HET DUALISME-MODEL VAN DE KRIJGSHEREN. NIET DE VICE-PRESIDENT MAAR RONNIE BRUNSWIJK GEKROOND ALS KONING VAN AFRO-SURINAMERS.

ZIE IN DIT VERBAND OOK MIJN ARTIKEL VERSCHENEN DD 30 OKTOBER 2019 IN SURINAME HERALD ONDER DE KOP:  “TEGENSTRIJDIG EN OPSPLITSBAAR REGEERMODEL VAN ONZE PRESIDENT”

http://(https://www.srherald.com/ingezonden/2019/10/30/het-tegenstrijdige-en-opsplitsbare-regeermodel-van-onze-president/)

Mijn stelling: Ronnie Brunswijk roofde de eigen thuisbasis met inzet van de thuis slaven, en daarom kon hij niks structureels doen voor noch de natie noch het binnenland.  Zijn eigen belang weerhield hem ervan. Vandaar het toepassen van het model van zich verschuilen achter hoge ambten, een dubbele pet op, misbruik makend van de verschillende hoedanigheden waarin hij optrad. En de media namen dat klakkeloos over met koppen als: “Kwinti’s, Aucaners en Matawai: “ Wij ondersteunen de vice-president in zijn benoeming.. Starnieuws kopte: Veel belangstelling voor kroning VP tot koning( Starnieuws 8 juli 2023)
De regering in de persoon van de minister van buitenlandse zaken Albert Ramdin liet op 10 juli in Starnieuws optekenen: “ Ramdin: Na kroning Brunswijk terug naar de orde van de dag” 

Het staatsapparaat werd vanwege het dualistisch model van de krijgsheren bewust ingezet om verwarring te stichten in de samenleving, als zou het gaan om het hoge ambt van de vice-president die op 8 juli een bijzondere nieuwe status en hoedanigheid erbij zou krijgen. Dus werden staatsmiddelen ingezet zoals staatsauto’s en beveiliging bij het ophalen van de Afrikaanse koningen. Maar ook district commissarissen in uniform en de politiekapel in uniform gaven acte de présence, ministers van de ABOP en ook de PL minister Bronto Somohardjo pronkten net als de voorzitter van de Nationale Assemblee op de voorgrond tijdens de ceremonie tot kroning van een burger Ronnie Brunswijk. Deze burger Ronnie Brunswijk zou net zoals zijn voormalige baas Desi Bouterse deze privé aangelegenheid gebruiken om rookgordijnen op te werpen en verwisseling van gedaanten plaats doen vinden. De burger koning Ronnie Brunswijk zou in het binnenland in zijn burger koningsgewaad indruk gaan maken. Hij zou de granmans de ogen gaan uitsteken en in konings gewaad als vice-president gaan optreden, dus met staatsgezag in koningsgewaad. Dus als vice-president stond hij op dit soort momenten boven de granmans. Dit is MISBRUIK VAN MACHT. Die verwisseling van gedaanten zou continu gebruikt gaan worden, precies zoals Desi Bouterse dat had gedaan. En dit was precies de opzet van de kroning, want de vice-president kon zijn taken niet aan, hij kon niet mee met de regering om op niveau als vice-president nationale problemen op te lossen. Integendeel creëerde de vice-president continu problemen, om maar  geen afstand te hoeven doen van zijn krijgsheerschap-gangsterisme. Dat gangsterisme heeft duidelijk aangetoond op 8 juli 2023, door openlijk en brutaal staatsmiddelen in te zetten voor privé-doeleinden, want wie deed hem wat, hij als de voormalig Jungle-Commando leider. Ten tijde van de kroning waren duidelijk waarneembaar zijn eigen privé-legertje veiligheidsmannen met rode baretten op. De burger Ronnie Brunswijk toonde de wereld dat de president over hem niets te zeggen had. Hiermee schiep Brunswijk ook weer bewust de verwarring, want de president had over de burger-kroning, dus over hem in privé inderdaad niks te zeggen. Wat de president ook niet deed, maar over de vice-president had de president eerder al, ruim voor de privé-kroning al gesproken en de samenleving duidelijk gemaakt dat op 16 juli de vice-president met meer taken en grotere verantwoordelijkheden zou worden belast. De krijgsheer-gangster Brunswijk die al niets gepresteerd had als vice-president moest hoe dan ook zijn onvermogen verbloemen, en dat deed hij met de kroning tot koning van Afro-Surinamers. 

Maar wat nog veel belangrijker was, de staat bouwde een dossier rondom Brunswijk op, de DEA en de inlichtingen diensten hadden de heimelijke activiteiten van de GOUDKONING VAN HET BINNENLAND volledig in de gaten. HET NET OM Ronnie Brunswijk sloot langzaam. Met de verklaring van de voor drugshandel veroordeelde Piet Wortel in het Algemeen Dagblad(1 juli 2023 ) ontstond nog meer angst bij Ronnie Brunswijk. “DRUGSHANDELAAR PIET WORTEL ONTKENT DAT MILJOENEN AAN GOUD VAN HEM ZIJN: “ WAS VAN VICE-PRESIDENT BRUNSWIJK” ( https://www.ad.nl/buitenland/drugshandelaar-piet-wortel-ontkent-dat-miljoenen-aan-goud-van-hem-zijn-was-van-vicepresident-brunswijk~acfe6705/)

Maar ook Brunswijk zijn goud en houtconcessies waarover hij geen belasting betaalde waren de president een doorn in het oog evenals de bewuste obstructie die er continu geplaagd werd vanuit de ABOP ministeries. JOËL MARTINUS alias BORDO was nog steeds onvindbaar, terwijl de RECHTSHULP OVEREENKOMST MET NEDERLAND INZAKE DE 19,5 MILJOEN ook niet werd uitgevoerd door de ABOP minister van justitie en politie.  Het rookgordijn van de kroning was een ZEER BEWUSTE TEGEN ACTIE van Brunswijk. Want vanaf dag een van de samenwerking met de VHP speelde de issue van het elkaar bestrijden. Brunswijk ging bewust als vice-president de arena in om dicht bij het vuur en het misbruik van staatsmiddelen te zijn. Een bewuste keus voor misbruik van macht door de vice-president vanaf het begin van de start van de regering op 16 juli 2020. Brunswijk werd gestuurd en geregisseerd vanuit de NDP cellen. Er was een heimelijk contract, een heimelijk verbond tussen NDP en ABOP, en dat hadden eerder al Joël Martinus alias Bordo en Siegfried Brielle( ex-Jungle Commando) openlijk kenbaar gemaakt. Vanuit het binnenland werd er alles aan gedaan om een NIEUW BINNENLANDS CONFLIKT te creeëren met een RASCISTISCHE ONDERTOON. Een zogenaamd beschermen van INHEEMS EN MARRON GEBIED OMDAT DIE KOELI’S HET GEMUNT HADDEN OP HUN GRONDEN. Daarom moesten volgens koning Brunswijk de “ BLAKA-MANS” ZICH VERENIGEN. Ironisch genoeg maar wel met een kern van waarheid circuleerde er op social media een dag voor de kroning een kaart van Suriname met het kustgebied als REPUBLIEK en het binnenland als KONINKRIJK. De DRUGS MAFFIA HAD DE REGERING EN MET NAME DE PRESIDENT DE OORLOG VERKLAARD. Aan de vooravond van de definitieve uitspraak van het Hof van Justitie inzake het 8 december strafproces. De twee krijgsheren moesten uit de roulatie worden gehaald, want dit was de HOOFDTEGENSTELLING VAN ONRUST in Suriname.

Kan een graphic zijn van de tekst 'strong when A culture is people work with each other, for each other. is weak when A culture people work against each other for themselves. @simonsinek'