NATIONALE DISCUSSIE’S

Xaviera Jessurun

 🌥☕️📰🤦‍♀️ (zucht!)…

Repliek:
1. moeilijk, ja! door die rommel die jij en jouw mensen hebben gemaakt van ons land! 🤬
2. Wel Slim! We hebben jouw weggestemd, dat had je niet zien aankomen, ondanks jullie foefoeroe streken. 🇸🇷🥳
3. Een vraagje terug: Waarom is Hoefdraad zoek?💸
🤮
 
 
İk lach om zijn kinderachtige uitspraak, 2 vonnissen verder, President af, zoon in jail, reisbeperkingen world wide, voltooid verleden tijd.
 

Bouterse: “Vicepresident en president, armoede slaat verschrikkelijk toe”

Desi Bouterse op het Revoplein. Foto: Suriname Herald

“Vicepresident en president, armoede slaat verschrikkelijk toe,” zei oud-president tevens voorzitter van de NDP, Desi Bouterse gisteren. De mensen hebben het heel moeilijk, voegde hij eraan toe. “Hebben jullie het moeilijk? Dan hebben jullie toch niet zo slim gestemd,” zei Bouterse nogal lachend tijdens zijn toespraak op het Revoplein. Hij maakte duidelijk dat hij het volk altijd respecteert en samen de moeilijke situatie aanvoelt met het volk.

Bouterse kon het niet nalaten enkele kanttekeningen te plaatsen over de benzineprijs, die alsmaar aan het stijgen is. Zo haalde hij aan dat onder zijn bewind de toenmalige regering met moeite geprobeerd heeft om de benzineprijs onder de SRD 7 te houden. Echter merkt hij dat na de lockdown de benzineprijs alsmaar omhooggaat en die nu boven de SRD 12 is. Niet alleen de benzineprijs is omhooggegaan, maar ook de prijzen in de winkels van basisgoederen zoals rijst, eieren en melk.

Volgens hem dreigt er groot gevaar uit te breken en wel op het gebied van rassenhaat. Naar zijn zeggen wordt die aangewakkerd met als gevolg het uitbreken van raciale spanningen in het land. Volgens Bouterse zal dit het land vijftig tot honderd jaar terugwerpen en daar heeft niemand enig voordeel aan. “Laten wij ervoor zorgen, dat wanneer we dingen zeggen, dat we niet gaan in het straatje waarin ze ons willen hebben. Ik maak me zorgen,” zei hij.

Volgens de NDP-voorzitter is de partij op de goede weg. Hij bracht ter herinnering de uitspraken die hij bij de verkiezingen heeft gedaan: “Gado wan’ ing so. Het volk krijgt waar het recht op heeft.” De partij heeft tegelijkertijd de handen in eigen boezen gestoken. Er is geëvalueerd binnen de partij en men heeft gezien dat er veel mis is.

De politieke leider belooft dat er met man en macht hieraan gewerkt wordt. “Laat haters haten en laat schreeuwers schreeuwen, maakt u zich rustig klaar en wees eerlijk in de discussie en wees kritisch in de discussies,” is zijn advies aan de achterban. Volgens hem moeten de jongeren en de ouderen van de partij bij elkaar komen, zodat de partij gezamenlijk verder kan met wat die de afgelopen periode bewezen heeft.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/26/bouterse-vicepresident-en-president-armoede-slaat-verschrikkelijk-toe/

Misselijkmakend en bedrieglijk!

 

INGEZONDEN– ‘Mi bere e drai gevaarlijk’ nadat ik verschillende artikelen las over de uitspraken van professor Henri Ori en de storm van positieve en negatieve reacties als reactie op de uitspraak, afkomstig van een dwarsdoorsnee van mensen uit de Surinaamse samenleving.

Wij roemen jarenlang Suriname om de ‘eenheid in verscheidenheid’ en de ‘vreedzame co-existentie’ dat als belangrijkste voorbeeld en zelf als exportproduct wordt ‘verkocht’ op wereldpodia. En dan komt iemand op een blauwe zondag gewoon in een veelbeluisterd radioprogramma een ongefundeerde uitspraak doen.

Zijn wij werkelijk hypocrieten in Suriname? Sommige ondersteuners van de heer Ori beweren van wel, terwijl het nu een yo hari, yo trusu is op traditionele en moderne media waaraan Surinamers van alle origine, rassen actief participeren.

Voor mij zijn er 2 zaken die in deze situatie spelen: Sabiso Henri Ori en discriminatie Henri Ori. Mijn onderbuikgevoel van jaren, komt nu naar buiten. Wat eentje heeft de durf gehad om het te zeggen op de ‘nationale’ media. Een professor nog erbij. Hier komt mijn basis filosofische kennis van de lessen wetenschapsfilosofie rond 1985 op ADEK aan te pas.

Professor (Sabiso) Ori wil zich naar mijn mening hierbij als zijnde professor en bekende jarenlange criticus van onderwijsbeleid en sociale ontwikkelingsvraagstukken in ons land beroepen op ‘autoriteit of Argumentum adverecundiam’ (Latijn voor ‘argument uit respect’) en dat is een wijze van redeneren waarbij een bewering berust op de autoriteit van een traditie of de geloofwaardigheid van degene die de bewering doet.

Voor mij discrimineert Henri Ori ook, want mijn 20 jaar lange ervaring als sociologie leraar op vrijwel alle middelbare scholen in Paramaribo heeft mij in de positie geplaatst om, samen met tientallen anderen in de periode 1990-2010, via de lesstof aan duizenden leerlingen over te brengen dat het begrip etnocentrisme ook als discriminatie kan worden gekwalificeerd. Dit begrip zal dus herkenbaar zijn voor tenminste tweeduizend Surinamers van +/- 40 jaar en ouder.

Het was de filosoof William Graham Sumner (1840-1910) die dit begrip introduceerde en omschreef als :“ethnocentrism is the technical name for this view of things in which one’s own group is the center of everything, and all others are scaled and rated with reference to it.”

Het gaat dus hierbij om het be-of veroordelen van de ene groep t.o.v. de andere, waarbij de eigen cultuur als meerderwaardig wordt beschouwd. Wetenschappers zijn bij uitstek mensen die op basis van feiten maatschappelijke ontwikkelingen omschrijven. Vooral sociologen, die bij uitstek onderzoekers zijn, baseren hun kennis en mening op basis van wetenschappelijk onderzoek.

De professor in een der sociale wetenschappen, Henri Ori, zou ons dus een grote dienst bewijzen door zijn stellingen te onderbouwen met feiten uit wetenschappelijk onderzoek. Want de filosofie leert ons ook ‘wanneer de argumentatie foutief gebruikt wordt, is het een drogredenen! Argumentum ad populum, consensus gentium of ‘populistische drogreden’ is een redenering waarbij een beroep wordt gedaan op de mening van de meerderheid (of veel mensen, populariteit) om te bewijzen dat een stelling waar is.

De ad populum kan gezien worden als een vorm van het beroep op autoriteit en is dan een drogreden. Bewijs het tegendeel en presenteer de wetenschappelijke feiten!

L4A

https://www.gfcnieuws.com/misselijkmakend-en-bedrieglijk/

Suriname had nu veel moderner, machtiger en welvarender dan Dubai kunnen zijn

 
24 februarie 2021
 

INGEZONDEN- Suriname zou heden ten dagen veel machtiger, welvarender en moderner kunnen zijn dan Dubai. De infrastructuur zou voornamelijk bestaan uit wolkenkrabbers, snelwegen, grote winkelcentra en moderne lucht- en zeehavens.

Ook zou Suriname op economisch en militair vlak een machtige positie hebben, een wereldspeler. Kortom: Suriname zou een eerste wereldland zijn dat veel respect afdwong.

Maar waarom is dat nu niet het geval? Waar is het dan zo mis gegaan? In ieder geval niet in 1975 of later. Veel eerder!

In 1664 werd Suriname geruild met het huidige New York, wat toen nog Nieuw Amsterdam heette. De Engelsen waren “eigenaar” van Suriname en de Nederlanders van Nieuw Amsterdam.

Wij Nederlanders hebben toentertijd een ruildeal gesloten met de Engelsen, onder meer omdat onze voorouders ervan uitgingen dat er in Suriname meer potentieel was om veel geld te verdienen.

Er waren meer plantages, vruchtbare gronden en veel grondstoffen zoals bauxiet en goud.

Was deze deal nooit gesloten, dan was volgens sommige geschiedkundigen de kans iets groter dat de Engelsen, Schotten en Ieren niet naar het New York waren geëmigreerd om een nieuw leven op te bouwen, maar naar het huidige Suriname.

Een ieder weet wat deze emigranten uit Europa hebben bereikt. Ze hebben met hun grote kennis, inzet en juiste mentaliteit het machtigste land ter wereld gecreëerd: de Verenigde Staten van Amerika.

Maar in Suriname, Frans -Guyana van de Fransen en Brits Guyana van de Engelsen werden er overwegend ongeschoolde arbeiders uit Afrika en Azië binnengehaald die werden misbruikt en dom gehouden. En daar ging het mis!

Indien de Europese emigranten toentertijd massaal koers hadden gezet richting Suriname en de buurlanden om er te wonen, in plaats van het huidige New York, waren Suriname en buurlanden zeer zeker veel moderner, rijker en machtiger dan Dubai.

De slimme Europeanen hadden deze landen met gigantisch veel potentieel zeer zeker goed tot ontwikkeling gebracht.

J. Verploegen

https://www.gfcnieuws.com/suriname-had-veel-moderner-en-welvarender-als-dubai-kunnen-zijn/

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'STOP VERDEEL EN HEERS s.Otis Tijdens de binnenlandse oorlog, werden Indianen en Marrons tegen elkaar opgezet Nu wordt een zogenaamde activist' ingezet om wederom twee bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten RASSENTIMENTEN BESPELEN IS VERWERPELIJK REGERING, LAAT DIT KWAAD NIET TOENEMEN IN ONS GELIEFD SRANAN'

Ori laat zich niet weerhouden door stoorzenders

Met enige verbazing heb ik, Henry Ori, kennis genomen van reacties op een gemanipuleerd geluidsfragment uit het radioprogramma Welingelichte Kringen van zondag 7 februari jl.  Zaken zijn bewust uit zijn context gehaald en gepresenteerd naar de samenleving “vooral” via de social media. Let u dus op het woord “vooral”,  hoe en in welk context ik dit woord gebruik. Om een eerlijk en oprecht oordeel te krijgen over het laatste deel van het fragment moet men luisteren naar het volledig fragment van de paneldiscussie over dit item, en niet enkel 1 zin citeren of 1 woord beklemtonen.

Het is onvoorstelbaar dat er een hele sensatie en bewust en onbewust heisa wordt gemaakt over een onderwerp waarover ik op persoonlijke titel, (dus niet namens Adek, VHP of als onderwijsdeskundige) maar als onafhankelijk panellid en verbindende maatschappijkenner mijn mening geef.  Dat doe ik al jaren als mediacommentator en ook in dit goed beluisterd programma bij Radio ABC.  Iets wordt opgeblazen alsof men erop uit is om karaktermoord te plegen op een panellid. Ik zou zeggen luister naar de boodschap en niet naar de boodschapper. De strekking van mijn betoog was om aan te geven dat in de afgelopen week aanvallen zijn geopend op Hindostanen, met name toppers van de VHP. Ik vroeg mij af, met welk doel en wat men eigenlijk wenst te bereiken. We weten dat men bezig is de etnische snaar te bespelen en de samenleving te destabiliseren. Ik heb toen gezegd dat men daarmee moet oppassen. Het is kennelijk niet eenvoudig om anno 2021 over dit soort zaken vrij te kunnen spreken. Men wil steeds sociale correcte antwoorden horen. Niemand mag zich schuldig maken om iets te zeggen teneinde een andere etnische groep te kwetsen. In ieder geval leiden meningsverschillen over dergelijke vragen tot een oeverloos welles-nietes-spelletje tussen de voor- en tegenstanders van zogenoemde politieke correctheid. Waarheid kan pijnlijk zijn, dat ontkende en ontkent niemand. Maar pijnlijker nog, zeker in een open samenleving als de onze, is als waarheid om wille van moraal, fatsoen, angst, maatschappelijke druk of een ander psychologisch of sociaal motief plaatsmaakt voor de leugen en zijn afgeleiden, zoals positieve discriminatie (iemand is beter omdat hij anders is), angst (om je uit te spreken) en slachtofferitis (overdreven aandacht voor iedereen die zwak is). Althans, zo was en is in de wereld van wetenschap, journalistiek en politiek de dominante mening, naar buiten toe, in theorie. Maar naar binnen toe, in de praktijk, lag en ligt de kwestie gecompliceerder. En, als je een woordje spreekt word je al gauw uitgemaakt en afgeschilderd als racist? Wel, personen die mij echt kennen weten dat ik mij gedraag als Surinamer, tussen Surinamers ben, met Surinamers werk, voor Suriname leef en aan Suriname geef.

Veel van de kritieken die ik hoor hebben te maken met problemen die de mensen met zichzelf hebben. Men zit met eigen complexen en frustraties en wil deze graag projecteren op anderen.

Want wat heb ik eigenlijk gezegd en wat heb ik willen zeggen? Wat is de essentie? Ik heb geen andere etnische groepen genoemd. Ik heb alleen aangeven dat ik op de eerst plaats Surinamer ben, op de tweede plaats hindostaan en dat ik trots ben hindostaan te zijn. Dat zijn feiten en mijn gevoelens. Ik zei, precies zoals ik in DWT zei, dat de hindoestanen over een normen en waarden systeem en eigenschappen beschikken die ontwikkeling gaat brengen. Dat hebben ze historisch bewezen. En ik zei: “Het zijn vooral de Hindostanen die in staat zijn een goede ontwikkeling in dit land te brengen. Daar ben ik van overtuigd.” 

Door het woordje “vooral” te bezigen is de criticaster gaan concluderen alsof ik denigrerend ben geweest naar andere bevolkingsgroepen. Dit laatste is totaal niet zo. (zie Mens en Maatschappij uit DWT van 2 februari 2021 van waarin ik ook inga op dit onderwerp…..). Ik heb geen verschil tussen hindostanen en de rest willen aangeven. Het woordje “vooral” heeft taalkundig bekeken  17 betekenissen: 1) Bepaaldelijk; 2) Bijwoord; 3) Bijzonder; 4) Bovenal; 5) Grotendeels; 6) Hoofdzakelijk; 7) In de eerste plaats; 8) In het bijzonder; 9) Inzonderheid; 10) Juist; 11) Meest;  12) Met name;  13) Overwegend; 14) Primair; 15) Speciaal; 16) Specialiter; 17) Voornamelijk.

Ik heb getracht om aan te geven dat het specifiek afgeven op Hindostanen, deze doelgroep steeds in de verdachte hoek te drukken, of hen te criminaliseren niet goed is voor ontwikkelingen en verhoudingen in onze samenleving. Ik heb ook aangegeven dat men moeite heeft met het gegeven dat de President een hindostaan is.

 

We moeten niet vergeten dat het deze hindostanen zijn die zich ook altijd hebben ingezet voor ontwikkeling van de samenleving. Ik heb dit in de radio-uitzending gewezen op de bijzondere eigenschappen van deze doelgroep in Suriname. Dat deze groep zich zal blijven beijveren voor de ontwikkeling van Suriname. Voor hindostanen is onderontwikkeling geen keuze. Het mandaat dat afgeven is op 25 mei 2020 is een duidelijk signaal dat een meerderheid van het Surinaams volk dat wil. Ik wil(de) met “vooral” in de context van mijn inleiding illustreren: Speciaal, specialiter, in het bijzonder. Dit is wat ik met het woord “vooral” heb willen benoemen en dat wil ik hier dan ook benadrukken; niet meer en niet minder.

Ik zal mij kritisch blijven opstellen in deze samenleving als iets mij niet bevalt of opvalt zowel in  woord als in geschrift. Het is nooit en nimmer mijn intentie geweest met de opbouw van mijn betoog en de door mij gebezigde woorden om wie dan ook in de samenleving te kwetsen, te beledigen of neer te halen.

Indien dit zo wordt gevoeld dan bied ik bij deze mijn oprechte verontschuldigingen aan.

Met deze verklaring is voor mij dit onderwerp afgedaan. Ik doe een dringend beroep op schrijvers, deelnemers van sociale media om niet polariserend te zijn voor wat betreft onderwerpen als racisme, etc.

Henry R. Ori

https://www.dbsuriname.com/2021/02/22/ori-laat-zich-niet-weerhouden-door-stoorzenders/

Laaggeschoold deel Surinaamse volk laat zich makkelijk voor de gek houden door politici

22 februari 2021

Het overgrote deel Surinamers is laaggeschoold en laat zich makkelijk voor de gek houden door politici. Dit vorm een voedingsboden voor in het bijzonder activisten en oppositiepolitici die onrust in de samenleving willen creëren.

Er moet daarom eerlijk aan het arm volk worden uitgelegd dat de economische ruïne die is overgenomen niet binnen afzienbare tijd kan worden hersteld.

Vooral de onderontwikkelde gemeenschap moet nu ervan doordrongen worden dat de toverwonderen die door de huidige coalitie beloofd waren voor de verkiezingen, het snel uit de malaise geraken, simpelweg verkiezingsretoriek is geweest.

Leg een ieder in Suriname die simplistisch denkt nu goed uit dat het gezond maken van de economie en het verbeteren van de koopkracht een immense en langdurige klus is.

Vooral onder de huidige omstandigheden is een “quick fix” zeer onrealistisch. Politici of activisten die anders beweren spreken doelbewust onwaarheden!

Dat meldt het KSVC aan GFC Nieuws.

Ook de politiek analist Mohan Goerdin laat in een ingezonden stuk aan GFC weten dat het tijd is om het volk het eerlijke verhaal te vertellen.

Er mag dan wel tussen Brunswijk en Santokhi een goede ‘’understanding’’ zijn, het volk zit vol frustraties, ook blijkt dat een groot deel van het volk laaggeschoold is en zich dus snel negatief laat beïnvloeden en opjutten, waarbij men de feiten vaak niet kent of doodleuk ontkend.

Dit deel van het volk kan zaken niet relatief zien en genuanceerd denken. Velen zijn zo gefocust op de beloften van Chan, maar beseffen niet dat een land repareren een meerjarig proces is en geen snelle auto-reparatie is.

Mijn politiek-strategisch advies aan president Santokhi is om het volk nu niet herhaaldelijk voor te houden dat er verlichting komt. Dat veroorzaakt teleurstellingen.

U moet verkondigen dat de economie diep in het slop zit en de burgers minder te besteden krijgen. Dat is de realiteit nu, maar als we jaren volhouden en de broekriem strakker aantrekken, zullen we uiteindelijk uit dit diepe dal omhoog klimmen”, aldus politiek analist Mohan Goerdin.

Foto ter illustratie.

https://www.gfcnieuws.com/laaggeschoold-deel-surinaamse-volk-laten-zich-makkelijk-manipuleren/

 

Verborgen verdeeldheid binnen coalitie: regeringscrisis op komst?

22 februari 2021

Door de kwestie Surfin nv heeft de NDP het aftreden geëist van de twee VHP-ministers van Buza en Financiën, zonder aan te geven of er strafbaar is gehandeld.

In de kwestie Hoefdraad verdedigde de NDP haar minister en welk electoraal gevolg dat heeft gehad weet iedereen nu.

Merkwaardig is dat nu een DNA-lid van de ABOP, Belfort, in de Surfin-kwestie ook het aftreden eist van de twee VHP-ministers, waarbij ook hij nalaat aan te geven of er strafbaar/onwettig is gehandeld.

In de samenleving is er veel kritiek en wantrouwen te horen jegens de twee VHP-ministers en dat Surfin nv alleen maar Hindoestanen faciliteert om zich te gaan verrijken met ‘’fresh kapitaal’’ van de Hindoestaanse diapora.

Zelfs een Creoolse jurist/econoom hoorde ik in de media roepen dat de twee VHP-ministers geen Hindoestanen, maar ‘’koelie’s’’ zijn, want “koelies hebben geen normen en waarden”.

Als reactie op deze aanvallen vanuit de samenleving op de VHP heeft Prof. Henri Ori gereageerd met zijn ‘’historische’’ uitspraak dat vooral Hindoestanen economische ontwikkeling kunnen brengen.

Hem werd een superioriteitsgevoel verweten en aan de mensen die zich gekwetst voelden, heeft Ori zijn verontschuldiging aangeboden omdat dat niet zijn bedoeling was.

De vraag rijst of ook ABOP-parlementariër Belfort zijn verontschuldiging moet aanbieden aan de VHP. Indien dit nooit gebeurd, zal er toch een wantrouwige verdeelde sfeer blijven hangen in de coalitie, iets wat kan zorgen voor een instabiele regering.

In de cartoonkwestie waarbij de vicepresident zich gekwetst voelde, heeft de heer Pierkhan zijn verontschuldiging aangeboden aan vp Brunswijk om weer rust in de politieke samenwerking te brengen.

Opvallend is dat Hindoestanen steeds hun verontschuldigingen aanbieden, terwijl een belangrijke ABOP-exponent als de heer Belfort in de coalitie bezig is oppositie te voeren tegen de VHP en zelfs het ontslag eist van VHP-ministers. Zo wordt bijgedragen aan een anti-Hindoestaanse stemming in het land.

Een politieke vraag waarover men moet nadenken is: Wat als morgen een VHP-parlementariër in een bepaalde kwestie het ontslag eist van een ABOP-minister?

Dan zal je waarschijnlijk opmerkingen horen als ‘’zie je wel, de Hindoestanen voelen zich superieur en houden niet van ons Marrons’’. Veel Afro-Surinamers kiezen vaak een slachtofferrol.

Regeringscrisis op komst?

Het is positief dat vp Brunswijk onlangs in het bijzijn van president Santokhi heeft aangegeven dat hij corrigerend zal optreden indien in zijn gelederen de etnische snaar wordt bespeeld.

Maar bedoelt hij ook de ongezonde politieke snaar van Belfort, die getuigt van een onfatsoenlijke politieke samenwerking?

Wat als de NDP een motie van wantrouwen indient tegen de twee VHP-ministers? Zal Belfort voorstemmen of zichzelf ontmaskeren als een sensatiemaker, die bewijst dat zelfs hoogopgeleide Surinamers zich meer door hun emoties dan door de ratio en een vooruitziende blik laten leiden?

Ik durf te voorspellen dat deze sfeer binnen een politieke samenwerking niet effectief zal blijken te zijn om een land gezamenlijk te leiden naar economisch herstel uit een bankroete situatie met een staatsschuld van 4 miljard USD.

Er mag dan wel tussen Brunswijk en Santokhi een goede ‘’understanding’’ zijn, het volk zit vol frustraties, ook blijkt dat een groot deel van het volk laag geschoold is en zich dus snel negatief laat beïnvloeden en opjutten, waarbij men de feiten vaak niet kent of doodleuk ontkend.

Dit deel van het volk kan zaken niet relatief zien en genuanceerd denken. Velen zijn zo gefocust op de beloften van Chan, maar beseffen niet dat een land repareren een meerjarig proces is en geen snelle auto-reparatie is.

Verkeerde politieke strategie van president Santokhi

Mijn politiek-strategisch advies aan president Santokhi is om het volk nu niet herhaaldelijk voor te houden dat er verlichting komt. Dat veroorzaakt teleurstellingen.

U moet verkondigen dat de economie diep in het slop zit en de burgers minder te besteden krijgen. Dat is de realiteit nu, maar als we jaren volhouden en de broekriem strakker aantrekken, zullen we uiteindelijk uit dit diepe dal omhoog klimmen.

Geef wel een hoopvol perspectief. Zo doen Nederlandse politici dat, zoals bij de laatste economische recessie in 2008. Bouterse beloofde wel diepzeehavens, tram in Para, 18.000 woningen enzovoorts, maar intussen verdeelde hij wel geleend geld aan zijn naïeve aanhangers. Chan, U hebt dat geld niet dus beloof niks, vertel de pijnlijke waarheid over onze huidige economie.

Deze huidige situatie van verdeeldheid kan mogelijk leiden tot regelmatig terugkerende sociale onrust met als gevolg een regeringscrisis en vervroegde verkiezingen.

Maar wie dieper nadenkt zal beseffen dat een volgende regering zonder de VHP niet het gedroomde geluk zal kunnen brengen. Bouterse heeft bijna 20 jaar politieke macht gehad en zijn eindprestatie is een failliet land.

Zal het statement van Prof. Ori een historische uitspraak worden? ‘’Het zijn vooral Hindoestanen die in staat zijn ontwikkeling te brengen’’.

Mohan Goerdin, politiek analist

https://www.gfcnieuws.com/verborgen-verdeeldheid-binnen-coalitie-regeringscrisis-op-komst/

Etniciteit in Suriname: wenselijkheid versus werkelijkheid

22 Feb, 2021, 08:32

foto

Eén van de gevoeligste onderwerpen, en misschien wel het meest gevoelige onderwerp, in de Surinaamse samenleving is de kwestie rond etniciteit. De emoties rond dit thema kunnen behoorlijk verhit raken, zowel binnen als tussen de verschillende etnische groepen. Wanneer het zo uitkomt wordt benadrukt hoe vreedzaam deze groepen naast elkaar leven, en dat de rest van de wereld daar een voorbeeld aan kan nemen. Maar onderling is het niet altijd koek en ei. Dit toont de discrepantie aan tussen wenselijkheid en werkelijkheid. We wensen ons graag als één volk te presenteren, maar de werkelijkheid is toch anders. Zover zijn we nog lang niet, zoals uit de recente gebeurtenissen blijkt.
 
Mensen zijn vrij als het gaat om het kiezen van de factoren waar ze hun identiteit aan ontlenen. Voor de één is dat het land of de cultuur waarin die is grootgebracht. Een ander ziet de familie of etnische afkomst als uitgangspunt voor de identiteit. De positieve kenmerken en eigenschappen van het land, de cultuur, de familie of de etnische groep waartoe men behoort, worden dan als persoonlijke eigenschappen beschouwd.
 
Als mens zijn we lid van verschillende sociale groepen: de familie, de buurt, de stad of het dorp, de cultuur of het land, noem maar op. Dat betekent dat onze identiteit, naast onze persoonlijke eigenschappen, elementen bevat van de sociale groep waartoe we ons aangetrokken voelen. En we zijn er over het algemeen trots op om ergens bij te (mogen) horen, want daar ontlenen we ons gevoel van eigenwaarde aan. Als de sociale groep van buitenaf wordt aangevallen, wordt daar heftig op gereageerd. Dat heeft bijvoorbeeld Stef Blok ondervonden toen hij zich in negatief ervaren woorden uitliet over de Surinaamse samenleving.
 
Een soortgelijke reactie is ook te verwachten als de eigen familie of etnische groep in een kwaad daglicht wordt gesteld. Echter zien we nu steeds meer dat mensen zich, om ‘de lieve vrede’ gaan verontschuldigen voor de trots die ze voelen voor hun afkomst. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Want als men zich niet meer in het openbaar kan uiten over de verworvenheden van en de binding met de eigen etnische afkomst, is het gevaar groot dat de erkenning en vooruitgang nog veel meer binnen de eigen groep worden gezocht en gevonden. De reacties op social media laten in toenemende mate signalen zien van deze vorm van polarisatie. Hiermee wordt juist het tegenovergestelde bereikt van wat wenselijk is. Dan wordt de beoogde gezamenlijke bromtyi dyari opgedeeld in aparte boeketten van verschillende etnische afkomst.
 
In een multi-etnische samenleving is het voortdurend op eieren lopen om te voorkomen dat de broze onderlinge acceptatie wordt beschadigd. In Suriname, waar de emoties dicht tegen de oppervlakte liggen, is dit sterk het geval. De gevoeligheden zijn groot en mensen voelen zich snel aangesproken en/of beledigd. Aan de ene kant is het natuurlijk goed dat er rekening met elkaar wordt gehouden. Aan de andere kant kan overdreven voorzichtigheid leiden tot krampachtigheid, waardoor veel moois niet tot bloei komt of al in een vroeg stadium de kop wordt ingedrukt.
 
Van elke groep mag er daarom een zekere mate van tolerantie en wederzijdse verdraagzaamheid worden verwacht. Men weet immers dat, net zoals men zich vereenzelvigt met de verworvenheden van de eigen etnische afkomst en daar trots op is, anderen dat ook doen. Dus daar hoort niets mis mee te zijn, en dat moet men van elkaar kunnen accepteren en respecteren. Het respect en de acceptatie worden helaas vaak (mede) door politieke tegenstellingen ondermijnd. Kwaadwilligen en overgevoelige lieden blijken die tegenstellingen zelfs aan te wenden om verdeeldheid te zaaien.
 
Het lijkt er nu op dat wanneer een andere etnische groep wat meer op de voorgrond treedt, dit als een bedreiging wordt ervaren voor de eigen groep. Zo wordt etniciteit dus als een vorm van onderlinge competitie gezien, en dat is jammer. De aanpak van elk maatschappelijk vraagstuk vraagt om de inzet van specifieke kwaliteiten. Als die kwaliteiten bij een bepaalde groep goed ontwikkeld zijn, is het in ’s landsbelang dat die dan ook daadwerkelijk worden ingezet. De ontwikkeling van Suriname zal uiteindelijk worden bepaald door de bereidheid om de capaciteiten van elk individu op de juiste manier in te kunnen en willen zetten!
 
Willen we ons als één volk ontwikkelen, dan zullen we elkaar de ruimte moeten gunnen om ook elkaars specifieke etnische kwaliteiten in te kunnen zetten voor het algemeen Surinaams belang. Of deze wens ooit werkelijkheid wordt, hangt van elke individuele Surinamer af, ongeacht diens etnische afkomst.

Drs. Roy T. Veldman

Visie van de BEP over etniciteit in Suriname

De afgelopen maanden is er in ons land, vooral in het politieke landschap, veel te horen en te lezen over opmerkingen en uitlatingen die neigen naar etnische polarisatie.
Deze tendens kan indien deze zich verder ontwikkeld, of beter gezegd zich verder aanscherpt, de eenheid en solidariteit van en tussen de diverse segmenten of etnische groepen, ernstig aantasten en beschadigen.

Eenheid en solidariteit die vanouds als fundament dienen voor het mozaïek en de vreedzame Surinaamse samenleving en waarzonder nare en onprettige zaken zich kunnen voordoen in de maatschappij. Daarom moet bovenbedoelde beschadiging onder alle omstandigheden met goed en progressief leiderschap worden voorkomen. Goed en progressief leiderschap zoals bekeken in het kader van het ontwikkelen en realiseren van nationale doelen op sociaaleconomisch en educatief gebied.

Etniciteit in de Surinaamse context is voor de BEP absoluut geen fictie, maar een cultureel-maatschappelijke werkelijkheid, die is ontstaan als gevolg van onze historische en demografische ontwikkeling. Er heeft zich langs het patroon van vreedzame co-existentie een samenleving ontwikkeld, waarbij diverse culturen en etnische groepen een eenheid in verscheidenheid vormen.

De BEP vindt dat het model, dat als basis heeft gediend voor de huidige Surinaamse samenleving, gekoesterd moet worden en wel boven elke vorm die neigt naar etnische dominantie en intolerantie.

De partij roept Surinamers op, zich blijvend te verenigen en vanuit elke positie een bijdrage te leveren aan de eigen ontwikkeling en die van ons geliefd land Suriname.

Mediateam BEP

https://www.srherald.com/ingezonden/2021/02/21/visie-van-de-bep-over-etniciteit-in-suriname/

Het Surinaamse experiment

21 Feb, 2021, 15:57

foto

 

Ingezonden

 
De historische poging om op dit grondgebied een menselijke samenleving duurzaam vorm te geven begon 10.000 voor Christus. Tot de 15e eeuw, toen de Spaanse conquistador Alonso de Ojeda hier voet aan wal zette, behoorde de geschiedenis aan de Inheemsen. De morele bakermat van het Surinaamse experiment ligt in die geschiedenis. De Inheemse samenlevingen leefden van jacht, vissen, verzamelen van eetbare planten en later van zelfvoorzienende landbouw. Hoewel niet vrij van tribale conflicten, kenmerkten de gemeenschappen zich door egalitaire samenwerking en wederkerig altruïsme. Zonder kapitaal had ieder de andere nodig. Hun communale zelfregulatie maakte een staat overbodig.
 
De Inheemse geschiedenis leerde ons niet alleen dat egalitarisme en altruïsme in de menselijke natuur liggen, maar ook dat het werkzame beginselen van veerkracht,  gemeenschapszin en sociale rechtvaardigheid zijn. De non-exploitieve verhoudingen met niet zelfverrijking, maar directe collectieve, menselijke behoeften als oogmerk, brachten een ander groot voordeel met zich mee: conservatie van het regenwoud, van de biodiversiteit, de schone lucht en de waterkwaliteit van de kreken en rivieren. Aan de Inheemse beschavingen is het Surinaamse experiment in hoge mate schatplichtig.
 

Koloniale stratificatie

De witte koloniale overheersers zetten de Inheemse condition humaine weg als ‘primitief’. Die minachting was onderdeel van het racisme en het witte superioriteitsdenken waarvan de koloniale stratificatie – de etno-sociale hiërarchie van de uitbuiting  – was doordrongen. De koloniale overmacht in termen van informatie, techniek en repressieve organisatie ging gepaard met een ethisch inferieure maatschappelijke organisatie.
 
Op het curriculum vitae van het koloniale regime prijkten de ontmenselijking van de slavernij, de poenale sanctie van de contractarbeid, de rechteloosheid van de loonarbeid en de uitsluiting van Surinamers van politiek, bestuur en recht.
 

Partijpolitieke emancipatie

De koloniale stratificatie doordrong het Surinaamse experiment van de splijtzwammen sociale ongelijkheid en etnocentrisme. Raciale verdeel- en heerspolitiek, ongelijke toegang tot grondbezit, financiering, onderwijs, openbaar bestuur en recht, baarde sociale ongelijkheid, veelal ook met een etnisch gezicht. Groeiende verschillen in sociaal-economische status en politieke invloed tussen en binnen de verschillende bevolkingsgroepen waren daarvan het gevolg. Noch etno-meritocratische zelfadolatie, noch etnocentrische intolerantie bieden ons een uitweg uit de psychologie van de koloniale stratificatie. 
 
Door de eeuwen heen hebben de Surinamers in de binnenlanden, op de plantages en in de stad strijd geleverd voor een menswaardig bestaan en sociale emancipatie. Met het verwerven van autonomie en algemeen kiesrecht kreeg de emancipatoire drang vorm in politieke partijen die voornamelijk langs etnische lijnen werden georganiseerd. De verbrede politieke participatie bevorderde ongetwijfeld voor steeds meer groepen de sociale vooruitgang en representatie.
 
Echter, doordat de sociaal kwetsbare, afhankelijke achterban na de verkiezingen moest worden geaccommodeerd, vaak ongeacht de competenties, zagen we afhankelijk van de etnische identiteit van de winnende partij een disproportionele influx van de betreffende etnische groep in de overheidsorganisatie. Dat was geen haatdragend racisme, maar het historisch gegroeide gezicht van partijpolitieke emancipatie, geschoeid op etnische leest, al dan niet gelardeerd met cosmetische multi-etniciteit. Deze wijze van politiekvoering had een overbemenste en ondergekwalificeerde overheid tot gevolg, die teveel koste en ondermaats leverde.
 
Partijpolitieke patronage stond haaks op de beginselen van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en deugdelijk bestuur. Deze context maakten overheid en samenleving kwetsbaar voor putschisme, dictatuur en allesomvattende corruptie die land en volk ‘revolutionair’ verarmden en terugwierpen in de tijd.  De mensenrechtenschenders en corruptelingen, zeker als ze door rechtsvervolging in het nauw zijn gedreven, varen wel bij raciale polarisatie. Racisme wijzigt de politieke agenda.
 

Rechtsstatelijke emancipatie

‘Public sentiment is everything’ riep Abraham Lincoln uit. Racistische haatzaaierij moet niet lankmoedig, maar energiek en doortastend tegemoet worden getreden. De tijd lijkt rijp voor vervanging van het concept van partijpolitieke emancipatie door dat van de rechtsstatelijke emancipatie. Wanneer niet de democratie, maar de rechtsstaat leidend is inzake gelijkberechtiging en sociale emancipatie, zijn ook de rechten en belangen van de numeriek zwakkere groepen, zoals de Inheemsen, beter gewaarborgd.
 
Rechtsstatelijke emancipatie vraagt passende, geactualiseerde  anti-discriminatie wet- en regelgeving, grondenrechten, milieurechten en arbeidsrechten, en institutionele versterking van de rechtshandhaving, ook als het gaat om sociale media. De trend in de democratische wereld is dat de platforms die racisme en haat helpen verbreiden daarvoor rekenschap moeten afleggen en correctieve actie moeten ondernemen.
 
Verder is nodig een DNA breed gedragen, wettelijk en institutioneel gewaarborgd, wetenschappelijk onderbouwd en gemonitoord, nationaal beleid voor sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardige representatie en participatie. Via het onderwijs moeten de nieuwe generaties worden opgevoed in menselijke waardigheid, mensenrechten en (sociale) rechtvaardigheid. Het Surinaamse experiment is dringend toe aan renovatie. De geest van de koloniale stratificatie moet worden vervangen door die van de humanisering.

Henry Does
Sociaal geneeskundige en publicist

 
 

Brunswijk: “Regering laat zich niet uit het veld slaan”

Vicepresident Ronnie Brunswijk. Foto: Directoraat Volkscommunicatie

Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat de regering zich niet uit het veld zal laten slaan door racistische sentimenten die worden aangekweekt in de samenleving. Het kan er bij hem niet in dat burgers worden aangezet tot haat en discriminatie.

President Chan Santokhi en vicepresident Brunswijk gaven gisteren een exclusief interview aan de Communicatiedienst Suriname en het Directoraat Volkscommunicatie.

Brunswijk benadrukt dat indien hij in zijn gelederen tekenen constateert die daarop duiden, hij onmiddellijk corrigerend zal optreden.

Brunswijk vindt het niet kunnen, dat binnen de samenleving ernaar wordt gekeken dat alleen personen van Hindostaanse afkomst zitting nemen in New Surfin NV. Men moet naar zeggen van de vicepresident ook niet de focus verliezen op het gegeven dat New Surfin NV alleen bemand wordt door VHP’ers.

“Men moet kijken naar wat het doel is. Dat doel is duidelijk om fresh capital naar binnen te brengen. Wie zou daarvan genieten? De gemeenschap!”, benadrukt vp Brunswijk.

Hij zegt verder dat zaken die gecorrigeerd moeten worden rechtgetrokken zullen worden. “Wij moeten verder met het goede werk ten voordele van deze samenleving.”

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/20/brunswijk-regering-laat-zich-niet-uit-het-veld-slaan/

Brunswijk: “Regering heeft geen toverstok”

Ronnie Brunswijk. Foto: Kabinet van de Vicepresident

Vicepresident Ronnie Brunswijk zegt dat de regering begrip heeft voor de ontevredenheid van delen van de bevolking. Echter beschikt de regering niet over een toverstok om het land binnen enkele maanden uit de aangetroffen crisis te halen.

Brunswijk en president Chan Santokhi gaven gisteren een exclusief interview aan de Communicatiedienst Suriname en het Directoraat Volkscommunicatie.

“Deze regering kent haar verantwoordelijkheid en zal het op zich nemen om verlichting te brengen voor de Surinaamse bevolking. Wij gaan niet hier zitten om het Surinaamse volk te onderdrukken. Juist dat willen wij helemaal niet.”

Vicepresident Brunswijk zegt verder, dat het ligt in het streven van de regering om het volk na het eerste jaar van de regering verlichting te laten merken. Hij vraagt de samenleving daarom om nog wat geduld te betrachten.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/20/brunswijk-regering-heeft-geen-toverstok/

Afro-Surinaamse ouders moeten hun kinderen meer pushen om beter te presteren

20 febr 2021

Afro-Surinaamse ouders zouden hun kinderen veel meer moeten pushen om te excelleren op school.

Niet alleen in het buitenland, maar ook in Suriname zien wij dat kinderen met een Aziatische achtergrond het gemiddeld beter doen op school dan kinderen met Afro-Surinaamse ouders.

Kinderen met een Aziatische achtergrond moeten dus wel slimmer zijn, waarom zouden ze anders zo goed kunnen leren?

Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit helemaal niet zo is. Kinderen met een Aziatische achtergrond hebben ongeveer een even hoog IQ als de rest. Maar om een of andere reden doen ze het toch beter op school.

Andere mogelijke redenen hiervoor zijn de sociaal-economische verschillen. Gezinnen met een Aziatische achtergrond zouden namelijk een stabielere basis bieden voor de ontwikkeling van een kind. Zo zijn de ouders vaak nog samen, hoger opgeleid en hebben een hoger inkomen. Dit terwijl ouders van kinderen in het verre binnenland en in de zogenaamde volksbuurten heel veel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en gaat het vaak om gebroken gezinnen.

Maar toch kan ook deze theorie de voorsprong niet altijd verklaren. Zo zijn namelijk niet alle personen van Aziatische afkomst rijk; zie maar zij die wonen in de polders van Nickerie, maar ook hun kinderen presteren beter op school.

Wanneer de resultaten van de examens jaarlijks bekend zijn, zien wij wie voor een groot deel de uitblinkers zijn. Leerlingen en studenten uit Nickerie, Saramacca, Commewijne en Wanica presteren elk jaar gemiddeld veel beter.

Is er misschien toch nog een reden waarom ze beter presteren?

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: de houding tegenover onderwijs is namelijk het grote verschil. Kinderen met een Aziatische achtergrond worden opgevoed met de gedachte dat excellentie komt door oefening en hier helpen de ouders graag een handje. Dit doen ze door hun kind te begeleiden, te motiveren en wellicht ook wel een beetje onder druk te zetten (we kennen de verhalen), maar het werkt.

Afro-Surinaamse ouders zouden hun kinderen daarom veel meer moeten pushen om te presteren. Een beetje druk uitoefenen op je kind om te excelleren, kan geen kwaad, denk ik.

Een Afro-Surinaamse moeder

https://www.gfcnieuws.com/157660-2/

Geen enkel ras verheven boven ander

20 febr 2021

Geen enkel ras is verheven boven een ander.

Dat sommige bevolkingsgroepen om de één of andere reden beter presteren dan anderen, mag voor hen volstrekt geen reden zijn om arrogant te worden en zich boven anderen te willen verheffen, omdat het voedingsbodem vormt voor discriminatie en racisme.

Dat er bevolkingsgroepen zijn die uitmuntend zijn op bepaalde gebieden, is geen nieuws en voor mij absoluut geen probleem. Dat is wat de wereld zo mooi, divers en uniek maakt.

Wij kunnen bijvoorbeeld niet allemaal ingenieurs zijn en uitvinders van gevaarlijke bommen; sporters en entertainers leveren ook een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en brengen naties bijeen, wij kunnen niet met zijn allen hartchirurgen zijn, omdat verpleegsters even belangrijk zijn voor de zorg en herstel van patiënten, we kunnen niet met zijn allen rijstondernemers zijn, anders blijft er niemand over om ons product te kopen.

Je uitnemender dan de ander achten en arrogant worden, omdat je een bepaalde prestatie hebt neergezet, kan nooit goed zijn en is gevaarlijk, omdat het discriminatie en zelf racisme in de hand werkt.

Als je het mij vraagt, maken wij ons allemaal eens schuldig aan discriminatie en misschien ook racisme. Noem het maar stereotypering.

Drie korte voorbeelden:

Je moet je huis verkopen en wordt benaderd door een man met een donkere huidskleur en hij is geen Surinamer van Hindoestaanse, Javaanse of Chinese afkomst. Wat komt er in je op?

Je ziet een donkere vrouw ergens in een villa de boel schoonmaken en wordt begroet door een blanke man. Wat komt er in je op?

Je staat voor de winkel en er komt een donkere man op je af. Wat komt er in je op?

Zonder het immens probleem van discriminatie en rassenhaat te willen bagatelliseren, heb ik gemeend enkele voorbeelden te moeten aanhalen om aan te tonen dat wij ons allemaal eens onbewust schuldig kunnen maken aan discriminatie en racisme. Belangrijk is dat wij het erkennen en werken aan verbetering, omdat niemand verheven is boven een ander.

De Stem

https://www.gfcnieuws.com/157603-2/

“Vooral” Hindoestanen kunnen ontwikkeling brengen! Onze ogen zijn geopend door Prof. Henri Ori

INGEZONDEN– Het woord ‘vooral’ betekent dus niet alleen Hindoestanen, maar relatief gezien wel veel meer Hindoestanen.

Het is in Suriname een feit dat vooral Hindoestanen en Chinezen winkelbedrijven runnen.

Creolen die klagen over winkelprijzen roepen vaak om de vergunningen in te trekken, maar vragen zich niet af wie dan wel in staat is om die winkels te draaien.

Hindoestanen zijn later dan de Creolen naar Suriname gekomen en hebben dus later de Nederlandse taal geleerd, maar zijn de Creolen in veel sectoren voorbij gestreefd.

Anno 2021 hebben de Hindoestanen naast hun economische macht, ook de politieke macht verworven, helaas om het land te redden. Deze ontwikkeling resulteert in afgunst, zelfs bij intellectuele Creolen.

Leer van Oeganda

In Oeganda hadden de Hindoestanen door hard werken van hun hele familie veel bedrijven en daardoor een welvarend leven opgebouwd, iets wat jaloezie opwekte bij de Afrikaanse bevolkingsgroep.

Op gegeven moment bereikte de jaloezie ook dictator Idi Amin. Hij besloot de Hindoestanen van hun onroerende bezittingen te onteigenen en het land uit te zetten. Veel Hindoestanen vluchtten toen naar Engeland.

Later kwam president Musuveni in Oeganda aan de macht en hij wilde Oeganda’s economie weer sterk maken. In dit kader ‘’smeekte’’ hij de Hindoestanen om terug te keren naar Oeganda en hij beloofde dat ze hun bezittingen terug zouden krijgen.

Een deel van de Hindoestanen zijn ook teruggekeerd. Het was gebleken dat de zwarte Afrikaanse Oegandezen niet in staat waren om bedrijven te runnen, maar liever in loondienst werkten.

Ook is het een feit dat in de buurlanden zoals Tanzania, Kenia, Zuid-Afrika enzovoorts, de Hindoestanen veel bedrijven runnen. De kleding die veel Afrikaanse vrouwen in die landen dragen wordt zelfs in India geproduceerd en geïmporteerd door Hindoestaanse zakenlui.

Het moge duidelijk zijn dat in veel landen vooral Hindoestanen en Chinezen in staat zijn voor economische bedrijvigheid te zorgen.

Dat voortschrijdend inzicht kwam uiteindelijk wel in Oeganda bij president Musuveni. Hindoestanen worden nu in Afrika wel gewaardeerd. Mauritius behoort tot de top 3 van goed bestuurde Afrikaanse landen en Mauritius wordt ‘’vooral” door Hindoestanen bestuurd.

Leer van de geopolitieke ontwikkelingen

Vroeger wilden Creolen in Suriname niets horen over India. Vandaag is India het land dat Suriname geld en technologie geeft om te zorgen voor elektriciteitsprojecten in het verre binnenland.

De president van India is op staatsbezoek geweest in Suriname. India en China zijn de nieuwe Aziatische wereldmachten. India levert de meeste dataprogrammeurs ter wereld.

20% van de werknemers bij MICROSOFT is Indiër, 12% van de artsen in de VS is Indiër. Indiërs in de EU zijn gewilde, hardwerkende IT-experts bij de grootste bedrijven.

In de VS valt het succes van de Indiase gemeenschap heel erg op. De knapste koppen concurreren in de VS met elkaar, welke etnische gemeenschap doet het dan het beste?

Ik citeer de populaire geopolitieke analist Kishore Mahbubani: “Uit cijfers blijkt dat dat de Indiase gemeenschap in Amerika is.Indiërs hebben met 119.858 dollar het hoogste mediane gezinsinkomen van Amerika (2018). Heel wat grote Amerikaanse bedrijven worden door Indiërs gerund, onder meer Google, Microsoft, PepsiCo, Adobe, Nokia, Mastercard, Micron. Ook veel hoofden van prestigieuze economishe faculteiten waren afkomstig uit de etnische Indiase gemeenschap.Gezien het grote aantal Indiërs in belangrijke Amerikaanse elitefuncties, is de onderlinge relatie tussen de elite van Amerika en India misschien wel sterker dan die tussen Amerika en enig ander land. Door het geopolitieke samenvallen van belangen (tegenover China) en de relatie tussen de elites zijn de betrekkingen tussen Amerika en India nauwer geworden’’.

Voortschrijdend inzicht in Suriname?

Dezer dagen hoor ik ongekend onzinnige reacties via de media over een uitspraak van Prof. Henri Ori.

Het is triest dat men in Suriname nog steeds niet weet wat de echte betekenis is van het begrip ‘’racisme’’ en zelfs van het woordje ‘’vooral’’. Een zwakke algemene ontwikkeling!

Ik sta honderd procent achter de uitspraak van Prof. Ori, die genuanceerd de sociologische werkelijkheid vertelt aan de Surinamers.

Dat sommige Surinamers zijn uitspraak polariserend vinden, illustreert alleen maar dat zij niet in staat zijn de boodschap achter genuanceerde uitspraken te vatten, mogelijk doordat onprettige emoties bij hen het voortschrijdend inzicht belemmerd. Niet omdat jij geen complimenten krijgt, is de compliment-gever kwetsend bezig, wat een kinderachtigheid!

Het is gewoon waar dat Creolen niet dezelfde mate van ijver, spaarzaamheid en ambities hebben, die Hindoestanen wel hebben. Kijk naar het aantal Hindoestaanse bedrijven en academici in het land. Is dit een racistische mening of de waarheid over onze samenleving?

Feit is dat China en India de nieuwe wereldmachten zijn en dat Indiërs wereldwijd gerespecteerd worden. I

k heb twee neven in de VS, beiden werken bij grote IT-bedrijven, de ene ontwikkelt computerchips, de andere ontwikkelt software voor de burgerluchtvaart.

Dit zijn Surinaamse Hindoestanen, (beiden afgestudeerd op de TU Delft), waarop we trots mogen zijn, Suriname kan ze geen passende baan bieden, maar met hun wereldbaan leveren ze een internationale bijdrage aan de wereldeconomie.

In Amstelveen in Nederland wonen ongeveer 5.090 Indiase expats (cijfers 2020) en dat is ook de reden dat Amstelveen vaak ‘Little India’ wordt genoemd.

Deze Indiërs hebben topbanen en wonen heel luxe, er is niet iets vergelijkbaars met Afrikanen uit een Afrikaans land.

Niet alleen, maar vooral Hindoestanen kunnen ontwikkeling brengen. Kijk naar de Hindoestanen in de VS, waar de Afro-Amerikanen vooral gefocust zijn op ‘’Black lives matter’’, terwijl de Hindoestaanse gemeenschap werkt aan de wereldeconomie.

Geloof in de geopolitieke feiten! Onze ogen zijn geopend door Prof. Henri Ori, waarvoor dank.

Mohan Goerdin, politiek analist

https://www.gfcnieuws.com/157572-2/

Woorden Henry Ori uitgelicht! Bezinning... Bezinning... Suriname!

19 Feb,2021,  16:38

foto
Met enige verontrusting heb ik, Henry Ori, kennis genomen van reacties op het bewust geselecteerd deel  geluidsfragment uit het welbekende programma Welingelichte Kringen van afgelopen zondag. De eerste zelfreflectie gedachte die in mij opkwam: Waarom doet men dat? Ik wens hier niet eens te benoemen waarover de intentie ging. Een welbekend gezegde luidt perceptie is projectie. Ik begrijp nu heus wel dat het getij waarin wij leven in dit mooi land, misschien elke kritiek bekeken kan worden vanuit het neurolingistisch programma. Het verklaart heel veel over  het zijn en de geest van elke criticaster en geeft mij  voldoende huiswerk hoe ermee om te gaan. Ik dank hen voor deze geste.
 
Bij het aantreden van deze regering is het woord eenheid benadrukt. Dit reflecteert ook mijn persoonlijke filosofie. De kracht van social media is merkbaar, maar heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hoe informatie op  een eerlijke en juiste wijze te presenteren. Het zou heel billijk zijn mij uit te nodigen voor een discussie om mijn uitspraak aan de kaak te stellen. Hoe willen wij eenheid bereiken als  eenzijdig een oordeel wordt geveld.
 
Slecht nieuws verkoopt. Vandaag ben ik aan de beurt, morgen misschien jij ? Het spel van karaktermoord is ingezet.  Ik zal niemand stoppen zijn of haar mening te geven. Die vrijheid hebt u uiteraard, maar in die vrijheid rust er ook een zeer grote morele verantwoordelijkheid. Voorwaar de consequenties die thans veel dieper gaan dan mijn persoon. Wat was  de boodschap eigenlijk? Of was de persoon als boodschapper belangrijker geworden?
 
De strekking van mijn betoog was aan te geven dat in de afgelopen week aanvallen zijn geopend op Hindoestanen en met name toppers van de VHP. Het is pijnlijk te zien hoe de etnische snaar telkenmale wordt bespeeld en dat men de samenleving na 45 jaar weer eens tracht te destabiliseren. Ik heb gepoogd te zeggen daarvoor op te passen.
 
Kennelijk is het  niet eenvoudig om nog in 2021 openlijk  over dit soort zaken te praten. Het was nimmer de bedoeling een  andere etnische groep te kwetsen. Omdat ik Surinamer ben en van Hindostaanse komaf, merk ik dat ik afgestraft wordt om enkele positieve aspecten over deze etnische groep te zeggen en aldus heb nagelaten om  tegelijkertijd over elke bevolkingsgroep de goede zaken aan te halen. Ik onderken absoluut dat ook, die bromtyi dyari, is nog steeds heilig en elke bloem heeft haar kleur en geur in schoonheid en karakter.
 
Als wetenschapper kan ik dat nog eens in het proces van natievorming benadrukken. Henry Ori is als eerst mens, vervolgens geboren in Suriname uit biologische ouders van Hindostaanse afkomst. Ik hou graag de universeel geldende opvoedingsnormen en waarden vanuit de Vedische filosofie die mijn ouders mij hebben meegegeven heel  hoog in het vaandel. Het respect voor elk medemens heb ik en geef die ook  aan mijn Surinaamse broeders en zusters
 
Nogmaals, Ik heb slechts getracht om aan te geven dat het specifiek afgeven op Hindoestanen en deze doelgroep steeds in het verdachte hoek te drukken of te criminaliseren niet goed is voor ontwikkelingen en verhoudingen in onze samenleving. Ik heb ook aangegeven dat men moeite heeft met het gegeven dat de president een Hindostaan is gelet op alles wat gezegd of gedaan wordt. Wij hebben in de afgelopen jaren zoveel presidenten gehad. De vraag rijst waarom is er een microscoop gelegd op alles wat uit de hoek van deze president komt. Als er op de bal gespeeld wordt, leve de democratie. Maar als er op de persoon wordt gespeeld, kunnen wij dat in een rechtsstaat helemaal niet toelaten. Groei en Ontwikkeling van de samenleving staan voorop.
 
Een kritische houding en kijk op zaken die deze samenleving ten goede komt zal Henry Ori altijd hebben in woord en in geschrift. Indien mijn woorden door de opbouw van mijn betoog en de woordkeuzes die zijn gedaan naar wie dan ook in de samenleving kwetsend, beledigend of neerhalend zijn overgekomen, bied ik hierbij aan de totale gemeenschap van Suriname  mijn oprechte  en welgemeende verontschuldigingen aan.

Henry Ori  
19 februari 2021

Belfort: “Henry Ori moet bedankt worden”

Assembleelid Edward Belfort. Beeld: TBN

Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank, moet per direct ontheven worden uit zijn functie vanwege de verregaande uitspraken die hij onlangs heeft gedaan, zegt ABOP-parlementariër Edward Belfort tegenover Suriname Herald. In het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC heeft Ori gezegd: “Het zijn vooral de Hindostanen die in staat zijn een goede ontwikkeling in dit land te brengen. Daar ben ik van overtuigd.”

Ori gaf aan er trots op te zijn dat hij Hindostaan is. Hindostanen doen het goed in het land qua inzet, spaarzaamheid en deskundigheid. Volgens hem moet het een keertje worden gezegd dat het vooral de Hindostanen zijn, die in staat zijn de ontwikkeling te brengen. “Ori kan zich niet zo uiten in een multi-etnische en multi-culturele samenleving,” zegt Belfort.

Henry Ori. Foto: CDS

De volksvertegenwoordiger is van oordeel dat dit zeer verwerpelijke uitspraken zijn die niet gedaan kunnen worden in een land met diverse bevolkingsgroepen. Alle bevolkingsgroepen hebben hun bijdrage geleverd in het verleden en leveren nog steeds hun bijdrage, benadrukt hij.

Belfort voegt er meteen aan toe dat Ori zich bezighoudt met diaspora en in de diaspora zijn er mensen van verschillende etnische groepen. Hij proeft dan ook uit de uitspraken van Ori, dat de andere bevolkingsgroepen uitgesloten zullen worden in dat proces van diasporakapitaal en diasporabank.

In Suriname leeft men vreedzaam met elkaar en trouwt men met elkaar ongeacht etniciteit. “Het is gewoon een mengelmoes in Suriname,” zegt hij. Belfort vindt daarom dat Ori niet zo’n uitspraak kan doen. Volgens de parlementariër is Ori niet geschikt om de commissie Diasporakapitaal en Diasporabank te leiden.

Belfort is blij dat Ori geen minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is geworden, want het is geen geheim dat Ori die post ambieerde. “We horen al wat zijn denkwijze is.” Belfort merkt op dat het onderwijs een landelijke aangelegenheid is, waarbij alle etnische groepen onderwijs moeten kunnen genieten. Met zijn denkwijze is het bijna voorspelbaar dat slechts een bepaalde etnische groep voorgetrokken zou worden.

Indien president Chan Santokhi serieus wil overkomen bij de diaspora, dan zal hij Ori moeten ontlasten uit zijn functie, is Belfort van oordeel.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/17/belfort-henry-ori-moet-bedankt-worden/

VHP: “NDP voedt volk met valse informatie over New Surfin NV”

De NDP maakt trammelant over de wijze van de oprichting van New Surfin NV, die een 100 procent staatsonderneming is, welke onder het ministerie van Financiën valt om investeringen aan te trekken. De samenleving wordt bewust gevoed met valse informatie door de NDP, teneinde het volk te kunnen misleiden. De ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin hebben heel duidelijk gezegd dat er niks geheimzinnigs of vreemds aan de hand is met de oprichting van New Surfin NV, schrijft de VHP in een persbericht.

De NDP vraagt de president om de ministers te ontslaan en ook erop toe te zien dat de “oneigenlijk toegeëigende gelden worden teruggestort in staatskas”. De NDP vindt dat de ministers zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Als de NDP vindt dat er fraude gepleegd is, moet zij onmiddellijk alle bewijsstukken aanleveren bij de procureur-generaal (pg).

Heel frappant, dat uitgerekend de NDP-fractie vraagt om het ontslag van de twee VHP-ministers, terwijl tijdens de regering-Bouterse I en II honderden corruptiegevallen zijn gepleegd en nimmer gevraagd is om een onderzoek. In tien jaar tijd heeft de NDP-fractie nooit van hun president Desi Bouterse geëist om het aftreden van ministers en hoge functionarissen die in de fout zijn geweest.

De zware beschuldigingen van de NDP categoriseert de VHP als spijkers op laag water zoeken. Het gezegde: “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten” is van toepassing op de NDP. De VHP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft reeds eerder in een schrijven laten weten dat de president Chan Santokhi is uitgenodigd, om in DNA, duidelijkheid te verschaffen omtrent de oprichting van New Surfin NV.

Als sommige zaken onduidelijk zijn zullen die verduidelijkt worden en daar waar nodig correcties behoeven, zullen die zeker gecorrigeerd worden. De VHP zal nooit en te nimmer meewerken aan zaken die niet op de juiste manier plaatsvinden. De regering onder leiding van president Santokhi, voert een evenwichtig, transparant en consistent beleid en staat open voor constructieve kritiek en luistert graag naar het volk.

De NDP heeft de procureur-generaal gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar New Surfin NV. Ondanks zij weet dat als een zaak bij de rechterlijke macht of bij de pg in onderzoek is mag DNA zich niet in deze zaak mengen, roept de VHP de president op om toch nog informatie te verschaffen in DNA omtrent de oprichting van New Surfin NV.

Het is een doorn in het oog van de NDP dat de regering onder leiding van president Santokhi, successen boekt bij het gezond maken van onze economie. Het land is in de afgelopen tien jaar vrijwel volledig vernietigd, vernietiging is de inborst van de NDP. De hele heisa die de fractie van de NDP maakt is niets anders dan het falen van NDP-regeringen tussen 2010 en 2020 en hun corruptieve handelingen te verdoezelen voor het volk.

Het volk zal er wel degelijk rekening mee moeten houden dat wat in tien jaar tijd vernietigd is, niet in zeven maanden hersteld kan worden. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, derhalve vraagt de VHP, het volk wat geduld te betrachten. Het is een kwestie van geduld en tijd, geloof en vertrouwen te hebben in de regering-Santokhi. President Santokhi, tevens voorzitter van de VHP, heeft in verband met het Chinees Nieuwjaar gezegd dat de verlichting in de situatie van de bevolking sneller komt dan verwacht.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/14/vhp-ndp-voedt-volk-met-valse-informatie-over-new-surfin-nv/

VHP: NDP criminaliseert

De VHP-fractie ziet het doelbewust criminaliseren van VHP-ministers door de NDP, als een afleidingsmanoeuvre voor het falend- en vernietigend beleid, dat door de regering-Bouterse I en II is gevoerd. Het is alom bekend dat een aantal toppers van de NDP en personen uit de vorige regering voor het gerecht moeten verschijnen voor corruptieve zaken. De NDP moet de hand in eigen boezem steken, schrijft de VHP in een persbericht.

In de afgelopen dagen is reeds voldoende informatie verschaft aan de fractie met betrekking tot het vehikel dat de regering wenst op te zetten om ‘fresh kapitaal’ van investeerders te brengen om ontwikkeling voor de samenleving te bewerkstelligen.

Er wordt niet alleen gekeken naar de opofferingen die door het volk opgebracht moeten worden door een bezuinigingsprogramma of het IMF-programma, maar de gerichte investeringen, vertrouwen scheppend om ontwikkeling te brengen.

De regering wacht op een uitnodiging van De Nationale Assemblee (DNA) voor de openbare vergadering om het geheel van gevolgde procedures en uiteindelijke doelstellingen te presenteren. “De fractie ziet de acties vanuit de NDP-hoek ook doelbewust gericht om de ontwikkeling van Suriname te saboteren en te doen stagneren, terwijl de NDP vandaag de dag gezorgd heeft dat het land met bijkans US$ 4 miljard schuld opgescheept zit. Na de roof uit de staatskas zijn een aantal verdachten aangehouden, terwijl de ex-minister van Financiën voortvluchtig is,” staat in het persbericht.

De VHP-fractie veroordeelt deze handelingen van de NDP en roept de samenleving op waakzaam te zijn en ziet de informatievoorziening in DNA tegemoet.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/11/vhp-ndp-criminaliseert/

NDP-fractie eist oneervol ontslag Achaibersing en Ramdin

De NDP-fractie heeft in een brief aan president Chan Santokhi het verzoek gedaan om de in opspraak geraakte ministers te weten de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing en zijn collega van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, per onmiddellijk oneervol ontslag aan te zeggen. De fractie eist ook dat het staatshoofd erop toeziet, dat de oneigenlijk toegeëigende gelden worden teruggestort in de staatskas, teneinde de onrust die in de samenleving is ontstaan over New Surfin NV, tot aanvaardbare proporties terug te brengen.

“De rechtsstaat eist van u als president, dat u in deze kordaat optreedt,” schrijft de NDP. De NDP concludeert dat het handelen van bedoelde ministers als monetaire autoriteit door het omzeilen van wet- en regelgeving, getypeerd kan worden als malversatie, fraude en het overtreden van de Anticorruptiewet. Het willens en wetens omzeilen van wet- en regelgeving bij zulke omvangrijke zaken, vormt een groot gevaar voor de democratie en de rechtsstaat in Suriname.

Volgens de Memorie van Toelichting van de Anticorruptiewet is het voor het goed functioneren van de democratische samenleving van belang dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt aangetast wanneer publieke functionarissen zich schuldig maken aan vormen van corruptie.

In de brief stellen de NDP-assembleeleden dat die met grote teleurstelling en verontwaardiging, via de media hebben kennisgenomen van de informatie ter zake de oprichting van New Surfin NV, waarbij de minister van Financiën en Planning en zijn collega van BIBIS zitting hebben in het bestuur en wel respectievelijk als president-commissaris en commissaris.

Het behoeft geen betoog dat deze ministers in strijd hebben gehandeld met de Anticorruptiewet (SB 2017 no. 85). Deze wet heeft een duidelijke definiëring voor staatsinstellingen en ook voor publieke functies. Volgens artikel 13 is het de publieke functionaris verboden handelingen met de staat of staatsinstellingen te verrichten. Dit zal leiden tot belangenverstrengeling, waarvoor een integriteitscode zal gelden conform artikel 4 lid 1 sub e van eerdergenoemde wet. Dit belangenconflict zal een inbreuk doen op behoorlijk bestuur en er zal gevaar ontstaan voor gedegen checks and balances van overheidswege. Een visie die u steeds propageert, stellen de parlementariërs.

In het kader van belangenverstrengeling en transparant bestuur moet voorkomen worden dat de verschillende functies binnen het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) van de NV ingevuld worden door ministers. Het is van eminent belang, dat er een duidelijke scheiding is van taken als aandeelhouder, bestuurder en toezichthouder. Dit moet in relatie gebracht worden met artikel 16 van de Wet op de jaarrekening die handelt over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen tegenover derden bij jaarrekening of tussentijdse cijfers.

Voor de oprichting van een staatsbedrijf is in artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2019 de te volgen procedure opgenomen. Zo stelt lid 4 van dit artikel dat het oprichten en het mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon door of namens de staat niet eerder zal plaatsvinden dan dertig werkdagen, nadat het voornemen hiertoe door de betrokken minister is meegedeeld aan De Nationale Assemblee (DNA).

Voorts, dat voorafgaand aan de oprichting van een staatsbedrijf zoals dat door de betrokken ministers wordt aangeduid, de oprichter zou moeten beschikken over een machtiging en een staatsbesluit inhoudende het besluit van de Raad van Ministers (RvM). Vooralsnog is er geen aantoonbare missive, noch staatsbesluit. Na bestudering van de oprichtingsakte is gebleken, dat er nergens in de akte is opgenomen dat de NV is opgericht in opdracht en ten behoeve van de staat Suriname.

Uit de oprichtingsakte valt af te leiden dat 51 procent van het vennootschappelijk kapitaal van de staat is (in deze het ministerie van Financiën en Planning), terwijl de overige 49 procent vrij verhandelbaar is. Voorts, dat de minister van Financiën SRD 510.000 heeft gestort in deze NV, waar hij, in persoon, president-commissaris van is, en dat het onduidelijk is, dat hij daartoe de toestemming heeft verkregen van de Raad van Ministers. Deze handeling duidt op het feit dat er staatsmiddelen zijn aangewend ten eigen bate.

Het is tegen alle beginselen van behoorlijk bestuur, dat DNA in deze zaak niet is gekend, terwijl de uitvoerende macht voor de oprichting van een staatsbedrijf wordt geacht, het parlement hiervan vooraf in kennis te stellen. De oprichting heeft buiten alle wettelijke regelingen om, in een waas van geheimzinnigheid plaatsgevonden. Het bevreemdt de parlementariërs evenzo dat de oprichting van New Surfin NV is geschied buiten het gezichtsveld van DNA, RvM en de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Het komt erop neer dat Achaibersing en Ramdin in hun ambt als respectievelijk minister van Financiën en Planning en BIBIS als vertegenwoordigers van de aandeelhouder, zichzelf zullen controleren in hun functie als leden van de RvM van New Surfin NV. Dit levert belangenverstrengeling op en is nimmer te rechtvaardigen. Indien de stukken en de akte van oprichting niet waren uitgelekt, hadden de betrokkenen dit nochtans geheimgehouden.

Gelet op de aard en de omvang alsmede doelstellingen van New Surfin NV, waarbij zij zal optreden als projectfinancierder, kredietverstrekker (bankinstelling), aantrekker van binnen- en buitenlands kapitaal (denk aan diasporakapitaal), broker op de markt en armoedebestrijder, zou het voldoende draagvlak moeten genieten van alle betrokken actoren (bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen) en zou een brede maatschappelijke discussie hierop losgelaten moeten worden.

Gelet op het vorenstaande kunnen de handelingen van de ministers in kwestie gekwalificeerd worden als strijdig met, onder andere: de Grondwet, Anticorruptiewet 2017, Comptabiliteitswet 2019, Wet op jaarrekening 2017 en de Wet toezicht op bank- en kredietwezen 2011.

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/11/ndp-fractie-eist-oneervol-ontslag-achaibersing-en-ramdin/

Alven Roosveld: “Ik haat Eenheid in Verscheidenheid”

Regeringswoordvoerder en directeur CDS, Alven Roosveld

Ik haat “Eenheid in verscheidenheid, ik sta voor Surinamer zijn”. Dit waren de woorden van regeringswoordvoerder Alven Roosveld, tijdens een vraaggesprek op 22 december 2020 in ABC nieuws. Roosveld miskent hier het doel van die “Eenheid in verscheidenheid-gedachte”. Ook miskent hij het begrip “Surinamer zijn”. Het “Surinamer zijn” is juist gebaseerd op deze gedachte van “Eenheid in verscheidenheid”. Dat is de florissante rijkdom van Suriname.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat wij elke dag roti zouden eten, want dat zou in onze belevenis leiden tot een erg saai en eentonig bestaan. Uiteindelijk zou dat tot afwijkend gedrag beginnen te leiden (uit verveling). Dankzij de “éénheid in verscheidenheid” hebben wij een zeer rijke Surinaamse keuken, die gelukkig niet alleen uit roti bestaat, maar ook uit Creoolse, Javaanse, Chinese gerechten, etc.

Dankzij die “éénheid in verscheidenheid” kennen wij verschillende muziekstijlen, tradities, culturen, etc. in Suriname. Deze verscheidenheid maakt onze samenleving boeiend en levendig. De éénheid waarin deze verscheidenheid zich manifesteert, is de kracht van Suriname. Suriname is internationaal meer dan vaak geroemd om de kracht van onze plurale (multi-etnische) samenleving.

Wat houdt “Eénheid in verscheidenheid” in?
Dit gedachtengoed is een eeuwenoude Vedantische filosofie die beschreven is in één van de oudste geschreven geschriften, namelijk de Rig-Veda (ca. 2000 v. Chr.). In zijn essay van 10 maart 1957 vertaalde wijlen dr. mr. drs. Jnan H. Adhin dit gedachtengoed naar het Nederlands (Eénheid in verscheidenheid). Voor zover wij dit hebben kunnen onderzoeken, is Adhin de eerste persoon die dit gedachtengoed vertaald heeft naar het Nederlands.

In de latere jaren is dit gedachtengoed zelfs omarmd door Verenigde Naties via Unesco (1995). Dit gedachtengoed en de Nederlandse vertaling ervan werd in de latere jaren eveneens omarmd door Nederlandse politici, zoals oud-premier Jan Peter Balkenende. De Nederlandse politieke partij D66 heeft dit gedachtengoed onlangs gemaakt tot verkiezingsissue tijdens de aanstaande verkiezingen van 17 maart 2021. Zo ziet u wat voor groot belang er gehecht wordt aan dit gedachtengoed.

Het uitgangspunt van dit gedachtengoed is dat verschillende culturen, tradities, talen, etc. naast elkaar, maar ook met elkaar in harmonie moeten kunnen samenleven, zonder dat de ene de andere overheerst. Voor overheersing is er helemaal geen plaats binnen dit gedachtengoed.

In 1986 introduceerde Adhin het zogenoemde “drie-cirkelmodel”. Hieronder hebben wij dit model geïllustreerd zoals Adhin dat ooit persoonlijk aan één van ons had uitgelegd. De cirkels symboliseren de verschillende éénheden, dus de verschillende culturen, talen, tradities, etc.

In dit model ziet u dat er drie cirkels (éénheden) zijn, maar dat geen van de cirkels groter of kleiner is dan de anderen. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar; geen van de cirkels overheersen de andere. Alle drie bestaan als éénheid op zich, maar zijn verbonden met elkaar en overlappen elkaar. Die verbondenheid met elkaar, vormt de grote éénheid Suriname. Anders gezegd, die grote éénheid Suriname bestaat uit diverse kleine éénheden die met elkaar in harmonie verbonden zijn. Eénheid impliceert een soort veelheid, maar in verscheidenheid.

Het driecirkel-model van Adhin, zoals door hem persoonlijk aan één van ons uitgelegd.

Wie was Adhin?
Jnan Hansdev Adhin was de grondlegger van de maatschappijvisie van de VHP, waarop de VHP gestoeld is. Het uitvloeisel daarvan is de verbroederingspolitiek, de politiek die Suriname tot nu toe mede in stand gehouden heeft. De gedachte van “Eenheid in verscheidenheid” is één van de pilaren waarop de VHP gebouwd is.

Het zou ons te ver voeren om de prestaties van dr. mr. drs. Jnan H. Adhin hier neer te pennen, want dat zou een heel lange opsomming worden. Wij gaan ervan uit dat zijn prestaties geen uitleg behoeven.

In 1999 werd Adhin door het International Biographical Centre in Cambridge in Engeland uitgeroepen tot “International Man of the Millennium”. Hiermee staat hij in het rijtje van slechts 500 prestigieuze personen in een tijdsbestek van duizend jaar (millennium).

En nu komt plotsklaps een snotneus het gedachtengoed van een persoonlijkheid als Jnan Adhin afwijzen en ter discussie stellen. Ergo nog, hij haat dit gedachtengoed zelfs. Alven Roosveld is een vooraanstaand lid van de VHP, maar zaagt wel die pilaar waarop de VHP gebouwd is.

Wij denken dat de heer Alven Roosveld niet precies snapt wat met “Eenheid in Verscheidenheid” wordt bedoeld, want juist in die filosofie is precies het “Surinamer zijn” de eenheid. Dat ben je op de eerste plaats en daarbinnen mag je culturele verscheidenheid hebben.

Om wijlen dr. mr. drs. Jnan H. Adhin te citeren uit de laatste alinea van zijn roemruchte essay uit 1957:
“Laat elke groep haar taal behouden en tot ontwikkeling brengen, waarbij als eenheidstaal het Nederlands fungeert. Laat er verscheidenheid van godsdiensten zijn, die elkaar niet slechts tolereren, maar ook begrijpen en eerbiedigen. Laat elke groep haar eigen zeden en gewoonten behouden, maar tegelijk ook een grootste-gemene-deler bezitten, die de basis vormt voor nationale eenheid. Laat elke groep zich ontwikkelen volgens haar eigen grondslag, waarbij als ‘Leitmotiv’ moet dienen een groeien-naar-elkaar-toe. Laat geen enkele groep zich minderwaardig of meerwaardig gevoelen, doch gelijkwaardig, hoewel anderswaardig. Laat elke groep op de haar karakteristieke wijze, in actieve coöperatie en harmonie met andere groepen, het hare bijdragen tot de culturele en sociale opbouw van Suriname. Laat er geen eenvormigheid en eentonigheid zijn, doch eenheid in verscheidenheid!”

Nu weer even terug naar de uitspraak van Alven Roosveld: “Ik haat Eenheid in Verscheidenheid. Ik geloof in Surinamer zijn”.

Belangrijker dan de feitelijke onjuistheid van de uitspraak van Roosveld, is waarschijnlijk de intentie waarmee deze gesteld wordt. Hij probeert de partij- en maatschappijfilosofie van de grondlegger van de VHP, onderuit te halen. Volgens Adhin ligt de kracht van Suriname en “Surinamer zijn”, juist in de eenheid in verscheidenheid. Dat is hetgeen wat de Surinaamse samenleving zo mooi maakt; dat is het aantrekkelijke ervan. Alleen Alven Roosveld, als regeringswoordvoerder en als vooraanstaand VHP-lid, begrijpt dat nog niet.

De uitspraken van Alven Roosveld hebben nogal wat beroering gebracht binnen de VHP en daarbuiten. Terug naar de banale werkelijkheid van vandaag. Het is uitermate een aanbeveling waard; breng de PR-man Alven Roosveld naar de schoolbanken van Jnan Adhin Kennisinstituut. Hij mag pas koek en snoep krijgen, als hij de laatste alinea (zie hierboven) van het essay van Adhin uit het hoofd kan citeren.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2021/01/23/alven-roosveld-ik-haat-eenheid-in-verscheidenheid/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *