DE GECOMBINEERDE STRATEGIE VAN SANTHOKI VERSUS ABOP EN NDP!!

Auteur: Angela Fernald.

De problemen zijn simpel, als wij maar de juiste sleutels vinden die op de vele sloten passen. Sleutel voor sleutel zijn wij op zoek naar eerst de hoofdingang van ons dilemma als volk. En dat begint met eerlijke zelfkritiek over onze opvoeding, want wat een mens denkt zo richt hij zijn omgeving ook in. Als wij kijken hoe verschillend onze achtergronden zijn qua denkende ouders dan moeten wij concluderen dat het geven van een voorsprong aan het nageslacht qua studie en grond een goede basis, een goede fundering is om verder te bouwen aan een goede toekomst. De offers die ouders brengen weerspiegelt zich in hun nageslacht en als gevolg hiervan ook in de samenleving. Iedereen, ieder mens heeft de kans om zichzelf te verrijken door creatief te denken, goede voorbeelden over te nemen   en vooral hard te werken.Wij moeten onze kinderen al heel vroeg leren dat de wereld beheersbaar is als wij onszelf kunnen beheersen, want wij zijn de wereld. Wij kunnen door discipline chaos en slechte voorbeelden aan ons voorbij laten gaan want dat heeft geen toekomst. Wij moeten onze kinderen al heel vroeg leren keuzes te maken en neen te durven zeggen op alles dat wij niet goed vinden voor ons denken en voor ons lichaam. Het is een feit dat de wereld verdeeld is in twee categorieen mensen, een die zelf verantwoordelijkheid aan de dag legt om zichzelf te voeden en te ontwikkelen en de ander categorie die focust op een leider die het voor hem moet doen. Deze laatste categorie vervalt daarom ook veel vaker in het negatieve of in het criminele circuit als de ander hem niet bij het handje houdt of bij de les houdt. Want het is altijd de ander zijn schuld dat hij/zij heeft gefaald, dus zal die ervoor moeten boeten in de vorm van geweld of herstelbetalingen. Mensen groeperen zich graag en soort trekt soort aan. De intellectuele groep wiens ouders door de opvoeding hen een grote voorsprong gaven beseffen niet genoeg hoe kwetsbaar zij door hun eigen voorsprong zijn. Kwetsbaar, omdat jaloezie om de hoek komt kijken en het pesten begint. Pesters beginnen al op jonge leeftijd hun vaardigheden te ontwikkelen om de “elite” groep, de groep dus met de grootste voorsprong een kopje kleiner te maken. Dit is hun manier van overleven, zich richten op de voorsprong van de ander en die omlaag halen in plaats van vriendschap te sluiten met diegenen die het beter hebben en beter weten. De slimmen onder deze groep doen wat wijs is, helaas is deze in de minderheid. Het gros van de pesters die hun kansen niet benut hebben eindigt als laagopgeleiden. En laagopgeleiden zijn een recruteringsbak voor de toffe jongens binnen hun eigen categorie. Want immers, soort trekt soort aan en mensen groeperen graag om zich sterker en beter te voelen boven de ander. Vanuit de laagopgeleiden komt daarom ook veel meer de behoefte om macht te hebben. De tekortkomingen zo te botvieren door zich machtig te voelen, te doen wat zij willen. Deze categorie heeft vaak ook niets met fundamenten, regels, procedures, processen of recht en wet. Deze groep wil gretig snel zijn slag slaan, omdat de positie van macht niet eeuwig duurt. 

BOUTERSE EN BRUNSWIJK GEEN TOEVAL IN ONZE GESCHIEDENIS.

Wie een samenleving doorgrond, die kan er ook mee spelen en mensen inzetten om elkaar te bestrijden. Onze geschiedenis kent de kolonisator veel beter dan wij zelf. Onze intellectuelen schrijven nauwelijks. Geschiedenis boeken of maatschappelijke artikelen zijn zeer schaars. Onze neuzen wijzen daarom in duizenden richtingen, want niemand weet wat ons probleem eigenlijk is. En als wij dat niet weten kunnen wij ook niets oplossen. Wij hebben geen bindmiddel, want wij kennen de werkelijke diepgang van onze geschiedenis niet. Wij kennen alleen maar de traditionele hokjes van de etnische groepen. Net versjes zeggen onze kinderen de geschiedenis per groep op. En altijd weer voert de slavernij de boventoon. Het is daarom niet gek dat de ex-kolonisator uitgerekend een “indiaan” en een Marron het vuile werk heeft laten doen. Surinamers die vochten tegen Surinamers. Surinamers die in 1980 gewoon de wapens opnamen tegen het eigen volk. En in 1986 gebeurde dit wederom. Geen toeval dat het ook ging om twee laag opgeleide personen. Want de ex-kolonisator weet als geen ander ” that you can take the man out of the gutter, but you can’t take the gutter out of the man. En dit merken wij heden ten dage nog zeer goed. ABOP en NDP zijn anno 2020 het grote probleem in Suriname, hoe kan het ook anders na een lange historie van macht over en onderwerping van anderen. De Nederlandse authoriteit heeft men ook geweigerd, alleen hun ontwikkelingsgeld en financiering waren welkom voor de gewapende strijd.

DE GEVAARLIJKE COMBINATIE VAN SANTHOKI:  SLIMME INTELLECTUELEN GEBRUIKEN DE CRIMINELEN.

Deze combinatie is wereldwijd in ontwikkeling omdat de slimme intellectuelen begrijpen dat zij met alleen linkse standpunten de strijd van de rasechte criminelen zullen verliezen. De rasechte criminelen hebben een schare intellectuelen om hen heen verzameld, maar zelf missen zij het intellect dat nodig is om een land te besturen zoals het hoort. De verzamelde intellectuelen hebben niet als doel om nationale belangen te dienen maar om de belangen van hun opdrachtgevers, de criminelen, te dienen. Daarom is het te begrijpen dat in Suriname Desi Bouterse het zo lang heeft kunnen volhouden met dit systeem van intellectuelen om hem heen die alles wat krom was, goed praatten. Het enige antwoord op dit verdervelijke systeem van het samengaan van criminelen met intellectuelen, is dat onze huidige president hieruit zijn lessen trekt en als intellectueel aan het hoofd van een natie, de criminelen laat zien dat hij hij niet bang voor hen is en ook keihard kan terugslaan. De rasechte intellectuelen moeten in deze criminele wereld zelf ook op een criminele manier terug durven slaan.

Het systeem dat de slimmen de dommen moeten helpen werkt niet. Niet in het klaslokaal en ook niet in de politiek. Dit denken kan worden opgehangen aan de moderne linkse denkers. Wie ertegen is wordt ingedeeld in de rechtse hoek. Maar een combinatie van links en rechts denken is blijkbaar ingezet in de Surinaamse omstandigheid. Onze president wordt blijkbaar niet alleen geadviseerd door de linkse groep en daarom wordt Ronnie Brunswijk aan het handje gehouden en met een fluwelen handschoen aangepakt. Dit linkse denken alleen past totaal niet in de Surinaamse situatie van een vernietigd land. Er is ook hard rechts optreden nodig tegen de vernietigers. Onze president mag niet de vergissing maken dat de criminele vernietigers  nette heren zijn die met een net en zeer traag overheidssysteem kunnen worden aangepakt. De nette heren zoals  Robert van Trikt van de CBvS en zijn kompagnon de heer Algoe, mevrouw Hausil en later de lagere criminele meeloper Kromosoeto zijn direct keihard aangepakt door de overheid. Maar de zware criminelen zoals Hoefdraad en Desi Bouterse blijven openlijk buiten schot en tarten vanuit hun schuilplaats en grootspraak van TRY ME de centrale overheid. De combinatie HARD EN ZACHT optreden wisselen elkaar af. Gegeven de omstandigheden in de samenleving is het niet wijs om de provocaties en destabilisaties van de ex-president Desi Bouterse keihard neer te slaan. Onze president wordt op deze manier wel door de slimme criminelen voor joker neergezet omdat hij zich laat leiden door de ene poot van zijn systeem, de zachte kant. Wat van wijsheid getuigd. POLITIEK EN WIJSHEID dienen elkaar absoluut af te wisselen. Alleen begrijpt het volk dit niet, die wil bloed zien, die wil de arena van gladiatoren in. Wat het volk ziet is dat de president dus  criminelen behandelt als gentlemen’s. En anderzijds de van oorsprong gentlemen’s die onder invloed van de criminelen zelf crimineel zijn geworden, als dyharde criminelen. DE PUBLIEKE OPINIE ziet deze discrepantie en schrijft de kranten vol met artikelen waarin de slapheid, het verraad en het nepotisme van de president breed worden uitgemeten. Deze aanpak, de combinatie van linkse en rechtse inzichten werpt bij het volk geen vruchten af en Ronny Brunswijk spint daar goed garen bij. De vice-president voert een solistisch en populistisch ROBINHOOD beleid want hij wil immers in 2025 de president worden van de republiek. In feite zit de president met deze gecombineerde aanpak in het nadeel omdat hij zowel binnenboord als buitenboord door de criminelen nog verder naar achteren en naar onderen wordt gedrukt. Daarom is het nodig dat onze president deze voor zichzelf en voor ons land zeer moeilijke weg door communiceert met het volk en uitlegt waarom  keihard  optreden tegen de criminelen die hem aanvallen en zelfs omringen nu niet verstandig is. Want tegen criminelen zeggen samen te willen werken met alle Surinamers betekent dat deze criminelen ervoor zullen zorgen dat zij zichzelf vestigen in het nieuwe overheidsapparaat. Met andere woorden, de strategie van onze president om de gecombineerde linkse en rechtse adviseurs te volgen en moet dealen maar niet moet vergeten dat hij met keiharde criminelen te maken heeft, werkt ook omgekeerd. De criminelen pakken door de zachte weg tegen hen de president wel keihard aan terwijl de president hen met fluwelen handschoenen aanpakt. De gecombineerde strategie kan op zich goed zijn maar werkt alleen  in de omstandigheid waar niet alle criminelen over een kam geschoren worden, want de ene crimineel is de andere niet. 

HET VERSCHIL MET BOUTERSE.

De  rasechte criminelen zijn dieven van de staat die hun belangen verdedigen en het gemunt hebben op de staatsmacht die nu in handen is van een andere politieke partij dan de hunnen. Ronny Brunswijk is het prototype van deze criminelen. Zowel Brunswijk als Desi Bouterse hebben TWEE VONNISSEN op hun naam. Het feit dat deze criminelen worden ondersteund door intellectuelen en niet intellectuelen maakt de ondersteuners nog niet tot criminelen, zolang dezen geen vonnis op hun naam hebben. De huidige president drijft een wig tussen de criminelen, maakt hen bang en onzeker en dat maakt dat de Boutisten o.l.v. hun criminele leider de samenleving op zijn kop willen zetten met hun destabilisatie. Het is zeer belangrijk om Ronny Brunswijk niet in de schoot van Desi Bouterse te drijven. Met Melvin Linscheer en Daniella Veira aan boord bij de president wordt het Ronny Brunswijk steeds moeilijker gemaakt om uit de coalitie regering te stappen. Het gevaarlijke echter is dat Melvin Linscheer nu door niet alleen de Boutisten wordt beschuldigd van het doodschieten van de lijfwachten van Ronny Brunswijk. Hiermee wordt in de coalitieregering een bom geplaatst. HET VERTROUWEN kan in wantrouwen eindigen als Brunswijk de omstandigheden van toen gaat beoordelen met emotie. Onderzoek zou moeten uitwijzen als wat boze tongen beweren op waarheid berust. Interessant is evenwel waarom Melvin Linscheer en Daniella Veira hun oude baas openlijk afvallen en samen zijn gaan werken met president Chandrikapersad Santhoki. Zou onenigheid binnen de NDP gelederen hiervan de oorzaak zijn? Want andere afvallers zoals Rachid Doekhi en Andre Misiekaba zijn niet opgenomen in de gelederen van de coalitie regering. 

DE NATIONALE VEILIGHEID EN HET NATIONAAL LEGER.

 

Linscheer: Bewijzen tegen mij bij pg droppen

13 Sep, 2020, 00:00

foto
 Melvin Linscheer benoemd tot veiligheidsadviseur van president Chan Santokhi. (Foto: CDS) 

President Chan Santokhi heeft voormalig legerhoofdofficier Melvin Linscheer (59), die in 2016 met vervroegd pensioen is gegaan als directeur Nationale Veiligheid, benoemd tot zijn veiligheidsadviseur. Linscheer had altijd een goede relatie met de VHP-voorzitter en ex-minister van Justitie en Politie. Nadat de benoeming bekend werd, is er behoorlijk wat commotie ontstaan in de samenleving. Linscheer en Santokhi hebben er nooit geheim van gemaakt dat ze een goede vriendschappelijke relatie met elkaar hebben. Linscheer heeft Santokhi altijd al van advies gediend. 
 
Linscheer om een reactie gevraagd over de kritiek en vele beschuldigingen aan zijn adres, zegt aan Starnieuws dat hij vaker lang over moet nadenken of hij ooit al de mensen die zijn naam besmeuren, halve waarheden met grove leugens  vermengen, de pogingen aan karaktermoord te doen en aan zijn integriteit komen, zou moeten antwoorden of aanbrengen. Of zou hij hen keertje opzoeken om rekenschap te vragen en ze daarmee belangrijk maken of gewoon zijn leven voort te zetten zonder zich te storen aan al hetgeen gezegd en geschreven wordt. “In elk geval heb ik de afgelopen bijna 30 jaar mijn familie en sociale omgeving er wel altijd goed op voorbereid. Vooral de kinderen. Gelukkig ben ik in staat geweest ze weerbaar, veerkrachtig en vastberaden te maken waardoor ze de gelaten verhalen over zich heen laten gaan om hun leven rustig te kunnen leiden. En gelukkig want zij hebben er niets mee te maken,” stelt Linscheer. 
 
“Het is ongelooflijk hoeveel leugens, onwaarheden, halve waarheden mensen kunnen verkondigen. Maar het is erg als bijvoorbeeld ook media in binnen- en buitenland met zoveel gemak de verhalen overnemen, napraten en schrijven zonder gedegen onderzoek te doen”, voert Linscheer aan. Hij stoort zich eraan dat mensen zonder blikken of blozen anderen napraten en zich verstouten om absolute leugens te verspreiden. 
 
Linscheer heeft vanaf 1980 tot 2016 april officieel in overheidsdienst gediend. Drie jaar bij de Militaire Politie  en voor de rest steeds in de wereld van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Hij was kort bataljons commandant van de Speciale troepen tussen 1991 tot 1993. “In alle verhalen zou het makkelijk zijn te onderzoeken of ik ooit commandant Zuidelijke Troepen ben geweest. Zuidelijke Troepen heeft nooit bestaan. Toen ik bataljonscommandant van Speciale Troepen was, waren er geen gevechtshandelingen meer. Ik had inderdaad de leiding van eenheid die participeerde in de gevechtshandelingen en misschien een geduchte en gevreesde eenheid werd vanwege de successen die deze had,” merkt de ex-legerhoofdofficier op. 
 
Er worden volgens Linscheer heel wat spannende verhalen verteld. Hij is nooit hoofd van de Centrale Inlichtingen Dienst  of CIVD onder ex-president Desi Bouterse geweest. “Het is alom bekend dat ik inderdaad jaren medeverantwoordelijk was voor de veiligheid van Bouterse. En dat ik een vertrouwenspersoon en goede vriend van hem was. Maar we hebben altijd een zeer volwassen en rationele relatie gehad waar altijd ruimte was voor meningsverschillen en discussies. En ook momenten van een eigen weg op kunnen gaan. Ik ben geen politicus en heb nog nooit in een formele structuur van een politieke partij gezeten. Ik maak wel politieke analyses als inlichtingen- en veiligheidsdeskundige”. 
 
Linscheer zegt nationaal en internationaal zijn sporen verdiend te hebben, waardoor hij in 2016 ook met vervroegd kon afzwaaien. 28 jaar terug heeft hij zijn eerste bedrijf, Mozart Security, opgezet. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste en bekendste beveiligingsbedrijven in Suriname. Hij verkocht dit bedrijf in 2007 nadat hij een ander opzette. “Ik heb na mijn pensionering wederom als hobby en omdat ik me verplicht voelde naar de gemeenschap toe het CTIU (Counter Terrorism Intelligence Unit), vanuit de coulissen Pro Deo gecoördineerd, met medeweten en in coöperatie met de relevante ministeries en instituten. De CTIU is de eenheid die de grootste recente anti-drugssuccessen heeft behaald in Suriname. Deze unit is gepoogd enige jaren terug kreupel te maken door de politiemannen terug te roepen,” zegt Linscheer. 
 
“Als welke president dan ook van wie ik overtuigd ben dat hij het beste voor het land wil, mij vraagt een bijdrage te leveren, zal ik hem ondersteunen. Net zoals ik een vertrouwensrelatie had met Bouterse, heb ik die ook met deze president. We zij professionals en weten het onderscheid te maken. Hij weet dat hij kan rekenen op mijn rationeel, eerlijk en altijd objectief inzicht en advies. Ook zijn adviezen naar mij worden gewaardeerd. Zo kennen we elkaar en dat is soms voor velen zo onbegrijpelijk”. 
 
Linscheer nodigt alle negativisten uit om hun huiswerk te maken en de omringende landen en partners in law enforcement, intelligence en veiligheid te benaderen en hun intake te vragen in plaats van de roddels en leugens te verspreiden. Ik heb met law en drugs enforcement agencies alsook intelligence services van landen samengewerkt.” Linscheer vindt dat mensen die heel wat te vertellen hebben, ook dat hij belangen heeft bij skalian of in de goudsector, alle bewijzen en informatie over zijn vermeende betrokkenheid of aandeel in misdrijven moeten verzamelen en deze bezorgen bij het Openbaar Ministerie. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *