HET IS ZOVER! FAMILY & FRIENDS OF WEL VHP LOOD OM OUD ABOP/PL-NDP IJZER.

 

Auteur: Angela Fernald.

22 augustus 2020 5:30 am

De eerste verantwoordelijken zijn wij zelf! Het is gewoon de hand in eigen boezem steken, want Brunswijk is vrijwillig eerst DNA voorzitter geworden voor een week en daarna Vice-President. En dat allemaal met een achtergrond van veroordeelde crimineel en een zeer lage schoolopleiding. Dus wie kiest voor hoge bomen die zal flink wind moeten vangen. Wat verwacht men dan anders? Door in die positie als ondeskundig persoon te gaan zitten, geeft Brunswijk zichzelf zelf bloot en tart hij de eer van het Surinaamse volk. Het is primitief om te denken dat het volk hem op handen draagt. Precies het tegengestelde is waar, Brunswijk heeft niet meer dan 5.000 stemmen gehad van het electoraat, dus het Surinaamse volk verafschuwd hem. Maar Brunswijk wil dit niet zien en gooit alles maar op zijn Marron afkomst en op rascisme. De discussie van het gehele land gaat verder op de poot van het rascisme en een heel land is verontwaardigd. Terwijl over de oorzaak wordt gezwegen. Zeer hypocriet dus, want het eerste deel van de eigen verantwoordelijkheid om in zo een positie te gaan willen zitten wordt gemakshalve maar weg gelaten in de discussie omdat met name de media voorlopen in de hypocrisie. Het is gemakkelijk de rascisme kaart op tafel te gooien. Maar wie heeft dat in feite gedaan? Ter verdediging van zichzelf en zijn afkomst en lage opleiding heeft Brunswijk zelf deze rascistische kaart op tafel gegooid. Dit is zijn troef geworden wanneer hij zich aangevallen of beledigd voelt door cartonisten en critici. En de hypocriete media doen vrolijk mee en bieden zelf hun verontschuldigingen aan in plaats van dat zij de critici en de cartoonist in bescherming nemen. En in de achterkamertjes lachen de critici, cartoonisten en politici gewoon Brunswijk verder uit. Niemand die durft open kaart te spelen en te zeggen waar het op staat, namelijk dat Brunswijk een schande is voor de natie met zijn drugsveroordeling door Frankrijk. Deze discussie dient openlijk gevoerd te worden, maar zelfs de president heeft deze discussie met de mantel der liefde bedekt. Brunswijk buit nu deze hypocriete situatie uit waarin de president en de media en vele politici zich in hebben gefrommeld. 

STRATEGIE VAN PAAIEN EN TARTEN

Het touw laten vieren en dan weer strak trekken, geven en nemen en de balans erin houden hoeft geen foutieve strategie te zijn. De bodylanguage van Santhoki ten opzichte van Brunswijk zegt vaak ook genoeg, Santhoki negeert hem vaak openlijk wanneer hij in de DNA vergaderingen contact probeert te maken met de president. Santhoki is dan zeer gefocussed op de vergadering en laat Brunswijk letterlijk vierkant liggen. De duidelijke subtiele irritaties in de lichaamstaal van Santhoki zijn ook steeds duidelijker. Brunswijk wordt op deze manier steeds onzekerder en hij weet ook dat een pact vormen met de NDP ook steeds meer irrieëel wordt want hoe langer het duurt hoe harder de VHP en de president zich nestelen in de internationale arena van kapitaal, samenwerking, netwerk en kennis. De ABOP en de NDP raken hierdoor steeds verder uit elkaar vandaar dat de strategie van Desi Bouterse er nu ook volledig op is gericht om de regering zo snel mogelijk te laten vallen. Maar het is vissen achter het net, want de strategie van Santhoki van paaien schijnt wel te werken op Brunswijk. Het aanhalen van Brunswijk is het spelen met Brunswijk zijn sterke ego. Santhoki weet dit en bespeelt zijn ego om hem nog verder af te houden van de NDP en Bouterse. De vergissing in de spreekbeurt van Brunswijk op 1 september in de nationale assemblee toen hij zei: “de regering Bouterse—  uhhhhh ” is geen willekeurige verspreking. Die regering was blijkbaar al in de maak want men telde slechts de numerieke winst van het aantal zetels van de ABOP en de NDP, namelijk 10 (abop/pl)+ 16(ndp) + 2(bep) = 28. 

Maar het gegeven dat een ABOP/NDP regering een totale isolatie van Suriname in zal houden en de Surinaamse bevolking tot diepe armoede zal worden gedwongen, moet een schrikbeeld zijn geweest voor Brunswijk, die best wel het hart op de juiste plek heeft en daarom ook zo bespeelt kan worden van beide zijden: VHP en NDP trekken aan hem en vooralsnog kiest Brunswijk de zijde van de VHP.

Met deze strategie tart de president ook het Surinaamse volk. Maar ook Brunswijk tart met zijn bodylanguage de VHP en het volk.  Brunswijk lonkt openlijk naar de NDP tot grote ergernis van het volk. De NDP-kaart en de rascisme kaart blijven troef van Bouterse en Brunswijk. Maar helaas voor hen zal het een FATA MORGANA blijken te zijn, want het kwade kan het nooit winnen van het goede. De uitslag van de verkiezingen is de belangrijke en doorslaggevende stap geweest op de weg van het goede.  

HET DUIVELSE DILEMMA

de haviken en aasgieren zullen de strijd om het eigen belang echt niet vrijwillig opgeven. Het plaatsen van familie en vrienden op strategische posities waar zij hun diefstal verder kunnen plegen, maakt dat de president moet kiezen of delen. Maar de president kiest niet en deelt ook niet, de president voert een andere strategie van versterk zelf door de ander te verzwakken. Met andere woorden, de ander verzwakt zichzelf door het oordeel van het volk. Brunswijk wordt dus door Santhoki voor de leeuwen geworpen, want de VHP zal ook niet lijdzaam ten onder gaan. De President heeft de beste kaarten, zoals hij die ook had voor de verkiezingen. De president maakt ook grote  fouten en neemt grote risico’s, maar die moeten in verhouding en tegen de achtergrond van de Surinaamse omstandigheden bekeken worden. Het is wijs manouvreren wanneer je met de duivel aan tafel zit. 

 

 1. YAPI TORI 29 aug 2020 https://www.youtube.com/watch?v=4sQhx2yzr8I
 2. Chess 31 aug 2020, https://www.youtube.com/watch?v=xdR-trNzbJo
 3. De ZOO/Fabeltjesland 30 aug 2020 https://www.youtube.com/watch?v=2nQ0Qa2Lr4k
 4. Namens de regering Bouterse…huh..  1 sept 2020 https://www.youtube.com/watch?v=4JzHp2mReQY
 5. Desiree Santhoki : 28 aug 2020, https://www.youtube.com/watch?v=oqpbDuGyhBY
 6. Het spagaat van Chan 22 aug 2020, https://www.youtube.com/watch?v=cNququn7rZk
 7. Edward Belfort: ” Brunswijk bepaalt alles binnen de ABOP”. 17 aug 2020 https://www.youtube.com/watch?v=Nd4I0ScaFbE
 8. Radio Tamara Damsko 22 aug 2020 Ludwich’s commentaar vanuit Nijmegen https://www.youtube.com/watch?v=yLuWe5yAzG0

Sanatan Dharma doet aangifte tegen beledigende prenten

02/09/2020 18:03 – Sabitrie Gangapersad

De gewraakte bewerkte afbeeldingen van Hanuman: links met het gezicht van vicepresident Ronnie Brunswijk en rechts met een X en middenvinger. Sanathan Dharma heeft aangifte gedaan tegen deze vorm van godslastering.

De gewraakte bewerkte afbeeldingen van Hanuman: links met het gezicht van vicepresident Ronnie Brunswijk en rechts met een X en middenvinger. Sanathan Dharma heeft aangifte gedaan tegen deze vorm van godslastering.  

PARAMARIBO – Pandit Nitin Jagbandhan van de Sanatan Dharma Maha Sabha heeft aangifte gedaan op het politiestation Kwatta over godslastering. Het gaat om twee prenten van Hanuman, die de laatste dagen via sociale media worden verspreid.

Op de eerste prent wordt vicepresident Ronnie Brunswijk als Hanuman afgebeeld, terwijl op de tweede de afbeelding van Hanuman is doorgehaald en de middenvinger wordt opgestoken. “Dit kan absoluut niet door de beugel. Het zijn denigrerende foto’s die onze waardigheid als Hindoe aantasten. In het Wetboek van Strafrecht zijn er verschillende artikelen opgenomen, waarin zulke handelingen strafbaar worden gesteld.”

Als voorbeelden noemt Jagbandhan de artikelen 196, 197 en 324. In artikel 196 is onder meer opgenomen, dat “hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding door smalende godslastering op voor godsdienstige gevoelens, krenkende wijze uitlaat” wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste tweehonderd Surinaamse dollar.

Volgens Jagbandhan is de Sanatan Dharma een gerespecteerde organisatie met meer dan 175.000 volgelingen. “We zijn niet uit op ruzie of escalatie, maar gelet op ons opvoedend karakter, kunnen we soortgelijke prenten niet tolereren. Dit is niet de norm”, zegt hij zeer gebelgd.

Op sociale media hebben verschillende Hindoes ook hun misnoegen geuit over hoe het staartje uit de cartoon van ‘Fa Waka’ alleen maar langer wordt. “Godslastering moeten wij binnen geen enkele religie accepteren”, reageren verschillende personen op Facebook, waar Jagbandhan de informatie over de aangifte heeft gedeeld.

De pandit verwacht dat de politie de personen die achter de krenkende prenten staan gauw achterhaalt en maatregelen treft. Onder de Hindoes neemt Hanuman, als meest toegewijde devoot van Shri Rama uit de Ramayana, een zeer belangrijke plaats in. Hij wordt beschouwd als één van de meest edele figuren en zijn heldendaden vormen geliefkoosde gespreksonderwerpen voor iedereen.

Hanuman wordt gezien als de bevrijder in nood. De Hanuman Chalisa – een ode bestaande uit veertig verzen – is zeer populair en wordt door jong en oud bezongen. Recentelijk heeft de jongerenvereniging Yuvadal, de Chalisa ook in het Nederlands uitgebracht. Hindoes vieren jaarlijks op grootse wijze Hanuman Jayanti (geboortedag van Hanuman) in april.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/09/02/sanatan-dharma-doet-aangifte-tegen-beledigende-prenten/

Over Racisme, Etniciteit, Emancipatie en 'cartoon van de vp'

02 Sep, 2020,  22:38

foto

 
Storm in een glas water en afleiding van het kernprobleem?
 
Suriname blinkt uit in de Zuid-Amerikaanse regio en daarbuiten met een eigenaardig ‘ontwikkelingsmodel’. Een totaal ander model dan dat van de USA en West-Europa waar bijvoorbeeld het relatief homogene Nazi Duitsland qua bevolking en huidskleur het toonbeeld was van racisme, dehumanisering en destructie in de vorm van ‘rassenhaat’ en volkerenmoord. We zijn in Suriname geen homogene natie volgens het Europese ideaal, maar we hebben samen toch een beter in elkaar zittende samenleving gecreëerd. 
 
Surinaamse kunstenaars (inclusief cartoonisten) en het maatschappelijk middenveld zijn de dragers van de natiecreatie en de principes waarop onze culturele diversiteit is gebouwd. Het Surinaamse model is ook verankerd in hoe bijvoorbeeld schoolkinderen harmonieus en respectvol in diverse klederdrachten inhoud geven aan de afzonderlijke etnische of religieuze nationale feestdagen. We moeten voorkomen dat met het ondoordacht ‘wegslaan’ van een enkele cartoon en cartoonist, wij alle planken van het diversiteitsfeest misslaan, enkel en alleen door politiek machtsstreven.
 
Racisme?
Frantz Fanon analyseerde  het racisme en spreekt van minachtingsracisme wanneer zijn object (de onderdrukte zwarten) tot een minimum wordt gereduceerd. Vooral tegen deze vorm van racisme kwam verzet van Mandela in Zuid-Afrika en Martin Luther King in VS, wat een heel ander context is dan de Surinaamse situatie. Om scherp te blijven en de positieve wording van onze cultureel diverse samenleving verder uit te bouwen, moeten we de context en vormen van het minachtingsracisme goed begrijpen. De cartoonist mag dan ook in geen geval van racisme worden verweten.
 
Ras en etniciteit 
Modern wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de kenmerken (zoals lichaamslengte, schedelindex en huidskleur) geen houvast bieden om deze rasindeling nog te handhaven. Conclusie: Alle mensen komen uit Afrika, dus er is maar één menselijk ras met haar oorsprong in Afrika. ‘Ras’ legt sterk de nadruk op uiterlijke en erfelijke eigenschappen om groepen mensen van elkaar te onderscheiden en is nauw verbonden met het wetenschappelijke racisme in 19e-eeuws Europa. Etniciteit verwijst naar een groep die zich verbonden voelt door een gemeenschappelijke culturele en historische achtergrond. 
 
Politieke en culturele etniciteit
Om veranderingen in de etnische verhoudingen te begrijpen, moeten we culturele van politieke etniciteit onderscheiden. Politieke etniciteit is verbonden met de politieke verdeling en toewijzing van hulpbronnen waarbij etniciteit wordt vertaald in termen van concurrentie, verdeling en conflict. De stoelendans om verdeling van posten spreekt boekdelen. Culturele etniciteit daarentegen is verbonden met uitingsvormen zoals religieuze activiteiten en herdenkingsactiviteiten. Hierdoor wordt de identiteit van een bepaalde groep zichtbaar. Culturele en politieke etniciteit kunnen gelijktijdig maar ook afzonderlijk voorkomen in verschillende situaties. Soms kan er ook een ommekeer zijn in de zin dat er een periode is waarin politieke etniciteit helemaal ‘walst’ over culturele etniciteit, iets wat we moeten voorkomen.
 
Emancipatie
In Suriname wordt etniciteit reeds lang gebruikt voor politieke mobilisatie zonder dat dit heeft geleid tot etnische conflicten, vooral omdat alle etnische groepen minderheden zijn en we gezamenlijk een ingebeelde culturele diversiteit hebben gecreëerd. Historisch is er een zekere volgorde van etnische bundelingen die vaak worden beschouwd als processen van emancipatie. Eerst bundelden de mulatten zich tegen de Nederlandse koloniale machthebbers, de donkergekleurde Creolen bundelden zich binnen de NPS onder leiding van Jopie Pengel, de Hindostanen onder Jagernath Lachmon in de VHP, en de binnenlandbewoners deden dat met de in 1973 opgerichte Bosneger Eenheids Partij (BEP) en daarna kwam de ABOP erbij.
 
Spagaat 
Met de 10 ‘gouden’ zetels heeft de ABOP-PL een strategische politieke wippositie ingenomen (een ander mogelijke regering met de 16 zetels rijke NDP zou op een tekort stuiten om bijvoorbeeld  te kunnen kiezen Ronnie Brunswijk als president en een NDP vicepresident in de VVV). De cartoon van de huidige vp past niet in de ingebeelde reuzensprong van Ronnie: van Assembleelid naar Assembleevoorzitter, vervolgens VP… en ten slotte ZIJNE EXCELLENTIE VAN DE REPUBLIEK SURINAME, het ingebeelde eindstation. 
 
Ondertussen zit de politieke top in een spagaat – een ingewikkelde positie waarin drie politieke elites verkeren die zich gedwongen voelen rekening te houden met tegengestelde belangen. ABOP heeft in de ontstane spagaat (Brunswijk- Bouterse; Brunswijk-Santokhi; en Bouterse-Santokhi) zich in een positie gemanoeuvreerd, met een droombeeld van ZIJNE EXCELLENTIE DE PRESIDENT, dat in de race naar het hoogste ambt geen ‘negatieve’ cartoon van de huidige ‘zijne excellentie de VP’ verdraagt.
 
Na de Storm
Terwijl de vp de verontschuldigingen van de directeur van Dagblad Suriname en de cartoonist accepteerde, riep hij sportief de samenleving op om hieruit lessen te leren en als één Suriname door te gaan. Was dit gedoe een enorme storm in een glas water? We moeten leren uit machtsdrang binnen het populisme van de vorige regering en de huidige consensus regering, en enge concurrentie om posities voor kennissen in het staatsapparaat. Dit  mag nimmer culturele etniciteit (inclusief cartoons) tot boosdoener maken van een politiek spanningsveld en de aandacht afleiden van het kernvraagstuk: ontwikkeling. Er is maar één sleutel tot ontwikkeling: kennis en competenties en niet incompetente kennissen of een door machtsstreven gedreven storm in een glas water. Als machtsdrang dominant blijft is Suriname in de aap gelogeerd. 
 
Jack Menke
Andjenie Pooran
 
 2 Sept 2020
BRUNSWIJK HEEFT 7 GOUDMIJNEN. GRASSALCO INT 20% VAN DE GOUDWINSTEN VOOR DE STAAT. IVAN BRUNSWIJK IS LID VAN DE RVC VAN GRASSALCO EN WORDT MISSCHIEN OOK DIRECTEUR. VERDER ZEG IK NIETS. TREK UW EIGEN CONCLUSIE. ALS U BEDENKT DAT GRASSALCO OOK ZELF GOUD WINT. ONDERSTAAND EEN BERICHT UIT 2019 EN BESEF DAT GRASSALCO AL TIENTALLEN KEREN IN HET NIEUWS IS GEKOMEN IN VERBAND MET “ONREGELMATIGHEDEN”.
De politie is bezig met een onderzoek waarbij een hoeveelheid goudhoudende erts tijdens het productieproces is ontvreemd bij staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco. Ook is er fraude geconstateerd bij steenslag transport en verkoop. President-directeur Sergio Akiemboto om een reactie gevraagd, bevestigt tegenover Starnieuws dat er een diepgaand onderzoek gaande is. Bij Maripaston zijn elf medewerkers op non-actief gesteld. Drie van hen zijn aangehouden.
Akiemboto zegt dat tijdens reguliere audits binnen de twee operaties de onregelmatigheden zijn ontdekt. Bij goud is er terstond aangifte gedaan van georganiseerde diefstal. De procedures zijn aangescherpt. Avonddiensten voor het scheiden van goud zijn stopgezet. De managementstructuur is gewijzigd. Er is nieuw personeel aangetrokken. Fysieke en camerabeveiliging zijn opgevoerd. “Dit fenomeen komt al te vaak voor bij het runnen van deze kleine pilot-plants en wij zullen het beter beheersen wanneer wij hebben geïnvesteerd in onze moderne productieplant. Daarvoor zijn wij in de afrondende fase van onze zelf gefinancierde exploratieprogramma om een goudreserve vast te stellen welke de investeringen van deze moderne plant zal rechtvaardigen. Het zal een unicum zijn voor Grassalco,” zegt de topman van Grassalco.
De transportafspraken over steenslag worden drastisch gewijzigd, omdat gebleken is dat enkele externe transporteurs gecollaboreerd hebben om het steenslag weg te nemen. Verkopen zullen voornamelijk vanuit Paramaribo geschieden. Een nieuw managementteam is reeds aangesteld. Het interne onderzoek is nog gaande. Nieuwe afspraken voor export van steenslag naar Guyana zijn onder andere hierdoor on hold gezet.
“Naar aanleiding van enkele ‘schimmige gebeurtenissen’ is op eigen initiatief een fraude en security assesment gedaan in de periode van 31 maart tot 13 april. Er zijn enkele constateringen welke terstond zijn aangepakt en weer enkele die nader onderzocht zullen worden. Zo wordt er in dat kader een forensisch accountant ingehuurd. De maatregelen zullen niet uitblijven. Wie er met ontslag moet, zal worden ontslagen en ik zal er zeker niet voor schromen om op te sluiten wie schuldig bevonden wordt. Ik leid geen criminele organisatie, maar een bedrijf met enorm veel potentie dus zal ik niemand de ruimte bieden om mij te criminaliseren,” voert Akiemboto aan. Hij deelt mee dat interne maatregelen conform de ‘code of conduct’ nu uitgevoerd worden.
Eind van de maand, uiterlijk begin juni, zullen de noodzakelijke trainingen voor het personeel worden verzorgd. De medewerkers moeten in staat zijn om frauduleuze handelingen te signaleren en aan de bel te trekken.
Radjindre Ramdhani..

Column: Politiek een serieuze zaak

02 Sep, 2020, 00:59

foto
 18 nieuwe dc’s en één uit de vorige periode zijn aan de slag gegaan in 10 districten. 

Het werden er toch 19 districtscommissarissen (dc’s) voor 10 districten, terwijl een kleinere efficiënte overheid was beloofd. Toen door politici tijdens de verkiezingscampagnes werd aangeven dat ze tegen verspilling en nepotisme zijn hadden enkelen kennelijk vergeten dat zij ook familie en vrienden hebben. Ook nu blijkt weer dat het gemakkelijker is om inefficiënties te veroordelen dan je er niet aan bezondigen.
 
Maar waarom moet je dc’s burgermoeders en burgervaders noemen; nota bene  in een land waar velen die zich vader en moeder noemen niet veel meer zijn dan slechts verwekkers. Noem de dc’s wat ze horen te zijn: Ontwikkelingswerkers. Zij moeten ontwikkeling helpen brengen in de districten en zeker niet een van de vele vaders of moeders zijn die hun verantwoordelijkheid stelselmatig ontlopen en andere opschepen met het product van hun seksuele geneugten. Ik hoorde een dc de president citeren: “Geef mij het vertrouwen en ik geef je een mooi district terug”. Ondertussen heeft de president zelf begrepen dat hij in zijn eentje ons geen mooi land terug kan geven. Heeft hij daarom zijn vrouw zo nadrukkelijk ingeschakeld om hem daarbij te helpen?
 
Weinigen begrijpen de accommodatiezucht van de regeerders na al die mooie woorden tijdens de verkiezingscampagne en de prachtige formuleringen in het regeringsakkoord. Alleen de NPS heeft zich tot nu toe onderscheiden. De andere partijen weten altijd wel een familielid of een goede vriend te vinden die geaccommodeerd moet worden. Nu wil de voorzitter van de VHP ook sponsoren inschakelen om mee te helpen ons een mooi land terug te geven. Zij mogen namelijk ook vertegenwoordigers voorstellen voor benoeming in RvC’s. Het lijkt mij dat hij dat liever niet moet doen. We varen zo regelrecht de timocratie in, een staatsvorm waarbij uw vermogen een voorwaarde is voor het verkrijgen en bekleden van bestuurlijke ambten. Hoe meer geld hoe meer macht. De democratie waar het ultieme streven is one man one vote laten we dan steeds meer achter ons.
 
Toen vond de NDP dat ze weer eens aan het woord moest komen. Tot mijn grote verbazing werd een filmpje van de VES-voorzitter, Ir. Winston Ramautarsing vertoond met als aankondiging: “een man die heel veel van economie weet”. Ja, die voorzitter van dezelfde Vereniging van Economisten in Suriname (VES) die in het NDP-regeertijdperk steeds als vijand nummer één werd weggezet, werd nu geroemd om zijn deskundig commentaar. De kritische toon naar de huidige regering toe kwam de NDP goed van pas; of betekent het opvoeren van Ramautarsing dat ondertussen ook alle economen de partij hebben verlaten? Hadden ze toen maar naar de VES geluisterd, dan zaten we vandaag niet in zo een diepe crisis.  Maar op deze “meeting” geen woord over het feit dat die NDP-regering gedurende 10 jaar twee miljard US$ van Staatsolie kreeg, de staat opzadelde met een schuld van ruim 3 miljard US$, dat de inkomsten van parastatale instituten zijn verpand en dat die regering ook nog aan de kasreserves van de burgers zat.
 
En dan nog een cartoon die ons dagenlang bezig hield. Incidentalisme ten voeten uit. Hobbelen van het ene naar het andere incident. Het spreekwoord hoge bomen vangen veel wind is ons allen bekend, dus het maken van zoveel commotie moest een doel hebben. Was het misschien om de aandacht af te leiden van de broer van de vp die in vele RvC’s zit met zijn Nederlandse nationaliteit?
 
Wij houden er overigens te weinig rekening mee dat dit soort vormen van machtsmisbruik en machtsconcentraties ons op de Democracy Index treden lager zullen doen belanden. Checks and Balances – zeer belangrijk voor de democratie – worden namelijk te grabbel gegooid. 
 
Het was natuurlijk beter dat zo een cartoon in ons klein land niet was gepubliceerd. Maar toen ik op zaterdagavond 1 augustus jl., tijdens de grantangi online massameeting van de ABOP via Apintie, de vp hoorde vragen om het onderschrift “Zijne Excellentie” nogmaals in beeld te brengen, dacht ik: “Moet een vicepresident deze kinderlijke blijheid met de hele natie delen?” Laat komedie over aan komedianten. Noblesse oblige! Wij kunnen niet – net als Donald Trump nu doet – wijze op de gevolgen, maar weigeren te discussiëren over de aanleiding c.q. oorzaak daarvan.  
 
Ik heb mij overigens in de afgelopen 10 jaar vaker afgevraagd of het een taak moet zijn van een president om het volk te vermaken. Je wordt in die functie toch niet gekozen om toneelgroepen als “Één en één is drie” te beconcurreren. In de afgelopen 10 jaar hadden wij de meest lollige president ter wereld. Ik denk niet dat wij ooit weer zo een lollige president krijgen. Hij is een goede moppentapper en heeft velen vaak laten lachen. Maar die hoge prijs voor dat lachen betalen wij nu. 
 
Hans Breeveld

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, de tekst '路 ashana Lösche houdt haar eerste speech, nadat zij is toegelaten tot lid van et hoogste college van Staat. Vicepresident Ronnie Brunswijk luistert . (Beeld: !'

De Nationale Assemblee is met het toetreden van Tashana Lösche (NDP) eindelijk compleet na de verkiezingen van 25 mei 2020.

https://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/60463

Breaking: Echtgenote Somohardjo directeur Volkshuisvesting

01 Sep, 2020, 16:36

foto

 
De top van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is ontheven. Starnieuws verneemt dat Amina Somohardjo-Pardi, de echtgenote van de voorzitter van Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo benoemd is als directeur Volkshuisvesting. 

De nieuwe directeur van Algemene Ouderdomsvoorziening is geworden, Rosette van Varsseveld. Zij komt in de plaats van Anushka Gopalrai. Ook de directeur van Sociale Zaken, Angela Salmo, heeft plaats moeten maken. 
 
Er zijn nog geen mededelingen gedaan vanuit de Communicatie Dienst Suriname of het ministerie dat er vervangingen hebben plaatsgevonden. Ook bij Binnenlandse Zaken, waar de zoon van de PL-voorzitter, Bronto Somohardjo, de scepter zwaait, zijn toppers vandaag vervangen. 

Vp Brunswijk accepteert 'sorry' van Pierkhan en Asmoredjo

Publicatie datum: 01 sep 2020 | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft de verontschuldigingen van Faried Pierkhan, directeur van Dagblad Suriname en cartoonist Reinier Asmoredjo, geaccepteerd. Maandag is op het presidentieel paleis een gesprek geweest tussen president Chan Santokhi, Brunswijk, Pierkhan en Asmoredjo. 

Volgens de vp zijn de consequenties duidelijk, maar hij gaf aan dat de Surinaamse natie dit voorval kan gebruiken als kans om dichterbij elkaar te groeien. Het is belangrijk eerder te kijken naar wat ons bindt, dan naar wat ons scheidt. De vp roept de samenleving op om de lessen hieruit te leren en verder als éénSuriname door te gaan, meldt de Communicatie Dienst Suriname. 

Kunstenaar Asmoredjo maakte gelijk gebruik van de gelegenheid om de president en de vicepresident een kunstwerk aan te bieden. Het kunstwerk van de president heet ‘Hossel moeje’, terwijl die van vp Brunswijk de naam ‘Les’peki uma’ draagt.

Eerder had de top van de ABOP en Pertjajah Luhur aangegeven dat ze Rapar Broadcasting Network, waar Dagblad Suriname deel van uitmaakt, zou boycotten als de zaak niet bevredigend wordt opgelost. 

Foto: Kunstenaar Reinier Asmoredjo heeft een kunstwerk aangeboden aan president Chan Santokhi en vp Ronnie Brunswijk. Rechts Faried Pierkhan, directeur van Dagblad Suriname. (Foto: CDS)

https://surinamenieuwscentrale.com/content/vp-brunswijk-accepteert-sorry-van-pierkhan-en-asmoredjo

Ons was geen “Wo set famiri nanga mati” beloofd

President Chan Santokhi. Foto: NII

Aan het volk was geen “Wo set famiri nanga mati” beloofd. Om eerlijk te zijn, ben ik in vele zaken die deze regering doet en tot nu toe heeft gedaan zwaar teleurgesteld. Ik kan uw regering op zo’n manier nu onmogelijk ondersteunen, uw gevoerde beleid op diverse vlakken niet goedspreken noch verdedigen. Dat u er pas zit en fouten zou maken, is begrijpelijk, maar neem alstublieft kritiek uit de samenleving en de media serieus. Handel conform wet en recht, want president: u haalt altijd uit uw mond dat we respect moeten hebben voor wet en recht.

Objectieve personen op strategische posten
Intussen is de toelating van Reshma Mangre als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) teruggedraaid. Aan het toelaten van Andy Rusland als lid van de RvC bij de Energiebedrijven Suriname (EBS) komt mogelijk, na weerstand van vooral de bond, ook een einde.

Het volk plaatst ook vraagtekens bij het benoemen van de broer van de vicepresident en de first lady, wat nu ook internationaal het nieuws haalt. De broer van de vicepresident heeft de Nederlandse nationaliteit en de first lady is nog een 45 jaar. Beide voordrachten en benoemingen vallen buiten de vereisten om toegelaten te worden tot de RvC bij Staatsolie.

U zult kennelijk goede bedoelingen hebben, maar de wil van het volk zult u niet moeten onderschatten en negeren. Dankzij het volk bevindt de regering zich nu in het machtscentrum, waarvan u de president bent. Van u wordt verwacht dat u alle belangen die spelen, terzijde legt en kiest voor het nationaal belang dienen en technocraten, integere en objectieve figuren plaatst op strategische posten, afgezien van families en vrienden.

Wij hebben strijd geleverd voor een beter Suriname
We hebben niet voor niets geprotesteerd tegen de vorige regering. We hebben niet voor niets ons ingezet om het volk de boodschap van hoop te geven en vertrouwen te vragen. We hebben niet voor niets de strijd geleverd voor een beter Suriname, waarbij velen ook bedreigingen en rancune op de werkplek hebben meegemaakt. We hebben niet voor niets tien avonden en elf dagen in het Nationaal Indoor Stadion (NIS) doorgebracht om getuige te zijn van de wandelgangen rondom de controle, herstelling en aanzuivering van de stembiljetten van Paramaribo.

Ons was “RedSu” en “Wo seting” beloofd. Ons was een beter Suriname beloofd. Ons was geen “RedMe” beloofd. Ons was geen “Wo set famiri nanga mati” beloofd.

President, u heeft nu de ruimte om te bewijzen dat u de democratie respecteert, dat u een verschil in de rij van de presidenten van Suriname bent, dat u kiest voor het algemeen belang en luistert naar de stem van uw volk. President, toon uw daadkracht en neem rechtvaardige besluiten. Stop nepotisme, stop familie- en vriendjespolitiek! Draai de benoeming van de broer van de vicepresident en de first lady terug.

Serge Emanuels BSc.

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/08/31/ons-was-geen-wo-set-famiri-nanga-mati-beloofd/

INGEZONDEN: Suriname op een kruispunt

31/08/2020 18:23

INGEZONDEN: Suriname op een kruispunt

 

Leren van het verleden is een keuze en vraagt om moed, eerlijkheid en een kritische kijk op zaken. De realiteit verbloemen of op andere wijze manipuleren, zorgt slechts voor meer maatschappelijke problemen.

De verkiezingen van Suriname zijn voorbij en het volk heeft bepaald wie er de komende vijf jaar invulling mag geven aan de toekomst van het land. Suriname staat nu op een kruispunt. Welke wegen bewandeld zullen worden, hangt af van de prioriteit die positieve ontwikkeling geniet in de ogen van de huidige bestuurders. De vraag is of het volksbelang voorop staat of dat men kiest voor de bekende weg, met nog steeds eigenbaat als eindbestemming.

Een goed functionerend overheidsorgaan laat zich kenmerken door een evenredige en juiste verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Binnen de toewijzing van verantwoordelijkheden is het van cruciaal belang dat de taakverdeling goed aansluit op de expertise en ervaring. Schoenmaker blijf bij je leest.

Een ander kenmerk betreft de verantwoordingsplicht met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden. Transparantie binnen het systeem is noodzakelijk. Hierin is verandering beloofd door de nieuwe regering.

Goed en dienend leiderschap is waar Suriname momenteel baat bij heeft. De oude methode van ‘verdeel en heers’ heeft de effecten meer dan eens geopenbaard, met als resultaat de worsteling van vandaag. Leiderschap vraagt meer dan slechts ‘stoelen bezetten’; het vraagt om een doeltreffende en doelgerichte vervulling van de rol voor daadkrachtige handelingen wanneer er géén zekerheden meer zijn. Het vraagt een adequate wijze van het nemen van het voortouw in chaotische en onduidelijke situaties.

De wijze waarop de rol van leiderschap in Suriname vervuld wordt, is op z’n zachtst gezegd vrij primitief van aard. Dit, terwijl het land blinkt van potentiële, integere en bekwame krachten. Het besturen van een land is geen kinderspel en dient absoluut serieus genomen te worden. Voor de regering is het noodzakelijk het slechte imago van het land te herstellen en het vertrouwen van het volk terug te winnen.

Jonge en capabele burgers worden te weinig toegelaten tot het bestuurlijke apparaat. Een achterban vol jonge gespecialiseerde krachten, die vanuit loyaliteit en vertrouwen de weg hebben opengebroken voor verandering, is niet toereikend genoeg om te kunnen spreken van ontwikkeling. Gelijke kansen dienen in alle gevallen geboden te worden indien er sprake is van goede bekwaamheid en professionalisering dan wel specialisatie.

Suriname heeft nu dringend good governance nodig, zonder aanwezigheid van vriendjespolitiek of nepotisme. Het is algemeen bekend dat Surinaamse politici elkaar de meest lucratieve baantjes toeschuiven. Zo kan men naast de functie van volksvertegenwoordiger één of meerdere functies extra in het bestuur van parastatale bedrijven krijgen. Deze worden verdeeld bij de coalitieonderhandelingen voor een nieuwe regering. Bij de coalitiebesprekingen worden niet eerst het beleid en de toekomst van het land besproken, maar veeleer de verdeling van functies. Er zijn ongeveer vierhonderd bestuursfuncties te verdelen en deze functies leveren gemiddeld, náást het gewone inkomen, tussen de SRD 10.000 en 50.000 per maand op. Dit riekt naar grove zelfverrijking en pure corruptie.

Nepotisme creëert structuren die een negatieve impact op maatschappelijke ontwikkelingen hebben. Corruptieve handelingen, verricht vanuit nepotisme, zullen zich te allen tijde tegen het algehele systeem van het gehanteerde regeerstelsel keren.

De wijze waarop politiek (nog steeds) bedreven wordt, maakt dat kostbare tijd verloren gaat aan de positionering van familie en vrienden, mogelijkerwijs met het oog op eigen winst. In het verlengde daarvan kan geconcludeerd worden dat er van ‘good governance‘ weinig tot niets terecht zal komen.

Zoals reeds benoemd, is het uiterst belangrijk kritisch te blijven met betrekking tot plaatsing van gekwalificeerden op diverse posities. Nepotisme wordt in Suriname nog steeds toegepast, ondanks beweringen waarin het tegendeel stelselmatig verdedigd wordt. Zo is vóór en tijdens verkiezingen vaak te zien dat nepotisme streng veroordeeld wordt door politieke partijen. De periode ná de verkiezingen, echter, geeft in de praktijk een compleet ander beeld.

Het wordt tijd dat het Surinaamse volk hier een halt aan toeroept door kritisch(er) te worden. Met baantjesjagerij via politieke partijen, familie en vrienden zou het afgelopen moeten zijn. Een wet die het aantal banen beperkt in alle lagen van het openbaar bestuur verdient prioriteit. Om elke vorm van belangenverstrengeling bij voorbaat uit te sluiten, is het raadzaam gekozen volksvertegenwoordigers géén extra functies te laten vervullen. Het is van belang dat dit onderwerp uitvoerig besproken wordt in het parlement.

Arnold Dwarka en Vishma de Keijzer

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/31/ingezonden-suriname-op-een-kruispunt/

'Ik vraag de samenleving wat geduld met mijn zonen'

30/08/2020 14:15 – Lloyd Djendje

 

Vicepresident Ronnie Brunswijk met zijn moeder Agnes.

Vicepresident Ronnie Brunswijk met zijn moeder Agnes. Foto: collectie Agnes Brunswijk  

MAROWIJNE – Ronnie Brunswijk is zo’n imposante figuur dat het moeilijk is voor te stellen dat de man ooit eens een kleine jongen is geweest. Zijn moeder Agnes Brunswijk is zeer trots op haar zoon die ze beschrijft als een weldoener. Volgens haar diende de turbulente periode in zijn leven om hem sterk te maken. “Ik weet niet of zij, die uitschelden, zelf zo een goed hart hebben om zoveel armen uit de nood te helpen.”

Bovenaan een rij houten masten langs de Oost-Westverbinding wapperen geelzwarte Abop-vlaggen heftig mee met de voelbare oostenwind voor het kamp van Agnes Brunswijk. Binnen is het stil en even moet er gezocht worden waar de 86-jarige seniorenburger is, die de moeder is van Ronnie Brunswijk, vicepresident van Suriname.

De zoektocht werpt vruchten af. Zij is achter in het kamp en samen lopen we terug naar een hutje waaronder een jonge vrouw druk bezig is pas geraspte cassave te prepareren voor het bakken van kwak. Wijzend naar de tonnen met geraspte cassave zegt moeder Brunswijk: “Eén is voor Ronnie en die andere is voor mij bestemd.”

Met een onderbreking van enkele jaren gedurende de Binnenlandse Oorlog woont moeder Brunswijk al sinds haar 35ste jaar in dit kamp met ‘Baa Miekie’, de vader van haar zoon. Baa Miekie stierf enkele jaren na de Binnenlandse Oorlog die geduurd heeft van 1986-1992. Zijn dorp was Moengo Tapoe, maar hij koos op een gegeven moment ervoor om in het kamp tussen Moengo Tapoe en Albina te wonen, waar hij met zijn vrouw de kostgrond bewerkte.

Volgens moeder Brunswijk is haar dorp Morakondre, wat is beslist volgens de moederlijn zoals wordt bepaald bij de Aucaners. Haar vader was afkomstig uit Peto-ondro, waar moeder Brunswijk is grootgebracht. Later is haar vader met zijn gezin gaan wonen bij Zink Kampoe aan de Lijnweg in Moengo.

 

Stoute jongen

Naast haar woning zitten we in een andere hut aan een mooie eettafel voor het interview. Moeder Brunswijk vertelt dat zelfs in haar buik er tekenen waren dat Ronnie een bijzonder mens zou worden. Maar dat hij in de verre toekomst de tweede man van het land zou worden had zelfs zijn moeder niet kunnen bevroeden.

“Wij woonden nog in Moengo Tapoe begin jaren zestig toen ik zwanger werd van Ronnie. Heel vaak liet hij mij schrikken. Ik vroeg me altijd af waarom die jongen zo stout was in mijn buik. Eens was ik bij de kreek om de afwas te doen, toen in gewoon uit het niets in elkaar zakte. God zei dank was er ook een jong meisje daar dat mij zag en mij hielp om mijn hoofd boven water te houden. Met veel moeite lukte het om weer aan wal te komen.”

Ronnie ging na de basisschool naar Paramaribo voor zijn verdere opleiding. “Zonder dat wij als ouders er lucht van kregen heeft legerleider Desi Bouterse mijn zoon gerekruteerd om in de militaire dienst te gaan. We zaten hier in het dorp toen we een jonge man in militaire kleding thuis zagen komen. Wat een dag was dat toen.”

Ronnie werd later als een dappere soldaat uitgekozen tot lijfwacht van dezelfde Bouterse. “Ik weet niet wat de ruzie was tussen die twee, want hij ging met ontslag. Toen hij de bank in Moengo overviel was ik natuurlijk niet blij. Welke moeder gaat daarover blij zijn? Opeens leverde hij strijd tegen het regime van Bouterse. Ik vroeg me aldoor maar af welke bedoeling God had met deze zoon. Want hij was geen jongen met een slecht hart, maar juist behulpzaam voor anderen. En tijdens de Binnenlandse Oorlog heb ik juist meegemaakt hoe goedhartig Ronnie was.”

De wijze waarop hij de vele dorpelingen uit de regio hielp om veilig te vluchten naar de Franse kant tijdens de oorlog. Ook hoe hij met gijzelingen van het Nationaal Leger omging vond zijn moeder indrukwekkend. “Toen hij later in de politiek stapte drong het nog steeds niet tot me door, maar na jaren ervaring met Ronnie kan ik alleen concluderen dat Jezus Christus hem gestuurd heeft in Suriname om te werken aan de bevrijding van velen in de samenleving. Al geven ze mijn zoon die eer niet, ik weet wel dat bevrijding van de Surinamers, ongeacht wie die ook zijn, een goddelijke missie is van hem”, zegt moeder Brunswijk.

Ze vertelt dat haar andere zoon Leo Brunswijk en vele andere mannen van Marowijne door Bouterse waren opgepakt en opgesloten. “Ik bad dag en nacht voor voornamelijk de kinderen van de andere ouders. Op gegeven moment zijn ze samen weer vrijgelaten. Ik voelde echt mee met de andere moeders.” Volgens de moeder van de vicepresident was het de grote zorg van zijn ouders dat hun zoon zo heftig heeft gestreden in de Binnenlandse Oorlog tegen het dictatoriale bewind onder leiding van Desi Bouterse voor wie hij eerst als lijfwacht diende. “Ronnie teki pina furu fu libisma ede.”

 

Vluchten

Ronnie ging in 1984 met ontslag als lijfwacht van Desi Bouterse, leider van het Militair Gezag. In 1986 werd hij leider van het Jungle Commando (JC) in Suriname, volgens hem was de binnenlandse strijd bedoeld om het regime van Desi Bouterse omver te werpen. Het leger van Bouterse heeft de overvallen van Ronnie en groep niet onbeantwoord gelaten. Er ontstonden de welbekende represaillemaatregelen tegen familie en dorpsgenoten van Brunswijk: het bloedbad van Moiwana, inval en beschietingen op zijn moeders dorp Morakondre in de richting van Patamacca en in Moengo Tapoe. Het eerste slachtoffer was een kind van Morakondre. De vader en moeder van Ronnie hebben samen veel moeten incasseren om hun zoon. Om zijn Jungle Commando moesten zij op de vlucht slaan, vrezend voor de rest van het gezin.

De hulp die sommigen gaven onderweg ervaart Brunswijk nog steeds als geweldig: opvang en verzorging. Na in Dantapoe, het laatste dorp van de Cotticarivier, te hebben vertoefd, moesten ze verder vluchten naar Gransanti op Frans grondgebied. Daar werden ze na een bepaalde tijd door de Franse districtscommissaris uit voorzorg en angst in samenwerking met de Suriname regering terug gestuurd naar eigen boden.

“We gingen toen op Stoelmanseiland wonen. De Fransen hebben ons helemaal daar humanitaire hulp gegeven: medische steun en voeding voor het eiland. Van alles en nog wat waren ze op de hoogte. De fransen hadden een goede samenwerking met Ronnie.” Dat er een internationaal opsporingsbevel tegen haar zoon is uitgevaardigd slaat zij niet in de wind, maar ze ondersteunt geen acties die ze typeert als “om Ronnie steeds negatief in het nieuws plaatsen.”

 

Liefde en haat

Heel emotioneel, maar met een zelfverzekerde houding deelt moeder Brunswijk haar ervaringen op weg naar de uitverkiezing van haar zoon tot vicepresident van Suriname. “Ronnie heeft geen slechte bedoelingen met mensen. Hij is altijd bereid dingen voor anderen te doen. Velen schelden hem vies en vuil uit, maar zonder terug te antwoorden gaat hij dezelfde mensen helpen wanneer zij roepen. Ik weet niet of zij, die uitschelden, zelfs zo een goed hart hebben als vele armen met hun nood zouden komen staan voor hun deur”, aldus het moederhart.

“Het doet mij pijn dat zijn vader al overleden is, waardoor wij niet samen deze fase van de ontwikkelingen in het leven van onze zoon kunnen meemaken.” Nog steeds volgt zij als moeder stipt de verrichtingen van haar zoon op de voet. Zij heeft hem jaren geobserveerd en bestempelt hem als een man met een gouden hart. Eens in haar bijzijn in een bus durfde iemand negatief te praten over Ronnie, wat haar zeer griefde. “En u moet goed opletten, Ronnie is ook steeds een steun voor andere politieke leiders in dit land. Hij heeft altijd politieke steun gegeven aan verschillende kampen in de politieke arena om deze en die aan de macht te helpen.”

De moeder spreekt van geluk dat er ook mensen zijn die Ronnie waarderen voor zijn goede daden. Ze staan achter hem in de politieke strijd voor een beter Suriname in het algemeen en voor het binnenland in het bijzonder. Die groep bestaat volgens moeder Brunswijk niet alleen uit marrons. “Ik zie mensen uit de verschillende etnische groepen hier komen om Ronnie te zien. Daardoor ben ik een moeder van velen geworden. Ik zie een Suriname waar we van elkaar houden, uit fouten leren, elkaar vergeven en waarderen. Gaat u maar ervan uit dat president Chandrikapersad ook mijn zoon is. God heeft nu aan hem en Ronnie de kans gegeven om Suriname uit een diep dal te halen. Ik bid dagelijks voor hen dat zij het niet verkeerd aanpakken.”

 

Kalebas van goud

Moeder Brunswijk illustreert Suriname als volgt: “Mama Sranan heeft in Paramaribo een denkbeeldige schone tafel waarop een kalebas omkleedt met goud voorkomt. Als je als leider niet goed omgaat met het leiden van het land, dan worden de tafel en kalebas van goud bevuild. Vanwege het slechte beleid van de vorige regering werd het behoorlijk vuil. Bij het aantreden van de nieuwe regering op 16 juli 2020 is de tafel met kalebas weer helemaal schitterend en schoon. Als het team van Santokhi en Brunswijk met de pet ernaar gooit dan zal alles weer vuil worden. Hun taak is om de tafel schoon te houden door goed beleid voor land en volk. Ze moeten goed samenwerken en samen discriminatie uitbannen. Ik vraag de samenleving geduldig te zijn met mijn zonen. Geef hen als koppel ook ruimte om zaken eerst aan te pakken voordat er geroepen wordt dat ze niet capabel zijn”, zegt moeder Brunswijk.

Als voorbeeld noemt zij het bezoek van de trekker van politieke partij Abop in Nickerie, Radjindrakoemar Ramdhin. Samen met zijn gezin heeft Ramdhin op uitnodiging van moeder Brunswijk een bezoek gebracht aan haar. “Hier hebben we lekkere bara zitten eten”, zegt zij. Ramdhin en zijn vrouw Marlene noemen haar nu ook moeder. “Zo ervaren we haar sinds onze eerste ontmoeting in Paramaribo. Dat we haar hier in het kamp zijn komen zien zegt al alles van onze band.” Het koppel ondersteunt de Abop al elf jaar in Nickerie. “De eerlijke en liefdevolle behandeling van Ronnie trekt ons aan. En nu willen een tegenbezoek van u”, zegt Ramdhin met een brede smile aan moeder Brunswijk.

Nu haar zoon vicepresident is geworden, ziet ze meer dan ooit waarom hij door de gevaarlijke situaties moest gaan. “Ik ben erg trots op Ronnie als de eerste bosneger van de Kasti Djoe lo die deze hoge functie heeft bekleed. Ik roep de achterban van de samenwerkende politieke partijen op en alle andere Surinamers om de regering te ondersteunen met gepaste kritiek. Maar u moet hen niet meer uitschelden.”

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/30/ik-vraag-de-samenleving-wat-geduld-met-mijn-zonen/

Eddie Jharap: Wij moeten blij zijn met first-lady in de rvc van Staatsolie

30 aug 2020

Je moet lef hebben om zoiets te presteren 

Eddie Jharap, ex-directeur Staatsolie, heeft via social media zijn volle ondersteuning uitgesproken aan de nieuwe raad van commissarissen van Staatsolie. In het bijzonder is hij blij met de aanstelling van first lady Melissa Santokhi-Seenacherry als rvc-lid. Eddie Jharap was vanaf 1980 tot 2006 directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname NV.

Beschikbaar voor adviezen

“Ik zou graag gezien hebben dat de president ook lid van de rvc van Staatsolie was geworden. Hij heeft echter vele zaken op zijn bord. Hij heeft nu zijn wederhelft gestuurd. Zo is hij steeds erbij. Staatsolie en wij moeten met deze opoffering toch blij zijn? Welkom meester Melisa Santokhi, rvc-lid van Staatsolie. Als u wat achtergrondinfo nodig heeft, kan de directiesecretaresse mij wel vinden. Veel succes met Staatsolie. Ik ben voor elke functionaris van Staatsolie beschikbaar voor adviezen. Er was nogal wat kritiek over haar aanstelling, vandaar. Ik heb de president gehoord en ik geef haar ook mijn steun”, schreef Jharap.

Kind bij naam noemen

“Laten we het kind bij de naam noemen: de eerste weken zijn taken binnen de regering verdeeld. De vicepresident mag rvc-leden van staatsbedrijven aanwijzen. De president is bezig met andere drukke zaken. Bij de keuze van de rvc-leden voor Staatsolie schrikt de gemeenschap en de president. De president en de vp vergaderen en bereiken een compromis: de echtgenote van de president gaat ook in de rvc, want Staatsolie en vertrouwen zijn erg belangrijk voor de toekomst. Dat is een deugd in een nood.”

Mijn gezin maakte deel uit van de directie

“Mijn hele gezin heeft in feite deel uitgemaakt van de directie van Staatsolie. Vele evenementen en ontvangsten hebben thuis bij mij plaatsgevonden. Kinderen stonden bij de deur om gasten te verwelkomen en ze te bedienen. Opmerking van de gasten: ‘zo een hartelijke ontvangst hadden wij nooit eerder meegemaakt; thuis ontvangen te worden bij de directeur en door zijn vrouw en kinderen bediend te worden’. Je moet lef hebben om zoiets te presenteren. Ook in onze business zijn persoonlijke contacten en attitudes van groot belang voor succesvolle relaties met wederzijds voordeel. De familie speelt een belangrijke rol. Zeker zakendoen met Amerikaanse ondernemingen”, aldus Jharap. Voor zijn diensten werd hij in 2005 onderscheiden als drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster.

Asad Mushtaq

https://www.dbsuriname.com/2020/08/30/eddie-jharap-wij-moeten-blij-zijn-met-first-lady-in-de-rvc-van-staatsolie/

INGEZONDEN: De stoelendans om de diplomatieke posten

31/08/2020 04:16

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Al enige tijd zijn de lobbyactiviteiten rondom de diplomatieke posten in frequentie en heftigheid toegenomen. Het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, de heer Albert Ramdin aan Nederland, heeft de speculaties over de invulling van de prestigieuze ambassadepost in Den Haag behoorlijk aangewakkerd.

In de Nederlandse ‘wandelgangen’ bruist het van de namen. Er lijkt te worden gewedijverd voor deze post en eveneens voor andere ambassadefuncties. Velen zijn met mij de mening toegedaan dat gegeven de nieuwe doelstellingen van het buitenlands beleid, waarbij zeker meer slagkracht nodig is, een kundigd en ervaren Surinamer deze post dient in te vullen.

Heel belangrijk in deze fase is dat er een duidelijk en voor eenieder herkenbaar profiel wordt opgesteld voor de toekomstige diplomaten (transparantie). In een dergelijk profiel dient te staan dat het gaat om nationaal goed gewortelde Surinamers met kennis van buitenlandse verhoudingen, netwerken en omgangsvormen.

We moeten af van de voornamelijk politiek bemande ambassades en diplomatieke posten. Ook op dit beleidsterrein dient er een frisse wind te waaien. Diplomatie dient als een vak gezien te worden en ook als zodanig gedefinieerd. Belangrijke kenmerken daarbij zijn verbinden, onderhandelen en vertegenwoordigen met de bijbehorende waarden en expertise.

Opvallend het vorig weekend was de wijze waarop bepaalde personen zich hebben willen profileren (zelf als ‘loopjongen’) om in de gunst te komen van de minister. De lijst van genodigden bestond, zoals een insider het uitdrukte, uit “vrienden van vrienden en vrienden van de minister”. Daartussen bevonden zich “gepensioneerde” Surinamers (65+ers)met een Nederlandse nationaliteit en die langer dan vijftig jaar in Nederland wonen en hebben gewerkt die schaamteloos willen meedingen naar een functie op de ambassade.

Al eerder zijn er namen van Nederlandse Surinamers genoemd en waarvoor intensief veel lobbywerk wordt verricht. Het vanouds gehanteerde Surinaams politieke lobbywerk, namelijk het inschakelen van vrienden en familie om hun invloed uit te oefenen op politici en/of beleidsmakers, lijkt nog steeds actueel. Ondanks alle goede voornemens van de regering-Santokhi/Brunswijk na de verkiezingen van mei 2020 lijkt de nieuwe regering terechtgekomen te zijn in de greep van koehandel en achterkamertjespolitiek. Ongelooflijk maar toch waar!

De reden voor de terugval in oude praktijken is dat president Chandrikapersad Santokhi niet daadkrachtig genoeg de regels, procedures en profielen rondom benoemingen aanpast aan de voorwaarden van de nieuwe politieke cultuur. Het gevolg is dat de oude en nieuwe politieke cultuur op elkaar botsen. Het voortdurende probleem is dat de regels van het “spel” onduidelijk zijn.

Bij de taferelen vorig weekend rondom uitnodigingen en andere zaken, vraag je je af waar bepaalde personen het lef vandaan halen om belangrijke diasporatrekkers en andere prominenten die jaren bijdragen aan de Surinaamse samenleving uit te sluiten. Zonder enige gêne streven enkelen naar een functie op een ambassade. Vaak blijkt dat personen in kwestie, niet of nauwelijks beschikken over relevante opleidingen en geenszins voldoen aan de voorwaarden van het vak van diplomatie.

Ik ben het volledig eens met de columnisten Sunil Sookhlall en Kries Mahabier die stellen: “Wij zouden het moreel ethisch zeer verwerpelijk achten indien mensen uit de diaspora bepaalde functies zouden wegkapen voor de neuzen van de Surinaamse broeders en zusters. Geef de Surinamers een kans om zich te profileren, want uiteindelijk zijn het de Surinamers die het zelf moeten doen, De diaspora kan hooguit adviseren en (technisch) bijstaan, het liefst kosteloos en onbaatzuchtig”.

Ik hoop dat deze boodschap de zogenaamde “jobhoppers” in Nederland tot andere gedachten kan brengen. De hernieuwde relatie tussen Suriname en Nederland is niet gebaat bij amateurisme en opportunisme. Er is kennis nodig van landen ic het eigen land, fora en netwerken, alsook de vaardigheden, attitudes en onderhandelingsexpertise om deze vertegenwoordigende functie te kunnen uitoefenen.

Laten we met z’n allen hopen dat de regering-Santokhi/Brunswijk zich in deze niet laat leiden door nepotisme, maar door de eigen politieke en bestuurlijke moraal. Zo niet, dan zal het nogmaals een grote teleurstelling zijn in de zo breed en publiekelijk uitgedragen morele agenda van de regering en een nog groter verlies in geloofwaardigheid.

Piet Sanichar

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/31/ingezonden-de-stoelendans-om-de-diplomatieke-posten/

COLUMN: Time out

29/08/2020 14:00 – Ganga

COLUMN: Time out

De wedstrijd is nog geen zeven weken gaande en het is tijd voor een time out. Ook voor mij, dacht ik deze afgelopen 72 uur. Nauwelijks bekomen van de totaal gerechtvaardigde verontwaardiging over de benoeming van de eerste echtgenote en de eerste broer in de raad van commissarissen van ‘s lands hoop in failliete dagen, laaide die verontwaardiging weer op bij laatste benoemingen via het nepotisme-/regelarijsysteem. Er was geen tijd om daarvan bij te komen, want we vielen direct in cartoon-gate en van cartoon-gate stuiterde de bal terug naar rvc-gate en intussen wil ik me gewoon weer alleen bezig houden met makkelijke dingen zoals gendermainstreaming en wat de beste manier is om een voorraadkast te organiseren, zodat je niet steeds geconfronteerd wordt met vervallen producten als je pannenkoeken voor het neefje wil bakken.

En ik denk stiekem dat dit ook een tactiek kan zijn – zo van: sla ze murw met de ene na de andere foute keus, en op gegeven moment zijn ze al dat geprotesteer en al die morele verontwaardiging zat, en dan kun je rustig je gang gaan. Een bladzijde uit het draaiboek van Bouterse en co. zou je kunnen zeggen. Ja, maar die racistische cartoon, zegt u nu, dat kan toch nooit opzet zijn geweest? Ik hoop van harte dat het geen opzet was – die cartoon verscheen wel in de krant van de media-adviseur van de president, en waarover moet een media-adviseur adviseren? Onze laatste presidenten lijken te verstaan onder adviseurs: ‘iemand die me zegt wat ik wil horen’. Het is een recept voor een enorme ramp – zie de voorganger (en de voorganger van de voorganger, ook een adviseur hè).

Het meest onvoorstelbare vind ik nog altijd dat op dit moment meneer Pierkhan nog gehandhaafd is als media-adviseur. Evenals de rvc-leden waar zoveel om te doen is. Ik kan ook niet begrijpen dat er werkelijk niemand op de hoogte was van de regels van Staatsolie. Dat niemand aan de bel trok, ook de hooggeschoolden en uitermate slimme mensen niet. Oververmoeidheid misschien vanwege een gebrek aan slaap? (Evengoed vind ik de regel dat je pas op je 45ste deel zou mogen uitmaken van de rvc tamelijk absurd. Op je 30ste mag je wel president worden en het land besturen, maar niet toezicht houden op het staatsbedrijf?).

Er waart een meme rond waarin de president staat uitgebeeld die aangeeft dat er aan zijn stoelpoten wordt gezaagd, maar dat hij rustig doorgaat met het land te redden (woorden van die strekking). Twee dingen. Allereerst: afgaand op deze afgelopen weken is de president klaarblijkelijk superlenig, een contortionist, want hij zaagt toch werkelijk zelf aan de poten van de stoel waar hij op zit. En ten tweede: als het zo doorgaat staan we straks te vragen: wie redt Suriname van deze mensen? (Nee, nog altijd geen heimwee naar de voorganger).

Deze week werd me duidelijk dat de boterfabriek nog volop draait in Suriname. Teveel mensen lijken niet te begrijpen dat het benoemen van de kinderen van de veepee in hoge posities totaal niet kan – wat hun opleidingen ook zijn. Jullie zouden ook klagen als hij ze een job zou geven in zijn bedrijven, ageerde iemand. Ik heb diep gezucht. Ik kon het de persoon niet eens kwalijk nemen. Want ook nu hebben we een Pee en een Veepee die het verschil niet lijken te kennen.

Deze week werd ook duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is in Suriname als het gaat om fundamentele begrippen, zoals racisme en discriminatie. Dat de cartoonist het niet begreep tot daar aan toe. Dat een aantal mensen uitspraken deden als: ‘ik heb er geen problemen mee als mensen me koelie noemen’ en niet begrijpen dat die uitspraak kant noch wal raakt, is zorgelijk. Allereerst omdat die twee dingen niet te vergelijken zijn (aap vs arbeider), ten tweede omdat het een wegwuiven is van de gevoelens, de pijn van een groep mensen waar jij geen deel van bent en het ontkennen van een historisch onrecht. Doe dat vooral nooit. Zeker niet met dezelfde pen of mond waarmee je de Surinaamse bromki dyari bewierookt.

gangadwt@gmail.com

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/29/column-time-out/

Ode aan de cartoonist Reinier Asmoredjo

Reinier Asmoredjo. Beeld: YouTube

Wij keuren de boycot zijdens Z.E. vicepresident Ronnie Brunswijk af jegens de cartoonist en Dagblad Suriname, maar tot de dood zullen wij ook het recht van Brunswijk verdedigen om te kunnen zeggen wat hij denkt. Weet u, een aantal mensen uit de hedendaagse politiek maakt een karikatuur van zichzelf. Wij rekenen “Zijne Excellentie” ook tot die groep.

Wat hebben wij toch meegenoten van Zijne Excellentie tijdens de onlangs gehouden online massameeting van de ABOP. Wij zagen dat Brunswijk zo blij was als een kind, toen hij de afkorting Z.E. (staat voor Zijne Excellentie) zag langskomen. Meer dan apetrots was hij. Het was zijn moment en dat moment gunden wij hem toen ook van harte. De uitbundigheid waarmee hij dat deed, heeft meerdere karikaturen en hilarische video’s opgeleverd. Helaas was er in die rij van karikaturen ook eentje, waar Zijne Excellentie aanstoot aan heeft genomen en zijn achterban heeft opgejut. Het gaat in deze om de cartoon getekend door Reinier Asmoredjo.

Wij hebben ook naar de cartoon zitten kijken en vroegen ons af, wat de cartoonist bedoeld zal hebben. Wij konden zijn gedachtegang wel lezen. Wij gaven een eigen interpretatie aan, welke wij u ook niet willen onthouden. Indien een kind blij is, gedraagt het kind zich vaak dusdanig uitbundig, dat het kind af en toe het beeld van een aap oproept. Wij, dan bedoelen wij onszelf als auteurs van deze column, zijn af en toe ook zo blij als een kind en ook ons gedrag roept af en toe het beeld op van een aap. Eenieder heeft wel eens dat soort momenten in het leven en wij gunnen het welgemeend ook eenieder. Zijne Excellentie had ook zo een moment en ook hem gunden wij het moment van zijn leven. Niks mis mee, dachten wij.

De media en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) keurden de betreffende cartoon massaal af, na de gecreëerde ophef door Zijne Excellentie. Er werd opgeroepen tot een totale boycot van Dagblad Suriname. Er werd zelfs een verklaring afgegeven vanuit de regering ter afkeuring van de betreffende cartoon. Op maandag 31 augustus 2020 komen de president, vicepresident en Faried Pierkhan (directeur van Dagblad Suriname) zelfs op staatsniveau bij elkaar om dit te bespreken; jammer genoeg zonder de betreffende cartoonist erbij. Als dat allemaal niet genoeg was, heeft Dagblad Suriname de samenwerking met de cartoonist Asmoredjo verbroken (lees: ontslagen).

Na alle ophef, heeft de cartoonist Reinier Asmoredjo een uitleg gegeven over de bedoeling van zijn betreffende cartoon. Zijn uitleg kunt u hier beluisteren. Hij heeft bedoeld dat Zijne Excellentie apetrots was toen hij tijdens de betreffende massameeting de afkorting “Z.E.” zag langs komen. Niks anders. Dat alles heeft hij haarfijn uitgelegd en zijn welgemeende excuses aangeboden aan Zijne Excellentie en aan de totale samenleving. Na zijn uitleg gehoord te hebben, zou men denken dat die excuses zelfs overbodig waren. Onbegrijpelijk vinden wij dat dit alles ook niet goed en genoeg is. Wat wil men nog dat hij meer moet doen?

Als dit alles nog niet genoeg was, is de cartoonist ontslagen door de directeur van Dagblad Suriname, Faried Pierkhan. Pierkhan toonde een soort “a no mi” gedrag en legde de schuld merendeels bij de cartoonist. Hetgeen zijn dagblad vandaag de dag is geworden, is mede te danken aan de artistieke kwaliteiten van zijn inmiddels ex-cartoonist die naar verluidt 18 jaar lang zijn krachten heeft gegeven aan zijn dagblad. Wij vrezen nu het einde van een cartoontijdperk. Een “Cartoonist des Vaderlands” (ja, die eer krijgt Reinier wel van ons) is monddood gemaakt.

De SVJ die haar mond vol heeft van vrijheid van meningsuiting, heeft haar collega Reinier Asmoredjo compleet in de steek gelaten. Nadat Reinier zijn uitleg gegeven had over de bedoeling van zijn cartoon, was het voor eenieder duidelijk dat het allesbehalve racistisch bedoeld was. Eenieder heeft vanaf dat moment kunnen weten dat de cartoon juist positief bedoeld was. Na die uitleg had die vereniging in de bres moeten springen voor haar collega. Van de mediahuizen die het eerst een veroordelend oordeel geveld hadden over de betreffende cartoon, hebben wij ook niets meer gehoord na de verhelderende uitleg van Renier. Iedereen bleef stil!

Er schijnt niemand in het land te zijn die Reinier wil vergeven. Zelfs Brunswijk, die in het verleden om de grootste vergiffenis in de Surinaamse historie had gevraagd en gekregen voor één van de grootste wandaden van de 20ste eeuw, wil Reinier ook niet vergeven. Ter verduidelijking: Z.E. Brunswijk die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de dood van een groot aantal landgenoten tijdens de binnenlandse oorlog, vroeg en kreeg amnestie voor zijn daden die tot de dood van deze vele landgenoten geleid hebben, die heel veel gezinnen ontwricht hebben, die moord en verderf gezaaid hebben in de samenleving en die nog steeds een diepe wond nagelaten hebben in de Surinaamse historie.

Brunswijk en de zijnen willen Reinier niet vergeven voor een goed gemeende cartoon, maar hebben wel de grootste vergiffenis in de Surinaamse historie opgeëist en gekregen, voor één van de grootste wandaden van de 20ste eeuw.

President Chan Santokhi, de heer Faried Pierkhan verdient geen integriteitswaarde die een raadsadviseur zou moeten hebben. Dit, vanwege het ontslaan van de trend zettende cartoonist Reinier Asmoredjo, die een dienst heeft bewezen voor de vrijheid van meningsuiting. Eveneens roepen wij u op, om uw nutteloze regeringsverklaring per direct in te trekken. Suriname is niet gebaat bij het uitspreken van een “FATWAH”.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

https://www.srherald.com/columns/2020/08/29/ode-aan-de-cartoonist-reinier-asmoredjo/

Opgeblazen commotie en reactie vp kleinzielig

Ronnie Brunswijk. Foto: Suriname Herald

De hele opgeblazen commotie en de reactie van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk over de geplaatste cartoon in Dagblad Suriname (DBS) is nogal kleinzielig. Als de vp meer lectuur gelezen had en de kennis tot zich had genomen, dan moet hij geweten hebben dat de mens van oudsher als ‘home sapiens’ voor een groot deel van de aap afstamt. Dus, zijn wij (de mens) onderhuids allemaal apen.

Waar heeft de vp het over? Je zou denken dat hij geen tijd heeft voor de onzinnig geplaatste, cartoon en meer zijn tijd aan de heersende dringende staatszaken moet wijden. Het is verbazend om te zien dat velen onder ons nog niet verlost zijn wat heet: de onverwerkte postkoloniale hebi’s. Overigens, is er geen sprake van een strafbaar feit en is het ook niet verboden om cartoons te publiceren.

In tegenstelling tot sterke democratische rechtstaten moeten deze futiliteiten wellicht in jonge democratieën in een typische Surinaamse context geplaatst worden. Vanwege de worsteling met de democratische beginselen die zich nog in een embryonale fase bevinden. Het is de vraag of de kwestie de mensen in het land wel echt boeit, ze hebben wel andere dingen aan hun hoofd.

Bovendien is het alsof de inzichten van de vp niet verder reiken dan de grenzen van Suriname, want als hij zich beter had laten informeren dan zou hij zien dat er talrijke cartoons van wereldleiders op het net her en der dwarrelen. Zoals die van ex-president van de VS, Barack Obama, de huidige president Donald Trump, de Duitse kanselier Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, president Vladimir Poetin van Rusland, wijlen ex-president van Zuid-Afrika Nelson Mandela, premier van het VK Boris Johnson en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Komt bij dat deze leiders nóóit enige poging hebben aangewend om een ‘censuur ban’ uit te spreken tegen de media die cartoons gepubliceerd hebben.

De ‘oproep’ van de vp en anderen om een blokkade tegen DBS op te werpen, neigen naar dictatoriale machtsdenken om zo de persvrijheid en de vrije meningsuiting in de kiem te smoren. Die tijd is geweest! In Suriname is het dictatoriale militaire regiem van de jaren 80 van de vorige eeuw: dood en begraven. Nog erger, is dat de slappe redactie van DBS op ’blote knieën’ verontschuldigingen heeft aangeboden.

Niet begrepen wordt waarom de vp met zijn achterban er zo een ‘heisa’ van maken. Tenminste als de vp zich niet waant een almachtige vorst te zijn, nu hij tot het ambt is verkozen. Dat zou jammer zijn, want ondanks alle binnen- en buitenlandse kritieken over zijn verleden, werd hem door een grote aanhang het voordeel van twijfel gegund. Reden, omdat hij met zijn team eindelijk het binnenland tot ontwikkeling kan brengen. Overige regeringen hebben dat nauwelijks gedaan. De ophef zou enigszins getemperd zijn, indien zijn staf, zonder medeweten van de vp, opdracht had gegeven om ook een cartoon van de kunstenaar in kwestie te publiceren. Als het ware: met gelijke munt terugbetalen.

Bij de proclamatie van de vier coalitiepartners na de verkiezingen van 25 mei 2020 heeft de wereld kennisgenomen van de zalvende speeches. Het was zo krachtig, bemoedigend en hoopgevend, dat eindelijk positief nieuws over Suriname in de ether werd gelanceerd. En nu krijgen we dit onbenullig geklooi. Allemaal kinderziektes en een valse start. Fouten kunnen gemaakt worden, maar die moeten snel en krachtdadig gecorrigeerd worden. In de loop der jaren heeft het imago van de Surinaamse politiek al forse deuken opgelopen, waardoor het vertrouwen van de burgerij in de politiek is weggeëbd.

De regering-Santokhi/Brunswijk heeft in het binnen- en buitenland én bij Surinaamse diaspora een breed draagvlak. Dit kunnen zij snel kwijtraken als zij niet stevig aan de bak gaan voor de brave burger die al tot de bedelstaf is veroordeeld. Blijf denken/luisteren.

E. Power

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/08/29/opgeblazen-commotie-en-reactie-vp-kleinzielig/

Vrouw, broer, zoon, dochter

29 Aug, 2020, 14:26

foto

De boosheid is begrijpelijk. Het geven van posten aan familie is vrijpostigheid. Heeft Mellisa de post gekregen, omdat ze slaapt met de president of omdat ze de beste is? Zijn broer Leo, dochter Fariyal en zoon Fulgence de helderste lichtjes in Suriname of zijn ze benoemd vanwege hun bloedband met de vp? Leo de Hollander voelt zich kiplekker in de diverse rvc’s, de president is muisstil, de vicepresident is apetrots en het volk is hondsmoe. Vriendjespolitiek is niet afgeschaft, het gaat gewoon door.
 
Het leiderschap van president Santokhi zal bij uitstek strak en duidelijk zijn als hij deze benoemingen terugdraait. Vroeger was hij gevoelig voor vriendjespolitiek. Nu blijkbaar niet meer. Overigens: om rvc-lid te worden is de ondergrens 45 jaar, om president van Suriname te worden 30 jaar. Niet leeftijd, maar prestatie moet doorslaggevend zijn.
 
Nepotisme – de kreet van de maand – bestaat al zolang er neven zijn. Maar het woord stamt uit het midden van de 16e eeuw. Het is afkomstig van het Latijnse ‘nepotem’ – neef – dat werd gebruikt voor neven van pausen die werden voorgetrokken voor bepaalde posten. De pausen hadden vanwege hun kuisheid geen zonen, althans niet officieel, en het was toen de gewoonte om gunsten te verlenen aan de ‘neef’ van een paus, een eufemisme voor zijn ‘onwettige’ zoon. Nu is een nepotist een vicepresident die zijn zoon regelt als districtscommissaris, ongeacht of die wel of niet echt bekwaam is. Nepotisme is een vorm van machtsmisbruik, verbonden met corruptie.
 
Vriendjespolitiek is onderdeel van de Surinaamse cultuur. Het gebeurt reflexmatig. Voor succes zijn kennissen belangrijker dan kennis. Bloed- en huwelijksbanden en loyaliteit vormen de basis van vriendjespolitiek. Het is niet realistisch om te denken dat dit ineens zal verdwijnen. Het is wel mogelijk om beter controle te krijgen over de reflex.
 
Een lelijk soort nepotisme bloeide in Zimbabwe onder Mugabe die zijn jonge vrouw klaarmaakte voor het presidentschap. Ook in Suriname werden in de jaren vanaf 2010 slechte of ongeschikte mensen op verantwoordelijke posten gezet, met als gevolg een regering van dieven, en schandalen bij de banken en staatsbedrijven. Eerlijke personen werden per briefje of telefoontje vervangen door dieven en pestkoppen die gehoorzaamden en onfrisse zaken wel wilden parkeren.
 
Het is begrijpelijk dat president Santokhi wil voorkomen dat een staatsbedrijf in criminele klauwen valt. Zie het EBS-geval. Daar is klaarblijkelijk een oplichterij opgezet tussen de prescom en een tussenhandelaar: een duidelijk geval van nepotisme en het verheffen van stelen tot kunst. Het is dus invoelbaar dat de president de persoon die hij het meest vertrouwt in de rvc van Staatsolie zet, om diefstal te voorkomen. Maar in plaats van zijn vrouw kon hij iemand uit zijn partij kiezen die jarenlang hard heeft gewerkt en over de juiste kennis en kunde beschikt voor die post. De president kan zich beter richten op voorzorgsmaatregelen om machtsmisbruik tegen te gaan, zoals een sterke rechtsstaat, een goed evenwicht tussen de machten, een gelijk speelveld voor iedereen, en het organiseren van tegenspraak en tegenstand. Maar hij is zijn eigen soort vriendjespolitiek gaan beoefenen om zijn rivalen een koekje van eigen deeg te geven. 
 
Suriname moet naar een nieuw soort nepotisme, dat alleen maar verdienste ziet en de beste en slimste burgers selecteert. Een voorbeeld is Singapore. Daar is zoon van Lee Kuan Yew president en die heeft zijn vrouw benoemt tot baas van een grote investeringsbank. Het zijn hoogopgeleide mensen die voldoen aan hun eigen morele normen dat de beste man of vrouw premier of CEO moet zijn. Hun geloofwaardigheid en moreel gezag hebben ze niet verloren, want Singapore is een land met een AAA-rating. Ze zijn dus geschikt voor de job. Als er twijfel was, waren ze allang eruit gegooid. Dit soort nepotisme combineert de toewijding aan gezin en familie met toewijding aan verdienste. Kennissen kunnen deuren voor je openen, maar als je zelf niet presteert, dan slaat de deur op je gezicht.
 
De benoemingen van de vrouw, de broer, de zoon en de dochter zijn een beetje uit de lucht komen vallen. Elkaar baantjes toespelen, schaadt het vertrouwen in de politiek. Het gaat om eerlijkheid en helderheid bij benoemingen. De president en de vicepresident moeten het voorbeeld zijn van eerlijkheid.
 
De first lady is hoogopgeleid en welbespraakt. Ze wil niet als huisvrouw thuis blijven zitten. Een first husband zou dat ook niet willen. Maar elke job kan belangenverstrengeling opleveren. Het is moreel ingewikkeld.
 
Mellisa en Leo kunnen zich verdienstelijk maken door zich terug te trekken uit de rvc van Staatsolie. Boven Fariyal en Fulgence hangt de verdenking dat hun vader voor hen aan de touwtjes heeft getrokken en dat ze hun positie niet op eigen kracht hebben bereikt, tenzij zij anders bewijzen.
 

D. Balraadjsing

STOORZENDERS ABOP EN VHP TOT DE ORDE GEROEPEN

Aug 28, 2020

Prominenten van de ABOP en VHP die voor verstoring van de relatie tussen de twee coalitiepartijen zorgen zijn tot de orde geroepen.

De afgelopen weken hebben enkelen onder hen heel hard uitgehaald naar elkaar via de sociale media en rondgestuurde spraakberichten. De toppers van de twee partijen, waaronder zelfs parlementariërs, verweten elkaars politieke leiders en ook hun eigen partijvoorzitter van verraad en het hokken met de NDP en kapitalisten. De afgelopen dagen is het opvallend genoeg heel stil geweest. De oproerkraaiers zijn door hun partijleiding tot de orde geroepen.

De meest opvallende correctie kwam van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk die via de media heel hard uithaalde naar Joël ‘Bordo’ Martinus die ervan uit ging dat hij ondervoorzitter van de partij is. Tijdens een televisietoespraak zei Brunswijk dat Bordo geen ondervoorzitter van de ABOP is, en dat zijn kritieken op de voorzitter dan ook niet dat gewicht dragen. Bordo was nadien opvallend stil en maakte ook bekend dat hij zich voorlopig naar de achtergrond zal terugtrekken.

Ook binnen de VHP heeft er correctie plaatsgevonden, wellicht achter gesloten deuren. “Uiteraard zijn er soms opmerkingen die gemaakt worden door de verschillende leden van de coalitiepartijen, en naar die zaken moeten we goed kijken. We hebben afgesproken dat we ook met die personen goed moeten communiceren en als het nodig is, die personen moeten aanspreken”, zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi, tevens president van het land. Zelf praat hij over een zeer harmonieuze sfeer tussen hem en vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij onderkent wel dat er vanuit de partijtop en de leiding van de regering meer gecommuniceerd moet worden met de achterban. Onvoldoende informatie zorgt voor ruis. “Onvoldoende communicatie en onvoldoende informatie leidt inderdaad niet alleen naar de samenleving toe, maar ook naar de achterban van de verschillende politieke partijen.”

https://unitednews.sr/stoorzenders-abop-en-vhp-tot-de-orde-geroepen/

Rvc en handelen in strijd met statutaire bepalingen

28 Aug,2020,  16:03

foto

 

In twee recent op Starnieuws geplaatste berichten wordt gesteld dat de heer Leo Brunswijk en mevrouw Melissa Santokhi-Seenacherry in strijd met de statuten van de vennootschap Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. tot lid van de raad van commissarissen (rvc) bij de vennootschap zijn benoemd. Deze constateringen roepen bij mij allereerst de vraag op of de heer Brunswijk en mevrouw Santokhi-Seenacherry wel geschikt zijn voor de functie van commissaris. Immers, de primaire functie van een commissaris is toezicht op het bestuur dat er niet wordt gehandeld in strijd met wet- en regelgeving, de statuten, respectievelijk regels van zorgvuldigheid en het belang van de vennootschap.

 
Uit de omstandigheid dat de heer Brunswijk en mevrouw Santokhi-Seenacherry in strijd met de statuten van de vennootschap Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. zijn benoemd, valt af te leiden dat beiden kennelijk verzuimd hebben de statuten te raadplegen, hetgeen hoogst onzorgvuldig is en een behoorlijk en zorgvuldig handelende commissaris niet betaamt. Deze onbehoorlijke en onzorgvuldige handelwijze vormt in mijn optiek een indicatie voor de veronderstelling dat de deskundigheid en vaardigheden van voormelde personen voor het kunnen uitoefenen van de functie van commissaris, op fundamentele onderdelen aangescherpt moeten worden.
 
Voor het geval dat de heer Brunswijk en mevrouw Santokhi-Seenacherry de statuten wel degelijk hebben geraadpleegd – en dus bliksemgoed op de hoogte waren van de statutaire bepalingen – dan rijst de vraag: hebben zij bewust en opzettelijk de desbetreffende bepalingen niet in acht genomen. Een dergelijke handelwijze past niet bij een integere, behoorlijk en zorgvuldig handelende commissaris. De vervolgvraag is echter interessanter. Nu onmiskenbaar vaststaat dat de benoemingen in strijd waren met de statuten en dus onregelmatig zijn, rijst de vraag of het orgaan dat tot de benoemingen bevoegd was (in casu de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) adequate en doeltreffende maatregelen gaat treffen. Terzijde merk ik op dat kennelijk ook de AVA niet goed op de hoogte is van hetgeen in de statuten staat vermeld, althans de statuten kennelijk niet heeft geraadpleegd
 
In dit verband is saillaint detail dat in de in mei 2020 gepubliceerde Corporate Governance Code van de vennootschap Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. onder meer vermeld staat:
“The Supervisory Board shall have the following functions and responsibilities: 
• Actively promoting a culture of integrity, ethical behavior and corporate values in keeping with the Company’s Code of Conduct.”.
 
Het komt mij zo voor dat de opstellers van de Corporate Governance Code te hoog en te ambitieus hebben ingezet.  Minst genomen: uit de handelwijze van de heer Brunswijk en mevrouw Santokhi-Seenacherry blijkt dat de Corporate Governance Code slechts als een papieren tijger moet worden aangemerkt.
 
So far so good. De vraag die zich nu voordoet – het is immers zonneklaar dat de benoemingen onregelmatig waren – of de AVA op basis van voortschrijdend inzicht zal besluiten de onregelmatige benoemingen ongedaan te maken. Anders gezegd: zal de AVA zich genoodzaakt zien om haar vergissingen/misstappen te corrigeren? Kortom: de toekomstige handelwijze van de AVA zal een signaal vormen voor het antwoord op de vraag of ‘Law & Order’ inderdaad in Suriname hersteld zullen worden.
 
Amsterdam,
mr. O.H.A. Mo-Ajok

Karikatuur Trump, Darwin versus Brunswijk

Donald Trump is de beste autocratische president ter wereld!

Charles Robert Darwin (1809-1882), een Britse wetenschapper, beweerde dat mensen van apen afstammen. Naar aanleiding daarvan onderstaande karikatuur van hem.

Charles Darwin geportretteerd als een aap

Dagblad Suriname plaatste op 26 augustus 2020 onderstaande karikatuur van vicepresident Ronnie Brunswijk geportretteerd als een aap. Naar aanleiding waarvan?

De Amerikaanse president Donald Trump werd geportretteerd als een varken. Ik weet niet of de tekenaar ervan op het matje is geroepen door zijn/haar hoofdredacteur, of voor het gerecht is gesleept, of is bedreigd, of moest knielen en buigen voor kritiek door Donald Trump.

Ahmad Jhawnie

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/08/27/karikatuur-trump-darwin-versus-brunswijk/

Andjenie Pooran
FARIED PIERKHAN, EEN VAN DE MEEST HYPOCRIETE BOUTISTEN. TOT NU TOE HEEFT HIJ 384.000 EURO ONTVANGEN VOOR NIETS DOEN. EEN MAN DIE DE NDP HEEFT GEHOLPEN MET HET VERNIETIGEN VAN MAMA SRANAN! LEES OVER DE ANDERE KANT VAN PIERKHAN, WAT U NIET KENT!!
Hindoestanen hebben iets heel vreemds: als iemand in hun ogen bijna heilig is, dan MAG JE NOOIT EN TE NIMMER KRITIEK HEBBEN OP DIE PERSOON, OOK AL IS DIE PERSOON AANTOONBAAR FOUT EN CORRUPT BEZIG! Iedereen wil bevriend zijn met beroemde mensen en ze dulden geen enkele vorm van kritiek op hun helden. Daarom gaan veel mensen verschrikkelijk boos op mij worden, maar ik heb er lak aan! DE WAARHEID IS DE WAARHEID, PUNT UIT!
Faried Pierkhan was VHP-er. In 1996 stapte hij met een aantal dissidenten uit de VHP, richtte de politieke partij BVD op en sloot zich aan bij de partij van de moordenaar: de NDP onder Wijdenbosch. Pierkhan heeft dus willens en wetens en bewust de massamoordenaar en de paarsen gesteund! Voor zijn verraad werd hij door Wijdenbosch beloond: hij werd benoemd tot minister van buitenlandse zaken van 30 october 1996- tot 9 september 1997. In deze functie was hij een marionet aan een touwtje, want hij kon geen eigen beleid maken, maar deed wat Graanoogst hem opdroeg. Op 9 september werd hij van zijn taak ontheven en werd hij benoemd tot minister van arbeid! Heel kort is hij ook nog minister van Onderwijs en Volksontwikkeling geweest. Nu vertel ik u over het laffe karakter van deze man. Door het wanbeleid van de NDP, door de enorme volksprotesten in Suriname, waarbij het hele volk de straat opging, werd een ieder duidelijk, dat de regering Wijdenbosch moest aftreden. Pierkhan zag dit ook gebeuren. En wat doet een bepaalde diersoort, als ze zien dat het schip zinkt? Ze verlaten het zinkende schip! Dus op 1 juni 1999 nam Pierkhan ontslag, zogenaamd omdat de regering geen meerderheid meer had in het parlement, maar het moge duidelijk zijn dat dit een drogreden was. Hij was net op tijd, want enkele maanden later moest regering Wijdenbosch met zijn NDP het veld ruimen. Ze waren gedwongen om af te treden door de enorme protesten van het volk. MAAR VLAK VOOR ZIJN AFTREDEN BENOEMDE WIJDENBOSCH, FARIED TOT AMBTENAAR VAN HET BINNENLANDSE ZAKEN TEGEN EEN SALARIS VAN OMGEREKEND 1600 EURO PER MAAND!! Net als de NDP recent heeft gedaan, door mensen op het laatste moment in allerlei functies te benoemen. Iets wat door Pierkhan veroordeeld wordt, maar hij werd ook op het laatste moment, vlak voor de machtsoverdracht in een functie benoemd. EN NU KOMT HET ERGSTE; TOT NU TOE HEEFT HIJ GEEN DAG GEWERKT OP HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN, MAAR HIJ ONTVANGT ELKE MAAND, KEURIG ZIJN 1600 EURO! REKENT U MEE: 20 JAAR KEER 12 MAANDEN=240 MAANDEN. 240 KEER 1600 EURO= 384.000 EURO WAT DEZE MAN TOT NU TOE HEEFT ONTVANGEN VOOR NIETS DOEN EN HIJ BLIJFT DIT DOOR ONTVANGEN TOT ZIJN DOOD!!! Toen dit in 2004 bekend werd, reageerde hij niet zoals je van een mens met normen en waarden en ethiek mocht verwachten: hij had ontslag moeten nemen, zijn excuus moeten maken naar het volk toe en het ontvangen geld terug moeten storten. Maar ja, als hebzucht en graaien spreken, dan verstomd het geweten: hij zei letterlijk: “Ik ben onschuldig, ik word niet opgeroepen om te werken, dan wat moet ik doen? En ik doe iets goeds, ik stort het geld voor de moskee!” Pierkhan vergeet 1 ding: het is niet zijn geld, want hij doet er niets voor. Het is belastinggeld van het volk en hij heeft niet het recht om zijn wangedrag goed te praten, zogenaamd omdat hij het voor zijn moskee stort. JE BENT ECHT LAAG, ALS JIJ JE CORRUPTE HANDELING GOEDPRAAT DOOR HET TE LINKEN AAN JE RELIGIE! Dan ben je echt heel immoreel bezig! En deze man kan het geld missen, want hij is eigenaar van Dagblad Suriname en Rapar, dus hij zwemt in het geld. Overigens richtte hij zijn eigen partij op, Naya Kadam (nieuwe stap) en nam deel aan de verkiezingen in 2000, maar hij haalde geen enkele zetel! Recent heeft hij zich schuldig gemaakt aan walgelijk, racistisch gedrag door Brunswijk als aap af te beelden. Blijkbaar is dat het beeld, wat hij in zijn hoofd heeft, als hij aan Afro Surinamers denkt. Dit verdient een zware veroordeling en eigenlijk moet de Abop hem hiervoor aanklagen en zorgen dat deze man in de gevangenis komt, want racisme is bij wet strafbaar. Pierkhan is eigenaar van diverse media, dus kan hij zich naar de samenleving toe profileren, zoals hij wil: en dus treedt hij met zijn uitgestreken smoel naar buiten, met gladde praatjes, een vriendelijk voorkomen en als je naar hem luistert, dan zou je denken dat hij de messias zelve is: eerlijk, oprecht, onkreukbaar, fatsoenlijk. Een man met gezag, je zou zo je dochter aan hem willen uithuwelijken, maar de waarheid is heel anders: hij is een hypocriete man, die Bouterse en de NDP heeft gesteund en toen het schip zonk, verliet hij als eerste het schip en elke maand incasseert hij 1600 euro, terwijl hij daar geen moer voor doet: dit heet corruptie. EN HET IS EEN GROF SCHANDAAL DAT SANTOKHI HEM HEEFT BENOEMD ALS ADVISEUR, TEGEN EEN TOPSALARIS, TERWIJL HIJ EERDER SCHREEUWDE DAT ER EEN AMBTENAREN STOP IS!!!
Radjindre Ramdhani .

Linga ziet dc-functie niet als beloning

27/08/2020 17:52 – Merredith Bruce

Linga ziet dc-functie niet als beloning

 

PARAMARIBO – “Anderen zullen dat misschien zo zien, maar ik niet.” Dit zegt Erwin Linga, voormalig NDP’er, over zijn benoeming als districtscommissaris (dc) van het ressort Boven-Saramacca, één van de zeven bestuursressorten van Sipaliwini. “De partij heeft vertrouwen in mij gesteld door mij een post te geven om ontwikkeling te brengen in het gebied.”

Hij reageert op een vraag van de Ware Tijd of zijn benoeming in deze functie een beloning is voor zijn overstap kort vóór de verkiezingen naar de VHP. De dc zegt met nadruk dat hij de keuze om na 29 jaar NDP de NDP te verlaten bewust heeft gemaakt en dat hem geen worst is voorgehouden. “Ik heb ze (VHP, … red.) zelf opgezocht. Niemand heeft mij geroepen.”

Linga meent dat de VHP “wel iets” heeft kunnen betekenen voor het binnenland en zegt dat hij zich in zijn keuze toen daardoor heeft laten leiden. Hij noemde in een eerder gesprek met de Ware Tijd onder meer landbouwtrainingen die aan plaatselijke bewoners heeft gegeven. Als districtscommissaris wil hij zich vooral richten op onderwijs, infrastructuur en gezondheid en wil eveneens dat ook in het binnenland Covid-19-tests worden afgenomen.

Hoewel hij zelf van Boven-Suriname afkomstig is, zijn de noden in het achterland vrijwel gemeenschappelijk. Linga vindt dat voor vlotter bereik de toegangswegen naar de dorpen worden verbeterd. Hij noemt ook de noodzaak voor verbetering van nutsvoorzieningen waar hij als parlementariër vaker voor heeft gepleit.

De dc vult de lijst aan met aandacht voor milieu (houtkap). “Er komt een planning voor het hele ressort.” Allereerst moet nagegaan worden wat voor kader er in huis is en of het aangevuld moet worden. “Wij gaan daarna het veld in om ons te oriënteren wat de noden zijn.” Linga is eerder districtsraadslid en dorpshoofd geweest.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/27/linga-ziet-dc-functie-niet-als-beloning/


Hindoes aanbidden Hanuman Swami, die ook een apenstaart heeft. Ik zou die mevrouw Si-An Inamba eens aanraden langs de Bosjesbrug richting Commewijne te rijden en eens heel goed naar links te kijken. Aan het einde van de brug staat een grote beeld van Hanuman Baba, met de mond en staart van een aap. Ze woont al zo lang in Suriname en het is een schande dat ze nog steeds geen ene moer weet over een van de 3 grootste beleden godsdiensten van Suriname.
Haar gebrek aan kennis, ingebedde racisme en wantrouwen jegens Hindoestanen komt duidelijk naar voren in haar reactie.

Dit is gewoon een karikatuur van zijn “apenstreken”.

Dus nogmaals beste mensen, kijk uit voor de onruststokers, de paarse slangen.
gemodereerd

CORRECTIE / REHABILITATIE

” …
Het plaatje gaat over de uitzending van de ABOP waarin Brunswijk tijdens een live toespraak even stopte en mensen attendeerde op het feit dat er onderaan het scherm ‘vice-president Brunswijk‘ stond. Iets waar de vp trots op is.

… ”

Hahaha
snap je het ook ?

De sleutelwoord is: TROTS

=> APETROTS
=> zo TROTS als een AAP
m.a.w uitermate trots

@Zwartje,

Zoals iemands denkwijze is zo ook zal hij de cartoon interpreteren.
Ik zie in de cartoon de VP Brunswijk die zich meer als bosbewoner (marron) presenteert en daar apetrots op is, dan als een volwaardige politicus.
En ja, als ik een aap zie, komt de associatie met Lord Hanumaan gelijk naar boven. Dat is het mooie van het Hindoeïsme. Dat ook dieren het Goddelijke in je weten op te roepen.

Wat een sensatie om een tekening. Brunswijk moet zich beter leren gedragen. Hij voelt zich als God in Frankrijk en maakt zich hierdoor ongeloofwaardig.
Heel het volk weet dat hij vp is. Wanneer je het volk steeds confronteert met kijk ik ben vp dan krijg je dit soort onsmakelijke taferelen. Hij maakt zich steeds belachelijk om zijn hele ongeschoolde familie de hoogste banen te geven. Hij maakt duidelijk misbruik van zijn positie als vp. Santhoki heeft ook flink de plank mis geslagen door zijn vrouw zoveel banen te laten uitoefenen. Dit is misbruik maken van zijn echtgenote. Zij is ook mens en heeft rust nodig. Waarom krijgt zij zoveel petten toebedeeld. Het is teveel en zij heeft te weinig ervaring. Directeur hier en daar. Wat is dit. Een ieder heeft recht op een baan waarvoor je bent opgeleid. Dit lijkt wel het wilde westen. Stoppen hiermee. Er loopt genoeg kader rond die deze banen kunnen opvullen. Het lijkt wel vriendjes en familie politiek. De buitenwereld kijkt en luisterd mee. Dit is allemaal not done. Het gaat met al deze familie en vrienden benoeming de verkeerde kant.
op. Zeer teleurstellend. Brunswijk benoemd zijn zoon tot dc. Zijn zoon heeft amper de lagere school bezocht. Wat een kolder. Deze nieuwe regering is nu al bezig grote fouten te maken.
gemodereerd

Pokie schijnt ook trots te zijn op het feit dat zij als marron op een hoge positie is beland. Het gaat toch om het feit dat het volk voor je heeft gekozen? En niet om je positie? Dienstbaarheid moet voortaan ook op de Adek gedoceerd worden. Wat Brunswijk betreft, vind ik deze prent niet kunnen. Men wilt Brunswijk gewoon schaden. Ook vind ik het niet kunnen dat familie en vrienden worden bevoorrecht en in hoge functies worden geplaatst. Hetzelfde geldt ook voor Chan. Om enkele vorm van corruptie of bevoorrechting van je spouse te omzeilen, zou het beter zijn als zij een andere functie zou aanvaarden waarnaar ze zelf heeft gesolliciteerd. Je kwaliteiten kun je ook in het bedrijfsleven inzetten en zoveel mogelijk buiten de politieke arena. Had Bouta hetzelfde gedaan, dan was het hele volk in opstand gekomen, aangespoord door Chan en consorten. Nu dat Chan hetzelfde doet gooit men het op capaciteiten van de first lady. Hebben deze mensen geen normen en waarden?
gemodereerd

Op andere multimedia is het kwaad al geschiedt. Men is al bezig met het “wij” en “zij”. Men laat zich te makkelijk opstoken met allerlei emotionele en discriminerende uitingen.

Het land ligt al op zijn gat. Mensen die bewust haatzaaien en anderen opstoken moeten zich eigenlijk schamen. Wat schiet je ermee op.
Focus je beter op de grotere problemen waar het land mee zit.

Pech voor Lonnie dat hij zichzelf in de tekening herkent.Als je anders zonder sprongen naar school bent geweest dan zou je het spotprentje door hebben en niet reageren als de moslim op Charlie Hebdo.Lonnie is jammer genoeg niet verder gekomen dan Ping Ping pe joe dé?

Het is duidelijk dat Suriname nog steeds een plantage is van het Koninkrijk der Nederlanden en de nazaten van prins Maurits.
Dat er nu nog op personen van bevolkinggroepen wordt gestemd zonder zich af te vragen wat deze persoon ooit voor het land heeft gedaan riekt al naar segregatie en discriminatie. De Surinaamse neger, onder dwang en met ideologie van blanken christen gemaakt zal altijd tegen de Hindoestaan in opstand komen, omdat hij zijn eigen culturele waarde niet meer kent. De nieuwe president, Chandrikapersad is misschien wel de eerste president van Suriname die met bloed zweet en tranen zijn land heeft gediend zonder zich te verrijken. Ik weet zeker dat Suriname na vijf jaar, Chandrikapersad, veel vooruitgang zal hebben geboekt. Holland zal, of zij het willen of niet, de banden met Suriname nu moeten aanhalen, want er is geen redenen meer voor wantrouwen of excuses.
gemodereerd

Dit is geen werk van NDPers maar van mensen die angst hebben
om hun overheersende positie in de samenleving te verliezen.
Het is een racistisch systeem om Afro’s geestelijk te breken en
te overheersen.

Afro Surinamers, wees waakzaam en alert waar er rook is, is er vuur.

 1. Opmerking:
  Ik roep de president op om de vp te verbieden om zichzelf als marron te projecteren. Dan hoort hij in de jungel thuis en op de plek van de vp. Deze functie heeft betrekking op alle Surinamers en je bent in dienst van de Republiek Suriname en niet de marrons. Het is ook een belediging aan zijn voorgangers Pengel, Arron, Wijdenbosch en Venetiaan alsof zij niets hebben betekent voor Su terwijl zij ook van dezelfde bevolkingsgroep afkomstig zijn.
  Ik kan dit ook interpreteren als een racistische houding. VP sta er bovenop!!!
  gemodereerd

   
 2. Afleidingsmanoeuvre, onder tussen zijn er weer buiten(kinderen) van de VP op plekken geplaatst. Volgens mij heeft hij ook kinderen in Nederland en wij ons maar afvragen wie o wie zal de nieuwe ambassadeur in Nederland worden?! Deze combinatie is niet meer geloofwaardig (NPS, nu is de tijd om eieren voor uw geld te kiezen, uitstappen voordat ook jullie nog meer waarde verliezen).

  Voor alle duidelijkheid ik ben absoluut geen ndp’er.
  Misschien daarom mijn oproep naar de NPS.
  Niet vergeten, deze zelfde VP was samen met PL voorstander van amnestie voor de MOORDENAAR. Kortom niet meer geloofwaardig.

  Laten we eerlijk zijn, Brunswijk is toch ook een ongeschoolde aap. Bedoel dat is toch ook de realiteit. Kom op mensen niet zo hypocriet doen. Hij heeft een universitaire graad gekocht maar lezen en schrijven kan hij nog steeds niet. Sterker nog hij kan niet eens zijn eigen naam schrijven laatstan iets voorlezen. En als je dan gaat pochen met kijk mij ik ben wel VP, ja dan vraag je er zelf om. En daarbijkomend is meneer een keiharde crimineel en een veroordeelde. Wat de krantenkoppen als zeiden, aan het begin van deze regering, Met brunswijk hebben ze weer een boef aan de top in Suriname!!!!! Nou het klopt als een bus.
  Dit kan alleen in een failed state!!!! en een narco staat. Maar alle hoop is gevestigd op een zeer kundig president dhr. Santhoki, ik geloof in hem en hij gaat suriname weer Great maken.

   

   

 

 

Cartoon waarin Brunswijk is afgebeeld met apenstaart houdt gemoederen flink bezig

26 augustus 2020

Cartoon waarin Brunswijk is afgebeeld met apenstaart houdt gemoederen flink bezig
 

Een cartoon waarin de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk is afgebeeld met een apenstaart houdt de gemoederen op social media weer flink bezig. De cartoon verscheen in de papieren editie van de Surinaamse krant Dagblad Suriname en wordt flink gedeeld.

 

Het plaatje gaat over de uitzending van de ABOP waarin Brunswijk tijdens een live toespraak even stopte en mensen attendeerde op het feit dat er onderaan het scherm ‘vice-president Brunswijk‘ stond. Iets waar de vp trots op is.

Waarom Dagblad Suriname daar een cartoon van moest maken en Brunswijk afbeeld met apenstaart is niet duidelijk. De tekening is in ieder geval niet in goede aarde gevallen bij veel Facebook gebruikers, die het zien als racisme.

Het plaatje is ook aanleiding voor sommige Facebook gebruikers om vervolgens uitspraken te doen over bevolkingsgroepen. Facebook gebruiker Si-An Inamba bijvoorbeeld is zeker van haar zaak en zegt over het plaatje: ‘De Afro Surinamer door de bril van genoeg Hindoestanen‘.

Haar post, zoals hieronder te zien is, zorgt vervolgens voor veel racistische comments richting Hindoestanen:

 

https://www.waterkant.net/suriname/2020/08/26/cartoon-waarin-brunswijk-is-afgebeeld-met-apenstaart-houdt-gemoederen-flink-bezig/

Nog geen start wederopbouw… no bruya ete!

26 Aug, 2020, 03:25

foto

 
In mijn artikelen schrijf ik voornamelijk over de ontwikkeling van ons land richting de toekomst. Gezien de nog maar korte regeerperiode kan nu nog geen sprake zijn van een evaluatie van de door de nieuwe president ingeslagen weg. Wel zijn er feiten en signalen uit de samenleving/media die we serieus moeten nemen.
 
Gezien de recente ontwikkelingen bekruipt me het gevoel dat oude patronen sluipend terugkeren, doelend op (her)benoemingen van sleutelfiguren in rvc’s en het aanhouden van ‘besmette’ ambtelijke functionarissen. Maar ook het ‘regelen’ van functies voor familie/vrienden, zonder objectief wegen van hun kennis/kunde en hun trackrecord. Dit is betreurenswaardig: het volk heeft immers de vorige regering collectief afgerekend op corrupt wanbeleid en vriendjespolitiek.
 
Wat daarnaast opvalt is dat er nog geen sprake is van een werkelijke start voor wat betreft landsontwikkeling. Enerzijds is dit verklaarbaar omdat de focus van de huidige regering (begrijpelijk) vooral gericht is op de Covid-19 pandemie. Anderzijds: het besluit tot stopzetten van grote infrastructurele projecten wegens financiële tekorten heeft forse negatieve invloed op de wederopbouw van ons land. Deze keuze lijkt gerechtvaardigd, maar de consequenties en gevolgen voor het regeerprogramma worden niet genoemd.
 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat een groot deel van de aandacht van de regering op politieke ‘spelletjes’ is gericht, powerplay in het politieke veld. Tegenstanders van de regering liggen op de loer om maar wat graag het stuur over te nemen, waar het Surinaamse volk hoopte juist los te komen van deze oude wijze van ‘politiek voeren’.
 
De jonge generatie politici in de oppositie (goed opgeleide mensen) heeft tot nog toe gefaald om als correct rolmodel te fungeren. Met hun niet smetvrije politieke achtergrond kunnen zij hun controlerende rol naar de huidige coalitie ook niet met droge ogen waarmaken: ze hebben geen recht van spreken, als medeveroorzakers van de crisis waarin Suriname verkeert. Sterker nog: in een klimaat waar iedereen elkaar in de gaten houdt en wantrouwt, is het uitgesloten dat iemand (in de ogen van de tegenpartij) een objectief en onderbouwd standpunt inneemt en daarop beleid formuleert/uitvoert. Ergo: elke ontwikkeling wordt geblokkeerd.
 
Te midden van haaien
De heer Santokhi is ongetwijfeld een capabele man en ik ken zijn strategische agenda niet. Maar ik vind dat hij als president van een land in crisistijd een erg lange aanloop neemt alvorens actie te ondernemen. Onnodige(?) inventarisaties, afhandeling van zaken binnen wet en recht, reactief handelen op (her)benoemingen t.a.v. rvc’s en commissies, om er een paar te noemen. Zijn meest recente keuzes veroorzaken ruis en onrust; hij lijkt geen acht te slaan op de integriteit van de eigen partijpolitieke – en bestuurlijke ethiek. Het volk ziet en kijkt argwanend toe.
 
Ik krijg het gevoel dat de heer Santokhi zwemt in onbekend water, te midden van een fiks aantal haaien. Hij lijkt nog niet te kunnen kiezen: welke haaien moet hij voeren, welke moet hij kooien en welke ruiken bloed? Wel weet hij dat een haai een haai blijft en hem dus ergens zal bijten, aangezien hij het aas is. Ik hoop dat mijn gevoel niet juist is.
 
Bedreigingen
Een volk in armoede houdt zich vooral bezig met dagelijkse struggles, maar bij machtsvertoon zullen zij wel hun stem laten horen. Dan ontstaat het risico op escalaties, waarbij de genoemde haaien garen zullen spinnen. In dat geval is het eind zoek en zal het decennia duren alvorens de tijd weer rijp is voor een vruchtbaar politiek klimaat en ingesleten machts(misbruik) patronen te doorbreken.
 
Het regeren kent naar buiten toe geen doel en geen herkenning. Momenteel bestaat een klimaat van (nog) redelijk welwillende afwachting, maar dat blijft niet zo wanneer er niets daadwerkelijk verandert in positieve zin. Wat ontbreekt is een heldere, sterke communicatie en vertrouwen van het volk. Handelen (zelfs al is dit niet van buitenaf zichtbaar), daarover communiceren richting het volk en zo draagvlak behouden zijn van belang voor de stabiliteit van de regering en die van het land.

Tot slot

Door het aantreden van president Santokhi ontstaan nieuwe kansen. Er zijn kundige mensen die binnen ethische kaders en met de juiste intenties een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Deze mensen moeten op waarde worden geschat en hun inzet en input moeten worden verwelkomd en gefaciliteerd, waarbij het belang van heel Suriname voorop staat.
 
Wellicht zou een objectieve, onafhankelijke denktank kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de president. Om in de metafoor van de haaien te blijven: een drijvend krachtveld van spindokters (met één agenda) die de heer Santokhi kan adviseren op economisch en politiek gebied, op kritische, belangeloze wijze.
 
T. Sansaar

Staatszaken onder de lakens: onkan!

Een eeuw geleden heeft de Duitse socioloog Max Weber twee typen politici onderscheiden: politici die leven vóór de politiek en politici die leven ván de politiek. Zij die leven vóór de politiek zijn vaak (charismatische) ideologen met een doel. Deze soort kan gevaarlijk zijn, omdat ongebreideld messianisme niet zelden uitdraait op persoonlijke macht. Zij die leven ván de politiek zijn meestal professionals die op welke publieke plek dan ook de staatszaken ambachtelijk runnen. Dit type is vaak link, omdat ambtelijke corruptie op de loer kan liggen.

Aan de twee door Max Weber beschreven typen van politici, willen wij eentje toevoegen. Dankzij de benoeming van Mellisa Santokhi, de vrouw van president Chan Santokhi, weten wij dat er een derde soort is: politici die de politiek privatiseren. Deze politici beschouwen de hun toevertrouwde staatsmacht als privé-eigendom, dat ze naar eigen goeddunken op neo-feodale wijze kunnen exploiteren. Gemandateerd door hét kiezersvolk hebben alleen zij de aandelen in handen. Zij zien de staat niet als een naamloze vennootschap, maar liever als een besloten vennootschap. Zorgwekkender is dat De Nationale Assemblee (DNA) of assembleeleden nog steeds weigeren om in te grijpen in deze klucht.

Het is ongekend dat zoveel concentratie van staatsmacht aanwezig is bij de families Santokhi en Brunswijk. In een samenleving als de onze zou je nooit willen dat families zich eenmaal 24 uur per dag met staatszaken bezighouden, want dat zou slechts voorbehouden moeten zijn aan de president. De argumentaties die gegeven worden kunnen nooit valide zijn. Een klein beetje fout bestaat niet, fout is fout. Mellisa kan misschien duizend en één masters hebben, maar noemenswaardige werkervaring heeft zij niet. Het RVC-lidmaatschap van het belangrijkste staatsbedrijf als Staatsolie kun je onmogelijk als stageplek gebruiken of als een opstap naar werkervaring. Mellisa heeft misschien extreme toegevoegde waarde in de raad van commissarissen, maar ook Mellisa is vervangbaar!

Het vaak gehoorde argument dat de president de cruciale informatie met betrekking tot Staatsolie liever van de eerste hand (van zijn vrouw) zou willen hebben, leidt tot de conclusie dat hij liever in andere belangrijke raden ook een vrouw kan plaatsen die tevens zijn vrouw is. Dan kan hij informatie van de eerste hand krijgen. Gelukkig voelt u het al zelf aan, dat dit niet de richting is die wij op moeten gaan.

Ronnie Brunswijk annex Leo Brunswijk
Nu begrijpen wij waarom de president het familiebedrijf Brunswijk niet heeft willen voorkomen. Dit even terzijde.

Het familiebedrijf Brunswijk heeft haar tentakels dusdanig verspreid over zoveel bedrijven, dat je tegenwoordig niet buiten dit bedrijf om heen kan. Je zult altijd moeten dealen met dit familiebedrijf en met de relaties van dit familiebedrijf die ook zitting hebben in diverse raden. Dit is een voedingsbodem voor corruptie en of geïnstitutionaliseerde diefstallen. Indien deze regering de corruptie wil aanpakken, is het juist van belang dat de ingrediënten voor corruptie vermeden worden. En ja, die hadden vermeden kunnen worden. Ook broer Leo is vervangbaar.

Wat wij in de afgelopen weken hebben gezien, is dat er steeds gedaan wordt aan damage control. Na elke ruis komt er na een week een soort Krin Taki, die de ruis nog groter maakt, want die “Krin Taki” is allesbehalve “krin”. Dit, terwijl die damage (schade) voorkomen had kunnen worden als de macht en arrogantie niet naar het hoofd gestegen waren. Dat in deze de morele ondergrens bereikt wordt, deert men niet. Het proces tot zelfreiniging is ingezet. Deze blunders zorgen ervoor dat zij automatisch gereinigd worden, zonder dat zij zelf iets voor hoeven te doen.

Politiek is geen troostliederen zingen. Juist als het aanzien van de president groot is, verdient hij het extra kritisch bejegend te worden. Vragen stellen, doorvragen, feiten checken, beleid controleren, pretenties verifiëren. Hoe meer aanzien (en dus macht) de politicus heeft, hoe meer tegenmacht hij verdient, om de balans erin te houden. Zeker in een crisis. Dat werkt trouwens ook beter voor mensen die thuis hun ongeduld moeten onderdrukken.

Advies: voorkom de domme fouten die doodsimpel te voorkomen zijn. Vraag bij elke handeling jezelf af, of je de schijn tegen hebt of niet. Heb je de schijn tegen, dan mag je duizend Krin Taki’s daarna houden; niks gaat helpen. Het kwaad is al geschied.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

De wil van het volk: deugdelijk bestuur!

26 Aug, 2020, 14:11

foto

 

De nieuwe regering ligt onder een vergrootglas. Wat mij wel verbaasd is dat de ABOP de klappen krijgt terwijl onze grondwet zegt in artikel 99 dat de uitvoerende macht bij de president rust. Dhr. Santokhi is eindverantwoordelijke van de regering. Hij benoemt en ontslaat. Er is natuurlijk een coalitie maar het is niet correct om naar één coalitiepartner te kijken bij beslissingen binnen het bestuur van het land. Ondanks er sprake is van machtsdeling ontslaat dit de president niet van zijn verantwoordelijkheid volgens de grondwet.

 
Regeerverantwoordelijkheid komt met druk. Onder een vergrootglas functioneren is uitdagend en betekent dat de regering in een heel nieuwe maar cruciale fase zit. Waar komt de druk vandaan? Dit heeft naar mijn mening een belangrijke oorzaak: Het volk. Het volk van Suriname is 10 jaar getergd en is door het gegroeide activisme enorm alert. Aan alles merk je dat het Surinaamse volk zover is om stappen te zetten richting een samenleving waar wet en recht geldt en het algemeen belang gediend wordt. Het volk heeft meerdere regeringen Front en Nieuw Front gekend. Deze mensen zouden het beter doen dan de militairen die het land met geweld hebben geregeerd. Dat werd een teleurstelling want het Front bleek niet in staat om ontwikkeling te brengen. 
 
In 2010 gaf het volk het vertrouwen aan de NDP. De volksleider van NDP die verklaarde dat hij van alle Surinamers houdt maar toch 100 miljoen kasreserve uit de Centrale Bank wegnam zonder toestemming en zonder duidelijke bestemming. De ex-president van de Centrale Bank zit in de gevangenis en de ex-minister van Financiën is spoorloos. Na tien jaren populistisch beleid en slecht bestuur zit het land aan de grond. Daarom zijn ze nu getergd. En terecht ook.
 
Wat kan de regering doen om de druk van het volk weg te nemen?
Het is eigenlijk heel simpel wat het volk van Suriname wil hebben. Het Surinaamse volk wil deugdelijk bestuur hebben. Het volk is moe geworden van jarenlange corruptie en vriendjespolitiek. Suriname is rijk genoeg om welvaart te brengen voor alle inwoners. We missen alleen deugdelijke bestuurders. Deugdelijk en deugden, die liggen dicht bij elkaar. Het belangrijkste kenmerk van deugden is het gevoel voor het juiste evenwicht, het niet zwichten voor de verleiding van overdrijving, het extremisme, het extravagante. Het volk wil deugdelijk bestuur omdat de regering werkt met middelen van het volk. Alle middelen (financieel/materieel) die de regering aanwendt zijn van het volk. De regering als bestuursorgaan heeft discretionaire bevoegdheid. De regering heeft in meer en mindere mate de vrijheid naar eigen inzicht besluiten te nemen. Wat de regering in Suriname moeten weten is dat deze bevoegdheid geen vrijbrief is tot willekeur. De afwegingen die de regering maakt moeten doelgebonden zijn en gericht op het behartigen van het algemeen belang en niet het eigen belang.
 
Er is nu in de samenleving twijfel of de afwegingen die deze nieuwe regering maakt doelgebonden zijn. Vooral het benoemen van familieleden in raden van commissarissen is een doorn in het oog van veel Surinamers. Het is nu vroeg om een hard oordeel hierover te geven maar het is een teken aan de wand.
 
Misschien is het een goed idee om als samenleving na te gaan denken over wetgeving die beginselen van goed bestuur inkaderen. Er is helaas geen Surinaamse algemene wet bestuursrecht. In het bestuursrecht is sprake van een algemene set geschreven en ongeschreven spelregels waaraan de overheid geacht wordt zich te houden. Deze spelregels worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd. Centraal hierbij staat dan de vraag: aan welke eisen van recht moet het openbaar bestuur in Suriname voldoen?
Ik geloof niet dat een wet alles oplost, want het zijn bestuurders die beslissen, maar ik zie winst in het ontketenen van een discussie in de samenleving over beginselen van deugdelijke bestuur.
 
John Misidjan MSc
John.misidjan@gmail.com

Breaking: Ook Mellisa Santokhi onrechtmatig in rvc Staatsolie

27 Aug, 2020, 00:34

foto
 In de statuten van Staatsolie staat dat rvc-leden 45 jaar moeten zijn en niet ouder dan 70 jaar. 


 
First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry is net als Leo Brunswijk in strijd met de statuten van NV Staatsolie Maatschappij Suriname benoemd in de raad van commissarissen (rvc). In de rvc van het staatsbedrijf mogen mensen lid worden van de rvc wanneer ze 45 jaar zijn. De bovengrens is 70 jaar. 
 
De echtgenote van de president is 39 jaar. Op grond daarvan kan zij geen lid zijn van de rvc zijn. Op 21 augustus is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders de rvc benoemd. Dit in bijzijn van president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Er is in strijd gehandeld met de statuten. De leeftijdgrens was eerst 30 jaar, maar is in april dit jaar opgetrokken naar 45. Een rvc-lid bij Staatsolie moet over voldoende kennis en ervaring beschikken om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Er is ook een ‘code of conduct‘ waaraan zij moeten beantwoorden. 
 
President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 21 augustus. In het midden de echtgenote van de president tevens rvc-lid. (Foto: CDS)
 
President Santokhi legde in ‘Krin Taki‘, programma van de Communicatie Dienst Suriname, uit dat zijn echtgenote om haar opleidingen alle competenties bezit om als goed jurist een sterke bijdrage te kunnen leveren bij Staatsolie. Hij legde uit dat er juridische kennis nodig is opdat de inkomsten van Staatsolie bij het volk terechtkomt. Er is volgens hem ruim US$ 2 miljard binnengekomen via Staatsolie de afgelopen tien jaar en niemand weet wat met het geld is gebeurd. Daarom moet een sterke jurist de zaak monitoren. Zijn wederhelft kent het Surinaams recht én de International Business Law. 
 
Bij de benoeming van rvc-leden bij Staatsolie blijkt echter dat de statuten terzijde zijn geschoven. Intussen is de rvc al benoemd en heeft de overdracht al plaatsgevonden. 

Brunswijk in strijd met statuten in rvc's Staatsolie en EBS

27 Aug, 00:00

foto
 In de statuten van Staatsolie Maatschappij Suriname staat op twee plekken dat rvc-leden de Surinaamse nationaliteit moeten bezitten. 


 
In de statuten van Staatsolie én de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is verankerd dat leden van de raad van commissarissen (rvc’s) de Surinaamse nationaliteit moeten hebben. Leo Brunswijk, die namens de ABOP is voorgedragen, en benoemd door president Chan Santokhi, bezit de Nederlandse nationaliteit. 
 
Brunswijk heeft ook bevestigd dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij merkte eerder op dat het hebben van de Nederlandse nationaliteit geen barrière was om zitting te nemen in de rvc’s. Het staat volgens hem nergens dat de Surinaamse nationaliteit is vereist. 
In de statuten van de EBS staat gegrift dat rvc-leden de Surinaamse nationaliteit moeten bezitten. 
 
Dat Brunswijk en Dino Somohardjo, die ook de Nederlandse nationaliteit had, in oktober 2010 is bedankt door de regering-Bouterse als respectievelijk president-commissaris en rvc-lid van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij had volgens hem niets te maken met dat de Surinaamse nationaliteit was vereist. Dat zou volgens Brunswijk een fout zijn geweest. Hij is nu weer rvc-lid van de SLM. 
 
Leo Brunswijk verricht de formaliteiten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. (Foto: CDS)
 
Intussen heeft Brunswijk, in bijzijn van president Chan Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en rvc-lid Mellisa Santokhi de leiding van de rvc bij Staatsolie overgenomen. Hij is op 21 augustus benoemd in een algemene vergadering van aandeelhouders. De vraag is of de regering, de rvc-leden en de directie van Staatsolie niet op de hoogte zijn van de bepalingen in de statuten. 

Integriteit of politieke verdwaasdheid?

Op 25 mei jongstleden hebben wij de verkiezingen gehad. De zetelverdeling onder de politieke partijen is bekend, intussen is ook de huidige regering gevormd en reeds iets meer dan een maand in het zadel. Mede met deze nieuwe regering zijn ook de diverse Raden van Commissarissen van de diverse parastatalen vervangen en reeds in place.

Wat enorm veel ophef heeft veroorzaakt was de vervanging van een van de eerste raden, namelijk de Raad van Commissarissen van de SLM. Alvorens daarop verder in te gaan is het goed om even terug te blikken wat het electoraat tijdens de campagnevoering is voorgehouden. De VHP heeft ons namelijk transparantie, eerlijkheid, integriteit en hoge waarden van moraal en fatsoen beloofd. Ik ga ervan uit dat ook de diverse DNA-kandidaten, nu DNA-leden, dat predicaat ademen en naleven.

Dat gezegd hebbende en nu terugkomende worden de schijnwerpers specifiek gericht op mevrouw Reshma Mangre. De eerste schok en weergave van wat daadwerkelijk leeft onder de VHP, namelijk niks anders dan om dichtbij de pot te komen om zichzelf te verrijken en familie en vrienden te helpen verrijken, werd door mevrouw Mangre gedaan. Het gaat hier om naast haar DNA-lidmaatschap, waar zij dus onder andere de controle moet uitvoeren, ook nog accepteerde om lid te worden van de Raad van Commissarissen bij de SLM. Dus mevrouw Mangre bewijst het electoraat dat zij zichzelf zou controleren en bekritiseren, in belang van land en volk.

Hieruit kan ik concluderen dat de VHP zichzelf zo wil controleren en dat is precies wat Mangre aan de dag heeft gelegd. Menigeen zou kunnen zeggen dat zij nu geen lid meer is van de raad. Maar hoe heeft zij bedankt dan? Juist ja, enkel en alleen omdat er (politieke) druk op haar is uitgeoefend en het electoraat haar stem heeft laten horen via diverse fora. Alleen maar de acceptatie om zitting te nemen in de raad, geeft al aan wat de inborst van Mangre is.

Maar de lijn gaat iets verder. Wat de meesten niet weten is dat deze voordracht door de president is goedgekeurd. De staat Suriname is immers aandeelhouder en de machtiging voor de aanstelling van de leden wordt door de president getekend. Dus dit geeft namelijk ook aan wat de feitelijke inborst is van deze president en wat zijn gedachtengang is. Vriendjespolitiek, nepotisme en verrijking van enkelen staat ons allemaal te wachten.

Volk van Suriname, hiervoor heeft u gekozen en u krijgt de president die u verdient. Een president die zeker niet het beste voor heeft met de totale bevolking ongeacht ras of geloof en een coalitie die niks anders voor ogen heeft dan zichzelf en politieke vrienden te verrijken. Ohw ja, ook nog politiek toneel want meneer Gajadien gaf nog aan totaal verrast te zijn met de daad van Mangre en dat hij van niks afwist. Meneer Gajadien heeft u ook dezelfde mening over de functies van de first lady?

De Surinamer

https://www.srherald.com/ingezonden/2020/08/23/integriteit-of-politieke-verdwaasdheid/

Een kritische blik...

24 Aug, 2020, 18:52

foto

 

Inderdaad begin ook ik te twijfelen en verlies ik vertrouwen als ik alles zie gebeuren
Het is niet alleen even om binnen een maand over te zeuren
Maar dit alles is om het heel team zwaar te bekeuren
Een team dat een ieder liet zien en geloven in de nieuwe open deuren
Maar nu al laat zien dat een heleboel is af te keuren
En in zekere mate in dit stadium er nog al wat is te betreuren!!!

Ik vraag mij af waarom ik jarenlang geploeterd heb om van alles en nog wat te studeren.
Om top scholing en opleidingen te genieten.
Ik vraag mij af wat mijn jarenlange offers hebben betekend.
Ik vraag mij af wat ik überhaupt terug ben komen doen in een land waar kader in een hoek gedrukt en zelfs weggedrukt en weggepest moet worden, omdat je niet beter mag zijn dan de ander! Omdat je niet hoger geschoold kan zijn dan de ander! Omdat je niet meer mag weten dan de ander, vooral niet moet tonen dat je meer weet dan de ander! En zeker niet op basis van je achtergrond en capaciteiten meer mag verdienen dan de ander!
Ja letterlijk een land waar men als krabben in een ton elkaar maar blijft neerhalen!

Ik vraag mij af wat mijn inzet heeft opgeleverd. Waarom ik dagen en nachten heb opgeofferd om zaken te realiseren die anderen in geen 20 jaar hadden kunnen doen.
En niet voor mezelf, niet voor de een, voor het geheel, zonder te kiezen tussen alle andere kleuren, maar voor rood, wit, groen en geel!
Ja de kleuren van onze vlag! De Surinaamse vlag, de trots van Suriname!!!

Al die nationalisten die zeggen dat ze iets voor het land doen, leer ook eens de mensen die terugkomen, ondanks alle mooie uitdagingen in het buitenland, te waarderen!!!
En niet alleen zeggen dat je het doet, maar doe nou echt wat je zegt!

Kom mij aub niet wijs maken dat je hebt gestudeerd voor persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat natuurlijk automatisch en is vanzelfsprekend. Je moet van studeren houden om 5 en 6 opleidingen achter elkaar en zelfs simultaan te kunnen doen. Maar ook dat is niet het punt!
Wat wel het punt is dat we toch geen goud weggooien? We gooien toch geen kostbare olie weg?!
Waarom gooien we dan wel met de 3 K’s – Kader, Kennis en Kunde?! Waarom smijten we deze als we deze kunnen inzetten ter bevordering en ontwikkeling van het land?!

Waarom steeds dezelfde kleine groep mensen en vrienden plaatsen en accommoderen,
als er anderen zijn die popelen om een kans te krijgen en zelfs beter kunnen presteren?!

Vertrouwen in eigen kunnen wordt gezegd!
Waarom stel je dan geen vertrouwen in de mensen die vertrouwen in jou hebben gesteld?!

De kunst is niet om alleen gouden bergen te blijven beloven
En eenieder in te laten geloven
Maar laten we eens eindelijk samen sloven
Met integriteit daarboven
Zonder dat de kostbare K’s worden verstoven!

Drs. Priya S. Gopal-Rai, MSc. MHE
Een integere Academicus/Technocraat/Wetenschapper

Column: Regeringsbesluiten in achter- en slaapkamer

25 Aug, 00:59

foto
 Staatsolie heeft in een 38 pagina’s tellend document vastgelegd wat het profiel is van leden van de raad van commissarissen en welke competenties ze moeten hebben. Hierboven slechts een deel van de eisen. 


 
Het is geen stoelpoten doorzagen als er oprecht kritiek wordt geleverd op sommige handelingen van de regering. Het was Chan die jarenlang terecht moord en brand heeft geschreeuwd over het regelen van family & friends in achterkamertjes. Nu worden zelfs in de slaapkamer baantjes geregeld en dan wordt van de samenleving verwacht dat die haar mond dichthoudt, “want de regering zit pas een maand aan”. Benoemen van je echtgenote, je broer, je vrienden in verschillende functies is niets anders dan accommoderen van ‘family & friends’. 
 
Als liefhebber van voetbal – dat bleek uit het gesprek met het SVB-bestuur – moet de president weten dat een voetbalwedstrijd begint bij het eerste fluitsignaal. Chan heeft ook steeds gewezen op wet & recht. In Staatsblad 2016 no 153 staat aangegeven wat de taken zijn van de first lady. Zij verleent ondersteuning aan de president in het verrichten van ceremoniële handelingen en verleent verder haar ondersteuning bij communicatieve, bijstand- en hulpverlenende activiteiten. Als er ‘gewijzigde inzichten’ zijn, dan moet ook de wet worden gewijzigd. 
 
 
In artikel 97 van de grondwet staat: De president mag niet in de betrekking van huwelijk of van bloedverwantschap of aanverwantschap, tot de tweede graad ingesloten staan tot de vicepresident, de ministers, de onderministers de leden van de Staatsraad en de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het orgaan dat belast is met het toezicht en de controle op de besteding van staatsfinanciën. Je echtgenote benoemen in de rvc van Staatsolie is in strijd met de grondwet. Bovendien moet de rvc – met inachtneming van de wensen van de aandeelhouder – in de eerste plaats de belangen van de onderneming behartigen. 
 
Het is zo dat Mellisa Santokhi hoog geschoold (veel laaggeschoolden hebben Chan tot president gemaakt) is en Leo Brunswijk heeft ook zijn kwaliteiten. Met haar juridische kennis had ze de president moeten uitleggen dat haar benoeming in strijd is met de wet. Staatsolie heeft in een duur document vastgelegd waaraan rvc-leden moeten beantwoorden. Zeker met het oog op grote investeringen die gedaan moeten worden en het aantrekken van buitenlands kapitaal. Directie en bond houden hun kaken stijf over deze kwestie. Ook hier had de first lady haar juridische kennis moeten toepassen. Leo Brunswijk is president-commissaris van Staatsolie, maar hij is ook lid van de EBS. Daar is ook sprake van belangenverstrengeling. Voor welk belang zal er worden gekozen als het erop aankomt? Voor EBS of voor Staatsolie? Dit is conflict of interest. Principieel zou de first lady niet onder leiding van Leo in de rvc zitting moeten nemen. 
 
Een regen van kritiek is gestort vanuit de samenleving op dit soort besluiten van de regering. Mensen die openlijk hun steun hebben betuigd aan deze regering en het voortouw hebben genomen om de vorige regering naar huis te sturen, zijn ontgoocheld en diep teleurgesteld in het nepotisme dat gaande is. Familieleden worden met ‘droge ogen’ begunstigd ten koste van anderen. In plaats van in te zien en foute beslissingen in te trekken, wordt extra arrogant aangegeven dat “de first lady overal ingezet zal worden waar het nodig is”. Volgens mededelingen van haar echtgenoot, werkt ze al 20 uur per dag en zet zich vanaf dag 1 in op zijn kabinet. Het is onverantwoord voor het in stand houden van het huwelijksleven om nog meer uren uit te trekken voor jobs van het land. Of heeft de huwelijksambtenaar zijn werk niet goed genoeg gedaan afgelopen maand?
 
Nita Ramcharan

President Santokhi: ‘Ik ga de first-lady inzetten’

Publicatie datum: 24 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat de first-lady, Melissa Santokhi-Seenacherry, ingezet zal worden aan de hand van haar competenties. Volgens het staatshoofd is dat de nieuwe visie die deze president heeft. President Santokhi stelde dat het werk als first-lady naar kwetsbare groepen, sociaal maatschappelijk groepen en jongeren gecontinueerd zal worden. “Maar ik zal haar inzetten om ons land uit de crisis te halen. Net zoals ik alle Surinamers heb opgeroepen”. Volgens de President heeft Staatsolie in de afgelopen 10 jaren 2 miljard dollars aan inkomsten afgedragen aan de overheid. “Waar is het geld?” 

Zij heeft de competentie

“Daarom hebben wij gekeken naar drie goed geschikte personen bij de invulling van de Raad van Commissarissen. Zo is Jim Bousaid, voormalig Hakrinbank directeur, een goede econoom volgens de president aangetrokken. Voorts is Ryan Nannan, technocraat verbonden aan de universiteit van Suriname. ook namens de VHP geplaatst in de Raad. Ik had ook een goede jurist nodig. Iemand met kennis van zowel Surinaams en Internationaal recht. Daar kwam Melissa Santokhi in beeld. Zij kent International business law.

Zij kent de Internationale overeenkomsten die Staatsolie gaat sluiten. Zij is hier afgestudeerd. Zij heeft 5 jaar rechtersopleiding gehad. Zij heeft Master in  Business Law en Conflict hantering die ze nog afmaakt. Zij kan internationaal dingen toetsen en maakt aanspraak op”, stelde de president. “Zij kent als geen ander de inzichten van mij als president. Ik ga haar ook inzetten. Vanaf dag één helpt ze mij op het kabinet.” Volgens de president gaat de first-lady ook elders worden ingezet indien het moet. De president was samen first-lady Santokhi-Seenacherry te zien tijdens “een luchtig gesprek” in het programma Krin Taki.

Asad Mushtaq

https://surinamenieuwscentrale.com/content/president-santokhi-%E2%80%98ik-ga-de-first-lady-inzetten%E2%80%99

Ophef RvC parastatale bedrijven door corruptie, politieke belangen en onduidelijke regels

 

Publicatie datum: 23 aug 2020 | Bron: SNC | Door: Redactie

Sinds de bekendmaking van de leden van Raad van Commissarissen (RvC) binnen parastatale bedrijven in Suriname is er veel ophef in de samenleving. De ontevredenheid komt vooral door zo gehekelde ‘family & friends’ benoemingen in de afgelopen decennia door regering Bouterse. De reactie van het volk is terecht en begrijpelijk.

Erfenis en politieke belangen

De corruptie schandalen tijdens de regeringen Bouterse zitten nog vers in de geheugen. De vorige regering heeft tenslotte een behoorlijke ravage achtergelaten, die veroorzaakt is door de geaccommodeerde NDP achterban. Het benoemen van ‘family & friends’ is één van de ongewenste erfenissen van de regeerperiodes van Bouterse sinds de jaren 80. 

De NDP had tijdens hun periode vrij spel in de RvC. Overleg en afstemming was niet nodig. President Chandrikapersad Santokhi zit in een andere positie. Hij dient de benoemingen af te stemmen met tenminste 2 coalitiepartijen, terwijl de ander twee coalitie partijen ongeduldig beginnen te worden. Dit is geen makkelijke situatie.

De positie van ABOP in de huidige coalitie schijnt vrij stevig te zijn. Dit was al merkbaar bij de benoeming van Ronny Brunswijk tot voorzitter van de DNA en daarna tot Vicepresident. ABOP lijkt sterke neigingen te hebben om benoemingen te doen die lijken op de NDP-way. Binnen de ABOP hebben leden Belfort en Bordo dit probleem niet echt succesvol aan de kaak gesteld. Dit demonstreert de volwassenheid van democratie binnen de ABOP. 

Onduidelijke statutaire regels

De regels omtrent RvC benoemingen van parastatale bedrijven zijn vastgelegd binnen desbetreffende statuten. Vermoedelijk is het benoemen van ‘family & friends’ niet echt buiten de kaders van de statuten maar roept wel veel morele en maatschappelijk dilemma’s op. Het is niet helemaal duidelijk of deze regels worden overtreden. Het is ook de vraag of men de regels goed genoeg kent. Het is de hoogste tijd om statuten van RvC te publiceren, zodat de samenleving deze zelf kan inzien.

De kans is groot dat de regels niet meer voldoen aan de huidige tijdgeest. Deze regels aanpassen aan deze tijd sluit tegen de zelfde argumenten als het wijzigen van het kiestelsel; eenmaal gewonnen spelen de regels in het voordeel.  

Staatsolie Maatschappij Suriname NV

De RVC staatsolie is één van de belangrijkste RvC voor Suriname omdat er bijna 1 miljard USD zal bijdragen aan de staatskas in de komende 5 jaar. Dit zijn de geschatte inkomsten voor Staatolie, op basis van maar drie ontdekte olievelden.

Dit bedrag kan in de komende jaren behoorlijk gaan stijgen als er meer winbare olievelden worden gevonden. De kans hierop wordt niet klein geacht. Gecombineerde efforts van Guyana en Suriname voor commercieel winbaar gas zullen ook zorgen voor extra inkomsten. Deze inkomsten heeft Suriname broodnodig om het land tot ontwikkeling te brengen. Het is tijd om te verdiepen in de achtergrond van de gekozen leden.

Zowel de ABOP als de VHP zijn vertegenwoordigd met drie leden en één persoon is aangesteld vanuit de bond. Opmerkelijk zijn de VHP kandiaten met veel ervaring en een stevige CV. Ook opvallend is dat de President-commissaris niet de kanidaat is met de meeste ervaring of de hoogste opleiding.

Deze samenstelling van de RvC van Staatsolie is niet ideaal vanwege de keuze voor een familid / partner. Gezien het belang van deze RVC voor de toekomst van Suriname is het goed in te bedenken dat de regering hier vertrouwelingen wilt hebben. Vermoedelijk wilt de President hier geen risico nemen. Daarvoor zijn de belangen veels te hoog. RvC van Staatsolie is daarmee een schaakbord te noemen met belangrijke spelers als Leo, Melissa en Jim. 

RvC Staatsolie bestaat uit:

 1. Leo Brunswijk (ABOP) President-commissaris; Ingenieur in vliegtuigbouw en reparatie
 2. Harry Dorinnie (ABOP) | LID | Economist at Central Bank of Suriname
 3. Gonda Asadang (ABOP) | ? weinig informatie online te vinden
 4. Dennis Caffé (namens de Bond) |  Lid | Manager Consultantcy bedrijf
 5. Jimmy Bousaid (VHP) | Lid | Erasmus Universiteit Rotterdam – Ex bankdirecteur van de Hakrinkbank
 6. Nawin Nannan (VHP) | Lid | Dr. TU Deft (Field Of StudyProcess and Energy Technology – cum laude) 
 7. Firstlady Melissa Santokhi (VHP) | Advocaat bij het Hof van Justitie van Suriname

Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM)

VHP parlementariër Reshma Mangre, die benoemd was tot RvC van SLM. Zij heeft inmiddels haar functie als RvC lid bij de SLM ter beschikking gesteld. Het kritiek op haar was dat zij hiermee dubbele functies zou bekleden; parlementariër en lid RvC.

RvC SLM bestaat uit:

 1. Radjen Pahladsing | nieuwe president-commissaris
 2. Ganesh Laigsingh | Lid
 3. Reshma Mangre | Lid | (functie beschikbaar gesteld wegens kritiek vanuit de samenleving)
 4. Clyde Cairo | Lid
 5. Leo Brunswijk | Lid
 6. Freddy Palata | Lid
 7. Henry Klas | Lid

Met de benoeming van ABOP lid Leo Brunswijk (de broer van Vicepresident Ronny Brunswijk) tot President-commissaris bij EBS en de benoeming van de FirstLady tot RvC was de hek van de dam.

Daarnaast is Leo Brunswijk ook benoemd tot drie RvCs; EBS, Havenbeheer en Staatsolie. Volgens de critici kan dit leiden tot belangenverstrengeling. Staatolie en EBS zijn tenslotte businesspartners.  

NV Energiebedrijven Suriname (EBS)

Bij EBS speelt een andere drama af. VHPer Viren Ajodhia heeft zijn functie als RvC lid ter beschikking gesteld. Andy Rusland de President-commissaris van de EBS is in opspraak geraakt voor zware overtredingen van aanbestedingen binnen EBS. Daarnaast is hij een NDPer. Ajodhia was er vrij duidelijk over met zijn uitspraak: ‘Any Rusland hoort in Santa Boma’.

Inmiddels hebben enkele burgers aangifte gedaan tegen Any Rusland. De vakbond heeft de aangifte een verzoek gedaan aan de heer Rusland, om pas op de plaats te maken.

RvC EBS bestaat uit:

 1. Andy Rusland (NDP) | President-commissaris (in opspraak)
 2. Leo Brunswijk (ABOP) | LID
 3. Ruth Deira (VHP) | LID
 4. Viren Ajodhia (VHP) | LID (afgetreden wegens bezwaar benoeming Any Rusland)
 5. Kenneth Profijt (namens de vakbond) | LID

https://surinamenieuwscentrale.com/content/ophef-rvc-parastatale-bedrijven-door-corruptie-politieke-belangen-en-onduidelijke-regels

Staatsmanschap en leiderschap zoek

24 Aug,2020,  04:41

foto

Op 11 mei 2015 verscheen er een artikel in de Surinaamse media waarbij Chan Santokhi, toen slechts de voorzitter van de VHP, zijn ongezouten mening heeft gedeeld met de toehoorders tijdens een politieke bijeenkomst in het district Para. Wat opmerkelijk is, is dat de tekst volledig toepasbaar is op het huidige beleid van dhr. Santokhi, nu de president van Suriname. Slechts het veranderen van enkele namen hier en daar en het lijkt op een item dat nu doodnormaal in de media kan verschijnen.
 
Aanhangers, vertrouwelingen en misschien zelfs politieke parachutisten zouden wellicht kunnen stellen dat wij niet zo fel moeten reageren op het handelen van de zittende regering, omdat die nauwelijks 5 weken aan de macht is, maar dat slaat als een tang op een varken. Een heel vet varken zelfs. Dhr. Santokhi, samen met zijn politieke collega’s hebben altijd commentaar gehad over de vele reshuffelingen die onder het kabinet Bouterse/Adhin hebben plaatsgevonden. Wij mogen dan ook veronderstellen dat de benoemingen die nu worden gepleegd niet voor korte duur zullen zijn en dus nu de basis wordt gelegd voor zijn regeerperiode.
 
Het is dan ook te veronderstellen dat de vele vrienden en familieleden die nu worden geaccommodeerd een bewuste keuze is van de president, die zelf heel fel is uitgekomen in het verleden. De VHP heeft haar campagne gevoerd door het electoraat voor te houden dat zij zal afdoen met corruptie en vriendjespolitiek en het enige dat wij tot nu toe constateren is dat vriendjespolitiek hoogtij viert. Dat de First Lady buiten elke vorm van goed bestuur en ethiek wordt geaccommodeerd in diverse bestuurlijke posities en een rvc die voor dit land erg belangrijk zal zijn. Hoe moeten wij dan nog geloven in de woorden van deze president? Wat maakt hem dan zoveel beter?
 
In het genoemd artikel uit 2015 stelt dhr Santokhi: “de regering voert een beleid dat alleen maar voordeel oplevert voor zijn naasten”. De vraag is nu, wie heeft tot nu toe voordeel gehad aan de besluiten genomen door dhr. Santokhi? De huidige president schrijft geschiedenis door binnen 5 weken na zijn aantreden het volk de wind uit de zeilen te nemen door de koers die hij varen wil met zijn kabinet en beleid. Deze president voldoet aan vele kwaliteiten, maar leiderschap en staatsmanschap maken daar geen deel van uit.
 
Lucretia Lindveld

Shaam Koemar 5 uur · HET IS NIET CORRECT DAT EEN FIRST LADY IN EEN MILJARDENCONCERN ZIT! DAT IS ZOWEL NEPOTISME ALS BELANGENVERSTRENGELING! MIJNHEER DE PRESIDENT U GEEFT HET SLECHTE VOORBEELD IN DEZE!

Opinie: Het is tijd om eens iets te doen aan het gebrek aan kennis over de relatie tussen Nederland en Suriname

Publicatie datum: 22 aug 2020 | Bron: Volkskrant | Door: Peter Meel en Maurits S. Hassankhan

Nu de banden tussen Nederland en Suriname worden aangehaald, is het tijd om ook iets te doen aan de geringe kennis van onze gedeelde geschiedenis, betogen Peter Meel en Maurits S. Hassankhan.

Nederland en Suriname sloten in 1992 een Raamverdrag inzake Vriendschap en Nauwere Samenwerking. Dat verdrag omsluit een groot aantal terreinen van samenwerking. Met een beroep op dit verdrag kunnen de twee landen op het gebied van democratie en rechtstaat, economische ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid, maar ook in de sfeer van onderwijs, wetenschap en cultuur gezamenlijke activiteiten ontplooien.

De opbrengsten van het Raamverdrag zijn tot op heden wisselend geweest. Ten tijde van het presidentschap van Ronald Venetiaan (1991-1996 en 2000-2010) werkten de twee landen onder andere samen op het gebied van financiën, justitie en defensie, werden diverse ontwikkelingsprojecten uitgevoerd en gaven de regeringen een bestemming aan 20 miljoen euro, een bedrag dat resteerde uit de verdragsmiddelen die bij de soevereiniteitsoverdracht in 1975 overeen waren gekomen.

In de jaren dat de Nationale Democratische Partij (NDP) aan de macht was, namelijk toen Jules Wijdenbosch (1996-2000) en Desi Bouterse (2010-2020) als staatshoofd optraden, lag de samenwerking op regeringsniveau feitelijk stil. De diplomatieke relaties waren bekoeld. Den Haag nam openlijk afstand van Bouterse vanwege een drugsvonnis dat hem in Nederland was opgelegd, en vanwege zijn rol bij de 8 decembermoorden waarvoor hij in Suriname terechtstaat. Paramaribo verzette zich tegen deze houding en verwierp wat zij noemde de inmenging van de voormalige kolonisator in de interne aangelegenheden van Suriname. Bouterse noemde zijn recente veroordeling door de rechterlijke macht een door Nederland georkestreerd scenario en beweerde dat het vonnis in Nederland was geschreven.

Doorstart

Met het aantreden van de regering-Santokhi vorige maand is de weg vrij om de diplomatieke relaties te herstellen, ambassadeurs te accrediteren en ervoor te zorgen dat een doorstart van de samenwerking kan plaatsvinden. De 20 miljoen euro die nog in kas zijn, kunnen met voorrang worden besteed. Daarnaast dient snel te worden vastgesteld welke sectoren in Suriname momenteel het meest gebaat zijn bij investeringen in menskracht, kennisoverdracht en kapitaal.

Een eerste stap op het gebied van nauwere samenwerking is inmiddels gezet. Nederland heeft medisch personeel, bedden en beademingsapparatuur beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de coronacrisis in Suriname. Dat is een voortvarend begin dat hopelijk een spoedig vervolg krijgt, want de financieel-economische crisis waaronder het land gebukt gaat, is ernstig. Inschakeling van de Surinaamse diaspora bij het versterken van de onderlinge banden ligt voor de hand. De diaspora voelt zich verbonden met het moederland, beschikt over expertise en fondsen en loopt zich al geruime tijd warm om in afstemming met de twee regeringen zijn bijdrage te leveren.

Over de immateriële kanten van de Surinaams-Nederlandse vriendschap bewaren beide landen vooralsnog het stilzwijgen. De geschiedenis die de twee landen delen, komt af en toe ter sprake om het voortbestaan van het Raamverdrag te rechtvaardigen. Maar dat de bestudering van die geschiedenis het fundament van dit verdrag kan versterken en de banden tussen de respectievelijke volkeren kan verdiepen, is iets wat buiten het gezichtsveld van veel politici lijkt te liggen. De gebrekkige kennis van die geschiedenis in Suriname en in Nederland kan nog tot in lengte van dagen worden gememoreerd, maar er zal pas werkelijk iets ten goede kunnen veranderen als die geschiedenis een speerpunt wordt van gedeeld beleid en de projectmatige aandacht krijgt die het verdient.

Geheimen

Daarom een oproep aan premier Rutte en president Santokhi om dit onderwerp tijdens hun aankomende overleg te bespreken. Tijdens die ontmoeting zal het onder andere moeten gaan over de toegang tot gedeelde kennis. Zo is het van fundamenteel belang dat Nederlandse archieven met betrekking tot Suriname digitaal beschikbaar worden gesteld en dat het Nationaal Archief Suriname wordt gesteund bij het conserveren en ontsluiten van Surinaamse archieven voor een breed publiek.

Bij dit agendapunt hoort vanzelfsprekend ook de noodzaak om de Nederlandse archieven over de staatsgreep van 1980 open te stellen om de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap te informeren over de achtergronden van deze machtsovername. Vrienden zouden geen geheimen over hun gedeeld verleden moeten willen hebben, al helemaal niet als zij opereren krachtens een verdrag dat op vriendschap en nauwere samenwerking is gericht.

Peter Meel en Maurits S. Hassankhan zijn als historicus verbonden aan respectievelijk de Universiteit Leiden en de Anton de Kom Universiteit van Suriname

 

 

Foto: De Surinaamse president Chan Santokhi bezoekt het Nationaal Leger in de Memre Buku Kazerne. Beeld ANP

Bron:https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-het-is-tijd-om-eens-iets-te-doen-aan-het-gebrek-aan-kennis-over-de-relatie-tussen-nederland-en-suriname~b3e646d9/

Minister Ramdin: “Het belang van Suriname staat centraal”

Publicatie datum: 22 aug 2020 | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

Er waait een nieuw wind in Suriname, het is tijd voor een verbeterde relatie.” Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Ontwikkelingssamenwerking zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat het belang van Suriname centraal staat. Dat is de leidraad van het bezoek van de minister aan Nederland. Ramdin, ervaren diplomaat, geeft aan dat in de afgelopen 10 jaar er zeker sprake is geweest van een verslechtering wat betreft het beeld van Suriname in Nederland.  

Gesprekken met organisaties

De minister geeft aan dat er gesprekken gevoerd zullen worden met verschillende organisaties uit de diaspora. “We zullen dan gaan kijken met wie er gewerkt zal worden. Er zijn veelal initiatieven van maatschappelijke groepen met goede intenties. We zullen kijken naar mogelijkheden om hun bij elkaar te brengen. Ik zal zaterdag gesprekken voeren.

Het is van belang dat er een overkoepelend orgaan komt, zodat zaken beter kunnen lopen. In Suriname komt er ook een Diaspora Instituut. Daar zullen alle Surinamers in het buitenland, dus niet alleen van Nederland, gerepresenteerd worden. Waar wij naar gaan kijken tijdens de gesprekken, is hoe wij de samenwerking kunnen vergroten. Er kan ondersteuning komen met bijvoorbeeld expertise en andere vormen van betrokkenheid.” 

Gesprekken met minister Stef Blok 

De minister geeft aan dat na het aantreden van de nieuwe regering, president Chan Santokhi en de Nederlandse premier Mark Rutte gesproken hadden. Die gesprekken worden voortgezet. “Ik zie mijn collega-minister, Stef Blok, maandag. Dan zullen wij een paar uur van gedachten wisselen over belangrijke kwesties tussen de twee landen. De gesprekken moeten ertoe leiden dat de relatie hersteld wordt en dat er geen spanningen zijn tussen de twee landen. De relatie moet gebaseerd zijn op basis van goede intenties. We willen deze relatie goed maken.” 

Perceptie verbeteren 

Minister Ramdin stelt dat de perceptie van Suriname in Nederland moet verbeteren. Dat is één van de doelen die de minister gesteld heeft. “Het beeld van Suriname als drugsland en vol van corruptie moet gaan veranderen. Je kan Suriname niet zo kwalificeren, want lang niet een ieder is zo. Er is een duidelijke boodschap voor Nederland. Er waait een nieuwe wind in Suriname. Wij willen op een serieuze manier gaan werken en de band aansterken.”

Over de gewraakte uitspraak van Nederlandse minister Blok, waar hij Suriname een failed state noemt, zegt minister Ramdin het volgende. “Ik ben persoonlijk tegen het plaatsen van labels. Elk land is op een bepaald opzicht een failed state. Soms zijn er uitzichtloze situaties en dan zegt men in dat opzicht ‘failed state’. Maar bijvoorbeeld ook de goed ontwikkelde landen hebben grote problemen, zoals discriminatie. Dus dat zou men niet moeten doen.” 

Nieuwe perspectieven

“Ook in Suriname moet het imago van Nederland verbeteren. We moeten ons niet steeds laten afleiden door het verleden. Dat is wel steeds vaker gebeurd. We moeten nu gaan samenwerken op basis van nieuwe perspectieven en wederzijds respect. President Santokhi heeft een duidelijke visie voor buitenlands beleid en wij zullen aan de hand daarvan werken. Suriname is nu al 45 jaar onafhankelijk en we hebben onze eigen inzichten. Het belang van Suriname staat centraal en niet die van Nederland.

We zijn steeds afgeleid geworden door het verleden van moederland of koloniale macht. Het is nu tijd dat wij ons presenteren als een sterk volk. We zijn een rechtsstaat en hebben behoorlijk bestuur. We moeten nu gaan voor een sterke relatie waaraan een ieder baat heeft. De band tussen de twee landen is een historische en het wordt tijd dat we dat verder versterken”, aldus minister Ramdin. De minister reist alleen naar Nederland toe en keert op 25 augustus terug naar Suriname. 

Asad Mushtaq

https://surinamenieuwscentrale.com/content/minister-ramdin-%E2%80%9Chet-belang-van-suriname-staat-centraal%E2%80%9D

Kersvers president Santokhi wacht de ravage van Bouterse: ‘We gaan voor tien jaar’

Publicatie datum: 22 aug 2020 | Bron: Trouw | Door: Iwan Brave

Interview Chan Santokhi

Chandrikapersad Santokhi is sinds een maand president van Suriname. Zijn voorganger Desi Bouterse laat hem nog altijd niet met rust. Een gesprek over de machtsoverdracht, de economie en de verwachtingen van de bevolking.

Het is precies een maand geleden, maar velen denken dat we al drie jaartjes aanzitten”, zegt de kersverse president Chandrikapersad (‘Chan’) Santokhi lachend over het ‘ongeduld’ in de samenleving. “Het volk is boos en verarmd en ziet in ons de oplossing. Alleen wil men die liever vandaag dan morgen.”

De president zit er ontspannen bij in zijn werkkamer in het presidentieel paleis aan het Onafhankelijkheidsplein in hoofdstad Paramaribo. Daar werd in februari een massabetoging gehouden tegen het financieel en economisch beleid van zijn omstreden en veroordeelde voorganger Desi Bouterse. Bouterse was tien jaar aan de macht en liet een land na in ‘ernstige crisis met torenhoge schulden’. Het verlaten plein straalt zorgeloosheid uit, maar schijn bedriegt: het land gaat gebukt onder een coronacrisis die bovenop een financiële crisis komt.

Santokhi’s VHP won in mei glansrijk de Surinaamse verkiezingen. De NDP van Bouterse, die de meerderheid had, werd naar de oppositiebanken verwezen. De VHP vormt nu een coalitie met onder meer de ABOP van de eveneens omstreden en veroordeelde ex-rebellenleider Ronnie Brunswijk, die tot vicepresident is verkozen.

Decembermoorden

De verkiezingsnederlaag was een hard gelag voor Bouterse, temeer omdat Santokhi en zijn voorganger allerminst politieke vrienden zijn. Het was Santokhi die in 2000 als politiecommissaris het onderzoek naar de Decembermoorden leidde. Toen hij in 2005 minister van justitie en politie werd, zorgde hij ervoor dat het strafproces, met Bouterse als hoofdverdachte, zonder belemmeringen van start kon gaan.

Het strafproces duurde twaalf jaar, omdat de regering-Bouterse tal van pogingen deed het te beïnvloeden. Uiteindelijk werd Bouterse in november vorig jaar in eigen land tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982. Hij was destijds militaire dictator.

Santokhi wil ‘niet vooruitlopen’ op wat zijn regering zal doen als Bouterse ook in hoger beroep wordt veroordeeld. “Maar laat één ding duidelijk zijn”, zegt hij met nadruk. “Het strafproces heeft verschillende regeertermijnen bestreken, met verschillende positioneringen van de persoon Bouterse. Maar het is nog steeds dezelfde rechterlijke macht en dezelfde persoon. Wij als regering zullen de rechterlijke macht alle ruimte geven haar werk onafhankelijk te doen.”

Bouterse blijft een storende en onberekenbare factor voor de regering-Santokhi. Met een waarschuwende ondertoon heeft hij zijn onvrede geuit over ‘een heksenjacht’ op zijn NDP-partijgenoten.

Het gaat bijvoorbeeld over voormalig minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, inmiddels voortvluchtig. Hij is door het nieuwe parlement in staat van beschuldiging gesteld vanwege geld dat uit de staatskas verdween. Ook wordt hij beschuldigd van de verkoop van overheidsgebouwen en misbruik van royalty’s van goudbedrijven. Eerdere pogingen om hem te veroordelen mislukten vanwege een NDP-meerderheid. Ook de directeur van de Surinaamse Postspaarbank – een staatsbank – is aangehouden, op verdenking van wegsluizen van grote bedragen naar NDP-gelieerden. Volgens Bouterse druisen de beschuldigingen in tegen ‘vooraf gemaakte afspraken’ met Santokhi over een soepele machtsoverdracht.

Santokhi ontkent die afspraken. “Bovendien is het niet de regering, maar het OM dat zaken aanpakt. Wel heb ik de procureur-generaal gezegd dat wij bepaalde dingen hebben geconstateerd en dat ik verlang dat hij, op grond van het algemeen vervolgingsbeleid, een speciale aanklager aanwijst. We hebben het volk immers beloofd dat we corruptie zullen aanpakken.”

Daarnaast beloofde hij de Surinaamse economie uit het slop te trekken. “Geef mij vertrouwen en ik geef u een prachtig Suriname terug”, zei hij tijdens zijn inaugurele speech. Hij verdeelt zijn regeringsperiode in drie fasen: de ‘urgentiefase’ van negen maanden, een ‘stabilisatiefase’ van twee jaar en dan volgt de ‘groeifase’. “Ik denk dat we de economie met deze drie fases volledig zullen herstellen.”

Santokhi wist dat hij een ravage van zijn voorganger zou overnemen. Maar nu pas ziet hij de werkelijke omvang. Tijdens een persconferentie sprak hij van een ‘financiële catastrofe’, ‘onbehoorlijk bestuur’ en ‘sabotage van de hoogste orde’. De demissionaire regering-Bouterse heeft namelijk op het laatste moment duizenden mensen in overheidsdienst genomen, ‘veel wurgcontracten’ getekend met politieke loyalisten van de NDP en een loonsverhoging van 50 procent toegezegd aan de ambtenarenvakbond. De ambtenaren vormen het leeuwendeel van de beroepsbevolking. Het beginsel ‘demissionair’ was Bouterse vreemd.

Dat terwijl ex-minister van financiën Hoefdraad toekomstige inkomsten uit de olie- en goudsector al in onderpand had gegeven bij het aangaan van buitenlandse leningen.

Crisismanagement

“Dus je uitgaven zijn hoog terwijl al je inkomsten zijn afgegrendeld. Men heeft ons het regeren zo moeilijk mogelijk gemaakt”, zegt Santokhi op weinig benijdenswaardige toon. Daarna, opgelucht: “We zijn op tijd aan de macht gekomen. Men was al bezig meer toekomstige olie-inkomsten te verpanden.”

Santokhi doelt op drie recente grote olievondsten voor de kust van Suriname. Via het staatsbedrijf Staatsolie heeft Suriname daarin een aandeel van 20 procent, goed voor tientallen miljarden dollars. De Surinaamse regering probeert de inkomsten van die olieboringen naar voren te halen om de staatskas te spekken.

Maar dat is toekomstmuziek. Tot op heden heeft het besturen veel weg van crisismanagement. In overleg met de vakbeweging is de loonsverhoging voor de ambtenaren voorlopig van de baan. Met veel moeite werden in juli de salarissen en vakantiegelden uitbetaald. Puur op basis van ‘vertrouwen’ wist Santokhi geld los te peuteren bij de particuliere banken. Die hebben de schrik goed te pakken sinds de ‘grootste bankroof aller tijden’ in januari, waarbij 100 miljoen dollar van hun reserves, gestald bij de Centrale Bank, verdween.

De leenzucht van de regering-Bouterse was ongekend. Hij had liefst 123 leningen uitstaan. Die zijn goed voor 1,9 miljard dollar aan buitenlandse schulden en zo’n 1 miljard dollar aan binnenlandse schulden. Vanwege een lage kredietwaardigheid heeft Suriname als ‘risicoland’ tegen hoge rentes moeten lenen. Alleen al voor twee obligatieleningen moet per jaar 67 miljoen dollar aan rente worden afgelost. Geld dat er niet is.

“Internationaal ziet men ons als een land dat niet in staat is zijn schulden af te lossen.” Suriname kreeg als ‘wanbetaler’ van internationale kredietbeoordelaars de laagste rating ‘D’ (default). Met de verkiezing van Santokhi tot president werd dat, dankzij ‘hernieuwd vertrouwen’, iets omhoog bijgesteld. Enigszins bemoedigend, maar ook met deze zogenoemde ‘junk’-status is het moeilijk internationaal kapitaal aan te boren.

Naast de leningen werd de staatskas de afgelopen tien jaar met 2 miljard dollar gespekt door staatsbedrijf Staatsolie. Maar het leeuwendeel van dat geld ging niet naar de maakindustrie, maar naar de consument. “Alle ambtenarensalarissen zijn de afgelopen jaren betaald met leningen”, illustreert Santokhi. “Als we de kansen hadden aangegrepen met inkomsten en leningen uit olie en goud, zou Suriname er nu beslist anders uit zien.”

Met het Internationaal Monetair Fonds zijn al afspraken gemaakt over herstructurering en herpositionering van de buitenlandse schulden. Ook met China, de grootste geldschieter, is overleg. “Daarnaast hebben andere wereldleiders aangeboden naar mogelijkheden te zoeken om urgente zaken aan te pakken: Covid-19 en de financiële crisis”, vertelt de president. Hij heeft hierover met premier Rutte telefonisch een ‘hartelijk gesprek’ gevoerd.

De relatie met Nederland is sinds het aantreden van Santokhi een nieuwe fase ingegaan. Na jaren is er overleg op ministerieel niveau. De Surinaamse minister van buitenlandse zaken, Albert Ramdin, is voor een vijfdaags werkbezoek in Nederland. Hij spreekt met de ministers Stef Blok van buitenlandse zaken en Sigrid Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Hiermee komt dooi in de onderkoelde bilaterale relatie. “Het betreft een brede agenda om op allerlei gebieden samen te werken”, zegt Santokhi. Het was Bouterse die de deur dichtgooide voor Nederland, waar hij in 2000 bij verstek werd veroordeeld tot elf jaar wegens drugshandel.

Bouterse zelf praat honend over Santokhi als ‘Willempje van Oranje’, die Suriname ‘weer zal overleveren’ aan de voormalige kolonisator. Daar trekt de nieuwe president zich weinig van aan. Bouterse vormt volgens hem geen hindernis. “Het is Santokhi en Nederland. Daar zit Bouterse niet tussen”, klinkt het zelfverzekerd. “Wij willen met Nederland samenwerken en beslist niet alleen in termen van ontwikkelingshulp. Laten we handel drijven en business doen; dat is mijn visie. Dat hebben we ook tegen China, India en Indonesië gezegd.”

Santokhi kent Nederland goed. Hij genoot zijn politieopleiding van 1978 tot 1982 aan de Nederlandse Politieacademie in Apeldoorn. Als politiecommissaris heeft dat zijn samenwerking met Nederlandse collega’s ‘vergemakkelijkt’. Hij had ‘goed contact’ met toenmalig minister van justitie Ernst Hirsch Ballin. “De afgelopen jaren heeft een team met Nederlandse ex-collega’s mij bijgestaan om een goed veiligheidsbeleid te ontwikkelen”, vertelt hij.

Boef

“We zijn slecht gepositioneerd als het gaat om bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.” Als justitieminister pakte Santokhi de georganiseerde drugshandel hard aan. Hij werd destijds door Bouterse schertsend ‘Sheriff’ genoemd. “De afgelopen tien jaren zijn de veiligheids- en opsporingsdiensten bewust afgezwakt”, vermoedt Santokhi. “Daarom zullen alle veiligheidsdiensten een interim-managementteam krijgen om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de integriteitsnormen. Daarbij zullen we heel nauw samenwerken met de internationale gemeenschap.”

Mooie beloftes. Toch krijgt ook de regering-Santokhi kritiek, met name vanwege ex-rebellenleider Ronnie Brunswijk. Als vicepresident heeft Suriname ‘opnieuw een boef aan de top’, klinkt het. Ook Brunswijk is in Nederland bij verstek veroordeeld (1999) voor drugshandel, net als in Frankrijk. Hij heeft altijd ontkend. Toch wil Santokhi zijn vice-president niet in dezelfde categorie scharen als Bouterse. “Brunswijk heeft een behoorlijk aantal zetels gehaald en wij hebben daarmee rekening te houden. Als je naar zijn verleden kijkt, dan moet je hem ook zien als een vrijheidsstrijder die opstond tegen de dictatuur. Dit moeten we samen klaren en we gaan voor tien jaar.”

Foto: De Surinaamse president Chan Santokhi bezoekt het Nationaal Leger in de Memre Buku Kazerne. De president is tevens opperbevelhebber der strijdkrachten.Beeld ANP

Bron:https://www.trouw.nl/buitenland/kersvers-president-santokhi-wacht-de-ravage-van-bouterse-we-gaan-voor-tien-jaar~bcca0d66/

Nieuwe raad van commissarissen bij Staatsolie aangetreden

22 augustus 2020

Chandrikapersad Santokhi samen met Ronnie Brunswijk en Staatsolie-directeur Rudolf Elias
President Chandrikapersad Santokhi samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en Staatsolie-directeur Rudolf Elias.
 

De nieuwe raad van commissarissen (rvc) bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is vrijdagavond aangetreden. Tijdens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering is de nieuwe rvc benoemd. Leo Brunswijk is gekozen tot president-commissaris.

 

Staatsolie is gegroeid van een 200 barrels per dag producerend bedrijf, naar een internationaal erkend bedrijf, met een dagelijkse productie van 16.500 barrels aardolie. Het is geweldig te zien dat het bedrijf is gegroeid van een olieproducent naar een meer diversifiërende maatschappij, waarmee waarde toegevoegd wordt aan de Surinaamse samenleving.

“Wij verwachten dat deze opbrengsten de samenleving definitief zullen veranderen. Als wij zowel upstream als downstrean op een goede geologische basis uitvoeren, komt het zeker goed”, zei Staatsolie-directeur Rudolf Elias. Het prudent afdekken van risico’s en inspelen op kansen is nu dringend noodzakelijk om het bedrijf naar grotere hoogtes te tillen.

“De natuurlijke hulpbronnen horen toe aan het gehele volk, dus staan wij garant voor een eerlijke verdeling van welvaart. Suriname zal een enorm rijk land worden als wordt voldaan aan de randvoorwaarden van dienend bestuur. Anders worden wij slachtoffer van de grondstoffen vloek”, gaf president Chandrikapersad Santokhi mee tijdens de vergadering.

Het staatshoofd wil een beter perspectief voor het Surinaams volk. Goed bestuur kan dit volgens hem garanderen. “Als wij als land vrijkomen van corruptie, zal Suriname harder groeien dan ooit. Het beheer en management zal op serieuze manier moeten worden aangepakt.”

De opbrengsten van dit staatsbedrijf moeten slim geïnvesteerd worden, daar deze niet onuitputtelijk zijn. Het Spaar en Stabilisatiefonds moet komen om deze en komende generaties te garanderen van een goed bestaan. “Wij moeten garanties scheppen voor het inzetten van lokaal personeel, lokaal materiaal voor lokale benefits. Onze kennisontwikkeling zal dan alleen maar toenemen. Hierdoor kunnen wij werken naar groei op meerdere fronten. De recente olievondsten zijn gamechangers in deze”, aldus Santokhi.

Voor de komende vijf jaar verwacht Staatsolie 965 miljoen USD bij te dragen aan de staat. Een shorebase is dringend noodzakelijk. Dit staat namelijk garant voor local content. Gecombineerde efforts van Guyana en Suriname voor commercieel winbaar gas zullen zorgen voor extra inkomsten

Een andere noodzaak is het creëren van een breed politiek draagvlak, wat belangrijk is voor succes van het fonds. Om dit te kunnen realiseren moeten politieke partijen op een lijn zijn met elkaar. “We bevinden ons in een riante positie. Laten wij de krachten bundelen voor een beter Suriname”, zei het staatshoofd.

De rvc bij Staatsolie bestaat naast de president-commissaris Leo Brunswijk ook uit: Dennis Caffé, Jimmy Bousaid, Nawin Nannan, Harry Dorinnie, Gonda Asadang en firstlady Melissa Santokhi.

 

First lady en broer vp in rvc Staatsolie

22/08/2020 02:20 – Van onze redactie

First lady en broer vp in rvc Staatsolie

 

PARAMARIBO – Melissa Santokhi-Seenacherry, vrouw van president Chandrikapersad Santokhi, zit in de nieuwe raad van commissarissen bij Surinames goudhaantje Staatsolie. Het orgaan wordt geleid door Leo Brunswijk, broer van vicepresident Ronnie Brunswijk.

De nieuwe raad, die bestaat uit zeven leden, werd vrijdag benoemd tijdens een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Ook Jimmy Bousaid, oud-directeur van de Hakrinbank, zit in het orgaan. De andere leden zijn Dennis Caffé, Nawin Nannan, Harry Dorinnie en Gonda Asadang.

Staatsolie, dat een dagelijkse productie heeft van 16.500 vaten aardolie, voegt meer waarde toe aan de samenleving door uit te groeien tot een meer diversifiërende maatschappij. Het prudent afdekken van risico’s en inspelen op kansen is nu dringend noodzakelijk om het bedrijf naar grotere hoogtes te tillen.

Voor de komende vijf jaar verwacht Staatsolie 965 miljoen US dollar bij te dragen aan de staat. Gecombineerde efforts van Guyana en Suriname voor commercieel winbaar gas zullen zorgen voor extra inkomsten.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/08/22/first-lady-en-broer-vp-in-rvc-staatsolie/

President ontvangt boek over ethisch en integer leiderschap

President Santokhi neemt het boek ‘Authentic Personal Branding for Design Thinkers’ in ontvangst van Hubert Rampersad. Foto: CDS

President Chan Santokhi heeft het boek ‘Authentic Personal Branding for Design Thinkers’ ontvangen van schrijver Hubert Rampersad. Dit boek gaat volgens de schrijver over ethisch en integer leiderschap, maar dan in de context van innovatie. Het afgelopen jaar heeft Rampersad reeds een boek overhandigd aan president Santokhi over het proces van innovatie.

‘Authentic Personal Branding for Design Thinkers’ handelt over nieuwe producten en diensten ontwikkelen en succesvol op de markt brengen. “Innovatie in de wereld is niet duurzaam, omdat persoonlijk leiderschap vaak vergeten wordt”, zegt de schrijver.

Het boek ‘Authentic Personal Branding for Design Thinkers’ welke is overhandigd aan president Santokhi. Foto: CDS

Dit boek is speciaal overhandigd aan de president, omdat het over persoonlijk leiderschap gaat. “Dat hebben wij in Suriname nodig, integer, persoonlijk, ethisch leiderschap. Maar wel praktisch, niet te veel gepraat eromheen, het moet meteen toegepast worden en dat alle Surinamers goede leiders kunnen worden.”

Volgens schrijver Rampersad is ervoor gekozen om boek te overhandigen aan president Santokhi, omdat hij een rolmodel is. “Je moet rolmodellen hebben in de samenleving, zodat de jeugd naar ze kan opkijken. Draagvlak creëren voor dit boek moet vanuit de top van dit land komen. De meest geschikte persoon is dus de president”, laat Rampersad weten.

De president weet als geen ander in welke moeilijke periode het land zich nu bevindt. Suriname heeft ethisch en duurzaam leiderschap nodig. Mensen met een visie, mensen die skills kunnen en willen ontwikkelen om nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. En dat is de president, geeft Rampersad aan.

Vooral in deze COVID-19-periode moet men volgens de schrijver anders gaan denken en handelen. Alleen op deze manier kunnen wij Suriname uit deze situatie halen. “De president committeert zich hieraan en daarom heeft hij mij ontvangen. Mijn droom is dat we Suriname met z’n allen gaan ontwikkelen. Er is te veel verdeeldheid en racisme. We moeten een mindset verandering hebben. Dit boek biedt de handvatten hoe we daar kunnen komen.”

https://www.srherald.com/suriname/2020/08/21/president-ontvangt-boek-over-ethisch-en-integer-leiderschap/

Echtgenote president in RvC Staatsolie

 
Leo Brunswijk, de nieuwe president-commissaris bij Staatsolie. Foto: CDS

First lady Melissa Santokhi, echtgenote van de president, is een van de leden die deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Staatsolie. Tijdens een Buitengewone Algemene aandeelhoudersvergadering is de nieuwe RvC van de maatschappij benoemd. Leo Brunswijk is gekozen tot president-commissaris.

Staatsolie is gegroeid van een 200 barrels per dag producerend bedrijf, naar een internationaal erkend bedrijf, met een dagelijkse productie van 16.500 barrels aardolie. Het bedrijf is gegroeid van een olieproducent naar een meer diversifiërende maatschappij, waarmee waarde toegevoegd wordt aan de Surinaamse samenleving.

“Wij verwachten dat deze opbrengsten de samenleving definitief zullen veranderen. Als wij zowel upstream als downstream op een goede geologische basis uitvoeren, komt het zeker goed,” zei Staatsolie-directeur, Rudolf Elias. Het prudent afdekken van risico’s en inspelen op kansen is nu dringend noodzakelijk om het bedrijf naar grotere hoogtes te tillen.

Eerlijke verdeling
“De natuurlijke hulpbronnen horen toe aan het gehele volk, dus staan wij garant voor een eerlijke verdeling van welvaart. Suriname zal een enorm rijk land worden als wordt voldaan aan de randvoorwaarden van dienend bestuur. Anders worden wij slachtoffer van de grondstoffen vloek,” gaf president Chan Santokhi mee tijdens de vergadering.

Het staatshoofd wil een beter perspectief voor het Surinaamse volk. Goed bestuur kan dit volgens hem garanderen. “Als wij als land vrijkomen van corruptie, zal Suriname harder groeien dan ooit. Het beheer en management zal op serieuze manier moeten worden aangepakt.”

De opbrengsten van dit staatsbedrijf moeten slim geïnvesteerd worden, omdat deze niet onuitputtelijk zijn. Het Spaar- en Stabilisatiefonds moet komen om deze en komende generaties te garanderen van een goed bestaan. “Wij moeten garanties scheppen voor het inzetten van lokaal personeel, lokaal materiaal voor lokale benefits. Onze kennisontwikkeling zal dan alleen maar toenemen. Hierdoor kunnen wij werken naar groei op meerdere fronten. De recente olievondsten zijn gamechangers in deze,” zei het staatshoofd.

Verwachtingen
Voor de komende vijf jaar verwacht Staatsolie US$ 965 miljoen bij te dragen aan de staat. Een shorebase is dringend noodzakelijk. Dit staat namelijk garant voor local content. Gecombineerde efforts van Guyana en Suriname voor commercieel winbaar gas zullen zorgen voor extra inkomsten

Een andere noodzaak is het creëren van een breed politiek draagvlak, wat belangrijk is voor succes van het fonds. Om dit te kunnen realiseren moeten politieke partijen op een lijn zijn met elkaar. “We bevinden ons in een riante positie. Laten wij de krachten bundelen voor een beter Suriname,” zei de regeringsleider verder.

Naast de first lady en Brunswijk bestaat de RvC bij Staatsolie uit Dennis Caffé, Jimmy Bousaid, Nawin Nannan, Harry Dorinnie en Gonda Asadang.

https://www.srherald.com/suriname/2020/08/21/echtgenote-president-in-rvc-staatsolie/

NPS NIET ALLERGISCH VOOR OPPOSITIEBANKEN

Aug 20, 2020

De politieke partij NPS zal het niet blijven pikken dat zij als buitenbeentje binnen de coalitie wordt behandeld.

Indien de partij niet betrokken wordt bij besluitvormingen in het land of onvoldoende wordt gekend bij de bemensing van bestuurlijke posities, is het niet uitgesloten dat zij haar deel van de regeerverantwoordelijkheid zal teruggeven aan de coalitietop.

Dit is de duidelijke lijn die zaterdag werd uitgezet tijdens de structurenvergadering in het kader van de recente politieke ontwikkelingen in het land, waarvan het nog gissen is waarmee coalitieleiders Ronnie Brunswijk (ABOP) en Chan Santokhi (VHP) bezig zijn.

Ook over de mogelijke betrokkenheid van de NDP, die op een afstand nog behoorlijk wat invloed schijnt te hebben op het bestuur van het land, is er veel ruis. Tussen ABOP en VHP scheen er ook een spanningsveld te ontstaan, wat intussen is bijgelegd.

Wat de NPS betreft is het niet acceptabel dat deze zaken zich voltrekken en de partij slechts aan de kantlijn moet staan en toekijken. “De NPS is niet bang om in de oppositie te gaan”, zei partijvoorzitter Gregory Rusland op de vergadering.

De structuren zijn van mening dat bepaalde personen uit het vorig kabinet niet gehandhaafd kunnen worden, maar aan de andere kant is hen ook gevraagd om de jonge coalitie de ruimte te geven om naar elkaar te groeien. De regering zit nauwelijks een maand aan en om nu al drastische besluiten te nemen die verregaande consequenties kunnen hebben voor de regering is volgens Rusland voorbarig. Er zullen fouten gemaakt worden, aangezien het gaat om nieuw leiderschap. Zaak is wel dat die fouten gecorrigeerd worden. “Wat normale mensen doen is dat we gaan zitten om de tafel en dan gaan we praten. Op die manier komen we tot oplossingen.” De waarschuwing blijft echter ook op tafel dat de NPS niet met zich zal laten sollen. “We gaan niet oneindig alles pikken, maar we moeten die regering de kans geven.”

https://unitednews.sr/nps-niet-allergisch-voor-oppositiebanken/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *