EERST GEWAPEND VERZET EN UITEINDELIJK POLITIEKE UITSCHAKELING VAN DESI BOUTERSE

Auteur: Angela Fernald

Vanuit alle hoeken en gaten en op alle fronten is de aanval ingezet om Desi Bouterse voorgoed onschadelijk te maken. Wat niet lukte met de binnenlandse oorlog, is met vereende krachten tussen ABOP en VHP wel gelukt. Ronnie Brunswijk was de spil en de laatste strohalm van Desi Bouterse die geen gehoor gaf aan de vrijage vanuit de NDP leiding. Brunswijk weigerde steevast om met de NDP in zee te gaan. Via Edward Belfort heeft de NDP alles ingezet om tweespalt te bewerkstelligen. Ook deze actie mislukte en de ABOP legde Edward Belfort het zwijgen op na zijn actie in de kwestie NV Surfin. Belfort stemde niet voor de nieuw op te richten NV en in lands vergaderzaal haalde zijn partijleider voor de stemming keihard uit richting zijn partij lid. Brunswijk deed de uitspraak dat hij de opdracht had gegeven aan zijn partij om disciplinair te stemmen voor de oprichting van de nieuwe NV die kapitaal en investeerders  moest aantrekken voor Suriname.  Belfort lapte de oproep en opdracht van zijn partij leider aan zijn laars en was niet aanwezig in de vergaderzaal tijdens de stemming. Daarna hoorde niemand meer iets van Edward Belfort. Nu de afleidingsmanoeuvre was weggeëbt met de acties van Edward Belfort en de activisten Sybrano Pique en Feller was de weg vrij voor de grote slag die werd toegebracht aan  NDP  met de kwestie van de “vermoedelijke” mensensmokkel van Haitianen, de houtsmokkel van 100 containers en de 902 kilo  drugsvangst op de tafelberg. Allemaal kort na elkaar aan het eind van de maand April. De maand waarbij na de grote mokerslag aan de NDP het nieuws van het accoord met het IMF en de benoeming van een nieuwe bevelhebber van het Nationaal Leger kwam. 

De NDP was in het nauw gedreven en probeerde als laatste redding de hulp van Ronnie Brunswijk in te roepen om de kwestie van de houtsmokkel met een boete te laten aflopen. ABOP partijlid Stanley Betterson geliede de smokkelzaak door naar het Openbaar Ministerie. En de president ondersteunde deze actie om de justitiele authoriteiten hun werk te laten doen. Ronnie Brunswijk werd vervolgens door de president het veld ingestuurd inzake de enorme wateroverlast vanwege de hevige regens in Suriname en de vele ondergelopen gebieden. Ook werd de vice-president naar het Brokopondo gebied gestuurd door de president omdat aldaar enkele arbeiders uit Nieuw Koffiekamp onenigheid hadden met de goud Multinational IAmGold. Brunswijk deed verslag aan de president dat hij in deze kwestie kon bemiddelen. Alle brandhaarden werden gedecteerd door de regering. Ronnie Brunswijk maakte weliswaar de fout om een uitspraak te doen inzake de houtsmokkel en daardoor te bemoeien in een aangelegenheid de justitie aangaande. Wat Brunswijk persoonlijk vindt, namelijk dat de houtsmokkelaars alleen beboet zouden moeten worden is juridisch onjuist omdat het hier ging om een strafbaar feit van belasting ontduiking en fraude. In de kwestie Ashwin Adhin sprak Ronnie Brunswijk ook al voor zijn beurt en werd zijn uitspraak ook zwaar bekritiseerd door de gemeenschap. Brunswijk was toen ook de mening toegedaan dat de ex-vice president beboet moest worden om alle aangerichte schade terug te betalen. Maar justitie dacht er anders over en arresteerde de vice-president met 4 dagen cel. 

De NDP weliswaar probeerde met de uitspraken van Ronnie Brunswijk nog meer verwarring te stichten als zou de eenheid in de regering zoek zijn en ook in de coalitietop. Niets was minder waar. De houtsmokkel probeerde de NDP in de schoenen van Ronnie Brunswijk te schuiven als zou zijn naam genoemd zijn en hij bij deze grootschalige criminele activiteit betrokken zou zijn. De regering werd door de NDP ook in de verdachtenbank gezet inzake de mensen smokkel van Haitianen. Foto’s circuleerden op social media waar de president en de vice-president naast de betrokkene, de Haitiaan Saya te zien waren. Echter de drugsvangst van 902 kilo op de tafelberg kon niet in de schoenen van de regering geschoven worden. Het was voor de Surinaamse gemeenschap nu overduidelijk geworden dat er een crimineel kartel, een criminele structuur in Suriname opereerde waarbij hooggeplaatsten bij betrokken waren. Langzaam maar zeker naderde de natie de uitschakeling van het gezwel dat ons land volledig had uitgemergeld, financieel-economisch, politiek- bestuurlijk en moreel. Het was de sheriff menens om samen met zijn team Suriname structureel te verlossen van onderontwikkeling.

En koste wat het koste de NDP had als inzet dat de eenheid van bestuur, beleid en leiderschap gebroken moest worden. Bouterse had nooit gedacht dat het Santhoki zou lukken om door zijn crimineel cordon door te dringen. Door zijn opzettelijk bankroet gemaakte economie toch een uitweg zou vinden.  De gigantisch slimme aanpak van urgentie fase, stabilisatie fase en groei fase, was het middel  om op wetenschappelijke basis de oplossing te brengen. Iets wat Desi Bouterse nooit heeft kunnen doen. Onder het regiem Bouterse was Suriname een schurken staat welke door de huidige regeerders ontmanteld wordt. De oplossing van het grondenrechten vraagstuk was voor de NDP ook een doorn in het oog. De vice-President beloofde meermalen aan de binnenlandbewoners dat zijn regering dit probleem zal oplossen en de rechten van Inheemsen en Marrons op hun gronden zal effectueren, nog voor het einde van het jaar 2021. Met dit regerings beleid werd de NDP steeds verder in het nauw gedreven, want Ronnie Brunswijk en Santhoki gaan gestaag door op de ingeslagen weg. 

Speciaal instituut voor uitvoering aanbevelingen NRA-rapport

 30 april 2021

GFC NIEUWSREDACTIE- Er komt op korte termijn een speciaal instituut dat zal worden belast met de uitvoering van de aanbevelingen van het National Risk Assessment (NRA)-rapport.

Dit gaf president Chandrikapersad Santokhi donderdag mee in het parlement toen hij de algemene en beleidsmatige zaken die thans actueel zijn, belichtte.

Het staatshoofd zei dat zodra de regering het rapport heeft doorgenomen en het definitief is, het zal worden aangeboden aan het parlement en het publiek.

Het conceptrapport is onlangs door het Project Management Team (PMT) aangeboden aan de regering. “Het is een vrij lijvig rapport, dat thans wordt doorgenomen door de regering”, zegt de president.

De eerste conclusie is volgens hem dat ons land enorme verbeteringen zal moeten doorvoeren aan ons Anti Money Laundering beleid.

Er zijn verschillende risicosectoren geïdentificeerd, waar speciale aandacht aan zal moeten worden besteed. Er is daarom enorm veel werk voor de regering om ook dit aspect van onze samenleving te herstellen.

President Santokhi: “Als we niks doen, dan bestaat het risico dat we internationaal geïsoleerd zullen worden. Dat kunnen we niet gebruiken.”

De definitieve beoordeling, de zogenaamde Mutual Evaluation, zal al in maart plaatsvinden.

“We hebben dus weinig tijd”, benadrukt het staatshoofd. Daarom zal ook op korte termijn een speciaal instituut worden belast met de uitvoering van de aanbevelingen.

https://www.gfcnieuws.com/speciaal-instituut-voor-uitvoering-aanbevelingen-nra-rapport/

 

Vicepresident Brunswijk met laarzen aan het water in…..

Vicepresident Ronnie Brunswijk is letterlijk donderdag 29 april met zijn voeten in het water poolshoogte gaan nemen in het district Wanica Zuid-Oost om de wateroverlast zelf in ogenschouw te nemen en te voelen en te ervaren hoe de bewoners deze dagen zich een weg moeten banen door het water.

Brunswijk ging samen met districtscommissaris Shafiek Goelaman en het Assembleelid Miquella Huur (Pertjajah Luhur) de situatie in de omgeving van de onder water staande Abigailslustweg bekijken.

https://www.dbsuriname.com/2021/04/29/vicepresident-brunswijk-met-laarzen-aan-het-water-in/

 

Aannemers Wegenautoriteit vragen bemiddeling VP
Het aannemers Collectief van de Wegenautoriteit Suriname (ACWAS) heeft een petitie ingediend bij Vice-President Ronnie Brunswijk. De aannemers die vanaf maart 2019 diverse contracten hebben met de Wegenautoriteit zijn nog niet uitbetaald voor de laatste uitgevoerde werkzaamheden. In de petitie vroegen de aannemers op dinsdag 27 april 2021, bemiddeling van de VP tussen deze groep en de Wegenautoriteit.
De aannemers hebben van…
Meer weergeven
Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, zittende mensen, staande mensen en buitenshuis
 
 
 
 
 
 
VP hoort leiding SLM aan
Vice – President Ronnie Brunswijk heeft de nieuwbakken directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij(SLM), Paul de Haan, samen met de directie en RVC van deze maatschappij op bezoek gehad. Tijdens dit formeel kennismakingsbezoek, op dinsdag 27 april 2021, is de nieuwe SLM directeur gepresenteerd aan de Vice-President. Partijen hebben tijdens dit onderhoud uitgebreid gesproken over de Luchtvaart Maatschappij
Crisis- en Herstelplan
De Haan heeft bij deze ontmoeting het SLM Crisis- en Herstelplan 2021 – 2023 aangeboden aan de VP. In dit plan is onder andere een traject om te komen tot imago verbetering van de SLM opgenomen. Dit, zodat het vertrouwen van de consument in de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij toeneemt. Om het bedrijf verder gezond te maken wil de SLM ook het personeelsbestand dat te log is aanpakken. Een deel van het personeel zal op een natuurlijke wijze worden afgevloeid.
Maandelijkse ondersteuning
De leiding deed via de VP een beroep op de regering voor een maandelijkse ondersteuning van 2 miljoen Amerikaanse Dollars. Deze ondersteuning is noodzakelijk om de operationele kosten van het bedrijf te dekken en wordt aangevraagd voor de periode van 1 jaar. De ondersteuning zal maandelijks beschikbaar moeten zijn en zal gedurende het jaar langzaam worden afgebouwd. De SLM is momenteel bezig zijn bedrijfsactiviteiten aan te passen en wil niet alleen opereren als carrier naar eindbestemmingen, maar ook als transit carrier. (Noord, Midden en Zuid Amerika).
Utiliseren diensten SLM
De SLM vraagt de regering ook om de parastatale en overheidsafdelingen voor hun cargo diensten van en naar Suriname te verwijzen naar de SLM. Dit zal tot gevolg hebben dat een groot deel van de operationele kosten wordt gedekt. Ook vraagt de SLM dat de regering bewerkstelligd dat wanneer de offshore olieboringen starten de drilling rights voor wat betreft cargo aan de national carrier wordt toegewezen. Dat gebeurd in andere landen ook. Het verzekerd de SLM nu al van een inkomen door het vervoeren van de cargo voor de offshore activiteiten.
COVID-19 protocollen
Ook vraagt de SLM betere vaststelling van protocollen ten aanzien van de Covid pandemie. De maatschappij vraagt met name een definitief standpunt ten aanzien van de chartervluchten. Momenteel moet het bedrijf vanwege de total lockdown steeds passagiers alloceren en vluchten wijzigen. Zij doet een beroep op de regering om voor deze vluchten de protocollen aan te passen. Momenteel worden passagiers van en naar Suriname vervoerd, wanneer zij toestemming hebben van het Ministerie van Buitenlandse zaken en Volksgezondheid (testen).
De Vice-President wenste de nieuwe directeur succes toe in het uitoefenen van zijn functie. Hij benadrukte dat het besluit om Paul de Haan aan te trekken een besluit was van de totale regering en dat hij achter dit besluit staat. De verzoeken van de SLM zullen binnen de regering worden besproken.
VP Brunswijk beloofd Inheemse granman snelle aanpak grondenrechten
Deze regering is menens om het grondenrechten vraagstuk binnen afzienbare tijd op te lossen. Tijdens mijn bezoek aan verschillende dorpen in het binennland heb ik deze toezegging wederom bevestigd. In dit kader is de Inheemse granman Asongo Alalaparu op maandag 26 april, tijdens een bezoek, breedvoerig ingelicht over de vergevorderde stappen in dit proces.
Daarnaast maakte de granman ook gebruik van de gelegenheid om enkele brandende vraagstukken voor te leggen.
Er is reeds een concept wet collectieve rechten Inheemsen en Tribale volken bij De Nationale Assemblee (DNA). Deze wet is door een huidige commissie grondenrechten werderom op de opreatie tafel gelegd en wordt herzien. De commissie is thans bezig de laatste adviezen te formuleren voor de regering. De granman was op bezoek met een delegatie van verschillende inheemse stammen, tezamen met de districtcommissaris (dc) van Sipaliwini, Merilu Sapa, van het ressort Coeroeni.
Dc Merilu Sapa, zegt dat de granman de gehele Surinaamse inheemse gemeenschap vertegenwoordigd. Tijdens het bezoek waren ook de vertegenwoordigers van de stammen Arowakken, Caraiben en Wayana’s aanwezig. De Granman heeft ook de problemen die er momenteel heersen in het binnenland besproken. Voedselschaarste, electriciteit en slechte infrastructuur zijn enkele punten die werden aangehaald. Ondanks het feit dat de regering met financieel economische uitdagingen zit zal de regering alles eraan doen om verlichting te brengen voor de gemeenschappen, die in een achtergestelde positie verkeren.
Een vertegenwoordiger las namens de delegatie een document voor. Daarin is onder andere aangegeven dat de oorspronkelijke bewoners van dit grondgebied graag meegenomen willen worden in de ontwikkeling. En dat zij niet steeds de handen open wensen te houden voor de overheid, maar willen ook zelfvoorzienend zijn. Daarvoor staan ze altijd open om met de regering van gedachte te wisselen.
 
 
 
 

Regeringsdelegatie bezoekt onder water gelopen gebieden ter oriëntatie

 

Regeringsdelegatie bezoekt onder water gelopen gebieden ter oriëntatie

 

Een regeringsdelegatie heeft een bezoek gebracht aan verschillende gebieden die door de aanhoudende regens van de afgelopen dagen met wateroverlast te kampen hebben. De delegatie onder leiding van de president en vice-president van Suriname heeft op donderdag 28 april 2021 gebieden in de districten Paramaribo, Wanica en Saramacca aangedaan. 

 

Er is veel schade opgetreden aan vooral landbouwgewassen, maar ook huishoudens hebben materiele schade opgelopen. Er is eerder op 27 april 2021 breedvoerig gediscussieerd over de problematiek met betrekking tot de wateroverlast in verscheidene delen van het land. De regering is onmiddellijk ingekomen door SRD 100 miljoen te reserveren om de gevolgen van de ontstane situatie landelijk op te vangen. Een ministerieel team onder leiding van de minister van Openbare Werken zal zich hierover buigen.

President Santokhi geeft aan dat ondanks de enorme financiële uitdagingen van het land de regering SRD 100 miljoen heeft gereserveerd. “Het is van eminent belang dat de districtscommissarissen een commissie instellen om de onder water gelopen buurten op regionaal niveau te identificeren. Vanuit de samenleving moet de mogelijkheid bestaan dat ook zij oplossingen op papier kan afgeven aan de commissie.

Regionale organen, namelijk ressortraadsleden en districtsraadsleden moeten samen met de gemeenschap actief betrokken zijn in het oplossen van de problemen,” merkt het staatshoofd op. De oplossingen van de samenleving zullen door deskundigen bestudeerd worden en waar nodig aangepast worden.

Minister Nurmohamed zegt dat de regering heeft besloten om met spoed ontwateringswerken en plannen in uitvoering te brengen. “De ophaal van lozingen zal integraal aangepakt worden. Alle primaire, secundaire, tertiaire lozingen zullen opgehaald worden. Alle sluizen en pompgemalen krijgen een onderhoudsbeurt. Dit alles is goed voorbereid en nu gaan we in de uitvoering,” zegt de OW-minister.

Hij benadrukt dat het ministerie een schuld heeft van SRD 700 miljoen en dat het uitvoeren van werken een bijzonder moeilijke opgave is door de financieel-economische crisis.

https://www.waterkant.net/suriname/2021/04/30/regeringsdelegatie-bezoekt-onder-water-gelopen-gebieden-ter-orientatie/

‘NEGATIEVE LANCERINGEN VIA SOCIALE MEDIA WORDEN AANGEPAKT’

 

Santokhi huurt gekwalificeerd bedrijf in tegen cybercrime

Het onlineplatform, sociale media, kan ons tegenwoordig op verschillende manieren van informatie voorzien. Voor het vergroten van de vriendenkringen, maar ook het contactonderhoud met familieleden en vrienden, maakt sociale media tot een oplossing en genot. “Het welbekende online platform, facebook is een nuttig platform, als er goed gebruik van wordt gemaakt. Echter zien wij dat mensen, het verkeerd gebruiken. Zo worden mensen nu op facebook bedreigd, beledigd, en nepnieuws verspreid. Maar wij zullen cybercrime aanpakken”, aldus president Chandrikapersad Santokhi afgelopen zaterdag in het RBN- programma, Kaal Aaj Aur Kal.

Santokhi verklaarde, dat niet alleen nepnieuws verspreid wordt en er bedreigingen plaatsvinden, maar ook terroristische activiteiten voorbereid, het stelen van persoons identiteit, het inbreken in accounts, hacken van systemen van  overheid en particulieren. “Dat is zeer gevaarlijk, en als overheid moeten wij ervoor zorgen, dat instituten naar ons land komen, om deze negatieve handelingen aan te pakken”, benadrukte Santokhi. Als gevolg van deze negatieve handelingen, zullen er expertises, hightech, en moderne technologie nodig zijn. “De regering heeft een modern gekwalificeerd bedrijf ingehuurd om cybercrime te bestrijden. Met aanpassing van regelgeving, en met nog meer inzet van moderne technologie, zal het gebeuren”, stelde het staatshoofd.

Santokhi: “Hier in dit land, hebben wij morele, waarden en rechtsnormen, en die principes moeten gehandhaafd worden, zowel door mensen in de gewone media, sociale media, als publiekelijk.” Als wij deze illegale handelingen goed willen aanpakken en willen laten onderzoeken, zullen er volgens Santokhi, enige bepalingen in het wetboek van strafrecht toegevoegd moeten worden. Mensen die zich schuldig maken aan de normoverschrijding, zullen daarbij dan rechtmatig aangepakt worden. Santokhi zei, dat het Openbaar Ministerie, deze instituten daarvoor zal moeten hebben, en vervolgens de ambtenaren daarin trainen, en dat allemaal in samenwerking met de internationale sociale media bedrijven die er zijn, zullen de strafbare feiten aangepakt worden.

Het staatshoofd is voorts van mening, dat er een overeenkomst tot stand moet worden gebracht, tussen de overheid en sociale media bedrijven, dat als er een strafbare handeling plaats mocht vinden, er direct ingegrepen kan worden. “Met alle informatie die wij nu binnen krijgen, kunnen we een strafrechtelijk onderzoek inzetten, om het verder te kunnen toepassen. De technische mogelijkheid is er, alleen moeten wij onze wettelijke instrumenten gaan aanpassen, en ook met internationale bedrijven samenwerken”, zei Santokhi. Hij haalde daarbij aan, dat de samenleving ook meer geïnformeerd moet worden inzake deze strafbare handelingen. Er zullen volgens Santokhi bewustheidsprogramma’s geplaatst moeten worden, cultuureducatie opgevoerd worden, zodat er weer respect kan zijn voor de waarden en  normen. Santokhi: “Het probleem is veel groter, dan een vraagstuk vanwege de regering. Het is een samenlevingsvraagstuk, waarbij de regering, de instituten, alle andere instellingen de verantwoordelijkheid dragen om deze handelingen te gaan minimaliseren.”

Santokhi benadrukte, dat wij als samenleving, de sociale fabriek zijn, en er moet volgens hem, gezamenlijk gewerkt worden zodat de waarden en normen terugkomen. “Wij moeten elkaar met respect gaan behandelen, geen etnische haat zaaien, geen nepnieuws creëren. Zij die het maken, kunnen ooit ook slachtoffer worden”, aldus Santokhi.

 

𝗡𝗼 𝘄𝗮𝗻 𝘀𝗺𝗮 𝗻𝗲 𝗸𝗶𝗿 𝗮 𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝗻𝗶𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗮𝗮𝘁 𝗷𝗲 𝗸𝘂𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗵𝗲𝗹𝗽𝗲𝗻.
Als je hout wil smokkelen en je wordt gepakt, dan wordt het hout in beslag genomen en ga je op ze minst boete betalen, 7 of 14 maal contributie recht ga je moeten betalen. Het kan makkelijk een miljoen usd aan boete worden.
Niemand wordt omgekocht. Deze boete gaat de kas van Financiën spekken.
Toen wij als regering zeiden dat het volume hout die in het buitenland werd opgegeven verschilt met de export volumes van ons land, nam men ons niet serieus.
Nadat we een vliegende brigade in het leven hebben geroepen, hebben we al 3 keer illegaal hout in beslag genomen, laatst 100 containers.
Ik ben niet betrokken bij het onderzoek, ik heb wel informatie opgevraagd, en het Openbaar Ministerie is nu met deze case bezig.
Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, staande mensen, pak en binnen
 
 
 
1,9 d.
384 opmerkingen
160 keer gedeeld
 
Leuk
 

 

 
 
Opmerking plaatsen
 
 
Delen
 

384 opmerkingen

 

Relevantste

 
 •  
   
   
  Good Job we willen ook op de hoogte zijn hoe het is afgelopen hoeveel van de corupten zijn op gesloten niet dat we niets meer gaan horen

  14

   
  • Leuk

    

    

  • Beantwoorden
  • 1 d
   
   
  3 antwoorden
 
Meer opmerkingen weergeven
1 van 290
 
 

Aannemers Wegenautoriteit vragen bemiddeling VP
Het aannemers Collectief van de Wegenautoriteit Suriname (ACWAS) heeft een petitie ingediend bij Vice-President Ronnie Brunswijk. De aannemers die vanaf maart 2019 diverse contracten hebben met de Wegenautoriteit zijn nog niet uitbetaald voor de laatste uitgevoerde werkzaamheden. In de petitie vroegen de aannemers op dinsdag 27 april 2021, bemiddeling van de VP tussen deze groep en de Wegenautoriteit.

De aannemers hebben van…

Meer weergeven

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, zittende mensen, staande mensen en buitenshuis

158

16 opmerkingen

13 keer gedeeld

Leuk

Opmerking plaatsen
Delen

16 opmerkingen

Relevantste • Hopelijk spreekt u de minister aan want hij doet precies alsof hij de vicepresident is, neem besluiten om de kleine ondernemers de kleine man te duperen, luku fa kondre morsu wiens fa a kondre no abi moni ma kondre no mag morsu, Sranan gron, mama Srana… 

  Meer weergeven

  3


  • Leuk


 • Beantwoorden
 • 1 d
3 antwoorden
Nog 7 opmerkingen weergeven

VP hoort leiding SLM aan

Vice – President Ronnie Brunswijk heeft de nieuwbakken directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij(SLM), Paul de Haan, samen m…

Meer weergeven

37

1 keer gedeeld

Leuk

Opmerking plaatsen
Delen

0 opmerkingen

VP hoort leiding SLM aan
Vice – President Ronnie Brunswijk heeft de nieuwbakken directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij(SLM), Paul de Haan, samen met de directie en RVC van deze maatschappij op bezoek gehad. Tijdens dit formeel kennismakingsbezoek, op dinsdag 27 april 2021, is de nieuwe SLM directeur gepresenteerd aan de Vice-President. Partijen hebben tijdens dit onderhoud uitgebreid gesproken over de Luchtvaart Maatschappij

Crisis- en Herstelplan…

Meer weergeven

156

8 opmerkingen

12 keer gedeeld

Leuk

Opmerking plaatsen
Delen

8 opmerkingen

Relevantste • Slm gaat geen reizigers meer krijgen met deze regering liegt no ka Veral hoe chan santhoki zijn duivel bek niet open maakt om met het volk te praten . Hij zet jou om vuil werk schoon te maken


  • Leuk


 • Beantwoorden
 • 1 d

 • Bewerkt

Nog 7 opmerkingen weergeven

VP Brunswijk beloofd Inheemse granman snelle aanpak grondenrechten
Deze regering is menens om het grondenrechten vraagstuk binnen afzienbare tijd op te lossen. Tijdens mijn bezoek aan verschillende dorpen in het binennland heb ik deze toezegging wederom bevestigd. In dit kader is de Inheemse granman Asongo Alalaparu op maandag 26 april, tijdens een bezoek, breedvoerig ingelicht over de vergevorderde stappen in dit proces.

Daarnaast maakte de granman ook gebruik van de …

Meer weergeven

394

18 opmerkingen

24 keer gedeeld

Leuk

Opmerking plaatsen
Delen

18 opmerkingen

Relevantste • Topfan

  Niet beloven, maar doen.

  GIF pauzeren

  Dragons Den Applause GIF by CBC

  GIPHY


  • Leuk


 • Beantwoorden
 • 3 d
Nog 11 opmerkingen weergeven

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *