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) heeft de premie, die bedoeld was voor medische zorg en medicijnen, aangewend om huizen tegen hoge bedragen te kopen. Dat heeft de Surinaamse president Chan Santokhi zaterdag laten weten.

 

Santokhi was te gast een programma op RBN televisie, waar hij uitgebreid in ging op diverse actuele issues die spelen in de samenleving. Maandag verschijnt in Dagblad Suriname een uitgebreid verslag van het interview met Santokhi.

De president van Suriname benadrukte, dat het SZF een Staatsziekenfonds is. “U gaat schrikken als ik deze informatie geef. U betaalt premie en het SZF moet met dat geld zorgdragen dat u medische zorg en medicijnen krijgt. Maar, het SZF is huizen gaan kopen met het geld tegen hoge bedragen” aldus Santokhi.

Net voor de parlementsverkiezingen van 2015 werd Ricky Kromodihardjo benoemd tot nieuwe directeur van SZF; hij was kandidaat voor de NDP tijdens de verkiezingen, maar nam meteen erna afscheid van De Nationale Assemblée om aan te kunnen blijven als directeur.

Hij volgde waarnemend directeur Stephen Comvalius op die een half jaar eerder ontslagen was door de Raad van Toezicht. Enkele maanden na het aantreden van het kabinet-Santokhi werd Kromodihardjo in oktober 2020 opgevolgd door Amar Randjitsing.

NDP’er Boy Guardiola gaat ervandoor met laptop ministerie

18 december 2020

Politie roept politieke partijen op om van elkaars vlaggen af te blijvenArchieffoto: NDP’er Boy Guardiola die de vlag van de VHP weghaalt.

De procureur-generaal in Suriname doet onderzoek naar een actie van NDP-topper Boy Guardiola. Hij zou ervandoor zijn gegaan met een laptop van het ministerie van Volksgezondheid. Dat zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tegen ABC Online. Guardiola was onder de vorige regering beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie.

 

Het ministerie heeft Guardiola gevraagd deze laptop terug te geven, omdat die met staatsmiddelen is gekocht. Ook heeft het ministerie een tekort aan apparatuur waardoor de laptop dringend nodig is. Guardiola heeft dat echter niet gedaan. Ook de tegenwaarde heeft hij niet betaald aan Volksgezondheid zegt de minister.

Guradiola was voor de verkiezingen ook al in het nieuws omdat hij op social media tot vlaggendief werd gebombardeerd, nadat hij een vlag van de VHP had weggehaald en vervangen door die van de NDP:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/12/18/ndper-boy-guardiola-gaat-ervandoor-met-laptop-ministerie/

Mogelijk strafrechtelijke acties tegen Cubaanse relschoppers

18/12/2020 04:25 – Ivan Cairo

PARAMARIBO – Tegen een aantal Cubaanse migranten die dinsdag te South Drain zijn gearresteerd, worden mogelijk strafrechtelijke acties ondernomen. Het betreft de vermoedelijke leiders van de vreemdelingen die de afgelopen twee weken het voorterrein van de Canawaima-terminal in Nickerie bezet hielden.

De buitenlanders zouden strafbare handelingen hebben gepleegd en worden momenteel in vreemdelingenbewaring gehouden. “Op hen rust een verdenking van het plegen van strafbare feiten dan wel het aanzetten daartoe”, zegt korpschef Roberto Prade tegen de Ware Tijd. De verdachten zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan “opruiing”.

Behalve dat de vreemdelingen in tenten te South Drain bivakkeerden, hadden ze een pand op het Canawaima-terrein illegaal bezet. Woensdagavond zijn alle Cubanen die nog te South Drain waren per bus naar Paramaribo overgebracht en geïnterneerd in de Ayoko kazerne van het Nationaal Leger in Para.

In een communiqué stelt minister Krishna Mathoera van Defensie dat de samenleving niet ongerust hoeft te zijn en dat de situatie onder controle is. De situatie dreigde dinsdag naar verluidt uit de hand te lopen toen de Cubaanse migranten een protestactie bij de terminal hielden en aandrongen om tot het terrein toegelaten te worden. Behalve dat er op potten en pannen werd geslagen en leuzen werden gescandeerd, werden er bedreigingen geuit tegen de aanwezige politieagenten en andere beveiligers. “In overleg met het bevoegd gezag is besloten om de mensen die aansprakelijk zijn voor de strafbare handelingen aan te houden en in vreemdelingenbewaring te stellen”, aldus minister Mathoera.

De bewindsvrouw stelt verder dat de rest van de groep heeft aangegeven vrijwillig te willen vertrekken uit Nickerie. De groep wordt in de kazerne voorzien van voeding, drank en andere basiszaken. Deze groep bestaat uit mensen met verschillende statussen, waaronder illegalen en vluchtelingen. Ook zijn er personen aan wie enige tijd geleden asiel verleend is door de Surinaamse regering. Mathoera zegt dat vervolgbesluiten zullen worden genomen op basis van de geldende, wettelijke regels. Enkele dagen geleden keerden ruim honderd van de bijkans vijfhonderd personen die te South Drain waren neergestreken terug naar Paramaribo. Het ging om mensen die legaal in Suriname verblijven.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/18/mogelijk-strafrechtelijke-acties-tegen-cubaanse-relschoppers/Dreiging door Cubanen leidde tot ontmanteling door politie en militairen

17 december 2020

Dreiging door Cubanen leidde tot ontmanteling door politie en militairen

Foto (c) Bic Nickerie

Dreigende uitspraken hebben woensdag geleid tot de eerdere ontmanteling van de bivakkerende Cubanen bij het Canawaima Ferry complex in Suriname. De Cubanen dreigden met geweld het terrein te betreden en de veerboot alvast te bezetten. Ze gaven de aanwezige politie en militairen te South Drain een ultimatum van 2 uren meldt BIC Nickerie.

Hun dreigende uitspraken werden serieus opgevat toen de groep gistermorgen ook weigerde verder te communiceren met het Surinaamse NCCR. Ook het door hun zelf aangevraagde voeding werd bij aankomst steevast geweigerd door de leiding van de groep.

De aanwezige politie voelde naarmate de ultimatum van 2 uren naderde de dreiging van de Cubanen die steeds grimmiger werden. Gevraagd werd naar assistentie van hun collega’s die bijkans 2 kilometer verder een inval aan het plannen waren. De groep Cubanen werd verrast door de eenheden die gelijk overgingen tot aanhouding van de dreigende leiders die op dat moment werden omringt door een kleine groep lotsgenoten.

Hun verzet werd vervolgens verbroken en werden daarom 16 van hen waaronder de leider Elio afgevoerd. Derest van de 227 Cubanen werd vredig afgehandeld en vrijwillig getransporteerd naar een lokatie in de hoofdstad Paramaribo. Met de operatie van gisteren waarbij er wederom scherpe voorwerpen/wapens in beslag zijn genomen is definitief een eind gekomen aan de bivakkering van honderden Cubanen voor het Canawaima Ferry complex te South Drain.

Het doel om naar buurland Guyana af te reizen en vervolgens door naar de Verenigde Staten van Amerika is dus van de baan aldus het commissariaat.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/12/17/dreiging-door-cubanen-leidde-tot-ontmanteling-door-politie-en-militairen/

Vordering Hoefdraad voor opheffen ‘staat van beschuldiging’ afgewezen

18/12/2020 05:54 – Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO – De vordering van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, om zijn in staat van beschuldigingstelling door De Nationale Assemblee ongedaan te maken, is afgewezen door kortgedingrechter Suzanne Chu. Hiermee is er geen verandering gekomen in de positie van het Openbaar Ministerie en kan die normaal voortgaan met het plegen van handelingen om de ex-minister, die voortvluchtig is, op te sporen en aan te houden. Zijn juridisch team, waarin advocaat Irene Lalji zit, noemt de afwijzing onbegrijpelijk en wijst op de civiele rechten van Hoefdraad die niets te maken hebben met de vraag of hij schuldig is of niet.

Lalji weigert uitspraken te doen over de gronden waarop rechter Chu de vordering heeft afgewezen. Volgens haar kan dat pas nadat zij het vonnis, dat nog niet op schrift is gesteld, in handen heeft gekregen. De jurist noemt het dan ook ‘zeer onkundig’ dat assembleevoorzitter Marinus Bee en VHP-fractievoorzitter Asiskumar Gajadien, via Starnieuws uitspraken hebben gedaan alsof dit kort geding van Hoefdraad iets te maken zou hebben met de strafzaak tegen hem, die intussen ook is begonnen. “Zolang je het vonnis niet hebt gelezen weet je niks. Een kort geding is een civiel proces waarbij het wel of niet schuldig zijn niet aan de orde is”, zegt Lalji.

De advocaat meent dat in deze kwestie van Hoefdraad de samenleving en de politiek wel goed onderscheid moeten maken tussen het strafrecht en het civiele recht. Het kort geding dat Hoefdraad heeft aangespannen om zijn in staat van beschuldiging op te heffen, heeft niets te maken met het strafrecht, waar het alleen de rechter gegund is te oordelen over zijn schuld of onschuld over wat hem door het Openbaar Ministerie is ten laste gelegd. Zij vindt het nodig op te laten tekenen dat wanneer de burger van mening is, in een rechtstaat te leven, ook de staat zich moet houden aan wetten en regels.

“Wij als advocaten van Hoefdraad hebben, nadat hij in staat van beschuldiging is gesteld, de kortgedingrechter een voorziening gevraagd om in een verkorte procedure de in staat van beschuldiging op te heffen. Reden hiervoor is dat de wet In staat van beschuldiging stellen Politieke ambtsdragers duidelijk is. Je moet de ambtsdrager horen voor je een besluit neemt. Dit is een erkend beginsel op elk rechtsgebied. De staat mag nooit een besluit nemen zonder dat de ambtsdrager is gehoord. Dit is handelen in strijd met de algemene beginselen van goed bestuur en Hoefdraad is niet gehoord”, zegt Lalji. Dit levert een nietig besluit op.

De jurist wijst er op dat de doorsnee burger niet goed bekend is met het recht. “Dan komen er ondoordachte uitspraken uit onkunde. Maar om de rechtstaat hoog te houden moet je het juist triest vinden als schending van een wettelijk vastgelegd hoorbeginsel genegeerd wordt door de staat.” Lalji zegt over de positie van de procureur-generaal die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt, dat hoewel er in zijn positie ten opzichte van Hoefdraad geen verandering is gekomen, het wel een feit is dat toen het kort geding van Hoefdraad aanhangig werd gemaakt er sprake was van opsporing en gerechtelijk vooronderzoek door het Openbaar Ministerie. Intussen is, terwijl het kort geding diende, waarbij er een spoedeisend karakter aan was verbonden, de rechtszaak van het Openbaar Ministerie tegen Hoefdraad bij het Hof van Justitie begonnen.

“Nu is er lang gewacht met het kort geding en wordt Hoefdraad in de tussentijd gedagvaard. Wanneer de zaak nu dient bij het Hof van Justitie is er sprake van vervolging. Ik kan slechts een vermoeden uitspreken dat de kortgedingrechter de vordering nu heeft afgewezen, omdat waarschijnlijk de vervolgingszaak bij het Hof van Justitie al is begonnen en zij geen reden ziet om de vordering voor het opheffen van de in staat van beschuldiging stelling op te heffen. Maar er is ook nog een bodemprocedure die allang is ingediend waarin gevraagd wordt de in staat van beschuldiging op te heffen. In elk geval zijn wij het niet eens met de afwijzing en zullen hiertegen in hoger beroep gaan”, zegt Lalji.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/18/vordering-hoefdraad-voor-opheffen-staat-van-beschuldiging-afgewezen/

Nurmohamed: “Die mensen van tralala en hoera gaan moeten verklaren waar de tractoren, bussen en auto’s zijn”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken stelt dat op dit moment de Interne Controle in schriftelijke opdracht van hem een bezoek brengt aan gewezen ministers, presidenten en vicepresidenten om te kijken of er onrechtmatig middelen van de Staat nog bij hun zijn. Tegenover journalisten benadrukte de bewindsman woensdag dat het voornamelijk gaat om de hoogwaardigheidsbekleders, die gediend hebben in de afgelopen 10 jaren onder toenmalige president Desi Bouterse. Nurmohamed stelt dat het geenszins de bedoeling is om te komen aan zaken, waarop de mensen recht hebben, maar er moet een overzicht worden gemaakt, omdat voorheen alles ging zonder schriftelijke vastlegging. “Dus voor de nieuwe ministers zal er voor het eerst een vastlegging komen over wat ze hebben en wat de toekomst zal zijn van de middelen. Dat moet voor december afgesloten zijn en de finale afsluiting komt op 21 januari, waar alle rechtmatigheden komen te vervallen volgens de wet.  Daarna gaan wij over tot het indienen van strafklachten”, aldus Nurmohamed.

Alle onrechtmatig uitgedeelde tractoren, bussen en auto’s moeten terug

Momenteel worden drie grote strafklachten voorbereid om in te dienen bij de justitiële autoriteiten tegen handelingen van de regering Bouterse/Adhin. “Onrechtmatige staatsmiddelen dienen ingeleverd te worden. Tegen politici die weigeren, wordt er dan een klacht ingediend. Het tweede dat in voorbereiding is, gaat over middelen van de Staat die tijdens de verkiezingen zijn uitgedeeld in de stemming van tralala en hoera. Die mensen van tralala en hoera gaan moeten verklaren waar de tractoren, bussen en auto’s zijn. Een aantal heb ik terug kunnen vinden en teruggebracht, maar een deel kan ik niet vinden. Maar het is wel uitgedeeld op de berm. Dat wordt een strafklacht tegen de gewezen regering Bouterse/Adhin en alle ministers, die verantwoordelijk zijn geweest voor dat beleid, tegen al die ministers wordt een strafklacht ingediend”, aldus de minister.

Onrechtmatig honderden ambtenaren in dienst nemen, is crimineel

De derde heeft klacht heeft volgens Nurmohamed te maken met de vele ambtenaren, die onrechtmatig voor de verkiezingen in dienst zijn genomen. “Bij OW hebben wij 1.500 ambtenaren gehad en dat is niet normaal. Het blijkt nu al dat de stukken niet gehonoreerd zullen worden, omdat er sprake is van mogelijke fraude. Dat wordt ondertussen ook bevestigd. We hebben heel veel ambtenaren hun stukken in orde gemaakt, maar zij zullen geweigerd worden. Het gaat hier om grootschalige criminaliteit, grootschalige mensenhandel en grootschalige omkoping van mensen, waarvan de regering Bouterse/Adhin met de raad van ministers van toen, zal moeten verklaren wat er gebeurd is. Ik heb van vele ooggetuigen gehoord wat er gebeurd is. Op straat zijn er dingen uitgedeeld. Het is ernstig, maar erger nog, het gaat erom dat de staat tientallen miljoenen schade heeft geleden en vandaag lijden wij als volk eronder. Het gaat om 20, 30, 40 en 50 miljoen dat de staat nu op tafel moet leggen voor een stuk wanbeleid en criminele activiteiten”, aldus Nurmohamed.

FR

https://www.dbsuriname.com/2020/12/17/nurmohamed-die-mensen-van-tralala-en-hoera-gaan-moeten-verklaren-waar-de-tractoren-bussen-en-autos-zijn/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR3X6upRzgvvoSJRKmCL4URUIVTDQtU_S1VX__hhgXCx27YUlDLpBV3CDuA

OM mag opsporing en vervolging Hoefdraad voortzetten

Gillmore Hoefdraad. Foto: Parbode

De vordering die de advocaten van ex-minister Gillmore Hoefdraad hadden aangespannen tegen de staat Suriname, De Nationale Assemblee (DNA) en het Openbaar Ministerie (OM) is door kortgedingrechter Suzanne Chu afgewezen. Gerold Sewcharan, raadsman van de staat, geeft tegenover Suriname Herald te kennen dat met het afwijzen van de vordering het OM zonder enige beperking de opsporing en vervolging van Hoefdraad kan voortzetten.

Het kortgeding was aangespannen om de in staat van beschuldigingstelling van de ex-minister op te schorten.

Sewcharan geeft aan dat zij sinds het begin van de zaak hadden aangevoerd dat de vordering van Hoefdraad niet voor toewijzing in aanmerking komt. De organen van de staat hebben zich conform de wet gedragen en dat heeft de advocaat namens de staat aan de rechter voorgehouden.

De raadsman geeft aan dat hij de overweging van de afwijzing van de vordering niet kan delen omdat het vonnis nog niet beschikbaar is. De rechter heeft alleen een uitspraak gedaan en heeft de overwegingen niet gelezen. “Zolang wij het vonnis niet hebben kunnen we niet zeggen wat de overwegingen waren”, zegt Sewcharan.

Volgens de advocaten van Hoefdraad is het besluit van het parlement in strijd met geldende wettelijke regelingen. De advocaten van Hoefdraad zijn van oordeel dat hij niet tweemaal voor hetzelfde feit vervolgd kan worden, vanwege het strafvorderlijke ne-bis-in-idembeginsel. De advocaten doelden erop dat de vordering van de procureur-generaal (pg) door de toenmalige NDP-coalitie in DNA reeds behandeld was.

De advocaten van Hoefdraad vinden dat hun cliënt is beknot in zijn rechten en vrijheden, vanwege het feit dat hij niet gehoord is. Er is een besluit genomen om hem in staat van beschuldiging te stellen zonder hem eerst te horen met betrekking tot de vordering van de pg.

De advocaten leiden uit artikel 8 van de “Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers” af, dat er een hoorplicht geldt. Anders gezegd, de advocaten stellen dat DNA de verplichting had om Hoefdraad eerst te horen. Zij zeggen dat de wet dit dwingend voorschrijft.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/17/om-mag-opsporing-en-vervolging-hoefdraad-voortzetten/

Gerechtelijk vooronderzoek inval Zirkoonstraat gaat door

16/12/2020 07:57 – Ivan Cairo

Directeur Nationale Veiligheid Daniëlle Veira blijft vooralsnog verdachte in de mislukte ontvoeringszaak van ex-militair Rodney Cairo.Directeur Nationale Veiligheid Daniëlle Veira blijft vooralsnog verdachte in de mislukte ontvoeringszaak van ex-militair Rodney Cairo.

Directeur Nationale Veiligheid Daniëlle Veira blijft vooralsnog verdachte in de mislukte ontvoeringszaak van ex-militair Rodney Cairo. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Het is vrijwel zeker dat het onderzoek naar de gewapende inval in april dit jaar bij de ex-militair Rodney Cairo voor berechting naar de krijgsraad zal worden doorgestuurd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tijdens een raadkamerzitting aangegeven dat het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) wordt voortgezet en de directeur Nationale Veiligheid, Daniëlle Veira, blijft vooralsnog verdachte in deze zaak. Volgens het OM moet een aantal personen nog gehoord worden.

Het Hof van Justitie besloot recentelijk tot het houden van een raadkamerzitting, nadat slachtoffer Cairo een beklagschrift bij het hof had gedeponeerd. Hij was van oordeel dat het OM niet voortvarend genoeg omging met de aangifte die hij had gedaan naar aanleiding van de inval in zijn woning waarbij een poging om hem te ontvoeren mislukte.

Het slachtoffer vreesde dat deze zaak in de doofpot zou verdwijnen. Het hof vond in het beklagschrift voldoende aanleiding om het OM en Cairo te horen teneinde te beslissen wat verder moet gebeuren. Het OM heeft dinsdag aangegeven dat de zaak niet in de doofpot verdwijnt en dat het onderzoek nog gaande is. Naar verluidt zal het OM nadat het gvo is afgerond Veira en Cairo weer oproepen voor een nader verhoor, voordat deze case eventueel voor berechting aan de krijgsraad zal worden voorgelegd.

In de vroege ochtend van 16 april drongen vier gemaskerde en zwaar bewapende mannen de woning van het slachtoffer binnen waarna hij werd gekneveld. Op een gegeven moment zou hij worden afgevoerd toen politie-eenheden ter plekke verschenen. Opdracht De overvallers gaven te kennen dat ze bezig waren met het uitvoeren van een opdracht van de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. De politie-eenheden werden toen teruggefloten door korpschef Roberto Prade na vermoedelijk contact te hebben gehad met Veira. Uiteindelijk zagen de overvallers er vanaf Cairo mee te nemen. Enkele uren later deed het slachtoffer aangifte bij de politie van Geyersvlijt en gelaste de procureur-generaal een onderzoek naar dit incident. In deze zaak waren twee verdachten aangehouden.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/16/gerechtelijk-vooronderzoek-inval-zirkoonstraat-gaat-door/

Drie strafklachten in januari tegen regering Bouterse-Adhin

17-12-2020 04:38

OW-minister Riad Nurmohamed

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft opdracht gegeven drie grote strafklachten voor te bereiden om in te dienen bij de justitiële autoriteiten. De strafklachten zullen ingediend worden tegen ex-president Desi Bouterse, ex-vicepresident Ashwin Adhin en alle ministers die hebben gediend de afgelopen 10 jaren. De interne controle heeft de opdracht gehad van de OW-minister om een onderzoek in te stellen bij al deze gewezen functionarissen.

De eerste strafklacht gaat over politici die onrechtmatig staatsmiddelen hebben onder hun beheer en die weigeren in te leveren. Ten aanzien hiervan is de minister bezig om hierin structuur te brengen, zodat de huidige ministers duidelijk weten waarop ze recht hebben nadat zij minister af zijn. Het tweede gaat omtrent de periode van de verkiezingen waarbij er middelen zoals bussen en tractoren zijn aangeschaft. Deze zijn na gebruik niet teruggegeven aan de staat en sommige personen weigeren dit te doen De laatste strafklacht die wordt voorbereid gaat om de kwestie van de duizenden ambtenaren die kort voor de verkiezingen in dienst zijn genomen, maar waarvan de juiste wettelijke procedures niet gevolgd zijn.

Minister Nurmohamed zei voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering dat de stukken van deze personen niet gehonoreerd zullen worden, omdat er sprake is van mogelijke fraude. Hij spreekt van criminele handelingen door de vorige machthebbers die het land maandelijks miljoenen kost. De strafklachten worden in januari ingediend.

https://www.sun.sr/Details/6122_vjIp4c6jmGOk0jGdMxxxTPrObFaFaFa5W6jtGErlr4s9WNbFbFbonhpKb2oMhOi92SjWfbAOBDvtEZPNRaFaFaskWgkkfRgDOgcFcFccFcFc_nurriad.jpg

Fraudeur na aankomst uit Suriname opgepakt

15 Dec, 2020,  16:57

foto

 Zhang Zheren (rechts) en Zhou Wu zijn vandaag in de haven van Shanghai No. 1 Intermediate People’s Court veroordeeld voor oplichting en fraude. 

 

Zhang Zheren, die vanuit Suriname is teruggekeerd naar China, is aangehouden voor grootschalige fraude. Zhang, directeur van de Shanghai Hepan Financial Information Service Co, is veroordeeld tot levenslang en een boete van 30 miljoen yuan (US$ 4,6 miljoen). Zijn personeelslid Zhou Wu kreeg 15 jaar cel en een boete van 8 miljoen yuan (US$ 1,2 miljoen).

De twee mannen zijn vandaag veroordeeld voor een geldinzamelingsfraude die hen 4.2 miljard yuan (US$ 640 miljoen) opleverde van 19.000 individuen. Zhou werd al in juli 2018 gearresteerd. Drie maanden later werd Zhang bij terugkeer uit Suriname in de kraag gevat door de Chinese politiediensten.

De rechtbank in Shanghai zei dat de twee mannen tussen 2016 en 2018 jaarlijkse rentetarieven beloofde van nep-investeringsprojecten van tussen de 6 en 22 procent via Hepan en drie andere financiële bedrijven. Het geld werd voornamelijk gebruikt om de hoofdsom en rente terug te betalen aan investeerders en de onkosten van het bedrijf. Volgens de rechtbank verloren investeerders meer dan 1,67 miljard yuan (US$ 255 miljoen).

ADHIN MAG ZIJN KANT VAN HET VERHAAL VERTELLEN AAN DNA

Dec 2, 2020

Parlementariër en gewezen vicepresident Ashwin Adhin krijgt de kans zijn zegje te doen in De Nationale Assemblee (DNA) over wat zijn rol is in de weggenomen en vernietigde media-apparatuur van het Kabinet van de vicepresident.

Dit is dinsdag besloten tijdens een huishoudelijke vergadering. Er is tijdens de besloten vergadering afgesproken dat er een hoorcommissie wordt ingesteld die Adhin de kans geeft zijn kant van het verhaal te vertellen. Dit komt nadat de procureur-generaal een vordering bij DNA had ingediend om Adhin in staat van beschuldiging te stellen zodat hij vervolgd kan worden door het Openbaar Ministerie (OM).

De NDP-fractie, waar Adhin toe behoort, is tevreden met de instelling van een hoorcommissie. Nog deze week zal de gewezen vicepresident zich moeten verantwoorden tegenover de commissie. “Als hij gebruikt maakt van de mogelijkheid zal nog moeten blijken”, zegt Asiskumar Gajadien, van de regeringsfractie VHP. Gajadien is trouwens ook voorzitter van de hoorcommissie.

Hij zegt dat ondanks Adhin zijn weerwoord geeft aan DNA, de pg uiteindelijk toch de ruimte zal moeten krijgen om zijn werk te doen. Dat is de lijn die gehouden wordt in DNA omtrent vermeende dubieuze zaken waarin politieke ambtsdragers verwikkeld zijn en het OM een vervolgingsproces wenst in te zetten.

Adhin verzekerd dat hij zijn kant van het verhaal zal delen met de hoorcommissie. “Ja, het is de bedoeling dat de hoorcommissie natuurlijk de ruimte geeft aan de persoon in kwestie om duidelijkheid te brengen”, zegt de gewezen vicepresident. Hij blijft erbij dat hij slachtoffer is van politieke rancune. De zaak rond de media-apparatuur is volgens hem zwaar overtrokken met de bedoeling hem politiek uit te schakelen. “Tegen de tijd dat ik het uitleg, gaat u ook zeggen: waarmee zijn we bezig?”

https://unitednews.sr/adhin-mag-zijn-kant-van-het-verhaal-vertellen-aan-dna/

VHP-fractie duidelijk over standpunt in staat van beschuldiging stelling Adhin

Assembleelid Asiskumar Gajadien van de VHP-fractie. Foto: Suriname Herald

De fractie van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is van mening dat de rechterlijke macht de ruimte moet krijgen om alle strafbare cases te onderzoeken. Deze lijn trekken ze ook door in de zaak waarbij procureur-generaal Roy Baidjnath Panday gisteren een vordering heeft ingesteld bij De Nationale Assemblee (DNA) om gewezen vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen. Dat zei VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, in gesprek met Suriname Herald.

Hij gaf aan dat hij zeker namens de VHP-fractie kan praten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moet de procedure van de in staat van beschuldiging stelling bij DNA worden opgestart. De vordering geeft een opsomming van strafbare feiten, zoals uit het ingestelde strafrechtelijk onderzoek is gebleken, zegt het OM in een persbericht. Het OM vraagt dat DNA beslist over de vervolging van ex-vicepresident Adhin.

Ruimte rechterlijke macht
“Ik denk dat wij van het parlement de lijn die wij altijd gehanteerd hebben zullen moeten blijven hanteren en de rechterlijke macht de gelegenheid geven om alles te onderzoeken en de vervolging te mogen inzetten. En mocht blijken zoals de heer Adhin beweert dat hij onschuldig is, dan zal dat naar voren komen,” benadrukt Gajadien.

Hij geeft aan dat Adhin zelf heeft aangeven dat er een rechtstaat bestaat. De fractie van de regeringscoalitie gelooft ook in de rechtstaat en wanneer er een vervolging wordt ingezet daaraan meegewerkt moet worden, zegt de fractieleider.

Eerder heeft vicepresident Ronnie Brunswijk aangegeven tegenover het STVS-journaal, dat deze zaak niet zo’n zware case is en dat die buiten proces afgehandeld kan worden. Hierop reagerend zegt Gajadien dat hij de vordering nog niet heeft bestudeerd en niets over de inhoud kan zeggen, maar dat te allen tijde de ruimte geboden moet worden aan de rechterlijke macht.

Klassenjustitie
De VHP-topper zal ook niet meewerken aan een eventueel verzoek vanuit de politiek. Zelf als op dat niveau gesprekken gevoerd zullen worden, zullen die niet van invloed zijn op het standpunt van de politicus. “Ik ben geen voorstander van klassenjustitie. Als mensen in de fout zijn gegaan, dan moet die tot uiting komen en daar gaan we voor. Laat het een les zijn dat mensen niet sollen met de belangen van die samenleving, dat men niet zomaar vernielingen aanbrengt aan overheidseigendommen en men zich houdt aan wet en recht,” zegt Gajadien.

Wanneer de vordering in behandeling wordt genomen is nog niet bekend. In ieder geval zal de ruimte geboden worden aan het OM om over te gaan tot vervolging, als het aan de VHP-fractie ligt.

Jerrel Harderwijk

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/27/vhp-fractie-duidelijk-over-standpunt-in-staat-van-beschuldiging-stelling-adhin/

Gajadien: Rechterlijke macht moet haar werk doen

27 Nov, 2020, 06:38

foto
 Coalitiefractieleider Asis Gajadien 

Coalitie-fractieleider Asis Gajadien (VHP) vindt dat in de vordering van het Openbaar Ministerie (OM) om ex-vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen, het recht zijn beloop moet hebben. De rechterlijke macht moet alle ruimte krijgen om haar werk te doen, zegt Gajadien in gesprek met Starnieuws. Het OM heeft donderdag de vordering ingediend.
 
Rechter-commissaris Siegline Wijnhard heeft geoordeeld dat er een redelijk vermoeden van schuld is, maar dat het OM niet de juiste procedure heeft gevolgd. Hiertegen is het OM in beroep gegaan. Het Hof van Justitie heeft de beschikking van de rechter-commissaris bekrachtigd. Adhin wordt samen met Amien D. en Vijendra R. verweten valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling van media-apparatuur toebehorende aan de Staat Suriname.
 
Gajadien zegt dat Adhin eerder heeft aangegeven onschuldig te zijn. Hij zal dan tijdens het proces zijn onschuld kunnen bewijzen. De politicus merkt op dat De Nationale Assemblee geen inhoudelijk onderzoek doet, maar kan besluiten de verdachte te horen, zonder dat er een waardeoordeel wordt gegeven. Dit is de taak van de rechterlijke macht, benadrukt Gajadien.
 
De procureur-generaal mag de vordering indienen, zegt Gajadien omdat de zaak nog in onderzoeksfase is. Er waren nog geen daden van vervolging ingesteld. Gezien eerder ingenomen standpunten binnen de coalitie, verwacht Gajadien dat De Nationale Assemblee zal instemmen met de vordering van het OM.

Kanhai: Pg drijft kwestie-Adhin op de spits

27 Nov, 2020, 02:43

foto
 Irvin Kanhai 

Irvin Kanhai, raadsman van ex-vicepresident Ashwin Adhin, vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak op de spits drijft door een vordering in te stellen bij De Nationale Assemblee. Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft gevorderd dat Adhin als gewezen ambtsdrager, in staat van beschuldiging wordt gesteld. Kanhai zegt in gesprek met Starnieuws dat de zaak niet zo zwaarwichtig is om een vordering in te stellen. Het gaat alles bij elkaar genomen niet eens om US$ 10.000 aan apparatuur die beschadigd of vernietigd zou zijn.
 
Amien D. en Vijendra R. zitten nog vast in deze zaak. Kanhai zegt dat hij vicepresident Ronnie Brunswijk een brief heeft geschreven, waarin hem meegedeeld wordt dat de bereidheid er is om de schade te vergoeden. Dan kan de zaak worden afgedaan. De mensen hoeven dan niet langer vastgehouden te worden. Brunswijk had eerder opgemerkt dat de zaak buiten proces afgehandeld zou kunnen worden. Later kwam hij terug op zijn uitlatingen, waarbij hij stelde dat de regering zich niet inmengt met zaken die bij de rechter aanhangig zijn gemaakt.
 
Kanhai vindt dat het OM bezig is met polarisatie. “Voor zo een zaak ga je niet vorderen om een ex-vicepresident in staat van beschuldiging te stellen. Dit is ondoordacht,” meent hij. De raadsman wijst erop dat na de vrijlating van Adhin in Ocer is opgemerkt dat mensen politiek bezig zijn. Ondervoorzitter Ramon Abrahams heeft aangegeven dat de NDP niet slaapt en zich klaarmaakt voor een lange strijd. Kanhai merkte op dat in 1980 ook van alles is gebeurd, waarbij een staatsgreep is gepleegd. Achteraf waste iedereen zijn handen in onschuld. Niemand was verantwoordelijk voor de escalatie.
 
“Het is een prestigekwestie geworden voor het OM. De rechter-commissaris en het Hof van Justitie hebben erop gewezen dat er een verkeerde procedure is gevolgd en hebben het OM in het ongelijk gesteld,” merkt Kanhai op. Hij vindt het onsportief van de pg dat hij nu naar De Nationale Assemblee gaat. Het gaat volgens de raadsman niet om een ernstig misdrijf. De consequenties voor het land zijn veel groter, meent Kanhai. Ook al kan juridisch gezien de pg de vordering instellen, omdat de zaak nog in een onderzoeksfase is, vindt de raadsman het niet verstandig dat de zaak op de spits wordt gedreven.

OM vordert bij DNA instaat van beschuldigingstelling Adhin

26 Nov, 2020, 16:28

foto

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een vordering ingesteld bij De Nationale Assemblee (DNA) tot het in staat van beschuldigingstelling van de gewezen politieke ambtsdrager, Ashwin Adhin.
 
In een persbericht zegt het Openbaar Ministerie dat de vordering een opsomming van strafbare feiten geeft, zoals uit het ingestelde strafrechtelijk onderzoek is gebleken. Het OM vraagt dat DNA beslist over de vervolging van de ex-vicepresident.
 
Adhin was in verzekering gesteld door het vervolgingsapparaat, maar de rechter-commissaris en in tweede instantie het Hof van Justitie hebben geoordeeld dat de gevolgde procedure onjuist is. Er had eerst een vordering ingesteld moeten worden bij De Nationale Assemblee.
 

MENINGEN

de staat is er om wetten te maken.
de rechterlijke macht is er om de wetten uit te voeren.
de staat is er niet om te beslissen wat de rechterlijke macht moet doen.
die hele wet is een wassen neus om criminele ambtsdragers te beschermen
chan zou er goed aan doen die wet zo spoedig mogelijk naar de prullenbak te verhuizen.
dus ik zeg Afschaffen die idiote wet. Want politici staan niet boven de wet. Integendeel moeten ze harder worden aangepakt vanwege de uitzonderingspositie. De kruimeldief wordt direct opgesloten, hoe klein het misdrijf ook is.
zolang dat niet gebeurd…kunnen ambtsdragers alles doen wat ze maar willen, aangezien de staat dan wel gaat beslissen of je aangeklaagd mag worden of niet.
suriname… failed state…. now and forever…
zelfs naar het verleden kijken leert ze niets.
suriname een mooi land…. alleen jammer dat er een paar rotte appels erin wonen.
 
25 nov 2020
. Mijn visie omtrent het opsporen van ontvreemde gelden gepleegd door de vorige regering is gebaseerd op:
1. de onregelmatigheden die ik op de saldo dienstenrekening in de betalingsbalans heb ontdekt. Er lijkt geld overgemaakt te zijn naar consultants die er niets voor hebben gedaan. Als het goed is heeft van Trikt ook van zo een constructie gebruik gemaakt, om geld weg te sluizen. Ga dat onderzoeken, als je echt oprecht gestolen gelden wilt terughalen!
2. De 2 Oppenheimer obligaties waarover er geen couponrente betaald kan worden, vallen onder het Amerikaans recht. Met name Amerikaanse investeerders kunnen de dupe worden van het wegsluizen van miljarden naar geheime rekening can de vorige regering, waardoor Amerikaanse investeerders hun investeringen dreigen kwijt te raken.
3. Op basis van het bovenstaande zou de Surinaamse regering een officieel rechtsverzoek kunnen indienen bij de Amerikaanse overheid, om middelen, expertise en deskundigen beschikbaar te stellen om op zoek te gaan naar deze verdwenen gelden.
De vraag is nu wel; wil Santhoki wel op zoek gaan naar de gestolen gelden? Welke mensen brengt hij in gevaar en wat zijn de gevolgen voor deze mensen en zelf misschien ook voor Santhoki, als zo een diepgaand onderzoek wordt ingesteld?
Het feit dat hij hoofdrolspeler was bij het recente Leonsberg akkoord en de onwil om Hoefdraad in hechtenis te nemen toen dat nog kon, riekt weer naar nepotisme en geheime belangen. Sorry maar ik vertrouw Chan vanwege al deze intriges gewoon niet.
 
Mvg, P.M. Wolff
 

Rachied Doekhie: “Adhin niet type mens dat in gevangenis thuishoort”

24 nov 2020
 

Rachied Doekhie, voormalig assembleelid van de NDP uit het district Nickerie, vindt het jammer dat justitiële autoriteiten de voormalige vicepresident en NDP-parlementariër, Ashwin Adhin, op zo een hardhandige manier hebben aangepakt ter zake valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling van staatsgoederen, waaronder media-apparatuur van het kabinet van de vicepresident. “Adhin is niet het type mens dat in gevangenis thuishoort. Hij is een rustig, serieus, religieus en cultureel mens. Ik vind dat deze zaak toch wel iets milder kon zijn aangepakt door hem in de gelegenheid te stellen om de schade aan de apparatuur binnen 1 maal 24 uur te vergoeden en of te herstellen. Ik vind het daarom toch heel erg”, zegt Doekhie aan Dagblad Suriname. De ex-parlementariër benadrukt dat hij echter aan de andere kant ook niet had verwacht dat Adhin de strafbare handelingen zou plegen waarvoor hij nu wordt beschuldigd. “Zoiets doe je niet. Je laat je ondergeschikte geen handelingen plegen die niet door de beugel kunnen.” Doekhie vermoedt dat de reden achter de inverzekeringstelling van Adhin in dit stadium merendeels te verklaren is met de ervaring, die het Openbaar Ministerie (OM) heeft gehad met ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad, die al maanden is ondergedoken, aangezien hij vooraf al wist dat hij in verzekering zou worden gesteld. Hiermee is voorkomen dat Adhin ook het land zou uitvluchten. “De pg hoefde dat niet te doen, maar hij heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid. Ik vermoed dat de pg voorzichtig is na de hele ervaring met Hoefdraad, want straks zou ook Ashwin Adhin verdwijnen”, aldus Doekhie.

Kort geding voor lijfelijke invrijheidstelling

De raadslieden van Adhin hebben maandag een kort geding ingediend voor zijn lijfelijke invrijheidstelling, maar zijn dinsdag niet ontvankelijk verklaard. De ex-vicepresident zit ondertussen al 9 dagen in voorarrest. Afgelopen vrijdag besliste de rechter-commissaris (rc) dat de inverzekeringstelling van Adhin onrechtmatig is, aangezien hij eerst in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) is hierna echter gelijk in beroep gegaan, waardoor Adhin in afwachting daarop niet in vrijheid is gesteld. In deze zaak zijn nog 2 verdachten aangehouden, te weten Vijendra R. en Amin D. Ramon K. is vrijdag gelijk na zijn voorgeleiding in vrijheid gesteld.

“Ik had ze gewaarschuwd”

Dat Adhin en anderen als Ginmardo Kromosoeto vandaag de dag in problemen zitten, komt volgens Doekhie omdat zij niet naar zijn waarschuwende geluiden hebben willen luisteren. “Ik heb Kromosoeto toen ook gewaarschuwd dat hij door anderen in problemen zou worden gezet, waarna ze hem in de steek zouden laten. Al deze mannen worden met allerlei beloftes misbruikt, want die dingen die gebeurd zijn, zijn niet in het voordeel van Adhin of Kromosoeto, maar anderen die nu op een afstand zitten te lachen en te giechelen. Ze wilden toen niet luisteren toch, want Doekhie zei domme dingen. Vandaag aan de dag komt alles naar buiten, van Wageningen, Carifesta, vernielde apparatuur tot en met Naschoolse Opvang. Adhin is niet de persoon die in mijn ogen daar moet zitten. In de wereld zie je de afgelopen jaren de tendens waarbij gewezen of zittende presidenten ook achter de tralies verdwijnen”, aldus Doekhie.

In staat van beschuldigingstelling Adhin nog niet nodig

Doekhie stelt dat critici, waaronder ook zijn partijleden, het verschil moeten kennen tussen de opsporingsfase en vervolgingsfase in strafzaken. De zaak ligt nog bij het OM en niet bij de rechter. Vandaar dat hij niet vindt dat Adhin eerst in staat van beschuldiging moest worden gesteld conform de ‘Wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers’. “Er is een ratio achter deze wet. Het gaat erom dat een gewezen ambtsdrager tijdens het uitoefenen van hun ambt allicht scheef zijn gaan marcheren, dan komt die wet wel in werking. Maar wanneer het onderzoek al is begonnen en blijkt dat uit verklaringen dat ‘yu faya’, dan pas komt het moment dat de pg het verzoek tot in staat van beschuldigingstelling zal indienen bij het parlement. Gillmore Hoefdraad is toch ook eerst meerdere malen door de politie gehoord alvorens hij in staat van beschuldigingstelling is gesteld. Pas na zijn verhoor is het verzoek ingediend. Het OM heeft meer informatie dan wie dan ook buiten. De procureur-generaal heeft zelf ook gezegd dat hij genoeg redenen heeft om een strafrechtelijk onderzoek te starten”, aldus Doekhie.

Wat is het verschil tussen Van Trikt en Adhin?

Ongeveer een week terug hebben NDP-toppers, waaronder voorzitter Desi Bouterse en ondervoorzitter Ramon Abrahams, tijdens een kadermeeting in Ocer fel gereageerd over de wijze waarop Adhin is opgehaald en in verzekering is gesteld. Aangevoerd werd dat de partij wordt aangevallen. Bouterse merkte op dat de partij ‘oorlog’ ook niet zal schuwen als het nodig is. Ondervoorzitter Ramon Abrahams zei aan dat de partij zich moet voorbereiden op een lange en harde strijd. Assembleelid en ex-HI&T-minister Stephen Tsang vond dat mensen die kritisch zijn, waaronder hij ook, aangepakt worden door de coalitie. Ook de NDP-fractie in het parlement, onder leiding van Rabin Parmessar, heeft besloten om niet te participeren in plenaire sessies zolang Adhin achter de tralies is.  Doekhie benadrukt dat hij deze houding van zijn partijleden hypocriet vindt, omdat het dezelfde NDP’ers waren die tijdens de vorige regeerperiode ervoor hebben gezorgd dat de NDP’er Robert van Trikt, toen governor van de Centrale Bank, nog steeds strafrechtelijk wordt vervolgd voor zijn aandeel in de megafraudezaak bij de moederbank. “Dezelfde mensen die nu het hardst schreeuwen uit de paarse hoek hebben Van Trikt laten opsluiten. Zijn moeder was toen minister van Onderwijs. Wanneer anderen nu de gewezen vicepresident hebben aangebracht, dan schreeuwt men. Wat is het verschil tussen Van Trikt en Adhin? Het zijn beide aanhangers van de partij”, aldus Doekhie.

FR

Breaking: Ook Hof toetst aanhouding Adhin onrechtmatig

24-11-2020 02:18

Ex-vicepresident Ashwin Adhin

Het Hof van Justitie heeft zojuist de aanhouding van ex-vicepresident Ashwin Adhin onrechtmatig getoetst. Advocaat Irvin Kanhai bevestigt dit tegenover SUN. Vrijdag had de rechter-commissaris beslist dat de aanhouding onrechtmatig was verklaard. Toen ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep bij het Hof van Justitie. Ook het Hof heeft de aanhouding in hoger beroep in het nadeel van het OM de uitspraak gedaan. Adhin mag in feite nu naar huis.

Het OM had gesteld dat de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdrager (S.B. 2001 no. 72) van toepassing zou zijn op de verdachte Adhin, indien tegen hem een daad van vervolging was ingesteld. Het Hof acht dit doorslaggevend en stelde Adhin in vrijheid. Adhin heeft 9 dagen in voorarrest doorgebracht. 

https://www.sun.sr/Details/5718_TGcYpdDMQHz867rldawRfUPT2NiGhkXJua2mXgEumAAKXwoPG5EOl9VQXJMVP6lrWVaFaFalCYeMfvBBIWYYFPsrFgcFcFccFcFc_adhinfraude.jpeg

OM niet ontvankelijk, Adhin vrij

24/11/2020 14:49 – Ivan Cairo

PARAMARIBO – Het Openbaar Ministerie (OM) is dinsdag niet ontvankelijk verklaard in het hoger beroep dat was aangetekend tegen de onmiddellijke invrijheidstelling van ex-vicepresident Ashwin Adhin vorige week vrijdag. Dit houdt in dat de politicus die van een aantal strafbare feiten wordt beschuldigd dinsdag (vandaag) vrijkomt. Hij zat sinds vorige week maandag in voorarrest.

Rechter-commissaris Siegline Wijnhard had vrijdag de invezkereingstelling van Adhin als onrechtmatig getoetst. Zij vindt dat de zaken waarvan het OM Adhin verwijt gepleegd zijn ten tijde van zijn vicepresidentschap. Hij had volgens de rechter dus eerst door het prlement in staat van beschuldigngen gesteld moeten worden zoals de wettelijke bepalingen vorschrijven.
Het OM was het daar niet mee eens en ging onmiddellijk in hoger beroep.

Dit had als gevolg dat Adhin het afgelopen weekeinde en maandag in de politiecel bleef. Tegen die vermeende onrechtmatige vrijheidsberoving spande hij maandag een kortgedng aan tegen het OM. Die zaak is dinsdag (vandag) voorgegaan. Adhin werd echter in zijn vordering niet ontvankelijk verklaard door kortgedingrechter Suzanna Chu. Volgens de magistraat dient hij de normale procedure te volgen.

Tegen Adhin en enkele andere verdachten, medewerkers van het kabinet van de vicepresident, loopt een strafrechtelijk pnderzoek naar verduistering en vernieling van elektronische apparatuur van de Staat Suriname. Ook zou er in deze zaak valsheid in geschrifte zijn gepleegd volgens het OM. De NDP, de partij waar Adhin ondervoorzitter is tevens parlementslid, stelde van meet af aan dat zijn aanhouding onrechtmatig is en dat hij eerst door het parlement in staat van beschuldiging gesteld had moeten worden.

Zij bestempelde zijn aanhouding en inverzekeringstelling als een doelgerichte actie van de regering om politieke tegenstanders uit te schakelen en te criminaliseren. De regering wordt verweten voor die acties de rechterlijke macht in te zetten. De NDP-fractie in het parement besliste dat zolang hun fractiegenoot niet in vrijheid is gesteld zij geen vergaderingen van De Nationale Assemblee zullen bijwonen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/24/om-niet-ontvankelijk-adhin-vrij/

 

Breaking: Adhin moet onmiddellijk vrijgelaten worden

24 Nov, 2020, 14:30

foto

Het Hof van Justitie heeft de beschikking van de rechter-commissaris bevestigd. Ex-vicepresident tevens Assembleelid Ashwin Adhin mag naar huis. Dit deelt zijn raadsman Irvin Kanhai mee aan Starnieuws. Het Openbaar Ministerie is niet ontvankelijk verklaard.
 
Rechter-commissaris Siegline Wijnhard had aangegeven dat het Openbaar Ministerie Adhin in staat van beschuldiging moest stellen. De rc stelde dat er “voldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken, welke een redelijk vermoeden van schuld opleveren” tegen de verdachte Adhin voor de in het bevel tot inverzekeringstelling genoemde strafbare feiten.

De rechter-commissaris toetste of de inverzekeringstelling volgens de regels van het procesrecht zijn gelopen. “De verdachte Adhin diende ingevolge de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no. 72) eerst in staat van beschuldiging te worden gesteld,” oordeelde zij.
 
Het Hof van Justitie heeft het Openbaar Ministerie in het ongelijk gesteld.

Adhin niet-ontvankelijk verklaard in kort geding (update)

24 Nov, 2020, 12:10

foto

Het kort geding dat ingediend is door raadsman Irvin Kanhai is niet in het voordeel van ex-vicepresident Ashwin Adhin beslecht. Kanhai had gevraagd dat zijn cliënt lijfelijk in vrijheid wordt gesteld. De eiser is niet- ontvankelijk verklaard door kortgedingrechter Suzanne Chu.
 
De rechter wijst er op dat de normale procedure gevolgd moet worden. Volgens de raadsman moest zijn cliënt gisteren in vrijheid worden gesteld.
 
De rechter-commissaris had vrijdag de onmiddellijke vrijlating gelast van Adhin. Het Openbaar Ministerie had gelijk beroep hiertegen aangetekend waardoor de vrijlating werd gestuit. Volgens Kanhai moest Adhin in drie dagen in vrijheid worden gesteld.
 
Intussen buigt het Hof van Justitie zich over het beroep dat het Openbaar Ministerie heeft aangetekend. Vandaag moet een uitspraak volgen in deze zaak.

Een hanteerbare toepassing van de wet

24 Nov, 2020, 07:28

foto

 Dinesh Changoer 

 

(Ingezonden)

(Gewezen) politieke ambtsdragers, zoals Ashwin Adhin, kunnen worden aangehouden en in verzekering gesteld. In die situaties zijn de reguliere waarborgen uit het Wetboek van Strafvordering van toepassing. Bij een aanhouding en een inverzekeringstelling van een (gewezen) politieke ambtsdrager is een besluit van de Nationale Assemblee inhoudende een inwilliging van de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de betrokken (gewezen) politieke ambtsdrager, geen vereiste. De aanhouding en de inverzekeringstelling vallen namelijk niet onder het bereik van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (WISBPA).

Een besluit van De Nationale Assemblee inhoudende inwilliging van een vordering tot het in staat van beschuldiging stellen kan wel noodzakelijk zijn, zodra de rechter-commissaris heeft te oordelen over het verlenen van een bevel tot bewaring van een (gewezen) politieke ambtsdrager. Bij de vordering tot bewaring voor dertig dagen, zal sprake zijn van vervolging van een (gewezen) politieke ambtsdrager. In die situatie is de WISBPA van toepassing.
 
Aangezien in het geval van Adhin een besluit van de Nationale Assemblee niet voorhanden is, zal de rechter de vordering tot bewaring af moeten wijzen. Indien een afwijzing van de vordering tot bewaring volgt, blijft het Openbaar Ministerie onder omstandigheden bevoegd om de inverzekeringstelling voor de maximale duur van veertien dagen te laten voortduren.
 
De rechter moet daarbij de aanhouding en de inverzekeringstelling wel rechtmatig achten en daarvoor is in elk geval nodig een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit en het moet gaan om strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Indien op de vordering tot bewaring van Adhin afwijzend wordt beslist, kan het openbaar ministerie in de resterende tijd van de inverzekeringstelling, proberen om een besluit van De Nationale Assemblée te verkrijgen, waarna een hernieuwde vordering tot bewaring bij de rechter kan volgen.

Op deze pagina is een uitgebreide versie van het betoog in pdf beschikbaar.

Dinesh Changoer
info@advocaatchangoer.nl

 
 
Een hanteerbare toepassing van de Wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers Geschreven door mr. D.R. Changoer (info@advocaatchangoer.nl) en gepubliceerd op www.starnieuws.com, 24 november 2020.
 
Dinesh Changoer brengt naar voren dat (gewezen) politieke ambtsdragers, als Ashwin Adhin, kunnen worden aangehouden en in verzekering gesteld. In die situaties zijn de reguliere waarborgen uit het Wetboek van Strafvordering van toepassing. Bij een aanhouding en een inverzekeringstelling van een (gewezen) politieke ambtsdrager is een besluit van de Nationale Assemblée inhoudende een inwilliging van de vordering tot in staat van beschuldigingstelling van de betrokken (gewezen) politieke ambtsdrager geen vereiste. De aanhouding en de inverzekeringstelling vallen namelijk niet onder het bereik van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (WISBPA). Een besluit van de Nationale Assemblée inhoudende inwilliging van een vordering tot het in staat van beschuldiging stellen kan wel noodzakelijk zijn, zodra de rechter-commissaris heeft te oordelen over het verlenen van een bevel tot bewaring van een (gewezen) politieke ambtsdrager. Bij de vordering tot bewaring voor dertig dagen, zal sprake zijn van vervolging van een (gewezen) politieke ambtsdrager. In die situatie is de WISBPA van toepassing. Aangezien in het geval van Adhin een besluit van de Nationale Assemblée niet voorhanden is, zal de rechter de vordering tot bewaring af moeten wijzen. Indien een afwijzing van de vordering tot bewaring volgt, blijft het openbaar ministerie onder omstandigheden bevoegd om de inverzekeringstelling voor de maximale duur van veertien dagen te laten voortduren. De rechter moet daarbij de aanhouding en de inverzekeringstelling wel rechtmatig achten en daarvoor is in elk geval nodig een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit en het moet gaan om strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Indien op de vordering tot bewaring van Adhin afwijzend wordt beslist, kan het openbaar ministerie in de resterende tijd van de inverzekeringstelling, proberen om een besluit van de Nationale Assemblée te verkrijgen, waarna een hernieuwde vordering tot bewaring bij de rechter kan volgen.
 
Inleiding
Het Hof van Justitie staat de komende dagen voor de beslissing of huidig lid van de Nationale Assemblée en voormalig vicepresident van de Republiek Suriname, Ashwin Adhin, aangehouden blijft. Een beoordeling van het Hof van Justitie is geboden, 2 aangezien het openbaar ministerie tegen de beschikking van de rechter-commissaris in beroep is gegaan (zie SRU-RC-2020-1, beschikking r-c van 20 november 2020, gepubliceerd op rechtspraak.sr). Voor de rechter-commissaris is de inverzekeringstelling onrechtmatig, omdat ‘regels van procesrecht’ niet in acht zijn genomen. Het oordeel van de rechter-commissaris komt erop neer dat het openbaar ministerie op grond van de ‘Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers’ (hierna afgekort WISBPA) over een in staat van beschuldigingstelling moest beschikken. Een dergelijke in staat van beschuldigingstelling is in het geval van Adhin niet voorhanden. Naar aanleiding van de zaak van Adhin wordt hierna naar een hanteerbare toepassing van de WISBPA gezocht. Bij (gewezen) politieke ambtsdragers in beginsel steeds WISBPA volgen Een justitieel onderzoek naar betrokkenheid van (gewezen) politieke ambtsdragers zal ongetwijfeld roering in de samenleving veroorzaken. Die ambtsdragers kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving en in hun politieke beweging. Het handelen van politie en justitie zal steeds onder een vergrootglas komen te liggen. Het starten van een onderzoek naar vermeende strafbare feiten begaan door een (gewezen) politieke ambtsdrager, nota bene uit kringen van de oppositie, kan tot maatschappelijke deining leiden. Het ligt hier voor de hand dat aan die discussies een politiek randje zal zitten. Het openbaar ministerie zou discussies die de rechtstaat geen goed kunnen doen moeten vermijden. Zodra een (gewezen) politieke ambtsdrager een verdachte is, is het raadzaam om een vordering tot het in staat van beschuldiging stellen bij de Nationale Assemblée te doen. De wetgever heeft ervoor gekozen om de strafbare feiten die onder het bereik van de WISBPA vallen niet op te sommen. In de WISBPA is geen lijst van strafbare feiten genoemd, zodat duidelijk is in welke gevallen een besluit van de Nationale Assemblée tot in staat van beschuldigingstelling moet worden uitgelokt. Bij de WISBPA gaat het om misdrijven, waarbij misbruik is gemaakt van het ambt of de positie. (Zie Memorie van Toelichting op de Wet van 18 oktober 2001, S.B. 2001, no. 72, pagina 9. In dezelfde zin: Memorie van Toelichting op de Wet van 27 augustus 2007, S.B. 2007, no. 101, pagina 4.) Uit de tekst van de WISBPA noch uit de toelichtingen valt een aanknopingspunt aan te treffen voor de gedachte dat de WISBPA beperkt zou zijn tot ambtsmisdrijven of dat de WISBPA niet van toepassing zou zijn op commune delicten. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval of een vermeende strafbare gedraging van een (gewezen) 3 politieke ambtsdrager valt onder het bereik van de WISBPA. In dat verband is in de Memorie van Toelichting (S.B. 2001, no. 72, pagina 11) het volgende aan te treffen: ‘De strekking van [artikel 3 van de WISBPA] is vooreerst aan De Nationale Assemblée de gelegenheid te bieden om zich een oordeel te vormen over de vraag of het in deze inderdaad een misdrijf betreft in de uitoefening van zijn ambt door de politieke ambtsdrager gepleegd. Het oordeel van De Nationale Assemblée daaromtrent is beslissend, omdat het in deze een bijzondere voorwaarde voor vervolging betreft, welke vervulling expliciet aan De Nationale Assemblée is opgedragen en dan kan het mitsdien nimmer zo zijn, dat als de Nationale Assemblée beslist, dat het geen misdrijf in de uitoefening van het ambt betreft, naderhand of het Openbaar Ministerie of de Rechter anders oordeelt en daarop toch de vervolging afstuit, omdat er dan geen in staat van beschuldigingstelling is.’ Het is dus niet de regering, het openbaar ministerie of de rechter die beslist of verweten strafbare feiten al dan niet vallen onder het bereik van de WISBPA. Bij (gewezen) politieke ambtsdragers hoort de tussenkomst van de Nationale Assemblée steeds gezocht te worden. In het geval van Adhin zijn er aanknopingspunten te bedenken die meebrengen dat de WISBPA toepasselijk is, zoals door zijn verdediging aangevoerd en door de rechtercommissaris aangenomen. Adhin was ten tijde van de vermeende strafbare feiten vicepresident, het gaat om zijn ambtenaren en ook nog eens om staatseigendommen onder het beheer van zijn Kabinet. Verdedigbaar is dat Adhin misbruik van zijn positie heeft gemaakt, door anderen, hiërarchisch gezien ambtenaren lager in rang, aan te zetten tot het plegen van strafbare feiten. Het spreekt voor zich dat in het geval van Adhin de procedure als bedoeld in de WISBPA moest worden gevolgd. Door die procedure niet te volgen, geeft het openbaar ministerie in zo een politiek gevoelige zaak ruimte voor het oneindig voort laten duren van een discussie over de toepasselijkheid van de WISBPA. Niet alleen bij de rechter-commissaris, maar ook bij de rechter in eerste aanleg en vervolgens bij de rechter in hoger beroep, zal telkens naar voren worden gebracht dat de procedures niet overeenkomstig de WISBPA zijn gevoerd. Wat zal het voor de rechtstaat betekenen als na jarenlange procedures in hoger beroep het Hof van Justitie uiteindelijk tot het oordeel komt dat de WISBPA had moeten worden gevolgd? Het openbaar ministerie zou mijns inziens om het vertrouwen van de samenleving in de rechtstaat te vergroten, veilig moeten spelen en risico’s moeten vermijden. 4 Besluit Nationale Assemblée uiterlijk voorafgaand aan ‘vervolgen’ De WISBPA is pas aan de orde, op het moment dat sprake is van vervolging. Daarop hebben Sookhlall & Mahabier gewezen (zie ‘Aanhouding Adhin: OM heeft op dit moment geen toestemming nodig van DNA’, 21 november 2020, geplaatst op srherald.com). Van belang is om te weten wanneer de ‘vervolging’ aanvangt. Waaldijk heeft in zijn boek ‘Grondslagen van het strafrecht in Suriname’ een paragraaf met de veelzeggende titel De vervolging vangt aan zodra door de vervolgingsambtenaar een rechter in de zaak wordt betrokken. Waaldijk noemt vervolgens in zijn bespreking twee gevallen: 1) Een vervolgingsambtenaar vordert in een strafzaak een gerechtelijk vooronderzoek; en 2) Een vervolgingsambtenaar vordert in een strafzaak de bewaring van de verdachte (zie L.Th. Waaldijk, ‘Grondslagen van het strafrecht in Suriname’, uitgave 1998, p. 159). Overigens noemt Waaldijk nog als derde aanvangsmoment van vervolging, het uitbrengen van een dagvaarding, terwijl daarvoor nog geen rechter in de zaak werd betrokken. In verband met de actualiteit zijn de eerste twee gevallen interessant. In die gevallen wordt de rechter, dat zal een rechter-commissaris zijn, door het openbaar ministerie benaderd. In dergelijke gevallen zal naar mijn mening het openbaar ministerie een besluit van de Nationale Assemblée tot inwilliging van de vordering tot de in staat van beschuldigingstelling van de betrokken (gewezen) politieke ambtsdrager moeten overleggen. Zolang geen sprake is van vervolging, mist de WISBPA toepassing. Bij de aanhouding en de inverzekeringstelling van een (gewezen) politieke ambtsdrager komt geen rechter aan te pas, zodat niet van vervolging kan worden gesproken. Het openbaar ministerie kan een (gewezen) politieke ambtsdrager aanhouden en in verzekering stellen. Na de aanhouding van een (gewezen) politieke ambtsdrager doet het openbaar ministerie, in dit geval de Procureur-Generaal, er goed aan om zo snel mogelijk een vordering te doen bij de Nationale Assemblée tot het in staat van beschuldiging stellen van de (gewezen) politieke ambtsdrager. Een vordering behoeft een korte feitelijke omschrijving van de strafrechtelijke verwijten te bevatten en bovendien treedt de Nationale Assemblée niet in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van de betrokken (gewezen) politieke ambtsdrager als verdachte in de zin van artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering (artikel 5 WISBPA). De Procureur-Generaal behoeft namens het openbaar ministerie niet op de resultaten van het verhoor van de (gewezen) politieke ambtsdrager te wachten, maar kan reeds op basis van ander bewijsmateriaal (belastende verklaringen) een verwijt formuleren. Tegen 5 de tijd dat de Nationale Assemblée kennisneemt van de vordering van de ProcureurGeneraal is de (gewezen) politieke ambtsdrager in verzekering gesteld en dat kan in het belang van het onderzoek onder beperkingen geschieden, zodat de (gewezen) politieke ambtsdrager verstoken blijft van de informatie, die aan de Nationale Assemblée is voorgelegd. Met de inverzekeringstelling kan bovendien het risico op vluchtgevaar worden bestreden. Via de hier beschreven procedure kan de vervolgingsambtenaar tegen de tijd dat de rechter-commissaris moet worden aangezocht voor een verlenging van de vrijheidsbeneming (bewaring), over een (positief) besluit tot in staat van beschuldigingstelling van de Nationale Assemblée beschikken.
 
Slot
In de zaak van Adhin brengt de waarschijnlijke toepasselijkheid van de WISBPA mee, dat op het moment dat de vervolging aanvangt, een besluit van de Nationale Assemblée tot in staat van beschuldigingstelling voorhanden moet zijn. Nu een dergelijk besluit ontbreekt, dient naar mijn mening de rechter (thans het Hof van Justitie) een eventuele vordering tot bewaring van de gewezen politieke ambtsdrager af te wijzen. Het ontbreken van een staat van in beschuldigingstelling heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de aanhouding en de inverzekeringstelling. Die behoren uitsluitend aan de strafvorderlijke waarborgen te worden getoetst. Indien de aanhouding en de inverzekeringstelling rechtmatig zijn, zal de gewezen politieke ambtsdrager in elk geval moeten dulden dat de vrijheidsbeneming ruim veertien dagen kan duren (artikelen 49, 50 en 53 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering). De vervolgingsambtenaar zou een hernieuwde vordering voor bewaring kunnen indienen, onder de voorwaarde dat in de resterende tijd van de inverzekeringstelling alsnog over een ingewilligd besluit op de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen kan worden overgelegd.

Kanhai in zaak-Adhin: Vandaag beslissing kort geding

24 Nov, 2020, 05:32

foto

Irvin Kanhai, raadsman van ex-vicepresident tevens Assembleelid Ashwin Adhin, vindt dat zijn cliënt vanaf maandag onrechtmatig wordt vastgehouden. Daarom heeft de verdediging een kort geding ingediend om Adhin lijfelijk in vrijheid te stellen. Kanhai zegt aan Starnieuws dat de zaak vandaag gelijk afgehandeld zal worden. Hij verwacht na de pleidooien een uitspraak.
 
De rechter-commissaris Siegline Wijnhard heeft bij de toetsing het Openbaar Ministerie in het ongelijk gesteld. Zij besliste dat Adhin onmiddellijk in vrijheid moest worden gesteld. Hierop heeft de vervolging beroep aangetekend waardoor de vrijlating is gestuit. In drie dagen tijd moest Adhin vrijgelaten worden, merkt Kanhai op. Dat is niet gebeurd. In de wet wordt niet gezegd dat de stuiting drie werkbare dagen moet duren.
 
Het Openbaar Ministerie moet grieven indienen waaruit moet blijken waarom er beroep is aangetekend bij het Hof van Justitie tegen de beslissing van de rechter-commissaris. Tot gistermiddag waren de grieven nog niet ingediend, want de verdediging had er geen beschikking over. Om te voorkomen dat drie werkdagen wordt genomen voor het gehele proces, heeft Kanhai besloten een kort geding aanhangig te maken. Adhin wordt al acht dagen van zijn vrijheid beroofd, stelt de raadsman.
 
De rechter-commissaris is van oordeel dat er “voldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken, welke een redelijk vermoeden van schuld opleveren” tegen de verdachte Adhin voor de in het bevel tot inverzekeringstelling genoemde strafbare feiten. Zij valt echter over de gevolgde procedure. Volgens de rechter-commissaris moest Adhin eerst in Staat van Beschuldiging worden gesteld door De Nationale Assemblee. Het Openbaar Ministerie is een andere mening toegedaan. Het Hof van Justitie zal hierover een beslissing nemen.

Hof publiceert beschikking rc zaak-Adhin

23 Nov, 2020,  14:55

foto

Het Hof van Justitie heeft vandaag op zijn website de beschikking gepubliceerd van rechter-commissaris (rc) Siegline Wijnhard in de zaak van ex-vicepresident (vp), tevens Assembleelid Ashwin Adhin. Afgelopen vrijdag verklaarde de rc de inverzekeringstelling van Adhin onrechtmatig en gaf het bevel voor zijn onmiddellijke invrijheidstelling. Hiertegen heeft het Openbaar Ministerie hoger beroep getekend bij het Hof van Justitie.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Adhin en de medeverdachten Vijendra R. en Amien D. dat zij medeplegers zijn van valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling van media-apparatuur toebehorende aan de Staat Suriname. De rc stelde dat er “voldoende feiten en omstandigheden zijn gebleken, welke een redelijk vermoeden van schuld opleveren” tegen de verdachte Adhin voor de in het bevel tot inverzekeringstelling genoemde strafbare feiten.
 
In haar toetsing ging de rc echter een stapje verder dan de schuldvraag alleen. Ze keek ook of de inverzekeringstelling volgens de regels van het procesrecht zijn gelopen. “De verdachte Adhin diende ingevolge de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no. 72) eerst in staat van beschuldiging te worden gesteld.”
 
Opzettelijk beschadigd c.q. vernield
Adhin heeft in zijn hoedanigheid van vp, de opdracht gegeven aan twee kantoormedewerkers op zijn kabinet om voor hem na te gaan welke (media) apparatuur afgeschreven kon worden. Deze kantoormedewerkers worden gezien als de medeverdachten. Zij voerden de opdracht van Adhin uit en een van hen schreef op 8 juli 2020 de memo ‘afschrijving media equipment’. Adhin keurde dit goed en plaatste zijn handtekening onder het document.
 
De opdracht van de verdachte Adhin en het opstellen van die memo, hebben plaatsgehad terwijl Adhin nog in functie was en de rc vindt dat “deze behalve onbevoegdelijk” ook mogelijk “valselijk is opgemaakt”. Dit feit kan worden beschouwd als een “gepleegd in de betrekking van zijn ambt”, stelt de rc. De opdracht en de afschrijving vervat in de memo hebben ertoe geleid dat de goederen op één of meerdere momenten zijn verduisterd, “daarna teruggebracht op kabinet van de vicepresident en bleken zij opzettelijk te zijn beschadigd c.q. vernield”.
 
Reactie raadslieden
De raadslieden van Adhin opperden dat hun cliënt onrechtmatig in verzekering is gesteld, omdat hij onschuldig is. Adhin had geen intentie om de apparatuur bij zich te houden. Er kan niet worden bewezen dat Adhin de apparatuur heeft vernield. Verder zou er ook geen controle zijn uitgevoerd van de apparatuur op het kabinet van de vp, toen een van de medeverdachten alles terugbezorgde. De raadslieden vinden het ‘onkan’ dat hun cliënt drie maanden hierna van vernieling kan worden verweten.
 
Maar de rc geeft in haar overweging aan dat in tegenstelling tot wat Adhins raadslieden beweren, de ICT-deskundigen op het kabinet van de vp de media-apparatuur direct na afgifte door een medeverdachte op op 11 augustus 2020 hebben gecontroleerd, en toen bleek de opzettelijke vernieling.
 
Verklaringen tegenstrijdig
In een van haar overwegingen merkt de rc op “dat de verklaringen van de verdachten tegenstrijdig zijn”. Onderzoek heeft uitgewezen dat de apparatuur anderhalf jaar vóór de afschrijving is gekocht. De medeverdachte was niet bevoegd de memo te schrijven en de afschrijving heeft niet op de juiste wijze plaatsgevonden. Voor de afschrijving van ICT-apparatuur geldt minimaal vijf jaren en voor meubilair minimaal tien jaren.
 
Adhin verklaarde dat het materiaal geschonken zou worden aan het Doveninstituut, “aan wie hij een pand aan de Nassylaan ter beschikking zou stellen en deze zou doen inrichten met afgeschreven meubilair en apparatuur”. Echter verklaarde de getuige van het Doveninstituut niet op de hoogte te zijn van dit gebaar.
 
Apparatuur maakt ‘wereldreis’
De media-apparatuur werd meegenomen, ‘verduisterd’ vanuit het kabinet van de vp en maakten een kleine ‘wereldreis’. De apparatuur werd op verschillende momenten op verschillende adressen bewaard. De ene keer thuis bij een medeverdachte, die de apparatuur vier dagen thuis hield in opdracht van Adhin. Die bracht de goederen terug naar Adhin, uit vrees voor een politie-inval. De andere keer sjouwde de andere medeverdachte ermee.
 
Op een bepaald moment haalde een van de verdachte ex-kantoormedewerkers de apparatuur thuis bij Adhin op, die hem een lijst gaf met de afgestane goederen. De verdachte bezorgde alles terug op het kabinet van de vp. De verklaring van Adhin staat haaks hierop: hij wist niet wie de apparatuur vanachter de deur van zijn woning heeft weggehaald. Achteraf vernam hij dat het een van de medeverdachte ex-kantoormedewerkers was.
 
De raadslieden van Adhin vinden dat hun cliënt in staat van beschuldiging diende te worden gesteld, indien mocht blijken dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan hetgeen hem verweten wordt. Dit omdat de strafbare feiten zouden zijn gepleegd in zijn betrekking van politieke ambtsdrager.
 
Hoger beroep
De rc verwierp de stelling van het OM dat de wet pas van toepassing zou zijn als er een daad van vervolging zou zijn ingesteld, omdat dit in strijd zou zijn met artikel 140 van de Grondwet, verder geregeld in de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers. Het OM heeft vrijdag gelijk hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de rc, waardoor de invrijheidstelling is gestuit, en Adhin in voorlopige hechtenis blijft. Van de week zal het hof oordelen in deze zaak.
 
Adhin en de overige verdachten zijn in verzekering gesteld in het belang van het onderzoek naar strafbare feiten, waarvoor hun voorlopige hechtenis is toegelaten. In deze zaken zijn de ex-kantoormedewerkers Ramon K,  Vijendra R.  en Amien D. op vrijdag 13 november aangehouden en in verzekering gesteld. Bijkans een week later is Ramon K. vrijgelaten. Adhin werd op maandag 16 november aangehouden en in verzekering gesteld.

Racisten in Suriname publiceren zeer ongepaste foto op sociale media

22 nov 2020

Dit is niet meer te accepteren en er zal direct actie ondernomen moeten worden tegen de personen in Suriname die erop uit zijn een wig te drijven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in ons land. De persoon die deze foto heeft bewerkt moet aangeklaagd worden wegens racisme en het aanzetten tot haat!

Dat zeggen kritische Surinamers zaterdagavond aan GFC Nieuws naar aanleiding van een racistisch bewerkte foto waarop leden leden van het Openbaar Ministerie te zien zijn.

Op de foto die vaak wordt gedeeld, heeft een persoon pijltjes geplaatst die op insinuerende wijze een verschil maken tussen het aantal Hindostanen en Creolen.

“Het is ronduit schandalig dat deze foto zonder gevolgen geproduceerd kan worden en er geen gevolgen zijn voor de maker hiervan. De dader is bezig onderlinge spanningen met een racistisch karakter te creëren tussen onze bevolkingsgroepen en moet aangepakt worden. Wij zijn allemaal Surinamers. Het verschil maken tussen bevolkingsgroepen is aanzetten tot haat”, stellen de critici. 

https://www.gfcnieuws.com/racisten-in-suriname-publiceren-zeer-ongepaste-foto-op-sociale-media/

MENINGEN & REACTIES

Mie noh e loekoe ras, mie e loekoe a kwaliteit roko sang ding sma e poti, dat belangrijk.
SH Singh
22 nov 2020
Verbazingwekkend hoe Ronny Brunswijk zijn publiekelijke uitspraak ontkent.
Ja, gisteren nog las ik op fb dat hij zei samen met de ndp eens te zijn met de vrijlatingsprocedures van de verdachte ash adhin als ex vp. Vandaag lees ik dat hij zich geenszins als lid van de regeermacht met zaken van de rechterlijke macht bemoeit. Al is hij niet behoorlijk geschoold, hij heeft toch een brede staf van adviseurs op zijn kabinet? Maar er speelt wat anders op de achtergrond. Althans ook dat haal ik uit fb postings van vandaag. ” Rechter Commissaris VALT op de verhoorprotocollen van het O M bij het ophalen van ahin, ter verhoor. Wat mij door dit geval overduidelijk wordt is, dat in dit geval ook de politie en opsporingsautoriteiten in een paarse wurgreep zitten. Geen wonder dat de ondergedoken verdachte g hoefdraad niet wordt opgespoord; integendeel wordt de indruk gewekt dat zijn aanhouding wordt gebagatelliseerd. Dat is strafbaar. Zo zal pres. Chan Santokhi zijn belofte om de boeven te pakken in jaren niet waar kunnen maken. Man zal op hem blijven kafferen.

SCHILDERIJEN UIT HET PRESIDENTIEEL PALEIS WEGGEDRAGEN?

 
 

Door een oplettende burger is ons gemeld dat ook uit het Presidentieel Paleis, goederen zijn verdwenen. Het gaat hierbij om kunstschatten waaronder schilderijen die al decennialang deel waren van het interieur van het paleis. Op de foto een lege plek  aan de muur, waar eens een prachtig beeld hing. Er dient hier zeker ook een onderzoek te worden ingesteld, om vast te stellen of ook hier de plundering werd ingezet. Ook is ons gemeld dat het zogeheten gouverneursservice voor staatsdiners is verduisterd, ook het zilveren bestek horende bij dit imposante historische monument, zou in de afgelopen jaren zijn gestolen. Schandaliger kan het niet.

https://dagbladdewest.com/2020/11/21/schilderijen-uit-het-presidentieel-paleis-weggedragen/?fbclid=IwAR2IKXEQldL2iublbavKOZljo-ZFuCk1a37x-vpS07jZFJpnm6BFp1Ee79A

Onregelmatigheden bij lichting rekruten Korps Politie Suriname

21 november 2020

Politie rekruten houden 'speedmars' ter afsluiting van hun opleiding
 

Na onderzoek voor het Quick Scan Team zijn er onregelmatigheden aan het licht gekomen bij de recente lichting politierekruten. Het ministerie van Justitie en Politie heeft daarom besloten opnieuw testen af te nemen. Dit gaf minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie aan tijdens de regeringspersconferentie op vrijdag 20 november.

 

In de lichting 2019-2020 zijn er 174 personen, die de Elementaire Politie Opleiding hebben gevolgd. De beëdiging en aanstelling van de rekruten zijn aangehouden. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat bepaalde rekruten niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. Zo zou er sprake zijn van ongunstig resultaat van de medische en/of psychologische test en van het milieu en/of antecedentenonderzoek.

De rekruten met een gunstig resultaat na de nieuwe testen en onderzoek, zullen beëdigd en aangesteld worden als politieagent. Over de groep die negatief uitvalt in resultaat zal er nog een besluit volgen. Verder informeerde de bewindsman ook dat de lichting 2020-2021, waarvan de werving en selectie zijn afgerond, on hold is gezet voor een scanbeurt. Het blijkt namelijk dat de eerdergenoemde constateringen zich ook hier voordoen.

Met de Surinaamse Politie Bond (SPB) zijn gesprekken gaande over de door de bond aangenomen motie. Er ligt een besluitenlijst van het ministerie bij de SPB. Het onderhoud met betrekking tot looneisen zal in januari 2021 aanvangen.

Het ministerie is bezig met een nieuw project voor het aanmaken van nieuwe rijbewijzen. De afdeling Rijbewijzen is reeds gestart met de invoer van de gegevens van personen die geslaagd zijn voor hun rijexamen. Wanneer het project van start gaat, zal er meteen een aanvang worden gemaakt met het printen van de nieuwe rijbewijzen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid als de nieuwe rijbewijzen ook in oosten kunnen worden opgehaald.

Minister Amoksi waarschuwt ook tegen een tweede golf van COVID-19 in Suriname. Hij richt zich vooral tegen feestgangers. “Wij moeten ons niet veilig wanen. COVID is er nog steeds. We hebben geen capaciteit voor een tweede uitbraak.” Het blijkt namelijk dat veelvuldig feesten worden georganiseerd met meer dan het toegestane aantal personen.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/11/21/onregelmatigheden-bij-lichting-rekruten-korps-politie-suriname/

Bij OW: In dienst genomen personen willen geld

21 Nov, 2020, 08:33

foto

previousMinister Riad Nurmohamed legt uit dat veel zaken misgegaan zijn. Hij kan niet zonder meer toezeggingen doen.next

 

 

“Maar krijgen we ten minste wat geld voor december minister?” wordt er een paar keer gevraagd aan minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken (OW). Meer dan honderd personen zijn bij het ministerie geweest vrijdag om aandacht te vragen voor hun positie en problemen. De minister heeft hen duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit; dat er corruptie en fraude is gepleegd bij de procedure toen ze in dienst zijn genomen, dat hij de plegers gaat vervolgen, dat de dossiers van de gedupeerde mensen stuk voor stuk worden onderzocht. Hij zal ervoor zorgen dat ze ten minste betaald worden voor de geleverde diensten.

De Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) onder leiding van Michael Salons, heeft actie gevoerd bij het ministerie. In bussen, vanuit verschillende districten, zijn de mensen naar het ministerie gebracht. Ze zijn door de vorige regering in dienst genomen. De mensen zijn erg boos en hebben indringende vragen afgeschoten op de minister. Ze geven aan dat een deel nog steeds niet is betaald, terwijl een ander deel direct na de indiensttreding wel salaris ontvangt. Bij anderen is het salaris gewoon gestopt. Velen hebben documenten die hun indiensttreding moeten staven, maar ze komen niet voor in de administratie van het ministerie. Een deel werkt nog steeds, een ander deel niet. Er is veel verwarring daarover. Bij degenen die wel werken zijn er problemen in de hiërarchie, de positie en het salaris dat daarbij hoort.
 
Aan minister Riad Nurmohamed wordt uitgelegd hoe zwaar het leven is.

Minister Nurmohammed en directeur Santosh Soman hebben geduldig en duidelijk de mensen meegedeeld wat er aan de hand is. Mensen zijn in dienst genomen voor bepaalde functies terwijl er al een overschot is. Bij anderen ontbreekt een aantal stuken zoals een sollicitatiebrief of een beschikking. Voor de meeste functies is er ook geen sollicitatie-oproep geweest. Anderen zijn onterecht hoger ingeschaald, hoger zelfs dan de ambtenaren die er al jaren werken. Velen hebben geen werkervaring voor de functies waarvoor ze willen binnenkomen. Er is geen afstemming geweest over wie wel of niet is aangenomen. Een gevolg hiervan is dat de begroting voor bepaalde afdelingen dan niet toereikend is om de nieuwe instroom te accommoderen of te betalen. Dit heeft als gevolg dat men onder andere “onder een boom of bij een begraafplaats” kantoor houdt.

Het ministerie heeft procedures aangepast en transparanter gemaakt, deelt Nurmohammed mee. “Ik wil niet dat mensen in de toekomst op deze manier misbruikt worden,” merkt hij op. De minister deelt mee dat al de gevallen stuk voor stuk worden onderzocht. Hij heeft ter plekke ook medewerking gevraagd. Hij wil onder andere weten wie de mensen zijn die geregeld hebben dat de groep bij Openbare Werken kon komen werken. Ten minste één persoon heeft namen genoemd van degenen die hem overgehaald hebben om van zijn “bun bun wroko” naar een overheidsbaan te stappen: een zekere Doorson, Eric Boldewijn en Remi Tarnadi.

De mensen zijn zeer gebelgd. Ze houden voet bij stuk: “Maar gaan we allemaal worden aangenomen? Wanneer krijgen we ons geld? Wat moeten wij nu doen?” Veel mensen hebben leningen genomen, anderen hebben documenten nodig om bijvoorbeeld hun SZF-verzekering te verlengen. Een paar vrouwen zijn zwanger, anderen hebben kinderen om te verzorgen, wordt er aangegeven. Ze willen in elk geval een deel van hun geld. “Iets voor december, het hoeft niet alles te zijn, misschien twee maanden geld,” geven ze aan.

De minister wijkt ook niet af van zijn standpunt. “Wat fout is ga ik terug moeten draaien,” benadrukt hij . “Je moet van deze minister niet verwachten dat hij aan corruptie gaat meedoen. En jullie dossiers zit vol corruptie. Er is fraude gepleegd. Wat ik niet ga doen is jullie voor het gerecht brengen. Ik ga de verantwoordelijken, de mensen die de wet behoorden te kennen…met die ga ik afrekenen. Zij hebben jullie misleid.” Nurmohamed deelt mee dat hij oplossingen gaat zoeken voor de noden van de mensen. Voor geleverde diensten moet er wel betaald worden, benadrukt hij. “Daar hoeven jullie je geen zorgen over te maken.”
 
René Gompers

Roy Bhikharie: “Noch DNA noch regeringsleden mogen zich bemoeien met rechtsproces Adhin”

Geplaatst op november 20, 2020

De NDP typeert de aanhouding van de gewezen vp, Ashwin Adhin, als een ernstige schending van de rechtsstaat en eist dat hij onmiddellijk wordt vrijgelaten. PVP-leider Roy Bhikharie is van mening dat noch DNA noch regeringsleden zich in beginsel mogen bemoeien met welk rechtsproces dan ook, daar dit resulteert in ongeoorloofde inmenging en beïnvloeding. In gesprek met Dagblad Suriname attendeert Bhikharie erop dat het Openbaar Ministerie (OM), met uitsluiting van elk ander orgaan, belast is met de opsporing en vervolging.

“Geruchten doen de ronde alsof organen van de staat, die bovendien ondergeschikt zijn aan het OM, hun medewerking niet verlenen en soms zelfs het werk van het OM saboteren. Dit is pas schending van de rechtsstaat en niet wat zich nu afspeelt”, voert Bhikharie aan. Hij vindt het erg voorbarig op de manier hoe de NDP met deze kwestie omgaat. “Voor alle duidelijkheid: nog niemand is veroordeeld.” De NDP stelt dat er verzuimd is om Adhin eerst in staat van beschuldiging te stellen. Bhikharie vindt dat niet terecht. “Er is uitdrukkelijk gezegd dat het niet gaat om één van de feiten die genoemd zijn in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het in staat van beschuldiging stellen van ambtsdragers.”

De PVP-leider voegt daaraan toe dat in geval van Adhin er sprake is van een commune delict. Dat wil zeggen dat Adhin niet op basis van zijn handelingen als vp is aangehouden, maar op basis van vermoedens dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan vernieling en diefstal van apparatuur. “We gillen allemaal moord en brand. Adhin is niet opgesloten of veroordeeld, dus laat het recht zijn beloop hebben.

https://www.dbsuriname.com/2020/11/20/roy-bhikharie-noch-dna-noch-regeringsleden-mogen-zich-bemoeien-met-rechtsproces-adhin/

Aanhouding Adhin: OM heeft op dit moment geen toestemming nodig van DNA

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en ex-vicepresident Ashwin Adhin. Foto: Suriname Herald

De rechter-commissaris (rc) heeft onlangs besloten dat het Openbaar Ministerie (OM) niet tot aanhouding van gewezen vicepresident Ashwin Adhin mocht overgaan. Volgens de rc moest het OM de heer Adhin eerst in staat van beschuldiging stellen via De Nationale Assemblee (DNA). Met andere woorden, het OM moest eerst toestemming hebben van DNA, om Adhin aan te houden. Dit is een volstrekte misinterpretatie van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA); een buitengewoon opmerkelijke beslissing van de rc.

De titel van deze wet impliceert het al dat deze wet van toepassing is indien je een (gewezen) politieke ambtsdrager wilt vervolgen. Zie in het gearceerde gedeelte hieronder, een afbeelding van de betreffende wet.

Op dit moment bevindt deze zaak zich in de opsporingsfase en niet in de vervolgingsfase. In de opsporingsfase is deze wet nog niet van toepassing. Pas in de vervolgingsfase is deze wet van toepassing. Fnuikend is dat juristenland Suriname zwijgt en het volk niet (volledig) uitlegt wat deze wet inhoudt. De onwetendheid over de toepassing van deze wet maakt dat er veel maatschappelijk onbegrip ontstaat.

Wij zullen u uitleggen waar de opsporingsfase eindigt en waar de vervolgingsfase begint, dus ook op welk moment de WIPA in werking treedt.

Stap 1
De zaak begint met een opsporingsfase, waarbij de procureur-generaal (pg), de heer Adhin eerst gaat (ver)horen over de zaak en alle informatie gaat verzamelen hierover. Hierbij mag hij Adhin aanhouden, indien hij niet komt opdagen voor verhoor, of indien hij in belang van het onderzoek dat nodig acht. Dat is nu ook gebeurd met Adhin.

Stap 2
De pg gaat bezien of de informatie die hij heeft kunnen verzamelen, zal kunnen leiden tot een zaak tegen Adhin. Anders gezegd, hij gaat kijken of hij voldoende redenen heeft om de zaak van Adhin voor de rechter te brengen. Hier eindigt de opsporingsfase.

Stap 3
Indien de pg meent dat hij wel een sterke zaak heeft tegen Adhin, gaat hij een besluit nemen om Adhin te vervolgen. Voordat hij Adhin kan vervolgen, moet hij nu eerst kijken of de feiten gepleegd zijn in de uitoefening van zijn functie of ambt. Indien wel, dan moet hij een vordering sturen naar DNA om Adhin in staat van beschuldiging gesteld te krijgen.

Anders gezegd, hij moet DNA eerst toestemming vragen, om Adhin te vervolgen. Pas op dit moment treedt de WIPA in werking. Als DNA hem die toestemming heeft verleend, mag hij overgaan tot vervolging. Hier begint de vervolgingsfase. Hij brengt dan een dagvaarding uit, zodat de zaak nu bij de rechter aanhangig gemaakt kan worden.

Indien het feit niet gepleegd is in de uitoefening van zijn ambt, dan hoeft hij DNA geen toestemming te vragen. In dat geval kan hij Adhin zonder toestemming van DNA, voor de rechter brengen, middels een dagvaarding.

Voorbeelden
1. Adhin maakt zich schuldig aan geweld tegen een ondergeschikte op de werkvloer. Hij had geen bevoegdheid om dat te doen en dit feit is dan niet gepleegd in de uitoefening van zijn functie welke hem toebedeeld is binnen het staatsbestel. In dat geval heeft de pg geen toestemming nodig van DNA. Hij kan direct opgepakt worden.

2. Adhin tekent een beschikking welke tot stand gekomen is door corruptie. Hij had wel de bevoegdheid om die beschikking te tekenen, hoewel het niet zijn taak is om corruptie te faciliteren. Dus er moet niet alleen gekeken worden naar de vraag of het tot zijn taak behoorde, er moet ook gekeken worden naar de vraag of hij die bevoegdheid had (om de beschikking te ondertekenen). Nu hij in dit voorbeeld wel die bevoegdheid had om de beschikking te ondertekenen, kan de pg hem niet zonder toestemming van DNA vervolgen. Let wel, in de opsporingsfase mag hij Adhin wel aanhouden of verhoren.

In de zaak van de vernieling/verduistering van de apparatuur op zijn kabinet moet nu gekeken worden of hij de bevoegdheid had om zo een opdracht te geven. Nu moet gekeken worden of hij de bevoegdheid had om opdracht te geven tot vernieling. Neen, die bevoegdheid had hij niet. Nu gaan we kijken of hij misbruik heeft gemaakt van zijn ambt of positie. Het kan dat hij zijn positie heeft gebruikt om de opdrachten te geven aan zijn ondergeschikten. In dat geval heeft de pg wel toestemming nodig van DNA. De onderbouwing van deze zienswijze is te vinden in de Memorie van Toelichting (MvT) van de betreffende wet. Zie hieronder de afbeelding uit de MvT.

U ziet het hoe onwerkbaar deze wet is. Het zegt ook iets over de juristen die gewerkt hebben aan de totstandkoming van deze wet. Niet voor niets noemen wij deze wet op een sarcastische wijze: “Wet Onschendbaarheid Politieke Ambtsdragers”

Kort samenvattend:
De hele discussie omtrent de vraag of Adhin eerst in staat van beschuldiging gesteld had moeten worden, is op dit moment irrelevant. Op dit moment bevindt de zaak Adhin zich in de opsporingsfase en heeft de pg geen enkele toestemming nodig van DNA. De Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers is nog niet van toepassing. Deze wet is pas van toepassing, indien de pg besluit Adhin te gaan vervolgen. Op dat punt is de pg nog niet beland.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/11/21/aanhouding-adhin-om-heeft-op-dit-moment-geen-toestemming-nodig-van-dna/

Rechter-commissaris oneens met procedure OM

21 Nov, 2020, 06:37

foto

 
Rechter-commissaris Siegline Wijnhard vindt dat ex-vicepresident Ashwin Adhin op basis de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers eerst in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Raadsman Irvin Kanhai zegt aan Starnieuws dat de rechter aangegeven heeft dat de memo over de afschrijving van media-apparatuur op 8 juli 2020 is gegeven. Dit is gebeurd tijdens zijn ambtsperiode als vicepresident.
 
De rechter-commissaris heeft volgens Kanhai aangegeven dat de lijst mogelijk ook valselijk kan zijn opgemaakt. Dit kan worden beschouwd als een feit gepleegd in de betrekking van de ambt van vicepresident. De spullen zijn op gegeven moment meegenomen en daarna teruggebracht naar het kabinet van de vicepresident. De spullen zijn op 11 augustus teruggebracht. Ze waren toen thuis bij Adhin opgeslagen.
 
Het Openbaar Ministerie (OM) vindt echter dat de wet pas van toepassing zou zijn als een daad van vervolging was ingesteld tegen Adhin. Dit is volgens Kanhai door de rechter-commissaris verworpen. Op grond hiervan is inverzekeringstelling van zijn cliënt onrechtmatig verklaard. Zij heeft daarom de onmiddellijke invrijheidstelling van Adhin bevolen.
 
Kanhai heeft van meet af aan gesteld dat Adhin eerst in staat van beschuldiging moest worden gesteld. Op basis hiervan stelt hij dat zijn cliënt onrechtmatig is aangehouden. Kanhai is in het gelijk gesteld door de rechter-commissaris.
 
Aangezien het OM in beroep is gegaan tegen de beslissing van de rechter, is Adhin nog steeds niet in vrijheid gesteld. De vrijlating is gestuit door de actie van het OM. Nu zal het Hof van Justitie binnen drie werkdagen een besluit moeten nemen.
 
De aanhouding van Amien D. en Vijendra R. is wel rechtmatig bevonden. Ook bij Adhin is er een redelijk vermoeden van schuld, maar de rechter-commissaris valt over de gevolgde procedure door het OM.

VIDEO: vp Brunswijk niet eens met opsluiten ex-vp Adhin

21 november 2020

vicepresident Ronnie Brunswijk
De vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk
 

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk heeft gisteren laten weten dat hij het niet eens is met de manier waarop ex-vicepresident Ashwin Adhin wordt behandeld, in de zaak waarbij apparatuur in opdracht van hem vernietigd zou zijn. Volgens Brunswijk zou volstaan kunnen worden met het betalen van de schade door Adhin.

 

De vp zegt hierover in onderstaand filmpje: “Je kunt ook tegen de ex-vp zeggen: je hebt die dingen laten vernietigen betaal ervoor. En als ervoor betaald is kan hij naar huis. Want hoe je het keert of draait, die man is vice-president geweest”. En een ex-vp moet je anders behandelen, aldus Brunswijk.

Als hij had gestolen bijvoorbeeld, dan zou je hem kunnen opsluiten zegt Brunswijk. Maar nu zou het betalen van de schade volstaan.

De huidige vp van Suriname geeft verder ook aan dat hij niet op de stoel van de pg wil gaan zitten. Brunswijk zegt dat hij gewoon zijn mening geeft als een van de leiders van het land.

Hieronder een filmpje met zijn uitspraken (beeld van STVS):

https://www.waterkant.net/suriname/2020/11/21/video-vp-brunswijk-niet-eens-met-opsluiten-ex-vp-adhin/

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, pak

NDP, Brunswijk en Kanhai eensgezind: Adhin moet vrij

21 Nov, 2020, 00:00

foto

 Times of Suriname, voorpagina van zaterdag 21 november. Vicepresident Ronnie Brunswijk bekritiseert procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. 
Niet alleen de NDP en raadsman Irvin Kanhai vinden dat de ex-vicepresident Ashwin Adhin in vrijheid gesteld moet worden, maar ook de tweede man in de regering, Ronnie Brunswijk, is die mening toegedaan. In Times of Suriname van zaterdag en het STVS-journaal, zegt Brunswijk dat “je niet zo omgaat met een gezagsdrager’. Hij moest eerst in staat van beschuldiging worden gesteld. Met deze uitspraak geeft de vicepresident een vuistslag in het gezicht van president Chan Santokhi. De president zei in De Nationale Assemblee dat de regering zich niet inmengt over de manier waarop de rechterlijke macht haar werk doet.
 
Kanhai zegt aan Starnieuws dat het Openbaar Ministerie (OM) gerechtigd is om in beroep te gaan tegen het besluit van de rechter-commissaris die de vrijlating van Adhin heeft gelast. Het OM heeft terstond appel aangetekend hiertegen, waardoor Adhin niet vrij is gekomen. Het Hof van Justitie moet in drie werkdagen hierop reageren. Kanhai verwacht dat nadat de grieven ingediend zijn door het OM, het Hof dinsdag in feite een besluit zou kunnen nemen.
 
De raadsman ziet het besluit van de rechter-commissaris als een belangrijke overwinning. Het OM is in het ongelijk gesteld. De aanhouding van zijn cliënt is als onrechtmatig getoetst. Hij blijft erbij dat het OM bij De Nationale Assemblee moest aankloppen om in staat van beschuldiging te vorderen. Het gaat volgens Kanhai om zaken die zich afgespeeld hebben in ambtelijke sfeer.
 
Brunswijk zegt aan de krant dat het OM naar zijn mening niet goed gehandeld heeft. Als het aan hem ligt, wordt de zaak buiten proces afgehandeld. Misschien moet er volgens hem een schikking worden getroffen tussen partijen en kan er bijvoorbeeld worden gesproken over vergoeding van de schade. Hij vindt dat zijn voorganger niet langer in de gevangenis moet zitten.

Breaking: Adhin blijft aangehouden

20 Nov, 2020,  15:15

foto

Ex-vicepresident tevens Assembleelid Ashwin Adhin blijft voorlopig in de cel. De rechter-commissaris (rc) heeft gisteren zijn aanhouding getoetst. Vandaag besliste de rc dat de inverzekeringstelling rechtmatig is. Hierdoor is zijn aanhouding verlengd.
 
Starnieuws verneemt dat zijn advocaat Irvin Kanhai een verzoek op basis van artikel 54a heeft ingediend bij de rc. Maandag buigt de rc zich hierover. In het weekend blijft hij in verzekering. De NDP-fractie heeft vandaag nog een beroep gedaan op het Openbaar Ministerie/de regering om de juiste procedure te volgen. Fractieleider Rabin Parmessar zei dat uit alles blijkt dat het gaat om zaken die gepleegd zijn die te maken hebben met het ambt als vicepresident.
 
Adhin is vandaag opnieuw verhoord. Er is ook huiszoeking bij hem geweest. Hij werd naar zijn woning gebracht door de politie. Vernomen wordt dat er niks bijzonders is aangetroffen.

Rodney Cairo wint rechtszaak tegen Defensie

20-11-2020 12:16

Rodney Cairo

De militair Rodney Cairo heeft een rechtszaak, die hij met vier andere commando’s aanspande tegen het ministerie van Defensie, vanmorgen gewonnen. Hij vond dat zijn naam gezuiverd moest worden, en wilde terugdraaiing van het ontslag die hem was aangezegd. De rechter stelde Cairo in het gelijk. Het vonnis houdt in dat Cairo wederom in dienst genomen dient te worden door het ministerie, met een vaste aanstelling. Ook moet hij het salaris krijgen voor de periode dat hij met onrechtmatig ontslag was gestuurd.

‘Voor de rechter is het duidelijk geworden dat ik niets strafbaar gedaan heb. Er was geen enkele noodzaak om mij om half 8 ‘s nachts een papier te geven met de mededeling dat mijn contract is stopgezet’, aldus Cairo. De militair heeft een moeilijke periode achter de rug. Hij is van het één op het andere moment brodeloos gemaakt. Hij heeft met veel inspanning zijn hoofd boven water kunnen houden. ‘In het begin was het ondragelijk voor mij en mijn gezin’.

Cairo staat nog steeds bij zijn standpunt over corruptieve praktijken in het leger. Hij zegt dat de toenmalige minister van Defensie, Ronnie Benschop, de kant van een corrupte commandant gekozen heeft toen er kritiek werd geuit. Dat zou volgens Cairo de reden zijn voor het ontslag. “Het kan niet zo zijn dat de commandant $100 van de militairen neemt, zodat zij met verlof kunnen. Er zijn voldoende bewijzen. De commando heeft aangegeven dat de helft van die $100, naar de minister ging. Ze zijn dikke vrienden”, zegt Cairo.

Al met al is Cairo blij dat het recht heeft gezegevierd. “Het wachten is nu op het ministerie voor een uitnodiging”.

https://www.sun.sr/Details/5652_bFbFb0gbg5SubFbFbqU8OmZmQZs9sPeRmI0Swqufd7Z8IRy0ogx4RBP8BMNLkavOb76VTr3J_RodneyCairo.jpg

Bouva is ongefundeerde beschuldigingen zat

20 Nov, 2020, 02:51

foto
 Assembleelid Melvin Bouva 

Assembleelid Melvin Bouva is beschuldigingen aan zijn adres zat. Hij heeft besloten aangifte te doen tegen Radjindrekoemar Ramdhani en ‘roddelpagina Kwasibita Nieuws’. Ramdhani heeft op zijn Facebookpagina afgelopen week ongefundeerde en verregaande beschuldigen geuit, zegt Bouva. Kwasibita Nieuws had eerder dit jaar onterechte beschuldigingen en valse informatie (fake nieuws) over de politicus verspreid. Bouva legt ook het rapport over Naschoolse Opvang, opgemaakt door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) over om aan te tonen dat het absoluut niet klopt dat hij geld heeft verduisterd. De aangifte is gedaan op bureau Geyersvlijt. De Digitale Recherche zal verder gaan met het onderzoek. Intussen is de post verwijderd van de Facebookpagina.
 
Bouva zou volgens Ramdhani onder meer als projectleider van het project Naschoolse Opvang, SRD 126 miljoen hebben verduisterd. Ook zou hij enkele jaren terug, via de Wegenautoriteit SRD 3 miljoen hebben gekregen voor de uitvoering van een Vlaggenproject tijdens Srefidensi. De volksvertegenwoordiger geeft aan dat alle aantijgingen als leugen en lasterpraat kunnen worden aangemerkt in een poging hem persoonlijk, maar vooral politiek te schaden. Deze kunnen echter met vaststaande feiten worden ontkracht, stelt hij.
 
Het is absoluut niet waar, zegt Bouva dat hij projectleider is geweest van Naschoolse Opvang. Hij kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering noch de financiën van dit project. Ook heeft hij op geen enkele manier diensten geleverd en direct of indirect financiële middelen ontvangen. Als voorzitter van de vaste commissie Onderwijs was hij evenals de overige leden belast met de wet en regelgeving en de controle op de uitvoering daarvan.
 
Na grondig onderzoek is niet in het Evaluatierapport noch in het CLAD-rapport een concrete beschuldiging of verwijt gemaakt aan zijn adres. Uit dit onderzoek blijkt voorts dat zijn naam ook op geen enkele manier in diskrediet is gebracht. In de rapporten, waarnaar wordt verwezen, zijn de feitelijk betrokkenen en omstandigheden onomwonden genoemd en publiekelijk beschikbaar.
 
Geen enkele  kwaadspreker heeft de beschuldiging met enige vorm van bewijs kunnen onderbouwen, meent Bouva. Alle aantijgingen zijn beperkt gebleven tot geverifieerde holle kreten, voornamelijk van politieke tegenstanders.
De politicus stelt dat hij ook nimmer betrokken is geweest bij de uitvoering van een vlaggenproject van de Wegenautoriteit of de levering van voeding voor quarantaine.

Het is betreurenswaardig dat er desondanks onder politieke motieven deze zaken ongefundeerd en ongeverifieerd worden verspreid. De tendens om regeringsfunctionarissen en politici, politieke tegenstanders op een dergelijke manier, vaak onterecht, te bekladden en criminaliseren is volgens Bouva erg zorgelijk. Hij voelt zich echter niet geïntimideerd.

“Ik zal niemand het recht geven om op welke wijze dan ook onterecht mijn eer en goede naam aan te tasten. Ongeacht de aanvallen en de pogingen mij politiek te schaden, zal ik zowel nationaal als internationaal ongestoord mijn werk voortzetten,” stelt Bouva.

STRAFFELOOS BLIJVEN DAN HOE DAN?

 
 

In een goed geordende democratische samenleving, gelden er wettelijke regels die op ieder individu van toepassing zijn of althans behoren te zijn, en daar kunnen geen uitzonderingen op gemaakt worden. Doen we dat wél, dan wordt de deur van klassenjustitie wagenwijd opengezet. In de afgelopen decennia hebben we situaties meegemaakt, waarbij lieden ernstige halsdelicten hebben gepleegd en door tal van manipulaties en hun toevlucht zoekende tot de politieke arena, ervoor gezorgd hebben, straffeloos te kunnen blijven. Maar aan het langste touw komt uiteindelijk toch een eind en dan breekt de tijd aan, dat de niet onbekende wettelijke regels, die altijd hebben gegolden binnen met name het strafrecht,  toegepast  worden en lieden die de klassenjustitie blijvend huldigen, om de door hun gepleegde misdrijven te vergoelijken, in het ongelijk stellen. Mensen die gedacht hadden, gezien hun partijpolitieke achtergrond, strafbare handelingen te kunnen plegen en daarbij of daarna straffeloos te kunnen blijven, komen momenteel van een koude kermis thuis, na geconfronteerd te zijn met een juist werkende justitie, die geen uitzonderingen meer wenst te maken tussen mensen die strafbare handelingen hebben gepleegd, hoe gering of aanzienlijk die dan ook mogen zijn.

Men moet niet met ongefundeerde juridische spitsvondigheden komen en zo politieke volgelingen trachten wijs te maken, dat een ex-bewindsman volgens verkeerde wettelijke procedures is aangehouden en in verzekering gesteld, en hierbij ervan uitgaande dat de achterban van een politieke partij, op het juridische vlak slecht onderricht is en alles maar als zoete koek zal slikken. Wanneer een ex-bewindsman zich schuldig zou hebben gemaakt aan een ernstig strafbaar feit en verduistering, valsheid in geschrifte en vernieling wordt verweten en daarenboven derden zelfs zou hebben aangezet deze strafbare handelingen te plegen, dan is de justitie bevoegd de persoon aan te houden en in verzekering te stellen. Het artikel 140 uit onze constitutie is daarbij niet langer van toepassing, daar hebben juristen al duidelijkheid over verschaft. Men moet nu gaan inzien dat we in een democratische rechtsstaat leven, waarbij wet en recht op een ieder van toepassing zijn en dat ook een ieder zich aan deze gestelde regels dient te houden.

We leven al geruime tijd niet meer in een machtsstaat, al weten wij dat bepaalde lieden nog steeds de absurd en ondemocratische beginselen van een dergelijke machtstaat, aanhoudend nageleefd wensen hebben. Ook gaat men ervan uit, dat men via mobilisaties, sociale onrust en chaos zou kunnen veroorzaken om toch bepaalde lieden die zeer misdadig bezig zijn geweest, uit handen van de justitie te houden. Het ironische van dit alles, is dat de lieden die trachten wetsovertreders buiten vervolging en eventuele berechting wensen te houden, zelf aansprakelijk zijn voor massamoord en wel met voorbedachten rade. Het willen vertalen van gepleegde ernstige strafbare feiten naar een aanval en uitschakeling van een politieke entiteit, is volledig misplaatst en kan worden gezien als een excuus om de ernstige wetsovertredingen van een individu, te verhullen.

https://dagbladdewest.com/2020/11/19/straffeloos-blijven-dan-hoe-dan/?fbclid=IwAR0B19h0njFAOw7OPbZ3Nx0EAsd1kPCQ5gD4Y29CqxenJ4MCUl2-PRLCKxA

Artikel van Radjindrekoemar Ramdhani.

HET CRIMINELE LEVEN VAN MELVIN BOUVA: FRAUDEUR, OPLICHTER, DIEF, LEUGENAAR. VOOR MEER DAN 126 MILJOEN SRD VERDUISTERD. LEEST U WAT DEZE MAN ALLEMAAL OP ZIJN KERFSTOK HEEFT! EN UITGEREKEND DEZE MELVIN BOUVA VALT NU BRUNSWIJK EN SANTOKHI AAN
Melvin Bouva was de grote projectleider van de Naschoolse Opvang: een project om kinderen van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur op te vangen, te begeleiden, maar vooral te voorzien van eten en drinken. Iedereen met kennis van zaken waarschuwde dat het project gedoemd was om te mislukken en dat bleek ook. Het NDP-project werd een mega mislukking, maar nog erger: honderden miljoenen srd zijn spoorloos verdwenen! Met name Bouva is verantwoordelijk voor het spoorloos verdwijnen van miljoenen! Ik leg u een klein gedeelde voor uit het CLAD Rapport hierover.
“Honderden miljoenen Surinaamse dollars weggelegd voor de naschoolse opvang, zijn verdwenen. Dit meldt de Ware Tijd. Volgens een evaluatierapport is het geld niet te verantwoorden. Personen die het voor het zeggen hadden, worden ook genoemd in het beruchte Carifesta-rapport, toen onder paars 32 miljoen srd spoorloos is verdwenen. Volgens het laatste rapport heeft accountantsdienst Clad bedenkingen over de besteding van ruim zeven miljoen Surinaamse dollar (ongeveer een miljoen euro). Bij het project Naschoolse Opvang is ruim honderd en twintig miljoen Surinaamse dollar ‘verdampt’. Het geld is weg en zal node gemist moeten worden in deze tijd van armzaligheid. De Clad heeft ook een lijst geproduceerd van personen die een keuken hadden. De keukens bereidden het voedsel voor dat uitgedeeld werd tijdens het project. Onder de keukenhouders bevinden zich ook enkele top NDP parlementariërs.” Waaronder Bouva zelf! Belangenverstrengeling ten top.
Patricia Etnel, Jogi, Santokhi, Gayadien en zovele anderen hebben zich ingezet om de waarheid boven tafel te krijgen, maar de waarheid is nooit boven tafel gekomen, ondanks zogenaamde strafrechterlijke onderzoeken door het openbaar ministerie, want deze onderzoeken vonden plaats onder NDP bewind en werden vanaf het begin gemanipuleerd. En u kent de verdedigingsstrategie van de paarsen: krijsen dat alles fake news is. Dat is hun enige antwoord op alles! Waar rede faalt, waar mensen niet kunnen reageren met argumenten en bewijsvoering, ontstaat het gedrag van primaten die in bomen leven: krijsen en gillen!
Maar Bouva is nog veel corrupter dan u denkt. Weet u nog, het vlaggenproject? Tijdens de 42e srefidensi te Brokopondo was wederom Melvin Bouva de grote man die de organisatie in goede banen moest leiden. In die hoedanigheid leende hij 3 miljoen srd van de wegenautoriteit om vlaggen te kopen, maar dat geld is spoorloos verdwenen en de wegenautoriteit is nooit terugbetaald! Ook hier is onderzoek naar gedaan en dat geld is nooit boven water gekomen! Maar Melvin Bouva kan nog lager zinken, door geld te verdienen over de ruggen van doodzieke mensen, die op sterven liggen. In het begin van de corona pandemie, toen er een gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd door de NDP en mensen in quarantaine werden geplaatst, toen restauranthouders en cateringbedrijven moeite hadden om te overleven en vele van deze bedrijven failliet gingen, kreeg Bouva het voor elkaar, dat ALLEEN ZIJN cateringbedrijf als enige eten en drinken mocht leveren aan de patiënten, tegen absurde prijzen. Als je in het parlement zit en je hebt een megasalaris, dan zou je de cateringopdracht moeten gunnen aan de burgers, die proberen te overleven; maar deze man is zo laag, dat hij kans zag ook hier zijn slag te slaan. In de hele samenleving werd er schande over gesproken! En als u denkt dat het niet erger kan met deze geboren crimineel, deze fraudeur, oplichter en dief, dan heeft u het mis! Ik leg een stuk uit de krant voor uit juli 2020, toen vlak voor de machtsoverdracht bekend werd, dat Bouva door Mike Noersalim was benoemd tot beleidsadviseur, met een salaris van 8.000 srd per maand, NAAST ZIJN TOPSALARIS ALS PARLEMENTARIER!
“De Surinaamse minister van Binnenlandse zaken heeft NDP’er Melvin Bouva vorige week aangesteld als Beleidsadviseur 1ste klasse bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname. Bouva krijgt hiervoor een bezoldiging van ruim 8.000 SRD per maand.
Dat blijkt uit onderstaande brief van 26 juni 2020, die momenteel rond gaat via social media en getekend is door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. De functie van Bouva komt op voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle. Wat Bouva bij BuZa gaat doen voor dat bedrag en waarom hij op het laatste moment aangesteld wordt voor deze functie, is nog niet duidelijk, omdat er helemaal geen vacatures zijn voor deze functie.”
En uitgerekend deze Melvin Bouva, deze corrupte landvernieler valt Santokhi nu aan na zijn jaarrede. Hij uit ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van de nieuwe regering. Leest u even wat hij zegt:
“De door president Chan Santokhi aangekondigde maatregelen in de jaarrede vindt Assembleelid Melvin Bouva (NDP) veel te zwaar voor de samenleving voor één dienstjaar. Ook worden de kwetsbare groepen volstrekt onvoldoende opgevangen, volgens de politicus. Van de ruim SRD 21 miljard aan uitgaven wordt slechts ongeveer 700 miljoen gereserveerd voor sociale bijstand. Dat is nog niet eens 5% van wat de regering plant uit te geven, rekent Bouva uit. Op basis van de unificatie van de wisselkoers zou de sociale bijstand minstens het dubbele moeten zijn, uitgaande van AOV tussen de SRD 1000 en SRD 1500 per maand. Met de zware maatregelen wordt het veelvuldige hiervan uit de samenleving onttrokken. Alleen bij de EBS wil de regering in een jaar 75% van de subsidie afbouwen en verhalen op de gebruikers. Dat komt op basis van de huidige subsidie neer op ruim SRD 750 miljoen. Dit zal volgens Bouva ondraaglijk zijn voor de huishoudens en bedrijven.”
Afgelopen maandag maakte VP Brunswijk bekend dat bij Cevihas, onder leiding van Darryl Boetoe veel onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat er ook 100.000 USD vlak voor de verkiezingen is verduisterd. (Boetoe is daarom op non-actief gesteld). Melvin Bouva is direct in de bres gesprongen voor Boetoe, want criminelen nemen het voor elkaar op en beschuldigt de regering en de VP van leugens! Wel vrienden, ik heb een boodschap voor Bouva: luister nou paarse landvernietiger, jij moet je grote muil dichthouden over deze regering! Geef jij eerst al die miljoenen terug die jij verduisterd en gestolen hebt van het volk van Suriname, voordat je je criminele bek piert! Ik ben het niet met alles eens wat deze regering doet, maar jij hebt met de jouwen Mama Sranan tot een Broko Pranasi gemaakt. Tenminste probeert deze regering de puinhoop van paars op te ruimen! Hou jij tot die tijd je corrupte muil dicht! En Santokhi, wanneer wordt Melvin Bouva opgesloten?  

Kanhai: Geen reden om Adhin langer vast te houden

19 Nov, 2020,  04:44

foto

 
Irvin Kanhai, raadsman van ex-vicepresident tevens Assembleelid Ashwin Adhin, vindt dat er geen reden is om zijn cliënt langer vast te houden. Gisteren is Adhin samen met Amien D., Vijendra R. en Antonio Ramon K. voorgeleid bij de rechter-commissaris. Antonio Ramon K. is vrijgelaten. De anderen zijn nog onder arrest.
 
Kanhai zegt aan Starnieuws dat hij nog geen verzoek tot invrijheidstelling ingediend heeft, omdat Adhin zijn inverzekeringstelling al getoetst wordt bij de rechter-commissaris. De toetsing dient in zeven dagen plaats te vinden. Aangezien de anderen eerder gearresteerd waren, is ook Adhin meteen voorgeleid. Vandaag zal de rechter-commissaris het oordeel kenbaar maken. “Als mijn cliënt vrijkomt, dan hoef ik op basis van artikel 54a de invrijheidstelling niet meer in te dienen”, legt de raadsman uit. 
 
Ook vicepresident Ronnie Brunswijk zal volgens Kanhai vandaag worden gehoord. Adhin heeft verklaard dat hij over deze kwestie een gesprek heeft gevoerd met Brunswijk. De media-apparatuur waar het over gaat, zou worden gedoneerd aan het Doven Instituut. Adhin had voorgesteld dat Brunswijk de spullen zou doneren. Deze verklaringen zullen voorgehouden worden aan Brunswijk.
 
Over de vrijlating van Antonio Ramon K. zegt Kanhai dat de spullen nooit bij hem waren. Op grond daarvan is hij vrij. Uit de verklaringen is volgens de advocaat niet gebleken wanneer en door wie de apparatuur is vernield.

Essed: “Geen toestemming DNA nodig voor vervolging Adhin”

19-11-2020 01:57

Advocaat Hugo Essed

De aanhouding van ex-vicepresident, huidig parlementariër en NDP-ondervoorzitter Ashwin Adhin, is rechtmatig geschiedt. Tot die conclusie komt advocaat Hugo Essed. Adhin is aangehouden als verdachte in een onderzoek naar vernieling van apparatuur op het kabinet van de vicepresident. In dezelfde zaak zijn drie andere verdachten eerder aangehouden, te weten Vijindra R., Amien D. en Ramon K. De staatsfotograf Ramon K. is intussen op vrije voeten gesteld. De advocaat van Adhin, Irvin Kanhai, is van mening dat het Openbaar Ministerie (OM) de wet heeft overtreden. Diezelfde mening deelt de NDP. Zij voeren aan dat de Wet In Staat van Beschuldiging Stelling Politieke Ambtsdragers is vertrapt. Deze wet regelt overtredingen die door politieke ambtsdragers worden begaan en waarvoor het parlement nodig is voor de vervolging. Kanhai gelooft dat de beschuldigingen tegen Adhin, dateren van zijn zittingsperiode als vicepresident. Voor de vervolging zou het parlement hem daarom in staat van beschuldiging moeten stellen.

Essed is die mening niet toegedaan. Er zou volgens hem sprake zijn van een commune delict, die een uitzondering heeft op de Wet Instaat van Beschuldiging Stelling Politieke Ambtsdragers. Volgens Essed is de aard van overtreding bepalend voor de vervolging. Daarbij moet gekeken worden naar de functieomschrijving van de vicepresident, en als het delict aansluit op die omschrijving. Essed: ‘Er moet een verband zijn tussen de taken van de vp en het misdrijf, en vernieling of verduistering vallen niet onder de taken van de vp. Er is daarom geen sprake van een ambtsmisdrijf’.

Artikel 140 van de Grondwet gaat over misdrijven gepleegd in de betrekking van de politieke ambtsdrager. ‘Die bewoordingen geven de mogelijkheid voor meerdere uitleg, maar er moet volgens die wet, gekeken worden als het misdrijf is begaan bij het uitvoeren van de taken van de vp. Of is het misdrijf gepleegd door gebruik te maken van bevoegdheden die hij had door het politieke ambt?’

Wat Essed betreft, moet de wet voor de instaat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers, zo snel als mogelijk geschrapt worden uit de Grondwet. Eerder is de roep hiernaar reeds begonnen, toen het eerste verzoek van de pg, Roy Baidjnathpanday kwam, voor de instaat van beschuldiging stelling van oud-minister Gillmore Hoefdraad. Toen werd door de toenmalige coalitie het verzoek van de tafel geveegd.

In de vernielingszaak zal de rechter-commissaris vandaag een besluit nemen of de verdachten langer in voorarrest blijven of niet.

https://www.sun.sr/Details/5627_lGQVz5yWtlsoh1lx6IOpNxPx1kv2zfCKwDQ408hPzkNeOp9ZwcFmyEQfBYgNe4x0H3D2yZlCkcLQoC4Fd5s8jgcFcFccFcFc_Essed.jpg

Abdoel: “Spullen zijn niet onder Adhin vernield”

Amzad Abdoel. Foto: Facebook

De media-apparatuur van het Kabinet van de Vicepresident is niet onder het bewind van ex-vicepresident Ashwin Adhin vernield, laat Amzad Abdoel, staatsraadslid en ex-parlementariër van de NDP, weten. Uit de informatie die hij en anderen van de NDP verkregen hebben blijkt dat de media-apparatuur, was afgeschreven door de technische dienst. De bedoeling was om de apparatuur te doneren aan het Doveninstituut. Dit was in juli, laat Abdoel weten.

De goederen waren in een gebouw aan de Dr. J.F. Nassylaan geplaatst, maar dit gebouw bleek onveilig te zijn dus zijn de spullen teruggebracht naar het Kabinet van de Vicepresident. Dit was op 11 augustus, toen was Ronnie Brunswijk al vicepresident, zegt Abdoel.

Er is getekend voor ontvangst door het Onderdirectoraat Administratieve Diensten (ODAD). Daarbij bleek niets beschadigd of vernield te zijn. Er is een gesprek geweest tussen de huidige vicepresident Brunswijk en oud-vicepresident Adhin om de goederen alsnog te doneren aan het Doveninstituut.

Abdoel geeft aan dat daarna is gebleken dat de goederen die inmiddels al drie maanden bij vicepresident Brunswijk lagen, waren beschadigd. “En Brunsie weet niet wie het heeft gedaan”, merkt Abdoel op. Volgens Abdoel is Adhin hiervoor als offer gebruikt. Maar het recht zal zegevieren, voegt hij er meteen aan toe.

Hierna hebben president Chan Santokhi en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in De Nationale Assemblee (DNA) gelogen. Ze hebben leugens verteld dat Adhin keer op keer is opgeroepen, zegt Abdoel. Het gaat om grove leugens en hij verwijst naar de datum van het oproepbericht.

De ex-parlementariër zegt dat het Openbaar Ministerie volledig tegen de Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdrager heeft gehandeld. “Maar helaas moest het OM zich bewijzen bij Chan. Hij moet verlenging krijgen anders moet hij binnenkort met pensioen”, zegt Abdoel verwijzend naar procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Hij is van oordeel dat zaken vooraf waren besproken en uitgewerkt. Zijns inziens is het een politiek scenario dat is uitgevoerd.

Fascisten
“Wij moeten als volk dit niet zo laten. We moeten keihard optreden tegen deze fascisten en dit autoritair gedrag afkeuren”, is hij van oordeel. Hij haalt eveneens aan dat de huidige vicepresident ook een vonnis bij verstek op zijn naam heeft staan. Abdoel merkt dat het OM niets daaromtrent doet.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/18/abdoel-spullen-zijn-niet-onder-adhin-vernield/

Ex-vp Adhin blijft aangehouden

 

18/11/2020 05:54 – Ivan Cairo

PARAMARIBO – De vernieling van media-apparatuur van het kabinet van de vicepresident gebeurde nadat aan het licht zou komen dat de apparatuur was verduisterd. De apparatuur waaronder een desktop computer en camera’s zou naar verluidt met medeweten of medewerking van het hoofd van het secretariaat van de raad van ministers (rvm) formeel zijn afgeschreven, hoewel het om vrijwel nieuwe en nog bruikbare artikelen ging. Dat verneemt de Ware Tijd van bronnen dichtbij het onderzoek dat nu gaande is.

In eerste instantie werden vorige week drie verdachten – Amien D., Vijendra R. en Antonio K. – aangehouden en in verzekering gesteld. Maandag werd ex-vicepresident Ashwin Adhin als vierde verdachte ingesloten. Volgens de andere verdachten zou hij de opdracht tot vernieling hebben gegeven. Vernomen wordt dat de apparatuur zogenaamd was afgeschreven en deze werd meegenomen door het hoofd van de ICT-afdeling van het kabinet van de vicepresident. De afschrijvingsformulieren zouden door de secretaris van de rvm zijn verstrekt. De nieuwe regering liet na haar aantreden een onderzoek instellen naar goederen die niet op de kabinetten van de president en vicepresident waren aangetroffen.

Het hoofd van de ICT-afdeling voelde naar verluidt nattigheid en stond de goederen af aan de inmiddels ex-vicepresident. Toen aan het licht zou komen dat de spullen waren verduisterd, kwam de instructie om ze onklaar te maken of te vernielen. Eén van de latere verdachten kon het kennelijk niet over zijn hart krijgen om een dure camera te laten vernietigen en gaf zonder medeweten van de anderen zijn eigen oude fotocamera mee. Dat ander toestel liet hij gewoon op kantoor en verrichtte daarmee zijn werkzaamheden nadat de nieuwe regering was aangetreden. “Dat toestel is nog gebruikt tijdens de inauguratie van de president en vicepresident. Mede daardoor bestond het vermoeden dat de andere zaken waren verduisterd”, aldus een informant.

Toen het duidelijk werd dat de zwendel aan het licht zou komen, werd opdracht gegeven de items te vernielen om te kunnen aantonen dat het daadwerkelijk om afgeschreven en onbruikbare zaken ging. Rechercheurs hebben naar de Ware Tijd verneemt spraakberichten bij verdachten kunnen achterhalen waaruit zou moeten blijken dat de opdracht tot vernieling van Adhin kwam.

Dinsdag werden de verdachten opnieuw verhoord en vond er confrontatie plaats met Adhin. Woensdag vindt de voorgeleiding van de drie eerder aangehouden verdachten bij de rechter-commissaris plaats. Deze zal toetsen of de inverzekeringstelling rechtmatig is. De aanhouding van de ex-vicepresident, nu assembleelid, is maandag als een bom ingeslagen. Zijn partij, de NDP, is woedend over de aanhouding en vindt dat niet de juiste procedures zijn gevolgd. Voorts vindt de partij dat de inverzekeringstelling een poging van de regering is om NDP-toppers en de partij te schaden. De partij stelde in een verklaring dat de rechterlijke macht als instrument wordt gebruikt om dat doel te bereiken.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/18/ex-vp-adhin-blijft-aangehouden/


Eén verdachte in vernielingszaak kabinet vicepresident naar huis

18/11/2020 18:20 – Ivan Cairo

PARAMARIBO – Eén van de verdachten in de geruchtmakende vernielings- en verduisteringszaak waarin ook ex-vicepresident Ashwin Adhin als verdachte geldt wordt woensdag op last van het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. Officier van Justitie Nirmala Maikoe besliste na de voorgeleiding van de vier aangehouden verdachten in deze zaak, dat Antonio K. in vrijheid dient te worden gesteld. De zaak van medeverdachten Adhin, Amien D. en Vijendra R. werd doorverwezen naar de rechter-commissaris.

Het verhoor van elk van de verdachten door de officier van justitie zou naar de Ware Tijd verneemt zeker anderhalf uur hebben geduurd. Daarna werden ze overgebracht naar het parket van de rechter-commissaris (rc). Op basis van artikel 54a van het wetboek van Strafvordering zal door de rc worden getoetst of hun inverzekeringstelling rechtmatig is. Deze drie verdachten zijn intussen reeds door de rechter-commissaris gehoord. Zij heeft aangegeven dat ze donderdag een besluit neemt.

Dit heeft als gevolg dat Adhin, Amien D. en Vijendra R. nog minstens een nacht in een politiecel zullen doorbrengen. Naar verluidt zouden verklaringen zijn afgelegd dat op instructie van de ex-vicepresident de goederen zijn vernield. Dat zou zijn gedaan, omdat een onderzoek naar de artikelen gaande was en aan het licht zou komen dat de apparatuur niet was “afgeschreven” zoals aanvankelijk bij de overdracht na aantreden van de nieuwe regering was aangegeven.

Adhin werd maandag gearresteerd, de overige verdachten enkele dagen eerder. De mannen worden verdacht van verduistering en vernieling van media-apparatuur van het kabinet van de president. Ook zou er naar verluidt valsheid in geschrifte zijn gepleegd. De partij van de ex-vicepresident, NDP, heeft woedend gereageerd op zijn aanhouding. In een verklaring wordt de inverzekeringstelling gekwalificeerd als een politieke aanval van de regering om hem en de NDP te beschadigen.

Woensdagavond houdt de partij een structurenvergadering in hoofdkwartier Ocer om zich verder uit te laten over deze zaak. De advocaat van ex-vicepresident Adhin vindt dat deze zaak op een andere manier diende te worden aangepakt waarbij de wet In staat van beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers de leidraad zou moeten zijn. Adhin heeft volgens de raadsman opgetreden als gewezen politieke ambtsdrager. De verwijten die hem gemaakt worden, zijn dus ambtsgerelateerd.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/18/een-verdachte-in-vernielingszaak-kabinet-vicepresident-naar-huis/

 

NDP: “Zaak Adhin wordt politiek misbruikt”

Ashwin Adhin

De zaak tegen oud-vicepresident Ashwin Adhin wordt politiek misbruikt. Volgens de NDP is Adhin bewust gekozen door de regering met het kennelijke doel hem politiek uit te schakelen tevens de NDP schade te berokkenen, misbruik makend van haar invloed op het Openbaar Ministerie.

Het scenario achter de arrestatie van Adhin is ook bedoeld om het corruptieve handelen en nepotisme van de regering te overschaduwen. Hiermee wil de regering de aandacht afleiden van haar onmacht om de problemen in het land op te lossen waaronder een exorbitante stijging van de koers, de stijging van basisgoederen en diensten, schrijft de NDP in een verklaring.

De fractie van de NDP levert een wezenlijke bijdrage in De Nationale Assemblee (DNA) en confronteert de regering steeds gedocumenteerd met onderbouwde cijfers van het wanbeleid dat thans gevoerd wordt. Uit bekomen informatie en documenten blijkt dat betreffende aanleiding voor de oproeping betrof apparatuur die reeds op 8 juli jongstleden was afgeschreven en op 11 augustus onbeschadigd is overgedragen op het Kabinet van de Vicepresident.

In deze kwestie is er daags voor de aanhouding, tussen Adhin en de huidige vicepresident op verzoek van het Doven Instituut afgesproken, de apparatuur te schenken ten behoeve van deze organisatie. In plaats hiervan werd de ex-vicepresident opgeroepen voor verhoor in deze zaak en is toen in verzekering gesteld.

Middels deze discutabele handeling zijn de Grondwet (artikel 140), het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) en de Wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers ernstig geschonden. Dit is de zoveelste poging om een actief en kritisch lid van de NDP te criminaliseren en monddood te maken, waarbij niet wordt geschroomd principes van de rechtsstaat op gruwelijke wijze te vertrappen, is de NDP van mening.

Vandaag is niet slechts Adhin gearresteerd en daarmee de NDP getroffen, maar ook de rechtsstaat Suriname. Indien er nu niet correctief gehandeld wordt, kan elke burger slachtoffer worden van dergelijke uitspattingen van een politiestaat.
De verwevenheid van de huidige regering met het Openbaar Ministerie is volgens de NDP een gevaarlijke tendens. De suggestieve uitspraken van enkele coalitieleden en zelfs van vicepresident Ronnie Brunswijk maandag gedaan in DNA: “Ik zie een lid van u hier niet, waarschijnlijk is hij gaan onderduiken”, geruime tijd voor de aanhouding en inverzekeringstelling van Adhin, zijn in dit kader zeer opmerkelijk, schrijft de NDP.

Ook uitlatingen gedaan door president Chan Santokhi en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in DNA dienen volgens de NDP in dat licht geplaatst te worden. “Het is zeer frappant dat de president van de Republiek in zijn verklaring aan DNA, niet heeft gesteld dat hij zich zal laat informeren door het OM, waarom de justitiële autoriteiten de Wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers terzijde hebben gelegd, maar hij heeft door zijn uitlatingen zichzelf verplaatst op de stoel van het Openbaar Ministerie. Dit vinden wij een verontrustende ontwikkeling. Uit de brief d.d. 13 november 2020 die door mr. Paraghsingh is verzonden naar Adhin, blijkt in tegenstelling tot wat door de minister is verklaard, dat de oproeping was gepland voor maandag 16 november 2020. Voor de zoveelste keer vertelt de regering onwaarheden aan het hoogste college van staat”.

De NDP verwacht dat gewezen vicepresident Adhin onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld en dat de positie van de rechtsstaat van Suriname wordt hersteld. De NDP houdt in verband hiermee een spoedkadermeeting op woensdag 18 november om 17.00 uur in Ocer.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/18/ndp-zaak-adhin-wordt-politiek-misbruikt/

NDP houdt vandaag spoed kadermeeting

18 november 2020

ndp-meeting-suriname
 

De Nationale Democratische Partij (NDP) houdt vandaag een spoed kadermeeting in OCER. De bijeenkomst is georganiseerd als gevolg van de aanhouding van parlementariër tevens ex-vicepresident Ashwin Adhin.

 

Adhin is maandag thuis opgehaald door de politie. Zijn aanhouding heeft te maken met vernielingen die zijn aangebracht op het kabinet van de vicepresident tijdens zijn bewind. Adhin is op basis van zijn verhoor en andere verklaringen in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

In een verklaring heeft de NDP-fractie laten weten dat de aanhouding van Adhin een poging is om de partij ‘met wortel en tak uit te roeien’. Daarnaast is volgens haar de wijze van aanhouding niet correct. “Deze handeling blijkt zoals de zaken zich nu voordoen, ook na raadpleging van enkele deskundigen, volstrekt in strijd met de wet van 27 augustus 2007, houdende wijziging van de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 nr.72)”, beweert de fractie. 

Ook Sharmila Mansaram van fake news Facebookpagina Faya Pepre News heeft van zich laten horen. Zij vindt dat Adhin nu niet opgesloten kan worden voor een mogelijk delict welk gerelateerd is aan zijn gewezen ambt. Volgens haar lijkt het erop dat men Adhin probeert uit te schakelen ‘omdat men bang is voor zijn oprukkende populariteit’.

Lees ook een reactie van Team Adhin op Facebook.

 

Adhin en comparanten worden vandaag voorgeleid

18-11-2020 03:09

NDP’er Ashwin Adhin wordt vandaag voorgeleid

Advocaat Irvin Kanhai heeft gisteren een verzoekschrift gebaseerd op artikel 54A ingediend voor zijn cliënt, ex-vicepresident tevens DNA-lid van de NDP, Ashwin Adhin. Hij is gisteren wederom uitgebreid verhoord door de politie van de afdeling Fraude. Volgens Kanhai heeft Adhin tot nu toe alle verwijten ontkend. 

Het DNA-lid Adhin is afgelopen maandag in verzekering gesteld ter zake verduistering, vernieling c.q. onbruikbaarmaking van goederen van het kabinet van de vicepresident en valsheid in geschrifte. De ex-vp is de vierde tevens hoofdverdachte in deze zaak. 

Afgelopen week zijn drie verdachten, te weten Vijindra R., Amien D. en Antonio K., aangehouden en in verzekering gesteld in deze zaak. Het trio wordt ook morgen voorgeleid. Volgens het kabinet van de vicepresident is de schade bijkans een half miljoen SRD. De rechter-commissaris beslist over het lot van het viertal. 

https://www.sun.sr/Details/5609_qlAqb5hUU1hNILU6UcsmtjKo5dEbFbFb8tX8BvvJREBMto1ecUSII4MMyZcAv4yHNZwBXrnjjj7NPi7vplDn7aFaFaOitQcFcFccFcFc_Adhini.jpg

Column: Intrieste ontwikkelingen in de Republiek

17 Nov, 2020, 00:59

foto

 
Tijdens begrotingsbehandelingen worden er rare sprongen gemaakt. Maar zo erg is het eerder niet geweest. Het komt niet elke dag voor dat een Assembleelid, dat vier maanden terug ook nog vicepresident was, wordt opgehaald door de politie. Het is intriest dat het zover is gekomen. Hij wordt verdacht van verduistering en vernietiging van apparatuur van het land.
 
Ex-vicepresident van de Republiek Suriname en Assembleelid Ashwin Adhin is ondergebracht te Richelieu. Precies de plek waar ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, de eerste periode van zijn detentie heeft gezeten. Hij is vanaf 6 februari in de gevangenis. Al negen maanden! Als de zaak tegen Adhin vijf maanden zal duren, kan hij zelfs zijn Assembleelidmaatschap verliezen. Dan heeft de VHP vrij spel in Wanica, waar Adhin de enige serieuze tegenkandidaat was.
 
In ieder geval hebben ambtenaren die in deze zaak zijn ingesloten, bezwarende verklaringen afgelegd die geleid hebben tot de voorgeleiding en inverzekeringstelling van Adhin. Ze hebben verklaard dat ze in opdracht van de ex-vp de spullen hebben ontvreemd van het kabinet van de vp. Hoewel nagenoeg alle bewakingscamera’s waren uitgeschakeld, zijn er ook getuigen die alles hebben geregistreerd. Er waren zelfs spullen ondergebracht thuis bij de ex-vp. Hoe het ook zij, dit is een ongekend dieptepunt dat de politie de gewezen vicepresident moest opsporen en opbrengen voor verhoor, waarna hij gearresteerd is. 
 
Of het nu gaat om het met wortel en tak uitroeien van de NDP, zoals de fractie in een verklaring stelt, politiek zal deze zaak zeker worden gebruikt. De NDP raakt steeds verder met de rug tegen de muur. De onsmakelijke geschiedenis met Gillmore Hoefdraad is nog lang niet voorbij. Hij wordt nationaal en internationaal opgespoord. NDP-voorzitter Desi Bouterse (ex-president) is nog steeds verwikkeld in de 8 decemberstrafzaak, waarbij hij is veroordeeld tot 20 jaar cel. Zijn verzetzaak hiertegen wordt eind van de maand voortgezet.
 
Maar terwijl alle ogen gericht zijn op de NDP, is intussen naast de echtgenote ook de dochter van president Chan Santokhi werkzaam op het kabinet. Het is een complete familie & friends aangelegenheid geworden in de top van het kabinet. Dochter is verantwoording verschuldigd aan stiefmoeder en echtgenote aan echtgenoot. President Bouterse had zijn dochter Peggy ook de scepter laten zwaaien op het kabinet. President Santokhi heeft goed afgekeken en treedt in de voetsporen van zijn voorganger. Ook dit gedrag zal zich wreken, want het volk wordt gewoon in de maling genomen.
 
Het Surinaamse volk is nog lang niet van zijn ketenen bevrijd. Waarom dan Srefidensi, 45 jaar onafhankelijkheid, vieren? Kiezers hebben het vertrouwen steeds gelegd in de handen van politici die het land besmeuren, de een nog erger dan de ander. Een terugblik op 45 jaar is totaal vertroebeld door de handelingen van onze eigen mensen die volksbelang en democratie prediken, maar aan de andere kant van de tafel eigen belang en autocratie tot beleid verheffen. De Surinamers hebben dit niet verdiend en niet gewild, als vredelievend volk zijn wij te goedgelovig, geven wij te veel kansen en vallen we keer op keer op ons gezicht. Elke keer steeds harder. 45 jaar Srefidensi, geweldig dat we op onze eigen benen staan, maar er valt op dit moment niets te vieren gezien de situatie in het land.
 
Nita Ramcharan

Achterban Adhin geeft geen gehoor aan oproep

17-11-2020 03:39

De vele oproepen om verdachte Ashwin Adhin te ondersteunen gisteren vanuit Ocer, zijn vruchteloos gebleven

De achterban van Ashwin Adhin binnen de NDP heeft ondanks oproepen geen gehoor gegeven om zich massaal aan te melden in het partijcentrum Ocer aan de Eerste Rijweg. Oud-vicepresident Adhin is de ‘leider’ van de zogenaamde Hindoestaanse tak binnen de paarse partij. Tijdens zijn vicepresidentschap trok hij deze groep vanuit het kabinet van de president. Na zijn aanhouding werden er diverse oproepen gedaan op social media. Bekend zijn de “Free Adhin” oproepen en een spraakbericht verstuurd naar diverse WhatsApp-groepen. Daarin wordt opgeroepen om hun leider te ondersteunen door massaal in Adhin-trui naar Ocer te trekken. Gistermiddag rond 17.00 uur waren er geen aanhangers van Adhin te bespeuren in Ocer. Enkele NDP’ers, waaronder Boy Guardiola, Reina Revales en Jennifer Vreedzaam stonden buiten de hal.

Adhin is gisteren rond 12.00 uur thuis opgespoord en aangehouden, nadat hij eerdere oproepen van de politie om zich aan te melden bij de afdeling Fraude, negeerde. Na zijn verhoor is Adhin in verzekering gesteld ter zake verduistering, vernieling c.q. onbruikbaarmaking van goederen van het kabinet van de vicepresident en valsheid in geschrifte. Hij is de vierde tevens de hoofdverdachte in deze zaak. Afgelopen week zijn drie verdachten, te weten Vijindra R., Amien D. en Antonio K., aangehouden en in verzekering gesteld in deze zaak

https://www.sun.sr/Details/5585_izmwaFaFacwC8mAfBqPKW8l8nfYOAII6WmDCUSnSlgSE5ZnNWZvXFCOk2cDbFbFbFXMBa6sP_oceroproeps.jpg?fbclid=IwAR39VS3-oXJ4ZCeQkGLW3bBqQ4QvZiLr5jbP6fj0pRo_FE_MZnmi_CD0AdU

Marathonverhoor Adhin nog niet afgerond

17-11-2020 04:54

Ex-vp zit momenteel in een marathonverhoor bij de afdeling Fraude van de politie

Oud-vicepresident Ashwin Adhin wordt vandaag wederom verhoord door de afdeling Fraude & Economische Delicten (Corruptie Unit) van het Korps Politie Suriname (KPS). Het verhoor begon in de vroege middaguren en gaat op dit moment nog steeds door. Adhin is vergezeld van zijn advocaat. Het NDP-DNA-lid is gisteren aangehouden door de politie, nadat hij geen gehoor gaf aan zijn oproep om zich tussen 09.00 uur en 11.00 uur aan te melden. Rond 12.00 uur heeft de politie hem thuis opgehaald en aangehouden. Na een kort verhoor is hij in verzekering gesteld. Adhin is hoofdverdachte in de zaak van vernielingen van apparatuur van het kabinet van de vicepresident. In deze zaak waren eerder 3 personen aangehouden, te weten Amien D., Vijindra R. en Antonio K. Na verklaringen van deze 3 personen, vond het Openbaar Ministerie het nodig om ook Adhin als verdachte aan te houden. Vernomen wordt dat de 3 eerder aangehouden personen aangegeven hebben in opdracht van Adhin gehandeld te hebben.

https://www.sun.sr/Details/5603_cjLztbFbFbBo8JaqqKjYQkGpNYmJLGHZponMmx7Jgs1vwi3nBGQF3Jo3ODYvcMFkkyot_adhinaanhou.jpg.

OM vordert SRD 2 miljoen en 1 miljoen euro terug

17 Nov, 2020, 15:49

foto

 
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft SRD 2 miljoen en 1 miljoen euro teruggevorderd en teruggestort ten behoeve van de Staat. Op 11 en 19 augustus heeft het OM in vervolg op het strafrechtelijk onderzoek tegen de verdachte Robert van Trikt en anderen bij de rechter-commissaris een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd contra de verdachten Gillmore Hoefdraad, gewezen minister van Financiën en ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto.
 
Het ingestelde gerechtelijk vooronderzoek tegen de verdachten heeft zich uitgestrekt tot meer personen en heeft  geresulteerd in het terugvorderen van de bedragen. Deze gelden zijn mede door toedoen van de verdachten uitbetaald aan derden, deelt het OM in een persbericht mee.
 
Het onderzoek heeft ertoe geleid dat een onroerend goed ter waarde van 100.000 euro is teruggebracht in de boezem van de Staat. Er heeft ook een royement van een hypotheek plaatsgevonden op een andere onroerend goed toebehorende aan de Staat.
 
Na de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek zullen de verdachten Hoefdraad en Kromosoeto worden gedagvaard.

In kwestie-Cevihas: 'Aantal zaken ready voor pg'

Hoewel hij op non-actief was gesteld, maakte Darryl Boetoe volgens de regering honderdduizend US dollar over aan leverancier Faizal Abdoelgafoer. Foto: dWT Archief  

17/11/2020 13:13 – Van onze redactie

 

PARAMARIBO – Zonder – zoals maandag beloofd door vicepresident Ronnie Brunswijk – “dieper in te gaan” op de kwestie-Cevihas, heeft minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dinsdag in het parlement wel aangegeven dat er “een aantal zaken al ready zijn om naar de pg gestuurd te worden”. Echter, hij hoopt volgende week over meer informatie te beschikken.

Sewdien zegt dat de nieuwe raad van commissarissen hem na een “quick scan” van de Centrale voor Vissershaven in Suriname in een korte briefing heeft laten weten dat er sprake is van “heel wat onrechtmatigheden”. “Ik wacht nog op onderzoek dat afgerond dient te worden”, aldus de bewindsman.

Maandag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling 2020 merkten zowel president Chandrikapersad Santokhi als vp Brunswijk op dat er een aantal zaken zijn geconstateerd bij Cevihas. Brunswijk had het specifiek over “honderdduizend US dollar die snelsnel is overgemaakt naar iemand anders”.

Dat toont volgens hoe “kwaadaardig” deze mensen zijn. “Je weet dat je niet meer daar bent (Boetoe sinds 2016 directeur van Cevihas werd op 30 oktober op non-actief gesteld door Sewdien en mocht de werkplek niet meer betreden, … red.), maar omdat je nog ingang hebt bij de bank maak je aan een vriend snel snel honderdduizend US dollar over te maken.”

DNA-lid Melvin Bouva (NDP) stoorde zich maandag eraan dat de president en vicepresident informatie presenteerden “die niet zuiver is gebracht”. “Ik heb contact gehad met de leiding van Cevihas en niets is minder waar. Er is geen enkele overmaking gemaakt”, aldus Bouva.

Hij riep op voorzichtig te zijn bij het beschuldigen van mensen, zeker wanneer er namen worden genoemd. Bouva sprak van de zucht om een regering en personen te criminaliseren. “Wanneer wordt gezegd dat door de ex-functionaris bij Cevihas honderdduizend dollar wordt overgemaakt naar een regeringsfunctionaris is dat bewust of onbewust een punt brengen waar het absoluut niet thuishoort.”

Uit zijn betoog bleek de regeringsfunctionaris Faisel Abdoelgafoer te zijn, die volgens Bouva ruim zes jaar op contract diensten levert aan het bedrijf. De leiding van Cevihas zou “in goede afstemming” met de vertrekkende leiding honderdduizend SRD hebben overgemaakt. “En de regering grijpt dat aan om de gewezen directeur die zijn krachten heeft gegeven en de gewezen functionaris te criminaliseren.”

Hij riep de regering maandag op deze zaak opnieuw goed te benaderen en mensen wiens naam is genoemd absoluut te verschonen. In reactie daarop zei Brunswijk dat er slechts feiten zijn aangegeven. Volgens de vp is er geen sprake geweest van behoorlijk bestuur. “Al is het rechtmatig, zoals u zegt, dan ga je niet meer rennen en honderdduizend geven. Wanneer je al hebt overgedragen dan moet je het laten voor de andere directeur. Je bent directeur af en dient af te blijven van de gelden van het bedrijf.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/17/in-kwestie-cevihas-aantal-zaken-ready-voor-pg/

Bouva: Regering geeft onjuiste informatie over Cevihas

17 Nov, 2020, 02:47

foto
 Assembleelid Melvin Bouva vindt dat mensen onterecht gecriminaliseerd worden. (Beeld: DNA) 

President Chan Santokhi heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2020 maandag in De Nationale Assemblee meegedeeld dat parastatale bedrijven structureel zijn leeggehaald. Hij merkte op dat vlak voor de overdracht van de raad van commissarissen van de Centrale voor Vissershaven in Suriname (Cevihas) er snel US$ 100.000 is overgemaakt aan een hoge regeringsfunctionaris van de vorige regering. Het is niet duidelijk waarvoor. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk heeft deze kwestie aangekaart.
 
Assembleelid Melvin Bouva (NDP) zei dat de regering onjuiste informatie heeft verstrekt. Regeringsfunctionarissen en personen worden gecriminaliseerd. Derryl Boetoe, ex-directeur van Cevihas zou volgens Brunswijk het geld hebben overgemaakt, toen hij geen directeur meer was, maar hij had nog tekeningsbevoegdheid. Bouva merkte op dat geld is overgemaakt voor diensten die geleverd zijn op basis van een contract. Hij vindt dat onterecht de gewezen directeur en een regeringsfunctionaris gecriminaliseerd worden. Hun naam moet worden gezuiverd.
 
Brunswijk voerde aan dat er geen namen zijn genoemd door de regering. Hij benadrukte dat slechts feiten worden doorgegeven zonder mensen te beschuldigen. Het kan niet zo zijn dat een directeur die bedankt is, nog snel geld overmaakt voor iemand, al zou het om een rechtmatige betaling gaan. Deze kwestie moest gelaten worden voor zijn opvolger, want hij was geen directeur meer. De vicepresident deelde mee dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij dieper op deze kwestie zal ingaan. De regering gaat vandaag verder met beantwoording van vragen die Assembleeleden in de eerste ronde hebben gesteld.

RACHIED DOEKHI: " SML IN DIEP DRONKENSCHAP TIJDENS BORRELAVOND WEGGEGEVEN"

17 nov 2020.
 

Minister Sewdien wil SML weer in boezem Staat

Volgens minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn juristen nu bezig om uit te zoeken of het mogelijk is om Stichting Machinale Landbouw (SML) en al haar bezittingen weer in de boezem van de Staat terug te krijgen. Eén van de knelpunten volgens de bewindsman is dat de nieuwe eigenaar, de Westland Sama Group NV, op 6 september 2018 een krediethypotheek op dit perceelland heeft gevestigd van SRD 23 miljoen.  Rachied Doekhie, voormalig assembleelid van de NDP uit het district Nickerie, vindt echter dat er geen enkele juridisch advies bij deze kwestie nodig is. “Dit bedrijf is tijdens een borrelavond in Wageningen tussen de mensen van de  Westland Sama Group NV en een paar regeringstoppers (NDP-regering, red.) in diep dronkenschap weggegeven. Geen enkel wet en regelgeving is hierbij in acht genomen. Het is gewoon weggegeven”, benadrukt Doekhie tegenover Dagblad Suriname. De NDP’er juicht deze stap van de minister toe. Op 13 oktober 2017 is het terrein van het SML-complex, groot 15,3303 ha, waarop de droger, pellerij, opslag en andere objecten staan, door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer overgedragen op naam van Westland Sama Group NV.

Juridische stappen tegen politieke uitgifte grote lappen Staatsgronden

Sewdien zegt dat er ook mogelijkheden worden bekeken om mogelijke juridische stappen te ondernemen tegen leden van de vorige regering die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van gronden te Wageningen die aan de Staat toebehoren. “Normaal is het zo dat als iemand een aanvraag indient voor een perceel, dan gaat het naar diverse instanties voor advies. LVV, de dc en grondinspectie komen er minimaal bijkijken. En als het om zulke arealen gaat, dan op basis van een dossier welke je inneemt. Wij hebben dat nergens aangetroffen en we hebben nergens adviezen gezien. Dus het is politiek geschied. Er zijn ook meer arealen die wij ook kwijt zijn op Wageningen. De president heeft een commissie benoemd die naar deze zaken kijkt en zaken van de Staat die zijn weggegeven. Als het onrechtmatig is, dan dienen we het terug te halen. Het gaat allemaal wat tijd nemen”, aldus Sewdien. De LVV-minister heeft ook klachten ontvangen van het zaaizaadareaal van LON.

Ook dc Nickerie moest het ontgelden

Doekhie voert aan dat de toenmalige districtscommissaris van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh,  weigerde om positief advies over de uitgifte te geven. Uiteindelijk moest die het ook ontgelden. “Hij moest toen uit het district naar een andere standplaats. Want wanneer je een overheidsterrein neemt moet volgens de wet ook de waarde ervan getaxeerd worden. Deze tegenwaarde moet dan gestort worden in staatskas. Niets is gebeurd”, benadrukt de NDP’er. Wat de krediethypotheek betreft, stelt Doekhie dat de eigenaar van Westland Sama Group NV zich ook privé heeft ingezet. “Dat betekent dat wanneer het terrein weer wordt ingetrokken door de Staat, de schuld door moet worden betaald door Westland Sama Group NV. Het is overigens niet alleen SRD 23 miljoen, maar veel meer. Het is een grote roverij en banditisme geweest met regeringstoppers die naar alle waarschijnlijkheid ook hun aandeel erin hebben gehad. Zo een groot bedrijf en een pelmolen is gewoon gratis weggeven. Vooral over de pelmolen heeft de minister niets gezegd. Daarvoor heeft de SML SRD 1.8 miljoen betaald en je geeft het gratis weg. Dat willen we ook weten. Pak het dus gelijk aan en sluit al die boeven en bandieten op”, aldus Doekhie.

FR

https://www.dbsuriname.com/2020/11/17/rachied-doekhie-sml-in-diep-dronkenschap-tijdens-borrelavond-weggegeven

KWESTIE RUSSISCHE HELICOPTER DOORGESTUURD NAAR PG

17/11/2020

 

Betalingsachterstand van USD 480.000

Uit de geringe informatie die Defensieminister Krishna Mathoera op haar ministerie heeft kunnen vinden, blijkt dat er in 2019 een huurovereenkomst werd getekend tussen de Staat Suriname en Russian Helicopter Systems (RHS) te Rusland voor het verlenen van luchtvervoersdiensten, gebruikmakend van een MI8-helikopter. Deze overeenkomst moet USD 1.870.000 hebben gekost. Opvallend volgens Mathoera is dat zij deze overeenkomst niet heeft gevonden op het departement, noch bij de directeur noch bij de bevelhebber. Er zijn wel onderliggende stukken van missives die goedgekeurd zijn. Het bedrag van USD 1.870.000 is opgebouwd met USD 1.150.000 voor transport van de helikopter van Rusland naar Suriname en 3 maanden luchtvervoer van USD 240.000 per maand.  Voor 3 maanden is dat USD 720.000. Daarnaast is er uit de begroting SRD 4.6 miljoen goedgekeurd voor accommodatie van 5 Russische piloten. Dat behelsde eigenlijk hotel-, voeding- en belkosten. Uit de stukken heeft de minister ook kunnen halen dat er ook brandstofkosten waren van ongeveer SRD 3 miljoen.

Op 2 juni 2020 heeft Defensie een schrijven gehad van het Russisch bedrijf dat de overeenkomst door het bedrijf eenzijdig is opgezegd en dat er een betalingsachterstand is van USD 480.000. Er is ook een boeteclausule van 0.1% voor elke dag dat Suriname achter is met betaling. Dit heel dossier is inmiddels doorgestuurd naar de minister van Financiën, de Clad en de procureur-generaal voor verder onderzoek. Wanneer het gaat om de inzet van deze helikopter, heeft Mathoera maar 1 stuk kunnen aantreffen. Hieruit blijkt dat het ingezet is voor transport van personen en goederen in het binnenland en andere delen van Suriname. Zij vermoedt dat het voornamelijk campagnewerkzaamheden betroffen.

FR

https://www.dbsuriname.com/2020/11/17/kwestie-russische-helikopter-doorgestuurd-naar-pg/

Rasoelbaks wordt benoemd als hofpresident

Publicatie datum: 17 nov 2020 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft rechter Iwan Rasoelbaks tijdens een vergadering unaniem voorgedragen als president. Rasoelbaks neemt sinds 2014 waar in deze functie.

Na zes jaar zal er definitieve invulling worden gegeven. President Chan Santokhi maakte maandag tijdens de begrotingsbehandeling gewag van dat een president van het Hof van Justitie zal worden benoemd. Er is een voordracht hiertoe gedaan, deelde hij mee, zonder te zeggen dat het om Rasoelbaks gaat.

President Santokhi merkte op dat het Openbaar Ministerie met 13 substituut-officieren is versterkt. De versterking van de capaciteit is noodzakelijk, zodat het oppakken van nieuwe zaken en de monitoring en afhandeling van lopende zaken beter en sneller kan geschieden. Zo kunnen de onderzoekingen in de criminele en corruptieve sfeer beter uitgevoerd worden.

Daarnaast zal de rechterlijke macht op korte termijn worden versterkt. Er komen binnenkort zes nieuwe rechters erbij. De president van het Hof van Justitie zal op korte termijn worden benoemd.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/rasoelbaks-wordt-benoemd-als-hofpresident

Adhin hoofdverdachte in zaak vernieling apparatuur kabinet vp

Publicatie datum: 16 nov 2020 | Bron: Sun.sr | Door: Redactie

Ex-vicepresident Ashwin Adhin is in verzekering gesteld ter zake verduistering, vernieling c.q. onbruikbaarmaking van goederen van het kabinet van de vicepresident en valsheid in geschrifte. Hij is de vierde tevens de hoofdverdachte in deze zaak. Dit bevestigt een commissaris van politie tegenover SUN. De oud-vicepresident is vandaag opgespoord en aangehouden door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS). 

Afgelopen week zijn drie verdachten, te weten Vijindra R., Amien D. en Antonio K., aangehouden en in verzekering gesteld in deze zaak. Volgens het kabinet van de vicepresident is de schade zeker een half miljoen SRD groot. 

De aanhouding was Adhin was zojuist een hot issue in het parlement. Intussen is de NDP-fractie, waarvan Adhin lid is, weggelopen uit de vergaderzaal. Adhin heeft intussen een advocaat in de arm genomen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/adhin-hoofdverdachte-zaak-vernieling-apparatuur-kabinet-vp

Amoksi: Adhin aangehouden ter voorgeleiding

Publicatie datum: 16 nov 2020 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Assembleelid tevens ex-vicepresident Ashwin Adhin is aangehouden door de politie ter voorgeleiding. Dit heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zojuist meegedeeld in De Nationale Assemblee. President Chan Santokhi merkte op dat kort na het aantreden van deze regering er overleg is geweest met de procureur-generaal om alle zaken van politieke ambtsdragers over misdrijven te onderzoeken. Hij benadrukte dat wet en recht betekent dat er geen rekening gehouden wordt met welke functie iemand bekleedt. 

Santokhi zei dat het niet uitmaakt of het om de president, vicepresident of wie dan ook gaat. Niemand wordt beschermd. Er wordt opgetreden volgens de wettelijke voorschriften. De Nationale Assemblee is geïnformeerd door de NDP-fractieleider, Rabin Parmessar maar minister Amoksi heeft contact gehad met de procureur-generaal. De president deelde mee dat het gaat om strafbare feiten buiten de wet politieke ambtsdragers of gewezen ambtsdragers. Indien het om een ambtsmisdrijf gaat, zal het Openbaar Ministerie wel aankloppen bij het college. Hij heeft in een schorsing contact gehad met procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. 

De president merkte op dat Adhin reeds juridische bijstand ingeroepen heeft, zoals meegedeeld door Parmessar. Amoksi gaf te kennen dat Adhin opgeroepen was voor vrijdag, maar hij heeft zich niet aangemeld. Daarna moest hij vandaag tussen 9.00 en 11.00 uur zich aanmelden. Toen dat niet is gebeurd, is hij opgespoord en aangehouden. 

Parmessar voerde hierop aan dat de informatie van de minister niet klopt. Adhin was niet voor vrijdag maar voor vandaag opgeroepen. De president merkte op dat Adhin is aangehouden voor verhoor. Hierna zal de politie in contact treden met het Openbaar Ministerie om het vervolgtraject te bepalen. De NDP-fractie heeft de vergaderzaal verlaten om zich te beraden. Ze is het niet eens met de gevolgde procedure over de aanhouding van Adhin. Parmessar merkte op dat dit elk Assembleelid kan overkomen. 

https://surinamenieuwscentrale.com/content/amoksi-adhin-aangehouden-ter-voorgeleiding

NDP: “Regering wil NDP met wortel en tak uitroeien”

De NDP-fractie betreurt de wijze van aanhouding van oud-vicepresident en assembleelid Ashwin Adhin. Deze handeling blijkt zoals de zaken zich nu voordoen, volgens de NDP ook na raadpleging van enkele deskundigen, volstrekt in strijd met de wet van 27 augustus 2007, houdende wijziging van de Wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers (S.B. 2001 nr. 72), schrijft de NDP in een verklaring.

Wanneer kritische oppositieleden op dergelijke discutabele manier worden aangehouden, waarbij wet en recht worden vertrapt, is dit volgens de NDP een ernstige inbreuk op de democratie en voorts het recht van leden van De Nationale assemblee. “Leden van de oppositie en gewezen ambtsdragers worden bij voorbaat gecriminaliseerd door de regering en coalitieleden alvorens gedegen juridische feiten ten grondslag liggen, noch te min dat er een rechterlijk vonnis aanwezig is. Dit tegen het licht van het overschaduwen van de werkelijke problemen in het land waarvan de samenleving moet worden afgeleid.”

In dat kader is het zeer opportuun dat deze actie zich voltrekt op het tijdstip waarop de regering antwoord geeft op kritische vragen van De Nationale Assemblee (DNA), schrijft de NDP in een verklaring. Tevens zijn er deze week acties aangekondigd van verschillende bonden. De aandacht wordt bewust afgeleid van het falend beleid en de strenge maatregelen die de regering heeft getroffen en nog gaat treffen ten koste van het volk.

De verwevenheid van de huidige regering met de rechterlijke macht is een gevaarlijke ontwikkeling. De suggestieve uitspraken van enkele coalitieleden en zelfs van vicepresident Ronnie Brunswijk in DNA: “Ik zie een lid van u hier niet, waarschijnlijk is hij gaan onderduiken”, geruime tijd voor de aanhouding en inverzekeringstelling van Adhin, zijn in dit kader zeer opmerkelijk.

Het scenario wordt duidelijk ingezet in een poging om de NDP met ‘wortel en tak uit te roeien’, zoals de president voor de verkiezingen als fractieleider van de toenmalige oppositie, had aangekondigd. Echter staat de Nationale Democratische Partij rechtovereind als gevestigde groeiende politieke organisatie met een landelijk draagvlak en vertegenwoordiging vanuit elk district in DNA.

“Wij dienen met zijn allen erop toe te zien dat het Openbaar Ministerie in een democratische rechtsstaat niet wordt misbruikt om politieke opponenten uit te schakelen. Wanneer onder leiding van de procureur-generaal selectief straf- c.q. corruptiezaken worden onderzocht, is er sprake van willekeur.”

De NDP stelt dat nepotisme en gelegenheidswetgeving ook corruptie is en vraagt om met dezelfde haast die nepotistische zaken te onderzoeken. “Wij protesteren en waarschuwen tegen deze ernstige vorm van aanranding van de rechtsstaat. De fractie zal gebruikmaken van alle ten haar beschikbare wettige, nationale en internationale rechtsmiddelen, om erop toe te zien dat de basisprincipes van de rechtsstaat c.q. wet en recht gewaarborgd blijven. Wij roepen de totale samenleving op om waakzaamheid te betrachten”, aldus de NDP in een verklaring.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/16/ndp-regering-wil-ndp-met-wortel-en-tak-uitroeien/

NDP-fractie in beraad om kwestie aanhouding Adhin

De NDP-fractie verlaat de zaal. Beeld: DNA TV

De NDP-fractie heeft vandaag de zaal van het parlement verlaten nadat door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) werd bekendgemaakt, dat oud-vicepresident en NDP-assembleelid Ashwin Adhin is aangehouden. De vergadering werd kort geschorst. NDP-fractievoorzitter Rabin Parmessar liet weten dat de informatie verstrekt door de minister van Juspol niet juist is. Volgens hem is Adhin vandaag opgeroepen en vandaag aangehouden.

Amoksi heeft in DNA aangegeven dat Adhin is aangehouden. Voor vrijdag 13 november waren er volgens Amoksi afspraken met het Openbaar Ministerie gemaakt dat Adhin zich zou aanmelden met zijn advocaat. Hij heeft zich niet aangemeld. Het was de bedoeling dat hij zich vanmorgen moest aanmelden. Ook heeft men Adhin dit laten weten met als gevolg dat de politie hem heeft opgespoord en aangehouden ter voorgeleiding.

President Chan Santokhi geeft aan dat er zaken zijn die juridisch goed uitgelegd moeten worden en zijn er eveneens zaken die in de samenleving anders over kunnen komen. De president licht toe dat volgens het Wetboek van Strafvorering Adhin is aangehouden ter voorgeleiding. Hij is aangehouden in verband met zijn verhoor.

Op het moment dat het verhoor afgerond is, zal de politie weer in overleg moeten treden met het Openbaar Ministerie om te horen wat het vervolgtraject is. Santokhi is van mening dat afgewacht moet worden op het verdere onderzoek. De kwestie moet overgelaten worden aan de procureur-generaal.

Volgens Parmessar zij er wettelijke bepalingen met betrekking tot functionarissen. “Vandaag gaat het om Ashwin Adhin, morgen kunt u aan de beurt zijn”, zegt Parmessar. Hij licht toe dat er wetten zijn aangenomen. En hij is van mening dat het parlement erop toe moet zien dat de wetten worden nageleefd. Voor de NDP-fractie is het duidelijk dat de rechtsregels niet in acht zijn genomen bij de aanhouding van een van haar leden. De fractie heeft zich teruggetrokken om zich te beraden.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/16/ndp-fractie-in-beraad-om-kwestie-aanhouding-adhin/

Breaking: Oud-vicepresident Adhin aangehouden

Ashwin Adhin

Oud-vicepresident en NDP-assembleelid Ashwin Adhin is vanmorgen aangehouden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft zojuist in De Nationale Assemblee (DNA) de aanhouding van Adhin bevestigd. Adhin heeft een advocaat in de arm genomen.

President Chan Santokhi hoopt dat Adhin rechtsbescherming krijgt, liet hij weten in het parlement.

Op vrijdag 13 november waren afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie, dat Adhin zich zou aanmelden met zijn advocaat. Dit is tot vandaag niet gebeurd. Hij is door de politie opgespoord en aangehouden ter voorgeleiding.

Fractievoorzitter van de NDP, Rabin Parmessar, geeft in DNA te kennen dat men voorzichtig moet zijn om mensen te beschuldigen. Pas als de onafhankelijke rechter een uitspraak heeft gedaan is de persoon schuldig, legt hij uit. “Al ben je aangehouden, je hebt de status van een verdachte”, zegt hij. Een persoon met een verdachte status is nog geen schuldige.

Parlementariër Reshma Mangre (VHP) liet weten dat de politie afgelopen week door doortastend en intensief speurwerk drie personen, die werkzaam waren op het kabinet van de vorige vicepresident, heeft aangehouden. Deze meedogenloze criminelen hebben kans gezien om tijdens de transitiefase dure media-apparatuur van ruim SRD 1,5 miljoen weg te nemen. Deze drie verdachten zijn inmiddels opgesloten.

Mangre complimenteert de politieorganisatie en is blij dat deze klaarheid heeft gebracht in de verdwijning van staatseigendommen. Ze pleit ervoor dat al deze criminelen genadeloos worden gestraft. Ze hoopt ook dat de justitiële autoriteiten gauw te weten komen wie het brein erachter was. “Ook al zou het gaan om een DNA-lid”, voegde ze eraan toe.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/16/breaking-oud-vicepresident-adhin-aangehouden/

Razzia tegen illegale cambiohouders in Commewijne

14 Nov, 2020,  04:41


De politie heeft een razzia gehouden in Commewijne tegen illegale cambio’s. De ondernemer P. is aangehouden vrijdag. Er is geld in beslag genomen. De regering heeft besloten hard op te treden tegen illegale cambiohouders die de koers naar SRD 20 voor de US-dollar stuwen.
 
De Communicatie Dienst Suriname zegt in een bericht dat terwijl de koers aan het dalen is en voor de aankoop rond SRD 18.50 voor de US-dollar en SRD 18.60 voor de euro ligt, zien illegale cambiohouders kans om de US-dollar illegaal tegen een koers van SRD 20 te verkopen. Hierover heeft de regering reeds gesprekken gevoerd met de monetaire autoriteiten en er zal hard opgetreden worden tegen deze overtreders.
 
De praktijk leert dat er op bepaalde plekken voor girale transacties tegen een koers van SRD 18.50 volop US-dollars in voorraad zijn. De regering roept cambiohouders op om de geünificeerde koers te blijven hanteren en zich niet schuldig te maken aan illegale valutahandel. Ook op de gemeenschap wordt het beroep gedaan geen gebruik te maken van deze illegale diensten, maar via de legale instanties aan US-dollars of euro’s te komen.

Vertrek skalians grensrivieren ingezet

De skalians worden niet langer gedoogd. De regering heeft skalianhouders aangeschreven te stoppen met hun activiteiten. Foto: ProBios  

13/11/2020 00:00 – Gilliamo Orban

PARAMARIBO – Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft diverse skalianhouders, die aan goudwinning doen in de Marowijnerivier, schriftelijk aangemaand om definitief te stoppen met hun activiteiten. De skalians zorgen voor enorme milieuvervuiling die schadelijk is voor mens, dieren en planten. “Ze hebben enkele weken de tijd om hun activiteiten af te bouwen”, zegt Abiamofo in gesprek met de Ware Tijd.

Hij heeft onlangs een bezoek gebracht aan de opererende skalians aan de Marowijnerivier in Sipaliwini. Daarbij heeft hij de aanmaningsbrieven overhandigd aan verschillende skalianhouders. “Niet alle skalianhouders hebben we aangetroffen, want ze wonen in Paramaribo”, zegt de minister. Die skalianondernemers zullen alsnog een brief krijgen.

Voorafgaand aan het bezoek heeft de bewindsman reeds een deel van de skalianhouders toegesproken en ze zijn op de hoogte gesteld over het beleid, betreffende hun onderneming. Ook degenen die opereren op de Lawarivier zullen hetzelfde schrijven ontvangen. De NH-minister deelt in een persbericht mee dat zich een nieuwe trend aan het ontwikkelen is, waarbij de skalians eveneens de oevers van de rivieren betreden.

Abiamofo zegt dat de mijnactiviteiten in de grensrivieren op basis van het te voeren regeringsbeleid op het gebied van mijnbouw niet langer worden gedoogd. Hij benadrukt dat de vervuiling in de waterwegen alsook op het stuwmeer moet worden tegengegaan. “Daar moeten ze uiteindelijk ook stoppen met goudwinning in het water, maar de skanlianhouders hadden eerder wat afspraken met de vorige regering gemaakt en dat moeten we eerst doornemen”, zegt de minister tegen de Ware Tijd.

In het persbericht geeft de NH-topman te kennen dat de verschillende leefgemeenschappen en de Fransen veel last ondervinden van milieuverontreiniging veroorzaakt door de opererende skalians. Abiamofo beklemtoont dat de maatregelen worden genomen om de Surinaamse samenleving te beschermen. De Ware Tijd heeft gepoogd om te praten met skalianhouders, maar dat is niet gelukt.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/13/vertrek-skalians-grensrivieren-ingezet/

Medewerkers kabinet vp aangehouden wegens diefstal en vernieling apparatuur kort na bekendmaking verkiezingsuitslag

Publicatie datum: 13 nov 2020 | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO – Een aantal medewerkers van het kabinet van de vicepresident is donderdag aangehouden vanwege diefstal en opzettelijke vernieling van apparatuur op de werkvloer. Dit bevestigt Humphrey Dundas, directeur Volkscommunicatie, tegenover de Ware Tijd. Volgens bronnen zijn er ook mensen van het kabinet van de president aangehouden.

De medewerkers zijn ingerekend in het kader van een grootschalig onderzoek dat de politie is gestart naar spullen die zonder een concrete reden plotseling zijn ‘verdwenen’. “Het gaat om communicatieapparatuur zoals computers en videocamera’s”, vertelt Dundas. De apparatuur is vermoedelijk kort nadat de verkiezingsuitslag bekend was opzettelijk vernield of weggedragen. “Het zijn heel dure spullen die opzettelijk zijn vernield. Niet dat ze per ongeluk zijn kapotgegaan. Het is gewoon opzettelijk gebeurd.” De directeur wil nog niet veel kwijt omdat het onderzoek nog gaande is.

President Chandrikapersad Santokhi zei kort na zijn aantreden verontwaardigd te zijn omdat hij geen enkele computer op zijn kantoor had aangetroffen. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk liet weten dat er spullen ontbraken op zijn werkplaats. Het staatshoofd hield rekening ermee dat tijdens de transitiefase de zaken “veilig waren opgeborgen” en had het personeel gevraagd om de apparatuur terug te brengen binnen een bepaalde tijd. Indien dat niet het geval was, zou hij een onderzoek laten instellen. De politie is volgens Dundas al geruime tijd bezig met haar onderzoek.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/medewerkers-kabinet-vp-aangehouden-wegens-diefstal-en-vernieling-apparatuur-kort-na

SWM-directeur: Consultant bedankt na uitspraken Binda

13 Nov, 2020, 00:00

foto
 De Amerikaanse consultant Castalia vraagt US$ 1.400 per dag voor doorlichten van de SWM. 

De consultant Humphrey Schillevoort heeft zijn werkzaamheden voor de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) per 16 november opgezegd. Dit heeft hij in een brief aan SWM-directeur Marlon Oosterling meegedeeld. Intussen heeft Oosterling de hoofden van de afdelingen ook bericht dat de consultant stopt. Hij heeft dit gedaan nadat Assembleelid Sham Binda (VHP) in De Nationale Assemblee opmerkingen gemaakt had over de Nederlandse consultant die in euro’s wordt betaald. Binda drong aan op een onderzoek naar de gang van zaken bij SWM.
 
Oosterling zegt aan Starnieuws dat hij het erg vindt dat door ongenuanceerde uitspraken van Binda de consultant die registeraccountant is, onmiddellijk een bedankbrief heeft geschreven. De SWM-directeur toont documenten waaruit blijkt dat het Amerikaanse bedrijf Castalia voor hetzelfde werk US$ 1.400 per dag vraagt. Schillevoort ontvangt de tegenwaarde in SRD voor US$ 10.000 per maand. In dit bedrag zijn alle kosten inbegrepen. Hij is bezig het bedrijf door te lichten opdat de zwakke punten worden verbeterd. Door de unificatie van de wisselkoers is het bedrag in SRD gestegen. “Nu kunnen we weer opnieuw beginnen en het gaat het bedrijf meer kosten”, stelt Oosterling. Hij vindt dat Binda deze zaak op een andere manier had kunnen bespreken.
 
Over de jaarverslagen die niet op tijd af zijn, zoals Binda stelde tijdens de begrotingsbehandeling, zegt Oosterling dat de verslagen sinds 2018 opgestuurd zijn naar de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD). Hij merkt op dat hij niet kan bepalen voor de CLAD hoe die haar werk moet inrichten. Oosterling vindt dat Binda eerst de feiten had moeten onderzoeken voordat hij ongefundeerde uitspraken doet in De Nationale Assemblee. Er worden personen besproken die zich niet kunnen verdedigen.
 
Binda om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij zich niet kan verbeelden dat zijn opmerkingen in DNA zorgen dat een erg goed betaalde consultant bedankt. ” Dat betekent voor mij dat er duidelijk wat aan de hand is. Ik hoop dat deze consultant beschikbaar zal zijn als er een onderzoek komt en niet straks vertrekt uit ons land met alle beschuldigingen naar hem toe zodat de werkelijke boosdoeners vrijuit gaan”, stelt de volksvertegenwoordiger.

Hof maakt borst al nat voor meer corruptieonderzoeken

10 Nov, 2020, 08:41

foto
 Het Hof van Justitie maakt zijn borst al nat voor meer corruptiezaken. Het hof is wachtende op de regering om de zes nieuwe rechters te beëdigen. Twee van hen zullen worden ingezet in de strafsector. (Foto: Ranu Abhelakh) 

Het Hof van Justitie heeft kennisgenomen van de instelling van de nieuwe anticorruptie-unit binnen het Openbaar Ministerie (OM). Het aantal corruptieschandalen wordt groot ingeschat door de regering. De onderzoeken kunnen leiden tot toename van vorderingen voor een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) door de rechter-commissaris (rc). Bij het hof maakt men de borst al nat. “Er is al een extra druk op de rc met alle extra strafzaken”, zegt waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks aan Starnieuws.
 
“Als we de komende twee tot drie jaren niet meer rechters erbij krijgen, zal het gevolg hiervan zijn dat de capaciteit aan rechters op een andere manier ingezet zal moeten worden om de druk op de rc’s en de strafrechters wat te verlichten”, legt Rasoelbaks uit. Hij hoopt daarom ook dat de ‘Rechter in Opleiding’ – Rio-opleiding straf- en de opleiding tot schrijfjurist straf, snel van start kunnen gaan nadat de EU-middelen zijn goedgekeurd. De extra druk op de rechters die fungeren als rc is vooral in complexe gvo-zaken te merken. “Die cases kunnen veel lees- en onderzoekwerk voor de rc omvatten.” 
 
Binnenkort wordt het hof met zes nieuwe rechters versterkt. Twee van hen zullen worden ingezet in de strafsector, waarvan één rechter bij de unit rc. “Twee rc’s, misschien zelfs drie zullen zich toeleggen op de extra werkzaamheden met betrekking tot wat de vervolging van de rc vraagt.” Er wordt constant gepuzzeld met de werkverdeling van rechters in de verschillende units. “Nu doen we er alles aan om tenminste één extra rc te hebben, zodat die het gros van de reguliere zaken als bewaringen en toetsingen zou kunnen afwikkelen”, zegt de hofpresident.
 
Geen extra financiële druk
De toename van de (ingewikkelde) corruptieonderzoeken zal geen extra druk leggen op de financiële situatie van het hof. Rasoelbaks is daar vrij nuchter over: de rc werkt op vordering van het OM. Aangezien het OM vordert is het alleszins gerechtvaardigd dat het met alle ‘equipement’ en deskundigen komt. Het OM c.q. het Ministerie van Justitie en Politie staan in voor de betaling van die deskundige, die de rc, de strafrechter of het hof verkiest om van advies te dienen. Advocaten van verdachten komen vaak ook met eigen deskundigen.
 
Om het hoofd te bieden aan alle complexe zaken, is het hof constant bezig met interne scholing. De daartoe geïdentificeerde onderwerpen in de strafsector worden aangegrepen om de kennis van de rechters op peil te houden door middel van trainingen en cursussen. “Het heeft niets te maken met een specifieke case, maar met het juridisch denkkader, om de rechters aan te scherpen.” Daarnaast wordt er ook gekeken of er al rechtspraak is over dat specifieke onderwerp binnen de rechtsfamilie. Deze trainingen en cursussen drukken wel op het budget van het hof en worden jaarlijks begroot, licht Rasoelbaks toe.
 
Persrechters
De hofpresident is zich ervan bewust dat de samenleving vooral de grote corruptieschandalen met belangstelling volgt. Zodra de zes nieuwe krachten binnen zijn, zal het hof weer kijken naar het instituut van persrechter. De twee rechters die geïdentificeerd zijn als persrechter, zitten in de unit handel en unit kortgeding en zijn op dit moment druk bezet. “We zullen nagaan hoeveel tijd ze kunnen inruimen om hun persrechterschap uit te oefenen. Het is een kwestie van plannen en reschedulen.”
 
Intern wordt ook nagegaan of de bijzondere rechtscolleges, zoals de Krijgsraad en de tuchtcolleges ook gebruik willen maken van de persrechters en de persunit van het hof. Die colleges organiseren hun zaken zelfstandig en geven naar eigen inzicht informatie of niet. Het hof kan hen geen verplichting daarover opleggen, benadrukt de hofpresident. “Het moment dat zij ons voorstel adopteren en afhankelijk van de noodzaak en behoefte aan informatie binnen de samenleving, zullen wij dit deel ook uitzetten.”

Rasoelbaks blikt tevreden terug op overleg met Nederland

10 Nov, 2020, 02:12

foto
 Waarnemend president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie. (Foto: Ranu Abhelakh) 

Waarnemend president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie blikt tevreden terug op het overleg met de Nederlandse ambtelijke delegatie vorige week. Het hof gaf een uiteenzetting van de speerpunten uit zijn beleidsplan 2020-2025 en waar ondersteuning in de vorm van expertise of middelen ten behoeve van bepaalde projecten nodig is, zegt Rasoelbaks aan Starnieuws. Er zijn geen financiële toezeggingen gedaan, maar de Nederlandse gesprekspartner beloofde wel om waar nodig faciliterend te zullen optreden, zodat de beschikbare EU-middelen sneller vrijkomen. 
 
Het hof werkt sinds 2008 samen met de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak. Die ondersteunt het hof bij tal van projecten, zoals met technische assistentie bij het verbeter- en verzelfstandigingsplan van de rechterlijke organisatie, vertelt Rasoelbaks. Er zijn financiën nodig om het verzelfstandigingsplan uit te werken. Het hof wil naar het model van De Nationale Assemblee ook een Bureau van de rechterlijke macht instellen, belast met onder andere de bedrijfsvoering. “Ons verzelfstandigingsplan moet nog geschreven worden en daarvoor zijn ook middelen nodig.” 
 
Volgend jaar wil het hof starten met het nieuwe project ‘comparitie na antwoord’, gevolgd door het project ‘wegschrijven van achterstanden’ in de civiele sector. “Vrienden van de rechtspraak binnen de Nederlandse Stichting Rechters voor Rechters alsook gepensioneerde Nederlandse rechters van wie enkele ook op de Antillen hebben gewerkt, staan te trappelen om ondersteuning te komen verlenen bij het wegwerken van achterstanden in civiele handelsvonnissen”, vertelt Rasoelbaks. 
 
“Het project ‘comparitie na antwoord’ gecombineerd met het project ‘wegschrijven van achterstanden’ is opgenomen in het beleidsplan”, geeft hij verder aan. Wij zullen onder meer de hulp van de Raad inroepen om te assisteren in de trainingen van rechters en advocaten als het gaat om effectief compareren onder de knie te krijgen.
 
Concept nieuw Burgerlijk Wetboek
De overzeese expertise kan ook goed gebruikt worden bij trainingen over het nieuw Burgerlijk Wetboek (BW). De versie die nu gebruikt wordt, dateert nog van het jaar 1869, zij het hier en daar met wijzigingen en aanvullingen. De Raad van Ministers keurde het concept nieuw BW in 2010 goed, doch is het sedertdien daarbij gebleven. 
 
De hofpresident benadrukt dat de regering vierkant staat achter de verzelfstandigingsplannen en de overige beleidsspeerpunten van het hof. Tijdens de verschillende ontmoetingen is steeds de volle medewerking toegezegd, geeft hij aan. Zo is de procedure opnieuw opgestart door de Minister van Justitie en Politie om het ontwerp nieuw BW goedgekeurd te krijgen. Binnenkort wordt het hof versterkt met zes nieuwe rechters. Het proces voor hun benoeming is reeds ingezet. “We zijn ons ervan bewust dat de regering net enkele maanden aanzit en er heel wat werk ligt op hun bord. Wij kijken vol goede moed uit naar deze aanvulling waarmee de rechtstaat Suriname verder versterkt wordt.”
 
Rechtspraak dichterbij de burgers 
Naast de versterking van de rechtstaat, wil het hof de rechtspraak ook dichterbij de burgers in de districten brengen. Met als slogan we bring justice to the people, zijn er plannen om zittingen te houden in Marowijne (Albina) en Brokopondo – dit was allang in de maak, zoals het nu gebeurt in Nickerie, legt Rasoelbaks uit. Het wachten is op de aanvulling van de nieuwe rechters. “Er kunnen dan wat rechters vrijgemaakt worden voor de eerste aanleg in de civiele zaken van het derde kanton en dan kunnen de zittingen in die districten gehouden worden.” 
 
Dit betekent dat alle derde kanton civiele zaken ter plekke, in het district afgehandeld zullen worden. Districtsbewoners zullen ook ter plaatse rechtszaken kunnen indienen en Rasoelbaks verwacht een toename hierin. Hij vindt het project in principe haalbaar vóór het laatste kwartaal van 2021, “maar financieel vooralsnog niet. Er moet een fonds voor dit project komen. Er moeten ook eerst gebouwen in orde worden gemaakt.” In het overleg met Nederland is dit project niet ter sprake gekomen, zegt Rasoelbaks. 
 
Elk land moet zich beijveren om rechtspraak te brengen naar het volk, legt hij uit. “Want als je dat niet kan leveren, beknot je de mensen in hun recht om een onafhankelijke rechter tijdig te kunnen benaderen met een goede toegang.”

Rijstexport naar Venezuela niet volledig uitgevoerd

Dc Kurban, NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams, toenmalig LVV-minister Rabin Parmessar en de Venezolaanse ambassadeur Ayerim Flores Riva op 25 januari op de haven van Nickerie bij de tweede verscheping van Surinaamse witte rijst naar Venezuela. Foto: NII  

04/11/2020 16:04 – Aidy Pinas-Agodeba

PARAMARIBO – Van de dertigduizend ton rijst die Bhagwatpersad Ramadin dit jaar had moeten exporteren naar Venezuela is amper achtduizend ton verscheept. Dat was begin dit jaar, daarna was er geen export meer.

Rabin Parmessar, toenmalig minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft een belangrijk aandeel gehad bij het tot stand komen van de deal met Venezuela. Het was de bedoeling om voor vervolg verschepingen overleg te hebben met Ayerim Flores Riva, de ambassadeur van Venezuela in Suriname, maar door wisseling van de wacht is dit niet doorgegaan.

Ramadin zegt tegen de Ware Tijd  dat de zaak voorlopig is aangehouden door de zittende regering. De ondernemer vertelt dat Venezuela in feite al betaald heeft en dat de export dus moet plaatsvinden. “Ze hebben olie gegeven toch?! Deze regering zou moeten doorgaan. Venezuela heeft mij al een paar keer gebeld, maar ik ga niet exporteren als de regering geen groen licht heeft gegeven. Wie gaat mij dan betalen?” vraagt hij zich af.

Hoewel de export stagneert, lijdt hij naar eigen zeggen geen verlies en verwijst in dit verband naar andere markten waar Suriname rijst naar toe exporteert. De meeste verschepingen vinden nu plaats naar Brazilië, Portugal en Jamaica. Onder meer Nederland en Frankrijk importeren op een iets kleinere schaal uit Suriname.

De rijstmagnaat zegt dat de productie ondanks de Covid-19-epidemie optimaal is gebleven. De impact op de sector was dat er met minder krachten moest worden gewerkt, terwijl er meer moest worden uitgeven door de overheidsmaatregelen. De pandemie heeft ook niet echt invloed gehad op de export van rijst.

Ramadin zegt, ondanks de niet rooskleurig situatie, waarbij niemand de toekomst kan voorspellen, positief te blijven. Net als vele anderen al hebben gedaan, benadrukt ook hij de noodzaak dat het moeilijker zal worden als de economische situatie niet snel verandert. Hij vreest zelfs faillissement van bedrijven. “Maar gelukkig, mensen zullen rijst blijven eten en daarom zal ik moeten blijven produceren”, besluit Ramadin.

Lees meer: Rijstexport naar Venezuela niet volledig uitgevoerd – DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/04/rijstexport-naar-venezuela-niet-volledig-uitgevoerd/#ixzz6cuUViCpY

SURINAAMSE AUTORITEITEN NIET IN STAAT HOEFDRAAD OP TE SPOREN

Nov 3, 2020

Foto: Korpschef Roberto Prade rechts en minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi links

Justitiële autoriteiten in Suriname worden in enorme verlegenheid gebracht en moeten flink inboeten aan vertrouwen.

Terwijl die in staat zijn om zelfs personen die zich achter valse profielen op Facebook verschuilen op te sporen, missen zij de capaciteit om ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te lokaliseren en in de boeien te slaan voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de miljoenenfraude bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Het woonadres van de ex-minister is bekend. Ook de personen van wie geacht wordt dat zij nauw met de ex-minister hebben gewerkt zijn bekend. Om één of andere reden worden de mensen niet opgebracht voor verhoor.

Over de recente rapportage van korpschef Roberto Prade houdt de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, de lippen stijf op elkaar. “We hebben inderdaad rapportage gehad van de korpschef omtrent de gepleegde inspanningen.

Ik had ook toen aangegeven dat we moeten gaan kijken naar de strategische belangrijkheid van de informatie. Dus inhoudelijk kan ik niet daarop ingaan”, zegt Amoksi. Aanwijzingen die eventueel zouden kunnen leiden tot aanhouding van Hoefdraad, zijn hierbij ook onderzocht door de inlichtingendiensten. “Er is wel informatie die we moeten uitwerken.”, aldus Amoksi.

Dat de verkregen informatie gelinkt is aan ex-president Desiré Bouterse is volgens de Juspol-minister niet in beeld gebracht. Amoksi bezit verder niet over uitwisseling van informatie met Guyana en Frans-Guyana in deze zaak. Internationaal is er al op last van de procureur-generaal een signaleringsverzoek ingediend bij de International Criminal Police Organization (Interpol). “We onderschatten onze inlichtingendiensten niet, maar je weet, het buitenland heeft heel veel mogelijkheden die wij misschien niet instaat zijn te leveren. En als zij die informatie met ons kunnen delen vanwege die signalering is dat welkom”, zegt Amoksi.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/surinaamse-autoriteiten-niet-in-staat-hoefdraad-op-te-sporen/

Regering vraagt Nederland en VS bijstand in corruptieonderzoek

01 Nov, 2020, 00:00

foto
 President Chan Santokhi via STVS en Gov.tv zaterdagavond in een ‘briefing’ vanuit Moengo Tapoe. 

De regering heeft al verzoeken gestuurd naar Nederland en de Verenigde Staten van Amerika voor bijstand bij corruptieonderzoeken. De regering wil ook bijstand van forensische deskundigen. De verzoeken zijn al de deur uit. President Chan Santokhi heeft tijdens een ‘briefing’ vanuit Moengo Tapoe zaterdagavond via de televisie meegedeeld dat op alle ministeries enorme misstanden hebben plaatsgevonden. De meeste van de misstanden zijn reeds aangegeven bij de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Enkele gevallen kunnen al naar de procureur-generaal omdat die al duidelijk uitgezocht zijn welke strafbare feiten er gepleegd zijn. De regering is bezig met aanpak van corruptie, zei Santokhi bij de evaluatie van 3 maanden regeermacht. 
 
Santokhi voerde aan de pg een brief heeft geschreven dat zaken voor onderzoek pas doorgestuurd kunnen worden als er voldoende onderzoek vooraf heeft plaatsgevonden. De CLAD is bezig met het onderzoek, maar heeft bijstand nodig. Zaterdag is tijdens de evaluatie besloten dat de minister van Financiën bijstand van externe bureaus mag inroepen om te helpen bij het onderzoek naar corruptie. Het mag niet zo zijn dat door capaciteitsproblemen bij de CLAD zaken niet snel uitgezocht kunnen worden.  
 
De regering doet er ook alles aan om de rechterlijke macht te versterken, want de corruptiezaken moeten ook snel afgehandeld kunnen worden. Het Openbaar Ministerie is binnen de drie maanden versterkt een flink aantal substituut officieren. Nu zit het vervolgingsapparaat op een maximum van het aantal officieren. Nu kunnen de verschillende vormen van criminaliteit, maar ook de corruptie beter onderzocht worden, meent de president. Er is ook een speciale aanklager aangewezen bij het Openbaar Ministerie voor corruptiegevallen. Er is een platform ingesteld voor verrichten van corruptieonderzoeken. 
 
Wat de zittende magistratuur betreft, krijgt het Hof van Justitie op zeer korte termijn zes rechters erbij. Met de capaciteitsuitbreiding zal de rechterlijke macht in staat gesteld worden goede rechtspraak te geven aan de samenleving. “Hiermee laten wij als regering zien dat wij waardering hebben voor de rechterlijke macht en dat wij er alles aan doen om de rechterlijke macht te versterken,” benadrukte het staatshoofd. De rechterlijke macht moet haar werk in alle onafhankelijkheid en onbevreesd kunnen verrichten tegen alle personen die zich schuldig maken aan overtreding van wet en recht in dit land. 

COMMENTAAR: Doemscenario goudsector

31/10/2020 12:00

WE ZITTEN IN Suriname voor de zoveelste keer in een spagaat. We hebben een prachtige natuur, maar de politieke wil noch de noodzakelijke sterke instituten om het zo te houden. Daar is het Brownsberg Natuurpark een heel goed voorbeeld van.

Het is één van de meest favoriete bestemmingen van natuurliefhebberS in binnen- en buitenland. Eén van de weinige plekken zo dichtbij Paramaribo waar er ook watervallen te bezoeken zijn. Toch wordt al jaren gemijnd naar goud in dit natuurgebied. Vele regeringen zijn gekomen en gegaan, maar aan deze situatie is weinig veranderd. Integendeel, het is zo erg geworden dat het metaal kwik waarmee naar goud werd gemijnd nu concurrentie krijgt van het veel dodelijkere Jin Chang, dat eigenschappen van cyanide bezit.

In 2011 werd als werkarm van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de commissie Ordening Goudsector (OGS) ingesteld. Die commissie rapporteerde niet aan NH, maar aan de president. Er is veel geld gestopt in de commissie, waar na een paar jaar vrijwel niets meer van werd gehoord. Alle ministers van NH hebben sinds die tijd elk afzonderlijk vermeld dat er grote belangen spelen in de sector. Dus er is enorme politieke wil nodig om deze sector te ordenen. Of die er nu is, zal nog moeten blijken. Maar gezien het disrespect van deze coalitie voor de ongeschreven regels, mag daar ernstig aan worden getwijfeld.

Dat er Chinezen zijn die in staat zijn om in een natuurpark te gaan mijnen met een op cyanide gelijkende substantie toont daarenboven aan, dat het systeem – de supply chain  – ook is verziekt. Vanaf het afgeven van de vergunning voor import tot het verkrijgen van de connecties en benodigdheden om met het spul te kunnen mijnen tot de verwerking in Paramaribo. Geen enkele autoriteit schijnt daar vat op te hebben.

Alsof dat niet genoeg is, heeft Suriname een Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) dat letterlijk een papieren tijger is. Het instituut kan geen enkele reactie geven over een trend die kennelijk al enige tijd aan de gang is. Begrijpelijk dat vele inheemse en tribale volkeren geen fan zijn van dit soort instituten die geld opmaken met het maken van beleid, terwijl in het veld, waar het werkelijke probleem zit, maar weinig van hun bestaan te merken valt.

Hierboven, met deze drie elementen is een roadmap geschetst voor een doemscenario. Eén waarvan we weten dat het er komt, maar waar niemand een poot uit wil steken om het te voorkomen of te veranderen. Want zonder politieke wil, zonder effectieve controle op de supply chain en zonder instituten die moeten waken voor milieurampen zullen we blijven steken in de fase van ‘wenselijkheden’ zonder daaraan gekoppeld realisatiedoelen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/10/31/commentaar-doemscenario-goudsector/


Korpschef doet verslag over opsporing Hoefdraad

29-10-2020 12:30

De verdachte ex-minister van Financien, Gillmore Hoefdraad

Er wordt met man en macht gewerkt aan de opsporing van gewezen minister van Financiën Gillmore Hoefdraad. Zowel in Suriname als internationaal wordt informatie verzameld om Hoefdraad te arresteren. Dit bevestigen zowel procureur-generaal Roy Baidjnath Panday als minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De minister had korpschef Roberto Prade gevraagd hem te rapporteren over de gepleegde inspanningen die tot nu toe zijn verricht met betrekking tot de opsporing. Vanwege strategische redenen wilde Amoksi niet veel prijsgeven over de inhoud van het verslag van de korpschef. Er zijn vanuit de minister ook suggesties gedaan aan Prade over deze zaak. Suriname heeft een verzoek gedaan aan Interpol voor de signalering van de gewezen bewindsman. Aangezien het om een ambtsdrager gaat, dient er extra informatie opgestuurd te worden. Dat proces is in volle gang. Amoksi geeft aan dat internationale opsporing wordt gelast om zo breed mogelijk te werken aan de arrestatie. Over speculaties dat Hoefdraad niet levend aangetroffen zal worden, omdat hij de belangrijkste getuige is in het schandaal bij de Centrale Bank en de SPSB, zegt de minister geen informatie daarover te beschikken. Morgen vindt de behandeling plaats van het kortgeding dat Hoefdraad aanhangig heeft gemaakt tegen de Staat Suriname. De ex-minister vindt dat niet de juiste procedure is gevolgd door het parlement om hem in staat van beschuldiging te stellen.  

https://www.sun.sr/Details/5225_xHoMZv1yuBH8rQ6fOKmHp2BWaFaFa3hSJkuzxZnM3N4GYt71UDmvBhIxowPgD2PWQwqOXrnjjj7NPi7vplDn7aFaFaOitQcFcFccFcFc_Hoefie.jpg?fbclid=IwAR00mT0VSTMxp9_-1He33Y8ngOx_cD2nlV0dqUr5iVSOXY_SqqTgvaQKlak

Trinidad volgt kwestie landgenoot Ramsamooj in SPSB-onderzoek

12 Oct, 2020, 11:39

foto
 Politiek analist Derek Ramsamooj van Trinidad & Tobago. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Armery Browne, van Trinidad & Tobago volgt de situatie rond de arrestatie van de Trinidadaanse politiek analist Derek Ramsamooj in Suriname. Ramsamoodj is vorige week gearresteerd in het onderzoek naar vermeende fraude bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).

De Trinidadaan wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, vervalsing, fraude en het handelen in strijd met de Anti-Corruptiewet. Ginmardo Kromosoeto, directeur van SPSB werd in augustus gearresteerd in het onderzoek naar vermeende wanpraktijken bij de bank. Het onderzoek is vorig jaar gestart.

De partner van Ramsamooj, Camille Pagee, heeft zaterdag echter gezegd dat Ramsamooj geen verdachte is en niet is gearresteerd. Ze zei dat ze heeft geïnformeerd of er aanklachten tegen hem waren. De politie zou hem hebben gezegd dat hij niet wordt aangeklaagd, maar ze hebben hem gevraagd te helpen bij het onderzoek.

Pagee merkte op dat de politie transacties onderzoekt die via de staatsbank SPSB zijn gegaan. Tijdens het onderzoek wordt contact opgenomen met elke persoon/onderneming die facturen heeft laten betalen door de SPSB. Ramsamooj zou in het verleden voor zijn peilingen en analyses en andere diensten via de SPSB zijn betaald. Pagee zei dat haar partner Ramsamooj samenwerkte met de politie.

Minister Browne zei zondag dat zijn ministerie de situatie in de gaten houdt via de afdeling Caribische Zaken en Consulaire Zaken van Caricom. Pagee vertelde aan de Trinidadaanse media dat volgens de informatie dat een aantal dagen de telefoon van Ramsamooj moest worden uitgeschakeld volgens de processen die worden toegepast op alle mensen die om informatie wordt gevraagd in het kader van het onderzoek. In de dagen waarop de telefoon van Ramsamooj was uitgeschakeld, was hij ook jarig. Volgens Pagee hebben veel mensen geprobeerd de politiek analist te bellen.
 
De Trinidadaanse media zeggen dat Ramsamooj een adviseur van de NDP was en het brein achter verkiezingen in het afgelopen decennium. In Trinidad zijn vragen gerezen over de schijnbare verdwijning van de politicoloog. Het nieuwe coronavirus, zeggen ze, was de reden voor de afwezigheid van Ramsamooj, maar hij is nog steeds betrokken bij het interpreteren (of berekenen) van de gegevens die veldwerkers hem hebben verstrekt.

De ervaren enquêteur heeft ook gewerkt in Grenada, St. Lucia, Trinidad en Tobago, Suriname, Belize, Guyana, St. Vincent en de Grenadines, Anguila en St. Kitts en Nevis.

Trinidadiaanse opiniepeiler vast wegens fraude

12/10/2020 17:08 – Ivan Cairo

Trinidadiaanse opiniepeiler vast wegens fraude

PARAMARIBO – De Trinidadiaanse politiek-analist en consultant Derek Ramsamooj is door het speciaal team dat onderzoek doet naar het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) aangehouden en in verzekering gesteld. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat Ramsamooj diensten heeft verleend, declaraties bij de Surinaamse Postspaarbank moest indienen en naar wordt vernomen 60.000 euro heeft ontvangen. De man zou opiniepeilingen hebben gehouden.

Er zijn bij de politie sterke aanwijzingen dat de verdachte heeft gefraudeerd met de declaraties. Ook wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de Anti-corruptiewet. Ramsamooj zou kennelijk valse rekeningen met hogere bedragen hebben opgemaakt en zo meer geld hebben opgestreken. Naar verluidt zouden de opiniepeilingen voor de NDP zijn verricht. “Hij blijkt werk te hebben verricht voor de NDP, maar de SPSB fungeerde als kassier bij het uitbetalen van dienstverleners”, zegt een bron die enige kennis draagt van het onderzoek. De aanhouding van Ramsamooj heeft voor enige beroering in het Caribisch gebied gezorgd. Hij is één van de bekendste opiniepeilers in de regio een heeft onder andere in landen als Anguila, Belize, Grenada, Guyana, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Trinidad en Tobago en Suriname peilingen hebben gehouden bij verkiezingen.

Eén van de verdachten die in dit onderzoek ook is aangehouden is SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Aanvankelijk zat hij in voorarrest in het politiecellenhuis Leidingen. Maar hij is inmiddels overgeplaatst naar Uitvlugt omdat hij bij de eerstgenoemde post ongeoorloofde bezoekers ontving. Behalve de verdenking dat hij onder één hoedje heeft gespeeld met de voortvluchtige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, bij dubieuze verkoop van overheidsgebouwen, wordt ook onderzoek tegen hem gedaan om een andere vastgoedzaak. Er zouden documenten zijn opgedoken als zou de SPSB-directeur enkele percelen bij een bepaalde persoon hebben gekocht. Het bedrag waar het om gaat zou vermoedelijk ten eigen bate zijn aangewend. De verkoper is door de politie verhoord, maar hij verklaarde de percelen niet verkocht maar geschonken en geen cent ontvangen te hebben. De verkoopdocumenten zouden vals zijn. Vernomen wordt dat Kromosoeto inmiddels heeft verklaard dat hij de gronden niet heeft gekocht zoals in de documenten staat, maar dat ze een schenking zijn.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/10/12/trinidadiaanse-opiniepeiler-vast-wegens-fraude/

Atompai aangeklaagd voor verduistering meer dan SRD 300.000

09-10-2020 08:17

Inspecteur Mielando Atompai

De procureur-generaal (pg) heeft op maandag 5 oktober 2020 een klachtbrief tegen inspecteur van politie, Mielando Atompai, ontvangen, waarin wordt aangegeven dat de politiefunctionaris in kwestie, tonnen aan SRD van de Politie Sport Centrale (PSC) heeft verduisterd. Atompai zelf is de ondervoorzitter van de PSC. Ambtshalve is de korpschef voorzitter van PSC. Atompai zegt in een reactie aan SUN dat hij zitting neemt in verschillende organisaties, echter is hij in geen van die besturen de financiële man. “Ik ben in geen van de organisaties de financiële man”, verduidelijkt Atompai. Hij is secretaris bij de Surinaamse Politiebond (SPB), ondervoorzitter van de PSC en voorzitter van de voetbalvereniging Politie Voetbal Vrienden (PVV). “De penningmeester is financieel verantwoordelijk”, zegt de inspecteur. 

De PSC zou hebben aangegeven dat Atompai in maart 2020, SRD 15.000 ten behoeve van PVV middels een cheque heeft ontvangen voor een wedstrijd in Nickerie. “Vanwege de uitbraak van het Coronavirus is de wedstrijd niet doorgegaan. Volgens de verantwoordelijke van de PSC heeft Atompai het geld ten eigen bate aangewend. Op 30 april 2020 is er wederom een lening aan Atompai gegeven van SRD 50.000.”

“Op 28 november 2019 was er een bedrag van SRD 33.000 aan hem uitgekeerd voor aanschaf van een kopieermachine, echter is de kwitantie tot heden niet overlegd aan het bestuur. Op 9 juli 2019 had hij een bedrag groot SRD 90.000 genomen bij de PSC. Drie dagen ervoor was SRD 31.000 gelicht bij de bank en tot heden is de bestemming van dit geld niet bekend gemaakt aan het bestuur. Volgens PSC had Atompai in oktober 2017 een lening van SRD 100.000 genomen. Daarbij zou hij hebben aangegeven dat de secretaris van de PSC hem toestemming, althans mede getekend heeft voor de lening. Hij zou met dat geldbedrag truitjes aanschaffen en de Surinaamse Basketbalassociatie (SBA) betalen”, staat in de brief naar de pg.

Op 1 oktober 2020 is tijdens een bestuursvergadering gebleken dat de secretaris van PSC nimmer de leenovereenkomst mede getekend heeft. Naar zeggen van de PSC, althans de aangever, heeft Atompai onder valse voorwendselen de leningen genomen. De verantwoordelijke van de Politie Sport Centrale heeft middels een schrijven de pg benaderd om een onderzoek in deze kwestie in te stellen.

https://www.sun.sr/Details/4822_bzNrK1Yn2KpiWpSdftabFbFbYfd0sSVaFaFae1Z0cysXQnXJhTeBbbFbFbOi3lAVx24HaFaFasqJuMOsOe5pViRdFHaUgnXaVmKmJwcFcFccFcFc_atompai.jpg

Internationale opsporing Hoefdraad naar Interpol gestuurd

9 oktober 2020

Hoefdraad wil wet aanpassen zodat hij niet meer aangeklaagd kan worden
Gillmore Hoefdraad, ex-minister van financiën in Suriname.
 

De Surinaamse autoriteiten hebben zoals aangekondigd, onlangs een zogenoemde Red Notice naar Interpol gestuurd om de voortvluchtige Surinaamse ex-minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, op te sporen en op te pakken. Dat zegt de minister van justitie in Suriname, Kenneth Amoksi, tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd.

 

Hoefdraad, van wie er al een nationaal opsporingsbericht was verschenen, wordt in het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname onder meer verdacht van overtreding van het wetboek van Strafrecht en de Anti-corruptiewet. Tegen hem loopt een gerechtelijk vooronderzoek.

Een Red Notice is een verzoek aan wetshandhavers over de hele wereld om een ​​persoon te lokaliseren en voorlopig te arresteren in afwachting van uitlevering, overlevering of soortgelijke juridische stappen.

Tegen Hoefdraad was eerder een uitreisverbod uitgevaardigd. Dat hij ook internationaal gezocht wordt komt vanwege zijn internationale contacten, netwerk en financiële capaciteit om het land te ontvluchten zegt de minister tegen de krant.

Vorige maand beweerde commentator Ludwich van Mulier in het radioprogramma ABC-Actueel dat ex-president Desi Bouterse de hand boven ’t hoofd zou houden van de voortvluchtige ex-minister:

Pg: Speciale unit voor onderzoek corruptie zaken

01 Oct, 2020, 08:26

foto
 Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en president Chan Santokhi. Woensdag zijn 13 waarnemend officieren van justitie beëdigd door de president. (Foto: René Gompers) 


 
Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday deelt mee dat er in plaats van een speciale aanklager voor onderzoek van corruptie, een speciale unit komt bij het Openbaar Ministerie. “We gaan meerdere aanklagers inzetten, zodat zij als team werkzaam zijn, elkaar kunnen voeden met inzichten om te komen tot het goed ophelderen van gepleegde corruptie zaken,” geeft hij aan. Ook de andere wens van president Chan Santokhi om het vermogen van criminelen af te pakken “zodat misdaad niet meer loont,” krijgt gestalte.
 
De president heeft woensdag 13 waarnemend officieren van justitie beëdigd in de Congreshal. In zijn toespraak heeft hij benadrukt dat bestrijding van corruptie een hoge prioriteit van de regering is. Ook wil hij de criminelen een zware financiële slag toebrengen. “We zullen ook de mogelijkheden moeten bekijken voor het afpakken van het crimineel vermogen om ervoor te zorgen dat misdaad niet langer loont,” deelt Santokhi mee. “Dat we boeven moeten raken waar het hun pijn doet. Dat is hun portemonnee, hun crimineel vermogen, hun kapitaal.  Dat moet afgepakt worden. Als we daarvoor wetten moeten aanpassen, zullen we dat moeten doen. Als we daarvoor internationale bijstand moeten inroepen, dan zullen we dat ook moeten doen.” 
 
Baidjnath Panday roept zelf ook al jaren op om crimineel vermogen af te pakken. “In 2002 hebben we de wetgeving gehad voor wat we noemen het ‘ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel.’ Sindsdien al riepen we op om daar meer werk van te maken,” geeft de pg aan. “Niet dat we het niet hebben gedaan, het is niet voldoende gebeurd.”  De pg voegt toe dat behalve het OM ook de belastingdienst mag optreden. Zij zijn bevoegd om apart of samen oneerlijk verkregen vermogen in beslag te nemen. 
 
“Wereldwijd is het zo dat ook de fiscus interventies mag plegen bij vermogensaanwas van individuen of rechtspersonen, die niet te verklaren is,” geeft Baidjnath Panday aan. De fiscus mag vragen dat je een opgave doet van hoe je aan je vermogen bent gekomen. Hierdoor kun je strafrechtelijke- en fiscale interventies inzetten om het doel van ‘ontnemen van wederrechtelijk voordeel’ te kunnen behalen.”  Met de inspecteur van de belastingdienst worden al gesprekken gevoerd om samen te gaan werken, deelt de pg mee. 
 
De pg heeft president Santokhi al geïnformeerd over de unit die corruptie gaat onderzoeken. Het team zal meer doen dan corruptie onderzoeken en vervolgen, licht het hoofd van het Openbaar Ministerie toe. “Het betreft ook de fraude zaken. Alle strafbare zaken waarmee  criminelen zich bezighouden alleen maar om eigen gewin. Zichzelf bevoordelen ten nadele van de staat of een parastataal bedrijf. Vanuit de unit gaan we daar heel veel aandacht aan schenken.” 
 
René Gompers
 

‘Bouterse beschermt voortvluchtige ex-minister Hoefdraad’

8 september 2020

Surinamers kiezen voor of tegen verdere armoede
 

Ex-president Desi Bouterse zou de hand boven ’t hoofd houden van de voortvluchtige ex-minister Gillmore. Dat zegt commentator Ludwich van Mulier in het radioprogramma ABC-Actueel. Volgens Van Mulier zou Hoefdraad door burgers gezien zijn te Leonsberg en zou de ex-minister zich ophouden op Bouterse’s buitenverblijfplaats te Broko Baka.

 

Van Mulier zei verder dat het opmerkelijk is dat de politie in Suriname, die ervoor getraind is om boeven op te sporen, Hoefdraad niet kan vinden terwijl zijn drie advocaten hem wel weten te vinden. Afgelopen weekend nog heeft de ex-minister van financiën, via zijn advocaten gevraagd aan de rechter een rechtsvordering op verkort termijn in te stellen, tegen de Staat, De Nationale Assemblee (DNA) en het Openbaar Ministerie. 

Het is niet de eerste keer dat naar buiten komt dat Hoefdraad wordt beschermd door Bouterse en zijn vrienden. Vorige maand ging op social media rond dat Hoefdraad zich schuil zou houden op Paramaribo-Noord bij Chas Warning.

Van Mulier zegt verder tegen de zender dat Bouterse over een privé-leger van ongeveer 200 gewapende mannen in het Surinaamse binnenland beschikt. Het complete interview in ABC-Actueel, is hier te beluisteren. Een fragment is hieronder:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *