NDP REGERING VAN OUDE MANNEN, LOYALISTEN, MOLLEN EN KAMELEONS OP 25 MEI VERSLAGEN

Auteur: Angela Fernald

DUBBELE AGENDA

Stembureau-Hoofdstembureau/Districtscommissaris-Ministerie van Binnenlandse zaken-OKB-Centraal Hoofdstenbureau: ALLEMAAL IN HANDEN VAN DE NDP. Alles was vooraf in place gebracht voor het grandioos winnen van de verkiezingen door de NDP regering. De shock kan maar niet verwerkt worden nu het volk anders heeft bepaald. De wereld nu dus op zijn kop dat de zittende fraudeurs een hertelling willen hebben. Kijken wat de kameleon voorzitter van het OKB zal beslissen, nu door de President enorme druk op haar wordt uitgeoefend. In 2015 heeft zij verraad gepleegd door de NPS en de ABOB te benadelen met LAAT is LAAT en de toenmalige President Venetiaan hiermee in een zeer meoilijke positie te hebben gezet om een besluit te nemen voor het wel dan niet mogen meedoen van de ABOP aan de verkiezing in enkele districten. Met het OKB is de eenheid van de A-Combinatie tussen de BEP en de ABOP kapot geslagen door de vuile oorlog tegen de eenheid van de MARRONS  middels de OKB voorzitter. In 2020 is haar rol een van een zogenaamd onafhankelijk bureau, maar in feite dient zij gewoon haar baas, Desi Bouterse enkel en alleen vanwege rascistische motieven tegen een HINDOESTAAN, hetwelk zij in 2010 had tegen de MARRONS. 

FRAUDE DOOR OPZETTELIJKE CHAOS: PREKEN VOOR EIGEN PAROCHIE

Volledige bemanning uit eigen gelederen, verklaringen van CARICOM, OAS en EU missie dat alles zonder fraude is verlopen. Officieuse cijfers zijn landelijk al bekend. De NDP heeft zelfs ook al voeling gehouden met de ABOB om een regering te vormen. NU de ABOP dit keer vastberaden is om de volkswil uit te voeren en samen met de VHP, NPS en PL op 30 mei 2020 een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend en de ministeries bekend heeft gemaakt, gooit de sluwe Desi Bouterse zijn laatste troef op tafel, namelijk per brief schriftelijk bij het OKB om een hertelling vragen. Dit tegen de achtergrond van een totaal afgewezen politieke partij door het volk, een totale onmogelijkheid om een coalitie te gaan vormen na een hertelling, een economische crisis die zijn weerga niet heeft in Suriname en het gevaar van het  COVID-19 virus dat in Suriname na de verkiezingen met nog 3 besmettingen is toegenomen. Het VOLKSBELANG staat voorop en de nieuwe regering moet zo snel als mogelijk aan de slag. Dit feit van algemeen belang  heeft voorrang op een PARTIJ BELANG. Wat het OKB ook mag beslissen, in beide gevallen van negatief en positief zal de gang naar de rechter nog de laatste mogelijkheid zijn om het ALGEMEEN BELANG TE BESCHERMEN. Ook juridisch dus een verloren zaak voor de zittende regering. Het preken voor eigen parochie door de OKB is begrijpelijk omdat de voorzitter persoonlijk ook belang heeft bij het aanblijven van de regering Bouterse, maar tegen beter weten in zal zij gedwongen worden, desnoods door de rechter om deskundigheid en professionalisme aan de dag te leggen en het eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang, de onafhankelijkheid, de volwaasenheid en het professionalisme. De onbeschaafde uithaal naar de OAS en de EU van de OKB voorzitter beloven niets goed, zij heeft met haar uitspraken zich duidelijk geschaard achter de haat tegen “witte mensen” die door de NDP al decennia lang de samenleving is ingespoten. In plaats van de kritiek serieus en objectief tot zich te nemen, heeft de OKB voorzitter haar markt-gehalte van domheid geetaleerd aan Suriname en aan de wereld. 

PALEIS REVOLUTIE BINNEN DE NDP.

Dc Pinas positief getest op COVID-19; hoofdstembureauleden Sipaliwini in quarantaine

Dc Yvonne Pinas

De zitting van het hoofdstembureau van Sipaliwini gaat niet door omdat de districtscommissaris (dc) van Sipaliwini, bestuursressort Boven-Saramacca, Yvonne Pinas, positief is getest op COVID-19, geeft districtscommissaris (dc) Magretha Malontie van het bestuursressort Pamaaka te kennen tegenover Suriname Herald. De leden van het hoofdstembestuur en alle personen die mogelijk in contact zijn geweest met personen van het stembureau, bevinden zich momenteel in quarantaine, zegt Malontie die tevens deken is van de districtscommissarissen.

De deken geeft aan dat personeelsleden van de secretariaten zijn gevraagd om momenteel in thuisquarantaine te blijven. Malontie heeft er geen woorden voor hoe zaken zich hebben voorgedaan. “Dat een collega van mij besmet is geworden is gewoon een kwalijke zaak, ik heb er geen woorden voor”, zegt ze. Ze benadrukt dat het om personen gaan die vanuit buiten komen en besmet zijn.

Dc Margaretha Malontie

De deken roept de mensen op om de COVID-19-maatregelen in acht te nemen. Zij heeft gerapporteerd gekregen dat personen nog steeds de oversteek doen ondanks er een verbod hiervoor geldt. Deze personen beseffen niet dat ze zo personen ziek maken omdat zij mogelijk besmet zijn. Malontie kan zich niet voorstellen dat ondanks er een lockdown geldt mensen toch de kans nemen om de oversteek te doen met nu het noodlottige gevolg dat er sprake is van community spreading van COVID-19. Door deze ondoordachte handeling van deze personen is de volksgezondheid van het hele land in gevaar, benadrukt ze.

Malontie heeft gerapporteerd gekregen dat mensen speciaal de oversteek naar Suriname hebben gedaan vanuit Frans-Guyana om te komen stemmen. Met betrekking tot haar Pamaakagebied, zegt ze dat mensen in volle boten de oversteek hebben gedaan om te stemmen. Op de stembureaus van dat gebied waren personen uit Frans-Guyana gekomen, die de Surinaamse nationaliteit bezitten, aanwezig om hun stem uit te brengen. De dc kan helaas niets zeggen met betrekking tot de beveiliging van de grens aldaar. Ze heeft wel gerapporteerd gekregen dat mensen de oversteek hebben gedaan.

Op het districtscommissariaat dat in Paramaribo is gevestigd, zijn stembureauleden vanuit dat gebied gekomen om verkiezingsmateriaal, stembussen en stembiljetten af te leveren. Het gaat ook om mensen die in contact waren met de dc die nu positief blijkt te zijn, geeft Malontie te kennen. Malontie pleit voor het verscherpen van de maatregelen want anders kan de verspreiding heel snel gaan. Ze doet een beroep op personen die in het gebied zijn gegaan om de hulplijn te bellen op het moment dat ze klachten of symptomen van COVID-19 merken.

Inmiddels zijn de orde- en veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, verscherpt. De brug te Stolkertsijver is gesloten voor in- en uitgaand verkeer.

President Desi Bouterse spreekt het volk morgen toe in verband met de recente ontwikkelingen rond COVID-19 in Suriname. Met de recente lokale besmettingen is Suriname overgestapt op code rood voor wat betreft het COVID-19-besmettingsgevaar.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/31/dc-pinas-positief-getest-op-covid-19-hoofdstembureauleden-sipaliwini-in-quarantaine/

Vandaag geen verwerking processen-verbaal in ANS

31 May, 2020, 14:54

foto
 De voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust, maakt bekend dat vandaag de werkzaamheden geen voortgang vinden. 

De werkzaamheden in de Anthony Nesty Sporthal (ANS) zijn voor vandaag uitgesteld. Dit heeft de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Mike Nerkust, bekendgemaakt. De communicatie met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) moet worden hersteld. Hier zal aan gewerkt worden. 
 
Het OKB heeft zich teruggetrokken uit ANS nadat de toegang tot het gebouw aan de leden was ontzegd. OKB-leden hebben gerapporteerd aan voorzitter Jennifer van Dijk-Silos dat de politie heeft meegedeeld dat zij in opdracht van districtscommissaris Eric Grauwde, die ondervoorzitter is van het hoofdstembureau, niet naar binnen mochten. Grauwde heeft tegenover Starnieuws ontkend die opdracht gegeven te hebben. Hij heeft alleen zijn eigen mensen gezegd dat ze niet binnen mochten in verband met Covid-maatregelen die getroffen moesten worden. 
 
Nerkust heeft meegedeeld dat er een rustdag wordt genomen vandaag. Een persoon die besmet was met Covid-19 is meerdere keren in ANS geweest. Er zullen nieuwe maatregelen worden getroffen. Nadere berichten over de hervatting van de werkzaamheden volgen. 
 
 

Grauwde: Mijn mensen mogen niet naar binnen

31 May, 2020, 11:35

foto

Ondervoorzitter van het hoofdstembureau, Eric Grauwde, zegt aan Starnieuws dat hij de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de toegang tot de Anthony Nesty Sporthal niet heeft ontzegd. “Ik heb mijn mensen van Paramaribo Zuidoost gezegd dat zij tot nader order niet naar binnen mogen in verband met de nieuwe Covid-19 gevallen,” zegt Grauwde. 
 
“Ik heb alleen mijn personeel laten meedelen door de secretaris om niet naar binnen te gaan. Maar ik heb geen bevoegdheid naar het OKB toe,” benadrukt de ondervoorzitter van het hoofdstembureau. Hij heeft intussen ook contact opgenomen met voorzitter Mike Nerkust. 
 
De OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de politie die ter plekke is, heeft gezegd ‘dat in opdracht van districtscommissaris Grauwde niemand naar binnen mag. Alleen het publiek heeft toestemming om naar de tribune te gaan. Niemand anders mocht naar binnen. De dc liegt”, zegt Van Dijk-Silos. 

Breaking: OKB geweerd uit ANS; trekt zich terug

31 May, 2020, 10:34

foto
 Leden van het OKB-staan buiten. Zij hebben vanmorgen te horen gekregen dat zij niet naar binnen mogen in de
Anthony Nesty Sporthal.
 

Leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zijn geweerd uit de Anthony Nesty Sporthal. Zij mochten vanmorgen niet naar binnen van ondervoorzitter van het hoofdstembureau, Eric Grauwde. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos is verontwaardigd hierover en is niet van plan deze belediging te accepteren. Zij heeft haar toezichthouders de opdracht gegeven om zich terug te trekken en te gaan naar het kantoor van OKB. 
 
De OKB-voorzitter zegt in gesprek met Starnieuws dat het hoofdstembureau nu te ver is gegaan. “Dit is de zoveelste belediging, maar nu is de maat vol. Het kan absoluut niet dat OKB-leden geweerd worden om naar binnen te gaan en moeten wachten op het hoofdstembureau,” betoogt Van Dijk-Silos. Zij plaatst grote vraagtekens hierachter. 
 
Van Dijk-Silos voert aan dat op verschillende momenten het hoofdstembureau Paramaribo zich vijandig heeft opgesteld naar OKB toe. Ook in de media zijn er uitlatingen gedaan door de voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust. “Maar dit is te ver gegaan. Wij trekken ons terug uit de sporthal. Dit pikken wij niet”. 
 
De OKB-voorzitter merkt op dat het weren van de OKB-leden ook niet gegooid kan worden op nieuwe maatregelen over Covid-19. Overigens kan de toegang aan het publiek ook niet ontzegd worden uit de sporthal, stelt Van Dijk-Silos. Zij benadrukt een paar keer dat deze behandeling van OKB consequenties zal hebben. 

Santokhi: “Investeerders aantrekken onderdeel nieuw buitenlands beleid”

Chan Santokhi wordt de presidentskandidaat van de VHP, ABOP, PL en NPS. Foto: Suriname Herald

Het buitenlands beleid van de nieuwe president zal gericht zijn op het aantrekken van investeerders. Dit stelt VHP-voorzitter Chan Santokhi, die namens zijn partij presidentskandidaat wordt. Alle ambassades zullen getransformeerd worden in diplomatieke missies om investeerders aan te trekken, maar ook om afzetmarkten aan te boren voor Suriname en kapitaal aan te trekken om het land uit de crisis te halen.

Het ministerie van Buitenlandse zaken wordt in de nieuwe regering getransformeerd in Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.
Ons motto zal zijn Suriname eerst, zei Santokhi. De buitenlandse relatie met de landen in de regio zal zeker opgeschroefd worden. De relatie met de grote landen zal verstevigd worden, terwijl er uitgekeken zal worden naar nieuwe landen waarmee er diplomatieke relaties aangegaan zullen worden, stelt Santokhi. Hij noemt landen als de Verenigde Staten, Canada en landen in Europa.

Hij zei dat de diaspora ook een belangrijk deel van het buitenlands beleid is. In Nederland wonen er meer dan 380.000 Surinamers die ook een behoorlijke bijdrage kunnen leveren. Specifiek zal er nog gesproken worden met de partners. Het doel is om Suriname zo snel mogelijk uit te crisis te halen. Een van de manieren is het aantrekken van buitenlands kapitaal.

Over het functioneren van ambassades en diplomatieke posten geeft Santokhi aan dat er nagegaan zal worden als sommige ambassades en diplomatieke posten gesloten kunnen worden. “We zullen nagaan als er een ambassade in Brussel of Frankrijk nodig is. We gaan als regering moeten besparen. Het uitgeven aan dure reizen en trips zal zeker tot het verleden gaan behoren”, aldus Santokhi.

In de nieuwe regering, bestaande uit de VHP, ABOP, PL en NPS, komt er een ministerie bij en zijn er dus 18 ministeries. Het ministerie van Olie en Gas is het nieuwe ministerie.

VHP
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking
Financiën en Planning
Handel en Industrie
Landbouw, Veeteelt en Visserij
Defensie
Arbeid
Volksgezondheid en Milieu
Sport- en Jeugdzaken
Openbare Werken

ABOP
Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer
Natuurlijke Hulpbronnen
Transport, Communicatie en Toerisme
Regionale Ontwikkeling
Justitie en Politie

PL
Binnenlandse Zaken
Sociale Zaken en Volkshuisvesting

NPS
Onderwijs en Technologische Ontwikkeling
Olie en Gas

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/31/santokhi-investeerders-aantrekken-onderdeel-nieuw-buitenlands-beleid/

Brunswijk: “Het volk heeft beslist, laten we dat respecteren”

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Beeld: Facebook

ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft gisteren tijdens de ondertekening van het samenwerkingsprotocol politieke partijen opgeroepen om de uitslag van het electoraat te respecteren. Hij stelde dat dit de keus is van het volk, dat zich op de dag van de verkiezingen heeft uitgesproken. Gezien de uitslag heeft het volk het beleid van de huidige regering afgewezen, gaf de ABOP-voorzitter te kennen.

Het Surinaamse volk heeft beslist. Als het electoraat zegt dat de VHP het mandaat krijgt om te regeren moeten wij dat respecteren. De politicus liet weten dat niemand van de huidige regering hoeft te vrezen voor rancune. Tussen de leiders zijn er duidelijke afspraken gemaakt, dat personen die door het huidige beleid in een positie zijn geplaatst ook ingezet zullen worden. “Personen hoeven geen enkele angst te hebben, omdat we eenieder nodig zullen hebben om dit mooie land op te bouwen”, hield Brunswijk de aanwezigen voor.

De ABOP-voorman vindt dat de VHP zeker mag rekenen op de ondersteuning van zijn partij. Hij gaf verder aan dat de ABOP geen moeite heeft met Chan Santokhi als presidentskandidaat. Het is volgens Brunswijk geen tijd om te kijken naar bevolkingsgroep, maar naar de ontwikkeling van Suriname. Hij ontkent enig gesprek te hebben gevoerd met de NDP over een eventuele samenwerking. “Ik Ronnie Brunswijk, heb het keer op keer gezegd dat ik niet meer met Bouterse zal werken.”

De ABOP-leider zegt de Heer dankbaar te zijn dat hij niet in de positie is geplaatst om noodgedwongen met de NDP samen te gaan werken. “Wij waren samen in de oppositiebanken en daarom hebben we er alles aan gedaan om samen te gaan voor een verkiezingswinst”, zei Brunswijk.

De VHP, ABOP, NPS en PL hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zoals de kaarten nu liggen zullen deze partijen de regeercoalitie vormen voor de komende vijf jaar. De voorlopige cijfers wijzen uit dat de VHP 20, ABOP/PL 10 en NPS 3 zetels hebben behaald. Op de vraag hoe de president en vicepresident gekozen zullen worden aangezien er een tweederdemeerderheid oftewel 34 zetels nodig zijn, gaf Brunswijk te kennen dat hij ervoor zal zorgen dat de president en vicepresident gekozen worden in het parlement.

https://www.srherald.com/suriname/2020/05/31/brunswijk-het-volk-heeft-beslist-laten-we-dat-respecteren/

 

A20: Kans om vriendjes-en partijpolitiek af te sluiten

31 May, 2020, 06:37

foto
   


 
De nieuwe regering krijgt de kans om een periode van 40 jaren vriendjes- en partijpolitiek af te sluiten in Suriname en de transformatie naar het nieuwe denken in te luiden waarbij Suriname moet uitgroeien tot een welvarende en volwassen natie waarbij de “right person on the right place” wordt geplaatst. Dit stelt Alternatief 2020 (A20) in een verklaring.

A20 volgt alle ontwikkelingen op de voet. Zij zal blijven strijden tegen fundamenteel onrecht, zich sterk blijven maken voor dienstbare leiders, “zodat wij kunnen komen tot dienstbare politiek in Suriname dat uiteindelijk zal resulteren in een dienstbare samenleving waar normen en waarden hoog in het vaandel staan omdat het anders kan.”

De partij die geen zetels heeft behaald bij de stembusgang van 25 mei 2020, roept de partijen die de nieuwe regering zullen vormen op om met het nationaal belang voor ogen zichzelf als echte leiders dienstbaar op te stemmen naar het volk toe en het land Suriname.”Wij bidden hen bijzondere wijsheid en inzicht van de Almachtige toe om Suriname uit de crisis te knne tillen richting ontwikkeling.”

A20 roept eenieder op om de gelederen te sluiten en samen te werken aan de opbouw van Suriname, waarbij niemand wordt uitgesloten.

Paramaribo heeft ruim 200 van de 274 stembureaus verwerkt

31 May, 2020, 00:00

foto

 Hoofdstembureau Paramaribo bezig met verwerken van de processen-verbaal. De resultaten van 274 stembureaus moeten worden verwerkt. (Foto: Leroy Troon) 

 

Het hoofdstembureau Paramaribo heeft tot zaterdagavond de resultaten van ruim 200 stembureaus verwerkt. In dit kiesdistrict (1) waren er 274 stembureaus. Enkele stembureaus zijn opnieuw geteld en aantal (19)moet nog. Bij sommige stembureaus zijn de processen-verbalen (pv’s) niet correct ingevuld. Het proces in de Anthony Nesty Sporthal gaat vrij moeizaam. 
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken dat de officieuze uitslag bekendmaakt, heeft de gegevens van drie stembureaus niet. Niet alle pv’s was opgeplakt door het stembureau, waardoor er geen foto’s gemaakt konden worden. Ook het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft geen foto’s van alle pv’s maar stelt de turflijsten ter beschikking. Met drie stembureaus zal het resultaat van Paramaribo niet beïnvloed kunnen worden. In Paramaribo heeft de VHP nu 7 zetels, de NDP 5, NPS 3 en ABOP 2. 
 
De NDP heeft intussen formeel een brief geschreven aan OKB. Daarin wordt gevraagd om een hertelling van Paramaribo. De oppositionele partijen vinden dat er geen grond is voor een hertelling. Het besluit echter wordt uiteindelijk genomen door het OKB. Maandag is er een onderhoud tussen het OKB met de NDP die de bezwaren en de klachten zal toelichten. Op grond hiervan zal het OKB een beslissing nemen. 
 
De verwerking van de pv’s is in alle districten nagenoeg achter de rug. Diverse districten hebben intussen al een openbare zitting gehouden om de uitslag bekend te maken. Wanica heeft zondag zitting. In Paramaribo zal het nog enige tijd in beslag nemen voordat alles is verwerkt. Daarnaast is het nog niet duidelijk of het OKB gronden zal vinden voor de bezwaren die de NDP heeft ingediend. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *