SLUITSTUK TIJDPERK BOUTERSE: PROCESSEN BOUTERSE, HOEFDRAAD, ADHIN, VEIRA & CORRUPTIE ONDERZOEKEN.

Auteur: Angela Fernald

Desi Bouterse heeft een inschattingsfout gemaakt. Onder het regiem van Bouterse is  Robert van Trikt erin geluisd en door het Openbaar Ministerie vervolgt. Maar Bouterse had gedacht de verkiezingen te winnen en de rest van de “boeven” zoals Hoefdraad en Kromosoeto de hand boven het hoofd te houden. Maar Bouterse verloor de verkiezingen van 25 mei 2020. Het kwaad van Bouterse was al geschied met de opsluiting van de ex-Govenor van de Centrale Bank (CBvS) Robert van Trikt. De nieuwe regering ging verder met de zaak van Trikt en kwam zo op Hoefdraad en Kromosoeto. Desi Bouterse liep direct gevaar, want had justitie  Hoefdraad dan kwam men bij Bouterse. Daarom moest Hoefdraad spoorloos verdwijnen, zodat de grote vissen buiten schot bleven. 

Het tijdperk van onderonsjes en tete a tetes van politieke toppers bij overtredingen en strafzaken is voorgoed voorbij in Suriname. Wie een scheve schaats rijdt wordt vervolgt. Wij moeten leren begrijpen dat alleen door de regels van de democratie, de onafhankelijkheid van de 3 machten te gehoorzamen, en het geloof in de rechtsstaat wij een minder corruptieve samenleving kunnen opbouwen. 

Walter Bouterse pleegt zelfmoord; motief nog onbekend

Het lijk van Walter Bouterse wordt afgevoerd naar het mortuarium. Foto: Suriname Herald

Walter Bouterse, kleinzoon van oud-president Desi Bouterse, heeft zelfmoord gepleegd. Dit blijkt uit onderzoek van het Forensische Opsporingsteam van de politie. Het wapen is naast het lijk aangetroffen. Bronnen laten aan Suriname Herald weten dat Walter Bouterse zichzelf door het hoofd heeft geschoten. Het motief is nog niet bekend.

Inspecteur van politie Stephen Tilborg, die ter plekke aanwezig was, geeft aan dat de zaak voor verder onderzoek overgedragen zal worden aan de afdeling Kapitale Delicten.

Enkele mensen verzamelden zich bij de woning van Walter Bouterse. Foto: Suriname Herald

“We hebben de melding binnen gehad en de politie deed de locatie aan. We hebben een man aangetroffen met schotverwonding in de woning. Na onderzoek is gebleken dat er sprake is van zelfmoord,” geeft hij aan in gesprek met Suriname Herald.

De politie is gestuit op een groot geldbedrag in de woning. Alles wat daar is aangetroffen wordt meegenomen voor onderzoek. Er zal een mutatie worden opgemaakt en na onderzoek wordt dit alles overgedragen, zegt Tilborg.

“Vanwege de gevoeligheid van de zaak en de privacy van de familie kan ik niet verder in details gaan, maar het wordt wel door de PR-afdeling van het Korps Politie Suriname bekendgemaakt,” merkt de inspecteur op.

Walter Bouterse is vanmorgen dood aangetroffen in zijn woning aan de Bazaltstraat in Paramaribo-Noord. Hij is de zoon van Dino Bouterse, die in 2015 in New York werd veroordeeld voor samenzwering om de Libanese terreurorganisatie Hezbollah te steunen en de smokkel van tien kilo cocaïne. Hij kreeg zestien jaar cel van de Amerikaanse rechter.

Simone Awanna

Bouterse wordt als getuige verhoord in zaak Ramsamooj

01 Mar, 2021, 20:33

foto
 Ex-president Desi Bouterse 

Ex-president Desi Bouterse is opgeroepen door de procureur-generaal om verhoord te worden als getuige in de zaak tegen de Trinidadiaan Derek Ramsamooj. Dit verhoor vindt dinsdag plaats, deelt NDP-woordvoerder Ricardo Panka mee.
 
Bouterse was eerder opgeroepen om gehoord de worden als getuige. Door een miscommunicatie vond de eerder gedane oproep aan hem geen voortgang.

Bij ontvangst van de 2e oproep, is terstond contact opgenomen met de inspecteur die belast is met deze zaak. Bouterse heeft bevestigd aanwezig te zijn en zijn bereidheid aangegeven, te allen tijde mee te willen werken.
 
 

Bouterse weet niet waar ex-minister Hoefdraad is

1 maart 2021

 

GFC NIEUWSREDACTIE- Oud-president Desi Bouterse zegt niet te weten waar ex-minister Gillmore Hoefdraad zich schuilhoudt.

Bouterse verscheen vorige week voor de krijgsraad waar zijn verzetzaak weer in behandeling werd genomen. Op vragen van journalisten of de verblijfplaats van Hoefdraad antwoordde Bouterse niet te weten waar hij is.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft recent 12 geëist tegen Hoefdraad, die wordt verdacht van corruptie, witwassen en overtreding van de bankwet.

De aanklager eiste ook een boete van 500.000 Surinaamse dollar of een jaar extra cel.

Het OM baseert de eis onder meer op een “doorslaggevende” verklaring van oud-vicepresident Ashwin Adhin. Volgens hem heeft Hoefdraad in juni 2019 namens de staat panden verkocht zonder dat hij daar toestemming voor had van ex-president Desi Bouterse en de ministerraad. De toestemming kwam pas na de verkoop.

De zaak van Hoefdraad is onderdeel van een grotere zaak rond de Centrale Bank van Suriname.

Daarbij zijn nog meer verdachten betrokken, zoals de vorige president van de Centrale Bank Robert van Trikt, de directeur van de Surinaamse Postspaarbank Ginmardo Kromosoeto en enkele medewerkers van de Centrale Bank.

Volgens het OM had Hoefdraad met al deze verdachten contact. De zaken van de andere verdachten zijn al in behandeling bij de rechter, maar er is nog geen sprake van een strafeis. Zij wachten het vervolg van hun zaak af in de gevangenis.

Justitie wil nog een nader onderzoek doen om te achterhalen wat het financiële belang voor Hoefdraad als persoon is geweest bij de transacties.

Op 11 maart krijgen de advocaten van de verdachte de gelegenheid te reageren op de eis van het OM.

De oud-minister is al ruim 7 maanden spoorloos.

https://www.gfcnieuws.com/bouterse-weet-niet-waar-ex-minister-hoefdraad-is/

Interpol toetst internationaal opsporingsverzoek Hoefdraad juridisch

05/02/2021 05:50 – Wilfred Leeuwin

De voortvluchtige Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Interpol heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten dat het verzoek om een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eerst juridisch zal worden getoetst. Dit zei procureur-generaal Roy Baidjnath Panday donderdag na afloop van de rechtszaak waarin hij een gevangenisstraf van twaalf jaar onvoorwaardelijk en een geldboete van SRD 500.000 subsidiair heeft geëist tegen de ex-bewindsman, die voortvluchtig is.

Het OM heeft voor het laatst in de derde week van januari contact gehad met Interpol via een lokale unit. Bajdnath Panday zegt dat er tot tweemaal toe documenten zijn opgestuurd naar Interpol die nadere informatie wilde hebben en vragen had gesteld over de zaak tegen Hoefdraad. “Het laatste antwoord dat wij tot nu toe hebben is dat een juridisch comité zich zal buigen over de antwoorden die Suriname heeft gegeven. Dat wachten wij af.”

Volgens hem zijn er binnen de structuren van Interpol geen mechanismen gecreëerd voor lidlanden om druk uit te oefenen en het uitvaardigen van het opsporingsbevel te bespoedigen. “Het is een internationale politieorganisatie met eigen bevoegdheden die exerceert op basis van een structuur die zij kent”, legt Baidjnath Panday uit.

De pg zegt via de media te hebben vernomen dat zijn advocaten Irene Lalji, Frank Truideman en Murwin Dubois wel contact met hem hebben. “Dus de vraag waar hij is zal u aan zijn advocatenteam moeten stellen.” Het juridisch team van Hoefdraad heeft, op vragen van journalisten, steeds aangegeven dat de confidentialiteit tussen advocaten en cliënt is gewaarborgd in de wet. Informatie over waar Hoefdraad is, is een confidentiële aangelegenheid die zij niet zullen doorbreken.

Op 11 maart zal het team van de ex-minister ingaan op de strafeis tegen hun cliënt. “Het is een voorstel. Wanneer wij daarop zijn ingegaan, zullen wij zien als het hof meegaat met dit voorstel dan wel tot een andere conclusie komt”, reageerde Dubois.

Hij zei dat het team geen enkele verwachting koesterde over de strafeis. “De procureur-generaal acht naar zijn mening het bewijsmateriaal te hebben geleverd, maar wanneer wij aan het woord zijn gekomen zult u zien dat een zaak verschillende invalshoeken heeft”, aldus Dubois.

De vervolging heeft bij het Hof van Justitie nu ook een verzoek tot machtiging aangevraagd om tegen Hoefdraad een gerechtelijk financieel onderzoek te starten. Dit moet uitwijzen als de ex-minister persoonlijk financieel voordeel heeft gehad uit de misdrijven die zijn gepleegd bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens de pg staat die zaak los van het onderzoek naar misdrijven bij de CBvS.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/05/interpol-toetst-internationaal-opsporingsverzoek-hoefdraad-juridisch/

Belastende verklaring Adhin tegen Hoefdraad in twijfel getrokken

5/02/2021 00:00 – Wilfred Leeuwin

Ex-vicepresident Ashwin Adhin (l) zou tegenover de politie hebben verklaard dat ex-minister Gillmore Hoefdraad (r) zonder zijn toestemming of die van de president of rvm is overgegaan tot de verkoop van onroerende goederen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De bewijslast die het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangedragen en bewezen heeft geacht tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, is ook voor zijn medeverdachten – Robert van Trikt (ex-governor van de Centrale Bank van Suriname/CBvS), zijn zakenpartner AshweenAngnoe, Ginmardo Kromosoeto (gewezen directeur van de Surinaamse Postspaarbank/SPSB) en Faranaaz Hausil (directeur Legal, Compliance & International Affairs bij de CBvS) – bezwarend. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday noemde ook de namen van Joy ten Berge als adviseur van Hoefdraad, de Nederlander Robert Putter die voor de SPSB heeft gewerkt en de Belg Hans Buysse, die het Belgische bedrijf Clairfield, waarmee zaken zijn gedaan, vertegenwoordigde.

In de bewijslast van de pg is opmerkelijk een getuigenverklaring van ex-vicepresident Ashwin Adhin bij de politie. Volgens de pg zou hij de volgende verklaring hebben afgelegd: “Hoefdraad had geen toestemming van mij als vp en ook niet van president Bouterse of van de raad van ministers (RvM) om over te gaan tot de verkoop van onroerende goederen. Ik ben totaal verrast. Het is natuurlijk een kwalijke zaak dat Hoefdraad heeft gehandeld tegen het besluit van de raad van ministers.” Het gaat om de verkoop van een eerste partij panden aan de CBvS waarvoor er een missive moest worden uitgegeven door de RvM. Hoefdraad zou hebben nagelaten hiervoor te zorgen en toch de verkoop hebben laten doorgaan voor 45 miljoen euro.

De Ware Tijd verneemt uit kringen van de gewezen vicepresident dat de bewijslast die door de pg is aangedragen in twijfel wordt getrokken. Adhin zou niet deze formulering hebben gebruikt bij het antwoord geven op vragen van de politie. De pg zou een eigen draai eraan hebben gegeven.

Advocaat Irene Lalji, die behoort tot de juridische verdediging van Hoefdraad, zegt dat zij vandaag het strafdossier waarin alle getuigenverklaringen moeten zitten zal raadplegen. Zij wil zich er zelf van overtuigen dat Adhin deze verklaringen, die nu als bewijslast zijn opgenomen door de pg, inderdaad heeft afgelegd bij de politie.

Ook de formulering van andere getuigenverklaringen die in het requisitoir van Baidjnath Panday als bewijs zijn opgenomen worden in twijfel getrokken. “Het is niet de eerste keer dat in een opgemaakt strafdossier van deze procureur-generaal hij met zijn formulering getuigen tegen elkaar uitspeelt”, merkt de bron op.

In het requisitoir van Baidjnath Panday zijn verder als bewijslast concrete belastende verklaringen tegen Hoefdraad opgenomen van onder anderen de getuigen William Orie en Ingeborg Nijman (directieleden CBvS) en George Soehawan (medewerker CBvS) en medeverdachten Hausil en Van Trikt.

De pg heeft ook schriftelijke bewijslast opgenomen in zijn requisitoir. Hieronder vallen brieven vanuit het miniserie van Financiën, e-mails tussen de verdachten en digitale spraakberichten. In de bewijslast zijn op dag en datum specifieke cijfers vermeld waarop Hoefdraad in vereniging met anderen gelden heeft onttrokken bij de CBvS. In totaal heeft volgens Baidjnath Panday de gewezen minister SRD 3,3 miljard onterecht onttrokken van rekeningen bij de CBvS en laten overmaken naar de rekening van Financiën.

De pg heeft keer op keer benadrukt dat hier sprak is van quasi fiscale handelingen waaronder ook monetaire financiering van overheidsuitgaven, overtreding van de Bankwet en de Anticorruptiewet. Deze handelingen zijn doelbewust gepleegd, terwijl Hoefdraad ook de toenmalige regering en anderen heeft misleid. “Deze verdachte Hoefdraad heeft ten aanzien van de gelden ter financiering van overheidsuitgaven een werkwijze gehanteerd waarbij wettelijke bepalingen werden overtreden met verstrekkende financiële gevolgen voor de Centrale Bank en anderzijds een financiële catastrofe voor het land werd veroorzaakt”, zei pg Baidjnath Panday.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/02/05/belastende-verklaring-adhin-tegen-hoefdraad-in-twijfel-getrokken/

Breaking: Pg eist 12 jaar cel en gevangenneming Hoefdraad

04 Feb, 2021, 12:53

foto
 Ex-minister Gillmore Hoefdraad 

Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday heeft vanmorgen 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Er is een boete geëist van SRD 500.000 subsidiair of 12 maanden hechtenis. De pg wil ook een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen de verdachte. De pg heeft ook gevangenneming gevraagd van Hoefdraad.
 
De pg heeft het strafvoorstel gepresenteerd tijdens de zitting van het Hof van Justitie. Hij heeft de bewijsmiddelen opgesomd tijdens zijn requisitoir. Het gaat om bezwarende verklaringen die afgelegd zijn tegen de verdachte.  Hoefdraad, die nog steeds voortvluchtig is en wordt opgespoord, wordt verdacht van zes strafbare feiten welke in een dagvaarding van zestien pagina’s is vastgelegd.
 
Een van bewijsmiddelen die de pg tegen Hoefdraad heeft opgebracht, is de verklaring van ex-vicepresident Ashwin Adhin. Volgens Adhin had Hoefdraad geen toestemming van hem, de toenmalige president Desi Bouterse en de Raad van Ministers (RvM) om over te gaan tot verkoop van onroerende goederen. De eerste tranche panden van de Staat is verkocht voor ongeveer SRD 377 miljoen op 28 juni 2019. Hoefdraad had het geld al ontvangen, terwijl toestemming door de RvM pas was  op 15 november 2019.
 
Adhin was verrast dat de betaling geschied was, voordat de missive er was. Volgens hem zou de Centrale Bank van Suriname zonder missive van RvM geen uitbetaling moeten doen. Volgens hem is het een kwalijke zaak dat Hoefdraad tegen besluit van het RvM heeft gehandeld. Adhin was niet op de hoogte dat afspraken werden gemaakt van tweede tranche panden.

Het Hof van Justitie heeft de gevraagde wijziging van pg om enkele data aan te passen, toegestaan. Advocaat Irene Lalji, die samen met haar collega Murwin Dubois juridische bijstand verleent aan Hoefdraad, refereerde zich aan het oordeel van het Hof toen zij de gelegenheid kreeg om te reageren. Daarna is de pg begonnen met het uitgebreide requisitoir.
 
Raoul Lith

Vandaag strafeis tegen Hoefdraad

04 Feb, 2021, 00:00

foto

Procureur-generaal (pg) Roy Bajnath Panday zal vandaag zijn strafeis presenteren tegen Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën. Advocaat Irene Lalji, die samen met haar collega’s Murwin Dubois en Frank Truideman rechtsbijstand verleent aan de ex-bewindsman, zegt dat het Openbaar Ministerie zijn zienswijze over de dagvaarding en de strafeis zal presenteren.

De advocaat verwacht dat na het requisitoir de raadslieden de ruimte zullen krijgen om hun pleidooi voor te bereiden en te presenteren. Lalji zegt dat het een nogal lijvig dossier is met de gerechtelijke vooronderzoeken, de afgelegde verklaringen en afzonderlijke dossiers van alle verdachten in deze zaak. De dagvaarding heeft ook betrekking op de overige verdachten zoals ex-governor Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname en Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank.
 
Lalji zegt dat de raadslieden alle verklaringen zullen moeten doornemen. Zij zullen sowieso de bewijsmiddelen in het requisitoir nagaan. Hoefdraad ontkent alle hem ten laste gelegde strafbare feiten. Hij wordt verdacht van zes strafbare feiten welke in een dagvaarding van zestien pagina’s is vastgelegd. Het Hof van Justitie heeft inmiddels de excepties die de verdediging had opgeworpen, verworpen. Het heeft de dagvaarding van Hoefdraad geldig verklaard.
 
Nu begint de inhoudelijke behandeling op de vijfde zittingsdag. De rechters Marie Mettendaf (president), Maureen Dayala en Danielle Karamatali behandelen de zaak. Omdat Hoefdraad een politieke ambtsdrager was, gaat deze zaak voor bij het Hof van Justitie. In deze zaak zijn ingesloten Van Trikt, zijn zakenpartners Ashween Angnoe, Alibaks-Hausil en Kromosoeto. Van Trikt en Angnoe zijn ruim een jaar in voorarrest. Hun zaak gaat voor bij het kantongerecht.

Interpol beoordeeld plaatsing Hoefdraad op opsporingslijst

Publicatie datum: 13 Jan 2021 | Bron: Waterkant | Door: Redactie

Als alles goed gaat is de voortvluchtige Surinaamse ex-minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, binnen niet al te lange tijd te bewonderen op de Internationale opsporingslijst van Interpol. Het proces hiervoor is al geruime tijd gaande en Interpol had nog wat extra vragen, waarop Suriname een antwoord moest geven meldt ABC Online.

De Surinaamse procureur-generaal (pg) Roy Baidnath Panday zegt tegen de omroep dat Suriname daar inmiddels op geantwoord heeft. Interpol heeft onlangs laten weten dat zij de door Suriname verstrekte informatie heeft voorgelegd aan de Legal Commity. Dit orgaan is nu bezig om het verzoek van Suriname, voor plaatsing van Hoefdraad op de Internationale opsporingslijst, te beoordelen aldus ABC.

Ondertussen bereidt het Openbaar Ministerie zich voor op de strafeis in de zaak tegen Hoefdraad zegt de pg. Op 4 februari vindt het requisitoir plaats in deze zaak. Omdat het gaat om een gewezen politieke ambstdrager, treedt Baidnath Panday in eigen persoon op als vervolgingsambtenaar van het Openbaar Ministerie:

https://surinamenieuwscentrale.com/content/interpol-beoordeeld-plaatsing-hoefdraad-op-opsporingslijst

Ex-governor legt bezwarende verklaringen af tegen medeverdachten Hoefdraad en Hausil

13/01/2021 00:30 – Wilfred Leeuwin

Ex-governor Robert van Trikt heeft in de rechtszaal verklaard dat medeverdachten Gillmore Hoefdraad en Faranaz Hausil van al zijn handelingen op de hoogte waren. Ook met ex-president-commissaris Vijay Kirpalani zou dat het geval zijn.Ex-governor legt bezwarende verklaringen af tegen medeverdachten Hoefdraad en HausilEx-governor legt bezwarende verklaringen af tegen medeverdachten Hoefdraad en HausilEx-governor Robert van Trikt heeft in de rechtszaal verklaard dat medeverdachten Gillmore Hoefdraad en Faranaz Hausil van al zijn handelingen op de hoogte waren. Ook met ex-president-commissaris Vijay Kirpalani zou dat het geval zijn.

Ex-governor Robert van Trikt heeft in de rechtszaal verklaard dat medeverdachten Gillmore Hoefdraad en Faranaz Hausil van al zijn handelingen op de hoogte waren. Ook met ex-president-commissaris Vijay Kirpalani zou dat het geval zijn.  

PARAMARIBO – Robert van Trikt, ex-governor en verdachte in de geruchtmakende rechtszaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft bezwarende verklaringen afgelegd tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Faranaz Hausil, directeur Legal, Compliance & International Affairs van de CBvS. Volgens Van Trikt waren die twee van alles op de hoogte, gingen ze samen op reis om zaken te doen en hebben veel bekokstoofd, waardoor hij nu in de problemen is geraakt.

Waar Van Trikt op de eerste zitting in november vorig jaar zich zwaar concentreerde op Hoefdraad en hem voor leugenaar uitmaakte, was het dinsdag tijdens de voortzetting van de zaak, Hausil die het zwaar moest ontgelden. Dit tot ergernis van haar advocaten Raoul Lobo en Murwin Dubois. De manier waarop Van Trikt zich ontdeed van alle betrokkenheid als het ging om grote geldbedragen die werden overgemaakt naar het Belgische bedrijf Clairfield, die opdrachten voor de bank moest uitvoeren, en andere betalingen kwamen vooral bij Lobo verkeerd over. “Die jongen is een slimme, internationale accountant met vijf opleidingen. Als het op zijn vakgebied aankomt, zijn we hier niet opgewassen tegen hem”, zei Lobo, die van mening is dat door toedoen en de bezwarende uitlatingen van Van Trikt zijn cliënt “nodeloos bij deze rechtszaak is betrokken en achter de tralies vertoeft”.

Lobo maakte in zijn poging kortgedingrechter Maytrie Kuldip Singh ervan te overtuigen dat een voorlopige invrijheidstelling van zijn cliënt gerechtvaardigd is, de rechter en officier van justitie Cynthia Klein het compliment dat die zich dinsdag niet hebben laten pakken door Van Trikt en zich behoorlijk hebben geconcentreerd op de juridische aspecten van deze zaak. “Hij werd er helemaal rood van en begon te zweten toen het op het juridische vlak aankwam”, zei Lobo. Het stoort hem enorm dat Van Trikt met tal van vaktermen en beschuldigingen aan het adres van Hausil zich vrij probeerde te praten van de overmakingen van gelden die ver overschreden wat contractueel is afgesproken. “Deze verklaringen zijn allemaal achteraf. De gelden zijn intussen overgemaakt. Om nu te komen stellen dat Hausil ervoor verantwoordelijk is geweest om hem te waarschuwen dat zaken contractueel niet kloppen, doet niets ter zake.”

Zijn collega Dubois, die Hausil ook verdedigt, maar ook de advocaat is van Hoefdraad, ziet op dit moment nog geen conflictsituatie wat zijn rol betreft. Hij is het met Lobo eens dat Hausil nodeloos bij deze zaak is betrokken. Dubois zei na afloop van de zitting op vragen van de Ware Tijd, dat wanneer in het proces blijkt dat zijn positie conflicterend wordt, hij Hoefdraad niet langer zal verdedigen maar voor Hausil zal kiezen.

“U moet concreet antwoord geven op de vragen en niet met een lange uitleg komen”, hield de rechter Van Trikt vaker voor. Met vakkennis verdedigde Van Trikt bijkans drie uren hoe is omgegaan met de kasreserves van de banken, de aankoop van panden door de CBvS ten behoeve van de staat, de overmakingen van gelden naar Clairfield en zijn betrokkenheid als aandeelhouder bij het accountantsbedrijf Orion Assurance and Advisory. Op die manier verdedigde hij ook de aankopen van voertuigen en andere tenlasteleggingen.

Naast Hoefdraad en Hausil moest Vijay Kirpalani, voormalig president-commissaris bij de Centrale Bank van Suriname, het ontgelden. De verklaringen van Kirpalani in het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem ontkende hij. De rol van de voormalige president-commissaris riep veel vragen op bij de rechter. Irwin Kanhai, die de advocaat is van Van Trikt, wilde weten in hoeverre Kirpalani in z’n hoedanigheid van zakenman ooit verzoeken heeft gedaan om in aanmerking te komen voor vreemde valuta. Hierop antwoordde Van Trikt bevestigend en wist te vermelden dat hij het heeft afgewezen.

Kirpalani zou tegen de ex-governor verklaringen hebben afgelegd waaruit blijkt dat Van Trikt hem niet heeft gekend als president-commissaris. Ook zou Kirpalani het niet op prijs hebben gesteld dat Van Trikt hem langer dan een kwartier heeft laten wachten om een raadsvergadering te plannen. De voormalige governor onthulde dat de president-commissaris van hem verwachtte in zijn handelszaak te komen om te vergaderen, wat hij zou hebben geweigerd. Volgens het relaas van Van Trikt is hij volledig in deze zaak geluisd. De getuigenverklaringen van Kirpalani weersprak de ex-governor. Hij blijft erbij dat Hausil, Hoefdraad en Kirpalani van al zijn handelingen op de hoogte zijn geweest.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2021/01/13/ex-governor-legt-bezwarende-verklaringen-af-tegen-medeverdachten-hoefdraad-en-hausil/Van Trikt en zakenpartner Angnoe blijven aangehouden

Publicatie datum: 13 Jan 2021 | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

Oud-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe blijven aangehouden. Het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling is afgewezen in het strafproces rond de vermeende financiële malversaties bij de moederbank.

Rechter Maytrie Kuldipsingh vindt dat de bezwaren nog steeds rechtovereind staan. De magistraat had Van Trikt eerder geconfronteerd met getuigenverklaringen. Deze verklaringen en verhoren zijn gedaan in het vooronderzoek van de nu voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Van Trikt wordt onder andere verweten overeenkomsten te hebben gesloten ten behoeve van Orion waarbij hij, verdachte, als de ex-governor van de CBvS in de zin van artikel 1 van de geldende tekst van de Bankwet S.B. 2010 no 173, zijnde een publieke functionaris in de uitoefening van zijn publieke functie als bedoeld in artikel 1 van de Anti-corruptiewet S.B. 2017 no 85, bij het aangaan die overeenkomsten niet de vereiste maatregelen heeft/hebben genomen om belangenverstrengeling te voorkomen en/of een transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te waarborgen.

Zijn zakenpartner Angnoe heeft de rechter voorgehouden dat Van Trikt geen voordeel had door Orion de nodige opdrachten te geven, omdat het bedrijf geenszins van plan was dividend aan aandeelhouders uit te keren. Volgens Angnoe werden gelden die binnenkomen geïnvesteerd in het bedrijf.

De zaak tegen Van Trikt en Angnoe wordt vervolgd op 9 februari.

https://surinamenieuwscentrale.com/content/van-trikt-en-zakenpartner-angnoe-blijven-aangehouden

HOF VAN JUSTITIE BESLIST: EXCEPTIES VORDERING HOEFDRAAD AFGEWEZEN, 4 FEBRUARI STRAFEIS

Jan 12, 2021

Het Hof van Justitie heeft maandagochtend de preliminaire excepties van ex minister Gillmore Hoefdraad afgewezen.

Het Hof heeft besloten dat op 4 februari een begin wordt gemaakt met het requisitoir van het Openbaar Ministerie waarbij er een strafeis tegen de ex minister zal worden gedaan. In dit stadium is er geen ruimte meer om getuigen te horen. Nadat het O.M haar strafeis heeft gedaan zullen de advocaten van Hoefdraad een pleidooi houden. In een tweede fase komen zowel het O.M als de advocaten weer aan het woord en zou Hoefdraad het laatste woord mogen hebben.

De ex bewindsman is echter voortvluchtig en zal het Hof zonder zijn aanwezigheid een vonnis uitspreken. Eerder heeft de kortgeding rechter ook al de eis van Hoefdraad om zijn in staat van beschuldigingstelling door De Nationale Assemblee, op te schorten afgewezen. Volgens Lalji is omdat het vonnis nog niet is betekent het niet duidelijk op grond waarvan de eis van Hoefdraad is afgewezen. Hierdoor kan in die kwestie ook nog geen hoger beroep worden aangetekend.

De verdediging van de ex minister kan tegen het besluit van het Hof niets meer doen. “Een rechtszak is een juridisch spel waarbij de regels zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Tegen afgewezen preliminaire ofwel voorlopige verweren kan niet in hoger beroep worden gegaan. Het Hof heeft beslist dus gaat de zaak verder”, zegt Irene Lalji een van de advocaten vaan Hoefdraad. Echter blijft zij er bij dat het Hof voorbij is gegaan aan de essentie van de dagvaarding. Die had Hoefdraad en niet zijn advocaten moeten bereiken wat volgens haar niet is geschied.

“Ik proef een vorm van tegenstrijdigheid in het besluit van het Hof. Het openbaar ministerie bevestigd eigenlijk dat de verdachte niet is aangehouden en een adres heeft. Daar wordt hij niet aangetroffen, ook geen huisgenoten en hetzelfde O.M heeft ook een opsporingsbevel uitgevaardigd”. Volgens haar moet volgens het wetboek Hoefdraad dus openbaar worden gedagvaard. Volgens de uitleg van het Hof van Justitie heeft dat wel plaatsgevonden, nadat het O.M de dagvaarding bij de districtscommissaris heeft afgeleverd. “Maar dan zijn we terug bij het begin, omdat wanneer de districtscommissaris, die overigens niet verplicht is dat te doen opnieuw begint met de manier vaan dagvaarding zoals het O.M heeft gedaan. De dagvaarding had bij het gerechtsgebouw aangeplakt moeten worden”, vindt de Jurist. Het Hof van Justitie heeft ook het verweer verworpen dat voor de dagvaarding er een verkeerd wetsartikel zou zijn gebruikt. “In de dagvaarding staat in vetgedrukte letter dat het om de rechtszaak in eerste aanleg gaat”, hield de rechter de verdediging van Hoefdraad voor. Volgens Murwin Dubois, die samen met Lalji deel uitmaakt van de verdediging, zou het accent gelegd moeten worden op de onbekendheid van waar Hoefdraad zich bevindt. “Die onbekendheid blijkt uit de opsporing. Vanaf augustus tot december is bekend dat het woonadres niet langer de verblijfplaats is van de verdachte”.

Volgens Dubois is het een normale omstandigheid dat de rechtszaak in afwezigheid van Hoefdraad plaatsvindt. Nu de dagvaarding geldig is verklaard zal het rechtsproces normaal plaatsvinden en zal Hoefdraad bij verstek veroordeeld worden. De verdediging van de ex minister benadrukt dat contact tussen Hoefdraad en zijn advocaten op geen enkele manier wil zeggen dat die het Openbaar Ministerie enige mededeling moeten doen over waar hij zich mogelijk zou bevinden. “Die confidentialiteit wordt door de wet gewaarborgd anders zou de procureur generaal als eerst bij ons terecht zijn geweest”, zegt Dubois.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/hof-van-justitie-beslist-excepties-vordering-hoefdraad-afgewezen-4-februari-strafeis/

JOGI MIST ADHIN IN DNA

Jan 12, 2021

Coalitieparlementariër Mahinder Jogi (VHP) vraagt zich af hoe het gaat met oppositieparlementariër en gewezen vicepresident Ashwin Adhin.

Jogi stelde bij aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen 2021 in De Nationale Assemblee (DNA), maandag, dat hij Adhin geruime tijd niet heeft gezien. Hij reageerde hiermee op de mededelingen van NDP-fractieleider Rabin Parmessar dat Sergio Akiemboto niet langer lid is van de NDP-fractie en zijn lidmaatschap van DNA ook heeft opgezegd. “Wij hebben inderdaad gemerkt dat twee leden aan de overzijde, met name de heer Misiekaba en Akiemboto per schrijven hebben bedankt, maar we zien het geachte lid Adhin geruime tijd niet”, was de opmerking van Jogi.

Melvin Bouva, waarnemend fractieleider van de NDP, zegt hierop dat er geen reden is tot bezorgdheid. “Er is helemaal niets aan de hand”, was het antwoord van Bouva op de nieuwgierigheid van Jogi. “Dit is onze eerste vergadering na het reces. Dus we brengen u in herinnering dat wij vanwege onder andere ook de Covid-situatie een aantal vergaderingen niet bij elkaar zijn geweest. Dus er is helemaal niets aan de hand. Ik weet niet of dat de bedoeling was van alles dat daaromheen is, maar er is helemaal niets aan de hand”, verzekerd Bouva. Ook DNA-voorzitter Marinus Bee zegt niet over bijzondere informatie te beschikken.

Adhin zit momenteel op hete kolen voor zijn mogelijke betrokkenheid bij strafbare handelingen rond apparatuur op het Kabinet van de vicepresident. Hij wordt door het Openbaar Ministerie ervan verdacht die te hebben vernietigd, dan wel de opdracht daartoe te hebben gegeven.

UNITEDNEWS

https://unitednews.sr/jogi-mist-adhin-in-dna/

Kortgedingrechter wijst vordering Hoefdraad af

17 Dec, 2020, 13:57

 

De rechter heeft de vordering van Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën, tegen de Staat Suriname vandaag afgewezen. Hoefdraad was via zijn raadslieden naar de rechter gestapt omdat hij vond dat De Nationale Assemblee (DNA) niet de juiste procedure heeft gevolgd om hem in staat van beschuldiging te stellen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, De Nationale Assemblee en het Openbaar Ministerie waren de gedaagden.

 

Aangevoerd werd dat tijdens de eerste behandeling van de vordering van de procureur-generaal (pg) door DNA Hoefdraad is gehoord. Het hoorbeginsel is bij de tweede vordering niet toegepast. Het niet horen van een persoon tegen wie een beslissing of besluit wordt genomen is onder andere in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en levert een onrechtmatig handelen op van een orgaan van de Staat, stelden zijn raadslieden.
 
De eiser stelde dat het besluit van DNA nietig is. Assembleevoorzitter Marinus Bee om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij blij is dat de vordering is afgewezen. De vervolging kan verder plaatsvinden zonder oponthoud. “Het was een testcase voor ons om te wijzen dat we ons werk correct hebben gedaan,” stelt Bee.
 
Asis Gajadien, die voorzitter was van de commissie, zegt aan Starnieuws dat de pg altijd een vordering kan indienen, dus ook een tweede keer. Met het vonnis ontstaat er volgens Gajadien ook jurisprudentie. Nu is het duidelijk wat onder ‘horen’ van een (ex-)politieke ambtsdrager betekent. De kwestie is conform de wet afgehandeld, benadrukt Gajadien.
 

STATEMENT PATRICIA ETNEL:

10 dec 2020 DNA vergadering 
 
Recht voor één recht voor allen🙏
Het huis van het VOLK mag nimmer het huis zijn om politieke ambtsdragers te beschermen.
Wij dienen het VOLK

Gestolen miljoenen van het Surinaamse volk moeten teruggehaald worden bij corrupte politici

 

11/12/20-

De door corrupte politici gestolen miljoenen die toebehoren aan het Surinaamse volk moeten met de meeste spoed door de Staat teruggevorderd worden.

De regering Santokhi- Brunswijk moet alle mogelijke nationale en internationale instanties aan het werk zetten om de gelden terug te laten vloeien in de staatskist die is kaalgeplukt.

 

Het kan niet zo zijn dat grote delen van de gemeenschap momenteel in armoede moeten “creperen” en diegenen die door ernstige malversaties binnen de politiek  binnen een dag miljonair zijn geworden languit en ongestoord kunnen gaan snurken in hun hangmat.

Dat zegt het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC) vrijdag aan GFC Nieuws.

Volgens het VrouwenCollectief heeft de Surinaamse president Chan Santokhi tijdens een persconferentie enkele maanden geleden, glashelder en expliciet uitgelegd dat er miljoenen uit onze staatskist zijn gestolen.

“Maar tot op heden is er nog geen cent teruggevorderd. Er zijn mogelijk tientallen miljoenen buitenlandse valuta gesluisd naar buitenlandse geheime rekeningen”.

“Het zou de regering sieren om desnoods in samenwerking met buitenlandse deskundigen en organisaties veel meer actie te ondernemen om zo onze gelden te terug te halen. Het zijn de miljoenen van het volk, miljoenen van ons. Wij willen ons geld terug”, aldus het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief.

https://www.gfcnieuws.com/gestolen-miljoenen-van-het-surinaamse-volk-moeten-teruggehaald-worden-bij-corrupte-politici/

NDP komt vandaag bijeen over kwestie Adhin

11-12-2020 11:07

NDP-woordvoerder Ricardo Panka

NDP-parlementariër en ex-vicepresident, Ashwin Adhin, is gisteren tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) in staat van beschuldiging gesteld. De Nationale Democratische Partij (NDP) komt vandaag bijeen om een standpunt in te nemen in deze kwestie. Dit bevestigt NDP-woordvoerder Ricardo Panka tegenover Suriname U-News (SUN). Hij geeft aan dat de partij vandaag zal vergaderen en hierna de gemeenschap zal informeren. Panka weet nog niet als NDP-voorzitter en ex-president Desire Bouterse aanwezig zal zijn. De tijdstip van de bijeenkomst is ook nog niet bekend.

Adhin wordt door het OM onder andere verweten van het tezamen en in vereniging wederrechtelijk vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van video- en of fotoapparatuur van het kabinet van de vicepresident. Valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift, dat bestemd is als bewijs dat de goederen niet meer bruikbaar waren voor de dienst en daarom afgeschreven konden worden. Hij zou opzettelijk apparatuur wederrechtelijk hebben toegeëigend. Tijdens de openbare vergadering hebben diverse coalitieleden verklaard niet op de stoel van de rechterlijke macht te zitten. Het OM moet volgens hun de ruimte krijgen om zijn werk te doen.

De NDP praat over een heksenjacht op prominenten van de partij, waaronder Gillmore Hoefdraad en Ashwin Adhin. Volgens NDP-fractieleider Rabindre Parmessar staan zeker drie NDP-parlementariërs op de hitlijst van justitie. Volgens Adhin heeft het parlement een historische fout begaan met het goedkeuren van de vordering van de procureur-generaal.

https://www.sun.sr/Details/6020_zIUBZie9CqmSRHCftJG5aFaFabEzPltVsudaFaFaAQKSzxTVmLS8UhER6aFaFao3c070z33GEXBN_Pankandp.jpg

UITSPRAKEN BOUTERSE IN ONDERZOEK

Dec 10, 2020

Procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday heeft naar aanleiding van de recente uitspraken gedaan door de gewezen president, Desiré Bouterse, een onderzoek gestart.

In opdracht van de PG is de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) belast met dit onderzoek. Dit werd op 7 december 2020 per brief bevestigd aan president Chandrikapersad Santokhi.

“Ja, ik heb een brief van hem gehad dat hij opdracht gegeven heeft aan de politie om te onderzoeken”, zegt Santokhi. De president ervaart de uitspraken van Bouterse als een bedreiging tegen de rechtsstaat en de natie.

“Wat ik aan de procureur-generaal gevraagd heb, is om te beoordelen of zijn uitspraken strafwaardig zijn en dat op basis van zijn beoordeling hij, als procureur-generaal, stappen onderneemt”, zegt de president.

Bouterse zou na de krijgsraadzitting van 30 november 2020 in OCER, het hoofdkwartier van de Nationale Democratie Partij (NDP), intimiderende uitspraken hebben gedaan die niet in goede aarde vielen bij de regering. “Dit soort dingen ga je alleen met wapens kunnen weghalen. En daarvoor zijn de Bouterses en de Jules en de Abrahamsen te oud. U zult moeten toegeven en voor de rest puppet willen blijven. Maar als u daadwerkelijk inhoud wil geven aan ‘Suriname is van de Surinamers’, dan zullen wij in de bres moeten springen”, zei Bouterse over onder andere het kapitalisme en rassenhaat.

He strafproces rond de decembermoorden wordt reeds 13 jaar lang behandeld door de krijgsraad. In 2019 werd Bouterse, die als hoofdverdachte wordt aangemerkt, veroordeelt tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Hij legde de afgelopen week een verklaring bij de rechtbank af om zijn verzet te onderbouwen. De Krijgsraad heeft de zitting verdaagd naar 29 januari 2021.

https://unitednews.sr/uitspraken-bouterse-in-onderzoek/

Breaking: OM mag Adhin vervolgen

Gewezen vicepresident Ashwin Adhin. Beeld: DNA TV

Met 31 stemmen vóór en vijftien tegen heeft De Nationale Assemblee (DNA) zojuist het verzoek van procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday goedgekeurd om gewezen vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen. Hiermee maakt DNA de weg vrij voor het Openbaar Ministerie (OM) om Adhin te vervolgen.

Eind november had het OM een vordering ingesteld bij DNA voor het in staat van beschuldiging stellen van de gewezen vicepresident. Het OM heeft eerder te kennen gegeven dat de vordering een opsomming van strafbare feiten geeft, zoals uit het ingestelde strafrechtelijk onderzoek is gebleken. Het OM heeft DNA gevraagd te beslissen over de vervolging van de ex-vicepresident.

Adhin was eerder in verzekering gesteld. In deze zaak had de rechter-commissaris (rc) en daarna het Hof van Justitie geoordeeld dat niet de juiste procedure was gevolgd. De rc en het Hof stelden dat Adhin als gewezen politieke ambtsdrager eerst in staat van beschuldiging gesteld moest worden.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft in DNA gezegd dat de in staat van beschuldiging stelling een aangelegenheid is van het parlement. De regering wil zich niet mengen in deze kwestie. Brunswijk zei ook dat hij zijn statement al heeft gegeven bij de politie.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien verwijst naar de vordering van de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die momenteel voortvluchtig is. DNA had het verzoek van het OM om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen afgewezen. Hij merkt op dat de samenleving in deze zaak geen voldoening heeft. “Hoefdraad is spoorloos,” zegt hij.

Hij geeft verder aan dat een vordering goedkeuren niet wil zeggen dat iemand schuldig is. Een vordering goedkeuren betekent dat DNA een instantie die belast is met de rechtspraak de mogelijkheid geeft daaraan te werken.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei dat de oppositie keer op keer erop heeft gewezen dat vanuit regerings- en coalitiekringen mensen worden beschuldigd en dat er aan karaktermoord en politieke rancune wordt gedaan.

Hij merkt op dat er een proces gaande is waarbij er sprake is van enorme politieke rancune. Hij vraagt zich af wat de volgende regering gaat doen als zaken zich zo voordoen. Volgens hem moet er broederlijk en zusterlijk met elkaar worden omgegaan. De ontwikkelingen die zich nu voordoen zijn allesbehalve dat. “Gaan naar de rechter heeft met zich meegebracht dat Adhin negen dagen van zijn vrijheid is beroofd”, zegt Parmessar.

Volgens Parmessar kon de regering-Bouterse ook tal van mensen voor het gerecht slepen. De NDP kiest echter voor de harmonieuze samenleving.

Ronny Asabina (BEP) geeft aan dat de wet ongelijkheid op het rechtsgebied in de hand werkt. In een ideale situatie zouden we zeggen: “we gaan mee”. Maar gegeven de situatie en omstandigheden heeft de BEP zich onthouden van stemmen. De BEP heeft stemming vóór de zaal verlaten.

Melvin Bouva (NDP) benadrukt dat eenieder onschuldig is, tenzij het tegendeel is bewezen. Bouva deelde mee dat de NDP niet meegaat met de in staat van beschuldiging stelling van Adhin. Hij stelt dat het moet gaan om een inhoudelijke afweging, die de NDP heeft gemist in de discussie. De NDP-fractie stemt tegen de vordering van de pg, aldus Bouva.

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/10/breaking-om-mag-adhin-vervolgen/

Kromosoeto blijft met kerst in de cel

Ginmardo Kromosoeto. Foto: NII

Ginmardo Kromosoeto, voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), blijft in voorarrest. Rechter Maytrie Kuldipsingh heeft vandaag in de zaak van Kromosoeto het verzoek tot invrijheidstelling afgewezen omdat zijn raadsman, Benito Pick, een bewijsverweer gevoerd heeft. De rechter heeft toegelicht dat de raadsman zich niet beroep heeft op artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering.

Kromosoeto werd eveneens bijgestaan door raadsman Rick Tjon A Joe. De rechter heeft de zaak verdaagd naar 12 januari 2021 wat betekent dat ook Kromosoeto de kerstdagen en oud- en nieuwjaar in de gevangenis zal moeten doorbrengen.

Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek zijn getuigen gehoord door de rechter-commissaris. Op de zitting van 12 januari zal de verdachte Kromosoeto worden geconfronteerd met de afgelegde verklaringen van de getuigen.

De raadsman van Kromosoeto heeft kenbaar gemaakt dat hij op 12 januari excepties wil opwerpen. De rechter heeft de hoofdofficier van Justitie, Cynthia Klein, de gelegenheid gegeven om de zaak voor te dragen. Aan de ex-SPSB-directeur is een aantal strafbare feiten ten laste gelegd waaronder deelname aan een criminele organisatie, overtreding van de Bankwet en overtreding van artikel 13 lid a van de Anti-corruptiewet.

Zijn raadsman heeft daarna het verzoek gedaan voor de voorlopige invrijheidstelling van Kromosoeto. Hij beroept zich op de periode waarin de tenlastelegging is opgenomen. Daarin is aangegeven dat Kromosoeto de strafbare feiten zou hebben begaan in de periode dat hij met verplicht verlof zou zijn gegaan en wel van 14 mei 2019 tot en met 11 mei 2020. Volgens zijn raadsman zou zijn cliënt de strafbare feiten niet hebben begaan als hij met verlof was.

Hoofdofficier Klein heeft op haar beurt aangegeven dat ondanks Kromosoeto met verplicht verlof was, hij een e-mail over de aanschaf van panden gestuurd heeft naar Gillmore Hoefdraad, ex-minister van Financiën en Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname. De hoofdofficier merkte op dat Kromosoeto nog steeds bevoegdheden had als bankdirecteur ondanks zijn verplicht verlof. Ook haalde ze aan dat hij in zijn verlofperiode nog steeds zijn salaris kreeg.

Vishmohanie Thomas

https://www.srherald.com/suriname/2020/12/10/kromosoeto-blijft-met-kerst-in-de-cel/

Minister stelt Clad-onderzoek in bij Nationaal Jeugdinstituut

09/12/2020 16:04 – Merredith Bruce

Het Nationaal Jeugdparlement in vergadering. Het Nationaal Jeugdparlement in vergadering. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) gevraagd om onderzoek te doen naar de besteding van gelden bij het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), waaronder ook het Nationaal Jeugdparlement (NJP) valt. “Men praat over een NJP maar laat mij u één ding vertellen, er is niet eens één financieel verslag van het jeugdparlement. Ik bedoel, je bent een zelfstandig orgaan en moet dus een jaarverslag en financiële verslagen hebben en als je me dat niet kunt aantonen dan wil ik wel weten wat er met de gelden gebeurd is”, zegt minister Rishma Kuldipsingh tegen de Ware Tijd. Mocht het onderzoek van de Clad geen uitsluitsel geven over waar de gelden naar toe zijn, dan wordt de procureur-generaal ingeschakeld, zegt de bewindsvrouw.

Het Clad-onderzoek is onderdeel van een hele ‘screening’ vanuit het ministerie als het gaat om het reilen en zeilen binnen het NJI met in het bijzonder het NJP. Het departement heeft een speciaal team ingesteld dat het jeugdparlement zal moeten evalueren.

De bedoeling was dat er deze maand verkiezingen zouden worden gehouden voor een nieuw jeugdparlement, maar die zijn voorlopig aangehouden vanwege de evaluatie. “We hebben zes maanden tot een jaar uitgetrokken hiervoor en als het zover is, zullen we de verkiezingen wel laten doorgaan”, zegt Kuldipsingh.

Ze meent dat het nu wel tijd is om dit orgaan te evalueren. “Als het al zestien jaar functioneert en we merken nog geen resultaten dan is het wel tijd om te evalueren ja.” Ook jongerenorganisaties en de jeugdparlementariërs zelf zullen hierbij worden betrokken.

Wat de bewindsvrouw zelf betreft, mag dit orgaan voortbestaan. Echter, ze wil er een andere invulling aangeven en wellicht krijgt het orgaan ook een andere naam. Kuldipsingh vindt dat het jeugdparlement een politieke vorm had aangenomen wat volgens haar nimmer zo mag zijn. “We moeten er voor alle jonge Surinamers zijn, het is dus niet de bedoeling dat jongeren of politieke organisaties daar worden geaccommodeerd.”

Daarnaast vindt zij dat leden van dit orgaan zich in het veld moeten bewegen om te weten wat er speelt onder de jongeren en deze problemen vervolgens rapporteren aan het ministerie. “Het is niet slechts vergaderen.”

 

 

Hof beveelt pg onderzoek mislukte ontvoering af te ronden

10/12/2020 00:00 – Ivan Cairo

Rodney Cairo (r) in oktober 2019 tijdens een meeting van Strei!Rodney Cairo (r) in oktober 2019 tijdens een meeting van Strei! Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – Het Hof van Justitie (HvJ) heeft het Openbaar Ministerie (OM) bevolen het strafrechtelijk onderzoek naar de mislukte ontvoering van ex-militair Rodney Cairo af te ronden. Cairo deed op 16 april aangifte tegen luitenant-kolonel Daniëlle Veira, directeur Nationale Veiligheid.

Verdachten van de ontvoeringspoging hebben verklaard in opdracht van de DNV-chef te hebben gehandeld. Na afronding van het onderzoek kan de strafrechtelijke vervolging en berechting van Veira bij de krijgsraad worden ingesteld ter zake van de strafbare feiten waarover aangifte is gedaan.

Op 6 oktober deponeerde Cairo een beklagschrift bij het HvJ omdat er volgens hem geen schot kwam in het onderzoek van het OM. Het hof zegt termen aanwezig te vinden om Cairo en het OM te horen over zijn beklag. Inmiddels is een raadkamer samengesteld die zich over deze kwestie zal buigen. Klager en het OM zijn opgeroepen om op 15 december door de driekoppige raadkamer gehoord te worden.

In de vroege ochtend van 16 april dit jaar werd Cairo in zijn woning aan de Zirkoonstraat overvallen door vier gemaskerde en zwaar bewapende mannen. Hij was vermoedelijk eerder op de avond gedrogeerd door vrouwen die bij deze actie waren ingezet.

Toen de overvallers op het punt stonden het slachtoffer af te voeren verschenen politie-eenheden ten tonele nadat een buurman die de verdachte bewegingen op Cairo’s adres had opgemerkt de politie had gebeld. De daders gaven toen aan dat ze in opdracht van DNV-directeur Veira de actie uitvoerden. Uiteindelijk zagen ze ervan af om hem mee te nemen.

Enkele uren daarna deed het slachtoffer aangifte bij de politie te Geyersvlijt. In deze zaak werden twee verdachten aangehouden. Veira is vorige week in de hoedanigheid van verdachte door de Militaire Politie verhoord.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/10/hof-beveelt-pg-onderzoek-mislukte-ontvoering-af-te-ronden/

Nabestaanden willen Bouterse achter tralies: ‘Lock him up!’

Het vonnis is er, nu nog de straf. De 39ste herdenking van de Decembermoorden stond dinsdagavond niet alleen in het teken van gerechtigheid, maar ook van vergelding. ‘Lock him up!’

 
Deelnemers bij de herdenking van de Decembermoorden vorig jaar in Amsterdam.BEELD ANP

Alles is raar dit jaar, ook de herdenking van de Decembermoorden. Geen fakkeloptocht, geen nabestaanden die elkaar in de armen vallen, geen Surinaams volkslied dat uit volle borst wordt meegezongen. Het volkslied kwam dit keer uit de computer en de dertig aanwezigen in kerkgebouw De Duif stonden er stilletjes op 1,5 meter afstand van elkaar naar te luisteren. Dat was allemaal vreemd aan de 39ste herdenking in 38 jaar – de eerste herdenking was op de zondag na de moorden. 

 

Andere onderdelen van de herdenking waren als vanouds. Indrukwekkend was de bijdrage van Radha Gangaram Panday die vertelde over haar oom Surendre Rambocus. Onder meer dat hij een voorkeur voor kleding in alle kleuren van de regenboog combineerde met een haperend oog voor de juiste combinatie. Als oom Surendre ging stappen, hielpen Radja en haar zusjes hem met het uitzoeken van de geschikte outfit. “Hij was een vrolijke, stoere oom die graag grappen maakte.”

In 1982 deed de militair Rambocus een poging tot een tegencoup. Die mislukte. Hij werd veroordeeld tot een celstraf en enkele weken later in Fort Zeelandia met opgepakte opponenten van het regime, voornamelijk burgers, gemarteld en vermoord. Radha vertelde hoe zij op 7 december nog een pakketje naar haar oom in de gevangenis had gebracht, met onder meer een bara en een chocoladeletter uit Nederland. “Na zijn dood kreeg de familie een pakje met persoonlijke bezittingen. Hij had nog een stukje van de letter kunnen eten. Als kind deed me dat goed.” 

‘Lock him up’

Ook een vast onderdeel van de herdenking: een juridische uiteenzetting van advocaat Gerard Spong, doorspekt met schimpscheuten aan het adres van de daders. “Suriname heeft de twijfelachtige eer het enige land ter wereld te zijn waar een tot 20 jaar cel veroordeelde moordenaar vrij kan rondlopen alsof er niks aan de hand is.” De rechtstaat in Suriname is herboren, aldus Spong, maar dat moet volgens de raadsman ook leiden tot voltrekking van het vonnis. “Lock him up!” 

Oud-president Desi Bouterse verscheen vorige week voor het eerst voor de krijgsraad om verzet aan te tekenen tegen het vonnis. Daarna kan nog een hoger beroep volgen. Volgens Spong hoeft dat allemaal niet lang te duren als er geen nieuwe feiten op tafel komen. “Daarna wordt het spannend. Als Bouterse opnieuw tot 20 jaar wordt veroordeeld, zal er een bevel tot gevangenneming moeten uitgaan. Gaat dat bevel inderdaad worden gegeven? Bouterse heeft het dubbel en dwars verdiend.”

https://www.parool.nl/amsterdam/nabestaanden-willen-bouterse-achter-tralies-lock-him-up~b31adb53/?referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&fbclid=IwAR1goUqffDuQI6S2xb_cXbf5wFZd71Nt1a_8-4_NOy1dXfCOtTSSIT29So8

Coalitie tegen openbare hoorzitting Adhin

07 Dec, 2020, 00:00

foto
 Ex-vicepresident tevens DNA-lid Ashwin Adhin. 

Ex-vicepresident Ashwin Adhin wordt vandaag achter gesloten deuren gehoord door een Assembleecommissie. De NDP-fractie heeft aangegeven om de hoorzitting openbaar te maken. Dit is echter niet goedgekeurd door de coalitie tijdens een commissiebijeenkomst, onder leiding van Asis Gajadien (VHP). Ook Adhin wilde een openbare zitting. 
 
Commissielid Stephen Tsang (NDP) om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij het jammer vindt dat niet de ruimte is gegeven om Adhin te horen in een openbare setting. “Zeker omdat de coalitie het steeds heeft over transparantie en openheid van bestuur. Ik denk dat het belangrijk is, zeker met de ruis die er is, dat het de gewezen vicepresident, die ook lid is van De Nationale Assemblee, alle ruimte krijgt om zijn verhaal te doen”, zegt Tsang.
 
Commissievoorzitter Gajadien om een reactie gevraagd, zegt dat het niet gebruikelijk is dat het horen van een politieke ambtsdrager in het openbaar geschied. De hoorsessie van ex-minister Gillmore Hoefdraad is achteraf vrijgegeven en uitgezonden via DNA-TV. Gajadien zegt dat openbare commissievergaderingen geëvalueerd worden. Tot nu toe zijn er geen openbare commissievergaderingen gehouden in de nieuwe samenstelling van het college.
 
“Wij willen een zakelijke behandeling hebben, waarbij niet ingegaan wordt op de inhoud. Wij willen voorkomen dat er een show van gemaakt wordt,” merkt de volksvertegenwoordiger op. Hij haalt aan dat het enige wat relevant is in deze kwestie of de zaken waarvan Adhin verdacht wordt, te maken heeft met het ambt als vicepresident. Ook moet de vraag beantwoord worden of het in landsbelang is om hem niet te vervolgen. Over de inhoud moet de rechterlijke macht beslissen, benadrukt Gajadien.

MENINGEN, COMMENTAREN VAN BURGERS

Hebt u aan degene te danken vr wie u hebt gewerkt.Zij hebben hem geofferd opdat zij vrij kunnen rondlopen
Videoresultaat voor van dijk silos geen okb voorzitter meer
 
 
2:31
Van Dijk –Silos zegt plotseling bedankt te zijn als voorzitter …

Is Bouterse een recidivist?

04 Dec, 2020, 02:53

foto
Op maandag 25 februari 1980 vond er een ordinaire  coup plaats olv de sergeanten Désiré Delano Bouterse en Roy Horb, waarbij enkele doden vielen. In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 december 1982 werden er 15 mensen in Fort Zeelandia gemarteld en vermoord. Weer olv dezelfde Désiré Delano Bouterse. Dit gebeurde kort nadat Maurice Bishop, de marxistisch-leninistische eerste minister van Grenada, tijdens zijn bezoek aan Bouterse,  Bouterse soft noemde.
 
Wij herrinneren ons nog de krasse uitspraak van Maurice Bishop: ‘Revolution is not drinking tea with your enemies. You should liquidate them‘, tijdens de zgn revolutionaire massameeting  op zondag 31 oktober 1982. Ook de uitspraken van Bouterse mbt Cyrill Daal: ‘Daal heeft mij een rekening gepresenteerd. Nu heeft hij (door de staking) de banken gesloten. Er blijft dus niets anders over dan dat ik hem die rekening contant betaal en het kleingeld mag hij houden.’ 1 Maand en 8 dagen later, 8 december 1982, was Daal één van de slachtoffers van de 8 december moorden olv Bouterse.
 
Op zaterdag 29 november 1986 vond er in het Marrondorpje Moiwana de meest gruwelijke oorlogsdaad uit de Binnenlandse Oorlog in Suriname plaats. Daar kwamen circa 50 mensen om, onder wie veel vrouwen, zwangere vrouwen en baby’s. U raadt het al! Dit gebeurde in opdracht van de toenmalige legerleider Désiré Delano Bouterse.
Voor de 8 december moorden is Bouterse na een jarenlang en gedegen onderzoek  door de Krijgsraad op vrijdag 29 november 2019 bij verstek tot 20 jaar celstraf veroordeeld. Natuurlijk heeft Bouterse net als iedereen het recht om gebruik te maken van alle  rechtsmiddelen die hem ten dienste staan om zich te verdedigen.  Die rechtsmiddelen die hij de 15 slachtoffers  op woensdag 8 december 1982 duidelijk niet heeft gegund.
 
Citaat uit het requisitoir van auditeur-militair  Roy Elgin: ‘Uit het onderzoek is met betrekking tot de persoon van de verdachte gebleken dat hij samen met anderen heeft gemeend zich te moeten opstellen als de heersers van leven en dood. Verdachten hebben zich de hoedanigheid van rechter en beul aangemeten. Hebben zonder enig vorm van proces, en dus met schending van wetten en verdragen op wreedaardige wijze het leven van hun medemens ontnomen.’ Elgin vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar dan ook op zijn plaats, zwaar meegewogen is de ‘onherstelbare schade aangericht aan de slachtoffers, hun nabestaanden en het Surinaamse volk’.
 
Afgelopen maandag 30 november, kon Bouterse zijn verzet bij de Krijgsraad verdedigen.  Na het bezoek aan de Krijgsraad heeft de NDP een bijeenkomst gehad in Ocer, waar  Bouterse zei dat het volk de NDP weer nodig heeft. ‘Men is bezig het volk vijftig jaar terug te werpen en toen zijn er wapens te pas gekomen’,  doelende op de ordinaire  coup van  25 februari 1980. ‘De Bouterses, Jules en de Abrahamsen zijn daarvoor te oud. Of u zult moeten toegeven en voor de rest puppet willen blijven, maar als u daadwerkelijk inhoud wil geven aan Suriname is van de Surinamers, dan zullen wij in de bres moeten springen. Ik weet dat vele mensen ons niet begrijpen, maar laten wij elkaar beginnen te begrijpen dat er een historische taak is weggelegd om vanuit deze eenheid dit niet zo door te laten gaan’. ‘Dit soort dingen kan je alleen met wapens weghalen’.
 
In een verklaring daarna heeft de regeringscoalitie de uitspraken van  Bouterse krachtig veroordeeld: ‘Suriname heeft op democratische wijze een nieuw parlement en nieuwe regeringsleiders gekozen. Dergelijk taalgebruik is niet alleen opruiend, maar ook contraproductief en polariserend. Dit soort onverantwoordelijk gedrag kan worden geïnterpreteerd als een overtreding van de wet.’  In verband met het feit dat de regeringscoalitie een “mogelijke overtreding van de wet” constateert, mogen wij een verzoek van de regeringscoalitie aan het Openbaar Ministerie verwachten om Bouterse voor verhoor op te willen roepen. Ook van het kabinet mag een verzoek verwacht worden aan de procureur-generaal om qq een onderzoek te doen naar de door Bouterse gedane intimiderende en opruiende uitspraken.
 
Het antwoord op de vraag  “Is Bouterse een recidivist?”  is dus “Ja, Bouterse is een recidivist”. Regering, in het strafrecht maakt men geen grappen met recidivisten!
 
Romeo Hoost

Gajadien: 2 vragen relevant voor hoorcommissie Adhin

04 Dec, 2020,  00:00

foto
 De procureur-generaal heeft bij De Nationale Assemblee gevorderd dat ex-vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging wordt gesteld. 


 
De hoorcommissie van De Nationale Assemblee zal ex-vicepresident Ashwin Adhin maandag horen. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday heeft op 26 november een vordering ingediend om Adhin in Staat van beschuldiging te stellen. Commissievoorzitter Asis Gajadien om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er geen inhoudelijk onderzoek plaatsvindt door De Nationale Assemblee.
 
Gajadien merkt op dat twee vragen voor hem van belang zijn, die Adhin moet beantwoorden. Zijn de strafbare feiten gepleegd tijdens het uitoefenen van het ambt van vicepresident. De tweede vraag is of het van algemeen belang is om Adhin niet te vervolgen. Als de strafbare feiten te maken hebben met het ambt van vicepresident en als het niet in het algemeen belang is om de persoon niet te vervolgen, is de zaak wat Gajadien betreft gauw klaar.
 
Nadat Adhin gehoord is door de commissie, wordt er verslag uitgebracht aan De Nationale Assemblee. In een openbare vergadering moet het besluit genomen worden of Adhin in staat van beschuldiging zal worden gesteld. Diverse fracties hebben al publiekelijk aangegeven dat de rechterlijke macht haar werk ongestoord moet kunnen doen.
 
NDP-voorzitter Desi Bouterse zei maandag in Ocer dat hij samen met Ramon Abrahams en raadsman Irvin Kanhai regeringsfunctionarissen aan het contacten was. Nu zijn verzetzaak voorgegaan is, “moet het varkentje van Adhin worden gewassen”. Bouterse zei dat niks mis mag gaan. Vicepresident Ronnie Brunswijk had eerder gezegd dat de zaak buiten proces kon worden afgehandeld. Er is een brief naar hem geschreven door raadsman Kanhai om de zaak financieel af te handelen. De twee medeverdachten Amien D. en Vijendra R. zitten nog steeds vast. 

15 martelaren van ons zelfbeschikkingsrecht

03 Dec, 2020, 04:44

foto

Martelaren zijn medemensen die, vaak na gemarteld te zijn, zijn vermoord vanwege hun idealen. De 15 martelaren van 8 december 1982 hebben de hoogste prijs betaald voor een Suriname waarin de Surinamers – in vrijheid – de rechtsorde, bestuursvorm en leiders, zonder inmenging van buitenaf, mogen kiezen. Zij waren critici van de militaire dictatuur, die gewelddadig de Surinamers van hun zelfbeschikkingsrecht had beroofd. Deze advocaten, journalisten, vakbondsleiders, ondernemers, universiteitsdocenten en militairen werden zonder vorm van proces fysiek en psychisch gefolterd en volgens de toenmalige bevelhebber – die in het novembervonnis van 2019 schuldig aan de decembermoorden werd bevonden – ‘op de vlucht neergeschoten.’
 
Vrije verkiezingen afgeschaft
De slachting van Bastion Veere was vooraf gegaan door een ‘revo’ lastercampagne van staatswege, die het democratische volksprotest als een product van ‘de CIA’ en ‘het imperialisme’ moest voorstellen. De dictatuur nodigde Cubaanse regime-ideologen uit zich, met hun paranoïde complottheorieën, te mengen in onze binnenlandse aangelegenheden. In de kazernes mochten zij de geesten van Surinaamse militairen rijp maken voor het opnemen van de wapens tegen de eigen bevolking. De decembermoorden en -folteringen, de gewelddadige ontvoeringen en het in brand schieten van media- en vakbondsgebouwen, waren geen incident of spontane eruptie van – 37 jaren na dato – gefabriceerde ‘onderliggende psychologische factoren’.
 
De moorden en folteringen waren zoals de vooraanstaande Zuid-Afrikaanse hoogleraar John Dugard, als Amicus Curiae van het Amsterdams Gerechtshof, in 2000, had geconcludeerd, misdrijven tegen de menselijkheid. De daders hadden zich het recht aangematigd willekeurig over leven en dood te kunnen beslissen. Hun oogmerk was door systematische, discriminatoire vervolging en ontrechting, de voorhoede van de brede volksbeweging voor recht en democratie te liquideren en de bevolking definitief angst in te boezemen. De universiteit werd gesloten, alle media werden verboden of onder censuur geplaatst, het land werd gemilitariseerd. In haar regeringsverklaring van 1 mei 1983 schafte de dictatuur algemene en vrije verkiezingen af! 8 december 1982 markeerde internationale misdrijven op Surinaams grondgebied, georkestreerd als bloedige staatsgreep, met als doel de vestiging van een totalitaire staat, waarin de samenleving onderworpen zou zijn aan de grillen van de zelfbenoemde ‘Leider van de Revolutie.’
 
‘Loose canon’
Bij 45 jaar Srefidensi hield sociaal-democraat en oud-minister Jan Pronk, in Amsterdam zijn lezing, waarin hij de staatsgreep van 25 februari duidde als daad van willekeur. Het ging ‘verre van goed’ in de eerste jaren na 25 november 1975, maar er bestond een democratische rechtsorde en de Surinamers konden via democratische verkiezingen op vreedzame wijze verandering bewerkstelligen. Dat recht werd hen door de militaire coup ontnomen. Volgens Pronk was de coup niet onvermijdelijk, maar ‘een incident, met catastrofale gevolgen’. Pronk: ‘ Het werd veroorzaakt door twee personen: Bouterse en Valk. Zonder Valk geen Bouterse, zonder Bouterse geen 8 decembermoorden.’ Pronk was openhartig: ‘We moeten erkennen: Nederland heeft een kwalijke rol gespeeld. De benoeming van Valk als militaire attaché in Paramaribo was een grote fout. Valk was een loose canon en ging ongecontroleerd zijn gang’.
 
De voormalige minister van Ontwikkelingssamenwerking toonde, gedocumenteerd aan dat het bij de omstreden geheimhouding van Suriname-stukken tot 2060, gaat om stukken over de 25 februari putsch. De geheime stukken kunnen volgens Pronk grotere Haagse betrokkenheid bij de coup van 25 februari bevestigen of ontkennen. Volkenrechtelijk echter maakt het ter bevestiging van de vraag naar inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Suriname door Nederland, niet uit of Valk in zijn putschische activiteiten vanuit Den Haag werd aangestuurd of als loose canon handelde. Als hoofd van de Nederlandse militaire missie in Paramaribo, vertegenwoordigde hij het Koninkrijk der Nederlanden. Den Haag was volkenrechtelijk aansprakelijk voor zijn daden.
 
En wat nu al boven elke twijfel verheven staat, is dat de bloedige staatsgreep naast het omverwerpen van de gekozen regering en democratische rechtsorde, een flagrante schending van de nationale soevereiniteit betekende. Dat de hoofdputschist de martelaren van 8 december 1982 met oncontroleerbare verzinsels en ongeloofwaardig haperende getuigenissen, lasterlijk ervan beschuldigt ‘bruggenhoofd’ geweest  te zijn voor ‘een invasie’, is dan ook niets anders dan de dief die roept: ‘ Houdt de dief!’. De decembermoordenaars deden bij geen van hun slachtoffers huiszoeking. Zij wisten dat zij onschuldig waren! Sterker, als onderdeel van hun desinformatie campagne dwongen zij André Kamperveen en Jozef Slagveer door foltering, valse zelfbeschuldigingen voor te lezen. Videobeelden demonstreerden tijdens de waarheidsvinding in het decembermoorden strafproces, dat Bouterse  persoonlijk bij deze bedrieglijke, lafhartige en onmenselijke exercitie betrokken was!
 
Contempt of court
Op de graven van de slachtoffers staat 9 december 1982 als sterftedatum, terwijl uit alle bewijsmateriaal en ooggetuigenissen is gebleken dat de vijftien mannen op 8 december 1982 al waren doodgeschoten. Waarom loog de dictatuur ook over hun sterftedatum? Bouterse kwam met een valse alibi voor de nacht van 8 op 9 december 1982 op de proppen, alsof de moorden toen hadden plaatsgevonden. Deze en andere leugens demonstreerden zijn contempt of court. Die minachting voor de rechterlijke macht bleek ook uit zijn jarenlang schuldbewust dokken voor de rechtszittingen, zijn zelfamnestiewet, zijn lasterlijk beschuldigen van de rechterlijke macht een ‘verlengstuk’ van Nederland te zijn en het decembermoorden strafproces factfree te bestempelen als ‘politiek proces’.  Zijn empathieloze hoogmoed toonde het volkomen gebrek aan spijt en/of berouw. Zijn karikaturaal  aanroepen van Fidel Castro – ‘ de geschiedenis zal mij vrijspreken’ – demonstreerde zijn waanwereld. De geschiedenis had immers allang geoordeeld. Lees de geschiedenisboeken er maar op na. Daarin worden niet de daders, maar de 15 martelaren vrijgesproken.

Henry Does, arts en publicist

Verklaring Bouterse: Onrecht corrigeren

30 Nov, 2020, 09:56

foto
 Voormalig legerleider Desi Bouterse met de 8 pagina’s tellende verklaring in de hand. Hij legt uit waarom hij in verzet is gekomen tegen het vonnis. (Foto: Raoul Lith) 

Ex-legerleider en ex-president Desi Bouterse heeft in een verklaring die hij voorgelezen heeft op de zitting van de Krijgsraad aangegeven dat er niet aan waarheidsvinding is gedaan. Hij gaf enkele voorbeelden van “onmiskenbare ernstige tekortkomingen in de tegen mij en anderen gerichte 8 december strafzaak, te laten zien waar mijn oordeel over het door u geleide 8 december-strafproces op is gebaseerd, alsook mijn zeer besliste afwijzing van de resultaten daarvan. Hij is in verzet gekomen tegen het vonnis waarbij hij 20 jaar cel opgelegd heeft gekregen. “De geschiedenis zal ook mij vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van 8 december 1982”, hield Bouterse de Krijgsraad voor.  Hij is in verzet gekomen om het onrecht dat hem en de andere veroordeelden is aangedaan, gecorrigeerd te krijgen. Na de verklaring zijn er excepties opgeworpen door raadsman Irvin Kanhai. De zaak is uitgesteld naar 29 januari.
 
De verklaring van Bouterse
“Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad,
Ingevolge het Wetboek van Strafvordering betreffende het verzet ter zake, het vonnis dat tegen mij in het 8 december strafproces is uitgesproken en de wens van Uw Krijgsraad dat er mijnerzijds een verklaring wordt afgelegd, wens ik U het volgende voor te houden. Ik sta vandaag in persoon voor Uw Krijgsraad, omdat ik nu besef, dat in strijd met hetgeen ik altijd gedacht heb nl. dat door aanwezigheid van mijn raadsman tijdens het proces ik geacht werd aanwezig te zijn, een denkfout is geweest. Mijn verontschuldigingen daarvoor. In het hiernavolgende zal ik in grote lijnen duidelijk maken waarom het noodzakelijk is dat ik in verzet ben gekomen tegen onderhavig vonnis.
 
Allereerst wens ik te stellen dat ik mij jarenlang dienstbaar heb gemaakt voor onze natie, mede als militair zijnde, met de inzet zo nodig van mijn eigen leven. Ik ben mij er steeds bewust van geweest dat in dit kader goede resultaten zullen worden bereikt, maar dat niet zou kunnen worden uitgesloten dat daarbij ook fouten zouden kunnen worden gemaakt. Een beschouwing ter zake moet echter binnen een andere context geschieden. Dit streven, om onze natie in positieve zin te hervormen, is mij nimmer in dank afgenomen.
 
President en Leden van de Krijgsraad, ik heb gemeend om, nadat ik nog bij de rechter-commissaris aan het gerechtelijk vooronderzoek mijn bijdrage had geleverd, in persoon, en door vertegenwoordiging van mij door mijn raadsman, verder aan het proces deel te nemen. Dit in de verwachting dat dit een rechtvaardig oordeel mogelijk zal maken.
 
Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, ik zal hierbij heel beslist niet ingaan op de kwestie of Uw vonnis al dan niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn is gepresenteerd. U zult daar, met het voortschrijden van de jaren, waarschijnlijk zelf een correct antwoord op vinden. U vergeve mij als de woorden van mijn volgende analyse wat hard en onvriendelijk lijken; dat laatste is zeker niet mijn bedoeling. Ik wil slechts elke onduidelijkheid en elk misverstand voorkomen.
1. Als ten aanzien van de zeer traumatische, droevige gebeurtenissen van december 1982 kennelijk twee opvattingen tegenover elkaar staan, t.w.:  
 a. zoals onder meer de nabestaanden beweren, dat volkomen onschuldige   mensen zomaar een nacht door bloeddorstige militairen voor machtsbehoud  zijn opgepakt en vermoord, of
 
b. dat het erom ging om een gevaarlijke militaire invasie van de voormalige kolonisator af te slaan dan wel te voorkomen, zoals is gesteld door het toenmalige Militaire Gezag. Het lijkt dan logisch dat voor een onbevooroordeelde, objectieve procesvoering, het gerechtelijk vooronderzoek niet alleen moest worden gericht op de mensen, die al jaren voor de aanvang van het proces, in de massieve beïnvloedingscampagne vanwege de voormalige kolonisator, als moordenaars zijn gebrandmerkt. Dit onderzoek moest zeker ook de mensen en instanties aan de andere zijde betreffen, onder meer de nabestaanden en vrienden van de mensen die omgekomen zijn. Eveneens kan gesteld worden dat gelet op de complexiteit en de gebeurtenissen tijdens het afgelopen proces er helaas nooit aan waarheidsvinding is gedaan.
 
In dezelfde context kan worden gewezen op Uw volkomen negering van andere voor de gearresteerden belastende situaties, zoals de zeer intensieve communicatie bij dag en bij nacht, met Nederlandse en andere buitenlandse diplomatieke instanties in ons land, in de aanloop naar het moment van de beoogde invasie. Zo ook uitlatingen, die sommige van die instanties ook tegenover de getuige Fred Derby en Surinaamse regeringsfunctionarissen (o.a. onze toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken) zouden hebben gedaan. 
 
De getuige Derby heeft zich trouwens publiekelijk zeer verontrust getoond over de  plannen van de actievoerenden en de buitenlandse diplomaten, waartoe hij was uitgenodigd: hij heeft gezegd niet mee te willen doen in een toneelstuk waarvan hij het script niet helemaal kende. De rechter-commissaris had hem daar zeker iets over kunnen vragen. Hetgeen is nagelaten! Bovendien heeft Uw Krijgsraad ook nagelaten dit mee te nemen in Uw beoordeling!
Hetzelfde kan worden gesteld ten aanzien van de getuigenis van Peter van Haperen, wellicht de belangrijkste getuige binnen deze context. Deze getuigenis is door Uw Krijgsraad niet eens aan de orde gesteld teneinde die, indien zo gewild, met steekhoudende argumenten, als ondeugdelijk te verwerpen. Dit terwijl de Auditeur-Militair deze getuige juist wel als zeer gezaghebbend beschouwt (zie daarvoor pagina 9 van de schriftelijke vastlegging van diens repliek).
 
2. Wanneer mensen worden verdacht van ernstige staatsgevaarlijke activiteiten dan is het volkomen legitiem om die onder arrest te plaatsen. Die arrestatie vindt overal in de wereld, altijd plaats zoals dat ook hier is gebeurd. In de presentatie van Uw vonnis worden meer dan 40 pagina’s gewijd aan het ophalen van de verdachten, kennelijk zonder enige ander oogmerk dan om de a priori gedoodverfde moordenaars in de ogen van de samenleving nog een extra onnodig smet te bezorgen.
 
3. Uw Krijgsraad negeert de zeer relevante getuigenis van de helaas overleden heer Venoax, die een geliefde persoon in de samenleving is geweest met een hoog aanzien en als eerlijk en betrouwbaar bekend stond. Dit terwijl uit die getuigenis onomstotelijk de intenties van het Militaire Gezag blijken met betrekking tot het deactiveren van het beoogde bruggenhoofd, dat door de gearresteerden voor de buitenlandse invasie werd gevormd. U gaat er ook zonder enige motivering aan voorbij, dat tot op het moment van het ophalen van de omgekomen personen, uit geen enkele actie of verklaring  van mij of enig ander lid van de groep van 16 (inclusief de zogenaamde getuige Rozendaal!) of van welke andere persoon dan ook, enige indicatie te vinden is, dat personen zijn opgehaald met het oogmerk om hen om het leven te brengen.
 
Mijn raadsman heeft zowel in zijn pleidooi als in zijn dupliek op deskundige wijze met deugdelijk onderbouwde stellingen ten bewijze van het tegendeel de door de Auditeur-Militair geponeerde stellingen, met name dat er is geoefend en dat er onder mijn leiding besprekingen zijn gevoerd – en let wel in aanwezigheid van de getuige Rozendaal! – en dat de Groep van Zestien kennelijk voor zijn eigen duistere doeleinden de leiding had bij acties, enz., onderuitgehaald. Ik verwijs ter bekorting van mijn betoog gaarne naar de betreffende passages in de genoemde processtukken.
 
En ja, echter ontstaan inderdaad condities die de zaak volkomen uit de hand doen  lopen, wanneer uit de na de arrestatie verkregen informatie, zowel van sommige  van de gearresteerden als uit andere internationale bronnen (en gelooft U mij daar is geen wifi of internet voor nodig), duidelijk wordt, dat de arrestatie van de leden van het beoogde bruggenhoofd, een eerder niet voorziene impuls biedt voor een versnelde, mogelijk onmiddellijke uitvoering van de invasie, die al in een staat van afgeronde voorbereiding was. Dit mede om hun dringend nodige bruggenhoofd te ontzetten!
 
Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, weest U ervan overtuigd dat ik er absoluut niet trots op ben en dat het mij echt veel verdriet heeft gedaan en ik er ook spijt van heb, dat ik de gebeurtenissen van december 1982 niet heb zien aankomen.
Ik ben daarom in verzet gekomen, omdat het evident is dat onvoldoende inzicht in de onderliggende psychologische factoren bij de genoemde omstandigheden aanwezig was. De vereiste forensische deskundigheid is wel voor het proces aangetrokken, maar de even dringend nodige psychologische expertise, helaas niet. Dit ondanks het ruime budget dat voor het strafproces beschikbaar is geweest. Bijgevolg was er vanaf de start van het proces geen andere optie dan om uit het volkomen ongerijmde, de vereiste voorbedachten rade te construeren.
 
Het woord draaiboek krijgt een betekenis van een afrondend bewijsstuk daartoe, terwijl iedereen weet dat niemand die een gevaarlijke militaire invasie moet afslaan, dat succesvol zou kunnen doen, zonder een gedegen, dergelijk instrument voor intelligence (ook bij de reeds gearresteerde personen!) en voor het inzetten van manschappen naar aantal, tijd  en plaats alsook voor de in te zetten wapens, enz.,enz. enz.
 
De (toenmalige) Auditeur Militair, gaat er overigens van uit, dat er wel legitieme omstandigheden en redenen zouden kunnen bestaan, welke in de dood van de arrestanten zouden kunnen resulteren, zoals blijkt uit het volgende citaat uit het door hem gepresenteerde repliek:
“… Meer nog, indien en voor zover de leider van het land van oordeel was dat het in het belang van de veiligheid van de staat noodzakelijk was, dat de lokale steunpunten geëlimineerd moesten worden ter garandering van de veiligheid, dan had dit gezegd en gedaan moeten worden. Het zou dus moeten leiden tot een rechtsproces“, einde citaat.
 
Het feit dat de Auditeur-Militair in zijn repliek aangeeft dat het e.e.a. bijvoorbeeld via een Krijgsraad te Velde had kunnen gebeuren en mijn raadsman in zijn dupliek overtuigend heeft laten zien, dat het feit dat er geen Krijgsraad te Velde is opgezet een aanwijzing temeer zou moeten zijn, dat van voorbedachten rade geen sprake zou kunnen zijn. Ook dit heeft Uw Krijgsraad volledig genegeerd! Dit bevestigt mijn eerdere conclusie dat niet aan waarheidsvinding is gedaan!
 
Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, in het voorgaande heb ik getracht om U met een klein aantal uit de veelheid van onmiskenbare ernstige tekortkomingen in de tegen mij en anderen gerichte 8 december strafzaak, te laten zien waar mijn oordeel over het door U geleide 8 december-strafproces op is gebaseerd, alsook mijn zeer besliste afwijzing van de resultaten daarvan.
 
Ik ben daarom in verzet gekomen tegen onderhavig vonnis. Dit niet alleen om het onrecht dat mij en de andere veroordeelden is aangedaan gecorrigeerd te krijgen, maar ook ter vermijding c.q. ter mitigering van de gevaarlijke consequentie van het gevoerde strafproces en de opgelegde vonnissen. Deze gevaarlijke consequentie betreft de verlamming van de weerbaarheid van ons volk voor alle toekomstige pogingen van vijandige krachten om ons land met een vernietigende militaire actie binnen te vallen dan wel om ons op enige andere wijze kwaad te doen.
Er mag terecht worden gevreesd dat dan niemand, zelfs niet de meest plichtsgetrouwe, vaderlandslievende militair, zal durven ook maar een vinger ter verdediging van ons land en volk uit te steken.
 
Eveneens spreek ik de hoop uit, dat Uw Krijgsraad geleid door de Almachtige en een rechtgeaard gevoel voor een goed rechtsproces, in alle oprechtheid en eerlijkheid het huidig rechtsproces zal leiden, zodat alle omstandigheden: zoals mijn eigen verzoek tot het doen van onderzoek een dag na de traumatische gebeurtenissen (zie verhoor Inspecteur Dhr. Doorson), het opbergen van de resultaten van dit onderzoek in de kluizen van de Surinaamsche Bank en de mysterieuze verdwijning daarvan en alle andere genegeerde aspecten in deze complexe zaak meegenomen worden, en Uw Krijgsraad tot een rechtvaardig oordeel komt!
 
Mevrouw de President en leden van de Krijgsraad, ik zeg U, dat ik zeker weet dat – naar analogie van de bekende uitspraak van een door mij hooggeachte staatsman de geschiedenis ook mij zal vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van 8 december 1982. En laten we ons realiseren dat een wezenlijk deel van die geschiedenis besloten is in de documenten, die de voormalige kolonisator in zijn kluizen voor 60 jaar heeft opgeborgen. Ik dank U.”

Bouterse begeleid door NDP'ers naar Krijgsraad

30 Nov, 2020, 08:51

foto
 Desi Bouterse met de de verklaring die hij de Krijgsraad gaat voorhouden in de hand. Hij zal uitleggen waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis. (Foto: Raoul Lith) 

Ex-legerleider Desi Bouterse is met de verklaring die hij gaat voorlezen in de hand, vanmorgen naar het gerechtsgebouw getogen. Hij wordt begeleid door een aantal NDP-toppers en aanhangers.
 
De verzetzaak in het 8 decemberstrafproces wordt straks in behandeling genomen door de Krijgsraad. Bouterse heeft verzet aangetekend tegen het vonnis waarbij hij vorig jaar veroordeeld werd tot 20 jaar cel.
 
Bouterse antwoordt op een vraag over wat hij verwacht dat niet vooruitgelopen moet worden op zaken. Hij kijkt hoe de zaak zich ontwikkeld.
 
Een groep NPD’ers voor de barricade bij de Wulfinghstraat. (Foto: René Gompers)

DNA bespreekt dinsdag vordering pg

30 Nov, 2020, 04:48

foto
 De Nationale Assemblee zal dinsdag de vordering van de procureur-generaal in een huishoudelijke vergadering bespreken. 

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft de vordering van de procureur-generaal om ex-vicepresident Ashwin Adhin in staat van beschuldiging te stellen, reeds aan hem betekend. Hij heeft een huishoudelijke vergadering voor dinsdag uitgeschreven om deze kwestie te bespreken.
 
De leiding van De Nationale Assemblee heeft de vordering donderdag ontvangen. Daarna heeft Bee de fractieleiders op de hoogte ervan gesteld en vrijdag is hiervan kennisgegeven aan Adhin. De Assembleevoorzitter zegt desgevraagd aan Starnieuws dat hij de procedure volgt. Diverse stappen moeten worden ondernomen in zo een geval.
 
In de huishoudelijke vergadering dinsdag zullen de leden bepalen welk traject er gevolgd zal worden. De Assemblee kan beslissen om een onderzoekscommissie in te stellen of een hoorcommisie. Bij de eerste vordering van de procureur-generaal tegen toenmalige minister Gillmore Hoefdraad van Financiën was er een hoorcommissie ingesteld. Hoefdraad heeft zich toen uitgebreid verdedigd. Het is verwachtbaar dat nu ook een hoorcommissie wordt benoemd.

Oproep steun Bouterse niet van NDP-leiding afkomstig

30 Nov, 2020, 00:00

foto

Op social media roepen NDP’ers op om later op de morgen voorzitter Desi Bouterse massaal te ondersteunen wanneer hij weer voor het gerecht moet verschijnen in de verzetzaak in het 8 decemberstrafproces. “De oproep komt niet van de partijleiding,” benadrukt NDP-woordvoerder Ricardo Panka tegenover Starnieuws. Mensen die ondersteuning geven, doen dat vrijwillig, zegt Panka.
 
Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op 15 critici van het militaire regime op 8 december 1982. Hij zal volgens zijn raadsman, Irvin Kanhai een lijvige verklaring voorlezen op de zitting van de Krijgsraad. Bij een eerdere zitting in januari, waar toen ook de aanwezigheid van Bouterse vereist was, zijn partijgenoten massaal op straat gekomen. De avond ervoor is in de buurt van het gerechtsgebouw gebeden en is er een nachtwake gehouden.

“Als de leiding een oproep had gedaan dan zouden we dezelfde situatie krijgen als 23 januari toen hij voor het eerst verscheen voor de Krijgsraad,” geeft Panka aan. “In het kader van de covid-situatie is het onverantwoordelijk om zo een oproep te doen als leiding van de partij. De leden van de partij zullen hun voorzitter door dik en dun blijven ondersteunen. Dus als er eigen initiatieven worden ondernomen om mensen op te roepen, betekent het nog niet dat het van de partijleiding afkomstig is.”

“De partij is een verantwoordelijke partij en houdt rekening met de covidsituatie waarbij al te grote groepen mensen bij elkaar een onverantwoordelijke situatie met zich zal meebrengen,” benadrukt Panka. Hij geeft aan dat er ook geen contact is geweest tussen hem en personen die de oproep zouden hebben gedaan. “Men moet rekening houden met fake berichten op social media,” merkt Panka op. “Daarom hebben we direct aangegeven dat de oproep niet komt van de NDP-leiding.”
 
René Gompers

Verhoren door rechter-commissaris in gerechtelijk vooronderzoek in zaak Naschoolse Opvang

Publicatie datum: 29 nov 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

De rechter-commissaris verhoort deze dagen diverse personen in het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak van het project Naschoolse Opvang. De Naschoolse Opvang is de afgelopen jaren, sinds 2012, geplaagd door diverse schandalen. Waren het geen wormen in het eten, dan waren het wel de vele achterstallige betalingen aan de leerkrachten, problemen met de personen die zorgden voor het eten voor het project, belangenverstrengelingen etc. 

De intentie van het project was goed – leerlingen na schooltijd voorzien van een goede maaltijd -, maar de uitvoering was bar slecht met een rammelende administratie, dat leidde tot de nodige onderzoeken (door een speciale commissie, maar ook door de Centrale Landaccountantsdienst, Clad) en uiteindelijk een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Een terugblik op een omstreden project

Medio 2013 werd het project geëvalueerd. De Naschoolse Opvang zou gecoördineerd gaan worden door het ministerie van Onderwijs. Begin juli van dat jaar bleek dat leerkrachten al zeven maanden geen betaling hadden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Naschoolse Opvang, dus werk na de reguliere schooltijd. ‘Elke maand horen wij dat het in orde komt. In mei kregen wij een salarisstrookje. Toen kregen wij te horen dat er een foutje was, dat in juni zou worden gecorrigeerd. Maar nu is het alweer begin juli en wij hebben nog steeds geen cent gezien’, zei een schoolleider.

Eind augustus 2013 moesten ambtenaren van het ministerie van Onderwijs enkele weekenden overwerk verrichten om de administratie van de Naschoolse Opvang in orde te krijgen. Toenmalig minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling liet weten, dat iets meer dan tweehonderd leerkrachten nog niet waren uitbetaald, omdat de bankrekeningnummers niet correct waren. Volgens Adhin zou de Naschoolse Opvang aangepast uitgevoerd worden in het nieuwe schooljaar. Basic life skills en sport zouden ook deel gaan uitmaken van het programma. 

‘Drastisch ingrijpen, dat hele ding is ontaard’

Toenmalig president Desi Bouterse vond in september 2013, dat er drastisch moest worden ingegrepen in het Naschoolse Opvang-project van de regering. Er moest een compleet nieuw team komen. ‘Dat hele ding is ontaard. Het gaat alleen maar om mensen die een nyang willen maken. We moeten ingrijpen’, sprak Bouterse. Volgens hem zou het de uitvoerders van het project alleen maar gaan om financiële winsten te maken. Hij zei ook als voorbeeld, dat op een school met 300 kinderen 300 porties eten werden gekocht en het veelvuldige ervan werd gedeclareerd als te zijn kosten om het eten klaar te maken. Ook zouden er mensen zijn die eten klaarmaakten in de stad en het lieten transporteren, met alle onkosten, naar het binnenland. Twee maanden later, in november 2013, bleek dat keukenhouders van het project Naschoolse Opvang in Commewijne al vijf maanden niet waren uitbetaald. Het ging om ruim twintig keukens die alle scholen in het district moeten voorzien van voeding.

Bureau Naschoolse Opvang

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling was in december 2013 is bezig om een Bureau Naschoolse Opvang op te zetten. ‘De bedoeling van het bureau is, dat we moeten kijken hoe de betrokkenheid van het veld verbeterd kan worden. Dat wil zeggen, dat niet alleen naar de input van leerkrachten zal worden gekeken, maar ook van de ouders, de inspectie van onderwijs, buurtmensen, maar ook overheidsstructuren zoals districtscommissariaten’, zei toenmalig minister Adhin. Voor 2014 had de regering SRD 90.8 miljoen begroot voor de Naschoolse Opvang.

Voorlopig stopgezet en grondige evaluatie

De Naschoolse Opvang werd per 1 oktober 2015 voorlopig stopgezet. ‘Er komt een grondige evaluatie, aangezien zaken nooit goed zijn geëvalueerd. Wij werken aan een nieuw plan van aanpak’, zei toenmalig minister Robert Peneux van Onderwijs. Het budget, dat SRD 90 miljoen bedroeg, moest ook drastisch worden teruggebracht. Het concept was volgens Peneux verkeerd begrepen. ‘Niemand praat over begeleiding van de kinderen in hiaten, maar eenieder over het eten, maar dat is niet het accent. Bij de Naschoolse Opvang zijn goede en gepromoveerde frommelogen. Het oneerlijke karakter maakt dat niks werkt, hoeveel maatregelen er ook worden getroffen. Er zijn mensen met lange vingers. Het project heeft vooral het karakter van voeding. De begeleiding is nog niet goed van de grond gekomen. Alle facetten van de naschoolse opvang en begeleiding zullen geëvalueerd worden door een commissie.’

Redenen voldoende voor diepgaand financieel technisch onderzoek

Begin februari 2016 heeft de commissie haar eindrapport gepresenteerd. Aanbevolen werd het project in een andere constructie voort te zetten en vorm te geven. Er was ook voldoende aanleiding om een diepgaand financieel technisch onderzoek in te stellen naar al hetgeen in het verleden aan vergrijpen heeft plaatsgevonden. In april 2018 maakte Bouterse bekend dat de Naschoolse Opvang in 2019 zou terugkeren. Maar hij werd snel gecorrigeerd door First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, die zei dat het slechts om schoolvoeding zou gaan.

‘Zand erover, wij moeten doorgaan’

Zo’n zes maanden later, medio november 2018, sprak Bouterse weer negatief over het project Naschoolse Opvang, een project overladen met beschuldigingen van corruptie, vriendjespolitiek en verspilling van staatsgelden. ‘Eén van onze droevige zaken is nog steeds onze Naschoolse Opvang welke een briljant project was. We hebben het samen verknald. Zand erover, wij moeten doorgaan’, zei Bouterse.

Adhin als getuige gehoord

Eind februari 2020 werd Adhin als getuige gehoord in het strafrechtelijk onderzoek naar de Naschoolse Opvang. Diverse personen waren al gehoord, waaronder ex-minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, directeur Natasia Bennanon van Onderwijs en Ivan Graanoogst. Uit het gerechtelijk vooronderzoek moet blijken of er een proces komt tegen verdachten. Het gaat onder meer om de strafbare feiten verduistering van geld of geldwaardig papier, gekwalificeerde verduistering, verduistering en oplichting. 

PK

https://surinamenieuwscentrale.com/content/verhoren-door-rechter-commissaris-gerechtelijk-vooronderzoek-zaak-naschoolse-opvang-0

Kanhai: Bouterse zal verklaring voorlezen op zitting

29 Nov, 2020, 00:00

foto
 Ex-legerleider Desi Bouterse verscheen op 22 januari voor de rechter, toen zijn verzetzaak tegen het vonnis in behandeling is genomen. 

Ex-legerleider Desi Bouterse (75) die in verzet is gegaan tegen het vonnis van de Krijgsraad, zal een verklaring voorlezen maandag op de zitting. De verzetzaak wordt dan inhoudelijk in behandeling genomen. Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op 15 critici van het militaire regime op 8 december 1982. Hiertegen is hij in verzet gegaan.
 
Raadsman Irvin Kanhai antwoordt op een vraag van Starnieuws dat zijn cliënt aanwezig zal zijn. De Krijgsraad heeft op dit 30 oktober nadrukkelijk aangegeven. Bouterse was toen niet aanwezig maar had wel in een brief aan de Krijgsraad de reden van zijn afwezigheid vertrouwelijk meegedeeld. Op grond daarvan is de zaak toen uitgesteld.
 
Bouterse moet de vraag beantwoorden waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis, dat precies een jaar geleden is uitgesproken. Bouterse is tijdens het proces, dat op 30 november 2007 van start ging, nooit op de zitting verschenen. Kanhai zegt dat zijn cliënt een lijvige verklaring zal voorlezen op de zitting. Hij heeft de verklaring al doorgenomen met Bouterse.
 
Kanhai zegt niet vooruit te willen lopen op de verklaring die zijn cliënt heeft besloten af te leggen. Hij zal wel aangeven waarom hij niet eerder voor de rechter is verschenen. Hij zal ook ingaan op waarom hij het niet eens is met het vonnis.

NDP roept leden op oud-president Bouterse te ondersteunen

Bouterse sprak aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein toe na de zitting van de verzetzaak op 22 januari. Het was de eerste keer dat Bouterse in deze zaak voor de Krijgsraad verscheen. Foto: Suriname Herald

De NDP heeft haar leden opgeroepen om maandag oud-president en partijvoorzitter Desi Bouterse te ondersteunen in verband met zijn verzetzaak. Coördinatieleden, wijkcoördinatoren, ondersteunende wijkcoördinatoren, stembureauvoorzitters, werkers, partijgenoten, belanghebbenden en kameraden worden opgeroepen Bouterse te ontvangen en te ondersteunen wanneer hij maandag voor de Krijgsraad moet verschijnen.

Deze oproep wordt gedaan door de NDP van het ressort Blauwgrond. Met de leuze “Strey de foe strey, wi no sa frede” worden de leden opgeroepen hun partijvoorzitter te ondersteunen.

De verzetsprocedure tegen Bouterse werd door de Krijgsraad op 30 oktober uitgesteld naar 30 november. De Krijgsraad zei dat het om een verzetzaak gaat en dat Bouterse daarom gewoon aanwezig moet zijn.

De Krijgsraad vroeg aan raadsman Irvin Kanhai naar de reden van de afwezigheid van Bouterse. Kanhai overhandigde de Krijgsraad een brief om aan te geven waarom zijn cliënt Bouterse niet op de zitting van 30 oktober aanwezig kon zijn.

Kanhai vroeg de Krijgsraad uitdrukkelijk om de brief niet publiekelijk kenbaar te maken. De Krijgsraad stelde toen de zitting wegens een overmachtssituatie uit naar 30 november.

De advocaat van Bouterse had na de uitspraak in het 8-decemberstrafproces, waar Bouterse veroordeeld is tot twintig jaar gevangenisstraf, vorig jaar verzet aangetekend.

De NDP’ers worden opgeroepen zich op maandag om 07.15 uur aan te melden op het NDP-centrum aan de Bonistraat 111 in Paramaribo-Noord. Daarna vertrekt de groep richting de verzamelplaats het NGVB-stadion aan de Van Roseveltkade en Mgr. Wulfingstraat.

https://www.srherald.com/suriname/2020/11/28/ndp-roept-leden-op-oud-president-bouterse-te-ondersteunen/

HOEFDRAAD NIET IN GUYANA

Wij vernemen uit regeringskringen, dat de Guyanese autoriteiten inmiddels hebben meegedeeld, dat Gillmore Hoefdraad zich niet langer in Guyana bevindt. Kort na zijn vermissing werd duidelijk dat hij in Berbice gesignaleerd was met zeker twee lijfwachten. Hoefdraad wordt door de Surinaamse justitie gezocht. Hij zou zich hebben schuldig gemaakt aan een aantal strafbare feiten en de staat voor miljoenen in vreemde valuta hebben benadeeld. Maar waar is Hoefdraad dan wel? Hij zou onderdak kunnen hebben gezocht in Venezuela, waar hij vele dieftige vriendjes heeft onder het Maduro regiem en ook is het niet uitgesloten, dat hij lekker op het strand ligt in Cuba. Hoefdraad heeft hier een raadsman die voor hem een zaak tegen de staat heeft aangespannen. Gevoeglijk mag worden aangenomen, dat de raadsman wel precies weet waar de ex-minister van Financiën zich schuilhoudt, want hij moet toch af en toe kunnen beraadslagen met zijn cliënt. Hoe die communicatie geschiedt, is niet bekend. Vermoedelijk geschiedt het overleg tussen verdachte en raadsman, elektronisch. Met de zeer moderne middelen die thans beschikbaar zijn, zou men een dergelijk contact kunnen volgen en de locatie van de verdachte via coördinaten, haarfijn kunnen achterhalen. Of men de moeite daartoe neemt, weten wij niet. Tot op heden zou de verblijfplaats van de verdachte Hoefdraad niet bekend zijn, althans dat beweert men binnen de opsporing. Wat zeker als een feit kan worden aangenomen, is dat Hoefdraad goed in de slappe was zit en dat hij zijn kennis en positie binnen Financiën, zeker zal hebben misbruikt om zijn eigen vermogen in het buitenland te spekken. En met dit vermogen dat als niet gering moet worden gezien, kan hij zich voor langere tijd schuilhouden en uit handen van de Surinaamse justitie houden. Voorts is het voor Keerpunt duidelijk dat zijn paarse trawanten die als raven hebben gestolen in de afgelopen 10 jaar, er helemaal geen baat bij hebben dat de man in handen valt van de Surinaamse justitie en rijkelijk uit de doeken zou kunnen doen wie en op welk moment, hoeveel heeft gestolen. Een levende Hoefdraad in handen van de justitie in Suriname moet daarom te allen tijde, voorkomen worden.

https://dagbladdewest.com/hoefdraad-niet-in-guyana/

VAN TRIKT BESCHULDIGT HAUSIL EN HOEFDRAAD VAN HANDELINGEN

De voormalige governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert Gray van Trikt, weerlegde gisteren in de rechtszaal, alle belastende verklaringen die tegen hem waren ingebracht. Van Trikt verklaarde dat de voortvluchtige ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, alle touwtjes in handen had bij de deals die waren gemaakt. Volgens Van Trikt is Hoefdraad de persoon die alle zaken had voorbereid en contracten heeft laten sluiten. Hoefdraad is, aldus Van Trikt, in hoogst eigen persoon verantwoordelijk geweest voor deze heel onsmakelijke kwestie.

Van Trikt stelde dat hij niet alleen door Hoefdraad, maar ook door Faranaaz Hausil, in onwetendheid is gelaten over de werkwijze en procedures binnen de moederbank. Hausil was directielid van de Centrale Bank en directeur Legal, Compliance & International Affairs.  Zij is ook aangehouden in het kader van het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM), waarbij Van Trikt en Hoefdraad ervan worden verdacht, zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet en artikel 13 van de Anti-corruptiewet.

Ook Hausil moest gisteren voor de rechter verschijnen en werd geconfronteerd met verklaringen van Van Trikt en haar eigen verhoor bij de politie.

In het politierapport wordt gesteld dat zij het brein is achter de verkoop van de tweede tranche overheidspanden. Volgens het onderzoek van het OM had Hausil in een e-mail toegegeven, dat er bij de aankoop van de panden sprake was van monetaire financiering, maar dat was volgens haar, minder erg dan als zou blijken, dat de CBvS zaken had gedaan met niet-integere personen. Het vermoeden bestaat, dat zij het in dezen heeft over Robert Putter, die ook in opspraak is geraakt in de corruptiezaak van de Surinaamse Postspaarbank. (SPSB).  Hausil ontkende die aantijgingen. “Ik heb naar eer en geweten gehandeld en mijn prioritiet was dat de bank niet in een financieel probleem terecht moest komen”, aldus Hausil. In haar verklaring in de rechtszaal was zij pas op de hoogte van de constructie van de overheidspanden, toen een collega-directielid haar erop wees wat er precies gaande was. Volgens haar heeft Van Trikt haar lange tijd in onwetendheid gelaten over wat er speelde. De zaak gaat op 12 januari 2021 weer voor.

https://dagbladdewest.com/van-trikt-beschuldigt-hausil-en-hoefdraad-van-handelingen/?fbclid=IwAR3SdEZ03awft8mBL3EB6TFEOgeZIG-w4DgA3qB-fdrOXp0AdQx9L5ZHnGo

Essed: Geen behandeling verzet zonder aanwezigheid Bouterse

27-11-2020 03:45

Advocaat Hugo Essed

De behandeling van de verzet zaak van Desi Bouterse, in het 8-decemberstrafproces, begint alleen bij de lijfelijke aanwezigheid van de verdachte. Dat is op de laatste zitting bepaald door president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor. Komende maandag 30 november, gaat de verzet zaak weer voor.

Advocaat Hugo Essed zegt dat het standpunt van de rechter duidelijk is. Op 30 oktober heeft de raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai, moeten aanhoren dat de zaak geen voortgang zal vinden zonder aanwezigheid van zijn cliënt. Kanhai overhandigde toen een brief, die om privéredenen anoniem werd gehouden, met daarin de reden voor de afwezigheid van Bouterse. De zitting werd verdaagd naar 30 november.

Kanhai verwacht dan ook dat Bouterse aanwezig zal zijn. Mocht hij toch niet verschijnen, heeft de rechter de mogelijkheid om de zaak wederom uit te stellen of om het vervallen te verklaren. Indien het verzet vervallen wordt verklaard, geldt het eerste vonnis, zoals uitgesproken op 29 november 2019, toen Bouterse veroordeeld werd tot 20 jaar celstraf. Essed zegt dat Bouterse in dat geval in hoger beroep kan tegen het oorspronkelijk vonnis.

Essed: ‘Het verschil tussen hoger beroep en verzet is dat bij de eerste het Hof van Justitie zal beslissen over de uitspraak van de rechter (Krijgsraad) en de rechtmatigheid daarvan. In het tweede geval van verzet, wordt beoordeeld als de verdachte schuldig is of niet”.

Gevangenneming?

Op de vraag als er gevangenneming wordt gelast bij het vervallen verklaren van het verzet, zegt Essed dat dit een vraagstuk apart is. “Gevangenneming kan altijd gelast worden”. De rechter heeft bij het oorspronkelijk vonnis geen gevangenneming gelast voor Bouterse. Toch is het eindbesluit, na verzet of hoger beroep, een aangelegenheid van de rechter’, aldus Essed.

https://www.sun.sr/Details/5780_6fKfQhjRlGYIvyD9Xw0uUQoXtReEPhNn92dgYqkhOuxNq8HeW5u7YwIa5VUL2myNcVjaFaFaVktvn7veg7aFaFafNThCrQcFcFccFcFc_Essed.jpg

Van Trikt: ‘Hoefdraad is een leugenaar, hij en regering waren op de hoogte van alles’

27 november 2020

'Van Trikt blijft vast en wordt vervolgd, maar Hoefdraad niet'
 

Ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert-Gray van Trikt, heeft gisteren hard uitgehaald naar de voortvluchtige ex-minister van financiën Gillmore Hoefdraad. Volgens Van Trikt is Hoefdraad een leugenaar.

 

Van Trikt gaf aan dat Hoefdraad anders dan hij beweerde, wel degelijk op de hoogte van overeenkomsten die getekend zijn met het Belgische bedrijf Clairfield. Hij was zelfs initiator van vier van zes projecten van Clairfield, liet de ex-governor de rechter weten.

Volgens Van Trikt gaf was het eveneens Hoefdraads idee om zeventien panden van de staat op te kopen om zo te proberen een SRD 3,5 miljard langlopende schuld van de staat te verkleinen.

“Hoefdraad liegt, hij en de regering waren op de hoogte van alles mevrouw de rechter” zei van Trikt hierover. De ex-governor heeft WhatsApp- en voiceberichten afgestaan, waarmee hij dit kan onderbouwen.

Naast Van Trikt werden gisteren ook zijn zakenpartner Ashwin Angnoe en CBvS directeur Faranaz Hausil gehoord. Een verzoek van hun advocaten om ze in vrijheid te stellen werd afgewezen. De zaak wordt op 12 januari 2021 hervat.

https://www.waterkant.net/suriname/2020/11/27/van-trikt-hoefdraad-is-een-leugenaar-hij-en-regering-waren-op-de-hoogte-van-alles/

Van Trikt : 'Ik heb teveel vertrouwen gehad in een persoon'

27/11/2020 00:00 – Wilfred Leeuwin

Ex-governor Robert van Trikt.

Ex-governor Robert van Trikt. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – De rechtszaak rond de ontoelaatbare handelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft donderdag geresulteerd in emoties en keiharde belastende verklaringen van de verdachten tegen elkaar. Rechter Maytrie Kuldipsingh, die om negen uur ‘s morgens de rechtszaak begon, besliste – na een marathonzitting – omstreeks half zeven ‘s avonds dat zij het verzoek van de advocaten om de verdachten Robert van Trikt (voormalig governor van de CBvS), Ashween Angnoe (zijn zakenpartner en directeur van het accountantantsbedrijf Orion Assurance & Advisory NV) en Faranaz Hausil (directeur juridische aangelegenheden van de CBvS) in voorlopige vrijheid te stellen, niet kan inwilligen.

De verklaringen van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, ook al verdachte in deze geruchtmakende kwestie, alsook de reacties en verklaringen van de andere verdachten tegen elkaar donderdag in de rechtszaal, bracht de rechter ertoe in te stemmen met officier van Justitie Cynthia Klein dat er voldoende reden is om hen als verdachten aan te merken. Het trio blijft aangehouden. Kuldipsingh verwacht hen terug op 12 januari 2021 om verder te gaan met deze rechtszaak.

“Dit is een slechte misdaadfilm”, zei Van Trikt op een gegeven moment. De voormalige governor heeft alle belastende verklaringen van Hoefdraad tegen hem ontkend en uitgebreid zijn relaas gedaan hoe de gewezen en nu voortvluchtige minister van Financiën alle deals heeft voorbereid, contracten heeft laten sluiten en in hoogst eigen persoon verantwoordelijk is geweest voor deze heel onsmakelijke affaire.

Van Trikt, die het meerdere malen moeilijk had zijn emoties onder controle te houden, zei dat hij niet slechts door Hoefdraad, maar ook door zijn staf bij de bank, onder wie Hausil, in het ongewisse is gelaten over procedures bij de CBvS. Geconfronteerd met de verklaringen van Hoefdraad bij het gerechtelijk vooronderzoek heeft de gewezen governor zich in details verweerd. Op een vraag en opmerking van de rechter als hij zijn verantwoordelijkheden niet schuift in de schoenen van anderen en daarin tekort is geschoten, zei de verdachte: “Ja, ik heb teveel vertrouwen gehad in een persoon.”

Toen later in de middag het de beurt was aan Hausil om voor de rechter te verschijnen en geconfronteerd te worden met verklaringen van Van Trikt en haar eigen verhoor bij de politie, kreeg ook zij het moeilijk haar emoties te verbergen. In het politierapport wordt zij, tot ergernis van de verdediging, gezien als het brein achter de afwikkeling van zaken en de manier waarop Hoefdraad het heeft klaargespeeld om panden, die niet het eigendom zijn van de staat, te verkopen aan de Centrale Bank van Suriname.

Hausil ontkende die aantijgingen. “Ik heb naar eer en geweten gehandeld en mijn prioritiet was dat de bank niet in een financieel probleem terecht moest komen.” Haar handelingen noemde zij “damage control”  nadat bleek dat er al gelden waren overgemaakt naar de regering en de gebouwen, die eigendom waren van stichtingen, bezwaard waren. Ze zei dat ze pas daarna door een collega-directielid erop werd gewezen wat er precies gaande was met deze koop. Volgens haar heeft Van Trikt haar lange tijd in het ongewisse gelaten over wat er gaande is.

Tijdens het verhoor van Van Trikt kreeg hij, naar aanleiding van de manier waarop hij de vragen van de rechter in een soort discussie beantwoordde, van haar te horen dat bij hem niet de indruk moet ontstaan dat zij nu al conclusies trok op basis van de verklaringen van Hoefdraad. “Dit is een rechtsproces waarbij ik nu in fasen de verdachten confronteer met de verklaringen in het gerechtelijk vooronderzoek. Het is nu tijd voor waarheidsvinding.”

Van Trikt verontschuldigde zich en bekende dat het hem na elf maanden in het gevang, nu in de strafinrichting Santo Boma, allemaal te veel is geworden en hij behoefte heeft zich te ventileren. Rechter Kuldipsingh gaf hem daartoe de ruimte en luisterde geduldig toen hij zijn emoties uitte. De gewezen governor hield haar voor dat hij al die tijd van zijn vrijheid is ontnomen, zonder enig contact met zijn raadsman in de eerste zes maanden. Daarnaast heeft hij zijn vrouw en twee kinderen van zes en acht jaar gedurende die periode niet kunnen zien en spreken.

Zijn advocaat Irvin Kanhai is van mening dat ex-minister Hoefdraad Van Trikt in deze positie heeft gebracht, nadat hij in december van het vorig jaar in De Nationale Assemblee met een initieel intern rapport van de bank alle verdachtmakingen op Van Trikt heeft gelegd. Rechter Kuldipsingh heeft donderdag een uitzondering gemaakt en aan de verdachten enkele minuten de tijd gegeven om hun familie, die aanwezig was in de rechtszaal, te spreken.

Nadat het verzoek van de advocaten voor voorlopige invrijheidstelling was afgewezen, deed Van Trikt nog een laatste beroep op de rechter om hem in staat te stellen contact met zijn gezin te hebben. “Maar mevrouw de rechter, onder uw voorwaarde kan ik mijn gezin zien?” vroeg Van Trikt. Rechter Kuldipsingh hield hem, Angoe en ook Hausil voor dat zij niet bevoegd is daar een voorziening voor te treffen. “Dat moet u afhandelen met uw advocaat”, aldus Kuldipsingh.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/11/27/van-trikt-ik-heb-teveel-vertrouwen-gehad-in-een-persoon/

 

Belgisch adviesbureau verwikkeld in Surinaams corruptieschandaal

ZOË DECEUNINCK | 26 november 2020

De Belgische tak van financieel adviesbureau Clairfield is verwikkeld in een grootschalig corruptieschandaal in Suriname. De zaak leidde tot het ontslag van de gouverneur van de Centrale Bank van Suriname en de ex-minister van Financiën is voortvluchtig. Apache kon het gerechtelijke dossier inkijken.

De zaak draait om advies rond plannen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om onder meer versnipperde overheidsactiva onder te brengen in een nationale investeringsmaatschappij. Op die manier hoopte men de rating van het land op internationale kapitaalmarkten te verbeteren. Verder zou de CBvS ook hervormd worden.

“Om de benodigde structuren op te zetten, nam Suriname contact op met diverse gespecialiseerde adviseurs”, verduidelijkt Hans Buyssemanaging partner van Clairfield Belgium de keuze voor zijn bedrijf. “Clairfield Belgium heeft een soortgelijke opdracht in België met succes uitgevoerd voor het Ministerie van Financiën (via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) en werd gevraagd om zich kandidaat te stellen vanwege onze ervaring met dit dossier en de kennis van de Nederlandse taal.”

De nationale bank sloot op initiatief van Robert-Gray Van Trikt vijf controversiële overeenkomsten met Hans Buysse van Clairfield, waarvan de Raad van Commissarissen van de bank niet op de hoogte was

De onregelmatigheden bij de CBvS kwamen aan het licht toen de (intussen ex-) minister van Financiën Gillmore Hoefdraad begin dit jaar een onderzoek instelde naar de handelingen van bankgouverneur Robert-Gray van Trikt. Van Trikt zou twee dure auto’s met geld van de bank hebben aangeschaft.

Tijdens het interne onderzoek bleek dat de nationale bank op initiatief van Van Trikt vijf overeenkomsten sloot met Hans Buysse van Clairfield. De Raad van Commissarissen van de bank was niet op de hoogte van deze overeenkomsten, die in de Surinaamse media als ‘wurgcontracten’ worden omschreven.

Het gaat om projecten die zonder (voldoende) tegenprestatie van Clairfield uitbetaald werden en moeten worden. In tegenstelling tot wat hij zelf beweerde, was ex-minister Hoefdraad wel op de hoogte van de overeenkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Openbaar Ministerie in Suriname heeft uitgevoerd. Het 138-pagina tellende document lekte begin dit jaar, waarna het viraal ging via WhatsApp.

Na het afsluiten van elk van de vijf overeenkomsten tussen Buysse en Van Trikt, betaalde de Centrale Bank een voorschot aan Clairfield. De gezamenlijke waarde hiervan bedraagt 2.552.932 euro. Een deel van dit geld heeft Buysse teruggestort op de rekening van Orion, het boekhoudingsbedrijf van Van Trikt. Het onderzoek van het OM kan niet aantonen welke diensten Orion heeft geleverd die deze transactie rechtvaardigen.

Onder één hoedje

“Het is gebruikelijk om met een lokale partner samen te werken”, reageert Hans Buysse over de keuze voor Orion. “Orion was een van de weinige revisorenkantoren in Suriname die internationale kwaliteit kon leveren en waarmee we in het verleden al hadden samengewerkt.”

Op dezelfde dag dat Clairfield ruim een half miljoen overmaakte naar Orion, sloot van Trikt een tweede overeenkomst met Clairfield. Voor dit contract, genaamd ‘Prodigy 2’, werd Clairfield ingehuurd voor advies bij de opzet en het beheer van een Surinaamse participatie- en investeringsmaatschappij.

Clairfield op zijn beurt zou Orion hebben ingehuurd als lokaal bedrijf om de participatie- en investeringsmaatschappij op te richten. Toch was het de bank, en niet Clairfield zelf, die de subcontractant betaald heeft. Het gaat om zo’n 36.000 euro als vergoeding voor “reiskosten en adviesuren in het kader van de Prodigy 2-overeenkomst”.

“Clairfield heeft enkel zicht op haar dienstverlening en facturatie en was niet betrokken bij andere opdrachten die Orion rechtstreeks voor de bank uitvoerde”, zegt Hans Buysse daarover.

Hans Buysse (Clairfield): ‘Corporate governance en transparantie behoren tot onze kernwaarden’

De laatste overeenkomst – ‘Project Prodigy 5’ – is gesloten op 19 september 2019 en gaat over een verkoopprijsschatting van de Surinaamse ambassades. Om op korte termijn cash te genereren – Suriname heeft een tekort – was er sprake van de verkoop van die gebouwen om ze zelf terug te huren, een zogeheten sale and lease back-operatie.

Op 2 oktober 2019 heeft de CBvS in het kader van die overeenkomst 196.000 euro overgemaakt aan Clairfield. Volgens het contract dient voor de schatting echter een officiële landmeter te worden aangesteld. Ook hier is het volgens het gerecht onduidelijk waarom Clairfield het bedrag inde en wat daartegenover stond.

In totaal sloot Van Trikt voor bijna 4 miljoen euro aan overeenkomsten met Clairfield Belgium. Van de vijf contracten had Van Trikt maar voor één bevoegdheid, namelijk voor het herstructureren van het bestuur en de operaties van de CBvS, zo deelt het Openbaar Ministerie mee.

Samenwerking stopgezet

“Ons inziens werden alle overeenkomsten op rechtsgeldige wijze tussen Clairfield en de Centrale Bank van Suriname gesloten”, reageert Buysse. “Corporate governance en transparantie behoren tot onze kernwaarden – we passen dit toe voor onze klanten, maar ook op onze eigen werking en op de samenwerking met onze klanten. Het is ons niet duidelijk waarop u zich baseert om te stellen dat de gouverneur maar een van deze opdrachten kon gunnen.”

Buysse zegt nog dat Clairfield Belgium voor alle voorschotten van de CBvS prestaties verrichte. “In onze contracten worden correcte prijzen gehanteerd en voorschotten gevraagd die verrekend worden met de geleverde prestaties”, zegt Buysse. “De voorschotten beschermen Clairfield tegen betalingsmoeilijkheden bij de klant tijdens de uitvoering van opdrachten.”

Clairfield werkt ondertussen niet langer voor de Centrale Bank van Suriname. “Aangezien de bank niet meer antwoordde op onze vragen en correspondentie en enkele van onze facturen, na herinneringen, onbetaald bleven, werd de samenwerking stopgezet”, zegt Buysse.

“Tot op dat moment werden alle opdrachten professioneel door Clairfield uitgevoerd. Uiteraard verwacht Clairfield betaald te worden voor het uitgevoerde werk omdat dit volledig losstaat van eventuele andere, interne kwesties in Suriname.”

In een proces-verbaal van het Openbaar Ministerie kwam nog een andere opmerkelijke naam bovendrijven. Een expert financieel management aan verschillende Belgische en Nederlandse universiteiten werd namelijk gezocht als adviseur van Robert van Trikt. Aan twee van die universiteiten studeerde Van Trikt boekhouden.

De professor, die finaal geen advies verleende omdat de zaak losbarstte, is actief in de Belgische non-profitorganisatie Vereniging van Financiële Analisten (ABAF/BVFA). Van die organisatie is Hans Buysse al tien jaar lang de voorzitter.

Wat doet Buysse in Suriname?

De eerste keer dat Buysse in Suriname werd gespot was in 2013. Toen was hij een van de sprekers op een financieel seminarie in de hoofdstad Paramaribo. Organisator van dit driedaagse event was Limebridge Holding NV, een ander Surinaams bedrijf van Van Trikt. Limebridge kwam vorig jaar ook al in opspraak, toen het werd genoemd in een corruptieschandaal van de Surinaamse Postspaarbank.

Brabo 2

Hans Buysse heeft een indrukwekkend CV. Zo is hij ook vicevoorzitter van het bestuur van European Financial Reporting Advisory Group, medeoprichter van de afdeling corporate finance bij Deloitte & Touche België en was hij jarenlang hoofd ‘Mergers and Acquisitions’ voor België bij de Nederlandse NIBC Bank. Buysse is ook een door Europa gecertificeerd financieel analist.

In 2019 heeft Clairfield Benelux een omzet gedraaid van 3.254.800 euro, waarvan 2.552.932 euro komt uit de Centrale Bank van Suriname

Onder de leiding van Buysse heeft Clairfield Belgium, partnerbedrijf van Clairfield International, in haar korte bestaan een behoorlijke reputatie opgebouwd. Zo speelde het bedrijf in 2015 een ‘belangrijke rol’ bij Brabo 2, een groot infrastructuurproject in Antwerpen met een contractwaarde van 234 miljoen euro

Als lid van het Starconsortium heeft Buysse ook al de Belgische overheid geadviseerd met betrekking tot participaties in BNP ParibasBelfiusBPost en Proximus, de Nationale Loterij en de luchthaven van Zaventem. Toch is de jaarrekening van Clairfield Benelux bescheiden. In 2019 heeft het bedrijf een omzet gedraaid van 3.254.800 euro. Daarvan komt 2.552.932 euro uit de CBvS.

Cashtekort

Dat voor de bank zeer grote bedrag roept wrevel op bij de burgers van Suriname, een land dat al jaren kampt met een economische crisis. Wat voor een internationaal bedrijf als Clairfield als een klein bedrag kan worden beschouwd, is in Suriname van levensbelang.

In juli 2020 lagen er in de kluis van de CBvS enkel biljetten van 5 Surinaamse dollars (wat overeenkwam met 60 eurocent), de kleinste biljetten van het land. Samen hadden ze een waarde van 2,5 miljoen euro, een bedrag vergelijkbaar met Van Trikt aan Clairfield heeft uitgekeerd. Er moest geld worden bijgedrukt, met een officiële devaluatie, stijgende winkelprijzen en groeiende armoede als gevolg.

Rekeninghoudend met de niet opzegbare afspraken die op twee van de vijf overeenkomsten van toepassing zijn, heeft Clairfield recht op nog zo’n 1,3 miljoen euro van de CBvS. Of Buysse dit geld ooit zal zien, is nog maar de vraag. Niet alleen wordt hij zelf als verdachte aangemerkt door de procureur-generaal en de minister van Justitie en Politie in het nog lopende onderzoek, sinds februari zit gouverneur Van Trikt in de Surinaamse gevangenis, samen met de directeur van Orion, Ashween Angnoe.

De partij van Hoefdraad genoot een absolute meerderheid in het parlement en kon zo voorkomen dat hij voor de rechtbank moest verschijnen

Ex-minister Hoefdraad is de derde hoofdverdachte in de zaak. Hij maakte zich naar eigen zeggen “niet druk” om de beschuldigingen van het OM en wees Van Trikt aan als de “enige schuldige van alles”.

In eerste instantie werd Hoefdraad nog beschermd door de Nationale Democratische Partij waarvan hij lid was. Die genoot een absolute meerderheid in het parlement en kon zo voorkomen dat Hoefdraad voor de rechtbank moest verschijnen. Maar sinds zijn partij de recente verkiezingen verloor, is Hoefdraad spoorloos verdwenen. Ook voor hem is er een internationale signalering aangevraagd bij Interpol.

De behandeling van de rechtszaak is afgelopen juli voor onbepaalde tijd opgeschort. Dat gebeurde op verzoek van het OM, dat nog twee medewerkers van Clairfield als getuigen wil horen. Het is vooralsnog niet duidelijk wie die medewerkers zijn en of Buysse er een van is. De zaak werd terug verwezen naar de rechter-commissaris voor nader onderzoek.

Clairfield zegt dat het begin 2020 via de Surinaamse media vernam dat er een strafonderzoek werd ingesteld naar de Van Trikt en Hoefdraad. “Zonder dat we hier de precieze context van kennen of enige uitspraken over kunnen doen, moet het hele dossier en de berichtgeving errond in zijn lokale politieke context worden gezien”, zegt Buysse. “Clairfield werd als getuige gehoord in dit onderzoek.”

De Belgische expert die zijdelings vernoemd wordt in het dossier, werd gecontacteerd, maar verkoos om niet te reageren. Interpol reageerde ook niet.


Aanvullende verslaggeving: Steven Vanden Bussche


Uitgelichte afbeelding: De Centrale Bank van Suriname (Foto: © Zoë Deceuninck)

AUTEUR: ZOË DECEUNINCK

Zoë Deceuninck is freelance onderzoeksjournalist. Sinds 2017 woont en werkt ze in Suriname. Ze schrijft voor het lokale magazine Parbode en voor verschillende Amerikaanse, Belgische en Nederlandse media. Haar interesses zijn politiek, migratie en het milieu. In 2015 studeerde ze af als bachelor in de Journalistiek aan Thomas More Hogeschool in Mechelen.


https://www.apache.be/2020/11/26/belgisch-adviesbureau-spin-in-surinaams-corruptieweb/?sh=a6c8df4fa1d8c61a0e970-1558895614&fbclid=IwAR0uSMlaZN1MynH5gEapytNy6xX2QEcULbZGj7CV3uRLoJlL5GFRzMC6wGI

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *