NDP KANDIDAAT BOUTERSE PRAAT VOOR ZIJN BEURT ALS PRESIDENT EN OVERULED HIERMEE DE OKB & VERKIEZINGS AUTHORITEITEN

Auteur: Angela Fernald.

Stelling: het feit moet eerst bekend zijn eer je kan aangeven dat je er twijfels over hebt en een hertelling of protest kan indienen. Hoe kan je niet weten en toch protest aantekenen?

Bij een eventuele rechtszaak zal de rechter als eerste vragen wat de inhoud is waar het protest op is gebaseerd als niets bekend is gemaakt, notabene door jouw toedoen! Bovendien dient het desbetreffende hoofdstembureau de calamiteit te melden en het verzoek tot hertelling te doen, en niet een President. 

Nu de OKB voorzitter nu wederom betrapt is geworden probeert de President een draai te geven aan het prerogatief van de verzwakte OKB voorzitter, die eerder neergesabeld is geweest door de directeur van de President Eugene van der san. Van Dijk-Silos is duidelijk aangeslagen en zit voor een zeer zware klus, nu het ministerie van Binnenlandse zaken gewoon de wet overtreedt en weigert de voorlopige verkiezingsuilslag bekend te maken. Al 3 dagen tast het volk in het duister en geeft de OKB voorzitter wel in de nationale en internationale pers aan dat zij de voorlopige uitslag bekend zal maken als het ministerie door blijft talmen. De oppositie roept in een spoed persconferentie het OKB op dit zo snel mogelijk te doen, de voorlopige uitslag aan het volk bekend te maken. De President komt enkele uren daarna beweren dat om een landelijke hertelling gevraagd zal worden. Hiermee spreekt de President voor zijn beurt, het is het OKB die de enige bevoegde instantie is die mag spreken en niet de president. De NDP mag om hertelling vragen als politieke partij en niet de President. het zich steeds verschuilen achter ambten is precies wat de President ook deed op de dag van de verkiezingen om met de OKB voorzitter in overleg te treden op locatie van een stembureau. Dit feit, deze omstandigheid is bekritiseerd door de OAS, het betrof de locatie waar een kandidaat aanwezig was en die als President werd ontvangen en zodoende ook beinvloeding dan wel toegang tot gevoelige informatie kon krijgen gezien ook de duur van het onderhoud, twee uren lang. Dit gegeven is ongehoord en dat zien wij door het gehele verloop van de verkiezingsuitslag. de President praat wederom voor zijn beurt en overruled de OKB voorzitter die gewoon niet ingaat op de noodkreet van de oppositie en snel handelt. Er worden fasen overgeslagen in het verloop, want hoe kan je om een landelijke  hertelling vragen zonder dat eerst de wet gehoorzaamd is en de voorlopige uitslag bekend is gemaak. De rechter kan zo een verzoek nooit honoreren. Eerst overtreding van de wet en dan om hertelling vragen is onmogelijk in een rechtstaat. Onregelmatigheden moeten door het OKB aan de kaak gesteld worden inzake de stembus uitslagen en het OKB gaf meerdere malen aan dat landelijk alles geteld is. En toch beweerd de President 3 dagen later op 28 mei dat er nog veel kan veranderen omdat nog heel wat stembussen geteld moeten worden. 

De kandidaat en de President verschuilen zich achter elkaar en dat brengt zoveel chaos want de President had al lang moeten ingrijpen en zijn minister van Binnenlandse zaken de opdracht moeten geven om de voorlopige uitslag bekend te maken. Wat de President nu doet is op de stoel van de kandidaat zitten en zeggen dat hij als President om landelijke hertelling zal vragen. En dit kan niet, de partij tekent protest aan en het is onlogisch dat de regerende partij die de verkiezingen organiseert protest aanvraagt. Je vraagt protest aan tegen jezelf dus. 

Psychologische oorlogsvoering.

Men voert scenario’s uit om de oppositie leiders uit elkaar te drijven, Brunswijk met spoed naar de NIS en de overige oppositieleiders worden niet erbij betrokken door Brunswijk. Santhoki c.s. geloven Brunswijk op zijn woord en verzuimen contact op te nemen met de DC en voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo Mike Nerkust. Precies hier lag een verwijdering als de voorzitters Brunswijk zijn woorden in twijfel hadden getrokken. Dan was de ABOP leider voor onbetrouwbaar neergezet en kon dit de NDP weer in de kaart hebben gespeeld. Santhoki heeft dit spel gelukkig doorzien en de emotionele verwijdering niet plaats laten vinden. Desi Bouterse is druk doende op deze wijze zowel de OKB voorzitter als ook de ABOP voorzitter emotioneel te bespelen door hen in allerlei scenario’s te lokken.. In 2010 is hetzelfde gebeurt met LAAT IS LAAT. De OKB voorzitter moet nu ook weer gaan twijfelen aan de woorden van Brunswijk en dus professionalisme gaan vermengen met emotie, en vervolgens geen actie ondernemen om de voorlopige uitslag bekend te maken. Waar wacht de OKB voorzitter zo lang op? Doet zij nu niet hetzelfde als de minister van Binnenlandse zaken? Zowel OKB voorzitter als de ABOB voorzitter zijn cruciale factors in het spel van Bouterse. De ABOB en de PL zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en bezitten samen 9 zetels. De BEP, de kleine partij die met de NDP regeert heeft 2 zetels en de NDP 16. Desi Bouterse wil koste wat kost op 18 zetels komen en dan de ABOB/PL en BEP gaan bewerken. Als zijn scenario lukt wordt het samen 18 + 11= 29 zetels. Het is gewoon een opgezet scenario dat dit keer niet gaat lukken omdat de wil van het volk niet genegeerd kan worden. Bovendien de wereld zal deze samenwerking nooit accepteren. Het doel van Bouterse is blijkbaar om de hindoestanen apart te zetten, de VHP het regeren te ontnemen door zo een scenario te bedenken. Het is een scenario van verderf, wat dit keer geen kans van slagen zal hebben. OKB is nu aan zet. 

Terwijl er nog niet eens een officieel verzoek van de NDP is binnengekomen bij het OKB, reageert de OKB voorzitter al de volgende dag op de UITSPRAKEN VAN DE PRESIDENT. Zie hier weer de verwarring tussen OFFICIEUZE EN OFFICIELE gebeurtenissen. En in plaats dat de OKB voorzitter de President corrigeert dat niet hij maar zijn partij moet spreken, gaat de voorzitter in op de koeterwaals van de President.  “Misschien als hij gevraagd had om mijn mening, had ik hem gezegd ‘op dit moment kan je niet het hele land hertellen, in deze fase’. BINGO!. Precies op deze kermis wil de President de totale natie trekken en het lukt altijd maar weer door zich steeds te verschuilen achter functies, ambten, instituten, organen en noem zo maar op. Met zwak leiderschap van zijn opponenten of zogenaamd onafhankelijken, in dit geval de incompetente  OKB voorzitter is weet Bouterse zijn voordeel te halen.  Deze incompetentie, daar maakt de politicus Desi Bouterse steeds weer gebruik en misbruik van. Alleen de OAS heeft deze valkuil benoemd in haar voorlopig rapport.  Aantoonbaar is de verwarring helemaal met de volgende uitspraak van de OKB voorzitter in hetzelfde artikel: ” OKB weet niet wat de gronden zijn van de NDP om hertelling te vragen. 

Ze spreekt eerst persoonlijk met ” IK” en dan gaat ze in de rol van OKB voorzitter. En Precies ditzelfde doer Bouterse. Hieraan herkennen ze elkaar, dit is de CODE waar Bouterse zijn weglopers uit eigen gelederen wederom bij de les probeert te trekken. De OKB voorzitter moet zoals de OAS aangaf, TECHNISCH PROFESSIONALISME aan de dag leggen en niet op de SOAP TOER  gaan met de zeer sluwe en gewiekste President. Jennifer van Dijk-Silos wordt vanwege haar kromme rug iedere keer weer in haar ziel getrapt: eerst door Desi Bouterse, toen Eugene van der San en vervolgens de OAS. Een gewond dier zoekt beschutting en bescherming en gaat weeer regelrecht op de schoot van haar belagers zitten in plaats dat zij professioneel en volwassen doet wat de wet haar opdraagt te doen in plaats van maar steeds op onzinnigheden van social media of bakana tori reageren. Dit brengt de ruis, de verwarring, het continu de pers opzoeken door de spelers vanaf de verkiezings authoriteiten en de NDP. De waarnemers hoor je niet, die zijn stil, doen hun werk en SCHRIJVEN vervolgens hun bevindingen in  RAPPORTEN voor latere analyse en actie. De verkiezingsauthoriteiten daarentegen  vertonen steeds weer MARKT GEDRAG en ONDESKUNDIGHEID. In een net binnengekomen artikel in het dagblad de Ware Tijd spreekt de Bisschop Karel Choenni zich ook uit tegen het verzoek van de President: ” “vreemd” dat de president in zijn hoedanigheid als NDP-voorzitter om een hertelling vraagt. “Ik zou echt niet weten waarom dat moet. Er zijn foto’s van de processen-verbaal opgestuurd naar het OKB.”. Hij neemt ook mee dat het stembureaupersoneel meer uit aanhangers van de regerende partij bestond.

POLITIEKE SOAP, SCENARIO VAN DE PRESIDENT.

Doelbewuste sabotage door ongeletterden vele fouten op stembiljetten te laten maken om dan zogenaamd correcties te kunnen plegen en intussen allerlei duistere praktijken uit te halen en de samenleving de stuipen op het lijf jagen door een President die volledig op de voorgrond treed na 3 dagen volkomen stilte. De President doet op de radio bij o.a. bakana tori van Clifton Limburg zeer zorgwekkende uitspraken die ook de wereld bereiken, en dit is precies de opzet. Zogenaamd is hij nog lang niet verslagen, dat is hoe zijn psychologische sparteling vertaald moet worden. BOUTERSE IS GOD EN GEEFT ZICH NOOIT GEWONNEN, OOK NIET NA VERLIES VAN EEN VERKIEZING! Het is de angst dat hij blijft zitten waar hij zit en de macht koste wat kost wil heroveren op de uitslag van de verkiezing. Daartoe wordt Ronnie Brunswijk aan het twijfelen gebracht door zwaar op de ABOP leider in te spelen met allerlei geruchten en afdraaien van scenario’s. 

” Intussen heeft het OKB foto’s van de processen-verbaal van Paramaribo doorgestuurd naar de media. Van de 274 stembureaus ontbreken nog foto’s van zestien. Binnenlandse Zaken die de officieuze uitslagen bekendmaakt, moet nog gegevens van 64 stembureaus bekendmaken.”

En de OKB voorzitter heeft al in een vroeg stadium kenbaar gemaakt dat ALLE STEMBUREAU’S AL GETELD WAREN EN ZIJ BESCHIKTE OVER FOTO’S VAN ALLE PROCESSEN VERBALEN. Wat de OKB voorzitter nu opeens beweerd kan gewoon niet omdat ze eerder anders deed geloven: Het gaat om het materiaal die van de toezichthouders van OKB komt. Het kan zijn dat enkelen door moeheid de foto’s niet hebben gemaakt, of niet hebben doorgestuurd.

Dit kan toch niet door de beugel? Hoe kan het OKB zo falen in haar organisatie en op zo een makkelijke manier hier mee weg komen? En dit is precies ook wat er op Binnenlandse zaken gebeurt. Over 16 stembureau’s heeft de OKB voorzitter geen foto’s en Binnenlandse zaken moet nog 64 stembureau uitslagen/Processen verbaal verwerken. EEN DUIDELIJKE SLAG OM DE ARM VAN OKB EN BIZA waar de OKB voorzitter zo op af geeft. HIET KLOPT IETS NIET, SOMETHING IS COOKING! BANANENREPUBLIEK TEN TOP! Dit patronage-moedel en gedoe moet met wortel en tak worden uitgeroeid uit het bestuurlijk-politiek systeem van ons land. Maar wij zien dat dit PATRONAGE VIRUS onze samenleving blijft overwoekeren.

ER IS EEN PATROON ZICHTBAAR:BIZA-PRESIDENT-VAN DIJK-SILOS. 

Terwijl de ABOP leider rustig aan de overkant zit, aan de andere kant van de lijn met de VHP leider, voltrekt zich deze verkiezingssoap voor de ogen van ons volk. De stand van de oppositie blijft 33 zetels tegenover 16 NDp en 2 BEP. Een flagrante overwinning waar de soap absoluut niet tegenop kan daar de onderhandelingen tussen de VHP en ABOP midden in het tumult en de vele ruis reeds zijn gestart voor het vormen van de regering. Maar het is de President met zovele petten op die de petten steeds verwisseld en als een kameleon de samenleving steeds in verwarring brengt omdat tegelijkertijd op een en hetzelfde moment drie petten worden opgezet, dat van  kandidaat bij de verkiezing, vervolgens als de President en daarna volgt gauw de correctie bij de radio stations als de voorzitter van een politieke partij. ” In het radioprogramma ‘Bakana Tori’ zinspeelde NDP-voorzitter Desi Bouterse donderdagmiddag er al op dat zijn partij om hertelling zal vragen.”

Wat de huidige President ook doet, zijn partij NDp heeft de verkiezingen verloren en obstructie in de DNA zal niet verhinderen dat de nieuwe President dan maar in de VVV gekozen wordt, want daar zijn de verhoudingen: “934 volksvertegenwoordigers waarvan : 51 DNA-, 765 rr- en 118 districtsraadsleden.

Dus ook hier zal de NDP verlies lijden. Maar de President heeft tijd nodig, tijd nodig om tweespalt tussen ABOB en VHP te bewerkstelligen, rotzooi op straat te forceren zodat hij met de wet byzondere toestand aan de haal kan gaan en het LEGER op de bevolking kan afsturen, tijd nodig om de KRIJGSRAAD te ontlopen waar hij op 30 mei moet verschijnen en tijd nodig om bewijsstukken van CORRUPTIE weg te maken. Maar vooral ook tijd nodig om in die tussentijd de DR EN RR RAADSLEDEN om te kopen om de uitslag van de VVV zo te beinvloeden. Suriname is nog lang niet af van het monster dat geleid wordt door Desi Bouterse. Deze opzet om de stembus uitslag zo lang mogelijk op te houden heeft waarschijnlijk bovengenoemde oorzaken als oogmerk. MET BEDROG EN LOBBYWERK probeert de NDP de VOLKSWIL te torpederen, zoals zij dat ook in 1996, 2010, en 2015 deed met massale omkoping, en daarna tot twee keer toe met verraad door de ABOP en PL. 

OAS EN EU KRITIEK OP OKB

En van Dijk-Silos voelt zich weer persoonlijk aangevallen. Deze voorzitter is ontmaskert door Brunswijk dat geen van haar leden aanwezig was in de Anthony Nesty Sporthal toen dozen werden weggedragen door de DC Nerkust en politie inspecteur Revelino Eijk. Door tumult van de achterban van de politieke partijen die in de sporthal vanaf 25 mei overnachtten, is voorkomen dat er fraude gepleegd kon worden. Waarom was er “toevallig” niemand van het OKB aanwezig? De persconferentie direct de volgenda dag na dit voorval door de 4 politieke leiders maakte dat Santhoki een dringend beroep deed op de OKB voorzitter om direct de voorlopige uitslag van de verkiezigen openbaar te maken. Steeds met statements komen is niet genoeg, zei Santhoki, maar er moet direct acties ondernomen worden door het OKB omdat de zittende regering tot alles toe in staat is. De OKB voorzitter die tussen twee vuren zit van de oppositie en de coalitie volgde het dringende verzoek van de oppositie op en de verwerkte gegevens van Paramaribo werden bekend gemaakt. Hiermee werd de pas van frauderen in Paramaribo definitief afgesloten voor de regerende partij. Het werk moet correct gedaan worden en niets anders dan dat. Dat nu de EU een statement uitgeeft maakt de positie van de OKB verder zeer discutabel naar de zittende regering toe, daar de Europese Unie nimmer geaccrediteerd is geworden als zodanig. Bouterse grijpt dit nu aan om een diplomatieke rel te ontketenen en de OKB voorzitter wil natuurlijk niet opgezadeld worden met een bevestiging van een dubbele rol van contra spionnage, waarvan zij eerder door Eugene van der San van beschuldigd is geworden. Dus haalt de OKB voorzitter zeer fel uit naar de verklaring die vanuit de regionale vertegenwoordiging is afgegeven. De OKB voorzitter zwalkt constant van links naar rechts omdat ze niet professioneel handelt en ook maar aan klungelt, zwak is en een toneel opvoert alsof zij een sterke onafhankelijke en professionele uitvoerder is. Niets is minder waar en daarom heeft zij altijd de behoefte om op de persoonlijke toer te gaan, grof te zijn en te beledigen in plaats van diplomatiek en zakelijk een probleem aan te kaarten en op te lossen. Ook zij had nooit verwacht dat de NDP de verkiezingen zou verliezen, zoals Eugene van der San het juist contra uitdrukte dat Van Dijk-Silos denkt dat de oppositie de verkiezingen zal winnen en dat zij daarom zoals zij ook in 2015 Venetiaan had verraden het nu weer in 2020 zou flikken, woorden van gelijke strekking. Met andere woorden zegt Eugene van der San dus, dat Van Dijk-Silos one of them is en nu op de valreep verraad aan het plegen is. Om zich van dit beschuldigde verraad te ontdoen, praat van Dijk-Silos stoere NDP-taal om weer niet in dat verraders hokje van de EU geplaatst te worden? Had zij misschien een geheim afspraakje met de EU en is zij nu door de verklaring door haar NDP makkers erop betrapt dat zij de boel aan het flessen is? Haar verdediging van eventueel betrapt te zijn op verraad maakt haar uithaal naar de EU zo fel en zo onbeschaafd en ondiplomatisch. Over de CARICOM verklaring zijn noch het OKB noch de regering gevallen. Terwijl Santhoki in de persconferentie over de weggedragen dozen in de NIS een sneer gaf aan de CARICOM vertegenwoordiging die een verklaring uitgaf dat alles prima verliep en er geen sprake is geweest van fraude terwijl het verkiezingsproces noch bezig was. Hier hebben wij de OKB voorzitter niet over gehoord. 

ANTI EUROPA SENTIMENT OF WEL DE BRUTALE WITTE MAN IN KORTE BROEK.

Met deze hele actie van de OKB voorzitter moet de samenleving nu al een voorproefje krijgen van zgenaamde Europese invloed in Suriname, en notabene ongevraagd en met bedrog.  Het Anti Europese sentiment wordt zo door de Bouterse clan nu al losgeweekt en de samenleving wordt rijp gemaakt tegen de brutale witte man in korte broek. De OKB voorzitter doet in dit verband een uitstekende job voor Bouterse met haar zeer grove uithaal naar gerespecteerde waarnemers en diplomaten. Precies dit GANGSTERISME van de OKB voorzitter moet afgestraft worden. De dubbele rol van de OKB voorzitter is doorzien door de oppositie en door de EU. Blijkbaar was de OKB in de dubbele rol de kameleon die de samenleving op het verkeerde been moest zetten en toen zij zag dat alles van haar baas Bouterse mislukte deed zij de stap terug omdat de oppositie haar dubbele rol ook tijdig doorzien had: ” she is one of them”.

Ambassadeur Joly persoonlijk geschokt

30 May,2020,  10:30

foto
 De Franse ambassadeur Antoine Joly. 

De Franse ambassadeur Antoine Joly zegt dat hij persoonlijk geschokt is door de onbeleefde aanvallen van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer Van Dijk-Silos op hem, zijn regering die hem had opgedragen een verklaring te ondertekenen. Ook de aanvallen op de Europese Unie, ” een essentiële samenwerkingsparter van Suriname” hebben Joly vreselijk gehinderd.

Van Dijk-Silos zei tegen Starnieuws dat zij verbaasd was over de verklaring van de missiehoofden van de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk over de verkiezingen in Suriname. “Wij hebben nooit een EU-missie hier geaccrediteerd.” Volgens de OKB-voorzitter waren zij wel uitgenodigd, maar hebben ze geweigerd omdat ze niet konden komen. Ze vindt de verklaring van een grote misleiding voor het volk van Suriname.

Ambassadeur Joly zegt dat Van Dijk-Silos de missiehoofden, ambassadeurs die zijn geaccrediteerd in een land en die hun regeringen vertegenwoordigen, en de verkiezingswaarneming van de Franse ambassade. De twee ambassadeurs en chargé van de twee Europese landen met een ambassade in Paramaribo hebben namens hun regeringen en uiteraard met hun akkoord een communiqué ondertekend dat de steun kreeg van de EU, vertegenwoordigd in Suriname door de EU-delegatie in Guyana en vergezeld door de Hoge Commissaris voor het Verenigd Koninkrijk, ook geaccrediteerd in Suriname.

De Franse ambassade zal volgens Joly van haar kant een rapport opstellen over haar waarneming wanneer alle fasen van het verkiezingsproces zijn voltooid. Het rapport zal ook naar het OKB worden gestuurd.

OKB-voorzitter: Verklaring missiehoofden 'misleidend en grof'

29 May, 2020, 14:30

foto

 De verwerking van de processen-verbaal van kiesdistrict 1 – Paramaribo – heeft nogal wat voeten in de aarde gekost. (Foto: Leroy Troon) 

 

De missiehoofden van de delegaties van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hopen dat de voorlopige resultaten van de op 25 mei 2020 gehouden verkiezingen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. “Het Surinaams electoraat heeft recht op een proces waarbij de bevoegde autoriteiten de resultaten op een transparante en tijdige manier presenteren.”

In een verklaring roepen de missiehoofden alle partijen op om het democratisch proces te respecteren, zodat het vreedzaam en ordelijk kan worden afgerond. De missiehoofden zeggen zich aan te sluiten bij de waarnemingen in de voorlopige verslagen van de verkiezingswaarnemingsmissie van de OAS en de Caricom. Ze verwelkomen ook het langere verblijf van de OAS-waarnemers.

“We hebben de verkiezingen in Suriname op 25 mei 2020 van nabij gevolgd en het daaropvolgende proces van tellen en tabelleren van resultaten.” De verklaring is afgegeven door het hoofd van de missie van Nederland dat de functie van de lokale vertegenwoordiging van de Europese Unie in Suriname en het hoofd van de missie van Frankrijk invult.

 

INTERNATIONALE WAARNEMERS WILLEN SPOEDIGE AFKONDIGING VERKIEZINGSUITSLAG​

29 May, 2020, 14:30

foto

 De verwerking van de processen-verbaal van kiesdistrict 1 – Paramaribo – heeft nogal wat voeten in de aarde gekost. (Foto: Leroy Troon) 

 

De missiehoofden van de delegaties van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hopen dat de voorlopige resultaten van de op 25 mei 2020 gehouden verkiezingen zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt. “Het Surinaams electoraat heeft recht op een proces waarbij de bevoegde autoriteiten de resultaten op een transparante en tijdige manier presenteren.”

In een verklaring roepen de missiehoofden alle partijen op om het democratisch proces te respecteren, zodat het vreedzaam en ordelijk kan worden afgerond. De missiehoofden zeggen zich aan te sluiten bij de waarnemingen in de voorlopige verslagen van de verkiezingswaarnemingsmissie van de OAS en de Caricom. Ze verwelkomen ook het langere verblijf van de OAS-waarnemers.

“We hebben de verkiezingen in Suriname op 25 mei 2020 van nabij gevolgd en het daaropvolgende proces van tellen en tabelleren van resultaten.” De verklaring is afgegeven door het hoofd van de missie van Nederland dat de functie van de lokale vertegenwoordiging van de Europese Unie in Suriname en het hoofd van de missie van Frankrijk invult.

OKB-voorzitter: Er kan geen hertelling zijn in het hele land

29 May, 2020, 00:54

foto

 OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos donderdagavond in de Anthony Nesty Sporthal. (Beeld: ATV) 

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft nog geen formele klacht gehad van de NDP overonregelmatigheden en de eis om een hertelling van de stembiljetten van het hele land.“Misschien als hij gevraagd had om mijn mening, had ik hem gezegd ‘op dit moment kan je niet het hele land hertellen, in deze fase’. De hoofdstembureaus hebben hun werk al gedaan”, zei de voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, donderdagavond tegenover journalisten in de Anthony Nesty Sporthal. Alleen Paramaribo en Wanica zijn nog bezig. 
 
OKB weet niet wat de gronden zijn van de NDP om hertelling te vragen. Als OKB een hertelling zou willen, dan gaat het om omstandigheden die zoveel impact kunnen hebben op de uitslag. In 2015 was er een hertelling van een aantal stembureaus waar men niet van officiële processen-verbalen werkte maar van een informeel blaadje. Dat is toen stopgezet. De hertelling vond plaats onder leiding van het OKB. Dit is toen in overleg met het hoofdstembureau toen gedaan, anders was Paramaribo niet bindend verklaard. 
 
Intussen heeft het OKB foto’s van de processen-verbaal van Paramaribo doorgestuurd naar de media. Van de 274 stembureaus ontbreken nog foto’s van zestien. Binnenlandse Zaken die de officieuze uitslagen bekendmaakt, moet nog gegevens van 64 stembureaus bekendmaken. Er is zoveel ruis over dat de uitslagen zolang op zich laten wachten waardoor OKB besloten heeft het rauwe materiaal vrij te geven. Zij wilde absoluut dat de processen-verbaal naar de media gaat. Het gaat om het materiaal die van de toezichthouders van OKB komt. Het kan zijn dat enkelen door moeheid de foto’s niet hebben gemaakt, of niet hebben doorgestuurd. De uitgebrachte stemmen per partij op DNA-niveau staan op de processen-verbaal. Het gaat om voorlopige cijfers, want er kunnen telfouten zijn gemaakt. 
 
Voor het OKB is het niet automatisch dat als om een hertelling wordt gevraagd, deze daadwerkelijk plaatsvindt. Het OKB neemt dit soort beslissingen op basis van zijn eigen bevindingen. Het OKB is een onafhankelijk instituut, benadrukt Van Dijk-Silos. Als aan het resultaat van de verkiezingen wordt getwijfeld, op basis van een calamiteit die heeft plaatsgevonden, worden zulke drastische besluiten genomen. De calamiteit moet wel van invloed zijn op de uitslag. Elke verkiezing is er iets, waar er getwijfeld wordt. Er worden vaker hertellingen gedaan wanneer er getwijfeld wordt bij een stembureau.  
 
Procesverbaal stembureau Wi Kontren 
 

OS Mattonshoop aan de Hendrikstraat

Onderhandelingen nieuwe coalitie begonnen

28/05/2020 21:09 – Ivan Cairo

De VHP onder leiding van Chandrikapersad Santokhi (m) is de onderhandeling gestart met de Abop onder leiding van Ronnie Brunswijk (l). Waarschijnlijk volgen ook gesprekken met de NPS die wordt geleid door Gregory Rusland (r).

De VHP onder leiding van Chandrikapersad Santokhi (m) is de onderhandeling gestart met de Abop onder leiding van Ronnie Brunswijk (l). Waarschijnlijk volgen ook gesprekken met de NPS die wordt geleid door Gregory Rusland (r).  

PARAMARIBO – De VHP en Abop zijn onderhandelingen begonnen voor het vormen van een nieuwe coalitieregering. Het is niet uitgesloten dat ook de NPS wordt betrokken.

De VHP die volgens de voorlopige cijfers de meeste parlementszetels (20) heeft gewonnen maandag tijdens de verkiezingen wil in dit stadium van de onderhandelingen niet veel kwijt. “We moeten wachten als partij op de officiële verkiezingsuitslag, totdat die bindend is verklaard. Het indicatieve resultaat dat we op dit moment hebben stelt ons in de gelegenheid om te onderhandelen. Dat hoort bij deze fase van het verkiezingsproces”, zegt Alven Roosveld, één van de drie aangewezen woordvoerders van de VHP tegen de Ware Tijd.

Er worden op dit moment “aftastende” gesprekken gevoerd, maar met welke politieke partijen wil Roosveld niet prijsgeven. Wat tijdens de onderhandelingen precies wordt besproken, is, aldus de woordvoerder, nog prematuur om aan te geven. Zodra de officiële uitslag is vastgesteld, zal de VHP mededelingen doen met wie zal worden samengewerkt en wat de speerpunten van het te voeren beleid zullen zijn. De eventuele coalitiepartners zullen zich moeten kunnen terugvinden in het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan van de VHP, stelt Roosveld.

Uit het politiek veld wordt vernomen dat drie posities – het presidentschap, vicepresidentschap en voorzitterschap DNA – al zouden zijn besproken. Naar verluidt zal het presidentschap en voorzitterschap van het parlement naar de VHP gaan en mag Abop een kandidaat-vicepresident voordragen als het tot een daadwerkelijke VHP/Abop-coalitierege- ring komt.

Volgens de voorlopige uitslag valt de NDP terug van 26 naar zestien parlementszetels. Hiervoor zijn zeker drie oorzaken aan te wijzen zegt Marten Schalkwijk van onderzoeksbureau Nikos: de aanvallen op de VHP, de arrogantie van de macht en het slechte economisch beleid van de NDP.

Hij merkt op dat de aanvallen van de NDP vooral waren gericht op de VHP, die werd beschimpt en bestempeld als een etnische partij. Dit heeft de VHP getriggerd om harder te gaan werken en dat is niet zonder succes gebleven. Al direct na de verkiezingen van 2015 is Santokhi op pad gegaan en werden de andere politieke partijen pas kort vóór de verkiezingen zichtbaar stelt Schalkwijk.

De NDP heeft zichzelf ook in de voet geschoten meent hij door steeds arroganter politiek gedrag te vertonen. “Alles werd paarser en dat begon mensen te irriteren. Ze hadden niet door dat ze geen paarse campagne meer moesten voeren.” Wat veel kiezers over streep heeft getrokken, is volgens Schalkwijk het slechte economisch beleid en het feit dat Financiënminister Gillmore Hoefdraad te lang de hand boven het hoofd is gehouden. “In 2015 heeft de NDP gewonnen mede door de economie omdat de burgers wat geld hadden, en nu heeft de partij ook vanwege de economie verloren, omdat de kiezers niets meer in hun zak overhouden door het financieel wanbeheer dat is gevoerd.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/05/28/onderhandelingen-nieuwe-coalitie-begonnen/

Marowijne Suriname 28 mei om 22:09 Dora speelt toneel, ze houdt iedereen weer voor de gek zogenaamd integere ijzeren dame, niks is minder waar Corrupt tot en met ⚠️

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *