NDP DESTABILISATIE! ALLES WIJST IN EEN RICHTING!

Financiënminister Achaibersing: De Ware Tijd verwart samenleving met misleidende kop

Datum:  | Bron: gfcnieuws.com | Door: Redactie

Het ministerie van Financiën heeft met verbazing kennisgenomen van de kop van een artikel in De Ware Tijd van dinsdag 23 februari, waarbij wordt gesuggereerd dat de regering – ‘nog steeds’- met leningen de staatshuishuishouding financiert.

Het artikel van De Ware Tijd is gebaseerd op een internationaal rapport genaamd EMFI in London. Het Bureau voor de Staatsschuld heeft het rapport van EMFI doorgenomen en geeft aan dat de data niet klopt met wat bekend is bij het Bureau. Dit is ook te verifiëren op de website van het Bureau van de Staatsschuld.

Zowel het ministerie van Financiën en Planning alsook het Bureau voor de Staatsschuld vraagt zich af waar deze internationale organisatie haar informatie op baseert.

Financiënminister Armand Achaibersing zegt hierover: ” Wij hebben vanaf augustus geen nieuwe lening gesloten om de salarissen te kunnen betalen. Het is zeer spijtig te constateren dat journalisten feiten niet verifiëren en daarnaast de samenleving misleiden met koppen. Wij betreuren dit en vragen de leiding van De Ware Tijd, om juist in tijden van crisis, het moreel-ethisch kompas van de journalistiek ter hand te nemen, zodat we een volk in crisis, niet verder verwarren met tendentieuze koppen.”

https://surinamenieuwscentrale.com/financienminister-achaibersing-de-ware-tijd-verwart-samenleving-met-misleidende-kop

‘Vp Brunswijk vertrapt de rechten van de tribale bevolking’

23 februari 2021

[INGEZONDEN] – De nieuwgekozen vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk pikt al het land in van de Marrons die tot de tribale bevolkingsgroep worden gerekend in het Oost-Westgebied van het district Marowijne. Deze mensen hebben allen gestemd voor de regeringspartij ABOP van Ronnie Brunswijk, omdat zij hun hoop hadden gevestigd op een beter bestaan door op iemand van hun eigen bevolkingsgroep te stemmen, die oog zou hebben voor hun behoeften.

In een verborgen voice die door een van de belanghebbenden is opgenomen, is te horen hoe Brunswijk zegt dat de belanghebbenden blij moeten zijn dat hij nog een woord tegen ze zegt. In eerste instantie heeft Brunswijk toegegeven dat hij eerst met de tribale eigenaars van het gebied moest praten. Zoals hij nu verwoord eigent hij het gebied voor de Surinaamse staat.

Eerder had Brunswijk zich reeds grote stukken land van deze groep mensen toegeëigend voor het aanleggen van z’n park en andere privé genoegens. Het is het laatste stukje land dat deze mensen nog bezitten waarvoor zij begrip vragen van Brunswijk om zich dit niet ook toe te eigenen. Brunswijk behandelt de mensen als dom, onwetend en als kleine niets zeggende onderdanen. Bij Brunswijk geldt de wet van de sterkste.

De regeringspartij van Brunswijk heeft eerder in andere gebieden waar de Marrons wonen het gebied toegeëigend, waarbij de bevolking in opstand is gekomen. Eerdere probeersels van de Marrons van het Oost-Westgebied om met Brunswijk tot een overeenstemming te komen heeft tot niets geleid. Dit vanwege het feit dat Brunswijk de mensen met een kluitje in het riet stuurt.

Door armoede en andere problematiek van het binnenland wordt al het traditioneel gezag van de Marrons omgekocht door Brunswijk. Er is niemand die nog opkomt voor het belang van de Marrons die reeds eerder al hun woongebieden moesten verlaten ten tijde van de guerrilla-oorlog tussen Brunswijk en Bouterse die duurde van 1986-1991.Deze mensen hadden reeds alles verloren.

In een voorzichtige opmars zijn ze bezig terug te keren naar hun woongebied. Een groot deel van de mensen voorziet in hun bestaan door het bedrijven van landbouw. Brunswijk heeft hun onlangs verbouwde gewassen zonder pardon platgewalst. Brunswijk gaat met alle geweld een middelbare school in dat dunbevolkte gebied neerzetten waar niemand op zit te wachten.

Er zijn betere opties voor het bouwen van een middelbare school waar de bevolking van het district Marowijne profijt van kan hebben. In plaats van de lokale bevolking daadwerkelijk te helpen schijnt het, dat Brunswijk bezig is om zijn machtspositie te gebruiken voor het creëren van een eigen territorium op het terrein van de zwakke bevolking. Onlangs heeft Brunswijk een van de belanghebbenden duidelijk gemaakt dat zij niet welkom zijn op het terrein (hun grondgebied) waarop de school in aanbouw is.

Op woensdag 23 februari aanstaande zal er een protestmars gehouden worden door de Marrons van het gebied. Zij kunnen iedere steun gebruiken.

Norita Pinas
St. Marron Art Commitment

https://www.waterkant.net/suriname/2021/02/24/vp-brunswijk-vertrapt-de-rechten-van-de-tribale-bevolking/

President Santokhi: “We regeren zonder te lenen”

23-02-2021 05:49 PM

President Chandrikapersad Santokhi in de Memre Buku Kazerne

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering vanaf haar aantreden maatregelen heeft getroffen om de financieel economische situatie goed onder controle te kunnen krijgen. “Dat is ons aardig gelukt, door de interne financiële huishouding in orde te krijgen. En ja! We regeren zonder te lenen! Men kan schrijven in de krant dat we lenen, maar dat is niet waar. Het is een onjuiste informatieverschaffing met onjuiste bronnen en dat moeten we resoluut afkeuren en afwijzen”, aldus het staatshoofd op 23 februari 2021 bij de beëdiging van legerofficieren in Memre Buku Kazerne. Dit meldt de CDS.

“Ik weet niet met welk doel men vreemde organisaties hier lokaal moet ambiëren en presenteren met onjuiste informatie, terwijl de bronnen velerlei zijn binnen de regering, ook bij IMF en andere internationale organisaties gezaghebbende organisaties om de informatie na te trekken. Ja! Juni, juli tot augustus hebben wij nog even moeten lenen voor het uitbetalen van de salarissen. Daarna leiden we het land op eigen kracht. Niet op kracht van kapitalisten die geld lenen. Niet met financiering van banken en ook niet met geldleningen vanuit het buitenland”, aldus de regeringsleider.

De president zegt dat er nu een niveau bereikt is, waarbij “eenieder die van de staat een financiële tegemoetkoming moet krijgen in de vorm van salarissen, pensioenen, kinderbijslag en andere zaken, dat die elke maand met goed gevoel kan zeggen ik heb zekerheid daarop. Zo gaat dat blijven en wij gaan het verruimen. We zijn in onderhandeling met Ravaksur en andere vakbonden om te zorgen dat er koopkrachtversterking komt op een zodanige wijze dat het geen inflatoire impact heeft op de economie en op de salarissen. We zijn bezig en we kijken ook naar uw belang, alhoewel jullie hebben geen vakbond, maar ik ben de opperbevelhebber. Samen met de minister en de regering kijken we ook naar uw belang”, aldus het staatshoofd ten overstaan van de militairen en de media in Memre Buku Kazerne.

“Internationaal zijn de trajecten nog steeds gaande. We zijn in onderhandeling met onze schuldeisers. U weet we hebben 4 miljard us dollars schuld. Waarvan twee commerciële leningen van Oppenheimer van 675 miljoen USD, waarvoor we op jaar basis al 70 miljoen USD alleen aan rente moeten betalen. We hebben daar ruimte gehad voor herschikking tot eind maart en we onderhandelen verder. Ze hebben ons ademruimte gegeven om onze economie te herstellen.”

https://sun.sr/Details/7533_i9QRd7FmmV1pZCidRrGX8lyUrg8vR1DgS15Wj1E69srKQ7Me2PKbcbGQwB9ot9bmwgfIeFcM774anE57KKyLJgcFcFccFcFc_0301698defensiechan.jpg

Voorbarige Belfort: ‘President is wederom betrapt op leugen’

Datum:  | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De EMFI Group, een financieel- en vermogensbeheeragentschap, heeft onlangs een rapport uitgebracht, waarin gesteld wordt, dat president Chandrikapersad Santokhi tegenover het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft toegegeven, dat het binnenlandse huishouden van het land gedraaid wordt met leningen die zijn genomen bij lokale banken. Volgens het rapport heeft de president aangegeven, dat de leningen onder meer bedoeld zijn om overheidssalarissen uit te betalen.

Abop-parlementariër Edward Belfort, zegt tegen de krant dat wat de president gezegd heeft tegenover het IMF, in tegenspraak is met wat hij eerder heeft verklaard op een persconferentie. ‘’Ik heb het eerder gezegd, als beleidsmaker mag je niet liegen. De president is wederom betrapt op een leugen, één van de zoveelste”, zegt Belfort. ‘’De president heeft op de persconferentie gezegd, dat de afgelopen maanden de salarissen zijn betaald uit overheidsfinanciën en dat er zelfs ruimte zou zijn voor het uitgeven van bonussen over de maanden november en december.’’ Volgens de president, zou dit het directe gevolg zijn geweest van het bezuinigingsplan.

Belfort is van mening dat dit niet door de beugel kan en dat het volk beter verdient. “Hetgeen men nu doet, is precies hetzelfde als wat Bouterse toen deed. En dat is namelijk lenen bij lokale banken om overheidssalarissen te betalen. Je blijft in een cirkel draaien”, zegt Belfort. Volgens hem had de regering voor de verkiezingen beloofd, het beter te zullen doen dan de vorige regering, echter is dat niet merkbaar. “President, waarom maakt u zich schuldig aan valse beloftes?”, aldus Belfort.

Volgens Belfort wordt het volk stelselmatig voor de gek gehouden. Hij haalt aan dat in de media werd gezegd, dat de president niet op de hoogte was van de oprichting van New SurFin N.V., en de zitting van de ministers in de Raad van Commissarissen, maar volgens Belfort, was de president wel degelijk op de hoogte. “Het zijn allemaal leugenaars bij elkaar en het volk slaapt niet meer”, aldus Belfort.

https://surinamenieuwscentrale.com/voorbarige-belfort-president-wederom-betrapt-op-leugen

President heeft oor voor noden volk

President Santokhi. Foto: Facebook/Santokhi

President Chan Santokhi zegt oor te hebben voor alle noden vanuit de samenleving. Hij zegt dat er eraan gewerkt wordt om de beloftes die gemaakt zijn rond de verkiezingen na te komen. De president zegt dat de indruk bij het volk ontstaan is dat de regering zaken na haar aantreden onmiddellijk zou oplossen. Echter werd de regering ermee verrast dat de mogelijkheden beperkt waren.

“Wij gaan niet bij de pakken neerzitten, maar we kijken wel welke de mogelijkheden zijn. De financiële crisis ten aanzien van het nationaal huishouden hebben wij al onder controle. Wij kijken ook naar wat wij in de periode achter ons hebben gespaard, zodat wij daarmee wat projecten kunnen uitvoeren.”

President Santokhi zegt samen met vicepresident Ronnie Brunswijk het besluit genomen te hebben om die beloofde middelbare school in Marowijne van de vorige regering op te zetten. “Wij gaan dit weekend starten met de bouw, met de middelen die wij hebben gespaard en middels samenwerking met de particuliere sector en internationale donateurs.”

De week daarna is de president in het gebied van Pettenpolder in Nickerie. “Daar was er nooit stroom. Wij gaan daar elektrificatie brengen. De week daarop gaan we ook dankzij de besparing van de afgelopen zeven maanden naar Commewijne om te starten met de watervoorziening. De week daarna gaan wij naar Para. Te Hannover zal een scholencomplex worden neergezet. Wanneer die plannen van ons in uitvoering gaan weten bepaalde groepen nu al dat ze nooit meer mandaat van het volk gaan krijgen, want dan heeft het volk het bewijs dat wij allemaal beter zijn geworden van wat deze regering gedaan heeft”, aldus president Santokhi.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/20/president-heeft-oor-voor-noden-volk/

Jogi: Fouten bij oprichting Surfin, maar geen zelfverrijking

15 Feb, 2021, 00:00

foto
 VHP-topper Mahinder Jogi 

Mahinder Jogi, assembleelid tevens hoofdbestuurslid van de VHP onderkent dat er procedurele fouten zijn gemaakt bij de oprichting van New Surfin NV, maar er is geen sprake van corruptie of zichzelf verrijken. Suriname moet proberen kapitaal aan te trekken om de economie weer op spoor te krijgen en ontwikkeling te realiseren. Hij zegt in gesprek met Starnieuws dat vicepresident Ronnie Brunswijk wel geïnformeerd had moeten worden. Deze kwestie is in de politieke top besproken en de fout is erkend.
 
De ministers van Financiën & Planning en Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking hebben fiat gekregen van de regering om onderhandelingen te voeren om kapitaal aan te trekken en schulden te herschikken. Er wordt op verschillende sporen gewerkt, voert Jogi aan. Via Lazard wordt er onderhandeld met buitenlandse schuldeisers, er wordt met het Internationaal Monetair Fonds nagegaan hoe een samenwerking kan worden aangegaan. Daarnaast wordt gezocht naar kapitaal. Dit heeft geleid tot de oprichting van Surfin NV.
 
“Stel je eens voor dat het niet lukt met Lazard of het IMF, dan zit het land muurvast. Daarom is het nodig om ‘fresh capital’ aan te trekken. Jogi die indertijd geroepen had dat de toenmalige ministers Regilio Dodson en Patrick Pengel moesten aftreden, omdat ze NV’s en een stichting hadden opgericht en in het bestuur zitting hadden, zegt dat een mogelijk financieel voordeel naar de bewindslieden zou gaan. In dit geval worden de ministers er niet persoonlijk rijker van. Indien er winst wordt gemaakt, komt het de Staat ten goede.
 
Jogi merkt op dat in de statuten niet had moeten staan dat Achaibersing en Ramdin in de Raad van Commissarissen zitting hebben. Alleen de functies moesten worden vermeld. Als het tweetal geen minister meer is, gaat de functie over naar de nieuwe ministers. De bestuursfunctie moet verbonden zijn aan het ministerschap en dient automatisch te worden overgedragen.
 
Het is volgens de politicus nodig om een staatsonderneming op te richten om kapitaal aan te trekken. Het imago van de Centrale Bank van Suriname en handelsbanken is door het bewind van de vorige regering behoorlijk aangetast. Jogi verwijst onder andere naar het schandaal met de kasreserve en de rechtszaken die lopen tegen de toenmalige financiële top. Om het vertrouwen terug te winnen, moeten er andere entiteiten zijn, waar wel vertrouwen in is. Jogi merkt op dat er gewerkt wordt om de gemaakte fouten te herstellen, maar er is geen sprake van duistere praktijken.

VHP: NDP voedt samenleving met valse informatie

15 Feb, 2021, 04:48

foto

 
De NDP maakt trammelant over de wijze van de oprichting van New Surfin NV, die een 100 procent Staatsonderneming is, welke onder het ministerie van Financiën valt om investeringen aan te trekken. De samenleving wordt bewust gevoed met valse informatie door de NDP, teneinde het volk te kunnen misleiden. De ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin hebben heel duidelijk gezegd dat er niks geheimzinnigs of vreemds aan de hand is met de oprichting van New Surfin NV. Dit zegt de VHP in een verklaring.
 
De NDP vraagt de president om de ministers te ontslaan en ook erop toe te zien dat de “oneigenlijk toegeëigende gelden worden teruggestort in staatskas”. De NDP vindt dat de ministers zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Als de NDP vindt dat er fraude gepleegd is, moet zij onmiddellijk alle bewijsstukken aanleveren bij de procureur-generaal. 
 
Heel frappant, dat uitgerekend de NDP-fractie vraagt om het ontslag van de twee VHP-ministers, terwijl tijdens de regering Bouterse I en II honderden corruptiegevallen zijn gepleegd en nimmer gevraagd is om een onderzoek. In 10 jaar tijd heeft de NDP-fractie nooit van hun president Bouterse geëist om het aftreden van ministers en hoge functionarissen die in de fout zijn geweest.
 
De zware beschuldigingen van de NDP categoriseert de VHP als spijkers op laag water zoeken. Het gezegde: “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten” is van toepassing op de NDP. De VHP-fractie in de DNA heeft reeds eerder in een schrijven laten weten dat de president Chan Santokhi is uitgenodigd, om in DNA, duidelijkheid te verschaffen omtrent de oprichting van New Surfin NV.
 
Als sommige zaken onduidelijk zijn zullen die verduidelijkt worden en daar waar zaken scheef zijn, zullen die zeker gecorrigeerd worden. De VHP zal nooit en te nimmer meewerken aan zaken die niet op de juiste manier plaatsvinden. De regering onder leiding van president Chan Santokhi, voert een evenwichtig, transparant en consistent beleid en staat open voor constructieve kritiek en luistert graag naar het volk.
 
De NDP heeft de procureur-generaal gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar New Surfin NV. Ondanks zij weten dat als een zaak bij de rechterlijke macht of bij de PG in onderzoek is, de DNA zich niet in deze zaak mag mengen, roept de VHP de president op om toch nog informatie te verschaffen in de DNA omtrent de oprichting van New Surfin NV.
 
Het is een doorn in het oog van de NDP dat de regering onder leiding van president Chan Santokhi, successen boekt bij het gezond maken van onze economie. Het land is in de afgelopen 10 jaar vrijwel volledig vernietigd, vernietiging is de inborst van de NDP. De hele heisa die de fractie van de NDP maakt is niets anders dan het falen van NDP regeringen 2010-2020 en hun corruptieve handelingen te verdoezelen voor het volk.
 
Het volk zal wel degelijk rekening mee moeten houden dat wat in 10 jaar tijd vernietigd is, niet in 7 maanden hersteld kan worden. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, derhalve vraagt de VHP, het volk wat geduld te betrachten. Het is een kwestie van geduld en tijd, geloof en vertrouwen te hebben in de regering Santokhi/Brunswijk. President Chan Santokhi, tevens voorzitter van de VHP, heeft in verband met het Chinese nieuwjaar gezegd dat de verlichting in de situatie van de bevolking sneller komt dan verwacht. 

VHP: NDP criminaliseert

De VHP-fractie ziet het doelbewust criminaliseren van de VHP-ministers door de NDP, als een afleidingsmanoeuvre voor het falend- en vernietigend beleid dat door de regering Bouterse I en II is gevoerd. Het is alom bekend dat een aantal toppers van de NDP en personen uit de vorige regering voor het gerecht moeten verschijnen voor corruptieve zaken. De NDP moet de hand in eigen boezem steken, schrijft de VHP in een persbericht.

In de afgelopen dagen is reeds voldoende informatie verschaft aan de fractie met betrekking tot het vehikel dat de regering wenst op te zetten om ‘fresh kapitaal’ van investeerders te brengen om ontwikkeling voor de samenleving te bewerkstelligen. Er wordt niet alleen gekeken naar de opofferingen die door het volk opgebracht moeten worden door een bezuinigingsprogramma of het IMF-programma, maar de gerichte investeringen, vertrouwen scheppend om ontwikkeling te brengen.

De regering wacht op een uitnodiging van De Nationale Assemblee voor de openbare vergadering om het geheel van gevolgde procedures en uiteindelijke doelstellingen te presenteren. “De fractie ziet de acties vanuit de NDP-hoek ook doelbewust gericht om de ontwikkeling van Suriname te saboteren en te doen stagneren, terwijl de NDP vandaag de dag gezorgd heeft dat het land met bijkans US$ 4 miljard schuld opgescheept zit. Na de roof uit de staatskas zijn een aantal verdachten aangehouden, terwijl de ex-minister van financiën voortvluchtig is,” staat in het persbericht.

De VHP-fractie veroordeelt deze handelingen van de NDP en roept de samenleving op waakzaam te zijn en ziet de informatievoorziening in DNA tegemoet.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/11/vhp-ndp-criminaliseert/

Actievoerende artiesten willen optredens met protocollen

Artiesten en event organisatoren hebben zich vandaag verzameld bij de parkeerplaats van TBL-cinema om te protesteren. Foto: Suriname Herald

“We hebben maanden gewerkt aan de protocollen voor outdoor events, deze zijn daarna goedgekeurd door de overheid. We hebben outdoor events gepland en gewoon op een dag krijgen we te horen dat niets meer doorgaat. Dit is onacceptabel,” zegt Cyrano Davis van Amba & Okasi Events, één van de trekkers van de groep die vandaag haar stem heeft laten horen over de aangekondigde maatregelen van de overheid.

Vanwege het stijgende aantal positieve coronagevallen, heeft de regering besloten om onder andere geen vergunning te verlenen aan organisatoren van outdoor events. “De protocollen zijn goedgekeurd. Waarom kunnen ze niet gehanteerd worden. Wanneer er meer besmettingen plaatsvinden grijpt men direct naar de entertainmentsector alsof wij voor die gevallen zorgen, terwijl de Centrale Markt, kerken, transportsector, casino enzovoorts, gewoon doorgaan met hun activiteiten,” zegt Davis.

Geplande evenementen en optredens
De actievoerende artiesten geven tijdens hun protest op de parkeerplaats van TBL Cinemas aan, dat ze ook financiële verplichtingen hebben. “We hebben negen maanden niets kunnen doen. Niemand die naar ons omkijkt. Geen enkele tegemoetkoming van de overheid. U begrijpt dat het niet zo makkelijk is voor ons,” zegt de populaire artiest Dino Cantenburg meer bekend als Damaru.

Volgens hem hebben ze geïnvesteerd in activiteiten naar het nieuwe jaar toe. Ook hebben mensen voorschotten betaald voor optredens. Hij hoopt dat de regering een wijs besluit zal nemen.

Intussen heeft de regering de voorzitter van het Platform ter bevordering van Entertainment, Cultuur en Kunst (PECS) uitgenodigd voor een gesprek. De artiesten geven aan af te wachten op het resultaat van het gesprek. “Aan de hand van het resultaat zullen we nagaan welke vervolgstappen wij zullen nemen,” zegt Davis.

Politiek
Benadrukt wordt dat het niet om een politieke actie gaat. “Wij zijn hier om op te komen voor onze belangen. Wij willen geld verdienen om te kunnen overleven in deze moeilijke tijd,” zegt Damaru.

Tussen de artiesten was ook ABOP-parlementariër Edward Belfort. In gesprek met de artiesten geeft hij aan dat hij de situatie begrijpt. “Ik wil van de regering weten waarom ze de protocollen die goedgekeurd zijn nu niet willen hanteren. Ik ben van het volk. Ik ben geen futuboi van geen enkele regering. Als zaken niet goed gaan, dan zal ik dat altijd aankaarten,” zegt Belfort.

De opkomst van de actie was redelijk. Artiesten, show promoters en organisaties waren goed vertegenwoordigd.

Jerrel Harderwijk

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/15/actievoerende-artiesten-willen-optredens-met-protocollen/

Dubbelfris staat niet achter actie entertainmentsecto

Dubbelfris staat niet achter de actie van de entertainmentsector. Gezondheid is prioriteit. Foto: Facebook

Waar een deel van de entertainmentindustrie furieus is over de aangekondigde COVID-19-maatregelen van de overheid, heeft een ander deel daar wel begrip voor. In gesprek met Suriname Herald zegt Estasio Nasa van Dubbelfris Entertainment, dat hij zich afvraagt waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zijn collega’s is. Nasa is het daarom ook niet eens met de actie van gisteren en vindt het niet nodig dat er protocollen komen voor het organiseren van evenementen.

Het verbaast hem absoluut niet dat de maatregelen zijn verscherpt, want de afgelopen weken zijn er heel veel huisfeestjes geweest. Hij geeft aan dat hij sowieso begrijpt dat de entertainmentsector zwaar getroffen is. De organisatie waar hij deel van uitmaakt heeft in de afgelopen maanden ook heel veel inkomsten moeten derven. In december wordt jaarlijks hun grootste evenement, het ‘Fiimang Tap’ Yari Festival’ gehouden.

Volgens Nasa is het toch belangrijker te kijken naar het groter plaatje, namelijk de gezondheid van het volk. “Het is allemaal mooi en leuk om een evenement te organiseren, maar niemand vraagt zich af wie moet opdraaien voor de consequenties,” geeft hij aan. De organisatoren, organiseren hun event en zullen thuis zitten met hun geld, terwijl de verpleegkundigen overuren draaien om de rest van de samenleving in leven te houden.

Hij is blij dat de sector aan tafel zit met de overheid, om te kijken hoe de overheid haar ondersteuning kan bieden. Nasa hoopt dat de sector, vooral de artiesten, beseft dat zij zich ook beter moet organiseren. “Je kan niet zeggen dat de overheid geen ondersteuning biedt in deze tijd, terwijl je nooit belasting hebt betaald,” geeft hij aan.

Intussen heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het Platform voor bevordering van Entertainment, Cultuur en Kunst in Suriname (PECS) en een vertegenwoordiging van de regering. Bryan Muntslag, vertegenwoordiger van de entertainmentsector, gaf gisteren tijdens de persconferentie van de regering aan dat het gesprek vruchtbaar was en hij licht ziet in de tunnel.

Sjovellie Amoksi

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/16/dubbelfris-staat-niet-achter-actie-entertainmentsector/

Oproep Damaru om te protesteren tegen beleid regering

15 december 2020

massaal te verzamelen bij TBL Parking om 11.00u. We gaan protesteren om tot een oplossing te komen of een eventuele compensatie voor evenementen te krijgen

Personen werkzaam in de horeca, toerisme en entertainmentsector in Suriname, zijn via social media opgeroepen om zich vandaag te verzamelen bij TBL Parking om 11.00u. “We gaan protesteren om tot een oplossing te komen of een eventuele compensatie voor evenementen te krijgen” is te lezen in een oproep die rondgestuurd wordt.

 

Vanuit TBL gaat men naar Flamboyant om hun stem te laten horen. “Wij willen geen 2e rangs behandeling, dat de firstlady wel events mag houden in bijvoorbeeld Flamboyant en wij niet. Of dat de casino’s ook gewoon open gaan en door verdienen. Recht voor 1, recht voor allen!” is te lezen in de oproep.

In Flamboyant organiseert de Surinaamse firstlady een ‘Bigi Sma dei’. Op vragen daarover gisteren tijdens de persconferentie van de regering liet de vrouw van de president weten dat deze bijeenkomst geheel volgens de geldende COVID-19 protocollen zal worden gehouden.

Een van de personen die de oproep heeft gedaan is de Surinaamse entertainer Damaru. Hij zei gisteren dit erover:

https://www.waterkant.net/suriname/2020/12/15/oproep-damaru-om-te-protesteren-tegen-beleid-regering/?fbclid=IwAR3OUV_quXBs_ZcLAovZvTiXTwlZ98kEPX8qjf7GorUs9jjLU6Sys8hTuCI

REACTIES/MENINGEN

Korte Metten
15u ·
Oo Damaru is een van de initiatief nemers voor “het protest van artiesten en event organisatoren” vandaag.
Heeft hij ook gezegd dat hij op de rol voorkomt van de Surinaamse overheid en wel bij bureau volks eenheid( voorheen volkscontacten).
Wel dan weten jullie het nu.
No meki a mang law unu.
Laat hij jullie niet om ZIJN TUINTJE leiden hoor.
Wees eerlijk dama

Kan meneer d zich indenken wat deze dagg betekent voor die oudjes die in de corona pandemie meer te lijden hebben gehad dan volgesnoven figuren als hij die niet weten wat werken is en alleen leven van de gouden grijpstuivers die men ze wil toewerpen voor hun liedjes. Dom figuur!
De oudjes wiens misdaden zijn dat ze oud en versleten zijn en machteloos moeten toezien wat men van hhet land heeft gemaakt dat zij hebben opgebouwd. Nu werden/worden ze ter voorkoming van corona opgesloten verstoten van familie en vrienden zonder contact en vreugde in hun laatste periode op deze aardkloot.
Ik neem aan dat de FIRST LADY wel alle corona protocollen in acht neemt ten behoeve van de geselecteerde oudjes die dit verzetje krijgen.
De artiesten die protesteren hiertegen moeten zich schamen want via youtube en andere streamingdiensten komen ze niets tekort.
Het zou de artiesten juist sieren als ze een steam zouden verzorgen zodat die oudjes nog kunnen meebewegen in hun stoel.
De vorige fist lady organiseerde een massa opkomst om het stukje highway te openen in coronatijd. Vierde feestjes in de Palmentuin/wakka passie.
Damaru & friends geef jezelf op als vrijwilligrs om een weekje in een bejaarden/verzorgingshuis mee te lopen om de oudjes te verzorgen en te vermaken.

Damaru is verlengstuk van de facistische paarse partij. Niet meer niet minder. Er geen vergunning voor deze protest aangevraagd. Met andere woorden politie doe uw werk. Keihard ingrijpen !

Gefrustreerde boutist…

Surinamers
laat je niet belazeren door een damaru.De paarse onrust zaaiers zullen nooit tevreden zijn met wat de regering Santokhi doet.@Ze proberen gewoon onrust zaaien onder de surinamers.Dat doen ze sinds 1980 tot heden.

South Drain: Het wordt steeds onrustiger bij de Cubanen

08 Dec, 2020, 00:00

foto
previousOveral hangen kleren aan geïmproviseerde lijnen te drogen.next
foto
 
foto
 
foto
 


 
De Cubanen te South Drain willen geen hulp van het Surinaams Rode Kruis (SRK) en ook niet van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR). Het enige dat ze willen is oversteken naar Guyana en vandaar uit verder trekken naar de Verenigde Staten en Mexico. Een delegatie van het SRK heeft zondag een bezoek gebracht aan de groep die al een week bivakkeert te South Drain bij de officiële oversteekplaats naar Guyana.

De mensen verkeren in erbarmelijke omstandigheden. Overdag is het heet in hun tentje en als het regent worden ze nat. En ‘s avonds is het koud. Er zijn meer mannen dan vrouwen en ook kinderen en baby’s zitten in de groep. Volgens personen die er zijn geweest, houden de Cubanen dit niet lang vol. Dat de groep goed georganiseerd is blijkt uit het optreden van enkele ‘leiders’ van de groep. Twee fluitsignalen en de groep van SRK werd omsingeld.
 
De spanningen lopen op binnen de groep die geen kant op kan. Ze zitten vast op de plek die ze zelf hebben verkozen. Starnieuws verneemt dat de Cubanen een winkel te South Drain hebben beroofd en alle potten en pannen hebben weggedragen. Overal worden er vuurtjes gemaakt en kookt iedereen zijn eigen potje. Bij aankomst van autoriteiten is het duidelijk dat sommigen hun gezichten bedekken en wegstoppen om niet herkend te worden. Op de armen van een deel van de mannen is duidelijk een merkteken te zien zoals dat bij bendeleden het geval is.
 
Voor sommigen lijkt de situatie steeds uitzichtlozer te worden.
 
Tot nog toe heeft het districtscommissariaat, samen met het NCCR en het bedrijfsleven in Nickerie gezorgd voor water en basisgoederen, waaronder rijst, babyvoeding, pampers en medicamenten. Maar ook voor de donoren begint deze kwestie te lang te duren. Naarmate de situatie langer duurt, neemt ook de kans op ernstige calamiteiten toe. Het is ook meer dan duidelijk dat de Surinaamse regering met een groot probleem zit met deze groep.

POGING TOT INTERNATIONALE BESMEURING?

De groep Cubaanse asielzoekers die zonder enige twijfel kan worden aangemerkt als economische vluchtelingen, vertoeft nu al een week op het Veerplein te South Drain met de innige wens naar Guyana af te reizen, omdat het ten eerste daar beter zou zijn dan in Suriname en  ten tweede het daar ook gemakkelijker zou worden de reis voort te zetten richting het beloofde land; de Verenigde Staten van Amerika. De Cubanen die op een zeer gecoördineerde wijze te South Drain zijn neergestreken en van wie de reis richting onze westgrens vrijwel zeker door derden is gefinancierd, leven in een droomwereld, door alleen maar te veronderstellen, de Verenigde Staten van Amerika zomaar binnen te kunnen wandelen. De Verenigde Staten hebben vrij stringente immigratieregels, waaraan een ieder die het  land wenst te betreden, moet kunnen voldoen. Of deze Cubanen daarvan op de hoogte zijn, is niet bekend, maar het zou toch goed zijn als deze lui duidelijk wordt gemaakt, dat de VS eisen stelt aan immigranten en wie daar niet aan kan voldoen, kan het land zelfs voor een kort verblijf als toerist vergeten. Dus een groep bestaande uit meer dan 500 personen, kan het al bij voorbaat op haar buik schrijven naar de VS te kunnen. Dat de reis richting South Drain goed voorbereid en uitgevoerd werd, valt niet te betwisten. Zeker 20 bussen werden ingezet om de groep te vervoeren. Er werden tenten voorgefinancierd en voldoende voedsel aangesleept. Dat er momenteel sprake is van zware pressie gericht tegen de regeringen van Suriname en Guyana, lijdt geen twijfel. Men denkt te midden van een COVID-19-pandemie en een zware crisis die ons land treft, de Surinaamse regering een mes op de keel te kunnen leggen. De Cubanen die in South Drain vertoeven, weten heel goed dat er COVID-19-protocollen in acht dienen te worden genomen, zowel in Suriname als in Guyana en dat bij het betreden van elkanders grondgebied, er een PCR-COVID-19-test moet worden overhandigd die niet ouder is dan 72 uur, dus niet ouder dan 3 dagen. Bij het betreden van Guyana, moeten deze lui deze test per persoon kunnen tonen. Geen enkel persoon uit het uit zeker 500 personen bestaande Cubaanse gezelschap, kan nu na een week nog een dergelijke test presenteren aan de Guyanese gezondheidsautoriteiten. Dus toegang tot Guyana op 12 december is al bij voorbaat uitgesloten, mits de Cubanen bereid zijn de test op Guyanees grondgebied te ondergaan, tegen betaling van minstens 80 US-dollar. In ons land wilden deze lui al niet voor de PCR-test betalen, omdat ze het simpelweg niet konden. Hoe zal de betaling van deze test in Guyana dan geschieden? De Guyanezen zijn geen filantropen en zullen zeer vermoedelijk niet besluiten, gratis de test af te nemen. Als de Guyanezen besluiten de Cubanen geen toegang tot hun grondgebied te verschaffen, wordt het probleem met deze vreemdelingen alleen maar groter voor de regering Santokhi. Of was het misschien toch de bedoeling, de naam van Suriname internationaal in een kwaad daglicht te stellen? Wij hebben er altijd op gewezen, deze lui niet in grote getalen binnen te halen, gezien de ervaringen met hen opgedaan in andere landen, zowel op dit halfrond als bijvoorbeeld in Afrika in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw en momenteel de zeer gevaarlijke en funeste rol die ze spelen in met name Venezuela. Wij blijven erbij, dat de goed georganiseerde trek van deze grote groep Cubanen naar onze westgrens, een vervelende en misschien zelfs politieke achtergrond heeft. De regering Santokhi zal zeer behoedzaam en wel in goed overleg met de Guyanese regering, deze kwestie moeten neutraliseren. Als zaterdag de veerdienst wordt hervat met Guyana, moeten leger en politie van beide landen ter plekke verschijnen, om zo te voorkomen dat er zich chaotische en gevaarlijke taferelen zullen afspelen. Te allen tijde moet voorkomen worden, dat de veerboot wordt bestormd door deze weerspannige lui die zich uitermate brutaal gedragen op grondgebied waar ze zich bovendien en grotendeels illegaal bevinden.

https://dagbladdewest.com/2020/12/07/poging-tot-internationale-besmeuring/

Vrijdag studentenprotest bij kabinet van de president

18 oktober 2020

protestactie kabinet van de president suriname
Archieffoto protestactie bij het kabinet van de president
 

De schoolorganisatie studenten voor studenten heeft voor vrijdag 23 oktober een protestactie gepland bij het kabinet van de president in Suriname. Er zal geprotesteerd worden tegen de hoge tarieven van bus- en boottransport, internet, inschrijfgeld, schoolkleding, brood en water.

 

Vanaf 13.30u zal er verzameld worden bij Fort Zeelandia en om 14.00u zal de groep zich wenden tot het kabinet van de president. Naast leerlingen zijn ook ouders en leerkrachten opgeroepen om de protestactie massaal te ondersteunen.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/10/18/vrijdag-studentenprotest-bij-kabinet-van-de-president/

REACTIES 

 

 1. Lachwekkend. Ze protesteren maar een eind weg deze studenten. Totaal geen medelijden mee. 10 jaar hebben ze zich koest gehouden onder regering Bouterse I en II. Alle signalen stonden op rood maar ze lagen liever in hun hangmat. Ze hadden alle gelegenheid om hun stem te laten horen. Regering Santhoki/Brunswijk moet doorgaan op de ingeslagen weg.

 2. Goed zo ga staken !

  En schrijf op je spandoek :

  “WIJ WILLEN GRATIS FEESTEN”
  “WIJ WILLEN GRATIS LENEN EN NIET TERUG BETALEN”
  “WIJ WILLEN GRATIS SALARIS”
  “DE WET BEPAALT DE PRIJS EN DE KOERS EN NIET DE ECONOMIE”
  “ZAKKA A PREIS DIREK DIREK”
  “ZAKKA A KOERS DIREK DIREK ”
  “ie aa Bouta ie aa Bouta ie aa Bouta”
  “Wi dede gi Bouta

   
 3. Oppakken en in de looppas naar Leonsberg dirigeren.
  Tot 18.00 uur laten staan en daarna in de looppas terug naar Fort Zeelandia.

  De Brinta-studenten in protest 🤭.
  En dit gespuis wil straks een baan bij de overheid volgens maisha. Snap je nu waarom ze werkeloos zijn. Algemene ontwikkeling zero. De prijzen zijn gestegen omdat de overheid ze wil pesten 😷.

  Zoek een bijbaan, kun je wat extra verdienen, net als de studenten in de rest vd wereld. Protesteren mag, maar het resultaat zal rest nul zijn.
  Die clo-ambtenaren mogen ook die man v 78jr, die op 25 mei 120 stemmen heeft gehaald volgen.

  Suc6

  Als je een som niet hebt begrepen ,zal je het nooit kunnen oplossen.
  Niet iedereen ,maar er zijn mensen in ons land ,die niet begrijpen in wat voor problemen het land is.
  De landen die ,waarvan Bouterse en gasten geld ,hebben geleend ,willenhun geld zien.
  En deze regering moet het betalen.
  Je gaat naar school niet alleen om te leren ,maar ook om te leren denken.
  Als de jeugdigen van nu niet eerst goed gaan denken ,voordat ze iets doen ,gaat ons land hetzelfde blijven voor wat het nu iets.

  @ Dre
  Heel goed verwoord. Ik wil hier iets aan toevoegen. Als zelf studenten binnen drie maanden groei en bloei verwachten wat tien jaar lang vernietigt is dan zegt mij dit genoeg over hun intellectuele vermogens. Eerst zal het volk pijn moeten lijden, pijn moeten lijden dankzij de criminelen van de ndp.
  Heeft hoefdraad zich al aangegeven. Wat heb je aan al je miljoenen als je je moet verstoppen onder het bed van je schoonvader

   

   

   

Als je niet vanuit je verstand, je hart en je eigen wil iets zegt, dan raakt
het kant noch wal.Wordt eerst zelfbewust en werk aan je zelfontwikkeling
maar verspil geen energie aan loze kreten.

Iedereen heeft verstand maar als je geen eigen wil hebt, dan heb je ook geen
wilskracht en scheppingsautoriteit. Je zult dan altijd onderschikt en afhankelijk blijven.
BLM ja, maar jij moet zelf iets van je leven maken niemand gaat dat voor je doen.

Black Lives Matter …

Maar niet voor de zwarten onderling … (zo vreselijk hypocriet).

Als BLM zoveel geeft om hun soortgenoten, waarom migreren ze niet allemaal naar waar ze vandaan komen, nl. Africa? Dan kunnen jullie dat continent helpen om op te bouwen, in plaats van staan lullen over discriminatie en wat nog meer. Zijn de zwarten de enige die worden gediscrimineerd in de wereld? Nee, alle kleurlingen hebben dat probleem, dus ook Aziaten en Latinos/Latinas. Zie je hun ook een protestbeweging in het leven roepen? Als hypotetisch bekeken iemand als Colin Powell (ex Secretary of State) naar SU zou afreizen, zou men niet zo een poeha maken.

Nu zien of deze regering de democratische rechten van de protesterenden zal respecteren. het is wel opvallend te merken dat de VP niet hoort tot de groep dignitarissen die Lying Pompeo mogen groeten en handje schudden, maar wel Mathoera en Amoksi die in rang zijn ondergeschikten zijn. Zo worden verhoudingen binnen deze coalitie steeds duidelijker.

Het gaat om de mensen van de veiligheid. Defensie en justitie en politie. Niks mis mee.

Pfffff zinloos en legt totaal geen zoden aan de dijk .
Demonstreer tegen die politie van jullie daar die vaak genoeg onnodig geweld tegen weerloze burgers inzet.

Denk nog aan die twee politie idioten in korte broek en op slippers die bij een arrestatie het zelfs nodig vonden om op de man te staan.

Daar hoor niks meer van .

solidariteit met rovende plunderende agressieve geweldplegers en moordenaars??

gaat goed met suriname als ze daarmee geassocieerd willen worden.
iedereen die blm steunt heeft aardig wat hersencellen te kort om zelf te denken.
heel dat blm hangt aan elkaar van leugens en fabeltjes.

floyd stierf door zijn drugsgebruik
blake werd neergeschoten omdat hij voor een mes ging.
en waar zijn al die blm sukkels om wat te zeggen over die 2 politie agenten die geexecuteerd werden in hun auto??
rot toch op met je politiegeweld tegen gekleurde, die gekleurde zijn verantwoordelijk voor de meeste misdaden… dus wat verwacht je dan??

BLACK LIES MATTER
BLACK LYING MURDERERS

ik tel hier ook aardig wat reageerders met een aardige beperking….lol.

tsjah… 10 jaar bouta en bijna het hele volk is zwakzinnig geworden…

domme pompeo of idiote trump… en wat is jullie prestatie in het leven dan??
10 jaar pinaren bij de gratie van bouta, of als ndper roven van je landgenoten?

Het Kerkplein afsluiten, Verboden gebied voor deze herrieschoppers zolang Mike Pompeo in Suriname is.

Hun voornamen, familienamen, geboortedatum en adressen van deze herrieschoppers noteren en op een zwarte lijst plaatsen. De overheid en het bedrijfsleven moeten hen en nageslacht geen banen geven.

Wat deze herrieschoppers niet weten dat sinds Suriname bestaat er nog nooit zo’n grote en sterke legereenheid met de meest modernste wapens, internet, enz die er in de wereld is in Suriname aanwezig is geweest. Met een rookbom zijn al deze gasten zoet en muisstil te krijgen voor de rest van hun leven.

Landen die op dit moment wat wapenkracht ook heel sterk zijn wat wapens betreft en hun oorlogskracht in de regio zijn, Frans-Guyana/Kourou raketbasis, Brazilië.

 1. wanne be BLM……..

  zielige figuren…..

  waarom niet protesteren voor de deur van tralalala dat hij zich flink heeft verrijkt ten koste van oa jullie soorten zielige figuren……..


  Maak melding

   
 2. Ga beter staken voor: veiligheid, een betere zorg, beter onderwijs, natuurbescherming, bedreigde dieren, rechtvaardigheid !

  Black lives matter ?
  What about the other lives ?

  Staken tegen racisme helpt niet zolang jezelf het verschil maakt tussen andere volkeren, culturen en religies.
  Slechts 1 “kleur” benoemen is ook racisme !

  All lives matter ! Krakti !

  Wie komt nou op voor de donkere mens in Afrika die door z’n net zo donkere medemens gemarteld en vermoord wordt. Niemand.
  Wie komt nou op voor de vaak donkere kindjes die opgroeien zonder pa, omdat hij zich als een Reu gedraagt, Niemand. All lives mather.

  Want de witte mannen zijn gek he om zomaar zonder enig reden hard op te treden tegen zwarten. De zwarten willen altijd boven de andere uitsteken n willen altijd ht hoogste woord voeren n zijn ook geweldadig. Reden genoeg vr de witte mannen om los te timmeren op deze troep die denken dat wet n recht niet geldt vr hun. Pawpaw kaboemmm kill them ras.

  Toen trumphie die uitspraak deed :WE WILL MAKE AMERIKA GREAT AGAIN bedoelde hij ht land te zuiveren vn deze wettelozen.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/09/17/black-lives-matter-suriname-wil-protesteren-tijdens-bezoek-amerikaanse-minister/

Oproep tot protest tegen komst Amerikaanse minister

By Lokaal/Trending Posts/17-09-2020 02:49

Op social media is er een beweging ontstaan om vandaag tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de binnenstad te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Het gaat om protesten vanuit de Black Live Matter-beweging, die ook in Suriname ondersteuning geniet. “De schokkende beelden over het politiegeweld in Amerika tegenover gekleurde mensen laat ook ons in Suriname niet onberoerd. Laten we een vuist maken en solidair zijn”, is de oproep onder andere op de Facebookpagina van Orlando Poleon. De oproep is om gekleed in het zwart te verzamelen op het Kerkplein, bij het Helstone Monument. Gevraagd wordt om protestborden mee te nemen. Of de protesten daadwerkelijk doorgaan, zal vandaag moeten blijken.
De Black Lives Matter (BLM)-beweging is al een tijdje actief in vooral de USA, maar ook elders in de wereld. De laatste maanden is het vooral opgelaaid door gevallen, waarbij “zwarte” Amerikanen doodgeschoten zijn door “witte” politiemannen. Vooral in de Amerikaanse sportwereld waren de protesten zwaar. Tot nu toe speelt men in de NBA met BLM-shirts.

De Amerikaanse minister Pompeo brengt een eendaags bezoek aan Suriname vandaag. Hij arriveert om 13.30 uur en zal gesprekken voeren met onder andere Bibis-minister Albert Ramdin, president Chan Santokhi en enkele vertegenwoordigers van de Amerikaanse samenleving in Suriname.

https://www.sun.sr/Details/4400_wf72kGbpjTqo1i1gTx4Z0vQOhaFaFaq7JSdPQS4QjDeeGPQAx1itBiFEubzdR9ocCcLFYGg927jVoTNqn1Awm8mcCQcFcFccFcFc_BLMM.png

ATV in gesprek met….
Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement.
KENNETH SLOOTEN.
Fotos van 23 febr 2020
 
Zondag 23 februari 2020 in het radioprogramma van de Papa Anton de Kom Suriname Conciousness Movement:
1. De ideologie van Anton de Kom; wat dreef Papa Anton de Kom om te doen wat hij deed?
2. Het verschijnsel Sexueel molest in onze maatschappij en andere actuele zaken.
3. Nabeschouwing van de kranslegging en lezing op 22 februari, de geboortedag van Anton de Kom.
4. Onze gebruikelijke politieke analyse vanuit historisch perspectief en reactie op de actuele ontwikkelingen.
Het wordt weer een spannende en informatieve middag bij de Powerstation SRS van 17.00u-18.00u.
Dit programma is ook simultaan te beluisteren via radio Boni en fb radio Paramaribo (Ricardo de Souza).
Blijf dus afgestemd.
Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, de tekst 'Papa Anton de Kom Suriname Consciousness Movement'
 
t20ro Sffpeonticbrthuaecsromeried

 

Kranslegging en lezing Adek
U bent allen van harte welkom op 22 februari 2020 voor de kranslegging bij het borstbeeld van Anton de Kom op het terrein van Adek universiteit om 17.00u.
Na de kranslegging vertrekken we naar de Adek Guesthouse, ook aan de Leysweg. De inloop is om 18.00u met optredens van Romeo Kotzebue.
Om 19.00u worden er 2 lezingen gehouden door mevrouw G. Bijlhout en de heer K. Slooten.
Het wordt een interessante avond met zang, voordracht en lezingen. Don’t miss it.
Op zondag 8 december zullen we met trots in het programma van Papa Anton de Kom Suriname Conciousness Movement om 17.00u bij de Bigi Powa SRS, onze website Suconmovement.com launchen.
Wees dus afgestemd om de launch mee te maken van onze eigen website: www.suconmovement.com
Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen
 
 
 
“Als je vooruit wil moet je weten wat je tegenhoudt”
“If you want to move forward you need to know what is holding you back”
“Té yu wan go na fesi yu mu sabi san ey hor yu a baka”
‘ SRIBI KROSI FU KATIBO ‘
Wiki un wiki nuw Brada nanga Sisa fu mi.
Din di no puru a sribi krosi, a sribi krosi fu katibo, a sribi krosi fu din di pina din granwan fu wi, teh kon miti din baka pikin.
Fu exsempre din pikin di no wani so srefi no sabi, fa fu puru a katibo sribi krosi fu fohondru jari.
Tjeeeh wé begi SAISI ANANA, krakti koni nanga sabi, fu yepi wiki din fu puru a katibo krosi deh tjari so so fromu fuka nanga diakata.
UN WIKI, UN WIKI DIN NUW
Ronny Marcel a.k.a MaRo
PAPA ANTON DE KOM SURINAME CONSCOIUSNESS MOVEMENT
 1:12:59
Deze boutist is haat aan het zaaien
 
1:21:50
Hallo, wie bent u???
U verkondigt het een en ander, maar kent u de grschied er is wel goed of is het wat u wilt lezen???
Hoe ver zijn wij nu????
Wat, WIJ!! SURINAMERS!! schreeuwen om gelijkheid!!/racisme eruit!!!
Maar deze kleine gemeenschap kan nog niet eens een EENHEID!! vormen!!/ quote:, Wan PIPEL!!!
Als ik u nu hoor: tussen de regels:
WAT een HAAT!!
U BENT GEWOON VERBITTERD!!
STAP AF VAN DAT SLACHTOFFER GEDRAG EN GA OOK GE WOON WERKEN!!
In 1e 1e instantie krijgt elk kind de gelegenheid zo cv h te ontplooien!!!
Bovendien wil ik u vragen:
U zegt steeds: ” Brada nanga Sisa”:
Tot wie spreekt u???
Tot alle surinamers??? Zo, niet:
Dan MOET ik h e laas dit ook nog zeggen:
Houdt de SPIEGEL voor U!!! En als U een eerlijk persoon bent………
 
 
1:10:39
Liever overgedragen aan nederland dan china rusland
Venuzwela waar bent u mee bezig ophitsen tegen de regering haatzaaien tegen nederland we gaan niet met u mee
Punt 3 en 6 van het 10 jarenplan van 1962-1972 van Verenigde Hindustaanse Partij om Suriname te hebben.
Punt 6. De kooplust van de Creolen te intensiveren.
Punt 3. Onze cultuur aan de inheemse bevolking op te dringen, daar de ontwikkelde Creool zijn versnipperde Cultuur miskent.
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst 'mw. Krishnakoemarie Mathoera MPA Lid Fractie VHP Partij VHP Kiesdistrict Wanica Tel. 8553218 41.14 Email k.mathoera@dna.sr +597 855-3218 Maak je niet druk. De marrons zijn makkelijk om te kopen. We kunnen hun eigen mensen gebruiken om dat heel gebied te veroveren. 21:1'
 
 
 
 
13 sept 2020
Ik laat het hierbij….!
Sranan un opo un ai nanga den demons disi!
 
 
 
 
 
 
12 sept 2020
Het kapitalisme heeft noch het vermogen, noch de moraal, noch de ethiek, noch de wil om de problemen van de samenleving op te lossen
De rijken worden rijker en armen worden armer!
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen, de tekst 'BADJALAL SARWAN DHIRADJ SOEKHAI PIERKHAN ONOISEIS Adviseurs v/d President Salaris SRD50.000/maand'
 
 
 
 
Whats going on??!!!
Un volg bun san é p’sa tap a schaakbord
Melvin Linscheer voorzitter werkgroep inventarisatie gevaarlijke stoffen
 
 
PUBLICNIEUWS.COM
Melvin Linscheer voorzitter werkgroep inventarisatie gevaarlijke stoffen

27-jarige aangehouden voor beledigen president Santokhi

By Lokaal/Trending Posts/13-09-2020 01:04

De aangehouden Allesandro van V.

De 27-jarige Alessandro van V. is gisteren in verzekering gesteld ter zake belediging van het staatshoofd, smaad en laster tegen het openbaar gezag. Er wordt gezegd dat deze jongeman een zoon is van een ex-minister. Hij heeft op social media beledigende uitlatingen gedaan aan het adres van de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi. De jongeman maakte de president uit voor een Coronaboeler. Nadat de politie de aangifte binnenkreeg, werd de verdachte opgespoord en aangehouden. Hij heeft die uitlatingen gedaan omdat hij stoer wilde doen. Hangende het verder onderzoek is Alessandro in verzekering gesteld. 

Ook blijkt dat een militair in verzekering is gesteld, omdat hij zaken op zijn Facebook heeft geplaatst over het staatshoofd en de first lady. Hij heeft via zijn Facebook de samenleving opgeroepen voor een protestactie tegen de regering Santokhi-Brunswijk op 23 september om 10.00 uur op het Onafhankelijkheidsplein. Ook deze militair is hangende het onderzoek achter slot en grendel. 

https://www.sun.sr/Details/4323_46PewGSVXJMkd5wGaFaFaGS3obsRSzDDtq9Z6lMCmv9Ev4pf88BgCGBHKx8uJhbbFbFb7NSniSlEMqTtPSTGjjTRANG02wcFcFccFcFc_belepres.jpg

VHP nogsteeds een etnische partij.
Meer dan 100.000 mensen hebben op VHP gestemd, daarvan zijn meer dan 50.000 niet hindoestanen, (meer dan 50%). In de benoeming van de partij is dat niet terug te vinden.
Hier een korte overzicht.
-Op DNA nivo: meer dan 90% zijn mensen die op de voorzitter lijken.
– op ministerieel niveau: van de 10 ministers is maar 1 ern niet hindoestaan. (Maar 10%)
– van de 9 DC’s is maar 1 niet hindoestaans.
– alle raadsadviseurs zijn onze hindoestaanse broeders.(100%)
– op RVC niveaus zijn allemaal mensen die op de voorzitter lijken.
– Bij de Staatsraad zijn 5 hindoestaanse vrouwen benoemd!( vrouwen zijn hier wel goed vertegenwoordigd)
– Op directeuren niveaus zijn de andere bevolkingsgroepen TOT NU TOE niet vertegenwoordigd.
Conclusie: meer dan 95% van alle benoemingen zijn mensen die op de voorzitter lijken alhoewel meer dan 50% van de stemmen van niet hindoestanen komen.
Er is geen sprake van Nationale partij.
Uw mening telt ook.

Militair aangehouden voor oproep tot protesteren

By Lokaal/Trending Posts/12-09-2020 12:57

Een screenshot van de FB-page met een fake-naam van militair G.

De militair G. is donderdag door de Militaire-Politie (MP) aangehouden en na overleg met de auditeur-militair in verzekering gesteld. Dit meldt een betrouwbare bron aan SUN. Minister Krishna Mathoera van Defensie was niet bereikbaar voor een reactie. Militair G. heeft via een Facebook-pagina de samenleving opgeroepen voor een protestactie tegen de regering Santokhi-Brunswijk. 

Op de Facebook-page schreef de militair dat de samenleving massaal moet opkomen tegen het wanbeleid van de zittende regering. Hij moedigde de samenleving aan om op 23 september 2020 omstreeks 10.00 uur om op straat te komen. “Ik roep alle bonden op voor ondersteuning. De verzamelplaats is Onafhankelijkheidsplein te Waterkant. Deze gasten hebben het volk gepakt met valse voorwendselen. Je zou ons uit de crisis halen, maar nu zijn wij dieper in de crisis. Deze regering weet niet als ze eind september voor de lanti mang gaan storten. Ze zeggen aan het volk dat er geen geld is. Chan zijn vrouw gaat 7 salarissen ontvangen”, al deze zaken schreef de militair op zijn FB.

Vorige week werd aangifte gedaan tegen G. Hij is afgelopen donderdag aangehouden en in verzekering gesteld.

https://www.sun.sr/Details/4307_8VYchrV7Nek83u9OhqmULzCK1VNwEN4zAP5c7YZimJNjbFbFbEfIIUUftUX3B2LioTcORohPcj3NCjGpKi8sdsERIgcFcFccFcFc_Militair%20G.jpg

Faya-don Weer Ding Sking

 heeft zijn profielfoto bijgewerkt.

 
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, schoenen, de tekst 'Η 35% 1:06 p.m. Zoeken op Facebook Omi Banel 16 m Er Al Gestort??? Baby's die teveel huilen en klagen moet je ptillen Rgarco'

 
 

 

Een zieke kind dat zo ziek is en moet naar buitenland voor operatie bewerkt men foto van haar met press chan belachelyk met zulke duifels.opsluiten deze vrouw.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *