ILLEGITIMITEIT EN SPLITSING IN KAMP BOUTERSE

24-01-2020

CITAAT: “Naderhand heeft de redactie van de Ware Tijd vernomen dat Van der San er laaiend over is dat Bouterse in de functie van president voor de Krijgsraad is verschenen. Toen krijgsraadvoorzitter Cynthia Valstein-Montnor hem naar zijn beroep vroeg, antwoordde Bouterse: “Ambtsdrager in de functie van president van de republiek Suriname.”

De ex-legerleider verscheen in militaire camouflagekleding voor de rechtbank. Met zijn optreden schreef Suriname geschiedenis. Het is de eerste keer dat een president in functie voor een rechter in een strafzaak is verschenen.

Naar verluidt had Van der San de president geadviseerd om woensdag gedurende 24 uur zijn ambt neer te leggen op de wijze zoals in de Grondwet is voorzien. Er was al een resolutie gemaakt om dat te regelen. President Bouterse heeft het voorstel kennelijk op advies van andere adviseurs, onder wie advocaat Kanhai, naast zich neergelegd.

Hierdoor kwam hij er niet onderuit zijn functie te noemen toen hem naar zijn beroep werd gevraagd. Dat heeft volgens een ingewijde wrevel gewekt bij de directeur van het kabinet van de president, wat tot uitbarsting is gekomen na de strafzitting. (Bron: De Ware Tijd 23-01-2020: Eugène van der San boos op advocaat Kanhai http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/01/23/eugene-van-der-san-boos-op-advocaat-kanhai/

Het is dus evident dat er met de verschijning van Bouterse voor de Krijgsraad twee kampen binnen eigen gelederen zijn ontstaan.

KAMP 1: Een kamp Van der San die blijkbaar vindt dat de persoon van Bouterse wel degelijk is te scheiden van zijn functie als President, en dus voor 1 dag zijn functie had moeten neerleggen. Splitsing dus. Bouterse moest wel verschijnen maar niet als president, en dus geeft ook van der San toe dat er sprake is van een juridisch proces en niet van een politiek proces. Al de jaren heeft men geroepen dat het ging om een politiek proces en nu valt voor van der San het doek, en kan hij dit politieke tik-tak spelletje  niet meer verdedigen. Hiermee heeft van der San ook de illegitimiteit op het moment van in de beklaagdenbank te staan, willen voorkomen. Maar Bouterse gaf geen gehoor aan van der San want in de beklaagdenbank stond Suriname even 6 min zonder president. En de grondwet dekt dit niet. Ook al nam de persoon tegen de grondwet in zijn functie mee naar de rechtbank, hij stond daar volgens de strafwet in persoon, dus was er wel degelijk sprake van een MACHTSVACUUM. Van der San heeft gehoorzaamheid aan de grondwet willen inwilligen door de mogelijkheid te opperen om voor 1 dag president af te zijn en de politieke staatsorde niet in gevaar te brengen. De politieke staatsorde staat immers buiten het rechtsproces van de juridische staatsorde waar personen verschijnen en geen politieke ambten. 

KAMP 2: Een kamp Jennifer Simons: ” Simons zegt dat de persoon Bouterse niet gescheiden kan worden van zijn functie als president. Een en ondeelbaar dus!

KAMP 3: De rechterlijke macht. Het recht, de krijgsraad is met de verschijning van de persoon Bouterse gelegitimeerd, ongeacht of hij daar onzin heeft zitten uitkramen door een functie te noemen toen hem naar zijn beroep werd gevraagd. De rechtspraak houdt met deze dommigheid geen enkele rekening, want dit hoort thuis in het politieke kamp waar zijn adviseurs volledig zijn vastgelopen en in twee kampen zijn verdeeld. In het kamp van de rechterlijke macht evenwel is er volledige eenduidigheid van de geldende  rechtsregels, namelijk de persoon is verschenen en heeft erkend dat er van een juridisch proces sprake is en absoluut niet van een politiek proces.

KAMP 4: Bouterse himself die niemand vertrouwd en dacht safe te spelen, dus als persoon en als president te verschijnen. Op hetzelfde moment een en ondeelbaar, wat in een rechtszaal van o en generlei waarde is, ieder is voor de wet gelijk, dus zit een ieder in de beklaagdenbank als persoon en niet als politieke ambtsdrager in welke functie dan ook. Functie neerleggen had voor Bouterse te grote consequenties, want dan was zijn onschendbaarheid ook een feit geweest met als gevolg dat hij ter plekke gevangen genomen kon worden en in voorlopige hechtenis kon worden gesteld, nationaal en internationaal, dacht Bouterse waarschijnlijk ook. Dit risico heeft de heer Bouterse dus niet genomen, maar liever de grondwet geschonden want die verbiedt een veroordeelde in het ambt van president te blijven. Bouterse had al lang het ambt moeten neerleggen en zijn strafproces als persoon verder ondergaan tot eventueel  in het hoger beroep aan toe.

De advocaat gaf dus een politiek advies aan Bouterse en de politieke directeur van het kabinet gaf een juridisch advies aan zijn baas.

De rollen waren dus duidelijk omgedraaid tussen Van der San en Kanhai en Bouterse vertrouwde zijn advocaat. In de hoedanigheid als opperbevelhebber hem verleent door het ambt van president stond hij aldaar voor de Krijgsraad president. Terwijl zijn beroep Militair is in de functie van Luitenant-Kolonel buiten dienst.

BOUTERSE LIET ZICH VAAK VERKEERD ADVISEREN

Jul 21, 2020

Veel wat misging de afgelopen periode is te wijten aan verkeerde adviezen die ex-president Desi Bouterse tot zich nam. Het gewezen staatshoofd omringde zich de afgelopen 10 jaren met een reeks adviseurs die hem niet altijd de juiste adviezen gaven.

Desondanks koos Bouterse ervoor om hen te blijven handhaven en op hun kompas te varen. 

De irritatie is duidelijk te merken bij Eugene van der San als hij de afgelopen 10 jaren moet evalueren. “Dit was de slechtste periode voor mij in m’n ambtelijke loopbaan, vanwege het feit dat men politiek niet kon scheiden van het ambtelijk gebeuren binnen het openbaar bestuur en daar heb ik me veel van aangetrokken, waardoor ik vaak in het openbaar moest reageren op allerlei onzin van mensen”, zegt de gewezen directeur van het Kabinet van de President tegenover Radio ABC.

Volgens van der San zal het Kabinet van de President nu wel goed functioneren qua bestuursbesluiten. De verwachting is dat Santokhi de procedures, zoals die zijn uitgezet zal opvolgen, in tegenstelling tot Bouterse die vaker het advies van zijn directeur ter zijde legde en van anderen tot zich nam. De gewezen directeur van het Kabinet is onder de indruk van Santokhi, vanwege diens bereidheid zich te committeren aan de procedures die door de bestuurlijke leiding op het Kabinet aan hem worden voorgelegd.

“Ik vind hem een geweldige kerel. Hij heeft me vroeg gevraagd om te blijven ondersteunen. Ik heb hem gezegd: Chan, ik ga je in een werkrelatie niet kunnen ondersteunen, maar ik ondersteun je wel, want ik vind je een geweldige kerel. Laat dat duidelijk zijn.”

Dit betekent volgens van der San ook niet dat hij zijn vorige werkgever en persoonlijke vriend, ex-president Bouterse, laat vallen. Hij had wel graag gezien dat Bouterse meer naar hem had geluisterd in plaats naar andere adviseurs. “Als ik de directeur ben en ik wijs je op zaken die het Kabinet betreffen en staatsrechtelijk zit, dan moet je naar mij luisteren en niet naar die andere.”

https://unitednews.sr/bouterse-liet-zich-vaak-verkeerd-adviseren/

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, zonnebril en close-up
 

· 1 maart 2020

 

 

 

BACKGROUND INFO: EUGENE VAN DER SAN (#IDIOOT): #LUMMEL EN HORB

Waarom is #IDIOOT ondanks alles nog steeds directeur kabinet? Een mogelijke verklaring.

#IDIOOT heeft in Amsterdam ooit een cursus bestuursambtenaar gevolgd en denkt dat hij professor in de rechten is geworden. Van tijd tot tijd wordt de bevolking geconfronteerd met zijn domme capriolen waar elke jurist zich diep voor zou schamen.

#IDIOOT was in staat om op zijn eigen werkplek een petitie aan te bieden aan zijn baas #LUMMEL om in te grijpen in de kwestie rond zijn dochter, Dochterlief haar examenresultaat was een 5.45 en niet voldoende voor MULO. #IDIOOT eiste daarom dat het gemiddelde van 5,45 zou worden opgetrokken naar een 6 (ZES)!! De Examencommissie weigerde dat natuurlijk. #IDIOOT verloor ook het kort geding dat hij aanspande tegen het ministerie van Onderwijs.

De grootste blunder van #IDIOOT was dat hij vergeten was om de datum van de inwerkingtreding van de Wet Constitutioneel Hof af te kondigen. Hierdoor waren alle voordrachten nietig. En dus kon het Constitutioneel Hof niet meer #LUMMEL zijn amnestiewet goedpraten.
EN DAAROM WAS #LUMMEL VERPLICHT OM ALS EEN HONDJE NAAR DE KRIJGSRAAD TE GAAN!!

WAAROM DAN BLIJFT #LUMMEL ONDANKS ALLES TOCH VASTHOUDEN AAN #IDIOOT?

WIj hebben begrepen dat #IDIOOT “stof” heeft op #LUMMEL. Als #LUMMEL hem niet blijft accomoderen, dan gaat hij een bom laten barsten. #IDIOOT doet alsof hij met ontslag gaat, maar weet dat #LUMMEL hem niet zal laten gaan.

De relatie tussen #LUMMEL en Horb (die homo was) lijkt die bom te zijn. Binnen militaire kringen wist iedereen dat Horb homosexueel was. Wat men frappant vond was dat #LUMMEL dat wel enthousiast toeliet. Dat was erg verdacht. Na een heftige ruzie liet #LUMMEL Horb opsluiten en vermoorden. Waar deze ruzie over ging is tot de dag van vandaag niet bekend. Maar militairen spraken over jaloezie. Het is bekend dat #IDIOOT bij de ruzie tussen de twee toevallig aanwezig was. Dat was #IDIOOT zijn gelukddag want sinds die dag kan hij #LUMMEL vrij vrij chanteren. Anders was #IDIOOT toch allang ontslagen met de capriolen die hij uithaalt. EEN ANDERE VERKLARING IS ER NIET

Alles is beter dan een onmens

Allemachtig! Bij mannen zouden we het hebben over een wedstrijdje ver plassen. Idris Naipal versus Eugène van der San. Dat je met stront meer vliegen vangt dan met stroop, heeft Eugène van der San alweer bewezen.

Eén van de mooie gevolgen van de strapatsen van Eugène van der San is, dat het hij in de afgelopen periode de 60 gereshuffelde ministers heeft goed willen praten. Hij staat bekend om het toedekken van wangedrag in de Surinaamse politiek. Een hork die zich net één keer te veel misdroeg en zich promoveerde tot de korst zittende minister in de Surinaamse historie en/of de Surinaamse politieke geschiedenis. Wat een record!

Surinamers zoeken over het algemeen het conflict niet op. Zij proberen een gevat en geestig antwoord te geven. Dat gaat meestal nooit mis en maar nu breekt Eugène van der San met deze gedragslijn. Van der San heeft zich behoorlijk laten gaan door op platvloerse wijze Idris Naipal aan te spreken. Het vermoeden dat Van der San van bedenkelijk karakter is, heeft hij nu tot een feit gemaakt. Evenzo wordt hij gehandhaafd door een president van bedenkelijke reputatie, maar dat ziet Van der San als een compliment. Soort zoekt soort baja.

Eugène, nu wil ik mij persoonlijk tot jou richten. Kijk, het is laf, het is gemeen, het is ordinair. Als je een heel klein beetje karakter in je donder hebt, dan heb je geen krachttermen nodig om te scoren. Dan ga je niet zo op, dan laat je de wel opgevoede kant van je merken. Wie dat wel doet, wie zich dan geweldig en groot acht, is niet beter dan een verdrinker van jonge katjes of een zesdeklasser die de jongetjes uit de tweede klas in elkaar slaat. Hork, ga je moeder pesten.

Jij stelt dat je niet met de moeder van Idris Naipal hebt geslapen. Gelukkig ook niet, anders zou Idris Naipal hetzelfde karakter als van jouw hebben. Elke persoon met een karakter van Eugène van der San is er één te veel (figuurlijk bedoeld). Eugène, degene die met je moeder geslapen heeft, zal ook van bedenkelijk karakter geweest zijn. Jij bent er een vrucht van.

Zo vraag ik me bijvoorbeeld weleens af hoe het er bij Van der San thuis aan toe gaat. Mogen de rest van de gezinsleden ook een eigen mening hebben? Mogen die gezinsleden ook een afwijkende mening hebben? Laat jij dat toe? Wordt er thuis een schrikbewind gevoerd door meneer Het Korte Lont?

Van der San, bij mij ontstaat de indruk dat je uit pure stoerdoenerij ontslag hebt ingediend, maar nog altijd in de hoop dat de president het ontslag niet verleent. Je was blij dat je ontslagaanvraag niet aanvaard was.

Bouterse zegt dat hij geïnvesteerd heeft in integriteit, maar Van der San vraagt zijn baas Bouterse om het cijfer 5.45 om te zetten in een 6. Hij kon zijn boontjes niet zelf doppen en riep de hulp in van de president. Het omzetten van 5.45 in een 6 is fraude. Dus Eugène, jij was bezig met manipulatie. Jij hebt niet eens de basale kennis om te realiseren dat 5,45 nimmer een 6 kan worden.

Eugène, ik zal mij nu niet meer tot jou richten. Eugène van der San, directeur van het Kabinet van de President, overhandigde op zijn eigen werkplek een petitie aan de baas. President Bouterse moest ingrijpen in de kwestie rond zijn dochter, vond Van der San. Dochterlief was geslaagd voor het Lager Beroepsonderwijs (LBO), maar haar resultaat was niet voldoende voor de mulo. Van der San eiste daarom dat het gemiddelde van 5,45 zou worden opgetrokken naar een 6. De Examencommissie weigerde dat en Van der San verloor ook het kortgeding dat hij aanspande tegen het ministerie van Onderwijs. Een ‘rechterlijke dwaling’, vond Van der San. En nu dan een petitie, die met naam, toenaam en slechte resultaten ook op internet staat. Als deze actie al succes zou hebben, is het vooral gênant voor de leerlinge. Van der San moet koste wat kost zijn gelijk halen, ook al wordt zijn eigen dochter dit keer er de dupe van en ook al moet hij zijn eigen dochter opofferen voor zijn ontembare zucht naar zijn gelijk. Dus hier zie je wie de waterdrager is en dat hij zijn boontje niet zelf kan doppen (hij had de president nodig voor zijn persoonlijk belang).

Ik zal geen beroep doen op Eugène van der San om zijn gedrag te veranderen, want zijn baas Bouterse zei het al: “Een ezel blijft een ezel, een varken blijft een varken”.

Jayden Leter

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/03/04/alles-is-beter-dan-een-onmens/

Reactie op het verweer van Hein Taus!

Eugène van der San. Foto: NII

Deze huichelachtigheid had ik verwacht. Schoenmaker hou je bij je leest. Toen de man mij zonder enige reden aan de schandpaal nagelde met zijn bewering, dat ik geen ruggengraat heb en nu weer op een zodanige wijze mij positioneerde op Suriname Herald als een figuur zonder karakter, was het niet schadelijk voor mijn functie. Toen was hij vergeten dat ik een functie bekleed.

Heeft iemand, nadat dat dit vertoon langer dan 25 dagen op Suriname Herald heeft gestaan, de behoefte gevoeld om dit af te keuren? Ik zal het altijd zelf moeten doen. Laat mij dus rustig met je zogenaamde verontwaardiging en de pot op als je dit handelen van Idris Naipal uit het niets als kritiek wil beschouwen.

Ik hoop dat je in staat bent mijn levenspad te kunnen volgen zonder overmatig drank- en drugsgebruik. Zaken die ik ook in mijn familie niet ken; ik weet niet of jij in staat bent dat ook te beweren.

Die huichelachtigheid wanneer het betreft iemand van wie jullie denken niet te behoren tot die politieke bende en anarchisten in dit land, ben ik zat. Wie denkt Naipal wel, dat hij is om aan mijn integriteit te komen? Ik heb daarin te lang geïnvesteerd.

Bovendien voel ik mij zo vrij en gelukkig als maar kan omdat ik de betrekkelijkheid van al dit gedoe besef. Om de haverklap hebben jullie het over mijn functie en de president. Wat jullie met de president in dit land uithalen is hemeltergend en onvoorstelbaar, maar als politicus staat hij blijkbaar daarvoor in. Ik ben inderdaad geen politicus en hoef niet naar de pijpen van jullie te dansen; walgelijke troep. Denk jij te kunnen bepalen voor de samenleving?

Plotseling is het een verwijt geworden als je in staat bent politieke intriges te openbaren of kenbaar te maken, hoe de gemeenschap (het kiezersvolk) wordt bedonderd. Dit heeft niks van doen met mijn functie op het Kabinet van President, die ik reeds bijkans tien jaar vervul. Is dat jou obsessie?

Voor het overige ben jij niet in de positie om voor Van der San te bepalen wat hij wel en niet kan doen. Hoe ironisch kan het zijn dat door de figuur van Hein Taus nu een beroep op de president wordt gedaan om maatregelen te treffen tegen de persoon, die juist omwille van de president in deze positie is beland. Een positie waarvoor ik mij helemaal niet schaam in tegenstelling tot al dat huichelachtige geschrijf.

Ik dank u voor uw aandacht.

Eugène van der San

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/03/01/reactie-op-het-verweer-van-hein-taus/

Het Kabinet van de President aan de schandpaal

Het Kabinet van de President. Foto: Suriname Herald

De heer Eugène van der San is directeur van het Kabinet van de President. Hij heeft in de pers een walgelijke, onverteerbare en onfatsoenlijke reactie geuit naar de heer Idris Naipal omdat hij het niet eens is met zijn kritiek. Suriname Herald maakt publiciteit hiervan en begaat een scheve schaats.

Dit bericht op 29 februari 2020 had nooit gepubliceerd mogen worden gelet op het taalgebruik van de heer Van der San. Het artikel zit moreel-ethisch en opvoedkundig fout. Ik begrijp wel dat Suriname Herald de wereld wil laten zien hoe een directeur van het Kabinet van de President zich misdraagt en onbeschoft opereert, maar dan nog moest dit onbeschaafd en ver beneden de norm van een woede-uitbarsting op een ander platform verschijnen. Wel mijn dank aan Suriname Herald dat wij dit hebben kunnen lezen wat afkomstig is van de hand van de heer Van der San.

De heer Van der San is een publieke figuur en is het aanspreekpunt van de president en dient zich aan normen en waarden te houden. Helaas blijkt nu dat hij dit niet heeft en hij heeft het Kabinet van de President tot schandpaal gemaakt. De verfoeilijke wijze van zijn schrijven geeft kennelijk aan hoe hij ook opereert op het kabinet. De president gebruikt zulke termen en platvloerse wijze van discussiëren niet, maar zit wel opgescheept met een directeur en kan derhalve dus ook besmet raken en zich een keer ook zo gedragen. Wij hopen en verwachten het niet. Dus meneer Van der San als dat uw doel is, stop dan ermee.

Wel is de president verantwoordelijk voor zijn directeur en hoort hij hem op het matje te roepen en disciplinaire maatregelen toe te passen vanwege onherstelbare schade aan het imago van het kabinet. De terminologie en interpretaties in het artikel van de heer Van der San zijn onacceptabel. Het artikel lijkt geschreven te zijn ergens waar er overmaat alcohol is gedronken dan wel overmaat drugs is gebruikt door iemand. Deze wijze van uiten als in het artikel moeten de mensen persoonlijk uitvechten en niet in de pers. Dit is wakamantaal die niet past bij de pet van een directeur. Wat moet de jeugd qua opvoeding en mentaliteit hiermee?

Inhoudelijk op het artikel zijn er toch enkele opmerkingen. Dat de heer Van der San beweert dat hij na zijn ministerschap is teruggehaald naar het Kabinet van President is kennelijk een trauma en interne wroeging. Meneer Van der San, dit is uw verhaal maar niet het verhaal van de president toen. U bent vernederd geworden middels een ontslag in korte tijd. U probeert wat genoegdoening te krijgen voor het onverteerbare voor u, maar doet u dat maar op een andere manier en naar betreffende persoon. U verwart zaken. Uw ontslag als directeur is niet geaccepteerd en dat is een andere zaak. U zegt niet geslapen te hebben met de moeder van de heer Naipal. De vraag die dan wordt gesteld is met welke moeders u dan wel hebt geslapen? Dit is een schandelijke vertoning van u en disrespectvol naar de vrouwen en ik denk niet dat de president dit van u accepteert. De samenleving in geen geval.

De heer Van der San gebruikt steeds de normloze betutteling van klootzak aan het adres van de heer Naipal voor zijn wroeging. Ook dit siert hem niet als directeur van het Kabinet van de President. Stel dat eenieder zich zo gaat uiten in publieke functies, dan zou u dit als eerste moreel verval noemen en terecht. De heer Van der San dreigt, chanteert met openbaar maken van gesprekken die hij heeft gevoerd met de VHP-leider. Ook dit siert u niet. U hebt een persoonlijk geschil met iemand en u wilt afspraken welke u als directeur hebt gemaakt met anderen nu in de ether brengen. U bent niet zelf respecterend en zeer onbetrouwbaar in deze. Wie zal er nog iets vertrouwelijks met u op het Kabinet van de President willen bespreken als u chanteert?

Hierdoor brengt u met uw rancuneus en onacceptabel gedrag eenieder op het Kabinet van de President in de problemen en u etaleert een walgelijke mentaliteit naar de samenleving toe en in het bijzonder de jeugd. U zegt verder geen politicus te zijn en gelukkig maar want u mist alle fatsoen en diplomatie in deze. Als laatste mag het duidelijk zijn dat wanneer u scheldwoorden en dreigementen gebruikt naar iemand dat het vaak betekent dat er waarheden in het spel zijn.

Uit goed fatsoen en verantwoord gedrag zullen de president, de regering en het parlement verplicht moeten optreden om deze meneer Van der San te corrigeren en disciplinaire maatregelen te treffen. De heer Van der San moet zijn artikel corrigeren op een fatsoenlijke wijze en ook excuses aanbieden aan de heer Naipal. Verder mag hij zelf consequenties hieruit trekken en zich afvragen of hij nog de functie van directeur van het Kabinet van de President kan bekleden.

President Bouterse, aan u de taak om maatregelen te treffen tegen uw ondergeschikte die het Kabinet van de President een beschamende slechte naam heeft bezorgd.

Hein Taus

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/03/01/het-kabinet-van-de-president-aan-de-schandpaal/

Eugène van der San een karakterloze figuur

Eugène van der San. Foto: NII

Eugène van der San heeft een reactie gegeven op een artikel van mij dat op Starnieuws is gepubliceerd. Als Eugène van der San denkt dat hij mij op de korrel gaat nemen, heeft hij het glad mis. Ik laat de karakterloze figuur Eugène van der San, niet de spot met mij drijven, terwijl ik zeker weet dat het gedrag van Eugène van der San, getuigt van dubbele moraal. Nog minder laat ik mij afschrikken door deze persoon die bekend staat als kort lontje. Na 25 mei zal blijken wie die figurant en wie die werkelijke waterdager was van Bouterse.

Ik vind het heel frappant dat Eugène van der San zegt niet te weten wie ik ben, dat hoeft ook niet. Ik ken Eugène van der San ook niet, maar wel van zijn naam gehoord. Ik ben een zeer eenvoudig mens en geen mens met een kort lont. Als Eugène mij niet kent waarom legt hij dan die link tussen mij en de heer Chan Santokhi? Ik vind Eugène van der San daarom een lafbek dat hij de heer Chan Santokhi, bewust betrekt in deze zaak.

Als Eugène van der San mij niet kent, waarom moet hij de voorzitter van de VHP vragen om mij de opdracht te geven om zijn naam niet te noemen. Of denkt hij soms dat ik een obsessie heb met de naam Eugène van der San? Hij moet de heer Santokhi niet verzoeken dat ik zijn naam niet mag noemen, hij heeft niks te maken met mijn artikel. Eugène moet zijn eigen boontjes doppen en niet de hulp inroepen van de voorzitter van de VHP.

De heer Chan Santokhi hoeft helemaal niet vast te stellen of Eugène van der San ruggengraat bezit of niet. Als iemand na drie maanden ontslagen wordt als minister van Justitie en Politie en weer zijn oude functie aanvaardt spreekt dat boekdelen. Als je je functie neerlegt en je komt terug op je besluit, is er wel degelijk sprake van een dubbele moraal.

Het was trouwens de tweede keer dat Eugène van der San gedreigd had zijn functie neer te leggen. En als je weet dat de president je gaat paaien om terug te komen, dan moet je liever je grote mond dichthouden en niet hoog van de toren blazen dat je je functie gaat neerleggen of hebt neergelegd. Dan ben je een kabinetsdirecteur niet waardig.

Eugène van der San probeert op spitsvondige wijze zaken te benaderen dat hij nog integer is en zijn principe en geloofwaardigheid niet heeft verspeeld, maar dat brengt mij helemaal niet op andere gedachten. Als je eenmaal je geloofwaardigheid verspeeld hebt krijg je die niet meer terug en dat geldt ook voor regering-Bouterse/Adhin met haar aardappelen en uien-beleid.

Ik blijf erbij dat Eugène van der San karakterloos is en een man zonder ruggengraat, en dat hij zijn principe en geloofwaardigheid heeft verspeeld. Ik wil Eugène van der San adviseren om voortaan standvastige besluiten te nemen en niet te gaan voor verlokkingen. Dan zal hij minder of geen kritiek krijgen. Bezint eer gij begint.

Idris Naipal

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/02/04/eugene-van-der-san-een-karakterloze-figuur/

Waarom ik het beroep van de President accepteer!

04 Feb, 2020,04:05

foto

 
In een artikel van een zekere Idris Naipal (nobody), ik weet bij God waar niet wie die figurant is, heeft betrokkene geprobeerd mijn integriteit en betrouwbaarheid in twijfel te trekken. De inhoud van zijn motivering laat blijken dat het gaat om een waterdrager, kennelijk van de voorzitter van de VHP. Als je leest wat die man schrijft om zijn stelling te motiveren, dan zie je dat hij het Nederlands verstaat, maar niet begrijpt. Een heleboel koeterwaals.

Welnu, Chandrikapersad Santokhi is de man die in staat is om vast te stellen als Eugène van der San ruggengraat bezit of niet. Blijkbaar behoort hij inderdaad binnen die kringen tot een nobody, waardoor hij niet weet dat hij mijn naam met ontzag en respect in zijn waffel moet nemen. Volgens deze inzichtloze figuur getuigt mijn gedrag van een dubbele moraal en zonder principe, ik vraag hem dat aan zijn voorzitter voor te leggen.
 
Door deze onzin ben ik wel verplicht een reactie te geven en die waterdrager zal binnen zijn redactiegroep juichen en zeggen hier wilde ik hem hebben. Een andere keer ga ik zijn voorzitter vragen hem de opdracht te geven mijn naam niet meer in zijn waffel te nemen.
 
Deze president heeft het vaak over het gedrag van ons als mens “U ziet de mens maar u kent hem niet, u kent de mens maar doorgrond hem niet”. Vrienden, kennissen, vijanden en familieleden hebben een ding gemeen; ze zijn allen mensen. Kennelijk is een van mijn zegeningen dat ik de mens wel redelijk ken.
 
Eerlijk gezegd; dat de president mij zou oproepen had ik wel verwacht, maar dat ik zou toegeven aan zijn verzoek niet, omdat ik bewust niet in een gesprek met hem deze kwestie naar voren had gebracht. Maar zoals hij ook heeft opgemerkt we hadden en hebben geen ruzie maar een verschil van inzicht en de wijze waarop hij dat heeft verwoord in Coronie, heeft mij overstag doen gaan. Ik heb verder lak aan wie en wat men wil denken.
 
President Bouterse is niet de eerste President met wie ik heb moeten samenwerken. Hij is wel de eerste die beseft en bereid is in het openbaar te laten blijken dat hij het verschil kent van dankbaarheid en ondankbaarheid.
 
Jammer dat ik mijn tijd moest verspillen aan zo een waardeloos artikel. Een gezegde in het Nederlands is niet voor een ieder vatbaar. Schoenmaker houd je bij je leest.
 
Eugène van der San

Eugène van der San een man zonder ruggengraat

03 Feb, 02:44

foto
     


 
Velen onder ons hadden gedacht dat de heer Eugène van der San, onwrikbaar en standvastig was als hij eenmaal een besluit genomen had, maar dat bleek niet het geval te zijn. Op 27 januari jongstleden had de directeur van het kabinet van de president, Eugène van der San, zijn functie neergelegd zonder opgaaf van redenen. Toen ik dat bericht las op Starnieuws, was dat voor mij geen breaking news, want ik was 99,9 procent ervan overtuigd dat Eugène van der San, terug zou komen op zijn besluit.
 
Intussen heeft de president medegedeeld dat Eugène Van der San aanblijft als directeur, dus hij heeft zijn rug niet recht kunnen houden. Derhalve een man zonder ruggengraat. Als iemand, vooral in de politiek, een besluit neemt om zijn functie neer te leggen en een paar dagen daarna zijn besluit herziet of terugdraait, wordt dat gezien als droog en karakterloos. Het getuigt bovendien van een dubbele moraal en een man zonder principe. Als we nu praten over integriteit, moet Van der San de laatste persoon zijn die moet praten over integriteit, want hij heeft zijn integriteit en geloofwaardigheid definitief verspeeld. 
 
In november 2018 had dezelfde Eugène van der San, ook gedreigd zijn ontslag te nemen als directeur van het kabinet van de president, indien binnen een maand geen uitvoering werd gegeven aan het Staatsbesluit welvaartsvaste pensioenen uit 2015. Het zogenaamd neerleggen van zijn functie als directeur van het kabinet van de president, gebruikt hij als chantagemiddel om iets gedaan te krijgen. 
 
Anderzijds had president Bouterse geen andere keuze dan Eugène van der San te paaien om zijn werk te hervatten? Waarschijnlijk is er een compromis bereikt tussen Eugène van der San en zijn baas Bouterse. Als er een compromis is bereikt, is dat compromis dan een karakterloos compromis. Kennelijk wil Eugène van der San in zijn laatste periode als directeur, zijn baas Bouterse, toch nog trouw blijven. 
 
Idris Naipal

Van der San blijft directeur Kabinet van de President

30 januari 2020

van-der-san-directeur-kabinet-suriname
 

Eugéne van der San blijft directeur van het Kabinet van de President. Hij had eerder deze week zijn ontslag ingediend bij president Desiré Bouterse nadat er rond het 8-december strafproces een verschil van inzicht zou zijn ontstaan met raadsman van het staatshoofd, Irvin Kanhai. Het staatshoofd heeft gisteravond tijdens een NDP-meeting in Coronie aangegeven dat er tijdens het werk verschil van mening kan zijn, die ertoe kan bijdragen dat er nieuwe inzichten ontstaan.

 

President Bouterse onderstreepte dat in het samenwerken wij instaat moeten zijn om rationeel zaken te benaderen en zeker niet voorbij moeten gaan aan de verdiensten van in dit geval Van der San.

Het Surinaamse staatshoofd benadrukte dat directeur Van der San vanaf 1980 het proces heeft ondersteund en vanwege zijn kennis is aangetrokken om leiding te geven aan de bestuurs en administratieve aangelegenheden van het Kabinet van de President.

Op grond van de verdiensten heeft de president van Suriname aan de directeur medegedeeld diens ontslag niet te kunnen accepteren, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/01/30/van-der-san-blijft-directeur-kabinet-van-de-president/

BREAKING: Kabinetschef Van der San dient ontslag in

27/01/2020 12:34 – Ivan Cairo

BREAKING: Kabinetschef Van der San dient ontslag in

 

PARAMARIBO – Eugène van der San, directeur van het kabinet van de president, heeft per brief zijn ontslag ingediend bij president Desi Bouterse. Naar de Ware Tijd verneemt heeft het staatshoofd nog niet gereageerd op het schrijven.

Van der San heeft zich vorige week opgewonden dat Bouterse mede op advies van anderen zijn functie niet voor enkele uren had neergelegd, maar als president naar de Krijgsraadszitting van 22 januari is gegaan. Hij stelt voornamelijk advocaat Irvin Kanhai verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Na de zitting van woensdag slingerde Van der San de advocaat verwijten naar het hoofd, dat mede door zijn adviezen het staatshoofd in de functie van de president in de beklaagdenbank heeft gestaan. Van der San, door de redactie van de Ware Tijd om een reactie gevraagd, wenst geen commentaar te geven.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/01/27/breaking-kabinetschef-van-der-san-dient-ontslag-in/


 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *