BOUTERSE VOELDE DE HITTE VAN HOEFDRAAD IN ZIJN NEK EN SCHAKELDE BRUNSWIJK IN. IT’S A TROJAN HORSE!!

Auteur: Angela Fernald.

Mijn stelling: Met Misiekaba en Joël Martinus alias Bordo draait het FRED-DERBY scenario van Desi Bouterse, maar dan omgekeerd. Zogenaamde spijtbetuigers die in wezen het paard van troje zijn op het schaakbord van Bouterse, moeten de aandacht afleiden om vervolgens het leiderschap van Ronnie Brunswijk breed uit te etaleren en te verstevigen. Het doel heiligt de middelen bij zowel de ABOP als de NDP want na verloop van tijd worden dan plooien gladgestreken en vertelt een partijtopper dat er dus niks aan de hand is, NADAT DE PARTIJ EERST ZOGENAAMDE TUCHTMAATREGELEN GENOMEN HEEFT. Vervolgens strijken de President en de Vice-President de plooien glad en alles gaat weer zoals het was.  En precies hierom is alles een scenario want als er niets aan de hand is waarom treden dan de spijtbetuigers niet uit de partij?? En waarom treedt de president niet op en toont hij zwak leiderschap?? Het Surinaamse volk wordt bedrogen waar zij erbij staat!! Lood om oud ijzer dus!!. Voor mij a waste of time en daarom stop ik er ook mee artikelen te schrijven voor publicatie in de media. Tot nu toe zijn 14 artikelen van mijn hand gepubliceerd en ik hou het nu voor gezien omdat het gewoon water naar zee dragen is. Santhoki stelt gewoon teleur!

Maar het is vooral Edward Belfort die zijn kritiek over de gang van zaken binnen het nieuwe kabinet m.b.t. de uitvoering van beloften, niet onder stoelen of banken geschoven heeft en het is ook Belfort geweest die zware kritiek uitte op het binnenhalen van Andre Misiekaba. Een filmpje dat direct na de uitspraak van Marinus Bee, de nieuwgekozen DNA voorzitter viraal ging, was een waarschuwing aan het adres van Ronnie Brunswijk dat de ABOP dit binnenhalen van Misiekaba niet zou pikken en dat er verzet zou komen binnen de partij.  Maar Ronnie Brunswijk ging gestaag door met het verzamelen van top NDP-ers om hem heen: Jozefzoon, Misiekaba, Danielle Veira, en last bust not least for so far de DC Nerkust. Deze golf van beroering omtrent Nerkust wordt door Mrtinus opgepikt om zijn kritiek te spuien. Maar het is dezelfde Martinus geweest die de eerste bekendmaking deed dat Andre Misikaba binnen de gelederen van de ABOP zou toetreden en dat die welkom is. Een ergere boutist dan Andre Misiekaba bestaat er niet en Nerkus is maar een kleine jongen in vergelijking met Misiekaba, maar toen hield Martinus zijn mond dicht en het was Belfort die sprak. Binnen de ABOP vindt er een paleis revolutie plaats.

Daarom lijkt alles veel meer op een scenario, zoals de NDP die altijd heeft toegepast. Om wind uit de zeilen te halen van Edward Belfort is het Joël Martinus alias Bordeaux  scenario opgezet om ervoor te zorgen dat al de ontevreden ABOPPERS gekanaliseerd worden richting Bordeaux en niet naar Belfort. Het zijn Brunswijk en Bordeaux die bekend staan als de geweldenaars binnen de partij, de mannen met een groot vermogen, goud concessies en helicopters. De grote vraag is waarom de intellectuelen bij de ABOP zwijgen als het graf. Precies hetzelfde beeld zagen wij eerder bij de NDP. 

Brunswijk zijn positie is niet te handhaven binnen de coalitie. Persoonlijk kan hij niet mee en zijn belangen staan haaks op het regeringsbeleid. De belangen van zowel Brunswijk als Bordeaux komen in het geding vandaar het verzamelen van NDP-ers die in hetzelfde schuitje zitten. Met deze houding van de partijleider en vice-President wordt puur uit eigen overleving en eigen belang opstructie gepleegd. eerst binnen de ABOP om zo de positie van het hele kabinet te verzwakken door de aandacht te vestigen op machtsposities van de ABOp in plaats van het regeerprogramma in de urgentie fase uit te voeren op weg naar de stabilisatie fase en de groei fase. De katibo denkers kunnen deze lijn en deze richting maar moeilijk volgen omdat in hun partij de ideologie en ontwikkelings visie ontbreekt. De partij zit op het niveau van een  soap-serie. Marron cultuur en emancipatie wordt boven de nationale politiek gesteld. Marron belangen idem dito waarbinnen prive belangen van partij toppers de boventoon voeren. Suriname is dus van de regen in de drup beland. Messi erin en Bordo eruit.!! het is eerder voorgekomen dat de NDP partijleider Bordo persoonlijk beledigd heeft en de ABOP partijleider Ronnie Brunswijk heeft het nooit publiekelijk opgenomen voor Bordo. Hetzelfde is Stanley Betterson, een top ABOPPer overkomen, de beledigingen en persoonlijke aanvallen vanuit de NDP, om over Edward belfort maar te zwijgen. En Brunswijk zweeg in alle talen en ging doodleuk daarna op audientie bij de ex-President waarbij brasa’s werden uitgedeeld aan Bouterse en aan Gilmore Hoefdraad. Brunswijk houdt er een eigenaardige redenering op na, namelijk dat waar zijn persoonlijk voordeel is hij ook daar aanwezig zal zijn, dus een samenwerking met een ieder is niet uitgesloten. Het gaat Brunswijk enkel om macht te verwerven voor zijn eigen belangen. Daartoe misbruikt hij de hele ABOP achterban. En de Marron cultuur sleept hij gewoon de nationale  politiek in. En de intellectuelen binnen de ABOP zwijgen allemaal. Mensen als Ruben Ravenberg en mevrouw Fidelia Graand- Galon. waar blijven de critici, de onderzoeks journalisten? De vice-President maakt rare sprongen en brengt de gehele regering in discredit. Het ministerie van Energie valt onder de ABOP. Het valt onder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Met dit handelen laat Brunswijk duidelijk zien dat hij totaal geen respect heeft voor het leiderschap van de President, voor zijn achterban en voor ons volk. De vice-President loopt met een verborgen agenda rond en ondermijnt de regering steeds weer. Hoelang zal dit nog duren voordat president Santhoki ingrijpt? 

Dat Brunswijk niet in staat is te begrijpen dat hij andere gekwalificeerden in zijn  politieke partij de kans moet geven om Suriname uit de ellende te halen, heb ik in een eerder artikel (nr 12 op deze blog) reeds beschreven  met de titel: ” Wij lopen met Ronnie Brunswijk in de voetsporen van onze geschiedenis” 

Onderstaand artikel van de V.S. waarbij Joe Biden een zwarte vrouw naar voren schuift, namelijk Kamala Harris, is een voorbeeld voor politici die begrijpen waar het om gaat. Brunswijk is niet met nationale of internationale politiek bezig maar zuiver met zijn eigen prive belangen die haaks staan op het regeringbeleid o.l.v. Chandrikapersad Santhoki.  

Bordo zal uit de ABOP moeten stappen om zijn belangen beter te kunnen bewaken. want zoals ik in mijn artikel van 11 augustus 2020 verschenen in dagblad Suriname al aanhaalde, de groei van nationale belangen betekent dat de regering te maken krijgt met obstructie omdat de prive belangen van personen kleiner worden vanwege het regeerprogramma. De antagonistische tegenstelling begint zich zeer duidelijk af te tekenen in de gelederen van de ABOP en de NDP. Een scenario met Misiekaba en Bordo moet maken dat de aandacht van de ingeslagen weg wordt afgeleid. 

BRUNSWIJK STUURT AAN OP EEN BURGEROORLOG

De paleis revolutie binnen de ABOP is slechts een schijn beweging met DESI BOUTERSE als REGISSEUR. De President wordt informeel met deze eruptie van een SLAVEN-OPSTAND bedreigt. De MARRONS zijn de inzet voor de OPSTAND DER REDI MUSU’S. De huidige President is bang en gaat stroomlijnen in plaats van aan te vallen. De AANVAL IS ALTIJD DE BESTE VERDEDIGING terwijl zachte wonden stinkende heelmeesters maken. De President denkt tactisch te moeten manoevreren, maar een volk vraagt van hem niet met zich te laten sollen. De NDP is bezig het volk op deze manier aan te tonen hoe ZWAK HET LEIDERSCHAP van de President is. De ABOP en de NDP provoceren president Santhoki om BUITENLANDSE HULP in te roepen om tegen hen op te treden, want dan kunnen zij de NATIONALISTISCHE SNAAR en de MARRON snaar gaan bespelen. Maar wat nog veel gevaarlijker is, dat de ETNISCHE SPANNINGEN gevoed worden en het RASCISME in Suriname gaat opbloeien. De etnische spanningen zullen op het conto worden geschreven van de VHP. Dit gebeurd waarschijnlijk op het schaakbord van Bouterse. Heel Suriname schaakt mee met Desi Bouterse, terwijl juist alle aandacht gericht moet zijn op HET SCHAAKBORD VAN DE BEWEGING VAN 108.000 PLUS.  Met het schaakbord van Boutere en Brunswijk zitten ij midden in een soap van intriges en op dit niveau zijn de ABOP en NDP leiders geniaal. Op het analytisch wetenschappelijk vlak zijn zij niets en daarom trekken zij heel ons land in het moeras van het KATIBO DENKEN. Want Suriname mag zich niet ontwikkelen omdat anders hun enorme prive belangen worden aangetast. De kliek rondom Brunswijk en Bouterse zijn de informeel machtige economische groep die het helemaal niet zien zitten met wat Santhoki het volk heeft beloofd. Koste wat het kost moet de VHP onder uit worden gehaald zodat het volk in de soap blijft van achteruitgang en verdere armoede op elk vlak. De oplossing is dat de president openlijk moet communiceren hierover met ons volk en zijn eigen schaakspel gaat spelen met het volk van ten minste 108.000 plus. Een nieuw schaakbord is de eerste fase om de haviken en graaiers van rijkdommen van ons land te stoppen in hun drift tot LANDJE-PIK. Suriname is van ons allemaal, en deze communicatie met ons volk welke richting wij op willen gaan en welke belemmeringen worden opgeworpen, dient de president uit te leggen aan ons volk. Niet alleen het regeerprogramma, maar de weg richting de vrijheid, dat is wat de president voor moet vechten samen met het volk. Doet de president dit niet dan is het een wet van meden en perzen dat hij vroeg of laat zal vallen en verslonden worden door de haviken die niet zullen schromen om de president het zwijgen op te leggen. Santhoki is een groot gevaar voor hun belangen en de president alleen zal deze strijd niet alleen met zijn regeerprogramma kunnen winnen. De aanval en de verdediging van ons volk is de sleutel tot de overwinning en de president zal de geschiedenis ingaan als de strijder, de krijger, de verdediger van de belangen van ons allemaal tegen de redi musu’s die deze strijd tot onze vrijheid koste wat kost moeten tegen houden. En werkelijk alle middelen zijn hiertoe geoorloofd. We hebben eerder al gezien dat Brunswijk in dienst van Nederland niet geschroomd heeft een BINNENLANDSE OORLOG te beginnen met vele doden tot gevolg. Toen was het om Bouterse van het toneel te laten verdwijnen. En Bouterse deed toen precies wat ik onze president nu adviseer: communiceer met het volk want het volk is de schild van elke aanval. Het volk moet haar belangen zelf verdedigen en ons volk geeft overduidelijk aan hiervoor bereid te zijn. Ons volk wil geen vals en onwerkbaar zogenaamd socialisme en een centraal geleide economie gestuurd door familie and friends. Ons volk wil geen concentratie van macht gebaseerd op een dorpsdenken van TWEE VEROORDEELDE CRIMINELEN. Ons volk wil verlost zijn van de aasgieren van onze rijkdommen. Dit is de kern van onze bevrijdingsstrijd die gepaard gaat met de positie van het presidentschap. 

DE PRESIDENT IS IN DE VAL GELOKT.

De president geeft een signaal af aan de samenleving dat ” neks no fout”, geflankeerd door Ronnie Brunswijk. Maar dit is niet eerlijk, want de samenleving en ons volk krijgt dus in feite te horen dat de fout bij de klagers, de critici, de ontevredenen ligt. De president houdt op deze wijze zijn hand boven het hoofd van Brunswijk, zo wordt dit optreden van de president vertaald naar de samenleving. In plaats van ons volk de hand boven het hoofd te houden. De president balanceert met dit gedrag ook op HET RANDJE VAN VERRAAD. President Santhoki is de inzet van de CONTRA BEVRIJDINGSSTRIJD. Als Santhoki valt dan zijn er twee opties, namelijk de president doet mee met HET VERRAAD AAN ONS VOLK en gaat samenwerken met Brunswijk en Bouterse of de President wordt aan de kantlijn geschoven en het regeren op traditionele wijze onmogelijk gemaakt. Onze president is nu echt aan set. Doet de president alsof ” en stroomlijnt hij verder alles, dan is hiermee gezegd dat er een langzame transitie is ingezet naar het breken van de macht van de president. En dan zijn de rollen omgekeerd, dan zal de kaaiman verder zijn werk onder water afronden met het hoofd en lichaam van onze president. De realiteit van het schaken met de belangen van ons volk door Bouterse en Brunswijk is dat zij beiden militairen zijn met een trackrecord waar ons volk en de wereld versteld van staan. We mogen de werkelijkheid niet negeren en de geschiedenis niet met de mantel der liefde gaan bedekken. De uitspraak van de President dat de geschiedenis van Brunswijk achter ons ligt heeft mede gemaakt dat wij op het schaakbord van de beide heren zijn beland. Deze uitspraak  was een zwaktebod en duidelijk signaal aan de informele macht dat de rovers en dieven beloond worden met behoud van posities of herpositionering. Bovendien krijgen onze jongeren de boodschap dat criminaliteit loont. Het is ook niet zomaar dat er gezegd is dat WIJ ALLE SURINAMERS NODIG HEBBEN. Bewust kan dan een valse draai gegeven worden aan zulke uitspraken. Inderdaad hebben wij alle Surinamers nodig maar dan op weg naar de HORIZON en niet op weg naar HET MOERAS of DE AFGROND. Wij redden alleen onze president door deze woorden en zinnen betekenis te geven. Maar de beste bode is de man zelf dus is het advies en verzoek aan de president ZICHZELF TE REDDEN nu het nog niet te laat is en zich zodoende te ontwikkelen tot EEN STERKE PRESIDENT die de waarheid dient. Alleen dan zal het volk de president redden door hem te  ondersteunen als dienaar van ons allen. Maar het is de president die de eerste stap zal moeten zetten. Onze president is nu aan set, want het volk is ready to go with him. Wij moeten koste wat kost ons eigen schaakbord op want we leven in een tegenstelling met de belangen op het andere schaakbord van Bouterse. Wie anders dan een sterke leider moet dit ons volk uitleggen? En durven te gaan staan tegenover Brunswijk en Bouterse die ons volk valse uitleg geven? De brutaliteit overheerst bij beide katibo-denkers maar ons volk heeft duidelijk gekozen voor de intelligentie onder leiding van onze president. De intelligentie is van nationaal belang, zo slim heeft ons volk gestemd, dus die moet het winnen van de enge prive belangen omdat prive belangen nooit kunnen leiden tot welvaart en welzijn van een volk. Dus is het zaak dat onze president nu gaat spreken en zich niet opstelt als een halve God die ver van het volk afstaat en tegelijkertijd zegt te willen communiceren met ons. President sta op, toon durf en moed om zonder angst ons te leiden naar de bevrijding. En anders zal de geschiedenis een oordeel over u vellen. Want liever strijdend ten onder dan roemloos de geschiedenis is als dienaar van belangen die indruisen tegen dat van het volk. Doen wat u zegt is invulling geven aan onze bevrijdingsstrijd. Want nu dreigen wij af te drijven richting het schaakbord van Brunswijk en Bouterse. n

ONAFHANKELIJKHEID OPENBAAR MINISTERIE OP DE SCHOP?

 

De komende maand gaat mr. Roy Baidjnath Panday als procureur-generaal bij het Hof van Justitie, met pensioen. De huidige procureur-generaal heeft gedurende zijn ambtstermijn zijn sporen verdiend als de ware crime fighter en zal met opgeheven hoofd, het Openbaar Ministerie (OM) verlaten. Voor Keerpunt is het duidelijk, dat er lieden binnen de huidige coalitie zijn die zo snel mogelijk Baidjnath Panday willen doen vervangen door een manipuleerbaar element dat niet eens zijn sporen heeft verdiend op het OM, laat staan dat deze kan worden gezien als een bedreven strafjurist. Maar daar gaat het momenteel niet om. Waar het wel om gaat, is dat de vervolging manipuleerbaar is om bepaalde zware criminelen die in het vizier van het OM zouden geraken of al zijn, toch straffeloos te houden door een vervolgingsproces te frustreren.

Een van de grootste gevaren die het OM momenteel bedreigt, is de aanstelling van ene F.W., ex-minister onder de regering Bouterse II, en die zeker door een coalitiegenoot graag wordt gezien als opvolger van Baidjnath Panday. Deze F.W. heeft naar verluidt, zeker geen schone reputatie en was werkzaam bij een hier destijds gevestigde multinationale onderneming. F.W. zou destijds zijn genoemd als kandidaat om de portefeuille van Justitie en Politie te gaan bekleden. De man kwam, gezien zijn bedenkelijke handelingen in een vorige functie bij de multinationale onderneming, niet door het antecedentenonderzoek dat noodzakelijk is voorafgaande aan de eventuele aanstelling als bewindsman op Justitie en Politie. F.W. zou bij zijn vorige werkgever hebben geknoeid met gelden uit het pensioenfonds en een niet geschikt terrein bij een dubieuze figuur voor miljoenen dollars hebben aangeschaft.

Een dergelijke figuur kan onmogelijk door deze onfrisse deal als hoogste man op het Openbaar Ministerie worden gepositioneerd. Op geen enkele wijze mag de onafhankelijke positie van het Openbaar Ministerie uit handen worden geslagen en op de schoot worden geplaatst van de zware criminaliteit. Onze rechtsstaat wordt hierdoor in groot gevaar gebracht. Niet alleen de rechtsstaat, maar vooral de rechterlijke macht wordt invalide gemaakt als er een belangrijke zuil wordt weggeslagen.

Uit justitiële kringen  wordt voorts vernomen,  dat men ernstig bezorgd is over de pogingen die worden ondernomen door een huidige politieke partij als deel van de coalitie, om het Openbaar Ministerie op criminele wijze te infiltreren. Wat steeds duidelijker wordt, is dat er achter de schermen, behoorlijk wordt gesoebat over welke partij bepaalde schakelfuncties of invloed binnen Justitie en Politie krijgt en ook welke politieke payongwaaiers er zullen worden geplaatst in topfuncties binnen de gewapende machten.

Op de achtergrond  vindt ook zware infiltratie binnen een coalitiegenoot  door de NDP plaats.

Waar deze coalitie ook zwaar rekening mee dient te houden, is het feit dat het buitenland de huidige ontwikkelingen op de voet volgt en verschillende buitenlandse mogendheden hun beleid ten opzichte van Suriname zullen gaan bepalen op basis van wie op welke positie binnen justitie en de gewapende machten wordt geplaatst. Mocht voor de externe wacht blijken dat het  toch weer een crimineel zooitje is of dat nog zal worden benoemd, dan is er geen steek veranderd en zullen wij als criminele staat  gebrandmerkt blijven.

BOEFIE ONGRIJPBAAR HOUDEN

Tot op heden staat Gillmore Hoefdraad, de gewezen minister van Financiën onder de regering Bouterse die door het Openbaar Ministerie wordt opgespoord, niet op de opsporingslijst van Interpol.

Volgens de procureur-generaal mr. Roy Baidjnath Panday, zijn alle benodigde gegevens benodigd voor de opsporing van Hoefdraad door Interpol al opgestuurd en heeft het Openbaar Ministerie ook op additionele vragen gesteld door Interpol, gereageerd. Maar tot op heden is  de verdachte Hoefdraad, nog niet vermeld op de internet site van Interpol. Is het misschien mogelijk dat niet alle verdachten gelijk op de site met foto en overige gegevens worden vermeld? Keerpunt heeft daar geen directe verklaring voor.

Wat Keerpunt wel weet, is dat niet het Openbaar Ministerie op de hoogte wordt gesteld door Interpol inzake de opsporing en vermelding van de verdachte Hoefdraad, maar korpschef Prade en minister Amoksi van Justitie en Politie. Het is voor Keerpunt helemaal niet duidelijk of de beide heren het Openbaar Ministerie en in het bijzonder de procureur-generaal, op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het opsporingsverzoek van de vervolging ingediend bij Interpol tegen Hoefdraad. Wat inmiddels wel duidelijk is geworden voor Keerpunt, is dat er voorname figuren zijn binnen de opsporing (lees KPS) en aangestuurd door de hoogste topfiguren binnen de NDP, die opsporing van Hoef-draad zo goed als mogelijk trachten te vertragen c.q. frustreren. En aangezien het Openbaar Ministerie afhankelijk is van deze  gecorrumpeerde werkarm binnen Justitie en Politie, komt er maar geen schot in de opsporing en aanhouding van deze kapitale verdachte, die het land op zo schandelijke wijze heeft weten te benadelen en nog vrij in het buitenland vertoeft en tracht op tal van manieren straffeloos te blijven voor de door hem gepleegde misdaden.

Voorts vernemen wij dat vanuit paars, er op allerlei manieren getracht wordt haar invloed binnen een partij van de coalitie te vergroten om zo de grote zwendelaars uit de regering Bouterse I en II, straffeloos te houden. Alle zeilen worden momenteel dan ook bijgezet om ook de infiltratie binnen het Openbaar Ministerie succesvol af te ronden. Hoefdraad moet schotvrij blijven, want als hij gaat praten en onthullingen doen, gaan er nog veel meer paarse koppen rollen. En juist daarom is de positie van de procureur-generaal thans in het vizier. Als die functie in handen valt van een marionet, is het afgelopen met de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie en vooral met een oprechte en eerlijke vervolging van elke verdachte. De klassenjustitie heeft dan haar zoveelste overwinning geboekt.

https://dagbladdewest.com/2021/03/27/boefie-ongrijpbaar-houden/

Ronnie Brunswijk, de Surinaamse Ashanti-koning

Ronnie Brunswijk. Foto: Facebook

Natuurlijk is vicepresident Ronnie Brunswijk de onmisbaar geachte component in een coalitie die steunt op het weldenkende deel van de natie. Voor dit deel van de natie zijn grote tradities van het Surinaamse volk met betrekking tot saamhorigheid en verdraagzaamheid, heel erg belangrijk. Dezer dagen wordt Brunswijk vanuit diverse kanten en door het volk snoeihard bekritiseerd. De landgenoten nemen het hem hoogst kwalijk dat hij moeilijk afscheid kan nemen van mensen uit de vorige regering; sterker nog, hij accommodeert ze.

Het probleem zit niet per se in de mensen van de vorige regering. Het probleem zit in het geboefte deel van de vorige regering. Dit deel van de vorige regering is een verlengstuk of de as van de corruptieve praktijken van de vorige regering.

In onze columns bekritiseren wij vaak de ABOP van Ronnie Brunswijk (niet te verwarren met de ABOP van Belfort), vanwege het feit dat hij het steeds laat afweten wanneer het gaat om democratische en morele principes in de politiek. Daardoor worden wij weleens verweten geen oog te hebben voor de positieve kanten van die partij. Dat verwijt is vaak afkomstig van lieden die de negatieve kanten van de ABOP niet onder ogen willen zien. Na een maand regeermacht van deze coalitie is het een goed moment om de balans op te maken en te kijken waar de ABOP van Ronnie Brunswijk voor staat. Je kunt beter vroeg de conclusie trekken dan wanneer het te laat is.

De ABOP van Brunswijk heeft laten zien dat kritiek niet gewenst is. Brunswijk heeft zijn achterban dusdanig opgevoed, dat zij geen eigen mening wil of kan hebben. Zij die wel een eigen mening hebben, worden op het matje geroepen of op non-actief gesteld.

Brunswijk onbereikbaar voor zijn beste schutters
Parlementariër Edward Belfort voor wie wij enorme waardering hebben, is op het matje geroepen. Dit, vanwege het feit dat hij via de media kritiek geleverd heeft op de infiltratie van het NDP-geboefte in deze coalitie. Vriend en vijand zijn het erover eens dat hij tot één van de beste parlementariërs van Suriname behoort. Het grote aantal stemmen dat hij behaald heeft, spreekt boekdelen. Het grote aantal stemmen op Belfort heeft mede bijgedragen aan de overwinning van de ABOP. Desondanks was Brunswijk onbereikbaar voor zijn beste schutter, Edward Belfort. Brunswijk nam zijn telefoontjes niet aan. Meer dan logisch dat Belfort nu via de media communiceert met zijn partijvoorzitter. Wie heeft hiervoor gezorgd? Juist, niemand anders dan Brunswijk. Wie wordt op het matje geroepen? Degene die de waarheid spreekt, in deze Belfort.

Joël Martinus meer bekend als ‘Bordo’, is door het hoofdbestuur van de ABOP zelfs op non-actief gesteld. Dit, ook vanwege het feit dat hij via sociale media zijn kritiek uitte op het feit dat Brunswijk de infiltratie van het NDP-geboefte toeliet. Het behoeft geen betoog dat Bordo een grote influencer is en dat de ABOP haar zetels mede te danken heeft aan hem. Brunswijk is vicepresident, mede dankzij deze influencer. Ook voor Bordo is Brunswijk onbereikbaar; hij neemt de telefoontjes van Bordo niet aan. De telefoontjes van het NDP-geboefte nam/neemt hij wel op. Is het verwonderlijk dat Bordo via de media begon te communiceren met Brunswijk? Wie heeft hiervoor gezorgd? Juist, niemand anders dan Brunswijk, maar Bordo wordt op non-actief gesteld.

Als dat niet genoeg is, deelt Brunswijk mee dat Bordo geen ondervoorzitter is van de ABOP. Dit, terwijl Bordo wel een ondervoorzitter is van de ABOP. Dat Brunswijk hier bevestigt dat hij een ordinaire leugenaar is, deert hem niet. Dat hij hiermee de ABOP te schande zet, deert hem evenmin. Hij moet zijn doel bereiken, ten koste van alles en iedereen. Als hij de ABOP daarvoor moet verkopen, doet hij het ook. Dit wijst op aloude praktijken van de Afrikaanse Ashanti-koning die er niet voor schroomde om zijn mensen te verkopen. Die moest ook zijn doel bereiken ten koste van alles en iedereen.

Assembleevoorzitter Marinus Bee, heeft in dit geval laten zien dat principes te koop zijn. Wij hadden tenminste van hem verwacht dat hij zijn partijvoorzitter tot orde zou roepen. Het tegendeel bleek waar te zijn.

Men schijnt niet te beseffen dat de aanhang van Belfort en Bordo nu groter is dan ooit. Indien deze twee heren overstappen naar een andere partij of een eigen partij oprichten, hebben Brunswijk en ABOP een groot probleem. Belfort heeft zelfs een groeiende aantrekkingskracht bij niet traditionele ABOP’ers. Ook de traditionele ABOP’ers zijn mede dankzij Bordo en Belfort een eigen mening gaan vormen. Daar schuilt ook een potentieel gevaar voor Brunswijk en de ABOP; de eigen mening van de ABOP-achterban.

Als dit niet genoeg is, is de op handen zijnde wijziging van het discriminatoire kiesstelsel, een ander probleem voor de ABOP. Dit kiesstelsel is niet te verkopen aan de samenleving en de maatschappelijke verontwaardiging in dit opzicht is enorm groot.

Een aap met een scheermes
Neen, dit is geen racistische uitdrukking. Dit moeten wij helaas erbij vermelden, want elke kritiek op Brunswijk wordt weggemoffeld met ‘racisme’. Als je een aap een scheermes geeft, gaat hij niet datgene ermee doen, waarvoor het bedoeld is. Hij gaat zich niet ermee scheren, maar de kans is groot dat hij rare dingen ermee gaat doen en misschien zichzelf lelijk gaat verwonden ermee.

Brunswijk past in deze uitdrukking. Hij heeft nu macht, maar kan er niet mee omgaan. Diezelfde macht richt hem ten gronde. Hij gaat ten onder aan zijn eigen succes.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/08/21/ronnie-brunswijk-de-surinaamse-ashanti-koning/

 
Stanga Ssa

 19 aug 2020 om 09:06 

🚧🚧🚧 WAARSCHUWING🚧🚧🚧
Regering Santokhi.. wees voorzichtig…dat Bouterse en Brunswijk .. straks de macht plots volledig overnemen in Suriname..
door U en de NPS volledig uit te schakelen..
EEN VAST STAAND FEIT IS:
U zal nu gedurende deze regering continue politiek worden gechanteerd door Bouterse+ Brunswijk..
zolang U maar alles toelaat wat Ronnie Brunswijk nu doordrukt in zijn beleid als Vice President door notoire NDP fradeurs
uit de vorige NDP Regering te blijven faciliteren binnen deze nieuwe Regering
As a result of this..
gaat U dus leidelijk en machteloos moeten toezien dat U en de NPS gewoon politiek schaakmat en monddood zijn gezet door BOUTERSE(NDP) + BRUNSWIJK( ABOP).
op hun politiek sleeptouw zijn ook de PL en BEP.
Uw enige politieke reding als grootste partij de VHP (20 zetels)-in deze Coalitie is –
om deze Regering en Parlement te ontbinden per direct en een zakenkabinet van puur technocraten .. former captains of the Industry – voor een periode van 6 maanden dit land te helpen redden uit deze politieke ondergang.
Daarna komen er nieuwe vervroegde verkiezingen niet later dan 25 mei 2021.
Het Surinaams Volk gaat u nu pas echt belonen vanwege uw wijs besluit om direct af te treden.
DE VHP KRIJGT NU VAN HET VOLK GEGARANDEERD 30 ZETELS, DE NPS 6, PRO 2, DA91 =1, A20 =1, STREI =1, DOE=1
NDP = 4, ABOP = 4, BEP =1
CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI
DOOR NU DEZE GEDURFDE DRASTISCHE EN NOODZAKELIJKE POLITIEKE INGREEP TOE TE PASSEN
GAAT U DE ALLERBESTE ECHTE DEMOCRATISCHE , TRANSPARANTE EN CORRUPTIE VRIJE REGERING KUNNEN VORMEN ALS PRESIDENT –
OM EINDELIJK HET PUIN UIT DE POLITIEK: NDP, ABOP MET WORTEL EN TAK UIT TE ROEIEN – EN ZEKER 3 MILJARD USD DIE ZE ALLEMAAL HEBBEN GESTOLEN WEER TERUG TE BRENGEN IN STAATSKAS.
President Santokhi wees verstandig act now !! do not wait too long. Laat Suriname niet ten ondergaan op een goedkope wijze dmv een indirecte coup van de ndp+ abop zoals hier is gebeurd met de President van Mali.
U hebt het Nationaal Leger, De Politie en de NIVD totaal niet onder controle.. ze staan nog steeds onder commando en controle van Bouterse+ Brunswijk 🚧🚧🚧
President van Mali treedt af na gijzeling door muitende militairen
 
 
NOS.NL
President van Mali treedt af na gijzeling door muitende militairen
20 aug 2020
 
 
 
20 aug 2020
VERRAAD… VERRAAD… VERRAAD DOOR ABOP….
Volk van SURINAME
Beseft u wel welk onvoorstelbaar. GROOT VERRAAD ZICH HIER AFSPEELT DOOR TOEDOEN VAN DE GROOTSTE VERRADER IN HET BELANG
VAN DE GROOTSTE ROVERS EN CRIMINELE BENDE VAN DE NDP DIE HET LAND REEDS FINANCIEEL, ECONOMISCH
EN SOCIAAL TOTAAL GERUINEERD
EN VERNIETIGD HEBBEN.
SCHANDALIG.
EN ZE ZETTEN HUN
GEROOF HET FRAUDEREN VOORT.
De komende maanden worden alle Grote Belangrijke Staatseigendommen SCHRIFTELIJK veilig gesteld voor en op naam van NDPcriminelen Boeven en ROVERS door de NDPcriminelen onder leiding van de Abop
Marron voorzitter Brunswijk.
VERRAAD TEN TOP.!!!
KAN DE PG DIT GROTE. VERRAAD
IN GODSNAAM EN OP DRINGEND VERZOEK VAN HET HET ANGSTIG EN ONZEKER, VERWARD
VOLK NOG VOORKOMEN
DOOR DE WET?
GEACHTE PRESIDENT VAN HET LAND SURINAME
CHAN SANTOKHI
WAAR BENT U.?
WAAR IS UW STEM?
WAAR IS JOUW POWER?
HOE KUNT U ZICH DOOR DEZE VERRADER IN DE MALING LATEN NEMEN?
HA MET UW HAKKEN IN HET ZAND STAAN
WIJHET VOLK STAAN ACHTER EN NAAST U.
MAAR LAAT OOK UW VUIST
OP TAFEL ZIEN
WIJ HEBBEN ER NIETS AAN OM OP U TE GAAN SCHELDEN NU.
WIJ ZIJN NIET BLIND OM TE ZIEN WAT ZICH NU IN ONS LAND, HET LIJKT WEL AFRIKA, WAAR DE KONING
OP ZIJN TROON, MET ZIJN SCEPTER ZWAAIT, AFSPEELT
KUNT U NIET DE HULP OF ADVIES VRAGEN AAN DE MEER GESPECIALICEERDEN VAN BEVRIENDE, DEMOCRATISCH GEZINDE
LANDEN?
DIT IS HAAST NIET TE OMSCHRIJVEN WAT ZICH NU HIER AFSPEELT AAN SCHANDALEN, CHAOS EN
AFSCHUWELIJKE BANALITEITEN, ZONDER ENIGE VREES OF SCHAAMTE. NORM VERVAGING, ONBESCHRIJFELIJK.
 
Kiran Algoe

 heeft een bericht gedeeld.

20 aug 2020
 
 
 
 
 
BREAKING – nog meer FAMILY & FRIENDS benoemingen!! LEO BRUNSWIJK wordt PRESCOM van STAATSOLIE. In de RVC krijgt MELISSA SANTOKHI ook een positie. De broer van de VP en vrouw van de president gaan Staatsolie voortaan draaien. Santokhi had beloofd dat hij niet zou doen aan family & friends maar nu is hij dat vergeten en doet hetzelfde als wat Bouta en NDP deden.
 
 

Santokhi kent de deugnieten

20 Aug, 2020, 09:08

foto

President Santokhi heeft ongetwijfeld een goed overzicht van de boeven en hun trawanten die het land hebben kaalgeplukt. Maar hij zit met een coalitiegenoot op zijn nek die zijn vaart vertraagt. Voor de machtsoverdracht werd een onnodige “memorandum of understanding” ondertekend door NDP, VHP en ABOP. Een afspraak was het voorkomen van “een heksenjacht op politiek andersdenkenden”. Een ketterjacht is nooit goed, maar dieven en rovers moeten niet worden beschermd.
 
De NDP is bang haar pionnen en invloed in instituten te verliezen. Maar wie heeft geknoeid of heeft laten knoeien moet zonder pardon worden weggestuurd. Je maakt jezelf zwak en belachelijk door zulke types te handhaven.
 
Goed nieuws is dat deugnieten al onder de loep worden genomen bij het Staatsziekenfonds, de Surinaamse Postspaarbank en de Centrale Bank van Suriname. Ook ex-minister van Financiën Hoefdraad wordt opgespoord. Ronduit teleurstellend was het willen handhaven van districtscommissaris Mike Nerkust en het handhaven van Andy Rusland als president-commissaris bij EBS, beiden prominenten van de NDP. Het druist in tegen de volkswil en ruikt naar verraad.
 
Tegen beiden bestaan ernstige bedenkingen over behoorlijk bestuur. Al worden deze benoemingen teruggedraaid, het geeft een huiverig gevoel dat de afgezette machthebbers kennelijk nog invloed uitoefenen en hun verzoeken worden ingewilligd. De regering moet open zijn over haar redenen om iemand in een bepaalde functie te handhaven of te benoemen, want moeizaam verkregen vertrouwen kan snel afbrokkelen.
 
Bij het benoemen en handhaven van NDP-prominenten wijzen de vingers naar vicepresident Brunswijk. De ABOP-leider is de onbetrouwbare poot van de regering. De voorzitter-eigenaar-alleenheerser van de ABOP verwelkomt NDP’ers die op zoek zijn naar beschutting of invloed. De ABOP moet oppassen dat haar voorzitter niet verstrikt raakt in het corrupte netwerk van de paarse partij. Hij hengelt overenthousiast in de vijver van de NDP. Alsof de ABOP geen goede vissen in de eigen vijver heeft.
 
Maar bij meneer Brunswijk gaat het ook om machtslust, eerzucht en zelfadoratie. Hij wil koste wat kost op de stoel van de president gaan zitten. Hij wilde ook per se een dag voorzitter zijn om zijn spiegelbeeld te bewonderen steeds wanneer hij DNA binnenloopt. Nu loopt hij stage als vicepresident en probeert hij volzinnen uit te spreken. De ABOP-leider is een ijzervreter uit de gangsterjaren 80 met een strafblad, en lijkt in de voetsporen te willen treden van ex- president Bouterse.
 
Hij heeft weliswaar karakter getoond door in de nacht op te springen en zich te haasten naar de sporthal toen hij hoorde dat er met stembiljetten en processen-verbaal werd gesleept, maar het was ook zijn belang om fraude te voorkomen. Vooralsnog is meneer Brunswijk niet meer dan een etnische leider met een gespierde stijl en de droom van het presidentschap. Om president te worden is meer nodig, vooral een heldere visie en een betrouwbare inborst. Suriname zit niet te wachten op een cryptoboutist. Je kan niet twee meesters dienen.
 
President Santokhi moet zijn tanden laten zien. Hij is toch de baas, of niet? Hij moet meer moeite doen om de namen van verdachte figuren en hun schuld met een rode pen dik te omcirkelen en te bannen uit zijn bestuur. Deze figuren op hoge posten laten, toont dat je sympathie hebt met de oude schurken en hun systeem, dat je ze waardigheid en aandacht geeft die ze niet verdienen. Het zijn types die horen bij een systeem dat medeplichtig is aan spectaculaire geldverdampingen en door hun incompetentie en grenzeloosheid ten val zijn gebracht. Staatsmiddelen verdwenen met hulp van personen in hoge posities.
 
Wie instemt met diefstal verdient evenveel straf als de dief. Er zijn mensen die niets hebben gestolen, geen geld hebben overgehouden aan de fufuru, maar toch veel hebben gestolen, omdat ze zwegen of geen toezicht hielden en aanleiding gaven tot enorme verduisteringen en diefstallen. Ze spanden samen met lieden die overal grepen en graaiden waar ze maar konden. Met zulke mensen moet je niet samenwerken.
 
Het kwaad is op 25 mei niet alleen gestopt door goede mensen. Het is ook een fout in het karakter van de deugnieten die hen uiteindelijk ten val heeft gebracht. Vicepresident Brunswijk moet dit goed beseffen. De ABOP had beloofd om af te rekenen met de NDP. Door NDP-prominenten te ondersteunen worden de kiezers verraden en komt de vicepresident over als een ‘toe mofo gon’. Er is een gezegde dat ‘boeriki bakasei lontoe ma a ka fokanti’. Daar denk je dan ook aan. Het is de NDP gelukt om tweedracht te zaaien in de ABOP en de ‘eenheid van beleid en bestuur’ van president Santokhi een deuk te geven.
 
Het probleem is niet dat een paar boeven aan het tjasnet van justitie zullen ontsnappen. Het is dat het net van de ABOP-leider paarse deugnieten verwelkomt, aanmoedigt, accommodeert of laat binnendringen. Dit laat zien hoe stevig de corruptie geworteld is. ‘Vertrouw het paard niet, Trojanen.’
 
D. Balraadjsing 

Vreemde volgorde bij benoemingen nieuwe dc’s

Publicatie datum: 18 aug 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

https://surinamenieuwscentrale.com/content/vreemde-volgorde-bij-benoemingen-nieuwe-dc%E2%80%99s

‘Zaken binnen Abop reeds uitgesproken’

Publicatie datum: 20 aug 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Het hoofdbestuur van de Abop heeft afgelopen maandag tijdens een structurenvergadering van de partij, besloten om maatregelen te treffen tegen bestuurslid Joël Martinus alias Bordo. Hij wordt op non-actief gesteld. Edward Belfort, hoofdbestuurslid tevens parlementariër, zal op het matje geroepen worden. De Abop is tot dit besluit gekomen, na enkele uitspraken van de eerdergenoemde leden. Abop-topper Ruben Ravenberg, bevestigde vanochtend in het radioprogramma ABC Actueel, dat er is niets mis is met de partij. Volgens Ravenberg zijn er aan het begin van elke nieuwe regering, een paar zaken die rechtgetrokken moeten worden. ‘’Bepaalde zaken binnen de Abop zijn reeds uitgesproken’’, zei Ravenberg.

“Alle leden van het hoofdbestuur zijn dagelijks te bereiken, dus ik ben het er niet mee eens, dat lid Belfort tekeer gaat in de media. Deze zaken zitten ons als partijgenoten niet lekker. Elk huis heeft natuurlijk zijn kruis, maar dat wil niet zeggen dat je je kruis buiten je huis hangt. Ik vind het ook jammer dat bepaalde exponenten uit andere coalitiepartijen, de voorzitter Ronnie Brunswijk persoonlijk hebben aangevallen”, aldus Ravenberg. Volgens hem is er vanaf het begin in het regeerakkoord opgenomen, dat alle coalitiepartners zaken waarover meningsverschillen bestaan, moeten bespreken. “Er is in het regeerakkoord opgenomen, dat er eenheid van beleid in alle dingen zal zijn. Samen uit, samen thuis. Als er fouten zijn gemaakt, moeten die samen besproken worden en niet op de man spelen, zoals dat nu gebeurd is”, zegt Ravenberg.

Het gaat volgens Ravenberg er niet om dat Brunswijk op dit moment ongeloofwaardig overkomt, het gaat om exponenten uit de vorige coalitie die bij de Abop-voorzitter alle mogelijke moeite doen om hun positie te behouden. “Deze exponenten slijmen, alleen om in hun positie te behouden. Niet een ieder in de Abop is blij met de gang van zaken en daarom is er ook een vergadering geweest, waarbij bepaalde zaken zijn uitgesproken”, zegt Ravenberg. Volgens hem moet Brunswijk op dit moment inzien, dat vriendschap en politiek gescheiden dienen te worden. Ravenberg vindt ook dat de president en vicepresident de ruimte moeten krijgen om beleid te maken. ‘’We moeten de president en de vicepresident de ruimte geven om tot goed overleg te overkomen. Ze hebben reeds aangegeven, dat ze zaken willen evalueren.”

Ravenberg benadrukt dat zowel de partijgenoten als de voorzitter tegen kritiek kunnen, maar keurt de manier waarop die is gegeven af. “Bepaalde dingen kunnen gewoon intern besproken worden en daarna komen we naar buiten met hetgeen er besproken is”, zegt Ravenberg. Hij benadrukt dat Brunswijk nimmer op welke wijze dan ook, giften zou hebben ontvangen van de ondernemer Dilip Sardjoe.

Er spelen vermoedelijk belangen tussen NDP, VHP en ABOP

Er spelen vermoedelijk belangen tussen NDP, VHP en ABOP

  • Post author:
  • Post published:August 18, 2020
  • Post category:Lokaal

In het tv-programma To the Point, hebben advocate Serena Essed en politiek analist Henri Ori, gisteravond hun zienswijze gegeven over de benoeming van districtscommissarissen en de leden van diverse Raden van Commissarissen. Ori zei dat het mogelijk is dat er belangen spelen. Essed stelde dat het bijna evident is dat er belangen spelen. ‘’Anders hadden bepaalde zaken niet gekund’’, aldus Essed. De verklaringen van de vicepresident hebben volgens beiden voor meer verwarring gezorgd. Er werd onder meer gereageerd op het behouden van Mike Nerkust als dc van Paramaribo-Noordoost en Andy Rusland als president-commissaris bij de EBS.

“Wanneer zaken geanalyseerd worden, moet de verklaring logisch zijn. Wanneer dingen onlogisch zijn, spelen er andere agenda’s. Ik kom dan niet tot een andere conclusie dan dat er belangen spelen die paralel lopen tussen NDP, VHP en ABOP”, zei Essed.

Zij voegde eraan toe dat de NDP uit duizenden mensen bestaat en dat er daartussen, wel mensen zijn die geschikt zijn. De zaak moet volgens haar dan ook niet alleen op basis van politieke achtergrond bekeken worden. De belangrijkste dingen zijn volgens haar de competenties en de track record van de persoon.

“De samenleving is terecht geschokt, want zij wil geen deel 3 van wat er de afgelopen  twee termijnen is gebeurd.” Over de Raden van Commissarissen (RvC’s) zei Essed, dat men zegt dat RvC’s politieke functies zijn, omdat de aandeelhouder van parastatale bedrijven de staat is. “De staat beoordeelt wie zitting gaat nemen in de RvC. Het is dus niet zo dat er sprake is van contracten in de zin van dat arbeidsrechtelijke bepalingen die op de RvC van toepassing zijn. Het zijn benoemingen door de staat”, zei Essed.

Er zijn wel statuten met bepalingen voor benoemingen en ook kunnen personen op basis van bepaalde gronden, ontslagen worden. Overigens heeft de RvC een toezichthoudende taak, slechts de directie houdt zich bezig met de uitvoering van projecten. Het is volgens Essed vreemd dat andere leden van de RvC wel met ontslag kunnen, maar Rusland niet. Ori zei dat het belangrijk is om een deskundig persoon te benoemen als president-commissaris. Hij gaf aan dat het gaat om energiebeleid en dat er belangen spelen, waarbij er via de Abop geprobeerd wordt om in te breken op de agenda door de keus om Rusland op de stoel te houden. “De energiebelangen worden aangestuurd door grote mannen. We moeten niet bang zijn om de dingen te noemen.”

Ori blikte ook terug naar het gesprek tussen Santokhi en Bouterse dat enkele weken voor de machtsoverdracht plaatsvond. “Wat mij bezighoudt, is wat mogelijk bij de voorbespreking zou zijn afgesproken, want kennelijk is er toch iets afgesproken. Op sociale media circuleert er een verklaring die als fake wordt bestempeld, maar er is mogelijk iets afgesproken over topfuncties. Nu moeten ze het volk en de achterban komen vertellen welke afspraken er zijn gemaakt. Ik krijg het gevoel dat er afspraken zijn gemaakt, want anders is het niet logisch hoe dit heeft kunnen plaatsvinden”, zei Ori.

Essed vreest dat hetzelfde beleid doorgaat als men zo handelt. Ori zei dat er zwaar mandaat is gegeven aan deze regering, maar dat met deze handelingen het vertrouwen in de eerste maand al verschrompelt. “De regering moet een buiging maken en corrigeren, hoe zwaar het ook zal zijn”, zei ze.

Essed zei dat voorzitters van de Abop en de VHP ervaren politici zijn en dus hadden kunnen verwachten dat het volk in opstand zou komen. Maar dat het volk zo boos zou worden, had de regering volgens Essed, niet verwacht.

‘’De samenleving is verbaasd en gechoqueerd’’, zei ze. “Ook al komt de correctie, toch is er geen geruststelling, want het motief achter de benoemingen is nog niet weggenomen. Zodra het volk niet weet wat de gemeenschappelijke belangen zijn die spelen, ben ik bang dat het volk wederom dezelfde zaken zal zien in andere vormen”, stelde Essed. ‘’Belangrijk is dat  het volk kritisch en alert blijft.’’ Zij juicht het vooral toe dat binnen de partijen, leden hun stem laten horen tegen dergelijke zaken en niet meer loyaal zijn.

https://dagbladdewest.com/2020/08/18/er-spelen-vermoedelijk-belangen-tussen-ndp-vhp-en-abop/?fbclid=IwAR1LNqkYXJizhEsvED0aUrbmbOcXkLT-RRRv8zSHRi_AlsqboovCfiQISwI

Assembleevoorzitter: “Het is niet mijn ware aard om mensen persoonlijk aan te vallen”

Marinus Bee op weg naar het parlement. Foto: Suriname Herald

Assembleevoorzitter Marinus Bee weet niets van het bericht dat rondgaat waarin hij VHP-assembleelid Cedric van Samson van langs zou hebben gegeven. In het bericht dat viraal gaat op sociale media zou Bee wraak hebben genomen nadat Van Samson een voicebericht zou hebben rondgestuurd van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk dat hij van geld houdt. Dit zou te maken hebben met de handhaving van diverse NDP’ers op cruciale posten wat de afgelopen dagen voor veel ophef heeft gezorgd in de samenleving.

Bee zegt desgevraagd aan Suriname Herald niets af te weten van een dergelijk interview. “Ik kan nooit zo negatief zijn over iemand anders, anders heb ik geen waardering voor mezelf als mens”, stelt Bee. Hij zegt dat er binnen de politiek meningsverschillen kunnen zijn die op een andere manier opgelost kunnen worden, zegt Bee. Het gaat hier om een compleet fake bericht.

In dat bericht zou de assembleevoorzitter hebben aangegeven dat Van Samson een futu boi is. Verder zou hij Van Samson hebben opgeroepen om zich bezig te houden met zijn partijzaken in plaats van met zaken die plaatsvinden binnen de ABOP.

Volgens het bericht zou Bee Van Samson hebben aangeraden om zich bezig te houden met zijn partijzaken als hij dat tenminste mag. “U gaat geen voice de deur uitsturen en denken dat wij het zo zullen laten. U bent er maar pas bij en we zullen u sturen indien u erom vraagt. Maar u zo gedragen zal u niet verder brengen dan de trap waar u opzit. We weten vanwaar u komt en waarom u weg bent geweest, dus praten over soema “lob moni” zou u moeten laten voor eerlijke en integere Surinamers”, staat in het bericht dat viraal gaat.

Bee laat door Suriname Herald optekenen dat hij intussen ook in contact is geweest met zijn collega-parlementariër die ook door heeft dat het om een compleet fake bericht gaat.

Sluting DNA
Sinds gisteren gaan ook geruchten de ronde dat De Nationale Assemblee (DNA) op slot is vanwege een COVID-19-besmetting. Bee heeft bevestigd dat een assembleelid die het parlement lang niet heeft bezocht positief is getest. Het gaat niet om een totale sluiting, maar om een gedeeltelijk vanwege de renovatiewerkzaamheden die gaande zijn. Het parlement krijgt volgens Bee een nieuwe setting in verband met het nieuwe normaal waarnaar we als https://www.srherald.com/suriname/2020/08/18/assembleevoorzitter-het-is-niet-mijn-ware-aard-om-mensen-persoonlijk-aan-te-vallen/?fbclid=IwAR1o1-cKiJOfI6mIGkZZVz4RjVkYt1ouhuknKBbEmeEDiPSKxmkhdwvy354samenleving moeten gaan, zegt Bee.

 

ABOP partijtopper Joël ‘Bordo’ Martinus wordt op non-actief gesteld

19 augustus 2020

VIDEO: 'Kroonprins' Bordo geeft gouden medailles aan Santokhi en Brunswijk
 

ABOP partijtopper Joël ‘Bordo’ Martinus wordt op non-actief gesteld door zijn partij. Ook hoofdbestuurslid tevens parlementariër Edward Belfort wordt op het matje geroepen. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vanmorgen. Volgens de site gaat het om een tuchtmaatregel van de partij van Ronnie Brunswijk.

 

Het besluit zou maandag unaniem door het bestuur zijn genomen, tijdens de structurenvergadering van de partij. Bordo en Belfort hadden de afgelopen dagen veel kritiek geleverd op benoemingen van NDP’ers in raden van commissarissen en het behoud van districtscommissaris Mike Nerkust.

Volgens ondervoorzitter van de ABOP Marinus Cambiel zou Bordo niets intern hebben besproken maar direct naar de media zijn gestapt. Cambiel zei eerder tegen Dagblad Suriname dat het zo niet hoort in de partij. “In onze partij is het eerst intern, daarna praten we extern” aldus Cambiel.

Bordo dreigde vorige week de ABOP te verlaten. Hij is niet te spreken over enkele besluiten die partijvoorzitter tevens vice-president Ronnie Brunswijk heeft genomen:

Benoeming hier... benoeming daar... schaakspel Bouterse?

19 Aug, 2020, 08:31

foto

  

 

De vele benoemingen de afgelopen week houden mij danig bezig, in het bijzonder die op mijn vakgebied. De rvc van de SLM wordt bemenst door, ik citeer de minister van TCT “de juiste mensen benoemd tot rvc van de SLM”, of woorden van gelijke strekking. Minister bent u zich wel van bewust wat de betekenis van uw uitspraak is?. Wie van de leden draagt enige luchtvaart kennis en achtergrond?

 
Eén van de taken van de rvc is om het beleid dat door de directie wordt uitgestippeld te toetsen en te controleren, maar als men geen kennis draagt van betreffende zaken, hoe zal men dan deze taak kunnen uitvoeren?. De enige van wie ik kan zeggen dat die een luchtvaart achtergrond heeft, is Clyde Cairo, maar als die in zijn geheel actieve loopbaan bij de SLM niks heeft kunnen bewerkstelligen voor de SLM, hoe zal hij dat als rvc-lid wel kunnen doen?
 
Leo Brunswijk was pres-com van de SLM, ook hij heeft niks kunnen betekenen voor de SLM behalve dan gratis tickets te verstrekken. De grootste groep SLM-personeelsleden zo niet alle personeelsleden lusten deze Leo Brunswijk ook niet. Ik schrok me een aap toen ik de naam las van Reshma Mangre. Wat voor kennis draagt zij over de luchtvaart ? Uiteindelijk heeft zij ervan afgezien, maar uitsluitend na druk en de vele commentaren vanuit het volk. Een vraag naar politiek Suriname; Zien of kunnen jullie geen kader vinden die hun mannetje kunnen staan op hun vakgebied? Moeten het steeds dezelfde oude en onbekwame personen zijn die benoemd worden? Wil men de SLM wel redden en naar grotere hoogten tillen? Ze hebben al bewezen hoe het niet moet! Zo ook een sprekend voorbeeld van Virendra Ajodhia. Een jongeman die internationaal hoog aangeschreven staat in de energie-sector.
 
Velen hebben zich voor en tijdens de verkiezingen onbaatzuchtig ingezet om de 10 jaren ellende van de paarse vloek tot een einde te brengen. Mede door de vele beloftes die door de toenmalige oppositie tijdens de campagnes gepropageerd werd w.o. openbaarheid van bestuur en de posten door het juiste kader te bemensen. Als er nog lui van deze bende worden geaccommodeerd, dan had het volk niet gestemd voor de huidige coalitie. De vicepresident – Ronnie Brunswijk, heeft dit in zijn toespraak beloofd, maar deze belofte is niet zichtbaar in de benoemingen van de rvc-leden. Meneer Ronnie Brunswijk u verraadt het volk van Suriname en in het bijzonder de achterban van ABOP. Uw handelingen hebben ook invloed op uw coalitiepartners. Corrigeer uw besluiten alvorens u de zure vruchten ervan zult plukken.
 
Wij willen geen NDP-regering! Regering u hebt het volk beloofd als team op te trekken en af te stappen van de eilandjes politiek. Ook vanuit verschillende ministeries worden prominente NDP-ers genomineerd voor het zitting nemen in verscheidene presidentiële commissies. Als ze tijdens het NDP-bewind er niks van hebben kunnen bakken, wat gaan ze nu doen?
 
Wij als volk zullen het niet meer accepteren dat er enge belangen worden behartigd. Z.E. President Chan Santokhi, alle ogen zijn op u gericht, alle hoop en vertrouwen stellen wij in u. U bent nog niet met een reactie gekomen, maar we rekenen erop dat u ons niet in de steek zult laten.
 

God zij met u en God zij met ons geliefd Suriname!

Arif Soebratie
arif.soebratie@gmail.com

ABOP-bestuur neemt tuchtmaatregel tegen 'Bordo'

19 Aug, 2020, 06:37

foto

 ABOP-voorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk, aan het woord tijdens de structurenvergadering van de partij maandag. (Foto: FB-pagina Brunswijk) 

 

 

Het hoofdbestuur van de ABOP heeft besloten een tuchtmaatregel te treffen tegen partijtopper Joël ‘Bordo’ Martinus. Hij wordt op non-actief gesteld. Ook hoofdbestuurslid tevens parlementariër Edward Belfort wordt op het matje geroepen. Starnieuws verneemt dat beiden in een brief op de hoogte gesteld zullen worden over het besluit van het bestuur. 

 
Partijvoorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk, heeft op zijn Facebook-pagina aangegeven dat de partij het volste vertrouwen heeft in de partijleiding. Kritische vragen zijn volgens de politicus naar tevredenheid beantwoord. Brunswijk heeft eerder aangegeven dat Bordo gewoon bestuurslid is en geen ondervoorzitter. Vernomen wordt dat de uitbreiding van het bestuur met meer leden en vijf ondervoorzitters statutair nog niet zijn verwerkt. Al die tijd heeft de ABOP hier geen publieke mededeling over gedaan. 
 
Op de vergadering is aangegeven dat het besluit over Bordo en Belfort unaniem door het bestuur is genomen. Indien leden hier niet eens mee zijn, moet dat op een algemene ledenvergadering worden besproken. Brunswijk zei dat als partijgenoten niet tevreden zijn met zijn leiderschap, ze maar een kandidatenlijst tegen hem moeten indienen, dan zal hij verkiezingen uitschrijven. 
 
Martinus om een reactie gevraagd over het besluit van de partij, zegt aan Starnieuws dat hij formeel niet op de hoogte is gesteld wat de tuchtmaatregel inhoudt. Hij zal nu niet reageren, want hij wil de gronden van zijn schorsing/non-actiefstelling eerst zwart op wit hebben. Hij wacht op de brief van de ABOP-leiding. 

Ons volk snakt naar integer leiderschap

19 Aug,2020,  02:53

foto

Integer leiderschap staat voor eerlijkheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en onomkoopbaarheid. Leiders met integriteit handelen in overeenstemming met hun woorden, d.w.z. ze oefenen uit wat ze prediken en nemen verantwoordelijkheid wanneer dingen fout gaan. Integriteit draait om het vasthouden aan de eigen normen, waarden en ideeën. Een integere leider maakt altijd de overweging tussen wat goed of slecht is en wat waar of niet waar is.

Tijdens de verkiezingscampagnes werd op politieke podia het woordje integriteit vaker en door velen in de mond genomen. Politieke partijen die het volk beloofden integer te zullen handelen en het volk vroegen hun stem aan hen toe te vertrouwen. Hiermee werd er een zekere hoop bij de kiezers gewekt. Hoop op verandering, hoop op een beter Suriname. Trouwens na een periode van tien jaar wanbeleid, zou het wel weer goed kunnen komen met Suriname was de vraag.

Integriteit in de praktijk
Alhoewel leiders vaak goede bedoelingen hebben komt hun integriteit in de praktijk onder druk te staan. De keuze moet dan gemaakt worden tussen het behartigen van het eigenbelang(zelfverrijking) of het algemeen belang. Kan je bij het ene geval integer handelen en bij een ander geval weer niet? Nee, integere leiders handelen consistent, ook in moeilijke omstandigheden. Waarom hebben leiders het moeilijk recht overeind te staan? Het geweten spreekt, een strijd tussen tegengestelde innerlijke belangen.

Met zekerheid kan gezegd worden dat het volk alert is en kritisch kijkt. Het volk staat niet meer stil. Wat wij nodig hebben zijn leiders die niet weigeren of er niet voor schromen het eigenbelang aan een kant te zetten, mensen die hart hebben voor het land, mensen die niet alleen willen dat er verandering komt maar ook daadwerkelijk naar handelen en invulling aan geven.
 
Ruimte voor het maken van beleid moet er zeker gegeven worden, maar wanneer zaken verkeerd dreigen te gaan kunnen wij het ons niet meer permitteren met lede ogen toe te kijken.

Aan de nieuwe regeringsleiders, schaadt het vertrouwen in u gesteld niet, immers het volk heeft voor u gekozen, voor verandering en verbetering.
 
Wees integer, doet u wat u beloofd heeft.

Florentine Amattabri

Column: Het volk wil daadwerkelijke verandering

19 Aug, 2020, 00:59

foto
 Hans Breeveld 

Het handhaven van een districtscommissaris (dc) en het (her)benoemen van personen als lid van een Raad van Commissarissen (RvC) – die in het vorige regime meer het eigen – en groepsbelang behartigd hebben dan het lands- en het volksbelang, heeft veel stof doen opwaaien. De woede was alom. Vicepresident Ronnie Brunswijk en zijn partij worden – in deze – vaak als de enige schuldigen aangewezen. Er wordt gesteld dat de ABOP de voordrachten deed en dat de VHP haar handen in maagdelijke onschuld mag wassen.
 
Brunswijk heeft natuurlijk veel kwaad aangericht door personen, die medeverantwoordelijk zijn voor het wanbeleid van het vorige regime, voor te dragen of te handhaven op prominente posten. Maar kunnen hij en zijn partij alleen verantwoordelijk gesteld worden voor deze misslagen? In het regeerakkoord staat toch dat de coalitie in eenheid zou optrekken; dat er sprake zou zijn van “eenheid van beleid en eenheid van bestuur”. Er zou sprake zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Los van deze tijdelijke belofte zegt onze hoogste wet echter in artikel 99 dat de uitvoerende macht bij de president berust. Brunswijk mag van alles en nog wat voorstellen, in laatste instantie draagt de president de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid.
 
Brunswijk heeft wel lelijk in de kaarten van zijn partij laten kijken. Dat hij vergeten is dat Joël ‘Bordo’ Martinus ondervoorzitter van de ABOP is, zegt veel over de interne partijdemocratie. Bordo heeft op een niet mis te verstane wijze zijn misnoegen kenbaar gemaakt over de wijze waarop het hoofdbestuur van deze partij betrokken – of liever gezegd – niet betrokken wordt bij het te voeren beleid. Niemand kan ontkennen dat de argumenten die hij daarbij aandraagt steekhoudend zijn. Bordo heeft luid en duidelijk gezegd, wat vele bestuursleden in menig Surinaamse politieke partij niet eens durven mompelen. Hij heeft zeker de democratie in Suriname een dienst bewezen.
 
Brunswijk gaf als verweer over de publieke verontwaardiging aan dat het om de voordracht van slechts 2 personen van de NDP gaat. Wij weten dat het om meer gaat. Maar stel dat Brunswijk slechts Desi Delano Bouterse als zijn hoofd beleidsmedewerker zou hebben voorgesteld. Soms gaat het niet om het aantal personen, maar om hun reputatie. Weet vicepresident Brunswijk niet hoeveel onregelmatigheden er hebben plaatsgevonden bij de EBS. Weet hij niet welke inspanning de huidige ministers zich getroosten om op hun respectieve ministeries door bezuinigingen enkele honderden SRD’s te besparen. 
 
Met de voortzetting van destructieve praktijken bij de EBS zou dit in de praktijk betekenen dat er op de ministeries kruimels worden bespaard terwijl elders bakkerijen vol brood worden weggedragen. Water naar zee dragen wordt dit genoemd, maar passender is de Engelse uitdrukking “Penny wise, pound foolish”. Er is een contract getekend met de RvC leden voor een bepaald aantal jaren, maar waarom moet de President-Commissaris een project begeleiden? Ook hij heeft toch “slechts” een toezichthoudende taak? Is het niet voordeliger deze lieden af te kopen dan een onvoorspelde c.q. ongekende vernietiging voort te zetten. Heeft het contract geen ontsnappingsclausule? Sprekend over bezuinigingen begrijp ik niet waarom het aantal dc’s niet meteen teruggebracht is naar 10 i.p.v. het ongemotiveerd aantal van 18.
 
Het zou toch niet waar kunnen zijn – zoals verschillende apps ons willen doen geloven – dat vicepresident Brunswijk diensten verricht voor Dilip Sardjoe als tegenprestatie voor een enorm geldbedrag dat hem geschonken zou zijn? Overigens moeten de president en vicepresident ook logenstraffen dat een MOU (Nieuw Leonsbergakkoord?) op tactische wijze volgens het model van the good and the bad guy – wordt uitgevoerd. Want waarom worden de andere twee partijen stelselmatig uitgesloten van een beleid dat in eenheid zou worden uitgevoerd?
 
In ieder geval vond de NPS de tijd rijp om zich niet meer te laten uitsluiten. Middels een goed bezochte structurenvergadering gaf de partij aan geen politieke verantwoordelijkheid te willen dragen zonder inspraak. Of zoals de ondervoorzitter zo mooi zei geen macht te zullen behouden ten koste van principes. 
Maar ook in DNA is de coalitie geen rubberstempel meer. Kritische geesten nemen hun controlerende taken heel serieus. Een verademing t.o.v. het stelletje pajong-waaiers die meer belang hechtten aan het vullen van hun zakken dan de magen van de armen. 
 
Dat echter regeerders niet meer gewoon hun gang kunnen gaan is duidelijk. Vaker heb ik weersproken dat in 1987 een herdemocratisering in Suriname plaatsvond. Naar mijn oordeel nam in dat jaar een burgerregime het weer over van een militair regime. De al dan niet gemaakte afspraken tussen militaire toppers en burgerpolitici in dat jaar wekten te veel de indruk dat die burgerpolitici aan handen en voeten gebonden waren.  
Als die geheime afspraken nu ook gemaakt zijn, sorry dan voor die afspraken. Het volk wil nu daadwerkelijke verandering in dienst van de democratie.
 
Hans Breeveld

Vreemde volgorde bij benoemingen nieuwe dc’s

Publicatie datum: 18 aug 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft achttien nieuwe districtscommissarissen (dc’s) benoemd die volgens de vicepresident Ronnie Brunwijk, nu stage gaan lopen. Professor Henri Ori, politiek analist en hoofdbestuurslid van de VHP, zei gisteren in het tv-programma To the Point, dat hij het een vreemde volgorde vindt. Ori was samen met advocate Serena Essed, te gast in het programma. ‘’Normaliter worden de dc’s door het ministerie van Regionale Ontwikkeling getraind, daarna gaan ze stage lopen en dan volgt de benoeming’’, zei Ori.

Een dc moet volgens Ori, voldoen aan een bepaald profiel, gevolgd door een periode waarin de mensen het vak leren. “Je moet de achtergrond van de mensen kennen. Er zou heel veel juridische kennis moeten zijn. Een basis zou zijn minimaal een bachelor in rechten, omdat het heel veel te maken heeft met wet- en regelgeving op lokaal niveau.”  Ori benadrukte dat hij eerbied heeft voor alle wettelijke kaders van de dc’s, maar dat hij van mening is dat dit de basis zou moeten zijn. DC’s kunnen dan wel deskundigen tot hun beschikking hebben die ze wegwijs maken, volgens Ori krijgen dc’s zoveel met wet- en regelgeving te maken dat een gedegen kennis op dit gebied noodzakelijk is.

‘’Denk maar aan alle vergunningen die worden aangevraagd’’, zei hij.

Er zijn problemen met de werving en selectie van de achttien mensen, ook de mensen die uit VHP gelederen komen.

Ori weet niet wat de haast was achter de benoemingen, maar zegt wel dat de selectieve verontwaardiging groot is bij de VHP. Vandaag zal de VHP-voorzitter volgens Ori, duidelijkheid verschaffen over de benoemingen. Volgens hem heeft de poging van de vicepresident om meer duidelijkheid te brengen in zaken, de verwarring compleet gemaakt. Ook Essed stelde dat er nu veel onduidelijk is. Volgens Essed is het over het algemeen zo dat wanneer een benoeming heeft plaatsgevonden, de persoon betaald wordt, omdat hij vanaf dat moment hoort te arbeiden in die functie. Essed zei dat het nu belangrijk is om concreet te weten wat van toepassing is op alle dc’s.

Ook zouden de beschikkingen doorgenomen moeten worden om te zien wat is afgesproken tussen de dc’s en de staat. ‘’Het grootste probleem in dit alles is het fundament op basis waarvan de benoemingen hebben plaatsgevonden en hoe politiek bedreven wordt’’, zei Essed.

“Wat er behoort te gebeuren bij alle benoemingen, is eerst profielschets maken met voorwaarden en competenties die personen moeten hebben voor een bepaalde functie.

Op grond daarvan gaan we selecteren wie in aanmerking komt en in het geval van een dc, nagaan wie gedragen wordt in het district. Het probleem ligt bij het fundament. We moeten gaan naar een technisch kabinet, maar nu zien we nog vriendjespolitiek en partijpolitiek spelen”, stelde Essed.

Ori gelooft dat de president een goede verklaring heeft, maar dat het hem verbaast dat de benoemingen op deze manier zijn gebeurt.

Vooral omdat de president vanaf het begin gezegd heeft dat deze regering respect zal tonen voor procedures. “De enige verklaring is dat het kabinet van de vicepresident iets te snel in elkaar is heeft gezet, maar de vicepresident mag niet alleen de schuld krijgen, omdat de president toch heeft toegestemd om te benoemen.

Ik begrijp dat het moeilijk zou zijn om het af te lassen, maar ergens denk ik dat de vier coalitieleiders de lijst hebben bekrachtigd, dus waarom de haast?”, vroeg Ori zich af.

 

Cedric van Samson: “Ik had Belfort al gezegd ‘ik vertrouw je voorzitter niet, a lobi moni’”

Publicatie datum: 19 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Toen de VHP om 28 zetels vroeg, begreep men het niet. Nu begrijpen bepaalden het. Cedric van Samson, VHP-assembleelid, heeft zich fel uitgesproken via social media over de politieke situatie. In de afgelopen dagen is er vrijwel uit alle lagen van de samenleving veel kritiek op behoud van bepaalde personen, die politiek paars gelieerd zijn in de raad van commissarissen (rvc) van verschillende parastatale bedrijven.

In een spraakbericht zegt de parlementariër dat voor zijn toetreden tot de VHP, Edward Belfort steeds bij hem aandrong om de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) te joinen. Belfort is Abop-topper en voormalig minister van Justitie en Politie geweest. “Maar ik zei tegen Belfort: ‘Mi ne vertrouw joe voorzitter’, doelende op Abop-topman Ronnie Brunswijk, nu vicepresident van Suriname. Ik vertrouw Brunswijk niet.

Ik zei:‘Yoe voorzitter lob moni’. Nu zien we NDP ey infiltreer. De NDP betaalt om te infiltreren.  Andy Rusland, president-commissaris bij EBS. Viren Ajodhia heeft direct bedankt. Hij is ons kader van de VHP. Clyde Cairo, a man sa f*** SLM up in de rvc. Tak anga mi. Dit kan niet. Indien dit niet aangepakt wordt, zul je horen van me”, aldus Cedric van Samson.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/cedric-van-samson-%E2%80%9Cik-had-belfort-al-gezegd-%E2%80%98ik-vertrouw-je-voorzitter-niet-lobi-moni%E2%80%99%E2%80%9D

Ondervoorzitter Abop Cambiel: ‘Brunswijk spreekt de waarheid’

Publicatie datum: 19 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Marinus Cambiel, de enige ondervoorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop), vindt dat partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk geen onwaarheid heeft gesproken, wanneer die stelt dat Andy Rusland vanwege ‘een contract’ niet eerder bedankt kan worden als president-commissaris bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). “Brunswijk spreekt de waarheid! In de statuten van zo een bedrijf staat duidelijk hoe lang zo iemand mag aanzitten.

Dat is al een contract”, benadrukt Cambiel tegenover Dagblad Suriname. In artikel 18 van de statuten van de NV EBS staat dat de raad van commissarissen (rvc) wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Lid 3 van hetzelfde artikel geeft aan dat de leden benoemd worden voor de duur van 4 jaren.

Echter geeft lid 4 daarna duidelijk aan dat niettegenstaande het bepaalde in lid 3, de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is de leden van de rvc ten allen tijde te ontslaan in geval van faillietverklaring, verkrijgen van surseance van betaling, onder curatelestelling, voortdurend nalaten van diens taak of gebleken fysieke ongeschiktheid of grove nalatigheid tot behoorlijke uitoefening van diens taak of bij afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van een jaar. 

“Het kan niet zo gemakkelijk”

Cambiel verwijst naar de statuten van het energiebedrijf, waar alles duidelijk is aangegeven over de benoeming en het ontslag van leden van rvc’s. “Wanneer je in een rvc zit, is dat soms voor 2, 3 of 4 jaar. Dus als die man zegt dat die persoon nog zoveel tijd heeft te gaan, dan wil dat zeggen dat die persoon statutair zo lang moet zitten. En als je de persoon wilt weghalen, dan is het een gesprek dat komt. Er moet dan een overeenkomst getekend worden. Het kan niet zo gemakkelijk, want de man heeft ook belangen daarbij”, benadrukt de Abop-ondervoorzitter.   

‘Het is wikken en wegen’

Cambiel zelf heeft weinig bezwaar over de komst van NDP’ers binnen zijn partij, zolang alles conform de regels gebeurt. “Als iemand wordt toegelaten, dan zijn er ook regels. Hoe lang is zo een persoon in de partij, voordat hij zo een post mag bekleden? Zijn er mensen binnen de partij die evenveel capaciteit hebben als die persoon? Het is wikken en wegen. Wanneer de persoon komt, krijgt hij een brasa.

Maar daarna moeten we zaken gaan doen en zaken doen heeft niets te maken met liefde of brasa’s. In een politieke partij, vooral als die in de coalitie zit, heeft het dan niets meer te maken met gelukszoekers. Het heeft te maken met ‘werken’. Je kan mensen niet zomaar laten, omdat die persoon van de ene partij naar een andere stapt”, aldus Cambiel.

Rusland zwaait af na afronding werk

Andy Rusland

https://surinamenieuwscentrale.com/content/ondervoorzitter-abop-cambiel-%E2%80%98brunswijk-spreekt-de-waarheid%E2%80%99

 

UITZOEKEN WAT WAAR IS….FEIT IS DAT BRUNSWIJK EEN HOOP BOTER OP ZN HOOFD HEEFT EN NIET TRANSPARANT IS…..
AI KIBRI TUMSI FURU!!!

Yaw Asrantie

Er is momenteel heel veel beroering in de gemeenschap op de moves van Brunswijk.
Wat is er precies aan de hand?
Het is namelijk zo dat toen bleek dat NDP niet in het machtscentrum zou komen, heeft toen Dilip Sardjoe zich ‘ingekocht’ bij Brunswijk. Brunswijk heeft een groot bedrag van Dilip Sardjoe ontvangen met de deal dat Dilip Sardjoe via VP Brunswijk zijn macht in een aantal sectoren en posities kan en zal mogen behouden. 

Om direct toegang op het reilen en zeilen van het kabinet van de VP te krijgen heeft Dilip Sardjoe één van zijn top managers, Anand Pherai, tot senior beleidsmedewerker laten benoemen op het kabinet van de VP. Anand Pherai zit 3 werkdagen van de week op het kabinet van de VP. Anand Pherai is in het dagelijks leven directeur van Rudisa Motors. Verder is hij Vz van voetbalclub Transvaal. Anand Pherai was ook belast met bouw van Wanica Ziekenhuis namens Rudisa Holding. Nu zit Anand Pherai ook in de RvC van Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB). 

Iedereen focust nu op Nerkust en Andy Rusland en de andere bandieten, maar as van de kwaad is de combinatie Ronny Brunswijk met Dilip Sardjoe.
Ronny Brunswijk heeft de job genomen om de corrupte handlangers van Dilip Sardjoe te faciliteren. Boze tongen beweren dat zelfs de schoonzoon van Dilip Sardjoe, Rayen Torilal, intussen ook is gepositioneerd op het kabinet van VP Brunswijk.

President Chan Santokhi doet zijn maximale best om ons land uit de crisis te halen en daarna een welvarend land te maken en intussen is VP Ronny Brunswijk machtsdronken en zich laten omkopen door een corrupte ondernemer om dit land naar de verdoemenis te brengen.
Wat zich nu afspeelt is letterlijk,
*Money talks bullshit walks* 

Minder weergeven

Open brief aan president van de Republiek Suriname

18 Aug, 2020, 02:15

foto

Geachte president, mijnheer Chandrikapersad Santokhi,
 
Uit teleurstelling zal ik u mede namens vele teleurgestelde kiezers op dit moment niet aanspreken met de zeer hooggewaardeerde aanspreektitel Excellentie.

U hebt vóór de verkiezing aan uw kiezers eerlijkheid en een transparante, corruptie vrij, roversbendevrije staat beloofd. Dankzij deze beloften hebben uw kiezers u het vertrouwen gegeven en beloond met 20 zetels in het parlement. Het volk heeft u op basis van uw beloften mandaat gegeven om samen met gelijkgestemde partijen te regeren. Zo bent u in staat geweest om de corrupte NDP-regering naar huis te sturen. De coalitie heeft samen 33 zetels in het parlement.
 
Iedere partij dient op basis van het aantal behaalde zetels evenredig beloond te worden voor alle beschikbare politieke posten. Een systeem van verdeelsleutel dient in deze te worden toegepast en op basis van de verdeelsleutel per deelnemende partij de hoge posten worden toegekend. Bij het toewijzen van ministersposten is in het bijzonder de ABOP rijkelijk beloond. NPS is met 2 ministers redelijk beloond. PL is met 1 DNA-zetel ook oververtegenwoordigd. VHP is er met 20 zetels zeer bekaaid van af gekomen met het aantal ministersposten. Ook ten aanzien van dc-posten blijkt dat de VHP niet evenredig is beloond. Het is overduidelijk dat u als president, wellicht onder druk en door chantage niet transparant en op eerlijke basis de posten toekent aan de genoemde partijen.
 
U hebt wat betreft de verdeling van de posten overgelaten aan anderen en vooral aan vp Brunswijk. Hij verdeelt de posten naar eigen dunk en u treedt niet op tegen dit misbruik. U als voorzitter van VHP en president neemt met genoegen een ondergeschikte positie voor VHP in. Vooral VHP is tot nog toe in alle opzichten bekaaid van afgekomen met het aantal verdeelde hoge posten waarop ze naar verhouding recht heeft. ABOP is de grote winnaar en overal oververtegenwoordigd. Dit onrecht kan aan u worden toegeschreven.
 
U bent DE PRESIDENT, gekozen door het parlement namens het volk van SURINAME. U als President bent verantwoordelijk voor gerechtigdheid. Het is uw verantwoordelijkheid om ministers, dc’s en andere hoge ambtsdragers te benoemen en te ontslaan. Het blijkt overduidelijk dat vp Brunswijk zijn zinnen doordrukt en mogelijk u ook chanteert.
 
Stuur hem en ABOP dan de laan uit. Vorm een minderheidsregering zonder NDP’ers en ABOP’ers een buitenparlementaire regering samen met VHP, NPS en PL aangevuld met technocraten en zakenmensen buiten de politiek om. Het volk heeft nog steeds het vertrouwen in uw kwaliteiten van leiderschap om leiding te geven aan zo een regering. Samen met uw regeerteam bent u zeker in staat binnen een aantal jaren Suriname uit het moeras te trekken waar de NDP door wanbeleid ons gewaardeerd Suriname in heeft gedompeld. Gebeurt dit niet dan zijn wij, uw aanhangers van VHP bang dat u in 2025 volledig door het volk wordt afgewezen. Het is niet te laat om ons geliefd land alsnog te redden.

Het volk van Suriname rekent op uw eerlijkheid, transparantie en deskundigheid.

Sewdat Soekhoe

Column: Volk zal uiteindelijk lot koning bepalen

18 Aug, 2020, 00:59

foto

Schaken is een strategisch spel waarbij de twee spelers veel speelmogelijkheden hebben. De game is – zoals NDP-voorzitter tevens ex-president Desi Bouterse aankondigde – nog volop gaande. Paard Bravo draafde te hard door paarse pionnen twee stappen naar voren te schuiven. Hij maakte als een briesend paard te veel rare sprongen in een zeer korte tijd. Agressieve speelstijl? Paard Bravo moet leren dat het vaak onmogelijk is de consequentie van elke zet te overzien, waardoor inzicht, ervaring en moed de zetkeuze mede bepalen. De tegenaanvallen, vooral vanuit de samenleving hebben gemaakt dat hij meer verdedigend is gaan spelen en enkele pionnen heeft moeten opofferen. Maar het spel is nog lang niet over. 
 
Koning Chan heeft – voordat hij werd gekroond – zijn positie tactisch veiliggesteld door de wedstrijd van te voren onder vier ogen te bespreken. Maar langs vele wegen kan de koning schaak staan. Hiervoor worden verschillende stukken gebruikt. De tegenpartij heeft vele opties om het doel te bereiken. Alle stukken – pionnen, torens, lopers, paarden, hebben een speciale contra-opdracht. De koning heeft veel voorzorgsmaatregelen getroffen, maar de paleisrevoluties -torens – moet hij niet onderschatten. Het gaat niet alleen om de eigen positie, maar het gaat om het redden van -het veld- het land. Wo set’ en betekent niet seti en srefi -het hokje-, maar set’ a kondre, het hele speelveld. 
 
In elk geval is het duidelijk dat er verschillende afspraken zijn gemaakt door de hoofdrolspelers Chan en Bravo. Sommige komen overeen en anderen doorkruisen elkaar. Het kan niet zo zijn dat benoemingen in raden van commissarissen alleen het werk van Bravo is. De VHP heeft veel leden in de Raad van Ministers. En uiteindelijk is het de president die zijn zegen geeft. Heel wat VHP-toppers hebben de pijlen gericht op Bravo, maar de koning is en blijft de hoofdverantwoordelijke. Hij zal meer durf en gezag moeten ontwikkelen als hij het niet eens is met het briesende paard. Tijd voor Chan om zijn passieve speelstijl te veranderen.
 
Master-schaker – of hij beter is dan Hoefie moet nog blijken – heeft al openlijk gevraagd om het schaakspel te volgen. Van te voren was het al bekend dat bij onder andere EBS en Telesur niks zou veranderen. Bepaalde pionnen moesten worden gehandhaafd. En Bravo heeft ook eerlijk verteld dat er niet opgetreden zou worden tegen bepaalde mensen. Zelfs tegen – de toren – Hoefie zou er niet worden opgetreden. Hij is allang in het land, terug uit Guyana, maar nog niemand is hem gaan halen. Kijken hoe deze powerplay zal worden aangepakt. Tactische speelstijl of radicaal?
 
In elk geval worden links en rechts alleen maar family & friends benoemd. Zelfs de ex-penningmeester van de VHP is een belangrijke speler in het schaakspel. Hij mag het paleis restaureren en heeft Ravi Moerli als president-commissaris van Grassalco voorgedragen. First lady and first daughter mogen de scepter helpen zwaaien op het paleis. De sterke minister/mede-formateur in het kabinet is toren Albert Ramdin. Het (dagelijks) bestuur en fractie van de oranjepartij spelen duidelijk een tweede viool en zijn de twee lopers. First lady is ongetwijfeld de koningin die de koning op het hele speelveld met hand en tand verdedigt.
 
Hoe het schaakbord er ook uitziet op dit moment, het schaakspel houdt in dat je ver moet kunnen kijken. Tientallen stappen vooruit. Bij elke move moet er rekening worden gehouden met de gevolgen. Van Baas is bekend dat hij zonder genade zijn stukken uiteindelijk opoffert, hoeveel ze ook gedaan hebben om hem te beschermen. Soms laat hij hen zover gaan, dat ze in een boobytrap belanden. Een andere keer bereiken de pionnen de overkant en worden ze gepromoveerd tot een tweede koningin, zoals dat is gebeurd bij grondzaken en nu Glis. Maar op 25 mei heeft uiteindelijk het voetvolk paars schaakmat gezet. En wie met eigen belangen bezig is, zal bij een nieuwe volksraadpleging – wat niet vijf jaar hoeft te duren – van het speelbord worden weggevaagd. Een gewaarschuwd mens telt voor twee schaakspelers.  
 
Nita Ramcharan

Miljoenen betaald om Rusland te behouden bij EBS

Publicatie datum: 17 aug 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gisteren in een video ontkend, dat NDP’ers worden benoemd op belangrijke posten. In deze video reageerde de vicepresident op de huidige positie van Andy Rusland als president-commissaris bij de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en stelde, dat deze er nog voor korte tijd is om projecten af te ronden.

Volgens Brunswijk, mag Rusland op basis van zijn contract tot 2021 functioneren binnen de RvC van de EBS.  Met Rusland is er inmiddels afgesproken dat hij eerst de projecten afrondt en daarna vertrekt. Inmiddels is duidelijk geworden, dat een RvC-lid geen contract krijgt en hij houdt zich ook niet bezig met projecten, dat doet de directie. “Daarom kunnen wij stellen, dat ook Rusland niet gebonden is aan een contract als RvC-lid en gerust kan vertrekken, zonder enige onrust binnen de nieuwe raad te veroorzaken.

Het wordt hoog tijd, dat er schoonschip wordt gemaakt binnen de verschillende RvC’s, zodat er op de juiste wijze toezicht kan worden gehouden op het beleid van het bestuur/directie en de algemene gang van zaken betreffende de onderneming en alle bedrijven die met haar zijn verbonden”, aldus een econoom tegenover ons. Jurist Antoon Karg zegt tegenover de redactie, dat bestuur en toezicht houden, kwalitatief en integer behoren te zijn. “Er kan geen tijdelijke tolerantie zijn van iemand die niet aan die vereisten voldoet.

Wanneer er harde verdenkingen van corrupte betrokkenheid of ondersteuning van corruptie zijn, is er geen overdrachtsperiode en verdient het Surinaams bedrijfsleven beter dan proefkonijn te zijn van een politiek gestuurde aandeelhouder”, zegt Karg. Wij hebben voorts vernomen, dat het in deze situatie gaat om de huidige RvC leden van de EBS, die niet willen dat informatie naar buiten komt over corruptie schandalen binnen het bedrijf.

Wij vernemen ook, dat er op dit moment een groot project gaande met betrekking tot de uitbreiding van de EBS-centrale voor ongeveer USD 60 miljoen. “Dit project is zonder aanbesteding aan Dilip Sardjoe en Ottmar Sibilo gegund. Ze stellen daarom alles in het werk, zodat dit project niet wordt stopgezet, want dat risico ontstaat wel met de benoeming van een nieuwe president commissaris. Daarom moet Rusland voorlopig aanblijven tot dit “project” is afgerond”, zegt een betrouwbare bron aan De West.

Naar verluidt is het bedrijf Olibis van Ottmar Sibilo door Andy Rusland binnengebracht bij de EBS en heeft hierdoor eerder miljoenen USD’s verdiend. Momenteel is het belangrijkste voor deze lui, dat het contract van de nieuwe EBS powerplant, niet uit de handen van Sibilo glipt. Ook vernemen wij, dat Sardjoe, de eigenaar van Suriname Gas and Electricity Industry en tevens agent van het Finse bedrijf Wartsila in Suriname ook miljoenen zou hebben verdiend bij Staatsolie.

Sardjoe zou nu ook zijn slag willen slaan bij de EBS, daarom ondersteunt hij Sibilo bij het handhaven van Andy Rusland als president commissaris van EBS, waardoor Sibilo het powerplant project kan behouden en hij het gasproject om generatoren te leveren. Daarom was Sardjoe reeds voor de verkiezingen begonnen met sponsoren van de Abop met enorme bedragen.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/miljoenen-betaald-om-rusland-te-behouden-bij-ebs

BOEVEN VAN DE BOVENSTE PLANK…..DAN MOET JE HOREN DAT EEN JOZEFZOON ALS ADVISEUR BIJ ABOP RONDLOOPT!!!!…..VUILE ROVERS…
Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen
 
 
 
6
 
4 keer gedeeld
Leuk
Opmerking plaatsen
 
Delen
 
 

‘BORDO WIL ONS SCHANDE GEVEN’

(foto: Ivan Summerville)

17.08.20

De afgang van politieke leiders en partijen

17 Aug, 2020, 21:36

foto

Politiek is een machtsmiddel om via een strategisch uitgewerkte verkiezingsstrijd de staatsmacht te verwerven en te behouden. De afgang van politieke leiders en partijen ligt in het feit dat wanneer de staatsmacht eenmaal is verworven, de geleverde bijdrage door de achterban wordt miskend en de inhoud van het gepresenteerde verkiezingsprogramma onherkenbaar is in het gevoerde beleid. Het is overduidelijk dat bij het aanwijzen/behouden van districtscommissarissen en benoemen van personen in de diverse raden van commissarissen de achterban niet is gekend. Dit heeft ernstige beroering teweeggebracht in de samenleving, waardoor koerswijziging onvermijdelijk was, omdat de regering de hete adem van het volk in haar nek heeft gevoeld.

Macht is iets als ‘junk food’. Als ‘junk food’ steeds misbruikt wordt om honger te stillen, zal dat leiden tot slechte gezondheid (overgewicht en diabeet) en een vroege dood. Als een politicus (politieke leider) macht misbruikt, zal dat op termijn leiden tot reputatieschade en een vroege politieke dood. Om een vroege politieke dood te voorkomen, gaan politici over tot het ondernemen van oneigenlijke acties om toch aan de macht te blijven. De vele onregelmatigheden die de huidige regering heeft aangetroffen op alle ministeries, kabinetten en instituten, zijn schoon voorbeeld van oneigenlijke acties van regering Bouterse/Adhin om aan de macht te kunnen blijven, maar helaas. Regering Bouterse/Adhin kwam pas aan het einde van hun regeertermijn tot de ontdekking dat niet God ze daar had gezet, zoals ze altijd hebben gepredikt op diverse podia, maar het electoraat. Vermoedelijk dachten ze al die tijd dat bidden tot God de sleutel is tot verkiezingsoverwinning, maar aan het einde heeft God ze wel bewezen dat hij zijn volk niet in de steek laat om verder misleid en bedrogen te worden.

Laat wat de regering Bouterse/Adhin is overkomen een waardige levensles zijn voor de regering Santokhi/Brunswijk, tenzij zij maar voor één termijn aan de macht willen blijven. Voor het continueren van regeermacht moet de huidige regering zich bewust zijn van ‘de gans en het gouden ei’ (Production/Production Capability (P/PC) Balance) anekdote. Het gouden ei wordt geproduceerd door de gans, m.a.w. het verkrijgen van regeermacht en de daarmee samenhangende voordelen (gouden ei) is het werk van de achterban (gans). Het dagelijks alleen de meeste aandacht schenken aan het gouden ei (product) zal leiden tot verwaarlozing van de gans (productiemachine), m.a.w. het misbruiken van de verkregen politieke macht (ei) ten nadele van de achterban (gans) zal leiden tot een ernstige verkiezingsnederlaag in 2025 (dode gans). Het beleid mag niet zorgen dat de achterban (gans) gefrustreerd (ziek) wordt en beleidsmakers de rug gaan toekeren (gans gaat langzaam dood).

Een politiek voorbeeld waar ‘de gans dood is gegaan’ is bij de Nationale Partij Suriname (NPS). De NPS was een grote en machtige partij mede dankzij de massale ondersteuning die zij kregen van de Marrons (gans). Het systematisch misbruiken van de Marrons als stemvee en miskennen van hun ontwikkelingsbehoeften, heeft gemaakt dat zij de NPS massaal de rug hebben toegekeerd (de gans is dood) met de komst van A Combinatie (AC). Bij de afgelopen verkiezingen heeft de NPS aangegeven dat het huidige kiesstelsel onrechtvaardig is, maar voor mij is dat spijkers op laag water zoeken. Bij de verkiezingen van 2000 heeft Nieuw Front (NF) met 47,5% van de stemmen 33 zetels (65%) behaald. Waar was de NPS toen en was het een ander kiesstelsel?

Waar waren Eddy Jozefzoon, Mike Nerkust, Andy Rusland e.a. en wat is hun bijdrage geweest, waardoor Suriname nu een regering Santokhi/Brunswijk heeft? Hun bijdragen hebben zij geleverd aan het wanbeleid van de regering Bouterse/Adhin, waardoor Suriname in zijn bestaansgeschiedenis momenteel door de meest ernstige monetair-financieel-economische en maatschappelijke crisis gaat. Albert Einstein heeft ons geleerd dat je problemen niet kan oplossen met dezelfde intentie/personen waarmee ze zijn gecreëerd! Dit houdt in dat de regering Santokhi/Brunswijk onmogelijk een prudent beleid gaat kunnen voeren ter verheffing van land en volk met dezelfde personen die medeverantwoordelijk zijn voor het wanbeleid van de regering Bouterse/Adhin.

Regering Santokhi/Brunswijk onthoudt u dit:
Laat aan het einde van uw regeerperiode uw familie, vrienden en kennissen u kwalijk nemen dat u hun persoonlijke belangen ondergeschikt/ondergewaardeerd heeft gemaakt aan het algemeen belang, maar laat het Surinaamse volk voldaan en zeer trots op u zijn vanwege het feit dat u het algemene belang op een zeer waardige wijze heeft gediend tot verheerlijking van land en volk. ‘A betre yu mati mandi, ma yu boto no boro’!

Government Santokhi/Brunswijk, do you want to finish like Government Bouterse/Adhin? Please be careful with your decisions! Watch your steps, and good luck on the journey to your destination! I rest my case!

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
Rub_rav@yahoo.com

Santokhi en Brunswijk stroomlijnen aanstellingsbeleid

17 Aug, 2020, 16:32

foto

 President Chan Santokhi (l) en vicepresident Ronny Brunswijk tijdens hun wekelijks overleg. (Foto: CDS)
 

President Chan Santokhi en vicepresident Ronny Brunswijk hebben vandaag bij hun regulier overleg gesproken over het proces om te komen tot de aanstelling van districtscommissarissen en het aanstellen van raden van commissarissen en raden van bestuur of toezicht. Deze agendapunten kregen specifieke aandacht vanwege de luide roep uit de samenleving, zegt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

 
Met betrekking tot de raden van bestuur is besloten dat er gesproken zal worden met personen die eerder in functie waren en wederom zijn voorgedragen. Vanuit het oogpunt van de kritiek uit de samenleving worden aanstellingen besproken met betrokkenen. Het doel is om beslissingen in overeenstemming te brengen met een gewenste situatie waarbij de gevoelens van de samenleving worden meegenomen. Besluiten zullen uiteindelijk conform de statutaire bepalingen worden genomen.
 

De aanstelling van de districtscommissarissen kwam ook ter sprake. Besloten is dat de installatie van alle districtscommissarissen binnen een week zal gebeuren. Hierna wordt hen door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, een standplaats toegewezen. Deze minister ontlast ook de districtscommissarissen in functie.

Alle districtscommissarissen die nu in functie zijn, worden ter beschikking gesteld van deze minister. Dit geldt nu dus ook voor districtscommissaris Mike Nerkust. Hierna volgt de training van de nieuwe functionarissen door ervaren districtscommissarissen, zoals Landbrug en Jiawan.
 

Bij het wekelijks overleg stroomlijnen de bewindslieden het beleid en bespreken zij hun weekagenda. Dit wekelijks proces zorgt er ook voor dat er genoemde autoriteiten beter op elkaar afgestemd zijn. De genoemde agendapunten waren onder andere grieven die vanuit het volk naar voren zijn gekomen, meldt de CDS.

Brunswijk in de zak van de NDP

17 Aug, 2020, 07:52

foto
Ronnie Brunswijk heeft tijdens de afgelopen verkiezingen in niet mis te verstane bewoordingen herhaaldelijk de samenleving voorgehouden dat hij nooit met de NDP zou samenwerken, vanwege het corruptieve beleid van de NDP. Maar nu blijkt dat Ronnie Brunswijk zich niet aan zijn woord heeft gehouden door exponenten van de NDP te faciliteren op strategische posten bij staatsbedrijven. Op deze manier brengt de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, de regering onder leiding van president Chan Santokhi, in verlegenheid. Door deze handelingen is het evident dat de voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, in de zak is van de NDP. 
 
De regering onder leiding van president Chan Santokhi, moet alle NDP’ers, op sleutelposities bij parastatale bedrijven zoals, EBS, Staatsolie, SWM, Telesur, Luchthavenbeheer en SLM, onmiddellijk wegjagen. Deze NDP’ers, zijn debet aan het corruptieve beleid van de NDP-regering Bouterse/Adhin, daarom kunnen ze onmogelijk gehandhaafd worden. Deze figuren zullen alle informatie van de staatsbedrijven doorspelen aan de top van NDP. Ze gaan het beleid van deze regering saboteren.  
 
Het is de ABOP-voorzitter Brunswijk, die de voordrachten doet om de NDP’ers te accommoderen, laat dat duidelijk zijn. In de voordrachten van de NDP’ers, heeft de VHP geen enkele vinger in de pap. Omdat er heel weinig wordt gecommuniceerd met het volk is de samenleving niet op de hoogte door wie de voordrachten worden gedaan, waardoor men geneigd is ook de VHP ervan te beschuldigen. 
 
Waarom het accommoderen van NDP’ers op sleutelposities? Het is duidelijk, ze moeten het roer stap voor stap gaan overnemen bij de staatsbedrijven. Er zijn grote financiële en economische belangen op het spel. Naast vicepresident, is Brunswijk, ook zakenman en het gevoel bekruipt mij dat hij samen met exponenten van de NDP, een economisch kartel aan het vormen is, want de belangen bij de staatsbedrijven, vooral bij Staatsolie, zijn heel groot. 
 
Door de grote olievondsten is het aannemelijk dat Suriname veel geld gaat verdienen, en bepaalde figuren willen dichtbij de suikerpot zitten om te kunnen graaien en alleen via politieke macht kan je dat doen. Het gaat me niet verbazen dat de NDP en ABOP gaan samenwerken in 2025 om de VHP uit het machtscentrum te houden, dan is de weg vrij voor de NDP om weer te kunnen graaien. 
 
De manier waarop Brunswijk zich profileert schijnt ook veel weg te hebben van egocentrisme. Kennelijk zit het ego en superioriteitsgevoel hem in de weg. Hij voert een oorlog tegen zijn ego, maar ego is een negatieve kracht, en dat superioriteitsgevoel moet hij losmaken en werken voor het volk, wat hij beloofd heeft. Laatst bij z’n online meeting, werd hij helemaal gek van de woorden: ‘Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk’. Het moest op zijn verzoek zelfs weer in beeld gebracht worden. Maar is het duidelijk, hij is inderdaad, Zijne Excellentie, maar dan Zijne Excellentie van de NDP.
 
Brunswijk is ook een machtswellusteling. Het is evident dat Brunswijk alleen bepaalt voor de ABOP, jammer dat de structuren niets te bepalen hebben. Eerst ging Brunswijk, voor voorzitter DNA, om daarna die weer af te staan en te gaan voor het vicepresidentschap. Nu heeft hij weer in zijn eentje bepaald dat exponenten van de NDP ook in de rvc’s mogen zitten.
 
Idris Naipal

17 aug 2020 Andjenie Pooran heeft een bericht gedeeld. LEO BRUNSWIJK IS LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN: EBS, NV. HAVENBEHEER, STAATSOLIE EN SLM. VIER SALARISSEN! EN IVAN BRUNSWIJK IS OP 14 AUGUSTUS 2020 BENOEMD TOT LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN GRASSALCO! "Wij gaan het anders doen, wij gaan corruptie en vriendjespolitiek aanpakken. Wij gaan dubbele salarissen aanpakken en geen familie faciliteren!" WIE SCHREEUWDE DIT WEER? SURINAME, HOE ZUL JE OOIT VOORUIT GAAN? Andjenie Pooran is met Chan Santokhi. Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, de tekst 'PIC.COLLAGE'

Brunswijk is vergeten dat 'Bordo' ondervoorzitter is van ABOP

17 Aug, 2020, 04:03

foto
 ABOP-voorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk in een videoboodschap aan zijn achterban. 

ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in een video-boodschap zijn gal gespuugd over dat ondervoorzitter Joël (Bordo) Martinus kritiek heeft geleverd op benoemingen van NDP’ers in raden van commissarissen en het behoud van districtscommissaris Mike Nerkust. Behalve tot de samenleving heeft Brunswijk zich in een aparte video gericht tot zijn partijgenoten. Brunswijk merkt op dat Bordo zegt dat hij als ondervoorzitter van de ABOP praat, maar hij zou ‘slechts’ bestuurslid zijn. “Un sabi dat Bordo ano ondervoorzitter fu a partij. Dat allasma sabi toch dat Bordo ano ondervoorzitter. Bordo na gewoon wan bestuurslid fu ABOP”, stelt Brunswijk. 
 
Volgens de ABOP-voorzitter mag Bordo niet zeggen dat hij ondervoorzitter is. Als hij wil praten dan mag hij dat doen, maar als bestuurslid. Hij geeft de partij problemen door te stellen dat hij ondervoorzitter is. Hij wil de partij schande geven. Brunswijk roept zijn partijgenoten op om rustig te blijven. Maandagavond is er een spoedvergadering met het bestuur en het congresbestuur. Ook de afdelingsvoorzitters zijn welkom. Wanneer er kritiek is, moet er binnenshuis over gesproken worden. 
 
De bestuursverkiezing van de ABOP is gehouden op 5 mei 2019. Op die verkiezing zijn vijf ondervoorzitters gekozen. Deze zijn: Joël (Bordo) Martinus, Diana Pokie, Hendrik Cairo, Waldo Jeso en Marinus Cambiel. Brunswijk deelde op de vergadering mee dat Leo Brunswijk en Martinus de verkiezingscoördinatoren zijn van Paramaribo. 
 
De Ware Tijd interviewde na de verkiezing diverse bestuursleden over de verkiezing van Bordo tot ondervoorzitter. Zij deelden mee geloof te hebben in Bordo als ondervoorzitter. Diverse media hebben verslag gedaan van de bestuursverkiezing, waarbij vijf ondervoorzitters zijn gekozen. 
Brunswijk voor vijf jaar herkozen als voorzitter ABOP
 
05 May 2019, 15:39
foto
 Ronnie Brunswijk (midden) is voor de derde keer gekozen als voorzitter van de ABOP. Het bestuur is uitgebreid van 17 naar 23 leden. De ABOP telt nu vijf ondervoorzitters. 


 
Ronnie Brunswijk is voor de derde keer gekozen tot voorzitter van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelings Partij. De verkiezing werd zondag gehouden in het ABOP Centrum aan de Verlengde Keizerstraat tijdens een druk bezochte vergadering van de partij. De voorzitter riep zijn  gehoor op om het werk te blijven voorzetten en massaal de ondersteuning te geven aan de partij.
 
Deze algemene ledenvergadering van de geel-zwarte partij kende enkele bijzonderheden. Zo is het aantal bestuursleden  van 17 naar 23 verruimd. Er zijn nu vijf ondervoorzitters. Ook is het bestuur voor 5 jaar in plaats van 3 jaar gekozen.  Het bestuur is verjongd en meer kader is ingebracht. Op de vergadering is er een nieuw congresbestuur gekozen onder voorzitterschap van Gilbert van Lierop. Marinus Bee die congresvoorzitter was, is nu secretaris van het hoofdbestuur. 
 
Brunswijk zegt dat de partij nu groeiende is in alle opzichten alsook het binnenland en de overige districten. Naar schatting is de telling op 40.000 leden, beweert Brunswijk. “Wij bepalen met ons allen over de partij. Alleen kunnen we niet met zijn allen in de leiding zitten. Het werk is veel en laten we het met zijn allen doen en het land naar hogere hoogten brengen.”
 
De herkozen partijvoorzitter zegt blij te zijn met de consensus binnen de organisatie.  Dit geeft volgens hem aan dat “we niet in strijd zijn met elkaar maar dat er ook vertrouwen is in de voorzitter. Eenheid is wat wij willen en in overleg met elkaar treden.  Met dit team willen wij de bevrijding in alle fronten brengen voor Suriname,” benadrukt de partijleider. 
 
De ondervoorzitters van de partij zijn Joël (Bordo) Martinus, Diana Pokie, Hendrik Cairo, Waldo Jeso en Marinus Cambiel.  De penningmeester is geworden Militia Sentelia. Voorts is er een bestuurscollectief in leven geroepen waar Seeka, ABOP en de beweging DUS zitting in hebben. Brunswijk maakt gelijk gebruik van de gelegenheid om de verkiezingscoördinatoren van Paramaribo bekend te maken. Deze zijn Leo Brunswijk en Martinus elk belast met een speciale taak. 

Abop gelooft in ‘Bordo’ als ondervoorzitter

07/05/2019 04:17 – Naomi Hoever  
Joel ‘Bordo’ Martinus gekozen ondervoorzitter van de Abop.

klik voor meer  meer...

Joel ‘Bordo’ Martinus gekozen ondervoorzitter van de Abop. Foto: dWT

PARAMARIBO – Hoewel de publieke opinie kritisch is over de persoon Joel ‘Bordo’ Martinus en zijn verkiezing tot ondervoorzitter zondag, hebben Abop’ers geloof in hun nieuwe leider. Naast Bordo zijn nog vier ander ondervoorzitters gekozen. Bordo heeft zich vaker in vulgaire taal uitgedrukt op sociale media en ook tijdens voetbalwedstrijden. Partijgenoten zijn ervan overtuigd dat hij zijn leven zal beteren. 

Parlementariër Edward Belfort, tevens lid van het hoofdbestuur, heeft geen moeite met Bordo als ondervoorzitter. “Hij is lid van de partij en gescout geworden. In andere partijen zitten verkrachters en personen die strafbare feiten hebben begaan”, is de defensieve reactie van Belfort. “De leden hebben Bordo gekozen. Niemand is perfect.” Naar Belforts weten kan Martinus zich gedragen.

Ook partijgenoot tevens DNA-lid Dinotha Vorswijk heeft geen bezwaar met de verkiezing van Martinus. “Hij is lid van Abop. In het leven heb je verschillende mensen met uiteenlopende karakters.”  Vorswijk is ervan van overtuigd dat Bordo haar waardig kan vertegenwoordigen, omdat met hem is gesproken vóórdat hij kandidaat werd gesteld.

Belfort is van oordeel dat personen in andere partijen ergere dingen hebben gedaan dan de ‘enkele strapatsen’ waarvoor Bordo soms in opspraak raakt. Zijn verkiezing geschiedde zondag op een druk bezochte algemene ledenvergadering waarbij een nieuw hoofdbestuur is aangetreden.

Joel Domini, commissaris van de Abop, wil zich nog niet uitspreken hierover en neemt een afwachtende houding aan. Over de kandidaturen van de verschillende functies is zondag gestemd door middel van hand opsteken. Tijdens de vergadering heeft niemand protest aangetekend.

Ronnie Brunswijk is voor de derde keer op rij bij acclamatie gekozen als voorzitter. Hij zegt dat hij aanblijft zolang de leden dat nodig achten en vertrouwen in hem hebben. Met zijn herverkiezing hoopt Brunswijk de partij te leiden naar grotere hoogten. “Deze leider denkt verder dan zijn neus lang is. Ik denk visionair en toekomstgericht.” De andere ondervoorzitters zijn: Diana Pokie, Hendrik Cairo, Marinus Cambiel en Waldo Jeso.

http://www.dwtonline.com/mobiel/?s=3&r=&node=477207

https://www.srherald.com/suriname/2019/05/05/brunswijk-bij-acclamatie-herkozen-tot-voorzitter-abop-partij-heeft-vijf-ondervoorzitters/

EBS Saga deel 1 : Lees en Huiver
Ottmar H Sibilo( Alias Otje)(1e foto) is de grote boosdoener binnen EBS. Zijn bedrijf (Olibis) is onder de toenmalige nieuw front coalitie binnengehaald door Gregory Rusland(2e Foto). Otje heeft samen met Greg miljoenen verdiend en heeft Greg beloond met een huis in Miami.(3e foto) Toen NDP aan de macht kwam werd Greg zijn broer Andy Rusland (Ja de broer van de huidige NPS voorzitter is corrupte NDP’er Andy Rusland zie 4e foto) . Onder Andy heeft Otje zich zodanig genesteld binnen EBS dat hij $100+ miljoen gemaakt heeft(Exclusief contract voor gasleveringen etc.), het is zover gekomen dat zijn naam genoemd is in de befaamde panama papers (5e foto). Het belangrijkste is dat het contract van de nieuwe EBS powerplant niet uit de handen van Otje mag(zie 6e foto voor bevestiging vanuit MAN zelf). Daarom heeft hij miljoenen aan de tweeling Ronnie en Leo Brunswijk gegeven zodat zij de corrupte Andy Rusland weer benoemen als Prescom bij EBS en een onderzoek nooit plaatsvindt en Otje doorgaat met het verdienen van miljoenen USD’s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer dan 4
 
 
29
11 opmerkingen
11 keer gedeeld
Leuk
Opmerking plaatsen
 
Delen
 
 

Maandag protestactie bij regeringsgebouw tegen handhaving en aantrekken NDP’ers

protestactie-suriname
Archieffoto protestactie in Suriname
15 aug 2020

Maandag 17 augustus zal er geprotesteerd worden bij het regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat tegen de handhaving en het aantrekken van NDP’ers binnen de nieuwe regering van Suriname.

 

De afgelopen dagen is er heel veel ontevredenheid onstaan binnen de VHP, NPS, ABOP en de Surinaamse samenleving over diverse benoemingen van personen als districtscommissaris (dc) leden van de raad van commissarissen (RvC’s) en andere top functies.

Een heet hangijzer is ook het aanblijven van districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost. Alle overige 18 districtscommissarissen zijn vervagen behalve hij. President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag in de Congreshal de nieuwe dc’s beëdigd. 

Het is nog niet duidelijk welke dc over welk district de leiding zal hebben. Er is veel kritiek op bepaalde personen die tot burgermoeder of burgervader zijn benoemd. Er is gisteren geen persmoment na de beëdiging geweest met de president, waardoor journalisten geen vragen konden stellen.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/08/15/maandag-protestactie-bij-regeringsgebouw-tegen-handhaving-en-aantrekken-ndpers/

Misslagen en onmogelijkheden

Publicatie datum: 15 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Enige tijd erna zijn alle bezwaren weg en mogen de media wel komen opdraven. Door deze regering is aangegeven dat men de overheidscommunicatie aan een grondige evaluatie zal onderwerpen.

We hebben al eerder gesteld dat de overheidscommunicatie niet in handen moet zijn van alleen mensen die netjes Nederlands kunnen praten; het moet zijn in handen van mensen die gestudeerd hebben op het gebied van de overheidsvoorlichting en de massamedia. Goede Nederlands-praters kunnen in de uitvoering wel een rol spelen maar voor het leiderschap is meer nodig.

Dat er niet wetenschappelijk tewerk wordt gegaan bleek in korte tijd uit 2 zaken. Ten eerste het logo dat werd gelanceerd en na hevige kritiek uit de ether moest worden gehaald.

De ruimte is naderhand veranderd maar dat heeft te maken met organisatie en beperking in verband met Covid zijn op voorhand bekend. Het is allemaal rommelig hoe het met de CDS aan toegaat.

Met betrekking tot de Abop-kandidaten zijn de verwachtingen niet hoog: deze partij heeft namelijk maar 24.000 kiezers die op ze hebben gestemd en ze schitteren niet door de sterke aanwezigheid van kader in de partij. Deze partij wordt niet geacht uit te puilen van allerlei soort kader in grote aantallen.

Uit dat hoger kader moeten de dc’s ook worden uitgekozen. De kritiek nu is dat een deel van de dc’s vanuit de VHP niet gelieerd is aan de partij.

Er is geen afstemming gepleegd en zijn de dc’s in een kleine kamertje uitgekozen. Dat kan wel als dubieus worden aangemerkt.

Geen enkel stuk vuil politiek werk was voor de NDP’er teveel. We noemen maar enkele voorbeelden: het dumpen van zand op het Onafhankelijkheidsplein om de openbare protestmanifestaties van ontevreden burgers onmogelijk te makken en het zetten van hekken rondom het plein, het niet afgeven van een vergunning voor deze protestmanifestaties, het tegen de normen van de ruimtelijke ordening uitgeven van allerlei vergunningen aan partijgenoten die overal bermen hebben bezet, het samen met de marktmeester onder druk zetten van marktstandhouders omdat die zouden sympathiseren met de oppositie, het ordenen van de prostitutie zonder de strafbaarheid ervan weg te halen en als ‘2 cherry’s on top’: de kwajongensachtige streken van deze dc in NIS en na de verkiezingen om van de telling, hertelling en verificatie van stemresultaten met opzet een puin te maken en het lidmaatschap in het bestuur van de stichting die zich een deel van de Palmentuin (Wakapasi) heeft toegeëigend .

Onder de dc’s komt hij nu als eerste in aanmerking om netjes te worden bedankt. Als Nerkust aan greintje zelfrespect heeft dan had hij allang zelf bedankt.

De vraag rijst nu welke ‘duivelspact’ nu de Abop met de NDP of met anderen heeft gesloten om nu deze strategie te volgen. Waar ligt de loyaliteit van de Abop in politiek opzicht: is dat bij de huidige coalitie onder de VHP of ligt dat bij oud-partner NDP? Is dit voor de Abop misschien een springplank om groter te worden en dan weer met andere partijen een regering te vormen met misschien het presidentschap voor haar zoals eerder ook aan de orde was? Is dat waarvoor de kiezer heeft gestemd.

Nerkust was op straat ook berucht als een NDP-“terrorist” die andersdenkenden bedreigde en het leven zuur maakte. Een andere persoon is Linga uit Sipaliwini die na 5 jaren DNA-lid te zijn geweest en het NDP-beleid te hebben verdedigd, 30 dagen voor de verkiezingen overloopt naar de NDP.

Uit de media is vernomen dat de eerder aangestelde voorzitter van rvc van SLM, een DNA-lid, na de heftige kritiek zich heeft teruggetrokken. Deze regering en met name de VHP, de leider van deze regering, heeft transparantie en een wet openbaarheid van bestuur, beloofd.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/misslagen-en-onmogelijkheden

Ook NDP’er Patrick Peneux in Raad van Toezicht SPSB

Publicatie datum: 15 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

De voorzitter is de heer Dharmradj Parohi. De reden van de vervanging moet onder andere gezocht worden in de recente gebeurtenissen bij de bank.

Opmerkelijk is de voordracht van de NDP’er Peneux namens de Abop van vicepresident Ronnie Brunswijk. Peneux werd in 2011 voor een jaar door de kantonrechter.

De ‘zwerver’ nam regelmatig materialen weg op de bouwwerf van Peneux. De vraag is hoe Peneux de toetsing van de Centrale Bank van Suriname en governor Maurice Roemer heeft doorstaan en gepasseerd om zitting te kunnen nemen in de rvt van een bank.

Hij was rvt-lid van de Hakrinbank waar hij eerst ook de toetsing van de CBvS heeft doorstaan, maar heeft daar opgezegd om tot SPSB toe te treden. Peneux is de zoveelste NDP’er die is voorgedragen namens de Abop.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/ook-ndp%E2%80%99er-patrick-peneux-raad-van-toezicht-spsb

BREAKING: Reshma Mangre stelt RvC functie bij SLM ter beschikking

Publicatie datum: 15 aug 2020 | Bron: Waterkant | Door: Redactie

VHP parlementariër Reshma Mangre stelt haar RvC functie bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) ter beschikking. Dit meldt Mangre zojuist in een verklaring.

“Aan het volk van Suriname:

De afgelopen maanden heb ik mij ingezet voor de verkiezing van een nieuwe regering om ons land te redden. De slogan was “Red Su “Als nieuwgekozen lid van de Nationale Assemblee wil ik daar een verdere bijdrage aan leveren. Als wetenschapper en met jarenlange ervaring in het vakbondswezen en personele aangelegenheden, besloot ik in te gaan op de uitnodiging om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) om op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de gezondmaking van dit noodlijdend staatsbedrijf.

Het is algemeen bekend dat onze national carrier -de SLM- in de rode cijfers zit. De intenties waren om samen met de andere RvC-leden dit bedrijf weer tot een winstgevend bedrijf te maken en gelet op de precaire financieel-economische situatie van het land, zelfs zonder salaris! Helaas blijkt dat er veel kritiek op deze stap is gekomen vanuit vooral de partij maar ook de samenleving. De kritiek spitst zich vooral toe op de beloftes van de partij voor de verkiezingen, om het verschijnsel van meerdere betaalde nevenfuncties bij onder andere DNA-leden aan te pakken.

Ik heb goede nota genomen van deze kritiek en heb daarom als democraat het besluit genomen om in ‘s Landsbelang het hoofd te buigen en afstand te doen van het lidmaatschap van de RvC van de SLM. Van mijn besluit is de president-commissaris van de RvC op 13/08/20 in kennis gesteld.

Ik zal mij verder met trots, strijdvaardigheid en met opgeheven hoofd voor land en volk blijven inzetten in en buiten de Nationale Assemblee”.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/breaking-reshma-mangre-stelt-rvc-functie-bij-slm-ter-beschikking

Behoud Nerkust van de baan; rvc-posten worden geëvalueerd

15 Aug, 2020, 15:18

foto

Districtscommissaris Mike Nerkust zal niet worden gehandhaafd. Dit besluit is genomen na druk vanuit de samenleving. Nerkust zal per direct worden vervangen, bevestigt een ABOP-hoofdbestuurslid tegenover Starnieuws. 
 
De dc moet zich maandag aanmelden voor een gesprek met minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling. “We hebben uw mening gehoord en stellen deze zeer op prijs. Wij zijn u dankbaar daarvoor want het houdt ons alert. De partij heeft meerdere kandidaten gesignaleerd voor de functie. Er moet nog een keuze worden gemaakt,” zegt de ABOP. 
 
Over de posten voor raad van commissarissen (rvc’s) komt er een herevaluatie. In de komende week komt de partijleiding met een statement over de stand van zaken. 
 
Binnen alle partijen in de coalitie en binnen de samenleving is er met verontwaardiging gereageerd op het benoemen van NDP’ers in raden van commissarissen. Het gaat voornamelijk om personen die al zitting hadden in bedrijven. Ook binnen de ABOP hebben onder andere ondervoorzitter Joël (Bordo) Martinus en Assembleelid Edward Belfort kritiek geleverd op de benoemingen van NDP’ers.

Breaking: dc Nerkust per direct vervangen, ook herevaluatie invulling RvC-posten

Districtscommissaris (dc) Mike Nerkust wordt toch vervangen.

Grote delen van de samenleving konden zich niet terugvinden in de handhaving van Nerkust. Ondervoorzitter van de ABOP, Joel Bordo, heeft zelf gedreigd uit de politiek te stappen als Nerkust aanblijft als dc.

ABOP media schrijft hierover het volgende:

“Beste Surinamers,

Bij deze willen wij aangeven dat DC Nerkust per direct wordt vervangen en zich maandag moet aanmelden voor een gesprek.

We hebben uw mening gehoord en stellen deze zeer op prijs. Wij zijn u dankbaar daarvoor want het houdt ons alert. De partij heeft meerdere kandidaten gesignaleerd voor de functie. Er moet nog een keuze worden gemaakt.
Met betrekking tot RVC-posten komt er een herevaluatie. In de komende week komt de partijleiding met een statement men betrekking tot de stand van zaken.”

Op social media werd de samenleving opgeroepen om maandag massaal te protesteren bij het Regeringsgebouw.

Hieronder de oproep van het Volksprotest:

2 meter afstand houden
Regeringsgebouw Dr. Sophie Redmondstraat. 09.00 uur s’morgens. Bordje meenemen waarop staat:

🔥 Weg met:
🛑Mike Nerkust,
🛑 Andy Rusland,
🛑Gardelito Hew A Kee,
🛑Marlon Oosterling,
🛑Brian de Souza,
🛑Errol Snijders,
🛑Clyde Cairo

Intussen is ook bekend dat de NDP’er Patrick Peneux ook is voorgedragen als lid van de RvC bij de Surinaamse Postspaarbank.

https://www.gfcnieuws.com/breaking-dc-nerkust-per-direct-vervangen-ook-herevaluatie-invulling-rvc-posten/

Geen persmoment bij beëdiging dc's; installatie volgt

15 Aug, 2020, 01:57

foto
 President Chan Santokhi spreekt de dc’s toe. (Foto: René Gompers) 

President Chan Santokhi heeft vrijdag in de Congreshal 18 nieuwe districtscommissarissen (dc’s) beëdigd. Er is geen persmoment geweest met de president. Hij verliet na de plichtplegingen, vóór de felicitaties, de zaal. Vicepresident Ronnie Brunswijk was niet aanwezig. De dc’s worden op een ander moment geïnstalleerd. Het is ook nog niet duidelijk welke dc bij welk district hoort. Er is veel kritiek op de nieuwe lichting van dc’s en het aanblijven van Mike Nerkust. 
 
“Een districtscommissaris is een werkarm van de overheid, niet een politieke partij,” benadrukt Santokhi in zijn toespraak. “Uw primaire taak is het vertegenwoordigen van de nationale overheid in het district,” drukt hij de nieuwe dc’s op het hart. “U kunt wel voorgedragen zijn door een politieke partij, maar dat was vóór uw beëdiging. Vanaf dit moment bent u dc voor alle Surinamers,” zegt hij resoluut. 
 
Er is veel te doen geweest rond de beëdiging. In eerste instantie zou de activiteit gehouden worden in het presidentieel paleis, zonder de pers. Men gaf aan rekening te houden met de Covid-maatregelen. Na een protestpublicatie op Starnieuws en heftige kritiek op sociale media is binnen een uur besloten het evenement in de Congreshal te houden, met de pers erbij. Voor een uur leek het erop dat de kans er weer was om een aantal brandende vragen beantwoord te krijgen van de president en de vicepresident over de nieuwe dc’s en de positie van Nerkust. Dit bleek niet mogelijk te zijn. 
 
Er is veel kritiek op bepaalde personen die tot dc zijn benoemd. De journalisten wilden onder andere weten hoe de keuzes zijn gemaakt, of de dc’s ook voor het leven benoemd zijn, of de vervangen dc’s voor het leven doorbetaald worden, of het beleid van een dc benoemen door de overheid wordt voortgezet, en wat er met de plannen van “het district zelf een dc te laten kiezen” is gebeurd? Het aanhouden van dc Nerkust stuit op behoorlijk veel verzet. Niet alleen uit de samenleving maar ook uit de coalitie, met name bij de ABOP, VHP en NPS worden de kritieke stemmen steeds luider. 
 
René Gompers

Vier politieofficieren gedegradeerd door korpschef Prade

Publicatie datum: 15 aug 2020 | Bron: CFG Nieuws | Door: Redactie

GFC NIEUWS- Vier politieofficieren zijn woensdag in opdracht van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie door korpschef Roberto Prade uit hun functie ontheven.

Het gaat om de politie-inspecteurs Sergio Gentle, Raoul Hellings, Maureen Palmtak en Rishi Akkal. Aangehaald werd dat de betreffende functie toekomt aan politiecommissarissen. 

Akkal is waarnemend hoofd Stafdiensten van de Korpschef, Gentle bekleedt de functie van waarnemend hoofd Bedrijfsvoering, Hellings functioneert als waarnemend HRM en Palmtak waarnemend hoofd Speciale Diensten. 

De bewindsman heeft aan de korpschef kenbaar gemaakt dat hij terug zal gaan naar het oud-systeem, waarbij anciënniteit een belangrijke rol speelt.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/vier-politieofficieren-gedegradeerd-door-korpschef-prade

Bordo bereid Abop vaarwel te zeggen

Publicatie datum: 15 aug 2020 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De ondervoorzitter van de Abop, Joel ‘Bordo’ Martinus, had gisteren op zijn Facebook pagina bekend gemaakt, dat hij binnenkort zijn politieke carrière vaarwel zal zeggen vanwege persoonlijke constateringen. Het bericht verscheen gisteren kort nadat Martinus een interview had afgestaan aan Starnieuws waarin hij aangaf, dat het onacceptabel is dat districtscommissaris (dc) Mike Nerkust (Paramaribo-Noordoost), wordt gehandhaafd, terwijl alle andere dc’s worden vervangen.

De mededeling van Martinus is intussen niet meer op de pagina van de politicus te vinden. Later op de avond ging hij live op zijn Facebook pagina om zijn fans wat duidelijkheid te verschaffen over zijn besluit. “Ik heb geen bedankbrief geschreven en heb ook geen bedankbrief ontvangen.” Martinus gaf aan dat een aantal dingen zijn gebeurd en dat hij heeft gereageerd, waarna hem gezegd is, dat hij niet had moeten reageren. Hij zei dat hij vooralsnog in de Abop zit, maar dat hij op de vergadering van de partij wacht.

“Als men mij wil wegjagen, ben ik vrij om te gaan. Ik heb mijn persoonlijke mening gegeven en ik blijf erbij. Ik ben het niet eens dat Nerkust daar blijft. Als men mij bedankt, ga ik weg. Het is dan tijd dat ik stop met politiek. En als ik uit Abop vertrek, ga ik ook niet in een andere politieke partij. Ik bemoei dan ook niet meer met politiek en ik ga niemand bedelen om te blijven, omdat ik weet welke bijdrage ik heb geleverd aan deze regering.” Martinus zei dat hij nooit een poging heeft gedaan om naar een andere politieke partij te gaan en altijd heeft gewerkt voor de Abop. Hij had alcohol in zijn hand en zei dat hij nooit in zijn leven live is gekomen met alcohol, omdat hij een voorbeeld wilde zijn voor de jeugd, maar dat hij het niet meer aankan.

Vicepresident en Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, heeft in voiceberichten gezegd dat Martinus zijn mond moet dichthouden, maar Martinus is niet van plan stil te blijven. Volgens hem zijn er meer mensen in de partijtop die het niet eens zijn met de gang van zaken. Hij heeft daarom een vergadering aangevraagd. Uit voiceberichten die de media hebben bereikt, blijkt dat Martinus uit een WhatsApp groep van Abop is gestapt. In voiceberichten legt hij uit waarom hij eruit is gestapt.

Martinus zei dat hij altijd zal blijven spreken als hij het ergens niet mee eens is. Overigens benadrukte hij dat het om een privégroep gaat en dat er geen vertrouwen meer is als zijn berichten nu de ronde doen. In voiceberichten zei Martinus dat er besluiten worden genomen zonder dat er afgestemd is met het hoofdbestuur. “Er worden ministers, directeuren, dc’s en RvC-leden benoemd zonder dat het hoofdbestuur op de hoogte is.” Martinus zei dat het niet de eerste keer is dat mensen hard werken voor de partij, terwijl anderen genieten van de vruchten. Hij wenst geen deel meer te zijn van een organisatie als hij van niets op de hoogte is, omdat hij gebeld wordt door mensen. “Het lijkt dan alsof ik de mensen voor de gek houd.”

Martinus benadrukte dat hij geen ruzie heeft met de hoofdbestuursleden of andere leden van de partij. Hij zei dat hij het nodig vond om op het handhaven van Nerkust als dc te reageren, dit gezien de handelingen die Nerkust gepleegd heeft.

Partijvoorzitter Brunswijk moest volgens Martinus om twee uur in de ochtend naar Paramaribo vertrekken, omdat Nerkust fraude wilde plegen. In gesprek met Starnieuws vroeg Martinus zich af, hoe men iemand die al die jaren het NDP-beleid heeft uitgevoerd, op de post kan laten. Het lijkt volgens hem dan alsof Abop geen kader heeft. Martinus heeft zijn beklag hierover donderdagavond gedaan bij president Chandrikapersad Santokhi. Hij vindt dat de president moet optreden en zulke besluiten niet moet accepteren. Volgens Martinus was het volk beloofd dat de regering zou optreden tegen mensen die corrupt waren, maar dat is niet gebeurd. ‘’De regering is alleen bezig met politiek en mensen van de NDP keren terug’’, aldus Martinus.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/bordo-bereid-abop-vaarwel-te-zeggen

Ook VHP-fractie ontevreden over benoemingen

15 Aug, 2020, 00:56

foto

De VHP-fractie in De Nationale Assemblee is ontevreden over diverse benoemingen van personen als districtscommissaris (dc), leden van de raad van commissarissen (rvc’s) en andere hoge functies. Dit hebben ze besproken in een vergadering. Er is een brief hierover geschreven naar partijvoorzitter Chan Santokhi, die ook president is. Starnieuws verneemt dat de fractie gevraagd heeft om de beëdiging van de dc’s aan te houden, maar deze is gewoon doorgegaan vrijdag. 
 
De fractieleden hebben in de media namen gehoord van dc’s en leden van rvc’s. Er is hierna behoorlijk wat consternatie ontstaan in de partij en in de samenleving. Benadrukt wordt dat de VHP-fractieleden het beleid van de regering in De Nationale Assemblee moeten verdedigen. Daarom willen ze weten op welke wijze de voordracht en selectie heeft plaatsgevonden. Wat is de profielschets van een dc? De fractieleden vinden dat een dc een gedegen opleiding moet hebben gevolgd om op een juiste wijze te kunnen functioneren. 
 
De 12 van de 20 fractieleden die aanwezig waren op de vergadering vinden dat bij de benoeming van personen in hoge functies, zoals ambassadeurs, departementsdirecteuren en rvc-leden, de fractie ook erbij betrokken moet worden. Er is vanuit de VHP-fractie ook kritiek geleverd op Reshma Mangre, die niet aanwezig was op de vergadering. Deze kwestie zou worden teruggedraaid. Mangre heeft zich uiteindelijk teruggetrokken na alle kritiek. 
 
Starnieuws verneemt dat diverse rvc’s goedgekeurd zijn in de raad van ministers zonder dat namen bekend waren. Deze worden achteraf ingevuld door de leiding van de partijen. Niet alleen bij de VHP is er heftige kritiek over diverse benoemingen, maar ook in de NPS en de ABOP. Ondervoorzitter Joël (Bordo) Martinus heeft ongezouten kritiek geleverd over de gang van zaken in de partij. Volgens hem bepaalt alleen voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk, wie op welke positie komt. Hij accepteert dit niet. 
 
Intussen is bekend dat Gardelito Hew A Kee, die president-commissaris was bij Telesur tevens coördinator e-government, op voordracht van de ABOP terugkeert in de rvc. Deze bestaat verder uit: S. Raghoebarsing (president-commissaris), P.Abena, R.Apinsa, R.Isrie, E.Snijders en F.Hira. In de rvc van de Energie Bedrijven Suriname is er commotie ontstaan, nadat bekend werd dat deze opnieuw wordt geleid door Andy Rusland, die door de NDP-regering daar was geplaatst. 
 
In de rvc van het Nationaal Vervoersbedrijf is op voordracht van ABOP Anand Pherai (Rudisa-topper) aangebleven. Deze rvc staat onder leiding van F.Renfurm. Verder hebben hierin zitting: G.Corinde, M.Ghisaidoebé en S.Sahadew-Lall. 
 
De rvc van NV Luchthavenbeheer wordt geleid door Narpath Bissumbhar. De leden zijn: Gilbert van Lierop, Falisie Pinas, Pradeepkoemar Soekhlal, Abelinti Quinsny, Roy Kartaram en Ronald Gambier (Gambo). De NPS is nergens in beeld. Deze partij heeft later op de middag een spoed structurenvergadering over de recente politieke situatie. 

Viren Ajodhia: “Er is geen werkelijke intentie om EBS te redden”

Viren Ajodhia. Foto: Facebook

Viren Ajodhia die namens de VHP zitting had in de huidige Raad van Commissarissen (RvC) van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), heeft zich teruggetrokken. Op zijn Facebookpagina heeft hij aan de EBS’ers laten weten geen deel meer te willen zijn van de RvC.

Hij geeft aan dat hij weet dat veel EBS’ers enorm teleurgesteld zijn met de recente ontwikkelingen met betrekking tot de benoeming van de RvC-leden. Door de huidige president-commissaris, Andy Rusland, te behouden wordt een signaal gegeven dat er geen werkelijke intentie is om EBS te gaan redden, maar juist om door te gaan met het roven en stelen. Ajodhia geeft aan dat hij hier geen onderdeel van kan zijn.

Zijn naam staat nu op een lijst Rusland als president-commissaris, waar Ajodhia principieel geen deel van kan zijn. Hij zal op andere manieren proberen een bijdrage te leveren aan Suriname en EBS, een bedrijf dat hem dichtbij het hart ligt. “Geeft u de hoop niet op,” aldus Ajodhia.

Rusland is op voordracht van de ABOP benoemd tot president-commissaris van het energiebedrijf. Hij was namens de NDP in 2017 al president-commissaris van het bedrijf. Rusland was ook minister van Financiën en daarna minister van Transport, Communicatie en Toerisme in de regering-Bouterse.

De overige leden van de RvC zijn: Leo Brunswijk (ABOP), Ruth Deira (VHP) en Kenneth Profijt (namens de vakbond). De NPS heeft haar structuren voor morgenmiddag opgeroepen voor een spoedvergadering om de huidige politieke situatie te bespreken.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/08/14/viren-ajodhia-er-is-geen-werkelijke-intentie-om-ebs-te-redden/

Ajodhia: Andy Rusland hoort in Santo Boma thuis

15 Aug, 2020, 00:00

foto
 Viren Ajodhia 

Viren Ajodhia vindt dat Andy Rusland niet thuishoort bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) als president-commissaris, maar in Santo Boma. “Ik had de EBS willen helpen redden, maar niet met Rusland als president-commissaris. De afgelopen jaren is EBS beroofd en Andy Rusland maakt deel van uit”, zegt Ajodhia in gesprek met Starnieuws. Hij heeft ook in een statement naar EBS’ers meegedeeld dat hij geen deel kan uitmaken van de raad van commissarissen van EBS, nadat het bericht op de nieuwssite was verschenen. 
 
Ajodhia zegt dat ook veel mensen in de EBS hem gevraagd hadden een bijdrage te leveren aan de gezondmaking van het bedrijf. “Ik heb in meer dan 40 landen gewerkt – op Antarctica na – op alle continenten. Op basis van mijn expertise is er een beroep op mij gedaan”, legt de energiedeskundige uit. “Ik ga niet met een rover en ordinaire dief in een rvc zitten. Ik wilde juist een einde maken aan dit soort praktijken”, voert Ajodhia aan. 
 
“Ik ga mijn principes en rechtvaardigheid niet verloochenen. Ik wil nooit deel uitmaken van een rvc met Andy Rusland. Ik ben er verbaasd over dat mijn naam op de lijst staat,” zegt Ajodhia. “Ik wil nooit deel uitmaken van zo een rvc. Ik ben een eerlijk mens en geen dief”, benadrukt hij. 
 
Ajodhia kan zich niet voorstellen dat iemand die medeverantwoordelijk is voor de neergang van het bedrijf, als president-commissaris wordt benoemd. Met het benoemen van de huidige president-commissaris in de nieuwe rvc wordt geen signaal gegeven dat het gaat om het redden van de EBS, meent Ajodhia. 

Andy Rusland leidt nieuwe rvc van EBS

14 Aug, 2020, 18:52

foto

 Andy Rusland mag van ABOP de rvc bij EBS weer leiden. 

 

Andy Rusland is op voordracht van de ABOP benoemd tot president-commissaris van NV Energie Bedrijven Suriname. Rusland was door de NDP in die positie geplaatst in maart 2017. 
 
De overige leden van de raad van commissarissen (rvc’s) zijn: Viren Ajodhia (VHP), Leo Brunswijk (ABOP), Ruth Deira (VHP) en Kenneth Profijt (namens de vakbond). 
 
In de ABOP én de coalitie is er veel ontevredenheid over de benoeming van leden van rvc’s en andere posities, waaronder districtscommissarissen. 
 
De NPS houdt zaterdagmiddag een structurenvergadering over de actuele politieke situatie. Starnieuws verneemt dat de NPS nog nergens in beeld is bij invulling van posten van rvc’s. 
 

‘Impossible dream’: Kamala Harris inspires in father’s Jamaica

Thursday, August 13, 202025 Comments

 
 
 

US Senator Kamala Harris (File photo)

KINGSTON, Jamaica (AFP) — Kamala Harris’s boundary-breaking run at the US vice presidency has inspired hope and dreams in her father’s native Jamaica, where locals claimed her as their own.

She might have been born in California to an Indian mother, but it was her Jamaican roots and historic candidacy that got people in Kingston excited on Wednesday.

“My heart is soaring for all the kids out there who see themselves in her and will dream bigger because of this,” said Felicia Mills, a 36-year-old executive secretary.

“This means a lot for every little girl who has ever dreamed an impossible dream,” she said, describing Harris as an “honorary Jamaican”.

Harris was the first black attorney general of California and the first woman to hold that post, while she was also the first woman of South Asian heritage elected to the US Senate.

The 55-year-old made history on Tuesday when Democratic presidential challenger Joe Biden tapped her to be his running mate, making her the first woman of colour on a major party’s presidential ticket.

Her father, Donald Harris, served as an economics professor at prestigious Stanford University in California, where he taught and carried out research.

http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/Kamala_Harris_inspires_in_fathers_Jamaica?fbclid=IwAR1d2_x_dVMeWhKol7-MvKsF-onicDphyW-tpBDUqjXSIXHK_iARyKVRDsY

Regering maakt belangenverstrengeling bij EBS mogelijk

Foto: EBS

De Raad van Ministers staat op het punt om een oudgediende van de EBS te bombarderen tot algemeen directeur van NV Energie Bedrijven van Suriname (EBS). Na zorgvuldig uitzoekwerk, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er sprake is van kruisverbindingen die wijzen op belangenverstrengelingen.

Een grote skalianhouder (zeven skalians voorlopig) die tot voor kort een grote NDP’er was, is nu gaan heulen met de ABOP en de VHP. Dit verschijnsel zien wij overigens bij heel veel NDP’ers. De genomineerde persoon voor directeurschap van de EBS, is tevens lid van de Raad van Commissarissen (RvC) in de twee bedrijven die deze skalianhouder heeft. Eén van die bedrijven handelt in elektrisch installatiemateriaal. Reden waarom deze skalianhouder zo een grote lobby heeft ingezet om een stroman van hem te bombarderen tot directeur van de EBS.

Gezien de corebusiness van dat bedrijf (handel en levering van onder andere elektrisch installatiemateriaal) is de kans groot dat de nog te benoemen directeur, alle materiaal voor de EBS zal betrekken bij het bedrijf alwaar hij RVC-lid is. Ook is de kans aanwezig dat dit bedrijf voorkennis zal hebben over komende projecten van de EBS. Dit zal voor oneerlijke concurrentie zorgen, hetgeen met een mooi woord concurrentievervalsing wordt genoemd. Vooral kleine ondernemers in deze branche, maar ook andere of grote ondernemers zullen moeilijk erin slagen om een project van de EBS te bemachtigen. Dit is ook corruptie.

Wij horen u denken dat er een openbare inschrijvingsprocedure gehouden kan worden en dat daardoor elke ondernemer een eerlijke kans zal krijgen. Wij geven een voorbeeld hoe deze procedure omzeild zal worden. Een openbare aanbestedingsprocedure wordt gehouden voor projecten vanaf een bedrag van SRD 1.5 miljoen. Projecten met een waarde van minder dan SRD 1.5 miljoen kunnen onderhands gegund worden aan wie dan ook. Die kunnen dan onderhands gegund worden aan het bedrijf waaraan zo een directeur gelieerd is.

De projecten zullen zodanig gemaakt worden dat ze telkens minder waard zijn dan SRD 1.5 miljoen. Voorbeeld: Het zal dan niet heten “Project elektrificatie Paramaribo”. Het zal heten “Project elektrificatie Tourtonne”. Vervolgens zullen er honderden van zulke projecten opgesteld worden, waarbij de waarde steeds onder het grensbedrag van SRD 1.5 miljoen blijft. Honderd keer SRD 1.5 miljoen is gelijk aan SRD 150 miljoen. En dat, zonder dat er een openbare aanbestedingsprocedure aan te pas hoefde te komen.

Er kan zelfs afgeweken worden van een openbare aanbestedingsprocedure middels een afwijkingsresolutie van de president. Via de weg van een afwijkingsresolutie kunnen dus ook projecten met een waarde van meer dan SRD 1.5 miljoen, onderhands gegund worden. Per jaar besteedt EBS ongeveer US$ 50 tot 60 miljoen aan inkoop van materiaal en grondstoffen. Dit, ter illustratie van de omvang van de belangen.

De regering onder leiding van president Chan Santokhi kan alleen het vertrouwen van de samenleving herwinnen, als zij werkelijk integer handelt. Open, eerlijk en verantwoordelijk, waardoor zij haar moreel gezag herwinnen. Dat begint al bij de wijze waarop directeuren van staatsbedrijven worden benoemd en geëvalueerd.

De posities van de directies in de maatschappij dienen duidelijk te zijn, de toegankelijkheid tot bestuurlijke functies dienen niet langer afhankelijk te zijn van het “Old boys network” of van selectie-eisen die dit in de hand werken. Wie laat dit alles toe? Juist, de politiek verantwoordelijke van het land laat dit alles oogluikend toe. Hier wordt de onverschilligheid van president Chan Santokhi blootgelegd. Nu onder regering-Santokhi/Brunswijk is het betreffende verschijnsel van nepotisme en belangenverstrengeling nog steeds actueel.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/08/14/regering-maakt-belangenverstrengeling-bij-ebs-mogelijk/

Bordo kondigt vertrek uit politiek aan ‘vanwege persoonlijke constateringen’

14 augustus 2020

 

Ondervoorzitter van de ABOP, Joël (Bordo) Martinus heeft zojuist bekend gemaakt dat hij binnenkort zijn politieke carriére vaarwel zal zeggen. Hij plaatste een bericht hiervoor op Facebook, samen met bovenstaande foto waarop hij met de huidige president van Suriname Chan Santokhi te zien is.

 

Bordo is niet te spreken over enkele besluiten die partijvoorzitter tevens vice-president Ronnie Brunswijk heeft genomen, schreef Starnieuws vanmorgen. De politicus vindt het bijvoorbeeld niet acceptabel dat districtscommissaris (dc) Mike Nerkust (Paramaribo Noordoost) wordt gehandhaafd.

Of dit ook de reden is voor zijn aangekondigd vertrek uit de Surinaamse politiek is niet duidelijk. Op Facebook zei hij:

Goedemorgen fans, Naar gelang van mijn persoonlijke oriëntatie is het betreurenswaardige dat mijn politieke carrière ten einde loopt vanwege persoonlijke constateringen. Ik deel u daarom mededelen dat ik binnen korte tijd mijn politieke carriére vaarwel zal zeggen. U verneemt in de nabije toekomst meer informatie hierover.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/08/14/bordo-kondigt-vertrek-uit-politiek-aan-vanwege-persoonlijke-constateringen/

'Bordo' tegen behoud Nerkust als dc

14 Aug, 2020,  00:00

foto
 Joël (Bordo) Martinus, ondervoorzitter van de ABOP. 

Ondervoorzitter van de ABOP, Joël (Bordo) Martinus is niet te spreken over enkele besluiten die partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk heeft genomen. De politicus vindt het niet acceptabel dat districtscommissaris (dc) Mike Nerkust (Paramaribo Noordoost) wordt gehandhaafd. Er worden achttien nieuwe dc’s benoemd. Slechts Nerkust wordt gehandhaafd. “Hoe kan je iemand die al die jaren het NDP-beleid heeft uitgevoerd op de post laten? Het lijkt alsof ABOP dan geen kader heeft,” zegt Martinus in gesprek met Starnieuws. 
 
“If yu e hori Nerkust, dan fu sande unu wan sroto Hoefdraad dan?” vraagt Martinus zich af. Hij is er niet over te spreken dat iemand die gemaakt heeft dat ABOP-voorzitter Brunswijk in het holst van de nacht naar de Anthony Nesty Sporthal moest gaan omdat er dozen met stembiljetten verplaatst werden, nu gewoon aanblijft als dc. Martinus heeft zijn beklag hierover donderdagavond gedaan bij president Chan Santokhi. Hij vindt dat de president moet optreden en zulke besluiten niet kan accepteren. 
 
“Wij hebben het volk beloofd dat wij zouden optreden tegen mensen die corrupt waren. Alles moet in orde gemaakt worden om de Anti-Corruptiewet te laten werken. Maar dat gebeurt niet. We zijn alleen maar bezig met posities en mensen van de NDP keren gewoon terug,” betoogt Martinus. “De voorzitter zegt in elke voice dat ik mijn mond moet houden, maar ik ga niet stil blijven. Ik ben in het veld en mensen zijn boos, want ze merken niks van de beloften die gedaan zijn”, zegt de ABOP-ondervoorzitter. 
 
Martinus is van plan om een spoedbestuursvergadering aan te vragen. “Meer mensen in de partijtop zijn het niet eens met de gang van zaken. Bepaalde zaken moeten worden besproken. Dingen worden doorgedrukt, zonder dat informatie wordt gegeven aan bestuursleden. Un wroko tranga fu kisi regeermacht. Dan now den no teri unu”, windt de politicus zich op over de gang van zaken. 
 
“Het lijkt erop alsof de NDP gewoon nog in de regering is als overal personen van de partij zitting in hebben. Hiervoor hebben we niet gestemd”, stelt Martinus. “Als dingen fout gaan, ga ik mijn mond niet houden, want we kunnen de kiezers niet teleurstellen”, merkt het ABOP-hoofdbestuurslid op. Hij zegt dat er harde noten gekraakt zullen worden, want zo kan het niet doorgaan. 

Bijna alle districtscommissarissen worden vervangen

13 augustus 2020

Bijna alle districtscommissarissen worden vervangen
 

In Suriname wordt bijna het hele korps van districtscommissarissen vervangen. Vrijdag worden namelijk 18 nieuwe districtscommissarissen (dc’s) aangesteld. Met uitzondering van dc Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost, worden alle burgervaders vervangen.

 

Elke nieuwe regering benoemt haar eigen dc’s. Ook gaat een deel van de dc’s met pensioen. Het is een dure aangelegenheid want de dc’s die niet meer worden ingezet, worden wel gewoon doorbetaald door de Surinaamse overheid schrijft Starnieuws.

De nieuwe dc’s die benoemd worden zijn: Sherin Bansi-Durga, Widjai Bhola, Melvin Clemens, Fulgence Javinde, Senrita Gobardhan, Josta Lewis, Erwin Linga, Ndepe Dinge, Mohammedsafiek Radjab, Suraksha Sital- Hirasingh, Walter Bojaski, Merilu Sapa, Mohamed Goelaman, Maikel Winter, Clyde Hunswijk, Olivia Dominie, Loetie Mendelzoon en Marlene Joden.

Ook nu wordt er gemord over sommige namen die op deze lijst staan schrijft Starnieuws.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/08/13/bijna-alle-districtscommissarissen-worden-vervangen/

NIEUWE RVC BENOEMT BIJ DE SLM

 
Dinsdag 11 Augustus 2020 14:29

slmDe Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft vanaf maandagavond een nieuwe Raad van Commissarissen. De president-commissaris is Radjen Pahladsing. De overige commissarissen zijn Ganesh Laigsingh, Reshma Mangre, Clyde Cairo, Leo Brunswijk, Freddy Palata en Henry Klas. De Bond Personeel bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BPSLM) heeft Henry Klas als vertegenwoordiger afgevaardigd.

Minister Albert Jubithana van het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme, bevestigt de benoeming van de nieuwe raad, die volgens hem heeft plaatsgevonden op basis van deskundigheid. De leden zijn eerder verbonden geweest aan de SLM of hebben de nodige ervaring om plaats te nemen in de Raad, zegt Jubithana

http://www.abcsuriname.com/nieuws/1-lokaal-nieuws/7168-nieuwe-rvc-benoemd-bij-de-slm

Danielle Veira in Covid-19 beleidsteam vp Brunswijk

07-08-2020 08:10

De Covid-19 barometer staat tot nu toe op 2.096 positieve gevallen in Suriname. De indruk wordt gewekt alsof Suriname geen grip meer heeft op de situatie. Danielle Veira, die nu zitting heeft in het beleidsteam onder leiding van vicepresident Ronnie Brunswijk, zegt dat indien iemand de situatie met blote ogen bekijkt, kan schrikken en zeggen dat het daarop lijkt. Maar de deskundigen geven wel aan dat Suriname de situatie onder controle heeft. Volgens overste Veira kan Suriname wel de controle verliezen over deze situatie, indien de samenleving zich niet houdt aan de maatregelen. Veira is ook de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en was hoofd van het oud-Nationaal Covid-19 Managementteam. Dit team is nu ontbonden.

 

Veira stelt dat de samenleving nu meer dan ooit moet weten dat Covid-19 nooit meer zal verdwijnen. “Met zijn allen zullen wij met dit verschijnsel gaan moeten leren leven”, attendeert Veira. Volgens het lid van het beleidsteam zullen de maatregelen die nageleefd moeten worden, nu een deel van de dagelijkse routine zijn.  Zij benadrukt dat de handen regelmatig schoongemaakt dienen te worden evenals de omgeving. Vervolgens onderstreept zij dat de onderlinge afstand van 1.5m – 2m nog steeds van kracht is, zo ook het op hebben van een mond- neusbedekking. Veira geeft aan dat het nog steeds voorkomt dat er grote groepen gevormd worden, waardoor dat aspect van het opdoen van de mond-neusbedekking veelal te wensen overlaat. Zij laat optekenen dat indien zo een situatie zich plaatsvindt, mensen de onderlinge afstanden in acht dienen te nemen. Veira benadrukt dat het gevaar zich overal bevindt. Daarom doet zij een beroep op de gemeenschap, in lijn met wat de regeringsleiders eerder hadden gesteld in afzonderlijke toespraken, dat de voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van een onhoudbare situatie. Een situatie waarbij Suriname zal gaan kampen met overvolle ziekenhuizen, zoals dat het geval reeds is in andere landen.

 

Volgens Covid-tracker lijkt de situatie in Frans-Guyana nijpend te zijn.  Het aantal bevestigde gevallen is tot nu toe 8.069, waarbij 7.075 hersteld zijn en 47 om het leven zijn gekomen.  Terwijl Guyana een aantal van 509 bevestigde gevallen heeft. 189 zijn hersteld en 22 hebben als gevolgd van Covid-19 het leven gelaten. De huidige Surinaamse regering heeft noch een lockdown noch een gedeeltijke lockdown ingevoerd, omdat dat gepaard gaat met financiële gevolgen. Uit cijfers van het ministerie van Arbeid blijkt dat meer dan 10.000 arbeiders werkloos zijn door Covid-19. Suriname kampt met serieuze uitdagingen op het economische gebied. Veira vindt dat Surinamers hun eigen verantwoordelijk op zich moeten nemen om ervoor te zorgen dat zij zichzelf en anderen niet ziek maken.

https://www.sun.sr/Details/3555_cbFbFbnF0bFbFbqemMwSoIJKNUXubKWckXutkLdo3OvoUYfPuoy7ZO213DJMTQnozeeHRY8LJdCBxuMbFbFb5O9R2cnszsbf2gcFcFccFcFc_tantev.jpg?fbclid=IwAR3hHnGFxvqQQGG68m7njxMAORb8hZjf831ELtMqoS6XVOcEI9vtopqKGq0

Nieuwe regering met 17 ministers gepresenteerd

Op een belegde persconferentie zijn de namen van de ministers uit de nieuwe regering gepresenteerd. Foto: Suriname Herald

Gekozen president Chan Santokhi en gekozen vicepresident Ronnie Brunswijk hebben vandaag tijdens een persconferentie de ministers uit de nieuwe regering gepresenteerd. De namen zijn door de gekozen vicepresident bekendgemaakt.

Alle aankomende ministers hebben een antecedentenonderzoek moeten ondergaan. Van de zeventien ministers zijn de resultaten van vijftien al binnen. Albert Ramdin wordt de eerste vervanger van de Raad van Ministers.

Brunswijk gaf te kennen dat de documenten voor het antecedentenonderzoek van de personen voor de posten van de ministeries van Onderwijs en Cultuur en Ruimtelijke Ordening en Milieu laat zijn ingediend bij de procureur-generaal.

Ministers
1. Ministerie van Financiën en Planning: Armand Achaibersing (VHP)
2. Ministerie van Justitie en Politie: Kenneth Amoksi (ABOP)
3. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bronto Somohardjo (PL)
4. Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking: Albert Ramdin (VHP)
5. Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij: Prahlad Sewdien (VHP)
6. Ministerie van Onderwijs en Cultuur: Marie Levens (NPS)
7. Ministerie van Volksgezondheid: Amar Ramadhin (VHP)
8. Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport: Gracia Emanuel (ABOP)
9. Ministerie van Defensie: Krishna Mathoera (VHP)
10. Ministerie van Openbare Werken: Riad Nurmohammed (VHP)
11. Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie: Saskia Walden (VHP)
12. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen: David Abiamofo (ABOP)
13. Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme: Albert Jubithana (ABOP)
14. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting: Hanif Ramsaran (PL)
15. Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken: Reshma Kuldipsingh (VHP)
16. Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer: Diana Pokie (ABOP)
17. Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu: Sylvano Tjong-Ahin (NPS)

https://www.srherald.com/suriname/2020/07/14/nieuwe-regering-met-17-ministers-gepresenteerd/

REACTIES OP GEDRAG BRUNSWIJK

Stanga Ssa

 heeft een bericht gedeeld.

erg dit mang😬😬de burgerij van suriname geniet totaal geen bescherming van de abop juspol minister met deze toestanden zoals in de video hierboven gepodt via Facebook
🚧🚧🚧SURINAME IS VANDAAG AAN DE DAG EEN FREE FOR ALL DJANGO LAND GEWORDEN – WAAR IS DE SURINAAMSE POLITIE LEIDING ONDER KORPSCHEF PRADE VAN DE NDP DIE DOOR DE REGERING SANTOKHI – BRUNSWIJK GEWOON IS AANGEBLEVEN ALS KORPSCHEF OM HET NDP WANBELEID VAN BOUTERSE VERDER UIT TE VOEREN !!!
DE ABOP ZONDER EDWARD BELFORT ALS MINISTER IS EEN GROTE FLOP IN DEZE REGERING-
DIT MINISTERIE VAN JUSPOL MOET DAAROM PRESIDENT SANTOKHI NU ONMIDDELLIJK DEPOLITISEREN IN ALGEMEEN BELANG !!!!
ZE HEBBEN AL ERVOOR GEZORGT DAT GILMORE HOEFDRAAD VOOR HUN NEUS MOCHT ONTVLUCHTEN..
NU SLIJMT MARLON ARTHUR OOSTERLING – DE NDP SWM DIREKTEUR TEVENS EX MILITAIRE POLITIEMAN OPENLIJK MET DE VP RONNIE BRUNSWIJK ..
OM AAN DE MACHT TE BLIJVEN ALS DIREKTEUR SWM NU MET DE PET VAN DE ABOP OP ZIJN CORRUPTE KOP ..
OMDAT HIJ ZGN SCHOON DRINKWATER BRENGT NAAR MOENGO TAPOE.. ALBINA EN OMSTREKEN MET GELDEN VAN DE SURINAAMSE OVERHEID LEES BELASTINGBETALERS.
MARLON ARTHUR OOSTERLING HEEFT WREEDAARDIG GEFRAUDEERD BIJ DE SWM VOOR CIRCA ZEKER 500 MILJOEN SRD – MET OVER FACTURERING AANKOOP MATERIALEN EN WERK AANBESTEDINGEN MET NAGENOEG ALLE PARTICULIERE AANNEMERS VOORAL MET LEO TJIN A DJIE..
HOE KOMT MARLON ARTHUR OOSTERLING AAN HELICOPTERS
WAAR HEEFT HIJ MILJOENEN EURO GEVONDEN OM DE HUIZEN EN TERREINEN TE KOPEN OP RICHELLIEU EN IN SARAMACCA.
HEEFT ABOP ECHT GEEN ENKELE ANDERE HARD WERKENDE EIGEN ABOP KADER OM VAN DE NDP FRAUDEUR MARLON ARTHUR OOSTERLING OVER TE NEMEN ALS DIREKTEUR VAN DE SWM,
DEZE FRAUDEUR OOSTERLING IS NOTABENE EEN GENATURALISEERDE NEDERLANDER EN IS NOG STEEDS INGESCHREVEN IN DE GEMEENTE ROTTERDAM.
( Abop what a shame)
DE ABOP LAAT EERST MISIEKABA DE MASTER FRAUDEUR GEWOON BINNENSTAPPEN BIJ DE ABOP –
2 MILJOEN USD IS NAAR DE EIGEN STICHTING OVERGEHEVELD VAN MISTER DUBAI ANDRE MISIEKABA KORT VOOR ZIJN AFTREDEN ALS SOZAVO MINISTER .. HIJ WORDT ZELFS VERGELEKEN MET ⚽️ MESSI VAN BARCELONA..
( Abop what a shame)
ABOP DE SURINAAMSE GEMEENSCHAP ZAL VERKIEZINGSWRAAK WEER OP JE NEMEN DE VOLGENDE KEER.. IPV 10 ZETELS MAG JE NU DIE NUL ACHTER DIE 1 GERUST WEGSCHRAPPEN..
DIE HELE ROEM EN EER VAN BRUNSWIJK ALS VICE PRESIDENT EN MARINUS BEE ALS DNA VOORZITTER HEEFT EVENEENS NUL EN GEEN WAARDE MEER
DE SURINAAMSE BEVOLKING ERGERT ZICH DOOD NU AAN HET POLITIEK BELEID VAN DE ABOP- ZIJN ZE MACHTSDRONKEN OF GEK GEWORDEN ?
‘BAKRA TAKKIE .. HET ZIJN DE STERKE BENEN DIE DE POLITIEKE WEELDE OOK KUNNEN DRAGEN ‘
Vice-voorzitter ABOP Bordo Martinus roept Brunswijk tot orde.
Na tigri barba Edward Belfort durft de gowtoe king Bordo Martinus zijn ABOP voorzitter Bravo Brunswijk ook tot orde te roepen. Als VP zou Brunswijk nu al flinke scheve schaatsen hebben gereden. Starnieuws schrijft dat Martinus van plan is om een spoed bestuursvergadering aan te vragen. Hij wil dat meer mensen in de ABOP partijtop het niet eens zijn met de gang van zaken. Bepaalde zaken moeten worden besproken. Dingen worden doorgedrukt, zonder dat informatie wordt gegeven aan bestuursleden. Un wroko tranga fu kisi regeermacht”.Aldus Martinus in Starnieuws . Bovendien meldt dit blad dat Bordo Martinus gisteren zijn beklag over verkeerd lopende zaken bij president Chan Santokhi heeft gedaan. Hij vindt dat de PRESIDENT nu moet optreden en allerlei besluiten niet ZOMAAR kan accepteren. Het gaat hier om de handhaving van de gewraakte Nerkus als dc in Paramaribo. Bij de verkiezingen van 25 mei en bij de tellingen in NIS werd Nerkus flink verdacht van medewerking aan frauduleuze praktijken tbv van zijn partij ndp.
 
Brunswijk is en zal altijd een marionet van Bouterse blijven
15 aug 2020

De NDP heeft de ABOP geïnfiltreerd via verschillende actoren zoals Dilip Sardjoe die nu Hoofdsponsor van ABOP en NDP is, Andre Misiekaba(informeel al overgelopen van NDP naar ABOP heeft een functie op het kabinet van de VP aangeboden gekregen), Eddy Jozefzoon (8 miljoen euro opgegeten aan gefaalde boeken project). De ABOP heeft grof gezegd de VHP van achteren genomen zonder vaseline, de VHP heeft bars slecht onderhandeld. Het is nog niet te laat er is 1 man die het terug kan draaien dat is president Chan Santokhi. Aan hem zeggen we CHAN TOON nu BALLEN en TREED OP #genoegisgenog #tekakondrebaka #chantreedop

15 aug 2020
dit alles is Santokhi zijn eigen stupidity.. hij laat duidelijk blijken dat Ronnie Brunswijk de President is en dat hij Santokhi de VP is
en die MOL van SANTOKHI die plots is binnengebracht als zijn 👑 KONING (RADHJA) genaamd :albert ramdien die alle beslissingen neemt voor President SANTOKHI.
Nu ontstaat duidelijk politieke wartaal.. niemand verstaat mekaar meer.. binnen coalitie partijen van de abop,vhp, nps
er is veel ontevredenheid gerezen binnenshuis..
er is zelfs sprake van een dodelijke paarse NDP virus in deze regerings coalitie santokhi-brunswijk nu ontstaan die rustig genoemd mag worden – BABYLONISCHE WAR SPREEKTAAL binnen de Regering Santokhi-Brunswijk..
vanwege de gedwongen en gewraakte M.O.U. die was getekend met Bouterse (NDP) met Santokhi(VHP), Brunswijk( ABOP) om een vervroegde transitie regeringsoverdracht te bewerkstelligen op 16 juli 2020.
die nu fataal blijkt te zijn en regelrecht leidt naar hetzelfde WANBESTUUR en CORRUPTIE van de vorige NDP Regering BOUTERSE!!!
IS SURINAME INDERDAAD EEN FAILED STATE ???
Andjenie Pooran

 

15 aug 2020 
ONDER AANVOERING VAN PAKITTOW. ONZE HELD. MAANDAG AANSTAANDE 09.00 UUR, BEWAAR 2 METER AFSTAND EN DRAAG EEN MONDKAPJE. MENSEN, INDIEN U NU UW STEM NIET LAAT HOREN, BLIJVEN WIJ WEER 10 JAAR LANG MET LANDVERNIELERS OPGESCHEEPT, DIE HELAAS WORDEN GEACCOMODEERD DOOR BRUNSWIJK!! HET IS EROP, OF ERONDER VOOR SURINAME!!
Maandag protestactie bij regeringsgebouw tegen handhaving en aantrekken NDP'ers - Waterkant
 
 
WATERKANT.NET
Maandag protestactie bij regeringsgebouw tegen handhaving en aantrekken NDP’ers – Waterkant

Een staande ovatie voor het volk !!

Terecht ! De NDP is uitgekotst !! De nieuwe regering moet totaal NDP-vrij zijn. Zelfs de paarse schaduw moet afstand houden.

Opperbevelhebber Z. E. Santokhi moet leiderschap tonen en Brunswijk op het matje roepen.
De verkiezingen zijn voorbij. De instituten mogen niet verder beschadigd worden.

Beste ABOP-ers anga un Buskondre pipel, praten jullie met Brunswijk. Wijzen jullie desnoods een andere leider aan. Brunswijk speelt een double-cross game met jullie en met heel Suriname.
Brunswijk heeft al eerder het binnenland verraden door met Bouta samen te werken in ruil voor concessies en vrije handel.

Z. E. Santokhi het volk vertrouwt u en rekent op u !
NDP door de play en weg ermee !

Desnoods nieuwe verkiezingen !

Wij willen een nieuw en beter Suriname !
Krakti !

A klarie ke ba.

Ronnie je moet oppassen dat het ABOB hoofdbestuur jou niet afzet.
Want i ne terie ding mang.
Je vind geld van de grote sponsers belangrijker dan het volk.

Zonder met het hoofdbestuur van de ABOB benoem je DC,s en mensen voor RVC,s.
Het lijkt wel dictactuur binnen de ABOB.

Bordo heeft gelijk dat hij in opstand komt tegen de herbenoeming van de DC Nerkust.
Hij is geen NDP,er maar een boutist.

Brunswijk zit in grote problemen. Omdat hij grote sponser bedragen heeft gekregen van rijke mensen.

Hij heeft ze niet laten tekenen dat ze niet mogen bemoeien met benoemingen en politieke beslissingen.

Ik rust
Djamoe

Afro volk jullie houden er niet van om je hoofd moe te maken en
laten al het denk werk aan anderen over. Hierdoor wordt je altijd
als springplank gebruikt. Inspin….erin Uitspuit…..er uit.

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *