AKIEMBOTO: WEG WAS NIET WEG VOLGENS NDP MAAR LAAT WAS WEL LAAT

Auteur: Angela Fernald

Het tijdperk Bouterse kenmerkt zich door misbruik van wet en recht. Dit is de rode draad die door dit tijdperk in de geschiedenis loopt. Eigen interpretatie van de wet wanneer het Bouterse uit kwam. En wanneer het niet uitkwam werd het recht leidend en niet de wet in puur juridische zin. Vanaf 25 februari tot na de verkiezingen van 2020 is dit de inzet geweest in de strijd om macht.

In 2010 was het legisme leidend omdat het de NDP toen beter uitkwam. Laat was keihard laat, punt uit. 
Definitie Legisme: Het gehele recht wordt uitsluitend door de wetgever geschapen, zodat
de wet de enige rechtsbron is. In het legisme zijn recht en wet identiek.(bron: 
 
 

Van Emden bereid opengevallen NDP-plek in DNA in te nemen

13/02/2021 10:01 – Gilliamo Orban

Wilsientje van Emden zal bewilligen om de opengevallen plek van Sergio Akiemboto in te nemen. Met deze stap breekt ze mogelijk met de partijdiscipline in de NDP om als ‘één’ man achter de ex-parlementariër te staan.-. Foto: collectie Wilsientje van Emden  

PARAMARIBO – Wilsientje van Emden (48) zal zeker bewilligen, als ze wordt aangewezen om de opengevallen plek door het uittreden van Sergio Akiemboto in De Nationale Assemblee (DNA) in te vullen. Zij staat tweede op de NDP-lijst van Brokopondo voor de verkiezing van 25 mei. Akiemboto verloor donderdag een kortgeding dat hij had aangespannen om zijn op 5 januari opgegeven plek in het parlement weer in te nemen. “De NDP heeft mij op de DNA-kandidatenlijst geplaatst en dat zegt al alles”, antwoordt Van Emden op de vraag of ze niet eerst een sein van de partijleiding moet krijgen om de DNA-post in te vullen. Zij kijkt nu de kat uit de boom. Akiemboto heeft de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Structuren en coördinatoren van de NDP in Brokopondo schaarden zich vorige week in een verklaring achter Akiemboto, nadat DNA-voorzitter Marinus Bee had meegedeeld dat de NDP’er geen assembleelid meer is. De eerste handtekening onder de verklaring was die van Van Emden, gevolgd door onder andere Gregory van der Kamp, derde op de NDP-lijst van Brokopondo. “We hebben dat gedaan om Akiemboto te ondersteunen”, zegt Van Emden.

Zij is sinds 1996 onderwijzeres, eerst op een basisschool tot 2009 en nu is ze verbonden aan de avondmulo te Brownsweg. De politica wil niet op zaken vooruitlopen, en wil daarom nog niet zeggen waarvoor ze zich zal sterk maken voor Brokopondo. Zij heeft tijdens de afgelopen verkiezingen 462 stemmen behaald.

Parlemenstvoorzitter Martinus Bee zegt in gesprek met de Ware Tijd dat het proces om de opengevallen plaats in te vullen al is ingezet. Zo heeft hij een brief geschreven naar het hoofdstembureau van Brokopondo. Dat heeft hij gedaan nadat hij vorige week het parlement had meegedeeld dat Akiemboto geen deel meer uitmaakt van DNA. Het kortgeding dat Akiemboto had aangespannen tegen de staat, heeft hem niet weerhouden de brief te verzenden.

Frederik Finisie, die bij de verkiezingen districtscommissaris was en daarmee voorzitter van het hoofdstembureau van Brokopondo, zegt nog geen brief te hebben gekregen. Zodra hij het schrijven in handen heeft, zal hij Van Emden hiervan op de hoogte stellen. “Ze kan dan bewilligen”, zegt Finisie. Hij was 22 jaar parlementariër van Brokopondo namens de NDP en is op 1 augustus 2018 afgezwaaid als DNA-lid, om districtscommissaris te worden. “Ik zal de case volgens de wet afhandelen”, zegt Finisie.

Akiemboto had op 5 januari op eigen verzoek zijn lidmaatschap van DNA beëindigd, maar kwam enkele weken daarna hierop terug na het verzoek van de achterban in Brokopondo en gesprekken met verschillende personen. Toen Bee weigerde hem weer toe te laten heeft het nu toenmalig assembleelid via de rechter geprobeerd zijn gelijk te halen, maar verloor. “De democratie heeft gewonnen. Ik heb niets tegen de heer Akiemboto en heb conform de wet gehandeld”, reageert de voorzitter.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/13/van-emden-bereid-opengevallen-ndp-plek-in-dna-in-te-nemen/

 

'Terugkeer Akiemboto in DNA blijft mogelijk'

13/02/2021 00:00 – Ivan Cairo

Sergio Akiemboto op 25 mei 2020 in gesprek met journalisten. De rechter heeft bepaald dat hij vanaf 5 januari 2021 geen DNA-lid meer is.  

PARAMARIBO – Ondanks het afwijzende vonnis van rechter Rewita Chatterpal donderdag in kortgeding waarin Sergio Akiemboto eist dat hij weer tot De Nationale Assemblee moet worden toegelaten, blijft de mogelijkheid hiervoor open. De NDP zal er dan wel voor moeten zorgen dat de kandidaten die in de lijn staan om de vacante zetel voor Brokopondo te bezetten niet bewilligen. Dat zegt Eugène van der San, bestuurskundige en voormalig directeur van het Kabinet van de President. Hij is het eens met het vonnis en ziet eventueel hoger beroep niet zitten.

In haar vonnis stelt de rechter dat het aannemelijk is dat Akiemboto met het woord “heden” bedoelt dat hij per ingaande 5 januari 2021 het lidmaatschap van DNA opzegt en dus ontslag op eigen verzoek neemt. De rechter verwijst onder andere naar artikel 68 van de Grondwet.

Aangezien Akiemboto vanaf die dag volgens de wet geen parlementariër meer is, was het dus onmogelijk om op 21 januari zijn ontslagbrief in te trekken, omdat het ontslag al geëffectueerd was.

Chatterpal stelt dat de wet niets regelt voor het intrekken van ontslag op eigen verzoek en daarom mag worden aangenomen dat op zo een verzoek niet kan worden teruggekomen. Dat administratieve processen voor het bezetten van de opengevallen post nog niet waren begonnen, zoals Akiemboto stelt, doet volgens de rechter niet ter zake.

Aangezien parlementszetels op de eerste plaats aan politieke partijen worden toegewezen zal alleen de NDP ervoor kunnen zorgen dat de kandidaat die zij wil op de stoel komt, meent Van der San. Hiertoe zullen de andere twee personen op de kandidatenlijst moeten afzien van toetreding tot de assemblee. Omdat Akiemboto nog op de kandidatenlijst staat “kan je hem niet overslaan als de twee andere mensen niet bewilligen”. Verkiezingen voor de opengevallen plek in Brokopondo zullen pas moeten worden gehouden wanneer ook de schaduwkandidaten van de NDP niet beschikbaar zijn.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/13/terugkeer-akiemboto-in-dna-blijft-mogelijk/

‘Marinus Bee is niet te vinden voor politieke scenario’s’

12-02-2021 05:13

DNA-voorzitter Marinus Bee

In de samenleving wordt er gespeculeerd dat de kwestie Sergio Akiemboto een ‘politiek scenario’ was. Volgens de kritieken zouden er belangen zijn bij onder andere de NDP en VHP, dat Akiemboto lid van DNA blijft. Voor de Abop zou dat volgens de kritieken geen goede uitkomst zijn. Parlementsvoorzitter Marinus Bee zegt dat hij in nationaal belang denkt. “Ik zal mij niet begeven op het niveau van scenario’s bij politieke partijen. Ik wil mijn werk naar behoren doen als voorzitter van het parlement, gedurende de periode waarin ik aanzit. Deze Marinus Bee is dus niet te vinden voor politieke scenario’s”, aldus de parlementsvoorzitter.

Bee zegt dat hij geen meningsverschil had met de president omtrent het lidmaatschap van Akiemboto. “Het zou eerder gaan om een verschil in de interpretatie van de wet, op basis van de ingewonnen adviezen. Maar dit is goed voor de democratie; het geeft aan dat er een scheiding der machten is”, zegt Bee. Hij ziet geen reden om iets ‘uit te praten’ met de president. Bee: “Er is geen reden om hierover te praten, de wetten leiden ons.”

Over het vonnis van de rechter kan Bee inhoudelijk nog niets zeggen. Hij gelooft echter wel dat dit een teken is dat de democratie leeft. Ook zegt hij persoonlijk niets te hebben tegen Akiemboto. “Het is de eerste keer dat we dit als land meemaken, vandaar alle kritieken. Ik wil geen handelingen plegen die niet in balans zijn met land en volk. Ik heb een verantwoordelijkheid; ook al was niet eenieder het eens met mijn standpunt, ik heb volgehouden.”

Het parlement zal conform de wettelijke voorschriften de zaak van Akiemboto verder afhandelen. Hiermee doelt hij op de opvolging van de ex-parlementariër. Na Akiemboto volgt op de lijst van NDP Brokopondo Wilsientje van Emden.

https://www.sun.sr/Details/7280_GgdAI6tjULNIPzm1B5lIOCEbFbFbJtMcMqlrqOVRszaFaFa3PTrt6sKNswHgsbFbFbuanPoNClq1cPVnqb0bJeYSQV6P29FFSwcFcFccFcFc_7280026200306393MarinusBee.jpg

 
11 Feb, 2021, 17:32
foto
 Advocaat Nailah van Dijk 
 
“Er is op zeer onethische wijze een privé voicenote de ether in gegaan, welke door Jennifer van Dijk-Silos in een privé bericht naar iemand verzonden is. Overigens is er nimmer toestemming gevraagd of verleend om deze voicenote in de publiciteit te brengen,” zegt advocaat Nailah van Dijk. Zij staat Sergio Akiemboto juridisch bij. De rechter heeft de vorderingen die gedaan zijn namens Akiemboto afgewezen.
 
Het is gebleken dat verschillende mediahuizen deze onsmakelijke gebeurtenis hebben aangegrepen om sensationele berichten op te maken en die vervolgens te publiceren. Dit kan volgens Van Dijk overigens minstens als zeer onethisch gekwalificeerd kan worden.
 
“Ten onrechte wordt ook de indruk gewekt dat deze voicenote eveneens mijn mening zou behelzen. Dit is absoluut niet waar! Er is overigens ook geen hoor en wederhoor toegepast. Ik distantieer mij daarom ook uitdrukkelijk van deze voicenote en berichten en doe een beroep op eenieder om vanuit hun maatschappelijke zorgplicht en moreel-ethisch kompas ervoor zorg te dragen dat alles wat in de publiciteit gebracht wordt altijd zuiver, ethisch en ecologisch verantwoord wordt gebracht,” voert Nailah van Dijk aan.

Gadjradj: “Jennifer van Dijk-Silos is geen advocaat”

11-02-2021 04:40

De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gajdradj

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Samantha Gadjradj, zegt aan SUN dat Jennifer van Dijk-Silos geen advocaat is. “Dus het kan me weinig schelen wat ze vindt. Als deken kan ik haar niet tot de orde roepen, want ze is geen advocaat, maar juridisch consulent”, zegt Gadjradj. “Een advocaat laat zich overigens nooit zo uit.”

Als ex-minister had ze zich destijds ook zo misdragen en ze had denigrerende uitlatingen gedaan over het Hof van Justitie. “Maar het recht heeft gesproken en ‘that’s the end of it’. Ik vind het jammer dat een oud-advocaat, een oud-minister en oud-voorzitter van het OKB zich zo uitlaat over het Hof van Justitie, terwijl ze haar brood heeft verdiend als advocaat”, aldus de deken.

Er is een voicebericht van Jennifer van Dijk-Silos sinds vanmorgen in omloop waarin ze haar misnoegen uit over het feit dat ze niet kunnen beschikken over het vonnis, maar meer nog de overwegingen die geleid hebben tot zo een uitspraak in het kort geding aangespannen door Sergio Akiemboto. “Ik zeg zelden dat een rechter partijdig is, maar dit is voor mij een demonstratie van hoe er geen rechtstaat bestaat. De rechter heeft er gewoon een NDP-strijd van gemaakt. De zaak is ongemotiveerd afgewezen. Zeker na een kort geding moet je het vonnis krijgen, omdat je een memorie van grieven moet indienen. Het is walgelijk met de rechtstaat in dit fu..ing land. Er is geen fu..ing rechtstaat meer”, aldus Van Dijk-Silos in een audiobericht.

Akiemboto heeft het kort geding verloren. Intussen is het vonnis betekend aan de partijen.

 

Van Dijk-Silos: ‘De fokking rechtsstaat bestaat niet meer’

 

Juriste Jennifer van Dijk-Silos heeft zich donderdag, na de uitspraak in Kort Geding in de zaak Sergio Akiemboto, ongemeen fel uitgelaten over de rechterlijke macht en de rechtsstaat. ‘Het is walgelijk in dit fokking land. Die fokking rechtsstraat bestaat niet meer’, waren de woorden van de advocate, wiens dochter, advocate Nailah van Dijk, een van de advocaten is van Akiemboto.

‘Ik zeg zelden, dat een rechter partijdig is, maar dit is voor mij een demonstratie van hoe er geen rechtsstaat bestaat. De rechter heeft gewoon een NDP-coalitie strijd ervan gemaakt, in plaats van objectief naar alles te kijken’, zei ze ook in haar felle reactie, die ongetwijfeld gaat leiden tot kritische reacties, mogelijk ook uit het veld van de advocatuur. Feitelijk beschuldigt Van Dijk-Silos de Kort Geding-rechter van een politiek gestuurde uitspraak in de zaak Akiemboto.

 

‘Het is voor Nailah en ik principieel om een memorie van grieven te maken, naar hoger beroep te gaan, bodemprocedure, alle middelen die we hebben te gebruiken. Dit is onkan en niet omdat wij de advocaat zijn. Als je ziet wat voor rommelreacties de tegenpartij heeft gegeven, in het civiele kan je dan al zien dat je gewonnen hebt. En het is ongemotiveerd afgewezen. De rechter heeft de motieven niet voorgelezen.’

De rechter in Kort Geding heeft donderdagochtend vonnis gewezen in de door NDP’er Akiemboto aangespannen rechtszaak tegen de voorzitter van De Nationale Assemblee en de Staat Suriname, omdat hij, nadat hij was teruggekomen op zijn besluit om uit de Assemblee te stappen, weer zitting wilde nemen in het parlement. De Kort Geding-rechter heeft echter beslist, dat Akiemboto geen Assembleelid meer is.

PK

https://www.dbsuriname.com/2021/02/11/van-dijk-silos-de-fokking-rechtsstaat-bestaat-niet-meer/

Parlementsvoorzitter Marinus Bee reageert donderdagochtend desgevraagd tegenover Dagblad Suriname op de uitspraak in Kort Geding, dat NDP’er Sergio Akiemboto geen Assembleelid meer is. Bee vindt het vonnis ‘een belangrijke staatsrechtelijke ontwikkeling’.

‘Ik zie het in de democratische beleving en de staatsrechtelijke ontwikkeling. Die heeft gewonnen. Niet de persoon Marinus Bee. Ik ben een toevallige voorzitter die een rol had te vervullen. Maar uiteindelijk, ik had een mening, ik heb daaraan kunnen vasthouden, ondanks het feit dat er geen 100 procent ondersteuning was, ook niet in het parlement. Ik zou geen vrede hebben met mezelf, als ik vandaag een besluit zou nemen en in de toekomst de komende generaties ermee zouden moeten dealen.’

Bee: ‘U moet weten, dit is voor het eerst gebeurd. Dus een soortgelijk geval in de toekomst zou betekenen, dat men zou verwijzen naar de eerste afhandeling onder leiding van deze voorzitter. Dus ik heb gezegd, de naam van dit instituut moet hoog worden gehouden. Het is geen bakba winkri, het is De Nationale Assemblee, we moeten een voorbeeld zijn. Maar belangrijker, de wetten die er zijn, die leiden ons. Ik kan inhoudelijk nog niet ingaan op de uitspraak. Maar, wat ik zeg is, als je je werk doet, doe het naar eer en geweten. Ik heb niets persoonlijk tegen Akiemboto, overigens een heel chauvale jongeman. Maar, uiteindelijk gaat het om de instituten die we hebben, de scheiding der machten die hoog gehouden moet worden’, aldus Assembleevoorzitter Marinus Bee.

Asad Mushtaq

https://www.dbsuriname.com/2021/02/11/marinus-bee-het-is-geen-backovewinkel-het-is-de-nationale-assamblee/

Zienswijze Hugo Fernandes Mendes inzake Akiemboto, bekeken door Sookhlall en Mahabier

Hugo Fernandes Mendes

Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van het artikel van oud-docent Staatsrecht, Hugo Fernandes Mendes, inzake de opzegging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA) door Sergio Akiemboto. Onze eerdere column waarin wij deze materie uitgebreid behandeld hebben, kunt u hier lezen. Na dit artikel van Fernandes Mendes gelezen te hebben, zijn wij van oordeel dat zijn artikel enige nuance behoeft.

Wij zullen eerst de relevante passages uit het artikel van Fernandes Mendes citeren en vervolgens zullen wij ons commentaar erop geven.

Fernandes Mendes: “De Kiesregeling en de Wet uit 2016 zijn procedureel van aard en wijzen de weg voor verdere stappen en de opvolgingsprocedure.

…….Maar met nadruk moet worden gesteld dat het rechtsfeit van het ontslag reeds ontstaat op het moment dat daarvan melding is gedaan. Met andere woorden het ontslag is aan de kant van de ontvanger een mededeling, het rechtsgevolg is al eerder ingetreden en wordt slechts geconstateerd. De ontslagbrief is niet aan de goedkeuring van de president of DNA onderworpen. De in artikel 4 van de Wet van 2016 omschreven procedure is derhalve niet relevant voor de beantwoording van de vraag wanneer het ontslag in werking treedt”.

Met de Wet van 2016 bedoelt Fernandes Mendes de Wet van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée (Staatsbesluit 2016, no. 114). Deze wet zullen wij hierna aanduiden als “Terugroepwet”. Zo wordt het in de volksmond genoemd. Let wel, hier is geen sprake van terugroeping, maar deze wet wordt zo genoemd.

Wij vinden het bijzonder jammer dat Fernandes Mendes niet onderbouwd heeft waarom de Terugroepwet niet relevant is. Dat Fernandes Mendes stelt dat de Terugroepwet niet relevant is, behoeft enige nuance. De Terugroepwet is wel van toepassing, maar niet toepasbaar, vanwege een gebrek. Dat gebrek in de Terugroepwet maakt dat deze wet niet relevant is, in dit specifieke geval. Wij zullen verder het gebrek laten zien, hoewel wij dit gebrek in onze eerste column over deze materie reeds blootgelegd hebben. De uitgebreide uitleg daarvan kunt u in onze eerdere column nalezen.

De hamvraag in geval van Akiemboto is het moment van beëindiging lidmaatschap
De wetgever heeft een bepaalde wetsystematiek voor ogen gehad. Artikel 68 lid 1 van de Grondwet bepaalt in welke gevallen het DNA-lidmaatschap eindigt. In artikel 68 lid 3, zegt de Grondwet dat de wetgever nadere regels omtrent beëindiging van het DNA-lidmaatschap kan vaststellen. Die nadere regels zijn nu ook vastgesteld in de Kiesregeling en de Terugroepwet. De wetgever is van de Grondwet overgestapt naar de nadere regels (organieke wetten).

Het moment van beëindiging van het lidmaatschap wordt dus via de organieke wetten bepaald en niet op basis van het Grondwetsartikel 68. De Grondwet geeft alleen aan in welke gevallen het lidmaatschap eindigt, maar het geeft niet aan op welk moment. Wij vinden het jammer dat Fernandes Mendes de hamvraag niet beantwoord heeft, aan de hand van door de wetgever beoogde wetsystematiek.

In de Memorie van toelichting van de Terugroepwet wordt duidelijk en letterlijk gesteld dat middels deze wet uitvoering wordt gegeven aan artikel 68 lid 3 GW, waarin gesteld is dat de wetgever nadere regels kan vaststellen met betrekking tot de beëindiging van het lidmaatschap. Nu de wetgever die nadere regels daadwerkelijk heeft vastgesteld, zijn die nadere regels ook van toepassing en niet alleen de GW.

De wetsystematiek
De Grondwet vertelt in welke gevallen het lidmaatschap eindigt (in dit geval door opzegging). De Grondwet vertelt niet op welk moment de opzegging geacht moet worden als een rechtsgeldige opzegging. De Grondwet vertelt niet wanneer je van ‘opzegging’ kunt spreken. Het moment van opzegging is in de organieke wetten geregeld.

Volgens de Kiesregeling wordt de opzeggingsbrief ingezonden aan de president. De president stuurt die brief door naar de assembleevoorzitter. De assembleevoorzitter neemt kennis van die brief en doet daarvan mededeling in de huishoudelijke vergadering (artikel 4 lid 1 juncto artikel 4 lid 1 sub a van de Terugroepwet). Deze laatste stap is beoogd door de wetgever, maar helaas niet geregeld in de Terugroepwet. Men is het simpelweg vergeten in deze wet vast te leggen van welk document de assembleevoorzitter eerst kennis moeten nemen, alvorens hij de mededeling daarvan doet in De Nationale Assemblee (DNA).

Deze laatste stap is niet onbelangrijk. Stel je eens voor dat de president en Akiemboto zitten te borrelen. Akiemboto zegt: “Pres, ik zeg mijn DNA-lidmaatschap op mang”. Dat is toevallig op een video vastgelegd. De volgende dag gaat de president naar het werk en stuurt die video door naar de assembleevoorzitter. De assembleevoorzitter deelt in de huishoudelijke vergadering mee dat Akiemboto zijn lidmaatschap heeft opgezegd, omdat hij daarvan kennisgenomen heeft middels een toevallig opgenomen videoboodschap. Beste lezer, dit is niet de wijze waarop een beschaafde samenleving geordend is.

De Terugroepwet zegt dat de assembleevoorzitter alléén dan mededeling van opzegging kan doen, pas nadat hij kennisgenomen heeft van het document zoals genoemd in die wet. Juist hier zit het probleem. In deze wet wordt nergens genoemd van welk document de assembleevoorzitter kennis moet nemen, alvorens mededeling van beëindiging te kunnen doen. Dit is het gebrek wat wij blootleggen en dit is de reden waarom de Terugroepwet van toepassing is, maar niet toepasbaar is.

Dit maakt deze wet niet relevant (wat Fernandes Mendes ook gesteld heeft, maar niet beargumenteerd heeft). Reden waarom men moet terugvallen op de Kiesregeling, de enige overgebleven organieke wet die toepasbaar is.

Indien het eerdergenoemde gebrek in de Terugroepwet niet geslopen zou zijn, zou het moment van beëindiging van het DNA-lidmaatschap bepaald worden door de Terugroepwet en door geen enkele andere wet; niet door de Grondwet en ook niet door de Kiesregeling. In dit opzicht verwijzen wij u naar Artikel 4 lid 1 juncto artikel 4 lid 1 sub a van de Terugroepwet.

Wij hebben hieronder enkele passages uit de Memorie va Toelichting (MvT) van de Terugroepwet opgenomen, waaruit de bedoeling van de wetgever duidelijk blijkt. De wetgever heeft het moment van beëindiging van het lidmaatschap middels deze wet willen regelen en geen enkele andere wet.

Passages uit de Memorie va Toelichting van de Terugroepwet

Terugroepwet wel van toepassing, maar niet toepasbaar
In het onderstaande gedeelte van de MvT van de Terugroepwet, kunt u lezen wat de wetgever letterlijk gezegd heeft en wat de bedoeling is van de Terugroepwet. De opzegging als beëindigingsgrond van het DNA-lidmaatschap wordt in deze wet wel genoemd of aangehaald, dus deze wet is wel van toepassing. De wetgever heeft gefaald het moment daarvan vast te stellen, terwijl dat juist de bedoeling was van de wetgever. De relevante documenten middels welke opzegging vastgesteld kan worden, zijn in geval van opzegging van het DNA-lidmaatschap nergens genoemd in deze wet; reden waarom deze niet toepasbaar is.

Wij hopen dat ook voor niet-juristen nu te volgen is waarom de Terugroepwet niet toepasbaar is, hoewel de wetgever die wel van toepassing heeft willen verklaren.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2021/02/10/zienswijze-hugo-fernandes-mendes-inzake-akiemboto-bekeken-door-sookhlall-en-mahabier/

Beëindiging DNA-lidmaatschap Akiemboto

Anand Biharie in gesprek met journalisten. Archieffoto: Suriname Herald

Met enige aarzeling doch vanwege de wenselijk geachte beëindiging van rechtsdwalingen en kleingeestigheid van de schrijvende vermeende rechtsgeleerden deel ik graag de volgende gedachten.

In hoofdzaak kunnen wij uitgaan van de volgende conclusies:
1. Het door Sergio Akiemboto schriftelijk gedane verzoek tot beëindiging van zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee is volkomen rechtsgeldig;

2. Het door hem vervolgens ingediende verzoek tot intrekking van zijn eerder gepleegde verzoek tot beëindiging van zijn DNA-lidmaatschap heeft rechtens geen rechtsgevolgen;

3. De door de president van Suriname uitgevaardigde brief van 21 januari 2021 is juridisch beschouwd onjuist, en geeft blijk van een misvatting c.q. beperkt inzicht ten aanzien van het geldend recht. Het Kabinet van de President, waarschijnlijk, onder leiding van de incompetente mevrouw Mellisa Santokhi-Saneecherry en de incompetente duizendpoot P.P.C. Bissessur (de Surinaamse Grondwet en overige organieke wetten kennen de functie “Juridisch Adviseur van de President” niet; bewijs van geldingsdrang van betreffend individu) hebben thans blijk gegeven van hun onbekwaamheid;

4. Jennifer van Dijk-Silos en Eugène Van der San, naast vele andere kleingeestige individuen, missen het inzicht vast te stellen dat ze geen verstand van zaken hebben.

5. Marinus Bee, in de hoedanigheid van wetgever: ook hij faalt zijn conclusie juist te hebben onderbouwd. Zijn conclusie is geldig maar hij mist het inzicht dat de beëindiging van het DNA-lidmaatschap van Akiemboto gegrond is op basis van een grondwettelijke bepaling (artikel 68 lid 1 sub b van de Grondwet) en niet op basis van een wettelijke bepaling.

Voorgaande gevolgtrekkingen kunnen als volgt worden onderbouwd:
1. Fundamenteel heeft te gelden dat de brief van Akiemboto van d.d. 5 januari 2021 (er is volledig in lijn met de geldende jurisprudentie sprake van een kennelijke verschrijving wat betreft de datering van de brief van Akiemboto; dat daarvan sprake is, is ook door de uitspraken en handelingen van Akiemboto genoegzaam epistemologisch vast komen te staan) waarin Akiemboto zijn ‘ontslag op eigen verzoek’, aldus de beëindiging van zijn DNA-lidmaatschap mededeelt, de daaraan klevende rechtsgevolg doet intreden. Immers, de feiten en omstandigheden indiceren dat er sprake is van een wilsbesluit van Akiemboto. En de Grondwet voorziet in een dergelijke rechtsgrondslag. Juridisch technisch beschouwd en intersubjectief controleerbaar voor eenieder is vast komen te staan dat de thans kenbare feiten kwalificeren tot het zijn van rechtsfeiten en dat deze rechtsfeiten verworden tot feiten die een rechtsgrondslag vinden in het eerder aangehaalde grondwetsartikel;

2. In de jurisprudentie is als uitgangspunt de zogenaamde ontvangsttheorie leidend. Dat betekent dat een ‘verzoekschrift’ (“ontslag op eigen verzoek”) in ieder geval als datum van indiening zal dragen de op de overheidsadministratie (Kabinet van de President) vast te stellen datum van ontvangst. Dat Akiemboto als datum “5 januari 2020” heeft vermeld terwijl hij in zijn bewustzijn “5 januari 2021” zal hebben gehad, moet als een schrijffout worden gekwalificeerd, een aldus kennelijke verschrijving waar de ontvanger (de president van Suriname weet dan wel behoort te weten dat daarvan sprake is), een door velen veel gemaakte fout in de maand januari;

3. Partijen behoren te weten dat Akiemboto in overeenstemming met artikel 141 juncto artikel 137 van de Grondwet en in nauwe samenhang met artikel 68 van de Grondwet zijn de beëindiging van zijn DNA-Lidmaatschap welbewust heeft veroorzaakt;

4. Dat de brief op 5 januari 2021 of kort daarna aan de president ter kennisgeving is gebracht, is de aanvullende voorwaarde voor het rechtsgeldig tot stand komen van het ontslag op eigen verzoek met ingang van 5 januari 2021. Op grond van artikel 141 lid 2 van de Grondwet zal de president gehouden zijn de brief ter kennisgeving aan De Nationale Assemblee aan te bieden;

5. Partijen moeten het besef hebben dat de beëindiging van het DNA-lidmaatschap van Akiemboto van rechtswege intreedt omdat zulks expliciet volgt uit de van toepassing zijnde rechtsgrondslagen. De Grondwet heeft bepaald dat de beëindiging van het DNA-lidmaatschap intreedt op basis van een zogenaamde “eenzijdige rechtshandeling” in casu het indienen van een ontslagbrief door een lid van De Nationale Assemblee. Niet grondwettelijk noch wettelijk is vereist dat de president of De Nationale Assemblee na ontvangst van een ontslagbrief vervolgens een instemmingsbesluit moeten uitvaardigen;

6. Alle handelende actoren geven blijk van een misvatting van het geldende recht. Er is sprake van een kennelijke verschrijving ten aanzien van de datum van het intreden van het door belanghebbende voorgenomen ontslag en voorts falen zij het besef te hebben dat de president noch De Nationale Assemblee een bevoegdheid toekomen de ontslagbrief te negeren en daardoor de grondwettelijk voorziene intredende rechtsgevolgen negeren;

7. De president noch de Nationale Assemblee missen een grondwettelijke dan wel wettelijke basis tot miskenning van de rechtens voorziene rechtsgevolgen;

8. De president en De Nationale Assemblee zijn vertegenwoordigende staatsorganen van de Republiek Suriname. Ze missen dan ook enige rechtsgrondslag waaraan de bevoegdheid is verbonden tot het beslissen dat aan een “ontslag op eigen verzoek” geen rechtsgevolgen zijn verbonden. Echter, in een uitzonderlijk geval kan die bevoegdheid zich worden toegemeten indien bewijsbaar vaststaat dat Akiemboto onder dwang zijn ontslagbrief zou hebben geschreven en ter kennisgeving bij de president zou zijn beland;

9. Uit al hetgeen in het voorgaande is gesteld en is overwogen volgt dat aan de ‘intrekkingsbrief’ van Akiemboto geen rechtsgevolgen kleven. Immers, de Grondwet bevat geen rechtsgrondslag waarop hij zijn intrekkingsbrief zou kunnen gronden;

10. Uit het voorafgaande volgt dat de stelling van de president dat aan de ontslagbrief en aan de intrekkingsbrief geen rechtsgevolgen kleven juridisch beschouwd onjuist en aldus onhoudbaar zijn en feitelijk blijk geeft van een onjuiste opvatting van het geldende recht. Simpel gesteld: de betrokkenen hebben geen verstand van het geldende recht.

Op grond van al hetgeen in het bovenstaande is gesteld volgt dat de eerder getrokken conclusies onweerlegbaar vaststaan. Het is triest dat de uitvoerende en de wetgevende macht blijk hebben gegeven van zeer gebrekkige kennis van het geldende recht. Tja, wat betreft de andere actoren: ze moeten maar eens opnieuw in de schoolbanken plaatsnemen. Helaas, het rondwarende coronavirus vormt een belemmerende factor.

Ook mag de conclusie worden getrokken (aldus een syllogistische argumentatie ten grondslag leggende), dat de huidige regering en De Nationale Assemblee Suriname niet zullen redden.

Anand Biharie

 

Column: Nog een crisis op komst?

06 Feb, 2021, 00:59

foto
 Hans Breeveld 

Moet dat wat begon als een uitlaatklep van een kennelijk totale frustratie van een Assembleelid leiden tot nog een crisis in ons land? Gedurende de hele maand januari wordt kostbare tijd in beslag genomen door ongenoegens c.q. schijnbaar onverwerkte frustraties van een al dan niet gewezen lid van De Assemblee. Merkwaardig is dat de ongenoegens en schijnbaar onverwerkte frustraties tot nu toe niet met naam zijn genoemd.
 
De politiek – waarbij macht en belangen centraal staan – is een hard bedrijf. Politici mogen een heel volk niet zo lang opzadelen met hun vermeende gekwetstheid. Als je de politiek in stapt mag je geen instabiele geest hebben. De zegswijzen Adeldom verplicht en If you can’t stand the heat get out of the kitchen horen bij politiek bedrijven leidend te zijn.
 
De rol van de president
In de discussie of Sergio Akiemboto nog DNA-lid is wordt vooral de naam van betrokkene en die van de voorzitter van het parlement, Marinus Bee genoemd. De president is tot nu toe buiten schot gebleven. De vraag is echter of niet juist hij de architect is van het probleem dat ons nu al veel te lang bezighoudt.
 
In art. 68 van de Grondwet staat dat het lidmaatschap van DNA eindigt door ontslag op eigen verzoek.
De Kiesregeling schrijft in artikel 141 voor dat leden van volksvertegenwoordigende lichamen ten alle tijden hun ontslag kunnen nemen. De wens daartoe wordt door hen ingezonden aan de President, die het ter kennis brengt van het volksvertegenwoordigend lichaam.
 
De vraag is, waarom de president de ontslagbrief van de heer Akiemboto, die hij op 5 januari ontving, niet onverwijld doorstuurde naar DNA? Hij wachtte met het doorsturen daarvan totdat Akiemboto per schrijven van 21 januari zijn ontslagbrief introk. Vervolgens zond de president beide brieven vergezeld van de opmerking dat er geen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden aan de ingediende ontslagbrief. Tot het maken en doen opnemen van de laatstgenoemde conclusie in een begeleidend schrijven aan DNA, is de president niet bevoegd.
 
Heeft het onafhankelijk beoogd staatshoofd zich met deze handelingen niet tot partij gemaakt? Heeft het Staatshoofd de ontslagbrief opzettelijk vastgehouden na een telefoontje van de ex-president met wie hij vaak middernachtelijke gesprekken voert? Heeft die ex-president niet verzocht de ontslagbrief aan te houden om het ‘afgedwaalde’ partijlid weer op het ‘juiste’ spoor te brengen? Maar de premature standpuntinname van het Staatshoofd – die ook voorzitter van een politieke partij is – blijkt later ook door te werken in DNA. 
 
Uit het nieuws begrijp ik, uit de mond van de voorzitter van DNA, Marinus Bee dat Sergio Akiemboto – na het indienen van zijn ontslagbrief – met hem, Bee contact heeft gehad. Uit dat contact zou duidelijk zijn gebleken dat de ontslagaanvraag van Akiemboto geen opwelling is geweest.
 
Mogen wij het Marinus Bee – in een land waar administratieve zaken vaak de slakkengang volgen – euvel duiden dat hij in deze zaak proactief gehandeld heeft? Of wil men blijven vasthouden dat Marinus Bee ook een partijbelang zag in het terugtreden van Akiemboto?
 
Het zijn vragen die niet gesteld hoefden te worden als de president de ontslagbrief van Sergio Akiemboto onverwijld had doorgestuurd naar DNA. De president heeft in deze wat uit te leggen.
 
Sergio Akiemboto verbouwereerd
In een Tv-programma richt Sergio Akiemboto recentelijk verbouwereerd zijn pijlen op personen die vraagtekens hebben geplaatst bij zijn politieke wispelturigheid. Simplistisch stelt hij vast dat hij een fout heeft gemaakt en nu moeten wij terug tot de orde van de dag; dus hij mag weer gewoon terug naar DNA. In een bacovenwinkel is het geen probleem als je de verkeerde bacoven hebt gekocht om die kort daarna weer in te ruilen. Wij mogen met zijn allen niet willen dat dit ook in DNA het geval is.
 
In de politiek kunnen kleine fouten soms enorme gevolgen hebben. Mensen kunnen hun leven lang afgestraft worden voor één gemaakte fout; of door één ondoordacht woord dat is uitgesproken. Overigens is het heel betrekkelijk of een fout groot dan wel klein is. Daarom geldt niet alleen in de politiek maar overall: Bezint eer ge begint.
 
Overigens gaf Akiemboto eerder aan dat hij terug moet in DNA, omdat de NDP-achterban uit Brokopondo daartoe op hem een beroep had gedaan. In het rapport van het Centraal Hoofdstembureau met de officiële uitslag van de verkiezingen van 2020 staat dat Sergio Akiemboto bij de laatstgehouden verkiezingen 1.172 stemmen heeft behaald. In dit licht kunnen de ongeveer 200 personen die in Ocer om zijn terugkeer riepen, als niet representatief gezien worden. 
 
Terwijl wij zien dat de president en DNA-voorzitter diametraal op elkaar staande standpunten innemen in de zaak Akiemboto horen wij Sergio Akiemboto, in het eerder genoemd Tv-programma vaststellen dat de grootste coalitiepartij en de grootste oppositie partij hém ondersteunen. Hij vervolgt met te zeggen dat is 36 tegen de rest.
 
Ik dacht even is er een nieuwe coalitie in de maak of krijgen wij na de volgende verkiezing een oranje-paarse of een paars-oranje coalitie?  Maar zelf vind ik dat bij moreel-ethische vraagstukken niet kwantiteit doorslaggevend  mag zijn, maar een kwalitatief denken en handelen.
In ieder geval moet de affaire Akiemboto geen crisis toevoegen aan onze financieel-economische en onze Covid-19 crises.
 
Hans Breeveld
Politicoloog
 

Akiemboto spant kort geding tegen DNA-voorzitter en Staat

Datum:  | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Hoewel het standpunt van assembleevoorzitter Marinus Bee in de kwestie van Sergio Akiemboto reeds bekend is bij de NDP-fractie, vindt NDP-parlementariër Melvin Bouva dat Bee niet over de bevoegdheid beschikt om te bepalen wie wel of niet in de vergaderzaal mag binnenlopen. “Wij willen wel weten op grond van welke specifieke wettelijke bepaling u zich dat onrecht heeft toegemeten. Welke grondwetsbepaling? Welke wet? Welke bepaling van het ordereglement?”, aldus Bouva. Opvallend genoeg deelde fractieleider Rabin Parmessar toch mee dat ‘het lid Akiemboto’ is verhinderd. De NDP-fractie gaat er nog steeds van uit dat Akiemboto lid is van het college en neemt vooralsnog onder protest deel aan de vergaderingen. De BEP-fractie is het ook niet eens met het besluit van Bee en zal vooralsnog onder protest blijven deelnemen aan de vergadering. Naast Akiemboto bleken ook Iona Edwards en Tachana Losche (beiden NDP) geen convocatie voor de vergadering van donderdag te hebben ontvangen. Echter, die zijn wel normaal toegelaten om deel te nemen aan de vergadering.

Advocaat Akiemboto stuurt brief naar DNA-voorzitter

Bee, die vindt dat Akiemboto geen lid meer is van het parlement, deelde het college mee dat hij ondertussen een brief van de advocaten van Akiemboto heeft ontvangen. “Daarop gaan mijn advocaten nu reageren. Dus hij wordt omstandig geïnformeerd over de stand van zaken”, aldus de DNA-voorzitter. Vandaag om 13.00 uur zal de rechter het kort geding aanhangig gemaakt door Sergio Akiemboto tegen Assembleevoorzitter Bee en de Staat in behandeling nemen. 

Belfort: ‘Akiemboto heeft zijn eigen graf gegraven’

Abop-parlementariër Edward Belfort sprong in de verdediging voor zijn partijgenoot Bee en verwees naar het geval van de overlopers Raymond Sapoen en Diepak Chitan die tijdens de vorige zittingsperiode, toen het parlement geleid werd door Jenny Simons (NDP), wel op besluit van Simons normaal de vergaderingen mochten bijwonen, terwijl de rechter anders had beslist. Volgens Belfort moet het parlement niet te lang blijven praten over het geval van Akiemboto. “Als hij nog lid is, dan laat hij naar de groene tafel gaan. Dan hebben we een uitspraak en weten we waar we aan toe zijn”, aldus Belfort, die vindt dat Akiemboto ‘zijn eigen graf heeft gegraven’.

FR

http://surinamenieuwscentrale.com/akiemboto-spant-kort-geding-tegen-dna-voorzitter-en-staat

'Beëindiging DNA-lidmaatschap moet via verkiezingsorganen en niet bij president'

04/02/2021 18:00 – Wilfred Leeuwin

Lothar Boksteen zegt dat op basis van de wettelijke procedures Sergio Akiemboto nog gewoon parlementariër is. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Lothar Boksteen, oud-voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), zegt tegen de Ware Tijd dat de kwestie-Sergio Akiemboto een les moet zijn. Volgens hem kan het nooit zo zijn dat wanneer een gekozen parlementariër afstand wil doen van de zetel die eerst een brief moet schrijven naar de president. “De president heeft er helemaal niets mee te maken. Ik heb hier steeds op gewezen. Het ontslag moet schriftelijk aangevraagd worden bij het hoofdstembureau van het district waarin de persoon is gekozen. Dan gaat het proces meteen in werking en gaan de stukken naar het Centraal Hoofdstembureau. Was dat gebeurt dan waren we bespaard gebleven van wat zich nu voordoet”, zegt Boksteen.

Hij vindt het typisch Surinaams dat nu, zo een geval zich voor het eerst voordoet, er niet met wijsheid wordt gehandeld. “Dit is nieuw. Niemand rekent er op dat een parlementariër ontslag zal aanvragen. Ik denk dat alle betrokken partijen het best rustig met elkaar om de tafel moeten gaan zitten om een betere oplossing te vinden voor dit nieuwe geval. En dan moet je de zaken ook goed gaan regelen”, zegt Boksteen. Hij benadrukt dat er eigenlijk helemaal geen rol mag zijn voor de president en het parlement, omdat die geen verkiezingsorganen zijn.

Boksteen, die net als Jennifer van Dijk-Silos, voormalig voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, jarenlange ervaring heeft in het verkiezingsgebeuren, zegt evenals haar dat zoals de wettelijke procedures nu voorschrijven, Akiemboto gewoon parlementariër is. “Anders zou het zijn wanneer de president, nog voordat hij de tweede brief van Akiemboto had gekregen, het parlement op de hoogte had gesteld van zijn ontslagaanvraag. Ik zie niet in waarom hij zijn eerste brief niet kan intrekken wanneer er geen enkel proces is ingezet.”

Boksteen noemt het echt Surinaams dat tussenstations als het instituut van de president en DNA de boventoon voeren, terwijl er duidelijke verkiezingsorganen zijn. “Het Centraal Hoofdstembureau stelt de uitslag vast en is ook het verkiezingsorgaan dat bekend maakt wie wel en wie niet is gekozen en wie de opvolgers zijn. Alles staat daar geregistreerd. Het is toch bijna vanzelfsprekend dat je daar je ontslag moet indienen, wat heeft de president er mee te maken?”

Boksteen wijst op vragen van de Ware Tijd op nog een nieuw aspect in deze kwestie. “Als we volgens de regels werken is de voorzitter van het hoofdstembureau van het district Brokopondo niet de nieuwe districtscommissaris. Die is, niet omdat hij districtscommissaris is, automatisch de voorzitter van het hoofdstembureau van het district. Daarvoor moet je eerst beëdigd worden.”

De voorzitter van het hoofdstembureau in Brokopondo is volgens Boksteen nog altijd districtscommissaris Frederik Finisie en niet de nieuwe districtscommissaris Ludwig Mendelzoon. Wanneer assembleevoorzitter Bee dus stukken zal opsturen, zou hij die moeten richten aan Finisie als voorzitter van het beëdigde hoofdstembureau van Brokopondo. “Die gaat het registeren en de stukken doorsturen naar het Centraal Hoofdstembureau”, zegt Boksteen.

De Ware Tijd verneemt dat de vorige week dit probleem zich heeft voorgedaan in district Wanica waar er een districtsraadslid moest worden vervangen. Dat district heeft twee bestuursressorten. De huidige districtscommissarissen zijn Safiek Goelaman (Wanica Zuidoost) en Suraskha Sital-Hirasingh (Wanica Noordwest). Echter, districtscommissaris Audrey Hankers uit de periode van de vorige regering, is nog altijd de beëdigde voorzitter van het hoofdstembureau van Wanica. Het proces om het districtsraadslid te vervangen kon geen voortgang vinden omdat Hankers niet was gevraagd aanwezig te zijn als voorzitter van het hoofdstembureau in Wanica.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/04/be%C3%ABindiging-dna-lidmaatschap-moet-via-verkiezingsorganen-en-niet-bij-president/

NDP-kandidaten en Brokopondo ook achter Akiemboto

04 Feb, 2021, 01:25

foto

NDP-structuren en coördinatoren van Brokopondo hebben in een verklaring meegedeeld Sergio Akiemboto volledig te ondersteunen om terug te keren naar De Nationale Assemblee. De eerste ondersteuner is Wilsientje van Emden, die volgt als Akiemboto niet terugkeert in het parlement.
 
Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft aangegeven dat Akiemboto geen Assembleelid meer is. Hierover is er grote verdeeldheid in het parlement. Akiemboto zal het niet hierbij laten en stapt naar de rechter. Zijn fractie is in beraad.
 
De verklaring is ook ondertekend door Gregory van der Kamp, de derde kandidaat op de NDP-lijst van Brokopondo. De handtekeningen van Yvonne Maabo (ex-Assembleelid), Lesley Winter en Jarien Gadden staan ook onder de verklaring.
 
“Wij van Brokopondo kijken reikhalzend uit naar het moment dat de heer Akiemboto, die met voorkeursstemmen gekozen is, zijn taken in DNA wederom oppakt om het volk, in het bijzonder de bevolking van Brokopondo, te dienen. Samen zijn wij in staat om het district te verbinden met de nationale belangen van alle groepen, met in het bijzonder oog en oor voor de noden van ons district”, zeggen de structuren en coördinatoren.
 

Column: Van Jopie Pengel tot Sergio Akiemboto

03 Feb, 2021, 00:59

foto

 Sergio Akiemboto 

 

Het onverwachtse vertrek van de politicus Sergio Akiemboto op 5 januari 2021 als lid van DNA en als (bestuurs)-lid van de NDP heeft voor veel beroering gezorgd. De beroering nam alleen maar toe nadat Akiemboto – nog voor de haan 3 maal kraaide – terug kwam op zijn besluit.
 
Dat velen in de eerste maand van een nieuw jaar bij het dateren nog het oude jaar vermelden is niet ongebruikelijk. Belangrijker dan deze verschrijving is de intentie van de briefschrijver. In deze gaat het dan niet zozeer om de brief over het uittreden uit DNA, maar meer nog de brief waarbij Akiemboto de NDP de rug toekeert. Een motivering die hij met de wereld deelde.
 
Met expliciete en impliciete argumenten geeft Akiemboto aan het totale politieke bestel, maar vooral zijn eigen partij een veeg uit de pan. Hij geeft aan, op basis van een grondige zelfanalyse niet meer aan partijpolitiek te zullen doen. Er is geen twijfel dat zijn brief tot stand kwam na kalm beraad en rustig overleg. De beker was voor hem ten boorde gevuld.
 
Nadat enkele dignitarissen van het binnenland en de NDP-achterban uit Brokopondo op de politicus een beroep hadden gedaan – zoals het verhaal luidt –  ging hij overstag. Echter kan dit politieke vertoon slechts van invloed zijn op zijn terugkeer naar de partij, maar niet op zijn DNA-lidmaatschap. U komt aan een DNA-zetel, niet alleen door de stemmen van leden van uw partij, maar door de stemmen van het electoraat. Velen hiervan zijn geen lid van een politieke partij.
 
Maar als je na zo een vernietigende brief – nog in dezelfde maand – terugkeert in de groep van ‘ongeloofwaardigen’ maak jij jezelf ongeloofwaardig. Niet slechts Akiemboto’s geloofwaardigheid is ernstig aangetast, maar het politieke bedrijf krijgt wederom ten onrechte een smet op het blazoen.
 
Zelf was ik niet verrast met het uittreden van Akiemboto uit zijn partij. In een lokaal dagblad verscheen op 4 december 2020 onder de kop Akiemboto verdrietig om harde val Grassalco een frontale aanval van Akiemboto op de grijpgrage personen in zijn politieke omgeving.
Het moet je toch wat doen, dat nadat je met hart en ziel gewerkt hebt om Grassalco tot een gerenommeerd staatsbedrijf te maken, te moeten zien hoe door roofzucht van enkelen gewetenlozen – kennelijk uit zijn partij – het bedrijf  (weer) een failliete boedel wordt.  
 
Concessiegebieden waar – na een investering van vele miljoenen – grote goudvoorkomens werden vastgesteld, gingen naar particulieren i.p.v. naar Grassalco. Deze nationale roof van onze collectieve rijkdommen door enkele onverzadigbaren, doet pijn. Moeten deze gebieden niet worden onteigend en teruggegeven worden aan het bedrijf, zodat de opbrengsten het hele volk ten goede komen?
 
Akiemboto onderkent dat het geven van de royalty’s van het bedrijf als onderpand voor de Oppenheimerleningen  een zware klap geweest is voor het bedrijf. In een land waar normen steeds meer vervagen heeft Akiemboto ons geen goede dienst bewezen door ‘A’ te verklaren en nu ‘B’ te doen.
 
De voorzitter van DNA heeft gesproken en het ziet er niet naar uit dat Akiemboto de DNA-zetel zal behouden. Uit de geschiedenis kunnen we lessen leren. Daarom het volgende voorbeeld.
Wat in 1969 begon als een onderwijsstaking mondde enkele maanden later uit in een massale werkneerlegging van tenminste 47 bonden. Een “stille omgang” die de onderwijsgevenden op 12 februari 1969 hielden en die veel indruk maakte was voor premier Jopie Pengel voldoende reden om de volgende dag om 14.00 uur de portefeuilles van alle ministers aan gouverneur Johan Ferrier aan te bieden. 
 
De NPS waar Pengel voorzitter van was, kon bogen op een ruime meerderheid in het parlement. Van de 39 zetels behoorde 23 tot de coalitie. Op grond van deze getalsverhoudingen dacht Pengel de zaak politiek op te lossen. Valt het kabinet dan zou hij als eerste worden gevraagd om een nieuw kabinet te formeren. Althans dat dacht hij. Toen dat verzoek uitbleef, bezocht de demissionaire minister Kraag enkele dagen later– namens – premier Pengel gouverneur Ferrier met het verzoek de aangeboden portefeuilles weer aan hem ter beschikking te stellen aangezien het kabinet o.l.v. Jopie Pengel nog steeds kon bogen op de meerderheid in het parlement. 
 
Om 3 redenen weigerde gouverneur Ferrier tot teruggave van de portefeuilles:
– de maatschappelijke rust zou niet terug keren; integendeel;
– het was Ferrier bekend dat spoedig iets politiek-ingrijpends zou gebeuren;
– Ferrier had Den Haag reeds op de hoogte gesteld van de val van het kabinet Pengel en er werd al een interim-kabinet geformeerd.
 
Wat het uiteindelijke besluit over de DNA-zetel van Akiemboto ook mag zijn, politieke machthebbers moeten zich realiseren dat wij elke dag bezig zijn ons constitutioneel recht te schrijven. Laat het geen zig-zag geschiedenis worden, maar één waar consistent-handelen  de boventoon  voert.
Voor Akiemboto geldt vandaag wat jaren geleden gold voor Pengel: Bezint eer gij begint.
 
Hans Breeveld

‘Wat meneer Bee heeft gedaan is correct’

03-02-2021 02:21

‘Ook al zou die man parlementariër blijven, dan betekent het dat die man onbetrouwbaar is. Hij schept bij mij geen vertrouwen. Van een parlementariër wordt verwacht dat hij evenwichtig is in zijn oordeel. Rationeel in zijn besluitvorming, en dat hij niet danst op een koord van ja, welles of nietes,’ luidt het standpunt van bestuurskundige August Boldewijn over de kwestie van gewezen DNA-lid van de NDP, Sergio Akiemboto, die eerst afstand neemt van zijn parlementariërschap om daarna terug te krabbelen. ‘De man is geen parlementariër meer, want hij heeft die beslissing genomen conform artikel 68 van de Grondwet. Wat meneer Bee heeft gedaan, is correct, hij heeft die man niet toegelaten tot het parlement.’

‘Je maakt mijn land belachelijk’

Boldewijn beklemtoont dat in artikel 68 van de Grondwet een procedure is aangegeven hoe er wordt gehandeld als een parlementariër van zijn parlementariërschap af wil. ‘Maar er is geen enkele procedure die aangeeft wat er gebeurt wanneer de parlementariër zijn eerste beslissing terugneemt,’ namelijk de kwestie van Akiemboto. Meneer, wanneer je conform artikel 68 die beslissing neemt van ik wil geen parlementariër meer zijn, ik ben parlementariër af, is het definitief. Het is onherroepelijk. Je kunt niet meer naar de rechter gaan om die rechter te vragen van ja, ik heb een fout gemaakt en mijn achterban is er niet mee eens. Neen, wanneer je die beslissing neemt, ga ik er van uit dat je al dit soort zaken reeds in beschouwing hebt genomen.’

De bestuurskundige wijst erop dat het ondoordacht besluit van de parlementariër hem een flinke deuk aan zijn imago heeft bezorgd, wat volgens de wettelijke bepalingen niet meer te corrigeren is. ‘Je bent geen parlementariër op wie ik kan rekenen. Vooral wanneer je ervanuit gaat dat een parlementariër niet alleen beslist over nationale, maar ook over internationale zaken. Je maakt mijn land belachelijk als je vandaag A zegt en morgen B.  

Procedure na verkiezing

De bestuurskundige legt uit wat de procedures zijn na de vrije, geheime en algemene verkiezingen indien een volksvertegenwoordiger voldoende stemmen heeft behaald, al dan niet met of zonder voorkeur is gekozen om zitting te nemen in het parlement. ‘Je hebt je kandidaat gesteld als parlementariër. Je wordt verkozen tot parlementariër. Wanneer je verkozen bent, moet je nog een stap ondergaan, dat is namelijk de bewilliging. Dit is de procedure in ons kiesstelsel. Je moet bewilligen. Het feit dat je gekozen bent, betekent niet dat je parlementariër wil worden. Indien er niet wordt bewilligd, wordt iemand anders in de plaats gekozen, volgens de volgorde van de kandidatenlijst. Die bewilliging is iets wat je niet terug kunt nemen. Als je zegt, je bewilligt, kan je later niet zeggen van ja, ik bewillig niet meer. Wanneer je hebt gezegd ik bewillig niet, kan je later niet zeggen van, ik bewillig wel.’

Volgens Boldewijn wordt van een parlementariër op zijn minst verwacht dat hij beslissingen moet nemen die op verstandelijke wijze tot stand zijn gekomen. Op een evenwichtige en rationale manier. ‘Je kunt niet zeggen, ik neem deze beslissing vandaag en morgen neem ik een andere beslissing. Dat kun je niet doen. In de kwestie van Akiemboto heeft deze meneer, nadat hij parlementariër is geworden, een beslissing genomen ‘Ik wil geen parlementariër meer zijn’, conform artikel 68 van onze Grondwet. ‘En dan betekent het, dat men daarmee akkoord moet gaan. Net zoals die bewilligd heeft, hij heeft geen negatief oordeel geveld over zijn bewilliging, zo is het ook wanneer die man zegt, ik ben parlementariër af, dan moet die man dat accepteren en hij heeft het geaccepteerd.’ Echter, er zijn nauwelijks drie dagen verstreken of hij komt met een andere brief waarin staat dat hij zijn eerste brief terugtrekt. ‘Dat is iets wat niet kan,’ verduidelijkt Boldewijn. Hij beklemtoont dat in deze kwestie Akiemboto niet kan stellen van ‘Ja, ik heb een vergissing gemaakt.’

Asha Bhagwat

https://sun.sr/Details/7100_XNhvOo3s1lpUtZARfVMCaN83NIo17LyUoKGl7U7fz44UvOyHSJaFaFaLFbFbFbC1QApitCZM_boldaakiem.jpg?fbclid=IwAR2zHzVRgF4y8a5ijvVPplzbkwMwjetqOFk4wl8NjMPnPgAaJCElOXAnQfI

“DNA-voorzitter Marinus Bee, een gevaar voor de democratie”

Marinus Bee. Foto: Wikimedia

In de huishoudelijke vergadering van 2 februari 2021 heeft Marius Bee, de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), zeer verwerpelijke ondemocratische kanten laten zien. Eigenlijk heeft hij zijn ware aard laten zien. Zo zei hij in de vergadering dat hij het woord geeft aan wie hij wil en hij niet verplicht is het woord te geven aan de BEP-fractie. Dit gedrag en deze denkwijze van Bee zijn nou de perfecte ingrediënten voor dictatuur, onverschilligheid en willekeur.

Een voorzitter van het parlement dient een bindende factor te zijn en dient boven partijen te staan. Hij dient te handelen naar het besef dat de democratie het sterkst is indien de andere zijde een kans krijgt haar zegje te doen. Dat is één van de basisvereisten voor deze functie, die wij nu ver moeten zoeken bij Bee.

Als vicepresident Ronnie Brunswijk de betreffende uitspraken gedaan zou hebben, zouden wij deze column niet geschreven hebben (wij zijn het gewend van hem, owru gwenti). Nu Bee hetzelfde gedrag als dat van zijn voorzitter begint te vertonen, zijn wij genoodzaakt hem erop te wijzen dat de samenleving nu echt genoeg heeft van dit soort gedrag en absoluut niet ervan gediend is.

De fractieleider van de BEP, de heer Ronnie Asabina, was eerder aan het woord gekomen, maar vroeg later om een punt van orde. De assembleevoorzitter heeft Asabina goed gehoord, anders zou hij niet gezegd hebben: “U bent niet verplicht het woord te krijgen. Ik geef het woord aan wie ik wil.” Hij beseft niet dat hij in een huishoudelijke vergadering met betrekking tot een punt van orde, het woord moet geven aan elk lid dat erom vraagt. Asabina van de BEP heeft hij op een zeer gênante manier gekortwiekt. Een dieptepunt in de parlementaire democratie. Ongehoord!

Het is bekend dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot de opzegging van het lidmaatschap zijdens Sergio Akiemboto, gebrekkig zijn en niet op elkaar aansluiten. In onze juridische analyse hierover hebben wij dit gebrek in de wetgeving blootgelegd. De zienswijze van Marinus Bee hebben wij ook beluisterd op Radio ABC.

Het zou hem gesierd hebben het door hem ingewonnen juridisch advies te delen met alle fracties, vooral gezien het feit dat de meningen verdeeld zijn met betrekking tot deze kwestie en gezien de wettelijke gebreken. Zou hij het ingewonnen juridisch advies gedeeld hebben met eenieder, dan zou er misschien draagvlak zijn voor zijn zienswijze. Die zienswijze diende hij te verdedigen in het parlement, niet als voorzitter van DNA, maar als lid van DNA.

Hij weet dat de meningen, ook onder juristen verdeeld zijn. Juist gezien de diverse meningen over deze zaak, was het aan hem gelegen om zijn standpunt te onderbouwen. Dan had eenieder ervan kennis kunnen nemen hoe hij tot zijn standpunt is gekomen. Zijn standpunt heeft hij helemaal niet gemotiveerd; hij heeft simpelweg meegedeeld dat Akiemboto geen lid meer is.

Wij vragen ons af, wat de wettelijke grondslag is geweest voor zijn mededeling dat Akiemboto geen lid meer is. DNA-leden zouden aan hun voorzitter moeten vragen: “Meneer de voorzitter, kunt u aangeven op basis van welk wetsartikel u de mededeling heeft gedaan dat de heer Akiemboto geen DNA-lid meer is?” Vervolgens zal hij een antwoord erop geven en dat antwoord kan de samenleving weer toetsen aan de wettelijke bepalingen.

Het gaat er bij ons nu niet om, of Marinus Bee wel of niet terechtgesteld heeft dat Akiemboto geen lid meer is. Het gaat om de handelswijze van assembleevoorzitter. Het gaat erom hoe hij tot die beslissing is gekomen. Die beslissing moet toetsbaar zijn door de samenleving. De gelegenheid tot die toetsing heeft hij eenieder ontnomen, door zijn beslissing niet te motiveren en door niet te pleiten voor zijn standpunt. Om voor zijn standpunt te pleiten, zou hij de voorzittershamer tijdelijk moeten overdragen aan de ondervoorzitter van DNA. Waarschijnlijk heeft hij dat risico niet willen nemen.

Deze handelswijze van Marinus Bee, deed bij ons weer de horrorgedachte opkomen van het jaar 2010. Volgens gewezen DNA-lid Guno Castelen, was het Marinus Bee die toen tegen het partijstandpunt had gestemd in DNA. Waar de partij besloten had te stemmen voor Paul Somohardjo als DNA-voorzitter, had Marinus Bee (volgens Castelen) gestemd op Jenny Simons. Daarmee zou hij verraad gepleegd hebben.

Zo werd Simons gekozen tot DNA-voorzitter. Castelen zou hierachter gekomen zijn, vanwege het feit dat hij de stembriefjes gemerkt zou hebben (hij had het stembriefje voorzien van een herkenningsteken). De toen door Castelen gestelde onberekenbaarheid van Marinus Bee, zien wij weer de kop opsteken bij hem.

Marinus Bee dient te beseffen dat het parlement niet als een ‘krutu’ geleid moet worden, maar als een ‘Gran Krutu’. Een Gran Krutu is ook niet makkelijk te leiden, maar het lukt de dignitarissen met tact en wijsheid wel. Die tact en wijsheid missen wij bij Marinus Bee.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2021/02/04/dna-voorzitter-marinus-bee-een-gevaar-voor-de-democratie/

Van Dijk: “DNA-voorzitter moet tot inkeer komen”

Nailah van Dijk. Foto: Advocatenkantoor Van Dijk-Silos

Dat de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, het assembleelid Sergio Akiemboto niet heeft toegelaten tot de assembleevergadering gisteren en op het standpunt blijft dat de politicus geen lid meer is van het hoogste college van staat, is alles behalve juist. Dat zegt de advocaat van Akiemboto, Nailah van Dijk, in gesprek met Suriname Herald.

De advocaat keurt de handelingen van de voorzitter af en roept hem op om tot inkeer te komen. “Als de voorzitter niet ervoor kiest om zelf tot inkeer te komen en te corrigeren, want dat is ook mogelijk, dan zal meneer Akiemboto naar de groene tafel gaan,” zegt van Dijk.

Ontstane situatie
Artikel 141 van de Kiesregeling geeft aan dat je een brief naar de president moet sturen dat je je het lidmaatschap opzegt. Datzelfde artikel geeft aan, dat de president de brief moet doorsturen naar de voorzitter van het parlement. Er is niet aangegeven binnen hoeveel tijd dat moet gebeuren. Op 5 januari heeft Akiemboto zijn brief gestuurd naar president Chan Santokhi. De president heeft nagelaten conform de Kiesregeling voor het voltooien van het beëindigingsproces, om de brief door te sturen naar de voorzitter van DNA.

Intussen is Akiemboto van gedachten veranderd en heeft op 18 januari de brief ingetrokken. “Daar is niets mee aan de hand, omdat de wetgever in de Kiesregeling heeft aangegeven hoe het proces van beëindiging, als je zelf ontslag zou nemen, voltooid is. Als de wetgever had gewild dat middels het afgeven van de brief jouw lidmaatschap zou beëindigen, dan had de wetgever niet in de wet hebben aangegeven wat de president daarna zou moeten doen,” zegt de advocaat.

Grondslag van onrechtmatige daad
Ze is van mening dat het beëindigingsproces niet voltooid is en Akiemboto nog altijd assembleelid is. “Komt nog bij kijken dat de president in een brief naar het parlement aangeeft, dat hij geen rechtsgevolgen verbindt aan de brief. Hoe kan de voorzitter van de assemblee dan tot het standpunt komen dat volgens hem het lidmaatschap wel beëindigd is, wanneer de Kiesregeling zegt wat er moet gebeuren? Mijn mening is dat het standpunt van de voorzitter onjuist is en het een grondslag is van onrechtmatige daad,” concludeert van Dijk.

De advocaat benadrukt dat het een standpunt is van de voorzitter en niet van het parlement. “Er is geen stemming geweest en als we de nieuwsberichten volgen, dan is de meerderheid van het parlement van mening dat Akiemboto verder mag gaan als parlementariër,” zegt de advocaat. Ze geeft ver aan dat als dit zover komt dat de rechter gevraagd moet worden voor een uitspraak, zij een sterke case heeft tegen de voorzitter.

Jerrel Harderwijk

https://www.srherald.com/suriname/2021/02/03/van-dijk-dna-voorzitter-moet-tot-inkeer-komen/

Rechtszaak DNA-lidmaatschap Akiemboto niet uitgesloten

03/02/2021 05:50 – Ivan Cairo

Sergio Akiemboto sluit een gang naar de groene tafel niet uit.

Sergio Akiemboto sluit een gang naar de groene tafel niet uit. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – Het is niet uitgesloten dat Sergio Akiemboto (NDP) de staat, in deze De Nationae Assemblee, voor het gerecht daagt omdat hij door parlementsvoorzitter Marinus Bee wordt belemmerd zijn werk als volksvertegenwoordiger te doen. De politicus werd dinsdag, tot groot ongenoegen van zijn partij, de toegang tot de huishoudelijke vergadering ontzegd.

Woensdag stuurt advocaat Nailah van Dijk die de politicus juridisch bij staat een brief naar de voorzitter van het parlement met een ultimatum haar cliënt in de gelegenheid te stellen zijn werk als volksvertegenwoordiger onbelemmerd te laten doen. Zij typeert de handeing van Bee als “onrechtmatig”. Wordt geen gevolg gegeven aan de sommatie sluit de advocaat een gang naar de kortgedingrechter niet uit.

Akiemboto die begin januari zijn ontslag als parlementariër indiende bij de president maar de ontslagbrief enkele dagen later introk, acht zich nog volksvertegenwoordiger. Hij wordt daarin ondersteund door de NDP en de VHP. Bee vindt evenwel dat hij dat niet meer is en daarom geen convocatie heeft gekregen voor de vergadering van dinsdag. Ook de NPS en Abop zijn van mening dat Akiemboto geen parlementariër meer is.

Akiemboto had de voorzitter per deurwaardersexploot laten weten dat hij naar de vergadering zou komen ofschoon hij geen convocatie had ontvangen. Per ommegaande stuurde Bee, ook per deurwaarder, hem een brief waarin de NDP’er werd meegedeeld dat hij niet zou worden toegelaten, omdat hij niet was uitgenodigd voor de vergadering. De assembleevoorzitter zegt juridisch advies te hebben ingewonnen en dat advies komt erop neer dat de NDP’er met het schrijven van zijn ontslagbrief aan de president, geen volksvertegenwooriger meer is.

Van Dijk merkt op dat hoewel Akiemboto ontslag had aangeboden de procedure tot beëindiging van het lidmaatschap van het parlement niet is voortgezet en voltooid. President Chandrikapersad Santokhi had de ontslagbrief naar het parlement moeten sturen. Echter trok het assembleelid deze brief in voordat het staatshoofd in deze kwestie acties had ondernomen.

“De proceure voor beëindiging van het lidmaatschap wordt voortgezet door het doorsturen van het schrijven oor de president naar de assemblee waarbij de mededeling wordt gedaan dat zo een lid zelf onts;ag heeft ingediend. Nu heeft de president nagelaten om bij ontvangst van het schrijven verdere actie te ondernemen. Er is dus geen procedure ingezet om het lidmaatschap te beeindigen”, zegt de jurist.

Ze merkt verder op dat er ook geen begin is gemaakt om de vacature die zou zijn ontstaan in te vullen. Dus is haar cliënt ook op grond daarvan nog steeds lid van het parlement. Van Dijk vindt het frappant dat terwijl de president die het proces van ontslag moet inzetten geen rechtsgevolgen verbindt aan de brief van Akiemboto, Bee wel vindt dat haar client geen lid meer is van het college. “Dat is niet juist”, stelt de advocaat.

Akiemboto zal dus zijn recht zoeken door alvast een brief te laten schrijven naar Bee om aan te geven dat hij nog volksvertegenwoordiger is en alszodanig geaccommodeerd moet worden. “Hij heeft rechten en plichten als parlementariër en die moet hij kunnen uitvoeren en als hij daarin belemmerd wordt is er sprake van een onrechtmatige daad. Bee krijgt woensdag een brief met termijn waarin hij zijn standpunt dient te corrigeren.

Van Dijk vindt het ook “onbegrijpelijk” dat het merendeel van het parlement vindt dat Akiemboto nog lid is en Bee op zijn standpunt is blijven staan. “De vraag is ook wel, in hoeverre is het standpunt of het handelen van de voorzitter rechtsgeldig wanneer de meerderheid van het parlement een andere mening heeft.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/03/rechtszaak-dna-lidmaatschap-akiemboto-niet-uitgesloten/

BEP ook in beraad; keurt houding Bee af

03 Feb, 2021, 01:22

foto
 BEP-fractieleider Ronnie Asabina 

Niet alleen de NDP-fractie maar ook de BEP zal zich beraden over de opstelling van Assembleevoorzitter Marinus Bee. De BEP heeft haar standpunt niet kenbaar kunnen maken tijdens de huishoudelijke vergadering over het lidmaatschap van Sergio Akiemboto. Fractieleider Ronny Asabina zegt in gesprek met Starnieuws dat de voorzitter demonstratief BEP het woord niet heeft gegeven. De BEP is niet ervan overtuigd dat Akiemboto geen lid meer is van De Nationale Assemblee. 
 
Asabina zegt dat zijn fractie ervan uit is gegaan dat uit verschillende gezichtspunten, inzichten en ideeënbotsingen bruikbare informatie zou voortvloeien over de kwestie. Op basis hiervan zou eventueel een weloverwogen en verscherpt standpunt ingenomen worden door De Nationale Assemblee. “Toen wij om rekenschap vroegen waarom wij het woord niet krijgen, heeft de Assembleevoorzitter doodleuk gezegd dat hij het woord geeft aan wie hij wil. Hierna hebben wij de zaal uit protest verlaten”, deelt Asabina mee.
 
De BEP-fractieleider zei dat hij in eerste aanleg heeft gevraagd wat de status van Akiemboto is en of het parlement bevoegd is een oordeel te vellen of hij wel of geen Assembleelid is. De Assembleevoorzitter is op de vlakte gebleven hierover. Asabina zegt dat hij duidelijkheid wilde vragen “maar de voorzitter heeft mij vierkant genegeerd tot verbazing van het totale parlement. Ik weet niet hoe ik dit optreden moet typeren, maar ja hij heeft zijn ware aard getoond. Het is goed wanneer mensen laten zien dat ze op het ritme van hun ziel dansen”.
 
“Het blijkt dat de voorzitter in zijn eentje een besluit heeft genomen over deze kwestie. En dat bestrijden wij. Wat ik nog heb kunnen opvangen bij het verlaten van de zaal is dat de voorzitter zei dat op basis van de wet deze ‘case’ zal worden beslecht”, zegt Asabina. Hij had gevraagd of de fractieleiders zich hierover kunnen buigen, zoals de traditie er is in De Nationale Assemblee. BEP gaat zich beraden over deze zaak.

Gajadien: DNA als instituut in diskrediet gebracht

03 Feb, 2021, 00:00

foto
 Asis Gajadien 

Asis Gajadien (fractieleider coalitie/VHP) vindt het jammer dat Assembleevoorzitter Marinus Bee het parlement in de positie heeft gebracht, waarbij het verwachtbaar is dat er rechtsprocessen zullen volgen. Gajadien zegt in gesprek met Starnieuws dat wanneer de wetgeving gebrekkig is, het voordeel moet gaan naar de persoon die het meest getroffen wordt. Sergio Akiemboto heeft zijn brief naar de president geschreven en weer ingetrokken. Formeel heeft de Assembleevoorzitter volgens de Kiesregeling pas op 22 januari vernomen van de president dat er twee brieven zijn geschreven. Er waren geen rechtshandelingen gepleegd tot dan toe om Akiemboto te vervangen.
 
Nadat Bee de mededeling deed dat er twee brieven door de president verzonden zijn naar De Nationale Assemblee, hebben diverse fracties in eerste instantie hun zegje gedaan. De meningen in de coalitie waren verdeeld. Na een schorsing heeft Gajadien een voorstel gedaan om onafhankelijke deskundigen te horen in deze kwestie. Op basis hiervan kon De Nationale Assemblee een besluit nemen over de situatie. De politicus zegt dat het college dan ook beter beschermd zou zijn.
 
Assembleevoorzitter Bee heeft aangegeven dat hij juridisch advies heeft ingewonnen. Voor hem is de wetgeving duidelijk. Akiemboto is geen Assembleelid meer en daarom is hij ook niet geconvoceerd voor de vergadering. Gajadien merkt op dat als er slechts één brief was de Assembleevoorzitter de mededeling kon doen dat het lid heeft bedankt. Maar nu zijn er twee brieven die tegelijk door de president verstuurd zijn naar het college. De voorzitter van het college kan volgens Gajadien niet in zijn eentje beoordelen dat Akiemboto geen lid meer is van het parlement.
 
Gajadien vreest dat De Nationale Assemblee als instituut in diskrediet is gebracht door het besluit van de Assembleevoorzitter. Door rechtszaken kan het werk van het parlement worden lamgelegd. Het voorstel van Gajadien is niet verder besproken onder aanvoering dat tijdens mededelingen er geen besluiten worden genomen. Intussen hadden de NDP- en de BEP-fractie de vergadering ook verlaten. Bee heeft het agendapunt afgesloten door te concluderen dat Akiemboto geen Assembleelid meer is.

NDP-fractie in beraad; Assembleevoorzitter dictatoriaal

02 Feb, 2021, 18:24

foto

De NDP-fractie blijft erbij dat Sergio Akiemboto lid is van De Nationale Assemblee. Assembleevoorzitter Marinus Bee wordt een dictatoriale houding verweten. Ook heeft de BEP-fractie het woord niet gekregen tijdens de vergadering. De NDP-fractie heeft de vergaderzaal verlaten en is in beraad. De NDP-fractie is misnoegd over de gang van zaken. In een verklaring getekend door fractieleider Rabin Parmessar wordt meegedeeld dat de vervolgstappen nog zullen worden bepaald.
 
Verklaring NDP-fractie:
“De fractie van de NDP is misnoegd over het eigendunkelijk en ongefundeerd handelen van de voorzitter van DNA, de heer Marinus Bee. Het gaat hierbij in eerste instantie om niet convoceren het lid van DNA Sergio Akiemboto voor de huishoudelijke vergadering van dinsdag 2 februari 2021. In tweede instantie is door de Voorzitter van DNA op voornoemde vergadering besloten dat het lid Akiemboto, nadat hij de presentielijst had getekend, de zaal moest verlaten en zo niet door de politie uit de zaal zou worden gezet. Ook dit zou een unicum zijn voor een huishoudelijke vergadering. Het lid Akiemboto heeft na korte interne afstemming met zijn fractie besloten de zaal vrijwillig te verlaten.

Gelet op handelingen van de leiding van DNA heeft de fractie van de NDP besloten tot nader order in beraad te gaan om de vervolgstappen te bepalen.

De NDP fractie wenst aan te geven dat zij zich stelt op het standpunt dat Sergio Akiemboto lid is van DNA. Onder de aandacht van de voorzitter van DNA wordt vooral gebracht dat DNA geen bevoegdheid heeft om het lidmaatschap van een lid te beëindigen. Er is geen enkel rol aan DNA wettelijk voorgeschreven dan het doorgeleiden van de bevinding van de President.

De fractie wijst overigens erop dat de brief zoals ingediend is door het Lid Akiemboto is ingetrokken bij de President. Ten overvloede refereert de fractie naar de op maandag 25 januari 2021 in de media verschenen berichten van de fractie leider van de coalitie de heer Gajadien en de President van de Republiek Suriname de heer Santokhi omtrent de kwestie Akiemboto.

Tot slot wenst de NDP fractie wederom aan te geven dat het niet de eerste keer is dat de partijdige en dictatoriale manier van leiding geven en naar willekeur handelen van de voorzitter van DNA is tentoongesteld. De fractieleider heeft in DNA ook aangegeven dat de voorzitter Bee reeds schriftelijk in contact was het hoofdstembureau van Brokopondo in de kwestie Akiemboto nog voordat hij de brief van de President had ontvangen en bij nader inzien heeft Bee zijn schrijven teruggenomen. Bij navraag van de fractieleider bij de griffier omtrent kopieën van deze brief, is aangegeven dat de brief reeds is teruggenomen en dus niet meer bestaat. De voorzitter negeert herhaaldelijk het orde reglement en leden worden meerdere malen uitgesloten van deelname. Frappant is dat op de vergadering van heden, de fractie van BEP is genegeerd en het woord niet gegeven, met de mededeling: “u bent niet verplicht het woord te krijgen.”

Drs. R. Parmessar,
Fractieleider van de NDP
 

‘DNA ZAL BESLISSEN OF AAN ONTSLAGBRIEF RECHTSGEVOLG VERBONDEN WORDT’

NDP-parlementariër en bestuurslid van deze politieke partij, Sergio Akiemboto, heeft kort geleden in een formele brief aan de Nationale Democratische Partij (NDP) meegedeeld, zijn partijlidmaatschap te beëindigen. Vervolgens zou hij daarbij ook zijn zetel in het parlement hebben opgegeven. Volgens Akiemboto zou het besluit om uit de politiek te stappen, een diepgaande zelfanalyse en actuele sociale mening betreffen. Recentelijk heeft Akiemboto door middel middel van een schriftelijke verklaring aan de Assembleevoorzitter Marinus Bee te kennen gegeven, dat hij de opzegging van het lidmaatschap intrekt. Echter heeft hij deze op 22 januari aangeboden aan De Nationale Assemblee (DNA). President Chandrikapersad Santokhi heeft in een briefwisseling met het parlement bevestigd, dat er geen rechtsgevolgen aangesloten kunnen worden aan de toen ingediende ontslagbrief van Akiemboto. De advocaat, Hugo Essed stelde gisteren in het programma ABC Aktueel, dat Akiemboto DNA en zijn partij verlaten heeft, en een ieder daar respect voor had. Echter het volgens Essed aan DNA om te beslissen of de ontslagbrief van 5 januari 2021, er daaraan rechtsgevolg aan kan worden verbonden. De ontslagbrief is al ingediend, Akiemboto is volgens Essed dus geen DNA lid meer. “De opvolgingsprocedure moet daarom per direct in gang gezet worden”, aldus Essed.  Maar na amper twee weken is Akiemboto van gedachten veranderd, wat volgens Essed niet kan. “Ook de president draagt nu bij aan de spraakverwarring”, benadrukte Essed. Volgens hem, heeft de president in dezen geen enkele bevoegdheid, maar slechts één plicht en dat was de ontslagbrief door te sturen naar DNA. Essed is voorts van mening, dat de president echter verzuimd heeft, de ontslagbrief door te sturen naar DNA. Essed verklaarde, dat de president de ontslagbrief pas naar de DNA heeft gestuurd, nadat hij de intrekkingsbrief ontvangen had. Bovendien geeft de president volgens Essed een oordeel aan, dat hij aan de ontslag- als intrekkingsbrief, geen rechtsgevolg verbindt. Essed: “Met alle respect voor de president, maar ik ben echter van mening, dat de president met zijn oordeel, buiten zijn grondwettelijk boekje is gestapt.” Essed verklaarde, dat de ontslagbrief daarom ook terecht aan het staatshoofd gericht werd. Aangezien het een staatsrechtelijke aangelegenheid is, dient de president volgens Essed, in dezen zijn functie te vervullen als onpartijdig staatshoofd. Volgens Essed blijkt de president in dezen zich te gedragen als een politieke regeringsleider. Essed: “Echter wordt er beweerd, dat er in het recht een algemene regel bestaat, dat in het beginsel, elke rechtshandeling kan worden ingetrokken, of ongedaan kan worden gemaakt.” Echter heeft Essed ook vernomen, dat het ontslag eerst geaccepteerd moet worden, voordat het lidmaatschap beëindigd kan worden of dat het echter pas eindigt, als de procedure van de opvolgende, officieel op gang gezet is. ”Er wordt nu beweerd, dat Akiemboto alsnog terug kan keren, als de twee opvolgende DNA leden, niet zouden bewilligen”, aldus Essed. Hij verklaarde, dat men met de beginselen uit het recht filosofisch schermt of regels uit het verbintenis-, arbeids- of administratief recht toepast, welke regels in dit geval volgens Essed, niet aan de orde zijn. Essed: “Artikel 68 lid 1 punt B van de grondwet, staatsrecht. Het artikel is zo duidelijk, dat er geen verschil kan bestaan over de interpretatie.” Essed stelde, dat het lidmaatschap door de ontslagbrief eindigt. “Geen enkele belangenafwegingen, aanvaarding, acceptatie of opvolgingsprocedure is aan de orde. Het ontslag is een staatsrechtelijk rechtsfeit, dat zich reeds heeft voltrokken”, zei Essed.  Vervolgens zei hij, dat  Akiemboto sinds 5 januari 2021 geen DNA lid meer is, waarbij de intrekkingsbrief staatsrechtelijk, wat Essed betreft, geen waarde heeft en hij verder buiten beschouwing laat. Essed: “Artikel 68 lid 3 van de grondwet delegeert de nadere regeling van het ontslag. Het einde van het lidmaatschap is een rechtsfeit geworden door de ontslagbrief, dat zegt de grondwet.” Volgens Essed is de datum van 5 januari 2021 op de ontslagbrief, een evidente verschrijving en het heeft dus geen enkele rechtsgevolg. Akiemboto heeft naast zijn brief, publiekelijk verklaard, dat hij zijn ontslag ingediend heeft, het is volgens Essed dus een feit van algemene bekendheid. “Akiemboto heeft de ontslagbrief niet alleen eigenhandig ondertekend, maar ook gedagtekend. Het is laat doorgestuurd, maar het heeft zijn werking al gehad”, benadrukte Essed.

https://dagbladdewest.com/2021/02/02/dna-zal-beslissen-of-aan-ontslagbrief-rechtsgevolg-verbonden-wordt/

REACTIES

 
Zoals dhr. Akiemboto al eerder in de media zei dat hij een nuchtere evaluatie heeft gemaakt en vele zaken tegen zijn inborst indruisen met als conclusie een weloverwogen beslissing om terug te treden. Om daarna erop terug te komen getuigt niet van oprechte inborst.
Je kunt nooit en te nimmer het belang van kiezers dienen als je je ogen sluit voor zaken die tegen jou principes en waarden zijn. Dan heb je geen yeye!
–Baba Gautam Dhoeth 👳🏽‍♂️☕️🍾••••🤫
©️Februari 2021

2 februari 2021

VAN DIJK SILOS WAS DUIDELIJK:HOU JE PERSOONLIJKE OPINIE VOOR JEZELF EN VOLG DE PROCEDURE DIE DUIDELIJK IN DE GRONDWET STAAT. HET IS KOMT NU STEEDS DUIDELIJK NAAR BOVEN DAT DE ZITTENDE REGERING MISBRUIKT MAAKT VAN HAAR MACHT EN DE COALITIE MET DNA VOORZITTER EEN VERLENGSTUK EN DE ENGE BELANGEN VAN DEZE REGERING DIENEN. VAN DIJK SILOS IS ZEER DUIDELIJK GEWEEST: AKIEMBOTO IS NOGSTEEDS DNA LID VANWEGE FOUTEN VAN AKIEMBOTO ZELF EN VAN DNA EN VAN DE PRESIDENT. GELOOFT U NU DE POLITIEKE KLOPJACHT VAN CHAN RICHTING KOPSTUKKEN VAN DE NDP. DEZE BUURMAN WILT DE KOPSTUKKEN VAN DE NDP OPSLUITEN EN HIJ GEBRUIKT DE WETGEVENDE ALS DE RECHTERLIJKE MACHT IN DEZE. ZIET U ALS NIET DE BENOEMINGEN IN DE SLEUTELPOSTEN VAN HET LAND. BLIJVEN JULLIE DOORSLAPEN NIET DE NDP GAAT ONS MOMENTEEL KUNNEN VERLOSSEN. WIJ GAAN HET ALS VOLK MOETEN DOEN WANT CHAN HEEFT DE NDP IN EEN SOORT WURGGREEP EN BOUTERSE DIE WILT GEEN ONRUST IN HET LAND DAAROM HOUDT HIJ ZICH OOK RUSTIG EN DOET HIJ AAN SCHOONSCHIP. BOUTERSE HEEFT ONS 45 JAAR BESCHERMT TEGEN DEZE ELLENDINGEN HET MINSTE DAT WIJ KUNNEN DOEN VOOR HEM NU IS GEBRUIK MAKEN VAN ONZE BURGERRECHT DIE IN DE GRONDWET IS OPGENOMEN. JULLIE GAAN NU ZELF MOETEN OPSTAAN OM DIT LAND TE REDDEN. POLITIEK IS EEN VIES SPELLETJE EN HET WORDT MET DE DAG ERGER. OEN LOEKOE A TORI BUN

Bee: Akiemboto geen lid meer van DNA

02 Feb, 2021, 17:09

foto
 Assembleevoorzitter Marinus Bee 
Assembleevoorzitter Marinus Bee is een andere mening toegedaan dan president Chan Santokhi over de ontslagbrief en intrekking hiervan door Sergio Akiemboto. Voor Bee is Akiemboto geen Assembleelid meer toen hij zijn brief heeft geschreven aan de president. Bee zegt in gesprek met Starnieuws dat hij de mededeling heeft gedaan in de huishoudelijke vergadering vandaag dat Akiemboto geen lid meer is.
 
Bee heeft de ruimte gegeven aan de fracties om hun zegje over de mededeling te doen. De NPS en ABOP-fractie waren heel duidelijk in hun opvatting dat Akiemboto geen Assembleelid meer is. De NDP is een andere mening toegedaan. Ook de BEP-fractie vindt dat Akiemboto nog lid is van het college. Binnen de VHP vinden de meesten dat er geen rechtsgevolgen zijn, zoals ook door de president is verwoord.
 
Er wordt niet gestemd over deze kwestie, zegt Bee. Hij heeft juridisch advies ingewonnen en volgens de wet is Akiemboto geen Assembleelid, stelt Bee. Wat de datum van 5 januari 2020 betreft, zegt de Assembleevoorzitter dat het hier om een verschrijving gaat. Akiemboto heeft zijn intentie ook zelf uitgelegd in de media. Daar bestaat er volgens hem geen twijfel over. 
 
Akiemboto had geen uitnodiging gekregen voor de vergadering. Hij is toch geweest maar kon de vergadering niet bijwonen. De NDP komt later met een verklaring over deze kwestie.
 

Akiemboto niet toegelaten tot Assembleevergadering

02 Feb, 2021, 14:16

foto

 
Sergio Akiemboto is door Assembleevoorzitter Marinus Bee niet toegelaten tot ‘s lands vergaderzaal. Hij had geen convocatie ontvangen ook. Bee heeft Akiemboto meegedeeld dat mensen zonder convocaties niet mogen deelnemen aan de vergadering.
 
Akiemboto is toch de vergaderzaal binnengegaan onder aanvoering dat hij nog steeds Assembleelid is. De vergadering werd geschorst. Akiemboto heeft eraan meegewerkt om ‘vrijwillig’ de zaal te verlaten.
 
De vergadering is veel later aangevangen, maar het standpunt van Bee is duidelijk. Akiemboto is geen Assembleelid. De huishoudelijke vergadering is nog gaande.

Column: Politiek spinnenweb in kwestie-Akiemboto

02 Feb, 2021,  00:59

foto

 Sergio Akiemboto lijsttrekker van de NDP op 25 mei 2020 in Brokopondo. 

 

Het is onvoorstelbaar hoeveel politieke moves er gemaakt worden nadat Sergio Akiemboto er de brui aan gaf op 5 januari. Hij wilde uit de paarse boto stappen en de politiek de rug toekeren. Het hele land, maar ook veel NDP’ers en zeker die van Brokopondo waren verrast door deze stap. Akiemboto was het zat binnen de eigen partij en wilde niet voor het karretje gespannen worden voor zaken die hij niet kan verdedigen. Hij heeft dat ook zelf uitgebreid uitgelegd. Velen prezen hem voor zijn integriteit.

 
Meteen nadat bekend werd dat Akiemboto geen zin meer had, is iedereen de kaarten gaan schudden en anderen snelden naar het schaakbord. Een deel van de NDP was allang blij dat Akiemboto eruit stapte. Een ander deel, dat ook binnenshuis bezig is orde op zaken te stellen, wilde juist dat hij bleef. Het blijkt ook dat Akiemboto niet zomaar twee keer is gekozen in Brokopondo. Hij heeft een sterke achterban. Zelfs mensen die hem niet wilden, hebben dat ingezien. In elk geval is binnen de paarse partij hierover duidelijkheid. Akiemboto heeft zijn brieven ingetrokken, zowel naar de president als naar de partij. Hij is weer lid van het hoofdbestuur en de gekreukelde plooien zijn gladgestreken.
 
Maar met het roken van de vredespijp in de NDP, is de rust nog lang niet teruggekeerd. Akiemboto heeft, zoals de Kiesregeling dat voorschrijft, naar de president geschreven dat hij zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee opzegt. De president heeft deze brief twee weken bij zich gehouden om deze blijkbaar van alle kanten te bekijken. Intussen schrijft Akiemboto een tweede brief, waarin hij zegt dat hij van gedachten is veranderd.
 
Pas op 21 januari stuurt de president beide brieven naar Assembleevoorzitter Marinus Bee. Het staatshoofd geeft ook zijn uitgesproken mening in de begeleidende brief. Volgens president Chan Santokhi zijn er geen rechtsgevolgen, want er was een datumfout. Deze brief van de president lijkt meer politiek dan juridisch. Blijkbaar is de brief geschreven op basis van politiek overleg, daarom heeft het kennelijk zo lang geduurd. Het is verwachtbaar dat de president met zijn vicepresident Ronnie Brunswijk overleg heeft gevoerd, want er is elke week een politiek overleg van de twee sterke mannen in de coalitie. Dan tellen de andere partners niet, want zij doen alleen mee met coalitieoverleg. 
 
Maar intussen zat ABOP ook niet stil. Brokopondo is een interessant district voor de geel-zwarte partij. Als een sterke speler van de tegenpartij sneuvelt in het politieke spel, dan ontstaan er nieuwe kansen. Strategisch is het beter voor ABOP als Akiemboto uit de politieke arena stapt. Assembleevoorzitter Bee heeft juristen in de arm genomen om hem juridisch bij te staan. Intussen is besloten om Akiemboto alvast niet meer uit te nodigen voor vergaderingen. Zo heeft hij geen convocatie ontvangen voor de huishoudelijke vergadering die voor later op de dag gepland is. Akiemboto heeft al laten weten dat hij naar de vergadering gaat, want hij is nog steeds Assembleelid.
 
Aan de ene kant is er een brief van de president, die zijn visie heeft gegeven over het lidmaatschap van Akiemboto. Volgens hem is er niks aan de hand. Aan de andere kant heeft de ABOP de hamer van het hoogste college van Staat. Asis Gajadien, fractievoorzitter van de VHP/coalitie, heeft publiekelijk aangegeven dat Akiemboto nog steeds lid is van het college. Twee brieven hebben de Assembleevoorzitter tegelijk bereikt: opzeggen van het lidmaatschap en intrekking ervan, dus niks aan de hand voor Gajadien.
 
In de coalitie is er geen eenduidigheid over deze kwestie. Brief geschreven, afgelopen. Ander deel: geschreven en teruggenomen. De president heeft gezegd: geen rechtsgevolgen. Als de Assembleevoorzitter vandaag meedeelt dat Akiemboto geen lid is – hij wordt al niet meer uitgenodigd en heeft geen toegang tot de files van DNA – dan is er een politieke barst in de coalitie. Akiemboto kan dan naar de groene tafel. Deze kwestie gaat vandaag niet eindigen…
 
Nita Ramcharan

NDP: Akiemboto weer lid van De Nationale Assemblee

01 Feb, 202100:57

foto

In een verklaring stelt de Nationale Democratische Partij (NDP) dat Sergio Akiemboto weer lid is van De Nationale Assemblee. Verwacht wordt van de leiding van De Nationale Assemblee dat dit op korte termijn wordt bevestigd. De NDP-woordvoerder Ricardo Panka verwijst ook naar de brief van president Chan Santokhi waarin gesteld wordt dat er geen rechtsgevolgen zijn aan de ingediende ontslagbrief. Intussen Akiemboto weer lid van het hoofdbestuur van de paarse partij. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft aangegeven dat dinsdag in de huishoudelijke vergadering deze kwestie aan de orde zal komen.

Verklaring
De NDP is verheugd te mogen vernemen dat haar lid, drs. Sergio Akiemboto MBA, de intrekking van zijn ontslagbrief op 22 januari 2021, heeft aangeboden aan De Nationale Assemblee.  Als gevolg van deze handeling is dhr. Akiemboto nog altijd lid van De Nationale Assemblee.

De president, Z.E. dhr. C. Santokhi heeft in zijn correspondentie naar De Nationale Assemblee, de dato 21 januari 2021, bevestigd dat er geen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden aan de toen ingediende ontslagbrief. Hieruit constateren wij dat de dhr. Sergio Akiemboto zijn werkzaamheden kan continueren als NDP-volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee, op basis van artikel 68 van de Grondwet en de wet van 2016, die niet wordt ingezet door DNA.

Op basis van deze duidelijke constatering verwachten wij dat de leiding van DNA, binnen korte tijd de bevestiging daartoe bekend maakt, en het lid instaat stelt zijn werkzaamheden op te pakken als volksvertegenwoordiger.
 
De door dhr. S. Akiemboto gerichte brief aan het hoofdbestuur met betrekking tot opzegging van van zijn lidmaatschap en hoofbestuursfunctie, is eerder ook ingetrokken. Het hoofdbestuur heeft besloten die brief als niet ontvangen te beschouwen.

De diverse aandachtspunten, die uit het overleg met dhr. Sergio Akiemboto en de structuren van de Nationale Democratische Partij zijn voort gekomen, naar aanleiding van de eerder ingediende terugtrekking als lid, zullen ook serieus meegenomen worden in het evaluatieproces van de partij.

De NDP-leiding en haar structuren zijn zeer content met deze stap van dhr. Akiemboto en zullen hem en de fractie blijven ondersteunen in het werk in De Nationale Assemblee.  

Een speciale dank gaat uit naar de NDP  structuren van Brokopondo en het traditioneel gezag die hebben bewezen dat in éénheid alle problemen opgelost kunnen worden.

Nationale Democratische Partij
Namens deze

Ricardo W. Panka
Woordvoerder

Lot Akiemboto dinsdag duidelijk; meningen verdeeld

01 Feb, 2021, 00:00

foto
 Sergio Akiemboto 

De Nationale Assemblee komt dinsdag in huishoudelijke vergadering bijeen. Dan zal bij het agendapunt ‘Mededelingen’ de ontslagbrief van Sergio Akiemboto en de intrekking hiervan aan de orde komen. Assembleevoorzitter Marinus Bee om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de wet duidelijk is. Hij zal zich echter niet publiekelijk uitlaten over deze kwestie, tot dinsdag.
 
De meningen over of Akiemboto nog Assembleelid is, zijn verdeeld – ook onder juristen. Een deel vindt dat Akiemboto pas Assembleelid af is als de president de brief stuurt naar het parlement. Dan wordt in een huishoudelijke vergadering hier mededeling over gedaan. Een ander deel is de mening toegedaan dat met het schrijven van de brief het lidmaatschap reeds komt te vervallen.
 
Volgens de wet moet de brief gericht worden aan de president van de Republiek Suriname, die op zijn beurt deze doorstuurt naar de leiding van De Nationale Assemblee. President Santokhi heeft beide brieven tegelijk gestuurd. Volgens hem zijn er geen juridische gevolgen omdat de eerste brief als datum had 5 januari 2020, in plaats van 2021. Bovendien is de brief ook ingetrokken.
 
De fractie van de NDP vindt dat Akiemboto terug mag komen op zijn besluit en dat de brief van de president duidelijk is. Binnen de coalitie is er geen eenduidigheid over deze kwestie. Een deel vindt dat Akiemboto geen Assembleelid is en dat de opengevallen plaats moet worden ingevuld. Een ander deel stelt dat de brieven van Akiemboto pas formeel op 22 januari via de president zijn ontvangen. Het gaat om het bedanken en het intrekken. Volgens dat deel is Akiemboto gewoon Assembleelid. Dinsdag wordt duidelijk wat het lot zal zijn van Akiemboto.

Wispelturigheid van Sergio Akiemboto

Sergio Akiemboto. Foto: NII

Er zijn wat discussies ontstaan omtrent de opzegging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA) door Sergio Akiemboto. Wij waren niet van plan om ons te mengen in deze discussies, maar vanuit diverse hoeken werd er een beroep op ons gedaan om ons licht te schijnen op dit onderwerp.

Ten eerste kunnen wij vaststellen dat deze zaak niet de schoonheidsprijs verdient. Dit soort zaken zijn het gevolg van zeer gebrekkige wetgeving. Hoe vaak hebben wij niet daarop gewezen. In het geval van Akiemboto stuiten wij wederom op gebrekkige wetgeving. Nadat u de hele column gelezen heeft, zult u zien dat de Wet van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblée (Staatsbesluit 2016, no. 114), waarin het geregeld zou moeten zijn op welk moment het lidmaatschap van een lid beëindigd geacht moet worden, niet toegepast kan worden in dit geval van Akiemboto.

Simpelweg vanwege het feit dat dit geval niet geregeld is in die wet, waarin het juist wel geregeld zou moeten zijn. Deze wet zullen wij hierna de “Terugroepwet” noemen. In deze wet zijn niet alleen de terugroeping, maar ook het moment van beëindiging van het lidmaatschap DNA geregeld zoals opgesomd in artikel 68 van de Grondwet.

In de Grondwet is in artikel 68 lid 3 gesteld dat de wetgever nadere regels omtrent beëindiging van het DNA-lidmaatschap kan vaststellen. Nu de wetgever gemeend heeft het moment van beëindiging het DNA-lidmaatschap vast te stellen middels de Terugroepwet, krijg je in dit proces te maken met drie wetten die op elkaar zouden moeten aansluiten (hoewel dat niet het geval is).

Het hele wettelijk systeem in dit geval zou er als volgt moeten uitzien. De Grondwet geeft de bevoegdheid nadere regels vast te stellen omtrent beëindiging het DNA-lidmaatschap. Volgens de Kiesregeling stuurt de president de opzeggingsbrief door naar DNA. De assembleevoorzitter doet op basis van de Terugroepwet mededeling van opzegging in de huishoudelijke vergadering van DNA. Op dat moment zou het DNA-lidmaatschap beëindigd geacht moeten worden, maar vanwege een groot gebrek in de Terugroepwet, dient het moment van beëindiging van het DNA-lidmaatschap zich veel eerder aan.

De ontslagbrief van Akiemboto dateert van 5 januari 2020. Gezien het feit dat deze brief gericht is aan president Chan Santokhi, spreekt het voor zich dat deze brief nimmer op 5 januari 2020 geschreven kan zijn, want toen was Santokhi nog geen president. Dan zou de brief gericht moeten zijn aan de voormalige president Desi Bouterse. Het is dus duidelijk een verschrijving. Uit publiekelijke of uiterlijke handelingen en gedragingen van Akiemboto blijkt dat hij de brief dit jaar geschreven heeft en zijn DNA-lidmaatschap pas dit jaar opgezegd heeft. Daarover bestaat geen twijfel.

Het had de schoonheidsprijs verdiend, indien de president een schrijven gestuurd zou hebben naar Akiemboto, met de mededeling: “Op 5 januari 2021 heb ik uw brief met betrekking tot de opzegging van uw DNA-lidmaatschap ontvangen. Uw schrijven is gedateerd per 5 januari 2020. Zonder tegenbericht uwerzijds binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestiging, zal ik ervan uitgaan dat dit een verschrijving is en dat de brief op 5 januari 2021 geschreven is”.

Verder zegt de president het volgende in zijn brief:
“Aangezien de heer Akiemboto per datum 5 januari 2020 (in beide schrijven genoemd) geen lid was van De Nationale Assemblée, kunnen wij geen rechtsgevolgen verbinden aan het schrijven d.d. 5 januari 2020”.

De eerste fout die de president begaat, is dat hij in “wij-vorm” schrijft, terwijl hij in “ik-vorm” dient te schrijven. Het is een exclusieve bevoegdheid van de president om de ontvangen brief door te sturen, dus geen bevoegdheid van de regering. Bij een bevoegdheid van de regering schrijf je in “wij-vorm”. Dit is op zich helemaal niet belangrijk in dit geval, maar indien wij dit niet zullen neerpennen, zullen zijn adviseurs hem ook niet erop wijzen.

De tweede fout die hij maakt, is dat hij zegt geen rechtsgevolgen te kunnen verbinden aan het schrijven van 5 januari 2020. Precies hier gaat hij weer de fout in. Hij is niet de instantie om rechtsgevolgen te kunnen verbinden aan die brief, want volgens de wet heeft hij die bevoegdheid niet. Hij diende de brief gewoon door te sturen naar DNA, zodat het proces tot opvolging van Akiemboto in gang gezet kon worden.

De wet (artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling) geeft hem zelfs de uitdrukkelijke opdracht daartoe. Het enige rechtsgevolg dat aan die brief van de president ontleend kan worden, is dat DNA nu formeel op de hoogte gesteld is van de ontslagbrief van Akiemboto. De intrekkingsbrief van Akiemboto heeft geen juridische gevolgen, omdat de opzegging reeds een feit is. DNA zou nu het proces tot opvolging van Akiemboto in gang moeten zetten.

Zoals eerder gesteld, vanwege een gebrek in de Terugroepwet, dient het moment van verlies van het DNA-lidmaatschap veel eerder aan. De rechtsgevolgen doen van rechtswege intrede, nadat de president de opzeggingsbrief heeft ontvangen. Het aanbieden van de opzeggingsbrief is een éénzijdige rechtshandeling van Akiemboto, gericht op een rechtsgevolg. Dat rechtsgevolg is ingetreden op het moment van het aanbieden van de opzeggingsbrief. Voor intrede van dat rechtsgevolg zijn geen verdere handelingen van andere instanties vereist. Verder zullen wij de wettelijke bepalingen laten zien waarop deze stelling gebaseerd is. Houdt u nog even vol.

Resumerend
Nu in de Terugroepwet waarin het moment van beëindiging van het DNA-lidmaatschap geregeld zou moeten zijn, dit geval niet geregeld is, kan vastgesteld worden dat de wetten die in dit geval relevant zijn, niet op elkaar aansluiten. Dan zijn wij weer een stap terug, bij de Kiesregeling.

Voor beëindiging van je DNA-lidmaatschap heb je geen medewerking nodig van de president of de assembleevoorzitter. Het moment dat je de brief bezorgd hebt bij de president, is de beëindiging van het lidmaatschap een feit. Alle handelingen die daarop volgen (zoals het doorsturen van de brief naar DNA), zijn gericht op de opvolging door een nieuw assembleelid. Anders gezegd, alle handelingen die daarna volgen zijn bedoeld om te komen tot opvolging en beëdiging van het nieuwe DNA-lid.

Het systeem van de wet: beëindiging van het lidmaatschap:
Stap 1
Artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling eerste zinsdeel: Het DNA-lid bezorgt de ontslagbrief bij de president (opzegging is al een feit!). Stap 2 is bedoeld om ervoor zorg te dragen dat zo snel mogelijk in de opvolging wordt voorzien (beëdiging nieuw DNA-lid).

Stap 2
Artikel 141 lid 2 van de Kiesregeling tweede zinsdeel, zegt dat de president de opzeggingsbrief dient door te sturen naar DNA, hetgeen ook plaatsgevonden heeft. Dit, zodat DNA ervan kennisneemt en de procedure tot opvolging in gang zet. Dit is gericht op de opvolgingsprocedure. De Kiesregeling is erop gericht om vast te stellen wie gekozen is of wie de opvolger is of wordt.

Stap 3 (ongeldig)
Artikel 4 lid 1 sub a, van de Terugroepwet zegt dat de assembleevoorzitter in de huishoudelijke vergadering mededeling doet van de opzegging en de procedure tot opvolging in gang zet. Dit zou stap 3 moeten zijn, maar hierna zult u zien dat de procedure om te kunnen komen tot stap 3, niet geregeld is in de desbetreffende wet. Er is geen wettelijke basis voor stap 3.

In de zogenaamde Terugroepwet zijn de procedures tot beëindiging van het lidmaatschap en terugroeping geregeld. Artikel 4 lid 1 sub a van deze wet handelt over beëindiging van het lidmaatschap wegens overlijden (a) of middels opzegging (b). Dit is verder geïllustreerd middels het wetsartikel.

Artikel 4 lid 1 juncto artikel 4 lid 1 sub a, van de Terugroepwet zegt dat de assembleevoorzitter pas dan mededeling moet doen in DNA, nadat hij kennisgenomen heeft van de beëindiging van het lidmaatschap middels de documenten zoals genoemd in lid 4 van dit artikel. Nou, in lid 4 is de opzeggingsbrief helemaal niet opgesomd of genoemd (onbegrijpelijk, maar helaas waar). Er is helemaal niet geregeld van welk document de DNA-voorzitter kennis moet nemen in geval van opzegging lidmaatschap.

Dus het geval van opzegging is niet geregeld. Erger nog, in de laatste volzin van artikel 4 lid 1 onder a is genoemd welk document overlegd moet worden in geval van overlijden. Dit, terwijl uit de systematiek van deze wet volgt dat dit document genoemd zou moeten zijn in lid 4 (in lid 4 zou de gehele opsomming terug te vinden moeten zijn van alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap). Hier worden wij wederom geconfronteerd met amateuristische wetgeving.

Zie het desbetreffende wetsartikel in de afbeelding hieronder. Artikel 4 lid 1 sub a handelt over beëindiging lidmaatschap (a of b) wegens overlijden (a) en opzegging door het lid (b).

Nu het niet geregeld is van welk document de assembleevoorzitter eerst kennis moet nemen in dit geval van Akiemboto, volgt dat de assembleevoorzitter die wettelijk voorgeschreven mededeling nimmer (rechtsgeldig) kan doen. Die mededeling zal van generlei waarde zijn. Herhaling: hij kan die mededeling pas doen, nadat hij op basis van documenten zoals genoemd in lid 4, kennisgenomen heeft van de opzegging. Op basis van welke documenten dan? Over opzegging wordt nergens genoemd welk document overgelegd moet worden. Kortom, dit aspect is niet geregeld in deze wet.
Nu het niet geregeld is in deze wet, dienen wij terug te vallen op de eerdergenoemde stap 2, de Kiesregeling.

Wat zegt de Kiesregeling hierover?

Artikel 141, lid 2 Kiesregeling

Toelichting
Het ontslagverzoek wordt door het assembleelid naar de president gestuurd, punt. Op dat moment is het ontslag of de beëindiging van rechtswege een feit. De tweede volzin van lid 2 (…die het ter kennis brengt van het volksvertegenwoordigend lichaam) is een opdracht aan de president, met de bedoeling dat DNA ervan kennisneemt en het proces tot opvolging in gang zet (immers, dat is het doel van de Kiesregeling). Of de president die opdracht uitvoert of niet, doet niet ter zake, want de beëindiging van het lidmaatschap was al een feit op het moment dat de president de opzeggingsbrief heeft ontvangen.

De zienswijzen hieromtrent kunnen verdeeld zijn. Is de opzegging een feit op het moment van bezorging van de brief aan de president, of op het moment dat de president de brief doorstuurt naar DNA? Wij pleiten voor het eerste, gezien het de wettekst van artikel 141, lid 2 van de Kiesregeling en het doel van de hele Kiesregeling is, en ook om geklungel met constitutionele zaken te voorkomen.

Wat het ook moge zijn, er is voldaan aan de volledige vereisten van artikel 141 lid 2 uit de Kiesregeling. Akiemboto heeft de brief bezorgd bij de president en de president heeft de brief doorgestuurd naar DNA. Zoals eerder geschreven, het is niet aan de president om te oordelen of er rechtsgevolgen verbonden kunnen worden aan de opzeggingsbrief.

Uit moreel oogpunt zouden wij tevens ervoor willen pleiten dat wispelturige assembleeleden geen plaats verdienen in het hoogste college van staat. Dit wat Akiemboto nu doet, getuigt van wispelturigheid. Hoeveel waarde moeten wij eraan hechten indien hij weer ooit een brief schrijft?

U kunt de zogenaamde Terugroepwet (Staatsbesluit 2016, no. 114) en de wijziging ervan hier downloaden, zodat geïnteresseerden die niet zelf hoeven op te zoeken.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2021/01/31/wispelturigheid-van-sergio-akiemboto/

'Wettelijke procedures tellen, geen meningen'

26/01/2021 00:00 – Wilfred Leeuwin  

Jennifer van Dijk-Silos zegt dat de Kiesregeling en de Grondwet aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap van het parlement eindigt. Jennifer van Dijk-Silos zegt dat de Kiesregeling en de Grondwet aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap van het parlement eindigt.

klik voor meer  Jennifer van Dijk-Silos.meer...

Jennifer van Dijk-Silos zegt dat de Kiesregeling en de Grondwet aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap van het parlement eindigt. Foto:

PARAMARIBO – Jennifer van Dijk-Silos, ex-voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), zegt tegen de Ware Tijd dat Sergio Akiemboto nog steeds lid is van het parlement, omdat president Chandrikapersad Santokhi heeft verzuimd een wettelijke procedure te volgen. De NDP’er heeft op 5 januari het staatshoofd – per brief gedateerd 5 januari 2020 – laten weten dat hij zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee opzegt. Op 18 januari heeft hij het staatshoofd eveneens schriftelijk laten weten dat hij de eerder genoemde brief intrekt. 

Volgens de verkiezingsexpert was op het moment van de tweede brief de procedure die is geregeld in het Saatsblad voor een dergelijke situatie nog niet ingezet. Belangrijker in deze discussie vindt Van Dijk-Silos dat – de spraakverwarring ten spijt – slechts wettelijke procedures tellen en geen meningen. De jurist zegt dat de Kiesregeling en de Grondwet aangeven hoe en wanneer het lidmaatschap eindigt. Daarnaast is er een Staatsbesluit 114 van 2016 waarin de procedure duidelijk is geregeld.

Volgens artikel 141 van de Kiesregeling had de president de voorzitter van het parlement moeten hebben geïnformeerd over de brief van 5 januari, maar dat is niet gebeurd. Als de voorzitter was ingelicht had hij een huishoudelijke vergadering moeten bijeenroepen om mee te delen dat de president bericht had gestuurd over de brief van 5 januari, waarbij dan meteen het proces om een opvolger toe te laten zou worden ingezet. Dat proces houdt onder meer in dat het hoofdstembureau van het kiesdistrict Brokopondo, waar Akiemboto is gekozen, op de hoogte wordt gesteld en alles wordt gedaan om zo snel mogelijk het parlement weer voltallig te laten zijn.

Akiemboto heeft op 18 januari zijn brief van 5 januari ingetrokken in een schrijven aan de president. Pas op 22 januari stuurde de president de twee brieven – mededeling over opzeggen van het lidmaatschap en vervolgens daarop terugkomen – naar de parlementsvoorzitter. Het staatshoofd zegt in zijn brief aan de voorzitter dat aangezien Akiemboto op 5 januari 2020 geen parlementariër was, er geen rechtsgevolgen verbonden kunnen worden aan de brief van die dag.

Tussen 21 januari en nu zijn er geen huishoudelijke vergaderingen gehouden. Van Dijk-Silos: “Het doet niet ter zake dat het parlement op 11 januari een brief van Akiemboto heeft gekregen omdat op grond van de Kiesregeling dat pas kan gebeuren wanneer hij het aan de president heeft gemeld. Het parlement kan volgens het Staatsbesluit alleen een huishoudelijke vergadering houden wanneer het van de president heeft vernomen dat volgens artikel 141 van de Kiesregeling, Akiemboto zijn lidmaatschap wil opzeggen. Dat gebeurde pas op vrijdag 22 januari toen de brief aan DNA is aangeboden.”

De oud OKB-voorzitter wijst daarnaast erop dat Akiemboto al op 18 januari de president weer heeft aangeschreven om zijn eerste brief van 5 januari 2020 in te trekken. Van Dijk-Silos zegt dat de datumfout van Akiemboto geen juridische gevolgen heeft omdat het gaat om een aantoonbare vergissing die geen rechtskracht heeft. “In zijn eerste brief deelt hij zoals de wet het voorschrijft de president mee dat hij afstand wil doen en in de tweede, nog voordat het proces is ingezet, vraagt hij hem om de eerste in te trekken. Het intrekken van zijn brief is rechtsgeldig. Het is een briefwisseling tussen de president en Akiemboto nog voordat het parlement een proces op gang heeft gezet”, zegt Van Dijk-Silos. Volgens haar is de politicus dus nog gewoon assembleelid.

De Ware Tijd sprak ook bestuurskundige Eugène van der San die zegt dat hij door de vele berichten en opvolging van gebeurtenissen ook van mening moest veranderen. Volgens hem is er een Babylonische spraakverwarring ontstaan op basis van fouten die zijn gemaakt door Akiemboto, de president en ook het parlement. Hij vindt dat het staatshoofd de NDP’er en niet DNA had moeten aanschrijven, nadat hij de eerste brief had ontvangen. Akiemboto zou dan ervoor gekozen kunnen hebben om of de datum van zijn eerste brief te corrigeren of, omdat hij intussen van mening was veranderd, de president te vragen die brief als niet verzonden te beschouwen.

http://dwtonline.com/mobiel/?node=510963

Wat zegt de wet: kwestie Akiemboto?

26 Jan, 2021 03:06

foto

De hoogste wetgever, de Grondwetgever, heeft bepaald in artikel 68 hoe het lidmaatschap van De Nationale Assemblee beëindigd wordt. In dit concreet geval van het lid Akiemboto door ontslag op eigen verzoek is in artikel 68 lid 3 bepaald dat nadere regelen omtrent het verlies van het lidmaatschap bij wet kunnen worden vastgesteld. Dus in tegenstelling tot wat wij dachten is er geen sprake van een organieke wet (die is verplicht).
 
Toch zijn, in de wet van 17 augustus 2016 S.B. no 114, regels en procedures ten aanzien van beëindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee vastgesteld. Daar wordt ontslag op eigen verzoek ingevolge artikel 68 lid 1 sub b, gelijk gesteld met overlijden artikel 68 lid 1 sub a. Hieruit blijkt dat de hoogste wetgever de mogelijkheid heeft uitgesloten dat deze bepaling voor meerdere interpretaties vatbaar is en dat het afhankelijk wordt gesteld van een organieke wet.
Een totaal foute aanpak welke begint bij het Assembleelid Akiemboto en vervolgens wordt voortgezet door de President, om te eindigen bij De Nationale Assemblee.
 
Op grond van artikel 141 van de Kiesregeling had Akiemboto zijn schrijven moeten sturen naar de president van de Republiek Suriname. De president op zijn beurt moest dit schrijven doorgeleiden naar De Nationale Assemblee. Beide handelingen ingevolge artikel 141 de leden 1 en 2 (zie begripsbepaling ontslagbrief).
 
De brief van de president met een dergelijke inhoud moest naar de heer Akiemboto worden verzonden dan was de kous af want het vindt geen grondslag in de bevoegdheid van de president krachtens de Kiesregeling artikel 141. Door deze toch door te geleiden naar De Nationale Assemblee heeft de president de administratieve procedure voor de beëindiging in werking gesteld.
 

De Nationale Assemblee (DNA) hoeft geen rekening te houden met de inhoud van de brief van de president, omdat die buiten de orde valt. DNA is verplicht de procedure aangegeven in de betreffende wet  “regels en procedures ten aanzien van beëindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee” op te volgen. Dit houdt in, de administratieve invulling van de opengevallen plaats in DNA, omdat deze zo snel mogelijk uit 51 leden moet bestaan.

De Babylonische juridische spraakverwarring welke is ontstaan komt door de wijze waarop het openbaar bestuur is omgegaan met deze simpele rechtshandeling van een belanghebbende. Over de intentie van betrokkene bestaat er geen twijfel, hij wilde uit DNA.
Echter zijn deze gewijzigde standpunten ontstaan door de verwarrende, telkenmale veranderende berichten.

Het intrekken is krachtens de Grondwet niet mogelijk derhalve kunnen de rechtsgevolgen ook niet zonder meer ongedaan worden gemaakt.
 

Deze interessante case zou best bij de groene tafel mogen belanden in het belang van ons openbaar bestuur.

Eugène van der San

Akiemboto nog parlementariër door onvolkomenheden en brief president

Sergio Akiemboto Foto: dWT Archief

Gepubliceerd op: 

Bron: De Ware Tijd

PARAMARIBO – Het beëindigen van het lidmaatschap van NDP-parlementariër Sergio Akiemboto heeft officieel nimmer plaatsgevonden. Dit door toedoen van Akiemboto zelf die in zijn aankondiging om afstand te doen van het lidmaatschap een verkeerde datum gebruikte.

Ook in zijn tweede brief, waarmee hij de eerste verving, was er een verkeerde datum. De NDP-parlementariër gebruikte in de brieven de datum van 5 januari 2020. President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag, zoals de wet voorschrijft, voorzitter Marinus Bee van De Nationale Assemblee een brief gestuurd waarin hij hem meedeelt dat “Aangezien de heer Akiemboto per datum 5 januari 2020 (in beide schrijven genoemd) geen lid was van De Nationale Assemblee, kunnen wij geen rechtsgevolgen verbinden aan het schrijven d.d 5 januari 2020”.

Eugène van der San, die directeur is geweest op het kabinet van de president en in eerste instantie zei dat Akiemboto geen case heeft om terug te komen op het opzeggen van zijn lidmaatschap, zegt nu dat door onvolkomenheden van Akiemboto zelf maar vooral door de brief van de president de NDP’er nooit parlementarier af is geweest. “De intentie was er wel, maar administratief heeft dat nooit plaatsgevonden. Behalve de verkeerd gedateerde brieven van Akiemboto en de brief van de president is het feit dat het parlement niet of geen juiste procedure heeft ingezet om Akiemboto te vervangen een derde factor.”

Van der San zegt dat indien de brief van de president aan Bee een andere formulering had gehad – namelijk dat Akiemboto de intentie heeft uitgesproken het lidmaatschap op te zeggen, maar dat de datering van zijn brieven verkeerd was en die gecorrigeerd moest worden – de situatie dan werkelijk zou zijn dat Akiemboto geen case heeft. “Dus door onvolkomenheden en vooral de brief van de president’ heeft hij nu wel een case.”

De bestuurskundige heeft een duidelijke mening over de gang van zaken. “Ik vind het heel belachelijk zoals Akiemboto te werk is gegaan. Hij gaat op een solotoer en raadpleegt niet eens zijn partij voordat hij het besluit neemt. Als de president de brief niet op die manier had geschreven, maar de intentie had kenbaar gemaakt aan de voorzitter van het parlement was het een bekeken zaak voor Akiemboto”, zegt Van der San. De Ware Tijd heeft in haar bezit onder meer het schrijven van de president en de twee brieven van Akiemboto.

https://www.shoeket.com/nieuwsbericht/51039/

President: Geen rechtsgevolgen voor Akiemboto

25 Jan, 2021, 11:13

foto
   

Er kunnen geen rechtsgevolgen worden verbonden aan de brief van Sergio Akiemboto waarin hij bedankt als lid van De Nationale Assemblee. Dit schrijft president Chan Santokhi aan Assembleevoorzitter Marinus Bee. De brief van de president is afgelopen donderdag gestuurd naar de leiding van De Nationale Assemblee en vrijdag ingeboekt.
 
De president geeft aan dat de brief van Akiemboto gedateerd is 5 januari 2020. Toen was hij geen Assembleelid. Akiemboto heeft zijn eerste brief ingetrokken omdat hij toch nog zijn termijn wil uitzitten als volksvertegenwoordiger.
 
 
De president heeft de Assembleevoorzitter gevraagd om beide brieven van Akiemboto integraal over te nemen. Formeel moest Akiemboto volgens de Kiesregeling de president op de hoogte stellen van het opzeggen van zijn lidmaatschap. Dat heeft hij ook gedaan.
 
Nu De Nationale Assemblee de brieven vrijdag heeft ontvangen, betekent dat er nog geen rechtshandelingen zijn gepleegd om Akiemboto te vervangen.
 
 
 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *