EEN PRESIDENT DIE ZIJN CARICOM VOORZITTERSCHAP AFSTAAT AAN PREMIER MIA MOTTLEY VAN BARBADOS EN SAMEN MET MADURO NOG DE ENIGE 2 UNASUR LEDEN ZIJN.

 

Auteur: Angela Fernald

Berekenend van Desi Bouterse om met Mia Mottley de politieke CARICOM kaart op tafel te gooien. Bouterse is niet in staat vanwege zijn persoonlijke positie het leiderschap van de Caricom op zich te nemen. Mia Mottley is dat wel.

De Barbadiaanse premier staat op goede persoonlijke voet met onze OKB voorzitter Jennifer van Dijk-Silos. Maar zowel Silos als Motley hebben t.a.v. Suriname en Guyana al ferme standpunten ingenomen. Dus Desi Bouterse is gewaarschuwd als hij denkt de verkiezingen naar zijn hand te moeten zetten. Ons staatshoofd heeft het leiderschap van Suriname verkwanseld en ons land gedegradeerd op alle fronten. Gelegenheids wetgeving na gelegenheidswetgeving wordt door zijn handlangers in de National Assemblee aangenomen, alleen maar om de President op de been te houden. Het steeds maar naar voren schuiven van zijn vice-president moet een reden hebben. De persoonlijke kwaliteiten van de President als laag opgeleide mogen zeker niet veronachtzaamd worden voor zijn maar steeds uit de weg gaan van staatshoofden en het maar niet verschijnen in de Nationale Assemblee. Steeds maar weer van zijn auto-cue monologen voeren indien hij wel in ‘s’-lands vergaderzaal verschijnt. En zelfs zijn communicatie met ons volk gaat vaker met het voorlezen via auto-cue teksten. Wat is er aan de hand met het verstandelijke vermogen van onze President om steevast op zeer geraffineerde wijze zijn verantwoordelijkheid te verzaken? Dit doet hij toch niet voor de lol of voor diepe minachting voor zijn toehoorders of mede staatshoofden? 

President steunt regionaal agrarisch plan

10 May, 2020,  02:42

foto

 President Desi Bouterse 

 

Suriname heeft via een interventie van president Desi Bouterse, ondersteuning verleend aan een regionaal agrarisch plan van actie, waarbij hij onder andere heeft gepleit voor nauwere regionale samenwerking. De president heeft via videoconferentie deelgenomen aan de (10e) buitengewone spoedvergadering van de Caricom Staatshoofden en regeringsleiders. 
 
Het wegwerken van obstakels bij de export van producten naar diverse Caribische landen en het effectief en efficiënt produceren van landbouwgewassen werden door de president benadrukt, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Dit voorstel, alsook de oproep voor ondersteuning voor landbouwers heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij verder toegelicht. Suriname kreeg veel bijval van de overige lidlanden. De recente verscheping van bacoven vanuit Suriname naar Barbados is benadrukt als voorbeeld voor regionale samenwerking voortvloeiende uit goede bilaterale betrekkingen.
 
De vergadering is dinsdag gehouden onder voorzitterschap van de premier van Barbados, Mia Amor Mottley. De regionale toppers hebben zich onder meer gebogen over de aspecten van een regionaal Covid-19 gezonds- en agrarisch beleid, daarbij rekening houdend met voedselveiligheid en voedselzekerheid. De president benadrukte verder bij hen het belang voor het toezenden van een Caricom Electorale Waarnemers Missie voor de te houden Algemene-, Vrije- en Geheime verkiezingen op 25 mei aanstaande. Bouterse memoreerde de goede reputatie Suriname voor het organiseren van ordelijke verkiezingen.  
 
Eveneens is benadrukt de intensieve samenwerking met de grens- en buurlanden voor het effectief beheersen van het toezicht op de bewaking van de grensgebieden in verband met de uitbraak van de Covid-19 pandemie een aangelegenheid is, welke een ware uitdaging blijft, maar slechts gerealiseerd kan worden door nauwe onderlinge samenwerking.
 
Van gedachten is gewisseld over het vaststellen van een concept Caricom Covid-19 Plan op het gebied van de volksgezondheid. De focus zal liggen op het gebied van de garantie van medicijnen en medische verbruiksartikelen ten behoeve van de regio, het vaststellen van protocollen gericht op het gefaseerd geraken uit de Covid-19 lockdown. Vanwege het chronisch tekort aan medische verbruiksartikelen is er besloten over de vestiging van een logistieke hub in de regio.
 
Door de Staatshoofden en regeringsleiders is het belang van te treffen maatregelen over de aanpak van niet alleen de gezondheid gerelateerde gevolgen van deze pandemie aangegeven, maar zijn ook de economische-, financiële- en sociale implicaties hiervan voor de regio, is besproken.

Caricom-staatshoofden stemmen in met gezamenlijk gezondheidsprotocol

Suriname heeft ook deelgenomen aan de spoedvergadering van Caricom-staatshoofden en regeringsleiders. Foto: NII

In een spoedvergadering bijeen hebben Caricom-staatshoofden en regeringsleiders woensdag ingestemd met de noodzaak voor het hebben van een gezamenlijk gezondheidsprotocol en een gezamenlijk protocol ter handhaving van de grenscontrole. Namens Suriname heeft vicepresident Ashwin Adhin aan het hoofd gestaan van de delegatie die heeft deelgenomen aan deze spoedvergadering.

Deze vergadering, via videoconferentie, is voorgezeten door premier Mia Mottley. Diverse Caribische leiders hebben onder meer de grote behoefte in de regio voor medische attributen benadrukt, zoals PPE’s en test kits, meldt het NII.

Verder is benadrukt dat het essentieel is dat de regio als een eenheid optreedt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar met name om de regio economisch weerbaar te maken. Om de economische consequenties die de regio meemaakt als gevolg van de COVID-19-pandemie op te vangen, zullen dan ook gerichte initiatieven worden ondernomen richting regionale en internationale financiële instituten (CDB en de IMF).

Tijdens de topontmoeting hebben de regeringsleiders zich ook gebogen over de regionale kansen binnen de Caricom Single Market and Economy, die moeten worden gemaximaliseerd om de economieën zoveel mogelijk te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de maatregelen die landen hebben genomen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus.

De Surinaamse delegatie heeft de noodzaak voor economische maatregelen ter verlichting van de ontstane crisis in de Caribische regio, ondersteund. Suriname heeft zich ook sterk gemaakt voor intensievere samenwerking tussen landen met name in grensgebieden, de noodzaak voor het hebben van een voedselveiligheidsplan voor lidlanden en de rol die Suriname kan vervullen bij de implementatie van een regionaal voedselveiligheidsbeleid.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken en haar collega Antoine Elias van Volksgezondheid en de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Daniëlle Veira, hebben ook deelgenomen aan deze vergadering.

https://www.srherald.com/suriname/2020/04/16/caricom-staatshoofden-stemmen-in-met-gezamenlijk-gezondheidsprotocol/

Caricom: RO heeft toekomst en stabiliteit Guyana in handen

13 Mar, 2020, 03:40

foto
 Caricom-leiders op de persconferentie van donderdag. V.l.n.r.: Dominica’s premier Roosevelt Skerrit, Keith Mitchell van Grenada, Caricom-voorzitter Mia Mottley, premier Keith Rowley van Trinidad and Tobago en Ralph Gonsalves van St. Vincent en de Grenadines. 

Caricom-voorzitter premier Mia Mottley van Barbados heeft gewaarschuwd voor pogingen om de tabellering van de stemmen van Kiesdistrict 4 in Guyana uit te stellen. Dat zou volgens haar in tegenspraak zijn met de uitspraak van opperrechter Roxane George. “Elke poging om het proces te stoppen of elke poging om het proces te verdoezelen, druist in tegen de geest van het oordeel van de opperrechter.”
 
Mottley voegde eraan toe: “Het is tegen deze achtergrond dat we bidden dat hoewel het statuut de macht in handen geeft van een Returning Officer (RO) (kiesfunctionaris belast met het kiesdistrict), dat de RO zal begrijpen dat hij de toekomst en de stabiliteit van Guyana in zijn handen heeft.” Ze sprak op een persconferentie na een tweedaags bezoek, samen met vier andere Caribische premiers aan Guyana, waar er op 2 maart algemene en regionale verkiezingen zijn gehouden.
 
De opperrechter heeft RO, Clairmont Mingo, woensdag bevolen om een geloofwaardige en transparantie telling van de stembiljetten van kiesdistrict 4 te houden. Opperrechter George oordeelde dat de RO de wet had overtreden door het optellen van Statement of Poll’s en dat hij moest teruggaan naar het proces of hij zou opnieuw moeten beginnen of hij moet doorgaan waar hij was gestopt.
 
Het tabelleringsproces werd donderdag hervat, maar werd vervolgens opgeschort door de voorzitter van de Verkiezingscommissie, Claudette Singh, nadat de RO een betwiste spreadsheet had gebruikt. De Gecom-voorzitter wacht op de schriftelijke uitspraak van de opperrechter.
 
Mottley reisde dinsdag samen met de premiers Keith Rowley (Trinidad en Tobago), Roosevelt Skerrit (Dominica), Keith Mitchell (Grenada) en Ralph Gonsalves (St. Vincent and the Grenadines) naar Guyana, om de spanning na de verkiezingen in het land te verlichten. De Caricom-delegatie heeft leiders van beide grote politieke partijen – de PPP en de APNU+AFC – ontmoet. “We hopen dat het gezond verstand aan alle kanten de overhand zal hebben. We hebben beide partijen gevraagd om met hun aanhangers te praten,” zei Mottley. Ze stelde dat het bezoek bedoeld was om de twee grote politieke partijen aan te moedigen elkaar te betrekken en aan te dringen op transparante verkiezingen.
 

Unasur bestaat nog uit Suriname en Venezuela

foto: Louis Alfaisie

March 12, 2020

Suriname en Venezuela zijn nog de enige landen die actief deelnemen in de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), dit nadat Bolivia na de verdrijving van Evo Morales als president, zich uit de organisatie terug trok. Ook Uruguay zou zich eerder deze week hebben teruggetrokken. Sinds de oprichting van Unasur in 2008 had deze tot doel een hechte samenwerking te vormen tussen de twaalf landen op het Zuid-Amerikaanse continent. Echter keerden vele landen Venezuela de rug toe, omdat zij zich niet terug konden vinden in het regeringsbeleid van president Nicolas Maduro. Volgens bestuurskundige, August Boldewijn, is het de hoogste tijd dat de regering Bouterse ons komt vertellen, wat de buitenlandse politieke banden zijn met Venezuela, gezien we nu de enige zijn die het regiem van Maduro steunt. “Het is best jammer, dat de regering geen openheid geeft aan de Surinaamse bevolking over de banden met dat land”, zegt de be-stuurskundige. Volgens hem is het nu een kwestie van gissen, waarom we als land Ve-nezuela nog ondersteunen. “Laten ze de gemeenschap vertellen of we Venezuela een gunst doen, of het gaat om een olieband of als het gaat om overeenkomsten met betrekking tot het leveren van suiker een grote rol speelt”, aldus Boldewijn. Volgens hem was het vroeger zo, dat de gemeenschap niet wist wat de band was tussen twee landen, of dat deze overeenkomsten hadden gesloten. Men kwam dat pas te weten, nadat er zaken niet goed waren afgelopen en er een ruzie of in de ergste geval een oorlog ontstond. Echter is dit volgens Boldewijn niet meer zo, gezien de regering verantwoording verschuldigd is aan het parlement en het op zijn beurt aan de gemeenschap. “Men vergeet vaker één ding, en dat is dat het parlement en de regering minderheden zijn, in vergelijking met de bevolking”, aldus Boldewijn. Boldewijn zegt verder dat Suriname ook rekening moet houden met grote landen als de Verenigde Staten(VS), die Venezuela boycotten. “Ik denk dat Trump nog rekening houdt met het feit dat Suriname een klein land is en dus daarom nog geen maatregelen tegen ons treft. Verder wil hij ook de verkiezingen ook niet verliezen, dus hij probeert niet negatief in het nieuws te komen”, aldus de bestuurskundige. Volgens hem wordt het tijd, dat er een wet openbaarheid van bestuur wordt aangenomen, zodat de regering ter verantwoording kan worden geroepen. “Als deze wet er is, kan de rechter de regering dwingen, verantwoording af te leggen. Dit zou op dit moment goed werken bij de minister van Financiën, die verantwoordelijk is voor de verdwenen kasreserve”, aldus Boldewijn.

Granger trad aan met US$ 15 miljard aan goud, maar beëindigt eerste termijn met minder dan US$ 1 miljard

President David Granger van Guyana

Toen de regering van president David Granger in mei 2015 aantrad, werd de goudreserve van Guyana geschat op US$ 15 miljard, volgens cijfers die de Bank of Guyana heeft bekendgemaakt in haar staat van activa en passiva die op 30 mei 2015 in het staatsblad werd gepubliceerd.

In de laatste Staatscourant, gepubliceerd op 29 februari, drie dagen voor de algemene en regionale verkiezingen op 2 maart, had de goudreserve nog geen US$ 1 miljard over. Volgens cijfers van de Bank of Guyana, werd de goudreserve geschat op US$ 635 miljoen, op de dag toen de Guyanezen naar de stembus gingen.

De Bank of Guyana had vorig jaar een besluit verdedigd om delen van de goudreserves van Guyana te verkopen en zei dat de stap een weerspiegeling was van ‘strategische handel’. De Centrale Bank had destijds gezegd dat ze goud verhandelt en de voorraad aanvult op basis van marktkansen.

De bank merkte op dat goud niet wordt beheerd als een exclusieve reserve voor bezit, maar als onderdeel van een portefeuille van activa. Goudaangiften voor 2019 werden geregistreerd op 634.905 ounces vergeleken met 616.223 ounces in 2018.

Oppositieleider Bharrat Jagdeo beschuldigde de huidige regering onlangs tijdens de verkiezingscampagnes ervan honderden miljoenen dollars die in de schatkist van het land waren overgebleven en in 2015 aan haar waren overgedragen, niet te hebben gebruikt voor de ontwikkeling van het land. “Elke instantie waar we geld achterlieten, het is nu nul”, zei hij.

https://www.srherald.com/buitenland/2020/03/12/granger-trad-aan-met-us-15-miljard-aan-goud-maar-beeindigt-eerste-termijn-met-minder-dan-us-1-miljard/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *