VAN TIMOCRATIE NAAR OLIGARCHIE OF WEL MONEY TALKS, BULLSHIT WALKS

Auteur: Angela Fernald

“When business needs to get done, talk all you want, but cash money is what makes things happen”

Mijn stelling: Suriname is een standenmaatschappij, met aan de onderste ladder de Indianen en Marrons. Dan de arme stadscreool en overige bevolkingsgroepen. Dan de heersers, groot kapitaal (VHP) en vervolgens de politieke klasse dwars door alle bevolkingsgroepen heen, een gekleurde en gemelleerde middenklasse.

De hindoestaan koerst naar de next level en de creool babbelt alleen maar over wetten, staatszaken en politiek. Wie de economische macht in het land bezit, die bepaalt ook wat er politiek gebeurd. De VHP zal het probleem van achterstelling van de “blaka-man” niet kunnen oplossen, zelf doen zij dat ook niet als zwarte gemeenschap. Met het vertrek van de minister van financiën Armand Achaibersing, beseffen de “blacks van de NDP” niet wat zij de natie hebben aangedaan door de minister zo te belagen en te beschuldigen van misdaad en corruptie.

Het patronage denken kan maar niet uit het hoofd van de blaka-man geslagen worden. Krijgt het Hof van Justitie salarisverhoging, dan maakt de blaka-man ervan dat deze macht zich door de regering laat corrumperen. In feite komt het erop neer dat alles wat die “koeli” of die “wit-man” of die “elite” onderneemt, bij voorbaat al verdacht is. De NDP voedt deze denkwijze bij de laagopgeleide achterban, die zwaar wordt misleid en in dit patronage-denken wordt gehouden.

De president weet dit en stevent af op economische macht, wat betekent dat de positie van de ondernemende hindoestaan alsmaar versterkt wordt en de achterstandspositie van de blaka-man alsmaar groter wordt.

ONDERLING WANTROUWEN BINNEN DE COALITIE REGEERDERS.

In de samenleving was dat te merken aan de stijgende dollarkoers zonder een verklaarbare logische reden. Binnen de VHP was er sprake van een economische machtsgroep die trok aan de president en die waarschijnlijk door de president beschermd is geworden, als gekeken is hoe de SLM affaire aangepakt is geworden. Koste wat koste moet deze machtsgroep in de regering blijven op weg naar veiligstellen van haar olie belangen. Deze OLIECHARCHIE had met het volk niks te maken. Deze bevoorrechte groep van rijke families, vrienden en kennissen hadden volledig toegang tot het bestuur omdat zij de president in hun macht hadden. SURINAME WAS WEER TERUG BIJ AF. Van timocratie (= een regering van militairen), naar een oligarchie (een regering van een kleine groep). Dit werd pas zichtbaar vanwege de SLM affaire en het aftreden van de beste minister van financien die Suriname ooit gehad heeft, de minister Armand Achaibersing.

Ramautarsing: wat met de wisselkoers gebeurt is vreemd

 | suriname herald | Door: Redactie

Econoom tevens ondervoorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) Winston Ramautarsing, zegt in gesprek met Suriname Herald dat wat nu met de wisselkoers gebeurt heel vreemd is. De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar staat vandaag op SRD 26,10 voor de aankoop en voor de verkoop is dat SRD 26,40.

Volgens de econoom ziet geen enkel land in een IMF-programma zijn koers zo gek lopen. “Over het algemeen in een IMF-program komt er geld van het IMF in je begroting en je reserves waardoor je de koers stabiel kan houden.

Er kan wel een zwevende koers zijn, maar er is evenwicht tussen uitgaven en inkomsten,” zegt Ramautarsing.

 

Hij geeft objectief aan dat hij geen enkele reden ziet waarom die koers niet op SRD 21 had kunnen blijven. “Maar subject gebeuren er een heleboel dingen. In de 25 maanden die deze regering aanzit hebben ze alle vertrouwen verspeeld. Ze hebben ons belogen en bedrogen. Mensen en het bedrijfsleven zien geen perspectief en het lijkt erop alsof het de komende twee jaar niets gaat veranderen. Er is allemaal verslechtering. Dus die koers gaat omhoog door subjectieve factoren,” maakt de econoom duidelijk.

Hij verwacht dat als de regering zaken niet anders gaat aanpakken wij een hogere koers zullen krijgen de komende dagen. “Hoe hoog zal het zijn,” vraagt Ramautarsing zich af. “The sky is the limit”.

https://surinamenieuwscentrale.com/ramautarsing-wat-met-de-wisselkoers-gebeurt-vreemd

Achaibersing: vicepresident bezig met politieke strategie

By Lokaal/Trending Posts/14-04-2022 02:36 AM

Armand Achaibersing, minister van Financien en Planning

Minister Armand Achaibersing zegt te geloven dat vicepresident Ronnie Brunswijk bezig is met een politieke strategie als het gaat om beschuldiging als zou Financiën & Planning geen middelen vrijmaken voor ABOP-ministeries. De minister zegt geen probleem te hebben met politieke strategieën, maar stoort zich wel aan deze uitspraken, omdat de feiten niet correct zijn. ‘Laten we de informatie correct gebruiken en dat heeft hij niet gedaan. En ik heb hem ook gezegd dat ik publiekelijk zal weerleggen wat hij beweerd heeft’, aldus Achaibersing.

De vicepresident heeft gesproken over het zonnepanelenproject van het binnenland. Achaibersing zegt dat ruim US$ 1 miljoen van dit project uit de begroting van Financiën & Planning is gefinancierd, omdat de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen niet toereikend was. ‘Dus hoe faciliteer ik niet? Hij vergeet te vertellen dat het project geen voortgang kan vinden, omdat het proces van een ontheffingsresolutie nog niet voltooid is. En deze minister zal geen zaken doen als processen niet correct zijn uitgevoerd, want ik ga mezelf niet in problemen brengen’, aldus Achaibersing.

Brunswijk heeft ook gesproken over de vliegdienst. Hierover zegt Achaibersing dat ruim SRD 4,2 miljoen is overgemaakt om deze dienst te betalen. De meest recente betaling aan de vliegdienst, waar de vicepresident ook gebruik van maakt, was SRD 1 miljoen. ‘Dus dat klopt ook niet’, zegt Achaibersing.

De minister vervolgt met de opsomming over een betaling van ruim SRD 2 miljoen in 2021 aan brandstof voor generatoren in het binnenland, zodat de bewoners stroom hebben. ‘Ik betaal elke maand voor het veiligheidsproject van JusPol uit de begroting van Financiën. Dus hoe faciliteer ik niet?’, vraagt Achaibersing retorisch.

Alle ministers zijn in een regeringsvergadering gevraagd om een lijst met alle openstaande reçu’s te delen met Financiën. De vicepresident en de minister van Sociale Zaken hebben een lijst afgestaan. ‘En alle reçu’s op deze lijsten zijn betaald. Op de lijst van Natuurlijke Hulpbronnen blijken enkele zaken open te staan, waarvan er geen reçu’s zijn opgemaakt. Dus dit alles ga ik bespreken met de vicepresident, in het bijzijn van de president’, zegt Achaibersing.

De minister heeft aangegeven te zullen reageren als hij besproken wordt. Hij zegt er niet van gediend te zijn om zo te besproken te worden in het openbaar, vooral als aangehaalde zaken niet correct zijn.

https://sun.sr/Details/17025_7fL1mitoyPkZSYZPSXfKmgbFbFbaFaFalHOccHaFaFaRvAbessgMTfg1HRyH11WJ7AGUIKoYcMAZvsnQPEOJXp9aTFCMV22cFQcFcFccFcFc_0308012AchBruns.jpg

Rasoelbaks: Rechterlijke macht niet te paaien met loonsverhoging

 
25 Aug, 2022
foto
 Hofpresident Iwan Rasoelbaks en de rechters Dinesh Sewratan en Suzanna Chu tijdens de beëdiging van vijf advocaten. (Foto: Ranu Abhelakh) 


 
Hofpresident Iwan Rasoelbaks steekt zijn verontwaardiging over de kritiek op zeventien procent looncorrectie voor de rechterlijke macht niet onder stoelen of banken. Zodra er een tussentijdse verbetering in de rechtspositie komt, zijn er personen die hierop commentaar leveren. Zij uiten links en rechts allerlei zaken, “social media-achtige dingen aan één stuk door. Kundige mensen van wie je denkt dat zal niet uit hun mond komen”, beet Rasoelbaks van zich af, “die mensen zien zelf spoken bij dag”.

Volgens de hofpresident is “geen ziel of groepen van zielen in staat de rechterlijke macht te paaien, te dirigeren dan wel te instrueren in een concrete rechtszaak”. Beleidsmatig, bestuurlijk zijn er tussen de machten wel gesprekken, verduidelijkt hij. De ene macht faciliteert, stelt middelen beschikbaar en keurt de begroting goed van de andere macht. Besprekingen zijn op dit niveau; ook over het beleid van de rechterlijke macht. “Dat mag de executieve doen, maar paaien met een zeventien procent correctie, wat overheidsbreed is geweest?”
Rasoelbaks schudt het hoofd en herhaalt, “zielen zien spoken bij dag”. Hij meent te weten dat er soms spoken in het systeem rondwaren. Die doen mensen insinueren alsof dit en dat gebeurt met de rechterlijke macht. “Wij schatten de zielen op de waarde die zij hebben”, sneerde hij.

Rasoelbaks sprak woensdag tijdens de toelating en beëdiging van vijf advocaat stagiaires tot advocaten bij het Hof van Justitie. Hij gebruikte de gelegenheid om actualiteiten en ontwikkelingen binnen de rechterlijke organisatie te delen met de aanwezigen. Rechters, schrijfjuristen, griffiers en griffiepersoneel werken super hard om de gang van zaken jaar in en uit te verwerken en tot een goed eind te brengen, gaf hij aan. Het betreft zaken in eerste aanleg als in hoger beroep (civiel en straf); soms wel 70.000 oude en nieuwe rechtszaken die jaarlijks over de groene tafel gaan.

De flow van zaken is zwaar, benadrukte Rasoelbaks. “De weinige mensen die we hebben, trainen en deskundigheid inbrengen die moeten we behouden en die moeten erin blijven, anders gaat kennis weg. En men trekt heel veel weg tegenwoordig.” De personen doen “dankbaar en nobel werk”, typeerde hij hun inzet. Zij verzetten het werk vol van integriteit, betrokkenheid en continue investering in deskundigheid om onnodige vertraging te voorkomen voor de rechtzoekende. “Maar, niet zelden tegen waarderingsuitingen die niet getuigen van begrip bij deze of gene ziel.”

Als lichtpunt deelde hij mee dat het hof een gedegen rechtspositie regeling heeft voorbereid voor de rechterlijke macht en rechterlijke organisatie. Het parlement krijgt dit voorstel in het kader van het verzelfstandigingstraject, “om de nog steeds bestaande onderwaardering op te heffen”. Een kwestie die al decennia lang speelt.

In 2013 deed de organisatie mee in de algemene loonronde van alle ambtenaren. De verhoging werd weliswaar soms maanden, jaren na dato ingevoerd, merkte Rasoelbaks op. Twee jaar erna, in 2015 volgde een andere staatsbesluit. Aan de looncorrectie werd gekoppeld dat rechters geen nevenfuncties mogen uitoefenen. In 2019 volgde twee besluiten: de medische voorzieningen werden opgetrokken en er kwam een salariscorrectie. Wederom voorzien van het verbod op nevenfuncties. “Gereserveerde levensstijl. Huis, werk, kerk”, omschreef hij het leven van rechters.

Toenemende inflatie gedurende de afgelopen drie jaren resulteerde in een nettoloon voor hem en de procureur-generaal – de twee hoogste functionarissen – tot onder de US$ 2.000 per maand. Met de laatste algemene loonronde komt dit bedrag (betaling in SRD) bijkans op hetzelfde neer. “Dit salaris is zwaar beneden de internationale normering en zelfs beneden de Caribische normering voor salarissen van de top van de rechterlijke macht.” Toppers kijken daar aan tegen een maandsalaris van US$ 10.000.

“Neemt u me niet kwalijk”, verontschuldigde de hofpresident zich, “maar ik schaam me om te praten over de salarissen van de overige functionarissen”. Hij waarschuwde dat de rechterlijke macht en organisatie personen zullen verliezen, omdat personen (zullen) wegtrekken.
Toch, is de hofpresident personen bij de uitvoerende macht uit opeenvolgende regeringen vanaf 2013, erkentelijk.
Ze heeft het belang bij een deskundige, onafhankelijke en integere rechterlijke macht, ook op rechtspositionele vlak naar waarde geschat. En hebben zij op een verantwoorde wijze enigszins gestand gehouden. Hoewel nog steeds bij staatsbesluit, “zij hebben hun best gedaan om ten minste een beetje waarderingen uit te voeren voor de rechterlijke macht”. Want die organieke wet die volgens de grondwet moet komen, kon tron kayana granman.”

Een vraag die hem bezighoudt is of her en der de gedachte leeft, dat rechters, vervolgingsambtenaren en topfunctionarissen van de rechterlijke macht geen andere carrièremogelijkheden hebben? Bijvoorbeeld als advocaat, notaris, jurist in het bedrijfsleven of in het buitenland. “Wij hebben dertig rechters, denkt u dat zij geen andere mogelijkheden hebben, dan dit salaris”, stelde hij retorisch.

Rechters zetten jaar in en uit het werk onder de schouders. “En dan komt er een waardering of correctie en wordt er geschreeuwd.” Hij deed de oproep om alles in het werk te stellen om deze krachten te behouden en niet moedeloos te maken. “Het is een taak van ons allen, ook van de advocaten om die rechterlijke macht te koesteren en niet moedeloos te maken.”

Beryl Chin A Cheong, Anthony Heath, Valerian Bendanon, Eunice Fernand en Nishita Soekhal-Tedjoe zijn woensdag beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie.
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐚𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐳𝐰𝐚𝐚𝐫 𝐠𝐞𝐭𝐢𝐥𝐝 𝐚𝐚𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐫𝐞𝐤 𝐀𝐜𝐡𝐚𝐢𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐧𝐠
Er wordt internationaal zwaar getild aan het vertrek van minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning. Dat vertelt Karel Eckhorst die de onderhandelingen met het IMF leidt.
Niet alleen het IMF, maar ook de Wereldbank en vertegenwoordigers van de bondholders, hebben hier vragen over gesteld.
‘Het is hard aangekomen’, zegt Eckhorst. De samenwerking met de minister is als prettig ervaren door partijen.
Eckhorst: 'Internationaal wordt zwaar getild aan vertrek Achaibersing' - ABC Online Nieuws
 
 
YOUTUBE.COM
Eckhorst: ‘Internationaal wordt zwaar getild aan vertrek Achaibersing’ – ABC Online Nieuws
𝐑𝐚𝐠𝐡𝐨𝐞𝐛𝐚𝐫𝐬𝐢𝐧𝐠: ‘𝐀𝐜𝐡𝐚𝐢𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐞𝐧 𝐣𝐚-𝐤𝐧𝐢𝐤𝐤𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭’
Onlangs werd bekend dat minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning, per 1 september met ontslag wil. Stanley Raghoebarsing is adviseur van Achaibersing. Hij begrijpt en respecteert het besluit van de minister.
Hij zegt dat Achaibersing geen ja-knikker is van de president en vicepresident. Raghoebarsing vindt dat de minister een moeilijke rol heeft vervuld en het pad van wet en recht altijd bewandeld heeft.
Raghoebarsing: 'Achaibersing is geen ja-knikker van de president' - ABC Online Nieuws
 
 
YOUTUBE.COM
Raghoebarsing: ‘Achaibersing is geen ja-knikker van de president’ – ABC Online Nieuws
𝐕𝐞𝐫𝐯𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐀𝐜𝐡𝐚𝐢𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐠𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐳𝐨𝐦𝐚𝐚𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐭 𝐨𝐩𝐫𝐚𝐩𝐞𝐧
Danny Lachman, directeur van het Planbureau, zegt dat minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning, enorm veel werk heeft verzet in korte tijd. Hij staat stil bij wat hij noemt ‘inspirerend leiderschap’.
“De job van de minister was een moeilijke. Een vervanger voor Achaibersing ligt niet zomaar voor het oprapen”, aldus Lachman. Daarmee reageert hij op het vertrek van de minister.
Vervanger voor Achaibersing ligt niet zomaar voor het oprapen - ABC Online Nieuws
 
 
YOUTUBE.COM
Vervanger voor Achaibersing ligt niet zomaar voor het oprapen – ABC Online Nieuws

Bijna 40% samenleving heeft slechts vierde klas lagere school – ABC Online Nieuws