IN 1980 MET STEUN VAN HOLLAND, IN 2019 MET STEUN VAN VENEZUELA EN IN 2020 MET DANK AAN ONS VOLK.

In 1980 met steun van Holland, in 2019 met steun van Venezuela en in 2020 met dank aan ons volk.

 18-12-2019 om 17:04

Wat er gaande is in Suriname is dat er een ware volksrevolutie aan de gang is. Ons volk dat vele jaren lang in de leugen heeft geleefd, is de confrontatie aangegaan met de nationaal en internationaal geisoleerde veroordeelde verdachte president.

De partijvoorzitter en veroordeelde verdachte president is aanvoerder van de hetze tegen de rechtsorde, de geestelijke orde en tegen de overgrote meerderheid van ons volk verenigd in de oppositionele partijen. De wereld heeft totaal geen enkel respect voor de veroordeelde verdachte president en daarom neemt de eerste niet democratisch gekozen veroordeelde verdachte president van Suriname zijn toevlucht tot vriend Nicolas Maduro die in hetzelfde schuitje zit. Het levensgevaarlijke spel van de veroordeelde verdachte president is dat hij zijn juridische case een zodanige politieke wending geeft dat hij Maduro en Cuba wil doen geloven dat wij in Suriname ook een Juan Guiado hebben omdat hij er achter is gekomen dat bakra basi, neokolonialisme e decolonizing the mind niet meer werkt en de ogen van vooral de VS strak op hem gericht zijn. Dus angstig om rechtsstreekd ruzie te zoeken met de Amerikanen doet onze veroordeelde verdachte president dat via grote broer Maduro. En intussen ons volk afleiden met Holland. De oppositie en de rechters zouden in Suriname de Juan Guiado zijde hebben gekozen en de veroordeelde verdachte volkspresident kan deze “gerechtelijke coup” dus vanzelfsprekend niet aan zich voorbij laten gaan. Valse leugens maar hij moet een aanknopingspunt hebben om de aandacht af te leiden en samen met zijn Maduro tegen de wereld te vechten die de grondstoffen wil stelen. De waarheid is dat de onderdrukkers het volk beroven van hun rijkdommen en het volk in diepe armoede dompelen onder het mom van neokolonialisme en socialisme beschermen. Het is misdadig wat de veroordeelde verdachte president ons volk aandoet. Een volk zo te misbruiken om het eigen voordeel te beschermen is een zware schending van ons mensenrecht als totaal volk. Na het vonnis heeft de veroordeelde verdachte president met de staart tussen de benen het staats banquet in China aan zich voorbij zien gaan, want zowel de Chinese president als ook de Cubaanse president wensten zich niet te compromitteren aan een wereld wijde media aandacht op de veroordeelde verdachte president van Suriname. De veroordeelde verdachte president mag dan als opperbevelhebber van het nationaal leger militairen sturen naar China en Venezuela voor de officiersopleidingen, maar dat wil niet zeggen dat hiermee ook het leger tot zijn eigendom is gemaakt zoals dat het geval is in Venezuela. In een beschaafde vrije democratie ondersteunt het leger de trias politica dat eigendom is van het volk en samen zorgen zij ervoor dat de burgers beschermd worden tegen tirannieke presidenten. Het up-side down denken van onze veroordeelde verdachte president is dat hij zichzelf hoog op de troon ziet en neerkijkt op zijn volk die hem moet dienen in plaats van andersom. In het verlengde hiervan denkt onze veroordeelde verdachte president dus ook het leger te corrumperen zoals hij probeert te doen met de rechterlijke macht. Delen van ons nationaal leger zijn met deze gedachte van de veroordeelde verdachte president al lang ingezet voor behartiging van eigen belangen in het binnenland en taken waar zij niet voor berekent zijn. In het leger zijn behalve rangen en standen ook bewust klassen gecreeerd door de veroordeelde verdachte president. Door verdeel en heers in het leger denkt de veroordeelde verdachte president zijn politieke machtspositie te verstevigen. Alleen nu nog dus de “vrijpostige” rechterlijke macht nog onderwerpen en dan is de trias politica het totale eigendom van de machthebbers. Zo denken zij met ondersteuning van vriend Maduro van Venezuela het volk te blijven knechten en zichzelf te blijven verrijken. Wie bezitten welke concessies en skalians in het binnenland?

Het gaat bij de tirannieke heersers zoals onze veroordeelde verdachte president niet om het volk want wie de staat aanvalt, de trias politica omverwerpt heeft andere doelen dan behartiging van het volksbelang. Met alles in ons moeten wij in 2020 onze democratische rechtsstaat verdedigen om niet dezelfde weg op te gaan als Venezuela met een volk dat extreme rijken kent tegenover extreme armoede. Dat is het doel van de despoten, zichzelf, hun familie en hun handlangers te verrijken zoals wij in vele Afrikaanse landen zien zoals bij president Obiang van Equatoriaal Guinee. Daarom wordt er zo hard gegild door de partij loyalisten en de belanghebbenden die hun geld en hun positie in gevaar zien. Suriname verkeert in een zeer gevaarlijke situatie waar deze veroordeelde verdachte president ons heen wil loodsen. Alles liever dan in handen te vallen van China en Venezuela, onze eigen volksrevolutie moet met alles in ons beschermd worden. Wij zijn een veel groter deel als volk om deze ramp aan ons voorbij te doen gaan. United we stand, divided we fall. Alles voor het vaderland, jongeren en studenten van ons geliefd land, stand up, get up, stand up for your right.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *