FASE 2 VAN ONZE BEVRIJDINGSSTRIJD: VOLKSBEWEGING TEGEN SECTARISCH LEIDERSCHAP VAN PATROONS MET ONDERBUIKPOLITIEK EN VOLGZAME PARTIJ-LOYALISME.

Auteur: Angela Fernald

24 juni 2020 6:29 am

Mijn stelling: Het is de toon die de muziek maakt. met andere woorden, WAT IS WIJSHEID als je zaken gedaan wilt krijgen? 

Als de oude politiek hier nou last van heeft, kunnen we het dan niet anders uitleggen?’ En het tegelijkertijd wel doorzetten?

Bouterse is een bedrieger van het volk gebleken! Wat staat ons te wachten met Ronnie Brunswijk? Is driemaal recht misschien toch scheepsrecht? En wat hebben Chan en Ronnie misschien in het geheim afgesproken? Of Ronnie met Desi?? Time will tell !

Het verlies van de NDP is behalve het bekende wanbeleid  te danken aan het verfoeilijke patronage- en sectarische leiderschaps systeem, complete hebzucht, chaos, uithollling en ondermijning van het gehele staatsbestel en de staatsorde. Verder het niet kunnen corrumperen van de Rechterlijke macht om volledig absolutisme in Suriname te vestigen.  Voorts dat de ABOP op basis van etnisch stemmen het binnenland  weg heeft kunnen kapen van de NDP Dat Chandrkapersad Santhoki een nieuwe wind over Suriname liet waaien, de VHP opengooide en transformeerde naar een nationale partij.  De “orange movement” een succes bleek.

  1. De isolatie van Desi Bouterse en de vonnissen op zijn naam. De afhankelijk heidwerd van China en Rusland waardoor ons volk werd opgezadeld met  het leenbeleid.
  2. Desi Bouterse verloor niet alleen door zijn wanbeleid alle vertrouwen, maar meer nog door zijn bedrog zich voor te doen als de volksleider en de geschiedenis op deze wijze te vervalsen alsof het 1980 is geweest die een nieuw Suriname heeft voortgebracht. Het tegendeel is waar.

Een goed nieuw begin voor ons land is dat de aankomende regering de TRIAS POLITICA in ere herstelt. Een tweede belangrijke mindshift is dat Suriname van ons allemaal is en dat er hard gewerkt moet worden met the right man on the right place. Dat ontwikkeling nooit plaats kan vinden als er een denken heerst van stelen van de staat. Benadelen van de overheid verrijkt slechts een kleine toplaag terwijl de volksmassa in armoede leeft. Deze circelgang van een elitaire toplaag en een armoedige volksmassa is wat Desi Bouterse en zijn innercircle in een ivoren toren hebben geplaatst. Suriname was van hen. Zelf binnen hun eigen politieke partij hebben zij dit pyramidaal stelsel ingevoerd, een overlevering uit de koloniale tijd, namelijk het patronage-systeem. Dit koloniale model van denken en bijna absolute macht uitoefenen is op 25 mei 2020 afgestraft door de eigen NDP partijleden en door het overgrote deel van de middenklasse. De ruggengraat van de samenleving en van de economie pikte het niet meer dat de economie ondergeschikt werd gemaakt aan nationale doelen en Suriname verpacht dreigde te worden  niet alleen aan grote mogendheden met vreemde ideologieën, maar ook aan ons eigen Nationaal Leger. Bouterse gaf ons volk stenen voor brood, de fundamentele vernieuwingen die hij predikte zijn er nooit gekomen, integendeel werd ons volk met delen vanuit het leger geintimideerd en zelfs bedreigd. Het volk is verraden doordat het Desi Bouterse zelf is geweest die zichzelf doelbewust heeft verraden en zelf de grootste mindshift heeft gemaakt, namelijk terug bij af maar nu anders namelijk onderdrukking van eigen mensen voor eigen persoonlijk voordeel. Deze mentaliteit en verraderlijke denkwijze heeft ons land verwoest want de sky was the limit voor Bouterse en zijn innercircle. Desnoods met militair geweld zou deze denkwijze vermoedelijk geinstitutionaliseerd gaan worden, met name in ons binnenland. Het binnenland moest hoe dan ook onder controle worden gebracht ware het niet dat de angel van dit kwaad, niemand minder dan de zoon van de President, vroegtijdig door de Amerikanen uit de roulatie werd gehaald. De speerpunten voor het Bouterse model van onderdrukking en onderwerping bleven evenwel de rechterlijke macht, het nationaal leger en ons binnenland. De rechterlijke macht kon zelf niet met een Constitutioneel Hof onder controle worden gebracht en met Ronnie Brunswijk evenmin omdat het steeds duidelijk werd wat de strategie van Desi Bouterse inhield. Hoge benoemingen in het leger zullen hetzelfde lot beschoren worden. Zowel de VHP als de ABOP speelden voor de verkiezingen in op deze funeste denk- en machts strategie, en met succes. Met de uitspraak van ons volk op 25 mei 2020 zijn zowel het binnenland als de rechterlijke macht bevrijd uit het juk van het regiem Bouterse. De nieuwe regering zal deze les van ons volk goed moeten begrijpen en niet moeten herhalen, want juist dit patronage denken is afgestraft. Het model waar Suriname baat bij heeft is het model dat Chandrikapersad Santhoki altijd gepredikt heeft, namelijk met kennis en deskundigheid werken aan vooruitgang en ontwikkeling. M.a.w. de wetenschap voorop en niet family and friends. Zakelijkheid en correctheid i.p.v. onderbuikgevoelens bespelen met allerlei wilde uitspraken, bedreigingen en psychologische machtsspelletjes. Dit militaristische tijdperk is voorgoed voorbij, een nieuw denken heeft postgevat, wij zitten midden in deze overgangsfase. Het is dus zaak dat wij als volk waar dan ook ter wereld de aankomende President en zijn regering voor de volle 100% ondersteunen zodat het oude koloniale patronage militaristische machtmodel langzaam uit onze samenleving kan verdwijnen.  In 2025 zal dan hopelijk de leuze zijn “never go back”. De lijn van onze eigen historie moet worden voortgezet en dat is het voor altijd afrekenen met politieke partijen die deze vorm van onderdrukkende absolute macht wederom ten eigen bate  willen institutionaliseren in Suriname, met de kans op herkolonisatie van ons volk.

Het tijdperk van de hand in eigen boezem te steken is aangebroken.

Behoedzaam, want het is de toon die de muziek maakt. We moeten kritisch zijn maar mogen het kind niet met het badwater weggooien. Zowel voor de oude gevestigde politieke partijen als voor de critici van de nieuwe beweging van ANTI-MASTODONTEN geldt om de sluwe NDP vos niet uit het oog te verliezen door een verkeerde aanpak en timing. Dat deze discussie van neo-koloniaal denken ontegenzeggelijk gevoerd moet en zal worden is een voorwaarde om uberhaupt de verkiezingen in 2025 wederom met massale volkssteun te winnen. Want een ding is zeker, het tijdperk Bouterse mag nooit meer terug keren. Bij de nieuwe beweging mag het absoluut niet gaan om personen weg te werken of persoonlijk te beledigen, oudgedienden als persoon onaangenaam te zijn maar meer om een denken dat de ontwikkeling van de natie in de weg staat. Of dat nu is bij de NDP, VHP of ABOP, het gaat bij de nieuwe beweging om het tegen gaan van LOOD OM OUD IJZER. Bevrijding zit in het bloed van jongeren en ouderen met een jonge geest dienen hieraan hun wijze ondersteuning te geven. Het is zeer belangrijk dat de nieuwe regeerders de boodschap begrijpen en niet tegen de boodschappers in het geweer komen door te stellen dat het gaatom oud gedienden van de partij te beschadigen en door het slijk te halen. “Om verdeeldheid te zaaien tussen oud- en- jong in de partij. Om mensen tegen elkaar op te zetten.” Deze beweging is juist niet tegen de VHP gericht, integendeel wil deze beweging de NDP nooit meer terug in het machtscentrum, en dat kan alleen als de VHP de boodschap begrijpt. (https://surinamenieuwscentrale.com/content/verklaring-nav-negatieve-artikelen-en-besmeuring-vhp%E2%80%99ers

 DE SURINAAMSE REALITEIT: PATRONAGE EN REGELARIJ

Verder geschreven 07-07-2020)

  1. Brunswijk heeft zijn historische rol niet begrepen. Brunswijk ondermijnt zichzelf en ondergraaft zichzelf en ontneemt de gehele Marrongemeenschap haar heroische plaats in de geschiedenis indien hij zich verkiesbaar stelt voor het Vice-Presidentschap.
  2. Ook binnen de VHP en de NPS is er ontevredenheid. Het patronage virus is ook hier actief.

De wipplank positie van de Pertjajah Luhur en de ABOP is verzilverd in een hechte samenwerking van 10 DNA zetels. De NDP heeft er 16 en de VHP 20. RATRACE dus. Hoewel de VHp in de VVV (de verenigde volksvergadering) de totale meerderheid heeft om zowel de President als de Vice President te kunnen kiezen. Waarom volgt de VHP leiding deze route niet maar accepteren de VHP en de NPS de kandidaatstelling tot verkiezing van Ronnie Brunswijk als vice-president??

Er zal gewerkt moeten worden met de Surinaamse realiteit: “ons ding”. In Suriname heerst nog altijd het anti-volksdenken en gaan leiders en partijleden uitsluitend voor MACHT. Het vergt grootheid van een President deze patronage-nalatenschap achter zich te laten door hoe dan ook de Surinaamse realiteit in de ogen te zien en zich groter op te stellen dan diegenen die macht en persoonlijke belangen op de eerste plaats stellen. Een manier om dit denken te verslaan is concreet door een schitterende thuiswedstrijd te gaan spelen als President en de dwarsliggende coalitieleden hiermede volkomen de pas af te snijden. De President  die een harde thuiswedstrijd speelt en zijn afgezanten meer op de wereldpodia laat onderhandelen in volksbelang, zal bij de komende verkiezingen van 25 mei 2025 een zo fel begeerde 28 zetels en meer kunnen behalen. een president echter die buigt voor chantage en machtswellustelingen is dan van hetzelfde kaliber en zal niet anders dan met de volksbedriegers blijken te zijn lood om oud ijzer. Zowel de VHP leider als de ABOP leider hebben nieuwe kansen om wat zij in de NDP bestreden zelf niet te gaan herhalen.

 

Rusland legt keus adviesraad naast zich neer

Publicatie datum: 07 jul 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Blijkens bijgaande stukken, waar Dagblad Suriname de hand op wist te leggen, werd door de Adviesraad van de NPS Shanti Venetiaan met grote meerderheid van stemmen voorgedragen als minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, en Silvano Tjong-Ahing voor Ruimtelijke Ordeming en Millieu.

De voorzitter legde deze keus echter naast zich neer en koos voor Beeldsnijder, wat voor ontevredenheid binnen de gelederen zorgt.

http://Publicatie datum: 07 jul 2020 | Bron: Dagblad Suriname

 

Santokhi en Brunswijk kandidaat president en vicepresident

07/07/2020 08:01 – Ivan Cairo

Chandrikapersad Santokhi (VHP) en Ronnie Brunswijk (Abop) zijn officieel door coalitie voorgedragen voor de functie van president om vicepresident.

Chandrikapersad Santokhi (VHP) en Ronnie Brunswijk (Abop) zijn officieel door coalitie voorgedragen voor de functie van president om vicepresident. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Chandrikapersad Santokhi (VHP) en Ronnie Brunswijk (Abop) worden door de coalitie voorgedragen voor respectievelijk het presidentschap en vicepresidentschap. Dat hebben de parlementaire fracties van VHP, Abop, NPS en PL besloten. Naar de Ware Tijd verneemt worden Santokhi en Brunswijk door alle 33 kandidaten van de coalitie voorgedragen. Kandidaten voor de twee functies moeten volgens de wet door minstens zeven assembleeleden worden voorgedragen.

Het parlement heeft maandag in huishoudelijke vergadering besloten dat de verkiezingen van de nieuwe president en vicepresident op 13 juli worden gehouden. Kandidaten kunnen dinsdag en woensdag worden ingediend tussen acht uur ‘s morgens en drie uur ‘s middags. Vooralsnog is nog onduidelijk of de NDP met tegenkandidaten komt. De BEP had aangegeven eraan te zullen meewerken dat de president en vicepresident in het parlement gekozen kunnen worden om zo een eventuele gang naar de Verenigde Volksvergadering te voorkomen.

Indien de president en vicepresident op 13 juli worden gekozen, vindt hun inauguratie op 17 juli plaats. Het wordt vanwege corona, maar ook om kosten te besparen, naar verluidt een sobere plechtigheid, te beginnen met de beëdiging van de president en vicepresident, gevolgd door een toespraak van het nieuwe staatshoofd, defilé, benoeming en beëdiging van de nieuwe ministers en als sluitstuk de overdracht van de regeermacht. Intussen is er van dat proces al een tentatieve tijdlijn gemaakt.

Tijdens de huishoudelijke vergadering van het parlement maandag zijn de verschillende fracties ingericht en ook de vervangers van de vicevoorzitter aangewezen. De eerste vervanger van Dew Sharman (VHP) is Gregory Rusland (NPS), tweede is Harriët Ramdien (VHP) en derde Soerjani Mingoen-Karijomenawi (VHP). Abop en Pertjajah Luhur die vóór de verkiezingen in Wanica, Para, Commewijne, Nickerie en Coronie een lijstverbinding waren aangegaan, hebben besloten een gezamenlijke fractie te vormen. Samen hebben deze twee partijen tien zetels in De Nationale Assemblee.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/07/07/santokhi-en-brunswijk-kandidaat-president-en-vicepresident/
Brunswijk moet functioneren als parlementsvoorzitter

07 Jul, 2020, 04:41

foto

Op 29 juni 2020 is de partijleider van de ABOP Ronnie Brunswijk bij enkele kandidaatstelling gekozen tot voorzitter van De Nationale Assemblee. “De verkiezing van de voorzitter van De Nationale Assemblee, het hoogste  volksvertegenwoordigende orgaan in de Republiek Suriname, markeert binnen het democratische proces en de rechtsstaat in ons land een belangrijk punt”, aldus de voorzitter van de VHP, Ch. Santhoki, toekomstige presidentskandidaat. 
 
Brunswijk heeft in zijn eerste redevoering onder meer verwezen naar zijn ancestors en memoreerde de vestiging van  deze voorouders in het dorp Godo Olo aan de Tapanahony rivier. Geen van zijn voorouders kon volgens Brunswijk bevroeden dat eens het hoogste College van Staat in Suriname geleid zou worden door een marron, een kastii nenge.
Hij is er van overtuigd dat met het kiezen van een naar zijn zeggen, bosneger, een marron, tot voorzitter van De Nationale Assemblee een wezenlijke verandering in onze rechtsorde is ontstaan. Hij zei veel meer in zijn bloemlezing, maar welke betekenis het moment ook mag hebben in de historische ontwikkeling van zijn Lo, het is waarlijk een verworvenheid om trots op te zijn.
 
Aangezien het heden in het verleden ligt, is het traject dat Brunswijk zelf, heeft gevolgd om tot dit punt te komen, belangrijk voor een begrip van de stand van zaken in onze politiek bestuurlijke rechtsorde. Een democratische rechtsstaat in een fase waarin deze nog wortels moet schieten om tot wasdom te komen. De weg van Brunswijk is een van een militair, zich daarna noemende Gaddafi en Robinhood om in het vervolg Jungle Commando leider te worden, in welke hoedanigheid, in weerwil van vernielde dorpen, scholen en andere infrastructuur in het binnenland in contact met Bouterse en toch zonder Bouterse, het  Kourou akkoord, het akkoord van Nationale Verzoening en Ontwikkeling te tekenen en het tot succesvol subject van de Amnestie Wet 1989 ( S.B. 1992 no. 68 ) heeft gebracht, naar leider van de Politieke Partij de ABOP.  Niet onvermeld de verwerving of ….van belangrijke goudconsessies. Zijn medestanders en ook vele anderen leggen uit dat zijn bijzondere prestatie in dit traject is, zijn bijdrage aan de herdemocratisering van de Surinaamse politieke rechtsorde.
 
Ik moet zeggen dat hij naast de vermelding van zijn ancestors, Bouterse niet een bijdrage mag ontzeggen op de gevolgde weg. Voor de niet ingewijden die twijfels hebben verwijs ik naar zijn periode, zich noemende Gaddafi en Robinhood.
Als de heer Brunswijk evenwel reeds na een week zonder nog even over de schutting naar de taken van de Parlementsvoorzitter, zoals die omschreven zijn in artikel 7 van het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee, te hebben gekeken, alweer deze functie verlaat om Vice President van de Republiek te worden, is het niet alleen een afront aan de spirit van de gememoreerde ancestors, maar ook een brug te ver, gezien het integriteitsvraagstuk, waarmee de Republiek reeds lange tijd worstelt. 
 
Ik denk als een van de stemgerechtigde burgers van het land, dat goed hiernaar moet worden gekeken. De democratie steunt toch ook op deze  stakeholders. Het komt mij voor dat er een beroep op de leider van de ABOP moet worden gedaan om niet over te gaan tot de volgende stap.
Uiteraard hoeven hij en zijn ondersteuners geen gevolg te geven aan dit beroep, maar dan zal de tijd moeten uitwijzen wat het besluit zal betekenen voor het streven deze zo wankele democratische rechtstaat op goed spoor te houden. De bloemlezing van Brunswijk bij zijn verkiezing in historisch perspectief over de bereikte mijlpaal heeft dan alle glans verloren.
 
 Armand W. Van der San

Column: Devaluatie van de coalitie; nu nog de SRD

07 Jul, 2020, 00:59

foto

Met de hoop dat er na 25 mei een ommekeer zou komen en de devaluatie op elk niveau drastisch een halt toegeroepen zou worden, hebben ruim 182.000 van de 274.000 kiezers gestemd op de VHP, NPS, ABOP en PL. De partijen kregen maar liefst 33 zetels en een overweldigende meerderheid in de VVV. VHP heeft nooit eerder in haar 71-jarig bestaan 20 zetels gekregen. Er hebben meer mensen op de VHP gestemd dan het aantal geregistreerde leden. 
 
Kiezers hebben met hun stemgedrag mandaat gegeven aan de nieuwe coalitie – vooral de VHP met de NPS erachteraan – om normen en waarden te herstellen. Mogelijk tegen beter weten in hebben mensen de door Papa Lach beschreven riethalm aangegrepen om stormen te kunnen overwinnen. Bij de eerste en beste storm, is de riethalm zo ver gebogen dat deze in de modder is verdwenen. Binnen de VHP wordt er met modder naar elkaar gegooid over hoe de koek moet worden verdeeld. Velen worden besmeurd, want de krabben die in de ton te hoog klimmen, worden meedogenloos naar beneden getrapt…weer de modder in.
 
Bij de formatie van de nieuwe regering, is duidelijk dat de macht van voorzitters groter is dan de vele duizenden stemmen die partijen hebben vergaard. In veel structuren zijn er mensen die de voorzitters blindelings ondersteunen. Kijk maar naar een partij als de NPS, waar er uitblinkers zijn als het gaat om het besturen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Maar de sneltreinvaart richting ravijn kan alleen geblokkeerd worden met een kundige bestuurder, waar er in één oogopslag vertrouwen in moet zijn. Een team van deskundigen dat gaat bepalen wat er moet gebeuren, zal niet helpen. Daarvoor is er teveel ervaring met ministers die hebben gefaald op dit departement. Van de NPS heeft de samenleving beter verwacht op dit ministerie. Vraag het maar aan de vele NPS’ers die openlijk hun kritiek spuien. Wat voor hen extra frustrerend is, is dat formeel alle wegen zijn bewandeld.
 
Nadat de gunst van de kiezers is verkregen, tellen weer de belangen van partijbonzen en sponsoren. Op basis daarvan worden posten verdeeld, want iedereen wil een deel van de koek. Zo moet de voorzitter van de oranjepartij rekening houden met de verschillende stromen. Elke stroming wil zich vertegenwoordigd zien in de regering. Redden van het land zal pas aan de orde komen als de stuurlui aan boord zijn. Bij de VHP is niet begrepen wat de 20 zetels en de enorme meerderheid in de VVV vertegenwoordigen. 
 
Voor een deel van de toekomstige regering is het nu al moeilijk, om met kritiek om te gaan. Alles wat wordt gezegd, wordt gezien als een aanval. Ronnie Brunswijk is op historische wijze voorzitter van De Nationale Assemblee geworden. Een geweldige mijlpaal en het is hem gegund – ondanks alles. Waarom dan geen genoegen nemen met deze geweldige post? Nu wordt alles en iedereen getart omdat Bigi Bravo koste wat het kost vicepresident wil worden. Het argument dat Desi Bouterse president is geworden, dus waarom Brunswijk niet, slaat als een tang op een mager varken. Waarom is de NDP dan niet gewoon aan de macht gebleven? Waarom is er verandering beloofd en herstel van moraal en ethiek? 
 
Brunswijk wordt waarnemend staatshoofd. Real politiek! Hem staat hetzelfde lot beschoren als Bouterse als het om internationale podia gaat. Steeds vrezend en over de schouders kijkend, Brunswijk is immers veroordeeld door Nederland en Frankrijk. Dat is de realiteit waar Brunswijk rekening mee moet houden. Hoe graag hij en de zijnen dat niet geschreven en gelezen willen zien, dit is de realiteit waar hij niet onderuit kan. Waar blijft het voorop stellen van het volksbelang dat hij keer op keer heeft beloofd? Waren die woorden holle frasen of zoals vicepresident Ashwin Adhin zei dat je tijdens de campagnevoering mag jokken?  
 
De kandidatuur van presidentskandidaat Chan Santokhi en zijn tweemans wordt in vol ornaat ingediend. Er zijn 7 ondersteuners nodig, maar het worden minstens 4×7 handtekeningen. Wijlen Fred Derby zou zeggen, je kan niet een beetje zwanger zijn. Eenmaal in het bootje, moet je over de sula. Terwijl alle energie wordt gestopt in posities en mensen accommoderen, gaat het land elke dag verder bergafwaarts. En de ergste maatregelen moeten nog komen. Hopelijk zal de devaluatie van de SRD (unificatie van de wisselkoers klinkt minder erg) het land niet in zijn geheel aantasten. Devaluatie van de coalitie is nu al een feit.
 
Nita Ramcharan

Brunswijk geeft auto's en geld aan verpleegkundigen

07 Jul, 2020, 00:00

foto

 Ronnie Brunswijk, voorzitter van De Nationale Assemblee tevens ABOP, heeft drie voertuigen gedoneerd aan verpleegkundigen van ‘s Lands Hospitaal. Daarnaast heeft hij ook geld verdeeld. (Foto: FB) 

 

Assembleevoorzitter tevens leider van de ABOP, Ronnie Brunswijk, heeft verpleegkundigen van ‘s Lands Hospitaal rijkelijk bedacht. Hij heeft drie voertuigen verloot en geld gegeven aan het verplegend team van de afdeling waar Covid-patiënten worden ondergebracht. Ondervoorzitter van ABOP, Joël (Bordo) Martinus, bevestigt tegenover Starnieuws dat de politicus uit dankbaarheid de mensen extra heeft bedankt. 

 
“De voorzitter vindt dat de verpleegkundigen hem heel goed hebben behandeld. Ik wist dat hij de mensen zou verrassen als de behandeling goed zou zijn,” glundert Martinus. Hij merkt op dat niet eenieder een auto kan krijgen, daarom zijn er loten getrokken. Wie geen voertuig heeft gewonnen, heeft geld gekregen. 
 
Brunswijk is op 1 juli positief getest op Covid-19. Hij werd opgenomen op de Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd donderdag overgeplaatst naar ‘s Lands Hospitaal. De politicus is voldoende hersteld om naar huis te kunnen gaan. 
 
Op de verpleegafdeling van Covid-patiënten werken er zes verpleegkundigen. Zij zijn compleet verrast met de gulle geste van Brunswijk. De drie voertuigen zijn verloot onder de zes werkers. Zij hebben naast de auto ook elk SRD 5.000 ontvangen. De drie dames die geen auto’s hebben gewonnen, hebben elk SRD 10.000 gekregen.  
 
Martinus merkt op dat Brunswijk blij is dat hij weer naar huis mocht gaan. Hij heeft zijn dankbaarheid op deze manier getoond. Burnswijk moet het de komende dagen nog rustig aan doen. Intussen worden de formaliteiten in orde gemaakt voor de verkiezing van de president en vicepresident. Brunswijk is kandidaat voor het vicepresidentschap. 

‘Brunswijk voldoet niet aan vereisten Grondwet om vice-president te worden’

Publicatie datum: 06 jul 2020 | Bron: Waterkant

Zoals eerder al bekend was, gaat ABOP partijleider Ronnie Brunswijk ook voor het vicepresidentschap van Suriname. Volgens Artikel 96 van de Surinaamse Grondwet mogen de president en de vice-president rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in enige concessie of onderneming van welke aard dan ook, in Suriname gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende.

Ondernemer Brunswijk zal daarom zijn concessies overdragen in een stichtingsvorm en mag verder geen bemoeienis met zaken hebben. Volgens de politieke partij PRO omzeilt deze bedachte constructie het ‘Rechtstreeks of zijdelings deelhebber’ niet: de zeggenschap loze certificaathouder, vrijwillig stemrecht loze aandeelhouder, de stille vennoot of de stichtingbestuurder, zijn allen onverkiesbaar als vice-president.

En volgens PRO zijn de belangen bij ondernemingen en concessies, niet de enige diskwalificerende grondwettelijke bepalingen, die Brunswijk uitsluiten van het vice-presidentschap. Om tot president of vice-president te kunnen worden gekozen moet een kandidaat geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.

PRO stelt in dit persbericht: Brunswijk was een van de leiders van een groepering die gewapende strijd geleverd heeft in een burgeroorlog waarin honderden doden vielen en vernieling van eigendom van onzijdige burgers, waarvoor hij ondanks de opbouw van een aanzienlijk vermogen, nimmer enige restitutie geboden heeft. Er loopt een actief internationaal opsporingsverzoek vanwege een veroordeling voor drugshandel tegen hem en hij wordt gezocht voor verhoor in een zeer recente moordzaak.

“De ABOP krijgt de unieke gelegenheid zich van de scheidende regeerders te onderscheiden, door aan te tonen dat zij, in tegenstelling tot de NDP, geen partij is die bestaat om de wil en belangen van de voorzitter te dienen onder alle omstandigheden, maar zich onderwerpt aan de Grondwet en beschikt over voldoende talent en deskundigheid om een kandidaat voor het vice-presidentschap te stellen, die voldoet aan de vereisten van de Grondwet” aldus PRO in dit persbericht (PDF)

https://surinamenieuwscentrale.com/content/%E2%80%98brunswijk-voldoet-niet-aan-vereisten-grondwet-om-vice-president-te-worden%E2%80%99

Nieuwe regering gaat log overheidsapparaat evalueren en herstructureren

Publicatie datum: 06 jul 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zei in 2019 in het parlement dat het aantal ambtenaren 40.000 is. Vicepresident Ashwin Adhin had daarvoor medegedeeld dat er 83.000 mensen op de betaalrol zijn van de overheid. Ondertussen blijft het ambtenarenapparaat verder groeien. Aangezien het de bedoeling is dat de particuliere sector meer arbeidsplaatsen creëert en meer aantrekkingskracht uitoefent, zal dit in fasen gebeuren.

Er zullen wel meteen een aantal zaken worden gedaan om het overheidsapparaat beter te laten presteren en ook efficiënter te maken. Daarnaast zullen ook diverse parastatale bedrijven en organisaties geëvalueerd worden en zo nodig tot private ondernemingen/instellingen ontwikkeld worden met medeneming van een deel van het ambtenarenkorps. Ambtenaren zullen op basis van competenties en daadwerkelijk functioneren carrière maken De politisering van ministeries, openbare diensten, instituten en staatsbedrijven zal teruggedrongen worden met adequate wet- en regelgeving.

Het accent zal liggen op betere prestaties van ministeries en overheidsorganisaties, waarbij ambtenaren en andere werknemers op basis van hun competenties en daadwerkelijk functioneren carrière zullen maken. Om het bestuur ook dichterbij de burgers te brengen, zal er verder gedecentraliseerd worden naar de districten en ressorten. Ook de informatie en communicatie tussen overheid en burger wordt verbeterd door frequent overleg tussen de regering en de sociale partners, maatschappelijke organisaties en functionele groepen, waaronder het gezag van de inheemse en de tribale volkeren.

Evaluatie en wijziging Grondwet en Kiesregeling Om de ondermijnde democratie en het bestuur te versterken, zullen de nieuwe regeerders de Grondwet en de Kiesregeling evalueren en herzien. De regering Bouterse-Adhin had reeds een aanvang gemaakt met een gedeeltelijke wijziging van de Kiesregeling, maar uiteindelijk bleek dat het belangrijkste aspect, waarbij vooral de VHP zich sterk had gemaakt over de oneerlijke manier van zetelberekening en verdeling, werd weggelaten en juist pre-electorale combinaties werden verboden. Goede en betaalbare gezondheidszorg De aankomende VHP, Abop, NPS en PL-regering vindt dat iedereen toegang moet hebben tot goede en betaalbare gezondheidszorg, waarbij medicijnen in voldoende mate beschikbaar zijn.

Dit bleek in de afgelopen jaren een groot probleem te zijn, waardoor ook een aantal mensenlevens verloren is gegaan. In de gezondheidszorg zal daarom een omslag gemaakt worden van curatieve zorg naar preventieve zorg. De bevolking zal gestimuleerd worden om gezonder te leven.

De bedoeling is om ervoor te zorgen dat dat lokaal geproduceerde gezonde voeding beter bereikbaar wordt. De medische dienstverlening zal efficiënter georganiseerd worden op basis van de moderne inzichten. De geestelijke gezondheidszorg zal hierbij ook meer aandacht krijgen.

Verbetering Wet Nationale Basiszorgverzekering De Wet Nationale Basiszorgverzekering zal verbeterd worden, omdat deze in de afgelopen jaren voor veel problemen voor zowel ziekenhuizen, medici, apothekers als de patiënten heeft gezorgd. De gratis medische voorziening veranderde uiteindelijk in een nachtmerrie, waardoor veel patiënten voor de meeste medische behandelingen en medicamenten moesten betalen. Het functioneren van het Staatsziekenfonds (SZF) zal geëvalueerd worden en zullen nodige verbeteringen worden doorgevoerd.

Op dit moment zijn naast de ziektekostenverzekeringen van de ambtenaren, ook de Bazo en BZV-verzekerden ondergebracht bij het SZF. Speciaal beleid voor seniorenburgers en mensen met beperking Met een groeiend aantal seniorenburgers zal deze doelgroep meer beleidsaandacht krijgen, waarbij hun zorgbehoeften, woonomgeving en waardevastheid van de pensioenen centraal zullen staan. Ook voor de mensen met een beperking zal er speciaal beleid komen, welke gericht is op het scheppen van een ondersteunende omgeving met de nodige faciliteiten om zoveel mogelijk zelfstandig te leven.

Stuk grond om te bouwen voor jongeren en afgestudeerden Wat het huisvestingsbeleid betreft, zal de aankomende overheid niet per se zelf huizen bouwen, maar ook met voorwaardenscheppend beleid het particulier- of het burgerinitiatief stimuleren. Middels een goed huisvestingsbeleid zal huisvesting voor verschillende doelgroepen en inkomensklassen bevorderd worden. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan sociale woningbouw voor de minderdraagkrachtige burgers.

Jongeren en afgestudeerden die zelf kunnen bouwen, zullen een stuk grond van de overheid krijgen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/nieuwe-regering-gaat-log-overheidsapparaat-evalueren-en-herstructureren

Bestuurskundige pleit voor meer kwaliteit bij overheid

Publicatie datum: 06 jul 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Bepaalde critici roepen zelfs hardop dat het zijn van partijloyalist meer oplevert dan diploma’s op zak hebben. “Deze discussie is niet nieuw”, reageert bestuurskundige August Boldewijn. “In de loop der jaren is het probleem van partijloyalisten ontstaan”, merkt Boldewijn op.

“Een loyalist wordt als het ware vergoed en beloond met een bepaalde positie, waarbij men niet kijkt naar common sense, maar naar non sense.” Boldewijn noemt het Tienjarenplan van Suriname in 1957 dat hij kenmerkt als het eerste ontwikkelingsplan van Suriname. Tijdens de uitvoering van dit plan constateerde men dat de uitvoeringscapaciteit zwak was. Bepaalde opdrachten konden niet worden uitgevoerd.

Het salarissysteem van de overheid werd gewijzigd. Er waren maand-, week-, dag- en fortnight-loners binnen de overheid. Van al deze personen kon niet worden gesteld dat hun functie was gewaardeerd of gewogen.

Een functie-analyse ontbrak, waardoor men niet kon stellen dat de ene functie zwaarder was dan de andere. Dit heette het traktementensysteem dat door alle ongemakken die het bracht, werd veranderd. In de jaren ’60 werd een 21-schalensysteem geïntroduceerd.

De schalen met 7 functiecategorieën waren vooral gericht op het uitbetalen van maandsalarissen, waarbij de functies die werden bekleed werden gewogen. Simpel gezegd, mensen met dezelfde functie werden gelijk beloond. Van dit systeem dat rangenstelsels kent, zoals de onderverdeling tussen hoofd en sub-ambtenaren, is men later afgestapt”, merkt Boldewijn op.

Boldewijn geeft aan dat binnen elk systeem gekwalificeerde mensen nodig zijn. “Je hebt mensen van een bepaald opleidingsniveau nodig, vandaar dat ook het Instituut voor de Overheidsdienst (IVO) is opgericht.” De bestuurskundige merkt op dat de opleidingsvereisten moeten worden gebruikt bij de positionering van mensen bij de overheid. “In dit merit systeem worden mensen op basis van kennis en kunde beloond met een positie.

In de Verenigde Staten hanteert men voor bepaalde federale functies personen van een partij.” Dit noemt Boldewijn het ‘spoil systeem’. Suriname hanteert het merit systeem. “Maar we hebben ontdekt dat in de loop van de tijd het spoil system is geïntroduceerd zonder dat het is tegengehouden.” Kennis Boldewijn wijst op de realiteit dat er hierdoor mensen op functies zitten, die niet over voldoende kennis beschikken om die functies naar behoren uit te voeren.

De bestuurskundige wijst ook op formaties, dit zijn de aantallen mensen die van een bepaald kennisniveau nodig zijn. “Maar ook aan de formaties houdt men zich niet vanwege het accommoderen van personen, waardoor de personele uitgaven van de overheid schrikbarend hoog zijn, terwijl het resultaat van de geleverde arbeid daar niet in verhouding tegenover staat.” Tot slot wijst Boldewijn op het belang van deskundigen, die wetten screenen zonder dat deze tot een bepaalde partij behoren

https://surinamenieuwscentrale.com/content/bestuurskundige-pleit-voor-meer-kwaliteit-bij-overheid

Wie liegt er nou, Brunswijk of Bouterse?

Ronnie Brunswijk en Desi Bouterse

President, deze column is aan u gericht.

Het is mogelijk dat de heer Ronnie Brunswijk binnenkort een belangrijke functie zal bekleden in het land. Reden waarom het van belang is om te weten hoe betrouwbaar hij is.

In de nasleep van de verkiezing van 25 mei jongstleden, heeft Brunswijk publiekelijk meegedeeld dat uw kleinzoon, Walther, voor problemen wilde zorgen bij de Anthony Nesty Sporthal (ANS). Dit, in verband met de perikelen rond het hoofdstembureau Paramaribo, dat gehuisvest was in de ANS. Op sociale media is er toen een karikatuur gemaakt van Walther; zeer waarschijnlijk onterecht. Dit is gebeurd na de uitdrukkelijke mededeling van Brunswijk dat Walther voor problemen wilde zorgen en Brunswijk is iemand van wie je mag verwachten dat hij wel de waarheid spreekt.

U vertelde later publiekelijk dat Walter op dat moment met u zat te kaarten en dat Walther dus nimmer in de ANS aanwezig geweest kon zijn op dat moment. Walther heeft zelfs aangifte gedaan bij de politie wegens smaad en laster. Brunswijk heeft uw stelling nimmer tegengesproken en de pers heeft hem uw stelling, tot zover bekend, ook nooit voorgehouden.

President, wie heeft er nou gelogen: Brunswijk of u?

Weer een ander geval deed zich onlangs voor, waarbij wij ons ook afvroegen wie er nou gelogen heeft. Brunswijk zei dat u hem gesproken heeft over een mogelijke samenwerking tussen de ABOP en de NDP. Volgens Brunswijk heeft hij u meegedeeld dat die samenwerking niet zou lukken. U zei later dat er nimmer met Brunswijk gesproken is over een samenwerking. Brunswijk heeft deze stelling van u niet weersproken. Opnieuw heeft de pers het daarbij gelaten.

Waarom is het van belang om te weten wie de waarheid heeft gesproken?
In onze beschaafde maatschappij is het zo, dat indien je als politicus betrapt wordt op één leugen, je in het vervolg als volstrekt onbetrouwbaar wordt gezien. Hetgeen in de volksmond gezegd wordt, “eens een leugenaar, altijd een leugenaar”, geldt vooral ook in het openbaar bestuur. Indien je betrapt wordt op een leugen, worden al je daarna volgende uitspraken ook niet meer serieus genomen. Er is dan geen garantie dat je niet wederom aan het liegen bent. Je wordt dan bestempeld als een onbetrouwbare persoon. In de beschaafde samenleving is het dan ook gebruikelijk dat zo een persoon uit eigen beweging zijn openbare functies neerlegt.

Let wel: wij vragen niet of u een leugenaar bent, want óf u dat bent, weten wij al. Wij vragen wie in deze recente gevallen gelogen heeft. Wij dwalen een beetje af van de rode draad van deze column, maar voor het geval u zegt dat u geen leugenaar bent, willen wij u toch even herinneren aan enkele leugens van u.

Zo zei u in het parlement dat na de verkiezing van 2015, VHP-parlementariër Asis Gajadien stiekem op bezoek was geweest bij u. In dezelfde zitting zei Gajadien dat hij niet stiekem op bezoek was geweest, maar dat de partijleiding ervan op de hoogte was. Sterker nog, de partijsecretaris was er zelfs bij. Dit bezoek was ook op uw uitnodiging, hoewel u anders deed geloven in het parlement. In het hoogste college van staat heeft u keihard gelogen.

In het 8-decemberstrafproces heeft u ook gelogen dat u niet aanwezig was in het Fort Zeelandia ten tijde van de moorden. Die leugen is in het vonnis ontmaskerd. In het Surinaams wordt dit soort gedrag getypeerd als: “ley mofo”. Als wij het u vertellen hoe dit in het Nederlands wordt getypeerd, kan dat beledigend overkomen. Reden waarom wij u niet willen vertellen dat dit in het Nederlands wordt aangeduid als ‘liegbeest’.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/28/wie-liegt-er-nou-brunswijk-of-bouterse/

Verklaring n.a.v. negatieve artikelen en besmeuring VHP’ers

Publicatie datum: 24 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Het betreft hier berichten om oud gedienden van de partij te beschadigen en door het slijk te halen. Om verdeeldheid te zaaien tussen oud- en- jong in de partij. Om mensen tegen elkaar op te zetten.

De VHP veroordeelt deze berichtgeving en de negatieve campagne waarbij men zich ook bedient van anonieme bronnen. Deze laffe houding past niet in de open en transparante wijze waarop de nieuwe VHP werkt. De partijleiding zal dan ook niet aarzelen om- indien de omstandigheden dat vragen – ook gerechtelijke stappen te ondernemen wegens smaad en laster.

VHP-voorzitter Chan Santokhi laat weten dat hij meer dan 10 jaar strijd heeft geleverd op basis van het verbinden van mensen en het werken aan eenheid binnen en buiten de partij. Om de VHP te transformeren naar een nationale partij van eenheid en samenwerking. “Het volk heeft duidelijk laten weten dat deze wijze van samen werken aan de toekomst, dé weg is die moet worden ingeslagen.

Samenwerken om Suriname te redden”, aldus Santokhi. Deze vernieuwingsstrijd gaat niet veranderen door wat negatieve columns en social-media posts. In het meest recente geval zijn o.a.

personen als de oud-minister Stanley Raghoebarsingh en oud-voorzitter van de RvC van de Centrale Bank, Vijay Kirpalani aangevallen. En dat ook met aantoonbaar met foute informatie. Het zou mensen die dergelijke valse beschuldigingen hebben geuit, sieren als zij hun verontschuldigingen zouden aanbieden voor de beledigingen, aldus Santokhi.

“Ik roep iedereen op die om de persoonlijke aanvallen te stoppen. Om niet door te gaan met het plegen van karaktermoord op personen in de partij die een lange staat van dienst hebben. De VHP is mede dankzij hun inzet 71 jaar geworden.

Sommigen van ons moeten nog maar bewijzen wat ze waard zijn”.  Hij doet deze oproep ook aan personen binnen de eigen partij, die in deze fase omwille van een functie of positie dit soort columns voeden en steunen of geruchten helpen verspreiden. Ik breng in herinnering dat we de samenleving beloofd hebben een nieuw, modern en integer VHP. Dat hebben we gedaan met de presentatie van de kandidaten voor DNA.

En dat gaan we ook doen bij de presentatie van de regering. We hebben integer en transparant bestuur beloofd en dat zullen we ook doen. We zitten nog steeds op dat spoor en daar wijken we niet van af”.

VHP voorzitter Chan Santokhi zegt dat hij begrijpt dat er ongeduld is in de samenleving. Ik vraag eenieder om geduld. Hij wijst er op dat momenteel hard gewerkt wordt aan een nieuwe regering.

“We doen alles in alle rust en de juiste volgorde. Eerst De Nationale Assemblee installeren, dan de DNA-voorzitter en ondervoorzitter kiezen, het regeerakkoord afronden, vervolgens de verkiezing van President en vice- President en dan benoeming van ministers en andere functionarissen. Tot die tijd zijn alle namen die rond gaan, speculatie.

Totdat de partijen in de coalitie hun kandidaten hebben gepresenteerd is alles wat verschijnt: fake VHP Dit delen:TweetMeer Print WhatsApp Vind ik leuk:Like Laden…. . .

https://surinamenieuwscentrale.com/content/verklaring-nav-negatieve-artikelen-en-besmeuring-vhp%E2%80%99ers

Krishna Mathoera: Uitbetalen twk en verhoging toont inborst van de regering; gevoel voor het volk ontbreekt

Publicatie datum: 24 jun 2020 | Bron: Dagblad Suriname

Dit heeft alles te maken met integriteit

Nadat Dagblad Suriname wereldkundig maakte dat de regering had besloten om “bevroren” achterstallige gelden uit te betalen, is er veel commotie ontstaan in de samenleving. In 2017 kregen ambtenaren een loonsverhoging van 25%, die terugliep tot januari 2017. Verhoging van salarissen van ambtenaren betekent dat de schadeloosstellingen van leden van de regering en het parlement ook omhooggaan.

Echter besloot president Bouterse dat gelet op de noodlijdende situatie van het volk, de loonsverhoging niet doorgetrokken zou worden naar de ministers, de vicepresident en de president. Echter laat de regering nu weten dat de nieuwe bezoldigingsreeks, te rekenen van 1 januari 2017, de over 1 januari 2017 t/m augustus 2018 te betalen twk, alsook de achterstallige verhoging van 25%, alsnog toe te kennen en uit te betalen. Ministers, adviseurs zullen ten gevolge hiervan honderdduizenden SRD’s ontvangen en de president en vp zullen bedragen boven de half miljoen SRD ontvangen. 

Zegt A, doet B

Reagerend op het besluit van de regering zegt herkozen VHP-Parlementariër Krishna Mathoera dat dit alles te maken heeft met de integriteit van de regering. “Wanneer ze iets zeggen doen ze het andere. Bij deze leiders hebben we gezien dat ze zich niet aan hun woord houden. Het is kenmerkend geweest voor de NDP-regering dat ze A zeggen en B doen. Of zeggen B en doen C. Dit geeft gewoon duidelijk aan dat de regering geen empathie heeft. De verbondenheid met het volk is er niet.

Het gaat alleen om zichzelf. Het gevoel van medeleven ontbreekt. Grote delen van de samenleving zijn ernstig getroffen door het Coronavirus pandemie en de daaropvolgende maatregelen. We zien dat er veel sociale organisaties zijn, die moeite doen om het leed van het volk te lichten. Er wordt geld ingezameld en er worden goederen gedoneerd, zodat de personen in nood geholpen kunnen worden. Maar dan zien wij dat een regering, die 10 jaren geregeerd heeft en de staatskas helemaal leeg heeft gemaakt, dan nog probeert de laatste centjes leeg te krabben. Dit, terwijl financiële middelen vooral heel hard nodig zijn in de zorgsector. Het is echt genoeg geweest.”

VHP diende initiatiefwet 

De hele Covid-situatie leert ons hoe kwetsbaar wij als mensen zijn, zegt Mathoera. “Je kan nergens met al het geld. Je kan niet op reis. Je kan geen mooie dingen doen. Maar dan nog hebben de mensen lef om tot zulke handelingen over te gaan. Je mag miljoenen hebben, maar je kan niets ermee. Ze hadden zoveel kritiek op mij. Ik had een dubbel salaris. Maar ik heb mijn ontslag aangenomen. Integendeel zie je het dat als het om anderen gaat, zij ready zijn vinger te wijzen.

Maar als het om hun zelf gaat, houden ze helemaal geen rekening. De verhoging was bij wet. Maar de president had een besluit genomen dat de verhoging voor topfunctionarissen bevroren wordt. Kennelijk is het alleen bij woorden gebleven. De NDP heeft de wetten gemaakt, dus nu kun je niets doen. De VHP had toen wel in het parlement een initiatiefwet ingediend om de verhoging voor DNA-leden te bevriezen. Maar dat is nooit op de agenda geplaatst. Het is alleen in een huishoudelijke vergadering besproken. Er werd gesproken over een solidariteitsfonds, maar het is nooit behandeld. Wij hebben toen als VHP’ers  wel sociale activiteiten uitgevoerd.” Maar feit blijft dat de DNA-leden wel hun verhoging hebben ontvangen en ook hebben geaccepteerd.

“Maar nogmaals, dit heeft alles te maken met de integriteit van de mens. Zoiets heeft te maken met je inborst je attitude, de normen en waarden. Wat is voor hun belangrijk, het volk of eigen zak”, aldus Mathoera. 

SAM

https://surinamenieuwscentrale.com/content/krishna-mathoera-uitbetalen-twk-en-verhoging-toont-inborst-van-de-regering-gevoel-voor-het

Dreamteam van Chan Santokhi, oog in oog met de VHP-mastodonten

Stanley Raghoebarsing. Beeld: Apintie Televisie

De wil van het volk mag mij een worst wezen. Zo zal dit bij velen van de VHP-mastodonten (oudgedienden) omgaan in de donkere krochten van hun hersenen. Het Surinaamse electoraat heeft niet alleen de transformatie van Santokhi aangekondigd en bevestigd, maar ook massaal afscheid genomen van de oudgedienden van de VHP. Het gedrag van deze oud bestuurlijke elite, die Suriname inmiddels van verre bezien vanuit de hangmat, is uitgesproken minachtend en regentesk (arrogant): de mastodonten beginnen via hun lobbynetwerk weer een plaats voor hun vrienden, kennissen en families in het bestuurlijk apparaat op te eisen.

In een tijd dat de kiezer juist schreeuwt om directe en transparante zeggenschap, is het niet verstandig om de kiezer zijn keuze te ontnemen. In plaats daarvan moeten wij juist zoeken naar nieuwe vormen die de kiezer meer invloed en vertrouwen geven. Daarbij is het noodzakelijk dat jonge, getalenteerde bestuurders een kans krijgen.

De VHP wil steeds maar niet leren van het verleden, de fragmentatie (versplintering) van het kiezersvolk heeft gemaakt dat er zoveel nieuwe partijen hebben deelgenomen aan de verkiezing. De VHP kan steeds maar geen afscheid nemen van haar mastodonten met hun regenteske brutaliteit. Het feit dat de NDP in 2010 en 2015 de verkiezingen glansrijk heeft gewonnen is zeker aan de politieke arrogantie, het elitair, minachtend, en neerkijkend gedrag van de VHP-oudgedienden te wijten.

Zo zie je maar weer. In veel verhalen hoor je nog steeds diverse namen opduiken die zeker verantwoordelijk gehouden mogen worden voor de toenmalige neergang van de VHP (2010 en 2015). Ook voor de neergang van Suriname, veroorzaakt door de NDP, mogen deze mastodonten verantwoordelijk gehouden worden. Door hun toedoen is de NDP aan de macht gekomen en die heeft er op haar beurt een flink potje van gemaakt.

In de wandelgangen komen steeds de namen voorbij van families, vrienden, waaronder Sardjoe, Ajodhia, Urmila Ramlagansing, Rathipal, Randjietsingh, Kandhai, etc. Allen VHP-oudgedienden. Wat ons steeds merkwaardig voorkomt, is de naam van oud-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) en staatsraadlid Stanley Raghoebarsing.

Ter illustratie, een voorbeeld
Stanley Raghoebarsing: vijf jaar minister van LVV, vijf jaar minister van PLOS, vijf jaar lid van de Staatsraad. Een aantal jaar president-commissaris van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

In totaal heeft hij dus minimaal 15 jaar lang cruciale (politiek-bestuurlijke) functies bekleed namens de VHP. Er moet toch een moment zijn dat het genoeg is? Juist, in 2010 en 2015 had het volk gezegd dat het genoeg is; zij heeft massaal op de NDP gestemd.

Als wij kijken naar de prestaties van Raghoebarsing op de diverse ministeries, dan zien wij dat hij er niks van gebakken heeft. Hij heeft er een potje van gemaakt. Het rendement van zijn politiek-bestuurlijke functies is niet noemenswaardig succesvol geweest. Bijvoorbeeld: als minister van LVV had hij ervoor moeten zorgen dat de pluimveesector zou floreren. Het tegendeel bleek waar te zijn: Dilip Sardjoe importeerde meer plofkippen, waardoor het binnenlandse pluimvee kapot werd gemaakt.

Als dat niet genoeg is, heeft hij in de afgelopen periode flink geld verdiend als consultant in de rijstsector. De staat waarin de rijstsector zich bevindt, is mede een resultaat van zijn ‘consultancy’ en zijn ministerschap van LVV. Zijn periode als president-commissaris van het AZP is ook niet succesvol geweest.

Naar verluidt wordt zijn naam genoemd als aankomende minister van Financiën. De minister van Financiën bepaalt het financieel-economisch beleid in het land. Die beïnvloedt de portemonnee van de burgers. Dit is dus een zeer belangrijk ministerie welke je niet kunt toevertrouwen aan personen met een bewezen slechte staat van dienst.

Hiernaast wordt in één adem de naam van Raghoebarsing genoemd als mogelijke governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het behoeft geen betoog meer, dat gezien zijn disfunctioneren in diverse functies, hij niet de persoon zou moeten zijn die in aanmerking zou moeten komen voor cruciale functies. Ergens moet er toch een moment van zelfreflectie zijn, dat de heer Raghoebarsing zegt: “ik pas niet in die functie”.

Het ministerie van Financiën kun je ook niet toevertrouwen aan personen die behoren tot het spinnenweb van verzekeraars, bankiers en anderen, die betrokken waren bij het dubieuze project Blauw Meer.

Cruciale bestuursfuncties kun je evenmin toevertrouwen aan mensen die behoren tot het spinnenweb van de geruchtmakende “15 procent-Sardjoe-regeling”. Het vervelende karakter van witteboordencriminaliteit is dat deze heel moeilijk bewezen kan worden, omdat het zich vaak afspeelt op het vlak van gelegaliseerde criminaliteit (ook corruptie). Wie de schijn tegen zich heeft, moet ver blijven van cruciale functies.

In het Wederopbouwplan van de VHP, dat mede door Raghoebarsing is geschreven, wordt er gesproken over “Politiek-bestuurlijke vernieuwingen”, “Goed bestuur”, etc. Precies op dit punt moet Raghoebarsing een spiegel voorgehouden worden, op basis van zijn eigen statement.

Verder wordt in het Wederopbouwplan van de VHP gesproken over transparantie. Chan Santokhi was enige minister die een jaarverslag van zijn ministerie liet opstellen, dat is pas transparantie. Raghoebarsing heeft in zijn tienjarige ministerschap nimmer een jaarverslag kunnen of willen produceren. Allen die in het verleden de transparantie niet in acht genomen hebben, dienen een spiegel voor zich te houden.

De mastodonten hebben ons wel eens in de wandelgangen laten blijken dat wij niets van politiek begrijpen. Neen, inderdaad niet; wij begrijpen deze politiek niet. Leg maar uit, zodat het kiezersvolk het ook begrijpt. Kunt of wilt u het kiezersvolk niet uitleggen, dan zal het kiezersvolk het u wel uitleggen bij de komende verkiezingen.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/06/19/dreamteam-van-chan-santokhi-oog-in-oog-met-de-vhp-mastodonten/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *