IN DE KERN: LOOD OM OUD IJZER MAAR DESONDANKS TOCH DE STRATEGIE VAN FIRTS THINGS FIRST.

 

Auteur: Angela Fernald

De totale oppositie gedraagt zich als een bang en mak schaapje en durft niet frontaal in de aanval te gaan. En met het Corona Virus is het bingo voor de President. Het  virus dat zich wereldwijd over de wereld verspreid heeft ook Suriname bereikt en de President keert de situatie in zijn voordeel door op dit juiste moment zijn troef op tafel te gooien. Al jaren zegt de President ” DAT HIJ DIE KOERS OMLAAG ZAL BRENGEN” en op sociale media is hier flink de draak mee gestoken. Het arme volk is tussentijds met pakketten van Chotelal voorzien en de als maar stijgende prijzen vanwege de leegroof van de kasreserve, wordt vervolgens in de schoenen van de VALUTA BONZEN BINNEN DE VHP” geschoven. De gevaarlijke omdraaiing van de werkelijkheid schijnt wel degelijk te werken bij het armste deel van ons valk, het grootste deel van de achterban van de NDP. Allerlei analyses in de media over Socialisme en Kapitalisme, over rovers van gelijke orde wanneer die de politieke macht in handen hebben, gaan allemaal voorbij aan de kern, namelijk het feit dat wij te maken hebben met militarisme onder het mom van democratie. Het verschil met de historie is dat de kapitalisten van voor 1980 op wetenschappelijke leest geschoeid waren, een voorwaarde voor ontwikkeling. Heden is precies het tegenovergestelde waar, de ” HOI-POLLOI NIEUWE ELITE” is een sta in de weg en een groot gevaar voor nationale ontwikkeling en regionaal een regelrecht drama voor NIEUW KOLONIALISME onder leiding van CHINA en RUSLAND. De MONROE-DOCTRINE wordt aangevallen door de laatste resten van het Socialisme in Latijns-Amerika o.l.v. NOCOLAS MADURO van VENEZUELA. En onze President zit op precies deze rampkoers, wat de Russen en de Chinezen in Suriname verklaart. Het HOI-POLLOI- MILITARISME heeft keer op keer de kop van de oppositie weten in te drukken. De vraag is waarom de oppositie weigert om een vuist temaken. Het OPPORTUNISME is mogelijk het antwoord hierop ondersteunt door het RASCISME. Het zijn de CREOLEN die de macht in handen hebben en de creoolse oppositie blijft argwanend tegenover het SOLO OPTREDEN VAN DE VHP. In eerdere analyses heb ik reeds aangegeven hoe funest dit solo optreden van de VHP is voor de broodnodige eenheid om het meest gevaarlijke monster in onze geschiedenis te kunnen verslaan. Waarom de VHP deze historische fout maakt is te herleiden naar MACHTSZUCHT. En deze machtszucht zal maken dat het winnen van de verkiezingen in gevaar wordt gebracht, omdat het creoolse deel van de oppositie de VHP niet vertrouwd als zij blijft aansturen op 28 zetels. Een overmacht van de VHP is ook niet waar Suriname op zit te wachten. EN met de Valutawet heeft Bouterse in de roos geschoten, de VHP wordt betichtigd van A-nationaal gedrag en de oorzaak van koersopdrijving als politiek instrument om de verkiezingen naar haar hand te zetten. De President heeft middels deze wet binnen het politieke spel dus wederom een geniale set gedaan, door de eenheid verder op te breken binnen de bankiersvereniging, de gehele financiele wereld, het bedrijfsleven en de vakbonden. De Govenor van de Centrale Bank wordt in deze lijn neergezet van het verzet tegen het regiem Bouterse. De wet heeft dus veel meer met politiek te maken dan met economie. Met de economische regulering van de valuta is een enorme sterke politieke kaart op tafel gelegd, dat is buiten kijf. Hoe het nu verder gaat is door de Corona crises een geschenk uit de hemel voor de regering Bouterse, die nu het volk in bescherming neemt middels allerlei maatregelen. En Desi Bouterse zou Desi Bouterse niet zijn als hij niet verder zand in de opengeslagen wonden gooit van de oppositie door een AVONDKLOK in te stellen, ingaande zondag 29 maart 2020. De President is weer volop aan het roer dankzij de corona crises en zijn volgende actie zal zondermeer zijn het uitstellen van de verkiezingen. Hiermee kan aan het verbrijzelde imago van de “volkspresident” gewerkt gaan worden, daar met de nieuwe valutawet er verregaande maatregelen in het verschiet liggen voor de handel van valuta op de ZWARTE MARKT. Gestapo toestanden en verklikkerij van de arme delen uit de bevolking hierbij inbegrepen. Een zware dictatuur dankzij de corona crises. EEN NIEUWE CORONA DICTATUUR staat aan de vooravond van het uitstellen van de verkiezingen. En in de tussentijd wordt de zwaar verdeelde oppositie van binnen uit verder uitgehold. In een jaar van uitstel van een verkiezing kan er ontzettend veel gebeuren. Nu al merken wij de tegengestelde stellingname t.a.v. het invoeren van de avondklok tussen de VHP en de NPS.

Column: Overlopen blijft overlopen; moord blijft moord

12 May, 2020, 00:59

foto

 Bij de enthousiaste verwelkoming van Erwin Linga als nieuw lid, worden de Covid-19 regels met de voeten getreden door VHP-voorzitter Chan Santokhi en ondervoorzitter Asiskumar Gajadien. (Foto: VHP) 

 

VHP-toppers Chan Santokhi en Asiskumar Gajadien zijn nu superblij. Deze keer is niet iemand van de oppositie overgelopen. Voor de afwisseling is een Assembleelid van de NDP over de sula gevaren en heeft zich aangemeld bij de VHP. Waw, daar is durf voor nodig! Op de valreep is Erwin Linga van de paarse partij gesprongen op de rug van de olifant. Linga prijkte vijf jaar geleden in Sipaliwini (Boven Suriname) op de lijst van de NDP. Het was al een poosje duidelijk dat de man geen stand zou houden in de NDP. Hij was er ontevreden over dat Silvana Afonsoewa naar voren is geschoven in Sipaliwini. Zij is van Paramaribo verhuisd naar het binnenland om de kar te trekken. 
 

Linga heeft eerder uiting gegeven aan zijn onvrede. Hij heeft in november vorig jaar nog een poging gewaagd om zijn kracht te tonen door weg te blijven uit DNA, toen hij het hardst nodig was. Hij was niet bereikbaar voor zijn partij, terwijl hij toen als 26e man ‘ja’ moest stemmen voor de wijziging van de Wet op de Staatsschuld. De vergadering was om 01:25 uur in de nacht verdaagd naar 12.00 uur ‘s middags. Linga was verdwenen, waardoor er niet gestemd kon worden. Hij was onbereikbaar voor zijn partij, die hem nog ‘thuis’ ging zoeken, maar op een verkeerd adres aanklopte. Hoewel Linga toen al ‘geheime contacten’ had met de VHP, besloot hij eieren voor zijn geld te kiezen en kwam hij met een doktersattest op de proppen. De NDP-top had ook gesprekken gevoerd met Linga, maar die zijn blijkbaar niet gelopen zoals hij dat wilde. In juni 2019 kon ook een vergadering niet doorgaan, toen Linga als 26e man op weg naar de vergadering onwel zou zijn geworden. 

 
De VHP heeft net als andere oppositiepartijen terecht moord en brand geschreeuwd toen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan overliepen naar de coalitie. Daarvoor was V7 aan diggelen geslagen, nadat BEP die deel uitmaakte van de combinatie, besloot de NDP te steunen. De VHP maakte ook deel uit van de partijen die naar de rechter stapten om Sapoen en Chitan terug te roepen. In Wanica moest Sapoen de zetel aan Barkat Mohabali van de VHP overdragen. Chitan moest plaatsmaken voor de NPS’er Prim Sardjoe in Saramacca. 
 
Toen het Hof van Justitie in maart eindelijk uitspraak deed, was voor VHP het bewijs geleverd dat de wil van de kiezer overeind is gebleven “en daarmee ook de democratische principes” welke de VHP beweert voor te staan. “Tevens is hiermee weer aangetoond dat de rechtsstaat nog overeind staat” voor de oranje partij. “Een belangrijk signaal voor de Surinaamse politiek i.v.m. omkoop- en overloop praktijken”. De VHP heeft net als Pertjajah Luhur besloten dat alle kandidaten een contract moeten tekenen. Als ze overlopen moeten ze miljoenen neertellen, want de partij moet worden beschermd. Een VHP-zetel is maar liefst US$ 3 miljoen waard. 
 
Overlopen is een kwestie van principes. De kiezer stemt op een kandidaat die door een partij op de lijst is geplaatst. Met de stem van het volk kan niet aan de haal worden gegaan. Niet omdat nu iemand vanuit de NDP overloopt, moet er hoera geroepen worden en als het omgekeerde gebeurt, wordt er ongezouten kritiek geleverd. Moord is moord, ongeacht wie de dader is. Zo is overlopen ook overlopen, wie ook van waar overloopt. Waarom kon Linga niet nog twee weken wachten? Hij wil nu zijn positie veiligstellen en zijn achterban bewegen voor oranje te stemmen in Boven Suriname. VHP toont aan wanneer het erop aankomt, ook niet over de principes te beschikken, waar ze zich sterk voor zegt te maken. 
 
Nita Ramcharan 
 
P.s: Ik dacht dat de regering al tien jaar tegen viering van Sinterklaasfeest was!  Dertien dagen vóór de verkiezing wordt er gestrooid met geld dat er niet is.

Assembleelid Linga van NDP naar VHP overgelopen

11 May, 2020, 14:34

foto
 Assembleelid Erwin Linga ontvangt het VHP-lidmaatschap van voorzitter Chan Santokhi. Links ondervoorzitter Asiskumar Gajadien. (Foto: VHP) 


 
VHP maakt in een persbericht er melding van dat Assembleelid Erwin Linga overgestapt is naar de oranjepartij. Linga, die in Sipaliwini gekozen was, is uit onvrede naar de VHP overgelopen. 
 
Linga’s structuren in het ressort Boven Suriname hebben hem aangeraden deze stap te doen, omdat de NDP regering niets heeft betekend voor het gebied. Hij is door de structuren opgedragen om de kandidaat van de  VHP in Boven Suriname te ondersteunen.
 
Linga werd van harte verwelkomd door VHP voorzitter Chan Santokhi en ondervoorzitter Asiskumar Gajadien. De  parlementariër heeft eveneens zijn VHP-lidmaatschap uit handen van Santokhi ontvangen. 

Loethera’s maar ook tjapraha’s

De toekomst van Suriname ziet er voor de komende periode er heel somber uit. Het staat buiten kijf, zelfs mensen vanuit binnen de partij die niet op de kandidatenlijsten staan, hebben aangegeven dat deze regering een financieel-economisch destructief beleid heeft gevoerd. Daarbij hebben de regering en de coalitiefractie in DNA een belangrijke rol gespeeld, zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar onderschat u niet de onvoorwaardelijke en blindelingse ondersteuning vanuit de structuren van de NDP. Deze onvoorwaardelijke ondersteuning, ongeacht wat er mocht gebeuren, is er nog steeds en wordt nog steeds dagelijks benadrukt. Feit is wel dat het minder is geworden. Als de tekenen niet bedriegen zal de NDP gehavend uit de verkiezingen komen. De verwachting is niet dat de partij compleet wordt weggevaagd, maar de verwachting is wel dat er een behoorlijke zetelverlies zal plaatsvinden. De verwachting is er ook dat er voor het eerst op een iets hoger niveau en op een grotere schaal onregelmatigheden zullen plaatsvinden tijdens de verkiezingen. Politieke partijen kunnen overal, op alle stembureaus aanwezig zijn, maar zal men dat wel kunnen doen om de stemmingen te controleren en door te spelen aan een centraal punt dat alles bijhoudt? En indien men onregelmatigheden en fraude ontdekt en partijen komen daartegen in het geweer, maar het OKB en het betreffende CHS werken niet mee, zal het zoden aan de dijk leggen?

We hebben gesteld dat de toekomst voor de komende periode er somber uitziet. De NDP heeft gedurende 10 jaar getoond wat het kan: massa bewegen kunnen ze wel, maar regeren is een vaardigheid die ze niet beheersen. Het zit hun niet in de genen, ze maken er een rommeltje van. Onder de andere grote partijen zijn er enkele die in de periode 2010-20015 onderdeel waren van de NDP-regering, waaronder de PL en de Abop. Deze partijen hebben keihard meegewerkt aan het aanvallen van de rechterlijke macht in deze periode. Er zijn harde uitspraken gedaan over racisme op bijvoorbeeld het ministerie van Juspol. De Abop-minister van Juspol heeft in deze periode flink en bijna elke dag kritiek gehad op de NF-minister van Juspol. Alle wetsvoorstellen die door de regering zijn voorgehouden aan de DNA zijn ondersteund door deze partijen, zelfs de amnestiewet. Op de centrale bank vonden er al dubieuze zaken plaats en deze partijen hebben dat ondersteund. Daarmee hebben de PL en de Abop zich ongeloofwaardig gemaakt, ze hebben niet getoond te staan voor goed bestuur. Anders is het met DOE die wel consequenties heeft getrokken uit wanbestuur en op den duur zich heeft teruggetrokken uit de regering. Delen van de partij, de avonturiers als Dodson en directeur Abeleven zijn toch blijven plakken aan de regering. De Abop en de PL hebben in het verleden niet getoond dat ze vijanden van corruptie, regelarij en corruptie te zijn, kijkt u maar naar de periode 2000-2010.

De VHP heeft wel gewild in 2015 om met de NDP samen te werken, maar de achterban van de NDP kwam in protest. Chan zou lelijke dingen hebben geschreeuwd tegen Baas. Uiteindelijk ging de deal niet door. De VHP is de enige partij in deze verkiezingen met een verkiezingsprogramma. Het trackrecord van de VHP geeft niet de garantie dat er opgetreden zal worden tegen corruptie. Ondernemers zullen ook via deze kanalen hun slag willen slaan. Op de ministeries van OW en Biza waren er veel schandalen. Op Juspol werd er toch wel degelijk bestuur gevoerd met een heel hoge realisatie, maar dat kwam omdat de minister (Santokhi) toen geen politicus was en had gevraagd om geen politisering op het ministerie te willen. Dat was een deal met de president, kan niet anders. DNA-leden (twee) die nu opkomen tegen corruptie in de NDP, hebben zich flink misdragen toen het NF aan de macht was. Er zijn in deze periode enkele DNA-leden binnen de VHP die zich keurig hebben gedragen en geloofwaardig waren vanwege een schone lei en inhoud zoals Sharman en Nurmohamed. De partij heeft haar gezicht opgesmukt, met mensen zonder een track record van welke aard dan ook. In de kern is de VHP niet veranderd, getuige ook hoe kandidaten zijn aangewezen. Dus van daaruit is verandering niet te verwachten.

We schreven eerder dat de aanhoudende verandering van de financieel-economische (en niet de sociale) omstandigheden, toe te schrijven is aan een NPS-trio: Venetiaan-Telting-Hildenberg. Die degelijke generatie van stabiele christenen die het leven en hun levensdoel begrijpen, is niet aan het roer in de NPS. De huidige NPS-voorzitter heeft niet het track-record dat de vorige voorzitter van de NPS (Venetiaan) had en nog steeds heeft. Er zijn geruchten over bezittingen van deze NPS-voorzitter in het buitenland en in het land zelf. En een persoon die een partij voorzit die aan de bron stond van de verandering, had voor alle duidelijkheid transparantie moeten geven over zijn bezittingen en hoe hij ze heeft verworven. Vanuit de NPS zijn veel personen overgestoken om posities in te vullen in de NDP-regering. Met de huidige NPS-generatie is de garantie voor verandering er ook niet. Voor de BEP, voor het geval die als een grote partij kan worden, geldt ook wat hier beweerd is voor de Abop en de PL. En dan hebben wij de Palu, die veel theorieën schrijft, eerst het NDP-beleid te vuur en te zwaar heeft verdedigd en nu halfslachtig kritisch is. De Palu is door de menselijke bezetting een van de meest ongeloofwaardige partijen wanneer men het zou hebben over change. Op de staatsradio heeft een meneer eens in de live uitzending duidelijk aan de presentator gezegd dat een Palu-minister die de scepter zwaaide op NH, een bedrag van USD 3.000 had gevraagd aan een mevrouw die hem had benaderd om haar concessie te verlengen. De meneer zei in de uitzending om over een geluidsbandje te beschikken. Hij wilde het aanbieden aan de presentator, maar daarin was deze niet geïnteresseerd. De Palu heeft het beleid van de NDP-regering, grondig ondersteund en gemotiveerd, zelfs beter dan de NDP.

De vraag is dan nu op wie te stemmen op de verkiezingsdag over enkele dagen. De toekomst is somber, dat stellen wij. De grote partijen die de stemmen zullen vangen hebben aangetoond en/of hebben het integer kader niet meer om te herhalen wat men in 2000-2010 deed. Stemmen is een plicht, het moet de burger uit zijn huis bewegen, naar de straat, naar het stemhok. Dat is een burgerplicht die wij ondersteunen. Hoe te stemmen, dat is een individuele zaak. Onder de kiezers in de grote partijen zien we een overvloed van 2 categorieën. De eerste zijn de ‘loethera’s (om de Sarnami-term van Rachid Doekhie te gebruiken): de ordinaire rovers. Maar we zien ook de ‘tjapraha’s’: dat zijn de mensen met 4 krabita-handen of ‘-poten’. Bovendien: waarvoor kandidaten gaan telt niet: het is uiteindelijk de partij die bepaalt wat ze ondersteunen en verdedigen en wat niet. De trackrecords van personen tellen pas wanneer men als collectief hoopgevend is, het moet dus gaan om een gelijkgerichte generatie.

https://www.dbsuriname.com/2020/05/07/loetheras-maar-ook-tjaprahas/?fbclid=IwAR326MKyBSUektXoK9QbcerbCpHLCyCVuVqxIcdMaOPQYNb5tEd4YvyF6ao

Bouta's Milieuplan nu stichting

09 May, 2020, 03:35

foto

 Minister Antoine Elias installeert stichting Bouta’s Milieuplan. Links beschermheer Rick Kromodihardjo. Met de rug naar de camera voorzitter Boy Guardiola. (Foto: NII) 

 

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid vindt het vanwege gewijzigde beleidsinzichten noodzakelijk de huidige ‘commissie verbrandingsoven’ om te zetten in stichting Bouta’s Milieuplan. De stichting opereert vanaf vrijdag zo zelfstandig mogelijk. Het voornaamste doel van de stichting is het plaatsen en controleren van de landelijke verbrandingsovens. 

 
De stichting is ook verantwoordelijk voor het trainen en begeleiden van plaatselijke bewoners in het omgaan met de verbrandingsovens, zodat het huisvuil verwerkt kan worden. Elias installeerde deze stichting vrijdag, meldt het ministerie. Het bestuur van de commissie die nu is overgegaan in de stichting, te rekenen van 01 februari 2020 benoemd voor een zittingsperiode van drie jaar. De stichting bestaat uit voorzitter Boy Guardiola, Wanita Ramnath (beiden namens Volksgezondheid), Fariesha Karimbaksh (Mungra Medisch Centrum), Ester Aside (Regionale Ontwikkeling) en Shaskeni Thakoerdien (Openbare Werken, Transport & Communicatie). 
 
Rick Kromodihardjo, beschermheer van de stichting, vindt dat naast het landelijk plaatsen van verbrandingsovens, ook een mind shift dient te komen bij de gemeenschap, zodat het project tot een succes mag gaan behoren. Volgens Kromodihardjo zal de gemeenschap bewust gemaakt moeten worden dat het huisvuil niet overal gedumpt dient te worden, maar dat zij het vuil nu ook daadwerkelijk in de daarvoor bestemde verbrandingsovens laat verwerken. 
 
Het is de bedoeling dat er landelijk 120 verbrandingsovens geplaatst worden, verspreid over vier fases. In iedere fase zullen dertig verbrandingsovens opgeleverd worden. Elias stelde dat met behulp van de stichting, Suriname een schoon land dient te worden en ook moet blijven. “Wij hebben het Amazonegebied als en enorm bezit voor ons geliefd land Suriname”. De bewindsman benadrukte de waarde van het Amazonegebied en dat de gemeenschap er zorgvuldig mee dient om te gaan. “We hebben grote plannen,” laat Guardiola optekenen. Volgens hem zal het project vuilverwerking niet alleen werkgelegenheid creëren maar zal ook zorg dragen voor een betere leefgemeenschap in Suriname.

De onzin (of zin) van Bouta’s verbrandingsovens

De onzin (of zin) van Bouta’s verbrandingsovens
 
29 Apr, 22:54
foto

 
Exact een jaar geleden nam president Bouterse een verbrandingsoven in gebruik in het dorp Kalebaskreek in Saramacca. Een maand eerder viel de First Lady de eer te beurt om de allereerste in deze serie in gebruik te nemen in Wageningen, Nickerie. Een citaat uit een persbericht van 29 april 2019: “De minister (Elias) zegt dat de oven te Kalebaskreek overgedragen is aan de districtscommissaris, die verantwoordelijk is voor het beheer. Er zijn mensen ter plekke getraind om de oven te bedienen. Zo een oven heeft volgens Elias mogelijk een levensduur van maximaal twintig jaar. De verbrandingsoven kan per keer 150 kilo aan huisvuil verbranden en tot wel zes keer per dag. Materiaal zoals plastic, glas en blikken zijn niet voor de oven bestemd.”
 
M.a.w: het betreft verbrandingsovens voor huisvuil of te wel: organisch materiaal. Zwaar en niet gemakkelijk afbreekbaar afval zoals plastics, glas en metalen blikken mogen niet in deze verbrandingsovens. Voorts blijkt dat er mensen getraind (en ook wel in dienst genomen)  zijn om deze ovens te bedienen. 
Welke voorstelling zou je moeten maken over het geheel? 
Er staat ergens een verbrandingsoven voorzien van een elektrisch of ander verbrandingselement waarbij de dorpsbewoners dagelijks hun huisvuil zoals restantjes rijst, botten, cassave en groente schillen, awarapitjes, visgraten, oude belkaarten, kassabonnetjes, kranten  etc. in een zakje of zo bezorgen bij de oven om vervolgens verbrand te worden. Wat gebeurt er met het ander vuil zoals lege soft- en sapflessen, de lege bier- en bruinebonenblikken en de lege pindakaaspotjes en ander niet biologisch afval? Worden die ergens in het bos gedumpt, of in de rivier?
 
Indien deze ovens slechts bedoeld zijn voor de verwerking van organisch materiaal en eventueel papier, dan slaat men de spijker dus geheel mis. De mensen die getraind en/of in dienst zijn genomen voor deze werkzaamheden konden liever getraind worden in het composteren van het huisvuil en organisch materiaal en het beheren van een goede vuilophaal en verwerkingsfaciliteit voor het overige vuil waarvoor men in het binnenland geen plan heeft. Immers wij hebben de mond vol van duurzame ontwikkeling, milieubewustheid, schone leefomgeving etc. Wat is dan de zin van deze verbrandingsovens voor welk transport naar het binnenland zelf mega helikopters uit Rusland zijn aangehuurd tegen het duizelingwekkend bedrag van US$ 1.3 miljoen.
 
Er is maar een conclusie te trekken m.b.t. het project ‘verbrandingsovens’: een ondoordacht project zonder enige toegevoegde waarde. Of toch wel? In het kader van de verkiezingen wat mensen in dienst nemen, commissie verdienen bij de aankoop (zonder openbare aanbesteding) en de huur van een helikopter verzinnen om de ovens te vervoeren.
Intussen zien wij dat deze helikopter ingezet wordt voor de propaganda van de regerende partij, de NDP. Duidelijk is te zien dat voorlieden en kandidaten van de NDP het binnenland afreizen om met voedselpakketten en huisraad rond te strooien. De Covid-19 crisis is daartoe een welkome dekmantel. Inderdaad: Dya a Moni Go!
 
Radjen Kisoensingh
Reacties: radjkisshpp@hotmail.com

Rusland staat volledig achter COVID-19-maatregelen

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: NPS

Het artikel op Suriname Herald waarin wordt gesproken over de avondklok en de relatie met de jaren tachtig is voor enkele personen aanleiding geweest om het accent compleet te verleggen. “Terloops is de vergelijking gemaakt met de avondklok van de jaren tachtig”, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland, in gesprek met Suriname Herald.

De meeste mensen zijn ’s avonds en in de nacht thuis, waardoor de kans op verspreiding dan ook kleiner is. Volgens hem zouden de maatregelen zich daarom ook moeten richten op het beperken van het menselijk verkeer overdag wanneer het veel drukker is. “Dan is de kans op besmetting ook het grootst. Er moet goed gekeken worden naar andere landen waar er nu harde lessen geleerd worden”, beweert de NPS-voorman.

Hij benadrukt dat de NPS volledig achter alle maatregelen staat, die ertoe moeten leiden dat de verspreiding van het virus wordt ingedamd. Verder wordt de aandacht erop gevestigd, dat de de regering alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en middelen die nodig zijn voor de behandeling, veilig moet stellen.

Rusland geeft verder aan dat hij zich niet zal laten afleiden door discussies die niet terzake doen en zich zal concentreren op de bijdrage van de partij om Suriname te behoeden voor het ergste in deze crisis. De NPS adviseert iedereen om de instructies van de relevante instanties op te volgen.

Verder geeft de partijvoorzitter aan dat de NPS ook beschikt over medische deskundigen. De deskundigheid van deze personen is daarom ook in een vroeg stadium aan de autoriteiten aangeboden, zegt Rusland.

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/28/rusland-staat-volledig-achter-covid-19-maatregelen/

VHP-voorzitter: Instructies president nauwkeurig opvolgen

28 Mar, 2020, 00:39

foto
 VHP-voorzitter Chan Santokhi 

De VHP roept de bevolking op om zich nationaal op te stellen en de gegeven instructies over de hygiëne en sociale afstand nauwkeurig op te volgen. De VHP doet een beroep op de bevolking om de avondklok te respecteren en samenscholingen met 10 of meer personen te vermijden.
 
De politieke organisatie ziet de verscherpte maatregelen die vrijdagavond zijn aangekondigd door president Desi Bouterse als noodzakelijk en zal deze ten volle uitvoeren. “Ik wil een beroep doen op de totale Surinaamse gemeenschap om zich te houden aan deze noodzakelijke maatregelen. Het is in het belang van eenieder, dus het is in landsbelang,” zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi om een reactie gevraagd aan Starnieuws.
 
De VHP gaat ervan uit dat de maatregelen strikt zullen worden toegepast en dat tegen overtreders corrigerend zal worden opgetreden. Het is van het grootste belang dat het aantal gevallen van bevestigde besmetting zo klein mogelijk blijft. Massale besmetting zal tot een verergering van de bestaande crisis leiden en zal desastreus zijn voor onze economie. Ons gezondheidsstelsel en onze medische voorzieningen zijn niet berekend om grote aantallen besmette personen met het corona virus te behandelen, zegt de VHP-topman. 
 
Terwijl de regering en andere groepen bezig zijn de impact van het Coronavirus te minimaliseren, moet de economische bedrijvigheid zoveel als mogelijk doorgaan. Onder betere financiële omstandigheden was het wellicht mogelijk zijn geweest om de bedrijven met speciale voorzieningen te ondersteunen. De VHP heeft al voorgesteld om een noodfonds in het leven te roepen en doet een dringend beroep op de regering dit voorstel serieus in overweging te nemen.

Gregory Rusland: “Het woord avondklok brengt ons terug naar de jaren tachtig”

NPS-voorzitter Gregory Rusland. Foto: NPS

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt in gesprek met Suriname Herald achter alle voorzorgsmaatregelen te staan, die de regering wenst te nemen om een eventuele verspreiding van het COVID-19-virus te minimaliseren. Echter vindt hij het instellen van een avondklok door president Desi Bouterse te ver gegrepen.

In andere landen sporen overheden juist hun mensen aan om voor noodzakelijkheden uit huis te gaan. Dat zou juist een goede stap zijn. “Het woord avondklok brengt ons terug naar de militaire periode van de jaren tachtig”, zegt de NPS-voorman.

Volgens Rusland is het noodzakelijk dat er alles aan wordt gedaan om onszelf te beschermen. “Wij moeten het met ons allen eens zijn dat we gezamenlijk iets moeten doen om dit virus te bestrijden. De NPS stimuleert alle goed onderbouwde maatregelen, die de verdere verspreiding van dit virus kunnen minimaliseren”, zegt hij.

De ingestelde avondklok die zondag ingaat geldt voor veertien dagen. Rusland wil weten in hoeverre de president de aangekondigde maatregelen heeft afgestemd met de terzake deskundigen. “Het virus is niet alleen ‘s avonds actief, maar ook ‘s middags”, beweert de voorzitter van de groene partij.

De NPS-voorman vraagt zich af op basis waarvan de avondklok is vastgesteld tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Waarover de NPS-voorzitter zich zorgen maakt, is in hoeverre het beleid gezorgd heeft voor middelen om de broodnodige equipment aan te schaffen om het ergste, dat dit virus met zich mee kan brengen in Suriname te kunnen aanpakken.

Hij zegt niet te hopen dat de aangekondigde maatregelen rondom de COVID-19-crisis in het land gevolgen hebben voor de stembusgang op 25 mei 2020. Tot nu toe hebben bepaalde activiteiten al hieronder geleden. Volgens de NPS-voorzitter zal veel echter afhangen van de manier waarop wij ons zullen gedragen.

https://www.srherald.com/suriname/2020/03/28/gregory-rusland-het-woord-avondklok-brengt-ons-terug-naar-de-jaren-tachtig/

"Surinaamse samenleving staat op instorten”

27 Mar, 2020, 11:11

foto

De “Surinaamse samenleving staat op instorten; […] het land wordt beheerst door […] onverminderde prijsstijgingen, […] en het onvermogen van de regering-Venetiaan de ontwikkelingen ten goede te keren. Daarbij komt nog de geruchtmakende smeergeldaffaire, die de penningmeester van de Hindoestaanse partij VHP, de ondervoorzitter van de creoolse NPS en de president van de Centrale Bank dwong hun functie neer te leggen.
 
De gevolgen voor bedrijven, overheidsdiensten en particulieren zijn dramatisch: niemand weet meer waar hij aan toe is. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) noemen in een gezamenlijke verklaring de situatie ‘onbestuurbaar’. De regering van president Venetiaan […] kan praktisch op geen enkele wijze meer richting geven aan de economie.
 
Banken en ook de nieuwe geldwisselkantoren […] doen om het hardst mee met de valutabonzen die op de zwarte markt de koers opvoeren. Ook zij bieden hoe langer hoe hoger, om maar felbegeerde buitenlandse valuta binnen te krijgen. […] Omdat de banken en legale wisselkantoren niet over voldoende valuta beschikken om aan de vraag te voldoen, bloeit de zwarte markt als nooit tevoren.
 
Een handjevol steenrijke ‘valutabonzen’ in de informele sector, nauw gelieerd aan politieke oppositie en handelskringen, bepaalt op de Surinaamse valutamarkt nu in feite welke kant het opgaat met de economie.
De gevolgen zijn ‘dramatisch’, zoals Venetiaan het zelf typeerde. Vorige week hebben Venetiaan en minister H. Hildenberg van financiën in het parlement moeten verklaren wat de regering denkt te doen om verdere stijging van de koers tegen te houden. Er zullen ‘maatregelen’ worden genomen, verzekerden ze, maar een concreet antwoord moesten ze schuldig blijven. In de politiek lopen de emoties door alle onrust hoog op. Venetiaan is door de oppositie beschuldigd van ‘dictatoriale’ neigingen.”
 
De bovenstaande citaten komen uit twee artikelen van Leo Morpurgo gepubliceerd in het NRC Handelsblad, te weten “Surinaamse samenleving staat op instorten” (16 sept. 1993) en “Torenhoge inflatie treft Suriname” (14 nov. 1994) ().
Verander de namen Venetiaan, Hildenberg en VHP/NPS naar Bouterse, Hoefdraad en NDP, en je zou denken dat de artikelen het hebben over de huidige situatie in Suriname aangezien we nu, 27 jaren later, hetzelfde weer meemaken. 
Wanneer we de geschiedenis goed gaan bestuderen, dan blijkt dat we generatie na generatie steeds blijven draaien in dezelfde vicieuze cirkel en telkens weer te maken krijgen met dezelfde problemen binnen het huidig anti-sociaal systeem van slavernij. Het enige dat verandert zijn de gezichten in de roverheid; het systeem zelf blijft in place en levert steeds weer dezelfde resultaten, namelijk uitbuiting van de slavenmassa en het profiteren van de politieke en financiële elite. Zoals dhr. Watamaleo op Facebook het kort samenvatte: “Same script, different cast.”
 
Op een driedaagse conferentie van het AVVS de Moederbond in januari 2016 heeft mevrouw Jennifer Simons aangegeven dat “we allemaal eens aan de macht zijn gekomen, maar dat het geen van ons is gelukt om te zorgen voor duurzame ontwikkeling.” Ook gaf zij aan dat er bepaalde vragen zijn die we moeten beantwoorden, zoals “wat hebben we allemaal verkeerd gedaan, wat moeten we anders doen en hoe gaan we het anders doen?” 
 
Zoals ik in een vorig artikel op Starnieuws heb aangegeven, is het huidig politiek/economisch systeem specifiek ontworpen om de oude vorm van slavernij te vervangen met een efficiëntere vorm waarbij de arbeid van de slaven via het geld beheerst zou worden. Terecht maakte mevr. Simons dus de opmerking: “Dat is geen vooruitgang, het politiek economisch model is niet duurzaam. Arbeidende mensen zijn er niet van vooruit gegaan.”
 
 
Het is geen wonder dat het huidig politiek/economisch systeem precies blijft doen waar het voor ontworpen was, namelijk het uitbuiten van eenieder op de plantage Suriname, ongeacht welke opzichters tijdelijk “de macht krijgen”.  
De les die we zouden moeten leren hieruit is dat de enige oplossing is dat we het huidige systeem, opgelegd en achtergelaten door de kolonisator, in zijn geheel vervangen met een andere manier van samenleven. Blijven stemmen en meedoen in dit systeem is niet alleen immoreel, maar ook zinloos. Telkens weer andere mensen plaatsen op dezelfde posten binnen hetzelfde anti-sociaal systeem van slavernij gaat absoluut niks veranderen op lange termijn. Integendeel gaan we steeds weer bij elke nieuwe generatie politici te maken krijgen met dezelfde voorspelbare resultaten. De geschiedenis heeft dit al keer op keer bewezen, nationaal en internationaal.
 
Karel Donk

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *