HET POPULISME VAN HET ACTIVISME GEORGANISEERD EN GESTUURD VANUIT HET BREIN VAN BOUTERSE EN ZIJN VERDEKTE BLACK LIVES MATTER- EN HERSTELBETALINGEN BEWEGING IN SURINAME.

 

JOEL MARTINUS (BORDO ) BEVESTIGD NIEUWE VRIENDSCHAP MET VOORMALIG PRESIDENT DESI BOUTERSE!!!

Veel Surinamers zijn in shock , dit vanwege het feit dat hun favoriete showman Joel Marinus beter bekend als Bordo een nieuwe vriendschap met de NDP voorzitter tevens voormalig president Desi Delano Bouterse blijkt te hebben.

Desi Bouterse en Bordo

Bordo verbaasde vriend en vijand op de verjaardag van Desi Bouterse. toen hij een foto van de NDP voorzitter op zijn social media account plaatste en de voormalige president feliciteerde en hem zijn nieuwe vriend en grote mati noemde.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang de twee al vrienden zijn en wat er zich achter de schermen afspeelt, maar één ding is zeker, dit is een klap in het gezicht van Abop voorzitter tevens Vicepresident Ronnie Brunswijk en President Chan Santokhi want deze drie waren wel dikke vrienden en Bordo gaf elk een gouden medaille tijdens de inauguratie. Het is nu de vraag of hij zijn nieuwe Mati Bouterse ook een gouden medaille zal geven.

Zoals ik altijd zeg, politiek no abi mati , het heeft geen vrienden. Gaat Bordo nu naar de NDP overstappen of is hij de tussenpersoon van Bouterse en Ronnie Brunswijk die blijkbaar ook ambities heeft om de eerste Marron president te worden??? Wordt hij de nieuwe Misiekaba??? Gaan we die trein naar Onverwacht ooit krijgen??? Gaan we inplaats van Dubai nu Euro Bordeaux kondre worden ?? Only time will tell. Het schaakbordspel is in volle gang , de mensen beginnen hun ware kleur te tonen !!!

Wat is Surinaams politiek toch spannend !!

https://opiummnnoir.wordpress.com/2020/10/16/joel-martinus-bordo-bevestigd-nieuwe-vriendschap-met-voormalig-president-desi-bouterse/?fbclid=IwAR29hjk21IQ53tEOiPFRidiq3iVJ84C9dSCZK_nu1rOc_FhkqNfWFE4EMWk

 

VERPLEEGKUNDIGEN EISEN 75% LOONSVERHOGING: ‘ANDERS LEGGEN WE ALLES PLAT’

De verpleegkundigen van het ’s Lands hospitaal, willen 75 procent loonsverhoging. De bond onder leiding van Imro Edam, heeft de actie van de verpleegkundigen overgenomen en doorgeleid naar Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), die financiële aangelegenheden van ambtenaren behartigt. De verpleegkundigen zijn vandaag massaal naar het secretariaat van het CLO getogen om hun wensen kenbaar te maken. Volgens de verpleegkundigen komen zij niet meer uit met hun salaris. Nadat zij maandelijks de vaste lasten hebben betaald, houden zij reeds in de tweede week, weinig tot niets meer over. “We willen geen verhalen horen van geen enkele regering. We hebben het met zijn allen moeilijk. Zij voelen het niet, want zowel de president als de ministers, krijgen hun volle salaris”, stelt Edam, terwijl de verpleegkundigen daarop juichen.

Hooghart sprak de verpleegkundigen toe en zei, dat de CLO met de vorige regering overeen was gekomen dat de ambtenaren 25 procent loonsverhoging zouden krijgen, maar dat ook de twk van SRD 500 aan het salaris werd gekoppeld. De twk is vanaf juli niet meer uitbetaald. “Als het oktober niet komt, moeten we het voor 15 november krijgen, anders leggen we alles plat”, zei Hooghart. De verpleegkundigen gaven aan dat zij niet daarover praten, maar over 75 procent loonsverhoging. Hooghart zei daarop dat hij het niet oneens is met hen, maar dat er eerst gewerkt moet worden aan het krijgen van de verhoging zoals afgesproken met de regering. “Dan kunnen we verder kijken wat er gebeurt.” De verpleegkundigen willen eind oktober al actie voeren als zij geen verhoging krijgen.

De verpleegkundigen zijn van mening dat als de regering het echt meende met het volk, zij alvast de helft van hun salaris zou afstaan. “Dan zouden we achter u staan. Als deze actie geen feit wordt, dan ligt het niet aan deze voorzitter, maar aan u, want deze voorzitter is vastberaden zonder vrees”, zegt Edam. Hij geeft aan dat de verpleegkundigen niet bezig zijn met politiek. Edam zegt dat iedereen zijn politieke kleur kent, maar dat als het gaat om het belang van de werknemers, zijn politieke kleur niet telt. “Los daarvan ben ik ook ambtenaar. Ik voel het ook. Ik ben geen politici en dat wil ik ook niet worden, want ze liegen”, aldus Edam.

De verpleegkundigen geven aan dat sinds COVID-19, zij onder grote lichamelijke, emotionele en psychische druk hebben gewerkt. Daarom willen zij dezelfde covid-toelage als de afdeling Triage. Edam benadrukte dat de verpleegkundigen niet zijn gemobiliseerd door het bestuur van de bond, maar dat het bestuur ook geen grappen maakt met de belangen van de werknemers. “We leven nu in een devaluatie. Dat geld heeft geen waarde nu. Men mag verhaaltjes vertellen, maar men moet rekening houden met de zorgsector”, zegt Edam. Hij geeft aan dat de leerkrachten in 2017, 111 procent verhoging hebben gehad, terwijl de andere ambtenaren maar 25 procent hebben gehad.

-door Priscilla Kia-

https://dagbladdewest.com/2020/10/16/verpleegkundigen-eisen-75-loonsverhoging-anders-leggen-we-alles-plat/

Geroyeerde Miskin spant kortgeding aan tegen Hooghart

16-10-2020 04:55

CLO-topman Ronald Hooghart toont de getekende motie op de Assembee-vergadering

De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) heeft vandaag in een assemblee van de ledenraad bepaald dat Micheal Miskin en de overige bestuursleden die hem steunen worden geroyeerd. De CLO had landsdienaren opgeroepen voor een vergadering. Daar is beslist om een spoed ledenraadsvergadering bijeen te roepen. De groep Miskin die niet aanwezig was op de vergadering heeft de motie niet overleefd. Zij hebben zich gebundeld in het CLO Collectief. De geroyeerde leden worden maandag formeel op de hoogte gesteld. Het bestuur wordt aangevuld door Imro Edam van de bond ’s Lands Hospitaal en Perry Marica van Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). CLO-voorzitter Ronald Hooghart zegt dat 8 personen in het bestuur zitting hebben. Het bestuur mag bestaan uit maximaal 15 leden. Volgens hem was het bestuur met 5 leden altijd in stand, ondanks dat 8 leden een motie van wantrouwen tegen hem hadden ingediend. De CLO-voorzitter is van mening dat de leden die achter Miskin staan, veel schade hebben aangericht aan de landsdienaren organisatie. Hij zegt verder dat hij zich sterk maakt voor alle landsdienaren, ongeacht ze achter hem of Miskin staan. Hooghart haalde uit naar de groep Miskin, omdat hij vindt dat die het niet menen met het volk, maar juist kijken naar hun eigen belangen.

Miskin heeft vandaag een kortgeding ingediend tegen de groep onder leiding van Hooghart. Er wordt in het kortgeding geeist dat Hooghart niet meer mag praten namens de CLO. Miskin zegt dat Hooghart onrechtmatig bezig is en zich op deze manier niet houdt aan wet en recht. Maandag zal het CLO Collectief een vergadering houden met de besturen van de CLO lidbonden. Het is volgens Miskin niet correct dat Hooghart een assamblee van de ledenraad heeft gehouden, omdat hij daartoe niet bevoegd is.

https://www.sun.sr/Details/4984_XbFbFbXHFcfAEplUDXs2ctebBZxEO1F9cfZiVKlAmpEDTd7murKaFaFafTJdfXL4pTUKifldsnY3uk27MhK98uigPGrrHAcFcFccFcFc_hoogie.jpg

'Regering moet eisen inwilligen anders landelijke lamlegging'

17/10/2020 00:00 – Naomi Hoever

CLO-voorzitter Ronald Hooghart (in rood) spreekt verpleegkundigen van 's Lands Hospitaal toe. Hij geeft de regering tot 15 november om de eisen van de vakbond in te willigen.CLO-voorzitter Ronald Hooghart (in rood) spreekt verpleegkundigen van ‘s Lands Hospitaal toe. Hij geeft de regering tot 15 november om de eisen van de vakbond in te willigen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO – “Wi e tapu a heri kondre”, aldus Ronald Hooghart vrijdag op een ‘assembleevergadering’ van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). Meer dan honderd personen waren op de spoedbijeenkomst aanwezig. CLO eist een loonsverhoging van 75 procent en de achterstallige twk. De regering heeft tot 15 november om de eis in te willigen. Gebeurt dat niet dan volgt een landelijke lamlegging.

Tijdens de vergadering zijn twee petities ingediend. De eerste is van de personeelsbond van ‘s Lands Hospitaal. De bond is van oordeel dat de leden niet meer uitkomen met het huidige loon en eisen een salariscorrectie van 75 procent. Ook wordt de Covid-toelage opgeëist. De vergadering heeft Hooghart veertien dagen gegeven om met oplossingen te komen. Vanaf juli is de twk niet gestort. De CLO-voorman dreigt ook de straat op te gaan als de eisen uitblijven.

Elf lidbonden van de CLO zijn het er eens dat secretaris-generaal Michael Miskin en aanhang het veld ruimen. Na de vergadering heeft de ledenraad daarom beslist om hen te royeren. Eerder hadden lidbonden onder leiding van Miskin en CLO-penningmeester Glenn Swamipersad via hun jurist Hooghart verboden om als voorzitter te communiceren. Ook werd correctie geëist van de schorsing van de acht bestuursleden.

Verder werd de CLO-voorzitter opgedragen om verbaal geweld tegen hen in de toekomst achterwege te laten. De ‘liefde’ tussen Hooghart en Miskin bevroor toen de CLO-secretaris-generaal de voorzitter niet langer ondersteunde. De ooit dikke vakbondsvrienden beschuldigen elkaar nu over en weer van verraad.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/10/17/regering-moet-eisen-inwilligen-anders-landelijke-lamlegging/

Hooghart geeft regering ultimatum tot 15 november

16 Oct, 2020, 16:59

foto
previousDe bond bij ‘s Lands Hospitaal eist een verhoging van 75%. Aangegeven werd in een petitie dat alle prijzen omhoog zijn gegaan. (Foto’s: René Gompers)next

 
Tientallen ambtenaren hebben gehoor gegeven aan de oproep van Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) voor een spoedvergadering. 75 procent loonsverhoging, onmiddellijk inlopen van achterstallige twk en het royeren van Michael Miskin en zijn groep uit de CLO, zijn de hoofdonderwerpen geweest. De regering krijgt tot 15 november de tijd om de achterstallige twk te betalen anders wordt het land platgelegd. “If den no gi un dis’ mun…m’o gi den te lek 15 november, dan w’o tap a her’ kondre,” kondigt CLO-voorzitter Ronald Hooghart aan. Het publiek reageert wild enthousiast.
 
Bij de vergadering op het terrein van CLO, zijn twee petities ingediend. De eerste is van de personeelsbond van ‘s Landshospitaal. Deze bond wil 75% loonsverhoging voor ambtenaren. Benadrukt werd dat de mensen niet meer rondkomen met het salaris. Lasten van SWM, EBS, Telesur, aflossingen in valuta, huishuur en benzine zijn zwaarder geworden, wordt er aangehaald. “Tweede helft fu a mun a moni keba! We verkeren in een onhoudbare situatie en eisen dat de regering ons salaris verhoogd met tenminste 75%!” wordt er voorgelezen. De korting op belasting moet worden gehandhaafd. 
 
De mensen willen ook hun Covid-toelage hebben. “We hebben sinds de Covid-situatie onder grote lichamelijke, emotionele en psychische druk moeten werken in het ziekenhuis” wordt er aangegeven. “Un wan a Covid-moni want w’e wroko nanga ala risico. Het gaat niet alleen om zusters maar om alle verplegend personeel.” Hooghart krijgt twee weken om met een “positieve reactie” te komen. Hij gaat er direct aan werken, zegt hij.
 
CLO-voorzitter Ronald Hooghart wil het land platgooien als de regering niet over de brug komt. 
 
Hooghart benadrukt een paar keren dat hij achter de eis staat. Hij drukt de leden op het hart om “alvast te nemen wat er is”. Hooghart heeft uitgelegd dat met de regering al is afgesproken voor een verhoging en twk. Die twk is sinds juli niet gestort. Er liggen moeilijke maanden voor de boeg. Hij stelt voor om de regering tot 15 november de tijd te geven om dat geld te betalen. Het publiek is het roerend eens “fu go na strati” als het moet. Hooghart zegt dat het niet de eerste keer zal zijn “fu yagi den.” 
 
In een tweede  petitie krijgt het hoofdbestuur de opdracht om “de breuk in CLO” weg te maken voordat de regering er “gretig misbruik van zal maken”. Besloten werd om dat vandaag nog te doen door een spoed assemblee van de Ledenraad te houden. De oplossing die werd voorgesteld, is het royeren van de ‘opstandige groep’ onder leiding van Michael Miskin: “Weg met Miskin!” Dit stuk is ondertekend door 11 lidbonden. Hooghart heeft ter plekke beslist dat de Assemblee direct na de bijeenkomst wordt gehouden, waarbij Miskin en zijn groep geroyeerd werden. 
 
René Gompers

WIE GAAT SALARISVERHOGING VAN AMBTENAREN BETALEN?

Het lidbonden Collectief van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), onder leiding van Michael Miskin, heeft woensdag een onderhoud gehad met coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien. Zij willen weten of de ambtenaren deze maand, de beloofde extra betaling zullen ontvangen. Met de vorige regering was overeengekomen dat een salarisverhoging van 50 procent zou worden gegeven aan de ambtenaren. Als wij dit horen, vragen wij ons af wat er zal gebeuren. Alle prijzen zijn omhoog gegaan vanwege de koersontwikkelingen en de verhoogde brandstofprijzen, maar de salarissen zijn hetzelfde gebleven. Maar wij weten ook dat de overheid geen geld heeft. Het ambtenarenapparaat bestaat uit duizenden mensen. In de periode voor de verkiezingen, zijn er 3.603 ambtenaren in dienst genomen. Dit maakte de president bekend op een persconferentie in augustus. Als alle ambtenaren een salarisverhoging van 50 procent moeten krijgen, zal het zwaar drukken op de overheidsuitgaven. We weten ook dat het dan bijna logisch al zijn dat we meer belasting gaan moeten betalen. Alvorens we overgaan tot het toekennen van verhogingen, moeten we eerste het apparaat opschonen en ervoor zorgden dat de overheid effectief is. We kunnen niet steeds meer betalen voor een groep mensen waarvan een groot deel niet werkt. Waar halen we het geld vandaan om de ambtenaren meer te betalen?

En wie gaat het betalen? Volgens Miskin heeft de president op 12 september met het collectief om de tafel gezeten, waarbij deze kwestie ook aan de orde is gekomen. Echter is er tot nu toe nog geen positief resultaat bereikt.

“De ambtenaren rekenen erop dat zij eind van de maand een verhoging krijgen”, zei Miskin. De ambtenaren kijken uit naar een verhoging, maar zij moeten begrijpen dat wij met zijn allen in deze situatie zitten. Nu al is het puzzelen voor de regering om ambtenaren elk einde van de maand te betalen. Als de regering uit de verkregen middelen nu nog aan elke ambtenaar 50 procent meer moet betalen, is het logisch dat wij het niet redden.

https://dagbladdewest.com/2020/10/10/wie-gaat-salarisverhoging-van-ambtenaren-betalen/

VIDEO: Bijna niemand bij nieuwe protestactie Siebrano Pique

2 oktober 2020

Bijna niemand bij nieuwe protestactie Siebrano Pique
Pique en een handje vol vrienden op vrijdag 2 oktober op het Kerkplein
 

Ook vandaag wist activist Siebrano Pique niet veel mensen op de been te brengen, bij een door hem georganiseerde protestactie tegen de regering in Suriname. Nog geen 10 mensen kwamen op de oproep af om zich te verzamelen bij het Kerkplein en van daaruit naar het DNA gebouw te gaan.

 

Volgens de activist werd hij ook nog tegen gehouden door de Surinaamse politie en mocht zijn groepje niet naar het plein lopen, vanwege nieuwe voorschriften. Welke dat zijn is niet bekend.

Hieronder een filmpje gemaakt rond 09.30u:

REACTIES VAN BURGERS

Ik heb dit al eerder aan de orde gesteld. Dit is de opmaat naar een eventuele massa protest actie van de NDP. Deze had natuurlijk gedacht dat de ontevreden ambtenaren zouden meedoen. En dan kunnen ze volgende week vrijelijk hun gang gaan….dus mooi niet.
Totaal geen kans van slagen. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat het volk inmiddels weet dat zij met deze regering het beste de toekomst tegemoet gaan.

 

VIDEO: Siebrano Pique wil vrijdag 2 oktober weer protesteren

2 oktober 2020

VIDEO: Sibrano Pique gaat weer demonstreren
 

Activist Siebrano Pique, die vorige week slechts een handjevol mensen naar het plein wist te krijgen voor een protestactie, gaat het op vrijdag 2 oktober weer proberen. Pique heeft mensen deze week opgeroepen om zich vrijdag om 09.00u te verzamelen op het Kerkplein en van daaruit naar het gebouw van De Nationale Assemblée (DNA) te gaan.

 

Bij DNA wil de Surinaamse activist spreken met mensen van het gezag. De reden voor het protest zijn de verhoging van de benzine prijs en de stijging van de dollar koers. Volgens Pique kan de bevolking deze stijgingen niet aan want Suriname zit al in een crisis.

“Zoveel maatregelen na elkaar is dodelijk voor de Surinamers die het vanwege COVID-19 al moeilijk genoeg hadden” zegt hij op z’n Facebook pagina. Bekijk zijn video oproep hier:

REACTIES VAN BURGERS

Er zullen nog meer paarse protesten komen. Dat was al voorspeld.
Waar de regering Santo. / B. serieus rekening mee moet houden is dat er nu hier en daar en met regelmaat kleine groepjes paarse demonstranten worden gemobiliseerd om te staken. Deze kleine groepjes paarse slangen kunnen op een gegeven moment samensmelten en het de regering Santo. / B. erg moeilijk gaan maken. De kans is aanwezig dat binnen 2 a 3 maanden een grote paarse protest actie wordt georkestreerd onder de noemer van de zogenaamde “poltiek anders denkenden”.

Het lot van Suriname ligt nu in de handen van Slim-Suriname.
Slim-Suriname heeft democratisch gekozen en zal in eenheid blijven doorstrijden voor een rechtvaardig en beter Suriname.

Beste landgenoten,
de startsein voor reorganisatie en hervorming is gegeven. De eindstreep is een rechtvaardig en beter Suriname. Daar hebben wij voor gekozen. Laten wij door strijden en laten wij ons blijven inzetten tot dat wij onze doelen hebben bereikt, zodat wij net als een topsporter bij zijn overwinning onze vlag boven onze hoofden kunnen verheffen !

” … den froktu switi.”

Niet storen.
Slim-Suriname heeft de leiding. Krakti !

Sibrano Pique heeft de schijn tegen zich. De man heeft toegegeven een Boutist te zijn. 1 van zijn uitspraken is:

“Ik zou nog steeds een kogel voor Bouterse vangen”

De manier waarop hij zich manifesteerd is iemand die zijn gram wilt halen en dat bij een regering die niet eens 3 maanden werkzaam is. Dat hij fan is van Bouterse maakt het nog ongeloofwaardiger. Bouterse is de grondlegger van de huidige economische staat van het land. Waar was de heer Pique 5 jaar geleden ? Toen hoorden we hem ook niet.

Stop aub met deze Don Quichot achtige toestanden. Protesteren is een democratisch recht. Ik gun dat iedereen maar wel met een beetje gezond verstand.

Deze meneer heeft een ernstige vorm van geldingsdrang. Hij wil beroemd worden geloof ik maar vooral wil hij Bouta en zn bende terug.

Meneer ik wil ook kome vrijdag ma ik hep geen busgeld en ik kan geen olie betale.
Kom je me hale met een bus? Dang kan ik kome want ik wil je wel steune. Krijk ik ook pakket meneer?

Weer zo’n Klaploper, zorg eerst dat je een bijdrage levert aan het land alvorens je voor gratis geld wilt gaan. Voor hoeveel ben jezelf gesponsord door de NDP?
En voor degene die mij van repliek denkt te dienen, ja ik heb mijn bijdrage dubbel en dwars geleverd, dus a.u.b. houd je commentaar voor jezelf.

Als men zo actief had gestaakt (of willen staken) de afgelopen 10 jaren, zag SU er misschien niet zo berooid uit. De toenmalige machthebbers zouden dan minder kans hebben om te rommelen. Maar nee, men was wel heel actief bezig op Facebook over hoe slecht het ging. SU is zelf in de top 3 beland voor wat betreft actieve Facebook bezoekers in de wereld.
Sommige figuren zijn geboren om te staken, om de boel te frusteren, chaos creeren, enz. Waarschijnlijk hebben figuren als deze nooit een dag echt gewerkt voor hun geld.

Ga bij die paarse criminele boevenbende van ocer protesteren en eisen van hen,dat ze ALLE gestolen staatseigendommen teruggeven aan het verarmd surinaams volk. Begin bij de paarse rovershoofdman op leonsberg.

Als deze dagoe wist hoe en waarom het nu slecht gaat en hoe een economie werk dan gaat hij iets beters doen, was je aan het slapen met je basha alias bouta boefdraad, nou dat er niks valt te profiteren van zijn kant, dan wordt hij gefrustreerd en gaat protesteren, waar was je de laatste 10 jaar ooh in de jungle zeker, zodra de surinaamse dollar in waarde stijg, wordt alles vanzelf goedkoper, eerst moet er orde op zaken komen en dat is even de broekriem verstevigen, Suriname heeft een goede keuze gemaakt met dit regering, wij surinaamse bevolking gaan de voordelen van zien, doch even geduld mensen
Destroy ndp destruction party nothing more

Ah, meneer Pique,
Als je om 9.00 uur gaat demonstreren, heb je natuurlijk geen tijd om te werken 🤷🏽‍♂️
Ik heb een tip voor je in deze moeilijke tijd.
Ik heb thuis nog een fiets met bagagedrager, kan je je kinderen naar school brengen (spaart benzine).
Achter op mijn erf heb ik een groentetuintje aangelegd (scheelt weer een paar dollar per maand). Maar ja dan wordt je moe!
Dus, gratis is afgelopen, ga wat doen!!

Deze man wil politiek schoren en gebruikt de media zodat hij belangerijk voor ndp en straks opgenomen wordt als 1 van de leiders van bouta die kan praten want misingkeba is er niet meer. Deze pique volgt misschien. Ik zou hem zeggen, doe niet als een ezel en kijk 10 jaren terug hoe het land toen eruit zag, we konden toen sparen om een auto te kopen, nu kan je nieteens een fiets kopen en zelfs eten op tafel wordt moeilijk. En plots weet pique niet hoe dat komt, jongen dan ben je een ezel met kippenkop!!

Forumleden/Reageerders, Odi Odi.

VIDEO: Sibrano Pique wil vrijdag 2 oktober weer protesteren.
Maar komt jammer genoeg weer alleen te staan.

Maar wie is deze Sibrano PIQUE eigenlijk?
Hij heeft zich zelf thans als een NDP activist benoemd.
Waarom gaat hij geen arbeid verrichten om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien?
Wat heeft hij de afgelopen 10 jaren uitgespookt?
Ik heb het gevoel dat deze Sibrano PIQUE een echte NDP HOSSELAAR is en altijd met zijn PAARSE shirt heeft lopen profiteren van een GRATIS PAKKET.

Er is werk genoeg om echt arbeid te gaan verrichten in Suriname.
Gewoon vroeg opstaan en de handen uit de mouwen steken.
De tijd van Gratis Pakketen van de afgelopen 10 jaren als PAARSE NDP aanhanger is afgelopen.
Gij Zult nu echt Arbeid moeten verrichten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien.

Nog iets pique, ik wil straks graag zien hoeveel domme, stomme, ongeschoolde ezels achter jou zullen scharen. Ben benieuwd met je nodeloze strijd. Je denkt te schoren om opgenomen te worden binnen de ndp leiders? Goed gezien want alle jonge blaffers houden nu hun mond. Effe kijken hoeveel domme mensen jou straks zullen volgen.

Ric 2 oktober 2020 At 10:21
Somege mensen blijven kijken naar de vorige regering de vorige regering is een gepasserstaion nu moeten ons richten op deze regering en als je ontevreden ben dan mag het laten horen wand deze regering probeer de bevolking te hersenspoelen door steeds maar te roepen ja door de vorige regering zitten we nu dit maar de vraag is waar voor heeft chan het overgenomen om het beter te doen maar je doet het zelfde of erger dan de vorige regering dus lul niet en doe het beter en niet steeds vorige dat willen wij niet meer horen.
==============================================
Beste Ric,

Wij moeten met z’n allen blijven kijken naar het verleden. Als jij je verleden niet kent, ben je gedoemd in je toekomst te mislukken door dezelfde handelingen te herhalen. En dat willen wij niet. En natuurlijk mogen mensen zich laten horen als ze ontevreden zijn. Alleen lijkt dit niets te maken te hebben met ontevredenheid. Het lijkt meer de angst van de NDPérs dat ze compleet uit het machtscentrum zijn verdwenen en niet meer kunnen graaien in de staatskas. De angst dat de NDP een gepasseerd station is en compleet afgelopen is met deze corrupte partij.
Let maar op hoeveel mensen er daadwerkelijk zullen komen protesteren.
Verder lijkt het gewoon één van de bekende scenario’s van de NDP als opmaat om hun eigen mensen te mobiliseren voor een massa protest. Maar vergis je niet, het overgrote deel van het volk heeft ze inmiddels door en zullen zich niet wederom laten misbruiken door de NDP.
Zie maar de kranten staan er bol van. Heel veel ontevreden burgers, maar die bereidt zijn de lasten te dragen die de vorige regering op ze heeft gelegd..

Wow 99,9% reageerders staan echter achter de huidige regering. EENDRACHT MAAKT MACHT.
Wij moeten met zijn alleen hoe pijnlijk het is een bijdrage moeten leveren om onze economie beetje bij beetje op te krikken, en niet janken en achter deze junk hobbelen.
Wij kunnen weer naar succes als wij met zijn alleen de schouders eronder zullen zetten. En de weg is lang en pijnlijk.

tjee

mie mofo 2 oktober 2020 At 13:23
Wow 99,9% reageerders staan echter achter de huidige regering.
===============

Ja en die zitten allemaal in Nederland..

 

 

Soundos el Ahmadi.
 
Mark den Blanken  Laatste update: 12:44
Soundos el Ahmadi. © Avrotros

Soundos laakt voor ruim 1,1 miljoen kijkers collega’s die #freethepeople gebruikten: ‘Schaam je!’

Cabaretière Soundos El Ahmadi is gisteravond flink tekeer gegaan tegen haar collega-artiesten die eerder deze week #Freethepeople gebruikten. Ze was een van de gasten in de aflevering van Dit was het nieuws gisteravond waarin de actie #Ikdoenietmeermee werd besproken. Tijdens het item haalde ze – net als Famke Louise bij Jinek – een briefje tevoorschijn. ,,Het is gewoon egoïsme.”

Nadat panellid Peter Pannekoek al de spot had gedreven met de deelnemers aan #Ikdoenietmeermee, toverde ook Soundos El Ahmadi een briefje tevoorschijn. Een referentie aan Famke Louise, die eerder deze week te gast was bij Eva Jinek om te vertellen waarom ze meedeed aan die actie. ,,Ik ben goed boos geworden bij dat #Ikdoenietmeermee”, stelt Soundos. ,,Selectief activisme noem ik dat. Je hebt je nog nooit in je leven uitgesproken over onderdrukking, maar nu je niet meer schnabbels hebt in het weekend en niet meer op je Instagram stories kan laten zien dat je champagneflessen aan het ‘poppen’ bent in de club, ben je boos.”

Moria

Die hypocrisie irriteert Soundos. ,,Want het is gewoon egoïsme”,  zegt ze onomwonden. Maar het ergste vond ze #Freethepeople, die ook werd gebruikt. ,,In een tijd met Black Lives Matters, Moria (het vluchtelingenkamp in Griekenland, red.) dat letterlijk in de fik staat, waar kinderen slapen op straat en dan ga jij omdat jouw schnabbels in het geding zijn gekomen ‘free the people’ gebruiken. Schaam je, schaam je, schaam je!”

Uiteindelijk laat ze haar briefje zien en zegt ze met een grote glimlach: ,,Tekening van mijn kind!”

Dit was het Nieuws stond gisteren met ruim 1,1 miljoen kijkers op plek vijf van meest bekeken programma’s in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Het programma begon direct na kijkcijferknaller Wie is de Mol?. Daar schakelden bijna 2,6 miljoen belangstellenden voor in.  

https://www.ad.nl/show/soundos-laakt-voor-ruim-1-1-miljoen-kijkers-collega-s-die-freethepeople-gebruikten-schaam-je~ad68623a/

Famke Louise zegt ‘sorry’ en belooft zich te laten voorlichten: ‘Sta niet meer achter actie’

Zangeres Famke Louise (21) staat niet meer achter de boodschap die ze deze week zelf verspreidde met de hashtag #ikdoenietmeermee. Ze heeft haar filmpje, waarin ze zich voor het oog van haar 1 miljoen volgers uitsprak tegen het coronabeleid, verwijderd. De influencer belooft zich te laten voorlichten en zegt sorry tegen ‘allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld’.

De bij jongeren populaire zangeres sloot zich deze week aan bij de actie #ikdoenietmeermee, een initiatief van Viruswaarheid-activist Willem Engel. Net als enkele bekende collega’s plaatste ze met een video vraagtekens bij het coronabeleid van het kabinet en bijvoorbeeld de effectiviteit van mondkapjes.

En dat terwijl ze dit voorjaar nog enkele duizenden euro’s van de rijksoverheid kreeg om de maatregelen juist te promoten. Haar deelname aan de actie kwam de artiest op veel kritiek te staan, aangezien ze haar grote platform gebruikte om een potentieel gevaarlijke boodschap te verspreiden. Gisteravond lichtte Famke Louise haar standpunt toe in de RTL 4-talkshow Jinek, waarna online veel ophef ontstond over haar onsamenhangende optreden.

‘Al met al niet mijn beste dag’, schrijft Famke Meijer, zoals ze eigenlijk heet, vanavond op Instagram. Ze stelt dat de ‘mainstream media’ haar als aanspreekpunt kozen voor de actie, waarop ze besloot ‘alleen en onvoorbereid’ aan te schuiven bij Eva Jinek. ‘Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken’, schrijft ze.

‘Dat gezegd hebbende, realiseer ik me de ernst van ongefundeerde uitspraken doen’, vervolgt ze. ‘Gisteren aan tafel was ik zenuwachtig en heb ik niet mijn verhaal kunnen doen zoals ik dat graag wilde. Ik ben geen wetenschapper, arts, viroloog of politicus en dat heb ik ook nooit beweerd.’

Bekijk een fragment van Famke Louise bij Jinek:

Stilte en gebrek aan support

Hoewel Famke gisteren nog geen afstand wilde nemen van de hashtag, realiseert ze zich nu dat de letterlijke betekenis van ‘niet meer meedoen’ aan de maatregelen ongelukkig is. ‘Het is nooit mijn intentie geweest om mensen aan te sporen om laconiek om te gaan met de maatregelen die getroffen zijn rondom het coronavirus. Ik heb respect voor alle zorgmedewerkers en begrip voor allen die hiermee geconfronteerd worden op dagelijkse basis.’

Ze wilde bij Jinek benadrukken dat ze zich zorgen maakt over de maatschappelijke gevolgen van het virus, zoals omvallende bedrijven, maar had iets anders verwacht van haar talkshowoptreden. ‘Ik ben een doorzetter en wilde dus daad bij het woord stellen door mijzelf kenbaar te maken op tv, wat ik niet had kunnen voorzien was de totale stilte en gebrek aan support om mij heen.’

https://www.ad.nl/show/famke-louise-zegt-sorry-en-belooft-zich-te-laten-voorlichten-sta-niet-meer-achter-actie~adbc863b/

Dan hadden jullie niet na 10 jaren moeten wachten om te klagen!!
Jullie hebben twee keer op de paarse ezels gestemd en moeten jullie op de blaren gaan zitten.
Gilbert Marto
 Goedzo Marto eigen schuld. Alles pikken van de vorige regering en nu ‘n grote bek. 
Ê Pakito ik heb een vraag,hopelijk krijg de gemeenschap een eerlijke antwoord van je,is het waar wat Pet Gajadien in het opbaar in gesprek met radio Stanvaste heeft verklaart dat een rijst magnaat ( ) van nickerie jou heeft gesponserd met een sound truck en dat die rijst boer een NDPer is.Een spreekwoord luid wie zwijgt stem toe.Succes. 
weetje wat de maatrgelen van de staat hebben gedaan?? de staat heeft zonder leningen alle overheids salarisn kunnen betalen….. mooi en waar dat t volk ervoor gaat boeten, maar 10 jaar terug percies zo waren opgekomen dan zou je deze dag niet moeten mee maken… nu zijn jullie zo attend waar waren jullie toen NDP de prijsen steeds aan het verhogen was… waar waren jullie toen er zoveel gelden werden gestolen. een ieder wist het maat niemand maakte zijn of haar mond open…. waren jullie bang voor bouta of omdat het santoki is zijn jullie plotseling niet meer bang…. je moet nu niet klagen als je 10 jaar lang rustig heb gezeten 
Als deze regering nu aftreedt maakt Suriname een vrije val richting chaos en anarchie! Bouta is totaal ongeloofwaardig in het buitenland en Suriname heeft gezonde !!! samenwerking met het buitenland nodig en dan niet alleen met China! 
Cynthia Gangadajal
 jij hebt het heel goed gezegd ja….precies dat….maar dat hij als kopstuk van zijnprotest zet “saka benzine prijs of joe sref kan saka ” is voor mij echt onacceptable ook.Wn dan nog bij rbn intervieuw aangeven dat hij niet wilt hebben dat deze regering moet aftreden?
Steeds hoor ik hem iets zeggen en dan het ontkennen.
Ik ben ook geen vhper maar ,laten we eerlijk zijn, wat was niet duidelijk bij de meetingen met de minister van Financiën en de pres?
En toch blijft protesteren gestempeld in zijn brains.
Dan is er naar mijn inziens mogelijk meer op de agenda van pakki dan bekend is….meer dan koppigheid ook??
Het waren zijn eigen woorden dat hij rustig zal wachten tot 200dgn en ineens protest.Diezelfse dag gelijk.Lijkt alsof hij op de loer zat met een voorbereide plan dan en op het juiste moment dan gelijk springt met een protest.
Maar dat is slechts mijn mening hor. 
Het signaal is geveven en de waarschuwing is duidelijk.
Thank you for being first and showing leadership. 
Je bent partijgenoot van hem. Ben jezelf daar geweest om hem te joinen?
Welk signaal??????
Als ik het goed heb, is hij persoonlijk uitgenodigd geworden en uitgelegd door de minister van financiën hoe de stand van zaak is.
Waarom gaat hij dan niet protesteren voor de poort van de creator van dit immens probleem waarin ons land is beland?????
Jij bent zelf aandachtsgeil/mediageil! 
Antoon Karg
, voor de duidelijkheid, ik ben er niet tegen protest. Maar ik vind dat we nog de naweeën van het beleid gevoerd door de afgelopen regering voelen.
Dus, als er protest gevoerd moet worden, moeten we protesteren om de gestolen gelden terug te halen, maar niet ” saka olie prijs noso a regering srefi musu saka”.
De regering gaat de benzine prijzen niet met bladeren omlaag brengen, maar met geld. 
Ik had iemand al openbaar gezegd er niet veel van te verwachten max 50 man zou je in je handjes mogen klappen.. geef de regering de ruimte, 1 Surinaamse misstap en ons land komt in default en wordne we financieel weg geblazen van de wereld. DIT WIL DE REGRING KOSTE WAT HE KOSTE VOORKOMEN. want als dat zou gebeuren is de pijn die we nu voelen echt niks bij, Venezuela toestanden mensne als jij en ik die ook honger gaan lijden… spaans benauwd krijg ik het ervan.. laten we de regering hun gevraagde tijd geven.
Oo komen er elke week andere financiele killers boven water wat Pres zijn mooie plan stagneert, hou e rrekening mee, Pres kan geen ijzer met handen breken maar hij BUIGT het wel. 
De nieuwe regering is bezig met een aantal maatregelen waar vele van impopulair zijn helaas. Kijk na ongeveer 1 jaar wat de uitwerking ervan is , en ga dan over tot protest , indien noodzakelijk. Ga niet de de kraai afschieten terwijl carnaval nog aan de gang is. 
De president had je uitgenodigd en alles verteld over de slechte financiële situatie. Als activist moest je rekening houden. Groot deel van het volk heeft begrip voor de niet populaire acties die deze regering moet ondernemen om ons land weer gezond te maken. Denk na wat de dictator Bouterse had gezegd in 2015. We krijgen slapeloze nachten. 
Goed zo.
Ik ben trots op dit volk dat ze in de eerste plaats gekozen hebben voor zichzelf. Ze hebben zich gelukkig niet blootgesteld aan de gevaren van covid. Leven kan niemand je geven. Tijd voor protesteren komt nog. 
Ja blijf alleen daar staan met de journalisten, na aandacht joe ben wanie toch, ondanks velen je keer op keer op bepalade punten hebben gewezen de regering wat meer tijd te geven😒Niemand heeft tijd,omdat velen begrijpen dat je in 2maanden geen wonderen kan verrichten om een land weer stabiel te krijgen, en velen hebben hun gezondheid lief. 
Heel verstandig van het Surinaamse volk dat zijn niet naar het plein zijn gekomen. Het zou totaal niks opleveren. Pakittow moet het volk niet tegen de nieuwe Regering ophitsen. Ze zitten er net 2 maand geef ze de tijd. 
Pakitow kom met een alternatief uitgewerkt plan, met tijdlijn, waarin Pro en Contra effecten opgenomen is volgens jou inzichten, dan gaat deze regering het zeker in overweging nemen. Als je uit je duim theorie verhaaltjes wilt schreeuwen om sensatie, gaat je geloofwaardigheid eraan. Pakitow je hebt huiswerk, werk je ideeën en plan uit  
 

Pets Gajadien: “Soundtruck protest gesponsord door rijstmagnaat”

https://www.youtube.com/watch?v=CmGe4a0D00c

Bouta wist precies dat de NDPers niet zouden gaan, daarom heeft hij zijn drama gedaan, zogenaamd heeft hij instructies gegeven om niet te gaan protesteren, terwijl hij wist dat niemand zou gaan…

President neemt petitie Pakittow niet in ontvangst

Pakittow wacht bij het presidentieel paleis om een petitie in te dienen. Naast hem Pet Gajadien. Foto: Suriname Herald

President Chan Santokhi heeft de petitie die activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet aan hem zou overhandigen niet in ontvangst genomen. Van de ondersteuner, Pet Gajadien, kreeg de activist die zich met drie securityguards bij het presidentieel paleis aanmeldde, te horen dat de president andere verplichtingen had.

Volgens Gajadien ging de president er in eerste instantie wel mee akkoord dat hij de petitie om 09.00 uur zou ontvangen. Biervliet zegt dat hij de petitie niet zal achterlaten voor Santokhi en neemt die weer mee naar huis.

“Ik ben een activist en ik zal doorgaan met hetgeen ik bezig ben te doen. Ik heb geen politieke kleur. Ik ben neutraal en het maakt voor mij niets uit als ik word uitgelachen. Op het kabinet van de vorige president waren ook mensen die mij uitlachten, maar kijk nu waar we zijn. Dit is slechts het begin, mensen zullen later beseffen waar het over gaat”.

Shanti Sital, die ook op het Onafhankelijkheidsplein was, zegt dat zij de situatie zat is. “Ik ben zelf naar hier toegekomen om ook mijn stem te laten horen, omdat het zo niet door kan. Geen enkele regering moet ons komen belazeren. Dit kan zo niet doorgaan. Elke regering die de macht overneemt komt ons uitbuiten. De brandstofprijsverhoging is moordend, we voelen het allemaal, de dubbele salarissen van de hoge functionarissen binnen de regering, laten ze dat alvast stoppen.” Assembleeleden hebben twee tot drie banen. Ze wil dat Santokhi die zaken terugdraait in plaats van nog meer geld bij het volk weg te halen.

Ze vindt dat first lady Mellisa Santokhi ons schande geeft. “De schoolkinderen hebben niets van haar gehad. Ze kan alleen dansen voor ons, terwijl de school over enkele dagen begint.”

Een andere demonstrant, die niet bij naam genoemd wil worden, vindt dat de situatie niet onderschat moet worden. “Zijn salaris laat het niet meer toe om de huur te betalen. Hij kan ook niet voor zichzelf zorgen.” Ook de verhoogde bustarieven baren hem zorgen. President Santokhi had het volk iets anders beloofd. “Laten de hoge functionarissen zoals de ministers, DNA-leden en adviseurs ook teruggeven. Deze regering is een familieregering en dat kan niet,” vindt hij.

“Het maakt mij niets uit als de regering er ampertjes twee maanden zit. De start van de regering is verkeerd.

Jowaisha Ristie, die ook gehoor heeft gegeven aan de protestactie, ziet graag dat de regering naar andere mogelijkheden uitkijkt in plaats van al die verhogingen die doorgevoerd worden. De manier hoe het nu gaat is totaal verkeerd. De regering werkt niet samen met het volk. De regering haalt alle subsidies weg en men probeert mensen de mond te snoeren en dat kan niet. Er zijn leveringskosten overal en de prijzen zullen allemaal omhooggaan. Niemand moet ons voor de gek houden, zegt Ristie.

Simone Awanna

https://www.srherald.com/suriname/2020/09/25/president-neemt-petitie-pakittow-niet-in-ontvangst/

'Ik heb de mensen gewaarschuwd'

26/09/2020 01:10 – Gilliamo Orban

Stephano 'Pakittow' Biervliet bespreekt een petitie met één van de weinige personen die vrijdag is komen opdagen bij zijn 'massa protestactie' op het Onafhankelijkheidsplein. De protestbrief wil hij op een later tijdstip overhandigen aan president Chandrikapersad Santokhi.

Stephano ‘Pakittow’ Biervliet bespreekt een petitie met één van de weinige personen die vrijdag is komen opdagen bij zijn ‘massa protestactie’ op het Onafhankelijkheidsplein. De protestbrief wil hij op een later tijdstip overhandigen aan president Chandrikapersad Santokhi. Foto: Anthony Janki  

PARAMARIBO – Hoewel activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet vrijdag bijna als enkeling stond op het Onafhankelijkheidsplein, is hij ervan overtuigd dat hij het niet voor niemendal heeft gedaan. Volgens hem is zijn boodschap luid en duidelijk. “Als het verder niet goed gaat met het land, ben ik één van de weinige personen die aan de mensen kan zeggen dat ik hen heb gewaarschuwd. Ik heb mijn job gedaan als activist”, benadrukt Biervliet tegenover de Ware Tijd.

De directie aanleiding voor de protestactie is de forse stijging van de brandstofprijs die dinsdag is ingegaan. Slechts enkele ondersteuners waren met hem, een groot verschil met de protestacties die hij eerder heeft georganiseerd tegen de vorige regering. “De enorme stijging van de brandstofprijs kan niet door de beugel, omdat die effect gaat hebben op de prijzen van goederen. De mensen gaan dit nu misschien niet voelen, maar wanneer de schooldeuren in oktober weer opengaan, zullen ze het niet makkelijk hebben”, zegt Biervliet.

De reden waarom niet veel mensen zijn komen protesteren, heeft volgens hem te maken met de coronacrisis. Daarnaast vindt hij dat velen de huidige regering nog ondersteunen. “Bij de vorige acties waren de politieke partijen ook vertegenwoordigd, maar nu maken de VHP, Abop, PL en NPS deel uit van de regering. Dus ik had de slechte opkomst verwacht, maar belangrijk is dat ik een signaal heb gegeven”, redeneert de activist.

Ondanks dat hij donderdag heeft gesproken met president Chandrikapersad Santokhi heeft hij zijn actie vrijdag toch voortgang laten hebben. Hij zegt dat het staatshoofd hem niet heeft gevraagd om zijn actie af te blazen. “De president heeft me aangegeven dat protesteren mijn democratisch recht is en hij heeft me zaken uitgelegd die de vorige minister van Financiën (Gillmore Hoefdraad, … red.) verkeerd heeft gedaan. Maar deze regering had beloofd dat het volk het beter zou hebben”, benadrukt Biervliet.

Ook activist Siebrano Piqué heeft vrijdag actie gevoerd. Hij was omringd door ongeveer dertig mensen bij het oude Vlaggenplein. “De drastische stijging van de prijs van benzine is de druppel die de emmer heeft doen overlopen, want dit gaat ervoor zorgen dat het criminaliteitscijfer zal stijgen en jeugdprostitutie gaat toenemen. De dure benzineprijs gaat het volk de das om doen”, meent Piqué.

Het kan er bij hem niet in dat de president het volk het gelag laat betalen, terwijl Santhokhi volgens de activist had beloofd dat wanneer hij aan de macht zou komen, de situatie van de mensen verbeterd zou worden. “Santokhi zou Suriname redden, want hij heeft de kapitalisten bij zich en zou miljarden krijgen van de mensen in diaspora. Daarom hebben de mensen op hem gestemd, maar nu heeft hij ze misleid.”

Op de vraag of de maatregelen het gevolg zijn van het slechte economisch beleid van de vorige regering, wil Piqué niet veel zeggen. “De NDP-regering heeft geknoeid en het volk is hiervan op de hoogte, daarom is Santokhi aan het bewind gekomen. De president moet de slechte dingen van de vorige regering niet blijven herhalen, want te wan pa teki wan vrouw nanga pikin a musu lobi a siri tu, maar nu straft hij ons”, aldus Piqué.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/26/ik-heb-de-mensen-gewaarschuwd/

 

Activiste Jessurun: “Protesteren is laatste optie”

25-09-2020 04:12

Activiste Xaviera Jessurun

“Ik vind het protest vandaag absoluut onverantwoord, ook met de hele Covid-19 situatie. Elke burger mag en moet zeker zijn stem laten horen, maar laat dat naar redelijkheid en billijkheid zijn en vergeet niet waarom we zijn waar we zijn”, zegt activist Xaviera Jessurun aan SUN. Ze geeft aan dat wat de samenleving nu ervaart het puinruimen van 10 jaar wanbestuur is. Dus om nu te protesteren heeft in haar ogen absoluut geen zin. Overigens is protesteren het uiterste middel. Ze deden dat voorheen, omdat er gewoon niet werd geluisterd. Nu worden ze tenminste zelfs uitgenodigd door de minister van Financiën. Zelfs de president zegt dat de samenleving is gehoord en komt met een uitleg. Ze merkt op dat we het soms niet eens zullen zijn, en dan moeten we met elkaar blijven praten en de vinger op de zere plek zetten, maar we zijn in deze situatie omdat we eerder met zijn allen te weinig hebben gedaan.

Aangezien Jessurun geen voorstaander is om te protesteren heeft zij als alternatief om een nette brief te schrijven, die ondertekend wordt door onder andere de burgers met de grieven en een alternatieve werkbare en op korte termijn uitvoerbare oplossing. Alsook om het te richten naar de persoon die ze willen aanspreken. “Overigens is bij ons, het eerste aanspreekpunt, het parlement en niet de regering. Dus je zou eerst bij hun moeten pleiten, zij op hun beurt de regering ter verantwoording roepen. Zo is onze staat ingericht”, benadrukt zij.

De afgelopen jaren hebben zij steeds hun stem laten horen tegen het wanbeleid van de regering. Het ongebreideld aannemen van ministers en overigen, verkwisten van staatsmiddelen, monetaire financiering, kasreserve verhoging, later pas het gebruik daarvan, Bazo, onderwijs, Alcoa-affaire en zoveel meer. Soms was het door middel van fysieke protestacties, soms ingezonden stukken, radioprogramma’s of brieven. “We hebben ons deel toen gedaan en kregen uiteindelijk de verkiezingen van 2020 en is die regering weggestemd. Verder moeten we ten alle tijden ons verstand erbij houden en rationeel bezig zijn, zeker wanneer het de hele samenleving regardeert”, aldus Jessurun.

https://www.sun.sr/Details_Meta/4576_6MtmJrQ3qaFaFaW3abFbFbk9G8PsCxQCIArusA0hix5Cam3VrprsIEMlOWAd32fyZELsTonD1Xy2ebFbFbOR461isb5KydLkkwcFcFccFcFc_Xavi.jpg

Pakittow: 'Ben er niet om de regering naar huis te sturen'

25 Sep, 2020, 11:13

foto
 Stephano ‘Pakittow’ Biervliet verzamelt handtekeningen van voorbijgangers voor een petitie die hij aan president Chan Santokhi wil aanbieden. (Foto: René Gompers) 

“Mijn plan is om de benzineprijs te laten zakken, mijn plan is geen grote of kleine opkomst. Ik ben hier om de president een signaal te geven dat hij ook naar het volk moet luisteren. Ik ben niet hier om de regering naar huis te sturen,” zegt Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, organisator van de protestactie vandaag op het Onafhankelijkheidsplein.

Op enkele nieuwsgierigen na, lijkt het alsof de samenleving naar president Chan Santokhi en zijn regering heeft geluisterd over de noodzaak van de bezuinigingsmaatregelen tijdens deze urgentiefase die in uitvoering is. Het Onafhankelijkheidsplein is nagenoeg leeg. Pakittow zegt dat hij niet teleurgesteld is in de opkomst, “al stond ik hier alleen, ik ben een trotse Surinamer.” Hij voegt eraan toe: “Ik heb mijn stem laten horen, ik ben daar voor ze.”

Hij is handtekeningen aan het verzamelen van voorbijgangers voor een petitie die hij aan president Santokhi wil aanbieden. Pakittow wil dat de president de benzineprijzen per direct even laat zakken “zodat de mensen hun leven wat beter kunnen organiseren.” Hij vindt de verhoging van SRD 6 naar 7 naar 10 en 11 SRD onkan. “Je kan de benzineprijs niet van de één op de andere dag omhoog laten gaan.”
 
Onder de nieuwsgierigen voltrok zich een levendige discussie over het houden van een protestactie. (Foto: René Gompers)
 
Pakittow zegt dat hij heeft geluisterd naar de beleidsmakers die zeggen dat er geen keus is en dat de maatregelen noodzakelijk zijn. “Maar ik vraag me af ‘moet dit volk sterven, moeten ze al hun salarissen geven aan de Staat’, was dat de afspraak?” Hij blijft erbij dat de president een manier moet zoeken opdat de klappen voor de Surinamer niet zo hard zijn. Als mensen niet meer kunnen eten, gaan ze niet meer willen protesteren en zullen ze overgaan tot criminele daden, voorspelt de activist. “Zover willen wij het niet laten komen.”

Pakittow benadrukt dat hij niet protesteert om de regering naar huis te sturen. “Ik ben hier om ze te ondersteunen, om ze een signaal te geven dat ze ook naar het volk moeten kijken.” Terwijl hij op en neer loopt om mensen te vragen zijn petitie te ondertekenen, merkt hij op: “Ik wens deze regering heel veel succes, maar als het flink fout gaat, dan moeten ze weten dat ze er zelf voor hebben gezorgd.”

Geen animo protestactie Pakittow

25 Sep, 2020, 09:36

foto
 Het Onafhankelijkheidsplein is tot op dit moment (om 09:36) leeg. (Foto: René Gompers) 

Op dit moment staan er behalve wat media en politie, geen activisten op het Onafhankelijkheidsplein voor de protestactie ‘Zakka Benzine of joe sref kang zakka’, die is uitgeroepen door Stephano ‘Pakittow’ Biervliet. De actie was voor negen uur uitgeroepen en zelfs organisator ‘Pakittow’ was op dat tijdstip niet op het Onafhankelijkheidsplein. Hij kwam om 9.36 uur aan met een soundtruck.

Ofschoon er vanuit de samenleving veel kritiek is op de fors verhoogde benzineprijzen, vindt het overgrote deel dat de regering de ruimte moet krijgen om haar beleid uit te voeren. Zelfs de NDP, die de grootste oppositiepartij is in De Nationale Assemblee, heeft kort na de aankondiging van de actie verklaard dat zij voorlopig niet meedoet aan protestacties. Zij heeft vanaf de overdracht van de regeermacht aangegeven dat de regering de ruimte moet krijgen om haar werk te doen. De NDP zal dit beleid en de ontwikkelingen kritisch volgen. Zij heeft een beroep gedaan op haar leden om de ontwikkelingen vooralsnog af te wachten. De paarse partij heeft de regering opgeroepen niet voorbij te gaan aan de signalen van ontevredenheid.

President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben gisteren op een persconferentie  gezegd dat ze niet komen aan het democratisch recht van mensen om te protesteren als ze daartoe de behoefte hebben. Ze hebben de mensen wel om ruimte en geduld gevraagd om de Augiasstal die ze hebben aangetroffen in de overheidshuishouding op te ruimen.

Pakittow heeft aangegeven dat hij wel zal protesteren, al staat hij alleen op het Plein. Hij zal blijven opkomen voor de belangen van het Surinaamse volk. De minister van Financiën, Armand Achaibersing, had in een gesprek van Pakittow aangegeven waarom de maatregelen nodig zijn. “We leggen het volk uit, maar als mensen toch reden hebben om te gaan protesteren… dat recht hebben ze. Dat accepteren wij. Maar we gaan in communicatie blijven,” stelde president Santokhi gisteren op de persconferentie in de Congreshal.

Handjevol mensen komen naar protestactie op Onafhankelijkheidsplein

25 september 2020

 

De soundtruck die Pakittow vanmorgen wilde inzetten voor de protestactie op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname staat er verlaten bij. Om 09.45 toen deze foto gemaakt werd, waren er nog geen 5 mensen op zijn oproep afgekomen.

 

De andere activist, Siebrano Pique, had iets meer succes. Hij wist 10 demonstranten met zich mee te krijgen. Ze gingen vanaf het Kerkplein naar het Onafhankelijkheidsplein waar ze zich aansloten bij Pakittow. In totaal dus circa 15 demonstranten:

Siebrano Pique

https://www.waterkant.net/suriname/2020/09/25/handjevol-mensen-komen-naar-protestactie-op-onafhankelijkheidsplein/

Leeg hoofden die niet weten hoe de economie van een land werkt.Er is geen produktie geen export.Dan hoe willen jullie dat de koers moet droppen.
GietclcSsdpnultteguoreennus orooemc 1td5:30ng
 
Voor degenen die het protest niet begrijpen, een paar gedachten.
De vragen die vaak worden gesteld zijn:
1. wat is het doel van het protest?
2. wat is het alternatief?
Beiden zijn stirkvragen, ontworpen om de legitimiteit van protest als middel en de activist als persoon te ondermijnen.
Op dezelfde wijze, waarop angstige figuren de theorie naar voren proberen te brengen, dat activisten niet thuishoren in de politiek, een stelling die nergens op berust, zou men zich moeten afvragen waarom de activist dan door diezelfde figuren naar een alternatief gevraagd wordt.
1. Het doel van ieder protest is altijd het kenbaar maken van afkeuring. Afkeuring voor het beleid en de keuzes van machthebbers.
2. Het alternatief is NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACTIVIST!
Slecht beleid is slecht beleid. Kwetsend, vernietigend, destructief beleid, voortvloeiend uit angst en geboren in een paarse cockpit in 2011, overgenomen door figuren die zich gevangen voelen, omdat hun conservatief brein geen oplossingen toelaat die niet op Westerse onderwijsinstituten in de prehistorische tijden dat ze die schoolbanken bezochten, durven te overwegen.
Maar daarnaast zelfverrijking, oneigenlijke machtsuitbreiding en nepotisme als kern van hun beleid voortgebracht hebben.
Monetaire financiering, devaluatie en benoeming van familieleden, verhoging van energieprijzen, zijn in 2012, 2015, 2017 en 2019 reden geweest voor de huidige coalitie om de activisten te ondersteunen bij de afkeuring.
Monetaire financiering van SRD 1,5 miljoen is waar het wetsvoorstel van de huidige coalitie overgaat.
Devaluatie is wat “koersunificatie” werkelijk is. En wat nog in 2019 door de toen oppositie beloofd is, niet nodig te zijn, omdat er een plan was de koers naar 7 terug te brengen.
Benoeming van familieleden, zelfs onbenoembare, vindt nu voortgang. Statuten moeten gewijzigd worden om het mogelijk te maken.
Verhoging van de energieprijzen, is volgens de Minister het enige om schaarste te voorkomen.
Hier wat overwegingen, aangezien alternatieven is waarnaar jullie op zoek zijn.
Ondanks dat door iedere jurist die er een beroep van maakt is aangegeven, dat NIETIGHEID, artikel 14 anti corruptiewet, de overheid in staat stelt in een pennenstreek van ALLE wurgcontracten, verkeerde uitgiftes af te zijn en dat de rechterlijke macht niet in deze fase in beeld hoeft te komen, wordt er actieve desinformatie door de regering gevoerd, wanneer zij zich verschuilen achter het thema van RECHTERLIJKE MACHT, RECHTERLIJKE MACHT, niet gaan “staan” op te stoel van de rechter. Ondertussen ontvangen de 70+ers van vorige kabinetadviseurs SRD 1,1 miljoen per maand. Cul e tang de fu Noersalim famiri mang, Leandra Woei is nog steeds directeur GLIS-MI en FL anga Mike ab waka pasi ete. Onder OLIBIS contract wordt rustig verder gebouwd.
Gaat men ons vertellen dat de delegaties die naar Den Haag af en aan vliegen dat uit eigen zak doen?
Dus het startpunt van pe jo go tek eng, kan en mag niet het volk zijn.
Dat tot uitdrukking brengen, is de taak van de Nationale Assemblee. Maar wat doen zij? Iedere dag erop hameren dat het de NDP is die dit veroorzaakt heeft. Nepotisme bespreken wordt door figuren die door het volk gezet zijn als “sma tori” weggewuifd.
Maar daarnaast, laten we het volgende nog even belichten. WIE ZEGT DAT WIJ ONZE BUITENLANDSE SCHULD OP DEZE MANIER EN ONDER DEZE VOORWAARDEN MOETEN AFBETALEN???
Deze mensen hebben hun deals met Hoefdraad gemaakt als vertegenwooridger van een dictatuur. Weet je hoeveel van die betaling gewoon rente is? 13%. Deze regering hun plan is om vrijwilligers profiteurs van corruptie in het buitenland HONDERDDERTIEN PROCENT te betalen. Terwijl wij daar een Foreign Corrupt Practices Act van kracht hebben in de Verenigde Staten, een Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO) in de EU staten.
Wanneer wij woede en frustratie kenbaar maken, door protest, heeft het te maken met het feit, dat auteurs als David Graeber, organisaties als OECD en G20 allemaal benadrukken dat herstructurering en bevriezen van de schuldenlast van ontwikkelingslanden, zeker in geval van dictatoriale en corrupte regimes, het middel zijn om tot ontwikkeling te komen.
Als het plan is om devaluatie, hoge energieprijzen, lage salarissen en hoge belastingen in te zetten om corrupte NDPers, corrupte familieleden van de huidige regering, corrupte internationale bankiers, op tijd te kunnen betalen, dan is ontevredenheid iets wat geuit moet worden. En sinds mijn assembleeleden dat weigeren, moet ik dat als activist rechtstreeks doen.
De NDP regering heeft 10 jaar lang geroepen dat de activisten de oppositie “in de kaart speelden”. Nu zal de huidige regering hetzelfde roepen. Dat de NDP toevallig de oppositie is, kan de activisten niet in de weg staan. Anders gaan we de komende 5 jaar stil moeten blijven en alles toe moeten laten.
Maar ik heb een deal voor de regering: voor iedere dag dat u de salarissen, emolumenten en pensioenen van een NDPer ontneemt, gaan wij niet op straat. De NDP is het probleem toch? De NDP is het gevaar toch?
Als je begint met Jules Wijdenbosch, Desi Bouterse en het rijtje afgaat totdat je bij Leandra Woei en de First Lady terechtkomt, zijn we waarschijnlijk na een jaar nog steeds niet op straat.
Maar als de NDP welkom is mee te doen aan het regeren en er volle pond voor betaalt krijgt, kunnen wij het activisme niet opschorten vanwege wat hun eventueel wel of niet in de kaart speelt.
Suriname eerst, dan derest.
Hij moet zijn bron vermelden, we weten allemaal dat hij dit niet heeft geschreven! Hij weet niet eens wie David Graeber is, kow de eerlijk. Zeker heeft zijn partijgenoot Antoon dit voor hem in elkaar gezet om te posten! Mek Paki go dok jere!
wat is er geschreven in essentie?
Giwani Zeggen
 dat in tegenstelling tot de beloftes van alternatieven het er veel van weg heeft dat alles op de burgers wordt verhaald.
Curtis Hofwijks
 ooh oke.
p.s. of je ondersteunt omdat zijn argumenten sense maken of niet. Je gaat toch geen protest organiseren op basis van of mensen wel of niet aardig praten over iemand. Anders ben je de hele dag bezig
Deels maakt sense ja. Maar ik heb toch begrip enigszins dat we erdoorheen moeten bijten. Maar al dat negatief gepraat over de man van de vorige oppositie mensen die de man toen ondersteunde… zelfde gedrag wat de NDP aanhangers toen hadden. Dat maakt dat ik hem wel zou willen ondersteunen. Maar is gewoon om mensen te wijzen op hun onvolwassen gedrag. Waarom mag hij geen uiting geven aan zijn onvrede? Als je het niet goed vind blijf gewoon thuis. Maar doe niet aan karaktermoord.
 
Er is no way out. Monie no dè. Na deze bittere tijden komen er betere tijden.
Dat snapt hij niet.
De puinhoop is vele malen groter dan ze hadden verwacht.
Zelfs de ndp doet niet mee, wat ik wel had verwacht.
Hoe kan je in 2 maanden wonderen verrichten?
Wat wèl moet komen , is betere communicatie. Het moet duidelijk zijn hoe we gaan varen.
Ik denk dat jij, Curtis, verstandig bent om in te zien dat de straatactie een zinloze actie is. 
Curtis Hofwijks
 ik val hem niet aan. Kan jij je nog herinneren dat ook hij de regering tijd en ruimte zou geven? Ik ben een gepensioneerde en voel ook de druk. Maar Curtis come on, jij bent een verstandige heer die ook weet dat welke regering ook aan de macht zou komen het zwaar te verduren zou krijgen. De verhogingen moesten gebeuren om de puin van ndp- regering op te ruimen.( zie daar de enorme schuldenlast, salarissen die elke maand uitbetaald moeten worden). Jij bent zeer intelligent en weet ook dat dit alles niet de schuld van deze regering is. Ben het ook niet eens met een aantal zaken die deze regering doet…benoemingen etc…maar zo gauw een actie…foei toch!! Nogmaals ik heb absoluut niets tegen Pakitto…maar denk dat hij niet weet dat een nieuwe regering steeds de troep van bouta en kornuiten moet opruimen. Ik en velen willen relax leven en genieten van onze pensioen. De druk weegt zwaar op ons. Respect voor jou👍🏾
10 jaren was er een vies beleid, daarvan een jaar tot 2 op straat ervoor. Nu zijn we 2 maanden verder in een nieuw beleid en nu al met alle drama? Kba. Dan gaan we je jammer genoeg niet serieus nemen als ‘activist”.
Presenteer oplossingsmodellen en presenteer die…Ik zie VES bv protesteren alvorens ze alternatieven hebben gepresenteerd.
Ik zal zeggen: Doe Wat Goed is voor Suriname 🇸🇷. De geschiedenis zal ons laten zien wie het aan het rechte eind had . Hij is vrij om zijn democratisch recht te beleven. Een ieder die het doel wil ondersteunen is ook vrij
Cedric van Samson
 yes. Dat bedoel ik. Is niet nodig om hem uit te schelden.
Ik ben een man van nuchterheid.
Ik zal nooit schelden op een activist, maar als Pakki eerlijk eerlijk eerlijk is, zal hij ook zeggen dat nog nooit een (monetaire) autoriteit als de huidige minister van Financien zo down-to-earth is en een open door policy heeft, dat die een ‘gewone’ burger ontvangt op diens kantoor om zaken klaar en duidelijk uit te leggen.
Ik heb dat serieus nog nooit gezien.
Dat mogen we wel meegeven aan Achaibersingh.
Mario C. Castillion
 dat is me punt . Als je na zo een uitleg nog steeds van mening bent dat je gaat uitvoeren wat je In je hoofd heb gezet dan vraag Ik me echt af als je het voor Suriname 🇸🇷 doet ! Het land Suriname heeft schulden. Het land Suriname moet niet verder gedowngrade worden. Als mijn mati de actievist echt zegt :Suriname eerst dan de rest. Dan zal hij begrijpen waarmee de regering bezig is . Als hij protesteerd tegen benoemingen van relaties heb ik er alle begrip voor .
   • Beantwoorden
   • 1 u
   
 •  
   
  Het is het goed recht van Pakkitow om te protesteren, maar het is ook mijn goed recht om geen heil in die protest actie te zien.
 

President Santokhi had ook kunnen kiezen voor de domme, korte weg

INGEZONDEN- De president van Suriname Chan Santokhi had ook kunnen kiezen voor de domme, makkelijke en korte weg.

Een weg die direct zou zorgen voor minder heftige kritiek en geklaag vanuit de burgerij. Maar hij deed dat niet! Een weg die kennelijk graag door de meerderheid burgers bewandeld zou willen worden. De makkelijke weg!

Maar gelukkig hebben wij een president die zijn verantwoordelijkheid kent en handelt in het belang van Suriname. Die weet wat de ernstige gevolgen zullen zijn voor u, evenals de komende generatie, uw kinderen en de mijne.

Het is bewonderenswaardig dat president Santokhi het lef heeft gehad om impopulaire maatregelen door te voeren in het belang van ons allen. Hij heeft gekozen voor de moeilijke weg, maar tegelijkertijd de juiste weg.

Hij heeft niet gekozen voor de foute, makkelijke route van de vorige regering! Namelijk: alle kosten en rekeningen betalen met tientallen leningen. Lening na lening werd door de vorige regering afgesloten om het land draaiende te houden. Elke mens met gezond verstand zou moeten kunnen begrijpen dat dit een doodlopende weg is die Suriname verder het ravijn in zou storten! Je kan als overheid niet blijven subsidiëren met geleend geld! Ergens houdt het op!

Om u, uw en mijn kinderen te behoeden voor de torenhoge lasten en ellende die het overmatig lenen met zich meebrengt, wil de president kennelijk een einde maken aan dit zeer ongezond economiemodel.

Het  weer gezond maken van onze zeer zieke economie zal een lange en pijnlijke weg zijn. Maar de weg die president Chan Santokhi wil bewandelen is wel de juiste!

R. Pinas 

https://www.gfcnieuws.com/president-santokhi-had-ook-kunnen-kiezen-voor-de-domme-korte-weg/

Wij komen uit de ooit gewenste slapeloze nachten

24 Sep, 2020, 02:42

foto

 
Het menselijk denkkader verandert bij elke verandering (ook regeringswisseling) zo sterk dat de verwachtingen er ook anders uitzien. De brandstofprijs is boven SRD 10, de koers is boven SRD 14, de staatsschuld is bijkans SRD 50 miljard. Deze geërfde ontwikkeling van de vorige regering kun je verder gebruiken als gif om het volk verder in schulden te plaatsen zonder enige garantie op een goede toekomst of als mest om na verloop van de gevraagde tijd (urgentiefase) de vruchten ervan te plukken.
 
Denkt u na waarom de vorige regering niet ervoor koos de CBvS-koers vóór de afgelopen verkiezingen aan te passen. Wie zal deelnemen aan een verloren wedstrijd, wetende wat het resultaat wordt. Om wat het volk vandaag meemaakt uit te stellen tot na de verkiezing kwam de toenmalige regering met een valutawet, waarmee getracht werd de koers te beïnvloeden. Nu snapt u wat er werd bedoeld met “de koers wordt kunstmatig laag gehouden”. 
 
Gaat u na wat de startpositie van de vorige regering 10 jaren terug was en vergelijk die met de startpositie van de huidige regering. Wees eerlijk, indien u kritiek levert. Wijs de vinger naar de juiste mensen die voor deze situatie hebben gezorgd. Nu bent u slechts geconfronteerd met de harde realiteit. U leefde in een droom, die in realiteit een tijdbom was, die kunstmatig onschadelijk werd gemaakt door een valutawet.
 
Deze regering probeert nog met de kennis in huis de tijdbom te deactiveren. Middels depreciatie durft de regering de staatsschuld te herschikken. Dankzij de koersaanpassing daalt de totale staatsschuld van USD 3,8 miljard tegen een wisselkoers van SRD 7,52 naar USD 2,9 miljard tegen een wisselkoers van SRD 14,29. Hierdoor is USD 900 miljoen aan schulden ‘verdampt’.
 
Over enkele dagen zal de regering SRD 783.690.000 aan vaste lasten moeten betalen. Echter is er een kastekort van SRD 484.650.000. Vanwaar zal dat geld moeten komen? Het gestolen geld terughalen kan alleen volgens juridische processen, welke tijd vragen. Om geld uit de kleinschalige goud- en houtsector te halen, moet je eerst een structuur opzetten, wat ook tijd vraagt. Om vermogensbelasting te innen, moet je eerst de belastingdienst upgraden, wat ook tijd vraagt. Aan een lening kun je ook niet denken met een default rating, tenzij je wil lenen tegen hogere rentes en moet uitzoeken wat je gaat verpanden, nadat de winsten van Staatsolie en andere staatsbedrijven reeds verpand zijn! Dit is de erfenis van de regering Bouterse!
 
Indien u denkt dat u bij de vorige regering nog vrij kon leven, is dat een misvatting. U leefde toen al op rekening die u nu aflost. Indien u denkt de economie gezond te kunnen maken door te staken, hebt u het mis. Indien u de kracht heeft om te klagen en bekritiseren, heeft u ook de kracht om uw handen en voeten te bewegen: werken/planten of protesteren? Wilt u toch protesteren? Het is uw recht, maar de financiële chaos is uw erfenis.
 
Wij hebben het allemaal moeilijk, maar we weten ook dat de ware oorzaak en de veroorzakers bekend zijn. In 2016 ging een deel van het volk na 6 jaren op straat, en nu al na bijkans 10 weken. Tegen een regering waarin het volk vertrouwen zag en die al aangaf dat we moeilijke tijden tegemoet zullen komen, zullen moeten inleveren en daarna een prachtig Suriname krijgen? Voor hen die tijdens de verkiezing weinig stemmen haalden, zijn afgewezen door de kiezers of wilt u Bouterse weer terug? Het kiezersvolk heeft dezelfde Bouterse driemaal mandaat gegeven om dit land te vernietigen en nu is het de schuld van Santokhi?
 
De regering werkt aan modellen om de economie te herstellen. Daar armoede geen ergere vormen mag aannemen, is de regering bezig met een sociaal vangnet. Het is een moeilijke periode, waarvan we wakker lagen voor vertrek van de vorige regering. De leningen en schulden waren ons bekend en die zullen terugbetaald moeten worden, maar tegelijkertijd moet het land ook draaiende gehouden worden. Daarvoor is het land afhankelijk van de weinige export en geïnde inkomsten van de werkende klasse, een vijfde deel van het volk! 
 
Verandering dient over de gehele linie plaats te vinden, waarbij de informele sector opgespoord moet worden om aan de belastingverplichtingen te voldoen. Gewezen en huidige politici zullen ook (tijdelijk) moeten inleveren. Stap af van meerdere salarissen, onnodige privéleges, riante salarissen (zelfs in valuta!). Samen doen, dus ook samen regeren, samen het voorbeeld geven, samen voelen en samen inleveren!
 
Sachien Badal

NDP doet morgen niet mee aan protestmanifestatie

 

De Nationale Democratische Partij (NDP) doet morgen niet mee aan de protestmanifestatie. De partij heeft kennisgenomen van de diverse oproepen op social media, waarbij burgers worden aangemoedigd om deel te nemen aan een protestmanifestatie.

“Vooropgesteld dat het een belangrijk democratisch recht van eenieder is om mee te doen aan een vreedzame actie, is het standpunt vanuit de partij om vooralsnog aan geen enkele actie mee te doen,” schrijft NDP Media en Communicatie in een bericht.

De partij geeft het volgende in overweging: “Vanaf de transitie van de regeermacht heeft de NDP steeds aangegeven dat de regering de ruimte moet krijgen om haar werk te doen, waarbij de NDP dit beleid en de ontwikkelingen kritisch zal volgen.”

De recente maatregelen van de regering treffen ons sociaal-maatschappelijk incasseringsvermogen als samenleving, meldt de paarse partij. De NDP zal echter niet deelnemen aan deze protestmanifestatie en doet een dringend beroep op haar leden om de ontwikkelingen vooralsnog af te wachten.

Zij roept de regering op, om niet voorbij te gaan aan de signalen van ontevredenheid.

https://www.srherald.com/suriname/2020/09/24/ndp-doet-morgen-niet-mee-aan-protestmanifestatie/

🚨🚨🚨🚨🚨🚨
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'VRIJDAG 25 SEPTEMBER 8:30 AM KERK PLEIN GENOEG IS GENOEG TERUG DRAAIEN BENZINE PRIJS VALUTA KOERS KABA OF REGERING CHAN MAG NAAR HUIS. GADO DEH WI FESI MANG SURINAME EERST DAN DE REST'
 
 
 
 
Als je wil protesteren, doe het op Leonsberg. Daar woont de schuldige.
 
 
Topfan
Klopt helemaal! Ga vóór de deur van meneer Bouterse en Adhin protesteren. Dankzij hun zitten we in deze ellende. Vraag ze om die 4,1 miljard terug te storten dan is alle ellende voorbij!! De huidige regering is pas twee maanden aan de macht en ze doen hun uiterste best om de ellende en rommel van de vorige regering op te ruimen!!
Kom massaal naar LEONSBERG op vrijdag 25 sep
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst 'MASSA PROTESTACTIE VRIJDAG 25 SEPT 2020 NO MEK BOUTA FOER A OLI LEONSBERG 9:00h SURINAME EERST NOOIT MEER BOUTA'
 

Duidelijke uitleg van Eddie Jharap over benzineprijs.

 

 

Een Volk dat op leningen teert en een gedrag van een hardwerkende natie met verdiende welvaart pretendeert???….Wordt toch eindelijk wakker!!!

 
 
BREAKING NEWS !!!
( zie deze bijgevoegde 2 photos)
welke rol speelt deze ‘bliksem afleider’ Stephano Pakittow Biervliet die zo makkelijk steeds protestmars vergunning kreeg van de ndp dc mike nerkust? hier op deze secret shot 2 x pictures is mr geheimzinning Stephano Pakittow Biervliet gesignaleerd met de zus van walther bouterse ( zie hun beiden steeds highlighter met light green circle ⭕️ om hun face.
was het toevallig dat walther bouterse + pakitow in de NIS tijdens de telling stembiljetten daar aanwezig waren en zelfs konden overnachten. Moet men niet betwisten en ernstig in twijfel nemen het verkiezingsuitslag van de ndp met 16 dna zetels?
Verkiezings experts analisten kwamen lechts op 6 dna zetels voor de ndp… U mag nu verder invullen en makkelijk raden vanwaar die extra 10 ndp dna zetels nu zijn komen te vallen..
Dit is voor Surinaamse een nog al een verrassende verkiezings nabrander Na de zgn ndp tellingen verkiezingen van 25 mei 2020.
👿 💀 👿 💀👿 💀👿 💀
IN SURINAME IS TOCH ALLES
MOGELIJK – BLIJKT NU !!!
 
 
badgepictogram
Rijzende ster
 51 min 
uitgerekend..nu.. komt pakitouw oproepen om vrijdag 25 Sept 2020 heel suriname op de been te krijgen om te gaan protesteren tegen de Regering Santokhi om de prijzen van benzine verhogingen terug te draaien anders moet Regering Santokhi naar huis..
Stephano Pakittow Biervliet .. your game is OVER NOW !!!
JE BENT ONTMASKERT NU.. JE BENT EEN RAS ECHTE BOUTIST GEHULD IN EEN SCHAPENVACHT VAN DE POLITIEKE PARTIJ: PRO.
NIEMAND VAN SURINAME KRIJG JE ZOVER OM VRIJDAG TE GAAN BETOGEN TEGEN SANTOKHI
JE ZAL DAAR ALLEEN ZIJN MET JE NDP AANHANG ,JE ZWAGER WALTHER BOUTERSE EN DC MIKE NERKUST
HOPELIJK WORDEN JULLIE ALLEMAAL FLINK AFGETAKELD EN OPGESLOTEN DOOR DE OPROER POLITIE EN HET LEGER !!!

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen.

Biervliet schrijft hierover op Facebook: “Zakka a benzine!! Of Joe sref’ kan zakka!!! We zijn bereid te helpen om Suriname op te bouwen, maar we gaan onszelf niet uithongeren voor mensen die vrij lopen, terwijl ze hebben gestolen. Suriname eerst dan de rest.”

Vanwege de officiële aanpassing van de US-dollarkoersen door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en hiermee de devaluatie van de SRD, zijn ook de benzineprijzen de lucht ingegaan.

De literprijzen zijn door deze aanpassing boven de SRD 10 uitgekomen. Dit heeft vanmorgen op sommige plaatsen voor problemen aan de pomp gezorgd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de digitale meter op de pompen technisch niet boven de 9 gaat.

Vanwege de verhoogde benzineprijzen zullen naar verwachting de prijzen in de winkel verder stijgen. Dit terwijl sinds maart winkeliers, c.q. handelaren hun goederen hebben geprijsd op basis van een koers van 14 SRD voor een dollar en hoger.

Bankpresident Maurice Roemer bevestigt dit en zegt dat de unificatie van de koers daarom niet hoeft te betekenen dat de prijzen stijgen.

https://www.gfcnieuws.com/massaprotest-vrijdag-tegen-verhoogde-benzineprijzen/

Financiële ellende Suriname niet veroorzaakt door regering Santokhi

INGEZONDEN

Suriname is haast bankroet en er zijn meedogenloze maatregelen nodig om uiteindelijk verbetering te brengen in de economie.

Door de verregaande maar zeer noodzakelijke overheidsbesluiten worden veel personen rechtstreeks in hun toch al lege portemonnee getroffen. En dat komt uiteraard erg hard aan. Het is begrijpelijk dat mensen zich slachtoffer voelen en boos worden. Velen leven immers al jaren onder de armoedegrens en hopen op betere tijden.

Het is echter belangrijk om te weten dat dergelijke maatregelen bedoelt zijn om de economie weer gezond te maken. Het is een erg bittere pil die geslikt moet worden om het zeer zieke Suriname weer beter te maken! Dat de operatie die na het inslikken van deze bittere pil vervolgens moet worden uitgevoerd pijn doet, is evident. Maar er is geen andere uitweg, helaas.

Het lijkt mij geenszins de intentie van de huidige regering om het volk doelbewust te treffen in hun zak. En dat er personen zijn die nu al de schuld van deze financiële ellende proberen te schuiven in de schoenen van de regering Santokhi- Brunswijk is absoluut absurd. Je geeft ook niet zomaar de schuld aan de dokter die je opereert en gezond wilt maken!

AAN WIE HEBBEN WIJ DIT TE DANKEN

Wat beslist niet uit het oog moet worden verloren is dat al deze koopkrachtellende is veroorzaakt door 10 jaar wanbeleid van de vorige regering. Zij hadden een volle staatskist overgenomen en er was in 2010 bovendien sprake van een redelijk lage en stabiele wisselkoers.

De regering Venetiaan had orde op zaken gesteld! De Centrale Bank had voldoende kasreserve en onze economie was veel gezonder, in tegenstelling tot wat nu het geval is.

Het lijkt mij in ieder geval erg wijs indien de gemeenschap alle ondersteuning geeft aan onze huidige president en VP om met de medicatie en operatie door te gaan. Hoe bitter en pijnlijk die ook is! Suriname moet weer gezond worden!

R. Pinas

https://www.gfcnieuws.com/financiele-ellende-van-suriname-niet-veroorzaakt-door-regering-santokhi/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *